Anda di halaman 1dari 8

UNIVERSITI MALAYA

NAMA PELAJAR :NOR ASMANIRA BINTI ZAKARIA

NO MATRIK: :JEA080187

SESI :SEMESTER 1 2008/2009

NAMA PENSYARAH :DR.AMRAN MOHAMAD

NAMA TUTOR :CIK HADIJAH ABD RAHMAN

FAKULTI :AKEDEMI PENGAJIAN MELAYU

KANDUNGAN MUKA SURAT

Pengenalan……………………………………………………… 1

Falsafah pemikiran tokoh……………………………………….. 2-4

Penutup………………………………………………………….. 5

Bibliografi………………………………………………………..6
PENGENALAN

Ibnu Tufail atau nama asalnya Abu Bakar Muhammad Bin Abdul Malik Bin Muhammad

Bin Tufail al-Andalus.Nama Latin Abubacer ialah Filsuf,doctor dan pejabat pengadilan

Arab Muslim dari Al-Andalus. Lahir pada tahun 1106 masihi diGuadix dekat Granada,ia

dididik J Ibnu Bajjah(Avempece).Ia berjabat sekrataris untuk penguasa Granada.Lebih

dikenali sebagai ahli hukum , doktor perubatan dan ahli politik yang handaldan kemudian
sebagai user untuk Abu Yaqub Yusuf iaitu seorang penguasa Sepanyol Islam (Al-

Andalus).Ibnu Tufail meninggal di Marako, sepanjang hayatnya beliau berjaya

mengarang ‘ Hary Ibnu yaqthan”(Hidup putra kesadaran). Roman firasat dan kesan

Alegori lelaki yang hidup sendiri dari sebuah pulau dan yang tanpa hubungan dengan

manusia lain yang telah menemukan kebenaran dengan pemikiran yang masuk akal.

Ibnu Tufail pernah memegang jawatan doctor peribadi kepada pemerintahan Al-

Muwahidin ,Abu Yakub Yusuf . Selepas bersara tempat Ibnu Tufail digantikan oleh anak

muridnya iaitu Ibnu Rusyd.Semasa hayatnya , Ibnu Tufail pernah dilantik sebagai

Menteri dan merupakan ahli politik yang terkenal dan dihormati dikalangan golongan

pemerintah. Selain daripada itu Ibnu Tufail juga melibatkan dirinya dalam bidang

pendidikan, pengadialn dan penulisan.Sebagai pemikir dan pelajar Ibnu Tufail pernah

mendapat pujian sebagai Maecenas

IbnTufail banyak menghasilkan karya falsafah namun tidak semua berjaya

ditafsirkan dan diwarisi hanya satu sahaja yang dapat diwarisi oleh umat Islam sehingga

sekarang. Ini kerana karya-karya yang lain sukar untuk diterjemahakan, namun begitu

buku ini kemudiannya diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa yunani. Kitab

hasil karya Ibnu Tufail itu ialah`Yadzan’. Dalam kitab Yadzan beliau memutuskan

pandangannya secara umum dengan gaya bahasa dan imginasi yang indah.Yadzan juga

merupakan kitab yang paling indah dihasilkan oleh seorang ahli falsafah Islam seabad

dengannya. Dalam buku tersebut beliau cuba menerangkan bagaimana manusia mampu

mengenali Allah,dilakukan dengan membuat pengkajian terhadap alam sekitar dan alam
sekeliling. Watak yang dibawa dalam buku ini , Ibnu Tufail cuba merangka satu falsafah

melalui tahap pemikiran yang ada pada manusia.Ibnu Tufail menggunakan watak Hay ibn

Yaqzan yang hidup disebuah pulau di Khatulistiwa dengan menggunakan gambaran

percampuran empat unsur penting dalam kehidupan harian manusia iaitu panas, sejuk,

basah dan kering. Beliau menceritakan tentang watak ini yang hidup ditempat yang

terpencil dan mampu mempertahankan setiap aktiviti kehidupannya dengan baik kerana

penggunaan kemampuan akal dan bantuan pancaindera dengan baik.Watak yang

diperkenalkan oleh Ibnu Tufail ini dianggap sebagai watak luar biasa dalam karya

falsafah yang dihasilkan oleh ahli falsafah sebelum ini.

Watak Hay Bin Yaqzan yang dikemukakan oleh Ibnu Tufail adalah watak yang

tidak pernah mengenali ibu bapanya, tetapi Ibnu tufail telah melengkapkan watak ini

apabila alam telah mengurniakan seekor kijang yang menyusu dan memberikan makan.

Setelah menjangkau dewasa Ibnu Tufail telah mengarahkan pandangan Hay Bin Yaqzan

terhadap perkara yang ada di sekelilingnya bermula dari itu Ibnu Tufail telah

membahaskan tentang kejadian dan rahsia perubahan yang berlaku disekeliling. Bagi

pandangan beliau juga disebalik alam terdapat sebab yang tersembunyi yang mentadbir

dan menbentuknya. Watak Hay Bin Yaqzan yang diperkenalkan oleh Ibnu Tufail yang

selalu membahaskan serta menganalisis sesuatu perkara sehingga Hay Bin Yaqzan ini

mampu mengetahui bahawa kebahagian dan kesengsaraan manusia itu bergantung kepada

hubungan manusia dengan Allah, iaitu pegangan agama. sebagai tokoh falsafah islam

Ibnu Tufail ingin memberitahu kepada pembaca karya beliau bahawa pegangan agama
amat penting dalam kehidupan harian. watak inilah yang Berjaya menbantu pembaca

memahami pemikiran falsafah Ibnu Tufail.

Ibnu Tufail banyak menghasilkan falsafah termasuklah mengenai ilmu

metafizik,matematik,fizik dan sebagainya.beliau melihat alam yang dihuni manusia ini

sebagai baru ditadbir oleh tuhan Yang Satu dan berkuasa penuh, dalam diri manusia pula

terdapat roh yang menjadi sumber asas kehidupan mereka di muka bumi ini falsafah Ibnu

Tufail bukan sahaja berdasarkan metafizik tapi sains tabii seperti fizik contohnya beliau

mendapati lapisan udara yang tinggi lebih sejuk dan nipis daripada lapisan rendah

disebabkan kepanasan berlaku dilapisan permukaan bumi bukannya diruang udara. Selain

itu pemikiran falsafah Ibnu Tufail juga meliputi perkara yang berkaitan dengan

masyarakat. Ibnu Tufail menyatakan sebahagian masyarakat, terdiri daripada anggota-

anggota yang malas. masyarakat yang digambarkan oleh Ibnu Tufail adalah mereka yang

mempunyai nilai-nilai yang sedia ada tanpa mahu mencari kelebihan masing-masing

sebaliknya terserah apa yang dimiliki sahaja tanpa mahu memperbahaskannya.mungkin

tujuan seorang falsafah menyatakan demikian adalah untuk menaikkan semangat

masyarakat yang membaca karya beliau bahawa tidak semua masyarakat malas dan tidak

berusaha untuk mempertahankan hak yang dimiliki, sebagai mana yang dinyatakan oleh

Ibnu Tufail

Walaupun dikatakan Ibnu Tufail tidak mempunyai mana-mana pengikut namun

beliau mempunyai anak murid,Ibnu Bajjah merupakan anak murid Ibnu Tufail namun

anak muridnya ini tidak juga mengikut sepenuhnya falsafah yang dibahawa oleh
gurunya., namun dalam karya yang beliau hasilkan banyak dipengaruhi oleh falsafah

anak muridnya Ibnu Bajjah. Hal ini dapat diperhatikan pada pertengahan buku ‘hay bin

yazan” yang membawa mesej yang sama dengan kitab yang dihasilkan oleh Ibnu Bajjah

iaitu Mutawwihid dalam buku ini Ibnu Bajjah telah melakukan pembelaanterhadap

tulisan Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ibnu Tufail juga mudah menerima pandangan serta

pemikiran ahli-ahli falsafah Islam yang contohnya Al-Farabi dan beberapa ahli falsafah

islam yang lain dengan baik.Namun demikian Ibnu Tufail tidak menerima bulat-bulat

setiap saranan yang dibawa oleh ahli-ahli falsafah ini. Sebaliknya beliau mengkaji dan

meneliti dengan lebih terperinci terlebih dahulu pandangan falsafah tersebut. Ibnu tufail

mendapati kepanasan yang berlaku pada permakaan bumi dihasilkan oleh geseran,

gerakan cahaya samaada di apt ataupun matahari.Pembaca menganggap perkara tersebut

biasa pada zaman sekarang juga sebaliknya pandangan yang dibawa oleh Ibnu Tufail

sebenarnya telah menyedarkan batasan kepada ahli-ahli sains untuk menjalankan setiap

kajian terhadap kepanasan dan segala fenomena yang berkaitan dengan kepanasan

permukaan bumi

KESIMPULAN

Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir pada 1185 Masihi,Beliau tetap aktif

dengan masyarakat sekeliling dan terjebak dengan baik dalam bidang pemerintahan

kenegaraan. Ini berbeza dengan kebanyakan ahli falsafah yang suka mengasingkan diri
apabila mengjangkau usia yang lanjut. Falsafah pemikiran yang dibawa oleh Ibnu Tufail

dapat dipelajari sehingga kini. Walaupun hanya satu sahaja falsafah yang tersohor namun

karya tersebut dapat mengharumkan nama beliau dikalangan tokoh-tokoh falsafah Islam.

Pemikiran yang dibawa melalui kitab Hay Bin Yazan dapat mengorek pemikiran

pembaca-pembaca falsafah bahawa pentingnya penggunaan akal dan pancaindera dalam

kehidupan harian walaupun pelbagai rintangan dan dugaan yang terpaksa dihadapidan

tidak mensia-siakan kelebihan tersebut.

BIBLIOGRAFI

P.Bonnle,the awakening of the soul(London 1905)

Penerbit bulan bintang jakarta


dr wikipedia bahasa Indonesia,ensiklopedia bebas

wikimedia foundation.inc

http://id.wikipedia.org/wiki/ibnu tufail

http//wwwalhakelantan.tripod.com./tokoh/id3.html

Anda mungkin juga menyukai