Anda di halaman 1dari 6

Jawab semua soalan

Soalan 1: Warnakan alat muzik tidak bermelodi di bawah ini.


Soalan 2 hingga 6: Isikan tempat kosong kemudian warnakan.
Soalan 7 hingga 11: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Soalan 12 hingga 15: Lengkapkan seni kata lagu berikut.

Tua jendela Nenek dua

Burung Kakak Tua

12. Burung Kakak

13. Tinggal di

14. Sudah tua

15. Giginya tinggal


Soalan 16 hingga 21: Suaikan.

Harimau mengaum
21.
SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai