Anda di halaman 1dari 79

PSIKOLOGI PENDIDIKAN

PENGENALAN PSIKOLOGI
PENDIDIKAN
KONSEP ASAS PSIKOLOGI

Pengenalan:
Guru memainkan peranan penting
sebagai pelaksana kurikulum dan
program pendidikan di sekolah,
terutama dari segi pencapaian
aspirasi dan matlamat sekolah.

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 2


MENGUASAI
Ilmu pengetahuan, pedagogi, &
ilmu psikologi manusia

MENUNJUKKAN
Sikap jujur yang dapat menggalakkan
pembelajaran & interaksi positif
Coopes (1988)
Guru yang berkesan ialah:

MEMPUNYAI
Ilmu pengetahuan & kepakaran dalam
mata pelajaran yang diajarnya.

MENGGUNAKAN
Strategi, kaedah & teknik mengajar
yang membolehkan pelajar
menjalankan aktiviti pembelajaran
mereka dengan kaedah &teknik
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh yang betul 3
Guru-guru yang berjaya & profesional perlu
Mengetahui beberapa perkara:

• Dapat mengajar mata pelajaran akademik dengan baik.

• Dapat mengaplikasikan strategi pengajaran kepada


Lee Shulman semua mata pelajaran termasuklah pengurusan bilik
darjah yang baik dan kaedah mengajar yang berkesan.
(1987)
• Bahan-bahan kurikulum dan perancangan yang
bersesuaian dengan mata pelajaran dan tahap pelajar.

• Kaedah pengajaran mata pelajaran yang khusus bagi


pelajar-pelajar yang memerlukan.

• Memahami ciri-ciri dan latar belakang pelajar.

• Tempat & suasana pelajar

• Tahu matlamat, objektif & tujuan mengajar


10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 4
MENGAPA KITA
BELAJAR PSIKOLOGI
• MEMAHAMI TINGKAH LAKU MANUSIA : Memimpin,
menasihat individu utk menjd manusia berguna dan
persefahaman, keharmonian, kesejahteraan hidup dan
perhubungan baik sesama manusia dpt dicapai.

• MENGHURAIKAN TINGKAH LAKU MANUSIA :


Menyelesaikan masalah tingkah laku manusia melalui
kajian saintifik

5
• MERAMAL TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM SESUATU
SITUASI : Meramal tingkah laku manusia bagi
memudahkan mereka mengadakan pelbagai ruang
aktiviti yang sesuai dengan perwatakan individu.

• MENGAWAL TINGKAH LAKU MANUSIA : Mengatasi


masalah tingkah laku manusia supaya mereka
mengikut peraturan atau norma

• MENGUBAH DAN MENCORAKKAN TINGKAH LAKU


MANUSIA : Mengubah tingkah laku manusia yang
melanggar peraturan dan mencorak tingkah laku yang
diinginkan.

6
TUJUAN PSIKOLOGI
• Memahami tingkah laku manusia dan mencapai
persefahaman dalam perhubungan manusia
• Meramal tingkah laku dan gerak balas yang mungkin
timbul dalam sesuatu situasi
• Mengawal tingkah laku yang tidak diingini dan
membimbing utk pembentukan tingkah laku yang baik
• Mengubah tingkah laku dengan merancang aktiviti
yang dapat membentuk tingkah laku yang diingini
• Pengetahuan psikologi dapat membuat penilaian,
menyelidik dan membuat pemerhatian tingkah laku
dalam sesuatu masyarakat.
• Menyelesaikan masalah manusia.
7
• NALURI

• Tenaga dalaman (dorongan dalaman) manusia dan


haiwan utk membentuk tingkah laku

• Sigmund Freud : pernyataan psikologi dalaman


sebagai sumber penggerak yg diwarisi (keperluan yg
terbentuk dalam diri individu)

8
• Tenaga psiko dalaman yg mempunyai 4 ciri iaitu:
– SUMBER : keadaan tubuh atau kehendak
– MATLAMAT : arah utk menghilangkan gangguan /
ketidak seimbangan dalaman seseorg.
– OBJEK : t.laku yg berlaku utk mengukuhkan
sesuatu keadaan
– CETUSAN : daya / kekuatan berdasarkan darjah
kehendak yg muncul dalam diri individu.

• 2 kumpulan naluri iaitu naluri hayat dan naluri mati

• Tabiat semulajadi yg ada dalam diri manusia


“kecenderungan semula jadi mendorong manusia
bertingkahl aku tertentu dalam masa / suasana
tertentu”
9
• Berlaku 3 peringkat iaitu:
– Ada desakan untuk capai sesuatu tujuan tanpa
apa-apa rangsangan
– Pengetahuan sedia ada yg diwarisi utk capai tujuan
tanpa dipelajari / latihan
– Bentuk t.laku adalah sama bg semua ahli kumpulan
dikenali sbg ‘tingkah laku’
• Manusia mempunyai beberapa naluri : melarikan diri,
melawan, keibubapaan, ingin tahu, mencari makanan,
minta tolong, jijik, kejantinaan, memperagakan diri,
merendah diri, ingin memiliki, meruntuh dan membina,
ingin berkumpulan, ketawa dll
• Naluri di atas dikenali sbg naluri asas / tersusun dlm
diri manusia / menjadi pengerak tingkah laku manusia
dan asas kehidupan manusia.
10
• DESAKAN

• Fenomena dalam dialami ind apabila berlaku


ketidakseimbangan dalam badan. Kekurangan sesuatu
keperluan asas (makanan, minuman, udara, seks,
kasih sayang) yg diperlukan badan membentuk
ketidakseimbangan.

• Kekurangan mengwujudkan desakan supaya


kekurangan ini dapat dipenuhi.

• 3 ciri utama desakan :


– Itensiti
– Arah
– Berpanjangan 11
• A. Itensiti :
– Sejauh mana situasi gangguan terhadap
ketidakseimbangan itu berlaku
– Lebih lama ketidakseimbangan maka desakan
itensiti jd lebih kuat akan mempengaruhi perubahan
emosi dan daya kognitif yg ketara dlm diri ind.
• B. Arah :
– Tindakan untuk mendekati / menjauhi kpd sesuatu
(lapar – dekatkan diri dgn makanan)
• C. Berpanjangan :
– Jangka masa yg diperlukan utk mendekati /
menjauhi sesuatu. Desakan berpanjangan sehingga
keperluan dipenuhi. Desakan berkurangan /
dihapuskan dlm jangka masa tertentu melalui
proses homostasis. Eg – desakan fisiologi sbg
homostasis badan.
12
• Homostasis :
– makenisma dlm badan (kecenderungan badan)
kekalkan keseimbangan fisiologi. Eg : kekalkan
suhu badan 37°C (98.4°F)

• 3 jenis desakan utama


– Desakan Lapar : disebabkan keperluan makanan
– Desakan Dahaga : disebabkan keperluan minuman
(air)
– Desakan seks : disebabkan keperluan kejantinaan

13
• KEPERLUAN

• Kemahuan ind utk mengimbangi kekurangannya


• 2 btk keperluan
– Bentuk Fisiologi : keperluan yg wujud drp kekurangan
/ keperluan organik spt makanan, air, objek, seks dll
– Bentuk Psikologi : wujud drp hubungan antara
organisma / manusia dengan persekitaran.
• Keperluan asas manusia mengikut ahli psikologi
• Thomas :
– Pengalaman baru
– Keselamatan
– Tindak balas
– Pengakuan 14
• Maslow
– Fisiologi
– Keselamatan
– Kasih sayang (termilik / cinta)
– Penghargaan
– Keperluan kesempurnaan kendiri
– Keperluan estetika

• Leuba
– Fisikal : makanan, minuman, membuang najis,
perlindungan, aktiviti otot, simulasi pilihan.
– Diperolehi : suka berkawan, pemerhatian,
persetujuan, mengambil hati orang lain.
15
Pertalian antara keperluan, desakan dan tindakan

KEPERLUAN TINDAKAN
DESAKAN (Tingkah laku
(ketegangan atau Mengikut
desakan utk Matlamat tertentu)
memenuhi
sesuatu
keperluan)

KEPUASAN
(Berkurangannya desakan dan tercapainya kepuasan
Sesuatu keperluan)
16
WITTIG
WITTAKER (1984) GREEK
(1970) PURBA

WILLIAM DEFINISI KAMUS


(1960) PSIKOLOGI DEWAN

CAMBRIDGE
KALAT INTERNATIONAL
HENRY DICTIONARY
(1999) L.ROEDIGER OF ENGLISH
(1984)
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 17
DEFINISI PSIKOLOGI

berasal dari perkataan


Greek Purba

Psyce Logos
(jiwa) (kajian mengenai
Sesuatu)

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 18


DEFINISI PSIKOLOGI

“ Kajian tentang proses mental


dan pemikiran, terutamanya berhubung
dengan perlakuan manusia dan haiwan;
pola pemikiran dan perlakuan seseorang
atau sesuatu kumpulan tertentu;
dan kebijaksanaan memahami sifat
manusia.”
Kamus Dewan Bahasa & Pustaka

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 19


Psikologi merupakan satu kajian saintifik untuk
mengkaji bagaimana pemikiran manusia bekerja
dan bagaimana pemikiran tersebut
mempengaruhi tingkah laku atau mempengaruhi
sikap seseorang itu terhadap sesuatu tingkah
laku.
Cambridge International Dictionary
of English m.s. 383

DEFINISI PSIKOLOGI Satu cabang penyiasatan saintifik untuk tingkah


laku dan aktiviti. William (1960)

Psikologi adalah sains tingkah laku


Wittaker (1970)

Satu kajian yang sistematik terhadap tingkah


laku dan mental seseorang.
Henry L.Roediger (1984)

Kajian sistematik tentang tingkah laku manusia


dan pengalaman manusia.
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 20
Kalat (1999)
SEJARAH PERKEMBANGAN PSIKOLOGI
384-322
Sebelum Masihi

Aristotele Socrates Plato


(384 BC - 322 (470 BC – 399
BC BC) ( 427 BC – 347 BC)

• Pada zaman Awal Greek psikologi adalah sebahagian


daripada ilmu falsafah dan bukan lagi satu kajian
10/11/2010 saintifik. Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 21
SEJARAH PERKEMBANGAN
PSIKOLOGI
384-322 1595-1690 Abad 1832-1920 1842-1952 1878-1958 1880-1967 1902-1987
SM ke-17 & 18 1925- 1986-

Kajian Aliran Aliran Aliran Aliran Aliran Aliran Psikologi Aliran Aliran Aliran
psikologi Interaksionisme Empirisme Strukturalisme Functionalisme Behaviorisme Gestalt Humanistik Kognitivisme Konstruktivisme
bermula
dr. zaman
Greek
purba

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 22


PENGERTIAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN
KONSEP ASAS:
Psikologi ialah kajian tentang pemikiran dan tingkah laku
individu dan kumpulan individu secara saintifik. Manakala
pendidikan pula merupakan proses untuk mengembangkan
potensi individu dalam bidang tertentu.

Psikologi ialah ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia.


Pendidikan pula ialah profesion yang mengkaji
dan membina metodologi atau pendekatan pengajaran
Pembelajaran untuk digunakan di sekolah.

Banks dan Thompson (1995)

Psikologi pendidikan ialah satu disiplin yang mengfokuskan


kajiannya kepada pengetahuan teoretikal dan pengetahuan
empirikal mengenai pengajaran & pembelajaran dalam bilik
darjah.
Borich dan Tombari (1997)
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 23
PENGERTIAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Psikologi pendidikan sebagai “applying the methods of


psychology to study the process of education”.

Clifford, 1984 (dalam Hensen & Eller, 1999)

Psikologi pendidikan ialah mengaplikasi pengetahuan


psikologi ke dalam situasi bilik darjah.

Grinder (1981)

Kesimpulannya:

psikologi pendidikan ini amat berguna bagi guru-guru untuk


tujuan memahami tingkah laku pelajar-pelajar danmemudahkan
proses pengajaran dan pembelajaran.
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 24
Memahami tingkah laku
pelajar dalam proses P&P
Merancang aktiviti &
Bimbingan utk membentuk
Meramal tingkah laku Tingkah laku yang diingini.
gantian yang mungkin
berlaku & mengawalnya.

TUJUAN Memperihalkan
PSIKOLOGI PENDIDIKAN (describe)

Menerangkan
(explain)
Abd.Majid Mohd Isa
&
Rahil Mahyuddin
Mengawal
(control) (1997)

Meramalkan
(predict)
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 25
KEPENTINGAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN KEPADA GURU

Beberapa sebab mengapa guru-guru perlu memahami dan


mempraktikkan psikologi pendidikan:
• Membolehkan guru memahami mengapa pelajar cenderung untuk melakukan sesuatu
tingkah laku dan membantu pelajar memahami diri mereka sendiri.
• Membantu guru merancang objektif dan matlamat pembelajaran yang sesuai dengan
pelajarnya.
• Guru juga dapat meramal tingkah laku pelajar, apa yang disukai dan apa yang tidak
disenangi pada peringkat umur tertentu.
• Dapat membantu guru merancang peneguhan yang sesuai untuk pelajarnya dalam
usaha mengawal tingkah laku dan memotivasi pelajar supaya rajin belajar.
• Guru juga dapat mengetahui tahap perkembangan pelajar dari segi fizikal, kognitif,
sosial, dan emosi dan merancang P & P sesuai dengan tahap perkembangan
pelajarnya.
• Guru dapat membina soal selidik yang mudah dalam mengenal pasti tahap
perkembangan pelajar-pelajarnya terutama pelajar yang bermasalah dan seterusnya
dapat merancang program atau aktiviti yang sesuai untuk pelajar dalam meningkatkan
prestasi pembelajarannya.
• Guru dapat menjalankan penyelidikan berkaitan isu-isu pendidikan seperti masalah
disiplin bilik darjah. Data & maklumat yang diperolehi dapat membantu menyelesaikan
masalah pelajar dan meningkatkan kualiti P&P.
• Membantu guru memahami personaliti dan konsep kendiri pelajar. Oleh itu, dapat
membantu pelajar ke arah pembentukan konsep kendiri yang positif.
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 26
Fahaman & Aliran Psikologi
ALIRAN INTERAKSIONISME
(1595-1690)

MANUSIA

pemikiran + badan jasad + roh

RENE DESCARTES
(1595-1690)
• Ahli falsafah & pakar
*Bertentangan dengan konsep
matematik Perancis (juga DUALISME
digelar sbg. Bapa Matematik ( manusia terdiri daripada jasad
Moden)
Yang terpisah daripada roh)
10/11/2010 • Nordin
Pengasas falsafah Tahir, IPG Kampus Ipoh
moden 27
IMPLIKASI ALIRAN INTERAKSIONISME
TERHADAP PENDIDIKAN
Setiap manusia mempunyai
hubungan yang kukuh antara
badan dan pemikiran.

Wujudnya Falsafah Pendidikan Negara


yang mementingkan perkembangan
seimbang dari aspek JERIS
pada setiap pelajar.

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 28


Fahaman & Aliran Psikologi
ALIRAN EMPIRISME (1685 - 1753)
• Dilahirkan pada 29 Ogos 1632 di
Wrington, Somerset, England.

• Ahli falsafah Inggeris yang terkenal


pada abad ke-17.

JOHN LOCKE • Meninggal dunia pada 28 Oktober


1704.
(1632 – 1704)

TABULA RASA

„sehelai kertas putih yang


belum
Jiwa manusia kosong ditulis apa-apa,
semasa dilahirkan. keadaannya putih bersih‟
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 29
ALIRAN EMPIRISME (1685 - 1753)

• Dilahirkan pada 12 Mac 1685 di


Irish.

• Ahli falsafah barat yang terkenal


pada abad ke-18.

• Dikenali juga sebagai Bishop


GEORGE Berkeley.
BERKELEY
(1685-1753)
Falsafah ini juga dikenali sebagai:

EKSPERIMENTALISME INSTRUMENTALISME

Penyelesaian
Pengalaman
Masalah
•Spekulasi adalah aktiviti yang tidak berguna.
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 30
Pengalaman adalah satu realiti.
Apa sahaja bentuk pendidikan
yang diterima yang akan
menentukan apa yang akan terjadi
kepada seseorang manusia
berasaskan pendapat semua ilmu
pengetahuan adalah dari
pengalaman yang diperolehi.
IMPLIKASI ALIRAN
EMPIRISME TERHADAP
PENDIDIKAN Wujudnya pendidikan tidak formal:
-pendidikan di rumah
-badan-badan tertentu
seperti Tadika KEMAS,
Taska, prasekolah
KPM, dll.

Wujudnya pendidikan formal:


-Sekolah rendah
-Sekolah menengah
-pusat-pusat pengajian
tinggi
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 31
Fahaman & Aliran Psikologi
ALIRAN STRUKTURALISME(1832 -1920)

Siapa Wilhelm Wundt?

• Ahli fisiologi dan psikologi Jerman.


WILHELM WUNDT
( 1832 – 1920) • Dikenali sebagai bapa psikologi kerana membina
makmal psikologi pertama di Leipzig, Jerman pada
tahun 1879.

• Dianggap sebagai ahli psikologi moden kerana


menulis tentang kajiannya yang mengandungi 50 000
patah perkataan.

• Edward Bradford Ticherner (1867 – 1927), salah


seorang pelajar Wundt mendirikan makmal psikologi
di Universiti Cornell & mengasaskan kajian
strukturalisme di Amerika Utara.
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 32
ALIRAN STRUKTURALISME

Tumpuan kajian kepada pengalaman


sedar, iaitu mengkaji apa yang boleh
dinyatakan oleh seseorang dalam
pengalaman sedarnya

SIKAP PERASAAN

KAJIAN
WILHELM WUNDT

TANGGAPAN INDIVIDU
PERSEPSI TERHADAP SESUATU
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh KEADAAN 33
3 KOMPONEN
UTAMA
PENGALAMAN
SEDAR

Sensasi Imej Afeksi

• Penglihatan Merupakanpengalaman Reaksi emosional:


• Bunyi yang tidak wujud seperti: • Cinta
• Bau • Kasih sayang
• Rasa • Ingatan mengenai • Bahagia
• pemerasaan seseorang atau • Cemburu
peristiwa

Proses perkaitan ( process of association)

( pembahagian pengalaman kepada beberapa elemen-elemen)


10/11/2010
TeknikNordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Analytic introspection 34
Pelajar belajar
Belajar melalui
melalui
pengalaman
pembelajaran
yang dipelajari
kendiri

IMPLIKASI ALIRAN
STRUKTURALISME
TERHADAP
PENDIDIKAN

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 35


Fahaman & Aliran Psikologi
ALIRAN FUNCTIONALISME (1859-1952)
• Ahli falsafah dan ahli psikologi
Amerika abad ke-20

• Bapa Psikologi Functionalisme

• Pengasas „Philosophical School


of Pragmatism‟ bersama-sama
dengan Charles Sanders Peirce
& William James.
PENGASAS John Dewey
1859-1952
• Ahli psikologi Amerika pertama.

• Menubuhkan makmal psikologi


pertama di Amerika Syarikat.

• Memperkenalkan kursus
psikologi.

• Menerbitkan dua jilid buku iaitu


William James „The Principle of Psychology‟
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 36
1842-1910 :
Menekankan pengalaman
sedar dan tingkah laku

Mengkaji bagaimana manusia


ALIRAN
menggunakan minda untuk
FUNCTIONALISME
berfikir dan menghasilkan
(1859-1952) tingkah laku.

Mereka berpendapat proses


mental adalah sentiasa aktif
dan berterusan.

Teori ini dipengaruhi oleh teori


evolosi manusia yang
dikemukakan oleh Darwin &
falsafah pragmatisme
(pemikiran yang berdasarkan
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampuspraktikal
Ipoh bukan teori) . 37
IMPLIKASI ALIRAN FUNCTIONALISME
TERHADAP PENDIDIKAN

• Pembelajaran adalah
berterusan sepanjang hayat
bersesuaian dengan
peringkat umur.

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 38


Fahaman & Aliran Psikologi
ALIRAN BEHAVIORISME (1878 - 1958)

Pengasas aliran ini di Amerika Utara.

Terkenal dengan Teori Pelaziman Klasik.

Kajian dilakukan ke atas seorang


kanak-kanak, Albert & seekor tikus putih.
J.B.WATSON
(1878 - 1958) “ Psychology as the Behaviorist Views It”
merupakan artikel beliau yang diterbitkan
pada 1913. Beliau berpendapat psikologi
ialah ilmu yang mengkaji tingkah laku
yang nyata.
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 39
IVAN PAVLOV
1849-1936

THORNDIKE
• Dikenali juga sebagai aliran:
1874 – 1949
-Associationism
( mengkaji kaitan mental antara dua
peristiwa atau antara dua idea yang
membawa kepada terjadinya
pembelajaran)
B. F. SKINNER
1904 – 1990

CORDELL HULL
(1871-1955 )
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 40
KAJIAN
DALAM ALIRAN
BEHAVIORISME

• Diaplikasikan kepada
Pembelajaran & tingkah laku
manusia
Hasil kajian
• mengfokus kepada tingkah
laku manusia dan menolak
10/11/2010 aspekIpohkerohanian.
Nordin Tahir, IPG Kampus 41
ALIRAN BEHAVIORISME (1878 - 1958)

Dipengaruhi oleh:
ALIRAN LOGIK POSITIF
(LOGICAL POSITIVISM)

Mereka berpendapat bahawa


semua ilmu atau pengetahuan
perlu disahkan melalui:

Cara yang empirikal Pemerhatian yang sistematik

KONSEP KRITIKALYANG DIKEMUKAKAN


KE DALAM ILMU PSIKOLOGI IALAH:
DEFINISI OPERASIONAL
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus
( OPERATIONAL Ipoh
DEFINITION) 42
ALIRAN BEHAVIORISME (1878 - 1958)

DEFINISI
OPERASIONAL

KONSEP SAINTIFIK

PROSES PENGUKURAN
KEPADA SESUATU YANG DIKAJI

CONTOH: LAPAR
(didefinisikan sebagai sesuatu yang
dialami oleh manusia atau haiwan setelah tidak makan
pada masa yang sepatutnya mereka makan.

Definisi ini tidak dapat diterima oleh aliran logik positif


kerana untuk mengesahkan situasi ini perlu ada
satu cara pengukuran yang tepat.
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 43
ALIRAN BEHAVIORISME (1878 - 1958)

Mengawal tingkah laku

Ahli psikologi behaviorisme


Menegaskan
meramal TUJUAN ILMU PSIKOLOGI
menghurai

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 44


menerang
IMPLIKASI ALIRAN
BEHAVIORISME TERHADAP PENDIDIKAN

Implikasi Behaviorisme dalam pendidikan amat mendalam


kesannya.
• Dalam merancang pengajaran sesuatu konsep atau kemahiran,
seseorang guru akan menulis objektif untuk perlakuan yang
boleh diukur atau diperhatikan pada akhir pengajaran.

• Guru tidak perlu mengambil tahu apa yang muridnya telah tahu
atau mengambil kira apakah perubahan yang mungkin berlaku
dalam minda muridnya semasa pengajaran.

• Guru hanya mengatur strategi dengan memberi ganjaran kepada


murid yang menunjukkan tingkah laku yang dikehendaki dengan
menekankan latih tubi.

• Guru menekankan kepada apa yang murid boleh lakukan,


bukannya kefahaman murid.

Gardner, 2000
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 45
Fahaman & Aliran Psikologi

ALIRAN GESTALT
( 1880 -1843 )

Max Wertheimer Wolfgang Kohler Kurt Koffka


1880 - 1943 1887 - 1967 1886-1941

keseluruhan

GESTALT GESTALTEN
pola
(perkataan Jerman) (perkataan Jerman)

terorganisasi
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 46
ALIRAN GESTALT
( 1880 -1843 )

Muncul di Jerman
sebagai reaksi Berpendapat manusia
kepada pendapat mempersepsi dunia
ahli strukturalisme. dalam bentuk satu
Keseluruhan
(unitary whole)

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 47


IMPLIKASI ALIRAN
GESTALT TERHADAP PENDIDIKAN

Inkuiri penemuan merupakan


satu aspek penting dalam P & P
terutamanya dalam subjek sains.

Pengajaran & pembelajaran


berasaskan KBKK.

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 48


Fahaman & Aliran Psikologi
ALIRAN HUMANISTIK
(1908 - 1987 )

PENGASAS

CARL ROGERS ABRAHAM MASLOW


10/11/2010 (1902-1987)
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
1908-1970 49
ALIRAN HUMANISTIK ( 1908 - 1987 )

Fokus kepada 3
perkara

Cara berfikir Cara pengamatan Interpretasi

Tentang sesuatu
peristiwa atau
10/11/2010 kejadian
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 50
Seseorang individu bertanggungjawab
terhadap tindakannya.

CONTOHNYA:
Kalau seseorang ingin cemerlang dalam hidupnya,
dia hendaklah berusaha untuk mencapai matlamatnya
hidupnya.

Kuasa motivasi seseorang individu ialah


kecenderungannya untuk berkembang serta
mencapai pemenuhan kendiri (self-actualisation).

Ini bermakna, walaupun terdapat halangan, setiap


individu mempunyai keperluan untuk
mengembangkan potensinya dan mencapai
pemenuhan kendiri ke tahap yang maksimum.

KONSEP PEMENUHAN KENDIRI INI DIPELOPORI


10/11/2010
OLEH MASLOW
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 51
Adanya kelas tambahan Kelas pemulihan khas
atau kelas intensif bagi mengatasi Keciciran
kelolaan/anjuran murid
pihak sekolah

IMPLIKASI ALIRAN
HUMANISTIK
TERHADAP
PENDIDIKAN

Kumpulan Wang Amanah


Pelajar Miskin Skim Baucer Tuisyen
(KWAMP)

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 52


Fahaman & Aliran Psikologi

ALIRAN KOGNITIVISME ( 1880- )

DLL
Pemikiran
Motivasi
manusia

Kem. Persepsi &


belajar
KAJIAN penanggapan

KBKK Kognisi

metakognisi

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 53


Ahli-ahli Psikologi Gestalt

AHLI-AHLI PSIKOLOGI
KOGNITIVISME

Max Wertheimer Wolfgang Kohler Kurt Koffka


1880 - 1943 1887 - 1967 1886-1941

Robert Mills Jerome S.


Jean Piaget Lev Semenovich
( 1896 - 1980) Vygotsky Gagné Bruner (1915- ) David Ausubel
(1916 – 2002) (1918 -)
( 1896 – 1934)

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 54


ALIRAN KOGNITIVISME ( 1880- )

• satu pandangan tentang cara manusia belajar.

• Penggerak utama aliran ini ialah Jean Piaget.

• Idea utama aliran ini adalah perwakilan mental yang


dikenali sebagai skema.

• Skema akan menentukan bagaimana data dan


maklumat yang diterima akan difahami oleh minda
manusia.

• Jika maklumat baru secocok dengan skema, maka


maklumat itu diterima. Jika tidak maklumat itu ditolak
atau skema diubah suai.

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 55


UNIVERSITI/
KOLEJ KOMUNITI/ KBSR
PUSAT GIAT MARA

IMPLIKASI ALIRAN
KOGNITIVISME
TERHADAP
PENDIDIKAN

PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN SECARA SEKOLAH TEKNIK
KBKK & VOKASIONAL

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 56


Fahaman & Aliran Psikologi
ALIRAN KONSTRUKTIVISME ( 1925 - )

• Bertitik tolak daripada pandangan kognitivisme ini maka lahirlah satu pandangan tentang
cara manusia belajar iaitu konstuktivisme (faham bina)

• Di asaskan oleh tokoh-tokoh seperti Von Glaserfeld, Piaget, Vygotsky, Confey, Seymour
Peppert

• Menekankan peranan aktif pelajar semasa proses P& P

• Mengambil kira bagaimana individu membina kefahaman terhadap bahan yang mereka
pelajari.

• Pengetahuan dibina sendiri oleh murid secara aktif oleh individu yang berfikir
berdasarkan pengetahuan sedia ada.

• Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada
mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi
sosial bersama rakan dan guru.

• 10/11/2010
Sangat digemari sebagai kaedah mengajar
Nordin mata
Tahir, IPG pelajaran
Kampus Ipoh matematik dan subjek-subjek
57
sains.
Pengetahuan yang
diperolehi murid adalah
Hasil drp
Aktiviti pemb. aktif
P & P berpusatkan murid

Guru perlu mengenal IMPLIKASI ALIRAN


pasti pengetahuan sedia KONSTRUKTIVISME
ada murid sebelum TERHADAP
merancang P & P PENDIDIKAN

Guru sebagai fasilitator


Guru sebagai pereka
bentuk bahan P&P

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 58


Pendekatan
Biologi

Pendekatan
Pendekatan Behaviorisme
Humanistik

PENDEKATAN
PSIKOLOGI

Pendekatan
Pendekatan
Psikoanalitik
Kognitivisme
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 59
PENDEKATAN PSIKOLOGI

PENDEKATAN BEHAVIORISME

• Pembelajaran sangat berkaitan dengan perubahan


tingkah laku.

• Ahli psikologi tidak perlu memberi perhatian kepada


peristiwa yang berlaku dalam mental ( sedar dan tidak
sedar) sebaliknya memberi penekanan kepada tingkah
laku yang diperhatikan secara nyata atau tidak nyata.

• Menurut Watson, tingkah laku seseorang


dipengaruhi persekitaran dan bukannya dari
unsur-unsur dalaman.
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 60
PENDEKATAN BEHAVIORISME

Bernstein et al., 1994

Menekankan idea bahawa Tingkah laku ialah satu siri


tingkah laku dan proses gerak balas yang berlaku
mental adalah hasil dengan wujudnya
daripada pembelajaran. rangsangan.

Pendekatan ini juga dikenali sebagai psikologi


rangsangan gerak balas atau R-G.
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 61
IVAN PAVLOV
1849-1936
• Beliau menjalankan
eksperimen ke atas seekor
• Dikaitkan
dengan anjing bagi menunjukkan
konsep perkaitan antara
pelaziman rangsangan (makanan)
klasik dengan gerak balas (air
liur)
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 62
• Terkenal dengan Teori Pelaziman Cuba Jaya
(Teori of Trial and Error Conditioning)

• Prinsip asas pembelajaran adalah pengaruh


ganjaran dan denda.
E.L.THORNDIKE (Organisme akan membuat sesuatu yang
1874 – 1949 membawa keseronokan sebaliknya
organisme berkenaan akan mengelak drp
melakukan sesuatu yang membawa kesakitan
atau membahayakan diri).

• Konsep ini dinyatakan sebagai:-

-pembelajaran instrumental
atau
-pembelajaran operan

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 63


- Kesinambungan daripada kajian yang telah dijalankan
oleh E.L.Thorndike.

- Terkenal dengan pelaziman operan yang mengukur


pengaruh ganjaran dan denda .

B. F. SKINNER - Beliau menjalankan eksperimen ke atas tikus


1904 – 1990 dan burung merpati.

- Dalam eksperimennya yang terkawal,


beliau telah dapat mengukur proses pembelajaran
dengan cara menukar frenkuensi ganjaran dan denda.

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 64


PENDEKATAN PSIKOLOGI

PENDEKATAN PSIKOANALITIK

*Berdasarkan kepercayaan bahawa tingkah laku manusia


dipengaruhi oleh proses-proses psikologi tidak sedar, yang
kita sendiri tidak sedar.

*Tingkah laku kita adalah berdasarkan konflik dalaman,


dorongan (impulse), kemahuan atau motif-motif yang
tidak disedari.

*Mengandaikan semua tingkah laku, normal & abnormal adalah


hasil daripada interaksi faktor-faktor genetik dan persekitaran
yang memberi kesan ke atas perubahan tingkah laku dengan
mempengaruhi proses tidak sedar dan juga proses sedar
psikologi.
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 65
PENDEKATAN PSIKOANALITIK

• Ahli teori ini menekankan kepentingan zaman awal individu dan


mempercayai bahawa peristiwa semasa kecil mempunyai kesan
sepanjang hayat pada psikologi individu.
• Pelopor ahli teori
psikoanalitik
(psikodinamika) yang
paling terkemuka di
dunia.

• Beliau percaya setiap


entiti ini bertanggung
jawab bagi satu set
operasi psikologi.

SIGMUND FREUD • Memperkenalkan teori


(1856 – 1936)
struktur personaliti.
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 66
TEORI
STRUKTUR
PERSONALITI
(STRUKTUR PSIKIK)

id ego superego
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 67
Teori Struktur Personaliti
ID

Sumber dorongan
Tiada pengaruh
dan Primitif Mementingkan
dunia realiti
nafsu yang diri sendiri
(pengaruh tamadun)
diwarisi

• Id dominan pada bulan-bulan awal


kehidupan bayi, apabila dorongan dan
kemahuan begitu kuat mempengaruhi
tingkah laku bayi.

• Ia dilihat sebagai elemen psikik yang


10/11/2010 pertama
Nordin Tahir, mempengaruhi
IPG Kampus Ipoh tingkah laku. 68
Bertanggungjawab dan cuba
mengawal dorongan dan desakan
primitif agar mengikut lebih dekat
dengan kehendak persekitaran.

Ego secara
perlahan-lahan
Prinsip realiti mengambil tanggung
mengiktiraf permintaan jawab menjadikan
atau kehendak EGO dorongan primitif id lebih
masyarakat yang realistik. mengikut pada kehendak
moral dan piawaian etika
masyarakat.

Operasi ego berpandukan


kepada prinsip realiti,
bukan pada prinsip keseronokan
yang mempengaruhi id.

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 69


Superego
Apabila kanak-kanak yang
mempunyai superego punitif meninkat Bila kanak-kanak bertambah
remaja, mereka berkemungkinan besar, peranan ego semakin
menghadapi masalah dalam bertambah. Ia mesti berurusan
memenuhi permintaan superego. dengan superego yang
Freud percaya kerisauan dan merupakan sumber awal suara
kemurungan biasanya datang hati ( conscience), iaitu kebolehan
bersama dgn kehendak superego untuk membezakan yang baik
yang melampau. daripada yang buruk.

Bagi kanak-kanak yang dibesarkan oleh Superego muncul secara perlahan-


ibu bapanya secara melampau, dia akan lahan bila kanak-kanak mula
bersifat kritis, menghukum, dan mempelajari peraturan yang
mendenda, permintaan ini boleh menjadi digunakan oleh ibu bapanya untuk
keterlaluan(excessive). Dalam kes ini menginterpretasi jangkaan
superego menjadi tidak fleksibel atau masyarakat.Ibu bapa berperanan
ketat. Hal ini menyebabkan kanak-kanak sebagai conscience sehinggalah
tidak dapat menikmati keseronokan kanak-kanak secara evolusi
normal pada zamannya. Nordin Tahir, IPG Kampus Ipohmembina set piawai dalamannya
10/11/2010 70
PENDEKATAN PSIKOANALITIK

Mengikut Pendekatan Psikoanalitik;

• Id, ego dan superego biasanya mempunyai


matlamat & kaedah yang berbeza.

• Jika id dan superego menjadi cukup kuat untuk


menguasai ego, biasanya hal ini akan akan
berakhir dengan konflik dalaman dalam diri
individu tersebut.

• Sekiranya konflik antara tiga komponen struktur


psikik ini tidak selesai mungkin akan membawa
kepada kecelaruan mental.

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 71


PENDEKATAN
PSIKOANALITIK ABNORMALITI

• Peristiwa yang dialami semasa kecil mempunyai kesan apabila individu


tersebut berada di alam dewasa.

• Freud percaya kanak-kanak membesar dengan melalui pelbagai tahap


psikoseksual pada peringkat-peringkat yang sudah ditetapkan.

• Pada setiap peringkat ini, ada bahagian badan yang membekalkan


kepuasan dorongan seksual.

• Kanak-kanak yang melalui tahap anal, oral, latensi dan genital dengan cara
yang memuaskan akan menjadi orang dewasa yang normal.

• Jika terdapat kekecewaan atau kelebihan di sebarang tahap, maka akan


terdapat fixation yang mempengaruhi sifat individu pada kehidupan dewasa.

• Contohnya: seseorang yang makan terlalu banyak di tahap oral mungkin


akan mempunyai fixation di tahap ini dan mungkin menjadi orang yang
gemuk atau penagh dadah bila dewasa.
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 72
Kesimpulannya:

Pendekatan ini memberi sumbangan


yang besar dalam membantu kita
memahami perkembangan personaliti
manusia.Pendapat tentang pengaruh id,
ego dan superego dari zaman
kanak-kanak bagi perkembangan
personaliti seseorang telah merangsang
banyak penyelidikan.Pendapat ini juga
berpengaruh dalam disiplin-disiplin seperti
seni, kesusasteraan Inggeris dan sejarah.

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 73


Pendekatan Kognitivisme
• Pendekatan yang memberi perhatian khusus kepada
proses pemikiran individu seperti KBKK, kemahiran
belajar, motivasi, dll.

• Ahli psikologi kognitif percaya bahawa peristiwa-


peristiwa dalaman yang berlaku pada seseorang mesti
dikaji, jika keseluruhan tingkah laku ingin difahami.

• Berbeza dengan pendekatan psikoanalisis yang


mengfokus kepada pemikiran tidak sedar, pendekatan
behaviorisme yang mengfokus kepada faktor
persekitaran dan tingkah laku.

10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 74


PENDEKATAN HUMANISTIK

TOKOH-TOKOH

ABRAHAM CARL ROGERS ROLLO MAY GORDON ALLPORT


MASLOW (1902-1987) (1909-1994) (1897-1967)
1908-1970
• Pendekatan ini berpendapat bahawa manusia adalah
individu yang bebas dan baik dengan potensi untuk
berkembang dan mempunyai sasaran untuk dicapai.

• Teori ini menyatakan bahawa manusia terdorong bertindak


melakukan sesuatu kemahuan atau keperluan.

• Mengikut pendekatan ini,manusia sentiasa aktif dan bukan


menunggu untuk dirancang oleh orang lain.
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 75
TEORI HIERARKI KEPERLUAN MASLOW

• Dikemukakan oleh Abraham


Maslow (1970).

• Andaian dalam teori ini PENYEMPURNAAN


bahawa manusia tidak pernah KENDIRI
puas dengan apa yang (KEPERLUAN PENYUBURAN)
dicapai.

PENGHARGAAN KENDIRI : DIHORMATI


(KEPERLUAN SEKUNDER)

KASIH SAYANG: KELUARGA & KAWAN


( KEPERLUAN SEKUNDER)
KESELAMATAN: TEMPAT TINGGAL
(KEPERLUAN SEKUNDER)

FISIOLOGI: MAKANAN & MINUMAN


10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
(KEPERLUAN ASAS) 76
PENDEKATAN BIOLOGI

Pendekatan Biomedik Model Penyakit


(Model Perubatan)

Mengandaikan bahawa manusia adalah sistem fizikal


& mesti difahami dari sudut fizikalnya.

Sifat-sifat sistem
Keadaan fisiologi
saraf individu

Mengikut sudut pandangan ini, masalah yang kita hadapi adalah


hasil kecacatan tubuh badan, kecederaan atau penyakit yang
10/11/2010 mempunyai
Nordin Tahir, IPG kesan
Kampus ke
Ipohatas otak. 77
EDWARD HITZIG (1893–1927) & GUSTAV FRITSCH (1839-1907)

AHLI FISIOLOGI JERMAN

• Memasukkan dua batang


dawai ke dalam permukaan
kortikal otak anjing.

Melalui eksperimen, mereka mendapati bahawa


struktur otak adalah tempat asal-usul urat saraf, berkait
rapat dengan tingkah laku manusia.
Dengan kata lain,otak boleh memberi tindak
balas bila rangsangan elektrik diberikan secara langsung
dan ini boleh memberi kesan ke atas tingkah laku individu.

FOKUS : PERANAN SISTEM SARAF PUSAT YANG MENGAWAL


10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 78
SETIAP PEMIKIRAN & PERGERAKAN MANUSIA.
10/11/2010 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 79