MOHD RINO BIN MOHD JOHARI 810110-14-5329

BAHAGIAN 1 ± Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Tahun 2011 NAMA : MOHD RINO BIN MOHD JOHARI GURU PEMULIHAN KHAS SEKOLAH KEBANGSAAN (2) TAMAN SELAYANG Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil Ringkasan Aktiviti / Projek (Senarai Aktiviti Projek) Petunjuk Prestasi ( Kuantiti/Kualiti/ Masa /Kos) SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi ) PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN

1. KURIKULUM Melaksana dan menyemak ; - Tugas berkaitan pentadbiran kelas - Berhubung dengan ibu bapa/penjaga, NGO, dan sebagainya berkaitan Pemulihan Khas Mengikut perancangan / takwim yang telah dibuat peringkat sekolah,daerah, negeri dan sebagainya Sepanjang tahun

2.

Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian

Mengikut sukatan mata pelajaran/modul LINUS yang ditetapkan dan keperluan murid.

Sepanjang tahun

3.

Melaksanakan tugas mengajar : Mengikut kaedah pengajaran dan -Literasi LINUS Tegar Tahun 1 dan 2 pembelajaran yang bersesuaian. -Numerasi LINUS Tegar Tahun 1 dan 2 -Bahasa Malaysia Pemulihan Khas Tahun 3 -Matematik Pemulihan Khas Tahun 3

360 minit seminggu 360 minit seminggu 300 minit seminggu

In house training Panitia Bahasa Malaysia .AJK Panitia .Perjumpaan dan pelaporan kepada ibu bapa/penjaga Sekurang-kurangnya 3 kali setahun -Januari -Jun -Oktober 3 kali 5 Melaksana aktiviti / program Pemulihan Khas dan LINUS .Analisis kesalahan murid .Bengkel membuat BBM .Bengkel Merawat Fail .MOHD RINO BIN MOHD JOHARI 810110-14-5329 4.Mural sudut Bahasa Melayu Jawatankuasa Pendidikan Pemulihan Khas .Perjumpaan ibu/bapa/penjaga .Kursus BIMO .Setiausaha Sepanjang tahun -Februari -April .Mei -Jun -Julai 6 Mengikut jadual Sepanjang tahun 7 Sepanjang tahun Sepanjang tahun .Pertandingan Imlak . Mengendalikan Ujian Saringan/Laporan .Instrumen Ujian ikut kesesuaian murid .

Tandatangan PPP Tarikh:«««««««««««««. KOKURIKULUM Guru Penasihat Bola Sepak Guru Penasihat Rumah Biru Perjumpaan ikut takwim sekolah Sepanjang tahun 2. Guru Penasihat Kelab Seni Visual Perjumpaan ikut takwim sekolah Sepanjang tahun T Tandatangan PYD Tarikh«««««««««««««. Penyelaras Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) Koreografer Kumpulan Boria - Hari Anti Dadah Peringkat Sekolah Sudut dan mural PPDa Sepanjang tahun 2. . Karnival PPDa Daerah Gombak Sepanjang tahun 1.MOHD RINO BIN MOHD JOHARI 810110-14-5329 Bil Ringkasan Aktiviti / Projek (Senarai Aktiviti Projek) HAL EHWAL MURID Petunjuk Prestasi ( Kuantiti/Kualiti/ Masa /Kos) SASARAN KERJA ( Berdasarkan petunjuk prestasi ) PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN 1.

MOHD RINO BIN MOHD JOHARI 810110-14-5329 BAHAGIAN II ± Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. .Pengacara Majlis AJK Gotong-royong Perdana 2011 AJK Keceriaan Bilik Mesyuarat Naib Penyelaras Hari Kantin Ikut takwim sekolah Semua yang terlibat Mengikut Takwim sekolah Seperti jadual ditetapkan Seperti perbincangan dalam mesyuarat BKGK Mei 3. 6. Aktiviti/Projek Yang Ditambah BIL AKTIVITI PROJEK/ KETERANGAN ( Senaraikan aktiviti/projek ) AJK Badan Kebajikan Guru dan Kakitangan Sekolah PETUNJUK PRESTASI (kuantiti/kualiti/Masa/Kos ) SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi ) Sepanjang Tahun PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN 1. AJK Sambutan Hari Guru 2011 . 4. Ikut takwim sekolah Semua pihak yang terlibat 2. April Sepanjang Tahun Mei TANDA TANGAN PYD Tarikh : ««««««««« TANDA TANGAN PPP Tarikh : ««««««««. 5.