Anda di halaman 1dari 19

Sekatan Perdagangan Antarabangsa

Bentuk Sekatan Antarabangsa


• Tarif
• Kuota
• Subsidi
• Kawalan Pertukaran Asing
• Embargo
• Sekatan bukan ekonomi
Bentuk Sekatan Antarabangsa
• Tarif @ duti import
Dikenakan terhadap barang import
Meningkatkan harga barang import dan
secara relatifnya harganya mahal
berbanding dengan harga barang
tempatan
Melindungi pengeluar tempatan
Hasil kepada kerajaan
Terbahagi kepada :
i. tarif advalorem – ikut nilai barang
ii. tarif spesifik – ikut kuantiti
Bentuk Sekatan Antarabangsa
• Kuota
Sekatan terhadap jumlah barang
yang boleh diimport dalam suatu
jangka masa tertentu
Penawaran barang imort
berkurang dan harga akan
meningkat
Bentuk Sekatan Antarabangsa
• Subsidi
Bantuan kewangan oleh
kerajaan kepada pengeluar
tempatan
Menurunkan kos pengeluaran
dan merendahkan harga barang
Bentuk Sekatan Antarabangsa
• Kawalan Pertukaran Asing
Ia boleh dilakukan melalui
bank pusat dengan cara
mengehadkan pembelian
pertukaran wang asing oleh
pengimport.
Bentuk Sekatan Antarabangsa
• Embargo
Dasar pemulauan terhadap
barang dan perkhidmatan dari
negara tertentu
Contoh pemulauan barangan
dari negara Israel
Bentuk Sekatan Antarabangsa
• Sekatan bukan ekonomi
– Sekatan perdagangan dalam bentuk
undang2,peraturan, atau syarat2
tertentu untuk menyekat import bagi
menjamin kesihatan dan keselamatan
rakyat.
Tujuan Dikenakan Sekatan
Antarabangsa

• Sumber hasil kerajaan


• Melindungi industri muda dan
tempatan
• Antilambakan
• Menghadapi persaingan
• keselamatan
Tujuan Dikenakan Sekatan
Antarabangsa

• Sumber hasil kerajaan


Sekatan perdagangan
antarabngsa seperti tarif dapat
memberikan sumber hasil
kepada kerajaan
Tujuan Dikenakan Sekatan
Antarabangsa

• Melindungi industri muda dan


tempatan
 Sekatan perdagangan antarabangsa seperti kuota,
tarif dan kawalan pertukaran asing dapat
mengehadkan penawaran barang import dan
membolehkan industri muda dan tempatan
berkembang
Tujuan Dikenakan Sekatan
Antarabangsa

• Antilambakan
Menyekat import sekiranya
negara asing melakukan
lambakan.
Lambakan bermaksud menjual
barang dipasaran antarabangsa
pada harga yang kurang daripada
kos
Tujuan Dikenakan Sekatan
Antarabangsa

• Menghadapi persaingan
Membolehkan barang tempatan
bersaing dengan adanya sekatan
perdagangan seperti kuota dan
duti import
Mengurangkan penawaran barang
import
Tujuan Dikenakan Sekatan
Antarabangsa

• Keselamatan
Sekatan perdagangan
antarabangsa membolehkan
kawalan yang ketat bagi barang
yang diimport, oleh itu
keselamatan terjamin
Kebaikan sekatan perdagangan
antarabangsa
 Mengurangkan penawaran barang
import
 Meningkatkan permintaan terhadap
barang tempatan
 Mengurangkan pengangguran
 Meningkatkan pendapatan negara
 Memperbaiki imbangan pembayaran
 Melindungi industri muda
Keburukan sekatan perdagangan
antarabangsa

 Salah pengagihan sumber


 Merugikan pengguna
 Pengagihan pendapatan yang tidak
adil
 Mengurangkan eksport
 Mewujudkan monopoli
 Ketidak cekapan dalam industri
tempatan
How many planets in the solar system
have rings?

Four planets.
Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune all
have rings.
What is inertia?

A. Measurement of electrical resistance

B. A ratio between mass and velocity

C. Resistance to motion or change

D. The speed at which an object falls

E. All of the above


Match the device to what it
measures:

Stop Watch Distance

Scale Temperature

Thermometer Elapsed Time

Speedometer Weight

Odometer Rate of Travel