PROGRAM PENINGKATAN KOKURIKULUM

PENGURUSAN KOKURIKULUM Fungsi Gerak Kerja Kokurikulum 1) Pengukuhan dan Pengkayaan 2) Khidmat Masyarakat 3) Hobi dan Rekreasi 4) Kerjaya 5) Perkembangan Diri Individu Pengurusan Kokurikulum Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program 100% pendaftaran pelajar dalam kegiatan kokurikulum 1. Projek pendaftaran gerko Nama projek : Kempen Pendaftaran Gerko Objektif: i. meningkatkan penyertaan gerko ii. pendaftaran lebih sistematik dan berkesan iii. pastikan setiap pelajar menyertai satu pasukan beruniform dan satu kelab /persatuan yang lain. Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Sekolah Tugas Guru Tingkatan

Aktiviti :

Taklimat dan edarkan prosedur/borang waktu mesyuarat guru Pemantauan : PKKK/ /Setiausaha KK

1.Pendaftaran kelas Aktiviti: 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. 2. Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. 3 Sediakan borang pilihan gerko. Nama Aktiviti : 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama dan semasa mesyuarat kurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK , Setiausaha KK, Ketua-ketua guru penasihat dan Guru-guru Tingkatan

Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang penggunaan borang pendaftaran gerko iaitu Guru Tingkatan mendapat maklumat penyertaan pelajar dalam gerko dan seterusnya menyerahkan nama ahli sesuatu kelab kepada guru penasihat berkaitan. Semua pelajar dimestikan mendaftar sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar menyertai aktiviti gerko 2. Nama Aktiviti : Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. Tarikh pelaksanaan : Pada awal tahun untuk kelas-kelas T1 - T5 dan T6 Atas dan apabila T6 Rendah memulakan persekolahan. Ditetapkan pada waktu guru tingkatan. Pelaksana: Guru-guru Tingkatan Pelaksanaan : 1. Guru tingkatan menjelaskan prosedur pendaftaran kepada pelajar dan memastikan setiap pelajar mendaftar untuk sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar mendaftar dua aktiviti gerko

2. Program Kecermelangan Sukan 2. Projek Sukan Berprestasi Tinggi Nama projek : Sukan Berprestasi tinggi Objektif: i. meningkatkan prestasi sukan/permainan berprestasi tinggi ii. meningkatkan imej sekolah Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Tugas Guru penasihat

Aktiviti: Taklimat dalam mesyuarat KK Pemantauan: PKKK/S/u KK, Penyelaras Sukan 2. Latihan/kemudahan

Aktiviti: 1. Taklimat dalam mesyuarat KK - mengenalpasti sukan/permainan yang berpotensi(Hoki, Bola Baling)- Memberi sokongan dan perhatian penuh seperti kemudahan yang mencukupi - Latihan yang intensif. Nama Aktiviti : 1. Taklimat dalam mesyuarat KK Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang cara meningkatkan prestasi sukan/permainan dan langkahlangkah yang boleh diambil. Indikator kejayaan: Kelab sukan/permainan yang berpotensi menunjukkan kejayaan dalam pertandingan di pelbagai peringkat

3. Program Motivasi 3. Skim Insentif Objektif: i. menghargai sumbangan atlit sekolah ii. meningkatkan lagi pencapaian atlit tersebut iii. mengalakkan atlit lain meningkatkan pencapaian mereka Penetapan dasar : Tugas AJK Kokurikulum Sekolah 1. Aktiviti: Tetapkan insentif dan sampaikannya semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pemantauan: PKKK/Setiausaha KK/Guru Penasihat. 3.Perlaksanaan Skim Intensif Aktiviti: 2. Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. - Pengumuman semasa perhimpunan - Taklimat kepada guru penasihat - Edarkan borang kelayakan insentif - Memilih atlit yang layak 3. Nama Aktiviti : Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. 4. Tarikh pelaksanaan : Pada Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pelaksana: PKKK/S/u KK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Pengumuman semasa perhimpunan 2. Taklimat kepada guru penasihat 3. Edarkan borang kelayakan insentif 4. Memilih atlit yang layak Indikator kejayaan: Penerima insentif bertambah dari tahun ke tahun 4. Program Meningkatkan Gred Gerko 4. Projek Gred Gerko Nama Projek: Peningkatan Gred Gerko Objektif: i. meningkatkan gred gerko pelajar ii. menghasilkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani iii. membantu pelajar dalam pemohonan kemasukan institusi pengajian tinggi, biasiswa dan pekerjaan Penetapan dasar: Tugas PKKK/S/u KK Tugas penasihat Aktiviti : Projek Gred Gerko 1. Edarkan dan jelaskan aspek penglibatan yang mengambilkira aspek sikap, proaktif, inisiatif kesopanan dan kekerapan dan kesempurnaan menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. 2. Rekod penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum(kehadiran dan prestasi murid)

Taklimat waktu mesyuarat kokurikulum. PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA MELAYU Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1.S/u KK.Melayu oleh kelab.5 sebanyak 5% setiap tahun 1. S/u KK dan Guru Penasihat 4.T.T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Kempen oleh ahli Promosi dari kelas ke kelas Pertandingan kokurikulum berkaitan B. Kehadiran dan prestasi murid meningkat dan seterusnya membantu pelajar dalam kemasukan ke IPTA.Ketua-ketua guru penasihat kelab Indikator kejayaan: Gred gerko yang lebih baik. Projek Menambah Ahli 1.1 . meningkatkan ahli di kalangan pelajar T1 . Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun (pengredan pada akhir semester 1 dan semester 2) Pelaksana: PKKK. Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1. institusi dan organisasi. Sediakan borang penilaian gerko yang baru 3. 2. Pemantauan : PKKK. Kempen Peningkatan Gred Gerko Aktiviti: 1.1. meningkatkan keahlian ii. Pemantauan : Guru-guru Bahasa Melayu dan penasihat . Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i.2: Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T.Jemaah menteri telah bersetuju supaya merit 10% dari markah keseluruhan(kemasukan IPTA) diperuntukkan kepada prestasi penglibatan murid dalam kegiatan KK. Guru penasihat jelaskan aspek penilaian ini kepada ahli.

1. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Pengumuman/perhimpunan 2. Kempen penyertaan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli iii. Papan Notis/edaran 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti persatuan 2.Aktiviti : . Promosi dari kelas ke kelas 3.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat persatuan 2.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil cemerlang dan sijil penghargaan 2. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan. Kempen keahlian Aktiviti : 1. . Program Pencapaian 2. Menyediaan bahan maklumat dan hiasan papan notis yang menarik 2. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.

3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mewakili PPD dan negeri.2: Memohon Sumbangan /derma Nama projek : Jualan makanan dan Alat tulis Objektif : i.Derma daripada organisasi luar 4.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. 3. Program Dana Persatuan 3.3 Meningkatkan tabung untuk pembelian bahan Pusat Sumber Bahasa Melayu.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii. Memohon sumbangan daripada organisasi luar.1. Sasaran Bil Jenis pertandingan . Aktiviti : i. Projek dana . Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan :Semua ahli hadir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.1: Jualan makanan dan Alat Tulis 3. 2. Program Pertandingan 4. Bendahari Aktiviti : i.Penjualan kuih kek.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.Mengumpul tabung untuk kebajikan kelab Penetapan dasar : Guru penasihat. Menyediaan bahan maklumat dan panggilan aktiviti melalui edaran dan papan notis yang menarik 2. Kempen kehadiran ahli untuk setiap aktiviti Tarikh pelaksanaan : Januari-Julai 2007 Pelaksana : AJK persatuan dan AJK papan notis sekolah serta AJK Pusat Sumber BM 2006/2007 Kos : Pelaksanaan : 1.Kewangan Persatuan Aktiviti : 1.Kewangan 3. Penjualan makanan ii.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti persatuan 4. kacang dan nasi lemak. Projek dana .sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. 3.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam pertandingan yang dianjurkan melalui persatuan 4.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1.Jualan Alat tulis 3.

Perbahasan Johan PPD 4.2: Pertandingan bahasa anjuran pihak luar seperti Kesihatan i.1 Mac 2007 .1: Bulan Bahasa 4.Bulan Bahasa 2. Pidato Johan PPD 4. Meningkatkan pencapaian melalui penyertaan pertandingan Aktiviti : 1.Pertandingan anjuran pihak luar Nama Projek : 1. PPD. Bulan Bahasa Aktiviti Pertandingan Sempena Bulan Bahasa -pertandingan menulis esei -pidato -perbahasan -lagu puisi -teka silangkata Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 7 . Jabatan Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan pertandingan ii. Projek Pertandingan Nama projek : 4. Menambah peningkatan prestasi pencapaian pelajar yang mewakili sekolah dan mendapat pengiktirafan pihak luar.JPN . Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 4.Sasaran 1 Berbalas pantun Johan PPD 2. Meningkatkan prestij pelajar dan sekolah melalui aktiviti pertandingan yang diikuti iii. Forum Naib Johan PPD 3.

Aktiviti Pertandingan -pertandingan anjuran pihak luar -menulis esei . Memilih dan melatih pelajar untuk acara individu dan berpasukan. syarat. syarat. mengenalpasti strategi pencapaian terbaik-kemenangan mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri. 2. penghakiman 4. Penyediaan maklumat bagi sumber rujukan pelajar . Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Pengerusi Kos : Pelaksanaan : 1. -Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil Aktiviti : 1. Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan. mengenalpasti hadiah untuk pertandingan bagi setiap aktiviti dan kategori. penghakiman 3. kategori. AJK Persatuan sesi 2007diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM600 Pelaksanaan : 1. kepada semua ahli kelab akan pertandingan-pertandingan yang diadakan sepanjang tahun oleh institusi dan organisasi luar.Pelaksana : Guru penasihat. kategori. Penglibatan peserta untuk setiap pertandingan bertambah.. 3. Penyediaan borang keahlian 2. Indikator kejayaan : Mewakili peringkat zon dan Negeri.. Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Agihan tugas kepada guru penyelaras pertandingan 2.tarikh. Penyediaan maklumat tarikh. Sasaran Johan bagi setiap acara. Sertai Pertandingan Tarikh pelaksanaan : Membuat hebahan pertandingan melalui papan notis dan perhimpunan. Penyediaan bahan untuk iklan pertandingan dan notis yang menarik 2. Penyediaan tempat . Pertandingan anjuran pihak luar seperti Jabatan Penerangan Nama Projek : 2.Perbahasan Ala Parlimen -Berbalas Pantun -Forum Tarikh pelaksanaan : Januari-November 2007 Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Persatuan yang dilantik khas Kos : Pelaksanaan : 1.

Penjualan makanan Tarikh pelaksanaan : Sempena Hari Kemerdekaan Ogos 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. penetapan kos . penetapan kos. Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek 2: Pertandingan Bulan Bahasa Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 2007 Pelaksana : AJK sesi 2006 . Pencarian pembekal.kewangan) Nama Projek : 1. Pencarian pembekal. Mesyuarat AJK Indikator kejayaan : Pelaksanaan lancar dan penyertaan ahli yang banyak. tarikh penghantaran 2.Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 2. penentuan tarikh.Diketuai pengerusi dan AJK Pelaksanaan : 1. Edaran dan Notis Tarikh pelaksanaan : Januari -Julai Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos Pelaksanaan : 1 Penyediaan jadual dan makluman 2. Sesi perbincangan 3. kategori dan peruntukan hadiah. Penjualan Alat tulis Tarikh pelaksanaan : Februari.Okt 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. Nama Projek : 3. bilangan . Percetakan edaran Indikator kejayaan : pelajar /ahli peka terhadap aktiviti Pelan Operasi (Projek dana . penghakiman . 2. Penerangan tata cara perlaksanaa aktiviti. Penyediaan borang pesanan 3.

Promotion from each class c.2. Membership program a. Membership Project Membership Drive Campaign 2.2 (%) 5 15 20 25 30 1. Up to date notices and information to attract more participation in the club . Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab PENGURUSAN KELAB BAHASA INGGERIS Strategic plan (2004.1 20 25 30 35 40 1. Membership drive to encourage more Form 4 to 6 to join the English language Society d. To improve membership b. Regular meetings b. Membership target: TOV 2003 2004 2005 2006 2007 1. To encourage more members to join the club b. Publicity and activities to encourage member participation and listing the benefits and value of each activity e. To improve 5 % of membership each year from Form 4 to Form 6 c. Objectives : a. Activities: a. To improve membership especially from Form 4 to Form 6 3.2008) Tactical Plan ( 2007) Operational Planning 1. Encourage 100 % attendance by giving certificates of participation f. Penyediaan borang pesanan 3.

1 Activities: * Inter-class traditional debate * Inter.3. To improve 100% members in receiving certificate of participation d. Observation : Principal. Head of English Department and Teacher Advisor 2 Achievement Program a. Subject teachers to recommend or select at least 2 students representing their class 4. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6.Monitoring: Teacher advisors/ English teachers.secondary school parliamentary style debate * Public speaking * Invite professional speakers * Quiz * Excursion to NTV7. To train committee members to have leadership skills Target % of members receiving achievement certificates TOV 2004 2005 2006 2007 2008 2.0 50. Regular meetings 1. Teacher advisors/ English teachers Committee Members 5. State library * Activities for English Language Month * Spelling Bee contest * Scrabble competition * Scrapbooks * Outing * Year-end get together 1. To improve active participation of members in the club activities c. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6. Promotion from each class 1. Senior Teachers.4.0 . Senior Teachers. Observation : Principal.0 65.Membership Drive campaign 1. To improve attendance in the meetings b.4.0 55. Committee Members 5. Head of English Department and Teacher Advisor 1. RTM.0 60.3 45.Monitoring: a.2.

Senior Teachers. Project :Achievement Program Through Notice board & regular meetings Activities: Notice board competition and regular meetings Date of implementation: Feb-Sept. the principal Observation : 2. To encourage students to join the club .1. Advisor teachers 2. To improve attendance in meetings and club activities b.2.Project: Leadership training Objective: to train members to have leadership skills Activity: Through the activities organized by school during the English Language month and also by the club such as: * Debate * Public speaking * Invited professional speakers * Quiz * Excursion * Activities for English Language Month * Spelling Bee Monitoring: Senior Language teacher.2. Teacher advisors Observation: Principal. 2007 Following the rules and conditions of the Committee members of School Notice Board 2007 Monitoring: Committee Members of Notice board and especially appointed committee members 2007 Cost : RM20 for decorating the Date of implementation : notice board . Project: Achievement Program 2. To encourage members to get more of achievement certificates and participation Monitoring : Activity: Teacher advisor and Committee members Notice board competition and regular meetings Teacher advisors. To train committee members to have leadership skills d. Senior teacher. listing the benefits and value of each activity c. Head of the Department. Project : Achievement program is to improve achievements and participation in the club through Notice board publicity and regular meetings Objectives : Up to date notices and information to attract more participation in the club activities a.

To increase funds for the use of club activities and school projects 3. Membership attendance in the club activities improved 2. . Be the champion of the PPD level in debate and 2nd placing in state level 2007. Fund raising project 3. Fund raising project Activities * 2nd hand book sale * Sports Day Sale Project : * Fund raising project such as * * Date of implementation: March-June 2007 Monitoring: Teacher advisors Committee members Operational Plan (Membership Campaign) Project: 1.1 'Fund-Raising' Projects Project : 'Fund-Raising' Project Objective: * To increase funds for the use of club activities and school projects * To improve and increase of fund collection * To brainstorm for fund raising during meetings Monitoring: Teacher advisors.1. Membership Drive Campaign Date of implementation: * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students 2nd book sale. 3.2 to provide opportunity to take active part within school 3. Sports Day Sale. senior teacher and principal 3.Fund Raising program 3.2 To improve and increase of fund collection in club 3. committee members Activities: * 2nd hand book sale * Sports Day Observation: Head of department.Date as fixed by the Committee members of School Notice Board . Feb-Sept 2007 How it is implemented: * Attractive materials for the notice board * Up to date notices and information to attract more participation activities Indicator of success: 1.

Brainstorming session for fund raising Date of implementation : Beginning of Semester 1 Monitoring : Committee members session 2007 . distributed to each class and collecting the feedback form Indicator of success : to increase more members for the club Project : 3 Leadership training Date of implementation: during the English language month and also activities organized by the club Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: During the activities organized by the club Operational Plan (Fund raising project) Project : 2nd book sale Date of implementation : April 2007 Monitoring: Treasurer/Committee members session 2005/2006 led by teacher advisors Cost : How it is implemented: * Obtain school's permission * Arrangement with the agent * getting the hall ready and announcing to each class * arranging time schedule for each class Indicator of success: to increase more funds for the club and also school projects 3. Membership forms 2.* Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring : Committee members session 2007 led by Teacher Advisor Cost : How it is implemented: 1. printed attractive leaflets 2. class to class promotion 3. Class promotion Date of implementation : * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students * Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: 1.led by Treasurer How it is implemented: * Brainstorming session * Ways of improving fund Indicator of success: Effective ways of improving and increasing fund raising . selection of 1 or 2 members by their subject teacher from each class Indicator of success : To increase number of members Project : 2.

PENGURUSAN PERSATUAN SEJARAH Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Keahlian kelas T.3 - T.5 sebanyak 10%

1.1 Meningkatkan keahlian daripada kelassetiap tahun Sasaran bilangan ahli

TOV 2005 2007 2008 1.1 12 15 18

1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan ahli di kalangan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pemantauan : Promosi dari kelas ke kelas Risalah pada Papan Notis Guru penasihat

pelajar

T3 - T5

1. Kempen keahlian Aktiviti : 1 Promosi dari kelas ke kelas 2 Risalah Pada Papan Notis Rujuk lampiran 2 Program Pencapaian

i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab ii. Mempelbagaikan program kelab iii. Menghasilkan bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab iv. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil 2. Projek meningkatkan pencapaian 1. Papan Notis 2. Program Untukmu Kelab. Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat 2. Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis 2Program Untukmu Kelab Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi Sasaran TOV 2006 2007 2008 2.5 17 20 23 bilangan ahli yang layak diberi sijil

Penetapan dasar :

Tugas guru penasihat Tugas AJK

Aktiviti :

Pertandingan papan notis Guru penasihat

Pemantauan :

Nama projek :

Program Untukmu Kelab

Objektif : i. melahirkan pelajar yang mempunyai nilai semangat patriotisme ii.melahirkan pelajar atau ahli kelab yang mempunyai kreativitian yang tinggi dalam aspek-aspek pensejarahan. iii. mencipta pelbagai bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab Penetapan Dasar : AJK dan Guru Penasihat Aktiviti : program di dalam kelas Pemantauan : Guru Penasihat AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan bilangan ahli yang mendapat sijil serta menang pertandingan papan notis.

Rujuk Lampiran

Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3. Program dana - Kewangan i. Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab ii.Meningkatkan keberkesanan

4. Program Peningkatan Prasarana i. meningkatkan kemudahan prasarana untuk Persatuan seperti pembinaan Pusat Sumber Sejarah 3. Projek dana - Kewangan 1. Kutipan Yuran 2. Jualan Kad Kemerdekaan Nama projek : Kutipan Yuran

Penerangan pengutipan yuran kelab 2.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab Aktiviti : i. sebagai PAK kepada pelajar-pelajar keseluruhannya. Memudahkan ahli Persatuan melakukan aktiviti-sktiviti kelab ii. Pemantauan : AJK.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : (Rujuk Lampiran) Nama Projek : 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli . Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 . Indikator Kejayaan : Mempunyai sebuah Pusat Sumber Sejarah Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Memohon bantuan melalui surat kepada syarikat serta orang perseorangan. Aktiviti : i.diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1.Objektif : i. membuat kutipan yuran Pemantauan : AJK dan guru penasihat 4. Memohon bantuan / derma pihak luar.5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai oleh Presiden Kelab Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Nama Projek : Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Objektif : i. Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . iii. Guru Penasihat & Pengetua Pelaksanaan: 1. Program Peningkatan Prasarana 1. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Guru Penasihat dan Pihak Sekolah Nama Projek :1.Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun Pelaksana : Semua AJK. sebagai tempat penyimpanan dan pembealajaran sejarah yang menarik.

Pelan Operasi (Program Dana Kewangan) Nama Projek : 4. kertas kerja) 2. . Jualan Kad sempena Kemerdekaan Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai-Ogos Pelaksana : AJK sesi 2006/07 diketuai oleh Presiden Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk artikel-artikel 2. peta minda dll) 3. AJK akan mengedarkan kad kemerdekaan seperti di dalam permintaan 3.Nama Projek : 2. lambanglambang. Penghasilan bahan bantu pengajaran (jadual. carta. Segala perancangan dan pengurusan sepanjang Bulan Kemerdekaan. Indikator kejayaan : Ahli Persatuan mempunyai nilai kreativitian yang tinggi dalam aspek penghasilan pensejarahan. Program Untukmu Kelab Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Risalah Pada Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Percetakan artikel / risalah Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 3. Pengedaran risalah kepada kelas-kelas dan guru-guru yang ingin membeli kad Kemerdekaan 2. Keuntungan daripada jualan akan digunakan untuk menambah wang Persatuan Indikator Kejayaan : Jualan kad kemerdekaan berjalan dengan lancar dan keuntungan diperoleh untuk Tabung Persatuan. Perbincangan di dalam pembuatan aspek-aspek pensejarahan (poster.

PENGURUSAN KELAB GEOGRAFI Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1. guru Geografi menggalakkan penyertaan daripada pelajar-pelajar .1 33 37 40 1.Program Keahlian 1. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2007 2008 1. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Guru matapelajaran berkempen dari kelas ke kelas Edaran notis Guru penasihat Pemantauan : 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T.6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian 2. Percetakan borang promosi yang menarik 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i.1 Menambah ahli mencapai 40 orang.

1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2.3 90 92 95 2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2007 2008 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i.Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Program Pencapaian 2. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : .

Kewangan Aktiviti : 1.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3. kos. Projek dana . Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3. Program dana . Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. membungkus dan menghantar pesanan .Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2.Mendapat kebenaran pihak sekolah 2. Jualan kad raya Tarikh pelaksanaan : September 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 1.1.Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i.'Fund-Raising' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i. Projek dana . membeli bunga daripada penjual 5.2.Kewangan 3. tempat.2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1.mendapat pesanan daripada guru dan pelajar 4. Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.Persediaan awal tentang tarikh. Jualan Coklat dan gula-gula Nama Projek : 1.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii. keuntungan yang dijangka 3.Kewangan 3. Jualan oleh ahli kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3.

minggu alam sekitar Nama projek : CPCP dan minggu alam sekitar Objektif : i.2. pertandingan merekabentuk 4. Projek kesedaran alam sekitar 4. Meningkatkan kesedaran melalui CPCP dan minggu alam sekitar Aktiviti : Nama Projek : 1.Indikator kejayaan : dana kelab Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan 4. lawatan v. guru membincang bersama dengan pelajar tentang jawapan yang diberi Indikator kejayaan : pelibatan pelajar-pelajar dalam penjalanan Jejak Persekitaran dan memberi jawapan Nama Projek: 2. Program kesedaran alam sekitar 4. ii. mengedarkan risalah Jejak Persekitaran 2.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang alam sekitar. membawa pelajar menjalankan Jejak Persekitaran 3. pertandingan penulisan esei vi. kuiz alam sekitar iv. AJK dan pihak berkuasa pusat Biodiversiti Aktiviti : i.Jejak Persekitaran 4. guru-guru geografi .meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar tentang kepentingan penjagaan alam sekitar dan pemulihan alam sekitar 4. Jejak Persekitaran Tarikh pelaksanaan : Januari-Jun Pelaksana : Guru penasihat Kelab Pelaksanaan : 1.1. guru-guru geogarfi . Pelajar menjawab soalan dalam risalah 4. Menjalankan Jejak Persekitaran iii.1. Minggu Alam Sekitar Tarikh pelaksanaan : bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat and AJK Kelab Geografi dan guru penasihat dan AJK Kelab Alam Sekitar.Meningkatkan kesedaran tentang tanaman tempatan Penetapan dasar : Guru penasihat .

pertandingan penulisan esei Tarikh : bulan Julai Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. kuiz alam sekitar Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. mencetak soalan .Pelaksanaan: 1. membuat penilaian 5. menyediakan soalan 2. merancang aktiviti-aktiviti 2. menyediakan soalan 2. mencetak borong penyertaan untuk pelbagai pertandingan 3. mencetak borong penyertaan 3. edarkan soalan melalui guru-guru geografi 3. mengutip hasil karya dan cetakan pelajar 4. mendapatkan peserta 3. menetapkan stesen 2. lawatan Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. menyampaikan hadiah Aktiviti-aktiviti yang terlibat : i. perancangan tempat lawatan 2. penilaian oleh AJK iii. pertandingan pencarian harta karun Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan: 1. memberi taklimat kepada pelajar-pelajar yang ambil bahagian ii. membuat tempahan kenderaan iv.

Projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Nama projek : projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas 1. Meningkatkan prestasi melalui kelas Aktiviti : tutorial Nama Projek : 1. menyediakan latihan 4. kelas tutorial selepas waktu kelas Pemantau : Guru penasihat dan guru geografi 5. tutor menyemak latihan yang siap dibuat oleh pelajar Indikator kejayaan : peratusan kelulusan yang meningkat dalam matapelajaran geografi . mengedarkan soalan 4.Meningkatkan penglibatan diri pelajar lebih dalam aktiviti berbentuk akademik untuk membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi Penetapan dasar : Guru penasihat dan guru-guru geogarfi Aktiviti : i.v. penilaian pertandingan merekabentuk Tarikh : Bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : Mencetak boring penyertaan mengedarkan borong penyertaan pengutipan hasil rekabentuk pelajar penilaian Kos : RM 60 Indikator kejayaan : Penyertaan pelajar-pelajar dalam pelbagai pertandingan dan aktiviti menyedarkan pelajar tentang kepentingan alam sekitar 5. 2. projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Objektif: i. mengenalpastikan pelajar-pelajar yang lemah 2. mengenalpasti pelajar-pelajar yang layak menjadi tutor 3. 1. projek tutorial Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : pelajar -pelajar yang telah dikenalpasti sebagai tutor Pelaksanaan : 1. 3. 3. 4. pelajar-pelajar lemah menbuat latihan yang telah disediakana 5. Program Peningkatan akademik 5.1. melibatkan diri pelajar lebih aktif dalam aktiviti berbentuk akademik dalam membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi 5.

T5 . meningkatkan keahlian ii.3 . meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 .PENGURUSAN PERSATUAN SAINS Perancangan Strategik (Tahun 2004 .1 15 18 20 22 25 28 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i.2 2 3 5 7 9 12 1.T.5 Sasaran bilangan ahli setiap tahun TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T.

0 85.Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran Promosi dari kelas ke kelas Guru penasihat Pemantauan : 1.0 90. Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2. Pameran 2.3 62.0 75. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis .5 70.0 80.0 2.

Program dana . Projek dana . Nama Projek : 1.Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.Kewangan 3. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM20 Pelaksanaan : 1. Guru Kanan Sains Aktiviti : Ii.1 'Fund-Raising' 3. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Pertandingan papan notis 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.Penjualan minuman semasa Hari Sukan .Objektif : i.Penjualan makanan ii. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3.Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat advisor.2 'Kelab Kita' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i.

2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. Penjualan minuman pada Hari Sukan 2.1 Menyemai sikap prihatin& kasih sayang terhadap orang lain 4. Program 'Science Is Fun ' 5. Pengutipan daripada pelajar & staf 5. Sesi soal-jawab tentang dana kelab Rujuk lampiran Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Pengumuman tentang pengutipan 2.1 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan Sains dalam kehidupan 5.Kewangan Aktiviti : 1. Projek dana .(a) Projek Taman Herba Nama Projek : Projek Taman Herba Objektif: .Projek Kitar Semula Aktiviti: 1.Sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3.Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i.2 Menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Sains 5.Program ' Caring For Others' 4. Meningkatkan sikap prihatin dan kasih saying terhadap orang lain ii. Projek Pengutipan Bahan Kitar Semula Nama Projek: Projek Recycle Objektif: i. Menyedari pelajar tentang tanggungjawab social mereka terhadap masyarakat Aktiviti: Pengutipan item-item untuk jualan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan: Guru penasihat & AJK 4. Bendahari Aktiviti : i.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.

Guru Kanan Sains & AJK (b) Lawatan Sambil Belajar Nama Projek: Lawatan Objektif: i.i. Penjagaan Taman herba sepanjang tahun 2. Menambahkan pengetahuan Sains & keadaan di tempat bekerja yang berlainan Aktiviti: Lawatan anjuran Persatuan Membuat laporan tentang lawatan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan : Guru penasihat (c) Projek /Demonstrasi Sains Nama Projek: Rekacipta Sains/Eksperimen/Pengumpulan bahan Sains/Sesi Rekacipta Penetapan dasar: Guru penasihat& guru kanan Sains Aktiviti : Penyediaan bahan-bahan Menjalankan aktiviti Perbincangan tentang aktiviti Pemantauan: Guru penasihat & AJK 5 (a) Projek Taman Herba Aktiviti : 1. Meningkatkan minat pelajar terhadap tanaman herba sebagai sumber makanan & perubatan ii. Menyedari pelajar tentang biodiversity negara kita Aktiviti: Penjagaan taman herba Menanam semula tanaman Penetapan dasar: Guru kanan Sains& guru penasihat Pemantauan: Guru Penasihat. Pengumpulan maklumat tentang tumbuhan herba 4. Mendedahkan pelajar kepada pelbagai kerjaya berkaitan bidang Sains ii. Penyediaan label nama saintifik tumbuhan herba 3. Penyediaan herbarium untuk tumbuhan herba .

Pengumpulan bahan & maklumat untuk PSS (Bio & Fiz) b. Rekacipta.(b) Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Lawatan ke Taman Negara (c) Projek Sains/Demonstrasi Aktiviti: a.bahan kitar semula (pertandungan : You clear up what you created' Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli .5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai Pengerusi Persatuan / Guru Kanan Sains dan Guru Penasihat Persatuan Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Percetakan borang promosi yang menarik 2.

Persediaan / pembelian / mendapat sponsor untuk minuman/makanan 5.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Program ' Science Is Fun' ) Nama Projek : Projek Taman Herba Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK . Penjualan minuman/makanan semasa Hari Sukan Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek : 2. ahli persatuan . mencabut rumput.kewangan) Nama Projek : 1.Pelan Operasi (Projek dana .diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. pelajar kelas Sains T4 & 6 Rendah Pelaksanaan : Menjaga taman herba-menyiram & membubuh baja. Mendapat kebenaran pihak sekolah 4.Penerangan pengutipan yuran kelab 2.diketuai Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 3. Penjualan minuman/makanan pada Hari Sukan Tarikh pelaksanaan : Pada hari sukan sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 . menanam semula Membuat label nama sains untuk tumbuhan herba Mengumpul maklumat tentang tumbuhan herba Membuat herbarium untuk tumbuhan di Taman Herba (T6R) Indikator kejayaan : Pelajar lebih berminat & menyedari tentang faedah tumbuhan herba Pelajar lebih menyedari tentang kepelbagaian di Malaysia . menambah tanah. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 .

2008) Perancangan Tatikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.Nama projek : Lawatan Sambil Belajar oleh Kelab Sains Tarikh pelaksanaan : Mac Pelaksana : AJK Pelaksanaan : Menulis surat kepada Kelab Kamilian utk tajaan Membuat penjualan /fund-raising utk lawatan Menempah tiket ke KL/ Bas/ tempat penginapan Indikator kejayaan : Bilangan pelajar yang menyertai lawatan Pelajar mendapat idea tentang kepelbagaian di Malaysia Nama projek Tarikh pelaksanaan Pelaksana Pelaksanaan : Projek Sains/Demonstrasi : Jun : AJK : Penyediaan bahan-bahan oleh pelajar sendiri Penyediaan cara kerja rekacipta Pembentangan projek rekacipta Penilaian oleh guru penasihat & penyediaan hadiah PENGURUSAN PERSATUAN MATEMATIK Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Program Pencapaian Meningkatkan gred ahli-ahli persatuan Sasaran % bilangan ahli yang mendapat gred -gred tertentu TOV 2006 2007 2008 %A 12 18 22 .

Program dana . * Dijalankan dan dipantau * Yang melibatkan diri secara aktif akan diberikan markah yang lebih tinggi.Penglibatan yang lebih aktif Nama Projek : Penglibatan yang aktif Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat dan AJK 2006/2007 Pelaksanaan : * Perbincangan semasa bermesyuarat agong untuk menyenaraikan aktivitiaktiviti yang hendak dijalankan * Program aktiviti ini dijadualkan dan diedarkan kepada semua ahli.Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti persatuan 2. Projek dana .%B 68 70 70 %C 16 12 8 %D 4 0 0 1. Meningkatkan pencapaian Aktiviti :. Indikator kejayaan : Peratus gred cemerlang ditingkatkan 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui penglibatan Objektif : Meningkatkan penglibatan yang aktif dalam aktiviti-aktiviti persatuan supaya markah yang diperolehi boleh ditingkatkan Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Penglibatan ahli yang lebih aktif Guru penasihat melalui penglibatan Pemantauan : 1.Kewangan Projek 'Fund-Raising' Nama projek : .

2 Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T4 & T5. * Menjalankan pembelian buku-buku teks PMR dan SPM pada hujung tahun. Projek dana .2 10 11 12 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Keahlian 1. * Menjalankan penjualan buku-buku teks PMR dan SPM pada awal tahun seterusnya. Projek keahlian 2007 2008 28 31 13 14 34 15 . Sasaran bilangan ahli Tov 2004 2004 2005 2006 1.1 19 22 25 1.00 Pelaksanaan: * AJK bermesyuarat untuk menetapkan syarat kuiz * Kutipan yuran dari peserta-peserta * Kuiz dijalankan PENGURUSAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Perancangan Strategik (Tahun 2004 .Objektif : Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan aktiviti-aktiviti persatuan Penetapan dasar : Guru penasihat dan AJK persatuan Menjalankan Aktiviti * Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai * Kuiz Matematik Pemantauan : Ahli-ahli persatuan 2. harga jualan dan tarikh pelaksanaan.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1. Indikator kejayaan: Keuntungan yang diperolehi.Kewangan Aktiviti 1: Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai Tarikh Pelaksanaan : sehari selepas peperiksaan PMR dan SPM Pelaksana: Semua ahli persatuan tahun 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi persatuan Keuntungan yang dijangka : RM300 Pelaksanaan: * Ahli-ahli membincang dan menetapkan harga beli. Aktiviti 2: Kuiz Matematik Tarikh Pelaksanaan : Satu hari Sabtu sempena Bulan Sains dan Matematik Pelaksana: AJK sesi 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM15.

Kempen Keahlian Aktiviti : 1. Meningkatkan ahli di kalangan pelajar T4 & T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1. Tugas AJK Aktiviti : seperti dalam rancangan tahunan kelab. Obkjektif : i. 1. Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Pemantauan : Guru Penasihat 2. Pertandingan melukis Nama Projek : Pertandingan melukis Tarikh Pelaksanan : Bulan April 2007 Pelaksana : AJK kelab. Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti. Promosi dari kelas ke kelas . Aktiviti : 1. Kehadiran ahli dalam masyuarat dan aktiviti kelab meningkat. Projek meningkatkan pencapaian Nama Projek : Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti-aktiviti kelab. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2.Nama projek : Kempen keahlian Objektif: i. Meningkatkan keahlian ii. Pelaksanaan . Program Pencapaian 2. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat. Penyediaan tajuk dan syarat pertandingan Indikator kelayaan . Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan masyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. Menyediakan tempat pertandingan 2.2 Meningkatkan pengelibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2.

AJK 2006/2007 Pelaksanaan . Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun @ 50% dalam 5 tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1. Projek keahlian . Pertambahan jumlah ahli. Pencetakan borang promosi yang menarik 2.Tarikh Pelaksanaan . PENGURUSAN KELAB EKONOMI & PERDAGANGAN Perancangan Strategik (Tahun 2004 .1 42 46 50 55 59 63 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. Diedarkan ke setiap kelas berserta borang maklumbalas keahlian Indikator Kejayaan . 6 rendah telah mendaftar masuk sekolah Pelaksana . Minggu kedua setelah pelajar ting. 1. Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar tingkatan 4 & 5.

Pengerusi. Hari Bapa. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran di papan notis Promosi dari kelas ke kelas Flyers Pemantauan : Guru penasihat. :) Meningkatkan sumber dana untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Penetapan dasar : Guru penasihat. Program Dana . Pemantauan : AJK dan guru penasihat Aktiviti (i) . Flyers Rujuk lampiran A 5. AJK Aktiviti : ii. Penjualan makanan dan minuman semasa Hari Sukan iii.Kelab Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 2.Tiffany & Sabri Nama projek : . :) Memupuk minat mencari wang di kalangan pelajar untuk dijadikan sumber dana kelab. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan.Andy & Wilfred Aktiviti (ii) .1 2.Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iii. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu.Kelana & Tang Siew Yuh Aktiviti (iii) . Wilfred & Andy 1. Hari Kasih Sayang dan Hari Guru. Pameran di papan notis 7. Projek Dana . Kempen keahlian Aktiviti : 6.2 Projek "Usahawan Remaja" Projek "Nadi Kita" Nama projek : Projek "Usahawan Remaja" Objektif : :) Memupuk nilai "Menghargai Jasa Orang Lain" dalam diri pelajar melalui aktiviti penjualan bunga di hari-hari istimewa. iv. Promosi dari kelas ke kelas 8.Kewangan 2.

Hari dan Hari Guru. komitmen serta kesedaran dalam diri pelajar untuk mempelajari subjek perdagangan. Program Akademik Meningkatkan minat. 6. . Penjualan 4. Hari Bapa. Pemantauan : Guru penasihat dan AJK 2. Mengambil * cadangan untuk memberi insentif tenaga kepada tabung dana kelab. Menyebar maklumat terkini mengenai isu-isu konsumerisme dan perdagangan kepada warga SMK Kamil Memupuk dan menyemarakkan lagi semangat keusahawanan dalam diri pelajar.2 Projek "Nadi Kita" Aktiviti : 1. Penjualan Kasih Sayang 5. pengajian perniagaan dan ekonomi. yuran kelab RM5 setahun. Sesi soal jawab tentang dana kelab.1 Projek "Usahawan Remaja" makanan dan minuman semasa Hari Sukan bunga sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu.Projek "Nadi Kita" Objektif : :) Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat dan Bendahari Aktiviti : i. kepada ahli yang paling banyak menyumbang Aktiviti : 3. Rujuk lampiran B 2. tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. motivasi. sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab ii.

AJK Aktiviti : i. Penetapan dasar : Guru penasihat.Meningkatkan kemahiran berfikir pelajar untuk mengaitkan/ mengapplikasikan teori yang telah dipelajari dalam kelas dengan keadaan sebenar. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai Pemantauan : Guru Mata Pelajaran . Guru Penasihat Nama projek : Pertandingan Papan Notis Objektif : :) Agar warga SMK Kamil peka dan waspada dengan isu-isu terkini mengenai konsumerisme dan perdagangan. Perdagangan dan Pengajian Perniagaan" 3.2 3. Penetapan dasar : Guru penasihat . :) Dengan wujudnya minat pelajar diharap ianya akan mendorong kepada peningkatan peratusan kelulusan samada secara kualiti dan kuantitatif dalam setiap peperiksaan awam bagi ketiga subjek tersebut. :) Agar usahawan tempatan boleh dijadikan idola/ teladan pelajar untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Guru Mata Pelajaran. Pemantauan : Guru penasihat . AJK Aktiviti : i.3 Pertandingan Papan Notis Lawatan Sambil Belajar Nama projek : Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Objektif : :) Memupuk minat dan kesedaran dalam diri pelajar untuk mendalami ketiga-tiga subjek tersebut. mengemaskini maklumat mengenai kelab. Supaya pelajar dapat belajar secara kontekstual. 3. Projek Akademik 3. ii. isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan. AJK . menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai.1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi.

Penetapan dasar : Guru penasihat . mengemaskini maklumat isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan. 3. . Aktiviti : i. ii. melawat tempat-tempat strategic di KL. Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3.2 Projek Pertandingan Papan Notis Aktiviti : i. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai 2007 * membantu pembungkusan hadiah sahaja. :) Mendidik pelajar untuk berkomunikasi dan bersosial dengan masyarakat luar secara formal.Nama projek : Lawatan Sambil Belajar Objektif : :) Melalui pembelajaran konstektual ini pelajar dapat menggunakan semua deria mereka untuk memahami teori-teori yang telah dipelajari dalam kelas.1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi. menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai. :) Menjadikan pembelajaran lebih seronok dan mudah difahami. AJK Aktiviti : i.

Penyediaan bahan untuk pameran 2.3 Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Aktiviti : i. Penyediaan borang keahlian 3. Rujuk Lampiran C PELAN OPERASI Kempen Keahlian Nama Projek : 1. Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM20 Pelaksanaan : 1. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli . melawat tempat-tempat strategic di KL. Pameran di papan notis Tarikh pelaksanaan : Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada semua pelajar. Semasa Minggu Orientasi pelajar Tingkatan 6 Rendah.3.

Pelaksana : AJK sesi 2007. Cetakan Edaran Tarikh pelaksanaan : Minggu keempat setelah sekolah dibuka untuk semua pelajar. LAMPIRAN B. Nama Projek : 2. Mohon kebenaran pihak Majlis Sukan Sekolah SMK Kamil. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak majlis. 4. Memesan bunga / cenderamata dari pihak pembekal berdasarkan tempahan. 2. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa seperti Hari Guru. 4. 3. Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. 5. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. Penjualan Makanan & Minuman semasa Hari Sukan Hari Sukan SMK St Kamil (Mac 2007) Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. Membuat promosi menggunakan cetakan edaran. Hari Ibu. Mencari/ menyediakan jualan.Nama Projek : 2. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli PELAN OPERASI Projek Usahawan Remaja Nama Projek : 1. 3. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang tempahan (bayaran perlu dilampirkan sekali). Mohon kebenaran pihak pentadbir dan mengikut prosedur yang akan diberi oleh pihak pentadbir. ("Flyers") Promosi dari kelas ke kelas 3.2 . Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Hari Bapa dan Tarikh pelaksanaan : Dua minggu sebelum hari-hari istimewa tersebut. 2. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. Mengagihkan tempahan kepada pelanggan.

Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1.Penerangan pengutipan yuran kelab 2. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir. 3. Membuat promosi (jualan langsung) terus kepada bakal pelanggan dan mengambil tempahan. 3. 6.3 Nama Projek : Nadi Kita Awal Tahun. Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan.Bendahari menjawab soalan berkaitan pengurusan dana dalam sesi soaljawab semasa mesyuarat selepas pembentangan jika wujud kekeliruan. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah.07 daripada ahli-ahli. 2. 5.Bendahari mengutip yuran sekaligus RM5 sebelum 10. Menghantar pesanan kepada pelanggan. Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Memesan kek dari pihak pembuat kek. LAMPIRAN B.Nama Projek : 3.02. Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan . Tiga minggu sebelum cuti hari perayaan. Membuat promosi berbentuk cetakan edaran @ "flyers" 4. Mohon kebenaran pihak pentadbir sekolah.

AJK sesi 2007. Nama Projek : 2.Maklumat di papan notis disedari kewujudannya oleh warga SMK Kamil. Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Julai 2007 Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : Guru Mata Pelajaran.Kuala Lumpur Tarikh pelaksanaan : Bulan Februaru dan Mac 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir. Mengumpul refleksi pelajar setelah lawatan. 2. 3. Menyediakan prasarana lawatan (borang refleksi pelajar dan pengangkutan) 5.2 Nama Projek : 3. Menghias dan mengemaskini maklumat di papan notis. isu-isu terkini konsumerisme dan perdagangan. Indikator kejayaan : Peratus kelulusan meningkat dalam peperiksaan awam samada secara kuantiti dan kualitatif. Lawatan Sambil Belajar . Menulis surat permohonan kepada pihak berkaitan 4. Indikator kejayaan : Menang pertandingan papan notis. Membungkus hadiah SAHAJA yang telah disediakan oleh Bidang Teknik dan Vokasional. Pelaksanaan : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2007 Pelaksanaan : 1. 2.PELAN OPERASI Program Akademik Nama Projek : 1. LAMPIRAN C. Memastikan papan notis mengandungi segmen-segmen yang telah dicadangkan: isu-isu kelab(aktiviti terkini/ promosi). Mohon kebenaran pihak pentadbir SMK Kamil. Indikator kejayaan : .

Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian projek-projek kemahiran Objektif : i. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iv. Kempen keahlian Aktiviti : 1.Iklan di setiap kelas 2.Promosi oleh guru KH Nama Projek : Promosi Keahlian Tarikh Pelaksanaan : Minggu ke 1 sesi persekolahan Pelaksana : AJK dan Guru KH Indikator kejayaan : Ahli bertambah 2.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% pada 2006. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui aktiviti yang menarik . Tumpuan keahlian adalah pelajar tingkatan 3 1. PENGURUSAN KELAB KEMAHIRAN HIDUP Perancangan Strategik (Tahun 2004 .:) Pelajar seronok sepanjang masa lawatan dan dapat menghasilkan refleksi yang produktif. :) Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan/ pengalaman yang diperolehi semasa lawatan dengan teori yang dipelajari dalam kelas. meningkatkan keahlian v. meningkatkan ahli di kalangan pelajar kelas lemah Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Iklan di setiap kelas Promosi oleh guru Kh Pemantauan : Guru penasihat 1.

Projek Reka Cipta Tarikh pelaksanaan : Febuari Pelaksana : Mesyuarat AJK Pelaksanaan : 1.Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Pengelibatan pelajar kelas lemah dan projek reka cipta diberi markah PENGURUSAN PERSATUAN BELAJAR BAHASA CINA Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.ii. Program Keahlian 1.2 4 6 7 9 10 . Sasaran bilangan ahli: TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1. 1. Meningkatkan pencapaian melalui projek rekaan Aktiviti : 1.2 Meningkatkan keahlian pelajar bukan Cina kepada 1/4 daripada jumlah ahli.1 11 20 25 30 35 40 1.Penyediaan bahan Reka Cipta 2.1 Meningkatkan bilangan ahli sehingga 40 orang. Meningkatkan penglibatan ahli dengan melibatkan mereka dalam aktiviti pertandingan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Reka Cipta Pemantauan : Guru penasihat 2.

Mempromosikan kelab kepada pelajar Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Promosi Melalui Pameran Pelaksanaan : i. Nama Projek: Projek Meningkatkan Penglibatan Ahli Objektif: . Memperkenalkan kelab kepada pelajar untuk menarik minat mereka. 1 Meningkatkan 2. Program Peningkatan Penglibatan ahli 2. Penetapan dasar: a. Bulan Januari(untuk T3-T5) ii.Nama projek: Projek Promosi Melalui Pameran Objektif: i. Tugas AJK Aktiviti: i. Tugas Guru penasihat b. ii. Bulan Mei Penglibatan: Guru Penasihat. Menambahkan ahli kepada 30 orang.2 penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab. Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2. ii. Mengemaskinikan papan notis untuk notis terkini. Penyediaan poster dan gambar yang menarik untuk dipamerkan pada papan notis. AJK Indikator Kejayaan: Adanya peningkatan dalam bilangan ahli. Tarikh Pelaksanaan: i.

Penetapan dasar: Guru penasihat. Menyediakan notis .2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab 3. Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos aktiviti-aktiviti kelab . Nama Projek: Projek dana Objektif: i. Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Penglibatan: AJK papan notis Indikator kejayaan: Lebih ramai ahli menyertai aktiviti kelab. Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3.i. Program dana kewangan 3. Menyediakan maklumat keaktifan ahli. AJK Aktiviti: Pertandingan papan notis Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Meningkatkan penglibatan ahli melalui perhiasan papan notis Pelaksanaan: a. b. gambar dan karangan yang menarik. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat.

Mengutip yuran Pemantauan: Guru Penasihat.ii. Meningkatkan keberkesanan proses pengutipan yuran dengan memaklumkan kepada ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab. AJK Nama projek: Projek dana kewangan Pelaksanaan: i. Mengutip yuran Tarikh pelaksanaan: Februari Penglibatan: AJK Indikator kejayaan: Jumlah dana kewangan kelab bertambah PENGURUSAN KOPERASI Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Menentukan jumlah yuran yang perlu dibayar ii.Program Keahlian 100% keahlian Sasaran bilangan ahli Semua Pelajar SMK Kamil 1. Projek keahlian . Bendahari Kelab Aktiviti: a. Penetapan dasar: Guru Penasihat.

pendaftaran dilakukan oleh bendahari Indikator kejayaan : Semua kakitangan menjadi ahli koperasi dan bonus serta dividen dinikmati oleh semua .Nama projek : Kempen keahlian Objektif : memastikan semua merupakan 'stakeholder'dan menyokong koperasi Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Pemantauan : Guru penasihat 1. Program meningkatan kefahaman konsep. Kempen keahlian Aktiviti : 1.wang dan borong di kutip balik 4.borang diedarkan kepada kakitangan 3.notis dipaparkan di papan notis yang berdekatan dengan pejabat dan bilik guru serta lab sains 2. borang dicetak dan diedarkan kepada pelajar 3. mewajibkan semua pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 menjadi ahli Tarikh pelaksanaan : seminggu selepas pendaftaran tingkatan 1 dan tingkatan 4 Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan T 1 dan T 4 Kos : RM 20 Pelaksanaan : 1. 2. wang dan borong dikutip balik oleh guru tingkatan dan dihantar balik kepada guru penasihat 4. mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Nama Projek: 1. Promosi kepada kakitangan sekolah Tarikh Pelaksanaan : bulan Januari dan Februari Pelaksana: setiausaha Kos: RM3 Pelaksanaan : 1. surat arahan daripada pegetua diedarkan 2. fungsi dan faedah tentang koperasi . bendahari kelab akan mengutip dan mencatat jumlah wang yang dikutip serta mendaftarkan pelajar Indikator kejayaan: semua pelajar menjadi ahli koperasi dan bonus dan dividen dinikmati oleh semua pelajar Nama Projek : 2. mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli 2.

mengedarkan risalah 3.menyediakan bahan yang berkaitan . meningkatkan kesedaran tentang kepentingan dan peranan koperasi 2. fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi.2 Memastikan semua faham konsep kerjasama dan ' one for all and all for one' 2. mempamerkan prinsip koperasi dalam kedai koperasi Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK Jabatan keceriaan dan kebersihan Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan maklumat prinsip-prinsip koperasi Indikator Kejayaan : Kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek :2. Meningkatkan kefahaman tentang konsep . mengadakan taklimat dan kursus dalaman 4. pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2.dan mengadakan perayaan minggu koperasi Aktiviti : 1. Projek meningkatkan kefahaman tentang konsep .2. Tugas guru penasihat mempamerkan prinsipprinsip koperasi 2. mempamerkan prinsip-prinsip Koperasi 2. mengadakan pertandingan-pertandingan Nama Projek : 1. fungsi dan faedah koperasi Nama projek : Meningkatkan kefahaman tentang konsep . Penyediaan risalah yang menarik 2. fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi. Pertandingan papan notis Tarikh pelaksanaan :mengikut tarikh yang telah ditetapkan Pelaksana : AJK papan notis dan guru penasihat Kos: Rm 20 Pelaksanaan: 1.dan mengadakan perayaan minggu koperasi Objektif : 1. mendidik ahli tentang koperasi Penetapan dasar : Aktiviti : 1.1 Semua pelajar dan kakitangan memahami kepentingan dan peranan koperasi dalam sekolah 2.

Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Pemantauan : ALK Koperasi 3. Guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA .1Mencapai pengurusan yang cekap dan sistematik dalam semua aspek 3. kursus anjuaran MKM dan penyertaan pertandingan Anugerah kualiti koperasi Aktiviti : 1. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi Nama projek : Projek peningkatan kualiti pengurusan koperasi Objektif : i. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Nama Projek : 1.2. mengadakan taklimat dan kursus dalaman Tarikh pelaksanaan : Mei.Jun Pelaksana : Penasihat Kos : RM0 Pelaksanaan : 1. Kursus pentadbiran dan kursus kewangan secara dalaman Tarikh pelaksanaan : bulan Mei. Menyertai kursus anjuran MKM 3. guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA 2. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : kefahaman terhadap koperasi meningkat 3.2Memastikan dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada semua ahli 3. Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2.Jun Pelaksana : Guru penasihat Kos : RM 0 Pelaksanaan : 1. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi melalui kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman .Menyertai kursus anjuran MKM 3.Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2. Program peningkatan kualiti pengurusan koperasi 3.menghiaskan dan melengkap papan notis dengan maklumat dan berita tentang koperasi Indikator kejayaan : kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek : 3.Meningkatkan kecekapan pengurusan koperasi supaya memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada semua warga sekolah Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1.

Menyertai pertandingan Anugerah Kualiti Koperasi sekolah Tarikh pelaksanaan : bulan Oktober Pelaksana: setiausaha Pelaksanaan : 1. memastikan jualan meningkat setiap tahun 2.Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Nama projek : Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Objektif : 1. Menyertai kursus anjuaran MKM Tarikh pelaksanaan : mengikut Jadual MKM Pelaksana: ALK Kos: mengikut yuran yang dikenakan oleh MKM Pelaksanaan : 1.Program Peningkatan Jumlah Jualan memastikan untung meningkat dan seterusnya bonus juga meningkat meningkatkan keyakinan ahli terhadap koperasi 4. mendapat jadual senarai kursus yang dianjurkan oleh MKM 2. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2. menambahkan jenis barang jualan Pemantauan : ALK Koperasi 4. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah Tarikh pelaksanaan : awal dan pertengahan tahun Pelaksana : ALK rendah . membuat laporan koperasi tahunan 4.2. mengisi borang 3. menambahkan jenis barang jualan Nama Projek :1. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2. Projek peningkatan jumlah jualan 5. memastikan keuntungan meningkat setiap tahun Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1.1. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan pengoperasian dan pengurusan kewangankoperasi dan tiada aduan daripada pelanggan Nama Projek: 3. menghantar pelajar atau guru untuk menghadiri kursus Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan koperasi Nama Projek : 4.Projek meningkatkan jumlah jualan koperasi melalui promosi jualan serta menambahkan jenis barang jualan Aktiviti : 1. mengisi borong untuk menyertai kursus 3. mendapat borang penyertaan 2. menghantar borang mengikut masa yang ditetapkan Indikator kejayaan: mendapat sekurang-kurangnya tempat ketiga dalam pertandingan 4.

Sasaran Peningkatan Kemahiran TOV 2005 2006 . membuat promosi pada masa perhimpunan Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan. menyediakan bahan edaran 2. mengenalpasti barang yang berpotensi 2. mengedarkan kepada setiap kelas Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan. mengira keuntungan yang dapat diperolehi 4. 1.1 Mendedahkan teknik-teknik syarahan agama yang betul.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.3 Memberi kemahiran dan menambah pengetahuan dalam kuiz agama.Program Peningkatan Kemahiran 1. Nama Projek :2. PENGURUSAN PERSATUAN PELAJAR ISLAM Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. menambahkan jenis jualan barang Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : ALK Kos : berdasarkan jenis barang yang hendak dijual Pelaksanaan : 1.2 Meningkatkan kemahiran dalam bacaan tilawah Al-Quran dan hafazan. 1. mengenalpastikan kos 3.

Program Peningkatan Kefahaman Islam 2.2 Menghidupkan budaya mengingati hari-hari kebesaran Islam. .2007 1.3 6 7 8 9 2.1 Meningkatkan kefahaman dan amalan terhadap ajaran Islam.2 3 4 5 6 1. 2.1 3 4 5 6 1.

Sasaran Penyertaan Aktiviti PPI TOV 2005 2006 2007 3.1 40 45 50 55 3.2Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan . 1. 3. hafazan.Projek peningkatan kemahiran Nama projek: Kemahiran tadarus Al-Quran Objektif: i.Program Penyertaan Aktiviti PPI 3. Aktiviti: 1. syarahan agama dan kuiz agama. ii. Memudahkan pemilihan bagi mewakili sekolah di peringkat zon.3.2Menarik minat bukan ahli mengikuti aktiviti PPI.1Pendedahan teknik syarahan agama.1Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti PPI.2 9 11 13 15 1. Meningkatkan kemahiran dalam bidang tilawah Al-Quran.

ii.3 Risalah bulanan Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 3. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 2. Objektif: i.2 Perayaan Dalam Islam 2. Nama projek: Peningkatan Kefahaman Islam Objektif: i. Menghidupkan semangat untuk mengingati dan menyambut hari-hari kebesaran Islam.Projek Penyertaan Aktiviti PPI Nama projek: Meningkatkan Penyertaan Dalam Aktiviti PPI.1 Usrah bulanan.Projek peningkatan kefahaman Islam. Memastikan semua ahli mengambil bahagian dijalankan. dalam setiap aktiviti yang .3Kemahiran kuiz agama.1. Aktiviti: 2. 2. Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap ajaran Islam secara mendalam dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian.

Aktiviti: 2. Aktiviti: 1.1 Pendedahan teknik syarahan agama.1 Usrah bulanan. Peningkatan Kefahaman Islam.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar. 2. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI. 1. (Rujuk Lampiran) 2. Aktiviti: 3.ii.1 Bulan Pendidikan Islam 3. 1. Menggalakkan pelajar bukan ahli untuk menyertai aktiviti yang diadakan untuk mengambil manfaat daripadanya.3 Kemahiran kuiz agama. Matang.2 Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan.3 Risalah bulanan (Rujuk Lampiran) . Kemahiran tadarus Al-Quran. 1.2 Perayaan Dalam Islam 2.

2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar. Menonton video syarahan agama. Pendedahan teknik-teknik syarahan 3.3. : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat Indikator kejayaan menyertainya . (Rujuk Lampiran) PELAN OPERASI Nama Projek : Pendedahan Teknik Syarahan Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI Kos Perlaksanaan : RM 5 : 1. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Matang.1 Bulan Pendidikan Islam 3.Meningkatkan penyertaan dalam aktiviti PPI Aktiviti: 3.

Indikator kejayaan bertambah. : Input pelajar tentang perkara yang dibincangkan . Bimbingan kemahiran tajwid dan bacaan Nama Projek : Kemahiran Kuiz Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan pelajar. 3. 3. Guru penasihat menyampaikan usrah mengikut tajuk yang telah ditetapkan. Pengumpulan maklumat oleh pelajar- : Usrah Bulanan sebulan Tarikh Perlaksanaan : Sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan : Guru penasihat PPI : - : 1. Maklumat antara pelajar disatukan. Bimbingan menghafaz surah-surah hafazan. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Pendedahan cara-cara kuiz diadakan. 5. Indikator kejayaan menyertainya : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 5 : 1. Indikator kejayaan menyertainya Nama Projek : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 10 : 1.Nama Projek : Peningkatan Kemahiran Tilawah Al-Quran Dan Hafazan Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan berlagu. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Notis pemberitahuan usrah. 2. 4. Latihan bertulis.

Promosi program 5. Pembahagian tugas di kalangan biro penerbitan 2. 3. Penyediaan tempat dan peralatan. : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. Kebenaran pihak sekolah 4. Perlantikan AJK program 2. Perbincangan perlaksanaan projek 3. Pengumpulan bahan-bahan dan proses Nama Projek : Bulan Pendidikan Islam Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan : AJK PPI 05/06 : RM 100 : 1. Perlantikan AJK program 2. Mencetak risalah. Pengedaran risalah Indikator kejayaan : Pelajar dapat menambah maklumat tentang isu-isu semasa dan meningkatkan kefahaman tentang ilmu agama. : Pelajar dapat menambah : Risalah Bulanan Kos Perlaksanaan Indikator kejayaan Nama Projek Tarikh Perlaksanaan : 2 bulan sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan menaip bahan. 4. Pemilihan tema bagi program. 3.Nama Projek : Perayaan Dalam Islam (Maulidur Rasul) Tarikh Perlaksanaan : April 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. Kebenaran pihak sekolah .

Indikator kejayaan bertambah.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun. Pemilihan tempat bagi program dan PENGURUSAN KELAB PENGGUNA Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian . 3. makanan dan hadiah. peralatan. 5. Kebenaran pihak sekolah 4. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 2008 15 17 19 21 1. Indikator kejayaan bertambah : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini Nama Projek : Rehlah Di Pusat Hidupan Liar Matang Tarikh Perlaksanaan : Julai 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan aktiviti. Promosi program dan pengedaran borang penyertaan 5. Program Keahlian 1.00 : 1.4. Penyediaan pengangkutan. doa hafazan. tempat dan hadiah. Penyediaan hakim. Perlantikan AJK program 2. kuiz terbuka dan menulis khat. : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini : AJK PPI 05/06 : RM 100.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Promosi pertandingan tilawah al-quran. ayat hafazan.

Kempen keahlian Aktiviti : 1. Papan notis 2. Menggalakkan pelajar terlibat dengan aktiviti kitar semula barang terpakai. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis dengan kitar semula barang terpakai Objektif : i.3 Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan kelab pengguna. Promosi dari kelas ke kelas 2. 2.Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui anjuran aktiviti yang lebih menarik.Objektif : i. 2.1 2. ii.4 Melibatkan diri dalam kerja amal luar sekolah.2 Program Pencapaian Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil TOV 2006 2006 2007 2008 75 80 85 90 2. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK . meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Papan notis Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru penasihat 1. 2.

Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Projek 'Love In A Box' Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan mengarang esei dan melukis poster Objektif : i. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat. iii. Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan . Memberi dorongan kepada ahli supaya lebih mendalami ilmu kepenggunaan. Objektif : i. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan kuiz Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Projek 'Love In A Box' Objektif : i. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab.Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian. Memenangi kuiz pengguna peringkat bahagian. ii.

kelab pengguna. Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat. Penyediaan maklumat keaktifan ahli. Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah . Indikator kejayaan : dan sijil. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Gotong Royong Guru penasihat Pemantauan : 2. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab.ii. 2. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang lebih ceria dan bersih. Penyediaan soalan-soalan kuiz. Penyediaan bahan untuk notis daripada barang terpakai 2. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Pelaksanaan : 1. Nama Projek : 2. Meningkatkan pencapaian melalui : Nama Projek : 1. Pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian Tarikh pelaksanaan : Jun/Julai 2007. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Aktiviti Gotong Royong Objektif : i.

Program dana . Nama Projek : 4. 3. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Pembungkusan barang-barang sumbangan orang ramai. 2. Pembersihan jalan raya. Pengumpulan dan klasifikasi barang-barang sumbangan orang ramai.Nama Projek : 3.Kewangan . Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Penyediaan soalan-soalan esei dan tajuk poster. Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Tarikh pelaksanaan : Julai/Ogos 2007. Projek 'Love In A Box' Tarikh pelaksanaan : November 2007 Pelaksana : SEDC. AJK Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat. 2. Indikator kejayaan : dan sijil. Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah Nama Projek : 5. lorong dan longkang. Projek Gotong Royong Tarikh pelaksanaan : Jun 2007 Pelaksana : Guru penasihat.

5 Penetapan dasar Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti.1 3. Rotarian advisor.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab. Program Keahlian 1. Kempen Keahlian Pelaksanaan.2 Penglibatan lebih ramai pelajar dari tingkatan 1 . Kempen Keahlian Objektif.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.3. Penjualan bunga 2. a) Melantik ahli tak rasmi sebagai latihan b) Kursus pendedahan alam sekitar Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek.1 Meningkatkan bilangan ahli kelab 1. Penjualan bunga ii. a) Meningkatkan keahlian secara rasmi b) Meningkatkan ahli tak rasmi dari pelajar tingkatan 1 .Kewangan 3.2 'Fund-Raising' Utusan Pengguna Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3. Penjualan makanan pada Hari Sukan PENGURUSAN KELAB PENCINTA ALAM SEKITAR Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Projek dana . Penjualan makanan semasa Hari Sukan Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3.5 Nama Projek. Director of Finance Aktiviti : i. a) Melantik wakil kelas terdiri dari AJK kebersihan . Projek dana .Kewangan Aktiviti : 1. Penetapan dasar : Guru penasihat.

a) Mempelbagai aktiviti kelab seperti Minggu Alam Sekitar.2 Melibatkan kelab dalam aktiviti luar anjuran badan .1 Meningkatkan penglibatan ahli dalam setiap aktiviti 2.Okt 2007 Penglibatan.4 Memenangi pertandingan yang dianjurkan oleh badan luar 2. pengumpulan akhbar lama dan bahan buangan b) Menghubungi badan luar yang berkaitan dan sentiasa mendapat matlumat tentang aktiviti yang dianjurkan c) Penubuhan Stesen Pendidikan Alam sekitar sebagai projek khas pertandingan (rujuk Prog 7) Tarikh pelaksanaan Feb . Terdapat peningkatan jumlah keahlian dalam kelab 2. Tugas guru penasihat Aktiviti.5 Memenangi Johan pertandingan Kelab PALS terbaik anjuran NREB Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Objektif. . a) Aktiviti dalaman di sekolah b) Aktiviti anjuran badan luar c) Projek Khas untuk pertandingan Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Pelaksanaan.dan keceriaan kelas sebagai ahli tidak rasmi Kelab PALS b) Memberi kursus kesedaran alam sekitar Tarikh pelaksanaan : Feb . Reka cipta dan projek projek tertentu seperti kitar semula.Mac 2007 Penglibatan : Guru penasihat Guru tingkatan J/kuasa Kelab PALS AJK kebersihan dan keceriaan kelas Indikator Kejayaan.3 Meningkatkan bilangan ahli yang mendapat sijil 2.badan tertentu 2. pertandingan . Program pencapaian 2. a) Mencapai penglibatan seratus peratus ahli dalam setiap aktiviti b) Melibatkan diri dalam semua jemputan aktiviti luar anjuran badan tertentu c) Peningkatan bilangan ahli yang mendapat Sijil d) Memenangi Johan Pertandingan Kelab Alam Sekitar terbaik anjuran NREB Penetapan dasar.

1 Meningkatkan sumber kewangan 3.1 Meningkatkan kesedaran warga sekolah 4.2 Perjalanan sesuatu aktiviti berjalan dengan lancar Nama Projek. Pengetua Guru Penasihat Nama Projek Bulan Pendidikan Alam sekitar Pelaksanaan. a) Mengadakan aktiviti jualan b) Pengumpulan dan jualan bahan kitar semula Tarikh pelaksanaan : Mac . a) Menambah dana kelab b) Ke arah perjalanan aktiviti kelab yang lebih berkesan Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti . a) Meningkatkan kesedaran menjaga alam sekitar b) Menarik lebih ramai penglibatan pelajar Penetapan dasar. Projek Menambah Dana Pelaksanaan. J/kuasa pelajar. a) Pelancaran Bulan Alam Sekitar Peringkat Sekolah Pemantauan.Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat dan Ajk pelajar Indikator kejayaan : Peningkatan dana kelab 4.pertandingan . Program Menambah Dana 3. Program Minggu Alam Sekitar 4.2 Wadah menarik penglibatan pelajar Nama Projek Bulan Pendidikan Alam Sekitar Objektif. Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti. a) Pelancaran Bulan Pendidikan Alam Sekitar b) Perancangan aktiviti (i) Pertandingan . Projek Menambah Dana Objektif.Guru penasihat. Jualan Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek. Badan luar Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan ahli dalam semua aktiviti yang dianjurkan Berjaya mendapat tempat pertama mencari harta karun sempena bulan alam sekitar anjuran NREB 3.

Program 3Rs My Way Of Life 5. a) Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah tentang kepentingan amalan 3Rs b) Menanam kesedaran tentang Reduce. Projek kempen kesedaran kitar semula Objektif.(ii) Penglibatan setiap kelas c) Kempen kesedaran d) Ceramah alam sekitar e) Pertandingan sudut alam sekitar kelas f) Kaji selidik dan kajian Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Penglibatan : Semua warga sekolah Anjuran bersama Kelab Geografi Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti sepanjang Bulan Alam Sekitar 5. a) Projek kitar semula b) Pengumpulan bahan kitar semula c) Reka cipta dari bahan kitar semula d) Edaran buletin. a) Kotak kitar semula di kelas .2 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan amalan 3Rs Nama Projek 1. Tugas guru penasihat Nama Projek Projek kempen kesedaran kitar semula Pelaksanaan. Program kesedaran alam sekitar . 6.Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat J/kuasa pelajar warga sekolah Kerjasama Panitia Sejarah Indikator kejayaan. pamplet dan poster Pemantauan.kelas b) Kotak kitar semula di bilik guru c) Pengasingan bahan untuk reuse dan recycle d) edaran buletin / poster /pamplet e) Pertandingan mencipta / menghias bulan kemerdekaan dengan bahan buangan f) Kempen pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac .1 Penekanan amalan 3Rs dalam Kehidupan seharian 5. Warga sekolah dapat membezakan konsep 3Rs dengan membunag bahan ke dalam tempat yang telah ditentukan. Reuse dan Recycle Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti.

1. Projek Cintai Alam Kita Objektif.2 Kesedaran menjaga dan mengekal kan kebersihan Nama projek.menanam pokok .Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah 6. a) Kempen kesedaran b) Kajian dan kaji selidik c) Tayangan d) Ceramah e) Pemasangan lagu .kempen dan penyebaran maklumat Pemantauan : Guru penasihat 6.lagu tentang alam Pemantauan : Guru penasihat Nama projek Projek Cintai Alam Kita Pelaksanaan. a) Program melabel tumbuhan b) Menjaga ikan dan kolam ikan c) Kebersihan dan keceriaan tandas sekolah d) Kempen " Jangan Buang Sampah" e) Kempen . a) Menanam kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti.1 2.Okt 2007 . a) Kerjasama Jabatan Hutan melabel pokok b) Projek CPCP . Projek " Mesej Dari Alam" Objektif. a) Meningkatkan kesedaran alam hanya satu b) Menanam keinsafan tentang kaitan alam dan manusia Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti. menjaga dan menyukat tumbesaran c) Pembersihan kolam ikan dan menjaga ikan d) Melukis mural kesedaran alam sekitar e) Kempen kebersihan tandas pelajar f) Mewujudkan sudut alam sekitar di setiap kelas g) Edaran poster / pamplet / bulletin h) Banting / stand alam sekitar di kawasan Strategic i) Kempen " Jangan Buang Sampah" j) Kempen "Pokok Bersejarah" k) kempen kesedaran pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac .

a) Menjalankan aktiviti kaji selidik tentang kesedaran mengenai alam b) Meminta khidmat pihak luar seperti NREB / Jabatan Hutan mengenai tayangan /ceramah/ bengkel alam sekitar c) Pemasangan lagu . a) Mewujudkan satu stesen Pendidikan Alam sekitar yang menjadi tempat rujukan dan pembelajaran b) Menanam kesedaran tentang alam yang semakin hilang c) Meningkatkan keinsafan agar sentiasa .2 Menjadikan stesen tempat rujukan dan pembelajaran alam sekitar Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Objektif. Program Stesen Pendidikan Alam Sekitar 7.lagu bertema alam melalui radio sekolah d) Mengaktifkan sudut alam sekitar di kelas e) Pengumpulan keratan akhbar tentang kerosakan alam Tarikh pelaksanaan : Mac .okt 2006 Penglibatan : Guru penasihat dan j/kuasa Kelab AJK Kebersihan kelas Pihak luar yang berkaitan Warga sekolah Radio sekolah Indikator kejayaan Melalui kaji selidik kedua dan perbandingan dengan kaji selidik pertama dapat mengesan kesedaran 7.1 Mewujudkan stesen yang dapat memberi didikan tentang alam dan kepentingan menjaganya 7.Penglibatan : J/kuasa Kelab Pals Semua warga sekolah Projek "Mesej Dari Alam " Pelaksanaan.

Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti. a) Membuat kertas kerja ke arah mewujudkan sebuah stesen alam sekitar b) Mendapatkan kawasan yang sesuai c) Permohonan sumbangan d) mendapat khidmat nasihat dari badan berkaitan seperti Jabatan Hutan dll e) Pembinaan f ) Program perasmian g) Sebaran maklumat Tarikh pelaksanaan Mac . Penggunaan yang maksimum oleh semua pihak Meningkatnya kesedaran. 8. 8.Ogos 2007 Penglibatan Pihak pengurusan sekolah Guru penasihat J/kuasa pelajar Badan . Memenangi pertandingan 8. a) Perancangan ke arah tertubuhnya sebuah stesen alam sekitar b) Pelancaran dan perasmian c) Sebaran maklumat Pemantauan: Pengetua Guru penasihat Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Pelaksanaan. Program lawatan sambil belajar. 8.2 Kesedaran memelihara tumbuhan Yang hampir pupus.menjaga alam dengan baik Penetapan dasar.badan luar Indikator kejayaan Terbinanya sebuah stesen Pendidikan Alam sekitar.1 Mewujudkan kesedaran tentang Kepentingan menjaga alam. .3 Memupuk perasaan sayang terhadap Alam dan haiwan. Nama Projek Lawatan Sambil Belajar.

d) Menetapkan tarikh. Penetapan dasar: Pengetua Tugas guru Penasihat Aktiviti: a) Lawatan ke La Hot Spring. Tarikh pelaksanaan Mac . . e) Mendapatkan penerangan dari pegawai yang Terlibat.Ogos 2007 Penglibatan Pihak Pengurusan sekolah Guru Penasihat J/Kuasa Pelajar Ahli Kelab Badan-badan Luar Indikator Kejayaan Hasil lawatan pelajar mendapat pelbagai maklumat yang berkaitan dengan penjagaan. Pemantauan: Pengetua Guru Penasihat Nama Projek: Lawatan Sambil Belajar Pelaksanaan: a) Membuat kertas kerja. b) Melahirkan kesedaran untuk memelihara Tumbuhan yang hamper pupus. b) Menghantar surat permohonan.pemuliharaan dan pemeliharaan tumbuhan dan haiwan.Objektif: a) Mewujudkan kesedaran tentang kepentingan Menjaga alam. c) Memupuk perasaan sayang terhadap alam Dan haiwan. b) Lawatan ke loji pembersihan air. c) Menentukan bilangan pelajar .

Program Keahlian 1. Kempen keahlian Aktiviti : .2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 1.1 25 32 35 1.1Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 1.PENGURUSAN KELAB SKIM LENCANA ANTI-DADAH Perancangan Strategik (Tahun 2006. Projek keahlian Nama projek : Objektif : i) Kempen keahlian Meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1.

pil khayal. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Penghasilan Buku Skrap. lawatan pameran. .6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. 2. 2.1 Meningkatkan kualiti ahli SLAD kepada 60%-70%. inhalan. penyalahgunaan dadah.2 Meningkatkan keberkesanan ahli SLAD kepada 60 % . 2.70 % .1. Objektif : i) Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui program dan projek yang diadakan. Pencetakan borang promosi yang menarik. ii) Mempertanggung-jawabkan ahliahli SLAD dengan projek-projek atau aktiviti anti dadah atau pendidikan pencegahan.1 Supaya mereka menjadi pengaruh positif yang kuat untuk menyampaikan mesej anti dadah dan segala gejala sosial yang lain.1Supaya ahli-ahli SLAD menjadi model/contoh yang baik untuk tidak melibatkan diri dalam gejala-gejala negatif ( rokok. Program Pencapaian Kualiti Dan Keberkesanan ahli 2.1. ceramah. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklum balas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2. 2. alkohol dan AIDS) 2.2.Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T.

Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli Aktiviti : 1. Nama Program : 2. penyalahgunaan dadah. Penghasilan Buku Skrap Tarikh pelaksanaan : Januari hingga Jun Pelaksana : Guru Penasihat Pelaksanaan : 1. Pameran Anti-Dadah .Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Kesungguhan dan ketekunan yang ditunjukkan oleh pelajar melalui buku skrap yang telah dihasilkan. Penghasilan Buku Skrap 2. Ceramah Anti-Dadah 3. Lawatan ke Pusat Serenti Rujuk Lampiran Pelan Operasi ( Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli ) Nama Projek : 1. Mengadakan sistem penilaian ahli sebagai satu syarat penganugerahan sijil dan lencana SLAD Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti : 1. Ujian Air Kencing pelajar secara selektif 2. pil khayal. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3. Jabatan Narkotik PDRM. Jabatan Kesihatan Sarawak Dan Penjara Pelaksanaan : 1. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah Tarikh pelaksanaan : April hingga Jun Pelaksana : Jabatan Pendidikan dengan kerjasama Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Sarawak. Penghasilan Buku Skrap 2.Memberi taklimat berkenaan syarat-syarat dan tatacara penghasilan buku skrap 2. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3. inhalan. Lawatan ke Pusat Serenti Pemantauan : Guru penasihat 2. alkohol dan AIDS.iii) iii) Memberi input kepada ahli-ahli SLAD tentang bahaya dan kesan buruk rokok.

Menambahkan bilangan ahli kelab. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Promosi semasa orientasi T6 Rendah Guru penasihat Pemantauan : . Sasaran bilangan ahli TOV 2005 2005 2006 2007 1. Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Maklum balas positif terhadap borang penilaian program lawatan yang diedarkan kepada pelajar PENGURUSAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 .Indikator kejayaan : diadakan. Mendapatkan surat kebenaran lawatan daripada Pusat Serenti 2. Projek keahlian Nama projek : Promosi Kelab Bimbingan & Kerjaya Objektif : vi.40 orang.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 7. Tempahan makanan dan pengangkutan untuk ahli 3. Lawatan ke Pusat Serenti Tarikh pelaksanaan : 8 April 2006 Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK Program Pelaksanaan : 1. Maklum balas positif terhadap ceramah dan pameran yang Nama Projek : 3.1 10 10 30 40 1. Program Keahlian Meningkatkan dan mengekal bilangan kepada 30 .

Temuduga Kerjaya 4. Perkongsian Hobi 2.1 10 10 30 40 2.1. Lawatan Kerjaya 5.5 15 MEI untuk Orientasi T6 Rendah Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK sesi 2006 diketuai Presiden Kelab Pelaksanaan : 3. Kempen keahlian Aktiviti : 9. Meningkatkan pencapaian kelab Aktiviti : 1. Promosi semasa Orientasi T6 Rendah 8. Laluan Kerjaya Pelan Operasi ~ 1. Promosi dari kelas ke kelas 10. Projek Mengaktifkan Kelab Nama projek : Projek Mengaktifkan Kelab Objektif : i. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : 1. Perkongsian oleh ahli kelab tentang kepada pelajar lain. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . Inventori Kerjaya 3. Menambahkan aktiviti-aktiviti dalam aspek kerjaya.1 (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Program Pencapaian Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil ( kehadiran penuh dan aktif ) Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2005 2005 2006 2007 2. Laluan Kerjaya Pemantauan : Guru penasihat 2. Perkongsian Hobi 2. Temuduga Kerjaya 4. . Inventori Kerjaya 3. Lawatan Kerjaya 5.

2 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 2. Borang promosi yang menarik diedarkan untuk mendapat maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Pelan Operasi ~ 2.4.3 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 3. Hobi-hobi dikaitkan dengan kerjaya Indikator kejayaan : Ahli-ahli berkongsi hobi dan menambahkan maklumat serta pengetahuan kerjaya yang berkaitan. Bilangan rakan yang mengisi inventori minat kerjaya direkodkan. Inventori Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Perkongsian Hobi Tarikh pelaksanaan : Februari 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Pelan Operasi ~ 2. Ahli-ahli diminta mengendalikan inventori minat kerjaya dengan rakan-rakan lain. Maklumat yang didapati akan direkodkan dan dipaparkan pada papan notis untuk dibaca oleh semua pelajar. Tarikh pelaksanaan : April 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. 2. 2. Setiap ahli diminta menemuduga dan mendapatkan maklumat tentang pelbagai pekerjaan di sekolah mengikut borang soal selidik yang disediakan. Setiap ahli mengisi inventori minat kerjaya.1 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 1. 2. Setiap ahli membawa dan menceritakan hobi masing-masing. Pelan Operasi ~ 2. . 3. diberi takfsiran daripada inventori. Temuduga Kerjaya : Pekerjaan-pekerjaan di sebuah sekolah menengah. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah. Semua maklumat dikumpul dan dibentangkan. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah.

Ahli-ahli menambahkan maklumat kerjaya dalam sesuatu Pelan Operasi ~ 2. 2. Mengumpul maklumat kerjaya melalui hasil lawatan.4 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 4.Pelan Operasi ~ 2. Indikator kejayaan : bidang. Laluan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Julai 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006 ) Pelan Operasi 1. Ahli-ahli mengetahui halatuju dan laluan kerjaya PENGURUSAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 . Lawatan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Jun 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Mengadakan lawatan sambil belajar untuk menambahkan maklumat dalam sesuatu bidang kerjaya. Indikator kejayaan : sesuatu bidang.5 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 5. dan berbincang untuk menggariskan laluan kerjaya dalam beberapa bidang.0 Meningkatkan kualiti ahli-ahli PRS dari segi . Membuat laporan tentang dapatan lawatan sambil belajar.

0 1. Pemantauan : Kaunselor Pelajar a) b) c) d) Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Latihan Lanjutan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti : PRS A ) ( RUJUK LAMPIRAN LAMPIRAN A Pelan Operasi ~ 1. Nama Projek : Program-program Latihan PRS 2 . Objektif : a) Mewujudkan pasukan PRS yang terlatih dalam memberi pertolongan kepada rakan-rakan.1 Sasaran Keberkesanan Programprogram latihan PRS : 2006 ~ 88% 2007 ~ 90% 1. a) b) c) d) Aktiviti : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Peningkatan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti PRS 5.keberkesanan program latihan PRS 1. Nama Projek a) : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya 2. 3.Objektif : Supaya ahli-ahli PRS boleh berperanan sebagai kawan dan model positif yang berkesan kepada rakan-rakan. Penetapan Dasar : a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4. .

Nama Projek Sebaya b) : Kem Peningkatan Pembimbing Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia 2. Objektif perkembangan ahli-ahli PRS b) Membolehkan ahli-ahli untuk membincangkan masalah diri / rakan melalui perkongsian kelompok. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. akademik dan perkembangan kendiri. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahli-ahli PRS boleh memainkan peranan sebagai rakan yang berkesan dan memberi pengaruh yang positif rakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ). komunikasi dan kaunseling. : April ~ Mei/ Julai ~ Ogos 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6.0 1. 5. c) Menjadikan ahli-ahli PRS contoh yang positif dan berkesan kepada rakan-rakan dalam aspek tingkah laku.b) Menyempurkan latihan dalam kemahiran asas ~ kendiri. 4. 4. sosial. PRS 3. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia . : Mac 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia Pelan Operasi ~ 1. 5. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahlli-ahli PRS menjadi tempat luahan hati rakanrakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ) Pelan Operasi ~ 1.0 1. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS lebih memahami diri melalui perkongsian diri dan maklum balas rakan. 3. : Februari ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. 5. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. b) Mempertingkatkan dan memantapkan kemahiran-kemahiran ahli-ahli PRS untuk menolong rakan 3. 4. Nama Projek c) : Sesi Perbincangan Kelompok PRS : a) Membimbing dan memantau 2. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS lebih berkesan dalam menolong rakan menghadapi dugaan hidup.

Pelan Operasi ~ 1.0 1. Nama Projek

d) : Aktiviti PRS : a) Khidmat Sekolah b) c)

Khidmat Masyarakat Program Lawatan dan Perjumpaan dengan PRS sekolah lain 2. Objektif : a) Memberi latihan kepada ahliahli PRS dalam aspek-aspek perancangan, pengurusan, kemahiran komunikasi, kerja sosial, dan kerja berpasukan. 3. 4. 5. : April ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS mempelajari pelbagai kemahiran dalam aktivitiaktiviti tersebut agar mereka lebih terbuka, cekap dan matang dalam membantu diri dan membantu orang lain. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

Perancangan Strategik (Tahun 2003 - 2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 2.0 Meningkatkan keberkesanan ahli-ahli PRS menolong rakan. 2.1 Sasaran Keberkesanan Program-program PRS menolong rakan : 2006 ~ 80% 2007 ~ 85% 1. Nama Projek : Program-program PRS menolong rakan. 2 .Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS boleh dijadikan saluran tidak formal untuk rakan meluahkan isi hati dan mencari alternatif tentang cabaran hidup. b) Membantu mengurangkan masalah disiplin sekolah secara tidak formal. 3. Penetapan Dasar :

a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4. Aktiviti : a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan 5. Pemantauan : Kaunselor Pelajar

a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan ( RUJUK LAMPIRAN B )

LAMPIRAN B Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek a) : Program Bimbing Rakan

2. Objektif : a) Memberi bimbingan dan dorongan moral kepada pelajar yang lemah dari segi akademik, nilai, sosial, dan perlakuan. b) Menjadi rakan yang berkesan kepada pelajar lain yang memerlukan pertolongan dan sokongan. 3. 4. 5. : Mac ~ Jun 2006 : Tingkatan 1/2/3 : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Maklum balas pelajar 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan mereka bersikap lebih positif terhadap diri, orang lain, pelajaran dan masa depan. Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek b) : Sesi Membantu Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

2. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS berfungsi sebagai rakan yang positif dan berkesan untuk membantu rakan yang memerlukan pertolongan.

3. 4. 5.

: Januari ~ Oktober 2006 : Pelajar yang memerlukan pertolongan : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Buku Rekod Aktiviti PRS 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap khidmat PRS dan diharapkan mereka lebih positif dan matang dalam menghadapi situasi hidup.

Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

PENGURUSAN KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA Perancangan Strategik (2003 - 2007) Perancangan Taktikal (2006) Pelan Operasi 1. Program keahlian 1.1 1.2 Meningkatkan keahlian sebanyak 10 % setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T3 -T5 sebanyak 10 % setiap tahun bilangan ahli

Sasaran

TOV 2006 2006 2007 1.1 15 17 19 1.2 13 15 17 1. Projek keahlian

Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkat keahlian ii. Penepatan meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 -T5 dasar : Tugas guru penasihat

Meningkatkan pencapaian melalui papan notis . Meningkat kehadiran ahli dalam kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Projek Meningkatkan Pencapaian Nama projek : Meningkatkan kehadiran Melalui papan notis Objektif : i.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mendapat sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2005 2006 2007 2.3 30.Aktiviti : Pemantauan 1.0 45.0 2. Diedarkan ke setiap kelas Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2. Pencetakan bahan promosi 2. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Penetapan dasar : Guru penasihat AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2.0 35. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaa : Minggu kedua sekolah buka Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1. Program Pencapaian 2.0 55. Kempen Promosi : Tugas AJK dari kelas ke kelas Guru Penasihat keahlian Aktiviti : 1.

1 Meningkatkan kefahaman ahli dalam peraturan dan tanda lalulintas Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3. meningkatkan keperihatinan ahli ii. Pengedaran borang penyertaan Indikator kejayaan : Penyertaan memberangsangkan Projek : 2. Kuiz Pemantauan : Guru penasihat AJK tentang keselamatan jalan raya tanda dan peraturan lalulintas 3.kos dan tempat 2. 3. Menyediakan bahan untuk notis yang menarik Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus ahli yang mendapat sijil. Pertandingan membuat buku skrap Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1. Program Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3. Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas Aktiviti : Membuat buku skrap Nama projek : 1. 3.1 Kempen Keselamatan Jalan Raya Objektif : i. Persediaan awal tentang tarikh. Membuat buku skrap ii. Pertandingan papan notis Nama projek : 1. Pertandingan kuiz Tarikh pelaksaan : Bulan April 2006 Pelaksana : AJK kelab Guru Penasihat . meningkatkan kefahaman tentang Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i.Aktiviti : 1. Pertandingan papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK kelab serta ahli yang dilantik khas Kos : RM 15 Pelaksanaan : 1.

2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. 3. 1. Pemilihan ahli baru . Melatih dan mencungkil bakat kepimpinan di kalangan ahli-ahli kelab. Menjalankan MAT supaya ahli pengurusan yang baru boleh mengambil alih perancangan dan pengurusan aktivti kelab. 1. Persediaan awal tentang tarikh.5 Kesedaran Kehidupan SihatKempen/pameran/minggu kesihatan. Kempem Derma Darah 1.2 Pertandingan di Dalam SekolahPertandingan papan notis 1. Memilih ahli kelab baru setiap tahun untuk memastikan kesinambungan Program 2.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Lawatan sambil belajar Lawatan ke hospital.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan Objektif: 1. Pengedaran borang penyertaan Indikator : Penyertaan yang menggalakkan Pengurusan Kelab Kesihatan Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Bank Darah. Program Pengurusan Kelab Kesihatan Merancang dan mengorganisasikan kelab dengan cara yang sistematik dan teratur.1 Pengurusan Ahli Kelab * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan 1.4 1. Penetapan Dasar: Guru penasihat Aktiviti: 1. kos dan tempat 2.3 Pertandingan di Luar SekolahKuiz Kesihatan peringkat negeri. Jabatan Kesihatan.

John Ambulance dan bukan merupakan pengawas. 4.. Mengedarkan surat pemilihan ahli kepada semua guru tingkatan T1-T6R 2.Pemantauan: 2. Senarai ahli baru disediakan aetelah diterima daripada guru tingkatan. Senarai ahli yang . Pemilihan Ahli Baru Tarikh pelaksanaan: Jun 2007( Setelah kemasukan pelajar T6R) Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan Pelaksanaan: 1. Indikator kejayaan: ahli yang berminat. Mesyuarat Agung Tahunan PKKK.2 Pertandingan di Dalam Sekolah . Program Pengurusan Kelab Doktor Muda 1. Pelajar yang dipilih untuk mengikuti program harus merupakan ahli PBSM atau St.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan Aktivti: Nama projek: 1. Nama projek: 2. 1. 3.engkap yang terdiri daripada ahli- Mesyuarat Agung Tahunan (Rujuk Lampiran A) Perancangan Strategik (Tahun 2004 .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Guru tingkatan kelas memilih 4 orang pelajar dari setiap kelas/ Pelajar yang berminat boleh memberi nama kepada guru tingkatan secara sukarela. Penyelaran Gerko Kelab Bukan Akademik dan Guru penasihat.

2 Pertandingan di Dalam Sekolah Aktiviti: Nama Projek : 1. Menerima surat jemputan pertandingan. Melatih pelajar-pelajar untuk pertandingan. PKKK. Memilih pelajar-pelajar yang sesuai untuk mengambil bahagian.Objektif: i. Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Program Pengurusan Kelab Kesihatan . Pertandingan Kuiz Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan 1.3 Pertandingan Di Luar Sekolah ** Tertakluk kepada penganjur Objektif : 1.dan mendapat kedudukan yang memuaskan di dalam pertandingan ini. Indikator kejayaan: Pelajar cuba sedaya upaya untuk bertanding dan berjaya memasuki pusingan akhir dan seterusnya ke peringkat negeri. 1. PKKK. Guru dan AJK Persatuan Aktiviti : Pertandingan Papan Notis Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan Penasihat 1.3 Pertandingan Di Luar Sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri iii. Menambahkan pengetahuan ahli-ahli yang mengambil bahagian dalam bidang kesihatan. pihak penganjur. Guru penasihat dan AJK Persatuan Aktiviti : 1. Menghiasan papan notis persatuan dengan cara yang menarik dan kreatif Indikator kejayaan : Kesedaran ahli-ahli tnetang aktiviti kelab dan maklumat kesihatan pada paras yang tinggi . 2. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri 3. Mengharumkan nama unit di dalam sekolah ii. Mengharumkan nama kelab dan sekolah melalui pertandingan antara sekolah 2. AJK Papan Notis sekolah. Penetapan dasar : Pengetua. Menyebarkan maklumat kepada ahli-ahli Penetapan dasar : Pengetua.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut jadual AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai AJK Publisiti Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Pertandingan Kuiz Kesihatan Tarikh pelaksanaan: April 2007 Pelaksana: Jabatan Kesihatan Pasir Puteh Pelaksanaan: 1. 3.

Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Minggu Kesihatan Tarikh pelaksanaan: 18-22 April 2007 Pelaksana: AJK Kelab dan semua ahli Kos: RM100.5 Kesedaran Kehidupan Sihat Aktiviti: Nama projek:1. 2. 2.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2. 3.00 Pelaksanaan: 1.1 Kualiti Doktor MudaMelatih doctor muda yang berkualiti. Membuat promosi melalui banner. Kempen Derma Darah Pemantauan: Guru penasihat 2. Mendapatkan kebenaran dari Jabatan Kesihatan dan menetapkan tarikh derma darah. radio. Menyediakan tempat yang sesuai dan berhubung dengan pihak bank darah HTA Indikator kejayaan: Kuantiti darah yang dikutip memuskan dan orang ramai serta pelajar datang beramai-ramai untuk menderma darah. Menetapkan tarikh dan mendapat kebenaran sekolah 2.00 (banner) Pelaksanaan: 1.struktur organisasi yang lebih sistematik dan teratur .6 Kesedaran Kehidupan Sihat Objektif: 1. Minggu Kesihatan 2007 ** Minggu Kesihatan anjur bersama AJK PBSM sekolah 1. ujian darah dll Indikator kejayaan: Tahap kesedaran kesihatan ahli kelab dan pelajar lain meningkat.1. 3. pameran dll Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK pengelola Aktiviti: 1. Kempen Derma Darah ( Gabung dengan PBSM) Tarikh pelaksanaan: Mei 2007 Pelaksana: Guru penasihat dan AJK ad-hoc Kos: RM30. 2. Nama projek: 2. 2. 4. Mendapatkan kebenarkan daripada pengetua. Memberi peluang kepada ahli mempelajari menguruskan kempen. Menjemput penceramah dan menghubung Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 4. berpengetahuan dan bertanggungjawab. surat khabar dan 'flyer'.0 Pengurusan Program Kesihatan Meneruskan Program Doktor Muda dan seterusnya melengkapkan dan memurnikan program dari tahun ke tahun.2 Perkhidmatan Klinik sekolah -Memberikan perkhidmatan klinik sekolah yang berkualiti . Menentukan aktivti dan rancangan. Membuat persediaan untuk pameran. Menigkatkan kesedaran ahli-ahli tentang kesihatan dari semua aspek.

2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2008) . Nama projek: 2. memberi ubat yang sesuai. 2. C. 'Attachment' di klinik Tempatan Nama projek: 5. merekod dan membantu pesakit yang melawat klinik dengan memberi perkhidmatan pertolongan cemas. Menggalakkan dan merangsangkan pelajar ke arah kareer dalam bidang perubatan. Ceramah farmasi ( Rujuk Lampiran B. Guru penasihat Aktiviti: 1. Kursus dan latihan 2. 4. 2. 'Stretcher drill'. pengurusan klinik serta pendidikan kesihatan. Melahirkan sekumpulan pelajar yang menjadi agent penyebaran maklumat kesihatan di dalam sekolah.0 Program Doktor Muda 2. 3. bertanggungjawab. Berkhidmat di klinik sekolah Pemantuaan: Guru penasuhat dan AJK Kelab Doktor Muda. Petugas menjalan tugas seperti membersihkan Bilik Rawatan .* Sistem rekod pesakit * Sistem menyimpan stok ubat 2. Ceramah 'Clinic Management' Nama projek : 4. 3. Ceramah 3. Menghasilkan sekumpulan pelajar yang terlatih dan mahir dalam pertolongan cemas.10 pagi dan 1. dan Pengungkutan. Kursus Pertolongan Cemas.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Objektif: 1. Perkhidmatan Di Bilik Rawatan Sekolah Tarikh pelaksanaan: Setiap hari persekolahan. pengurusan kecemasan. PKKK. Nama projek: 3. 'Attatchment' di klinik Jabatan Kesihatan 4. berperikemanusiaan dan penyayang.50-10. Menglahirkan doktor muda yang mesra. Pemegang kunci buka pintu pada masa bertugas. Ceramah Pendidikan Kesihatan Nama projek: 6.30-2.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Aktiviti: Nama projek: 1. Indikator kejayaan: Operasi klinik sekolah dijalankan dengan lancar setiap hari dan kedatangan petugas yang memuaskan (90%).15 tengah hari. Pengerusi dan setiauasaha kelab menyediakan Jadual Waktu Bertugas 2. pukul 9.0 Projek Pengurusan Program Doktor Muda Program Doktor Muda Nama Projek: 2.D E dan F) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Penetapan dasar: Peengetua. Pelaksanan: Semua ahli (T4-T6) Pelaksanaan: 1.

3. 2.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. 2. 4.Pelan Operasi 2. kad pengenalan terakhir.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Objektif: 1. Sistem Penyimpanan Stok (Rujuk Lampiran G) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK Kelab Aktiviti: 1. Memberi perhidmatan klinik yang mesra. Meyimpn rekod pesakit dan stok ubat Pemantuan: Guru penasihat dan AJK Kelab kesihatan. Memberi perkhidnatan klinik sekolah yang berkualiti dengan struktur organisasi yang lebuh sistematik dan teratur.0 Pengurusan Program Doktor Muda 2. Peljar perlu membawa kad untuk lawatan yang berikutan. Indikator kejayaan: Semua rekod pesakit dalam keadaan yang sistematik dan teratur.tepat dan selamat. Menyediakan sistem penyimpanan stok yang lebih sistematik. Pesakit yang datang ke bilik rawatan dikehendaki memberi maklumat peribadi dalam kad rekod pesakit dan jenis ubat yang dibekalkan direkod dalam kad. 3. Nombor rujukan ini akan dituliskan dalam kad klinik dan kad rekod pesakit. 4. 2. Menyediakan sistem rekod pesakit dan pemberiian ubat yang teratur. Menyediakan Sistem Rekod Pesakit Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Doktor muda yang bertugas Pelaksanaan: 1. Semua rekod disusun mengikut nombor rujukan untuk menyenangkan kerja simpanan dan pengambilan.0 Pengurusan Skuad Kecemasan Sekolah Melatih ahli skuad kecemasan dan mengurus situasi kecemasan di dalam sekolah dan bilik darjah . Setiap pesakit yang melawat bilik rawatan akan diberi satu nombor rujukan berdasarkan 4 angka no. Nama projek: 2. cepat.

Pelan Tindakan Kecemasan 4. dikutip balik daripada setiap kelas pada akhir tahun. Pemantauan: Guru penasihat.1 Latihan ahli skuad 3. bersedia setiap masa persekolahan Pelaksana: Skuad Kecemasan setiap kelas Pelaksanaan: 1. Ahli skuad kecemasan (juga merupakan doktor muda) diberi taklimat tentang Pelan Tindakan Kecemasan 2.0 Projek Pengurusan Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Skuad Kecemasan Nama projek: Objektif: 1. Melahirkan suasana sekolah yang selamat dan sihat. Bersedia dan bertugas semasa berlaku kecemasan mengikut carta aliran yang ditetapkan.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Memastikan sumber dan kemudahan klinik sekolah diuruskan dengan cermat dan memaksimumkan penggunaan sumber. 3. 3. Guru penasihat Aktiviti: 1. . Melatih satu skuad kecemasan yang terdiri daripada 4 pelajar (doctor muda) di dalam setiap kelas. Kursus Pertolongan Cemas.2 Pelan Tindakan Kecemasan 3.3. Latihan dan kursus 2. Pelan Tindakan Kecemasan. 'Stretcher dril'. dan Pengungkutan (Rujuk Lampiran B) Nama projek: 2. tepat dan selamat. (Contoh Pelan Tindakan Kecemasan di Lampiran H) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Tarikh pelaksanan: Sepanjang tahun. PKKK. Indikator kejayaan: Situasi kecemasan diuruskan dengan cepat dan baik. Pelan Tindakan Kecemasan diberi kepada setiap kelas bersama senarai pemegang kunci klinik sekolah pada awal tahun melalui guru tingkatan.0 Projek Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Aktiviti: Nama projek: 1. Penetap dasar: Pengetua. 3. 2. Kes-kes kecemasan di dalam kelas dan sekitar sekolah boleh dikendalikan dengan cepat.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4.

Memeriksa dan 'servis' semua peti kecemasan di dalam sekolah.1 Program Peningkatan Prasarana/ Ubatan Klinik Sekolah 4. 4. Melengkapi Klinik Sekolah Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. melengkapi stok ubat untuk keperluan klinik dan semua peti kecemasan di seklah Penetapan Dasar : Pengetua dan guru penasihat Aktiviti : 1.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah * Pembekalan ('supply') * Perkhidmatan servis ('servicing') 4.Mengenalpasti keperluan dan menyenaraikan item-item yang perlu 2. Membekal peti kecemasan kepada semua warga St.1 Program peningkatan prasarana: * keperluan klinik sekolah * keperluan peti kecemasan sekitar sekolah Objektif : 1. Pembekalan 2. Servis Pemantauan: Guru penasihat 4. Menyimpan rekod Indikator kejayaan : Memperolehi item yang dapat memudahkan operasi klinik sekolah.1 Program peningkatan prasarana Aktivti: Nama Projek : 1. Penetap dasar: Guru penasihat Aktivti: 1.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Aktivti: Nama projek: 1. Thomas yang memerlukannya.4. Pihak yang memerlukan peti kecemasan membuat pesanan melalui borang yang disediakan. Memesan item-item 3.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Peningkatan Kemudahan Nama Projek : 4. 2. Pembekalan Peti Kecemasan Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Guru penasihat dan pengerusi Pelaksanaan: 1.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Objektif: 1. . Melengkapi Klinik Sekolah Pemantauan : Guru penasihat 4. melengkapi kemudahan klinik sekolah 2.

Menempah dewan dan bilik darjah. ahli-ahli yang mahir dalam pertolongan cemas Pelaksanaan: 1. Tarikh MAT ditetapkan dan diumumkan kepada semua ahli. dan Pengangkutan. Lampiran C Nama projek: 3.2. 2. Memohon kebenaran pengetua . Kursus Pertolongan Cemas. Senarai AJK 2006 diumumkan dan pengambilalihan tugas dilengkapkan. 2. 4. 4. Penetapan dan pengumuman tarikh. 4. Menetapkan tempat dan masa 2. Mesyuarat Agung Tahunan Tarikh pelaksanaan: Januari 2007 Pelaksana: Pengerusi dan AJK Kelab Kesihatan 2007dan Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Peti kecemasan dipulangkan kepada guru penasihat selepas diguna. John Ambulance sebagai pelatih. Memohon kebenaran daripada pengetua. 3. Indikator kejayaan: Semua pesanan dibekalkan dengan peti kecmasan dan pulsngkan dalam keadaan yang baik. Hantar boring kepada guru penasihat. Mengatur ahli senior sebagai pelatih atau menjemput ahli PBSM dan St. Temuduga dijalankan oleh pengerusi dan AJK 2007 diikuti dengan penetapan AJK baru. Ceramah 'Clinic Management' Tarikh pelaksanaan: Feb 2007 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Indikator kejayaan: bertanggungjawab. 5. Pengerusi kelab menyediakan peti kecemasan. 'Stretcher dril'. Pelan Operasi: ( Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan) Lampiran A Nama projek: 2. AJK 2007 berjaya mengambil alih tugas dengan penuh Pelan Operasi ( Program Doktor Muda) Lampiran B Nama projek: : 2. Indikator kejayaan: Peratus kehadiran yang tinggi dan semua ahli yang hadir berlajar teknik-twkinik yang betul. MAT dijalankan mengikut prosedur biasa. Tarikh pelaksanaan: Julai/ Ogos 2007 Pelaksana: Guru penasihat. Guru penasihat membincang dengan pengerusi Kelab Kesihatan 2007 tentang calon-calon yang sesuai untuk memegang jawatan. 3. 3.

Menetapkan tempat dan masa 2. . Menjemput penceramah (Pegawai Jabatan Kesihatan) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menyebarkan pengetahuan kesihatan yang diperolehi semasa bertugas di klinik sekolah. Pelan Operasi (Sistem Penyimpanan Stok) Lampiran F Nama projek: 6. Ceramah Farmasi Tarikh pelaksanaan: April 2006 (Minggu Kesihatan) Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Menetapkan tempat dan masa 2. Jenis dan kuantiti ubat direkod. 3. Pengerusi mengeluarkan ubat yang biasa digunakan dari masa ke semasa ke dalam almari lain untuk diberi kepada pesakit. Ceramah Pendidikan Kesihatan Tarikh pelaksanaan: Mar 2006 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Memohon kebenaran pengetua 3.3. Lampiran D sekolah Nama projek : 4. 'Attachment' di klinik Tempatan Tarikh pelaksanaan: 13 -15 Mar 2007 (tiga hari) Pelaksana: Guru penasihat dan setiausaha kelab Pelaksanaan: 1. di dalam bilik darjah dan di rumag sendiri. Semua ubat disimpam dalam almari terkunci dan kunci dipegang oleh guru penasihat dan pengerusi kelab sahaja. Menjemput penceramah (Ahli Farmasi) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menanmbah pengetuhuan dan menyebarkan pengetahuan berkenaan penggunaan ubat dan 'supplement' Lampiran G Nama projek: 2. Menetapkan tempat dan masa dengan Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 2. Guru penasihat memesan ubat yang diperlukan. Membahagikan ahli-ahli kepada kumpulan (3 orang sekumpulan) dan agihkan tempat dan hari 'attatchment' Indikator kejayaan: Ahli-ahli mendapat pengalaman sebenar dan latihan praktikal dalam klinik tempatan. Memohon kebenaran pengetua 3. Menjemput penceramah Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menguruskan bilik rawatan dengan cara yang lebih selamat dan betul. Memohon kebenaran pengetua 3. Lampiran E Nama projek: 5. 4. 2. Ahli boleh mengaplikasi apa yang mereka belajar di klinik sekolah. Sistem Penyimpanan Stok Pelaksana: Guru penasihat dan Pengerusi kelab Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksanaan: 1.

6.5. Indikator kejayaan: Penyalahgunaan dan pencuri tidak berlaku dam stok ubat disimpan dengan baik. Lampiran H PELAN TINDAKAN SKUAD KECEMASAN Jika berlakunya kecemasan di dalam kelas anda. ahli SKUAD KECEMASAN (SK) yang terdiri daripada AHLI KELAB KESIHATAN sila ambil tindakan mengikut carta alir berikut: SMK kamil 2007 . Setiap ubat yabng dikeluarkan perlu direkod. Ubat yang luput tarikh dihapus dari masa ke semasa.

1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful