SOP Pengajuan Cuti Tahunan Pada Pengadilan Agama Sungailiat

Mulai

Pengisian Formulir Cuti

1. Pegawai yang mengajukan cuti mengisi formulir. 2. Menyerahkan formula terisi kepada Bagian Kepegawaian.

Penelitian Sisa Cuti Tahunan

1. Bagian kepegawaian meneliti sisa cuti yangbersangkutan. 2. Menyetujui atau mengkoreksi lama cuti yang diambil.

Pengajuan Kepada Atasan Langsung

Pegawai mengajukan kepada atasan langsung.

Persetujuan Atasan Langsung
Setuju Cuti ditunda

1. Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai, jika diterima disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Persetujuan Pejabat yang berwenang

Pegawai membuat laporan

Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebelum cuti.

Pegawai cuti

Pegawai melaksanakan cuti.

Selesai

Pengertian

Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara, agar PNS tersebut lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk kenaikan pangkat pegawai tepat pada waktunya. 1. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 2. PP Nomor : 99 Tahun 2000 jo PP Nomor : 12 Tahun 2002 3. Undang-Undang 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 4. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 5. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009

Tujuan Kebijakan