BOLEHKAH KITA BERDIRI BEGINI«?

BOLEHKAH KITA TIRU AKSI BEGINI?

BILA NAMPAK SITUASI INI, APA PERASAAN KAMU?

DALAM HIDUP HENDAKLAH..?

MENJADI KEAJAIBAN DAN SATU KEINDAHAN«

JIKA BEGINI?

ATAU?

KAMU INGIN JADI BEGINI?

PRINSIP REKAAN DALAM SENI VISUAL«

IMBANGAN

Objektif:
Mengenalpasti imbangan semetri dan tidak semetri. Dalam benda alam dan benda buatan manusia. Menyatakan imbangan semetri dan tidak semetri.

Pengenalan:
1. Imbangan bermaksud keadaan seimbang dan sepadan. 2. Seimbang daripada segi saiz, bilangan dan jarak.

Jarak yang sama menjadikan seimbang

Jarak yang tidak sekata menjadikan seimbang

Imbangan Semetri:c
1. Berlaku apabila kiri dan kanan adalah sama. 2. Saiz dan jarak sebelah kanan dan kiri adalah sama.

Contoh:

Imbangan Tidak Semetri:
1. Apabila kiri dan kanan tidak sama dan berlainan saiz. 2. Saiz dan jarak sebelah kanan dan kiri tidak sama.

Lagi«?

Lengkapkan: Aktiviti 2
Mukasurat 45