PROGRAM PENINGKATAN KOKURIKULUM

PENGURUSAN KOKURIKULUM Fungsi Gerak Kerja Kokurikulum 1) Pengukuhan dan Pengkayaan 2) Khidmat Masyarakat 3) Hobi dan Rekreasi 4) Kerjaya 5) Perkembangan Diri Individu Pengurusan Kokurikulum Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program 100% pendaftaran pelajar dalam kegiatan kokurikulum 1. Projek pendaftaran gerko Nama projek : Kempen Pendaftaran Gerko Objektif: i. meningkatkan penyertaan gerko ii. pendaftaran lebih sistematik dan berkesan iii. pastikan setiap pelajar menyertai satu pasukan beruniform dan satu kelab /persatuan yang lain. Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Sekolah Tugas Guru Tingkatan

Aktiviti :

Taklimat dan edarkan prosedur/borang waktu mesyuarat guru Pemantauan : PKKK/ /Setiausaha KK

1.Pendaftaran kelas Aktiviti: 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. 2. Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. 3 Sediakan borang pilihan gerko. Nama Aktiviti : 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama dan semasa mesyuarat kurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK , Setiausaha KK, Ketua-ketua guru penasihat dan Guru-guru Tingkatan

Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang penggunaan borang pendaftaran gerko iaitu Guru Tingkatan mendapat maklumat penyertaan pelajar dalam gerko dan seterusnya menyerahkan nama ahli sesuatu kelab kepada guru penasihat berkaitan. Semua pelajar dimestikan mendaftar sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar menyertai aktiviti gerko 2. Nama Aktiviti : Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. Tarikh pelaksanaan : Pada awal tahun untuk kelas-kelas T1 - T5 dan T6 Atas dan apabila T6 Rendah memulakan persekolahan. Ditetapkan pada waktu guru tingkatan. Pelaksana: Guru-guru Tingkatan Pelaksanaan : 1. Guru tingkatan menjelaskan prosedur pendaftaran kepada pelajar dan memastikan setiap pelajar mendaftar untuk sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar mendaftar dua aktiviti gerko

2. Program Kecermelangan Sukan 2. Projek Sukan Berprestasi Tinggi Nama projek : Sukan Berprestasi tinggi Objektif: i. meningkatkan prestasi sukan/permainan berprestasi tinggi ii. meningkatkan imej sekolah Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Tugas Guru penasihat

Aktiviti: Taklimat dalam mesyuarat KK Pemantauan: PKKK/S/u KK, Penyelaras Sukan 2. Latihan/kemudahan

Aktiviti: 1. Taklimat dalam mesyuarat KK - mengenalpasti sukan/permainan yang berpotensi(Hoki, Bola Baling)- Memberi sokongan dan perhatian penuh seperti kemudahan yang mencukupi - Latihan yang intensif. Nama Aktiviti : 1. Taklimat dalam mesyuarat KK Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang cara meningkatkan prestasi sukan/permainan dan langkahlangkah yang boleh diambil. Indikator kejayaan: Kelab sukan/permainan yang berpotensi menunjukkan kejayaan dalam pertandingan di pelbagai peringkat

3. Program Motivasi 3. Skim Insentif Objektif: i. menghargai sumbangan atlit sekolah ii. meningkatkan lagi pencapaian atlit tersebut iii. mengalakkan atlit lain meningkatkan pencapaian mereka Penetapan dasar : Tugas AJK Kokurikulum Sekolah 1. Aktiviti: Tetapkan insentif dan sampaikannya semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pemantauan: PKKK/Setiausaha KK/Guru Penasihat. 3.Perlaksanaan Skim Intensif Aktiviti: 2. Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. - Pengumuman semasa perhimpunan - Taklimat kepada guru penasihat - Edarkan borang kelayakan insentif - Memilih atlit yang layak 3. Nama Aktiviti : Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. 4. Tarikh pelaksanaan : Pada Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pelaksana: PKKK/S/u KK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Pengumuman semasa perhimpunan 2. Taklimat kepada guru penasihat 3. Edarkan borang kelayakan insentif 4. Memilih atlit yang layak Indikator kejayaan: Penerima insentif bertambah dari tahun ke tahun 4. Program Meningkatkan Gred Gerko 4. Projek Gred Gerko Nama Projek: Peningkatan Gred Gerko Objektif: i. meningkatkan gred gerko pelajar ii. menghasilkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani iii. membantu pelajar dalam pemohonan kemasukan institusi pengajian tinggi, biasiswa dan pekerjaan Penetapan dasar: Tugas PKKK/S/u KK Tugas penasihat Aktiviti : Projek Gred Gerko 1. Edarkan dan jelaskan aspek penglibatan yang mengambilkira aspek sikap, proaktif, inisiatif kesopanan dan kekerapan dan kesempurnaan menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. 2. Rekod penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum(kehadiran dan prestasi murid)

institusi dan organisasi. Sediakan borang penilaian gerko yang baru 3. Kempen Peningkatan Gred Gerko Aktiviti: 1.1. PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA MELAYU Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1. Pemantauan : Guru-guru Bahasa Melayu dan penasihat . Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1.T.Jemaah menteri telah bersetuju supaya merit 10% dari markah keseluruhan(kemasukan IPTA) diperuntukkan kepada prestasi penglibatan murid dalam kegiatan KK.S/u KK.5 sebanyak 5% setiap tahun 1. Kehadiran dan prestasi murid meningkat dan seterusnya membantu pelajar dalam kemasukan ke IPTA.Melayu oleh kelab. S/u KK dan Guru Penasihat 4.T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Kempen oleh ahli Promosi dari kelas ke kelas Pertandingan kokurikulum berkaitan B. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. Guru penasihat jelaskan aspek penilaian ini kepada ahli.2: Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T.1 . Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun (pengredan pada akhir semester 1 dan semester 2) Pelaksana: PKKK. 2. Taklimat waktu mesyuarat kokurikulum. Pemantauan : PKKK. meningkatkan keahlian ii.Ketua-ketua guru penasihat kelab Indikator kejayaan: Gred gerko yang lebih baik. Projek Menambah Ahli 1. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T1 .

Program Pencapaian 2. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan. Menyediaan bahan maklumat dan hiasan papan notis yang menarik 2. Pengumuman/perhimpunan 2. Promosi dari kelas ke kelas 3.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil cemerlang dan sijil penghargaan 2. Kempen penyertaan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti persatuan 2.1. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli iii. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat persatuan 2.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i.Aktiviti : . . Kempen keahlian Aktiviti : 1. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Papan Notis/edaran 2.

2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam pertandingan yang dianjurkan melalui persatuan 4.Derma daripada organisasi luar 4.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Projek dana . Projek dana .Kewangan Persatuan Aktiviti : 1.3 Meningkatkan tabung untuk pembelian bahan Pusat Sumber Bahasa Melayu.1: Jualan makanan dan Alat Tulis 3. Kempen kehadiran ahli untuk setiap aktiviti Tarikh pelaksanaan : Januari-Julai 2007 Pelaksana : AJK persatuan dan AJK papan notis sekolah serta AJK Pusat Sumber BM 2006/2007 Kos : Pelaksanaan : 1. Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i. Memohon sumbangan daripada organisasi luar.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii. 3.2: Memohon Sumbangan /derma Nama projek : Jualan makanan dan Alat tulis Objektif : i. Program Pertandingan 4. Bendahari Aktiviti : i. Menyediaan bahan maklumat dan panggilan aktiviti melalui edaran dan papan notis yang menarik 2.Mengumpul tabung untuk kebajikan kelab Penetapan dasar : Guru penasihat. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan :Semua ahli hadir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.Penjualan kuih kek.Jualan Alat tulis 3.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti persatuan 4.1. kacang dan nasi lemak.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mewakili PPD dan negeri.Kewangan 3. Sasaran Bil Jenis pertandingan . 3. Program Dana Persatuan 3.sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. Aktiviti : i. Penjualan makanan ii. 2.

1: Bulan Bahasa 4.2: Pertandingan bahasa anjuran pihak luar seperti Kesihatan i. Meningkatkan pencapaian melalui penyertaan pertandingan Aktiviti : 1. Projek Pertandingan Nama projek : 4. Menambah peningkatan prestasi pencapaian pelajar yang mewakili sekolah dan mendapat pengiktirafan pihak luar. Bulan Bahasa Aktiviti Pertandingan Sempena Bulan Bahasa -pertandingan menulis esei -pidato -perbahasan -lagu puisi -teka silangkata Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 7 . Perbahasan Johan PPD 4.Pertandingan anjuran pihak luar Nama Projek : 1.Bulan Bahasa 2. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 4. PPD. Forum Naib Johan PPD 3. Meningkatkan prestij pelajar dan sekolah melalui aktiviti pertandingan yang diikuti iii.JPN . Pidato Johan PPD 4.1 Mac 2007 .Sasaran 1 Berbalas pantun Johan PPD 2. Jabatan Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan pertandingan ii.

Sertai Pertandingan Tarikh pelaksanaan : Membuat hebahan pertandingan melalui papan notis dan perhimpunan. Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. mengenalpasti strategi pencapaian terbaik-kemenangan mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri. Aktiviti Pertandingan -pertandingan anjuran pihak luar -menulis esei .tarikh. -Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil Aktiviti : 1. Pertandingan anjuran pihak luar seperti Jabatan Penerangan Nama Projek : 2. AJK Persatuan sesi 2007diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM600 Pelaksanaan : 1. Penglibatan peserta untuk setiap pertandingan bertambah. Penyediaan bahan untuk iklan pertandingan dan notis yang menarik 2. syarat. 3. Agihan tugas kepada guru penyelaras pertandingan 2.Pelaksana : Guru penasihat. kategori. kepada semua ahli kelab akan pertandingan-pertandingan yang diadakan sepanjang tahun oleh institusi dan organisasi luar. Memilih dan melatih pelajar untuk acara individu dan berpasukan. Penyediaan maklumat bagi sumber rujukan pelajar . Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Pengerusi Kos : Pelaksanaan : 1. Penyediaan tempat . Sasaran Johan bagi setiap acara. 2. Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan. Indikator kejayaan : Mewakili peringkat zon dan Negeri. mengenalpasti hadiah untuk pertandingan bagi setiap aktiviti dan kategori.. kategori. penghakiman 4. penghakiman 3. Penyediaan borang keahlian 2. syarat.Perbahasan Ala Parlimen -Berbalas Pantun -Forum Tarikh pelaksanaan : Januari-November 2007 Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Persatuan yang dilantik khas Kos : Pelaksanaan : 1.. Penyediaan maklumat tarikh.

Pencarian pembekal. Penerangan tata cara perlaksanaa aktiviti. kategori dan peruntukan hadiah. 2. penentuan tarikh.kewangan) Nama Projek : 1. Sesi perbincangan 3. Penyediaan borang pesanan 3. Pencarian pembekal.Diketuai pengerusi dan AJK Pelaksanaan : 1. tarikh penghantaran 2.Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 2. penetapan kos .Okt 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. Edaran dan Notis Tarikh pelaksanaan : Januari -Julai Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos Pelaksanaan : 1 Penyediaan jadual dan makluman 2. Penjualan makanan Tarikh pelaksanaan : Sempena Hari Kemerdekaan Ogos 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek 2: Pertandingan Bulan Bahasa Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 2007 Pelaksana : AJK sesi 2006 . Nama Projek : 3. Percetakan edaran Indikator kejayaan : pelajar /ahli peka terhadap aktiviti Pelan Operasi (Projek dana . penetapan kos. Mesyuarat AJK Indikator kejayaan : Pelaksanaan lancar dan penyertaan ahli yang banyak. bilangan . Penjualan Alat tulis Tarikh pelaksanaan : Februari. penghakiman .

Penyediaan borang pesanan 3. Membership drive to encourage more Form 4 to 6 to join the English language Society d. To improve membership b. Activities: a.1 20 25 30 35 40 1. Membership target: TOV 2003 2004 2005 2006 2007 1.2. Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab PENGURUSAN KELAB BAHASA INGGERIS Strategic plan (2004. Encourage 100 % attendance by giving certificates of participation f. Promotion from each class c. To encourage more members to join the club b. Objectives : a. Regular meetings b. Membership Project Membership Drive Campaign 2. To improve membership especially from Form 4 to Form 6 3. Up to date notices and information to attract more participation in the club . Membership program a. Publicity and activities to encourage member participation and listing the benefits and value of each activity e.2008) Tactical Plan ( 2007) Operational Planning 1. To improve 5 % of membership each year from Form 4 to Form 6 c.2 (%) 5 15 20 25 30 1.

3. State library * Activities for English Language Month * Spelling Bee contest * Scrabble competition * Scrapbooks * Outing * Year-end get together 1. Head of English Department and Teacher Advisor 2 Achievement Program a. Observation : Principal.0 . Promotion from each class 1.4. Teacher advisors/ English teachers Committee Members 5.0 65.Monitoring: Teacher advisors/ English teachers. Senior Teachers.Membership Drive campaign 1. Head of English Department and Teacher Advisor 1. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6. To improve attendance in the meetings b.0 60. To train committee members to have leadership skills Target % of members receiving achievement certificates TOV 2004 2005 2006 2007 2008 2. Senior Teachers. Observation : Principal. RTM. Committee Members 5. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6.0 55.secondary school parliamentary style debate * Public speaking * Invite professional speakers * Quiz * Excursion to NTV7. Subject teachers to recommend or select at least 2 students representing their class 4.0 50.1 Activities: * Inter-class traditional debate * Inter.4.2. Regular meetings 1. To improve active participation of members in the club activities c. To improve 100% members in receiving certificate of participation d.Monitoring: a.3 45.

Advisor teachers 2. Project: Achievement Program 2.2. Project :Achievement Program Through Notice board & regular meetings Activities: Notice board competition and regular meetings Date of implementation: Feb-Sept. To train committee members to have leadership skills d. Senior Teachers. the principal Observation : 2.Project: Leadership training Objective: to train members to have leadership skills Activity: Through the activities organized by school during the English Language month and also by the club such as: * Debate * Public speaking * Invited professional speakers * Quiz * Excursion * Activities for English Language Month * Spelling Bee Monitoring: Senior Language teacher. Project : Achievement program is to improve achievements and participation in the club through Notice board publicity and regular meetings Objectives : Up to date notices and information to attract more participation in the club activities a. Teacher advisors Observation: Principal. To encourage members to get more of achievement certificates and participation Monitoring : Activity: Teacher advisor and Committee members Notice board competition and regular meetings Teacher advisors. 2007 Following the rules and conditions of the Committee members of School Notice Board 2007 Monitoring: Committee Members of Notice board and especially appointed committee members 2007 Cost : RM20 for decorating the Date of implementation : notice board . To encourage students to join the club . To improve attendance in meetings and club activities b.1.2. Senior teacher. Head of the Department. listing the benefits and value of each activity c.

Date as fixed by the Committee members of School Notice Board .1. committee members Activities: * 2nd hand book sale * Sports Day Observation: Head of department. 3.To increase funds for the use of club activities and school projects 3. Be the champion of the PPD level in debate and 2nd placing in state level 2007. Membership Drive Campaign Date of implementation: * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students 2nd book sale. Fund raising project Activities * 2nd hand book sale * Sports Day Sale Project : * Fund raising project such as * * Date of implementation: March-June 2007 Monitoring: Teacher advisors Committee members Operational Plan (Membership Campaign) Project: 1.2 To improve and increase of fund collection in club 3. Membership attendance in the club activities improved 2. Feb-Sept 2007 How it is implemented: * Attractive materials for the notice board * Up to date notices and information to attract more participation activities Indicator of success: 1. Sports Day Sale.Fund Raising program 3. . Fund raising project 3. senior teacher and principal 3.1 'Fund-Raising' Projects Project : 'Fund-Raising' Project Objective: * To increase funds for the use of club activities and school projects * To improve and increase of fund collection * To brainstorm for fund raising during meetings Monitoring: Teacher advisors.2 to provide opportunity to take active part within school 3.

Class promotion Date of implementation : * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students * Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: 1. selection of 1 or 2 members by their subject teacher from each class Indicator of success : To increase number of members Project : 2.led by Treasurer How it is implemented: * Brainstorming session * Ways of improving fund Indicator of success: Effective ways of improving and increasing fund raising . distributed to each class and collecting the feedback form Indicator of success : to increase more members for the club Project : 3 Leadership training Date of implementation: during the English language month and also activities organized by the club Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: During the activities organized by the club Operational Plan (Fund raising project) Project : 2nd book sale Date of implementation : April 2007 Monitoring: Treasurer/Committee members session 2005/2006 led by teacher advisors Cost : How it is implemented: * Obtain school's permission * Arrangement with the agent * getting the hall ready and announcing to each class * arranging time schedule for each class Indicator of success: to increase more funds for the club and also school projects 3. printed attractive leaflets 2. class to class promotion 3. Brainstorming session for fund raising Date of implementation : Beginning of Semester 1 Monitoring : Committee members session 2007 .* Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring : Committee members session 2007 led by Teacher Advisor Cost : How it is implemented: 1. Membership forms 2.

PENGURUSAN PERSATUAN SEJARAH Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Keahlian kelas T.3 - T.5 sebanyak 10%

1.1 Meningkatkan keahlian daripada kelassetiap tahun Sasaran bilangan ahli

TOV 2005 2007 2008 1.1 12 15 18

1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan ahli di kalangan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pemantauan : Promosi dari kelas ke kelas Risalah pada Papan Notis Guru penasihat

pelajar

T3 - T5

1. Kempen keahlian Aktiviti : 1 Promosi dari kelas ke kelas 2 Risalah Pada Papan Notis Rujuk lampiran 2 Program Pencapaian

i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab ii. Mempelbagaikan program kelab iii. Menghasilkan bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab iv. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil 2. Projek meningkatkan pencapaian 1. Papan Notis 2. Program Untukmu Kelab. Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat 2. Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis 2Program Untukmu Kelab Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi Sasaran TOV 2006 2007 2008 2.5 17 20 23 bilangan ahli yang layak diberi sijil

Penetapan dasar :

Tugas guru penasihat Tugas AJK

Aktiviti :

Pertandingan papan notis Guru penasihat

Pemantauan :

Nama projek :

Program Untukmu Kelab

Objektif : i. melahirkan pelajar yang mempunyai nilai semangat patriotisme ii.melahirkan pelajar atau ahli kelab yang mempunyai kreativitian yang tinggi dalam aspek-aspek pensejarahan. iii. mencipta pelbagai bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab Penetapan Dasar : AJK dan Guru Penasihat Aktiviti : program di dalam kelas Pemantauan : Guru Penasihat AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan bilangan ahli yang mendapat sijil serta menang pertandingan papan notis.

Rujuk Lampiran

Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3. Program dana - Kewangan i. Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab ii.Meningkatkan keberkesanan

4. Program Peningkatan Prasarana i. meningkatkan kemudahan prasarana untuk Persatuan seperti pembinaan Pusat Sumber Sejarah 3. Projek dana - Kewangan 1. Kutipan Yuran 2. Jualan Kad Kemerdekaan Nama projek : Kutipan Yuran

Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 . sebagai tempat penyimpanan dan pembealajaran sejarah yang menarik. membuat kutipan yuran Pemantauan : AJK dan guru penasihat 4. Guru Penasihat dan Pihak Sekolah Nama Projek :1. Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Nama Projek : Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Objektif : i. Aktiviti : i. Program Peningkatan Prasarana 1. Pemantauan : AJK. Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli .5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai oleh Presiden Kelab Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. sebagai PAK kepada pelajar-pelajar keseluruhannya. iii.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab Aktiviti : i. Memohon bantuan melalui surat kepada syarikat serta orang perseorangan. Indikator Kejayaan : Mempunyai sebuah Pusat Sumber Sejarah Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : (Rujuk Lampiran) Nama Projek : 1.Objektif : i.Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun Pelaksana : Semua AJK.Penerangan pengutipan yuran kelab 2. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Memudahkan ahli Persatuan melakukan aktiviti-sktiviti kelab ii. Guru Penasihat & Pengetua Pelaksanaan: 1. Memohon bantuan / derma pihak luar.diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1.

Perbincangan di dalam pembuatan aspek-aspek pensejarahan (poster. peta minda dll) 3. carta. Program Untukmu Kelab Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Risalah Pada Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Pelan Operasi (Program Dana Kewangan) Nama Projek : 4. Penyediaan bahan untuk artikel-artikel 2. Pengedaran risalah kepada kelas-kelas dan guru-guru yang ingin membeli kad Kemerdekaan 2. Jualan Kad sempena Kemerdekaan Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai-Ogos Pelaksana : AJK sesi 2006/07 diketuai oleh Presiden Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. AJK akan mengedarkan kad kemerdekaan seperti di dalam permintaan 3. . kertas kerja) 2. Percetakan artikel / risalah Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 3. Segala perancangan dan pengurusan sepanjang Bulan Kemerdekaan.Nama Projek : 2. lambanglambang. Penghasilan bahan bantu pengajaran (jadual. Keuntungan daripada jualan akan digunakan untuk menambah wang Persatuan Indikator Kejayaan : Jualan kad kemerdekaan berjalan dengan lancar dan keuntungan diperoleh untuk Tabung Persatuan. Indikator kejayaan : Ahli Persatuan mempunyai nilai kreativitian yang tinggi dalam aspek penghasilan pensejarahan.

Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2007 2008 1.Program Keahlian 1. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T. Percetakan borang promosi yang menarik 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian 2.1 Menambah ahli mencapai 40 orang. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i.1 33 37 40 1.6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1.PENGURUSAN KELAB GEOGRAFI Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Guru matapelajaran berkempen dari kelas ke kelas Edaran notis Guru penasihat Pemantauan : 1. guru Geografi menggalakkan penyertaan daripada pelajar-pelajar .

Program Pencapaian 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : .3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2007 2008 2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2.3 90 92 95 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.

Kewangan 3. Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Jualan Coklat dan gula-gula Nama Projek : 1. Projek dana . Jualan oleh ahli kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3.'Fund-Raising' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i.2.Persediaan awal tentang tarikh.Mendapat kebenaran pihak sekolah 2.Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. membungkus dan menghantar pesanan .Kewangan 3. Jualan kad raya Tarikh pelaksanaan : September 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 1. Projek dana . tempat. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3.1.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.mendapat pesanan daripada guru dan pelajar 4.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.Kewangan Aktiviti : 1. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1.2.Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. keuntungan yang dijangka 3. kos. Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. Program dana . membeli bunga daripada penjual 5.

membawa pelajar menjalankan Jejak Persekitaran 3. Program kesedaran alam sekitar 4. guru-guru geogarfi . lawatan v. Jejak Persekitaran Tarikh pelaksanaan : Januari-Jun Pelaksana : Guru penasihat Kelab Pelaksanaan : 1. Menjalankan Jejak Persekitaran iii.1.Jejak Persekitaran 4. Minggu Alam Sekitar Tarikh pelaksanaan : bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat and AJK Kelab Geografi dan guru penasihat dan AJK Kelab Alam Sekitar. guru-guru geografi . Pelajar menjawab soalan dalam risalah 4. kuiz alam sekitar iv.minggu alam sekitar Nama projek : CPCP dan minggu alam sekitar Objektif : i. Projek kesedaran alam sekitar 4. pertandingan penulisan esei vi. guru membincang bersama dengan pelajar tentang jawapan yang diberi Indikator kejayaan : pelibatan pelajar-pelajar dalam penjalanan Jejak Persekitaran dan memberi jawapan Nama Projek: 2.Indikator kejayaan : dana kelab Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan 4. Meningkatkan kesedaran melalui CPCP dan minggu alam sekitar Aktiviti : Nama Projek : 1.1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang alam sekitar. mengedarkan risalah Jejak Persekitaran 2. pertandingan merekabentuk 4.2. ii.meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar tentang kepentingan penjagaan alam sekitar dan pemulihan alam sekitar 4. AJK dan pihak berkuasa pusat Biodiversiti Aktiviti : i.Meningkatkan kesedaran tentang tanaman tempatan Penetapan dasar : Guru penasihat .

membuat penilaian 5. menyediakan soalan 2. pertandingan pencarian harta karun Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan: 1. kuiz alam sekitar Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. mendapatkan peserta 3. perancangan tempat lawatan 2. membuat tempahan kenderaan iv. pertandingan penulisan esei Tarikh : bulan Julai Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. penilaian oleh AJK iii. menyediakan soalan 2. lawatan Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. edarkan soalan melalui guru-guru geografi 3. menyampaikan hadiah Aktiviti-aktiviti yang terlibat : i. merancang aktiviti-aktiviti 2. menetapkan stesen 2. mencetak soalan .Pelaksanaan: 1. mencetak borong penyertaan untuk pelbagai pertandingan 3. mencetak borong penyertaan 3. mengutip hasil karya dan cetakan pelajar 4. memberi taklimat kepada pelajar-pelajar yang ambil bahagian ii.

projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Objektif: i. pelajar-pelajar lemah menbuat latihan yang telah disediakana 5. Meningkatkan prestasi melalui kelas Aktiviti : tutorial Nama Projek : 1.v. projek tutorial Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : pelajar -pelajar yang telah dikenalpasti sebagai tutor Pelaksanaan : 1. Program Peningkatan akademik 5. menyediakan latihan 4. 3. 3.1. tutor menyemak latihan yang siap dibuat oleh pelajar Indikator kejayaan : peratusan kelulusan yang meningkat dalam matapelajaran geografi . kelas tutorial selepas waktu kelas Pemantau : Guru penasihat dan guru geografi 5. 4. penilaian pertandingan merekabentuk Tarikh : Bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : Mencetak boring penyertaan mengedarkan borong penyertaan pengutipan hasil rekabentuk pelajar penilaian Kos : RM 60 Indikator kejayaan : Penyertaan pelajar-pelajar dalam pelbagai pertandingan dan aktiviti menyedarkan pelajar tentang kepentingan alam sekitar 5. melibatkan diri pelajar lebih aktif dalam aktiviti berbentuk akademik dalam membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi 5. mengedarkan soalan 4. mengenalpastikan pelajar-pelajar yang lemah 2.Meningkatkan penglibatan diri pelajar lebih dalam aktiviti berbentuk akademik untuk membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi Penetapan dasar : Guru penasihat dan guru-guru geogarfi Aktiviti : i. 1. mengenalpasti pelajar-pelajar yang layak menjadi tutor 3. 2. Projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Nama projek : projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas 1.

Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.2 2 3 5 7 9 12 1.3 .T5 . meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 .PENGURUSAN PERSATUAN SAINS Perancangan Strategik (Tahun 2004 .5 Sasaran bilangan ahli setiap tahun TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1.T. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan keahlian ii.1 15 18 20 22 25 28 1.

0 85.0 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1.0 80.3 62.5 70. Pameran 2. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2.0 90. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis .0 75.Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran Promosi dari kelas ke kelas Guru penasihat Pemantauan : 1. Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2.

Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Program dana .1 'Fund-Raising' 3.Penjualan minuman semasa Hari Sukan . Guru Kanan Sains Aktiviti : Ii. Nama Projek : 1.Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat advisor. Projek dana . Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2.2 'Kelab Kita' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i.Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. Pertandingan papan notis 2. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM20 Pelaksanaan : 1.Kewangan 3.Penjualan makanan ii. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3.Objektif : i.

Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.2 Menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Sains 5.Kewangan Aktiviti : 1. Sesi soal-jawab tentang dana kelab Rujuk lampiran Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Menyedari pelajar tentang tanggungjawab social mereka terhadap masyarakat Aktiviti: Pengutipan item-item untuk jualan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan: Guru penasihat & AJK 4.Projek Kitar Semula Aktiviti: 1. Program 'Science Is Fun ' 5.Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i. Pengutipan daripada pelajar & staf 5. Meningkatkan sikap prihatin dan kasih saying terhadap orang lain ii.Program ' Caring For Others' 4.Sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. Projek dana . Pengumuman tentang pengutipan 2. Penjualan minuman pada Hari Sukan 2.1 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan Sains dalam kehidupan 5.1 Menyemai sikap prihatin& kasih sayang terhadap orang lain 4. Projek Pengutipan Bahan Kitar Semula Nama Projek: Projek Recycle Objektif: i. Bendahari Aktiviti : i.(a) Projek Taman Herba Nama Projek : Projek Taman Herba Objektif: .

Penyediaan herbarium untuk tumbuhan herba . Menambahkan pengetahuan Sains & keadaan di tempat bekerja yang berlainan Aktiviti: Lawatan anjuran Persatuan Membuat laporan tentang lawatan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan : Guru penasihat (c) Projek /Demonstrasi Sains Nama Projek: Rekacipta Sains/Eksperimen/Pengumpulan bahan Sains/Sesi Rekacipta Penetapan dasar: Guru penasihat& guru kanan Sains Aktiviti : Penyediaan bahan-bahan Menjalankan aktiviti Perbincangan tentang aktiviti Pemantauan: Guru penasihat & AJK 5 (a) Projek Taman Herba Aktiviti : 1. Penyediaan label nama saintifik tumbuhan herba 3. Penjagaan Taman herba sepanjang tahun 2.i. Pengumpulan maklumat tentang tumbuhan herba 4. Meningkatkan minat pelajar terhadap tanaman herba sebagai sumber makanan & perubatan ii. Mendedahkan pelajar kepada pelbagai kerjaya berkaitan bidang Sains ii. Guru Kanan Sains & AJK (b) Lawatan Sambil Belajar Nama Projek: Lawatan Objektif: i. Menyedari pelajar tentang biodiversity negara kita Aktiviti: Penjagaan taman herba Menanam semula tanaman Penetapan dasar: Guru kanan Sains& guru penasihat Pemantauan: Guru Penasihat.

Rekacipta.bahan kitar semula (pertandungan : You clear up what you created' Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 .5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai Pengerusi Persatuan / Guru Kanan Sains dan Guru Penasihat Persatuan Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli .(b) Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Lawatan ke Taman Negara (c) Projek Sains/Demonstrasi Aktiviti: a. Pengumpulan bahan & maklumat untuk PSS (Bio & Fiz) b.

Pelan Operasi (Projek dana . ahli persatuan . menambah tanah. Persediaan / pembelian / mendapat sponsor untuk minuman/makanan 5.Penerangan pengutipan yuran kelab 2. menanam semula Membuat label nama sains untuk tumbuhan herba Mengumpul maklumat tentang tumbuhan herba Membuat herbarium untuk tumbuhan di Taman Herba (T6R) Indikator kejayaan : Pelajar lebih berminat & menyedari tentang faedah tumbuhan herba Pelajar lebih menyedari tentang kepelbagaian di Malaysia .kewangan) Nama Projek : 1.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Program ' Science Is Fun' ) Nama Projek : Projek Taman Herba Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK .diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 . Penjualan minuman/makanan pada Hari Sukan Tarikh pelaksanaan : Pada hari sukan sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 . pelajar kelas Sains T4 & 6 Rendah Pelaksanaan : Menjaga taman herba-menyiram & membubuh baja.diketuai Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 3. Penjualan minuman/makanan semasa Hari Sukan Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek : 2. mencabut rumput. Mendapat kebenaran pihak sekolah 4.

2008) Perancangan Tatikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.Nama projek : Lawatan Sambil Belajar oleh Kelab Sains Tarikh pelaksanaan : Mac Pelaksana : AJK Pelaksanaan : Menulis surat kepada Kelab Kamilian utk tajaan Membuat penjualan /fund-raising utk lawatan Menempah tiket ke KL/ Bas/ tempat penginapan Indikator kejayaan : Bilangan pelajar yang menyertai lawatan Pelajar mendapat idea tentang kepelbagaian di Malaysia Nama projek Tarikh pelaksanaan Pelaksana Pelaksanaan : Projek Sains/Demonstrasi : Jun : AJK : Penyediaan bahan-bahan oleh pelajar sendiri Penyediaan cara kerja rekacipta Pembentangan projek rekacipta Penilaian oleh guru penasihat & penyediaan hadiah PENGURUSAN PERSATUAN MATEMATIK Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Program Pencapaian Meningkatkan gred ahli-ahli persatuan Sasaran % bilangan ahli yang mendapat gred -gred tertentu TOV 2006 2007 2008 %A 12 18 22 .

Meningkatkan pencapaian Aktiviti :.Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti persatuan 2.Kewangan Projek 'Fund-Raising' Nama projek : . Indikator kejayaan : Peratus gred cemerlang ditingkatkan 2.Penglibatan yang lebih aktif Nama Projek : Penglibatan yang aktif Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat dan AJK 2006/2007 Pelaksanaan : * Perbincangan semasa bermesyuarat agong untuk menyenaraikan aktivitiaktiviti yang hendak dijalankan * Program aktiviti ini dijadualkan dan diedarkan kepada semua ahli. Program dana . Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui penglibatan Objektif : Meningkatkan penglibatan yang aktif dalam aktiviti-aktiviti persatuan supaya markah yang diperolehi boleh ditingkatkan Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Penglibatan ahli yang lebih aktif Guru penasihat melalui penglibatan Pemantauan : 1. Projek dana .%B 68 70 70 %C 16 12 8 %D 4 0 0 1. * Dijalankan dan dipantau * Yang melibatkan diri secara aktif akan diberikan markah yang lebih tinggi.

Indikator kejayaan: Keuntungan yang diperolehi. Aktiviti 2: Kuiz Matematik Tarikh Pelaksanaan : Satu hari Sabtu sempena Bulan Sains dan Matematik Pelaksana: AJK sesi 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM15.2 Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T4 & T5. * Menjalankan pembelian buku-buku teks PMR dan SPM pada hujung tahun. * Menjalankan penjualan buku-buku teks PMR dan SPM pada awal tahun seterusnya. Sasaran bilangan ahli Tov 2004 2004 2005 2006 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.Kewangan Aktiviti 1: Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai Tarikh Pelaksanaan : sehari selepas peperiksaan PMR dan SPM Pelaksana: Semua ahli persatuan tahun 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi persatuan Keuntungan yang dijangka : RM300 Pelaksanaan: * Ahli-ahli membincang dan menetapkan harga beli. Program Keahlian 1. Projek keahlian 2007 2008 28 31 13 14 34 15 .1 19 22 25 1.2 10 11 12 1.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1. harga jualan dan tarikh pelaksanaan. Projek dana .00 Pelaksanaan: * AJK bermesyuarat untuk menetapkan syarat kuiz * Kutipan yuran dari peserta-peserta * Kuiz dijalankan PENGURUSAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Perancangan Strategik (Tahun 2004 .Objektif : Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan aktiviti-aktiviti persatuan Penetapan dasar : Guru penasihat dan AJK persatuan Menjalankan Aktiviti * Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai * Kuiz Matematik Pemantauan : Ahli-ahli persatuan 2.

Obkjektif : i.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2.2 Meningkatkan pengelibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Promosi dari kelas ke kelas . Meningkatkan ahli di kalangan pelajar T4 & T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1. Pertandingan melukis Nama Projek : Pertandingan melukis Tarikh Pelaksanan : Bulan April 2007 Pelaksana : AJK kelab. Aktiviti : 1. Menyediakan tempat pertandingan 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama Projek : Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti-aktiviti kelab. Penyediaan tajuk dan syarat pertandingan Indikator kelayaan . Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti. Program Pencapaian 2. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat. 1. Tugas AJK Aktiviti : seperti dalam rancangan tahunan kelab. Kempen Keahlian Aktiviti : 1.Nama projek : Kempen keahlian Objektif: i. Kehadiran ahli dalam masyuarat dan aktiviti kelab meningkat. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2. Pemantauan : Guru Penasihat 2. Pelaksanaan . Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan masyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. Meningkatkan keahlian ii. Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1.

2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. PENGURUSAN KELAB EKONOMI & PERDAGANGAN Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar tingkatan 4 & 5. Pertambahan jumlah ahli. 6 rendah telah mendaftar masuk sekolah Pelaksana . Projek keahlian . 1.1 42 46 50 55 59 63 1. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun @ 50% dalam 5 tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1. Minggu kedua setelah pelajar ting. Pencetakan borang promosi yang menarik 2. Diedarkan ke setiap kelas berserta borang maklumbalas keahlian Indikator Kejayaan .Tarikh Pelaksanaan . AJK 2006/2007 Pelaksanaan .

Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iii. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan.Kelab Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 2. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran di papan notis Promosi dari kelas ke kelas Flyers Pemantauan : Guru penasihat.1 2. Pengerusi.Kewangan 2.Tiffany & Sabri Nama projek : .Andy & Wilfred Aktiviti (ii) . Flyers Rujuk lampiran A 5. Program Dana . Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu. :) Memupuk minat mencari wang di kalangan pelajar untuk dijadikan sumber dana kelab. :) Meningkatkan sumber dana untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Penetapan dasar : Guru penasihat. Projek Dana . Promosi dari kelas ke kelas 8. Penjualan makanan dan minuman semasa Hari Sukan iii. Hari Bapa. Wilfred & Andy 1. Pemantauan : AJK dan guru penasihat Aktiviti (i) . Pameran di papan notis 7. Hari Kasih Sayang dan Hari Guru.Kelana & Tang Siew Yuh Aktiviti (iii) . AJK Aktiviti : ii. Kempen keahlian Aktiviti : 6. iv.2 Projek "Usahawan Remaja" Projek "Nadi Kita" Nama projek : Projek "Usahawan Remaja" Objektif : :) Memupuk nilai "Menghargai Jasa Orang Lain" dalam diri pelajar melalui aktiviti penjualan bunga di hari-hari istimewa.

pengajian perniagaan dan ekonomi. Sesi soal jawab tentang dana kelab. Hari Bapa. Menyebar maklumat terkini mengenai isu-isu konsumerisme dan perdagangan kepada warga SMK Kamil Memupuk dan menyemarakkan lagi semangat keusahawanan dalam diri pelajar. Rujuk lampiran B 2.2 Projek "Nadi Kita" Aktiviti : 1. 6. Penjualan Kasih Sayang 5. motivasi.1 Projek "Usahawan Remaja" makanan dan minuman semasa Hari Sukan bunga sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu. Penjualan 4. Hari dan Hari Guru. .Projek "Nadi Kita" Objektif : :) Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat dan Bendahari Aktiviti : i. Mengambil * cadangan untuk memberi insentif tenaga kepada tabung dana kelab. Program Akademik Meningkatkan minat. yuran kelab RM5 setahun. sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab ii. komitmen serta kesedaran dalam diri pelajar untuk mempelajari subjek perdagangan. kepada ahli yang paling banyak menyumbang Aktiviti : 3. Pemantauan : Guru penasihat dan AJK 2. tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan.

3. mengemaskini maklumat mengenai kelab.Meningkatkan kemahiran berfikir pelajar untuk mengaitkan/ mengapplikasikan teori yang telah dipelajari dalam kelas dengan keadaan sebenar. Guru Mata Pelajaran. menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai Pemantauan : Guru Mata Pelajaran . AJK Aktiviti : i. Guru Penasihat Nama projek : Pertandingan Papan Notis Objektif : :) Agar warga SMK Kamil peka dan waspada dengan isu-isu terkini mengenai konsumerisme dan perdagangan. Penetapan dasar : Guru penasihat. Pemantauan : Guru penasihat . AJK . AJK Aktiviti : i.1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi.2 3.3 Pertandingan Papan Notis Lawatan Sambil Belajar Nama projek : Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Objektif : :) Memupuk minat dan kesedaran dalam diri pelajar untuk mendalami ketiga-tiga subjek tersebut. :) Agar usahawan tempatan boleh dijadikan idola/ teladan pelajar untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. :) Dengan wujudnya minat pelajar diharap ianya akan mendorong kepada peningkatan peratusan kelulusan samada secara kualiti dan kuantitatif dalam setiap peperiksaan awam bagi ketiga subjek tersebut. Penetapan dasar : Guru penasihat . Projek Akademik 3. Perdagangan dan Pengajian Perniagaan" 3. Supaya pelajar dapat belajar secara kontekstual. ii. isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan.

AJK Aktiviti : i. Penetapan dasar : Guru penasihat . . Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai 2007 * membantu pembungkusan hadiah sahaja. mengemaskini maklumat isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan. ii. 3. melawat tempat-tempat strategic di KL.Nama projek : Lawatan Sambil Belajar Objektif : :) Melalui pembelajaran konstektual ini pelajar dapat menggunakan semua deria mereka untuk memahami teori-teori yang telah dipelajari dalam kelas. :) Menjadikan pembelajaran lebih seronok dan mudah difahami.1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi. menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai.2 Projek Pertandingan Papan Notis Aktiviti : i. Aktiviti : i. Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. :) Mendidik pelajar untuk berkomunikasi dan bersosial dengan masyarakat luar secara formal.

Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM20 Pelaksanaan : 1. Penyediaan borang keahlian 3. Rujuk Lampiran C PELAN OPERASI Kempen Keahlian Nama Projek : 1. Semasa Minggu Orientasi pelajar Tingkatan 6 Rendah. Pameran di papan notis Tarikh pelaksanaan : Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada semua pelajar.3.3 Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Aktiviti : i. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli . melawat tempat-tempat strategic di KL. Penyediaan bahan untuk pameran 2.

Pelaksana : AJK sesi 2007. Membuat promosi menggunakan cetakan edaran. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Nama Projek : 2. Mengagihkan tempahan kepada pelanggan.2 . Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli PELAN OPERASI Projek Usahawan Remaja Nama Projek : 1. Memesan bunga / cenderamata dari pihak pembekal berdasarkan tempahan. 2. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa seperti Hari Guru. 5. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak majlis. 2. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. 3. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah.Nama Projek : 2. Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Mohon kebenaran pihak Majlis Sukan Sekolah SMK Kamil. LAMPIRAN B. Penjualan Makanan & Minuman semasa Hari Sukan Hari Sukan SMK St Kamil (Mac 2007) Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. Cetakan Edaran Tarikh pelaksanaan : Minggu keempat setelah sekolah dibuka untuk semua pelajar. 4. 4. ("Flyers") Promosi dari kelas ke kelas 3. Hari Ibu. Hari Bapa dan Tarikh pelaksanaan : Dua minggu sebelum hari-hari istimewa tersebut. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang tempahan (bayaran perlu dilampirkan sekali). Mencari/ menyediakan jualan. 3. Mohon kebenaran pihak pentadbir dan mengikut prosedur yang akan diberi oleh pihak pentadbir.

3. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir. Membuat promosi berbentuk cetakan edaran @ "flyers" 4. LAMPIRAN B. 2. Membuat promosi (jualan langsung) terus kepada bakal pelanggan dan mengambil tempahan. Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan . 5. Memesan kek dari pihak pembuat kek. Menghantar pesanan kepada pelanggan.Penerangan pengutipan yuran kelab 2. Tiga minggu sebelum cuti hari perayaan. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan.07 daripada ahli-ahli. 6.Bendahari menjawab soalan berkaitan pengurusan dana dalam sesi soaljawab semasa mesyuarat selepas pembentangan jika wujud kekeliruan. Mohon kebenaran pihak pentadbir sekolah. 3. Kos : RM5 Pelaksanaan : 1.Nama Projek : 3.3 Nama Projek : Nadi Kita Awal Tahun. Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007.02.Bendahari mengutip yuran sekaligus RM5 sebelum 10.

Menyediakan prasarana lawatan (borang refleksi pelajar dan pengangkutan) 5.PELAN OPERASI Program Akademik Nama Projek : 1. Indikator kejayaan : Menang pertandingan papan notis. 2. Mohon kebenaran pihak pentadbir SMK Kamil. Indikator kejayaan : . isu-isu terkini konsumerisme dan perdagangan. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir.Kuala Lumpur Tarikh pelaksanaan : Bulan Februaru dan Mac 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1.2 Nama Projek : 3.Maklumat di papan notis disedari kewujudannya oleh warga SMK Kamil. Nama Projek : 2. Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Julai 2007 Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : Guru Mata Pelajaran. Menulis surat permohonan kepada pihak berkaitan 4. Menghias dan mengemaskini maklumat di papan notis. Indikator kejayaan : Peratus kelulusan meningkat dalam peperiksaan awam samada secara kuantiti dan kualitatif. AJK sesi 2007. Memastikan papan notis mengandungi segmen-segmen yang telah dicadangkan: isu-isu kelab(aktiviti terkini/ promosi). 3. Lawatan Sambil Belajar . Pelaksanaan : 1. LAMPIRAN C. 2. Membungkus hadiah SAHAJA yang telah disediakan oleh Bidang Teknik dan Vokasional. Mengumpul refleksi pelajar setelah lawatan. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2007 Pelaksanaan : 1.

Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% pada 2006.:) Pelajar seronok sepanjang masa lawatan dan dapat menghasilkan refleksi yang produktif.Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.Promosi oleh guru KH Nama Projek : Promosi Keahlian Tarikh Pelaksanaan : Minggu ke 1 sesi persekolahan Pelaksana : AJK dan Guru KH Indikator kejayaan : Ahli bertambah 2. meningkatkan ahli di kalangan pelajar kelas lemah Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Iklan di setiap kelas Promosi oleh guru Kh Pemantauan : Guru penasihat 1.Iklan di setiap kelas 2. Tumpuan keahlian adalah pelajar tingkatan 3 1. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian projek-projek kemahiran Objektif : i. :) Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan/ pengalaman yang diperolehi semasa lawatan dengan teori yang dipelajari dalam kelas.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui aktiviti yang menarik . meningkatkan keahlian v. PENGURUSAN KELAB KEMAHIRAN HIDUP Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iv. Kempen keahlian Aktiviti : 1.

1.2 4 6 7 9 10 .1 Meningkatkan bilangan ahli sehingga 40 orang.1 11 20 25 30 35 40 1. Meningkatkan penglibatan ahli dengan melibatkan mereka dalam aktiviti pertandingan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Reka Cipta Pemantauan : Guru penasihat 2. Meningkatkan pencapaian melalui projek rekaan Aktiviti : 1. Sasaran bilangan ahli: TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1.Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Pengelibatan pelajar kelas lemah dan projek reka cipta diberi markah PENGURUSAN PERSATUAN BELAJAR BAHASA CINA Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Keahlian 1. Projek Reka Cipta Tarikh pelaksanaan : Febuari Pelaksana : Mesyuarat AJK Pelaksanaan : 1.ii.Penyediaan bahan Reka Cipta 2.2 Meningkatkan keahlian pelajar bukan Cina kepada 1/4 daripada jumlah ahli.

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2. Nama Projek: Projek Meningkatkan Penglibatan Ahli Objektif: . Tarikh Pelaksanaan: i. AJK Indikator Kejayaan: Adanya peningkatan dalam bilangan ahli. Bulan Mei Penglibatan: Guru Penasihat. ii.Nama projek: Projek Promosi Melalui Pameran Objektif: i. Penyediaan poster dan gambar yang menarik untuk dipamerkan pada papan notis. Penetapan dasar: a. 1 Meningkatkan 2. Memperkenalkan kelab kepada pelajar untuk menarik minat mereka. Tugas Guru penasihat b. Bulan Januari(untuk T3-T5) ii. Menambahkan ahli kepada 30 orang. Mempromosikan kelab kepada pelajar Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Promosi Melalui Pameran Pelaksanaan : i. Program Peningkatan Penglibatan ahli 2. ii. Mengemaskinikan papan notis untuk notis terkini.2 penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab. Tugas AJK Aktiviti: i.

Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos aktiviti-aktiviti kelab . Menyediakan notis . Nama Projek: Projek dana Objektif: i. Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Penglibatan: AJK papan notis Indikator kejayaan: Lebih ramai ahli menyertai aktiviti kelab. b. AJK Aktiviti: Pertandingan papan notis Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Meningkatkan penglibatan ahli melalui perhiasan papan notis Pelaksanaan: a.i. Program dana kewangan 3. Menyediakan maklumat keaktifan ahli.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3. Penetapan dasar: Guru penasihat. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. gambar dan karangan yang menarik.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab 3.

Penetapan dasar: Guru Penasihat. Bendahari Kelab Aktiviti: a. Projek keahlian .Program Keahlian 100% keahlian Sasaran bilangan ahli Semua Pelajar SMK Kamil 1.ii. Mengutip yuran Pemantauan: Guru Penasihat. Mengutip yuran Tarikh pelaksanaan: Februari Penglibatan: AJK Indikator kejayaan: Jumlah dana kewangan kelab bertambah PENGURUSAN KOPERASI Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. AJK Nama projek: Projek dana kewangan Pelaksanaan: i. Meningkatkan keberkesanan proses pengutipan yuran dengan memaklumkan kepada ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab. Menentukan jumlah yuran yang perlu dibayar ii.

borang dicetak dan diedarkan kepada pelajar 3.notis dipaparkan di papan notis yang berdekatan dengan pejabat dan bilik guru serta lab sains 2. Promosi kepada kakitangan sekolah Tarikh Pelaksanaan : bulan Januari dan Februari Pelaksana: setiausaha Kos: RM3 Pelaksanaan : 1. surat arahan daripada pegetua diedarkan 2. mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli 2. Program meningkatan kefahaman konsep.pendaftaran dilakukan oleh bendahari Indikator kejayaan : Semua kakitangan menjadi ahli koperasi dan bonus serta dividen dinikmati oleh semua . bendahari kelab akan mengutip dan mencatat jumlah wang yang dikutip serta mendaftarkan pelajar Indikator kejayaan: semua pelajar menjadi ahli koperasi dan bonus dan dividen dinikmati oleh semua pelajar Nama Projek : 2.Nama projek : Kempen keahlian Objektif : memastikan semua merupakan 'stakeholder'dan menyokong koperasi Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Pemantauan : Guru penasihat 1.wang dan borong di kutip balik 4. 2. fungsi dan faedah tentang koperasi . mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Nama Projek: 1. wang dan borong dikutip balik oleh guru tingkatan dan dihantar balik kepada guru penasihat 4.borang diedarkan kepada kakitangan 3. mewajibkan semua pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 menjadi ahli Tarikh pelaksanaan : seminggu selepas pendaftaran tingkatan 1 dan tingkatan 4 Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan T 1 dan T 4 Kos : RM 20 Pelaksanaan : 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1.

fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi. Meningkatkan kefahaman tentang konsep . Pertandingan papan notis Tarikh pelaksanaan :mengikut tarikh yang telah ditetapkan Pelaksana : AJK papan notis dan guru penasihat Kos: Rm 20 Pelaksanaan: 1. Projek meningkatkan kefahaman tentang konsep . Penyediaan maklumat prinsip-prinsip koperasi Indikator Kejayaan : Kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek :2. mempamerkan prinsip-prinsip Koperasi 2.2. mengadakan pertandingan-pertandingan Nama Projek : 1. mengadakan taklimat dan kursus dalaman 4. meningkatkan kesedaran tentang kepentingan dan peranan koperasi 2. Penyediaan risalah yang menarik 2. mempamerkan prinsip koperasi dalam kedai koperasi Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK Jabatan keceriaan dan kebersihan Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.dan mengadakan perayaan minggu koperasi Aktiviti : 1. Tugas guru penasihat mempamerkan prinsipprinsip koperasi 2. pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2. mengedarkan risalah 3.menyediakan bahan yang berkaitan . fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi. mendidik ahli tentang koperasi Penetapan dasar : Aktiviti : 1.dan mengadakan perayaan minggu koperasi Objektif : 1.2 Memastikan semua faham konsep kerjasama dan ' one for all and all for one' 2.1 Semua pelajar dan kakitangan memahami kepentingan dan peranan koperasi dalam sekolah 2. fungsi dan faedah koperasi Nama projek : Meningkatkan kefahaman tentang konsep .

Menyertai kursus anjuran MKM 3. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Pemantauan : ALK Koperasi 3. guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA 2. Guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA .Jun Pelaksana : Penasihat Kos : RM0 Pelaksanaan : 1. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : kefahaman terhadap koperasi meningkat 3.2Memastikan dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada semua ahli 3. kursus anjuaran MKM dan penyertaan pertandingan Anugerah kualiti koperasi Aktiviti : 1.Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2. mengadakan taklimat dan kursus dalaman Tarikh pelaksanaan : Mei. Menyertai kursus anjuran MKM 3.1Mencapai pengurusan yang cekap dan sistematik dalam semua aspek 3.menghiaskan dan melengkap papan notis dengan maklumat dan berita tentang koperasi Indikator kejayaan : kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek : 3.2.Meningkatkan kecekapan pengurusan koperasi supaya memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada semua warga sekolah Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1.Jun Pelaksana : Guru penasihat Kos : RM 0 Pelaksanaan : 1. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi melalui kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman . Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Nama Projek : 1. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi Nama projek : Projek peningkatan kualiti pengurusan koperasi Objektif : i. Program peningkatan kualiti pengurusan koperasi 3. Kursus pentadbiran dan kursus kewangan secara dalaman Tarikh pelaksanaan : bulan Mei.

Projek peningkatan jumlah jualan 5. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah Tarikh pelaksanaan : awal dan pertengahan tahun Pelaksana : ALK rendah . Menyertai pertandingan Anugerah Kualiti Koperasi sekolah Tarikh pelaksanaan : bulan Oktober Pelaksana: setiausaha Pelaksanaan : 1. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2. mendapat jadual senarai kursus yang dianjurkan oleh MKM 2.Program Peningkatan Jumlah Jualan memastikan untung meningkat dan seterusnya bonus juga meningkat meningkatkan keyakinan ahli terhadap koperasi 4. menghantar borang mengikut masa yang ditetapkan Indikator kejayaan: mendapat sekurang-kurangnya tempat ketiga dalam pertandingan 4. memastikan jualan meningkat setiap tahun 2. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2.Projek meningkatkan jumlah jualan koperasi melalui promosi jualan serta menambahkan jenis barang jualan Aktiviti : 1.Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Nama projek : Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Objektif : 1. mengisi borong untuk menyertai kursus 3. menambahkan jenis barang jualan Pemantauan : ALK Koperasi 4.2. menambahkan jenis barang jualan Nama Projek :1. menghantar pelajar atau guru untuk menghadiri kursus Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan koperasi Nama Projek : 4. mengisi borang 3. mendapat borang penyertaan 2. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan pengoperasian dan pengurusan kewangankoperasi dan tiada aduan daripada pelanggan Nama Projek: 3. Menyertai kursus anjuaran MKM Tarikh pelaksanaan : mengikut Jadual MKM Pelaksana: ALK Kos: mengikut yuran yang dikenakan oleh MKM Pelaksanaan : 1. memastikan keuntungan meningkat setiap tahun Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1. membuat laporan koperasi tahunan 4.1.

1.2 Meningkatkan kemahiran dalam bacaan tilawah Al-Quran dan hafazan. 1.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. menyediakan bahan edaran 2.3 Memberi kemahiran dan menambah pengetahuan dalam kuiz agama.Program Peningkatan Kemahiran 1. menambahkan jenis jualan barang Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : ALK Kos : berdasarkan jenis barang yang hendak dijual Pelaksanaan : 1. mengenalpasti barang yang berpotensi 2. mengenalpastikan kos 3.1 Mendedahkan teknik-teknik syarahan agama yang betul. mengedarkan kepada setiap kelas Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan. Sasaran Peningkatan Kemahiran TOV 2005 2006 . Nama Projek :2. PENGURUSAN PERSATUAN PELAJAR ISLAM Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. mengira keuntungan yang dapat diperolehi 4. membuat promosi pada masa perhimpunan Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan.

2 3 4 5 6 1.3 6 7 8 9 2.1 Meningkatkan kefahaman dan amalan terhadap ajaran Islam. 2. .1 3 4 5 6 1.2007 1.Program Peningkatan Kefahaman Islam 2.2 Menghidupkan budaya mengingati hari-hari kebesaran Islam.

Projek peningkatan kemahiran Nama projek: Kemahiran tadarus Al-Quran Objektif: i.Program Penyertaan Aktiviti PPI 3.1 40 45 50 55 3. 1. Meningkatkan kemahiran dalam bidang tilawah Al-Quran.2Menarik minat bukan ahli mengikuti aktiviti PPI. syarahan agama dan kuiz agama. Sasaran Penyertaan Aktiviti PPI TOV 2005 2006 2007 3.2 9 11 13 15 1. hafazan. 3.3. Aktiviti: 1. Memudahkan pemilihan bagi mewakili sekolah di peringkat zon.2Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan . ii.1Pendedahan teknik syarahan agama.1Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti PPI.

2. ii.1 Usrah bulanan. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 2. dalam setiap aktiviti yang . Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap ajaran Islam secara mendalam dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian.3Kemahiran kuiz agama.1. Objektif: i. Memastikan semua ahli mengambil bahagian dijalankan. Nama projek: Peningkatan Kefahaman Islam Objektif: i. Aktiviti: 2.3 Risalah bulanan Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 3.2 Perayaan Dalam Islam 2.Projek peningkatan kefahaman Islam. Menghidupkan semangat untuk mengingati dan menyambut hari-hari kebesaran Islam.Projek Penyertaan Aktiviti PPI Nama projek: Meningkatkan Penyertaan Dalam Aktiviti PPI.

Aktiviti: 1.3 Kemahiran kuiz agama. 1.3 Risalah bulanan (Rujuk Lampiran) . Menggalakkan pelajar bukan ahli untuk menyertai aktiviti yang diadakan untuk mengambil manfaat daripadanya. (Rujuk Lampiran) 2. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI. 2. Peningkatan Kefahaman Islam. Matang. 1. 1.1 Bulan Pendidikan Islam 3.2 Perayaan Dalam Islam 2. Kemahiran tadarus Al-Quran.1 Usrah bulanan.ii. Aktiviti: 3.2 Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar.1 Pendedahan teknik syarahan agama. Aktiviti: 2.

2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar.3.1 Bulan Pendidikan Islam 3. Menonton video syarahan agama.Meningkatkan penyertaan dalam aktiviti PPI Aktiviti: 3. Matang. Pemilihan pelajar yang berminat 2. (Rujuk Lampiran) PELAN OPERASI Nama Projek : Pendedahan Teknik Syarahan Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI Kos Perlaksanaan : RM 5 : 1. Pendedahan teknik-teknik syarahan 3. : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat Indikator kejayaan menyertainya .

4. Latihan bertulis. Bimbingan kemahiran tajwid dan bacaan Nama Projek : Kemahiran Kuiz Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan pelajar. Maklumat antara pelajar disatukan. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Indikator kejayaan bertambah. Indikator kejayaan menyertainya Nama Projek : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 10 : 1. 3. Pengumpulan maklumat oleh pelajar- : Usrah Bulanan sebulan Tarikh Perlaksanaan : Sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan : Guru penasihat PPI : - : 1. Guru penasihat menyampaikan usrah mengikut tajuk yang telah ditetapkan. Indikator kejayaan menyertainya : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 5 : 1. Bimbingan menghafaz surah-surah hafazan. Notis pemberitahuan usrah. Pendedahan cara-cara kuiz diadakan. : Input pelajar tentang perkara yang dibincangkan . 2. 3. Pemilihan pelajar yang berminat 2. 5.Nama Projek : Peningkatan Kemahiran Tilawah Al-Quran Dan Hafazan Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan berlagu.

Penyediaan tempat dan peralatan. Perlantikan AJK program 2. Pembahagian tugas di kalangan biro penerbitan 2. Mencetak risalah. 3. : Pelajar dapat menambah : Risalah Bulanan Kos Perlaksanaan Indikator kejayaan Nama Projek Tarikh Perlaksanaan : 2 bulan sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan menaip bahan. Perbincangan perlaksanaan projek 3. Pengedaran risalah Indikator kejayaan : Pelajar dapat menambah maklumat tentang isu-isu semasa dan meningkatkan kefahaman tentang ilmu agama. 4. 3. Perlantikan AJK program 2. Kebenaran pihak sekolah 4. Promosi program 5. : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. Kebenaran pihak sekolah .Nama Projek : Perayaan Dalam Islam (Maulidur Rasul) Tarikh Perlaksanaan : April 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. Pengumpulan bahan-bahan dan proses Nama Projek : Bulan Pendidikan Islam Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan : AJK PPI 05/06 : RM 100 : 1. Pemilihan tema bagi program.

Promosi pertandingan tilawah al-quran. Indikator kejayaan bertambah. kuiz terbuka dan menulis khat. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 2008 15 17 19 21 1. 3. Penyediaan hakim. makanan dan hadiah. Pemilihan tempat bagi program dan PENGURUSAN KELAB PENGGUNA Perancangan Strategik (Tahun 2004 .00 : 1. 5. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian .4. tempat dan hadiah. : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini : AJK PPI 05/06 : RM 100. Perlantikan AJK program 2. ayat hafazan. peralatan. Promosi program dan pengedaran borang penyertaan 5.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Keahlian 1.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun. Penyediaan pengangkutan. Kebenaran pihak sekolah 4. doa hafazan. Indikator kejayaan bertambah : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini Nama Projek : Rehlah Di Pusat Hidupan Liar Matang Tarikh Perlaksanaan : Julai 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan aktiviti.

2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis dengan kitar semula barang terpakai Objektif : i.2 Program Pencapaian Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil TOV 2006 2006 2007 2008 75 80 85 90 2.Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui anjuran aktiviti yang lebih menarik. 2.Objektif : i. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Papan notis Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru penasihat 1.3 Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan kelab pengguna. ii.4 Melibatkan diri dalam kerja amal luar sekolah. Promosi dari kelas ke kelas 2.1 2. Papan notis 2. 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Menggalakkan pelajar terlibat dengan aktiviti kitar semula barang terpakai. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK .

Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan kuiz Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Projek 'Love In A Box' Objektif : i. iii. Memenangi kuiz pengguna peringkat bahagian. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat. Memberi dorongan kepada ahli supaya lebih mendalami ilmu kepenggunaan. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Projek 'Love In A Box' Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan mengarang esei dan melukis poster Objektif : i. Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan . Objektif : i. ii.Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian.

Penyediaan bahan untuk notis daripada barang terpakai 2. Indikator kejayaan : dan sijil.ii. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. Penyediaan maklumat keaktifan ahli. Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat. Meningkatkan pencapaian melalui : Nama Projek : 1. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang lebih ceria dan bersih. kelab pengguna. Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah . Penyediaan soalan-soalan kuiz. Pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian Tarikh pelaksanaan : Jun/Julai 2007. Nama Projek : 2. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Aktiviti Gotong Royong Objektif : i. 2. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Gotong Royong Guru penasihat Pemantauan : 2. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Pelaksanaan : 1.

Pembersihan jalan raya. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat. 2. Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah Nama Projek : 5. Guru penasihat Pelaksanaan : 1. AJK Pelaksanaan : 1. Nama Projek : 4. Projek 'Love In A Box' Tarikh pelaksanaan : November 2007 Pelaksana : SEDC. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. Program dana . Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Tarikh pelaksanaan : Julai/Ogos 2007. 3. 2. lorong dan longkang.Nama Projek : 3. Pembungkusan barang-barang sumbangan orang ramai. Pengumpulan dan klasifikasi barang-barang sumbangan orang ramai. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Penyediaan soalan-soalan esei dan tajuk poster. Projek Gotong Royong Tarikh pelaksanaan : Jun 2007 Pelaksana : Guru penasihat. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat.Kewangan . Indikator kejayaan : dan sijil.

1 Meningkatkan bilangan ahli kelab 1.3.2 Penglibatan lebih ramai pelajar dari tingkatan 1 . Program Keahlian 1.2 'Fund-Raising' Utusan Pengguna Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i. Projek dana .Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab.1 3. a) Melantik wakil kelas terdiri dari AJK kebersihan . Penjualan makanan pada Hari Sukan PENGURUSAN KELAB PENCINTA ALAM SEKITAR Perancangan Strategik (Tahun 2004 .Kewangan Aktiviti : 1. Director of Finance Aktiviti : i. Penjualan makanan semasa Hari Sukan Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. Projek dana . a) Meningkatkan keahlian secara rasmi b) Meningkatkan ahli tak rasmi dari pelajar tingkatan 1 . Penjualan bunga 2. Penjualan bunga ii. Rotarian advisor.5 Penetapan dasar Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti.5 Nama Projek.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Kempen Keahlian Objektif. a) Melantik ahli tak rasmi sebagai latihan b) Kursus pendedahan alam sekitar Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek. Penetapan dasar : Guru penasihat.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.Kewangan 3. Kempen Keahlian Pelaksanaan.

3 Meningkatkan bilangan ahli yang mendapat sijil 2.1 Meningkatkan penglibatan ahli dalam setiap aktiviti 2.dan keceriaan kelas sebagai ahli tidak rasmi Kelab PALS b) Memberi kursus kesedaran alam sekitar Tarikh pelaksanaan : Feb .Mac 2007 Penglibatan : Guru penasihat Guru tingkatan J/kuasa Kelab PALS AJK kebersihan dan keceriaan kelas Indikator Kejayaan.4 Memenangi pertandingan yang dianjurkan oleh badan luar 2. pertandingan . pengumpulan akhbar lama dan bahan buangan b) Menghubungi badan luar yang berkaitan dan sentiasa mendapat matlumat tentang aktiviti yang dianjurkan c) Penubuhan Stesen Pendidikan Alam sekitar sebagai projek khas pertandingan (rujuk Prog 7) Tarikh pelaksanaan Feb .2 Melibatkan kelab dalam aktiviti luar anjuran badan .badan tertentu 2. Terdapat peningkatan jumlah keahlian dalam kelab 2. a) Mempelbagai aktiviti kelab seperti Minggu Alam Sekitar. a) Aktiviti dalaman di sekolah b) Aktiviti anjuran badan luar c) Projek Khas untuk pertandingan Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Pelaksanaan.Okt 2007 Penglibatan.5 Memenangi Johan pertandingan Kelab PALS terbaik anjuran NREB Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Objektif. Tugas guru penasihat Aktiviti. Reka cipta dan projek projek tertentu seperti kitar semula. Program pencapaian 2. a) Mencapai penglibatan seratus peratus ahli dalam setiap aktiviti b) Melibatkan diri dalam semua jemputan aktiviti luar anjuran badan tertentu c) Peningkatan bilangan ahli yang mendapat Sijil d) Memenangi Johan Pertandingan Kelab Alam Sekitar terbaik anjuran NREB Penetapan dasar. .

Projek Menambah Dana Objektif. Program Minggu Alam Sekitar 4.1 Meningkatkan kesedaran warga sekolah 4. a) Menambah dana kelab b) Ke arah perjalanan aktiviti kelab yang lebih berkesan Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti .2 Wadah menarik penglibatan pelajar Nama Projek Bulan Pendidikan Alam Sekitar Objektif. J/kuasa pelajar.Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat dan Ajk pelajar Indikator kejayaan : Peningkatan dana kelab 4. Jualan Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek. a) Pelancaran Bulan Alam Sekitar Peringkat Sekolah Pemantauan. Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti. a) Pelancaran Bulan Pendidikan Alam Sekitar b) Perancangan aktiviti (i) Pertandingan .Guru penasihat. Pengetua Guru Penasihat Nama Projek Bulan Pendidikan Alam sekitar Pelaksanaan.2 Perjalanan sesuatu aktiviti berjalan dengan lancar Nama Projek. Badan luar Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan ahli dalam semua aktiviti yang dianjurkan Berjaya mendapat tempat pertama mencari harta karun sempena bulan alam sekitar anjuran NREB 3.1 Meningkatkan sumber kewangan 3. a) Meningkatkan kesedaran menjaga alam sekitar b) Menarik lebih ramai penglibatan pelajar Penetapan dasar. Projek Menambah Dana Pelaksanaan. a) Mengadakan aktiviti jualan b) Pengumpulan dan jualan bahan kitar semula Tarikh pelaksanaan : Mac . Program Menambah Dana 3.pertandingan .

1 Penekanan amalan 3Rs dalam Kehidupan seharian 5. Projek kempen kesedaran kitar semula Objektif.kelas b) Kotak kitar semula di bilik guru c) Pengasingan bahan untuk reuse dan recycle d) edaran buletin / poster /pamplet e) Pertandingan mencipta / menghias bulan kemerdekaan dengan bahan buangan f) Kempen pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac . Reuse dan Recycle Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti. a) Kotak kitar semula di kelas .Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat J/kuasa pelajar warga sekolah Kerjasama Panitia Sejarah Indikator kejayaan. pamplet dan poster Pemantauan. 6. Tugas guru penasihat Nama Projek Projek kempen kesedaran kitar semula Pelaksanaan. Program 3Rs My Way Of Life 5. Program kesedaran alam sekitar . a) Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah tentang kepentingan amalan 3Rs b) Menanam kesedaran tentang Reduce. a) Projek kitar semula b) Pengumpulan bahan kitar semula c) Reka cipta dari bahan kitar semula d) Edaran buletin.2 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan amalan 3Rs Nama Projek 1. Warga sekolah dapat membezakan konsep 3Rs dengan membunag bahan ke dalam tempat yang telah ditentukan.(ii) Penglibatan setiap kelas c) Kempen kesedaran d) Ceramah alam sekitar e) Pertandingan sudut alam sekitar kelas f) Kaji selidik dan kajian Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Penglibatan : Semua warga sekolah Anjuran bersama Kelab Geografi Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti sepanjang Bulan Alam Sekitar 5.

a) Program melabel tumbuhan b) Menjaga ikan dan kolam ikan c) Kebersihan dan keceriaan tandas sekolah d) Kempen " Jangan Buang Sampah" e) Kempen . Projek Cintai Alam Kita Objektif.Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah 6. menjaga dan menyukat tumbesaran c) Pembersihan kolam ikan dan menjaga ikan d) Melukis mural kesedaran alam sekitar e) Kempen kebersihan tandas pelajar f) Mewujudkan sudut alam sekitar di setiap kelas g) Edaran poster / pamplet / bulletin h) Banting / stand alam sekitar di kawasan Strategic i) Kempen " Jangan Buang Sampah" j) Kempen "Pokok Bersejarah" k) kempen kesedaran pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac .lagu tentang alam Pemantauan : Guru penasihat Nama projek Projek Cintai Alam Kita Pelaksanaan. a) Menanam kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti. Projek " Mesej Dari Alam" Objektif. a) Meningkatkan kesedaran alam hanya satu b) Menanam keinsafan tentang kaitan alam dan manusia Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti. 1. a) Kempen kesedaran b) Kajian dan kaji selidik c) Tayangan d) Ceramah e) Pemasangan lagu .kempen dan penyebaran maklumat Pemantauan : Guru penasihat 6.1 2. a) Kerjasama Jabatan Hutan melabel pokok b) Projek CPCP .menanam pokok .Okt 2007 .2 Kesedaran menjaga dan mengekal kan kebersihan Nama projek.

a) Mewujudkan satu stesen Pendidikan Alam sekitar yang menjadi tempat rujukan dan pembelajaran b) Menanam kesedaran tentang alam yang semakin hilang c) Meningkatkan keinsafan agar sentiasa .1 Mewujudkan stesen yang dapat memberi didikan tentang alam dan kepentingan menjaganya 7.lagu bertema alam melalui radio sekolah d) Mengaktifkan sudut alam sekitar di kelas e) Pengumpulan keratan akhbar tentang kerosakan alam Tarikh pelaksanaan : Mac . a) Menjalankan aktiviti kaji selidik tentang kesedaran mengenai alam b) Meminta khidmat pihak luar seperti NREB / Jabatan Hutan mengenai tayangan /ceramah/ bengkel alam sekitar c) Pemasangan lagu .2 Menjadikan stesen tempat rujukan dan pembelajaran alam sekitar Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Objektif.Penglibatan : J/kuasa Kelab Pals Semua warga sekolah Projek "Mesej Dari Alam " Pelaksanaan.okt 2006 Penglibatan : Guru penasihat dan j/kuasa Kelab AJK Kebersihan kelas Pihak luar yang berkaitan Warga sekolah Radio sekolah Indikator kejayaan Melalui kaji selidik kedua dan perbandingan dengan kaji selidik pertama dapat mengesan kesedaran 7. Program Stesen Pendidikan Alam Sekitar 7.

8.3 Memupuk perasaan sayang terhadap Alam dan haiwan. Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti. a) Perancangan ke arah tertubuhnya sebuah stesen alam sekitar b) Pelancaran dan perasmian c) Sebaran maklumat Pemantauan: Pengetua Guru penasihat Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Pelaksanaan. 8.badan luar Indikator kejayaan Terbinanya sebuah stesen Pendidikan Alam sekitar. Penggunaan yang maksimum oleh semua pihak Meningkatnya kesedaran.1 Mewujudkan kesedaran tentang Kepentingan menjaga alam. Nama Projek Lawatan Sambil Belajar. . Program lawatan sambil belajar. Memenangi pertandingan 8.Ogos 2007 Penglibatan Pihak pengurusan sekolah Guru penasihat J/kuasa pelajar Badan .menjaga alam dengan baik Penetapan dasar. a) Membuat kertas kerja ke arah mewujudkan sebuah stesen alam sekitar b) Mendapatkan kawasan yang sesuai c) Permohonan sumbangan d) mendapat khidmat nasihat dari badan berkaitan seperti Jabatan Hutan dll e) Pembinaan f ) Program perasmian g) Sebaran maklumat Tarikh pelaksanaan Mac .2 Kesedaran memelihara tumbuhan Yang hampir pupus. 8.

Objektif: a) Mewujudkan kesedaran tentang kepentingan Menjaga alam. e) Mendapatkan penerangan dari pegawai yang Terlibat. . b) Menghantar surat permohonan.Ogos 2007 Penglibatan Pihak Pengurusan sekolah Guru Penasihat J/Kuasa Pelajar Ahli Kelab Badan-badan Luar Indikator Kejayaan Hasil lawatan pelajar mendapat pelbagai maklumat yang berkaitan dengan penjagaan. Pemantauan: Pengetua Guru Penasihat Nama Projek: Lawatan Sambil Belajar Pelaksanaan: a) Membuat kertas kerja. c) Memupuk perasaan sayang terhadap alam Dan haiwan. b) Lawatan ke loji pembersihan air. d) Menetapkan tarikh. c) Menentukan bilangan pelajar . Tarikh pelaksanaan Mac .pemuliharaan dan pemeliharaan tumbuhan dan haiwan. b) Melahirkan kesedaran untuk memelihara Tumbuhan yang hamper pupus. Penetapan dasar: Pengetua Tugas guru Penasihat Aktiviti: a) Lawatan ke La Hot Spring.

Projek keahlian Nama projek : Objektif : i) Kempen keahlian Meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1. Program Keahlian 1.1Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 1.1 25 32 35 1. Kempen keahlian Aktiviti : .PENGURUSAN KELAB SKIM LENCANA ANTI-DADAH Perancangan Strategik (Tahun 2006.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 1.

pil khayal. 2. 2.2 Meningkatkan keberkesanan ahli SLAD kepada 60 % .6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. ceramah. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Penghasilan Buku Skrap.70 % . ii) Mempertanggung-jawabkan ahliahli SLAD dengan projek-projek atau aktiviti anti dadah atau pendidikan pencegahan. Program Pencapaian Kualiti Dan Keberkesanan ahli 2. lawatan pameran. . inhalan.1 Meningkatkan kualiti ahli SLAD kepada 60%-70%.1 Supaya mereka menjadi pengaruh positif yang kuat untuk menyampaikan mesej anti dadah dan segala gejala sosial yang lain. 2.Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T.1Supaya ahli-ahli SLAD menjadi model/contoh yang baik untuk tidak melibatkan diri dalam gejala-gejala negatif ( rokok. alkohol dan AIDS) 2. Pencetakan borang promosi yang menarik. Objektif : i) Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui program dan projek yang diadakan. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklum balas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2. 2.2.1.1. penyalahgunaan dadah.

Lawatan ke Pusat Serenti Pemantauan : Guru penasihat 2. Penghasilan Buku Skrap 2. alkohol dan AIDS. Ujian Air Kencing pelajar secara selektif 2. Ceramah Anti-Dadah 3.Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Kesungguhan dan ketekunan yang ditunjukkan oleh pelajar melalui buku skrap yang telah dihasilkan. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3. Pameran Anti-Dadah . Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli Aktiviti : 1.iii) iii) Memberi input kepada ahli-ahli SLAD tentang bahaya dan kesan buruk rokok. penyalahgunaan dadah. inhalan. Penghasilan Buku Skrap Tarikh pelaksanaan : Januari hingga Jun Pelaksana : Guru Penasihat Pelaksanaan : 1. Nama Program : 2. Penghasilan Buku Skrap 2. pil khayal. Jabatan Kesihatan Sarawak Dan Penjara Pelaksanaan : 1. Mengadakan sistem penilaian ahli sebagai satu syarat penganugerahan sijil dan lencana SLAD Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti : 1. Jabatan Narkotik PDRM. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3.Memberi taklimat berkenaan syarat-syarat dan tatacara penghasilan buku skrap 2. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah Tarikh pelaksanaan : April hingga Jun Pelaksana : Jabatan Pendidikan dengan kerjasama Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Sarawak. Lawatan ke Pusat Serenti Rujuk Lampiran Pelan Operasi ( Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli ) Nama Projek : 1.

Program Keahlian Meningkatkan dan mengekal bilangan kepada 30 .Indikator kejayaan : diadakan. Tempahan makanan dan pengangkutan untuk ahli 3. Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Maklum balas positif terhadap borang penilaian program lawatan yang diedarkan kepada pelajar PENGURUSAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 . Menambahkan bilangan ahli kelab. Sasaran bilangan ahli TOV 2005 2005 2006 2007 1. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Promosi semasa orientasi T6 Rendah Guru penasihat Pemantauan : .40 orang. Maklum balas positif terhadap ceramah dan pameran yang Nama Projek : 3.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 7. Lawatan ke Pusat Serenti Tarikh pelaksanaan : 8 April 2006 Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK Program Pelaksanaan : 1. Mendapatkan surat kebenaran lawatan daripada Pusat Serenti 2. Projek keahlian Nama projek : Promosi Kelab Bimbingan & Kerjaya Objektif : vi.1 10 10 30 40 1.

1 10 10 30 40 2. . Laluan Kerjaya Pemantauan : Guru penasihat 2. Promosi semasa Orientasi T6 Rendah 8. Inventori Kerjaya 3. Perkongsian Hobi 2. Temuduga Kerjaya 4. Inventori Kerjaya 3. Temuduga Kerjaya 4.1. Lawatan Kerjaya 5. Perkongsian Hobi 2. Laluan Kerjaya Pelan Operasi ~ 1. Kempen keahlian Aktiviti : 9. Perkongsian oleh ahli kelab tentang kepada pelajar lain. Lawatan Kerjaya 5. Promosi dari kelas ke kelas 10. Menambahkan aktiviti-aktiviti dalam aspek kerjaya. Meningkatkan pencapaian kelab Aktiviti : 1.1 (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : 1. Projek Mengaktifkan Kelab Nama projek : Projek Mengaktifkan Kelab Objektif : i. Program Pencapaian Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil ( kehadiran penuh dan aktif ) Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2005 2005 2006 2007 2. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 .5 15 MEI untuk Orientasi T6 Rendah Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK sesi 2006 diketuai Presiden Kelab Pelaksanaan : 3.

Borang promosi yang menarik diedarkan untuk mendapat maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Pelan Operasi ~ 2. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah. 2. Hobi-hobi dikaitkan dengan kerjaya Indikator kejayaan : Ahli-ahli berkongsi hobi dan menambahkan maklumat serta pengetahuan kerjaya yang berkaitan. Setiap ahli membawa dan menceritakan hobi masing-masing. Setiap ahli diminta menemuduga dan mendapatkan maklumat tentang pelbagai pekerjaan di sekolah mengikut borang soal selidik yang disediakan. Maklumat yang didapati akan direkodkan dan dipaparkan pada papan notis untuk dibaca oleh semua pelajar. Setiap ahli mengisi inventori minat kerjaya. Tarikh pelaksanaan : April 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. diberi takfsiran daripada inventori. Bilangan rakan yang mengisi inventori minat kerjaya direkodkan. 2. 3. Pelan Operasi ~ 2. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah. .2 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 2.3 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 3. Semua maklumat dikumpul dan dibentangkan.4. 2. Pelan Operasi ~ 2. Perkongsian Hobi Tarikh pelaksanaan : Februari 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Temuduga Kerjaya : Pekerjaan-pekerjaan di sebuah sekolah menengah.1 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 1. Inventori Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Ahli-ahli diminta mengendalikan inventori minat kerjaya dengan rakan-rakan lain.

Lawatan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Jun 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : sesuatu bidang. dan berbincang untuk menggariskan laluan kerjaya dalam beberapa bidang. Mengadakan lawatan sambil belajar untuk menambahkan maklumat dalam sesuatu bidang kerjaya. Membuat laporan tentang dapatan lawatan sambil belajar. Ahli-ahli mengetahui halatuju dan laluan kerjaya PENGURUSAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 .5 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 5. Laluan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Julai 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1.4 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 4. Mengumpul maklumat kerjaya melalui hasil lawatan.Pelan Operasi ~ 2. Ahli-ahli menambahkan maklumat kerjaya dalam sesuatu Pelan Operasi ~ 2.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006 ) Pelan Operasi 1.0 Meningkatkan kualiti ahli-ahli PRS dari segi . Indikator kejayaan : bidang. 2.

Objektif : Supaya ahli-ahli PRS boleh berperanan sebagai kawan dan model positif yang berkesan kepada rakan-rakan. Penetapan Dasar : a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4.0 1. Nama Projek a) : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya 2.1 Sasaran Keberkesanan Programprogram latihan PRS : 2006 ~ 88% 2007 ~ 90% 1. 3. . a) b) c) d) Aktiviti : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Peningkatan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti PRS 5.keberkesanan program latihan PRS 1. Nama Projek : Program-program Latihan PRS 2 . Objektif : a) Mewujudkan pasukan PRS yang terlatih dalam memberi pertolongan kepada rakan-rakan. Pemantauan : Kaunselor Pelajar a) b) c) d) Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Latihan Lanjutan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti : PRS A ) ( RUJUK LAMPIRAN LAMPIRAN A Pelan Operasi ~ 1.

4. 5.b) Menyempurkan latihan dalam kemahiran asas ~ kendiri. 4. : Februari ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. : April ~ Mei/ Julai ~ Ogos 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. 4. : Mac 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahli-ahli PRS boleh memainkan peranan sebagai rakan yang berkesan dan memberi pengaruh yang positif rakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ). Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia . Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. c) Menjadikan ahli-ahli PRS contoh yang positif dan berkesan kepada rakan-rakan dalam aspek tingkah laku. 5. Objektif perkembangan ahli-ahli PRS b) Membolehkan ahli-ahli untuk membincangkan masalah diri / rakan melalui perkongsian kelompok. Nama Projek c) : Sesi Perbincangan Kelompok PRS : a) Membimbing dan memantau 2. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia Pelan Operasi ~ 1. PRS 3. 3. sosial. b) Mempertingkatkan dan memantapkan kemahiran-kemahiran ahli-ahli PRS untuk menolong rakan 3.0 1. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahlli-ahli PRS menjadi tempat luahan hati rakanrakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ) Pelan Operasi ~ 1. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS lebih berkesan dalam menolong rakan menghadapi dugaan hidup. Nama Projek Sebaya b) : Kem Peningkatan Pembimbing Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia 2. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS lebih memahami diri melalui perkongsian diri dan maklum balas rakan.0 1. 5. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. komunikasi dan kaunseling. akademik dan perkembangan kendiri. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7.

Pelan Operasi ~ 1.0 1. Nama Projek

d) : Aktiviti PRS : a) Khidmat Sekolah b) c)

Khidmat Masyarakat Program Lawatan dan Perjumpaan dengan PRS sekolah lain 2. Objektif : a) Memberi latihan kepada ahliahli PRS dalam aspek-aspek perancangan, pengurusan, kemahiran komunikasi, kerja sosial, dan kerja berpasukan. 3. 4. 5. : April ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS mempelajari pelbagai kemahiran dalam aktivitiaktiviti tersebut agar mereka lebih terbuka, cekap dan matang dalam membantu diri dan membantu orang lain. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

Perancangan Strategik (Tahun 2003 - 2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 2.0 Meningkatkan keberkesanan ahli-ahli PRS menolong rakan. 2.1 Sasaran Keberkesanan Program-program PRS menolong rakan : 2006 ~ 80% 2007 ~ 85% 1. Nama Projek : Program-program PRS menolong rakan. 2 .Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS boleh dijadikan saluran tidak formal untuk rakan meluahkan isi hati dan mencari alternatif tentang cabaran hidup. b) Membantu mengurangkan masalah disiplin sekolah secara tidak formal. 3. Penetapan Dasar :

a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4. Aktiviti : a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan 5. Pemantauan : Kaunselor Pelajar

a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan ( RUJUK LAMPIRAN B )

LAMPIRAN B Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek a) : Program Bimbing Rakan

2. Objektif : a) Memberi bimbingan dan dorongan moral kepada pelajar yang lemah dari segi akademik, nilai, sosial, dan perlakuan. b) Menjadi rakan yang berkesan kepada pelajar lain yang memerlukan pertolongan dan sokongan. 3. 4. 5. : Mac ~ Jun 2006 : Tingkatan 1/2/3 : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Maklum balas pelajar 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan mereka bersikap lebih positif terhadap diri, orang lain, pelajaran dan masa depan. Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek b) : Sesi Membantu Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

2. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS berfungsi sebagai rakan yang positif dan berkesan untuk membantu rakan yang memerlukan pertolongan.

3. 4. 5.

: Januari ~ Oktober 2006 : Pelajar yang memerlukan pertolongan : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Buku Rekod Aktiviti PRS 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap khidmat PRS dan diharapkan mereka lebih positif dan matang dalam menghadapi situasi hidup.

Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

PENGURUSAN KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA Perancangan Strategik (2003 - 2007) Perancangan Taktikal (2006) Pelan Operasi 1. Program keahlian 1.1 1.2 Meningkatkan keahlian sebanyak 10 % setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T3 -T5 sebanyak 10 % setiap tahun bilangan ahli

Sasaran

TOV 2006 2006 2007 1.1 15 17 19 1.2 13 15 17 1. Projek keahlian

Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkat keahlian ii. Penepatan meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 -T5 dasar : Tugas guru penasihat

Meningkat kehadiran ahli dalam kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.3 30. Projek Meningkatkan Pencapaian Nama projek : Meningkatkan kehadiran Melalui papan notis Objektif : i.0 35. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Penetapan dasar : Guru penasihat AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2. Diedarkan ke setiap kelas Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2.0 55.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis . Pencetakan bahan promosi 2. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaa : Minggu kedua sekolah buka Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Program Pencapaian 2.0 45.Aktiviti : Pemantauan 1.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mendapat sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2005 2006 2007 2. Kempen Promosi : Tugas AJK dari kelas ke kelas Guru Penasihat keahlian Aktiviti : 1.0 2.

Kuiz Pemantauan : Guru penasihat AJK tentang keselamatan jalan raya tanda dan peraturan lalulintas 3. Pertandingan membuat buku skrap Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1. meningkatkan kefahaman tentang Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. Pengedaran borang penyertaan Indikator kejayaan : Penyertaan memberangsangkan Projek : 2. meningkatkan keperihatinan ahli ii. Pertandingan papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK kelab serta ahli yang dilantik khas Kos : RM 15 Pelaksanaan : 1. Menyediakan bahan untuk notis yang menarik Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus ahli yang mendapat sijil. Membuat buku skrap ii. 3. Program Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3. Persediaan awal tentang tarikh.1 Kempen Keselamatan Jalan Raya Objektif : i.1 Meningkatkan kefahaman ahli dalam peraturan dan tanda lalulintas Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3. Pertandingan papan notis Nama projek : 1. Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas Aktiviti : Membuat buku skrap Nama projek : 1. Pertandingan kuiz Tarikh pelaksaan : Bulan April 2006 Pelaksana : AJK kelab Guru Penasihat .kos dan tempat 2.Aktiviti : 1. 3.

Jabatan Kesihatan. 1. Penetapan Dasar: Guru penasihat Aktiviti: 1. Kempem Derma Darah 1.2 Pertandingan di Dalam SekolahPertandingan papan notis 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Memilih ahli kelab baru setiap tahun untuk memastikan kesinambungan Program 2. Bank Darah. 3. Lawatan sambil belajar Lawatan ke hospital.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan Objektif: 1. Melatih dan mencungkil bakat kepimpinan di kalangan ahli-ahli kelab. Persediaan awal tentang tarikh. 1. Program Pengurusan Kelab Kesihatan Merancang dan mengorganisasikan kelab dengan cara yang sistematik dan teratur.4 1.1 Pengurusan Ahli Kelab * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan 1.5 Kesedaran Kehidupan SihatKempen/pameran/minggu kesihatan. Pengedaran borang penyertaan Indikator : Penyertaan yang menggalakkan Pengurusan Kelab Kesihatan Perancangan Strategik (Tahun 2004 . kos dan tempat 2. Menjalankan MAT supaya ahli pengurusan yang baru boleh mengambil alih perancangan dan pengurusan aktivti kelab. Pemilihan ahli baru .3 Pertandingan di Luar SekolahKuiz Kesihatan peringkat negeri.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.

Pemilihan Ahli Baru Tarikh pelaksanaan: Jun 2007( Setelah kemasukan pelajar T6R) Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan Pelaksanaan: 1..1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan Aktivti: Nama projek: 1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah . Senarai ahli baru disediakan aetelah diterima daripada guru tingkatan.engkap yang terdiri daripada ahli- Mesyuarat Agung Tahunan (Rujuk Lampiran A) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Indikator kejayaan: ahli yang berminat. Senarai ahli yang . Pelajar yang dipilih untuk mengikuti program harus merupakan ahli PBSM atau St.Pemantauan: 2. Nama projek: 2. Mengedarkan surat pemilihan ahli kepada semua guru tingkatan T1-T6R 2. 4. Guru tingkatan kelas memilih 4 orang pelajar dari setiap kelas/ Pelajar yang berminat boleh memberi nama kepada guru tingkatan secara sukarela. 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Penyelaran Gerko Kelab Bukan Akademik dan Guru penasihat. 3. Program Pengurusan Kelab Doktor Muda 1. John Ambulance dan bukan merupakan pengawas. Mesyuarat Agung Tahunan PKKK.

Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri 3. Pertandingan Kuiz Kesihatan Tarikh pelaksanaan: April 2007 Pelaksana: Jabatan Kesihatan Pasir Puteh Pelaksanaan: 1. Indikator kejayaan: Pelajar cuba sedaya upaya untuk bertanding dan berjaya memasuki pusingan akhir dan seterusnya ke peringkat negeri. 2.3 Pertandingan Di Luar Sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. PKKK. AJK Papan Notis sekolah. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Guru dan AJK Persatuan Aktiviti : Pertandingan Papan Notis Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan Penasihat 1.Objektif: i. Guru penasihat dan AJK Persatuan Aktiviti : 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Memilih pelajar-pelajar yang sesuai untuk mengambil bahagian. Mengharumkan nama kelab dan sekolah melalui pertandingan antara sekolah 2. 1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah Aktiviti: Nama Projek : 1.dan mendapat kedudukan yang memuaskan di dalam pertandingan ini. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri iii. Melatih pelajar-pelajar untuk pertandingan. PKKK. Menambahkan pengetahuan ahli-ahli yang mengambil bahagian dalam bidang kesihatan. Menghiasan papan notis persatuan dengan cara yang menarik dan kreatif Indikator kejayaan : Kesedaran ahli-ahli tnetang aktiviti kelab dan maklumat kesihatan pada paras yang tinggi . Menerima surat jemputan pertandingan. Penetapan dasar : Pengetua. Mengharumkan nama unit di dalam sekolah ii. pihak penganjur. Pertandingan Kuiz Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan 1. Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut jadual AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai AJK Publisiti Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.3 Pertandingan Di Luar Sekolah ** Tertakluk kepada penganjur Objektif : 1. Menyebarkan maklumat kepada ahli-ahli Penetapan dasar : Pengetua. 3. Program Pengurusan Kelab Kesihatan .

00 Pelaksanaan: 1. Membuat persediaan untuk pameran. ujian darah dll Indikator kejayaan: Tahap kesedaran kesihatan ahli kelab dan pelajar lain meningkat. Memberi peluang kepada ahli mempelajari menguruskan kempen. Perancangan Strategik (Tahun 2004 .5 Kesedaran Kehidupan Sihat Aktiviti: Nama projek:1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2. Mendapatkan kebenarkan daripada pengetua. Menentukan aktivti dan rancangan. 2. pameran dll Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK pengelola Aktiviti: 1. Kempen Derma Darah ( Gabung dengan PBSM) Tarikh pelaksanaan: Mei 2007 Pelaksana: Guru penasihat dan AJK ad-hoc Kos: RM30. 2.1 Kualiti Doktor MudaMelatih doctor muda yang berkualiti. Nama projek: 2.0 Pengurusan Program Kesihatan Meneruskan Program Doktor Muda dan seterusnya melengkapkan dan memurnikan program dari tahun ke tahun. Minggu Kesihatan Tarikh pelaksanaan: 18-22 April 2007 Pelaksana: AJK Kelab dan semua ahli Kos: RM100. berpengetahuan dan bertanggungjawab. Menjemput penceramah dan menghubung Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 4.2 Perkhidmatan Klinik sekolah -Memberikan perkhidmatan klinik sekolah yang berkualiti . Menigkatkan kesedaran ahli-ahli tentang kesihatan dari semua aspek. Mendapatkan kebenaran dari Jabatan Kesihatan dan menetapkan tarikh derma darah. 4. Minggu Kesihatan 2007 ** Minggu Kesihatan anjur bersama AJK PBSM sekolah 1. Membuat promosi melalui banner. Menyediakan tempat yang sesuai dan berhubung dengan pihak bank darah HTA Indikator kejayaan: Kuantiti darah yang dikutip memuskan dan orang ramai serta pelajar datang beramai-ramai untuk menderma darah. Menetapkan tarikh dan mendapat kebenaran sekolah 2.00 (banner) Pelaksanaan: 1.struktur organisasi yang lebih sistematik dan teratur .6 Kesedaran Kehidupan Sihat Objektif: 1. 3. 2. Kempen Derma Darah Pemantauan: Guru penasihat 2. radio. 3.1. surat khabar dan 'flyer'. 2.

Melahirkan sekumpulan pelajar yang menjadi agent penyebaran maklumat kesihatan di dalam sekolah.D E dan F) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . memberi ubat yang sesuai. C.* Sistem rekod pesakit * Sistem menyimpan stok ubat 2. Pengerusi dan setiauasaha kelab menyediakan Jadual Waktu Bertugas 2.50-10. 3.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2008) . Indikator kejayaan: Operasi klinik sekolah dijalankan dengan lancar setiap hari dan kedatangan petugas yang memuaskan (90%). berperikemanusiaan dan penyayang. 4. Ceramah farmasi ( Rujuk Lampiran B.10 pagi dan 1. Berkhidmat di klinik sekolah Pemantuaan: Guru penasuhat dan AJK Kelab Doktor Muda.0 Program Doktor Muda 2.15 tengah hari. Petugas menjalan tugas seperti membersihkan Bilik Rawatan . Pelaksanan: Semua ahli (T4-T6) Pelaksanaan: 1. PKKK. Kursus Pertolongan Cemas. pukul 9. 3. 'Stretcher drill'. 'Attatchment' di klinik Jabatan Kesihatan 4.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Aktiviti: Nama projek: 1. Menglahirkan doktor muda yang mesra. Ceramah 3. bertanggungjawab.0 Projek Pengurusan Program Doktor Muda Program Doktor Muda Nama Projek: 2. Pemegang kunci buka pintu pada masa bertugas. Menghasilkan sekumpulan pelajar yang terlatih dan mahir dalam pertolongan cemas.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Objektif: 1. 'Attachment' di klinik Tempatan Nama projek: 5. Perkhidmatan Di Bilik Rawatan Sekolah Tarikh pelaksanaan: Setiap hari persekolahan. Ceramah 'Clinic Management' Nama projek : 4. Guru penasihat Aktiviti: 1. Penetapan dasar: Peengetua. Nama projek: 3. merekod dan membantu pesakit yang melawat klinik dengan memberi perkhidmatan pertolongan cemas. pengurusan kecemasan. pengurusan klinik serta pendidikan kesihatan. Kursus dan latihan 2. Ceramah Pendidikan Kesihatan Nama projek: 6. Menggalakkan dan merangsangkan pelajar ke arah kareer dalam bidang perubatan. Nama projek: 2. dan Pengungkutan.30-2. 2. 2.

4. Nama projek: 2.tepat dan selamat. Menyediakan sistem rekod pesakit dan pemberiian ubat yang teratur. Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK Kelab Aktiviti: 1. Memberi perkhidnatan klinik sekolah yang berkualiti dengan struktur organisasi yang lebuh sistematik dan teratur. Pesakit yang datang ke bilik rawatan dikehendaki memberi maklumat peribadi dalam kad rekod pesakit dan jenis ubat yang dibekalkan direkod dalam kad.0 Pengurusan Program Doktor Muda 2.0 Pengurusan Skuad Kecemasan Sekolah Melatih ahli skuad kecemasan dan mengurus situasi kecemasan di dalam sekolah dan bilik darjah . Menyediakan Sistem Rekod Pesakit Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Doktor muda yang bertugas Pelaksanaan: 1. Meyimpn rekod pesakit dan stok ubat Pemantuan: Guru penasihat dan AJK Kelab kesihatan. 3.Pelan Operasi 2. 2. cepat. Nombor rujukan ini akan dituliskan dalam kad klinik dan kad rekod pesakit. Peljar perlu membawa kad untuk lawatan yang berikutan. kad pengenalan terakhir.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3. Semua rekod disusun mengikut nombor rujukan untuk menyenangkan kerja simpanan dan pengambilan.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. 3.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Objektif: 1. 4. Memberi perhidmatan klinik yang mesra. Menyediakan sistem penyimpanan stok yang lebih sistematik. Sistem Penyimpanan Stok (Rujuk Lampiran G) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . 2. Setiap pesakit yang melawat bilik rawatan akan diberi satu nombor rujukan berdasarkan 4 angka no. 2. Indikator kejayaan: Semua rekod pesakit dalam keadaan yang sistematik dan teratur.

Bersedia dan bertugas semasa berlaku kecemasan mengikut carta aliran yang ditetapkan. 3.2 Pelan Tindakan Kecemasan 3. 2. Latihan dan kursus 2. Kes-kes kecemasan di dalam kelas dan sekitar sekolah boleh dikendalikan dengan cepat. (Contoh Pelan Tindakan Kecemasan di Lampiran H) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . bersedia setiap masa persekolahan Pelaksana: Skuad Kecemasan setiap kelas Pelaksanaan: 1. Pemantauan: Guru penasihat. dan Pengungkutan (Rujuk Lampiran B) Nama projek: 2. Melatih satu skuad kecemasan yang terdiri daripada 4 pelajar (doctor muda) di dalam setiap kelas. Ahli skuad kecemasan (juga merupakan doktor muda) diberi taklimat tentang Pelan Tindakan Kecemasan 2. Indikator kejayaan: Situasi kecemasan diuruskan dengan cepat dan baik. dikutip balik daripada setiap kelas pada akhir tahun. Penetap dasar: Pengetua. Kursus Pertolongan Cemas. Pelan Tindakan Kecemasan diberi kepada setiap kelas bersama senarai pemegang kunci klinik sekolah pada awal tahun melalui guru tingkatan. Guru penasihat Aktiviti: 1. Tarikh pelaksanan: Sepanjang tahun. Pelan Tindakan Kecemasan. Pelan Tindakan Kecemasan 4. Melahirkan suasana sekolah yang selamat dan sihat. tepat dan selamat.3.0 Projek Pengurusan Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Skuad Kecemasan Nama projek: Objektif: 1. 'Stretcher dril'.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Memastikan sumber dan kemudahan klinik sekolah diuruskan dengan cermat dan memaksimumkan penggunaan sumber.0 Projek Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Aktiviti: Nama projek: 1.1 Latihan ahli skuad 3. 3. .2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. 3. PKKK.

Penetap dasar: Guru penasihat Aktivti: 1. Melengkapi Klinik Sekolah Pemantauan : Guru penasihat 4.1 Program peningkatan prasarana: * keperluan klinik sekolah * keperluan peti kecemasan sekitar sekolah Objektif : 1.1 Program peningkatan prasarana Aktivti: Nama Projek : 1.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah * Pembekalan ('supply') * Perkhidmatan servis ('servicing') 4. 4. 2. Memeriksa dan 'servis' semua peti kecemasan di dalam sekolah.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Peningkatan Kemudahan Nama Projek : 4. Thomas yang memerlukannya. Menyimpan rekod Indikator kejayaan : Memperolehi item yang dapat memudahkan operasi klinik sekolah. melengkapi stok ubat untuk keperluan klinik dan semua peti kecemasan di seklah Penetapan Dasar : Pengetua dan guru penasihat Aktiviti : 1.4.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Aktivti: Nama projek: 1.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Objektif: 1.1 Program Peningkatan Prasarana/ Ubatan Klinik Sekolah 4. Melengkapi Klinik Sekolah Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Pembekalan 2.Mengenalpasti keperluan dan menyenaraikan item-item yang perlu 2. Pihak yang memerlukan peti kecemasan membuat pesanan melalui borang yang disediakan. . melengkapi kemudahan klinik sekolah 2. Servis Pemantauan: Guru penasihat 4. Memesan item-item 3. Membekal peti kecemasan kepada semua warga St. Pembekalan Peti Kecemasan Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Guru penasihat dan pengerusi Pelaksanaan: 1.

Pelan Operasi: ( Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan) Lampiran A Nama projek: 2. Lampiran C Nama projek: 3. AJK 2007 berjaya mengambil alih tugas dengan penuh Pelan Operasi ( Program Doktor Muda) Lampiran B Nama projek: : 2. 2. Guru penasihat membincang dengan pengerusi Kelab Kesihatan 2007 tentang calon-calon yang sesuai untuk memegang jawatan.2. 5. 4. dan Pengangkutan. Peti kecemasan dipulangkan kepada guru penasihat selepas diguna. 'Stretcher dril'. Hantar boring kepada guru penasihat. Ceramah 'Clinic Management' Tarikh pelaksanaan: Feb 2007 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. 4. Temuduga dijalankan oleh pengerusi dan AJK 2007 diikuti dengan penetapan AJK baru. Pengerusi kelab menyediakan peti kecemasan. Menetapkan tempat dan masa 2. Tarikh pelaksanaan: Julai/ Ogos 2007 Pelaksana: Guru penasihat. Memohon kebenaran daripada pengetua. 4. Penetapan dan pengumuman tarikh. 3. Menempah dewan dan bilik darjah. Kursus Pertolongan Cemas. John Ambulance sebagai pelatih. Tarikh MAT ditetapkan dan diumumkan kepada semua ahli. Indikator kejayaan: Peratus kehadiran yang tinggi dan semua ahli yang hadir berlajar teknik-twkinik yang betul. 3. Mesyuarat Agung Tahunan Tarikh pelaksanaan: Januari 2007 Pelaksana: Pengerusi dan AJK Kelab Kesihatan 2007dan Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Senarai AJK 2006 diumumkan dan pengambilalihan tugas dilengkapkan. Indikator kejayaan: bertanggungjawab. 2. ahli-ahli yang mahir dalam pertolongan cemas Pelaksanaan: 1. Indikator kejayaan: Semua pesanan dibekalkan dengan peti kecmasan dan pulsngkan dalam keadaan yang baik. MAT dijalankan mengikut prosedur biasa. 3. Memohon kebenaran pengetua . Mengatur ahli senior sebagai pelatih atau menjemput ahli PBSM dan St.

Menjemput penceramah (Ahli Farmasi) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menanmbah pengetuhuan dan menyebarkan pengetahuan berkenaan penggunaan ubat dan 'supplement' Lampiran G Nama projek: 2. 3. Ceramah Pendidikan Kesihatan Tarikh pelaksanaan: Mar 2006 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. . 2. di dalam bilik darjah dan di rumag sendiri. Pengerusi mengeluarkan ubat yang biasa digunakan dari masa ke semasa ke dalam almari lain untuk diberi kepada pesakit. Menjemput penceramah Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menguruskan bilik rawatan dengan cara yang lebih selamat dan betul. Lampiran E Nama projek: 5. Guru penasihat memesan ubat yang diperlukan. Menetapkan tempat dan masa 2. Memohon kebenaran pengetua 3.3. Memohon kebenaran pengetua 3. Lampiran D sekolah Nama projek : 4. Jenis dan kuantiti ubat direkod. Pelan Operasi (Sistem Penyimpanan Stok) Lampiran F Nama projek: 6. Memohon kebenaran pengetua 3. Ceramah Farmasi Tarikh pelaksanaan: April 2006 (Minggu Kesihatan) Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Menjemput penceramah (Pegawai Jabatan Kesihatan) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menyebarkan pengetahuan kesihatan yang diperolehi semasa bertugas di klinik sekolah. Ahli boleh mengaplikasi apa yang mereka belajar di klinik sekolah. Menetapkan tempat dan masa dengan Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 2. Semua ubat disimpam dalam almari terkunci dan kunci dipegang oleh guru penasihat dan pengerusi kelab sahaja. Membahagikan ahli-ahli kepada kumpulan (3 orang sekumpulan) dan agihkan tempat dan hari 'attatchment' Indikator kejayaan: Ahli-ahli mendapat pengalaman sebenar dan latihan praktikal dalam klinik tempatan. Sistem Penyimpanan Stok Pelaksana: Guru penasihat dan Pengerusi kelab Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksanaan: 1. 4. Menetapkan tempat dan masa 2. 'Attachment' di klinik Tempatan Tarikh pelaksanaan: 13 -15 Mar 2007 (tiga hari) Pelaksana: Guru penasihat dan setiausaha kelab Pelaksanaan: 1.

Setiap ubat yabng dikeluarkan perlu direkod.5. Lampiran H PELAN TINDAKAN SKUAD KECEMASAN Jika berlakunya kecemasan di dalam kelas anda. Ubat yang luput tarikh dihapus dari masa ke semasa. 6. Indikator kejayaan: Penyalahgunaan dan pencuri tidak berlaku dam stok ubat disimpan dengan baik. ahli SKUAD KECEMASAN (SK) yang terdiri daripada AHLI KELAB KESIHATAN sila ambil tindakan mengikut carta alir berikut: SMK kamil 2007 .

1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful