Anda di halaman 1dari 13

FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU

JXEA 1104

KARYA MELAYU KLASIK

NAMA : NURUL AIN BINTI ALIZUDDIN

NOMBOR MATRIK : JEA 080103

NAMA PENSYARAH : DR. AMRAN MUHAMMAD

SEMESTER SATU TAHUN 2008/2009

AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

UNIVERSITI MALAYA
PENGENALAN

Dalam karya kesusasteraan Melayu terdapat hasil sastera yang dikenali sebagai sastera

rakyat. Sastera rakyat ini terbahagi kepada beberapa genre sastera seperti mitos, lagenda

dan cerita rakyat. Cerita rakyat pula merangkumi cerita binatang, cerita hantu, cerita

jenaka, cerita teladan dan penglipur lara. Genre ini dinamakan kesusasteraan rakyat

kerana hasil karyanya milik bersama angota masyarakat kerana tidak diketahui pencipta

asalnya. Namun yang pasti penciptanya adalah daripada golongan rakyat biasa yang

mempunyai tahap pemikiran yang sederhana.

Kesusasteraan ini juga dikenali sebagai kesusasteraan lisan kerana penyebaran

cerita adalah berdasarkan lisan dan disampaikan secara turun-temurun kepada

khlayaknya yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira usia.

Lantaran itu, dalam usaha penyampaian cerita rakyat ini terdapat unsur tokok tambah

untuk menjadikan jalan cerita lebih menarik. Maka tidak hairanlah sekiranya terdapat

pelbagai versi cerita sehingga menimbulkan kekeliruan.

Walau bagaimanapun seiring dengan perkembangan teknologi media, hasil karya

sastera rakyat ini telah diterjemah ke dalam bentuk tulisan bagi memudahkan

penyampaian cerita tersebut. Namun karya-karya ini masih lagi mengekalkan sifat

keasliannya terutama dari aspek gaya bahasa dan teknik penyampaian. Antara contoh

kesusasteraan rakyat yang telah diabadikan dalam bentuk tulisan adalah jenaka Pak

Pandir, Pak Kadok, Mat Jenin, pelbagai cerita binatang, Puteri Gunung Ledang, Puteri

2
Sa’adong dan pelbagai lagi. Selain itu, pada zaman yang dianggap moden ini terdapat

juga beberapa sastera rakyat yang telah dijadikan sebagai cerita di televisyen.

Terdapat beberapa ciri-ciri sastera rakyat atau lisan yang menjadikannya berbeza

dengan sastera panji, epik atau hikayat. Antaranya ialah diucapkan secara lisan, wujud

dalam pelbagai versi,penciptanya tidak diketahui,hak milik bersama masyarakat, tiada

unsur penapisan cerita dan mempunyai logika tersendiri yang kadang kala tidak sesuai

dengan logika umum. Selain itu, sastera rakyat juga mempunyai fungsi tersendiri untuk

menyampaikan pengajaran atau pendidikan moral kepada pendengar dan digunakan

sebagai medium hiburan serta meningkatkan darjat atau keturunan seseorang.

3
SINOPSIS

Pak Ali dan isterinya Mak Labu tinggal di sebuah pondok di pinggir hutan. Oleh

kerana Mak Labu tidak boleh mengandung, Pak Ali telah berkahwin dengan Mak

Kundur. Kemudian, Kundur telah melahirkan anak perempuan yang diberi nama Bawang

Putih dan diikuti oleh Mak Labu yang menamakan anaknya sebagai Bawang Merah.

Keperibadian Bawang Putih berbeza dengan Bawang Merah yang merupakan seorang

anak yang taat, baik hati dan lemah lembut. Suatu hari, Pak Ali bersama Bawang Merah

telah pergi memancing ikan sembilang dan dalam kejadian itu Pak Ali telah mati

disengat oleh ikan sembilang.

Kehidupan Mak Labu dan Bawang Merah semakin perit setelah kematian Pak Ali

dengan sikap cemburu Mak Kundur yang telah bertekad untuk membunuh Mak Labu.

Mak Kundur telah menolak Mak Labu jatuh ke dalam perigi dan Mak Labu telah

menjelma menjadi seekor ikan kaloi. Apabila Mak Kundur mengetahui hal ini beliau

telah menangkap ikan kaloi tersebut lalu ikan itu dimasak gulai dan diberi makan kepada

Bawang Merah. Setelah mengetahui hal tersebut, Bawang Merah telah mengutip tulang-

tulang ikan tersebut dan ditanam sehingga tumbuh menjadi sebatang pohon beringin

beserta buaian. Bawang Merah telah menjadikan pohon tersebut sebagai tempat bermain

dan menyanyi.

Suatu hari, ketika sedang leka menyanyi di atas buaian tanpa disedari tingkah

lakunya telah diperhatikan oleh Datuk Hulubalang dan Datuk Panglima lantas

memaklumkan hal tersebut kepada Raja. Lantaran itu, Raja berhasrat untuk menemui

4
Bawang Merah tetapi bawang putih telah menyamar sebagai Bawang Merah namun

diketahui oleh Raja. Akhirnya, Bawang Merah telah berkahwin dengan Raja dan

ditabalkan sebagai permaisuri. Walau bagaimanapun, Mak Kundur masih berdendam dan

dengki terhadap Bawang Merah dan telah membuat pelbagai rancangan yang

menimbulkan kemurkaan Raja terhadap Bawang Merah. Namun akhirnya perbuatan Mak

Kundur ini diketahui oleh Raja lantas Mak Kundur dan Bawang Putih telah dihalau

keluar dari istana.

5
PETIKAN SASTERA RAKYAT BAWANG PUTIH BAWANG MERAH

Pak Ali dan isterinya Mak Labu tinggal di sebuah pondok di pinggir hutan. Kerja harian
mereka ialah berladang. Pak Ali sangat sayangkan isterinya ditambah dengan sikap
isterinya tidak pernah membantah segala yang diarahkan oleh pak Ali. Suatu malam Pak
Ali termenung kerana mengingati perkahwinannya yang telah sekian lama tidak
mendapat anak. Kesusahannya itu diketahui oleh Mak Labu dan dengan ikhkas Mak
Labu memberi kebenaran kepada pak Ali untuk beristeri lagi.

Pak Ali berkahwin dengan seorang perempuan yang dipanggil Kundur,lebih muda
daripada Mak Labu tetapi tidaklah secantik Mak Labu. Pak Ali membawa Mak Kundur
tinggal serumah dengan Mak Labu. Kundur, seorang yang agak sombong perangainya
hinggalah suatu hari berlaku pertengkaran antara Mak Kundur dengan Mak Labu. Pak Ali
tidak menyebelahi mana-mana pihak tetapi menasihati mereka agar terus bersabar. Mak
Labu berjanji akan terus bersabar namun Mak Kundur bersikap keras kepala dan
menyatakan Mak Labu mandul. Mak Labu adalah seorang yang baik hati. Setiap kali
bergaduh, dia datang pada Mak Kundur dan meminta maaf, walaupun ia adalah isteri tua
yang patut dihormati.

Setahun selepas Pak Ali berkahwin dengan Mak Kundur. Mak Labu telah
mengandung dan sebulan kemudian Mak Kundur pula mengandung. Pak Ali sangat suka
hati dan menjaga kedua-dua isterinya dengan berhati-hati dan penuh kasih sayang. Mak
Labu kemudiannya melahirkan bayi perempuan yang di beri nama Bawang Merah dan
Mak Kundur pun melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Bawang Putih.

6
Antara falsafah yang terdapat dalam cerita ini adalah ketaatan. Ketaatan adalah

sentiasa menurut perintah dan patuh akan surahan itu. Secara umumnya ketaatan bukan

sahaja merujuk terhadap suruhan manusia terhadap manusia bahkan taat pada perintah

ALLAH dan rasulnya serta ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab suci iaitu al-

Quran, di samping ketaatan manusia terhadap alam. Ketaatan manusia terhadap manusia

adalah bersifat dua hala iaitu patuh terhadap suruhan seseorang namun berlainan dengan

ketaatan terhadap ALLAH yang memerlukan penta’akulan dan penafsiran akal manusia

terhadap suruhannya seperti yang terkandung dalam rukun iman dan rukun islam.

Hal ini adalah kerana setiap manusia mempunyai pandangan dan pemikiran yang

berbeza mengikut kefahaman diri sendiri. Namun berbeza dengan ketaatan terhadap

alam, manusia kini kurang memandang perkara ini sebagai satu pengetahuan terhadap

mikro kosmos tetapi menanggap alam ini sebagai satu keperluan kehidupan. Berbalik

kepada sastera rakyat Bawang Putih Bawang Merah, cerita ini lebih menekankan nilai

ketaatan manusia terhadap manusia iaitu suami. Ketaatan terhadap suami sering

ditekankan dalam alam rumahtangga untuk menjamin keutuhan dan kebahagiaan yang

dibina.

Dalam cerita ini sifat tersebut ditunjukkan oleh watak Mak Labu yang taat pada

perintah suaminya dan tidak pernah membantah segala yang diarahkan oleh Pak Ali.

Sebagai contoh, Mak Labu patuh akan keputusan Pak Ali yang membawa Mak Kundur

iaitu isteri yang baru dikahwininya itu tinggal sebumbung dengannya. Sekiranya

difikirkan berdasarkan logika akal adalah mustahil bagi seorang wanita untuk tinggal

serumah dengan madunya, namun atas dasar ketaatan terhadap suami Mak Labu

menerima dengan ikhlas keputusan suaminya..

7
Selain itu, terdapat juga falsafah adil atau tidak berat sebelah dalam cerita ini.

Adil boleh didefinisikan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebenaran atau

membuat keputusan berdasarkan bukti yang empirikal dan bukan sekadar sekadar logika

akal ataupun menyebelahi mana-mana pihak. Sikap adil dilihat sangat penting dalam

kehidupan masyarakat iaitu melahirkan hubungan diantara manusia dengan manusia.

Seseorang itu perlu adil dalam membuat keputusan untuk mewujudkan hubungan baik

dalam kalangan anggota masyarakat agar dapat melahirkan kehidupan yang harmoni dan

terjamin daripada persengketaan sesama manusia. Jika dipandang dari aspek kehidupan

semasa kini, masih wujud sikap bias atau berat sebelah yang diamalkan dalam kalangan

masyarakat, namun terdapat pelbagai usaha yang giat dijalankan untuk membendung

gejala ini.

Berbalik kepada cerita yang dikaji, sikap adil ini jelas kelihatan melalui watak

Pak Ali dalam kehidupan rumah tangganya. Walaupun Pak Ali mempunyai dua orang

isteri iaitu Mak Labu dan Mak Kundur namun Pak Ali dapat membahagikan kasih sayang

dan tangungjawabnya terhadap kedua-dua isterinya dengan adil tanpa melebihkan

sebelah pihak sahaja. Sekiranya dilihat dari aspek kehidupan semasa, masyarakat yang

mengamalkan poligami ini lebih gemar melebihkan isteri muda tetapi berbeza dengan

sikap Pak Ali. Sebagai contoh, apabila berlaku pertengkaran di antara Mak Kundur dan

Mak Labu, Pak Ali tidak menyebelahi mana-mana pihak tetapi menasihati kedua-duanya

agar bersabar dan menyalesaikan masalah itu dengan cara perbincangan. Ini jelas

menunjukkan sikap adil Pak Ali dalam kehidupan rumah tangganya.

8
Falsafah kesabaran turut terdapat dalam petikan cerita ini. Kesabaran adalah

menahan diri dalam menghadapi masalah atau kesulitan agar tidak mudah putua asa

dalam menghadapi liku hidup. Hakikatnya kesabaran dalam diri manusia adalah sangat

penting dalam kehidupan bagi memastikan seseorang itu tidak sentiasa berusaha untuk

mencari jalan penyelesaian atau bertenang dan tidak melakukan sesuatu dengan terburu-

buru tanpa berfikir. Lantaran itu, dalam ajaran agama juga telah menekankan aspek

kesabaran agar manusia dapat berfikir melalui akal yang sempurna dan menilai

kebenarannya berdasarkan kalbu dan hati.

Tidak dinafikan bukan semua manusia sanggup bersabar dalam kehidupan serba

moden ini kerana sebenarnya mereka tidak mengetahui manfaat yang terdapat di sebalik

kesabaran. Jika kita melihat nilai kesabaran yang dipamerkan oleh watak Mak Labu ini

kita akan dapat melihat sejauh mana kesabaran itu akhirnya memberi kebahagian

terhadap kehidupan anaknya iaitu Bawang Merah walaupun Mak Labu telah di bunuh

oleh Mak Kundur. Berdasarkan petikan yang dikaji, sikap kesabaran Mak Labu jelas

ditunjukkan apabila dia sering beralah dan berusaha mencari jalan penyelesaian

sekiranya berlaku pertengkaran dan ini berbeza dengan sikap Mak Kundur yang keras

kepala sering mencetuskan pergaduhan.

Sikap baik hati juga ditunjukkan dalam petikan ini yang jelas dipaparkan dalam

watak Mak Labu yang sanggup menemui Mak Kundur untuk meminta maaf setiap kali

berlaku pergaduhan walaupun hakikatnya dia adalah isteri pertama yang wajar dihormati

oleh Mak Kundur. Sikap yang dipamerkan oleh Mak Labu ini menunjukkan yang beliau

memiliki keperibadian yang lebih baik berbanding Mak Kundur. Hal ini kerana sebagai

9
isteri kedua Mak Kundur seharusnya menghormati Mak Labu dan bersikap baik terhadap

Mak Labu bukan sebaliknya. Sikap baik hati ini lahir daripada perasaan suci dan ikhlas

tanpa paksaan oleh mana-mana pihak atau individu. Dalam kehidupan bermasyarakat kita

sememangnya digalakkan agar berbuat baik sesama manusia agar hidup lebih terjamin

untuk mengelakkan persengketaan. Nilai baik hati ini juga boleh dikategorikan sebagai

falsafah moral yang berkaitan dengan penilaian tingkah laku manusia yang

mempamerkan budi seseorang individu itu. Lazimnya perlakuan baik hati ini akan

membuahkan akhlah yang baik dan murni serta memberi manfaat kepada orang lain

kelak. Seharusnya kita wajar mencontohi sikap Mak Labu ini dalam kehidupan seharian

sebagai methode untuk mengembalikan kehidupan masyarakat yang sejahtera kelak.

Seterusnya dalam petikan ini juga terkandung falsafah cinta iaitu perasaan kasih

dan sayang pada sesuatu. Cinta bukan sahaja merujuk kepada cinta akan seseorang atau

kekasih tetapi mempunyai pelbagai definisi yang tersendiri. Dalam dunia yang hakiki ini

cinta merujuk kepada perasaan sayang terhadap negara, kekasih, ibu bapa, tuhan dan

alam. Secara umumnya, cinta merujuk terhadap kasih sayang manusia terhadap manusia,

tuhan atau pencipta dan alam yang merangkumi tumbuhan dan haiwan. Perasaan cinta

ini mempunnyai nilai dan pengertian yang luas dan mendalam terhadap manusia. Cinta

terhadap manusia ialah perasaan sayang yang boleh dilahirkan melalui percakapan,

perlakuan yang mencakupi hati yang ikhlas. Cinta yang paling sejati dan hakiki adalah

cinta terhadap yang Maha Esa yang lahir melalui rasa tangungjawab dan kesedaran.

Dalam konteks ini, manusia melahirkan perasaan cinta terhadap pencipta dengan

berpegang kepada ajaran kitab suci dan sentiasa melakukan suruhan-NYA serta larangan-

10
NYA. Cinta terhadap alam pula merujuk terhadap perasaan sayang dengan menjaga alam

semesta ini besama hidupannya agar terpelihara dan terjamin. Berpandukan petikan yang

dikaji, perasaan cinta yang ditekankan adalah perasaan sayang terhadap manusia. Watak

yang ditekankan dalam petikan ini adalah watak Pak Ali yang menjaga kedua-dua

isterinya dengan berhati-hati dan penuh kasih sayang semasa isteri-isterinya sedang

mengandung. Pak Ali sanggup menjaga Mak Labu dan Mak Kundur sehingga mereka

selamat melahirkan bayi perempuan yang sangat comol. Watak Pak Ali jelas

menunjukkan kesangupan seorang suami menjaga isterinya disebabkan rasa cinta dan

sayang akan isterinya.

Di samping itu, terdapat juga falsafah yang berkaitan dengan keikhlasan manusia.

Keikhlasan didefinisikan sebagai perasaan hati yang bersih dan suci yang melakukan atau

merelakan sesuatu tanpa paksaan. Sikap ikhlas ini mencerminkan perilaku yang

sempurna terhadap seseorang itu berdasarkan sikap yang dipamerkan. Secara umumnya,

keikhlasan tidak hanya merujuk terhadap manusia tetapi juga mencakupi keikhlasan

terhadap ALLAH yang Maha Esa. Jika dipandang dari konteks semasa ikhlas pada masa

kini, baik ikhlas terhadap manusia, pencipta atau alam lebih menjurus ke arah membuat

atau melakukan sesuatu tanpa mengungkitnya.

Dalam petikan yang dikaji, sikap ikhlas ini ditunjukkan oleh watak Mak Labu

yang ikhlas membenarkan Pak Ali berkahwin dengan Mak Kundur. Sikap Mak Labu

yang sanggup merelakan suaminya berpoligami adalah sesuatu yang jarang berlaku

dalam kehidupan bermasyarakat bahkan untuk seorang suami mendapat keizinan

daripada isterinya adalah di anggap suatu yang mustahil kini. Seharusnya sikap Mak

Labu ini patut dipandang tinggi oleh masyarakat dan dijadikan contoh dalam kehidupan.

11
Secara kesimpulannya, berdasarkan petikan yang dikaji terdapat pelbagai falsafah

yang cuba dipamerkan oleh pencerita atau penulis itu. Dalam petikan jelas menunjukkan

nilai murni seperti ketaatan, adil, sabar, ikhlas dan perasaan sayang serta cinta yang

dicipta untuk memberi gambaran kehidupan yang baik terhadap masyarakat. Watak-

watak seperti Pak Ali, Mak Labu dan Mak kundur adalah realiti sebenar masyarakat yang

dicerminkan dalam kehidupan. Walau bagaimanapun watak yang diwujudkan mempunyai

perbezaan yang tersendiri yang mencakupi watak positif iaitu baik atau watak negatif

iaitu watak jahat.

Dalam petikan ini watak baik dipamerkan melalui watak Mak Labu yang

memiliki sikap yang mulia seperti ikhlas, sabar dan baik hati manakala watak jahat

ditonjolkan oleh watak Mak kundur yang memiliki sikap keras kepala, dengki dan

dendam. Sebenarnya apa yang cuba disampaikan oleh pencerita atau pengarang

mempunyai motif atau pengajaran yang tersendiri dan wajar dijadikan sebagai panduan

dalam kehidupan bermasyarakat. Memang tidak dinafikan senario seperti dalam cerita

ini memang benar-benar berlaku secara nyata dalam kehidupan seharian.

Sehubungan dengan itu, melalui watak Mak Kundur kekejaman dan hasad dengki

yang dipamerkan telah menakluki akal budi dan menghancurkan norma-norma dalam

realiti hidup yang akhirnya menerima pembalasan setimpal dengan perbuatan yang

dilakukan. Hal ini berbeza dengan watak Mak Labu yang dapat membimbing seseorang

untuk meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya yang betul serta bertindak melalui akal

budi dan bukannya melalui deria pacaindera mahupun logika akal semata-mata. Akhir

kalam, setiap hasil karya yang dihasilkan mempunyai teladan dan nilai murni yang ingin

disampaikan dalam aspek peraturan sosial dan ajaran agama dalam kehidupan.

12
BIBLIOGRAFI

Adnan Abdul Majid .2003 . Mutiara Sastera Melayu Tradisional . Kuala Lumpur
: Kuala Lumpur

M. Jasni majed .2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional . Malaysia : Marshall


Cavendish Sdn. Bhd.

Rejab .1993. Bawang Merah Bawang putih . Petaling Jaya : Tempo Publishing

Subaidah Nair .2003. Cerita-cerita Teladan daripada Sejarah Melayu . Petaling


Jaya : Ibs Buku Sdn. Bhd.

Sulaiman Zakaria .1995. Bawang Merah Bawang Putih . Kuala Lumpur : Pustaka
Perintis

13

Anda mungkin juga menyukai