Anda di halaman 1dari 34

p 

Masihkah kesantunan bahasa itu dipraktikkan ketika


berkomunikasi pada zaman globalisasi ini? Apa
yang dapat kita sendiri lihat adalah semakin banyak
penggunaan kata-
kata-kata yang kurang sopan, yakni
penggunaan bahasa yang tidak berbahasa ketika
berkomunikasi, serta tidak lagi menggunakan
sapaan yang bersesuaian ketika berkomunikasi.
m leh itu hari ini kita akan membincangkan
tentang kurangnya aspek kesantunan berbahasa
ketika berkomunikasi, di mana semakin kurang
tatabahasa atau tatacara berbahasa dalam
interaksi antara individu. Sebelum
membincangkan aspek tersebut, terlebih dahulu
akan diterangkan tentang kesantunan berbahasa.
m urut dibincangkan di sini ialah siapakah golongan yang
tidak atau kurang dalam menggunakan kesantunan
bahasa ketika sedang berkomunikasi dan juga tempat
atau situasinya berlaku hal yang demikian.

m Apabila sudah dibincangkan tentang siapa dan tempat


atau waktunya, maka akan turut dikemukakan faktor-
faktor-
faktor penyebab mereka berbahasa yang kurang sopan
dan penyebab yang menunjukkan individu tidak
mempunyai kesantunan bahasa ketika berkomunikasi.
m Sebelum menyimpulkan perbincangan ini akan
diterangkan juga saranan atau cara kesantunan
berbahasa ketika berkomunikasi.
m ahasa sebenarnya wujud kerana kata, tiada kata
tiadalah bahasa. Perhubungan untuk menyampaikan
dan menerima gagasan antara seorang dengan seorang
dan seterusnya antara seluruh anggota masyarakat
dengan anggota masyarakat yang lainnya di seluruh jagat
ini adalah melalui bahasa (Keris Mas, 1988:31).

m ahasa bukan setakat alat untuk menyampaikan


maklumat (fakta) semata-
semata-mata, tetapi turut berperanan
dalam menyampaikan perasaan prejudis penggunanya.
m alam bahasa yang kita gunakan, kata Ludwig
Wittgenstein, ahli falsafah bahasa dari Austria,
tersirat suatu orientasi hidup yang bukan saja
merangkumi konsep yang menjadi pegangan kita
mengenai sekitar, melainkan juga perasaan, nilai,
fikiran, kebudayaan, hingga tahayul.

m ahasa amat penting kerana ia yang menentukan


hubungan dan pergaulan dalam segala segi di
masyarakat .
m engan bahasalah kita dapat menyembunyikan dan mengungkap
fikiran, dengan bahasa pula kita mencipta dan mengakhiri sesuatu
konflik.

m Kerana bahasa juga, kita menyerahkan cinta dan dengannya pula


kita mengumumkan perang.

m Singkatnya, bahasa adalah petunjuk kehidupan dan gambaran


dunia kita.

m Maka dengan bahasa yang kita gunakan itu boleh


menggambarkan keperibadian kita, siapa kita, asal usul kita,
sosiobudaya kita, pendidikan kita dan banyak hal yang berkaitan
dengan kita, sama ada ia sesuatu hal yang baik mahupun
sebaliknya.
m ang kurik itu kundi,
m yang merah itu saga,
m yang baik itu budi,
m yang indah itu bahasa.
m Pantun di atas menggambarkan bahawa pentingnya
penggunaan bahasa bagi menggambarkan budi
seseorang.

m Penggunaan bahasa yang betul oleh si pemakainya


menggambarkan si pemakai mempunyai budi pekerti
yang tinggi.

m Kesantunan bahasa adalah alat untuk menunjukkan


kehalusan budi bahasa, beradab dan bersopan. Selain itu
penggunaannya adalah untuk menjaga perasaan orang
lain.
m Kesantunan bahasa ialah tatacara atau peraturan
yang wujud dalam berbahasa, di mana ia
merujuk kepada cara dan bentuk bahasa yang
digunakan oleh seseorang itu dengan penuh
sopan, tidak biadab atau kurang ajar.

m Kesantunan bahasa merangkumi aspek-


aspek-aspek
seperti pemilihan kata yang digunakan ketika
bertegur sapa (bahasa sapaan), nada, gerak laku
dan gaya yang digunakan ketika berkomunikasi.
m Kesantunan bahasa sering kali dapat dilihat dalam
interaksi antara individu yang berkomunikasi.

m atabahasa atau tatacara berbahasa harus sesuai dengan


norma--norma budaya sesuatu masyarakat yang
norma
menggunakan bahasa.

m Kesantunan bahasa sesuatu masyarakat sering kali


dipengaruhi oleh norma-
norma-norma budaya masyarakat
tersebut.

m ahasa yang baik menunjukkan budaya yang sihat


sesuatu masyarakat dan sebaliknya.
m angsa Melayu amat terkenal dengan kesantunan bahasa mereka.

m ahasa Melayu sering dikaitkan dengan bahasa yang indah, sopan


dan lembut yang diperlihatkan melalui pertuturan kita.
m
m Kesantunan orang-
orang-orang Melayu akan terserlah dengan
penggunaan penanda-
penanda-penanda sopan, iaitu beradab sebanyak
mungkin kepada si pendengar.

m Semakin banyak penanda santun digunakan dalam sesuatu ujaran


maka akan bertambahlah tingkat kesantunan si penutur.

m a sesuai dengan ciri-


ciri-ciri kesopanan yang dimiliki oleh orang-
orang-
orang Melayu yang dianggap pemalu, lembut dan penuh
keprihatinan terhadap orang lain.
m Walau bagaimanapun, kesantunan berbahasa dalam
sesebuah bahasa atau masyarakat itu bersifat khusus.

m Apa yang dianggap sebagai sopan dalam sesuatu bahasa


atau masyarakat itu mungkin dianggap sebaliknya dalam
bahasa atau masyarakat lain.

m ni adalah kerana bukan semua bahasa atau masyarakat


memberikan penekanan yang sama kepada sesuatu
aspek kelakuan itu dalam menentukan atau menetapkan
soal kesopanan.
p 
  pp 
 

a. ang, ka mari ko « ambil ni nombor


ah.
b. ah duduk tah dulu.
m Ayat itu tadi sebagai contoh ujaran yang
diucapkan oleh individu ketika sedang
berinteraksi dengan pelanggan atau tetamu yang
hadir ingin meminta perkhidmatan di jabatan
atau syarikat mereka.
m Ayat (a) tersebut sudah dapat kita tafsirkan
betapa kasarnya bahasa mereka yang
mengujarkan ayat ini, begitu juga ayat (b). Cara
yang lebih sopan ialah dengan mengujarkan atau
mengucapkan ayat tersebut dengan:
c. ayang, silakan ambil nombor terlebih
dahulu.

d. oleh abiskita tunggu sekajap, silakan


duduk.
m Ayat (c) dan ayat (d) di atas lebih menunjukkan
tutur kata yang mesra dan bersopan.
m egitu susahkah kita menggunakan kesantunan
bahasa ketika berkomunikasi.
m Seperti yang kita tahu dengan berkomunikasi
secara lemah lembut dan ramah mesra serta
penggunaan tatacara bahasa yang sesuai, maka
kita tidak akan dibenci oleh mereka atau individu
dengan kita berkomunikasi.
m Selain contoh ayat (a) dan ayat (b) yang
menggambarkan tiadanya atau kurangnya aspek
kesantunan berbahasa, kita perhatikan pula
ungkapan di bawah ini.
e. Pak cik Sulaiman, awak dah makan?
f. Cikgu, kamu dah lama sampai?
m Apa pula permasalahan dengan kedua-
kedua-dua ayat
di atas?

m alam bahasa Melayu, kedua-


kedua-dua ayat di atas
sememangnya betul dari segi tatabahasanya.

m amun demikian yang salah ialah pemilihan


perkataan yang tidak mengikut tatasusila
masyarakat orang Melayu. Ayat-
Ayat-ayat tersebut
tidak mempunyai kesantunan berbahasa.
m Selain aspek kesalahan pemilihan kata yang bersesuaian atau
pemilihan kata yang lebih bertatasusila, terdapat juga aspek lain
iaitu mencarut atau menyumpah (swearing) juga turut
mempunyai kesan negatif terhadap kesantunan berbahasa.

m Mencarut atau menyumpah ialah bentuk dan penggunaan bahasa


yang dianggap kasar, keji dan lucah oleh sesebuah masyarakat.

m Antara kata-
kata-kata yang sering digunakan ketika mencarut atau
menyumpah ialah kata-
kata-kata 'kotor' yang dikaitkan dengan seks
dan najis, misalnya shit dalam masyarakat nggeris, dan juga
menggunakan kata-
kata-kata yang merujuk kepada haiwan yang
disalahgunakan semasa memanggil atau merujuk kepada
seseorang, misalnya anjing, beruk, monyet dan sebagainya.
m Kurangnya aspek kesantunan berbahasa juga disebabkan oleh
nada atau intonasi yang keras, kasar dan nada suara yang
meninggi mungkin membangkitkan rasa kemarahan bagi yang
mendengar.

m egitu juga bahasa kasar dan penggunaan gaya bahasa yang


kurang sesuai juga antara kurangnya aspek kesantunan berbahasa.

m Penggunaan bahasa yang kasar menjejaskan imej diri penutur dan


boleh membangkitkan kemarahan pendengar, oleh itu hal ini
hendaklah dielakkan.

m egitu juga gaya bahasa yang berunsurkan bahasa ejekan, bahasa


herdik atau bahasa sindiran akan membuat berbekas dalam hati
penerima dan dia akan memendam dendam.
   
 
  
m Akhir-
Akhir-akhir ini semakin banyak orang yang
mempunyai bahasa tetapi tidak berbahasa yakni
tiada kesantunan bahasa, baik orang tua, baik
muda, baik orang bawahan mahupun atasan.

m al ini berlaku di tempat-


tempat-tempat kerja seperti di
ladang, di kilang, di firma swasta dan di pejabat-
pejabat-
pejabat awam dan juga turut berlaku di rumah,
di tempat membeli-
membeli-belah dan sekolah.
m Masalah kurangnya aspek kesantunan berbahasa ini sering terjadi
pada pihak-
pihak-pihak yang berkhidmat di kaunter
kaunter--kaunter barisan
hadapan (costumer services).

m iada lagi kesantunan berbahasa ketika tetamu atau pelanggan


yang hadir meminta bantuan atau minta perkhidmatan pada para
anggota Perkhidmatan Awam yang berkhidmat di kaunter-
kaunter-
kaunter barisan hadapan dan jabatan-
jabatan-jabatan yang
bertanggungjawab dalam penguatkuasaan seperti polis dan
imigresen.

m ahkan cara pertuturan mereka pula amat atau sedikit kasar serta
tiada senyuman yang terukir di wajah mereka.
m Manakala mereka yang menggunakan kata carutan atau
sumpahan boleh berlaku pada dua tahap iaitu secara
sedar atau sengaja semasa bercakap untuk tujuan
tertentu seperti ingin menyakiti hati atau menghina atau
menghina sesuatu pihak, menjadi agresif serta
perlihatkan sikap tertentu terhadap pihak yang
dicemuhkan itu.

m ahap yang kedua ialah secara tidak sedar atau tidak


sengaja yang mengakibatkan pengucapan kata 'kotor'
secara spontan, di tahap ini berlaku semasa seseorang
itu menghadapi tekanan emosi seperti dipermalukan
secara tiba-
tiba-tiba di khalayak, atau sewaktu melatah dalam
kalangan masyarakat Melayu.
Èp Èp
Èp

m Setelah membincangkan tentang siapa, di mana dan bila


(situasinya), maka dapatlah kita mengambil sedikit
kesimpulan tentang punca atau faktor-
faktor-faktor penyebab
kurangnya kesantunan bahasa ketika berkomunikasi.

m i sini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan


terhasilnya bahasa yang tiada kesantunannya, iaitu
disebabkan oleh gangguan emosi, kurangnya ilmu
pengetahuan tentang tatabahasa bahasa Melayu dan
kebudayaan masyarakat Melayu dan juga diujarkan atau
dituturkan secara disengajakan atau sekadar bergurau
senda.
m Kurangnya aspek kesantunan berbahasa dalam suatu
situasi kemungkinan disebabkan oleh gangguan emosi,
mungkin sedang marah atau sedang ada masalah yang
menimpa si penutur maka terkeluarlah kata-
kata-kata yang
tidak sopan atau kata yang agak kasar nadanya.

m al ini boleh jadi disengajakan ketika menuturkan kata-


kata-
kata demikian untuk melepaskan perasaan marah atau
kekusutan fikiran, dan besar kemungkinan juga tidak
disengajakan kerana sedang alpa atau lalai dibuai
perasaan emosi tersebut.
m Selain itu kurangnya ilmu pengetahuan tentang
tatabahasa atau tatasusila bahasa Melayu dan kurang
pengetahuan tentang adat budaya masyarakat orang
Melayu juga boleh menjadi faktor kurangnya aspek
kesantunan berbahasa.

m al ini terjadi pada mereka yang bahasa ibundanya


bukan bahasa Melayu atau mereka tidak di didik dalam
masyarakat Melayu.

m erdapat juga penutur adalah orang Melayu tetapi tetap


juga kurang pengetahuan tentang tatabahasa bahasa
Melayu misalnya mereka tidak bersekolah.
m Walau bagaimanapun, penilaian tentang kesantunan
berbahasa sebenarnya ditentukan secara mutlak oleh
pihak yang mendengar atau yang diajak bercakap.

m i mana sering kali terjadi apabila pihak yang


mendengar atau diajak bercakap menganggap dan
menuduh pihak yang bercakap itu berlaku kurang sopan
terhadapnya, misalnya si penutur sengaja menuturkan
sesuatu yang menyinggung perasaan si pendengar,
padahal si penutur tidak pernah berniat untuk berbuat
demikian.
 
 p 
 
m erdapat beberapa cara menunjukkan cara kesantunan
berbahasa, di antaranya ialah cara sapaan lisan atau bertulis
menurut bahasa Melayu dengan sopan santun supaya tidak
dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa.

m erdapat juga pelbagai situasi yang berbeza yang menuntut kita,


yakni penutur bahasa untuk menggunakan bahasa yang menepati
situasi dan kehendak sosial.

m Maka kita harus menggunakan bahasa yang bersesuaian, nada


atau intonasi yang tepat serta gaya bahasa yang sesuai dengan
situasi dan sekeliling.
m al yang perlu juga selain kebolehan
menghasilkan dan menginterpretasi ayat-
ayat-ayat
dalam bahasa Melayu dengan tepat (ayat yang
betul dari segi nahu bahasa Melayu) ialah«

m berkebolehan menggunakan bahasa Melayu yang


sesuai (yang mematuhi adat dan resam berbahasa
Melayu) mengikut pelbagai situasi sosial atau
budaya yang sudah tentu harus mematuhi
prinsip dan laras kesantunan berbahasa Melayu.
m leh itu, para anggota Perkhidmatan Awam yang
berkhidmat di kaunter-
kaunter-kaunter barisan hadapan dan
jabatan--jabatan yang bertanggungjawab dalam
jabatan
penguatkuasaan seperti polis dan imigresen akan
memberikan perkhidmatan dengan penuh beradab
melalui tutur kata yang mesra, bersopan dan sentiasa
ingin membantu.

m Senyuman yang diberikan haruslah ikhlas dan anggaplah


ianya sebagai hadiah atau sedekah.

m ni adalah cara tidak langsung dapat meningkatkan


kecekapan dalam sistem penyampaian Perkhidmatan
Awam serta menaikkan imej perkhidmatan
m Maka berucap salamlah ketika bertemu. Mulakan
dengan sikap ramah dan terbuka.

m asulullah Sallalahu Wasallam bersabda yang


maksudnya: "Sesungguhnya Allah menyukai sikap
berlemah--lembut dalam semua perkara."
berlemah

m Kepentingan kesantunan berbahasa bukan sahaja untuk


keluarga, tetapi juga untuk guru, rakan sekerja dan para
pelanggan yang memerlukan khidmat kita.
p   

m Kita harus mempertahankan penggunaan aspek


kesantunan bahasa ketika kita berkomunikasi.

m Kesantunan berbahasa ketika kita berinteraksi


akan membuat hidup kita lebih aman dan
tenteram kerana tiada satu pun individu yang
akan sakit hati pada kita yang mempunyai
kesantunan bahasa ketika berinteraksi antara satu
dengan yang lain.
m leh sebab itulah penggunaan kesantuanan bahasa itu perlu
ketika berkomunikasi kerana kesantunan bahasa adalah alat
untuk menunjukkan kehalusan budi bahasa, beradab dan
bersopan, selain itu penggunaannya adalah untuk menjaga
perasaan orang lain.

m Seperti yang kita tahu bahawa masyarakat Melayu sememangnya


terkenal dengan budi pekerti dan kesantunan bahasa yang mulia.

m leh itu, kita harus mempertahankannya. Kalau boleh, marilah


kita sama-
sama-sama menjadikan bahasa itu benar-
benar-benar jiwa bangsa!