Anda di halaman 1dari 14

SGDU3143

ISU PENDIDIKAN DAN


PENGURUSAN PENDIDIKAN

Re-Entry Shock :
Repatriation

1
RE-ENTRY SHOCK : REPATRIATION

Nazzir Hussain Bin Haji Mydeen


(201400)
PENDAHULUAN
Repatriation adalah proses kembali ke
kampong halaman dari berkerja di luar
negara atau dalam satu persekitaran yang
berbeza.

Trauma professional dan peribadi yang


sering timbul hampir sama dengan
berpindah ke luar negara.
Mereka sering menghadapi masalah
menyesuaikan semula diri ke dalam
persekitaran di kampung halaman.
Masalah ini timbul kerana kejutan budaya
terbalik.
Kejutan budaya terbalik adalah
penyesuaian semula diri secara fizikal
dan mental di kampung halaman setelah
bertugas di luar bagi satu jangkamasa
yang panjang.
KENAPA REPATRIATION
SERING TRAUMATIK
• Pendapatan yang kurang
• Kehilangan kuasa membeli
• Kurang penghargaan
REAKSI BIASA KEPADA
KEJUTAN BUDAYA TERBALIK
•Bosan dan kegelisahan melampau
• (Boredom and Restlessness)
•Rindu Kampung halaman terbalik
• (Reverse Homesickness )
• Perhubungan yang berubah
• (Relationships Have Changed)
•Isu Identiti
• (Identity Issues)
MENANGANI KEJUTAN
BUDAYA TERBALIK
Tujuan utama bertugas di luar adalah
untuk menimba pengalaman dan
kemahiran untuk dibawa balik. Cara
komunikasi yang berbeza, hiraki nilai
yang berubah dan cara baru berfikir dan
berkerja akan menambahkan stress
Kejutan Budaya Terbalik.
Bagaimanakah cara untuk mengurangkan
stress dan jangka masanya? Berikut
adalah beberapa cadangan menangani
Kejutan Budaya Terbalik :
•Jangka berlakunya Kejutan Budaya
Terbalik
•Bersedia sebelum kembali
•Cadangkan Mentor
•Dan Kita harus sedar bahawa apa yang
berlaku adalah normal dan boleh
dimanfaatkan.
•Kekuatan yang diraih dari trauma ini akan
memberi pengalaman yang amat berguna.
•Peranan Pentadbir sekolah yang
memahami apa yang dilalui guru itu akan
banyak membantu.
SERIBU PENGHARGAAN
En. Shuhaili Shamsudin
Sekian, Semua kawan-kawan
Terima
Kasih