Anda di halaman 1dari 22

AHLI KUMPULAN :

NURUL AIN AZMI


ADI SYAZWAN SAPARUDDIN
AHMAD ZULHELMI RAMLAN
MODEL TREK BALAPAN 400 M
Ukuran Balapan 400 meter
 Ukuran model trek berdasarkan nisbah: 1 m : 1.825 cm
 Ukuran panjang trek 100m : 54.8cm
 Ukuran panjang trek 110m hurdles : 60.3 cm
 Ukuran panjang balapan 84.39m : 46.2cm
 Ukuran lebar padang ialah 73.00m : 40 cm
 Ukuran radius untuk membuat lengkungan balapan
36.50m : 20 cm
Lebar lorong balapan 1.22m : 0.67 cm
Jumlah lebar lorong satu hingga lorong lapan 9.76 m :
5.36 cm
Garisan antara lorong adalah 5 cm dan setelah
dinisbahkan berukuran 0.03cm
Cara Membuat Balapan 400 meter
Perkara pertama yang perlu dilakukan ialah membuat
segi empat tepat iaitu balapan.
Pertama sekali, ukur hujung padang ke hujung
padang untuk mendapatkan titik tengah sebagai
pusat untuk kiraan panjang balapan.
Kedua, ukuran panjang balapan ialah 84.39m : 46.2
cm.
Oleh itu, 84.39m dibahagikan kepada dua bersamaan
42.195m : 23.1 cm.
Kemudian, tarik panjang 23.1 cm dari titik tengah ke
kiri dan 23.1 cm ke kanan.
Lakukan ukuran ini di kedua-dua belah sisi padang.
Kemudian, apabila panjang padang telah dibuat,
kedua-dua belah hujung padang tadi ditemukan
dengan garisan menegak iaitu sepanjang 73.00m : 40
cm
73.00m dibahagikan kepada dua untuk mendapatkan
radius bagi membuat lengkungan balapan bersamaan
36.50 m: 20 cm
Lakukan ukuran lebar tersebut di kedua-dua belah
sisi padang.
Maka terhasillah balapan 400m
Penandaan Staggered 400m &
4x100m
Semua lorong haruslah ditanda dengan garisan putih.
Lorong pertama adalah di garisan penamat.
Staggered lorong kedua akan diukur 7.66m : 4.20 cm.
Staggered lorong ketiga akan diukur 15.33m : 8.40 cm.
Staggered lorong keempat akan diukur 23.00m : 12.60
cm
Staggered pelari kelima akan diukur 30.66 m : 16.80
cm
Staggered lorong keenam akan diukur 38.33 m : 21.00
cm
Staggered lorong ketujuh akan diukur 44.00 m : 24.11
cm
Staggered lorong ke lapan akan diukur 53.66m : 29.40
cm
Untuk staggered lorong kedua hingga lorong
terakhir, ukurannya diambil kira dari garisan
penamat.
Zon Pertukaran baton 4x100m
Pelari kedua
Zon pertukaran baton 4x100m pelari kedua diukur
dari garisan menegak dari garisan penamat.
Lorong satu diukur -15.46 m : -8.47 cm
Lorong dua diukur -11.63 m : -6.37 cm
Lorong ketiga diukur -7.80 m : -4.27 cm
Lorong keempat diukur -3.96 m : -02.17 cm
Lorong kelima diukur -0.13m : -0.07 cm
Lorong keenam diukur 3.70 m :2.03 cm
Lorong ketujuh diukur 7.54 m : 4.13 cm
Lorong kelapan diukur 11.37 m : 6.23 cm
Simbol negatif bermaksud garisan diukur kebelakang
dari garis lurus.
Simbol positif pula bermaksud garisan diukur
kehadapan dari garis lurus.
Zon pertukaran baton ialah sepanjang 20m : 10.96 cm
20 m dibahagikan kepada dua bersamaan 5.48 cm
Zon Pertukaran Baton 4x100m
Pelari ketiga
Zon pertukaran baton bagi pelari ketiga diukur dari
garis lurus permulaan 200m.
Zon pertukaran baton adalah sama dengan staggered
bagi acara 200m.
Zon Pertukaran Baton 4x100m
Pelari keempat
Zon pertukaran baton adalah sama bagi kelapan-
lapan lorong yang mana diukur dari titik tengah
radius menegak dari lorong satu hingga lorong lapan.
Garisan penamat pelari ketiga diukur adalah 15.46m :
8.47 cm dari garisan lurus.
Zon pertukaran baton adalah 20m : 10.96cm.
Garisan Permulaan acara 200meter
Untuk garisan permulaan acara 200m, garisan dikira
dari garisan penamat 200m selepas garisan penamat.
Selain itu, kita juga boleh membuat garisan
permulaan ini dengan berpaksikan titik tengah
radius. Oleh itu, dari titk tengah radius, ukur
sepanjang 36.80 m :20.2cm dan kemudian
tandakannya.
Tanda tersebut adalah garisan tepi permulaan acara
200m.
Kemudian, dari tanda tersebut, tarik sehingga lorong
terakhir iaitu lorong lapan.
Maka terhasillah garisan permulaan bagi acara larian
200m.
Penandaan garisan permulaan
acara 200m
Staggered lorong pertama akan diukur 0.38m dari
garis lurus permulaan 200m bersamaan 0.21 cm.
Staggered lorong kedua diukur 3.83m : 2.10 cm.
Staggered lorong ketiga diukur 7.66m : 4.20 cm
Staggered lorong keempat diukur 11.50 m : 6.30 cm.
Staggered lorong kelima diukur 15.33 m :
8.4 cm.
Staggered lorong keenam diukur 19.16 m : 10.50 cm.
Staggered lorong ketujuh diukur 23.00 m : 12.60 cm.
Staggered lorong kelapan diukur 26.83 m: 14.70 cm.
Untuk staggered dari lorong kedua hingga lorong
kelapan, ukurannya dikira dari garisan permulaan
200m.
SEKTOR BALINGAN
•Skala 1 cm= 0.25 meter

•Sudut bukaan lontaran= 34.92 darjah

•Garis pusat= 8.55 cm ( 2.135 m )

•Garisan putih= 3 cm ( 0.75 m )


UKURAN TUKUL BESI
UKURAN SEBENAR UKURAN MENGIKUT
SKALA

1) 2.90 m 11.60 cm
2) 2.05 m 8.20 cm
3) 1.45 m 5.80 cm
4) 2.80 m 11.20 cm
5) 2.00 m 8.00 cm
6) 6.00 m 24.00 cm
7) 8.91 m 35.64 cm

Anda mungkin juga menyukai