Anda di halaman 1dari 481

LAGU SION

PDF v1.0

created by djitz.com
2009
1. DI HADAPAN HADIRAT HU

1. Di hadapan hadirat Hu

Hai bangsa-bangsa tunduklah

Ketahuilah olehmu,

Khalikmu itulah Allah.

2. Dari debu dan tanahlah

Kita dijadikan Tuhan

Dan bila tersesat kita,

Tuhan tak akan tinggalkan.

3. Kuasa dan kasih Allah

Memenuhi segnap dunia

Tetap teguhlah firman-Nya,

Hingga penuh hadirat-Nya.

4. Di pintu Surga yang suci

Menyanyi beribu lidah

Tuhan kita akan puji,

Sampai slama-lamanya. *
2. KEPADA ALLAH BRI PUJI

Kepada Allah bri puji

Yang brikan berkat dan kasih

Smesta alam pujilah trus

Bapa, Anak dan Roh Kudus. *


3. TUHAN ADA DALAM KAABAH

Tuhan ada dalam kaabah

Ya kaabah kesucian-Nya

Hai isi segnap dunia

Berdiamlah di hadapan Allah

Berdiam Berdiam Berdiam Amin


4. SEMBAHLAH ALLAH YANG MAHA
MULIA

1. Sembahlah Allah yang Maha Mulia,

Dan pujilah kasih-Nya yang besar;

Benteng dan penolong yang Maha kuasa

Bertakhta di surga Allah yang benar.

2. Masyurkan kodrat serta rahmat-Nya

Dan kemuliaan-Nya yang hebat

Nyatalah kuasa-Nya di angkasa

Di darat dan topan dan embun lebat.

3. Rahmat-Mu ya Tuhan, tak terduga

Betapa besarnya dalam dunia

Terdapat di darat, laut dan udara

Oleh-Nya manusia berbahagia.

4. Ya Khalik Engkaulah Bapa kami

Yang memeliharakan umat-Mu

Kasih-Mu tetap sampai hari ini

Ya Tuhan, Engkau penebus umat-Mu. *


5. SEMBAHLAH ALLAH

1. Sembahlah Allah, Ialah yang maha suci

Tunduk di hadapan-Nya yang mulia

Turutlah printah-Nya, dan rendahkanlah hati

Sembah sujudlah, Tuhan, nama-Nya.

2. Bawa bebanmu dan letakkan di kaki-Nya

Ia mau pikul itu bagimu

Engkau dihibur-Nya, doamu dijawab-Nya

Dan memimpinkan langkahmu slalu.

3. Janganlah takut masuk dalam halaman-Nya

Meskipun engkau miskin dan hina

Hanyalah percaya, bri hatimu pada-Nya

Itulah korban yang diminta-Nya.

4. Meskipun engkau tak layak karna dosamu

Ia mau trima karna kasih-Nya

Kesukaan dibri, gantikan air matamu

Harap padaNya, tetap percaya. *


6. PIMPIN AKU YA GEMBALA

1. Pimpin aku ya gembala

Di sungai jernih dan tenang

Di padang subur dan rata

Tiada ku merasa kurang.

2. Lindungi dalam bahaya

Pliharakan dari musuh

Waktu petang hentarkanlah

Ya Gembala, ke kandang-Mu.

3. Bila datang malam sunyi

Engkau memanggil ku pulang

Suara-Mu merdu berbunyi

Dengan girang aku datang. *


7. PERHUBUNGAN KITA

1. Perhubungan kita,

Dalam kasih Allah

Persekutuan itulah,

Yang bayangkan surga.

2. Dihadapan Bapa,

Doa kita naikkan

Dalam segala perkara,

Satu perasaan.

3. Susah dan beban brat,

Kita pikul sama

Karna kasihan sahabat,

Air mata tercurah.

4. Bila kita pisah,

Sedihlah rasanya

Tapi kita klak bersuka,

Berjumpa di Surga. *
8. YA YESUS, YANG AKU KASIH

1. Ya Yesus yang aku kasih,

Pancaran berkat yang limpah

Hati aku penuhilah

Dengan hadirat-Mu, Yesus.

2. Kebenaran-Mu tetaplah,

Slamatkan orang percaya

Yang bertobat, Engkau trima,

Besar kasih-Mu, ya Yesus.

3. Engkau roti Hidup, Yesus,

Kenyangkan skarang hatiku

Puaskanlah dahagaku,

Dan segarkanlah jiwaku.

4. Sertaku slalu ya Yesus,

Jadikan hatiku teduh

Lalukanlah gelap dosa,

Brikan roh-Mu kepadaku. *


9. MARI MAHARAJA

1. Mari Maha Raja, tolong kami puji Mulia-Mu

Allah Maha Murah serta Maha Kuasa

Berkerajaanlah, selamanya.

2. Ya Penghibur, brilah saksimu yang suci skarang ini

Engkau yang berkuasa printahkanlah hati

Tinggal serta kami, ya Roh Suci!

3. Ya Hu, Maha raja, jadilah di dunia kehendak-Mu

Brilah kami lihat kodrat-Mu yang kuasa

Engkau kami sembah, selamanya. *


10. KAMI DATANG PADAMU

1. Kami datang pada-Mu,

Menyembah di kaki-Mu

Janganlah tolak kami

Tuhanlah kami cari

Tuhanlah kami cari

2. Kami harap pada-Mu,

Bri kasihan sepenuh

Isikan hati kami

Dengan rahmat dan puji,

Dengan rahmat dan puji

3. Brikan kami ya Tuhan,

Damai dan kesukaan

Brikanlah oleh Roh-Mu

Keslamatan yang penuh,

Keslamatan yang penuh.

4. Yang berduka hiburkan,

Brikanlah kesenangan
Yang tlah jatuh angkatlah

Teguhkanlah imannya,

Teguhkanlah imannya.

5. Brikan pada yang cari,

Rahmat-Mu serta kasih

Bebaskanlah tawanan

Dan brikan kesukaan,

Dan brikan kesukaan. *


11. ANGKAT DIA HINGGA NYATA

1. Angkat Dia hingga nyata pada yang hampir mati

Pada orang yang dahaga air hidup diberi

Hati yang rendah dan suci, Tuhan lihat dan trima

Orang buta dalam hati, dapat lihat darah-Nya.

2. Angkat Dia dan tinggikan, Juruslamat dunia

Biar Dia kelihatan, pada segnap manusia

Banyak orang yang merindu, akan lihat muka-Nya

Yang berhati dingin dulu, skarang datang pada-Nya.

3. Angkat Dia yang mulia, Anak Allah yang tinggi

Di dalam kecintaan-Nya, orang dosa disuci

Kabarkan kematian-Nya, Tuhan berkemurahan

Pada-Nya adalah kuasa, untuk bri keslamatan

4. Angkat Dia dalam doa, pujikanlah nama-Nya

Mashurkan tebusan Yesus yang selamatkan dunia

Tidak akan sperti Dia, yang menghapus dosamu

Sembah puji nama Yesus, Tuhan Juruslamatmu. *


Reff:

Angkat Dia Juru Slamat, di hadapan manusia

Cari Dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa.


12. KAMI SEMBAH SUJUD ALLAH

Kami sembah sujud Allah,

Dengan doa dan pujian

Jemput kasih kami Bapa,

Serta pimpin di jalanan amin. *


13. TEGUHLAH ALASAN

1. Teguhlah alasan, hai umat Tuhan,

Terdapat dalam kalam oleh iman,

Janji-Nya tetaplah, tak akan lalu

Yang lari pada-Nya dilindung tentu,

Yang lari pada-Nya dilindung tentu.

2 .Hai janganlah takut, aku sertamu,

Akulah Allah yang Menolong kamu,

Padamu Kubrikan kekuatan-Ku

Kebenaran-Ku akan angkat kamu,

Kebenaran-Ku akan angkat kamu.

3. Baik waktu yang susah, baik waktu yang snang,

Baik waktu yang limpah, baik waktu kurang

Di negri sendiri, di negri yang jauh,

Aku akan slalu menolong engkau,

Aku akan slalu menolong engkau.

4. Di dalam susah dan pencobaanmu

Limpahlah karunia dan anugrah-Ku,


Dan api ujian bagimu hanya

Untuk membersihkan segala dosa,

Untuk membersihkan segala dosa.

5. Jiwa yang berlindung kepada Tuhan

Tak akan , tak akan Tuhan biarkan,

Meskipun banyak dan kuat musuhnya,

Tak pernah, tak pernah Tuhan tinggalkan,

Tak pernah, tak pernah Tuhan tinggalkan. *


14. JIKA KIRANYA LIDAHKU

1. Jika kiranya lidahku,

Boleh memashurkan sepnuh,

Kemuliaan Yesus

Kecapi surga berbunyi,

Seisi surga menyanyi,

Nyanyi lagu surga, Nyanyi lagu surga.

2. Aku nyanyikan darah-Nya,

Yang sucikan sgala dosa,

Yang slamatkan aku

Ku puji kebenaran-Nya,

Dan kesempurnaan surga,

Yang trangi jiwaku, Yang trangi jiwaku.

3. Aku nyanyikan sifat-Nya

Kecintaan tak terduga,

Yang dari takhta-Nya

Dengan nyanyian yang merdu,

Aku mau mashurkan slalu,

Kemuliaan-Nya, Kemuliaan-Nya.
4. Indah hari Yesus datang,

Bila masuk surga yang trang,

Dan lihat muka-Nya

Beserta Juruslamatku,

Hidup senang dan bersatu,

Selama-lamanya, Selama-lamanya. *
15. YA ALLAH KOTA YANG TEGUH

1. Ya Allah kota yang teguh,

Prisai pun dan senjata,

Sungguh pun banyaklah musuh,

Tuhan membantu kita.

Dan musuh yang besar, Slalu mau langgar,

Sangatlah kuasanya, Tiada samanya,

Di seluruh dunia.

2. Tentu binasalah orang,

Yang harap kuasa diri

Tapi ada penolong yang,

Allah pilih sendiri

Siapakah Yesus? Almasih namaNya,

Seru alam skalian tiada lain Tuhan,

Dibri-Nya kemenangan.

3. Kalau dunia penuh Setan,

Jangan takut tersangat

Oleh kita bangsa skalian,

Tuhan mau memberi slamat


Kalau kita mati, Kalau keluarga

Dan harta hilanglah, Tuhan tidak kalah,

Kekal kerajaan-Nya. *
16. SUKALAH KITA CRITAKAN

1. Sukalah kita critakan,

Hal negri yang amat indah

Dan dengan kemuliaan,

Oh kurindulah kesana

Lurungnya pun dari emas,

Temboknya dari mutiara

Negri yang ajaib di atas,

Oh kurindulah kesana.

2. Kita critakan yang sana,

Tiadalah duka dan dosa

Pencobaan pun lenyaplah,

Oh kurindulah kesana

Sukalah kita critakan,

Kasih dan jubah yang indah,

Dan perhimpunan yang senang,

Oh kurindulah kesana.

3. Tangisan pun berakhirlah,

Waktu kita dibangkitkan


Kita lihat turun kota,

Yang Yesus tlah sediakan

Kota yang suci dan indah,

Dalamnya tak pernah duka

Karna kejahatan dosa,

Tak lagi nyata di sana.

4. Dalam sgala pencobaan,

Sediakan aku ya Yesus

Agar aku pun rasakan,

Kesenangan yang di sana

Berjalan-jalan di taman,

Yang permai pemandangannya,

Bersama umat tebusan,

Memandang Yesus disana. *


17. TUHAN SLALU PIMPIN AKU

1.Tuhan slalu pimpin aku, Pada jalan yang lurus

Bagaimana boleh aku, sangkal Tuhan yang tulus?

Banyak godaan menimpa, Ku berlindung pada Hu

Kubergemar dalam susah, Karna Yesus sertaku

Kubergemar dalam susah, Karna Yesus sertaku.

2.Tuhan slalu pimpin aku, Dalam perjalanan ku

Lepaskan dari bahaya, Dan bri roti padaku

Meski takut aku rasa, Dan lemahlah jiwaku

Air hidup dibrikan-Nya, Memuaskan jiwaku

Air hidup dibrikan-Nya Memuaskan jiwaku.

3. Tuhan slalu pimpin aku, Aku rasa kasih-Nya

Nanti klak di negri baru, Aku hidup slamanya

Dalam surga, negri suci, Dengan lagu yang merdu

Aku slalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku

Aku slalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. *


18. JIKA DI LAUT TENANG

1. Jika di laut terang, Menuju ke surga

Pelayaran rasa senang, Sampailah di sana

Pelayaran rasa senang, Sampailah di sana.

2. Tapi bila ombak dan topan menimpa

Olehnya kita didesak, Lebih dekat rumah

Olehnya kita didesak, Lebih dekat rumah.

3. Takut serta bimbang, Dilenyapkan Tuhan

Rahmat yang lembut brikan trang, Ke dalam glap jiwa

Rahmat yang lembut brikan trang, Ke dalam glap jiwa.

4. Ajar kami turut printah-Mu ya Tuhan

Dalam susah kami hanya, hidup oleh iman

Dalam susah kami hanya hidup oleh iman. *


19. YESUS TERINDAH

1. Yesus terindah Raja alam smesta

Anak Allah dan manusia Engkau ku sembah

Engkau ku cinta, Engkaulah raja yang mulia.

2. Indahlah padang, Indahlah pun hutan

Dihiasi bunga-bunga, Terlebih indah

Kasihnya Yesus yang menggembirakan jiwa.

3. Indah trang bulan, Matahari juga

Indahlah bintang semua, Terlebih indah

Cahaya Yesus lebih dari malaikat-Nya. *


20. YA TUHAN, MATAKU INI

1. Ya Tuhan mataku ini

Blum pernah memandang

Wajah-Mu yang amat suci,

Dosa yang menghalang.

2. Tidak ku lihat dan dengar

Meski Tuhan dekat

Tetapi aku bergemar,

Sebab trima berkat.

3. Sperti mimpi waktu malam

Yang girangkan aku

Kurasa Tuhan bersmayam

Di atas jiwaku. *
21. SUCI, SUCI, SUCI

1. Suci, suci, suci, Yang Maha Tinggi,

Kami nyanyi pujian siang dan malam,

Suci, suci, suci Allah Maha Kasih,

Yang memerintah semesta alam.

2. Suci, suci, suci, Malaikat sembah

Tersungkur di bawah kaki Allah Bapa,

Beribu, berlaksa bersembah sujudlah,

Engkau yang kekal slama-lamanya. *


22. BANGUN, JIWAKU DAN SEDIA

1. Bangun jiwa ku dan sedia

Alahkan musuhmu

Janganlah biarkan dia

Mengalahkan kamu.

2. Allah yang Maha Kuasa,

Memangil padamu

Ia membrikan pahala

Besarlah upahmu.

3. Malaikat surga bersaksi

Dari hal imanmu

Ke tempat yang lebih tinggi

Tujukan jalanmu.

4. Ya anak Allah darah-Mu

Adakan tebusan

Ya Tuhanku kepadaku

Brikan keampunan. *
23. BETAPA INDAH RUMAH-MU

1. Betapa indah rumah-Mu

Suci mulia dan senang

Berkumpul sana ku rindu,

Bersama umat tebusan.

2. Berbahagialah orang

Yang masuk di rumah Allah

Karna di sana memandang,

Wajah Tuhan yang mulia.

3. Berbahagialah orang,

Yang cari jalan ke surga

Karna Allah brikan menang,

Lindungan dan kuasa-Nya .*


24. IMAN ORANG SALEH KEKAL

1. Iman orang saleh kekal,

Meskipun dalam aniaya

Api dan pedangpun gagal ,

Tak dapat binasakan-Nya,

Iman orang saleh kekal,

Tentu kami tak mau sangkal.

2. Iman orang saleh tekun,

Hati bebas dari dosa

Dan jikalau dibunuh pun,

Sungguh mulia kematiannya

Iman orang saleh kekal,

Tentu kami tak mau sangkal.

3. Iman orang saleh cinta,

Sahabat dan pun musuhnya

Dan oleh hidup yang menang,

Iman itu akan nyata

Iman orang saleh kekal,

Tentu kami tak mau sangkal. *


25. JIKA KU KENANGKAN TUHAN

1. Jika ku kenangkan Tuhan,

Hatiku bersuka

Lebih besar kesukaan,

Melihat muka-Nya.

2. Nama Yesus amat indah,

Tak ada bandingan

Nama itu amat mulia,

Membri keslamatan.

3. Berbahagia orang suci,

Yang kenal Tuhannya

Semua orang yang berbakti,

Dapat rahmat Yesus.

4. Tuhan jadi kesukaan

Bagi umat saleh

Di surga mereka akan

Beserta Almasih. *
26. KAMI MAU LIHAT YESUS
JURUSELAMAT

1. Kami mau lihat Yesus Juruslamat,

Karna bayang hidup kami singkat

Kami mau lihat Yesus pohon iman

Yang kuatkan kami dalam gumulan.

2. Kami mau lihat Yesus karang slamat,

Di mana kami berdiri kuat,

Baik waktu hidup atau maut dekatlah,

Tetaplah kami pandang muka-Nya.

3. Kami mau lihat Yesus terang dunia

Yang menerangi hati yang susah,

Lenyaplah sgala penarikan dunia,

Kami tak keluh, Yesus gantinya.

4. Kami mau lihat Yesus yang membrikan

Kuat dan girang dan kecintaan

Ia tlah mati bangkit dan naik surga,

Segra kembali slamatkan kita. *


27. SEMBAH SUJUDLAH UMAT-NYA

1. Sembah sujudlah umat-Nya,

Di hadapan Allah

Seisi surga tunduklah

Dengarlah sabda-Nya,

Dengarlah sabda-Nya.

2. Betapa besar kodrat-Mu,

Hebatlah tentra-Mu

Tidak ada setara-Mu

Besarlah kasih-Mu,

Besarlah kasih-Mu.

3. Menyanyilah umat Tuhan,

Pujilah Almasih,

Tujukan langkah ke Sion

Di surga yang suci,

Di surga yang suci.

4. Yesus Tuhan serwa alam,

Engkau kami sembah


Ya Tuhan Raja Assalam

Jemputlah umat-Mu,

Jemputlah umat-Mu. *
28. HATI YESUS PENUH

1. Hati Yesus penuh kasih bagimu

Kasih suci itu kasih yang sungguh

Mengapa bersusah cari sahabat

Sedang hati Yesus penuhlah berkat.

2. Dipikiran Yesus engkau diingat

Bagaikan cahaya sinar yang hangat

Mengapa takutlah pikiran kacau

Sedang ingat Yesus tak lupa engkau

3. Dalam ladang Yesus ada kerjaan

Yang malaikat surga suka lakukan

Mengapa berlengah mencari kerja

Sedang ladang Yesus panggil bekerja.

4. Dalam rumah Yesus adalah tempat

Yang senang dan mulia aman dan slamat

Mengapa berumah di tempat sesat

Sedang rumah Yesus sediakan tempat. *


29. BRIKANLAH, YA TUHAN

1. Brikanlah ya Tuhan roti hidup

Kepada ku skarang dengan cukup

Jiwaku yang lapar kenyangkanlah

Bri aku pun segar ya Roh Allah.

2. Sabda yang ku trima skarang ya Hu

Berkatilah juga sperti dulu

Lepaskan jiwaku dari dosa

Jadikanlah aku milik Yesus.

3. Sabda-Mu ya Tuhan prisai hidup

Yang bembri lindungan dengan cukup

Sucikan hati ku brikanlah trang

Oleh sabda Allah aku menang. *


30. RAJA KEKAL, PIMPINLAH

1. Raja kekal pimpinlah, kami sedia berprang

Oleh kuasa Allah kami pasti menang

Kami skarang bersedia, Brikanlah kekuatan

Raja kekal pimpinlah pada kemenangan.

2. Raja kekal pimpinlah, alahkanlah dosa

Kesucian brikanlah oleh rahmat Yesus

Bukanlah oleh pedang atau senjata prang

Tetapi oleh cinta kami akan menang.

3. Raja kekal pimpinlah, kami takkan gentar

Musuh-Mu pasti kalah kuasa-Mu besar

Salib-Mu ditinggikan, Memberikan kami trang

Mahkota disedakan bagi orang menang. *


31. KASIH SURGA YANG TERINDAH

1. Kasih surga yang terindah turunlah pada kami

Dalam kami bertahtalah dan sucikanlah hati

Yesus Engkau berkasihan kasih-Mu tak terduga

Marilah dan berkrajaan dalam hati yang bersrah.

2. Hembuskanlah Rohul kudus dalam hati yang duka

Agar Almasih yang tulus bri perdamaian jiwa

Engkau Tuhan berkuasa awal dan akhir iman

Buangkan dosa dari jiwa brikanlah kemenangan.

3. Engkaulah yang berkuasa melepaskan umat-Mu

Curahkan rahmat berlimpah kuduskanlah umat-Mu

Pada-Mu kami berbakti oleh kemurahan-Mu

Kami pun tiada berhenti memuliakan nama-Mu.

4. Jadikan kami baharu sempurna dalam Yesus

Slamatlah oleh kasih-Mu dari mati dan dosa

Kami klak tiba di surga dalam negri yang mulia

Kami klak trima mahkota dan pandang muka Yesus. *


32. SEPERTI BAPA KASIH ANAK-NYA

1. Sperti Bapa kasih Anak-Nya

Tuhan mengasihi yang berdosa

Dipanggilnya pulang dengan kasih-Nya

Ia menunggu dengan sabar-Nya.

2. Sperti Bapa sambut Anak-Nya

Tuhan mengenal kita yang lemah

Didengarkannya doa yang lemah

Dikasihnya dibrikan Roh-Nya.

3. Sperti Bapa kenal Anak-Nya

Tuhan mau trima orang berdosa

Dipliharanya dalam kasih-Nya

Disuruh harap dalam nama-Nya.

4. Sperti Bapa yang tetap teguh

Allah mendengar orang mengeluh

Bila bersusah dibrinya legah

Janjinya benar slamanya. *


33. HAI PUJILAH NAMA YESUS

1. Hai pujilah nama Yesus beserta malaikat

Bawalah mahkota mulia dan rajakan Yesus

Bawalah mahkota mulia dan rajakan Yesus.

2. Hai kamu umat tebusan yang dipilh Allah

Puji Dia yang slamatkan dan rajakan Yesus

Puji Dia yang slamatkan dan rajakan Yesus.

3. Hai sgala kaum dan bangsa di dalam dunia

Puji Dia yang mulia dan rajakan Yesus

Puji Dia yang mulia dan rajakan Yesus.

4. Dengan malaikat di surga kita sembah Yesus

Memuji Dia di sana dan rajakan Yesus

Memuji Dia di sana dan rajakan Yesus. *


34. KU PUJI TUHAN YANG JADIKAN

1. Ku puji Tuhan yang jadikan gunung dan lembah

Yang menghaparkan lautan dan bentangkan mega

Matahari bercahaya menurut printah-Nya

Bintang bulan turut serta nyatakan kuasa-Nya.

2. Ku puji Tuhan yang brikan makanan manusia

Dengan sabda dijadikan-Nya alam semesta

Sungguh ajaib kejadian yang diciptakan-Nya

Satu pun tiada luput dari pandangan-Nya . *


35. ADA TEMPAT DIAM TEDUH

1. Ada tempat diam teduh dekat di hati Hu

Tempat tiada dosa keluh dekat di hati Hu.

2. Ada tempat penghiburan dekat di hati Hu

Tempat kita jumpa Tuhan dekat di hati Hu.

3. Ada tempat perhentian dekat di hati Hu

Tempat penuh perdamaian dekat di hati Hu. *

Reff:

Oh Yesus Juruslamat diutus oleh Hu

Brikanlah kami tempat dekat di hati Hu.


36. TUNTUN AKU AGAR KAKIKU,
TUHAN

1. Tuntun aku agar kakiku Tuhan

Tak kan terglincuh waktu berjalan

Meskipun jalan penuh kesukaran

Ku slamat sebab dihentar Tuhan.

2. Brikan kasih agar hidupku Tuhan

Mencahayakan sinar kasih-Mu

Meskipun dunia coba menceraikan

Ku tinggal setia kepada-Mu.

3. Brikan rahmat yang menguatkan aku

Di hadapan sgala pencobaan

Bila kesusahan menimpa aku

Ku tak takut karna dekat Tuhan.

4. Brikan damai pada jiwaku Tuhan

Brikan perhentian yang tak terduga

Dan meski jalanku ditimpa taufan

Ku akan tiba slamat di surga. *


37. APABILA DAMAI PERJALANANKU

1. Apabila damai perjalanku,

Atau ombak kras memalu;

Apa pun nasibku, aku berseru:

“Baiklah, Baiklah Bagiku.”

2. Meskipun si jahat menggoda aku,

Percayaku tetap teguh;

Karna Yesus akan datang membantu,

Darah-Nya tertumpah bagiku.

3. Segala dosaku ditanggung Yesus.

Di atas kayu salib-Nya;

Skarang aku bebas oleh kuasa-Nya,

Pujilah Tuhan, Hai jiwaku.

4. Oh Tuhan, lekaslah datang di awan,

Dengan kemuliaan-Mu;

Nafiri berbunyi datanglah Tuhan,

Itu pun baiklah bagiku. *


Reff:

Baiklah, bagiku, Baiklah,

Baiklah bagiku!
38. TUHAN, PIMPINLAH AKU

1. Tuhan pimpinlah aku, Sampai hujung jalanku

Serta-Mu aku slamat, Kasih-Mu membri berkat.

2. Engkau benteng jiwaku, Aku harap pada-Mu

Kalau aku digoda, Kasih-Mu membri kuasa.

3. Tuhan pimpin aku trus, Pada jalan yang lurus

Sampai negri yang indah tempat ku lihat Yesus. *

Reff:

Pimpin pimpin, Tuhan Pimpinlah aku

Dalam susah dan senang Tuhan pimpinlah aku.


39. LEBIH BESAR DARI KASIH IBU

1. Lebih besar dari kasih ibu

Adalah kasihnya Tuhan Yesus

Cukup untuk mengampun dosamu

Yesus yang maha indah.

2. Yesus minta percaya pada-Nya

Jadikanlah Dia pemimpinmu

Kuasa-Nya lebih dari dunia

Yesus yang maha indah.

3. Sgala keindahan isi surga

Tak melebihi penebus kita

Ialah yang termulia di sana

Yesus yang maha indah. *

Reff:

Maha indah ya maha indah

Yesus raja yang aku sembah

Tiada sahabat melebihi-Nya

Yesus yang indah ya maha indah.


40. TIADA LAIN PELINDUNG SPERTI
YESUS

1. Aku suka saksikan dari hal Yesus

Yang menjadi sahabatku yang erat

Perobahan dalam diriku segnapnya

Hanyalah oleh kasih Juruslamat.

2. Yesus tlah dapatkan aku dalam dosa

Hatiku pun penuh keluh yang sukar

Tapiku diangkat oleh tangan Yesus

Dan dipimpin-Nya di jalan yang benar.

3. Tiap hari Tuhan bri janji yang baru

Bertambahlah aku insaf kasih-Nya

Tapi takkan ku mengerti tebus itu

Sampai klak ku lihat Yesus di surga. *

Reff:

Tiada lain pelindung sperti Yesus

Tiada lain sahabat sperti Dia

Tiada lain penebus boleh hapus dosa


Aku diplihara-Nya.

41. YESUS SPERTINYA GEMBALA

1. Yesus spertinya gembala kami sperti domba-Nya

Dia pimpin dan menjaga slama kami di dunia

Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami jadi millik-Mu

Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami jadi millik-Mu.

2. Ya Gembala pimpin kami pada jalan yang lurus

Agar kami jangan lari dari kandang yang kudus

Tuhan Yesus Tuhan Yesus dengarlah doa kami

Tuhan Yesus Tuhan Yesus dengarlah doa kami.

3. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat

Tuhan engkau amat murah menolong orang penat

Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami datang pada-Mu

Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami datang pada-Mu. *


42. ITU NYATA DI HATIKU

1. Meski ada yang nyanyi karna derita

Meski ada yang nyanyi karna snang dunia

Aku nyanyi karna sembah Allah

Itu nyata di hatiku.

2. Mengapa aku tau darah-Nya sucikan

Mengapa aku tau Ia berkrajaan

Mengapa aku mau trima Tuhan

Itu nyata di hatiku.

3. Boleh jadi aku tidak fasih lidah

Untuk memasyurkan kedatangan Yesus

Tapi ku tau pasti datang Yesus

Itu nyata di hatiku. *

Reff:

Di hatiku mendengunglah cinta Yesus

Di hatiku sejak ku jadi milik-Nya

Di hatiku kunyanyi dan bercahaya

Di hatiku di hatiku.
43. KAMI TLAH TINGGALKAN RUMAH

1. Kami tlah tinggalkan rumah masuk halaman-Mu

Dan dengar penebus jiwa di sini bertemu.

2. Gembala umat Allah Hu trima kami ini

Berdoa dalam rumah-Mu bri hati yang suci.

3. Bukakan tirai yang gelap dari hadapan-Mu

Agar kami dengar tetap kabar hal cinta-Mu. *


44. RAHMAT TUHAN

1. Rahmat Tuhan yang tak terduga

Lebih besarlah dari dosa

Itu tlah nyata di golgota

Sana tertumpah darah Yesus.

2. Dosa dan duka sperti glombang

Hendak membinasakan jiwa

Tapi rahmat yang tak terbilang

Tunjukkan slamat dari Yesus.

3. Rahmat ajaib tiada taranya

Dibrikan pada yang percaya

Hai engkau yang rindukan Yesus

Mari trima skarang rahmat-Nya. *

Reff:

Rahmat Tuhan yang membri keampunan dosa

Rahmat Tuhan lebih besarlah dari dosa.


45. SALIB DI BUKIT GOLGOTHA

1. Ada satu salib di bukit Golgota

Suatu langgam siksa dan hina

Pada salib itu tergantunglah Yesus

Bagi aku yang tlah berdosa.

2. Salib hina itu yang ditolak dunia

Aku mau trima dengan cinta

Karna domba Allah tlah tinggalkan surga

Dan memikul salib golgota.

3. Pada salib itu yang berlumur darah

Aku lihat ajaibnya cinta

Atas salib itu Yesus mati siksa

Untuk jadi tebusan dosa.

4. Pada salib itu aku tetap setia

Dan sedia mendrita hina

Tuhan klak memanggil aku masuk surga

Dan terima kemulian-Nya. *


Reff:

Salib itu jadi cinta ku

Hingga aku tiba di surga

Ku berpaut pada salib itu

Klak ku tukar dengan mahkota.


46. SUCIKAN HATIMU

1. Sucikan hatimu di dalam doa

Carilah Tuhanmu dalam sabda-Nya

Tunjukkanlah cinta tolong yang lemah

Minta berkat Yesus dalam hidupmu.

2. Sucikan hatimu slagi di dunia

Gunakan waktumu beserta Yesus

Pandanglah pada-Nya tiru kasih-Nya

Buangkan sgala dosa cari rahmat-Nya

3. Sucikan hatimu oleh kuasa-Nya

Yesus Pemimpinmu di mana-mana

Meski dalam duka dan kesusahan

Turut selamanya jalan-Nya Tuhan.

4. Sucikan hatimu badan dan jiwa

Tundukkan dirimu pada sabda-Nya

Roh-Nya yang menuntun pada kasih-Nya

Dan tentu engkau pun tiba di surga. *


47. KU DENGAR SUARA ALMASIH

1. Ku dengar suara Almasih berkata padaku

Hai orang yang penat mari trima perhentianku

Meskipun susah hatiku kulari pada-Nya

Lekas senanglah hatiku oleh hiburan-Nya.

2.Kudengar suara Almasih memanggil padaku

Air alhayat aku bri senangkan jiwamu

Ku datang padaNya cepat meminum air Nya

Ku tak lagi rasa penat ku hidup olehNya

3.Ku dengar suara Almasih pandanglah padaku

Dan tentu senanglah hati sepanjang umurmu

Sudah di trangi hatiku oleh anugrahNya

Ku turut sabdanya lalu dapat perhentianNya .*


48. LAMA TLAH DIRINDU

1. Lama tlah dirindu damai iman teguh

Dan berdoa sungguh untuknya

Tapi perhentian tiada didapatkan

Kalau tiadalah korban medzbah

2. Maukah engkau jalan dalam trang-Nya Tuhan

Dan beroleh damai dan iman

Turut kehendak-Nya bebas dari susah

Tapi harus bersrah di medzbah

3. Kasih tak terduga dibri dari surga

Agar hatimu pun senanglah

Persatuan indah kita dengan Yesus

Hanya olehnya korban medzbah. *

Reff:

Apa engkau tlah srahkan di medzbah Tuhan

Segala nafsu hatimu

Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat

Kalau engkau bersrah pada Hu.


49. KAMI HAMPIRI HU

1. Kami hampiri Hu ya Tuhan pembantu

Engkau jadi kubu kami seru

Tapi kami lemah brilah kami kuasa

Ya Bapa kasihan bri hiburan.

2. Dari banyak musuh dari dunia itu

Tuhan membri slamat akan kita

Tapi kami lemah brilah kami kuasa

Ya Tuhan rahmani pada kami.

3. Brilah kemurahan pada milik Tuhan

Mengkuatkan semua lawan dosa

Ya Bapa pimpinlah kami semua pinta

Sampai dalam surga serta Bapa. *

Reff:

Waktu ini Bapa kami datang

Tidah punya daya brilah sayang.


50. HIDUPLAH DALAM AKU

1. Hiduplah dalam aku ya Yesus rajaku

Aku bawa pada-Mu sgala perkaraku

Hiduplah dalam aku turut kehendak-Mu

Agar kemuliaan-Mu nyata dalam aku.

2. Hatiku aku srahkan bebas dari dosa

Hadirat-Mu nyatakan dalam aku Yesus

Mulai skarang ya Tuhan pada-Mu ku bersrah

Dunia aku tinggalkan agar dapat surga.

3. Diriku aku srahkan untuk kehendak.Mu

Sedia melakukan sgala perintah-Mu

Aku takkan melawan ataupun mengeluh

Karna Engkau hentarkan di dalam kasih-Mu.

4. Tenang aku menunggu panggilan-Mu Tuhan

Ke mana engkau suruh ke sana ku jalan

Hiduplah dalam aku ya Yesus Rajaku

Dan biar kehendak-Mu jadi dalam aku. *


51. YA, YESUS KU TLAH JANJI

1. Ya Yesus ku tlah janji trus bakti pada-Mu

Biarlah Engkau jadi Tuhan sahabatku

Ku tak takut bahaya bila Engkau dekat

Ku tak akan kesasar karna Juruslamat.

2. Ya Yesus brilah aku rasa hadirat-Mu

Agar dosa dan tipu jauh dari hatiku

Musuhku slalu dekat hendak menyrang aku

Tapi Yesus sahabat melindung jiwaku.

3. Ya Yesus Engkau sudah menjanji murid-Mu

Di mana Engkau ada di situ umat-Mu

Dan aku pun tlah janji berbakti pada-Mu

Biarlah Engkau jadi tetap sahabatku. *


52. MESKI AKU DURHAKA

1. Meski aku durhaka Yesus mati gantiku

Ditumpah darah-Nya membasuh dosaku

Sebab itu aku srah badan, jiwa pada-Nya.

2. Oh, kecintaan Yesus, tak dapat didugaku

Sebab itu ku cinta Yesus Juruslamatku

Oh, ajaiblah cinta-Nya, aku jadi milik-Nya.

3. Meski aku durhaka Yesus dimiliku

Dibuangkan-Nya dosa dan sucikan hatiku

Dilindung-Nya aku dan slamatkan jiwaku. *


53. BRI AKU JALAN SERTA MU

1. Bri aku jalan serta-Mu,

Sperti Henoch waktu dulu

Dan tetapkanlah hatiku,

Dalam perjalanan itu

Meskipun glaplah jalanku,

Bri aku jalan serta-Mu.

2. Ku takut jalan sendiri,

Karna topan menghampiri

Banyak jrat menghadang kaki,

Beribu musuh membenci

Gelombang pun sangat mendru,

Bri aku jalan serta-Mu.

3. Kalau Engkau pimpin tetap,

Penarikan dunia lenyap

Kuberjalan dengan brani,

Memikul salib Almasih

Hingga kulihat gerbang-Mu,

Bri aku jalan serta-Mu. *


54. YA TUHAN, IRINGLAH KAMI

1. Ya Tuhan, Iringlah kami,

Bri damai dan tenang

Curahkan berkat dan kasih,

Seblum kami pulang.

2. Ya Tuhan, Iringlah kami,

Di jalan ke rumah

Dalam keteduhan hati,

Satu dengan Allah.

3. Ya Tuhan, Iringlah kami,

Sampai malam tiba

Tetaplah Engkau menjadi,

Tamu setiap rumah. *


55. YESUS, KEMUDIKANLAH

1. Yesus kemudikanlah, Pada laut kehidupan

Ombak tinggi menimpa, Batu karang di depan

Engkau pedoman Tuhan, Pimpinlah ke labuhan.

2. Sperti ibu budiman, Mendiamkan anaknya

Engkau dapat tenangkan, Ombak laut yang berglora

Engkaulah Tuhan lautan, Pimpinlah ke labuhan.

3. Aku hampirlah tiba, Di pantai negri permai

Meski topan menimpa, Hatiku tetap damai

Karna Tuhan katakan, Janganlah ketakutan. *


56. BAPA DENGAR DOA KAMI

Bapa dengar doa kami,

Berkatlah yang harap pada-Mu. Amin. *


57. PADA AKHIR KEBAKTIAN INI

1. Pada akhir kebaktian ini

Bersama-sama kami menyanyi

Dan memohon berkat-Mu, ya Yesus

Seblumnya kami pulang ke rumah.

2. Brikanlah damai-Mu pada kami

Jagalah kami sepanjang hari

Agar mulut kami tak berdosa

Yang tadi tlah puji nama Allah.

3. Bri rahmat-Mu spanjang penghidupan

Brilah penghiburan dan kemenangan

Bila habis peperangan di dunia

Brikan, ya Tuhan, perhentian surga. *


58. YA ALLAH, BERKATI KAMI

1. Ya Allah berkati kami, Brilah suka dan damai

Isikanlah hati kami dengan kasih yang permai

Segarkanlah jiwa kami, pada jalan yang sunyi.

2. Ya Allah syukur bagi-Mu,sebab injil slamat-Mu

Kiranya kebenaran-Mu nyata di hidup kami

Tolong kami tetap setia, sampai masuk di surga. *


59. TUHAN PLIHARAKAN

1. Janganlah takut kesusahan,

Tuhan pliharakan

Pada Tuhan ada lindungan,

Tuhan pliharakan.

2. Kalau dibuang ibu bapamu,

Tuhan pliharakan

Meski jauh hati saudaramu,

Tuhan pliharakan.

3. Doamu akan didengarNya,

Tuhan pliharakan

Keperluanmu dibrikan-Nya,

Tuhan pliharakan.

4. Dalam segala pencobaan,

Tuhan pliharakan

Oleh-Nya setan dialahkan,

Tuhan pliharakan. *
Reff:

Tetapkan hatimu,

Tentu Tuhan pliharakan,

Pliharakan kamu, Sepanjang umurmu.


60. YA TUHAN, ENGKAU TLAH MATI

1. Ya Tuhan, Engkau tlah mati gantiku

Aku srahkan semua jadi milik-Mu

Pada-Mu kubakti inilah janjiku

Skarang aku ini jadi milik-Mu.

2. Di hadapan Bapa Engkau mendoa

Imanku bertambah pada-Mu Yesus

Tolong kuatkan aku memikul salibku

Dan berdoa slalu tetap pada-Mu.

3. Aku mau beriman turut contoh-Mu

Tiap hari berjalan di hadapan-Mu

Agar aku slamat ku turut sabda-Mu

Menarik yang sesat pulang pada-Mu.

4. Diri dan hatiku jadi milik-Mu

Ku tak tahan satu trimalah itu

Waktunya klak datang ku pandang muka-Mu

Pimpin aku skarang sbagai milik-Mu. *


61. AKU DATANG KE SALIB

1. Aku datang ke salib, Miskin, buta dan lemah;

Nafsu dunia ku wajib, Buang untuk anugrah.

2. Hendak dapat rahmat-Nya, Lama hatiku rindu

Dengar Yesus bersabda, "Aku hapus dosamu!"

3. Aku srahkan pada-Mu, Harta dunia yang fana;

Segnap jiwa dan tubuh, Pada-Mu aku serah.

4. Yesus isi jiwaku, Penuh dengan kuasa-Nya;

Dan sucilah hatiku, Pujilah anak Domba. *

Reff:

Aku harap pada-Mu, Ya Domba di Golgota,

Dengarlah seruanku, Tolong aku, ya Yesus.


62. TARIK AKU, YA YESUS

1. Tarik aku, ya Yesus, Dekat ke salib-Mu,

Air hidup Golgota, Alirkan padaku.

2. Dekat salib-Mu, Yesus, Kudapat rahmat-Mu,

Cahaya dari sana, Menerangi aku.

3. Di salib, Domba Allah, Kuingat kasih-Mu,

Pimpin aku, ya Yesus, Sepanjang umurku.

4. Di salib aku tunggu, Harap dan percaya,

Sambil aku menuju, Ke surga yang baka. *

Reff:

Di salib, di salib, Itu kemuliaan

Hingga di sebrang sungai,

Dapat perhentian.
63. SUARA-MU KU DENGAR

1. Suara-Mu kudengar, Menjemputkan aku;

Agar hatiku yang cemar, Disuci darah-Mu.

2. Meski aku lemah, Tuhan menguatkan;

Pikiran, hati dan jiwa, Engkau yang sucikan.

3. Tuhan menjanjikan, Iman dan kasih-Nya;

Dan brikan pun perdamaian, Di dunia dan surga.

4. Darah-Nya Almasih, Membawa tebusan;

Anugrah yang penuh kasih, Yesus kebenaran. *

Reff:

Skarang kudatang, Datang pada-Mu,

Basuhkan aku skarang, Di dalam darah-Mu.


64. YESUS, AKU RINDU JADI SUCI

1. Ya Yesus, Aku rindu jadi suci,

Bertakhtalah dalam hatiku ini;

Hapuskanlah, Tuhan, sgala dosaku.

2. Ya Yesus, Pandanglah dari takhta-Mu,

Dan tolonglah aku membri hatiku;

Skarang aku hendak srahkan jiwaku.

3. Ya Yesus, di kaki-Mu aku sembah

Dan menantikan berkat-Mu yang limpah;

Brikanlah pada ku hati yang baru.

4. Ya Yesus, skarang pun aku nantikan,

Dan aku tau Tuhan takkan tolakkan;

Brikanlah rahmat-Mu itu padaku. *

Reff:

Sucikan aku putih sperti salju.

Putih bersih, ya sperti salju,

Sucikan aku putih sperti salju.


65. JANGANLAH LEWATKAN AKU

1. Janganlah liwatkan aku, Ya Penebusku!

Dengarkanlah seruanku, Janganlah lalu.

2. Biarkan aku menghadap, Hampir takhta-Mu

Di sanalah aku harap, Dapat berkatmu.

3. Hanya dalam iman teguh, Kucari Engkau

Pilu dan duka hatiku, Sembuhkan, ya Hu.

4. Engkau Yesus, Penghiburku, Yang lebih indah

Daripada sesuatu, Di dalam dunia. *

Reff:

Yesus, Yesus, dengar seruku!

Waktu menjemput umat-Mu, Ingatlah aku!


66. KU SRAHKAN HIDUPKU

1. Kusrahkan hidup-Ku, Dan tumpah darah-Ku

Agar oleh itu, Tertebuslah engkau;

Karnamu Kubri hidup-Ku,

Apa yang dibrimu ?

Karnamu Kubri hidup-Ku,

Apa yang dibrimu ?

2. Kutinggalkan surga, Untuk dunia fana,

Ku tinggalkan Bapa, Bagimu yang hina;

Semuanya Aku tinggalkan,

Apa yang tinggalkan ?

Semuanya Aku tinggalkan,

Apa kau tinggalkan ?

3. Kutlah menderita, Sengsara yang sangat,

Supaya olehnya, Engkau dapat slamat;

Karnamu semua-Ku tanggung,

Apa yang kau tanggung ?

Karnamu semua-Ku tanggung,

Apa yang kau tanggung ?


67. AKU SESAT DARI TUHAN

1. Aku sesat dari Tuhan, Skarang ku pulang,

Lama ku buat kejahatan, Skarang ku pulang.

2. Aku sudah lama hilang, Skarang ku pulang

Aku bertobat, Ya Tuhan, Skarang ku pulang.

3. Aku tak mau sesat lagi, Skarang ku pulang

Kasih-Mu panggil kembali, Skarang ku pulang.

4. Oh, dengarlah seruanku,Skarang ku pulang

Engkau tlah mati gantiku, Skarang ku pulang.

5. Darah-Mu slamatkan aku, Skarang ku pulang

Basuhkan sgala dosaku, Skarang ku pulang. *

Reff:

Kupulang ke rumah, takkan menyimpang,

Ya Tuhanku, trimalah, Skarang kupulang.


68. YESUS, KU PIKUL SALIBKU

1. Yesus, kupikul salibku,

Sambil mengikut Engkau,

Aku buang semua karna-Mu,

Asal Engkau milikku;

Cita-citaku yang keji,

Semuanya kutinggalkan

Kudapat harta yang suci,

Kalau kuturut Tuhan.

2. Meski dunia sangkal aku,

Tuhan pun disangkalnya,

Dunia hanyalah menipu,

Tapi Engkau setia;

Duka takkan menyusahkan,

Asal kasih-Mu tetap,

Habis sgala kesukaan,

Kalau kasih-Mu lenyap.

3. Hai, jiwaku! Cari slamat

Skarang, tinggalkan dosa,


Bersuka dan cari berkat,

Rajin dalam usaha;

Ingat dalammu Roh Suci,

Ingat pun kasih Bapa,

Ingat juga Yesus mati,

Apa engkau tak mau srah ?

4. Maju, lengkapkan dirimu

Dengan iman dan doa,

Surga tersedia bagimu,

Tuhan pimpin ke sana;

Hampirlah habis kerjamu,

Tuhan akan bri upah,

Setialah pikul salibmu,

Hingga tiba di surga. *


69. YESUS PANGGIL ENGKAU MARI
PULANG

1. Yesus panggil engkau mari pulang

Skarang ini, Skarang ini;

Mengapa jauh dari kasih yang snang,

Bertambah jauh sendiri ?

2. Yesus memanggil orang yang penat,

Skarang ini, Skarang ini;

Bawa pada-Nya bebanmu yang brat,

Perhentian-Nya Ia bri.

3. Yesus tunggu, Oh lari pada-Nya,

Skarang ini, Skarang ini;

Bawa dosamu pada kaki-Nya,

Jangan berlambat lagi.

4. Yesus membujuk dengan kasih-Nya,

Skarang ini, Skarang ini;

Berbahagialah yang percaya,

PadaNya skarang pergi. *


Reff:

Yesus panggil skarang ini

Yesus memanggil,

Oh, pulanglah skarang ini !


70. YA YESUS, YANG BERKASIHAN

1. Ya Yesus, Yang berkasihan,

Tinggallah serta kami

Pimpinlah kami, Ya Tuhan,

Jadikan kami suci

Pada kami Roh-Mu brikan,

Rangilan hati kami

Tinggal dalam kami Tuhan,

Itulah doa kami.

2. Pimpinlah kami ke surga,

Meski jalan berbatu,

Tentu kami ikut juga,

Asal dekat pada-Mu.

Jejak-Mu kami mau ikut,

Meskipun amat susah,

Bila lalu angin ribut,

Kami trima mahkota.

3. Di ladang-Mu kami kerja,

Dan masyhurkan kasih-Mu


Jika Engkau yang menjaga,

Sgala susah pun lalu

Jika topan kras memalu,

Dan gentar hati kita

Tentu Yesus akan bantu,

Asal kita setia.

4. Dalam surga kita akan,

Pandang muka-Nya Tuhan

Tiada dosa yang ceraikan,

Kekallah perhentian

Kita akan puji Dia,

Bersama umat Tuhan

Dalam negri yang mulia,

Yang Almasih sediakan. *


71. LENYAP NAFSU DUNIA

1. Lenyap nafsu dunia, Yesus tetap,

Meski duka timpah, Yesus tetap,

Dalam dunia ini, Tiada tempat tetap,

Alam lenyap nanti, Yesus tetap.

2. Meski setan goda, Yesus tetap,

Kutinggal serta-Nya, Yesus tetap,

Segala yang fana, Akan segra lenyap,

Maut akan binasa, Yesus tetap.

3. Lenyap idamanku, Yesus tetap,

Kuasa dunia lalu, Yesus tetap,

Segala susahku, Di surga klak lenyap,

Dosa akan lalu, Yesus tetap.

4. Lenyap kematian, Yesus tetap,

Hidup Tuhan brikan, Yesus tetap,

Aku akan trima perhentian sedap,

Dunia ini fana, Yesus tetap. *


72. BATU ZAMAN ITU MEMBRI
LINDUNGAN

1. Batu Zaman itu membri lindungan,

Dan aku bebas dari kesusahan;

Berdosa dan lemah aku, ya Tuhan,

Tapi Batu Zaman membri lindungan.

2. Di waktu teduh atau kesunyian,

Di waktu bergumul melawan setan;

Di waktu bahaya dan kesukaran,

Batu Zaman itu membri lindungan.

3. Krap kali peprangan membawa susah,

Lalu aku lari kepada Tuhan;

Krap kali penggoda mau binasakan,

Batu Zaman itu membri lindungan. *

Reff:

Aku lari pada Tuhan, Batu

Zaman itu membri lindungan.


73. DI BAWAH SALIB YESUS

1. Di bawah salib Yesus,

Aku mau berdiri,

Di situ aku bebaslah,

Dari dosa keji,

Itulah rumah bagiku

Di padang blantara,

Tempat lindungan yang teduh,

Bebas dari susah.

2. Di atas salib Yesus,

Krap aku melihat;

Tergantung dan menderita

Yesus, Juruslamat;

Air mataku tercurahlah,

Karna ku insaflah

Pedih korban kasih Yesus,

Bagi ku yang hina.

3. Di bayang salib Yesus,

Ku dapat lindungan;
Aku rindukan darinya,

Sinar wajah Tuhan;

Aku mau tinggalkan dunia,

Yang tak memuaskan

Bagiku salibnya Yesus,

Jadi kemuliaan. *
74. AKU MAU MENJADI KRISTEN

1. Aku mau menjadi Kristen

Dalam hati, Dalam hati

Aku mau menjadi Kristen, Dalam hati

Dalam hati, Dalam hati

Aku mau menjadi Kristen, Dalam hati,

2. Aku mau bertambah kasih,

Dalam hati, Dalam hati

Aku mau bertambah kasih, Dalam hati

Dalam hati, Dalam hati

Aku mau bertambah kasih, Dalam hati.

3.A ku mau bertambah suci,

Dalam hati, Dalam hati,

Aku mau bertambah suci, Dalam hati

Dalam hati, Dalam hati

Aku mau bertambah suci, Dalam hati.

4. Aku tak mau sperti Yudas,

Dalam hati, Dalam hati


Aku tak mau sperti Yudas, Dalam hati

Dalam hati, Dalam hati

Aku tak mau sperti Yudas, Dalam hati.

5. Aku mau seperti Yesus,

Dalam hati, Dalam hati

Aku mau seperti Yesus, Dalam hati

Dalam hati, Dalam hati

Aku mau seperti Yesus, Dalam hati. *


75. DUKA

1. Bawalah dukamu pada Yesus,

Dialah Sahabat yang permai;

Yang ada disisimu selalu,

Sedia membri hibur dan damai.

2. Di balik susah terdapat suka,

Sgala sakit ada obatnya;

Yesuslah Tabib yang penuh kuasa,

Tiada seorang ditolaknya.

3. Yesus mengerti segala duka,

Disembuhkan-Nya luka jiwa;

Haraplah pada kuasa kasih-Nya,

Jiwamu sejahtra dalam-Nya. *

Reff:

Duka, bawa pada Yesus,

Skarang bawalah,

Jangan lagi kau tunggu;

Duka bawa pada Yesus


Ia lenyapkan sgala duka.

76. RAJA SURGA

1. Yesus Raja mulia, Raja surga,

Printahkan hatiku oleh cinta

Biarlah kehendak-Mu Berlakulah,

Hidup dalam aku, Raja surga.

2. Jaga gumulanku, Yesus surga,

Alahkanlah musuh oleh kuasa;

Brikan tiap hari kemenangan,

Pimpinlah aku trus, Raja surga.

3. Pakai aku tetap, Tuhan surga,

Untuk critakan Kasih Allah;

Slamatkanlah jiwa oleh aku,

Brikan kesukaan, Raja surga. *

Reff:

Raja surga, Raja surga,

Hidup dalam aku, Raja surga.


77. MARILAH, ORANG BERDOSA

1. Marilah, orang berdosa,

Cari rahmat Tuhan;

Jikalau engkau percaya,

Engkau dislamatkan.

2. Darah Yesus, tertumpahlah,

Agar kita slamat;

Marilah kepada Yesus

Dan trimalah berkat.

3. Ya Yesus, la Kebenaran,

Dan jalan ke surga;

Percayalah pada Tuhan,

Dan slamat trimalah.

4. Mari ikut umat suci,

Berjalan ke surga;

Di sana kita memuji,

Bersuka slamanya. *
Reff:

Percayalah pada Yesus, Percayalah skarang,

Tuhan Yesus! Mau slamatkan,

Slamatkan skarang.
78. JANGAN TUNJUK SEDIH

1. Jangan tunjuk sedih, Jangan bersungut;

Dari pedih hati, Tiada yang luput;

Srahkan pada Yesus, Sgala tangisan;

Karna hanya Ia, Yang bri hiburan.

2. Bawa pada Tuhan, Keluhmu segnap;

Critakan pada-Nya, Yang mengusir glap;

Damai dan kuasa, Dibri padamu,

Dan di dalam susah, Engkau dibantu.

3. Bila engkau sudah, Dihiburkan-Nya;

Bantulah saudara, Dalam sedihnya;

Padanya kabarkan, Kasih dan rahmat;

Tuhan tak biarkan, Yang cari slamat. *


79. HARUSKAH YESUS SENDIRI ?

1. Haruskah Yesus sendiri,

Memikul salib-Nya?

Oh tidak! Karna pun kami,

Ada salib juga.

2. Kupikul salib penyrahan,

Hingga aku bebas;

Klak ku trima dari Tuhan,

Mahkota dari mas.

3. Disurga aku menyembah,

Pada kaki Yesus,

Ku mau serahkan makota,

Dan puji Nama-Nya. *


80. HAMPIR TERBUJUK

1. Hampir terbujuk, Dan percaya,

Hampir terbujuk, Trima Yesus;

Tetapi katamu: Aku tunggu dulu,

Lain waktu yang senang, Aku datang.

2. Hampir terbujuk, Ini hari:

Hampir terbujuk, Jangan Lari.

Yesus panggil skarang: Mari skarang datang,

Mari hai yang sesat, Jangan lambat !

3. Hampir terbujuk, Hampir lalu;

Hampir terbujuk, Yesus tunggu.

Hampir tak bri menang: Hampir arti hilang,

Hampir tapi hilang ! Datang skarang. *


81. YA ALLAH AKU MAU

1. Ya Allah aku mau datang dekat

Jikalau salib pun ku mau angkat

Inilah doaku, Hampir kepada-Mu

Hampir kepada-Mu, ya Allahku.

2. Dan sperti hal Yakub, Sudahlah glap,

Aku berbaring di tempat senyap

Didalam mimpiku, Hampir kepada-Mu

Hampir kepada-Mu, Ya Allahku.

3. Nyatalah jalanku, Sperti tangga,

Di mana malaikat naik ke surga,

Dipanggilnya aku, Hampir kepada-Mu

Hampir kepada-Mu, Ya Allahku.

4. Skarang aku bangun, Serta ingat

Di sini Tuhan pun ada dekat

Inilah Baitelku, Hampir kepada-Mu

Hampir kepada-Mu, Ya Allahku.


5. Dan bila aku klak, Naik ke surga,

Akan ku nyanyikan dengan suka;

Perkataan itu, Hampir kepada-Mu

Hampir kepada-Mu, Ya Allahku. *


82. BERJALANLAH DALAM TRANG

1. Berjalanlah di dalam trang!

Dipimpin Roh Allah

Masuk persatuan senang;

Dalam kasih surga

Dalam kasih surga.

2. Berjalanlah di dalam trang!

Dan segra glap lari

Hatimu pun menjadi trang

Di segenap hari

Di segenap hari.

3. Berjalanlah di dalam trang!

Sampai kesudahan;

Ingat Yesus sudah menang

Atas kematian

Atas kematian.
4. Berjalanlah di dalam trang!

Seumur hidupmu

Sinar Allah yang benderang

Terangi jalanmu

Terangi jalanMu. *
83. BERSERAH KEPADA YESUS

1. Berserah kepada Yesus

Segnap badan dan hati

Ialah yang aku sembah

Harap dan mengasihi.

2. Berserah kepada Yesus

Aku turut hendak-Mu

Aku buangkan nafsu dunia

Oh Tuhan trima aku.

3. Berserah kepada Yesus

Aku jadi milik-Mu

Brikanlah padaku kuasa

Sucikanlah hatiku.

4. Berserah kepada Yesus

Aku rasa kasih-Nya

Karna slamat yang diberi-Nya,

Aku puji nama-Nya. *


Reff:

Aku berserah, Aku berserah

Pada Engkau Juruselamat

Aku berserah.
84. JADILAH TUHAN KEHENDAKMU

1. Jadilah Tuhan, kehendak-Mu!

Engkaulah Khalik, Aku debu

Jadikan aku sesuka-Mu,

Aku menunggu di kaki-Mu.

2. Jadilah Tuhan, kehendak-Mu!

Ujilah skarang percayaku!

Aku menyembah di kaki-Mu,

Basuhkan aku sperti salju !

3. Jadilah Tuhan, kehendak-Mu!

Penatlah aku, Tolong, ya Hu!

Kuasa sepenuh Di tangan-Mu,

Jamahlah aku agar sembuh !

4. Jadilah Tuhan, kehendak-Mu!

Brikanlah aku, Iman teguh!

Penuhi aku dengan Roh-Mu,

Hiduplah Engkau Dalam aku ! *


84A. TUHAN KASIHANLAH AKAN
KAMI

Tuhan kasihanlah akan kami

Dan ajarlah turut hukum-Mu. Amin. *


85. AKU DENGAR YESUS PANGGIL

1. Aku dengar Yesus panggil

Aku dengar Yesus panggil

Aku dengar Yesus panggil

Angkat salib, Ikutlah Aku.

2. Meski jalanku klam kabut

Meski jalanku klam kabut

Meski jalanku klam kabut

Aku ikut, Ikut Tuhanku.

3. Dianugrahkan-Nya slamat

Dianugrahkan-Nya slamat

Dianugrahkan-Nya slamat

Aku ikut, Ikut Tuhanku. *

Reff:

Yesus jadi Pemimpinku

Yesus jadi Pemimpinku

Yesus jadi Pemimpinku

Aku ikut, ikut Tuhanku.


86. HAI SAUDARA MENGAPA ?

1. Hai saudara mengapa

Tidak mau hampir Yesus

Dengarlah panggilan-Nya,

Hai saudara, datanglah !

2. Saudara sudah sesat

Dari hadirat Hu,

Marilah, Jangan lambat,

Trimalah berkat Yesus.

3. Dalam dunia tiadalah

Perdamaian yang tetap

Marilah pada Yesus,

Trima perhentian sedap !

4. Datang mengaku dosa

Tuhan takkan tolakkan

Haraplah pada Yesus,

Ia akan slamatkan. *
Reff:

Datanglah, Datanglah,

Mengapa kau lambatlah?

Datanglah, Datanglah,

Hai saudara, Datanglah !


87. PANDANGLAH YESUS, YA BAPAKU

1. Pandanglah Yesus ya Bapaku,

Yang bri hidup-Nya bagi kau;

Hidupku hina penuh dosa,

Lindungi aku dihidup-Nya.

2. Jiwaku takut karna dosa

Yang menyebabkan luka parah

Lindungi aku ya Hu Allah

Dalam hidup-Mu yang mulia.

3. Brikan padaku keampunan

Atas dosa dan kesalahan;

Brikan padaku kebenaran

Mengganti hidup kejahatan.

4. Diperdamaikan dengan Allah,

Oleh kematiannya Yesus;

Aku turutlah sabda Allah

Yang tunjukkan jalan ke surga. *


Reff:

Lindungi aku dihidup-Nya,

Agar hidupku jadi bersih;

Hidupku hina, penuh dosa,

Oleh hidup-Nya aku suci.


88. HAI PUJILAH, YESUS JURUSLAMAT
KITA !

1. Hai pujilah, Yesus Juruslamat kita!

Hai bumi, masyhurkanlah kasih-Nya;

Juruslamat dan Khalik alam semesta

Brilah hormat kepada nama-Nya.

Yesus akan gembalakan umat-Nya

Dalam perjalanannya di dunia.

2. Hai pujilah, Yesus Juruslamat kita!

Yang tlah mati karna dosa kita;

Hanya Yesuslah jalan keselamatan

Puji Yesus yang tlah disalibkan

Masyurkanlah Yesus yang ganti kita

Puji Dia selama-lamanya.

3. Hai pujilah, Yesus Juruslamat kita!

Nyanyi puji segnap tentra surga

Yesus, Khalik, Yang bertakhta selamanya

Ia Nabi, Imam serta Raja.

Yesus datang untuk alahkan dunia


Kuasa, hormat dan puji bagi-Nya. *

Reff:

Puji Yesus dan mashurkanlah kasih-Nya,

Puji Yesus selama-lamanya.


89. KEMULIAAN SABDA TUHAN

1. Kemuliaan sabda Tuhan,

Membri trang hatiku,

Tetapi dosa mengglapkan,

Dan tutup trang itu,

Dan tutup trang itu.

2. Bila Roh Allah bukakan,

Teranglah firman-Nya;

Perbuatan kita nyatakan

Kita anak Allah,

Kita anak Allah.

3. Betapa berbahagia,

Memandang Hu Allah;

Dan lihat sgala sifat-Nya,

Di dalam sabda-Nya,

Di dalam sabda-Nya.

4. Ya Tuhan, ajarkan kami,

Hidup dalam cinta;


Supaya rindulah kami,

Pandang muka Allah,

Pandang muka Allah. *


90. PERCAYA YANG MENANG

1. Dalam dunia banyak amat pencobaan kita,

Kekuatan kita tak dapat mengalahkan dosa,

Tetapi pada Almasih adalah kuasa;

Bangunlah, hai orang saleh, Pakaikan percaya.

2. Orang saleh umat Tuhan dulu dari kita,

Pegang teguh pengharapan lantaran percaya

Meski tajam panah setan mau membunuh kita

Dapat kita lawan setan asalkan percaya.

3. Kanan kiri ada musuh yang menyerang kita

Majulah, Jangan bertangguh tetaplah setia;

Pakailah ketopong slamat dan lawanlah setan

Kuasa Tuhan akan dapat musuh dialahkan.

4. Semua orang yang menang dapat jubah putih,

Nama-Nya slalu di depan, Almasih yang suci;

Nyalakanlah percayamu dan branikan hati,

Haraplah pada Almasih yang patut dipuji. *


Reff:

Percaya yang menang

Percaya yang menang

Ajaiblah percaya, Yang alahkan dunia !


91. AKU TAK AKAN TINGGALKAN

1. Aku tak akan tinggalkan,

Atau sangkalkan engkau,

Aku akan selamatkan,

Dan pliharakan engkau;

Janganlah takut bahaya,

Turut slalu printah-Ku.

2. Bila lautan bergelora,

Dan menimpa padamu,

Maka Aku akan jaga,

Dengan kuasa tangan-Ku;

Dalam suka atau duka,

Ku luruskan jalanmu.

3. Bila tak ada awan glap,

Dan hatimu rasa snang,

Biar imanmu berharap,

Sperti sungai yang tenang;

Aku akan pimpin tetap,

Dan brikan jalanmu trang.


4. Bila amat glap jalanmu,

Dan engkau rasa bimbang,

Peganglah teguh imanmu,

Aku akan brikan trang;

Panji panji kemenangan,

Engkau akan kibarkan. *


92. BUANGKAN DUNIA, TRIMA YESUS

1. Buangkan dunia, trima Yesus,

Isi dunia gnap fana;

Tapi kekal kasih Yesus,

Sampai slama-lamanya.

2. Buangkan dunia, trima Yesus,

Penghiburan jiwaku;

Dan terlindung dalam Yesus,

Aku nyanyi selalu.

3. Buangkan dunia, trima Yesus,

Aku tampak senyum-Nya;

Trang dibri oleh sinar-Nya,

Di jalanku ke surga.

4. Buangkan dunia, trima Yesus,

Salib-Nya harapanku;

Aku klak pandang di surga,

Muka Yesus, Tuhanku. *


Reff:

Oh anugrah tak terduga ! Oh, kasih tak disangkal !

Oh, tebusan yang sempurna ! Karunia hidup kekal.


93. EDEN, TAMAN YANG TERINDAH

1. Eden taman yang terindah,

Alammu pun teduh

Pada hati yang berduka,

Brikan hiburanmu.

2. Dalam hati yang berkeluh,

Terbit suka cita,

Karna dengar lagu merdu,

Dari surga mulia.

3. Sana rumah Juruslamat,

Dan umat tebusan,

Sana yang mendapat slamat,

Memujikan Tuhan. *

Reff:

Eden, taman yang terindah, Tempat damai teduh

Di dalam sengsara di dunia, Ku rindu perhentianmu.


94. HAI SKALIAN ORANG

1. Hai skalian orang yang mengasihi Tuhan;

Hendaklah kamu pun datang,

Hendaklah kamu pun datang,

Menyanyi pujian, Menyanyi pujian.

2. Susahlah hatinya yang tak kenal Tuhan;

Akan tetapi umat-Nya,

Akan tetapi umat-Nya,

Bersuka-sukalah, Bersuka-sukalah.

3. Seblum kita tiba di negri trang itu;

Beribu padang yang indah;

Beribu padang yang indah;

Yang kita mau lalu, Yang kita mau lalu.

4. Mari, berjalanlah ke negri yang indah,

Sapulah air matamu,

Sapulah air matamu,

Bersorak-soraklah, Bersorak-soraklah. *
Reff:

Berjalan ke Sion, Kota Sion yang terindah,

Mari, berjalan ke Sion, Kota Allah yang termulia.


95. BARANG SIAPA DENGAR,
SERUKANLAH

1. Barang siapa dengar, Serukanlah !

Kabar keslamatan sluruh dunia,

Masyhurkanlah skarang kabar mulia;

“Mari, barang siapa mau !”

2. Barang siapa sedia, Datang lekas !

Pintu blum tertutup masuklah bebas,

Hanya Tuhan Yesus boleh bri lepas,

“Mari, barang siapa mau !”

3. “Barang siapa mau !” Teguh janji-Nya,

“Barang siapa mau,” Tahan selamanya,

“Barang siapa mau, “Slamat dibri Tuhan,

“Mari, barang siapa mau” *

Reff:

“Barang siapa mau, Barang siapa mau”

Kabar slamat ini brilah orang tau;

Allah, Bapa kita, Jemputkan engkau;


“Mari, Barang siapa mau !”

96. KU DENGAR LAGU YANG SENANG

1. Ku dengar lagu yang senang

Rayuan dari surga trang

Ku nyanyi berulang-ulang:

Damai, anugrah Tuhan.

Reff:

Damai, damai, Damai anugrah Tuhan

Oh, damai ajaib dan permai,

Damai anugrah Tuhan.

2. Damai oleh salib Yesus

Damai oleh tebusan-Nya

Tiada lain alasannya:

Damai anugrah Tuhan.

3. Bila Yesus nanti datang

Hatiku akan bergirang

Berkat-Nya aku dapat grang:

Damai, anugrah Tuhan.


4. Aku tinggal dalam Yesus

Disisi-Nya ada damai

Damai perhentian yang indah:

Damai, anugrah Tuhan. *


97. BILA YESUS AKAN
MENGUMPULKAN

1. Bila Yesus akan mengumpulkan,

Sgala bangsa di depan-Nya,

Bagaimana kita akan tahan,

Di muka pengadilan-Nya.

Reff:

Dia akan kumpulkan gandum-Nya

Dan sekam akan dibuang-Nya;

Bagaimana kita akan tahan,

Di muka pengadilan-Nya ?

2. Kita akan mendengar suara-Nya,

“Sabas hamba yang setia”,

Atau gemetar di hadapan-Nya,

Karna ditolak oleh-Nya.

3. Marilah pertetapkan hatimu,

Teguh menuju ke surga,

Bila tiba nanti waktu itu,


Kita klak bersuka-suka. *

98. SATU SAJA KU INGINI

1. Satu saja ku ingini,

Dari pada-Mu, ya Tuhan;

Baik oleh air, Maupun api,

Ku minta Tuhan sucikan.

Reff:

Sucikanlah aku, Tuhan,

Dalam api pun baik juga;

Asal saja kesalahan,

Engkau buangkan, ya Bapa.

2. Aku gemar akan khayal,

Dari pada-Mu, Almasih;

Tetapi yang lebih kekal,

Ialah hati yang suci.

3. Jikalau hatiku bersih,

Lebih luas pandanganku;

Dalam hidup-Mu yang suci,

Ku lihat kasih-Mu, ya Hu.


4. Meski ku jaga jalanku,

Dan menahankan pikiran;

Sia-sia usahaku,

Sucikan aku, ya Tuhan. *


99. PADA WAKTU KESUKAAN

1. Pada waktu kesukaan,

Penuaian dunia;

Yesus akan berkrajaan,

Dan menghukumkan dunia.

Semua orang dituntutlah,

Di hadapan takhta-Nya;

Tuhan akan bri pahala,

Waktu jemput umat-Nya.

2. Kesukaan tak terduga,

Diperoleh umat-Nya;

Amat rindulah mereka,

Hendak pulang ke surga.

Dan di sanalah mereka,

Akan hidup slamanya;

Tuhan hantarkan ke surga,

Waktu jemput umat-Nya.

3. Lamalah mereka kerja,

Tugasnya amatlah brat;


Segra hilanglah bebannya,

Tak lagi rasa penat.

Surga jadilah warisnya,

Tiada lagi sengsara;

Tuhan akan bri mahkota,

Waktu jemput umat-Nya.

4. Di surga kita berjumpa,

Dan tak lagi bercerai;

Habis nanti sgala susah,

Dalam surga yang permai.

Tiada lagi kesusahan,

Tiada dosa di sana;

Tuhan datang melepaskan,

Waktu jemput umat-Nya. *


100. BETAPA TEGUH PERSATUANNYA

1. Betapa teguh persatuannya,

Bersandar pada lengan Tuhan;

Damai ku dapat dan bahagia;

Bersandar pada lengan Tuhan.

Reff:

Sandar, Sandar, Sentosa dari bahaya,

Sandar, Sandar,

Bersandar pada lengan Allah.

2. Betapa ringan langkah-langkahku,

Bersandar pada lengan Tuhan;

Bertambahlah trang segenap jalanku;

Bersandar pada lengan Tuhan.

3. Apakah lagi yang kutakuti;,

Bersandar pada lengan Tuhan;

Damai bahagia Tuhan akan beri;

Bersandar pada lengan Tuhan. *


101. BERKAT YANG TENTU TUHAN
JANJI

1. Berkat yang tentu Tuhan janji,

Yesus menjadi milik kami;

Umat tebusan, Waris Allah,

Disuci oleh darah Yesus.

Reff:

Kami masyhurkan dan nyanyikan.

Memuji Yesus, spanjang hari;

Kami masyhurkan dan nyanyikan,

Memuji Yesus spanjang hari.

2. Berserah kami pada Tuhan,

Itu membrikan kegemaran;

Turun malaikat pada kami,

Membawa rahmat serta kasih.

3. Berserah kami pada Yesus,

Damai bahagia dibrikan-Nya;

Kami memohon pada Allah,


Turunkan kuasa dan anugrah. *

102. AKU TLAH MATI BERSAMA YESUS

1. Aku tlah mati bersama Yesus,

Hidupku baru di dalam Yesus;

Aku memandang kemuliaan-Nya,

Setiap saat aku milik-Nya.

Reff:

Setiap saat dalam kasih-Nya,

Setiap saat hidup dibri-Nya;

Aku memandang kemuliaan-Nya,

Setiap saat aku milik-Nya.

2. Dalam susah Yesus slalu dekat,

Ia menanggung bebanku yang brat;

Segala dukaku dirasa-Nya,

Setiap saat ku trima berkat.

3. Tiada keluhan dan pencobaan,

Tiada kesusahan dan tangisan;

Yang tidak dilihat oleh Yesus,

Setiap saat ku dipimpin-Nya.


4. Tuhan tau segala kelemahan,

Kepadaku Ia bri kekuatan;

Ke mana pun dan di mana saja,

Setiap saat dipikirkan-Nya. *


103. JALAN SERTA JESUS SLALU
SEJAHTERA

1. Jalan serta Yesus slalu sejahtra,

Mana saja aku dipimpinkan-Nya;

Dengan tiada Tuhan girangku hilang,

Jalan serta Yesus slamanya senang.

Reff:

Di mana pun saja tidak ku gentar,

Jalan serta Yesus, Aku bergemar.

2. Serta Yesus aku tak sendirian,

Meski sobat sangkal, Yesus iringkan;

Aku tidak takut meski jalan glap,

Serta Yesus aku tak rasa senyap.

3. Serta Yesus aku tidur dengan snang,

Meski bayang maut keliling aku grang;

Waktu bangkit aku masuk negri trang,

Sana serta Yesus, Oh, betapa snang. *


104. SLAMAT DI LENGAN YESUS

1. Slamat di lengan Yesus, Dan di ribaan-Nya,

Sana aku sentosa, Dan berbahagia.

Dengar malaikat nyanyi, Lagu dari surga,

Nama Yesus dipuji, Di atas laut kaca.

Reff:

Slamat di lengan Yesus, Dan di ribaan-Nya

Sana aku sentosa, Dan berbahagia.

2. Pada ribaan Tuhan, Aku akan slamat,

Meski banyak godaan, Tiada ku terjerat.

Lepaslah dari susah, Bebas dari takut,

Dari sgala bahaya, Aku akan luput.

3. Lindungkanlah, ya Tuhan, Dari kejahatan,

Engkau yang ku harapkan, Engkau Batu Zaman.

Biarlah aku sabar, Sampai Engkau datang,

Sampai terbitlah fajar, Di pantai surga trang. *


105. ADA SATU PINTU GERBANG

1. Ada satu pintu gerbang,

Yang slamanya terbuka;

Yang pancarkan sinar palang,

Nyatakan kasih Allah.

Reff:

Oh gerbang rahmat!

Apakah terbuka juga bagiku ?

Bagi aku ? Terbukakah pintu ?

2. Pintu rahmat-Nya terbuka,

Untuk semua orang;

Kecil, besar, miskin, kaya,

Semua Tuhan undang.

3. Maju dan alahkan musuh,

Dengan kuasa Yesus;

Selagi terbuka pintu,

Carilah upah Surga.


4. Salib kita klak letakkan,

Di sebrang sungai Yordan;

Mahkota mas Tuhan brikan,

Pujilah nama Tuhan. *


106. DALAM SURGA TEMPAT BAKA

1. Dalam surga tempat baka,

Tak sakit, penat dan susah;

Disana rumah yang indah,

Siapa tak rindu kesana ?

Reff:

Tunggu, Tunggu jangan bersungut,

Tunggu, Tunggu jangan bersungut,

Tunggu, Tunggu janganlah bersungut.

2. Meskipun bebanmu berat,

Selagi ada di dunia;

Berjalan trus, jangan penat,

Menuju negri yang mulia.

3. Kalau jalanmu berduri,

Ingat pada duri Tuhan;

Kalau hati rasa penat,

Ingat yang Tuhan rasakan.


4. Maju saja meski penat,

Dengan sabar dan berdoa;

Perhentian kekal dekat,

Dalam rumahmu di surga. *


107. SORAKKANLAH PRANG

1. Sorakkanlah prang, hadap musuhmu,

Angkatlah panji Tuhan mu;

Pakailah prisai, berdiri teguh,

Berharaplah pada sabda Hu.

Reff:

Bangkit, laskar ! Keliling panji-Nya,

Setia turut printahnya Tuhan;

Maju, maju, soraklah Hosana !

Yesus, Panglimamu, di depan.

2. Tantang musuhmu, maju dalam prang,

Tentu kita akan menang;

Prisai dan panji bercahaya trang,

Kebenaran pastilah menang.

3. Tuhan, dengarlah seruan kami,

Dan tolong berikan rahmat;

Bila habislah peprangan ini,

Kita dapat mah kota slama. *


108. BILA KUPERLU YESUS DEKAT

1. Bila ku perlu, Yesus dekat,

Bila ku bimbang, bila lemah,

Ia sedia membri berkat,

Bila ku perlu Dia.

Reff:

Bila kuperlu Dia, Bila kuperlu Dia;

Yesus bri hibur dan gembira,

Bila ku perlu Dia.

2. Bila ku perlu, Yesus dekat,

Tak kan biarkan dalam sukar,

Dilepaskan-Nya dari cemar,

Bila ku perlu Dia.

3. Bila ku perlu, Yesus kuat,

Dapat memikul beban yang brat,

Duka diganti dengan rahmat,

Bila ku perlu Dia.


4. Bila ku perlu, Yesus sedia,

Segala doaku dijawab-Nya,

Spanjang jalanku dijaga-Nya.

Bila ku perlu Dia. *


109. NAMA YESUS AMAT INDAH

1. Nama Yesus amat indah,

Aku suka nyanyikannya;

Nama itu aku sembah,

Indahlah nama Yesus.

Reff:

Yesus nama yang indah ! Yesus indah sentiasa !

Yesus masyhurkan Dia ! Puji slama-lamanya !

2. Aku cinta nama Yesus,

Ia menghilangkan duka;

Ketakutan pun lenyaplah,

Ku cinta nama Yesus.

3. Aku gemar nama itu,

Hatiku dihiburkannya;

Dihapusnya airmataku,

Tinggikan nama Yesus.


4. Tak dapat kita katakan,

Betapa indah nama-Nya;

Biarlah sgala nyanyian,

Memuji nama Yesus. *


110. BILA LAUT KEHIDUPANMU
BERGLOMBANG

1. Bila laut kehidupanmu berglombang,

Bila tawar hati dan rasa tak snang;

Hitung satu-satu sgala berkatmu,

Dan lihatlah kasih Tuhan padamu.

Reff:

Hitung satu-satu berkatmu,

Yang dibrikan Tuhan tiap waktu;

Satu-satu hitung berkatmu

Dan lihatlah kasih Tuhan padamu.

2. Adakah brat hatimu serta kacau ?

Adakah brat salibmu di atas bau ?

Hitung berkatmu dan hatimu yang brat,

Akan bergemar dan tak lagi penat.

3. Bila kamu lihat orang yang mewah,

Ingat harta surga terlebih indah,

Berkat-berkat yang tak dapat dibeli,


Akan kamu trima di negri suci.

4. Dalam kesusahan dan pencobaan,

Ingat ! Kelepasan Tuhan mau brikan;

Dan malaikat Tuhan juga mau jaga,

Spanjang perjalananmu dalam dunia. *


111. TEMPAT TINGGAL KITA TIADA

1. Tempat tinggal kita tiada,

Di dunia ini yang fana;

Tapi dalam kota Allah,

Ada rumah bagi kita,

Ada rumah bagi kita.

2. Tempat tinggal sini tiada,

Di sanalah kota Allah;

Itulah Sion yang indah,

Cahayanya amat mulia,

Cahayanya amat mulia.

3. Tempat tinggal damai senang,

Bebas dari sgala susah;

Jika ku bersayap skarang,

Aku terbanglah kesana,

Aku terbanglah kesana.


4. Hai jiwaku, berdiamlah !

Dan nantikanlah waktumu;

Turutlah kehendak Allah,

Yang tentukan perhentianmu,

Yang tentukan perhentianmu. *


112. BAPAKU KAYA RUMAH DAN
TANAH

1. Bapaku kaya rumah dan tanah,

Segnap harta dunia jadi milik-Nya;

Emas dan perak, intan permata,

Ia yang punya, sangatlah kaya-Nya.

Reff:

Aku anak Raja, Ya anak Raja!

Beserta Almasih, Aku anak Raja !

2. Anak Allahku, Juruselamat,

Pernah hidup dalam miskin di dunia;

Sekarang Ia memohon rahmat,

Bagi umat-Nya, yang klak diangkat-Nya.

3. Dulu ku sesat, orang terbuang,

Dan hilang dalam penghidupan dosa;

Tetapi skarang, ku anak Tuhan,

Menjadi waris Kerajaan Allah.


4. Rumah di dunia ku tak pikirkan,

Karna di surga tersedia istana;

Meski merantau jauh dari rumah,

“Pujilah Allah ! Aku anak Raja.” *


113. TUHAN BATU KARANG KITA

1. Tuhan Batu Karang kita,

Pelindung dalam bahaya;

Meski apa pun menimpa,

Pelindung dalam bahaya.

Reff:

Tuhanku, Batu Karangku,

Pelindung Yang maha kuasa,

Pemimpin pada jalanku,

Pelindung dalam bahaya.

2. Siang malam Tuhan jaga,

Pelindung dalam bahaya;

Ketakutanku hilanglah,

Pelindung dalam bahaya.

3. Tuhan serta dalam taufan,

Pelindung dalam bahaya;

Ia slalu meluputkan,

Pelindung dalam bahaya.


4. Oh Batu Karang yang teguh,

Pelindung dalam bahaya;

Engkau saja Penolongku,

Pelindung dalam bahaya. *


114. KU YAKIN YANG BAPAKU TAU

1. Ku yakin yang Bapaku tau,

Angin ribut di jalanku;

Dihalaukan-Nya awan glap,

Keglapan hidupku lenyap,

Keglapan hidupku lenyap.

Reff:

Bapa yang tau, Angin ribut di jalanku

Bapa yang tau, Mendiamkan angin itu.

2. Ku yakin yang Bapaku tau,

Penghiburan yang ku perlu;

Dengan jamah-Nya yang cinta,

Jiwaku disembuhkan-Nya,

Jiwaku disembuhkan-Nya.

3. Ku yakin yang Bapaku tau,

Betapa lemahlah aku;

Tetapi ku dijaga-Nya,

Dan pimpin aku slamanya,


Dan pimpin aku slamanya.

4. Ku yakin yang Bapaku tau,

Waktu akhirnya hidupku;

Dan bila saatnya tiba,

Aku terlindung dalam-Nya,

Aku terlindung dalam-Nya. *


115. TABIB BESAR ADA DEKAT

1. Tabib besar ada dekat,

Yesus yang berkasihan;

Hai orang yang berhati brat,

Dengarlah suara Tuhan.

Reff:

Lagu yang amat merdu, Bagi surga dan dunia

Nyanyian amat merdu; Itu nama Yesus.

2. Ketakutan dihapuskan,

Oleh namanya Yesus,

Aku rindulah dengarkan,

Nama Yesus yang indah.

3. Hormati dan puji,Domba

Yang mati ganti kita;

Betapa manis bunyinya,

Kabar slamat yang indah.


4. Pabila klak Tuhan datang,

Kita akan ke surga;

Di sana kita slalu snang,

Dan memakai mahkota. *


116. AKU ADA SAHABAT

1. Aku ada Sahabat, Terindah bagiku,

Teman yang setia amat,

Yang kasih-Nya sungguh;

Ia tak akan tinggalkan, Asal aku setia,

Aku hendak berjalan beserta-Nya.

2. Krap kali aku jatuh, Sebab aku lemah

Tapi Tuhan kuatkan aku,

Ku sandar pada-Nya;

Dan dengan pelahan-lahan, Aku dipimpin-Nya,

Aku hendak berjalan beserta-Nya.

3. Ku critakan pada-Nya, Suka dan dukaku

Ku critakan sgala susah,

Dan kesenanganku;

Padaku Ia katakan, Harus berusaha,

Aku hendak berjalan beserta-Nya.


4. Tuhan tau aku rindu, Cari jiwa sesat,

Disuruh-Nya pergi aku,

Bawa kabar slamat;

Dan disuruh-Nya nyatakan,

Rahmat dan kasih-Nya,

Aku hendak berjalan beserta-Nya. *


117. PADAKU ADA SAHABAT

1. Padaku ada sahabat,

Ajaib kecintaan-Nya

Olehnya aku terikat,

Dekatlah kepada-Nya;

Dari hatiku tak dapat,

Terputus tali cinta,

Karna Dialah sahabat,

Sampai slama-lamanya.

2. Padaku ada sahabat,

Ajaib kematian-Nya,

Padaku dibri-Nya slamat,

Oleh pengorbanan-Nya;

Tiada yang aku tahankan,

Dari pembrian Yesus,

Hati, harta dan pikiran,

Aku serah slamanya.

3. Padaku ada sahabat,

Ajaib benar kuasa-Nya,


Penjagaan-Nya pun kuat,

Pimpin aku ke surga;

Keindahan surga pula,

Yang menguatkan aku,

Aku berjaga dan kerja,

Klak ku trima upahku.

4. Padaku ada sahabat,

Ajaib manis budi-Nya,

Hadirat-Nya tetap dekat,

Pada hamba-hamba-Nya;

Apakah boleh ceraikan,

Jiwaku dari Yesus,

Neraka dan kematian ?

Tidak! Slama-lamanya ! *
118. AMAT MERDULAH BUNYINYA

1. Amat merdulah bunyinya,

Nyanyian malaikat surga;

Betapa snang bila tiba,

Di surga mulia.

Reff:

Di surga, Di surga,

Oh, Betapa senang masuk surga;

Di surga, Di surga,

Kekal dan mulia, Oh, di surga!

2. Pada pintu mutiara,

Selamatlah pengembara;

Dan memandang sinar indah,

Di surga mulia.

3. Lagu yang merdu terdengar,

Penghiburan bagi jiwa;

Kita slamanya bergemar,

Di surga mulia.
4. Tiada lagi air mata,

Tapi senang selamanya;

Kita akan sembah Allah,

Di surga mulia.

5. Almasih, Raja Yang mulia,

Kristus, sinar yang terindah;

Kita puji Anak Domba,

Di surga mulia. *
119. DI TEMPAT YANG LEBIH TINGGI

1. Di tempat yang lebih tinggi,

Aku rindu mau berdiri;

“Tuhan, angkatlah jiwaku,

Ke tempat yang tinggi itu!”

Reff:

Tuhan, angkatlah jiwaku,

Lebih dekat kepada-Mu;

Biarlah aku berdiri,

Di tempat yang lebih tinggi.

2. Lain orang boleh bertahan,

Dalam dosa lawan Tuhan;

Tapi tetap tujuanku,

Ke tempat yang tinggi itu.

3. Tinggi di atas dunia,

Aku mau hidup slamanya;

Dan oleh iman menuju,

Ke tempat yang tinggi itu.


4. Aku mendaki gunungnya,

Dan lihat cahaya mulia;

“Ya Tuhan, pimpinlah aku,

Ke tempat yang tinggi itu!” *


120. BETAPA SNANG AKU KABARKAN

1. Betapa snang aku kabarkan !

Hal tebusan darah Yesus,

Rahmat-Nya yang penuh kasihan,

Jadikan aku milik-Nya.

Reff:

Aku sudah ditebus oleh darah-Nya,

Aku jadi, Milik Yesus selamanya.

2. Aku sudah ditebus Yesus,

Besarlah kesukaanku;

Aku tau yang trang hadirat-Nya,

Slamanya beserta aku.

3. Aku pikirkan Penebusku,

Pada sehari-harian,

Aku nyanyi, puji selalu,

Hal cinta Tuhan yang heran.

4. Aku akan memandang Yesus,


Dalam kemuliaan-Nya,

Langkahku dipimpin taurat-Nya,

Membri aku lagu surga.

5. Aku akan trima mahkota,

Di rumahku yang di surga;

Segra aku akan beserta,

Dengan Tuhanku disana. *


121. KU CINTA, KU CINTA

1. Ku cinta, ku cinta, Ku cinta Yesusku,

Ku cinta Penebus, Ku cinta Allahku.

Ku cinta Tuhanku, Tuhanku pun tau,

Betapa besarlah, Perbuatan nyatakan.

2. Ku senang, bergirang, Ajaiblah Yesus,

Senangku kekallah, Bebas dari dosa.

Ku ingat hartaku, Itulah surga,

Betapa ku rindu, Akan masuk sana.

3. Ya Yesus, Ya Yesus, Serta-Mu ku slamat

Betapa bahagia, Bila Engkau dekat.

Nama-Mu tetaplah, Jadi laguku,

Rahmat-Mu dan cinta, Penuhi hatiku.

4. Siapakah setara dengan Raja Salam;

Senyum dan cinta-Nya, Oh sangatlah dalam

Ku puji, ku puji, Dan bersoraklah,

Hatiku penuhlah, Dengan cinta Yesus. *


122. SATU MASA YANG TERTENTU

1. Satu masa yang tertentu,

Hidupku sini tamatlah;

Tapi akan bangkit aku,

Dan masuk istana Raja.

Reff:

Aku akan lihat Tuhan,

Kasih-Nya slamatkan aku;

Aku akan lihat Tuhan,

Kasih-Nya slamatkan aku.

2. Satu masa akan datang,

Tubuh yang fana pun rubuh;

Tapi aku rasa girang,

Sebab surgalah tempatku.

3. Satu masa akan datang,

Atas bumi kegelapan;

Dan Tuhanku akan bilang,

“Masuk dan trima perhentian. *


123. ADAKAH YESUS LINDUNG AKU

1. Adakah Yesus lindung aku,

Waktu aku berduka ?

Bila ku susah, berat bebanku,

Dan jalanku sangat payah ?

Reff:

Ya, Aku tau Yesus lindung,

Ia rasa susahku;

Bila aku sangat murung,

Dan bimbang, Yesus lindung aku.

2. Adakah Yesus lindung aku,

Bila hatiku gentar ?

Bila malam glap tudungi aku,

Maukah Yesus menghentar ?

3. Adakah Yesus lindung aku,

Bila musuhku serang ?

Bila sangatlah duka hatiku,

Air mata pun berlinang.


4. Adakah Yesus lindung aku,

Bila ku buang dunia ?

Dan aku bercrai dari sobatku ?

Adakah Yesus merasa ? *


124. JANGANLAH TAWAR HATIMU

1. Janganlah tawar hatimu,

Hanya percaya saja;

Gemar lakukan wajibmu,

Minta dan trima kuasa.

Reff:

Jangan undur, Maju saja,

Jangan undur dalam susah, Tuhan akan lindungkan;

Harap saja, Harap saja,

Puji Tuhan dalam susah, Haraplah pada Tuhan.

2. Kalau bebanmu sangat brat,

Dan engkau rasa penat;

Pandang Yesus, Juruslamat,

Ia slamanya dekat.

3. Janganlah tawar hatimu,

Sandar di lengan Yesus,

Tinggallah dalam kasih Hu,

Klak engkau trima upah. *


125. APAKAH JANGKARMU AKAN
TAHAN ?

1. Apakah jangkarmu akan tahan,

Bila ditimpa kesusahan ?

Bila hebatlah ombak dan topan,

Dapatkah jangkarmu pun tahan ?

Reff:

Pada kita adalah jangkar,

Yang tahan ombak pun yang besar,

Terikat pada Batu Karang,

Berakar atas kasih Tuhan grang.

2. Kalau berjangkar di atas karang,

Dan kemudimu Tuhan pegang;

Bila angin kras datang melawan,

Tentu jangkarmu tetap tahan.

3. Di pantai emas kita klak tiba,

Sanalah pelabuhan kita;

Di negeri mulia,yang tenang dan trang,


Tiada lagi topan menyerang. *

126. DUDUK DEKAT KAKI YESUS

1. Duduk dekat kaki Yesus,

Dan mendengar sabda-Nya;

Tempat itulah yang indah,

Aku mau tetap sana;

Duduk dekat kaki Yesus,

Disana ku pandang trang,

Cinta-Nya yang tak terduga,

Rahmat-Nya tak terbilang.

2. Duduk dekat kaki Yesus,

Tempat yang berbahagia;

Sana ku buangkan dosa,

Dan mendapatkan rahmat;

Duduk dekat kaki Yesus,

Di sana ku berdoa,

Hiburan, berkat dan kuasa,

Tiap hari ku trima.

3. Dekat kaki-Mu ya Yesus,

Brilah aku berkat-Mu;


Tilik aku dengan cinta,

Segarkanlah jiwaku;

Bri padaku Roh-Mu, Tuhan,

Sucikanlah hatiku,

Tolonglah aku critakan

Hal Engkau, Penebusku. *


127. SIAPA MASUK PINTU MUTIARA

1. Siapa masuk pintu mutiara

Di surga, Di surga ?

Dan akan pandang muka Yesus,

Engkaukah dia ? Akukah dia ?

Siapa yang jalan di jalan mas,

Melihat pemandangan mulia ?

Senang dan girang dengan bebas ?

Engkaukah dia ? Akukah dia ?

2. Siapa akan letak salib-Nya,

Di surga, Di surga ?

Serta trima mahkota mulia,

Engkaukah dia ? Akukah dia ?

Siapa yang akan lihat Raja,

Bebas dari susah dunia ?

Dan bersuka-suka slamanya ?

Engkaukah dia ? Akukah dia ?

3. Siapa ketuk pintu tertutup

Di surga,Di surga ?
Dan dengar "Ku tak kenal engkau"

Engkaukah dia ? Akukah dia ?

Siapa bersru, Tidak didengar,

Minta masuk, Tidak ditrima ?

Tak trima upah orang benar ?

Engkaukah dia ? Akukah dia ?

4. Siapa nyanyikan kemenangan

Di surga, Di surga ?

Dan memuji lagu tebusan,

Engkaukah dia ? Akukah dia ?

Siapa akan bertemu lagi

Dengan skalian kekasihnya ?

Tinggal kekal di negri suci ?

Engkaukah dia ? Akukah dia ? *


128. BERDIAM, BERDIAM

1. Berdiam, berdiam,

Bisik pun jangan;

Berdiam dan dengar

Tuhan berfirman.

Reff:

Berjalan perlahan, Tuhanmu hadir

Berjalan perlahan, Datanglah hampir.

2. Berdiam, berdiam,

Karna sucilah

Tenangkan langkahmu

Dengar kabar-Nya

3. Berdiam, berdiam,

Pintalah doa;

Tempat ini

Sperti Firdaus rasanya.

4. Berdiam, berdiam,
Trima berkat-Nya;

Berdiam, dan tunggu,

Sembahlah Allah. *
129. SEDAP HARAP PADA YESUS

1. Sedap harap pada Yesus,

Dan percaya Firman-Nya,

JanjiNya tiada berobah,

"Demikianlah sabda-Nya !"

Reff:

Yesus, Yesus, Yang ku cinta,

Setiawan selamanya;

Yesus, Yesus, Yang terindah,

Sedap harap pada-Nya.

2. Sedap harap pada Yesus,

Darah-Nya menyucikan,

Hanyalah oleh percaya,

Aku dapat ampunan.

3. Sedap harap pada Yesus,

Dihapus-Nya dosaku,

Hidup, damai dan bahagia,

Dibrikan-Nya padaku.
4. Aku girang tlah berharap;

Pada Engkau, ya Yesus,

Engkau Sahabat yang tetap,

Serta aku slamanya. *


130. AKU JADI MILIK-MU

1. Aku jadi milik-Mu ya Tuhan,

Oh besarlah kasih-Mu;

Tapi aku rindu dalam iman

Lebih dekat pada-Mu.

Reff:

Lebih dekat tariklah aku,

Dekat pada salib-Mu;

Lebih dekat, dekat, tariklah aku,

Dekat pada sisi-Mu.

2. Sucikan aku dalam kerja-Mu

Oleh kuasa rahmat-Mu;

Engkaulah pengharapan jiwaku,

Jadilah kehendak-Mu.

3. Oh, kesukaan yang tak terduga

Di hadapan takhta-Mu;

Bila ku sembah Allah di surga,

Di sana Tuhan tunggu.


4. Meski pun aku tidak tau, Tuhan,

Akan sgala maksud-Mu;

Bila aku dapat perdamaian,

Baru senang hatiku. *


131. KEPERLUAN BESOK, TUHAN

1. Keperluan besok Tuhan, Ku tak cari

Dari dosa pliharakan, Ini hari

Tolonglah aku bekerja, Kuasa-Mu bri

Ajar aku minta doa, Ini hari.

2. Tolong aku turut dengan segnap hati

Berserah pada-Mu Tuhan tiap hari

Biarlah perkataanku snangkan hati

Bibirku memuji Engkau spanjang hari.

3. Tolong Tuhan agar aku jadi suci

Tetap setia pada-Mu tiap hari

Keperluan hari ini padaku bri

Cintai aku dan iringi tiap hari. *


132. BAWA PERSEMBAHANMU

1. Bawa persembahanmu dengan kesukaan

Tunjukkanlah kasihmu oleh perbuatan

Tuhan tidak memandang brapa engkau bawa

Segala persembahan senangkan hati-Nya.

Reff:

Bawa persembahanmu pada Juruslamat

Serahkan gnap hatimu dan trimalah berkat.

2. Meski sedikit saja yang engkau bawakan

Tuhan tidak pandang harta Ia tak tolakkan

Ingatlah orang janda dan persembahannya

Meski sedikit saja Tuhan akan trima.

3. Datanglah pada Tuhan sperti engkau ada

Kepada-Nya serahkan hati yang pnuh dosa

Ia akan katakan: Kau bri yang terbanyak

Hatimu yang disrahkan tertinggi harganya. *


133. KU KASIH PADA-MU

1. Ku kasih pada-Mu, Yesus milikku

Kubuangkan dosaku, Trimalah aku

Engkau Penebusku, Tuhan yang indah

Ku kasih pada-Mu, Skarang ya Yesus.

2. Kukasih pada-Mu, Karna kasih-Mu

Engkau tebus aku, Di salib itu

Agar aku slamat, Engkau disiksa

Kukasih pada-Mu, Skarang ya Yesus.

3. Baik hidup baik mati, Ku kasih Engkau

Engkau aku puji, Spanjang umurku

Baik suka baik duka, Tetap kukata

Ku kasih pada-Mu, Skarang ya Yesus.

4. Di negri yang mulia, Yang slalu senang

Engkau aku sembah, Di surga yang trang

Sana aku nyanyi, Dengan mahkota

Ku kasih pada-Mu, Skarang ya Yesus. *


134. HAI KRISTEN, JAGA !

1. Hai Kristen jaga! Itu printah Tuhan

Tameng dan prisai, Dan pedang di tangan

Lawan dengan brani, Musuhmu itu

Berdiri teguh, Lawanlah musuhmu.

Reff:

Gagah brani, Gagah brani

Gagah brani, Lawanlah musuhmu.

2. Jaga apa pun, Bahaya yang datang

Janganlah undur, Tak prisai di blakang

Dan kalau mau menang, Alahkan musuh

Berdiri teguh, Lawanlah musuhmu.

3. Kerja Tuhanmu, Buat dengan setia

Tetap berjaga, Jangan putus asa

Bila Tuhan suruh, Tetaplah maju

Berdiri teguh, Lawanlah musuhmu.


4. Janganlah bimbang, Karna Yesus dekat

Sedia memberi, Hiburan dan rahmat

Kasih-Nya bagaikan, Air di padang

Berdiri teguh, Lawanlah musuhmu. *


135. SABDA HIDUP KEKAL

1. Nyanyikan berulang-ulang,

Sabda hidup kekal

Yang sungguh elok dan terang,

Sabda hidup kekal

Sabda yang terindah,

Yang briku percaya.

Reff:

Sabda ajaib, Sabda ajaib,

Sabda hidup kekal

Sabda ajaib, Sabda ajaib,

Sabda hidup kekal.

2. Kristus mau bri pada kita,

Sabda hidup kekal

Dengarkanlah panggilan-Nya,

Sabda hidup kekal

Dibri-Nya percuma,

Yang pimpin ke surga.


3. Suara injil menyatakan,

Sabda hidup kekal

Damai pun dan keampunan,

Sabda hidup kekal

Yesus Juruslamat,

Mau membrikan rahmat. *


136. AKU SUKA CRITAKAN

1. Aku suka critakan, Barang yang di surga

Yang penuh kemuliaan, Hal Yesus dan cinta

Aku suka critakan, Karna benar itu

Yang sungguh menyenangkan, Hatiku sepenuh.

Reff:

Aku suka critakan, Serta puji nama-Nya

Aku suka masyhurkan, Hal kecintaan-Nya.

2. Aku suka critakan, Kabar yang terindah

Yang brikan kesukaan, Lebih dari dunia

Aku suka critakan, Yang briku bersuka

Padamu kukabarkan, Dan pada dunia.

3. Aku suka critakan, Kabar dari surga

Yang brikan kemenangan, Atas sgala dosa

Aku suka critakan, Karna banyak orang

Yang suka mendengarkan, Kabar yang brikan trang.

4. Aku suka critakan, Pada yang blum dengar


Yang rindu mendengarkan, Kabar Injil benar

Dan klak di dalam surga, Ku akan nyanyikan

Lagu ceritra Yesus, Yang ku tlah masyhurkan. *


137. YANG DENGAN TANGIS MENABUR

1. Yang dengan tangis menabur,

Menyebar bibit cinta

Takkan penat dan tertidur,

Rahmat Tuhan upahnya.

2. Embun surga menyirami,

Bibit yang tlah tertanam

Indahlah buahnya nanti,

Yang Tuhan karuniakan.

3. Taburlah trus jangan penat,

Jangan takut jiwamu

Meskipun rintangan sangat,

Kesnangan klak hasilmu.

4. Lihatlah ladang yang indah,

Gandumnya mulai nyata

Lihat ladang masak sudah,

Penuaian tibalah. *
138. AKU KASIH TUHAN LEBIH

1. Aku kasih Tuhan lebih,

Dari suka dunia

Karna Ia telah membri,

Damai dan sejahtra.

Reff:

Separuh blum dikabarkan,

Hal kasihnya Tuhan

Separuh blum dikabarkan,

Hal darahnya Tuhan.

2. Ku tau Tuhan lebih dekat,

Dari teman dunia

Kasih-Nya bagi yang penat,

Lebih baik dan indah.

3. Tuhan tlah bri kesenangan,

Kepada jiwaku

Jika tiada kasih Tuhan,

Aku susah slalu.


4. Ya Penebusku yang murah,

Sertailah aku

Hingga tibalah di surga,

Tinggal di rumah-Mu. *
139. INGATKANLAH NAMA YESUS

1. Ingatkanlah nama Yesus,

Kamu yang menanggung brat

Nama Yesus yang berkuasa,

Tolong orang yang penat.

Reff:

Ingatkan nama-Nya, Juruslamat yang besar

Ingatkan nama-Nya, Juruslamat yang besar.

2. Nama Yesus sperti prisai,

Waktunya pencobaan

Jika itu engkau pakai,

Tentu dapat lindungan.

3. Nama Yesus amat indah,

Menggemarkan hatiku

Marilah puji namaNya,

Dengan lagu yang merdu.

4. Mari dan sembahlah Yesus,


Muliakanlah nama-Nya

Raja atas sgala raja,

Sampai slama-lamanya. *
140. AKU GIRANG SEBAB BAPA KITA

1. Aku girang sebab Bapa kita,

Trangkan kasih-Nya dalam kitab-Nya

Kebenaran terdapat di situ,

Dan crita yang Yesus kasih aku.

Reff:

Aku girang yang Yesus kasih,

Kasih aku kasih aku

Aku girang yang Yesus kasih,

Kasih juga aku.

2. Meski ku lupa Yesus dan sesat,

Dia tetap kasih aku sangat

Balik pada Tuhan aku rindu,

Bila ingat Yesus kasih aku.

3. Jika aku dapatlah nyanyikan,

Satu nyanyian memuji Tuhan

Tentu inilah jadi nyanyianku,

Oh ajaiblah Yesus kasih aku. *


141. AKU MAU YESUS SERTAKU

1. Aku mau Yesus sertaku,

Ku takut sendirian

Bila Tuhan dekat aku,

Lengan-Nya melindungkan.

Reff:

Aku tak akan takut,

Karna dipimpin Yesus,

Ku pergi dan tak bersungut,

Dan ku ikut jejak-Nya.

2. Aku mau Yesus sertaku,

Karna lemahlah aku

Suara-Nya menghibur aku,

Dan mengatur jejakku.

3. Aku mau Yesus sertaku,

Slama aku di dunia

Ia pliharakan aku,

Memberkati slamanya.
4. Aku mau Yesus sertaku,

Ia bri kekuatan

Ia yang memimpin aku,

Sampai tiba Kanaan. *


142. ORANG ASING DI PINTU

1. Orang Asing di pintu, Sambutlah

Sudah lama menunggu, Sambutlah

Sambut seblum Ia pergi,

Panggil masuk yang suci

Almasih Anak Bapa, Sambutlah.

2. Bukakanlah hatimu, Sambutlah

Jangan engkau bertangguh, Sambutlah

Masukan Sahabatmu,

Yang melindung jiwamu

Dan memimpin slamanya, Sambutlah.

3. Hai dengarlah suaranya, Sambutlah

Skarang pilihlah Dia, Sambutlah

Dia masih di pintu,

Menunggu sambutanmu

Skarang undanglah Dia, Sambutlah.

4. Sambutlah Tamu surga, Sambutlah

Yang mengadakan pesta, Sambutlah


Dosamu diampunkan,

Nanti klak Ia akan

Angkat engkau ke surga, Sambutlah. *


143. ALMASIH SLAMATKAN

1. Kita sudah mendengar,

Almasih slamatkan

Masyhurkan kabar benar,

Almasih slamatkan

Kabarkan kelepasan,

Pada bangsa skalian

Inilah kabar Tuhan,

Almasih slamatkan.

2. Glombang lautan masyhurkan,

Almasih slamatkan

Pada orang berdosa,

Almasih slamatkan

Pulau-pulau nyanyilah,

Hai samudra glorakan

Bumipun memujikan,

Almasih slamatkan.

3. Dengan kras serukanlah,

Almasih slamatkan
Tuhan brikan rahmat-Nya,

Almasih slamatkan

Pada hari yang duka,

Gunung lembah dan padang

Hidup kekal di surga,

Almasih slamatkan.

4. Dalam topan sorakkan,

Almasih slamatkan

Bangsa-bangsa gemarkan,

Almasih slamatkan

Bertempik sorak kamu,

Bisikkanlah harapan

Masyhurkan kabar itu,

Almasih slamatkan. *
144. BAWALAH YANG HILANG

1. Kudengar suara Gembala,

Dari padang belantara

Memanggil semua yang sesat,

Kembali ke kandang slamat.

Reff:

Bawalah yang hilang,

Dari dunia yang berdosa

Bawalah yang hilang,

Kepada Tuhan Yesus.

2. Siapakah hendak menolong,

Mencari domba yang hilang ?

Siapakah mau bawa pulang,

Agar terlindung di kandang ?

3. Dengarlah seruan Tuhan,

Yang ditujukan padamu

Pergilah cari domba-Ku,

Bawalah pulang ke kandang. *


145. KALAU SERTA TUHAN

1. Kalau serta Tuhan, Kita hendak jalan,

Disinarkan-Nya mulia-Nya;

Banyak berkat indah, Yang hendak dibri-Nya

Pada yang turut dan percaya.

Reff:

Percayalah turut Sabda Allah,

Hanya itulah jalan,

Yang membri kesnangan.

2. Tiada bayang yang glap, Sgala awan lenyap

Senyum-Nya sinarkan trang mulia;

Tak bimbang, tak takut, Tiada pun bersungut

Asallah turut dan percaya.

3. Sgala beban kita, Sgala duka cita,

Tuhan lihat dan ditanggungnya;

Ia akan bantu, Orang yang selalu

Setia turut dan percaya.


4. Jika dengan Tuhan, Kita slalu jalan,

Ia akan pimpin slamanya;

Dalam negri mulia, Tempat disedianya

Bagi yang turut dan percaya. *


146. BRILAH PADAKU ALKITAB YANG
SUCI

1. Brilah padaku Alkitab yang suci,

Yang menyegarkan segnap jiwaku;

Dan menyatakan Yesus sudah mati,

Untuk tebus dan slamatkan aku.

Reff:

Brilah padaku Alkitab yang suci,

Lampu yang trangi sluruh jalanku;

Isinya syarat, taurat, kasih, janji,

Yang pimpin aku dalam hidupku.

2. Brilah padaku Alkitab yang suci,

Waktu hatiku takut dan susah;

Brikanlah Sabda dalam waktu sedih,

Yang membrikan kesukaan surga.

3. Brilah padaku Alkitab yang suci,

Yang meringankan langkah kakiku;


Yang pliharakan dari dunia ini,

Dan tiap hari trangi jalanku.

4. Brilah padaku Alkitab yang suci,

Yang tunjukkan jalan kehidupan;

Yang trangi jalan kenegri yang suci,

Tempat tinggalnya orang tebusan. *


147. MUKA DENGAN MUKA NANTI

1. Muka dengan muka nanti,

Aku lihat Tuhanku;

Aku bergemar menanti,

Yesus, Juruslamatku.

Reff:

Muka dengan muka nanti,

Aku lihat Tuhanku;

Dalam muliaNya yang suci,

Dengan Yesus bertemu.

2. Kurang trang ku pandang skarang,

Tirai glap sembunyikan;

Tapi bila Yesus datang,

Nyatalah kemuliaan.

3. Bersuka di hadapan-Nya,

Lenyap pedih dan duka;

Yang bengkok menjadi rata,


Dan yang glap jadi nyata.

4. Oh saat mulia dan senang,

Bila kita bertemu;

Muka dengan muka pandang,

Yesus, Juruslamatku. *
148. BILA KLAK BEBAS DARI KERJAKU

1. Bila klak bebas dari kerjaku,

Dan aku tiba di negri baru;

Dan aku boleh menyembah Tuhan.

Reff:

Baru sempurna kemuliaan.

Itu saja cukup mulia, Itu saja cukup mulia

Kalau lihat nanti muka Tuhan,

Baru sempurna kemuliaan.

2. Bila klak oleh kemurahan-Nya

Aku mendapat tempat di surga;

Dan aku memandang muka Tuhan.

3. Banyak sahabat klak ku bertemu,

Itu menambah kesukaanku;

Tapi, melihat senyuman Tuhan. *


149. AKU TAK INGIN HARTA

1. Aku tak ingin harta,

Perak dan emas pun,

Hanya Surga kucinta,

Tempat kita himpun,

Oh, adakah tersurat, Namaku di sana ?

Dalam Kitab Alhayat, yang di dalam surga ?

Reff:

Adakah tersurat, Namaku di sana ?

Dalam Kitab Alhayat, Yang di dalam surga ?

2. Tuhan, dosaku banyak,

Bagai pasir di laut,

Darahmu itu layak,

Menebus dari maut,

ada dalam firman-Mu janji-Mu, ya Tuhan,

Meski banyak dosamu, Aku mau hapuskan.

3. Kota yang amat mulia,


Tempat yang terindah,

Rumah bagi umat-Nya,

Tebusan darah-Nya,

Oh, betapa ku rindu masuk kota Allah,

Oh adakah namaku tersurat di sana ? *


150. DAMAI AJAIB

1. Pada malam mendengung dalam hatiku,

Suatu nyanyian amat merdu,

Lagu manis yang aku tlah dengar itu,

Membri damai pada jiwaku.

Reff:

Damai, Damai ajaib,

Turun dari Bapa di surga,

Oh, Penuhilah jiwaku slamanya,

Dengan damai kasih Allah.

2. Damai yang indah itu tidak ternilai,

Yang tersimpan dalam jiwaku,

Tiada kuasa apapun boleh mencerai

Slama umur hidupku itu.

3. Dalam damai itu ku berbaring senang,

Tidur dalam lindungan Yesus,

Dan terplihara dari bahaya gerang,

Berbahagia oleh mulia-Nya.


4. Jiwa yang penat yang tiada penghiburan,

Melewati berjenis susah,

Seblum glap ambillah Yesus jadi teman,

Oh terimalah damai Bapa. *


151. AJAIBLAH YESUS,
JURUSELAMATKU

1. Ajaiblah Yesus, Juruslamatku,

Ajaiblah kepadaku,

Dilindung-Nya aku di celah batu,

Pancaran air hidupku.

Reff:

Dilindung-Nya aku di celah batu,

Yang naungi pasir daga

Dilindung-Nya dalam kasih yang penuh,

Ditudung oleh tangan-Nya

Ditudung oleh tangan-Nya.

2. Ajaiblah Yesus, Juruslamatku,

Yang angkatkan pikulanku,

Didirikan-Nya aku tetap teguh,

Sepanjang umur hidupku.

3. Segala waktu limpahlah berkat-Nya,


Dipenuhi-Nya jiwaku

Aku mau selalu memuji Allah,

Sebab Yesus Penebusku.

4. Bila aku nanti diangkat Yesus,

Di dalam kemuliaan-Nya

Selamat dan kasih-Nya yang sempurna,

Akan ku puji di surga. *


152. TARIKLAH AKU, YA BAPAKU

1. Tariklah aku, ya Bapaku,

Rapat kepada-Mu

Lebih rapat dalam kasih-Mu,

Di tempat yang teduh.

Reff:

Tarik, Tariklah aku, Lebih rapat pada-Mu

Lebih rapat, Tariklah aku.

2. Tariklah aku, Ya Penebus,

Rapat kepada-Mu

Pegangan-Mu jangan terputus,

Jalanku pun tentu.

3. Tariklah aku oleh Roh Suci,

Rapat kepada-Mu

Basuhkan aku putih bersih,

Sucikan jiwaku. *
153. AKU ORANG DAGANG

1. Aku orang dagang, Karna dosa

Di sini menumpang, Dunia fana

Sini banyak susah, Penuh dengan duka

Surga ku rindui, Negri suci.

2. Sini sunyi senyap, Aku Ikhlas

Dari jalan gelap, Lari lekas

Aku rindu negri, Di tempat yang tinggi

Kesana ku pergi, Negri suci.

3. Aku sembah sujud, Pada Allah

Bri hormat dan telut, Hadapan-Nya

Kota penuh damai, Sentosa dan permai

Bertemu kekasih, Negri suci. *


154. JANGAN DITAKLUKKAN

1. Jangan ditaklukkan oleh godaan

Tunjuk kekuatan dan kemenangan

Lawan dan bertahan, Hadapan setan

Pandang pada Yesus yang pliharakan.

Reff:

Mintalah Pemimpinmu,

Hiburkan dan kuatkan

Yesus sedia slalu, Akan pliharakan.

2. Meski dunia panggil janganlah dengar

Kalau ada jahat lekaslah sadar

Teladan yang benar, Tetaplah cari

Pandang pada Yesus, Yang sungguh suci.

3. Smua orang akan dapat mahkota

Yang alahkan setan oleh percaya

Hati yang baharu, Dibrikan juga

Pandang pada Yesus pujilah Dia. *


155. SEKARANG AKU MILIK-MU

1. Aku mau jadi milik-Mu, Hu,

Ajarlah ajarlah

Aku mau turut kehendak-Mu,

Tolong akulah.

Reff:

Milik-Mu Sepenuh, Itulah perjanjianku

Milik-Mu Sepenuh, Skarang aku milik-Mu.

2. Apa guna kesnangan dunia,

Kalau tiada Tuhan?

Karna Nama-Mu kubuangkannya,

Hartaku Tuhan.

3. Kesukaan duniaku buang,

Hampirlah ya Tuhan

Dalam Tuhan penuhlah senang,

Itu hiburan. *
156. DALAM NAUNGNYA

1. Dalam naung-Nya, Kami slamat sejahtra

Meski glap gulita ribut timpa

Aku percaya Tuhan mau plihara

Aku ditebus jadi umat-Nya.

Reff:

Dalam naung-Nya, Dalam naung-Nya

Siapa boleh ceraikan ?

Jiwaku tinggal dalam naung-Nya

Slamat ku berkekalan.

2. Dalam duka ku berlindung di naung-Nya

Lalu hatiku beroleh senang

Acap dunia tak dapat menghiburnya

Pada Tuhan terhibur dan tenang.

3. Dalam naung-Nya kesukaan sentausa

Ku berlindung dari pencobaan

Dalam naung-Nya jahat tak berkuasa

Dalam Yesus slamat berkekalan. *


157. BERDIRI KARNA YESUS

1. Berdiri karna Yesus, Kamu laskar palang

Angkat tinggi panji-Nya, Engkau pasti menang

Yesus, pimpin tentra-Nya, Tiada pernah kalah

Sehingga Tuhan Yesus, Klak diakui dunia.

Reff:

Hai laskar Yesus! Berdiri teguh,

Angkat tinggi panji-Nya,

Tak boleh, Tak bolehlah rubuh.

2. Berdiri karna Yesus, Sambut panggilan-Nya

Masuk prang lawan dosa, Skaranglah waktunya

Turutlah Panglimamu, kekuatan Ia bri

Hadapilah musuhmu, Dengan gagah brani.

3. Berdiri karna Yesus, Prang tak akan lama

Akan lenyaplah dosa selama-lamanya

Kepada yang setia, Mahkota dibrikan

Beserta Raja mulia, Kekal berkrajaan. *


158. CRITAKANLAH PADAKU

1. Critakanlah padaku hal surga di atas

Hal Yesus dan cinta-Nya, Yang tidak terbatas

Critakanlah padaku dengan amat nyata

Karna aku berdosa, Cemar serta lemah.

Reff:

Critakanlah padaku, Kabar dahulu kala

Critakanlah padaku, Hal cintanya Yesus.

2. Critakanlah padaku hal hidupnya Tuhan

Aku orang berdosa, Yang Yesus slamatkan

Critakanlah selalu itu bri hiburan

Pada waktu yang susah serta berbahaya.

3. Critakanlah padaku, Dari hal bahaya

Yang mengancam jiwaku Jika hilang Yesus,

Aku rindu mendengar tentang surga mulia,

Critakanlah padaku hal tebusan Yesus. *


159. MARI KITA KERJA BAGI TUHAN

1. Mari kita kerja bagi Tuhan,

Kerja dengan hati yang senang

Sgala yang Tuhan sudah pesankan

Kerjakanlah dengan bergirang.

Reff:

Kerja bagi-Nya, Dengan bergemar

Dengan bergemar

Kerja bagi-Nya

Dalam kebun anggur-Nya.

2. Mari kita critakan kasih-Nya

Pada semua manusia

Tuhan Yesus slamanya setia

Sudah mengorbankan diri-Nya.

3. Turut Tuhan dengan hati rendah

Lakukanlah sgala pesan-Nya

Slamatlah jiwamu oleh Yesus

Dari dosa dan sengsaraNya. *


160. RAHMAT BAPA BERCAHAYA

1. Rahmat Bapa bercahaya,

Dari menara Tuhan

Tapi pekerjaan kita,

Menerangi labuhan.

Reff:

Pancarkanlah trang lampunya,

Menerusi gelombang

Supaya dapatlah kamu,

Slamatkan yang terhilang.

2. Malam dosa sudah tiba,

Ombak pun bergemuruh

Mata rindukan cahaya,

Dari labuhan itu.

3. Lampumu slalu nyalakan,

Bagi yang hanyut lelap

Yang mau cari pelabuhan,

Dalam malam yang gelap. *


161. JAUH DAN DEKAT, HAI LIHATLAH

1. Jauh dan dekat hai lihatlah,

Ladang-ladang yang penuh,

Jauh dan dekat gandum smua,

Sudah masak menunggu.

Reff:

Ya Tuhan, Suruh penyabit,

Itu doa hamba-Mu,

Suruhlah seblum terlambat,

Mengumpulkan gandum-Mu.

2. Suruhkan banyak pengerja,

Pada pagi dan petang,

Kumpulkan berkas-berkasnya

Slagi masih ada trang.

3. Hai saudara yang diutus,

Kumpulkan gandum skarang,

Yang bekerja dengan tulus,

Akan pulang bergirang. *


162. DARI TIMUR DAN BARAT

1. Dari timur dan barat, Utara dan slatan,

Dari lautan dan darat, Terdengar seruan

Di lembah dan gunungan, Di sluruh dunia

Meminta kelepasan, Dari pada dosa.

2. Meskipun kepulauan, Indah pandangannya

Tetapi kehidupan, Masih dalam dosa

Di dalam kebodohan, Menyembah berhala

Mencari keslamatan, Dari Tuhan Allah.

3. Bolehkah umat Allah, Menahan kabar trang

Dari orang berdosa, Yang cari hidup snang

Kabarkanlah padanya, Jalan kelepasan

Hingga segala bangsa, Kenal nama Tuhan.

4. Hai angin, tiupkanlah, Kabar keslamatan

Hai ombak glorakanlah, Kemuliaan Tuhan

Akan datanglah Yesus, Menjemput umat-Nya

Ialah Raja kita, Selama-lamanya. *


163. HAI MANA PENYABIT

1. Hai mana penyabit yang kumpulkan,

Gandum yang baik di lumbung Tuhan,

Sekaranglah waktunya menuai,

Bekerjalah trus hingga selesai.

Reff:

Mana penyabit yang mau pergi ?

Mengumpulkan berkas-berkas yang suci ?

Siapa suka mengumpulkan ?

Gandum yang baik kepada Tuhan ?

2. Ke ladang yang banyak rumputnya pun

Pergilah engkau, sabitlah gandum;

Carilah juga di pinggir jalan,

Dan satupun jangan ditinggalkan.

3. Ladang sudahlah masak semua,

Tanda akhir zaman dekat sudah;

Penyabit sedikit, kerja banyak,

Banyak yang hilang, kalau terlambat.


4. Hai saudara, Bawalah sabitmu,

Dan kumpulkan gandum indah itu;

Tetap kerja sampai Tuhan datang,

Engkau trima klak upah yang senang. *


164. TOLONGLAH YANG SESAT

1. Tolonglah yang sesat, Dan hampir mati,

Lepaskanlah dari dosa, cepat;

Bujuk yang berdosa, Angkat yang letih,

Bawalah kepada Juruslamat.

Reff:

Carilah yang sesat, Dalam keglapan,

Yesus penuh rahmat, Mau slamatkan.

2. Yesus menantikan, Yang mau bertobat,

Dan yang mau tinggalkan kejahatan;

Dengar panggilan-Nya yang penuh rahmat,

Dengarlah! Dan engkau diampunkan.

3. Hati yang berduka, Dan putus asa,

Tuhan hiburkan oleh sabda-Nya;

Percaya dan trima kasihnya Yesus,

Dan hidup baru akan dibri-Nya.


4. Menolong yang sesat, Kewajibanmu,

Tuhan brikan kekuatan padamu;

Carilah yang sesat Di sekitarmu,

Bawalah pada Juruslamatmu. *


165. TABUR WAKTU PAGI

1. Tabur waktu pagi biji kebenaran,

Tabur waktu siang dan waktu petang,

Menanti datangnya waktu penyabitan,

Kita bawa berkas dengan bergirang.

Reff:

Bawa berkasnya, Bawa berkasnya,

Dengan kegirangan, Bawa berkasnya,

Bawa berkasnya, Bawa berkasnya,

Dengan kegirangan, Bawa berkasnya.

2. Taburkanlah biji waktu trang atau glap,

Jangan takut mendung atau angin srang;

Kerja dan usaha akan berakhir klak,

Kita bawa berkas dengan bergirang.

3. Tabur dengan tangis, Tabur untuk Tuhan,

Meski dalam duka, Setan menentang;

Sesudah tangisan, Datang kesukaan,


Kita bawa berkas dengan bergirang. *

166. BERUSAHALAH KAMU

1. Berusahalah kamu, Pada waktu pagi,

Bekerjalah selalu, Jangan bersedih

Bekerjalah sekarang, Janganlah menunggu

Malam pun akan datang, Habis kerjamu.

2. Berusahalah kamu, Pada waktu siang;

Habiskanlah kerjamu, Waktu masih trang.

Perhentianmu senang, Di surga yang teduh

Malam pun akan datang, Habis lelahmu.

3. Berusahalah kamu, Sampai waktu petang;

Kerjakanlah tugasmu, Habiskan skarang

Bekerja seblum lenyap, Sinar matahari,

Dan tibalah malam glap, Tugasmu selesai. *


167. KERJALAH! KERJALAH!

1. Kerjalah! Kerjalah! Kamu hamba Allah,

Mari kita ikut jalan Tuhan Yesus;

Turut Sabda Tuhan, kita akan kuat,

Mari kita bekerja sebrapa dapat.

Reff:

Kerjalah, kerjalah! Kerjalah, kerjalah!

Haraplah, Jagalah,

Sampai datang Tuhan Yesus.

2. Kerjalah! Kerjalah! Agar orang lapar

Dan yang haus pun dituntun ke hidup benar.

Dalam salib Yesus kita takkan gagal,

Sambil masyhurkan kabar selamat kekal.

3. Kerjalah! Kerjalah! Banyak tugas kita,

Karna krajaan glap hampirlah tamatnya;

Nama Huwa Allah tak lagi disangkal

Dalam nyanyian puji selamat Kekal.


4. Kerjalah! Kerjalah! Dalam kuasa Allah,

Baju putih & mahkota upah kita;

Dalam negri senang tetap kita tinggal

Ramai-ramai bersorak selamat kekal. *


168. ADA CRITA KAMI MAU CRITAKAN

1. Ada crita kami mau critakan

Pada bangsa-bangsa semua;

Crita tentang kebenaran,

Hal damai dan anugrah,

Hal damai dan anugrah.

Reff:

Yang gelap klak akan jadi trang,

Yang bertambah-tambah mulia

Krajaan Yesus akan datang

Dan berkuasa di dunia.

2. Ada nyanyian kami mau nyanyikan

Pada bangsa-bangsa semua;

Nyanyian yang muliakan Tuhan,

Dan yang mengusir susah,

Dan yang mengusir susah.

3. Ada kabar kami mau masyhurkan


Pada bangsa-bangsa semua;

Hai Anak Bapa korbankan,

Sbagai tanda kasih-Nya,

Sbagai tanda kasih-Nya.

4. Juruslamat kami mau tunjukkan

Pada bangsa bangsa semua;

Supaya mereka skalian,

Trima kebenaran-Nya,

Trima kebenaran-Nya. *
169. MASHURKANLAH YESUS

1. Mashurkanlah Yesus, Pada segnap dunia,

Dengan setia, Bawa yang berduka,

Miskin sakit, buta,

Agar disembuhkan oleh Yesus.

2. Mashurkanlah Yesus, Pada segnap dunia,

Dengan doa, Bawalah yang hilang,

Yang takut dan bimbang,

Agar dilepaskan dari dosa.

3. Mashurkanlah Yesus, Pada segnap dunia,

Dengan cinta, Hingga banyak jiwa

Lepas dari siksa

Jadi umat Yesus selamanya. *


170. DALAM KERJA RAJAKU

1. Aku suka dalam kerja Rajaku,

Oh betapalah senangnya;

Tiada lain kerja yang bri senang sungguh,

Dalam kerjanya Raja!

Reff:

Kerja bagi Rajaku, Dengan sgala kuatku;

Karna dalam kerja itu, Ku dapat berkat penuh.

2. Aku suka dalam kerja Rajaku,

Oh betapalah senangnya;

Dalam suka duka, Nyanyi selalu,

Dalam kerjanya Raja!

3. Aku suka dalam kerja Rajaku,

Oh betapalah senangnya;

Pada tangan Tuhan ku pegang teguh,

Dalam kerjanya Raja!


4. Aku suka dalam kerja Rajaku,

Oh betapalah senangnya;

Harta dan tenagaku serah penuh,

dalam kerjanya Raja! *


171. TARIK JIWA SATU

1. Oh brilah aku, ya Tuhan,

Kasih akan jiwa satu,

Dan tolonglah aku akan,

Tarik jiwa itu !

Reff:

Tarik jiwa satu, Tarik jiwa satu,

Oh, tolonglah aku, Tuhan, Tarik jiwa Satu.

2. Tuhan, aku mau nyatakan

Kasih pada jiwa satu,

Dan aku mau usahakan,

Tarik jiwa itu !

3. Dan aku akan bersuka,

Karna kasih jiwa satu,

Yang aku bawa, ya Tuhan,

Pulang ke kandang-Mu ! *
172. PADA JAM KU BERDOA

1. Pada jam ku berdoa, Rendahkanlah hati,

Di kaki Juruslamat kita berbakti;

Jika kita percaya, Kita dilindung-Nya

Oh, betapa sedapnya, Duduk di hadirat-Nya.

Reff:

Jam ku berdoa, Jam yang terindah,

Oh, betapa sedapnya, Duduk di hadirat-Nya.

2. Pada jam ku berdoa, Bila Yesus dekat,

Ia dengarkan doa, Dan brikan berkat;

Ia mintakan kita, Bawa sgala susah,

Oh, betapa sedapnya, Duduk di hadirat-Nya.

3. Pada jam ku berdoa, Bila yang tergoda,

Boleh srahkan bebannya kepada Yesus;

KasihNya tak terduga, Damai dibrikan-Nya,

Oh, betapa sedapnya, Duduk di hadirat-Nya.


4. Pada jam ku berdoa, Haraplah pada-Nya,

Berkat yang dijanjiNya Tentu dibri-Nya;

Oleh tetap percaya, Hilang sgala susah,

Oh, betapa sedapnya, Duduk di hadirat-Nya. *


173. BISIK DOA WAKTU PAGI

1. Bisik doa waktu pagi,

Doa hari siang;

Bisik doa malam sunyi,

Agar hatimu snang !

2. Tuhan jawab doa pagi,

Dan jawab hari siang;

Jawab doa malam sunyi,

Agar hatimu snang !

3. Mungkin Yesus datang pagi,

Atau pun hari siang;

Mungkin datang malam sunyi,

Biar hatimu snang ! *


174. PADA-MU BATU ZAMAN

1. Pada-Mu, Batu Zaman,

Aku minta lindungan;

Sucikanlah hatiku

Oleh darah rusuk-Mu;

Dari dosa kulepas,

Dari hukuman bebas.

2. Ratapku dan tangisan,

Tiada bri keampunan;

Rajinku dan usaha

Tiada hapuskan dosa;

Tapi Yesus mau membri,

Hati baru dan suci.

3. Tiada kuasa padaku,

Hanya harap pada-Mu;

Aku datang hempalah,

Miskin, buta dan lemah;

Darah-Mu yang sucikan,


Dan membri kelepasan.

4. Bila maut hampir datang,

Dan aku sudah menang;

Aku tinggalkan dunia,

Lihat Tuhan di surga;

Pada-Mu, Batu Zaman,

Aku minta lindungan. *


175. AKU PERCAYALAH

1. Aku percayalah,

Ya Domba Golgota

Akan Dikau;

Dengarlah doaku,

Ampuni Dosaku,

Aku jadi slalu milik Engkau.

2. Biar anugrah-Mu,

Tetapkan hatiku,

Dan branikan;

Oh Engkau tlah mati,

Bagi aku ini,

Ku sembah dan kasih Engkau, Tuhan !

3. Dalam kesusahan,

Atau pencobaan,

Pimpin aku;

Trangilah jalan glap,

Air mataku lenyap,


Bri hatiku tetap di jalan-Mu. *

176. PERTAMA KU PINTA

1. Pertama ku pinta

Agar kulihat trang;

Betapa aku bersuka

Menuju negri trang.

2. Dan brikut ku pinta

Kekuatan di jalan;

Agar aku boleh tiba

Di negri yang senang.

3. Kemudian ku pinta

Iman yang bri harap;

Agar ku trima damai-Nya

Meski di dalam glap.

4. Aku slalu pinta

Trang, kuasa dan iman;

Dan itulah yang membuka

Pintu surga yang trang. *


177. YESUS YANG BERKASIHAN

1. Yesus yang berkasihan,

Aku lari pada-Mu,

Sambil angin kras lawan,

Dan ombak pun memalu;

Ya Tuhanku, lindungkan,

Sampai topan pun lalu,

Pimpinlah ke labuhan,

Tempat perhentianku.

2. Lain upaya tidak bri,

Harap dan penghiburan,

Hamba yang lemah ini,

Jangan Tuhan tinggalkan;

Hanya oleh rahmat-Mu,

Dosaku dihapuskan,

Dan perangai yang baru,

Dalam aku jadikan.

3. Dari semua, ya Tuhan,


Engkaulah yang ku rindu

Engkau tolong yang lemah,

Sakit, buta dan lumpuh;

Aku hina dan cemar,

Engkau adil dan suci,

Engkau kasih dan benar,

Aku jahat dan keji.

4. Cukup kemurahan-Mu,

Menghapuskan dosaku,

Sucikanlah hatiku,

Dengan air hidup-Mu;

Engkau perlindunganku,

Pohon hidup yang baka,

Tinggallah dalam aku,

Sampai slamanya. *
178. YESUS YANG BERKASIHAN

1. Yesus yang berkasihan,

Aku lari pada-Mu,

Sambil angin kras lawan,

Dan ombak pun memalu;

Ya Tuhanku, lindungkan,

Sampai topan pun lalu,

Pimpinlah ke labuhan,

Tempat perhentianku.

2. Lain upaya tidak bri,

Harap dan penghiburan,

Hamba yang lemah ini,

Jangan Tuhan tinggalkan;

Hanya oleh rahmat-Mu,

Dosaku dihapuskan,

Dan perangai yang baru,

Dalam aku jadikan.

3. Dari semua, ya Tuhan,


Engkaulah yang ku rindu

Engkau tolong yang lemah,

Sakit, buta dan lumpuh;

Aku hina dan cemar,

Engkau adil dan suci,

Engkau kasih dan benar,

Aku jahat dan keji.

4. Cukup kemurahan-Mu,

Menghapuskan dosaku,

Sucikanlah hatiku,

Dengan air hidup-Mu;

Engkau perlindunganku,

Pohon hidup yang baka,

Tinggallah dalam aku,

Sampai slamanya. *
179. YESUS YANG BERKASIHAN

1. Yesus yang berkasihan,

Aku lari pada-Mu,

Sambil angin kras lawan,

Dan ombak pun memalu;

Ya Tuhanku, lindungkan,

Sampai topan pun lalu,

Pimpinlah ke labuhan,

Tempat perhentianku.

2. Lain upaya tidak bri,

Harap dan penghiburan,

Hamba yang lemah ini,

Jangan Tuhan tinggalkan;

Hanya oleh rahmat-Mu,

Dosaku dihapuskan,

Dan perangai yang baru,

Dalam aku jadikan.

3. Dari semua, ya Tuhan,


Engkaulah yang ku rindu

Engkau tolong yang lemah,

Sakit, buta dan lumpuh;

Aku hina dan cemar,

Engkau adil dan suci,

Engkau kasih dan benar,

Aku jahat dan keji.

4. Cukup kemurahan-Mu,

Menghapuskan dosaku,

Sucikanlah hatiku,

Dengan air hidup-Mu;

Engkau perlindunganku,

Pohon hidup yang baka,

Tinggallah dalam aku,

Sampai slamanya. *
180. KU HARAP PADA-MU

1. Ku harap pada-Mu,

Ya Tuhanku,

Suara-Mu yang merdu,

Hibur aku.

Reff:

Aku harap selalu pada-Mu, ya Yesus

Oh, berkatilah aku selamanya !

2. Ku harap pada-Mu,

Datang hampir,

Di pencobaanku,

Tuhan hadir.

3. Ku harap pada-Mu,

Selamanya,

Tuangkan rahmat-Mu,

Dengan limpah.
4. Ku harap pada-Mu,

Dan percaya,

Ya Tuhan,

janji-Mu genapilah. *

5. Ku harap pada-Mu,

Maha suci

Jadikan milik-Mu,

Aku ini. *
181. YESUS SAHABAT TERINDAH

1. Yesus sahabat terindah,

Yang menghapuskan dosa

Sgala pergumulan kita,

Srahkanlah dalam doa!

Brapa susah kita tanggung,

Brapa suka pun lenyap,

Karna kita tak bertekun,

Dalam doa yang tetap.

2. Kalau datang pencobaan,

Kesukaran dan duka

Jangan putuslah harapan,

Srahkanlah dalam doa!

Manakah teman setia,

Sperti Yesus, Tuhanmu?

Yang mengerti keluh kita,

Dalam doa yang sungguh.

3. Bila kita jadi lemah,

Beban pun brat rasanya


Yesuslah penolong kita,

Srahkanlah dalam doa!

Jikalau temanmu undur,

Haraplah pada Tuhan,

Ia Prisai dan Penghibur,

Yang membrikan lindungan. *


182. AKU MASUK DALAM TAMAN

1. Aku masuk dalam taman,

Slagi embun di atas bunga,

Terdengarlah olehku seruan,

Yang menyatakan Yesus.

Reff:

Sambil jalan Yesus menyatakan,

Aku inilah milik-Nya

Dan kesukaan kami di taman,

Tak terkira besarnya.

2. Betapa indah suara-Nya,

Melebihi bunyi yang merdu

Rayuan lagu yang dibrikan-Nya,

Mengharukan hatiku.

3. Kurindu tinggal serta-Nya,

Dalam taman yang indah itu

Di sana aku dengar suara-Nya,


Berkata kepadaku. *

183. INILAH JAM KU BERDOA

1. Inilah jam ku berdoa,

Sungguh sedaplah rasanya

Menghampir pada Bapaku,

Dan nyatakan kehendakku

Jika datang kesusahan,

Jenis-jenis pencobaan

Senanglah slalu jiwaku,

Pada waktu ku berdoa.

2. Inilah jam ku berdoa,

Memohon dengan percaya

Kepada Bapa di surga,

Yang sedia membri jawab-Nya

Disuruh-Nya aku serah,

Kepada-Nya semua susah

Ku nantikan hiburan-Nya,

Pada waktu ku berdoa.

3. Inilah jam ku berdoa,


Untuk mencari hiburan

Sehingga di atas pisgah,

Ku pandang ke negri Tuhan

Dan bila aku tinggalkan,

Dunia dan pergumulan

Beserta Tuhan di surga,

Ku tak lagi kan berdoa.*


184. TUHAN PIMPIN SPANJANG JALAN

1. Tuhan pimpin spanjang jalan,

Amat senanglah hatiku

Dan hilanglah ketakutan,

Karna Tuhan pimpin aku.

Reff:

Tuhan pimpin, Tuhan pimpin,

Tangan Tuhan pimpin aku

Ku turut dengan setia,

Karna Tuhan pimpin aku.

2. Pada waktu kesusahan,

Atau waktu kesukaan

Aku tetap rasa aman,

Karna Tuhan yang hentarkan.

3. Sungguh lemah aku Tuhan,

Ku hanya harap pada-Mu

Hatiku pnuh kesukaan,


Karna Tuhan pimpin aku.

4. Bila kerjaku habislah,

Dan aku sudahlah menang

Tidak ku takut maut pula,

Bila ku tiba di sebrang.


185. KU DATANG HAMPIR KEPADAMU

1. Ku datang hampir kepada-Mu,

Tarik aku ya Juruslamatku

Pimpin aku dengan tangan-Mu,

Lindungi aku dalam kasih-Mu

Lindungi aku dalam kasih-Mu.

2. Ku datang hampir kepada-Mu,

Hempah aku ya Yesus Rajaku

Aku buang sgala dosaku,

Oh, sucikanlah oleh darah-Mu

Oh, sucikanlah oleh darah-Mu.

3. Ku datang hampir kepada-Mu,

Ampunkan Tuhan, Sgala dosaku

Bertakhtalah dalam hatiku,

Kehendak-Mu jadi dalam aku

Kehendak-Mu jadi dalam aku.


4. Ku datang hampir kepada-Mu,

Hingga sejahtra aku dalam-Mu,

Zaman berzaman nanti aku,

Lebih hampir, ya Tuhan, pada-Mu,

Lebih hampir, ya Tuhan, pada-Mu. *


186. BERSABDALAH, YA YESUS

1. Bersabdalah ya Yesus, Kepada jiwaku,

Bisik padaku Tuhan, “Tiada ku tinggalkan”

Penuhilah hatiku, Dengan firman Tuhan,

Dan biar aku slalu, Menyanyi pujian.

Reff:

Bersabdalah, ya Yesus, kepada jiwaku.

Pegang tanganku, Tuhan, sucikan hatiku

Ku mau turut firman-Mu yang trangi jalanku,

Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu.

2. Pimpin aku, ya Yesus, Pada jalan lurus,

Ajarkanlah padaku, Firman-Mu yang kudus

Brikanlah hati baru, Ku jadi milik-Mu,

Dalam kerajaan-Mu, Ku pandang muka-Mu.

3. Nyatakanlah padaku, Sgala kehendak-Mu,

Ku lakukan kerja-Mu, dan turut hukum-Mu

Tolong aku supaya, Hidup bagi Engkau,


Dan biar perbuatanku, Muliakan nama-Mu. *

187. KU PERLU PADA-MU TUHAN

1. Ku perlu pada-Mu Tuhan,

Miskin, buta, dan lemah

Pimpinlah aku ya Tuhan,

Brilah kuat dan kuasa.

Reff:

Tiap jam, Tiap jam,

Ku perlu pada-Mu Tuhan

Tiap jam, Tiap jam,

Ya Tuhan, Pliharakan !

2. Gantikan dengan jubah-Mu,

Pakaianku yang keji

Ajarku kenal dosaku,

Agar ku jadi suci.

3. Aku slamat serta Tuhan

Ingat diri ku gagal

Bagiku, Engkau, ya Tuhan,


Trang dan hidup yang kekal.

4. Apa pun saja berlaku,

Yang senang atau susah

Kalau bergantung pada-Mu,

Tentu aku slamatlah.


188. KU PERLU ENGKAU, YESUS

1. Ku perlu Engkau, Yesus,

Karna aku miskin

Tak punya harta dunia,

Surgalah ku ingin

Ku perlu cinta Tuhan,

Yang bri penghiburan

Yang menghilangkan bimbang,

Dan bri kekuatan.

2. Ku perlu hati Tuhan,

Yang dapat merasa

Bahaya penggodaan,

Dan bratnya derita.

Ku perlu Rohul Kudus,

Yang menegur salah

Dan tunjukkan Penebus,

Anak Domba Allah.

3. Ku perlu Engkau, Yesus,


Dan harapkan segra

Lihat Engkau bertakhta,

Di krajaan surga.

Disana umat Tuhan,

Bersuka slamanya,

Menyanyikan pujian,

Bagi-Mu, ya Yesus. *
189. TAMAN TEMPAT BERDOA

1. Ada taman tempat Yesus tunggu,

Taman itu amatlah indah

Sana Tuhan hadir tak tau jemu,

Itu taman tempat berdoa.

Reff:

Taman yang amat indah tempat berdoa,

Taman indah tempat berdoa

Sana Yesus tunggu, Dan membuka pintu,

Masuk taman tempat berdoa.

2. Ada taman tempat Yesus tunggu,

Dengan beban aku kesana

Sana Tuhan menghiburkan aku,

Dalam taman tempat berdoa.

3. Ada taman tempat Yesus tunggu,

Engkau dipanggil-Nya kesana

Disediakan-Nya berkat bagimu,


Dalam taman tempat berdoa.

190. BERJAGALAH SKARANG


1. Berjagalah skarang, Karna singkat waktu,

Jangan dunia menang,

Berdirilah teguh, jaga dan doalah,

Lawan musuh yang kuat

Akan datang Yesus, TidakIah lambat.

Reff:

Berjagalah, Berdoalah,

Siang malam, jagalah, doalah,

Kristen jagalah!

2. Jangan engkau bimbang, Janganlah tertidur,

Tahan sampai menang

Tuhan membri hibur, Ingat Getsemani,

Tempat Yesus jaga

Agar kita ini, Boleh dislamat-Nya.

3. Harap pada Yesus, Karna musuh dekat,

Prisaimu pakailah

Ku rasa engkau dapat, Seblum malam datang,


Rajinlah bekerja

Pada waktu skarang, Jaga dan doalah. *

191. PADAKU ADA JURUSLAMAT

1. Padaku ada Juruslamat setia,

Yang slalu berdoa mengingat aku

Aku dijaga-Nya dengan penuh kasih

Tapi Ia juga Juruslamatmu.

Reff:

Aku mendoakan, Mendoakan

Aku mendoakan engkau, Doakan engkau.

2. Padaku ada juga satu Bapa

Yang janjikan aku hidup yang baka

Aku pun segra dijemput-Nya ke surga

Mari ikut aku tinggal di sana.

3. Padaku ada jubah putih bersih

Tersedia di surga mulia itu

Bila jubah itu aku trima juga

Menjadi jawaban atas doamu.


4. Dan bila engkau sudah trima Ia

Jadi Penebusmu Juruslamatmu

Masyurkan kabar-Nya cari jiwa-jiwa

Agar banyak orang beroleh berkat. *


192. YESUS ENGKAU JANJI

1. Yesus Engkau janji akan hadirlah

Di mana berkumpul dua dan tiga

Oleh sebab itu kami berdoa

Mohon berkat Tuhan, Hadir-Mu juga.

Reff:

Yesus berkatilah, Yang hadir sini

Yesus berkatilah, Dekati kami.

2. Yesus Engkau banyak beserta kami

Tapi harap tetap, Engkau iringi

Brikan ya Penebus, Rahmat anugrah

Dengar dan berkati, Waktu berdoa.

3. Yesus dengarkanlah pujian kami

Trimalah seruan yang dari hati

Teguhkanlah iman dan pengharapan

Bri kasih yang suci, Trang pun di jalan. *


193. AKU MAU TURUT, YA TUHAN

1. Aku mau turut ya Tuhan,

Ke mana pun disuruh,

Sampai habis perjalanan,

Aku turut pada-Mu.

Reff:

Aku mau turut ya Tuhan,

Darah-Mu slamatkanku

Meski dunia menyangkalkan,

Aku turut pada-Mu.

2. Meskipun jalanku sukar,

Berduri dan berbatu

Aku tak akan kesasar,

Karna turut pada-Mu.

3. Meski banyak penggodaan,

Tiap hari menempuh

Engkau tlah alahkan setan,

Aku turut pada-Mu.


4. Meski Engkau pimpin aku,

Lewat susah dan pilu

Ku tak mundur karna ku mau,

Hanya turut pada-Mu.

5. Meski ombak sungai Yordan,

Sangat deras dan keruh,

Itu pun Engkau lalukan,

Aku turut pada-Mu. *


194. YESUS MENCURAH DARAH-NYA

1. Yesus mencurah darah-Nya,

Dengan kelimpahan

Orang berdosa oleh-Nya,

Tentu disucikan,

Tentu disucikan,

Tentu disucikan,

Orang berdosa oleh-Nya,

Tentu disucikan.

2. Ya Domba Allah darah-Mu,

Tak hilang kuasanya

Sampai segala umat-Mu

Sejahtra di surga,

Sejahtra di surga,

Sejahtra di surga,

Sampai segala umat-Mu,

Sejahtra di surga.

3. Segala hasil korban-Mu,


Kulihat ya Tuhan

Lalu masyurkan kasih-Mu,

Sampai kematian,

Sampai kematian,

Sampai kematian,

Lalu masyurkan kasih-Mu,

Sampai kematian.

4. Tuhan sudah sediakan,

Bagiku kecapi

Kulagukan nama Tuhan,

Di surga yang suci,

Di surga yang suci,

Di surga yang suci,

Kulagukan nama Tuhan,

Di surga yang suci.

5. Dan meski lidahku akan,

Diam di kuburku

Aku akan dibangkitkan,

Dan puji nama-Mu,

Dan puji nama-Mu,

Dan puji nama-Mu,


Aku akan dibangkitkan,

Dan puji nama-Mu.

195. TOLONGLAH AKU YA ALLAH

1. Tolonglah aku ya Allah,

Memujikan rahmat-Mu,

Karna berkat dan anugrah,

Yang hiburkan hatiku,

Tolong ajar aku Tuhan,

Lagu saleh di surga,

Agar aku muiakan,

Penebus manusia.

2. Sampai pada hari ini,

Tuhan sudah slamatkan,

Dan sepanjang umur nanti,

Ia akan lindungkan,

Waktu aku luar kandang,

Dalam banyak bahaya,

Yesus sudah bawa pulang,

Oleh korban darah-Nya.

3. Aku sangatlah berhutang,


Pada Juruslamatku,

Karna sgala kasih sayang,

Dan berkat-Nya padaku,

Sungguh lemah aku ini,

Ya Almasih Tuhanku,

Skarang aku srahkan diri,

Dan jiwaku pada-Mu. *


196. TUHANKU BERKATA

1. Tuhanku berkata:

Percayamu lemah,

Hai anak-Ku jaga,

Dan harap padaKu !

Reff:

Yesus tlah bayar, Hutang dosaku

Meski dosaku besar, Tuhan tlah membasuh.

2. Kuasa Tuhan saja,

Dapat mengubahkan

Kulit orang kusta,

Hati kejahatan.

3. Aku tidak layak,

Meminta rahmat-Mu,

Dosaku yang banyak,

Bersih di darah-Mu.
4. Di muka takhtaNya,

Kupuji nama-Nya,

Dari Raja Yesus,

Kutrima mahkota. *
197. BETAPA SNANG HARI ITU

1. Betapa snang hari itu,

Waktu aku trima Yesus,

Dengan rajin patut,

Aku masyurkan Dia di dunia.

Reff:

Hari yang amat snang, Waktu aku trima Yesus

Diajar-Nya ku bergirang, Berjaga dan pun berdoa

Hari yang amat snang, Waktu aku trima Yesus.

2. Aku sudah menyerahkan,

Sgnap diriku pada Tuhan,

Dipanggilnya aku datang,

Dengan penuh kesukaan.

3. Sentosalah pun hatiku,

Karna Tuhan menghiburkan,

Tiada bimbang lagi aku,

Hidup teguh oleh iman.


4. Malaikat pun yang di surga,

Sudah mendengar janjiku,

Hingga aku putus nyawa,

Tetap perjanjian itu. *


198. BILA PANDANG SALIB ITU

1. Bila pandang salib itu,

Dan ingat hal Tuhan mati,

Keuntungan dunia sluruh,

Kukirakan barang keji.

2. Aku megahkan diriku,

Hanya dalam salib Yesus,

Darah-Nya yang suci itu,

Brikan keampunan dosa.

3. Jika sgala kekayaan,

Menjadi harta bendaku,

Tidak dapat dibandingkan,

Dengan cintanya Tuhanku. *


199. SEBAGAIMANA KU ADA

1. Sebagaimana ku ada,

Ku datang pada-Mu Yesus,

Panggilan-Mu aku trima,

Aku datang Domba Allah.

2. Sebagaimana ku ada,

Ku lari pada-Mu Yesus,

Darah-Mu basuhkan dosa,

Aku datang Domba Allah.

3. Sebagaimana ku ada,

Dalam pergumulan dosa,

Brikanlah padaku kuasa,

Aku datang Domba Allah.

4. Sebagaimana ku ada,

Miskin malang dan berduka,

Ku bawa pada-Mu semua,

A000ku datang Domba Allah.


5. Sebagaimana ku ada,

Trimalah aku ya Yesus,

Janji-Mu aku percaya,

Aku datang Domba Allah.

6. Sebagaimana ku ada,

Aku bersrah skarang Yesus,

Aku milik-Mu slamanya,

Aku datang Domba Allah. *


200. DOSAMU DIHAPUSKAN

1. Dosamu dihapuskan, Meski sangat besarnya

Dosamu dihapuskan, Meski sangat besarnya

Besarlah cinta Tuhan, Yang mengampunkan

Dosamu dihapuskan, Dosamu dihapuskan

Meski sangatlah besar, Meski sangatlah besar.

2. Dengarlah suara Yesus, Yang memanggil padamu

Dengarlah suara Yesus, Yang memanggil padamu

Amat besar rahmat-Nya, Hati-Nya murah

Dengarlah suara Yesus, Dengarlah suara Yesus

Yang memanggil padamu, Yang memanggil padamu.

3. Dosamu diampuni, Tak diingat-Nya lagi

Dosamu diampuni, Tak diingat-Nya lagi

“Hai pandanglah pada-Ku!” kata Tuhanmu

Dosamu diampuni, Dosamu diampuni,

Tak diingat-Nya lagi, Tak diingatNya lagi. Amin *


201. DENGAR LONCENG SURGA

1. Dengar lonceng surga! Ramai yang besar,

Karna balik jiwa yang sesat!

Bapa mau berjumpa dengan bergemar,

Dan menyambut anak yang penat.

Reff:

Puji Huwa mlaikat menyanyi,

Puji Huwa bunyi kecapi,

Bala tentra surga sorak berseru,

Dan menyanyi puji yang merdu.

2. Dengar lonceng surga ! Bunyinya riang,

Karna pertobatan yang sungguh,

Dibrikanlah ampun orang yang hilang,

Dan menjadi jiwa yang baru.

3. Dengar lonceng surga! Pesta yang besar,

Dan malaikat pun bersukalah,

Mashyurkanlah kabar sabda yang benar,


Lahir pula jiwa yang indah. *

202. SUDAHKAH DARAH-MU YESUS

1. Sudahkah darahMu, Yesus,

Meleleh untukku?

Sudahkah Engkau disiksa,

Agar slamat aku?

Reff:

Tolonglah aku, ya Tuhan, Supaya setia

Dan ingatlah aku, Tuhan dari takhta surga.

2. Sungguhkah karna dosaku,

Tuhan disalibkan ?

Kasih Yesus ajaib sungguh,

Tak ada bandingan.

3. Tidak heran matahari,

Jadi glap gulita,

Waktu Juruslamat,

Mati untuk manusia.


4. Aku tunduk kepalaku,

Menghadap salib-Nya,

Kucurahkan air mataku.

Dan tangiskan dosa.

5. Tangisanku tak dapatlah,

Membayar hutangku,

Diriku aku mau serah,

Ya Yesus, pada-Mu. *
203. AKAN BERKUMPULKAH KITA

1. Akan berkumpulkah kita,

Di tepi sungai indah

Airnya yang mengalirlah,

Dari takhtanya Allah.

Reff:

Oh ya kita klak beramai,

Berkumpul di tepi sungai permai,

Dengan orang saleh semua,

Di tepi sungai Allah.

2. Di tepi sungai yang jernih,

Kita berjalan-jalan

Menyembah Allah dan nyanyi,

Memuji nama Tuhan.

3. Buangkan beban kita smua,

Seblum tiba di sungai,

Sana tersedialah jubah,


Dan mahkota yang permai.

4. Segra kita tiba sana,

Di tepi sungai permai

Hati kita penuh suka,

Menyanyi lagu damai. *


204. ALMASIH DI MUKA PINTU

1. Almasih di muka pintu,

Yang dulu tlah dipermalu

Skarang orang saleh saja,

Diangkat ke surga.

Reff:

Di pintu di pintu, Ya Almasih ada di pintu

Di datang, Dia datang, Sudah ada di pintu.

2. Tanda-tanda Yesus datang,

Digenapkan semua skarang,

Dan segra kami masuklah,

Di surga yang mulia.

3. Jangan cari dunia,

Damai dan kesenangannya

Karna akan datang Yesus,

Binasakan dunia.
4. Di dunia baru yang indah,

Kita tinggal selamanya,

Dan kita hidup di sana,

Kekal selamanya. *
205. BOLEH JADI PADA WAKTU PAGI

1. Boleh jadi pada waktu pagi hari,

Bila kabut glap di tembus matahari,

Datanglah Yesus dalam kemuliaan-Nya,

Hendak jemputkan umat-Nya.

Reff:

Tuhan brapa lama lagi, Kami sorak nanti

Yesus datang, Yesus datang,

Haleluyah Amin, Haleluyah Amin.

2. Boleh jadi tengah hari atau petang,

Atau tengah malam Yesus akan datang,

Sperti matahari Ia akan nyata,

Hendak jemputkan umat-Nya.

3. Oh, suka cita ! Karna hidup slamanya,

Tak lagi sakit, mati atau pun susah,

Masuk ke surga bila datanglah Yesus,

Hendak jemputkan umat-Nya. *


206. KARNA SURGA SUDAHLAH
HAMPIR

1. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan,

Tak lama lagi masuk surga;

Malam pun lalu dalam trang kemuliaan,

Tak lama lagi masuk surga.

Reff:

Tak lama lagi, Tak lama lagi,

Kita tiba di sana;

Kita berkumpul bila topan tlah lalu,

Tak lama lagi masuk surga.

2. Kita mau habiskan kerja yang Tuhan bri,

Tak lama lagi masuk surga;

Rahmat Allah bri kekuatan tiap hari,

Tak lama lagi masuk surga.

3. Ratakan jalan bagi yang letih lesu,

Tak lama lagi masuk surga;


Siarkanlah pengaruh kecintaanmu,

Tak lama lagi masuk surga.

4. Di sana Tuhan akan bri perhentian,

Tak lama lagi masuk surga;

Air mata pun Tuhan akan hapuskan,

Tak lama lagi masuk surga. *


207. JAGALAH HAI ORANG SALEH

1. Jagalah hai orang saleh

Segra datanglah Almasih

Biarlah lampumu nyala

Sampai Tuhanmu datanglah.

Reff:

Lihatlah Tuhan datang,

Cahya mulia-Nya cemerlang

Raja yang membrikan menang,

Lihatlah, Yesus datang.

2. Kerajaan dunia rubuh,

Dunia dijadikan baru

Yesus akan datang lagi,

Nafiri akan berbunyi.

3. Bangsa-bangsa sombong lenyap,

Yesus jadi Raja tetap

Tamat sgala kejahatan


Hai orang saleh serukan.

4. Hai orang berdosa datang,

Tuhan panggil engkau skarang

Segra tertutuplah pintu

Dan Yesus menolak kamu. *


208. JAGA SEDIA

1. Kita tak tau bilakah jamnya,

Petang, malam atau pagi,

Bila Yesus pulang ke dunia, Mari sediakanlah hati.

Disuruh-Nya kita berjaga,

Lampu pun jangan terpadam,

Supaya bila datang Yesus, Kita masuk negri salam.

Reff:

Jaga sedia, Jaga sedia;

Jaga, sedia, Berjaga, dan bersedia.

2. Oh ingatlah sgala cinta-Nya,

Dan sengsara yang didrita,

Ditinggalkan-Nya surga mulia, Supaya slamatlah kita.

Tuhan tentu amat bersuka, Bila orang yang ditebus,

Menunggukan kedatangan-Nya,

Dan masuk negri yang kudus.


3. Ya Yesus Penebus kekasih,

Kurindu pandang wajah-Mu,

Dan rindu masuk negri suci, Sana kudengar suara-Mu.

Meski orang lain takut lihat, Muka-Mu yang amat mulia,

Bagiku Engkaulah Sahabat,

Yang kunantikan dan cinta. *


209. DENGAR ! SUARA GEMPITA

1. Dengar! Suara gempita,

Menderu di angkasa,

Lihat, Yesus datanglah,

Malaikat pun bersuka,

Malaikat pun bersuka.

2. Dengar! Trompet berbunyi,

Di seluruh dunia,

Umat Allah bernyanyi,

Juruslamat datanglah,

Juruslamat datanglah.

3. Lihatlah Tuhan Yesus,

Hai orang saleh bangkit,

Pulau-pulau lenyaplah,

Lihat Yesus di langit,

Lihat Yesus di langit.


4. Kekal tinggal di surga,

Tiada susah dan kurang,

Di dalam kasih Yesus,

Kita slamanya senang,

Kita slamanya senang. *


210. HAI WARIS SURGA

1. Hai waris surga,

Mengapa mengantuk ?

Mengapa tidur,

Surga tlah hampir ?

Hai bangunlah,

Dan ikatlah pinggangmu,

Jangan bertangguh,

Saat tlah hampir.

2. Hai waris surga,

Mengapa berlengah ?

Mengapa mundur,

Upahmu dekat ?

Hai bangunlah,

Segra datanglah Yesus

Bersedialah,

Jangan terlambat.

3. Bangsa-bangsa pun,
Marah dan bertempur,

Mereka kacau,

Serta gemetar.

Tunggu Tuhan,

Janganlah engkau tidur,

Di atas awan,

Sinar memancar.

4. Pandang ke surga,

Angkatlah matamu,

Tunggulah,

Segra datang Rajamu.

Bersukalah,

Dekat kelepasanmu,

Hai waris surga,

Puji Rajamu. *
211. KITA HIDUP SKARANG INI

1. Kita hidup skarang ini,

Dalam waktu yang genting,

Hidup dalam zaman ini,

Adalah amat penting,

Hai lihat segala bangsa,

Bersedia berperang,

Hai dengarkanlah suara,

Kejadian mengerang.

2. Kristen bangun dan bersiap,

Masuklah ke medan prang,

Pakailah senjata lengkap,

Hadap musuh menyerang,

Pakai zirah kebenaran,

Pegang pedang Roh Suci,

Angkat prisai injil Tuhan,

Majulah dengan brani.

3. Banyak musuhmu yang jahat,


Kelilingi dirimu,

Satu tentra amat hebat,

Jadi musuh Tuhanmu,

Tentra itu bersedia,

Untuk prang penghabisan,

Kristen bangun dan berjaga,

Dan yang sudah bertahan.

4. Setan penghulu keglapan,

Amat giat dan berang,

Karna sudah dialahkan,

Oleh Yesus dalam prang,

Ia tau yang waktunya,

Skarang sangat singkatlah,

Kerajaan dunia segra,

Disrahkan pada Yesus.

5. Kristen bangun dan berpranglah,

Capailah kemenangan,

Engkau klak disambut Yesus,

Hamba-Ku yang setiawan,

Pada orang yang sedia,

Dan yang sudah bertahan,


Hidup kekal dibrikan-Nya,

Yang dijanjikan Tuhan. *

212. BETAPA MANISNYA KABAR YESUS

1. Betapa manisnya kabar Yesus,

Bagi musafir yang penat,

Dalam kemuliaan datang Yesus,

Waktunya sudah dekat.

Reff:

Segralah, Segralah datang Yesus

Datang kembali ke dunia

Dan musafir penat masuk ke surga

Bila datanglah Yesus.

2. Segala kubur orang yang benar,

Akan terbuka semua,

Yang tidur dalam Yesus pun sadar,

Bangkit dan naik ke surga.

3. Di rumah yang trang kita klak jumpa,

Menyanyikan lagu surga,

Memuji dan sembah Allah Bapa,


Di hadapan takhta-Nya.

4. Haleluya, Amin ! Haleluya!

Kita akan masuk surga,

Berjaga, berharap dan setia,

Sampai trima mahkota. *


213. YESUS PENEBUS DAN RAJA

1. Yesus Penebus dan Raja,

Hai pujikanlah nama-Nya,

Bersorak dengan meriah,

Dan sembahlah Raja Yesus.

2. Amat dalamlah hikmah-Nya,

Tapi kasihan-Nya murah,

Meskipun hebat kuasa-Nya,

Adil Ia selamanya.

3. Almasih datang lihatlah,

Bumi dan kubur tergoncang,

Dan lautan pun bersurutlah,

Segnap bumi dihanguskan.

4. Sgala musuh-Nya larilah,

Dari hadiratnya Tuhan,

Tapi segnap umat Allah,

Menerima keslamatan. *
214. KESUKAAN BAGI DUNIA

1. Kesukaan bagi dunia,

Tuhan segra datang,

Bri hatimu kepada-Nya,

Nyanyi alam skalian,

Nyanyi alam skalian,

Nyanyi, Nyanyi alam skalian.

2. Kesukaan bagi dunia,

Yesus jadi Raja,

Segnap bumi dan isinya,

Nyanyi puji Dia,

Nyanyi puji Dia

Nyanyi, nyanyi puji Dia.

3. Lenyaplah duri dan duka,

Tiada lagi dosa,

Amat limpah berkat Yesus,

Slamat dibrikan-Nya,

Slamat dibrikan-Nya
Slamat, slamat dibrikan-Nya.

4. Yesus segra printah dunia,

Dengan anugrah-Nya,

Kebenaran akan nyata,

Ajaiblah kasih-Nya,

Ajaiblah kasih-Nya

Ajaib, ajaiblah kasih-Nya. *


215. KITA DIJAMU OLEH RAJA

1. Kita dijamu oleh Raja,

Duduk bersama umat Allah,

Sudahkah engkau bersedia,

Klak Raja datang.

Reff:

Klak Raja datang, datang

Klak Raja datang

Sudahkah engkau bersedia

Klak Raja datang.

2. Mahkota indah ganti duri,

Ganti kita Yesus tlah mati,

Nama-Nya patutlah dipuji,

Klak Raja datang.

3. Saat itu klak terbukalah,

Yang skarang jadi rahasia,

Prangai kita akan nyatalah,


Klak Raja datang.

4. Dengan girang Tuhan memandang,

Pada umat-Nya yang tlah menang,

Tetap percaya jangan bimbang,

Klak Raja datang. *


216. LIHATLAH RAJAMU DATANG

1. Lihatlah Rajamu datang,

Yang menebus manusia,

Dengan tentra yang gemilang,

Yang bersorak pada-Nya,

Haleluyah Almasih yang naik Raja,

Haleluyah Almasih yang naik Raja.

2. Skalian mata akan lihat,

Yesus turun ke dunia,

Sgala bangsa membri hormat,

Sembah sujud pada-Nya,

Ia datang dengan kemuliaan-Nya,

Ia datang dengan kemuliaan-Nya.

3. Tuhan Yesus Raja mulia,

Duduk takhta yang suci,

Marilah seisi dunia,

Ucap syukur dan puji,

Sembah Dia Raja alam semesta,


Sembah Dia Raja alam semesta. *

217. TAMBAHKANLAH TRANG


LAMPUMU

1. Tambahkanlah trang lampumu,

Jam yang terglap tlah dekat,

Di malam yang mendahulu,

Datangnya Juruslamat.

Reff:

Hai saudara berjagalah!

Agar tetap trang lampumu,

Tlah hampir datangnya Yesus,

Pancarkan cahayamu.

2. Meski banyak tidur,

Tetap tak mau dengar amaran,

Iman kami tetap harap,

Pada datangnya Tuhan.

3. Sabda Allah lampu kita,

Penuntun kebenaran,
Meskipun dalam bahaya,

Kita tak dibiarkan.

4. Marilah kita nyatakan,

Yang memalukan dunia,

Trima berkat penurutan,

Oleh teguh percaya. *


218. JAM KITA TAK TAU

1. Jam kita tak tau bila Yesus kembali,

Tapi tandanya tunjuk dekat sekali,

Kedatangan-Nya jadi gemaran hati,

Tapi jamnya tak tau.

Reff:

Jagalah, Yesus datang kembali,

Jagalah, Haleluya, Haleluya dengan kemuliaan,

Yesus datang kembali, Tapi jamnya tak tau.

2. Ada trang bagi orang yang mau bertobat,

Dalam Alkitab adalah kabar slamat,

Nubuatan tunjukkan hatinya tlah dekat,

Tapi jamnya tak tau.

3. Jaga dan doa tetap nyala lampumu,

Kerja dan tunggu hingga datang Tuhanmu,

Bersuka suka dekat kelepasanmu,

Tapi jamnya tak tau. *


219. ANGKAT NAFIRI

1. Angkat nafiri dan bunyikanlah,

Yesus mau datang segra,

Nyanyi musafir dan pujikanlah,

Yesus mau datang segra.

Reff:

Datang segra, Datang segra,

Yesus mau datang segra.

2. Gunung dan lembah hai siarkanlah,

Yesus mau datang segra,

Domba tersemblih kan datang segra,

Yesus mau datang segra.

3. Lautan dan ombak gelorakanlah,

Yesus mau datang segra,

Dari pantaimu di mana-mana,

Yesus mau datang segra.


4. Gempa bumi pun sungguh nyatakan,

Yesus mau datang segra,

Taufan dan angin segnap mashurkan,

Yesus mau datang segra,

5. Bangsa amarah itu tandanya,

Yesus mau datang segra,

Pengetahuan bertambah-tambah,

Yesus mau datang segra. *


220. ANGKAT NAFIRI

1. Angkat nafiri dan bunyikanlah,

Yesus mau datang segra,

Nyanyi musafir dan pujikanlah,

Yesus mau datang segra.

Reff:

Datang segra, Datang segra,

Yesus mau datang segra.

2. Bangsa amarah itu tandanya,

Yesus mau datang segra,

Pengetahuan bertambah-tambah,

Yesus mau datang segra. *


221. DI SELURUH DUNIA NYATALAH

1. Di seluruh dunia nyatalah,

Kedatangan Tuhan dekat sudah,

Kita yang tunggu sudahlah lelah,

Mari Tuhan Yesus datanglah, Datanglah.

Reff:

Tiup nafiri, Tiuplah kras!

Yesus datang lagi Ke dunia,

Dari dosa kita akan bebas,

Mari Tuhan Yesus datanglah, Datanglah!

2. Tanda-tanda di langit nyatakan,

Hari Tuhan amat dekat sudah,

Kabar Injil lekaslah kabarkan,

Dan hati manusia yang jahat gentarlah.

3. Tetapi bagi kita itulah,

Tanda kerja kita tlah selesai,

Kita mengabarkan Tuhan Yesus,

Akan datang membawa upah dan damai.


4. Marilah kita branikan hati,

Segra kita mendengar suara-Nya,

Orang yang mempunyai hati suci,

Akan slamat di surga slama-lamanya. *


222. YERUSALEM YANG MULIA

1. Yerusalem yang mulia,

Terlampau kayanya,

Sungguh pun aku coba,

Tak dapat kuduga,

Tak dapat aku sangka,

Kesukaan sana,

Ajaib keindahannya,

Tiada tandingannya.

2. Kota Sion yang suci,

Penuh lagu merdu,

Malaikat dan yang saleh,

Puji Tuhan slalu,

Di sana Yesus Raja,

Di sana slalu senang,

Malam tiada di sana,

Tuhan yang jadi trang.

3. Di sana takhta Daud,


Di sanalah senang,

Umatnya sembah sujud,

Sorak sebab menang,

Yang tlah menang,

Di sini beserta Rajanya,

Sana berjubah putih,

Selama-lamanya.

4. Hai negri penuh berkat,

Rumah umat Tuhan,

Hai negri penuh slamat,

Tempat perhentian,

Pimpin kami ya Yesus,

Ke negri yang suci,

Beserta Allah Bapa,

Engkau dan Roh Suci. *


223. ADA NEGRI AMAT INDAH

1. Ada negri amat indah,

Tuhan sedia bagi kita,

Amat mulia cahaya-Nya,

Ku rindu tiba di sana.

Reff:

Negri suci, Negri indah, Ku rindu masuk di sana,

Dan memandang laut kaca, Rumah elok bagi kita,

Di dunia baru yang kekal, Kita akan tetap tinggal.

2. Bersama Juruslamatku,

Yang akan pegang tanganku,

Menuntun aku berjalan,

Dalam negri kemuliaan.

3. Udaranya amat harum,

Bunga elok takkan alum,

Nyanyi burung tak terputus,

Sungai hidup mengalir trus.


4. Suara musik terdengarlah,

Merdulah amat bunyinya,

Malaikat memuji Tuhan,

Bersama umat tebusan. *


224. AKU PIKIRKAN SKARANG

1. Aku pikirkan skarang negri yang indah,

Negri yang dibangunkan Yesus,

Dan di sana ku berdiri di sisi-Nya,

Adakah bintang di mahkota.

Reff:

Adakah bintang-bintang di mahkotaku,

Bila aku tiba di surga,

Bila aku trima rumah perhentianku,

Adakah bintang di mahkota.

2. Dalam kuasa Tuhan aku mau berdoa,

Dan bekerja menarik jiwa,

Agar aku trima bintang-bintang mulia,

Yang bercahaya di mahkota.

3. Oh betapa girang bila aku dapat,

Hidup dengan Tuhan di surga,

Lebih banyak kesukaan karna lihat,


Bintang-bintang yang di mahkota. *

225. YA TUHAN, AKU RINDULAH

1. Ya Tuhan aku rindulah,

Pada rumah senang,

Tempat yang penuh bahagia,

Yang slamanya terang.

2. Aku tlah jemu di sini,

Dalam gelap dunia,

Hidup yang susah dan pedih,

Banyak pun bahaya.

3. Ya Tuhan datanglah lekas,

Angkat kami semua,

Agar kami segra bebas,

Dari dunia fana.

4. Alangkah senang di surga,

Di negri Elkafi,

Memujikan Allah Bapa,

Anak dan Roh Suci. *


226. BUKIT-BUKIT YANG PERMAI

1. Tempat orang saleh bukit-bukit permai, Dalam alam dunia yang baru,

Sana tiada ribut hanyalah damai, Di hadapan senyum Bapa Hu.

Bukit-bukit itu dengan mulianya, Nampak skarang oleh iman,

Lalu kita lihat trangnya yang indah, Menembus glap pergumulan.

Reff:

Oh nyanyikan bukit permai,

Di pantai yang slalu hijau,

Oh nyanyikan bukit permai,

Tempat perhentian umat Hu.

2. Kita rindu akan bukit-bukit permai, Musafir tak lagi dahaga,

Suara ribuan yang beramai-ramai, Mendengung di padang yang indah.

Orang sahid kita menjabat tangan, Yang tlah bergumul di dunia,

Kita bersorak atas kemenangan, Dan mahkota didapatnya.

3. Tangan kita penat tapi kita tetap, Jalan trus dengan kaki yang kuat,

Meski angin tiup di lembah yang glap, Bunga-bunga tak kita lihat.

Tapi itulah yang bri insaf, Kita akan kehendaknya Bapa


Ia akan pimpin dengan setia, Hingga tiba di bukit-Nya. *

227. LEBIH DEKAT, LEBIH INDAH

1. Lebih dekat akhir hidupku,

Lebih indahlah rumah,

Harum bunganya aku rindu,

Yang di tepi laut kaca.

Reff:

Rumah yang di surga,

Bagiku terindah,

Lebih dekat akhir dunia,

Lebih indahlah rumah.

2. Lebih dekat pada taman-Nya,

Lebih elok pandangan,

Lebih dekat pancaran cinta,

Lebih manis wajah Tuhan.

3. Lebih dekat pada negri trang,

Lebih cemerlang masnya,

Pandangan dunia mulai hilang,


Dan yang kekal lebih nyata. *

228. DARAT MAS AMAT JAUH

1. Ada negri yang amat senang,

Kita lihatnya oleh iman,

Bapa kita menunggu sebrang,

Menyediakan tempat yang aman.

Reff:

Darat mas amat jauh,

Kita akan berkumpul sebrang,

Darat mas amat jauh,

Kita akan berkumpul sebrang.

2. Kita akan menyanyi sebrang,

Lagu surga yang amat merdu,

Jiwa kita selalu senang,

Karna habislah mati itu.

3. Ya Bapa yang kasihkan kami,

Kami sembah puji-pujian,

Karna Yesus tlah mati ganti,


Seisi dunia skalian. *

229. DALAM NEGRI YANG TERANG

1. Dalam negri yang terang,

Ada kota Allah,

Itu tetap benderang,

Malam tak di sana.

Reff:

Tiada lagi air mata,

Mati sakit dan fana,

Perhitungan taun tiada,

Malam tak di sana.

2. Pintunya mutiara,

Dalam kota Allah,

Dari emas jalannya,

Malam tak di sana.

3. Pintunya tak tertutup,

Dalam kota Allah,

Sungainya air hidup,


Malam tak di sana.

4. Tak perlu matahari,

Dalam kota Allah,

Karna Yesus yang trangi,

Malam tak di sana. *


230. DALAM NEGRI RUMAH BAPA

1. Dalam negri rumah Bapa,

Adalah tempat yang snang,

Disediakan oleh Yesus,

Bagi orang yang menang.

Reff:

Tempat perhentian snang, Bagi orang yang menang,

Di sebrang sungai Yarden, Di tengah taman Eden,

Tempat perhentian snang, Bagi orang yang menang,

Ada perhentian snang, Bagi yang menang.

2. Yesus sediakan bagiku,

Rumah kekal dan permai,

Di sana ku hidup slalu,

Tiada akan tercerai.

3. Dosa mati atau duka,

Tiada lagi di sana,

Dalam negri snang dan mulia,


Kita trima mahkota.

4. Nyanyilah hai umat Allah,

Sorakkan kemenangan,

Gerbang Zion klak terbuka,

Engkau disambut Tuhan. *


231. OH BRAPA JAUH DARI RUMAH ?

1. Oh brapa jauh dari rumah ?

Aku tanyakan penjaga,

Jawabnya malam lalulah,

Segra siang tiba,

Jangan tangis, bersukalah

Pemimpinmu takkan gagal,

Hinggalah tiba di surga,

Dalam trang yang kekal.

2. Aku tanyakan pahlawan,

Dengarlah jawabnya girang,

Pegang teguh pedang iman,

Engkau hampir menang,

Jangan tangis, bertahanlah

Majulah trus dalam perang,

Upahmu sudah tersedia,

Bila engkau menang.

3. Aku tanyakan alam gnap,


Tanda-tanda menyatakan,

Sejarahnya segra lenyap,

Yang kekal hampirlah,

Jangan tangis, bersoraklah

Dunia baru dekat sudah,

Alam smesta menunggulah,

Bunyi sangkakala.

4. Sudah dekat Betapa snang,

Musafir pun terhiburlah,

Hati yang glap menjadi trang,

Hilanglah air mata,

Jangan tangis, karna kita,

Jumpa lagi klak di surga,

Suka menggantikan susah,

Dalam rumah bapa. *


232. HAI BANGUN, NYANYI, JIWAKU

1. Hai bangun nyanyi jiwaku,

Tuhan penebusmu,

Patutlah aku nyanyikan,

Cinta-Nya yang tak terduga,

Oh cinta-Nya, Oh cinta-Nya,

Cinta-Nya yang tak terduga.

2. Tuhan lihat ku binasa,

Tetapiku dicinta-Nya,

Di brinya slamat padaku,

Cinta-Nya yang tetap teguh,

Oh cinta-Nya, Oh cinta-Nya,

Cinta-Nya yang tetap teguh.

3. Bila kesusahan penuh,

Sekitar kehidupanku,

Aku tidak rasa gentar,

Cinta-Nya yang sungguh besar,

Oh cinta-Nya, Oh cinta-Nya,
Cinta-Nya yang sungguh besar.

4. Bila kematian hampir,

Dan hidup ku pun berakhir,

Aku mau lagi ucapkan,

Cinta-Nya yang bri harapan,

Oh cinta-Nya, Oh cinta-Nya,

Cinta-Nya yang bri harapan.

5. Dan bila datanglah Yesus,

Jemput umat tebusan-Nya,

Ku nyanyi di pantai surga,

Cinta-Nya kekal slamanya,

Oh Cinta-Nya, Oh Cinta-Nya,

Cinta-Nya kekal slamanya. *


233. HAI BETLEHEM YANG SENYAP

1. Hai betlehem yang senyap,

Betapa sunyimu

Sedang engkau tidur lelap,

Bintang-bintang lalu,

Di lorongmu yang gelap,

Bersinar trang kekal,

Yang lama diharap-harap,

Lahir anak tunggal.

2. Sedang orang lain tidur,

Malaikat berkawal,

Menjaga putra yang masyur,

Dengan kasih kekal,

Bintang menyanyi ramai,

Putra dilahirkan,

Atas bumi senang, damai,

Hormat bagi Tuhan.

3. Pembrian Allah dibri,


Dalam kesunyian,

Demikian pun pada kami,

Berkat dicurahkan,

Tiada telinga dengar,

Kelahiran Yesus,

Hanya orang lembut gemar,

Menerima Dia.

4. Hai putra di Betlehem,

Turun pada kami,

Hapuskanlah dosa-dosa,

Masuk dalam hati,

Dengar malaikat nyanyi,

Kabar kesukaan,

Oh tinggallah serta kami,

Imanuel, Tuhan. *
234. DENGAR MALAIKAT NYANYI

1. Dengar malaikat nyanyi: Puji Raja tlah lahir,

Damai di atas bumi, Keampunan pun dibri,

Beserta malaikat Sorga, Bersuka hai sgala bangsa,

Masyurkanlah kabarnya, Kristus sudah lahirlah.

Reff:

Dengar malaikat nyanyi, Puji Raja tlah lahir.

2. Kristus disembah surga, Tuhan kekal slamanya,

Di kandang lahir Raja, Malaikat pun nyanyilah,

Damai ridla atas bumi, Hai jiwa bukalah hati,

Kristus mau datang tinggal, Yesus Huw Immanuel.

3. Puji Raja asalam Puji hai semesta alam,

Terang hidup dibri-Nya, Kesembuhan pun serta,

Ia tinggalkan mulia-Nya, Lahir untuk slamat kita,

Untuk angkat manusia, Kerjakan lahir jiwa. *


235. MALAM KUDUS

1. Malam kudus, Sunyi senyap,

Siapa yang blum lelap ?

Ayah bunda yang tinggallah trus,

Jaga Anak yang Maha Kudus,

Anak dalam malaf,

Anak di dalam malaf.

2. Hai lihatlah di Efrata,

Trang besar turunlah,

Waktu tentra semawi megah,

Puji Allah sebab nikmat-Nya,

Ingat dunia yang glap,

Ingatlah dunia yang glap.

3. Karna damai, Amat besar,

Patutlah bergemar,

Bagi dunia yang tlah tercerai,

Dari Allah dibri Almasih,

Jadi pohon khalak,

Jadilah pohon khalak.


236. DATANGLAH PULA HARI YANG
SUCI

1. Datanglah pula hari yang suci,

Diberkati waktu kejadian,

Umat Tuhan marilah berhenti,

Dengan tenang serta perdamaian.

2. Pakailah hari yang suci ini,

Turut kehendak-Nya dan berbakti,

Maka Tuhan akan dengar nanti,

Sgala doa dan pujian kita.

3. Ya Tuhan serwa alam skalian,

Dengar seruan anak-anak-Mu,

Genapkanlah perjanjian-Mu Tuhan,

Brilah kami kemurahan roh-Mu.

4. Ya Bapa kami yang dalam Sorga,

Pelindung dan pemimpin umat-Mu,

Harapan kami yang maha kuasa,

Kami puji slamanya nama-Mu. *


237. INGAT HARI SABAT

1. Ingat hari Sabat, Hari yang terindah,

Yang diberkati Allah, Dan disucikan-Nya,

Yang brikan perdamaian, Dengan sukacita,

Sinar kemuliaan, Turun dari Sorga.

Reff:

Slamat datang, Slamat datang, Hai hari Sabat

Slamat datang, Slamat datang, Hai hari Sabat.

2. Sucikanlah Sabat, Dan sembahlah Yesus,

Yang jadi Juruslamat, Bagi manusia,

Dan kalau kita ikut, Juruslamat kita,

Kita klak akan turut, Minum air hidup-Nya.

3. Hari kesukaan, Perbaktian suci,

Jamnya kita gunakan, Bersyukur dan puji,

Oh Juruslamat Yesus, Indahlah cinta-Mu,

Marilah dan tinggallah, Di dalam hatiku. *


238. OH HARI PERHENTIAN

1. Oh hari perhentian,

Hari yang terindah,

Dan hari kesukaan,

Bagi umat Allah,

Di dalammu yang suci,

Kami pun menyembah,

Menyanyi suci, suci,

Bagi Huwa Allah.

2. Engkaulah pelabuhan,

Dari topan besar,

Seperti taman Eden,

Nyaman serta segar,

Engkaulah sungai tenang,

Di padang kekringan,

Darimu aku pandang,

Negri perjanjian.

3.Engkaulah hari senang,

Hari yang dicinta


Hari yang brikan kenang,

Dari hal di sorga

Pancaran rahmat Allah,

Bagi jiwa penat

Perhentian yang indah,

Di sorga ku dapat. *
239. SATU MINGGU YANG LALU

1. Satu minggu yang lalu,

Tuhan tlah pimpin kita,

Mari dalam rumah Hu,

Kita cari berkatnya,

Hari Sabat yang suci,

Waktu kita berhenti,

Hari Sabat yang suci,

Waktu kita berhenti.

2. Waktu kita mencari,

Nama Yesus penebus,

Trima kami Almasih,

Dosa kami dihapus,

Lepaskan nafsu dunia,

Berhenti dalam Yesus,

Lepaskan nafsu dunia,

Berhenti dalam Yesus.

3. Kami puji nama-Mu,


Hampirlah pada kami,

Kami pandang mulia-Mu,

Dalam rumah yang suci,

Brilah kami ya Allah,

Kesukaan slamanya,

Brilah kami ya Allah,

Kesukaan slamanya.

4. Kabar kitab injil-Nya,

Balikkan orang dosa

Membukakan anugrah,

Bagi orang yang lemah

Tiap Sabat haraplah,

Hingga sampai di sorga

Tiap Sabat haraplah,

Hingga sampai di sorga. *


240. SELAMATLAH SABAT

1. Selamatlah datang,

Hai hari yang suci,

Engkau hari yang senang,

Yang Tuhan berkati,

Kutinggalkan nafsu dunia,

Dan menuju Surga baka,

Dan menuju Surga baka.

2. Turunlah ya Tuhan,

Curahkan rahmat-Mu,

Umat-Mu lindungkan,

Yang sujud pada-Mu,

Firman-Mu kami ajarkan,

Agar takut akan Tuhan,

Agar takut akan Tuhan.


3. Roh Suci turunlah,

Dengan segnap kuasa,

Tunjuk kasih Yesus,

Kepada umat-Nya,

Barulah jiwaku tenang,

Girang dalam Sabat senang,

Girang dalam Sabat senang. *


241. SABAT HARI PERHENTIAN

1. Sabat hari perhentian,

Yang diberkati Tuhan,

Hari dijadikan-Nya,

Dan disucikan-Nya.

Reff:

Sabat hari perhentian, Yang diberkati Tuhan,

Itu jadilah tanda, Sampai slama-lamanya.

2. Janganlah cari dunia,

Dengan kesukaannya,

Lebih besar kesnangan,

Dalam krajaan Tuhan.

3. Bila tibalah Sabat,

Yang mendatangkan berkat,

Patut kita bersedia,

Nyanyi dan minta doa.


4. Pintalah rahmat Tuhan,

Kuasa dan kemenangan,

Pintalah pri yang kuat,

Untuk sucikan Sabat. *


242. ENAM HARI SUDAH LALU

1. Enam hari sudah lalu,

Sabat yang baru tibalah,

Bergemarlah hai jiwaku,

Pada hari Sabat indah.

2. Puji Tuhan yang tentukan,

Perhentian sedap itu,

Bagi jiwa dan pikiran,

Pada hari yang ketujuh.

3. Ucap syukur dan pujian,

Kepada Allah di sorga,

Amat senang perhentian,

Pada hari Sabat mulia.

4. Perhentian hari Sabat,

Sungguh sedaplah rasanya,

Kami berharaplah sempat,

Kuduskan Sabat di sorga. *


243. PADA PENUTUP HARI SABAT

1. Hari Sabat hampir lalu,

Brilah Tuhan damai-Mu,

Dan satu iman yang teguh,

Dengarlah doaku.

2. Aku pinta skarang ini,

Tenang teduh dalam hati,

Penuhi dengan Roh suci,

Dengarlah doaku.

3. Jangan biarkan firman-Mu,

Tak berbuah di hidupku,

Siramilah dengan roh-Mu,

Dengarlah doaku.

4. Ya Tuhan Engkau jadilah,

Pengantara dalam Surga,

Yang menghantar sgala doa,

Dengarlah doaku.
5. Pimpin aku yang menghadap,

Kehidupan yang masih glap,

Tuhan sahabat yang tetap,

Dengarlah doaku. *
244. HARI KUDUS HUW ALLAH

1. Hari kudus Huw Allah,

Dari tujuh terpilih,

Disuci diberkat-Nya,

Pada manusia dibri.

Reff:

Slamat datang, Slamat datang,

Hari kita bersuka, Hari besar Huw Allah.

2. Bekerja enam hari,

Lalu Sabat tibalah,

Hari ketujuh jadi,

Pancaran berkat kita.

3. Ribuan menolak-Nya,

Ambil hari pertama,

Slidiklah kitab Allah,

Tiada ayat sahkannya.


4. Yang benar harus kata,

Manusia yang ubahkan,

Sabda Hu tak berubah,

Hampir enam ribu taun.

5. Aku cari dan nyata,

Hanya sehukum Sabat,

Lalu aku turutlah,

Itulah jalan slamat. *


245. BAPTISKAN KAMI

1. Baptiskan kami, Dengan kuasa-Mu,

Segarkanlah kami, Dengan cinta-Mu.

Reff :

Kami doakan dengan rendah hati,

Baptiskan kami dengan Roh Suci,

Kami sembah Engkau ya Domba Allah,

Kami puji Engkau slama-lamanya.

2. Kami tak layak, Nista dan hina,

Dosa kami banyak, Oh ampunilah.

3. Oh turunkanlah, rahmat-Mu Yesus,

Karuniakanlah roh dari Sorga.

4. Hai dengarkanlah, Yesus berkata,

Engkau kekasih-Ku yang Aku cinta. *


246. ROH SUCI TURUN PADAKU

1. Roh Suci turun padaku, Sucikanlah hatiku,

Oh penuhilah hatiku, Mari penuhi aku.

Reff:

Penuhi hatiku, Yesus penuhi aku,

Dengan hadirat-Mu, ya Hu, penuhilah jiwaku.

2. Oh dengarlah seruanku, Penuhilah jiwaku,

Aku perlukan kuasa-Mu, Mari penuhi aku.

3. Amatlah lemah jiwaku, Aku harap pada-Mu,

Brikan padaku berkat-Mu, Tinggallah dalam aku.

4. Sucikan dan slamatkanlah, Penuhilah jiwaku,

Dan hatiku hiburkanlah, Penuhilah jiwaku. *


247. AKU DENGAR HUJAN BERKAT
1. Aku dengar hujan berkat,

Turun atas umat-Mu,

Pada jiwaku yang penat,

Brikanlah berkat itu.

Reff:

Padaku, padaku, Curahkanlah berkat-Mu.

2. Jangan tinggalkan ya Bapa,

Meski jahat hatiku,

Meski cemar serta lemah,

Kasihankanlah aku.

3.Meski lama ku berdoa,

Dan dukakan hati-Mu,

Aku tidak putus asa,

Slamatkanlah ku ya Hu.

4. Ya Roh Suci celekkanlah,

Mata yang buta itu


Nyatakanlah kasih Yesus,

Bisikanlah damai-Mu. *

248. TURUN SKARANG YA ROH SUCI

1. Turun skarang ya Roh Suci,

Dengan penuh kuasa,

Nyalakan dihati kami,

Cinta dari Allah.

2. Tariklah pikiran kami,

Kepada yang baka,

Agar kami tambah suci,

Hingga masuk Surga.

3. Kami mau hidup ya Bapa,

Turut jalan benar,

Pada-Mu syukur dan cinta,

Engkau Maha Besar.

4. Turun skarang ya Roh Suci,

Dengan penuh kuasa,

Nyalakanlah cinta kami,

Dengan cinta Yesus. *


249. OH API ROH SUCI

1. Oh api Roh Suci Allah,

Yang dulu tlah mengurapi,

Hamba-hamba Tuhan Yesus,

Penuhilah jiwa kami.

2. Manakah Roh Suci yang tlah,

Mematrai Ibrahim dulu,

Dan hati Paul diremuk-Nya,

Bernyala dalam kuasa Hu.

3. Roh yang dalam sgala zaman,

Memasyurkan kasih Allah,

Yesaya pun dikuatkan,

Dan membri Daud bijaksana.

4. Bukakanlah rahmat-Mu,

Kuasa seperti yang pada Elia,

Yang bri mulia pada Musa,

Dan hiburkan Ayub juga.


5. Ingatlah Tuhan dahulu,

Engkau tlah jaga umatMu,

Brilah kami yang menunggu,

Kelimpahan Roh Suci-Mu. *


250. YA ROH SUCI YANG BENAR

1. Ya Roh Suci yang benar,

Pimpinlah dengan sabar,

Kami minta tangan-Mu,

Tuntun dengan kuasa-Mu,

Jiwa kami yang penat,

Pimpinlah jangan sesat,

Bisiklah hai yang lemah,

Ikut aku ke surga

2. Ya roh suci datanglah,

Tolong kami yang lemah,

Jangan tinggalkan kami,

Dalam dunia glap ini,

Bila kami berduka,

Brikanlah damai surga,

Bisiklah hai yang lemah,

Ikut aku ke surga

3. Bila habislah kerja,


Kami nantikan surga,

Dan memandang hanyalah,

Negri suci yang baka,

Darah Yesus sucikan,

Dosa dan kesalahan,

Bisiklah hai yang lemah,

Ikut aku ke surga *


251. WAKTU PAGI YA TUHANKU

1. Waktu pagi, Ya Tuhanku,

Dengarlah suaraku,

Melayang doa yang sungguh,

Memandang pada-Mu.

2. Ke hadirat Allah Arrahman,

Almasih sudah naik,

Menghadapkan permohonan,

Segala orang baik.

3. Pimpin aku, Ya Roh Allah,

Dalam kebenaran

Luruskan dan ratakanlah,

Jalan kewajiban.

4. Yang kasih dan takut Tuhan,

Beroleh rahmat-Nya,

Dibrikan-Nya perlindungan,

Dalam pimpinan-Nya. *
252. SIANG SUDAH LALU

1. Siang sudah lalu,

Malam datanglah,

Berhenti kerjaku,

Aku penatlah.

2. Brikan perhentian,

Pada yang penat,

Atas peraduan,

Brikanlah berkat.

3. Waktu tidur aku,

Malaikat setia,

Menaungi aku,

Dengan sayapnya.*
253. HAMPIRLAH MALAM

1. Hampirlah malam, Mari ya Tuhan,

Sertai aku bri perhentian,

Karena ku harap hanya pada-Mu

Yesus penolong tinggal sertaku.

2. Singkatlah saja hidup manusia,

Akan lenyap pun perkara dunia,

Tetapi Tuhan kekallah tentu,

Akan sentiasa tinggal sertaku.

3. Sertai aku sepanjang jalan,

Agar ku dapat alahkan setan,

Penggoda ada ya Tuhan bantu,

Dan biar Engkau tinggal sertaku.

4. Beserta Tuhan habislah susah,

Takut dan air mata pun lalu,

Hai maut dan kubur mana sengatmu,

Jikalau Tuhan tinggal sertaku. *


254. MATAHARI TERBENAM

1.Matahari terbenam,

Tibalah sunyi malam,

Mari puji dan sembah,

Tuhan alam semesta,

Puji Allah

Reff:

Suci, suci, suci, Huwa Allah,

Segnap alam saksikan,

Segnap alam pujikan Huwa Allah.

2. Ya Tuhan Maha Kuasa,

Yang bertakhta di surga,

Tengok kami yang tunggu,

Di hadapan medzbah-Mu,

Bri rahmat-Mu

3. Malam pun bertambah glap,

Pada-Mu kami harap,


Hati kami bersatu,

Memujikan kasih-Mu,

Ya kasih-Mu

4. Bila untuk slamanya,

Siang dan malam lalulah,

Brilah kami ya Allah,

Hidup kekal, di surga,

Selamanya *
255. SLAMAT MALAM

1. Pabila malam tibalah,

Dan lalulah waktu kerja,

Seakan-akan segnap alam,

Mau ucapkan slamat malam.

Reff:

Slamat malam,

Harap malaikat menjaga,

Spanjang malam glap,

Slamat malam, Slamat malam.

2. Dan bila malam tambah glap,

Nampak hanya sunyi senyap,

Melayanglah doa malam,

Dan ucapan slamat malam.

3. Ya bapa brilah perhentian,

Dari sgala pergumulan,

Hingga klak masuk surga trang,


Tiada lagi slamat malam. *

256. DOA IBU

1. Tak pernah ku akan lupa,

Pesanan ibu padaku,

Oh anakku yang mau pisah,

Ingatlah doa ibumu.

Reff:

Tiap kali aku dengar, Akan budinya ibuku,

Datanglah bisik yang senang, Mengingatkan doa ibu.

Oh pujilah rahmat yesus, Yang tlah selamatkan aku,

Dan aku boleh ke surga, Terkabullah doa ibu.

2. Tak pernah ku akan lupa,

Suara ibu manis merdu,

Meski aku tersesatlah,

Kuingat trus doa ibu.

3. Tak pernah ku akan lupa,

Tidur ibu dalam Tuhan,

Kasihnya slalu nyatalah,


Dalam doa yang hiburkan.

4. Tak pernah ku akan lupa,

Saat aku trima Yesus,

Diampun-Nya sgala dosa,

Doa ibu dijawab-Nya. *


257. DI DALAM SENGSARA DAN
KELUHANKU

1. Di dalam sengsara dan keluhanku,

Betapa manisnya ramah bersatu,

Dengan orang saleh bersama-sama,

Sehingga ku rasa Yesus di rumah.

Reff:

Rumah yang indah

Tuhan sediakan bagi ku di surga.

2. Betapa senang hidup dengan damai,

Diliputi kasih Yesus yang permai,

Meski aku acap ditimpa duka,

Kulihat kemuliaan-Mu di rumah.

3. Selagi di dunia fana ini,

Oh brikan kekuatan dan rendah hati,

Kulari pada-Mu bila bersusah,

Dan aku bersuka di rumah mulia. *


258. BETAPALAH ELOKNYA DI RUMAH
TANGGA

1. Betapalah eloknya, Di rumah tangga,

Bila ada kasihan, Di rumah tangga,

Damai dan kelimpahan, Sini sana senyuman,

Senang sama rasakan, Di rumah tangga.

Reff:

Kasihnya di rumah

Senang sama rasakan di rumah tangga.

2. Betapalah manisnya, Di rumah tangga,

Bila cocok bersama, Di rumah tangga,

Di sini sana bunga, Membri hati yang lega,

Berkat yang tak terkira, Di rumah tangga.

3. Kerja brat rasa ringan, Di rumah tangga,

Bila ada kasihan, Di rumah tangga,

Sperti adalah sinar, Dalam hati yang benar,

Tiada putus bergemar, Di rumah tangga. *


259. DI RUMAH

1. Di rumah alangkah senang

Di rumah tempat yang terang,

Tiada yang lebih bahagia,

Dari bersama Huw Allah.

2. Meskipun banyak teman,

Tapi negri perasingan,

Hatiku lebih inginkan,

Pulang ke rumahnya Tuhan.

3. Jalan kerumah rasanya,

Panjang dan pun berbahaya,

Oh brapa brapa jauh lagi ?

Tiba di rumah Almasih.

4. Hatiku rindu ke rumah,

Bebas dari sgala susah,

Bebas dari laknat dosa,

Dan maut tak lagi berkuasa.


5. Pulang seruan hatiku,

Di sana lenyaplah keluh,

Pulanglah tetap hanyalah,

Atas kehendaknya Bapa. *


260. SENANGLAH RUMAH

1. Senanglah rumah yang trima,

Allah pohon cinta,

Satu kemauan dan doa,

Bersatu ke surga.

2. Senanglah rumah yang suka,

Trima nama Yesus,

Kanak-kanak memujilah,

Orang tua serta.

3. Senang rumah yang tekun,

Dalam minta doa,

Dicintanya Alkitab pun,

Yang membri budinya.

4. Ya Tuhan brilah damai-Mu,

Dalam rumah kami,

Dalam cinta-Mu bersatu,

Tunduk printah kasih. *


261. OH KASIH ALLAH

1. Oh kasih Allah pegangan manusia,

Kami berdoa di hadapan-Mu,

Kiranya kasih yang tiada tamatnya,

Mengikat memplai skarang bersatu.

2. Oh hidup Allah brilah ketentuan,

Dalam iman yang teguh dan kasih,

Bri panjang sabar tenang dan harapan,

Brani menghadap keluh dan mati.

3. Bri kesukaan pada waktu susah,

Bri dalam pada waktu gumulan,

Pimpinlah tetap hidup yang di dunia,

Hingga tiba surga serta Tuhan. *


262. TIDUR SENANG DALAM YESUS

1. Tidur senang dalam yesus,

Bangkit nanti ratap tiada,

Lepas dari sgala susah,

Perhentian yang bahagia.

2. Tidur senang dalam Yesus,

Bangkit nanti jumpa lagi,

Itu harap dan bahagia,

Yang hiburkan hati sedih.

3. Tidur senang dalam Yesus,

Bangkit nanti berbahagia,

Lenyaplah takut dan susah,

Itu tanda kuasa Yesus.

4. Tidur senang bangkit nanti,

Bila nafiri berbunyi,

Lalu kutuk maut diganti,

Dengan hidup kekal suci. *


263. AKU TAU JURUSLAMATKU HIDUP

1. Aku tau Juruslamatku,

Hidup kekal slamanya,

Meski busuklah tubuhku,

Abu ku dihitungkannya.

2. Bilaku tlah jadi tanah,

Tentu klak kulihat Yesus,

Di hari kedatangan-Nya,

Penuh dengan kemuliaan.

3. Dengan mataku sendiri,

Aku klak pandang Rajaku,

Dan trima upah yang suci,

Mahkota berbintang itu. *

264. TAK BRAPA TAUN LAGI


Reff:

Sucikan jiwaku untuk hari itu,

Ya Yesus, oleh darah-Mu basuhkan dosaku.

1. Tak brapa taun lagi,

Kita punya umur,

Lalu berjumpa kekasih,

Yang skarang di kubur.

2. Tak lamalah lagi,

Taufan boleh tempuh,

Lalu kita akan pergi,

Ke negri yang teduh.

3. Sedikitlah lagi hati,

Sedih dan glap,

Lalu masuk trang Elkafi,

Tak lagi meratap.

4. Di sini kita crai,

Menangis berduka,

Di sana takkan crai lagi,


Senang dan bersuka. *

265. SUNGGUH GLAP BILA MAUT TIBA

1. Sungguh glap bila maut tiba,

Mengambil kekasih,

Bila kembali ke tanah,

Rasa pilu hati,

Dan sedih melihat peti,

Yang bawa dia dari kami.

2. Tapi trang harap yang mulia,

Usir glap prasaan,

Dan hiburkan yang berduka,

Menutup kuburan,

Mendekatkan kebangkitan,

Pada waktu datang Tuhan.

3. Bersedih ditilik Tuhan,

Yang mati dalam-Nya,

Kubur tempat pembaringan,


Takkan dilupa-Nya,

Sampai bangkitlah mereka,

Masuk hidup dalam surga.

4. Kita klak lagi bertemu,

Kekasih yang tidur,

Beramai menginjak nanti,

Kanaan yang subur,

Disana lenyaplah duka,

Dan tiada lagi berpisah. *

266. TIDUR SEDAP

1. Tidur sedap senang berhenti,

Tuhan yang tau engkau dijaga-Nya,

Tidur sedap sejahtramu pasti,

Jangan ratap itu takdir Allah tidur sedap.

2. Sudah habis segala kerjamu,

Mahkotamu sudah tersedia,

Sudah lalu duka dan tangismu,

Tidur sedap tiada lagi susah tidur sedap.


3. Tidur sedap sekarang kita crai,

Tapi nanti di surga yang senang,

Kita skalian akan jumpa lagi,

Tidur sedap sampai Yesus datang tidur sedap. *

267. RATAP TAK DI SANA

1. Ratap tak di sana duka pun lenyaplah,

Sukacita saja selama-lamanya,

Ratap, ratap tak di sana.

2. Pedih tak di sana penyakit tak ada,

Sehat selamnya dalam negri indah,

Pedih, pedih tak di sana.

3. Maut tak di sana tiada perkabungan,

Maut akan lenyap waktu kebangkitan,

Maut, maut tak di sana.

4. Takkan cerai lagi dalam dunia baru,


Sana kita akan puji Tuhan slalu,

Crai, crai tak di sana. *

268. MASA

1. Masa yang sudah lalu, Tak akan kembali,

Segala kata keluh, Laksana kembali,

Tetapi Firman Tuhan, Tiada sia-sia,

Kasih-Nya yang herankan, Kekal selamanya.

2. Masa yang skarang ini, Sungguh penuh bimbang,

Hidup yang datang nanti, Ditentukan skarang,

Janganlah lagi tunggu, Dengar suara Yesus,

Ambil keputusanmu, Jangan hilang Sorga.

3. Masa yang akan datang, Adalah rahasia,

Alasan hidup goncang, Gelap segnap dunia,

Tetapi yang setia, Menantikan Yesus,

Niscaya akan tiba, Di surga yang mulia. *


269. NAFAS HUW ALLAH

1. Oh nafas Huw Allah,

Penuhi hidupku,

Agar umat-Mu kucinta,

Dan turut printah-Mu.

2. Oh nafas Huw Allah,

Sucikan hatiku,

Hingga lenyap cinta dunia,

Di dalam api-Mu.

3. Oh nafas Huw Allah,

Kujadi milik-Mu,

Hingga lenyap cinta dunia,

Di dalam api-Mu.

4. Oh nafas Huw Allah,

Teguhkanlah aku,

Hingga hidupku sempurna,

Kekal beserta-Mu. *
270. SEMBILAN PULUH SEMBILAN

1. Sembilan puluh sembilan,

Domba yang di kandang,

Yang satu hilang di hutan,

Tidak dapat pulang,

Jauh di padang belantara,

Sesatlah dari gembalanya,

Sesatlah dari gembalanya.

2. Tuhan inilah domba-mu,

Cukup bilangannya,

Tetapi tuhan berseru,

Yang satu hilanglah,

Meski jalan sukar sangat,

Kucari dia sampai dapat,

Kucari dia sampai dapat.

3. Tiada seorang tebusan,

Yang cukup mengerti,

Akan sengsaranya tuhan,


Selama mencari,

Suara domba di rimba,

Hampirlah mau putus nyawanya,

Hampirlah mau putus nyawanya.

4. Dengarlah Tuhan berseru,

Dari celah gunung,

Bersukalah dengan aku,

Dombaku tertulung,

Malaikat skalian di surga,

Turut juga bersuka-suka,

Turut juga bersuka-suka. *


271. DI DALAM KASIH ALLAH

1. Di dalam kasih Allah, Takut tak padaku,

Kuslamat di dalam-Nya, Imanku pun teguh,

Angin ribut menempuh glap, Gantikan terang,

Tapi Allah sertaku, Bolehkah kubimbang ?

Tapi Allah sertaku, Bolehkah kubimbang ?

2. Ke mana Tuhan iring, Kuturut dengan snang,

Gembalaku di samping, Tiada aku kurang,

Budi-Nya tinggi, Amat terang pandangan-Nya

Jalan-Nya slalu slamat, Ku jalan serta-Nya,

Jalan-Nya slalu slamat, Ku jalan serta-Nya.

3. Kota indah gemerlap, Blum nampak skarang,

Langit yang kini gelap, Nanti klak jadi trang,

Harap yang tak terduga, Buka jalan slamat,

Hartaku Yesus, Dia ialah sahabat,

Hartaku Yesus, Dia ialah sahabat. *


272. BANGUNLAH, KENAKAN KUATMU
Hai bangun, Bangunlah

Dan jagalah hai Sion

Dan kenakanlah kuatmu,

Dengan pakaian perhiasan,

Hai Yerusalem.

Betapa elok kaki orang,

Di atas sgala gunung-gunung,

Yang membawakan kabar,

Yang baik kabar assalam.

Bersuka ria, Bersuka ria,

Sorak sorai bersama-sama,

Nyanyilah beramai-ramai,

Hai Yerusalem.

Karena Tuhan akan menghiburkan umat-Nya,

Sediakanlah dirimu bagi Almasih,

Yang tak lama lagi, Mau datang kembali.


Masyurkanlah Almasih, Siarkanlah kabar-Nya,

Yesus akan datang lagi, Menjemput umat-Nya.

273. HARAP ALLAH BESERTA KAMU

1. Harap Allah berserta kamu,

Pimpin kamu tiap hari,

Dan menggembalakan kamu,

Sampai kita bertemu lagi.

Reff:

Bertemu, bertemu, Dekat kaki Tuhan Hu

Bertemu, bertemu, Harap Allah beserta kamu.

2. Harap Allah berserta kamu,

Lindung kamu dalam kasih,

Dan menyediakan mannamu,

Sampai kita bertemu lagi.

3. Harap Allah berserta kamu,

Dalam hidupmu yang sedih,

Lengan-Nya mengangkat kamu,

Sampai kita bertemu lagi.


4. Harap Allah berserta kamu,

Dengan kasih yang sejati,

Dihindar-Nya bahayamu,

Sampai kita bertemu lagi. *


274. BIARKAN AKU PERGI

1. Di pantai laut di sebrang,

Ladang gandum masaklah,

Orang rindu Injil trang,

Ku mau segra kesana.

Reff:

Biarkan aku pergi, Tuhan yang panggil aku,

Biarkan aku pergi, Tabiklah saudaraku.

2. Ku dengar Tuhan berkata,

Hai mengapa kau lambat ?

Banyak jiwa yang minta,

Dengarkan kabar slamat.

3. Di sebrangnya laut besar,

Kulihat tangan panggil,

Pintu terbuka lebar,

Lekas kabarkan Injil.


4. Bapa, Ibu, anakku,

Slamat tinggal semua,

Di sebrangnya laut itu,

Bagiku ada kerja. *


275. AKU MAU HIDUP BAGI YESUSKU

1. Aku mau hidup bagi Yesusku,

Turut printah-Nya setiap hari,

Setia pada-Nya tiada mengeluh,

Itu jalan yang diberkati.

Reff:

Ya Yesus Juruslamat, Kusrahkan diriku,

Karena Engkau tlah srahkan, Diri-Mu bagiku,

Ku tak punya lain Tuhan, Hatiku tahtaMu,

Mulai skarang aku hidup, Ya Yesus bagiku.

2. Aku mau hidup bagi Almasih,

Ia tlah mati karena dosaku,

Kasih Nya ajak menyerah hati,

Dan sgala sesuatu yang padaku.

3. Aku mau hidup bagi Penebus,

Ia hartaku trang yang bri rahmat,

Karnalah kasih tlah mati Dia,


Untuk slamatkan orang yang jahat. *

276. AKU MAU BAHAGIKAN IMANKU

Aku mau bahagikan imanku,

Kepada siapa yang perlu itu,

Yesus memanggil pengerja,

Skarang aku pergi,

Bagikan imanku tiap hari. *


277. KASIH ALLAH

1. Kasih Allah tak terbilang,

Lidah tak dapat uraikan,

Lebih tinggi dari bintang,

Lebih dalam dari lautan,

Yang berdosa dislamatkan, Oleh korban Yesus

Yang tlah sesat didamaikan, Bersihlah dosanya.

Reff:

Oh kasih Allah yang limpah, Tak dapat diduga,

Kasih yang kekal slamanya, Jadi nyanyian surga.

2. Pabila tiba waktunya,

Krajaan dunia tlah jatuh,

Pabila orang durhaka,

Bersru pada gunung batu,

Kasih Allah tetap tahan, Tak akan berobah,

Rahmat besar yang slamatkan, Jadi nyanyian surga.


3. Jika pun laut penuh tinta,

Dan langit mejadi kertas,

Rumput-rumput jadi pena,

Dan orang skalian penulis,

Menuliskan kasih Tuhan, Akan kering lautan,

Langit tak dapat muatkan, Segnap kasih Tuhan. *


278. DOA WAKTU MALAM

1. Brilah berkat-Mu ya Yesus,

Seblumnya kami tidur,

Kami akui sgala dosa,

Serta sembahkan syukur.

2. Meski bahaya mengancam,

Melayang panah setan,

Biarlah sepanjang malam,

Malaikat bri lindungan.

3. Malam yang kabut serta glap,

Tak menudung wajah-Mu,

Engkau yang jaga tetap,

Umat-Mu dengan sungguh.

4.J ika maut menimpa kami,

Pada malam glap skarang,

Kami akan bangkit nanti,

Pabila Yesus datang. *


279. PEMUDA SKALIAN

1. Kami sahut skarang juga,

Panggilan-Mu ya Yesus,

Kami janjkan setia,

Dan membri sgala daya.

Reff:

Pemuda skalian, Berserah pada Yesus,

Pemuda skalian, Alahkan dosa-dosa,

Usahakan tiap talenta, Untuk slamatkan jiwa,

Pemuda skalian, Berserah pada Yesus.

2. Meskipun besar tantangan,

Meskipun brat ujian,

Pada-Mu kami serahkan,

Segenap kesanggupan.

3. Tiap talenta yang ada,

Meskipun hanya satu,

Bahkan waktu kami semua,


Kami srahkan bagi-Mu.

4. Harta dan tenaga kami,

Pada-Mu kami srahkan,

Dan dengan bersuka hati,

Kami kerja ya Tuhan. *


280. YESUS TAK PERNAH GAGAL

1. Kasih sahabat dunia,

Tiada yang kekal,

Tapi kasih Yesus,

Tak pernah gagal.

Reff:

Yesus tak pernah, Tak pernah gagal,

Langit bumi tak kekal, Yesus takkan gagal.

2. Angin ribut menempuh,

Habis pun akal,

Ingatlah yang Tuhanmu,

Tak pernah gagal.

3. Betapa glap hidupmu,

Yesus trang kekal,

Kuasa-Nya tetap teguh,

Tak pernah gagal. *


281. AKU PERLU YESUS

Reff: Aku perlu, perlu Yesus, Perlu Yesus tiap hari,

Perlu waktu bersuka, Perlu waktu berduka,

Segnap jalan tiap hari, Ku perlu Yesus.

1. Aku perlu sungguh pada Yesus,

Tak ada penolong sperti Dia,

Aku perlu Yesus, Juruslamat,

Pikulanku terlalu brat, Ku perlu Yesus.

2. Aku perlu Yesus sahabatku,

Dalam gelap dipimpinnya aku,

Aku perlu Yesus, Yang brikan trang,

Sertanya ku akan menang, Ku perlu Yesus.

3. Aku perlu Yesus selamanya,

Tiap hari aku ikut Dia,

Aku perlu Yesus, yang plihara,

Aku berharap pada-Nya ku perlu Yesus. *


282. SESUDAH MALAM

1. Sesudah malam, Fajar merekah,

Bersama Yesus, Surga mulai,

Habislah kerja, Oh fajar mulia,

Sesudah malam, Hari permai.

2. Sesudah malam, Tak ada awan,

Tak ada taufan, Binasakan,

Hari bergirang, Hari pujian,

Sesudah malam, Kesukaan.

3. Sesudah malam, Trang pimpin aku,

Kepada Bapa, Yang ku sembah,

Di hadapan-Nya, Dengar namaku,

Sesudah malam, Negri indah.

4. Sesudah malam, Pertemuan indah,

Tiada menangis, Tiada kesal,

Di negri mulia, Tak lagi pisah,

Sesudah malam, Hidup kekal. *


283. PMA MAJULAH

1. Bagimu ada kerja,

Dalam medan prang Yesus,

Ia panggil marilah ! PMA ! PMA !

Dengar tambur mengundang,

Jawablah kami datang !

PMA ! PMA ! Majulah !

Reff:

Kristus beserta kita, Di mana-mana,

Slamatkan jiwa-jiwa, Tujuan kita,

PMA ! PMA ! Majulah !

2. Siapa yang mau bertangguh,

Siapa mau tunggu dulu,

Laskar Kristen, hai maju ! PMA ! PMA !

Angkatlah senjata prang,

Seranglah sampai menang!

PMA ! PMA ! Majulah !


3. Musuhmu jadi lemah,

Tentranyapun larilah,

Kemenangan pastilah ! PMA ! PMA !

Musuhmu tentukanlah,

Hai bersorak-soraklah !

PMA ! PMA ! Majulah ! *


284. SUNGGUH GIRANG HATIKU

1. Kegelapan malam lalulah skarang,

Sungguh girang hatiku,

Dan aku pun hidup dalam trang siang,

Sungguh girang hatiku.

Reff:

Sungguh girang, Sungguh girang hatiku,

Yesus sudah usir bayang glap lalu,

Skarang nyanyilah aku, Karna Yesus Rajaku,

Sungguh girang, Sungguh girang hatiku.

2. Kristus tlah jadikan dunia Firdausku,

Sungguh girang hatiku,

Dengan kasih ku lakukan tugasku,

Sungguh girang hatiku.

3. Kesukaan tetap dalam hatiku,

Sungguh girang hatiku,

Di sebrang aku akan nyanyi slalu,


Sungguh girang hatiku. *

285. MAJU TENTRA YESUS

1. Maju tentra Yesus, Maju dalam prang,

Ikut Tuhan kita, Hai semua orang,

Raja dan Panglima, Dengan tentra-Nya,

Dapat mengalahkan, setan musuh-Nya.

Reff:

Maju tentra Yesus, Maju dalam prang,

Ikut Tuhan kita, Hai semua orang.

2. Sidang Tuhan Allah, Jalan serentak,

Maju sama-sama, Serta mendesak,

Kita pun bersatu, Dalam sidang-Nya,

Peraturan satu, Dalam kasih-Nya.

3. Takhta dan mahkota, Banyaklah rubuh,

Tapi sidang Yesus, Tetaplah teguh,

Maut dan pun neraka, Hancur dan luluh,

Harap dari Yesus, Dapatlah penuh.


4. Maju umat Allah, Mari bersatu,

Nyanyikan bersama, Lagu yang merdu,

Muliakan Yesus, Juruslamat-Mu,

Yang slama-lamanya, Jadi Rajamu. *


286. YESUS PANGGIL, AKU IKUT

1. Yesus panggil, aku ikut, Ikut skarang,

Suara-Nya manis memanggil,

Skarang ku datang.

Reff:

Ikut, ikut Engkau, Ya Tuhan,

Ikut setiap hari,

Engkau yang pimpin spanjang jalan,

Engkau tau isi hati.

2. Yesus panggil, aku ikut, Ikut tiap saat,

Hadirat-Nya bri padaku,

Kuasa dan berkat.

3. Yesus panggil, aku ikut, Ikut Dia slalu,

Bila Yesus yang memimpin,

Tak sesat aku. *


287. APA KITA HIDUP DEKAT YESUS ?

1. Apa kita hidup dekat Yesus,

Dalam sibuk kehidupan kita ?

Sehingga dunia melihat Yesus,

Dalam hidupan kita.

Reff:

Apa dunia lihat Yesus,

Dalam aku, Engkau juga ?

Dalam cintamu itu, Dalam bakti hidupmu,

Apa dunia lihat Yesus.

2. Apa kita pun nyatakan cinta,

Pada semua orang yang berdosa ?

Maukah kita slamatkan mereka,

Dari binasa dosa.

3. Apa hidup kita menyatakan,

Perkataan serta perbuatan ?

Yang menarik atau yang menyesat,

Orang yang cari slamat. *


288. BUKA MATAKU, YA TUHAN

1. Buka mataku, Ya Tuhan !

Untuk lihat kebenaran,

Brikanlah kepadaku kuasa,

Yang bebaskan dari dosa.

Skarang Tuhan, Aku tunggu,

Sedia turut kehendak-Mu,

Buka, ya Tuhan mataku!

Brilah trang-Mu.

2. Buka tlingaku, Ya Tuhan !

Untuk dengar kebenaran,

Aku mohon agar sabda-Mu,

Lenyapkan sgala dosaku.

Skarang Tuhan, Aku tunggu,

Sedia turut kehendak-Mu,

Buka, ya Tuhan tlingaku!

Brilah trang-Mu.
3. Buka mulutku, Ya Tuhan !

Untuk crita kebenaran.

Bukalah ya Tuhan, Hatiku !

Dan isikanlah kasih-Mu. *

Skarang Tuhan, Aku tunggu,

Sedia turut kehendak-Mu,

Buka, ya Tuhan mulutku!

Brilah trang-Mu.
289. RINDU PADA YESUS

1. Penebus, Saudara dan sahabat,

Juruslamat yang terindah,

Dicurahkan-Nya berkat dan rahmat,

Ku rindu pada-Mu Yesus !

Reff:

Aku rindu pada-Mu, Ya Yesus !

Rindulah aku bertemu segra,

Aku rindu beserta-Mu,

Rindu, ya Yesus, Pada-Mu !

2. Dunia tak dapat menarik aku,

Juruslamat lebih kuasa,

Bertambah indah Yesus bagiku,

Ku rindu pada-Mu Yesus!

3. Lebih dalam dari dasar lautan,

Juruslamat dalam cinta,

Wajah-Nya membri aku harapan,


Ku rindu pada-Mu, Yesus !

4. Teman di dunia tak slalu tulus,

Juruslamat lebih setia,

Cukup cinta-Nya memimpinku trus,

Ku rindu pada-Mu, Yesus ! *


290. AKU KLAK PANDANG RAJA SURGA

1. Aku klak pandang Raja di surga,

Aku rindu ke sana,

Di pantai emas di kota mulia,

Dengan Yesus slamanya.

Reff:

Pandang Raja dalam mulia-Nya,

Puji Dia slama-lamanya,

Ganti aku, mati di Golgota,

Aku klak pandang Raja.

2. Dalam negri penuh kesukaan,

Di mana tiada malam,

Aku nanti akan berkrajaan,

Bersama Raja Salam.

3. Aku klak pandang dan puji Raja,

Dan melihat wajah-Nya,

Aku akan nyanyikan rahmat-Nya,


Yang menuntun ke surga. *

291. YA DI SANA

1. Nyanyikan negri Allah,

Di pantai laut kaca,

Kita pergi kesana,

Tempat yang tlah tersedia.

Reff:

Ya disana, Di pantai laut kaca,

Ya kesana aku rindu pindah,

Tiada susah, Tiada duka,

Negri Allah yang mulia,

Di sebrang sana.

2. Sana adalah kota,

Emaslah jalannya,

Eloknya yang mulia,

Yang blum pernah nampaklah.

3. Air hidup mengalir,

Buah-buah limpah,
Sana tak lagi kuatir,

Lapar dan haus lenyaplah.

4. Mari bersama-sama,

Menuju kesana,

Yesus mengundang semua,

Siarkan undangan-Nya. *
292. SUDAH DEKATLAH RUMAH
DISURGA

1. Di sebrang di negri perjanjian Tuhan,

Ada kota suci Tuhan sediakan,

Bila di puncak gunung kita tiba,

Kita dapat lihat rumah yang indah.

Reff:

Sudah dekatlah, Rumah di surga,

Lihat kemuliaan yang bercahaya,

Dari pintu gerbang kota yang mulia,

Segra kita akan tiba disana,

Dengar mlaikat nyanyi sudah dekatlah,

Rumah di surga.

2. Orang-orang yang klak masuk kota mulia,

Yang plihara hukum dan iman Yesus,

Sana kita nyanyi slama-lamanya,

Dengan girang memuji nama Allah.


3. Apa kita akan berjumpa di sana,

Di negri yang trang yang tak ada susah,

Trima Tuhan dan tetaplah setia,

Bila Yesus datang slamatlah kita. *


293. JANGAN LIWAT

Jangan liwat, jangan liwat,

Jangan liwat ya Juruslamat,

Hujan berkat di sini sana,

Oh Tuhan brilah padaku juga. *


294. KU SEMBAH JURUSLAMAT

1. Ku sembah Juruslamat, Ia raja dunia,

Aku tau Ia hidup selama-lamanya,

Aku Dengar suara-Nya, Yang janjikan rahmat,

Bila ku perlu Yesus Ia dekat.

Reff:

Yesus hidup sekarang pun juga,

Dengan aku Ia jalan sambil bercakaplah,

Yesus hidup Juruselamatku,

Ku tau itu karna Ia hidup di hatiku.

2. Skarang pun aku lihat muka-Nya yang mulia,

Meski kurasa penat ku tak putus asa,

Ku tau Yesus memimpin melalui taufan,

Sudah amat dekatlah hari Tuhan.

3. Bersoraklah hai Kristen, Lupakanlah susah,

Nyanyikan haleluyah, Puji Raja Yesus,

Penolong dan harapan, Bagi yang cari Dia,


Tiada lain yang menyinta sperti Yesus. *

295. PANDU-PANDU

Oh we are the Pathfinders strong,

The servants of God are we,

Faithful as we march along,

In truth and purity.

A message to tell to the world,

A truth that will set us free,

King Jesus the saviour’s,

Coming back for you and me. *

Kami ini pandu-pandu,

Di dalam ladang Tuhan,

Setia kami maju,

Dalam kebenaran,

Membawa kepada dunia,

Kabar keselamatan,

Segra datanglah Raja Yesus,

Untuk skalian.
296. KUMPULAN ORANG MUDA

1. Semua orang muda,

Mari bekerja,

Menyiar kabar injil,

Di sluruh dunia.

Reff:

PMA, PMA, Nama ku cinta,

PMA, PMA, Mashurkan Yesus, Kami akan bekerja,

Dengan setia, PMA pengabar injil, Penarik jiwa.

2. Tua muda kerjalah,

Skarang waktunya,

Oh janganlah turut dunia,

Mari bekerja.

3. Semua orang muda,

Dipanggil Yesus,

Nyatakan rahmat-Nya,

Lakukan kerja cinta.


4. Hingga datangnya Yesus,

Marilah kerja,

Kita klak trima upah yang indah,

Di surga. *
297. PERTAHANKAN BENTENG

1. Hai lihatlah dari surga,

Datang isyarat,

Tuhan kirim bantuan-Nya,

Kemnangan dekat.

Reff:

Tetap pertahankan benteng,

Yesus printahkan,

Kirimlah jawab ke surga,

Kami bertahan.

2. Hai lihatlah tentra musuh,

Dipimpin setan,

Banyak pahlawan yang jatuh,

Dalam peprangan.

3. Lihat berkibarlah panji,

Trompet berbunyi,

Dalam namanya Almasih,


Kemnangan pasti.

4. Lama dan haibat peprangan,

Bantuan dekatlah,

Panglima Yesus di depan,

Hai bersoraklah. *
298. TIADA SAHABAT SEPERTI YESUS

1. Tiada sahabat seperti Yesus,

Tuhanku, Tuhanku,

Sgala penyakit disembuhkan-Nya,

Tuhanku, Tuhanku.

Reff:

Yesus tau suka duka kita,

Dipimpin-Nya selamanya,

Tiada sahabat seperti Yesus,

Tuhanku, Tuhanku.

2. Yesus berkuasa dan Maha Suci,

Tuhanku, Tuhanku,

Dan Ialah amat rendah hati,

Tuhanku, Tuhanku.

3. Dia selalu beserta kita,

Tuhanku, Tuhanku,

Cinta-Nya slalu membrikan suka,


Tuhanku, Tuhanku.

4. Tiada seorang ditinggalkan-Nya,

Tuhanku, Tuhanku,

Dan yang berdosa diampunkan-Nya,

Tuhanku, Tuhanku, *
299. APAKAH ENGKAU SUSAH ?

1. Apakah engkau susah dan pnat ?

Ditudung pun dengan gelap ?

Adalah trang pada Juruslamat,

Dan hidup limpah tetap!

Reff:

Pandanglah pada Yesus,

Lihat wajah-Nya yang mulia,

Dan lenyaplah kesnangan dunia,

Dalam trang kemuliaan-Nya.

2. Oleh kematiannya Yesus,

Kami beroleh hidup snang,

Serta bebas dari kuasa dosa,

Karna kami tlah menang !

3. Sabda-Nya tiada pernah gagal,

Percayalah kepada-Nya,

Pergi ke dunia yang hilang akal,


Kabarkan slamat surga ! *

300. BRANI HATI KARNA BENAR

1. Brani hati karna benar,

Buat kerjamu dengan bergemar,

Kabarkan injil brani dan sabar,

Malaikat bantu membawa kabar,

Malaikat bantu membawa kabar.

Reff:

Brani hati, karna benar, Brani karna benar.

2. Brani hati karna benar,

Bujukan setan janganlah dengar,

Berdirilah dengan tulus hati,

Sebagai pahlawan brani mati,

Sebagai pahlawan brani mati.

3. Brani hati serta tulus,

Tuhan pliharakan, Jalanlah trus,

Dengan brani majulah ke muka,

Langkah tetap menuju ke surga,


Langkah tetap menuju ke surga. *

301. YESUS HARTA YANG TERINDAH

1. Yesus harta yang terindah,

Hidup dan sukaku,

Ia membri kekuatan,

Hingga aku teguh,

Dalam duka dihibur-Nya,

Dalam lemah dikuatkan-Nya,

Ku tak susah,

Karna Yesus temanku.

2. Yesus harta yang terindah,

Sahabat yang setia,

Aku datang kepada-Nya,

Dan berkat ku trima,

Kepadaku Ia membri,

Keperluan tiap hari,

Ku tak bimbang,

Karna Yesus temanku.

3. Yesus harta yang terindah,


Pada-Nya kusetia,

Aku takkan sangkal Dia,

Kujadi milik-Nya,

Ku ikut Dia slamanya,

Siang malam Ia jaga,

Ku ikutlah,

Karna Yesus temanku.

4. Yesus harta yang terindah,

Yang lain ku tak rindu,

Aku percaya pada-Nya,

Sepanjang umurku,

Aku hidup serta Dia,

Hidup yang indah di surga,

Hidup kekal,

Karna Yesus temanku. *


302. DALAM HATIKU ADA LAGU

1. Dalam hatiku ada lagu,

Datangnya dari surga,

Tak ada lagu yang lebih merdu,

Itulah lagu cinta.

Reff:

Dalam hatiku mendengunglah, Lagu merdu senang,

Dari surga yang trang, Dalam hatiku mendengunglah,

Lagu kecintaan Yesus.

2. Kucinta Yesus yang tlah mati,

Dan membasuh dosa ku,

Ditaruh-Nya lagu dalam hati,

Yang ku nyanyikan slalu.

3. Ku akan nyanyi lagu itu,

Dengan malaikat semua,

Betapa indah betapa merdu,

Dengar biduan surga. *


303. KITA MAJU BERSAMA

Kita maju bersama,

Kumpulan orang muda,

Kita kerja bersama,

Kumpulan orang muda,

Tugasmu lakukan,

Carilah kemenangan,

Bagikan iman,

Kita majulah bersama,

Kumpulan orang muda. *


304. MARILAH BERSUKACITA

1. Marilah bersuka cita,

Jangan bersungut-sungut,

Karna Allah Bapa kita,

Akan diamkan ribut.

Reff:

Tetaplah bersuka cita,

Menyanyi dengan girang,

Rajin melakukan kerja kita,

Dengan hati yang senang.

2. Tangan-Nya melindung kita,

Di saat Pencobaan,

Hai janganlah putus asa,

Ingatlah janji Tuhan.

3. Kita rasa amat susah,

Bila tidak setia,

Melakukan kerja kita,


Yang ditugaskan Bapa.

4. Slalu girang umat Tuhan,

Tetap terang jalanya,

Yang jahat kita tolakkan,

Yang benar kita cinta. *


305. SAHABAT, TEMAN, KAWAN,
PEMIMPIN

1. Hai sahabat,

Hai sahabat,

Bersatulah dengan erat,

Turut Yesus, Juruslamat,

Hai sahabat,

Hai sahabat.

2. Teman-teman,

Kawan-kawan,

Setia pada perjanjian,

Tulus dalam perbuatan,

Teman-teman,

Kawan-kawan.

3. Hai pemimpin,

Hai pemimpin,

Brani hati jangan dingin,

Capailah yang kamu ingin,


Hai pemimpin,

Hai pemimpin.

306. YESUS SAHABAT TERINDAH

1. Yesus sahabat terindah,

Yang menghapuskan dosa

Sgala pergumulan kita,

Srahkanlah dalam doa!

Brapa susah kita tanggung,

Brapa suka pun lenyap,

Karna kita tak bertekun,

Dalam doa yang tetap.

2. Kalau datang pencobaan,

Kesukaran dan duka

Jangan putuslah harapan,

Srahkanlah dalam doa!

Manakah teman setia,

Sperti Yesus, Tuhanmu?

Yang mengerti keluh kita,

Dalam doa yang sungguh.


3. Bila kita jadi lemah,

Beban pun brat rasanya

Yesuslah penolong kita,

Srahkanlah dalam doa!

Jikalau temanmu undur,

Haraplah pada Tuhan,

Ia Prisai dan Penghibur,

Yang membrikan lindungan. *


307. SEMUA ORANG HARUS TAU

1. Semua orang harus tau,

Semua orang harus tau,

Semua orang harus tau,

Siapa Yesus,

Yesus bunga bakung indah,

Bintang fajar cemerlang,

Yang termulia dari smua,

Kabarkan dengan girang.

2. Semua orang harus tau,

Semua orang harus tau,

Semua orang harus tau,

Yang Yesus buat,

Yesus korbankan hidup-Nya,

Mati untuk semua,

Agar kita boleh trima,

Hidup kekal disurga. *


308. LEBAR SPERTI LAUTAN

Lebar sperti lautan,

Tinggi atas awan,

Dalam sperti dasar laut,

Kasihnya Tuhan,

Meski aku hina,

Ia tetap menjaga,

Karna kasih-Nya,

Mengikut aku dimana-mana.

Wide, Wide as the ocean,

High as the heav’ns above,

Deep deep as the deep-est sea,

Is my Saviour’s love,

I tho’so unworthy.

Still am a child of His care,

For His word teaches me that

His love reaches me every where. *


309. SLAMATLAH JIWAKU

Slamatlah jiwaku,

Dalam perlindungan-Nya,

Sejahtra hidupku,

Dalam kecintaan-Nya,

Tak ada susah,

Tak ada duka,

Karna Tuhan plihara,

Slamatlah jiwaku,

Dalam perlindungan-Nya. *
310. TRANG DARI SURGA

Trang dari surga,

Trang dari surga,

Mulianya pnuhi jiwaku,

Trang dari surga,

Trang dari surga,

Haleluyah,

Yesus milikku.

Heavenly sunshine,

Heavenly sunshine,

Flooding my soul with glory divine,

Heavenly sunshine,

Heavenly sunshine,

Haleluyah,

Jesus is mine. *
311. IA ALLAH TAK AKAN GAGAL

Ia Allah,

Takkan gagal,

Janjian-Nya,

Takkan gagal,

Lindungan-Nya,

Takkan gagal,

Jawab doa,

Takkan gagal.

He cannot fail,

For He is God,

He cannot fail,

He pledged His Word,

He cannot fail,

He’ll see you Thro,

He cannot Fail,

He’ll answer you. *


312. AJAIB ENGKAU YA YESUS

Ajaib Engkau, ya Yesus !

Tiadalah taranya !

Ajaib Engkau, ya Yesus !

Bagiku yang maha indah,

Ajaib Engkau, ya Yesus !

Engkau aku cinta !

Engkau yang maha indah,

Bagiku, ya Yesus !

Wonderful, wonderful Jesus !

Who can compare with Thee !

Wonderful, wonderful Jesus !

Fairer than all art Thou to me !

Wonderful, wonderful Jesus !

Oh how my soul loves Thee !

Fairer than all the fairest,

Jesus, art Thou to me ! *


313. HATIKU RINDU

Hatiku rindu kepada Yesus !

Hatiku rindu melihat muka-Nya,

Oh betapalah penat,

Aku hidup di dunia,

Hatiku rindu pada Yesus.

I’ve a longing in my heart for Jesus,

I’ve a longing in my heart to see His face,

I am weary, oh so weary,

Of travling here below,

I’ve a longing in my heart for Him. *


314. KARENA ALLAH CINTA

Karna Allah cinta,

Dibrilah Anak-Nya,

Mati di Golgota,

Selamat kan kita,

Akan datang Yesus,

Alangkah mulia !

Ajaiblah cinta-Nya.

For God so loved the world,

He gave His only Son,

To die on Calv’ry tree,

From sin to set me free,

Some day He’s coming back,

What glory that will be !

Wonderful His love to me. *


315. AKU SENANG DAN GIRANG
SELALU
Aku senang dan girang selalu,

Yesus sudah angkat bebanku,

Spanjang hari nyanyilah aku,

Yesus sudah angkat bebanku.

Dulu hatiku berat karna dosa,

Skarang gantinya,

Yesus bri damai-Nya,

Aku senang dan girang selalu,

Yesus sudah angkat bebanku.

I’m so happy and here’s the reason why,

Jesus took my burden all away,

Now I’m singing as the days go by,

Jesus took my burden all away,

Once my heart was heavy with a load of sin,

Jesus took the load,

And give me peace within.

I’m so happy and here’s the reason why,


Jesus took my burden all away. *

316. NAMA YESUS AMAT INDAH

Ku tau nama Yesus terindah,

Sucilah ia sperti nama-Nya,

Oleh sbab itu ku cinta Dia,

Oh, ku tau nama Yesus terindah.

Jesus is the sweetest name I know,

And He’s just the same as His holy name,

And that’s the reason why I love Him so,

Oh, Jesus is the sweetest name I know. *


317. KU LIHAT YESUS

Pagi ku pandang wajah-Nya,

Malam ku nampak rupa-Nya,

Di glapku dengar suara-Nya,

Di mana pun kulihat Dia.

In the morning I see His face,

In the evening His form I trace,

In the darkness His voice I know,

I see Jesus evry where I go. *


318. DALAM HATI

Dalam hati, Dalam hati,

Masuklah, ya Tuhan Yesus,

Masuk skarang, Dan tinggal snang,

Dalam hatiku, ya Yesus.

Dari hati, Dari hati,

Bersinarlah, Tuhan Yesus,

Bersinarlah, Selamanya,

Dari hatiku, ya Yesus.

In to my heart, In to my heart,

Come in to my heart, Lord Jesus,

Come in to day, Come in to stay,

Come in to my heart, Lord Jesus.

Out of my heart, Out of my heart,

Shine out of my heart, Lord Jesus,

Shine out today, shine out al way,

Shine out of my heart, Lord Jesus. *


319. SEBRANG LANGIT BIRU

Sebrang langit biru,

Adalah istana,

Sebrang langit biru,

Aku rindu sana,

Dan lihat muka Yesus,

Yang penuh kasih,

Sebrang langit biru, Nanti.

Somewhere beyond the blue,

there’s a mansion for me,

Somewhere beyond the blue,

I am longing to be,

I’ll see my Saviour’s face,

and sing of saving grace,

Somewhere beyond the blue, some day. *


320. TUHAN, BRI KAMI SETIA

1. Tuhan, bri kami,

Setia slalu,

Hingga klak pandang mulia-Mu,

Tinggal dalam-Mu,

Percaya teguh,

Tuhan, bri kami,

Setia slalu.

2. Tuhan, bri kami,

Setia slalu,

Hingga klak pandang muliaMu,

Setia yang tekun,

Dalam apapun,

Tuhan, Bri kami,

Setia slalu. *
321. AKU MAU PULANG

Aku mau pulang,

Ke rumah yang trang,

Aku mau pulang,

Pada Bapa,

Sana tak lagi susah,

Dan pedih,

Aku mau pulang ke surga. *


322. AKU MAU SEDIA

Ku mau sedia bila Yesus datang,

Ku mau sedia bila Yesus datang;

Kesnangan dunia,

Hilanglah dayanya;

Tuhan jagalah aku.

I want to be ready when Jesus comes,

I want to be ready when Jesus comes,

Earth’s pleasures grow dim,

While I’m waiting for Him,

Lord keep me till Jesus comes. *


323. HARI YANG MULIA AKAN TIBA

Hari yang mulia,

Nanti akan tiba,

Sebab itu bangun,

Nyanyilah hai anak trang,

Hari yang mulia,

Nanti akan tiba,

Bila dunia sembah Kristus,

Sebagai Rajanya.

There’s new day dawning,

There’s new day dawning,

Then a rise o children of the light,

A rise and sing,

There’s a new day dawning,

There’s new day dawning,

When the nations of the world,

Shall worship christ the King. *


324. APA YANG DUNIA PERLU

Apa yang dunia perlu,

Hanyalah Yesus,

Apa yang dunia perlu,

Hanyalah Yesus,

Ia memberikan suka,

Hapus dosa dan duka,

Apa yang dunia perlu,

Hanyalah Dia.

What the world needs is Jesus,

Just a glimpse of Him,

What the world needs is Jesus,

Just a glimpse of Him,

He will bring joy and gladness,

Take away sin and sadness,

What the world needs is Jesus,

Just a glimpse of Him. *


325. KALAU KAU MAU GIRANG

Kalau kau mau girang,

Girang sungguh,

Trima Yesus dihatimu;

Dosa dihapus-Nya,

Duka jadi suka,

Dan hidupmu menjadi baru. *


326. BUKALAH HATIMU

Bukalah hatimu,

Bukalah hatimu;

Yesus mau masuk,

Dan slamatkan engkau,

Oh bukalah hatimu !

You must open the door,

You must opent the door;

When Jesus comes in,

He will save you from sin,

But you must open the door. *


327. CERITA ITU

1. Nyanyikanlah crita itu,

Yesus mati bagiku;

Tinggalkan istana surga,

Untuk salib Golgota.

Reff:

Nyanyikanlah crita itu, Yesus mati bagiku;

Nyanyikan bersama-sama, Ditepi laut kaca.

2. Ku sesat dari-Mu Tuhan,

Karna ku tak tau jalan;

Dengan tangan pnuh kasihan,

Engkau hantar ku pulang.

3. Keglapan tudungi aku,

Kesusahan menimpa;

Tapi Yesus pimpin slalu,

Dan slamat di lengan-Nya. *


328. TUHAN TOPAN SEDANG MENDRU

1. Tuhan topan sedang mendru,

Dan ombak pun memalu.

Langit cerah menjadi hitam,

Hilang sgala harapan;

Oh Tuhan bangunlah skarang,

Brilah pertolongan,

Bahaya kini sedang mengancam,

Berglora laut yang dalam.

Reff:

Angin dan ombak turut printah-Nya.

Diam teduh walaupun lautan berglora,

Atau murka Setan dan manusia, Tak dapat membinasakan bahtra,

Dalamnya tidurlah Khalik dunia; Semuanya turut printah-Nya;

Diam teduh, diam teduh ! Semuanya turut printah-Nya, Diam teduh !

2. Dengan hati penuh duka,

Ku datang pada Yesus,

Bawalah sgala kesusahan,


Tolong skarang oh Tuhan !

Hapuskan sgala dosaku,

Sucikan jiwaku,

Bila aku tersesat oh Tuhan,

Janganlah Kau tinggalkan.

3.Tuhan sgala pun lalulah,

Jiwaku pun tenanglah,

Damai bahagia hidupku,

Surga dalam hatiku;

Oh Tuhan pimpinlah slalu,

Jangan biarkan aku,

Ku tibalah dengan kesukaan,

Pada tempat yang aman. *


329. DENGAR YA TUHAN KAMI
BERDOA

Dengar ya Tuhan kami berdoa,

Penuhi kami dengan rahmat-Mu;

Trangi hidupku dengan kasih-Mu.

Sabat ini kami berbahagia. Amin. *


330. BIARLAH SEGALA KATA

Biarlah segala kata,

Dan bisikan hatiku.

Berkenan di hadirat-Mu,

Oh Tuhan dan Juruslamatku. Amin. *

331. TUHAN DENGAR DOA KAMI

Tuhan dengar doa kami,

Berkatilah kami umat-Mu. Amin. *


332. DENGAR YA TUHAN

Dengar ya Tuhan,

Dengar ya Tuhan.

Akan doa kami,

Dan bri damai-Mu. Amin. *

333. PUJILAH ALLAH BAPA

Pujilah Allah Bapa,

Dan Allah Anak,

Dan Rohul kudus,

Sbagai pada awal zaman,

Skarang dan selamanya,

Hingga kesudahan.

Amin. *
334. BUANG BEBANMU PADA TUHAN

Buang bebanmu pada Tuhan,

Ia bri pertolongan;

Tak pernah Ia biarkan umat-Nya jatuh;

Ia di sampingmu.

Besar rahmat Tuhan,

Pada skalian alam;

Trima Tuhan umat-Mu,

Yang menyembah Hu. *


335. TUHAN MEMBERKATI DAN
MEMELIHARAMU

Kiranya Tuhan akan memberkati,

Dan memliharamu,

Dan bri damai,

Dan kesukaan Tuhan,

Tunjuk wajah-Nya padamu,

Dan kasihi akan engkau,

Ia mengasihi akan jiwamu. Amin. *

336. BERKATI FIRMAN-MU

Berkati firman-Mu,

Dalam hati kami Tuhan,

Dan biarlah kami setia,

Turut kehendak-Mu.

Amin, Amin. *
337. YA ROH SUCI PIMPINLAH

Ya Roh suci pimpinlah,

Kami tuju ke surga;

Pimpinlah kami slalu !

Oleh terang-Mu. *

338. CURAHKAN BERKAT-MU YA


TUHAN

Curahkan berkat-Mu ya Tuhan;

Bila kami pulang kerumah;

Pimpin kami sepanjang hari,

Pujilah Yesus selamanya. Amin. *

339. TUHAN ADA DALAM KAABAH

Tuhan ada dalam kaabah,

Hai dunya berdiam,


Di hadapan Allah. *

340. SURYA PUN MASUKLAH

1. Surya pun masuklah,

Bintang bercahyalah,

Lautan tenang diam membisu,

Aku di laut biru,

Tapi arus mengalirlah deras,

Dengan bunyi yang kras,

Bila tlah sampailah ke laut,

Bebas pulang kerumah.

2. Lonceng malam bunyi,

Tiba malam sunyi.

Harap tiada duka,

Berpisah bila tiba;

Walaupun jauh arus membawaku

Atas laut biru,

Ku lihat wajah Jurumudiku,

Bila ku berlalu. Amin. *


341. TUHAN LINDUNGI KAMI

Tuhan lindungi kami,

Pada malam ini

Dan malaikat jaga kami,

Hingga tiba pagi.

Amin. *
342. BAWALAH PERPULUHANMU

1. Dengar Sabda Allah dalam Kitab-Nya

“Bawa segala perpuluhanmu !”

Penuhilah perbendaharaan-Ku,

Demikian Sabda Allah.

Reff:

Bawalah segala perpuluhan,

Cobailah akan Allah mu,

Allah akan curahkan berkat

Yang tidak sempat lagi kamu taruh.

2. Adakanlah penyerahan bagi-Nya

“Bawa segala perpuluhanmu !”

Pintu langit Tuhan akan membuka,

Curahkan berkat yang limpah.

3. Maukah engkau trima kuasa Roh Allah,

“Bawa segala perpuluhanmu !”

Kuasa iblis di hadapanmu kalah,


Penyerahanmu sempurna.

4. Serahkanlah pujian bagi Allah,

Setelah bawa perpuluhanmu !

Nyanyi haleluyah dari hatimu,

Setelah trima berkat-Nya. *