Anda di halaman 1dari 1

415.

SI HABRÁ EN ESTE BALDRÉS


Cancionero de Palacio
Juan del Encina

 
FIN
Cantus
      
Si ha brá-en es te bal drés man gas pa ra to das tres.

       

Altus

Si ha brá-en es te bal drés man gas pa ra to das tres.

Tenor        
8 Si ha brá-en es te bal drés man gas pa ra to das tres.
       
Bassus  
Si ha brá-en es te bal drés man gas pa ra to das tres.
9
          
 
Tres mo ças d’a ques ta vi lla des o lla ban u na pi ja pa ra man gas a to das tres.
Tres mo ças d’a ques te ba rrio des o lla ban un ca ra jo pa ra man gas a to das tres.
    
        
Tres mo ças d’a ques ta vi lla des o lla ban u na pi ja pa ra man gas a to das tres.
Tres mo ças d’a ques te ba rrio des o lla ban un ca ra jo pa ra man gas a to das tres.
            
8 Tres mo ças d’a ques ta vi lla des o lla ban u na pi ja pa ra man gas a to das tres.
Tres mo ças d’a ques te ba rrio des o lla ban un ca ra jo pa ra man gas a to das tres.
     
       
Tres mo ças d’a ques ta vi lla des o lla ban u na pi ja pa ra man gas a to das tres.
Tres mo ças d’a ques te ba rrio des o lla ban un ca ra jo pa ra man gas a to das tres.

21
          
D.C.

 
Tres mo ças d’a ques ta vi lla y fal to les u na ti ra pa ra man gas a to das tres.
Tres mo ças d’a ques te ba rrio y fal to les un pe da ço pa ra man gas a to das tres.
    
        
Tres mo ças d’a ques ta vi lla y fal to les u na ti ra pa ra man gas a to das tres.
Tres mo ças d’a ques te ba rrio y fal to les un pe da ço pa ra man gas a to das tres.
            
8 Tres mo ças d’a ques ta vi lla y fal to les u na ti ra pa ra man gas a to das tres.
Tres mo ças d’a ques te ba rrio y fal to les un pe da ço pa ra man gas a to das tres.
     
       
Tres mo ças d’a ques ta vi lla y fal to les u na ti ra pa ra man gas a to das tres.
Tres mo ças d’a ques te ba rrio y fal to les un pe da ço pa ra man gas a to das tres.

Copia: Nancho Alvarez