PROGRAM PENINGKATAN KOKURIKULUM

PENGURUSAN KOKURIKULUM Fungsi Gerak Kerja Kokurikulum 1) Pengukuhan dan Pengkayaan 2) Khidmat Masyarakat 3) Hobi dan Rekreasi 4) Kerjaya 5) Perkembangan Diri Individu Pengurusan Kokurikulum Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program 100% pendaftaran pelajar dalam kegiatan kokurikulum 1. Projek pendaftaran gerko Nama projek : Kempen Pendaftaran Gerko Objektif: i. meningkatkan penyertaan gerko ii. pendaftaran lebih sistematik dan berkesan iii. pastikan setiap pelajar menyertai satu pasukan beruniform dan satu kelab /persatuan yang lain. Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Sekolah Tugas Guru Tingkatan

Aktiviti :

Taklimat dan edarkan prosedur/borang waktu mesyuarat guru Pemantauan : PKKK/ /Setiausaha KK

1.Pendaftaran kelas Aktiviti: 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. 2. Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. 3 Sediakan borang pilihan gerko. Nama Aktiviti : 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama dan semasa mesyuarat kurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK , Setiausaha KK, Ketua-ketua guru penasihat dan Guru-guru Tingkatan

Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang penggunaan borang pendaftaran gerko iaitu Guru Tingkatan mendapat maklumat penyertaan pelajar dalam gerko dan seterusnya menyerahkan nama ahli sesuatu kelab kepada guru penasihat berkaitan. Semua pelajar dimestikan mendaftar sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar menyertai aktiviti gerko 2. Nama Aktiviti : Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. Tarikh pelaksanaan : Pada awal tahun untuk kelas-kelas T1 - T5 dan T6 Atas dan apabila T6 Rendah memulakan persekolahan. Ditetapkan pada waktu guru tingkatan. Pelaksana: Guru-guru Tingkatan Pelaksanaan : 1. Guru tingkatan menjelaskan prosedur pendaftaran kepada pelajar dan memastikan setiap pelajar mendaftar untuk sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar mendaftar dua aktiviti gerko

2. Program Kecermelangan Sukan 2. Projek Sukan Berprestasi Tinggi Nama projek : Sukan Berprestasi tinggi Objektif: i. meningkatkan prestasi sukan/permainan berprestasi tinggi ii. meningkatkan imej sekolah Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Tugas Guru penasihat

Aktiviti: Taklimat dalam mesyuarat KK Pemantauan: PKKK/S/u KK, Penyelaras Sukan 2. Latihan/kemudahan

Aktiviti: 1. Taklimat dalam mesyuarat KK - mengenalpasti sukan/permainan yang berpotensi(Hoki, Bola Baling)- Memberi sokongan dan perhatian penuh seperti kemudahan yang mencukupi - Latihan yang intensif. Nama Aktiviti : 1. Taklimat dalam mesyuarat KK Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang cara meningkatkan prestasi sukan/permainan dan langkahlangkah yang boleh diambil. Indikator kejayaan: Kelab sukan/permainan yang berpotensi menunjukkan kejayaan dalam pertandingan di pelbagai peringkat

3. Program Motivasi 3. Skim Insentif Objektif: i. menghargai sumbangan atlit sekolah ii. meningkatkan lagi pencapaian atlit tersebut iii. mengalakkan atlit lain meningkatkan pencapaian mereka Penetapan dasar : Tugas AJK Kokurikulum Sekolah 1. Aktiviti: Tetapkan insentif dan sampaikannya semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pemantauan: PKKK/Setiausaha KK/Guru Penasihat. 3.Perlaksanaan Skim Intensif Aktiviti: 2. Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. - Pengumuman semasa perhimpunan - Taklimat kepada guru penasihat - Edarkan borang kelayakan insentif - Memilih atlit yang layak 3. Nama Aktiviti : Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. 4. Tarikh pelaksanaan : Pada Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pelaksana: PKKK/S/u KK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Pengumuman semasa perhimpunan 2. Taklimat kepada guru penasihat 3. Edarkan borang kelayakan insentif 4. Memilih atlit yang layak Indikator kejayaan: Penerima insentif bertambah dari tahun ke tahun 4. Program Meningkatkan Gred Gerko 4. Projek Gred Gerko Nama Projek: Peningkatan Gred Gerko Objektif: i. meningkatkan gred gerko pelajar ii. menghasilkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani iii. membantu pelajar dalam pemohonan kemasukan institusi pengajian tinggi, biasiswa dan pekerjaan Penetapan dasar: Tugas PKKK/S/u KK Tugas penasihat Aktiviti : Projek Gred Gerko 1. Edarkan dan jelaskan aspek penglibatan yang mengambilkira aspek sikap, proaktif, inisiatif kesopanan dan kekerapan dan kesempurnaan menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. 2. Rekod penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum(kehadiran dan prestasi murid)

2.T.Melayu oleh kelab.2: Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T. Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1. Guru penasihat jelaskan aspek penilaian ini kepada ahli. Kempen Peningkatan Gred Gerko Aktiviti: 1. institusi dan organisasi.Jemaah menteri telah bersetuju supaya merit 10% dari markah keseluruhan(kemasukan IPTA) diperuntukkan kepada prestasi penglibatan murid dalam kegiatan KK. Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun (pengredan pada akhir semester 1 dan semester 2) Pelaksana: PKKK.1 . Taklimat waktu mesyuarat kokurikulum.1. Pemantauan : Guru-guru Bahasa Melayu dan penasihat . Pemantauan : PKKK. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T1 .T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Kempen oleh ahli Promosi dari kelas ke kelas Pertandingan kokurikulum berkaitan B. S/u KK dan Guru Penasihat 4. Sediakan borang penilaian gerko yang baru 3.5 sebanyak 5% setiap tahun 1. PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA MELAYU Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. Projek Menambah Ahli 1. Kehadiran dan prestasi murid meningkat dan seterusnya membantu pelajar dalam kemasukan ke IPTA.Ketua-ketua guru penasihat kelab Indikator kejayaan: Gred gerko yang lebih baik. meningkatkan keahlian ii.S/u KK.

Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. . Program Pencapaian 2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil cemerlang dan sijil penghargaan 2. Pengumuman/perhimpunan 2.1.Aktiviti : . Kempen penyertaan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2. Menyediaan bahan maklumat dan hiasan papan notis yang menarik 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti persatuan 2.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli iii. Papan Notis/edaran 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat persatuan 2. Promosi dari kelas ke kelas 3. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1.

2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam pertandingan yang dianjurkan melalui persatuan 4. 2.Kewangan Persatuan Aktiviti : 1.Jualan Alat tulis 3. Kempen kehadiran ahli untuk setiap aktiviti Tarikh pelaksanaan : Januari-Julai 2007 Pelaksana : AJK persatuan dan AJK papan notis sekolah serta AJK Pusat Sumber BM 2006/2007 Kos : Pelaksanaan : 1.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.1. Menyediaan bahan maklumat dan panggilan aktiviti melalui edaran dan papan notis yang menarik 2. Projek dana . 3.1: Jualan makanan dan Alat Tulis 3. Sasaran Bil Jenis pertandingan .3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mewakili PPD dan negeri.3 Meningkatkan tabung untuk pembelian bahan Pusat Sumber Bahasa Melayu.Derma daripada organisasi luar 4.Penjualan kuih kek.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti persatuan 4. Projek dana .Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii. 3. Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i.Mengumpul tabung untuk kebajikan kelab Penetapan dasar : Guru penasihat. Bendahari Aktiviti : i. Penjualan makanan ii. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan :Semua ahli hadir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. kacang dan nasi lemak. Aktiviti : i.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.Kewangan 3.2: Memohon Sumbangan /derma Nama projek : Jualan makanan dan Alat tulis Objektif : i.sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. Memohon sumbangan daripada organisasi luar.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3. Program Dana Persatuan 3.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Program Pertandingan 4.

1 Mac 2007 . Menambah peningkatan prestasi pencapaian pelajar yang mewakili sekolah dan mendapat pengiktirafan pihak luar. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 4.JPN .Sasaran 1 Berbalas pantun Johan PPD 2. Meningkatkan pencapaian melalui penyertaan pertandingan Aktiviti : 1.2: Pertandingan bahasa anjuran pihak luar seperti Kesihatan i.1: Bulan Bahasa 4. Bulan Bahasa Aktiviti Pertandingan Sempena Bulan Bahasa -pertandingan menulis esei -pidato -perbahasan -lagu puisi -teka silangkata Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 7 . Pidato Johan PPD 4.Pertandingan anjuran pihak luar Nama Projek : 1.Bulan Bahasa 2. Perbahasan Johan PPD 4. PPD. Meningkatkan prestij pelajar dan sekolah melalui aktiviti pertandingan yang diikuti iii. Forum Naib Johan PPD 3. Projek Pertandingan Nama projek : 4. Jabatan Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan pertandingan ii.

kategori. 3. -Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil Aktiviti : 1. penghakiman 4. penghakiman 3. Sasaran Johan bagi setiap acara. kepada semua ahli kelab akan pertandingan-pertandingan yang diadakan sepanjang tahun oleh institusi dan organisasi luar. Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan. Aktiviti Pertandingan -pertandingan anjuran pihak luar -menulis esei . Memilih dan melatih pelajar untuk acara individu dan berpasukan.Perbahasan Ala Parlimen -Berbalas Pantun -Forum Tarikh pelaksanaan : Januari-November 2007 Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Persatuan yang dilantik khas Kos : Pelaksanaan : 1. Agihan tugas kepada guru penyelaras pertandingan 2. Indikator kejayaan : Mewakili peringkat zon dan Negeri. Pertandingan anjuran pihak luar seperti Jabatan Penerangan Nama Projek : 2. Penyediaan maklumat bagi sumber rujukan pelajar . Penyediaan bahan untuk iklan pertandingan dan notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat tarikh. AJK Persatuan sesi 2007diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM600 Pelaksanaan : 1... Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Pengerusi Kos : Pelaksanaan : 1. Penglibatan peserta untuk setiap pertandingan bertambah. mengenalpasti strategi pencapaian terbaik-kemenangan mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri. Penyediaan borang keahlian 2. 2. Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. syarat. Sertai Pertandingan Tarikh pelaksanaan : Membuat hebahan pertandingan melalui papan notis dan perhimpunan.Pelaksana : Guru penasihat. kategori.tarikh. mengenalpasti hadiah untuk pertandingan bagi setiap aktiviti dan kategori. Penyediaan tempat . syarat.

penetapan kos . Sesi perbincangan 3.Diketuai pengerusi dan AJK Pelaksanaan : 1. Edaran dan Notis Tarikh pelaksanaan : Januari -Julai Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos Pelaksanaan : 1 Penyediaan jadual dan makluman 2. Penyediaan borang pesanan 3.Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 2. Pencarian pembekal. Pencarian pembekal. 2. Penerangan tata cara perlaksanaa aktiviti. Percetakan edaran Indikator kejayaan : pelajar /ahli peka terhadap aktiviti Pelan Operasi (Projek dana . Penjualan makanan Tarikh pelaksanaan : Sempena Hari Kemerdekaan Ogos 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. Penjualan Alat tulis Tarikh pelaksanaan : Februari. penentuan tarikh. Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek 2: Pertandingan Bulan Bahasa Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 2007 Pelaksana : AJK sesi 2006 . kategori dan peruntukan hadiah. Mesyuarat AJK Indikator kejayaan : Pelaksanaan lancar dan penyertaan ahli yang banyak. penetapan kos. tarikh penghantaran 2. bilangan .Okt 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. penghakiman .kewangan) Nama Projek : 1. Nama Projek : 3.

2. To encourage more members to join the club b. Penyediaan borang pesanan 3. Membership drive to encourage more Form 4 to 6 to join the English language Society d. Regular meetings b. Membership Project Membership Drive Campaign 2. Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab PENGURUSAN KELAB BAHASA INGGERIS Strategic plan (2004. To improve 5 % of membership each year from Form 4 to Form 6 c. Encourage 100 % attendance by giving certificates of participation f. To improve membership especially from Form 4 to Form 6 3.2008) Tactical Plan ( 2007) Operational Planning 1. Publicity and activities to encourage member participation and listing the benefits and value of each activity e. Activities: a. To improve membership b. Up to date notices and information to attract more participation in the club .1 20 25 30 35 40 1. Membership program a.2 (%) 5 15 20 25 30 1. Promotion from each class c. Objectives : a. Membership target: TOV 2003 2004 2005 2006 2007 1.

0 50. To train committee members to have leadership skills Target % of members receiving achievement certificates TOV 2004 2005 2006 2007 2008 2.Monitoring: Teacher advisors/ English teachers. To improve attendance in the meetings b.0 . Teacher advisors/ English teachers Committee Members 5. Head of English Department and Teacher Advisor 2 Achievement Program a. RTM. To improve active participation of members in the club activities c. Promotion from each class 1.Monitoring: a.1 Activities: * Inter-class traditional debate * Inter. To improve 100% members in receiving certificate of participation d. Observation : Principal.0 55. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6.2.0 65.3.4. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6. Observation : Principal. State library * Activities for English Language Month * Spelling Bee contest * Scrabble competition * Scrapbooks * Outing * Year-end get together 1.Membership Drive campaign 1.0 60.secondary school parliamentary style debate * Public speaking * Invite professional speakers * Quiz * Excursion to NTV7. Senior Teachers. Committee Members 5.4. Subject teachers to recommend or select at least 2 students representing their class 4. Head of English Department and Teacher Advisor 1. Regular meetings 1.3 45. Senior Teachers.

Senior teacher.2. To train committee members to have leadership skills d. the principal Observation : 2. To encourage students to join the club . To encourage members to get more of achievement certificates and participation Monitoring : Activity: Teacher advisor and Committee members Notice board competition and regular meetings Teacher advisors. 2007 Following the rules and conditions of the Committee members of School Notice Board 2007 Monitoring: Committee Members of Notice board and especially appointed committee members 2007 Cost : RM20 for decorating the Date of implementation : notice board . Senior Teachers. Project : Achievement program is to improve achievements and participation in the club through Notice board publicity and regular meetings Objectives : Up to date notices and information to attract more participation in the club activities a. Teacher advisors Observation: Principal. Project :Achievement Program Through Notice board & regular meetings Activities: Notice board competition and regular meetings Date of implementation: Feb-Sept.1. Advisor teachers 2.Project: Leadership training Objective: to train members to have leadership skills Activity: Through the activities organized by school during the English Language month and also by the club such as: * Debate * Public speaking * Invited professional speakers * Quiz * Excursion * Activities for English Language Month * Spelling Bee Monitoring: Senior Language teacher.2. Project: Achievement Program 2. To improve attendance in meetings and club activities b. Head of the Department. listing the benefits and value of each activity c.

Date as fixed by the Committee members of School Notice Board . Fund raising project 3. . Membership attendance in the club activities improved 2. Feb-Sept 2007 How it is implemented: * Attractive materials for the notice board * Up to date notices and information to attract more participation activities Indicator of success: 1. Membership Drive Campaign Date of implementation: * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students 2nd book sale.Fund Raising program 3.2 To improve and increase of fund collection in club 3. Fund raising project Activities * 2nd hand book sale * Sports Day Sale Project : * Fund raising project such as * * Date of implementation: March-June 2007 Monitoring: Teacher advisors Committee members Operational Plan (Membership Campaign) Project: 1. 3. committee members Activities: * 2nd hand book sale * Sports Day Observation: Head of department.To increase funds for the use of club activities and school projects 3.2 to provide opportunity to take active part within school 3. senior teacher and principal 3.1. Be the champion of the PPD level in debate and 2nd placing in state level 2007.1 'Fund-Raising' Projects Project : 'Fund-Raising' Project Objective: * To increase funds for the use of club activities and school projects * To improve and increase of fund collection * To brainstorm for fund raising during meetings Monitoring: Teacher advisors. Sports Day Sale.

class to class promotion 3.* Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring : Committee members session 2007 led by Teacher Advisor Cost : How it is implemented: 1. Membership forms 2. distributed to each class and collecting the feedback form Indicator of success : to increase more members for the club Project : 3 Leadership training Date of implementation: during the English language month and also activities organized by the club Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: During the activities organized by the club Operational Plan (Fund raising project) Project : 2nd book sale Date of implementation : April 2007 Monitoring: Treasurer/Committee members session 2005/2006 led by teacher advisors Cost : How it is implemented: * Obtain school's permission * Arrangement with the agent * getting the hall ready and announcing to each class * arranging time schedule for each class Indicator of success: to increase more funds for the club and also school projects 3. Class promotion Date of implementation : * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students * Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: 1. printed attractive leaflets 2. Brainstorming session for fund raising Date of implementation : Beginning of Semester 1 Monitoring : Committee members session 2007 . selection of 1 or 2 members by their subject teacher from each class Indicator of success : To increase number of members Project : 2.led by Treasurer How it is implemented: * Brainstorming session * Ways of improving fund Indicator of success: Effective ways of improving and increasing fund raising .

PENGURUSAN PERSATUAN SEJARAH Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Keahlian kelas T.3 - T.5 sebanyak 10%

1.1 Meningkatkan keahlian daripada kelassetiap tahun Sasaran bilangan ahli

TOV 2005 2007 2008 1.1 12 15 18

1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan ahli di kalangan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pemantauan : Promosi dari kelas ke kelas Risalah pada Papan Notis Guru penasihat

pelajar

T3 - T5

1. Kempen keahlian Aktiviti : 1 Promosi dari kelas ke kelas 2 Risalah Pada Papan Notis Rujuk lampiran 2 Program Pencapaian

i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab ii. Mempelbagaikan program kelab iii. Menghasilkan bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab iv. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil 2. Projek meningkatkan pencapaian 1. Papan Notis 2. Program Untukmu Kelab. Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat 2. Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis 2Program Untukmu Kelab Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi Sasaran TOV 2006 2007 2008 2.5 17 20 23 bilangan ahli yang layak diberi sijil

Penetapan dasar :

Tugas guru penasihat Tugas AJK

Aktiviti :

Pertandingan papan notis Guru penasihat

Pemantauan :

Nama projek :

Program Untukmu Kelab

Objektif : i. melahirkan pelajar yang mempunyai nilai semangat patriotisme ii.melahirkan pelajar atau ahli kelab yang mempunyai kreativitian yang tinggi dalam aspek-aspek pensejarahan. iii. mencipta pelbagai bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab Penetapan Dasar : AJK dan Guru Penasihat Aktiviti : program di dalam kelas Pemantauan : Guru Penasihat AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan bilangan ahli yang mendapat sijil serta menang pertandingan papan notis.

Rujuk Lampiran

Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3. Program dana - Kewangan i. Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab ii.Meningkatkan keberkesanan

4. Program Peningkatan Prasarana i. meningkatkan kemudahan prasarana untuk Persatuan seperti pembinaan Pusat Sumber Sejarah 3. Projek dana - Kewangan 1. Kutipan Yuran 2. Jualan Kad Kemerdekaan Nama projek : Kutipan Yuran

Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun Pelaksana : Semua AJK. Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . Memudahkan ahli Persatuan melakukan aktiviti-sktiviti kelab ii.Objektif : i. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli . Guru Penasihat & Pengetua Pelaksanaan: 1. Percetakan borang promosi yang menarik 2. sebagai PAK kepada pelajar-pelajar keseluruhannya. iii.diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. membuat kutipan yuran Pemantauan : AJK dan guru penasihat 4. Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Nama Projek : Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Objektif : i. Memohon bantuan melalui surat kepada syarikat serta orang perseorangan. Program Peningkatan Prasarana 1. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 .5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai oleh Presiden Kelab Kos : RM5 Pelaksanaan : 1.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : (Rujuk Lampiran) Nama Projek : 1. Pemantauan : AJK. Aktiviti : i.Penerangan pengutipan yuran kelab 2. Indikator Kejayaan : Mempunyai sebuah Pusat Sumber Sejarah Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab Aktiviti : i. Memohon bantuan / derma pihak luar. sebagai tempat penyimpanan dan pembealajaran sejarah yang menarik. Guru Penasihat dan Pihak Sekolah Nama Projek :1.

Keuntungan daripada jualan akan digunakan untuk menambah wang Persatuan Indikator Kejayaan : Jualan kad kemerdekaan berjalan dengan lancar dan keuntungan diperoleh untuk Tabung Persatuan. lambanglambang. Penghasilan bahan bantu pengajaran (jadual. Perbincangan di dalam pembuatan aspek-aspek pensejarahan (poster. Penyediaan bahan untuk artikel-artikel 2. Segala perancangan dan pengurusan sepanjang Bulan Kemerdekaan. kertas kerja) 2. Pelan Operasi (Program Dana Kewangan) Nama Projek : 4. AJK akan mengedarkan kad kemerdekaan seperti di dalam permintaan 3. Program Untukmu Kelab Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Jualan Kad sempena Kemerdekaan Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai-Ogos Pelaksana : AJK sesi 2006/07 diketuai oleh Presiden Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. peta minda dll) 3. Pengedaran risalah kepada kelas-kelas dan guru-guru yang ingin membeli kad Kemerdekaan 2.Nama Projek : 2. carta. Indikator kejayaan : Ahli Persatuan mempunyai nilai kreativitian yang tinggi dalam aspek penghasilan pensejarahan. . Percetakan artikel / risalah Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 3. Risalah Pada Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.

guru Geografi menggalakkan penyertaan daripada pelajar-pelajar .6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1.Program Keahlian 1. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Percetakan borang promosi yang menarik 1. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2007 2008 1.PENGURUSAN KELAB GEOGRAFI Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1.1 Menambah ahli mencapai 40 orang. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Guru matapelajaran berkempen dari kelas ke kelas Edaran notis Guru penasihat Pemantauan : 1.1 33 37 40 1.

Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2007 2008 2. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : .1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Program Pencapaian 2.3 90 92 95 2.Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2.

kos.Kewangan 3. Projek dana .Persediaan awal tentang tarikh. Jualan Coklat dan gula-gula Nama Projek : 1.'Fund-Raising' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3. Jualan kad raya Tarikh pelaksanaan : September 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 1.Mendapat kebenaran pihak sekolah 2. Pertandingan papan notis Nama Projek : 1.mendapat pesanan daripada guru dan pelajar 4. Projek dana .Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. tempat. keuntungan yang dijangka 3. Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.2.1.Kewangan 3. Jualan oleh ahli kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. membungkus dan menghantar pesanan .1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3. Program dana . membeli bunga daripada penjual 5.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.2.Kewangan Aktiviti : 1.Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2.

membawa pelajar menjalankan Jejak Persekitaran 3.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang alam sekitar. Program kesedaran alam sekitar 4. Jejak Persekitaran Tarikh pelaksanaan : Januari-Jun Pelaksana : Guru penasihat Kelab Pelaksanaan : 1. ii.2. guru-guru geogarfi .Jejak Persekitaran 4. Meningkatkan kesedaran melalui CPCP dan minggu alam sekitar Aktiviti : Nama Projek : 1.1. pertandingan penulisan esei vi.minggu alam sekitar Nama projek : CPCP dan minggu alam sekitar Objektif : i. pertandingan merekabentuk 4. Pelajar menjawab soalan dalam risalah 4.meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar tentang kepentingan penjagaan alam sekitar dan pemulihan alam sekitar 4.1. lawatan v. guru membincang bersama dengan pelajar tentang jawapan yang diberi Indikator kejayaan : pelibatan pelajar-pelajar dalam penjalanan Jejak Persekitaran dan memberi jawapan Nama Projek: 2. kuiz alam sekitar iv.Meningkatkan kesedaran tentang tanaman tempatan Penetapan dasar : Guru penasihat . guru-guru geografi . AJK dan pihak berkuasa pusat Biodiversiti Aktiviti : i.Indikator kejayaan : dana kelab Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan 4. Minggu Alam Sekitar Tarikh pelaksanaan : bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat and AJK Kelab Geografi dan guru penasihat dan AJK Kelab Alam Sekitar. Menjalankan Jejak Persekitaran iii. Projek kesedaran alam sekitar 4. mengedarkan risalah Jejak Persekitaran 2.

membuat penilaian 5. menetapkan stesen 2. menyediakan soalan 2. perancangan tempat lawatan 2. mencetak borong penyertaan 3.Pelaksanaan: 1. mencetak borong penyertaan untuk pelbagai pertandingan 3. menyampaikan hadiah Aktiviti-aktiviti yang terlibat : i. lawatan Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. memberi taklimat kepada pelajar-pelajar yang ambil bahagian ii. merancang aktiviti-aktiviti 2. membuat tempahan kenderaan iv. mengutip hasil karya dan cetakan pelajar 4. kuiz alam sekitar Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. mendapatkan peserta 3. edarkan soalan melalui guru-guru geografi 3. menyediakan soalan 2. penilaian oleh AJK iii. pertandingan pencarian harta karun Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan: 1. pertandingan penulisan esei Tarikh : bulan Julai Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. mencetak soalan .

tutor menyemak latihan yang siap dibuat oleh pelajar Indikator kejayaan : peratusan kelulusan yang meningkat dalam matapelajaran geografi . projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Objektif: i. Projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Nama projek : projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas 1. pelajar-pelajar lemah menbuat latihan yang telah disediakana 5. 4. mengedarkan soalan 4. menyediakan latihan 4. melibatkan diri pelajar lebih aktif dalam aktiviti berbentuk akademik dalam membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi 5. mengenalpasti pelajar-pelajar yang layak menjadi tutor 3. Meningkatkan prestasi melalui kelas Aktiviti : tutorial Nama Projek : 1.v.1. penilaian pertandingan merekabentuk Tarikh : Bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : Mencetak boring penyertaan mengedarkan borong penyertaan pengutipan hasil rekabentuk pelajar penilaian Kos : RM 60 Indikator kejayaan : Penyertaan pelajar-pelajar dalam pelbagai pertandingan dan aktiviti menyedarkan pelajar tentang kepentingan alam sekitar 5. 3. kelas tutorial selepas waktu kelas Pemantau : Guru penasihat dan guru geografi 5. 3.Meningkatkan penglibatan diri pelajar lebih dalam aktiviti berbentuk akademik untuk membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi Penetapan dasar : Guru penasihat dan guru-guru geogarfi Aktiviti : i. 1. projek tutorial Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : pelajar -pelajar yang telah dikenalpasti sebagai tutor Pelaksanaan : 1. Program Peningkatan akademik 5. 2. mengenalpastikan pelajar-pelajar yang lemah 2.

1 15 18 20 22 25 28 1. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 .3 .PENGURUSAN PERSATUAN SAINS Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T.5 Sasaran bilangan ahli setiap tahun TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.2 2 3 5 7 9 12 1.T. meningkatkan keahlian ii.T5 .

0 90.5 70.0 85. Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2.3 62. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1.Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran Promosi dari kelas ke kelas Guru penasihat Pemantauan : 1. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis . Pameran 2.0 80.0 2.0 75.

Nama Projek : 1.Penjualan minuman semasa Hari Sukan . Pertandingan papan notis 2.Kewangan 3.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat advisor.1 'Fund-Raising' 3. Guru Kanan Sains Aktiviti : Ii.Penjualan makanan ii.2 'Kelab Kita' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i.Objektif : i. Projek dana . Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3.Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. Program dana . Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM20 Pelaksanaan : 1.

Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i.Sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. Meningkatkan sikap prihatin dan kasih saying terhadap orang lain ii.1 Menyemai sikap prihatin& kasih sayang terhadap orang lain 4.Projek Kitar Semula Aktiviti: 1.(a) Projek Taman Herba Nama Projek : Projek Taman Herba Objektif: .Kewangan Aktiviti : 1. Bendahari Aktiviti : i. Pengutipan daripada pelajar & staf 5.2 Menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Sains 5. Menyedari pelajar tentang tanggungjawab social mereka terhadap masyarakat Aktiviti: Pengutipan item-item untuk jualan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan: Guru penasihat & AJK 4. Program 'Science Is Fun ' 5. Projek dana .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. Projek Pengutipan Bahan Kitar Semula Nama Projek: Projek Recycle Objektif: i.Program ' Caring For Others' 4. Sesi soal-jawab tentang dana kelab Rujuk lampiran Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Pengumuman tentang pengutipan 2. Penjualan minuman pada Hari Sukan 2.1 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan Sains dalam kehidupan 5.

Menyedari pelajar tentang biodiversity negara kita Aktiviti: Penjagaan taman herba Menanam semula tanaman Penetapan dasar: Guru kanan Sains& guru penasihat Pemantauan: Guru Penasihat. Penyediaan label nama saintifik tumbuhan herba 3. Guru Kanan Sains & AJK (b) Lawatan Sambil Belajar Nama Projek: Lawatan Objektif: i.i. Meningkatkan minat pelajar terhadap tanaman herba sebagai sumber makanan & perubatan ii. Pengumpulan maklumat tentang tumbuhan herba 4. Mendedahkan pelajar kepada pelbagai kerjaya berkaitan bidang Sains ii. Penyediaan herbarium untuk tumbuhan herba . Menambahkan pengetahuan Sains & keadaan di tempat bekerja yang berlainan Aktiviti: Lawatan anjuran Persatuan Membuat laporan tentang lawatan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan : Guru penasihat (c) Projek /Demonstrasi Sains Nama Projek: Rekacipta Sains/Eksperimen/Pengumpulan bahan Sains/Sesi Rekacipta Penetapan dasar: Guru penasihat& guru kanan Sains Aktiviti : Penyediaan bahan-bahan Menjalankan aktiviti Perbincangan tentang aktiviti Pemantauan: Guru penasihat & AJK 5 (a) Projek Taman Herba Aktiviti : 1. Penjagaan Taman herba sepanjang tahun 2.

(b) Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Lawatan ke Taman Negara (c) Projek Sains/Demonstrasi Aktiviti: a. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli .5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai Pengerusi Persatuan / Guru Kanan Sains dan Guru Penasihat Persatuan Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Rekacipta. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 .bahan kitar semula (pertandungan : You clear up what you created' Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Pengumpulan bahan & maklumat untuk PSS (Bio & Fiz) b.

ahli persatuan . menambah tanah.diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1.kewangan) Nama Projek : 1. menanam semula Membuat label nama sains untuk tumbuhan herba Mengumpul maklumat tentang tumbuhan herba Membuat herbarium untuk tumbuhan di Taman Herba (T6R) Indikator kejayaan : Pelajar lebih berminat & menyedari tentang faedah tumbuhan herba Pelajar lebih menyedari tentang kepelbagaian di Malaysia .Sesi soaljawab Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Program ' Science Is Fun' ) Nama Projek : Projek Taman Herba Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK . Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 . Mendapat kebenaran pihak sekolah 4. mencabut rumput.Penerangan pengutipan yuran kelab 2.Pelan Operasi (Projek dana . pelajar kelas Sains T4 & 6 Rendah Pelaksanaan : Menjaga taman herba-menyiram & membubuh baja. Penjualan minuman/makanan semasa Hari Sukan Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek : 2.diketuai Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 3. Persediaan / pembelian / mendapat sponsor untuk minuman/makanan 5. Penjualan minuman/makanan pada Hari Sukan Tarikh pelaksanaan : Pada hari sukan sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 .

Nama projek : Lawatan Sambil Belajar oleh Kelab Sains Tarikh pelaksanaan : Mac Pelaksana : AJK Pelaksanaan : Menulis surat kepada Kelab Kamilian utk tajaan Membuat penjualan /fund-raising utk lawatan Menempah tiket ke KL/ Bas/ tempat penginapan Indikator kejayaan : Bilangan pelajar yang menyertai lawatan Pelajar mendapat idea tentang kepelbagaian di Malaysia Nama projek Tarikh pelaksanaan Pelaksana Pelaksanaan : Projek Sains/Demonstrasi : Jun : AJK : Penyediaan bahan-bahan oleh pelajar sendiri Penyediaan cara kerja rekacipta Pembentangan projek rekacipta Penilaian oleh guru penasihat & penyediaan hadiah PENGURUSAN PERSATUAN MATEMATIK Perancangan Strategik (Tahun 2004 .2008) Perancangan Tatikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Pencapaian Meningkatkan gred ahli-ahli persatuan Sasaran % bilangan ahli yang mendapat gred -gred tertentu TOV 2006 2007 2008 %A 12 18 22 .

Meningkatkan pencapaian Aktiviti :. * Dijalankan dan dipantau * Yang melibatkan diri secara aktif akan diberikan markah yang lebih tinggi. Program dana .Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti persatuan 2. Indikator kejayaan : Peratus gred cemerlang ditingkatkan 2. Projek dana .Kewangan Projek 'Fund-Raising' Nama projek : . Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui penglibatan Objektif : Meningkatkan penglibatan yang aktif dalam aktiviti-aktiviti persatuan supaya markah yang diperolehi boleh ditingkatkan Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Penglibatan ahli yang lebih aktif Guru penasihat melalui penglibatan Pemantauan : 1.Penglibatan yang lebih aktif Nama Projek : Penglibatan yang aktif Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat dan AJK 2006/2007 Pelaksanaan : * Perbincangan semasa bermesyuarat agong untuk menyenaraikan aktivitiaktiviti yang hendak dijalankan * Program aktiviti ini dijadualkan dan diedarkan kepada semua ahli.%B 68 70 70 %C 16 12 8 %D 4 0 0 1.

1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1. Aktiviti 2: Kuiz Matematik Tarikh Pelaksanaan : Satu hari Sabtu sempena Bulan Sains dan Matematik Pelaksana: AJK sesi 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM15. Program Keahlian 1.Objektif : Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan aktiviti-aktiviti persatuan Penetapan dasar : Guru penasihat dan AJK persatuan Menjalankan Aktiviti * Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai * Kuiz Matematik Pemantauan : Ahli-ahli persatuan 2. * Menjalankan penjualan buku-buku teks PMR dan SPM pada awal tahun seterusnya.1 19 22 25 1.2 Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T4 & T5. Indikator kejayaan: Keuntungan yang diperolehi.Kewangan Aktiviti 1: Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai Tarikh Pelaksanaan : sehari selepas peperiksaan PMR dan SPM Pelaksana: Semua ahli persatuan tahun 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi persatuan Keuntungan yang dijangka : RM300 Pelaksanaan: * Ahli-ahli membincang dan menetapkan harga beli. Projek dana .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.2 10 11 12 1. harga jualan dan tarikh pelaksanaan.00 Pelaksanaan: * AJK bermesyuarat untuk menetapkan syarat kuiz * Kutipan yuran dari peserta-peserta * Kuiz dijalankan PENGURUSAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Sasaran bilangan ahli Tov 2004 2004 2005 2006 1. * Menjalankan pembelian buku-buku teks PMR dan SPM pada hujung tahun. Projek keahlian 2007 2008 28 31 13 14 34 15 .

Kehadiran ahli dalam masyuarat dan aktiviti kelab meningkat. Meningkatkan ahli di kalangan pelajar T4 & T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1. Penyediaan tajuk dan syarat pertandingan Indikator kelayaan . Obkjektif : i. Aktiviti : 1. Meningkatkan keahlian ii. Promosi dari kelas ke kelas . Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti. Pelaksanaan . Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat. 1. Menyediakan tempat pertandingan 2.Nama projek : Kempen keahlian Objektif: i.2 Meningkatkan pengelibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Program Pencapaian 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama Projek : Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti-aktiviti kelab. Tugas AJK Aktiviti : seperti dalam rancangan tahunan kelab. Kempen Keahlian Aktiviti : 1. Pemantauan : Guru Penasihat 2. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan masyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Pertandingan melukis Nama Projek : Pertandingan melukis Tarikh Pelaksanan : Bulan April 2007 Pelaksana : AJK kelab.

Pertambahan jumlah ahli. Projek keahlian . Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun @ 50% dalam 5 tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1. PENGURUSAN KELAB EKONOMI & PERDAGANGAN Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Minggu kedua setelah pelajar ting.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. AJK 2006/2007 Pelaksanaan .1 42 46 50 55 59 63 1. 6 rendah telah mendaftar masuk sekolah Pelaksana . Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar tingkatan 4 & 5.Tarikh Pelaksanaan . 1. Diedarkan ke setiap kelas berserta borang maklumbalas keahlian Indikator Kejayaan . Pencetakan borang promosi yang menarik 2.

AJK Aktiviti : ii. :) Memupuk minat mencari wang di kalangan pelajar untuk dijadikan sumber dana kelab. Pengerusi.2 Projek "Usahawan Remaja" Projek "Nadi Kita" Nama projek : Projek "Usahawan Remaja" Objektif : :) Memupuk nilai "Menghargai Jasa Orang Lain" dalam diri pelajar melalui aktiviti penjualan bunga di hari-hari istimewa. Projek Dana . Pameran di papan notis 7. iv.1 2. Pemantauan : AJK dan guru penasihat Aktiviti (i) . Penjualan makanan dan minuman semasa Hari Sukan iii. Flyers Rujuk lampiran A 5.Kelab Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 2.Kewangan 2. Promosi dari kelas ke kelas 8. Hari Kasih Sayang dan Hari Guru. :) Meningkatkan sumber dana untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Penetapan dasar : Guru penasihat. Program Dana . Kempen keahlian Aktiviti : 6.Tiffany & Sabri Nama projek : . Wilfred & Andy 1.Kelana & Tang Siew Yuh Aktiviti (iii) .Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iii. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu.Andy & Wilfred Aktiviti (ii) . Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. Hari Bapa. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran di papan notis Promosi dari kelas ke kelas Flyers Pemantauan : Guru penasihat.

Program Akademik Meningkatkan minat. sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab ii. Pemantauan : Guru penasihat dan AJK 2. Sesi soal jawab tentang dana kelab. Penjualan 4. Mengambil * cadangan untuk memberi insentif tenaga kepada tabung dana kelab.Projek "Nadi Kita" Objektif : :) Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat dan Bendahari Aktiviti : i. . Rujuk lampiran B 2.1 Projek "Usahawan Remaja" makanan dan minuman semasa Hari Sukan bunga sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu. Hari Bapa. 6.2 Projek "Nadi Kita" Aktiviti : 1. motivasi. Menyebar maklumat terkini mengenai isu-isu konsumerisme dan perdagangan kepada warga SMK Kamil Memupuk dan menyemarakkan lagi semangat keusahawanan dalam diri pelajar. yuran kelab RM5 setahun. komitmen serta kesedaran dalam diri pelajar untuk mempelajari subjek perdagangan. Hari dan Hari Guru. Penjualan Kasih Sayang 5. pengajian perniagaan dan ekonomi. tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. kepada ahli yang paling banyak menyumbang Aktiviti : 3.

AJK . Pemantauan : Guru penasihat . AJK Aktiviti : i.1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi.2 3.Meningkatkan kemahiran berfikir pelajar untuk mengaitkan/ mengapplikasikan teori yang telah dipelajari dalam kelas dengan keadaan sebenar. Penetapan dasar : Guru penasihat. :) Dengan wujudnya minat pelajar diharap ianya akan mendorong kepada peningkatan peratusan kelulusan samada secara kualiti dan kuantitatif dalam setiap peperiksaan awam bagi ketiga subjek tersebut. Supaya pelajar dapat belajar secara kontekstual. mengemaskini maklumat mengenai kelab. ii. Guru Mata Pelajaran. 3. isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan.3 Pertandingan Papan Notis Lawatan Sambil Belajar Nama projek : Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Objektif : :) Memupuk minat dan kesedaran dalam diri pelajar untuk mendalami ketiga-tiga subjek tersebut. AJK Aktiviti : i. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai Pemantauan : Guru Mata Pelajaran . Guru Penasihat Nama projek : Pertandingan Papan Notis Objektif : :) Agar warga SMK Kamil peka dan waspada dengan isu-isu terkini mengenai konsumerisme dan perdagangan. Perdagangan dan Pengajian Perniagaan" 3. :) Agar usahawan tempatan boleh dijadikan idola/ teladan pelajar untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Projek Akademik 3. Penetapan dasar : Guru penasihat . menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai.

3. :) Menjadikan pembelajaran lebih seronok dan mudah difahami. . Penetapan dasar : Guru penasihat . Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai. mengemaskini maklumat isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan.1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi. ii. melawat tempat-tempat strategic di KL.2 Projek Pertandingan Papan Notis Aktiviti : i. AJK Aktiviti : i. Aktiviti : i.Nama projek : Lawatan Sambil Belajar Objektif : :) Melalui pembelajaran konstektual ini pelajar dapat menggunakan semua deria mereka untuk memahami teori-teori yang telah dipelajari dalam kelas. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai 2007 * membantu pembungkusan hadiah sahaja. :) Mendidik pelajar untuk berkomunikasi dan bersosial dengan masyarakat luar secara formal.

Penyediaan borang keahlian 3. melawat tempat-tempat strategic di KL. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli .3. Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM20 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk pameran 2. Rujuk Lampiran C PELAN OPERASI Kempen Keahlian Nama Projek : 1.3 Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Aktiviti : i. Semasa Minggu Orientasi pelajar Tingkatan 6 Rendah. Pameran di papan notis Tarikh pelaksanaan : Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada semua pelajar.

5. LAMPIRAN B. 3. Mohon kebenaran pihak pentadbir dan mengikut prosedur yang akan diberi oleh pihak pentadbir. Penjualan Makanan & Minuman semasa Hari Sukan Hari Sukan SMK St Kamil (Mac 2007) Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak majlis. Mengagihkan tempahan kepada pelanggan. 2. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli PELAN OPERASI Projek Usahawan Remaja Nama Projek : 1. Memesan bunga / cenderamata dari pihak pembekal berdasarkan tempahan. Hari Ibu.Nama Projek : 2. Cetakan Edaran Tarikh pelaksanaan : Minggu keempat setelah sekolah dibuka untuk semua pelajar. ("Flyers") Promosi dari kelas ke kelas 3. Mencari/ menyediakan jualan. Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. Hari Bapa dan Tarikh pelaksanaan : Dua minggu sebelum hari-hari istimewa tersebut. 3. Percetakan borang promosi yang menarik 2. 4. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa seperti Hari Guru. Membuat promosi menggunakan cetakan edaran.2 . Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. 2. 4. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang tempahan (bayaran perlu dilampirkan sekali). Mohon kebenaran pihak Majlis Sukan Sekolah SMK Kamil. Pelaksana : AJK sesi 2007. Nama Projek : 2.

Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah.Nama Projek : 3.Penerangan pengutipan yuran kelab 2. Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1.Bendahari mengutip yuran sekaligus RM5 sebelum 10. 5. 3. Tiga minggu sebelum cuti hari perayaan. 3. Membuat promosi (jualan langsung) terus kepada bakal pelanggan dan mengambil tempahan. Memesan kek dari pihak pembuat kek.Bendahari menjawab soalan berkaitan pengurusan dana dalam sesi soaljawab semasa mesyuarat selepas pembentangan jika wujud kekeliruan. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir. LAMPIRAN B.02.3 Nama Projek : Nadi Kita Awal Tahun. 6. Menghantar pesanan kepada pelanggan. Mohon kebenaran pihak pentadbir sekolah. Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007. Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan . Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. 2. Membuat promosi berbentuk cetakan edaran @ "flyers" 4.07 daripada ahli-ahli.

Indikator kejayaan : Peratus kelulusan meningkat dalam peperiksaan awam samada secara kuantiti dan kualitatif. Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Julai 2007 Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : Guru Mata Pelajaran. 3. 2. Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : . AJK sesi 2007. Menulis surat permohonan kepada pihak berkaitan 4.PELAN OPERASI Program Akademik Nama Projek : 1. isu-isu terkini konsumerisme dan perdagangan. Lawatan Sambil Belajar . Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir. Nama Projek : 2.Maklumat di papan notis disedari kewujudannya oleh warga SMK Kamil.2 Nama Projek : 3. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2007 Pelaksanaan : 1. 2. Menyediakan prasarana lawatan (borang refleksi pelajar dan pengangkutan) 5.Kuala Lumpur Tarikh pelaksanaan : Bulan Februaru dan Mac 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. Mohon kebenaran pihak pentadbir SMK Kamil. Memastikan papan notis mengandungi segmen-segmen yang telah dicadangkan: isu-isu kelab(aktiviti terkini/ promosi). Menghias dan mengemaskini maklumat di papan notis. Membungkus hadiah SAHAJA yang telah disediakan oleh Bidang Teknik dan Vokasional. Mengumpul refleksi pelajar setelah lawatan. Indikator kejayaan : Menang pertandingan papan notis. LAMPIRAN C.

:) Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan/ pengalaman yang diperolehi semasa lawatan dengan teori yang dipelajari dalam kelas. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian projek-projek kemahiran Objektif : i. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iv. PENGURUSAN KELAB KEMAHIRAN HIDUP Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Tumpuan keahlian adalah pelajar tingkatan 3 1.Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1. meningkatkan ahli di kalangan pelajar kelas lemah Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Iklan di setiap kelas Promosi oleh guru Kh Pemantauan : Guru penasihat 1.:) Pelajar seronok sepanjang masa lawatan dan dapat menghasilkan refleksi yang produktif. meningkatkan keahlian v.Iklan di setiap kelas 2. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% pada 2006.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui aktiviti yang menarik .Promosi oleh guru KH Nama Projek : Promosi Keahlian Tarikh Pelaksanaan : Minggu ke 1 sesi persekolahan Pelaksana : AJK dan Guru KH Indikator kejayaan : Ahli bertambah 2.

Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Pengelibatan pelajar kelas lemah dan projek reka cipta diberi markah PENGURUSAN PERSATUAN BELAJAR BAHASA CINA Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Keahlian 1. Meningkatkan pencapaian melalui projek rekaan Aktiviti : 1.Penyediaan bahan Reka Cipta 2. Sasaran bilangan ahli: TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1. 1.2 Meningkatkan keahlian pelajar bukan Cina kepada 1/4 daripada jumlah ahli. Meningkatkan penglibatan ahli dengan melibatkan mereka dalam aktiviti pertandingan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Reka Cipta Pemantauan : Guru penasihat 2. Projek Reka Cipta Tarikh pelaksanaan : Febuari Pelaksana : Mesyuarat AJK Pelaksanaan : 1.ii.1 11 20 25 30 35 40 1.1 Meningkatkan bilangan ahli sehingga 40 orang.2 4 6 7 9 10 .

Memperkenalkan kelab kepada pelajar untuk menarik minat mereka. Tugas AJK Aktiviti: i. Nama Projek: Projek Meningkatkan Penglibatan Ahli Objektif: .Nama projek: Projek Promosi Melalui Pameran Objektif: i. Mengemaskinikan papan notis untuk notis terkini. Menambahkan ahli kepada 30 orang. Penyediaan poster dan gambar yang menarik untuk dipamerkan pada papan notis. Tugas Guru penasihat b. Tarikh Pelaksanaan: i. Program Peningkatan Penglibatan ahli 2. Bulan Mei Penglibatan: Guru Penasihat. Mempromosikan kelab kepada pelajar Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Promosi Melalui Pameran Pelaksanaan : i. Penetapan dasar: a. 1 Meningkatkan 2. ii.2 penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab. Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2. Bulan Januari(untuk T3-T5) ii. ii. AJK Indikator Kejayaan: Adanya peningkatan dalam bilangan ahli.

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab 3. Nama Projek: Projek dana Objektif: i. b.i. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. gambar dan karangan yang menarik. Program dana kewangan 3. Penetapan dasar: Guru penasihat.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. Menyediakan notis . Menyediakan maklumat keaktifan ahli. Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos aktiviti-aktiviti kelab . Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Penglibatan: AJK papan notis Indikator kejayaan: Lebih ramai ahli menyertai aktiviti kelab. AJK Aktiviti: Pertandingan papan notis Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Meningkatkan penglibatan ahli melalui perhiasan papan notis Pelaksanaan: a.

Program Keahlian 100% keahlian Sasaran bilangan ahli Semua Pelajar SMK Kamil 1. Projek keahlian . Bendahari Kelab Aktiviti: a. Mengutip yuran Pemantauan: Guru Penasihat. Meningkatkan keberkesanan proses pengutipan yuran dengan memaklumkan kepada ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab. Penetapan dasar: Guru Penasihat. Mengutip yuran Tarikh pelaksanaan: Februari Penglibatan: AJK Indikator kejayaan: Jumlah dana kewangan kelab bertambah PENGURUSAN KOPERASI Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.ii. AJK Nama projek: Projek dana kewangan Pelaksanaan: i. Menentukan jumlah yuran yang perlu dibayar ii.

fungsi dan faedah tentang koperasi .notis dipaparkan di papan notis yang berdekatan dengan pejabat dan bilik guru serta lab sains 2. wang dan borong dikutip balik oleh guru tingkatan dan dihantar balik kepada guru penasihat 4.Nama projek : Kempen keahlian Objektif : memastikan semua merupakan 'stakeholder'dan menyokong koperasi Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Pemantauan : Guru penasihat 1. borang dicetak dan diedarkan kepada pelajar 3. bendahari kelab akan mengutip dan mencatat jumlah wang yang dikutip serta mendaftarkan pelajar Indikator kejayaan: semua pelajar menjadi ahli koperasi dan bonus dan dividen dinikmati oleh semua pelajar Nama Projek : 2.wang dan borong di kutip balik 4.pendaftaran dilakukan oleh bendahari Indikator kejayaan : Semua kakitangan menjadi ahli koperasi dan bonus serta dividen dinikmati oleh semua . Kempen keahlian Aktiviti : 1. 2. mewajibkan semua pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 menjadi ahli Tarikh pelaksanaan : seminggu selepas pendaftaran tingkatan 1 dan tingkatan 4 Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan T 1 dan T 4 Kos : RM 20 Pelaksanaan : 1. surat arahan daripada pegetua diedarkan 2. mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli 2. Promosi kepada kakitangan sekolah Tarikh Pelaksanaan : bulan Januari dan Februari Pelaksana: setiausaha Kos: RM3 Pelaksanaan : 1. mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Nama Projek: 1.borang diedarkan kepada kakitangan 3. Program meningkatan kefahaman konsep.

fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi.dan mengadakan perayaan minggu koperasi Objektif : 1. fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi.2. mengedarkan risalah 3.1 Semua pelajar dan kakitangan memahami kepentingan dan peranan koperasi dalam sekolah 2. mendidik ahli tentang koperasi Penetapan dasar : Aktiviti : 1. mempamerkan prinsip-prinsip Koperasi 2. fungsi dan faedah koperasi Nama projek : Meningkatkan kefahaman tentang konsep . mengadakan taklimat dan kursus dalaman 4. Penyediaan maklumat prinsip-prinsip koperasi Indikator Kejayaan : Kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek :2.2 Memastikan semua faham konsep kerjasama dan ' one for all and all for one' 2. Meningkatkan kefahaman tentang konsep . Pertandingan papan notis Tarikh pelaksanaan :mengikut tarikh yang telah ditetapkan Pelaksana : AJK papan notis dan guru penasihat Kos: Rm 20 Pelaksanaan: 1. Penyediaan risalah yang menarik 2. meningkatkan kesedaran tentang kepentingan dan peranan koperasi 2. Projek meningkatkan kefahaman tentang konsep . mengadakan pertandingan-pertandingan Nama Projek : 1.menyediakan bahan yang berkaitan . Tugas guru penasihat mempamerkan prinsipprinsip koperasi 2. pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2.dan mengadakan perayaan minggu koperasi Aktiviti : 1. mempamerkan prinsip koperasi dalam kedai koperasi Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK Jabatan keceriaan dan kebersihan Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.

Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Pemantauan : ALK Koperasi 3.Jun Pelaksana : Penasihat Kos : RM0 Pelaksanaan : 1.Menyertai kursus anjuran MKM 3. mengadakan taklimat dan kursus dalaman Tarikh pelaksanaan : Mei. Program peningkatan kualiti pengurusan koperasi 3. Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2. Kursus pentadbiran dan kursus kewangan secara dalaman Tarikh pelaksanaan : bulan Mei.Meningkatkan kecekapan pengurusan koperasi supaya memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada semua warga sekolah Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1.2.2Memastikan dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada semua ahli 3.Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2. Menyertai kursus anjuran MKM 3. Guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA .Jun Pelaksana : Guru penasihat Kos : RM 0 Pelaksanaan : 1. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi melalui kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman .1Mencapai pengurusan yang cekap dan sistematik dalam semua aspek 3.menghiaskan dan melengkap papan notis dengan maklumat dan berita tentang koperasi Indikator kejayaan : kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek : 3. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi Nama projek : Projek peningkatan kualiti pengurusan koperasi Objektif : i. guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA 2. kursus anjuaran MKM dan penyertaan pertandingan Anugerah kualiti koperasi Aktiviti : 1. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : kefahaman terhadap koperasi meningkat 3. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Nama Projek : 1.

Menyertai pertandingan Anugerah Kualiti Koperasi sekolah Tarikh pelaksanaan : bulan Oktober Pelaksana: setiausaha Pelaksanaan : 1. menghantar borang mengikut masa yang ditetapkan Indikator kejayaan: mendapat sekurang-kurangnya tempat ketiga dalam pertandingan 4. Projek peningkatan jumlah jualan 5. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan pengoperasian dan pengurusan kewangankoperasi dan tiada aduan daripada pelanggan Nama Projek: 3. menghantar pelajar atau guru untuk menghadiri kursus Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan koperasi Nama Projek : 4.Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Nama projek : Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Objektif : 1. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah Tarikh pelaksanaan : awal dan pertengahan tahun Pelaksana : ALK rendah . memastikan jualan meningkat setiap tahun 2. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2.Projek meningkatkan jumlah jualan koperasi melalui promosi jualan serta menambahkan jenis barang jualan Aktiviti : 1. mengisi borang 3.1. mengisi borong untuk menyertai kursus 3. memastikan keuntungan meningkat setiap tahun Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2. membuat laporan koperasi tahunan 4. menambahkan jenis barang jualan Nama Projek :1.Program Peningkatan Jumlah Jualan memastikan untung meningkat dan seterusnya bonus juga meningkat meningkatkan keyakinan ahli terhadap koperasi 4. mendapat borang penyertaan 2.2. mendapat jadual senarai kursus yang dianjurkan oleh MKM 2. Menyertai kursus anjuaran MKM Tarikh pelaksanaan : mengikut Jadual MKM Pelaksana: ALK Kos: mengikut yuran yang dikenakan oleh MKM Pelaksanaan : 1. menambahkan jenis barang jualan Pemantauan : ALK Koperasi 4.

mengira keuntungan yang dapat diperolehi 4. menambahkan jenis jualan barang Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : ALK Kos : berdasarkan jenis barang yang hendak dijual Pelaksanaan : 1. 1.2 Meningkatkan kemahiran dalam bacaan tilawah Al-Quran dan hafazan. mengedarkan kepada setiap kelas Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan. mengenalpastikan kos 3.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Nama Projek :2.3 Memberi kemahiran dan menambah pengetahuan dalam kuiz agama. menyediakan bahan edaran 2. mengenalpasti barang yang berpotensi 2.Program Peningkatan Kemahiran 1. membuat promosi pada masa perhimpunan Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan. PENGURUSAN PERSATUAN PELAJAR ISLAM Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.1 Mendedahkan teknik-teknik syarahan agama yang betul. 1. Sasaran Peningkatan Kemahiran TOV 2005 2006 .

3 6 7 8 9 2. 2.1 3 4 5 6 1. .Program Peningkatan Kefahaman Islam 2.2 Menghidupkan budaya mengingati hari-hari kebesaran Islam.2 3 4 5 6 1.1 Meningkatkan kefahaman dan amalan terhadap ajaran Islam.2007 1.

syarahan agama dan kuiz agama. Memudahkan pemilihan bagi mewakili sekolah di peringkat zon. 1. Sasaran Penyertaan Aktiviti PPI TOV 2005 2006 2007 3.Projek peningkatan kemahiran Nama projek: Kemahiran tadarus Al-Quran Objektif: i.2Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan .Program Penyertaan Aktiviti PPI 3. Aktiviti: 1.3. Meningkatkan kemahiran dalam bidang tilawah Al-Quran. ii.2 9 11 13 15 1. hafazan.2Menarik minat bukan ahli mengikuti aktiviti PPI.1Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti PPI. 3.1 40 45 50 55 3.1Pendedahan teknik syarahan agama.

ii. Objektif: i.3Kemahiran kuiz agama. Memastikan semua ahli mengambil bahagian dijalankan.2 Perayaan Dalam Islam 2.Projek Penyertaan Aktiviti PPI Nama projek: Meningkatkan Penyertaan Dalam Aktiviti PPI. 2. dalam setiap aktiviti yang . Nama projek: Peningkatan Kefahaman Islam Objektif: i.3 Risalah bulanan Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 3.Projek peningkatan kefahaman Islam. Menghidupkan semangat untuk mengingati dan menyambut hari-hari kebesaran Islam.1 Usrah bulanan. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 2. Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap ajaran Islam secara mendalam dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Aktiviti: 2.1.

Aktiviti: 2. 1. 2.ii. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI. Matang.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar. Peningkatan Kefahaman Islam.1 Usrah bulanan. Menggalakkan pelajar bukan ahli untuk menyertai aktiviti yang diadakan untuk mengambil manfaat daripadanya.3 Risalah bulanan (Rujuk Lampiran) . Aktiviti: 3.1 Pendedahan teknik syarahan agama. 1.3 Kemahiran kuiz agama. Kemahiran tadarus Al-Quran.1 Bulan Pendidikan Islam 3.2 Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan. Aktiviti: 1. (Rujuk Lampiran) 2. 1.2 Perayaan Dalam Islam 2.

Pendedahan teknik-teknik syarahan 3. Menonton video syarahan agama. (Rujuk Lampiran) PELAN OPERASI Nama Projek : Pendedahan Teknik Syarahan Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI Kos Perlaksanaan : RM 5 : 1. : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat Indikator kejayaan menyertainya .Meningkatkan penyertaan dalam aktiviti PPI Aktiviti: 3.1 Bulan Pendidikan Islam 3.3. Pemilihan pelajar yang berminat 2.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar. Matang.

3. 2. 3. 5. : Input pelajar tentang perkara yang dibincangkan . Bimbingan kemahiran tajwid dan bacaan Nama Projek : Kemahiran Kuiz Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan pelajar. Notis pemberitahuan usrah. Pengumpulan maklumat oleh pelajar- : Usrah Bulanan sebulan Tarikh Perlaksanaan : Sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan : Guru penasihat PPI : - : 1. Indikator kejayaan menyertainya Nama Projek : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 10 : 1. Latihan bertulis. Indikator kejayaan menyertainya : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 5 : 1. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Maklumat antara pelajar disatukan. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Guru penasihat menyampaikan usrah mengikut tajuk yang telah ditetapkan. 4. Pendedahan cara-cara kuiz diadakan. Bimbingan menghafaz surah-surah hafazan. Indikator kejayaan bertambah.Nama Projek : Peningkatan Kemahiran Tilawah Al-Quran Dan Hafazan Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan berlagu.

Mencetak risalah. Promosi program 5. Perbincangan perlaksanaan projek 3. Perlantikan AJK program 2. 3. Pemilihan tema bagi program.Nama Projek : Perayaan Dalam Islam (Maulidur Rasul) Tarikh Perlaksanaan : April 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. Pengumpulan bahan-bahan dan proses Nama Projek : Bulan Pendidikan Islam Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan : AJK PPI 05/06 : RM 100 : 1. Pembahagian tugas di kalangan biro penerbitan 2. Kebenaran pihak sekolah . Perlantikan AJK program 2. : Pelajar dapat menambah : Risalah Bulanan Kos Perlaksanaan Indikator kejayaan Nama Projek Tarikh Perlaksanaan : 2 bulan sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan menaip bahan. Kebenaran pihak sekolah 4. Pengedaran risalah Indikator kejayaan : Pelajar dapat menambah maklumat tentang isu-isu semasa dan meningkatkan kefahaman tentang ilmu agama. Penyediaan tempat dan peralatan. 3. 4.

Indikator kejayaan bertambah. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 2008 15 17 19 21 1. Promosi pertandingan tilawah al-quran.00 : 1. Penyediaan pengangkutan.4. Indikator kejayaan bertambah : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini Nama Projek : Rehlah Di Pusat Hidupan Liar Matang Tarikh Perlaksanaan : Julai 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan aktiviti. : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini : AJK PPI 05/06 : RM 100. Promosi program dan pengedaran borang penyertaan 5. ayat hafazan.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. kuiz terbuka dan menulis khat. 3. Penyediaan hakim. doa hafazan. tempat dan hadiah. Pemilihan tempat bagi program dan PENGURUSAN KELAB PENGGUNA Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Program Keahlian 1. makanan dan hadiah. peralatan. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian . Perlantikan AJK program 2. Kebenaran pihak sekolah 4. 5.

Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis dengan kitar semula barang terpakai Objektif : i. 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1. ii.4 Melibatkan diri dalam kerja amal luar sekolah. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK .Objektif : i.1 2. 2. Promosi dari kelas ke kelas 2.2 Program Pencapaian Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil TOV 2006 2006 2007 2008 75 80 85 90 2. Menggalakkan pelajar terlibat dengan aktiviti kitar semula barang terpakai.Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui anjuran aktiviti yang lebih menarik.3 Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan kelab pengguna. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Papan notis Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru penasihat 1. Papan notis 2. 2.

Memberi dorongan kepada ahli supaya lebih mendalami ilmu kepenggunaan. Memenangi kuiz pengguna peringkat bahagian. Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan .Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Projek 'Love In A Box' Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan mengarang esei dan melukis poster Objektif : i. ii. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Objektif : i. iii. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan kuiz Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Projek 'Love In A Box' Objektif : i. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat.

2. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Aktiviti Gotong Royong Objektif : i. Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Pelaksanaan : 1. Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah . Penyediaan bahan untuk notis daripada barang terpakai 2. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. Indikator kejayaan : dan sijil. Meningkatkan pencapaian melalui : Nama Projek : 1. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang lebih ceria dan bersih.ii. Nama Projek : 2. kelab pengguna. Penyediaan maklumat keaktifan ahli. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Gotong Royong Guru penasihat Pemantauan : 2. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian Tarikh pelaksanaan : Jun/Julai 2007. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Penyediaan soalan-soalan kuiz.

Projek 'Love In A Box' Tarikh pelaksanaan : November 2007 Pelaksana : SEDC. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat. Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah Nama Projek : 5. Nama Projek : 4.Nama Projek : 3. AJK Pelaksanaan : 1. Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Pembersihan jalan raya. 3. Pembungkusan barang-barang sumbangan orang ramai. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Program dana . Projek Gotong Royong Tarikh pelaksanaan : Jun 2007 Pelaksana : Guru penasihat. Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Tarikh pelaksanaan : Julai/Ogos 2007. Penyediaan soalan-soalan esei dan tajuk poster. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. Indikator kejayaan : dan sijil. 2. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat. lorong dan longkang. 2. Pengumpulan dan klasifikasi barang-barang sumbangan orang ramai.Kewangan .

Penjualan makanan pada Hari Sukan PENGURUSAN KELAB PENCINTA ALAM SEKITAR Perancangan Strategik (Tahun 2004 .Kewangan 3.3. Program Keahlian 1.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab.1 3.2 Penglibatan lebih ramai pelajar dari tingkatan 1 . Director of Finance Aktiviti : i. a) Melantik ahli tak rasmi sebagai latihan b) Kursus pendedahan alam sekitar Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek. Projek dana . a) Meningkatkan keahlian secara rasmi b) Meningkatkan ahli tak rasmi dari pelajar tingkatan 1 .Kewangan Aktiviti : 1. Kempen Keahlian Objektif.5 Penetapan dasar Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti. Projek dana . Penjualan bunga ii. a) Melantik wakil kelas terdiri dari AJK kebersihan . Kempen Keahlian Pelaksanaan.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Penjualan makanan semasa Hari Sukan Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. Penjualan bunga 2.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.5 Nama Projek.2 'Fund-Raising' Utusan Pengguna Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i. Penetapan dasar : Guru penasihat. Rotarian advisor.1 Meningkatkan bilangan ahli kelab 1.

pertandingan . pengumpulan akhbar lama dan bahan buangan b) Menghubungi badan luar yang berkaitan dan sentiasa mendapat matlumat tentang aktiviti yang dianjurkan c) Penubuhan Stesen Pendidikan Alam sekitar sebagai projek khas pertandingan (rujuk Prog 7) Tarikh pelaksanaan Feb .2 Melibatkan kelab dalam aktiviti luar anjuran badan .Okt 2007 Penglibatan.1 Meningkatkan penglibatan ahli dalam setiap aktiviti 2.badan tertentu 2.5 Memenangi Johan pertandingan Kelab PALS terbaik anjuran NREB Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Objektif.dan keceriaan kelas sebagai ahli tidak rasmi Kelab PALS b) Memberi kursus kesedaran alam sekitar Tarikh pelaksanaan : Feb .4 Memenangi pertandingan yang dianjurkan oleh badan luar 2. . Reka cipta dan projek projek tertentu seperti kitar semula. Terdapat peningkatan jumlah keahlian dalam kelab 2. a) Mencapai penglibatan seratus peratus ahli dalam setiap aktiviti b) Melibatkan diri dalam semua jemputan aktiviti luar anjuran badan tertentu c) Peningkatan bilangan ahli yang mendapat Sijil d) Memenangi Johan Pertandingan Kelab Alam Sekitar terbaik anjuran NREB Penetapan dasar. Tugas guru penasihat Aktiviti. a) Aktiviti dalaman di sekolah b) Aktiviti anjuran badan luar c) Projek Khas untuk pertandingan Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Pelaksanaan. Program pencapaian 2. a) Mempelbagai aktiviti kelab seperti Minggu Alam Sekitar.3 Meningkatkan bilangan ahli yang mendapat sijil 2.Mac 2007 Penglibatan : Guru penasihat Guru tingkatan J/kuasa Kelab PALS AJK kebersihan dan keceriaan kelas Indikator Kejayaan.

a) Menambah dana kelab b) Ke arah perjalanan aktiviti kelab yang lebih berkesan Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti . Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti. a) Pelancaran Bulan Pendidikan Alam Sekitar b) Perancangan aktiviti (i) Pertandingan .Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat dan Ajk pelajar Indikator kejayaan : Peningkatan dana kelab 4. a) Meningkatkan kesedaran menjaga alam sekitar b) Menarik lebih ramai penglibatan pelajar Penetapan dasar. a) Mengadakan aktiviti jualan b) Pengumpulan dan jualan bahan kitar semula Tarikh pelaksanaan : Mac . Jualan Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek. Program Menambah Dana 3.Guru penasihat. J/kuasa pelajar. Program Minggu Alam Sekitar 4. Projek Menambah Dana Pelaksanaan.pertandingan .2 Perjalanan sesuatu aktiviti berjalan dengan lancar Nama Projek. Badan luar Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan ahli dalam semua aktiviti yang dianjurkan Berjaya mendapat tempat pertama mencari harta karun sempena bulan alam sekitar anjuran NREB 3.1 Meningkatkan kesedaran warga sekolah 4.2 Wadah menarik penglibatan pelajar Nama Projek Bulan Pendidikan Alam Sekitar Objektif. Projek Menambah Dana Objektif.1 Meningkatkan sumber kewangan 3. a) Pelancaran Bulan Alam Sekitar Peringkat Sekolah Pemantauan. Pengetua Guru Penasihat Nama Projek Bulan Pendidikan Alam sekitar Pelaksanaan.

a) Kotak kitar semula di kelas .2 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan amalan 3Rs Nama Projek 1.(ii) Penglibatan setiap kelas c) Kempen kesedaran d) Ceramah alam sekitar e) Pertandingan sudut alam sekitar kelas f) Kaji selidik dan kajian Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Penglibatan : Semua warga sekolah Anjuran bersama Kelab Geografi Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti sepanjang Bulan Alam Sekitar 5. pamplet dan poster Pemantauan. Program kesedaran alam sekitar . Projek kempen kesedaran kitar semula Objektif. 6. Program 3Rs My Way Of Life 5. a) Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah tentang kepentingan amalan 3Rs b) Menanam kesedaran tentang Reduce. a) Projek kitar semula b) Pengumpulan bahan kitar semula c) Reka cipta dari bahan kitar semula d) Edaran buletin.1 Penekanan amalan 3Rs dalam Kehidupan seharian 5.Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat J/kuasa pelajar warga sekolah Kerjasama Panitia Sejarah Indikator kejayaan. Reuse dan Recycle Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti. Tugas guru penasihat Nama Projek Projek kempen kesedaran kitar semula Pelaksanaan.kelas b) Kotak kitar semula di bilik guru c) Pengasingan bahan untuk reuse dan recycle d) edaran buletin / poster /pamplet e) Pertandingan mencipta / menghias bulan kemerdekaan dengan bahan buangan f) Kempen pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac . Warga sekolah dapat membezakan konsep 3Rs dengan membunag bahan ke dalam tempat yang telah ditentukan.

a) Kempen kesedaran b) Kajian dan kaji selidik c) Tayangan d) Ceramah e) Pemasangan lagu .Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah 6.kempen dan penyebaran maklumat Pemantauan : Guru penasihat 6. menjaga dan menyukat tumbesaran c) Pembersihan kolam ikan dan menjaga ikan d) Melukis mural kesedaran alam sekitar e) Kempen kebersihan tandas pelajar f) Mewujudkan sudut alam sekitar di setiap kelas g) Edaran poster / pamplet / bulletin h) Banting / stand alam sekitar di kawasan Strategic i) Kempen " Jangan Buang Sampah" j) Kempen "Pokok Bersejarah" k) kempen kesedaran pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac . a) Program melabel tumbuhan b) Menjaga ikan dan kolam ikan c) Kebersihan dan keceriaan tandas sekolah d) Kempen " Jangan Buang Sampah" e) Kempen . Projek " Mesej Dari Alam" Objektif.Okt 2007 . a) Kerjasama Jabatan Hutan melabel pokok b) Projek CPCP .1 2.lagu tentang alam Pemantauan : Guru penasihat Nama projek Projek Cintai Alam Kita Pelaksanaan.2 Kesedaran menjaga dan mengekal kan kebersihan Nama projek. a) Meningkatkan kesedaran alam hanya satu b) Menanam keinsafan tentang kaitan alam dan manusia Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti. a) Menanam kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti. Projek Cintai Alam Kita Objektif. 1.menanam pokok .

a) Menjalankan aktiviti kaji selidik tentang kesedaran mengenai alam b) Meminta khidmat pihak luar seperti NREB / Jabatan Hutan mengenai tayangan /ceramah/ bengkel alam sekitar c) Pemasangan lagu .1 Mewujudkan stesen yang dapat memberi didikan tentang alam dan kepentingan menjaganya 7.2 Menjadikan stesen tempat rujukan dan pembelajaran alam sekitar Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Objektif.Penglibatan : J/kuasa Kelab Pals Semua warga sekolah Projek "Mesej Dari Alam " Pelaksanaan. a) Mewujudkan satu stesen Pendidikan Alam sekitar yang menjadi tempat rujukan dan pembelajaran b) Menanam kesedaran tentang alam yang semakin hilang c) Meningkatkan keinsafan agar sentiasa .okt 2006 Penglibatan : Guru penasihat dan j/kuasa Kelab AJK Kebersihan kelas Pihak luar yang berkaitan Warga sekolah Radio sekolah Indikator kejayaan Melalui kaji selidik kedua dan perbandingan dengan kaji selidik pertama dapat mengesan kesedaran 7. Program Stesen Pendidikan Alam Sekitar 7.lagu bertema alam melalui radio sekolah d) Mengaktifkan sudut alam sekitar di kelas e) Pengumpulan keratan akhbar tentang kerosakan alam Tarikh pelaksanaan : Mac .

2 Kesedaran memelihara tumbuhan Yang hampir pupus.3 Memupuk perasaan sayang terhadap Alam dan haiwan.badan luar Indikator kejayaan Terbinanya sebuah stesen Pendidikan Alam sekitar. Penggunaan yang maksimum oleh semua pihak Meningkatnya kesedaran. Nama Projek Lawatan Sambil Belajar.Ogos 2007 Penglibatan Pihak pengurusan sekolah Guru penasihat J/kuasa pelajar Badan . 8. a) Membuat kertas kerja ke arah mewujudkan sebuah stesen alam sekitar b) Mendapatkan kawasan yang sesuai c) Permohonan sumbangan d) mendapat khidmat nasihat dari badan berkaitan seperti Jabatan Hutan dll e) Pembinaan f ) Program perasmian g) Sebaran maklumat Tarikh pelaksanaan Mac .menjaga alam dengan baik Penetapan dasar. 8. Program lawatan sambil belajar. Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti. 8. . Memenangi pertandingan 8. a) Perancangan ke arah tertubuhnya sebuah stesen alam sekitar b) Pelancaran dan perasmian c) Sebaran maklumat Pemantauan: Pengetua Guru penasihat Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Pelaksanaan.1 Mewujudkan kesedaran tentang Kepentingan menjaga alam.

Ogos 2007 Penglibatan Pihak Pengurusan sekolah Guru Penasihat J/Kuasa Pelajar Ahli Kelab Badan-badan Luar Indikator Kejayaan Hasil lawatan pelajar mendapat pelbagai maklumat yang berkaitan dengan penjagaan. . d) Menetapkan tarikh. e) Mendapatkan penerangan dari pegawai yang Terlibat. b) Menghantar surat permohonan. b) Melahirkan kesedaran untuk memelihara Tumbuhan yang hamper pupus.Objektif: a) Mewujudkan kesedaran tentang kepentingan Menjaga alam. b) Lawatan ke loji pembersihan air. c) Memupuk perasaan sayang terhadap alam Dan haiwan. Pemantauan: Pengetua Guru Penasihat Nama Projek: Lawatan Sambil Belajar Pelaksanaan: a) Membuat kertas kerja.pemuliharaan dan pemeliharaan tumbuhan dan haiwan. c) Menentukan bilangan pelajar . Penetapan dasar: Pengetua Tugas guru Penasihat Aktiviti: a) Lawatan ke La Hot Spring. Tarikh pelaksanaan Mac .

Program Keahlian 1.1 25 32 35 1.1Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 1. Kempen keahlian Aktiviti : .2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 1.PENGURUSAN KELAB SKIM LENCANA ANTI-DADAH Perancangan Strategik (Tahun 2006. Projek keahlian Nama projek : Objektif : i) Kempen keahlian Meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1.

1. ceramah.2 Meningkatkan keberkesanan ahli SLAD kepada 60 % .2.6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Penghasilan Buku Skrap. 2.1 Meningkatkan kualiti ahli SLAD kepada 60%-70%. 2. Objektif : i) Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui program dan projek yang diadakan. Program Pencapaian Kualiti Dan Keberkesanan ahli 2. inhalan. ii) Mempertanggung-jawabkan ahliahli SLAD dengan projek-projek atau aktiviti anti dadah atau pendidikan pencegahan. Pencetakan borang promosi yang menarik.1 Supaya mereka menjadi pengaruh positif yang kuat untuk menyampaikan mesej anti dadah dan segala gejala sosial yang lain. penyalahgunaan dadah. pil khayal. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklum balas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2.1Supaya ahli-ahli SLAD menjadi model/contoh yang baik untuk tidak melibatkan diri dalam gejala-gejala negatif ( rokok.70 % . . lawatan pameran.1. alkohol dan AIDS) 2. 2.Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T. 2.

alkohol dan AIDS. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah Tarikh pelaksanaan : April hingga Jun Pelaksana : Jabatan Pendidikan dengan kerjasama Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Sarawak. Nama Program : 2. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3. pil khayal. Penghasilan Buku Skrap 2. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3. Jabatan Narkotik PDRM. Lawatan ke Pusat Serenti Rujuk Lampiran Pelan Operasi ( Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli ) Nama Projek : 1. Penghasilan Buku Skrap 2. Jabatan Kesihatan Sarawak Dan Penjara Pelaksanaan : 1. penyalahgunaan dadah. Ceramah Anti-Dadah 3. Mengadakan sistem penilaian ahli sebagai satu syarat penganugerahan sijil dan lencana SLAD Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti : 1. inhalan.iii) iii) Memberi input kepada ahli-ahli SLAD tentang bahaya dan kesan buruk rokok. Lawatan ke Pusat Serenti Pemantauan : Guru penasihat 2.Memberi taklimat berkenaan syarat-syarat dan tatacara penghasilan buku skrap 2. Pameran Anti-Dadah . Penghasilan Buku Skrap Tarikh pelaksanaan : Januari hingga Jun Pelaksana : Guru Penasihat Pelaksanaan : 1.Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Kesungguhan dan ketekunan yang ditunjukkan oleh pelajar melalui buku skrap yang telah dihasilkan. Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli Aktiviti : 1. Ujian Air Kencing pelajar secara selektif 2.

Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Promosi semasa orientasi T6 Rendah Guru penasihat Pemantauan : .Indikator kejayaan : diadakan.1 10 10 30 40 1. Menambahkan bilangan ahli kelab. Lawatan ke Pusat Serenti Tarikh pelaksanaan : 8 April 2006 Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK Program Pelaksanaan : 1. Maklum balas positif terhadap ceramah dan pameran yang Nama Projek : 3.40 orang. Program Keahlian Meningkatkan dan mengekal bilangan kepada 30 . Sasaran bilangan ahli TOV 2005 2005 2006 2007 1. Tempahan makanan dan pengangkutan untuk ahli 3. Mendapatkan surat kebenaran lawatan daripada Pusat Serenti 2. Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Maklum balas positif terhadap borang penilaian program lawatan yang diedarkan kepada pelajar PENGURUSAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 . Projek keahlian Nama projek : Promosi Kelab Bimbingan & Kerjaya Objektif : vi.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 7.

5 15 MEI untuk Orientasi T6 Rendah Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK sesi 2006 diketuai Presiden Kelab Pelaksanaan : 3.1. Meningkatkan pencapaian kelab Aktiviti : 1. Promosi semasa Orientasi T6 Rendah 8. Laluan Kerjaya Pelan Operasi ~ 1. Laluan Kerjaya Pemantauan : Guru penasihat 2. Promosi dari kelas ke kelas 10. Perkongsian oleh ahli kelab tentang kepada pelajar lain. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . Menambahkan aktiviti-aktiviti dalam aspek kerjaya. Kempen keahlian Aktiviti : 9. Lawatan Kerjaya 5.1 10 10 30 40 2. Perkongsian Hobi 2. Lawatan Kerjaya 5. Projek Mengaktifkan Kelab Nama projek : Projek Mengaktifkan Kelab Objektif : i. Temuduga Kerjaya 4. Program Pencapaian Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil ( kehadiran penuh dan aktif ) Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2005 2005 2006 2007 2. Temuduga Kerjaya 4. Inventori Kerjaya 3. Perkongsian Hobi 2.1 (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. . Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : 1. Inventori Kerjaya 3.

Semua maklumat dikumpul dan dibentangkan.1 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 1. Pelan Operasi ~ 2.4. Ahli-ahli diminta mengendalikan inventori minat kerjaya dengan rakan-rakan lain. Inventori Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. 2. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah.2 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 2. diberi takfsiran daripada inventori. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah. Borang promosi yang menarik diedarkan untuk mendapat maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Pelan Operasi ~ 2. 2. Pelan Operasi ~ 2. Setiap ahli mengisi inventori minat kerjaya. Setiap ahli diminta menemuduga dan mendapatkan maklumat tentang pelbagai pekerjaan di sekolah mengikut borang soal selidik yang disediakan. .3 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 3. Setiap ahli membawa dan menceritakan hobi masing-masing. Hobi-hobi dikaitkan dengan kerjaya Indikator kejayaan : Ahli-ahli berkongsi hobi dan menambahkan maklumat serta pengetahuan kerjaya yang berkaitan. 3. Maklumat yang didapati akan direkodkan dan dipaparkan pada papan notis untuk dibaca oleh semua pelajar. Temuduga Kerjaya : Pekerjaan-pekerjaan di sebuah sekolah menengah. 2. Tarikh pelaksanaan : April 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Perkongsian Hobi Tarikh pelaksanaan : Februari 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Bilangan rakan yang mengisi inventori minat kerjaya direkodkan.

Laluan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Julai 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. dan berbincang untuk menggariskan laluan kerjaya dalam beberapa bidang. Mengadakan lawatan sambil belajar untuk menambahkan maklumat dalam sesuatu bidang kerjaya. Indikator kejayaan : bidang. Ahli-ahli mengetahui halatuju dan laluan kerjaya PENGURUSAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 . Mengumpul maklumat kerjaya melalui hasil lawatan. 2. Indikator kejayaan : sesuatu bidang.0 Meningkatkan kualiti ahli-ahli PRS dari segi .2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006 ) Pelan Operasi 1.5 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 5. Lawatan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Jun 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Ahli-ahli menambahkan maklumat kerjaya dalam sesuatu Pelan Operasi ~ 2.Pelan Operasi ~ 2. Membuat laporan tentang dapatan lawatan sambil belajar.4 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 4.

keberkesanan program latihan PRS 1. Nama Projek a) : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya 2. Objektif : a) Mewujudkan pasukan PRS yang terlatih dalam memberi pertolongan kepada rakan-rakan. Penetapan Dasar : a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4. Nama Projek : Program-program Latihan PRS 2 . a) b) c) d) Aktiviti : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Peningkatan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti PRS 5. 3.Objektif : Supaya ahli-ahli PRS boleh berperanan sebagai kawan dan model positif yang berkesan kepada rakan-rakan.1 Sasaran Keberkesanan Programprogram latihan PRS : 2006 ~ 88% 2007 ~ 90% 1.0 1. . Pemantauan : Kaunselor Pelajar a) b) c) d) Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Latihan Lanjutan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti : PRS A ) ( RUJUK LAMPIRAN LAMPIRAN A Pelan Operasi ~ 1.

sosial. 5. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahlli-ahli PRS menjadi tempat luahan hati rakanrakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ) Pelan Operasi ~ 1. Nama Projek c) : Sesi Perbincangan Kelompok PRS : a) Membimbing dan memantau 2. Objektif perkembangan ahli-ahli PRS b) Membolehkan ahli-ahli untuk membincangkan masalah diri / rakan melalui perkongsian kelompok.0 1. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia Pelan Operasi ~ 1. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS lebih berkesan dalam menolong rakan menghadapi dugaan hidup. PRS 3. 5.0 1. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia . Nama Projek Sebaya b) : Kem Peningkatan Pembimbing Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia 2. 4. komunikasi dan kaunseling. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS lebih memahami diri melalui perkongsian diri dan maklum balas rakan. : Mac 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. akademik dan perkembangan kendiri. : April ~ Mei/ Julai ~ Ogos 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6.b) Menyempurkan latihan dalam kemahiran asas ~ kendiri. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahli-ahli PRS boleh memainkan peranan sebagai rakan yang berkesan dan memberi pengaruh yang positif rakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ). 3. 4. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. : Februari ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. 4. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. b) Mempertingkatkan dan memantapkan kemahiran-kemahiran ahli-ahli PRS untuk menolong rakan 3. c) Menjadikan ahli-ahli PRS contoh yang positif dan berkesan kepada rakan-rakan dalam aspek tingkah laku. 5.

Pelan Operasi ~ 1.0 1. Nama Projek

d) : Aktiviti PRS : a) Khidmat Sekolah b) c)

Khidmat Masyarakat Program Lawatan dan Perjumpaan dengan PRS sekolah lain 2. Objektif : a) Memberi latihan kepada ahliahli PRS dalam aspek-aspek perancangan, pengurusan, kemahiran komunikasi, kerja sosial, dan kerja berpasukan. 3. 4. 5. : April ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS mempelajari pelbagai kemahiran dalam aktivitiaktiviti tersebut agar mereka lebih terbuka, cekap dan matang dalam membantu diri dan membantu orang lain. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

Perancangan Strategik (Tahun 2003 - 2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 2.0 Meningkatkan keberkesanan ahli-ahli PRS menolong rakan. 2.1 Sasaran Keberkesanan Program-program PRS menolong rakan : 2006 ~ 80% 2007 ~ 85% 1. Nama Projek : Program-program PRS menolong rakan. 2 .Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS boleh dijadikan saluran tidak formal untuk rakan meluahkan isi hati dan mencari alternatif tentang cabaran hidup. b) Membantu mengurangkan masalah disiplin sekolah secara tidak formal. 3. Penetapan Dasar :

a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4. Aktiviti : a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan 5. Pemantauan : Kaunselor Pelajar

a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan ( RUJUK LAMPIRAN B )

LAMPIRAN B Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek a) : Program Bimbing Rakan

2. Objektif : a) Memberi bimbingan dan dorongan moral kepada pelajar yang lemah dari segi akademik, nilai, sosial, dan perlakuan. b) Menjadi rakan yang berkesan kepada pelajar lain yang memerlukan pertolongan dan sokongan. 3. 4. 5. : Mac ~ Jun 2006 : Tingkatan 1/2/3 : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Maklum balas pelajar 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan mereka bersikap lebih positif terhadap diri, orang lain, pelajaran dan masa depan. Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek b) : Sesi Membantu Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

2. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS berfungsi sebagai rakan yang positif dan berkesan untuk membantu rakan yang memerlukan pertolongan.

3. 4. 5.

: Januari ~ Oktober 2006 : Pelajar yang memerlukan pertolongan : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Buku Rekod Aktiviti PRS 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap khidmat PRS dan diharapkan mereka lebih positif dan matang dalam menghadapi situasi hidup.

Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

PENGURUSAN KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA Perancangan Strategik (2003 - 2007) Perancangan Taktikal (2006) Pelan Operasi 1. Program keahlian 1.1 1.2 Meningkatkan keahlian sebanyak 10 % setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T3 -T5 sebanyak 10 % setiap tahun bilangan ahli

Sasaran

TOV 2006 2006 2007 1.1 15 17 19 1.2 13 15 17 1. Projek keahlian

Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkat keahlian ii. Penepatan meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 -T5 dasar : Tugas guru penasihat

Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Penetapan dasar : Guru penasihat AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2. Projek Meningkatkan Pencapaian Nama projek : Meningkatkan kehadiran Melalui papan notis Objektif : i.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mendapat sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2005 2006 2007 2. Program Pencapaian 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis .0 45.0 35.Aktiviti : Pemantauan 1. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaa : Minggu kedua sekolah buka Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1. Kempen Promosi : Tugas AJK dari kelas ke kelas Guru Penasihat keahlian Aktiviti : 1. Diedarkan ke setiap kelas Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2. Pencetakan bahan promosi 2.3 30.0 55. Meningkat kehadiran ahli dalam kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.0 2.

Pertandingan papan notis Nama projek : 1.1 Meningkatkan kefahaman ahli dalam peraturan dan tanda lalulintas Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3. Membuat buku skrap ii. 3. Pengedaran borang penyertaan Indikator kejayaan : Penyertaan memberangsangkan Projek : 2. Pertandingan kuiz Tarikh pelaksaan : Bulan April 2006 Pelaksana : AJK kelab Guru Penasihat . meningkatkan keperihatinan ahli ii. Menyediakan bahan untuk notis yang menarik Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus ahli yang mendapat sijil. Program Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3. 3. Kuiz Pemantauan : Guru penasihat AJK tentang keselamatan jalan raya tanda dan peraturan lalulintas 3. meningkatkan kefahaman tentang Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. Pertandingan membuat buku skrap Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1.1 Kempen Keselamatan Jalan Raya Objektif : i. Persediaan awal tentang tarikh.kos dan tempat 2. Pertandingan papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK kelab serta ahli yang dilantik khas Kos : RM 15 Pelaksanaan : 1.Aktiviti : 1. Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas Aktiviti : Membuat buku skrap Nama projek : 1.

Menjalankan MAT supaya ahli pengurusan yang baru boleh mengambil alih perancangan dan pengurusan aktivti kelab. kos dan tempat 2. Persediaan awal tentang tarikh. Bank Darah. Penetapan Dasar: Guru penasihat Aktiviti: 1. Melatih dan mencungkil bakat kepimpinan di kalangan ahli-ahli kelab.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Kempem Derma Darah 1.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan Objektif: 1. 1.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Program Pengurusan Kelab Kesihatan Merancang dan mengorganisasikan kelab dengan cara yang sistematik dan teratur. Memilih ahli kelab baru setiap tahun untuk memastikan kesinambungan Program 2. 3. Lawatan sambil belajar Lawatan ke hospital.2 Pertandingan di Dalam SekolahPertandingan papan notis 1. Jabatan Kesihatan.3 Pertandingan di Luar SekolahKuiz Kesihatan peringkat negeri. 1.1 Pengurusan Ahli Kelab * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan 1.4 1.5 Kesedaran Kehidupan SihatKempen/pameran/minggu kesihatan. Pemilihan ahli baru . Pengedaran borang penyertaan Indikator : Penyertaan yang menggalakkan Pengurusan Kelab Kesihatan Perancangan Strategik (Tahun 2004 .

. 3.engkap yang terdiri daripada ahli- Mesyuarat Agung Tahunan (Rujuk Lampiran A) Perancangan Strategik (Tahun 2004 .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Pelajar yang dipilih untuk mengikuti program harus merupakan ahli PBSM atau St.Pemantauan: 2. Mengedarkan surat pemilihan ahli kepada semua guru tingkatan T1-T6R 2. Guru tingkatan kelas memilih 4 orang pelajar dari setiap kelas/ Pelajar yang berminat boleh memberi nama kepada guru tingkatan secara sukarela. Nama projek: 2. Senarai ahli baru disediakan aetelah diterima daripada guru tingkatan. 4. 1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah . Senarai ahli yang . Penyelaran Gerko Kelab Bukan Akademik dan Guru penasihat. Program Pengurusan Kelab Doktor Muda 1. Indikator kejayaan: ahli yang berminat. Pemilihan Ahli Baru Tarikh pelaksanaan: Jun 2007( Setelah kemasukan pelajar T6R) Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan Pelaksanaan: 1. John Ambulance dan bukan merupakan pengawas. Mesyuarat Agung Tahunan PKKK.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan Aktivti: Nama projek: 1.

Menghiasan papan notis persatuan dengan cara yang menarik dan kreatif Indikator kejayaan : Kesedaran ahli-ahli tnetang aktiviti kelab dan maklumat kesihatan pada paras yang tinggi . 1. AJK Papan Notis sekolah.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.Objektif: i. Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Indikator kejayaan: Pelajar cuba sedaya upaya untuk bertanding dan berjaya memasuki pusingan akhir dan seterusnya ke peringkat negeri. Program Pengurusan Kelab Kesihatan . Memilih pelajar-pelajar yang sesuai untuk mengambil bahagian. Menyebarkan maklumat kepada ahli-ahli Penetapan dasar : Pengetua. PKKK. Melatih pelajar-pelajar untuk pertandingan. Menambahkan pengetahuan ahli-ahli yang mengambil bahagian dalam bidang kesihatan. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri 3. PKKK. pihak penganjur. Guru penasihat dan AJK Persatuan Aktiviti : 1. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri iii.3 Pertandingan Di Luar Sekolah ** Tertakluk kepada penganjur Objektif : 1. Penetapan dasar : Pengetua.2 Pertandingan di Dalam Sekolah Aktiviti: Nama Projek : 1. Pertandingan Kuiz Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan 1.3 Pertandingan Di Luar Sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. 2. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut jadual AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai AJK Publisiti Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Pertandingan Kuiz Kesihatan Tarikh pelaksanaan: April 2007 Pelaksana: Jabatan Kesihatan Pasir Puteh Pelaksanaan: 1. Guru dan AJK Persatuan Aktiviti : Pertandingan Papan Notis Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan Penasihat 1.dan mendapat kedudukan yang memuaskan di dalam pertandingan ini. Mengharumkan nama kelab dan sekolah melalui pertandingan antara sekolah 2. Menerima surat jemputan pertandingan. 3. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Mengharumkan nama unit di dalam sekolah ii.

2 Perkhidmatan Klinik sekolah -Memberikan perkhidmatan klinik sekolah yang berkualiti . Menentukan aktivti dan rancangan. Membuat promosi melalui banner. Nama projek: 2. 3. ujian darah dll Indikator kejayaan: Tahap kesedaran kesihatan ahli kelab dan pelajar lain meningkat. Membuat persediaan untuk pameran. Menjemput penceramah dan menghubung Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 4.1. 2. Perancangan Strategik (Tahun 2004 .00 Pelaksanaan: 1.struktur organisasi yang lebih sistematik dan teratur .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2. Menyediakan tempat yang sesuai dan berhubung dengan pihak bank darah HTA Indikator kejayaan: Kuantiti darah yang dikutip memuskan dan orang ramai serta pelajar datang beramai-ramai untuk menderma darah. Minggu Kesihatan Tarikh pelaksanaan: 18-22 April 2007 Pelaksana: AJK Kelab dan semua ahli Kos: RM100. Memberi peluang kepada ahli mempelajari menguruskan kempen. Kempen Derma Darah ( Gabung dengan PBSM) Tarikh pelaksanaan: Mei 2007 Pelaksana: Guru penasihat dan AJK ad-hoc Kos: RM30. pameran dll Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK pengelola Aktiviti: 1. 4. Kempen Derma Darah Pemantauan: Guru penasihat 2. Mendapatkan kebenarkan daripada pengetua. 2.00 (banner) Pelaksanaan: 1.5 Kesedaran Kehidupan Sihat Aktiviti: Nama projek:1. radio. berpengetahuan dan bertanggungjawab. 2. Mendapatkan kebenaran dari Jabatan Kesihatan dan menetapkan tarikh derma darah. Minggu Kesihatan 2007 ** Minggu Kesihatan anjur bersama AJK PBSM sekolah 1. Menigkatkan kesedaran ahli-ahli tentang kesihatan dari semua aspek.0 Pengurusan Program Kesihatan Meneruskan Program Doktor Muda dan seterusnya melengkapkan dan memurnikan program dari tahun ke tahun.6 Kesedaran Kehidupan Sihat Objektif: 1. Menetapkan tarikh dan mendapat kebenaran sekolah 2. surat khabar dan 'flyer'.1 Kualiti Doktor MudaMelatih doctor muda yang berkualiti. 3. 2.

merekod dan membantu pesakit yang melawat klinik dengan memberi perkhidmatan pertolongan cemas. Menghasilkan sekumpulan pelajar yang terlatih dan mahir dalam pertolongan cemas. Nama projek: 3. 4. 3.0 Program Doktor Muda 2. Ceramah 3. Kursus Pertolongan Cemas. pengurusan klinik serta pendidikan kesihatan.50-10. Pemegang kunci buka pintu pada masa bertugas. 'Stretcher drill'. dan Pengungkutan.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Objektif: 1.0 Projek Pengurusan Program Doktor Muda Program Doktor Muda Nama Projek: 2. Pengerusi dan setiauasaha kelab menyediakan Jadual Waktu Bertugas 2. Melahirkan sekumpulan pelajar yang menjadi agent penyebaran maklumat kesihatan di dalam sekolah. Petugas menjalan tugas seperti membersihkan Bilik Rawatan . bertanggungjawab. Indikator kejayaan: Operasi klinik sekolah dijalankan dengan lancar setiap hari dan kedatangan petugas yang memuaskan (90%). PKKK.* Sistem rekod pesakit * Sistem menyimpan stok ubat 2. Pelaksanan: Semua ahli (T4-T6) Pelaksanaan: 1. Menggalakkan dan merangsangkan pelajar ke arah kareer dalam bidang perubatan. Guru penasihat Aktiviti: 1.30-2.15 tengah hari. Ceramah 'Clinic Management' Nama projek : 4.D E dan F) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . pengurusan kecemasan. 'Attachment' di klinik Tempatan Nama projek: 5. 'Attatchment' di klinik Jabatan Kesihatan 4. 2. Ceramah Pendidikan Kesihatan Nama projek: 6. Nama projek: 2. Penetapan dasar: Peengetua. Kursus dan latihan 2. Menglahirkan doktor muda yang mesra. berperikemanusiaan dan penyayang. 2. Ceramah farmasi ( Rujuk Lampiran B. memberi ubat yang sesuai. C.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Aktiviti: Nama projek: 1.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2008) . Perkhidmatan Di Bilik Rawatan Sekolah Tarikh pelaksanaan: Setiap hari persekolahan. 3. Berkhidmat di klinik sekolah Pemantuaan: Guru penasuhat dan AJK Kelab Doktor Muda. pukul 9.10 pagi dan 1.

2. Menyediakan sistem rekod pesakit dan pemberiian ubat yang teratur. 3.0 Pengurusan Program Doktor Muda 2.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Objektif: 1. cepat. Indikator kejayaan: Semua rekod pesakit dalam keadaan yang sistematik dan teratur. Sistem Penyimpanan Stok (Rujuk Lampiran G) Perancangan Strategik (Tahun 2004 .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3. 3. 2. Setiap pesakit yang melawat bilik rawatan akan diberi satu nombor rujukan berdasarkan 4 angka no. Semua rekod disusun mengikut nombor rujukan untuk menyenangkan kerja simpanan dan pengambilan. 2. 4. kad pengenalan terakhir.Pelan Operasi 2. Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK Kelab Aktiviti: 1.0 Pengurusan Skuad Kecemasan Sekolah Melatih ahli skuad kecemasan dan mengurus situasi kecemasan di dalam sekolah dan bilik darjah . Menyediakan Sistem Rekod Pesakit Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Doktor muda yang bertugas Pelaksanaan: 1. Memberi perkhidnatan klinik sekolah yang berkualiti dengan struktur organisasi yang lebuh sistematik dan teratur. Nama projek: 2.tepat dan selamat. Nombor rujukan ini akan dituliskan dalam kad klinik dan kad rekod pesakit. Pesakit yang datang ke bilik rawatan dikehendaki memberi maklumat peribadi dalam kad rekod pesakit dan jenis ubat yang dibekalkan direkod dalam kad.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. Menyediakan sistem penyimpanan stok yang lebih sistematik. Memberi perhidmatan klinik yang mesra. Peljar perlu membawa kad untuk lawatan yang berikutan. 4. Meyimpn rekod pesakit dan stok ubat Pemantuan: Guru penasihat dan AJK Kelab kesihatan.

2. tepat dan selamat. Tarikh pelaksanan: Sepanjang tahun.1 Latihan ahli skuad 3. 3. bersedia setiap masa persekolahan Pelaksana: Skuad Kecemasan setiap kelas Pelaksanaan: 1. (Contoh Pelan Tindakan Kecemasan di Lampiran H) Perancangan Strategik (Tahun 2004 .3. 3.0 Projek Pengurusan Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Skuad Kecemasan Nama projek: Objektif: 1. Kes-kes kecemasan di dalam kelas dan sekitar sekolah boleh dikendalikan dengan cepat. PKKK. Pelan Tindakan Kecemasan diberi kepada setiap kelas bersama senarai pemegang kunci klinik sekolah pada awal tahun melalui guru tingkatan. 'Stretcher dril'. Latihan dan kursus 2.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Memastikan sumber dan kemudahan klinik sekolah diuruskan dengan cermat dan memaksimumkan penggunaan sumber. Indikator kejayaan: Situasi kecemasan diuruskan dengan cepat dan baik. Melahirkan suasana sekolah yang selamat dan sihat. Ahli skuad kecemasan (juga merupakan doktor muda) diberi taklimat tentang Pelan Tindakan Kecemasan 2.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. Pelan Tindakan Kecemasan. dan Pengungkutan (Rujuk Lampiran B) Nama projek: 2. Kursus Pertolongan Cemas. Guru penasihat Aktiviti: 1. .2 Pelan Tindakan Kecemasan 3.0 Projek Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Aktiviti: Nama projek: 1. Pelan Tindakan Kecemasan 4. Bersedia dan bertugas semasa berlaku kecemasan mengikut carta aliran yang ditetapkan. Penetap dasar: Pengetua. Melatih satu skuad kecemasan yang terdiri daripada 4 pelajar (doctor muda) di dalam setiap kelas. Pemantauan: Guru penasihat. 3. dikutip balik daripada setiap kelas pada akhir tahun.

1 Program peningkatan prasarana: * keperluan klinik sekolah * keperluan peti kecemasan sekitar sekolah Objektif : 1.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Aktivti: Nama projek: 1.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah * Pembekalan ('supply') * Perkhidmatan servis ('servicing') 4. Memesan item-item 3. Melengkapi Klinik Sekolah Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Penetap dasar: Guru penasihat Aktivti: 1.Mengenalpasti keperluan dan menyenaraikan item-item yang perlu 2.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Peningkatan Kemudahan Nama Projek : 4. 4. Membekal peti kecemasan kepada semua warga St.1 Program Peningkatan Prasarana/ Ubatan Klinik Sekolah 4. Servis Pemantauan: Guru penasihat 4. Pembekalan Peti Kecemasan Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Guru penasihat dan pengerusi Pelaksanaan: 1. Pihak yang memerlukan peti kecemasan membuat pesanan melalui borang yang disediakan.1 Program peningkatan prasarana Aktivti: Nama Projek : 1. Thomas yang memerlukannya. Pembekalan 2. Melengkapi Klinik Sekolah Pemantauan : Guru penasihat 4. Memeriksa dan 'servis' semua peti kecemasan di dalam sekolah. melengkapi stok ubat untuk keperluan klinik dan semua peti kecemasan di seklah Penetapan Dasar : Pengetua dan guru penasihat Aktiviti : 1. .4.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Objektif: 1. melengkapi kemudahan klinik sekolah 2. Menyimpan rekod Indikator kejayaan : Memperolehi item yang dapat memudahkan operasi klinik sekolah. 2.

Senarai AJK 2006 diumumkan dan pengambilalihan tugas dilengkapkan. Hantar boring kepada guru penasihat. 4. Ceramah 'Clinic Management' Tarikh pelaksanaan: Feb 2007 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Tarikh pelaksanaan: Julai/ Ogos 2007 Pelaksana: Guru penasihat. Indikator kejayaan: bertanggungjawab. Peti kecemasan dipulangkan kepada guru penasihat selepas diguna. 3. 4. Menetapkan tempat dan masa 2. Indikator kejayaan: Semua pesanan dibekalkan dengan peti kecmasan dan pulsngkan dalam keadaan yang baik. John Ambulance sebagai pelatih. ahli-ahli yang mahir dalam pertolongan cemas Pelaksanaan: 1. 'Stretcher dril'. dan Pengangkutan. Pelan Operasi: ( Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan) Lampiran A Nama projek: 2. Lampiran C Nama projek: 3. Memohon kebenaran daripada pengetua.2. 2. AJK 2007 berjaya mengambil alih tugas dengan penuh Pelan Operasi ( Program Doktor Muda) Lampiran B Nama projek: : 2. Mengatur ahli senior sebagai pelatih atau menjemput ahli PBSM dan St. Kursus Pertolongan Cemas. Guru penasihat membincang dengan pengerusi Kelab Kesihatan 2007 tentang calon-calon yang sesuai untuk memegang jawatan. Penetapan dan pengumuman tarikh. 3. 3. Menempah dewan dan bilik darjah. Memohon kebenaran pengetua . 5. Tarikh MAT ditetapkan dan diumumkan kepada semua ahli. Indikator kejayaan: Peratus kehadiran yang tinggi dan semua ahli yang hadir berlajar teknik-twkinik yang betul. Temuduga dijalankan oleh pengerusi dan AJK 2007 diikuti dengan penetapan AJK baru. MAT dijalankan mengikut prosedur biasa. 2. Mesyuarat Agung Tahunan Tarikh pelaksanaan: Januari 2007 Pelaksana: Pengerusi dan AJK Kelab Kesihatan 2007dan Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Pengerusi kelab menyediakan peti kecemasan. 4.

Ceramah Pendidikan Kesihatan Tarikh pelaksanaan: Mar 2006 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Menjemput penceramah (Pegawai Jabatan Kesihatan) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menyebarkan pengetahuan kesihatan yang diperolehi semasa bertugas di klinik sekolah. Membahagikan ahli-ahli kepada kumpulan (3 orang sekumpulan) dan agihkan tempat dan hari 'attatchment' Indikator kejayaan: Ahli-ahli mendapat pengalaman sebenar dan latihan praktikal dalam klinik tempatan. Pelan Operasi (Sistem Penyimpanan Stok) Lampiran F Nama projek: 6. 4. Ahli boleh mengaplikasi apa yang mereka belajar di klinik sekolah. Guru penasihat memesan ubat yang diperlukan. 2. 'Attachment' di klinik Tempatan Tarikh pelaksanaan: 13 -15 Mar 2007 (tiga hari) Pelaksana: Guru penasihat dan setiausaha kelab Pelaksanaan: 1. Lampiran D sekolah Nama projek : 4. Menjemput penceramah Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menguruskan bilik rawatan dengan cara yang lebih selamat dan betul. di dalam bilik darjah dan di rumag sendiri. Jenis dan kuantiti ubat direkod. Menetapkan tempat dan masa dengan Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 2.3. Pengerusi mengeluarkan ubat yang biasa digunakan dari masa ke semasa ke dalam almari lain untuk diberi kepada pesakit. 3. Ceramah Farmasi Tarikh pelaksanaan: April 2006 (Minggu Kesihatan) Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Semua ubat disimpam dalam almari terkunci dan kunci dipegang oleh guru penasihat dan pengerusi kelab sahaja. Menetapkan tempat dan masa 2. Sistem Penyimpanan Stok Pelaksana: Guru penasihat dan Pengerusi kelab Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksanaan: 1. Memohon kebenaran pengetua 3. Lampiran E Nama projek: 5. Menjemput penceramah (Ahli Farmasi) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menanmbah pengetuhuan dan menyebarkan pengetahuan berkenaan penggunaan ubat dan 'supplement' Lampiran G Nama projek: 2. Memohon kebenaran pengetua 3. Memohon kebenaran pengetua 3. . Menetapkan tempat dan masa 2.

ahli SKUAD KECEMASAN (SK) yang terdiri daripada AHLI KELAB KESIHATAN sila ambil tindakan mengikut carta alir berikut: SMK kamil 2007 . Setiap ubat yabng dikeluarkan perlu direkod.5. Lampiran H PELAN TINDAKAN SKUAD KECEMASAN Jika berlakunya kecemasan di dalam kelas anda. Indikator kejayaan: Penyalahgunaan dan pencuri tidak berlaku dam stok ubat disimpan dengan baik. 6. Ubat yang luput tarikh dihapus dari masa ke semasa.

1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful