Anda di halaman 1dari 2

SOP Pengajuan Cuti Tahunan

Pada Pengadilan Agama Sungailiat

Mulai

Pengisian Formulir Cuti 1. Pegawai yang mengajukan cuti mengisi formulir.


2. Menyerahkan formula terisi kepada Bagian Kepegawaian.

Penelitian Sisa Cuti 1. Bagian kepegawaian meneliti sisa cuti yangbersangkutan.


Tahunan 2. Menyetujui atau mengkoreksi lama cuti yang diambil.

Pengajuan Kepada Atasan Pegawai mengajukan kepada atasan langsung.


Langsung

Persetujuan Atasan
Langsung
1. Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti.
Setuju Cuti ditunda 2. jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai, jika
diterima disampaikan kepada pejabat yang berwenang
memberikan cuti.
Persetujuan Pejabat yang
berwenang

Pegawai membuat laporan Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebelum
cuti.

Pegawai cuti Pegawai melaksanakan cuti.

Selesai
Pengertian Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang
bersangkutan terhadap Negara, agar PNS tersebut lebih meningkatkan prestasi
kerja dan pengabdiannya.

Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk kenaikan pangkat pegawai


tepat pada waktunya.
Kebijakan 1. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999
2. PP Nomor : 99 Tahun 2000 jo PP Nomor : 12 Tahun 2002
3. Undang-Undang 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor : 50 Tahun
2009
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009

Anda mungkin juga menyukai