Anda di halaman 1dari 2

1.

Hidupkan janakuasa dari janakuasa


ON / HUDUP (SYNCHRONIZING MULA NO2 / bebaskan suis Kecemasan dari
Contoh gabar SYNC
13. Pilih mode Gen 1 / Generator Master
DARI JANAKUASA NO 2 ) posisi OFF ke ON
2. ON / DC selector suis No1 & No2
* Ini penting kerana ingin
menghidupkan sistem Janakuasa No1
setelah Janakuasa No2 hidup / Periksa 3. ON Test Lamp / uji lampu berfungsi
Test Lamp
4. Pilih mode Manual / Suis Duty
selector
13. ON Neutral / Duty Selector 125kVA JANAKUASA NO 1 JANAKUASA NO 2
5. Pilih mode Manual / Engin Speed
14. Hidupkan janakuasa dari janakuasa Selector Switch / * utk membolehkan
NO1 / bebaskan suis Kecemasan dari kelajuan enjin dikawal / ferzquensi
posisi OFF ke ON dikawal

6. Pilih mode Manual / Generator


15.Laras ke Manual / Duty Selector
Circuit Beraker
Switch
7. Pilih mode Gen 2 / Generator master
16. ON / Suis Janakusa (3sec) start selector switch
* Janakuasa yang beroperasi akan
menyebabkan lampu hijau di atas panel 8. ON / Suis Neutral 100kVA
menyala.
9. ON / Suis Janakusa (3sec)
17. Laras Voltage Trimmer / * Janakuasa yang beroperasi akan
*oleh kerana sistem masih belum stabil menyebabkan lampu hijau di atas panel
laras ke 411.5V menyala.

18. Laras Frequensy Trimmer / 10. Laras Frequensy Trimmer /


*oleh kerana sistem masih belum stabil *oleh kerana sistem masih belum
laras ke 51Hz stabil laras ke 51Hz

19. Pilih ke mode Manual Synchronizing 11. Laras Voltage Trimmer /


*oleh kerana sistem masih belum
stabil laras ke 411.5V
20. Pilih ke mode Gen 1 Synchronizing
suis
21. Mulakan Synchronizing 12. Closed @ ON / Circuit breaker
100KVA /
a) pastikan putaran Synchronizing * Bekalan terlah dialirkan ke busbar
Scope ikut arah putaran jam pada Synchronizing / suis akan kembali
kelajuan ayang amat perlahan. kepada keadaan OFF kerana kawalan
menggunakan cara DOL.
b) Putaran jarum boleh di laras dengan
melaraskan Frequensi trimmer Gen1

c) Pastikan jarum Synchronizing tepat


menunjuk jarum 12 & lampu kuning
juga akan menyala apabila keadaan ini
22 Pastikan Lod diperiksa dan dibahagi sama rata / periksa (KW) / laras Frequensi / Untuk Load Shering laraskan Voltage Trimmer
1/2 berlaku
d) 12. Clouse @ ON / Circuit breaker
125KVA / Synchronizing
“4.Pilih
19.JANAKUAS
Laras
ke ke
A 2 TALAH
Manual / Duty
SEDIA
Synchronizing
Selector Switch
BEROPERASI
Contoh gabar SYNC CARA OFF JANAKUASA / OFF DARI Janakuasa B -à Janakuasa A. 1. Turnkan Frequency Trimmer /

Agihkan beban dari Janakuasa B ke
7. * Sekiranya ada beban. OFF semua Janakuasa A
beban dari mana-mana panel induktif
load bank & Resistive load bank

2. periksa meter KW / Pastikan bacaan


8. Open @ OFF / Circuit breaker
Janakuasa B meter menurun.
125kVA / Janakuasa A
* Bekalan telah di pututskan dari busbar
Synchronizing / suis akan kembali 3. Pilih mode ON / Suis Neutral 100kW
kepada keadaan OFF kerana kawalan
menggunakan cara DOL. 4. Open @ OFF / Circuit breaker
100kVA
9. OFF / Janakuasa A * Bekalan terlah di asing dari busbar
* Janakuasa berhenti akan menyebabkan Synchronizing / suis akan kembali
lampu hijau di atas panel akan padam. kepada keadaan OFF kerana kawalan
menggunakan cara DOL.
10. Pilih mode OFF / Suis Neutral
125kW 5. OFF / Janakuasa B
* Janakuasa berhenti akan menyebabkan
lampu hijau di atas panel akan padam.
11. Pilih mode OFF / Generator master
start selector switch
6. Pilih mode OFF / Suis Duty selector
12. Pilih mode OFF / Generator Circuit
Beraker * JANAKUASA B TELAH DI OFF
SEPENUHNYA & BEKALAN TELAH
DI TANGGUNG OLEH JANAKUASA
B.
13. Pilih mode OFF / Engin Speed
Selector Switch.

14. Pilih mode OFF /


Synchronizing Suis

15. Pilih mode OFF / Auto Manual


Synchronizing

Ini adalah pecubaan sahaja.


16. Tekan Emergency push button OFF / Sistem di tempat sy masih
sistem telah di matikan sepenuhnya.
dalam percubaan lagi. Apa pun
* BEKALAN KE SIMULATOR apa yg boleh lah di kongsi boleh
TELAH DI OFF SEPENUHNYA lah kita kongsi bersama
Email:
2/2 (muhrif2020@yahoo.com.my)