PROGRAM PENINGKATAN KOKURIKULUM

PENGURUSAN KOKURIKULUM Fungsi Gerak Kerja Kokurikulum 1) Pengukuhan dan Pengkayaan 2) Khidmat Masyarakat 3) Hobi dan Rekreasi 4) Kerjaya 5) Perkembangan Diri Individu Pengurusan Kokurikulum Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program 100% pendaftaran pelajar dalam kegiatan kokurikulum 1. Projek pendaftaran gerko Nama projek : Kempen Pendaftaran Gerko Objektif: i. meningkatkan penyertaan gerko ii. pendaftaran lebih sistematik dan berkesan iii. pastikan setiap pelajar menyertai satu pasukan beruniform dan satu kelab /persatuan yang lain. Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Sekolah Tugas Guru Tingkatan

Aktiviti :

Taklimat dan edarkan prosedur/borang waktu mesyuarat guru Pemantauan : PKKK/ /Setiausaha KK

1.Pendaftaran kelas Aktiviti: 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. 2. Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. 3 Sediakan borang pilihan gerko. Nama Aktiviti : 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama dan semasa mesyuarat kurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK , Setiausaha KK, Ketua-ketua guru penasihat dan Guru-guru Tingkatan

Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang penggunaan borang pendaftaran gerko iaitu Guru Tingkatan mendapat maklumat penyertaan pelajar dalam gerko dan seterusnya menyerahkan nama ahli sesuatu kelab kepada guru penasihat berkaitan. Semua pelajar dimestikan mendaftar sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar menyertai aktiviti gerko 2. Nama Aktiviti : Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. Tarikh pelaksanaan : Pada awal tahun untuk kelas-kelas T1 - T5 dan T6 Atas dan apabila T6 Rendah memulakan persekolahan. Ditetapkan pada waktu guru tingkatan. Pelaksana: Guru-guru Tingkatan Pelaksanaan : 1. Guru tingkatan menjelaskan prosedur pendaftaran kepada pelajar dan memastikan setiap pelajar mendaftar untuk sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar mendaftar dua aktiviti gerko

2. Program Kecermelangan Sukan 2. Projek Sukan Berprestasi Tinggi Nama projek : Sukan Berprestasi tinggi Objektif: i. meningkatkan prestasi sukan/permainan berprestasi tinggi ii. meningkatkan imej sekolah Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Tugas Guru penasihat

Aktiviti: Taklimat dalam mesyuarat KK Pemantauan: PKKK/S/u KK, Penyelaras Sukan 2. Latihan/kemudahan

Aktiviti: 1. Taklimat dalam mesyuarat KK - mengenalpasti sukan/permainan yang berpotensi(Hoki, Bola Baling)- Memberi sokongan dan perhatian penuh seperti kemudahan yang mencukupi - Latihan yang intensif. Nama Aktiviti : 1. Taklimat dalam mesyuarat KK Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang cara meningkatkan prestasi sukan/permainan dan langkahlangkah yang boleh diambil. Indikator kejayaan: Kelab sukan/permainan yang berpotensi menunjukkan kejayaan dalam pertandingan di pelbagai peringkat

3. Program Motivasi 3. Skim Insentif Objektif: i. menghargai sumbangan atlit sekolah ii. meningkatkan lagi pencapaian atlit tersebut iii. mengalakkan atlit lain meningkatkan pencapaian mereka Penetapan dasar : Tugas AJK Kokurikulum Sekolah 1. Aktiviti: Tetapkan insentif dan sampaikannya semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pemantauan: PKKK/Setiausaha KK/Guru Penasihat. 3.Perlaksanaan Skim Intensif Aktiviti: 2. Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. - Pengumuman semasa perhimpunan - Taklimat kepada guru penasihat - Edarkan borang kelayakan insentif - Memilih atlit yang layak 3. Nama Aktiviti : Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. 4. Tarikh pelaksanaan : Pada Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pelaksana: PKKK/S/u KK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Pengumuman semasa perhimpunan 2. Taklimat kepada guru penasihat 3. Edarkan borang kelayakan insentif 4. Memilih atlit yang layak Indikator kejayaan: Penerima insentif bertambah dari tahun ke tahun 4. Program Meningkatkan Gred Gerko 4. Projek Gred Gerko Nama Projek: Peningkatan Gred Gerko Objektif: i. meningkatkan gred gerko pelajar ii. menghasilkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani iii. membantu pelajar dalam pemohonan kemasukan institusi pengajian tinggi, biasiswa dan pekerjaan Penetapan dasar: Tugas PKKK/S/u KK Tugas penasihat Aktiviti : Projek Gred Gerko 1. Edarkan dan jelaskan aspek penglibatan yang mengambilkira aspek sikap, proaktif, inisiatif kesopanan dan kekerapan dan kesempurnaan menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. 2. Rekod penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum(kehadiran dan prestasi murid)

Taklimat waktu mesyuarat kokurikulum.S/u KK. Pemantauan : PKKK. meningkatkan keahlian ii. Pemantauan : Guru-guru Bahasa Melayu dan penasihat . 2.5 sebanyak 5% setiap tahun 1.2: Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T.Ketua-ketua guru penasihat kelab Indikator kejayaan: Gred gerko yang lebih baik.1.Jemaah menteri telah bersetuju supaya merit 10% dari markah keseluruhan(kemasukan IPTA) diperuntukkan kepada prestasi penglibatan murid dalam kegiatan KK. Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun (pengredan pada akhir semester 1 dan semester 2) Pelaksana: PKKK. S/u KK dan Guru Penasihat 4. institusi dan organisasi.Melayu oleh kelab.T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Kempen oleh ahli Promosi dari kelas ke kelas Pertandingan kokurikulum berkaitan B. PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA MELAYU Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1. Kehadiran dan prestasi murid meningkat dan seterusnya membantu pelajar dalam kemasukan ke IPTA.T. Sediakan borang penilaian gerko yang baru 3. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T1 .1 . Guru penasihat jelaskan aspek penilaian ini kepada ahli. Kempen Peningkatan Gred Gerko Aktiviti: 1. Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1. Projek Menambah Ahli 1.

3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil cemerlang dan sijil penghargaan 2. .Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Menyediaan bahan maklumat dan hiasan papan notis yang menarik 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i. Pengumuman/perhimpunan 2. Program Pencapaian 2. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan. Kempen penyertaan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli iii.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat persatuan 2. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Kempen keahlian Aktiviti : 1.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti persatuan 2. Promosi dari kelas ke kelas 3.1. Papan Notis/edaran 2.Aktiviti : .

1.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Sasaran Bil Jenis pertandingan . Menyediaan bahan maklumat dan panggilan aktiviti melalui edaran dan papan notis yang menarik 2. Penjualan makanan ii. Program Dana Persatuan 3. 3. Program Pertandingan 4. 3. Projek dana . kacang dan nasi lemak. Bendahari Aktiviti : i. Kempen kehadiran ahli untuk setiap aktiviti Tarikh pelaksanaan : Januari-Julai 2007 Pelaksana : AJK persatuan dan AJK papan notis sekolah serta AJK Pusat Sumber BM 2006/2007 Kos : Pelaksanaan : 1.2: Memohon Sumbangan /derma Nama projek : Jualan makanan dan Alat tulis Objektif : i.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti persatuan 4.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam pertandingan yang dianjurkan melalui persatuan 4.3 Meningkatkan tabung untuk pembelian bahan Pusat Sumber Bahasa Melayu.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3. 2.Derma daripada organisasi luar 4. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan :Semua ahli hadir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.Penjualan kuih kek.Jualan Alat tulis 3.Kewangan Persatuan Aktiviti : 1.Kewangan 3. Projek dana . Memohon sumbangan daripada organisasi luar. Aktiviti : i.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3.Mengumpul tabung untuk kebajikan kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.1: Jualan makanan dan Alat Tulis 3.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mewakili PPD dan negeri. Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i.

Bulan Bahasa 2. Bulan Bahasa Aktiviti Pertandingan Sempena Bulan Bahasa -pertandingan menulis esei -pidato -perbahasan -lagu puisi -teka silangkata Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 7 .Sasaran 1 Berbalas pantun Johan PPD 2. Jabatan Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan pertandingan ii. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 4.1: Bulan Bahasa 4. Projek Pertandingan Nama projek : 4. Pidato Johan PPD 4. Forum Naib Johan PPD 3.Pertandingan anjuran pihak luar Nama Projek : 1. Meningkatkan prestij pelajar dan sekolah melalui aktiviti pertandingan yang diikuti iii. Menambah peningkatan prestasi pencapaian pelajar yang mewakili sekolah dan mendapat pengiktirafan pihak luar.JPN . Meningkatkan pencapaian melalui penyertaan pertandingan Aktiviti : 1.1 Mac 2007 .2: Pertandingan bahasa anjuran pihak luar seperti Kesihatan i. PPD. Perbahasan Johan PPD 4.

Perbahasan Ala Parlimen -Berbalas Pantun -Forum Tarikh pelaksanaan : Januari-November 2007 Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Persatuan yang dilantik khas Kos : Pelaksanaan : 1. mengenalpasti strategi pencapaian terbaik-kemenangan mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri. 3. Penglibatan peserta untuk setiap pertandingan bertambah.Pelaksana : Guru penasihat. 2. penghakiman 4. kategori. Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Pengerusi Kos : Pelaksanaan : 1. Penyediaan borang keahlian 2. Sasaran Johan bagi setiap acara. Penyediaan bahan untuk iklan pertandingan dan notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat tarikh. Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. -Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil Aktiviti : 1. Penyediaan maklumat bagi sumber rujukan pelajar . penghakiman 3.. syarat. Pertandingan anjuran pihak luar seperti Jabatan Penerangan Nama Projek : 2.tarikh. Sertai Pertandingan Tarikh pelaksanaan : Membuat hebahan pertandingan melalui papan notis dan perhimpunan. Penyediaan tempat . kepada semua ahli kelab akan pertandingan-pertandingan yang diadakan sepanjang tahun oleh institusi dan organisasi luar. syarat.. Agihan tugas kepada guru penyelaras pertandingan 2. Memilih dan melatih pelajar untuk acara individu dan berpasukan. AJK Persatuan sesi 2007diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM600 Pelaksanaan : 1. mengenalpasti hadiah untuk pertandingan bagi setiap aktiviti dan kategori. Indikator kejayaan : Mewakili peringkat zon dan Negeri. kategori. Aktiviti Pertandingan -pertandingan anjuran pihak luar -menulis esei . Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan.

Okt 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. Penerangan tata cara perlaksanaa aktiviti. penentuan tarikh. Sesi perbincangan 3. penetapan kos. Nama Projek : 3. penghakiman . bilangan . Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek 2: Pertandingan Bulan Bahasa Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 2007 Pelaksana : AJK sesi 2006 . Pencarian pembekal. Penyediaan borang pesanan 3. 2. Edaran dan Notis Tarikh pelaksanaan : Januari -Julai Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos Pelaksanaan : 1 Penyediaan jadual dan makluman 2. Penjualan makanan Tarikh pelaksanaan : Sempena Hari Kemerdekaan Ogos 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. Pencarian pembekal.kewangan) Nama Projek : 1. Percetakan edaran Indikator kejayaan : pelajar /ahli peka terhadap aktiviti Pelan Operasi (Projek dana . Penjualan Alat tulis Tarikh pelaksanaan : Februari. Mesyuarat AJK Indikator kejayaan : Pelaksanaan lancar dan penyertaan ahli yang banyak.Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 2. penetapan kos .Diketuai pengerusi dan AJK Pelaksanaan : 1. kategori dan peruntukan hadiah. tarikh penghantaran 2.

2. To improve membership especially from Form 4 to Form 6 3. To encourage more members to join the club b.1 20 25 30 35 40 1. Membership drive to encourage more Form 4 to 6 to join the English language Society d. Membership target: TOV 2003 2004 2005 2006 2007 1. To improve 5 % of membership each year from Form 4 to Form 6 c. Membership Project Membership Drive Campaign 2. Up to date notices and information to attract more participation in the club . Penyediaan borang pesanan 3. To improve membership b. Encourage 100 % attendance by giving certificates of participation f. Membership program a. Objectives : a. Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab PENGURUSAN KELAB BAHASA INGGERIS Strategic plan (2004. Promotion from each class c. Regular meetings b. Activities: a. Publicity and activities to encourage member participation and listing the benefits and value of each activity e.2008) Tactical Plan ( 2007) Operational Planning 1.2 (%) 5 15 20 25 30 1.

0 55.1 Activities: * Inter-class traditional debate * Inter.secondary school parliamentary style debate * Public speaking * Invite professional speakers * Quiz * Excursion to NTV7. To improve 100% members in receiving certificate of participation d. Senior Teachers.Monitoring: a. Subject teachers to recommend or select at least 2 students representing their class 4. Regular meetings 1. Teacher advisors/ English teachers Committee Members 5.4. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6.0 60.0 . Head of English Department and Teacher Advisor 2 Achievement Program a. To improve attendance in the meetings b. Observation : Principal. Observation : Principal. Promotion from each class 1. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6.3.4. To train committee members to have leadership skills Target % of members receiving achievement certificates TOV 2004 2005 2006 2007 2008 2.0 50.Monitoring: Teacher advisors/ English teachers.2.3 45. Senior Teachers. State library * Activities for English Language Month * Spelling Bee contest * Scrabble competition * Scrapbooks * Outing * Year-end get together 1.Membership Drive campaign 1. Head of English Department and Teacher Advisor 1.0 65. Committee Members 5. To improve active participation of members in the club activities c. RTM.

Head of the Department. Project : Achievement program is to improve achievements and participation in the club through Notice board publicity and regular meetings Objectives : Up to date notices and information to attract more participation in the club activities a. Senior Teachers.2. 2007 Following the rules and conditions of the Committee members of School Notice Board 2007 Monitoring: Committee Members of Notice board and especially appointed committee members 2007 Cost : RM20 for decorating the Date of implementation : notice board . Project :Achievement Program Through Notice board & regular meetings Activities: Notice board competition and regular meetings Date of implementation: Feb-Sept. To encourage students to join the club . listing the benefits and value of each activity c. the principal Observation : 2. Advisor teachers 2.1. To improve attendance in meetings and club activities b. To encourage members to get more of achievement certificates and participation Monitoring : Activity: Teacher advisor and Committee members Notice board competition and regular meetings Teacher advisors. Teacher advisors Observation: Principal. Project: Achievement Program 2. To train committee members to have leadership skills d. Senior teacher.Project: Leadership training Objective: to train members to have leadership skills Activity: Through the activities organized by school during the English Language month and also by the club such as: * Debate * Public speaking * Invited professional speakers * Quiz * Excursion * Activities for English Language Month * Spelling Bee Monitoring: Senior Language teacher.2.

senior teacher and principal 3. Fund raising project Activities * 2nd hand book sale * Sports Day Sale Project : * Fund raising project such as * * Date of implementation: March-June 2007 Monitoring: Teacher advisors Committee members Operational Plan (Membership Campaign) Project: 1. Fund raising project 3.Date as fixed by the Committee members of School Notice Board . Membership Drive Campaign Date of implementation: * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students 2nd book sale.1. Feb-Sept 2007 How it is implemented: * Attractive materials for the notice board * Up to date notices and information to attract more participation activities Indicator of success: 1. Membership attendance in the club activities improved 2. .2 To improve and increase of fund collection in club 3. committee members Activities: * 2nd hand book sale * Sports Day Observation: Head of department. 3.Fund Raising program 3.2 to provide opportunity to take active part within school 3. Sports Day Sale.1 'Fund-Raising' Projects Project : 'Fund-Raising' Project Objective: * To increase funds for the use of club activities and school projects * To improve and increase of fund collection * To brainstorm for fund raising during meetings Monitoring: Teacher advisors. Be the champion of the PPD level in debate and 2nd placing in state level 2007.To increase funds for the use of club activities and school projects 3.

* Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring : Committee members session 2007 led by Teacher Advisor Cost : How it is implemented: 1. Class promotion Date of implementation : * Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students * Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: 1.led by Treasurer How it is implemented: * Brainstorming session * Ways of improving fund Indicator of success: Effective ways of improving and increasing fund raising . Membership forms 2. printed attractive leaflets 2. Brainstorming session for fund raising Date of implementation : Beginning of Semester 1 Monitoring : Committee members session 2007 . selection of 1 or 2 members by their subject teacher from each class Indicator of success : To increase number of members Project : 2. distributed to each class and collecting the feedback form Indicator of success : to increase more members for the club Project : 3 Leadership training Date of implementation: during the English language month and also activities organized by the club Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: During the activities organized by the club Operational Plan (Fund raising project) Project : 2nd book sale Date of implementation : April 2007 Monitoring: Treasurer/Committee members session 2005/2006 led by teacher advisors Cost : How it is implemented: * Obtain school's permission * Arrangement with the agent * getting the hall ready and announcing to each class * arranging time schedule for each class Indicator of success: to increase more funds for the club and also school projects 3. class to class promotion 3.

PENGURUSAN PERSATUAN SEJARAH Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Program Keahlian kelas T.3 - T.5 sebanyak 10%

1.1 Meningkatkan keahlian daripada kelassetiap tahun Sasaran bilangan ahli

TOV 2005 2007 2008 1.1 12 15 18

1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan ahli di kalangan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pemantauan : Promosi dari kelas ke kelas Risalah pada Papan Notis Guru penasihat

pelajar

T3 - T5

1. Kempen keahlian Aktiviti : 1 Promosi dari kelas ke kelas 2 Risalah Pada Papan Notis Rujuk lampiran 2 Program Pencapaian

i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab ii. Mempelbagaikan program kelab iii. Menghasilkan bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab iv. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil 2. Projek meningkatkan pencapaian 1. Papan Notis 2. Program Untukmu Kelab. Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat 2. Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis 2Program Untukmu Kelab Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi Sasaran TOV 2006 2007 2008 2.5 17 20 23 bilangan ahli yang layak diberi sijil

Penetapan dasar :

Tugas guru penasihat Tugas AJK

Aktiviti :

Pertandingan papan notis Guru penasihat

Pemantauan :

Nama projek :

Program Untukmu Kelab

Objektif : i. melahirkan pelajar yang mempunyai nilai semangat patriotisme ii.melahirkan pelajar atau ahli kelab yang mempunyai kreativitian yang tinggi dalam aspek-aspek pensejarahan. iii. mencipta pelbagai bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab Penetapan Dasar : AJK dan Guru Penasihat Aktiviti : program di dalam kelas Pemantauan : Guru Penasihat AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan bilangan ahli yang mendapat sijil serta menang pertandingan papan notis.

Rujuk Lampiran

Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3. Program dana - Kewangan i. Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab ii.Meningkatkan keberkesanan

4. Program Peningkatan Prasarana i. meningkatkan kemudahan prasarana untuk Persatuan seperti pembinaan Pusat Sumber Sejarah 3. Projek dana - Kewangan 1. Kutipan Yuran 2. Jualan Kad Kemerdekaan Nama projek : Kutipan Yuran

Guru Penasihat dan Pihak Sekolah Nama Projek :1. Memohon bantuan / derma pihak luar. Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Nama Projek : Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Objektif : i. Memudahkan ahli Persatuan melakukan aktiviti-sktiviti kelab ii.Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun Pelaksana : Semua AJK. Guru Penasihat & Pengetua Pelaksanaan: 1. Aktiviti : i. sebagai tempat penyimpanan dan pembealajaran sejarah yang menarik.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : (Rujuk Lampiran) Nama Projek : 1. Pemantauan : AJK. Program Peningkatan Prasarana 1.diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. Percetakan borang promosi yang menarik 2. iii. membuat kutipan yuran Pemantauan : AJK dan guru penasihat 4.Penerangan pengutipan yuran kelab 2.Objektif : i. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 . Memohon bantuan melalui surat kepada syarikat serta orang perseorangan.5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai oleh Presiden Kelab Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Indikator Kejayaan : Mempunyai sebuah Pusat Sumber Sejarah Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab Aktiviti : i. Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . sebagai PAK kepada pelajar-pelajar keseluruhannya. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli .

Risalah Pada Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Segala perancangan dan pengurusan sepanjang Bulan Kemerdekaan. Perbincangan di dalam pembuatan aspek-aspek pensejarahan (poster. lambanglambang. AJK akan mengedarkan kad kemerdekaan seperti di dalam permintaan 3. Pelan Operasi (Program Dana Kewangan) Nama Projek : 4. . Jualan Kad sempena Kemerdekaan Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai-Ogos Pelaksana : AJK sesi 2006/07 diketuai oleh Presiden Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Ahli Persatuan mempunyai nilai kreativitian yang tinggi dalam aspek penghasilan pensejarahan. Percetakan artikel / risalah Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 3.Nama Projek : 2. Program Untukmu Kelab Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Keuntungan daripada jualan akan digunakan untuk menambah wang Persatuan Indikator Kejayaan : Jualan kad kemerdekaan berjalan dengan lancar dan keuntungan diperoleh untuk Tabung Persatuan. Penyediaan bahan untuk artikel-artikel 2. peta minda dll) 3. kertas kerja) 2. Penghasilan bahan bantu pengajaran (jadual. Pengedaran risalah kepada kelas-kelas dan guru-guru yang ingin membeli kad Kemerdekaan 2. carta.

1 33 37 40 1.PENGURUSAN KELAB GEOGRAFI Perancangan Strategik (2004-2008) Perancangan Taktikal (2007) Pelan Operasi 1.6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T.1 Menambah ahli mencapai 40 orang. Percetakan borang promosi yang menarik 1. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Guru matapelajaran berkempen dari kelas ke kelas Edaran notis Guru penasihat Pemantauan : 1. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2007 2008 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i.Program Keahlian 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1. guru Geografi menggalakkan penyertaan daripada pelajar-pelajar . Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian 2.

Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : .3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2007 2008 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.3 90 92 95 2. Program Pencapaian 2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i.

Jualan Coklat dan gula-gula Nama Projek : 1. Projek dana .Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2.Kewangan Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis Nama Projek : 1.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.mendapat pesanan daripada guru dan pelajar 4. Projek dana . membeli bunga daripada penjual 5.Kewangan 3.'Fund-Raising' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i.Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. Jualan oleh ahli kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3.Mendapat kebenaran pihak sekolah 2.Persediaan awal tentang tarikh.Kewangan 3.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii. keuntungan yang dijangka 3. Jualan kad raya Tarikh pelaksanaan : September 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 1. Program dana . Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1.2. tempat.1. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3. membungkus dan menghantar pesanan . kos. Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.2. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.

ii. Meningkatkan kesedaran melalui CPCP dan minggu alam sekitar Aktiviti : Nama Projek : 1.2.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang alam sekitar. pertandingan penulisan esei vi.meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar tentang kepentingan penjagaan alam sekitar dan pemulihan alam sekitar 4. guru-guru geogarfi . pertandingan merekabentuk 4.minggu alam sekitar Nama projek : CPCP dan minggu alam sekitar Objektif : i. Jejak Persekitaran Tarikh pelaksanaan : Januari-Jun Pelaksana : Guru penasihat Kelab Pelaksanaan : 1. Pelajar menjawab soalan dalam risalah 4. guru-guru geografi .1. Minggu Alam Sekitar Tarikh pelaksanaan : bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat and AJK Kelab Geografi dan guru penasihat dan AJK Kelab Alam Sekitar.Jejak Persekitaran 4. Menjalankan Jejak Persekitaran iii. kuiz alam sekitar iv.Indikator kejayaan : dana kelab Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan 4. membawa pelajar menjalankan Jejak Persekitaran 3. Program kesedaran alam sekitar 4. guru membincang bersama dengan pelajar tentang jawapan yang diberi Indikator kejayaan : pelibatan pelajar-pelajar dalam penjalanan Jejak Persekitaran dan memberi jawapan Nama Projek: 2. lawatan v. mengedarkan risalah Jejak Persekitaran 2. AJK dan pihak berkuasa pusat Biodiversiti Aktiviti : i.Meningkatkan kesedaran tentang tanaman tempatan Penetapan dasar : Guru penasihat . Projek kesedaran alam sekitar 4.1.

Pelaksanaan: 1. perancangan tempat lawatan 2. membuat tempahan kenderaan iv. kuiz alam sekitar Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. menyediakan soalan 2. pertandingan pencarian harta karun Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan: 1. merancang aktiviti-aktiviti 2. penilaian oleh AJK iii. memberi taklimat kepada pelajar-pelajar yang ambil bahagian ii. menetapkan stesen 2. menyampaikan hadiah Aktiviti-aktiviti yang terlibat : i. mengutip hasil karya dan cetakan pelajar 4. mendapatkan peserta 3. menyediakan soalan 2. edarkan soalan melalui guru-guru geografi 3. mencetak borong penyertaan untuk pelbagai pertandingan 3. lawatan Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. pertandingan penulisan esei Tarikh : bulan Julai Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. membuat penilaian 5. mencetak borong penyertaan 3. mencetak soalan .

mengedarkan soalan 4. Program Peningkatan akademik 5. Meningkatkan prestasi melalui kelas Aktiviti : tutorial Nama Projek : 1. kelas tutorial selepas waktu kelas Pemantau : Guru penasihat dan guru geografi 5. mengenalpasti pelajar-pelajar yang layak menjadi tutor 3. 1. Projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Nama projek : projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas 1. projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Objektif: i. pelajar-pelajar lemah menbuat latihan yang telah disediakana 5. 3. tutor menyemak latihan yang siap dibuat oleh pelajar Indikator kejayaan : peratusan kelulusan yang meningkat dalam matapelajaran geografi . mengenalpastikan pelajar-pelajar yang lemah 2.Meningkatkan penglibatan diri pelajar lebih dalam aktiviti berbentuk akademik untuk membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi Penetapan dasar : Guru penasihat dan guru-guru geogarfi Aktiviti : i.v. 4. projek tutorial Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : pelajar -pelajar yang telah dikenalpasti sebagai tutor Pelaksanaan : 1. 3. 2. penilaian pertandingan merekabentuk Tarikh : Bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : Mencetak boring penyertaan mengedarkan borong penyertaan pengutipan hasil rekabentuk pelajar penilaian Kos : RM 60 Indikator kejayaan : Penyertaan pelajar-pelajar dalam pelbagai pertandingan dan aktiviti menyedarkan pelajar tentang kepentingan alam sekitar 5. menyediakan latihan 4.1. melibatkan diri pelajar lebih aktif dalam aktiviti berbentuk akademik dalam membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi 5.

T. meningkatkan keahlian ii.1 15 18 20 22 25 28 1.2 2 3 5 7 9 12 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 .PENGURUSAN PERSATUAN SAINS Perancangan Strategik (Tahun 2004 .5 Sasaran bilangan ahli setiap tahun TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T.3 . Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i.T5 .

0 2.0 90. Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2.5 70. Pameran 2.0 75. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis .0 80. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2.3 62. Kempen keahlian Aktiviti : 1.0 85.Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran Promosi dari kelas ke kelas Guru penasihat Pemantauan : 1.

Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3.Kewangan 3. Nama Projek : 1.Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.Penjualan minuman semasa Hari Sukan . Guru Kanan Sains Aktiviti : Ii. Projek dana .2 'Kelab Kita' Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i.Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.1 'Fund-Raising' 3. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Guru penasihat Pemantauan : 2.Penjualan makanan ii. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM20 Pelaksanaan : 1. Program dana .Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat advisor. Pertandingan papan notis 2.

Projek Pengutipan Bahan Kitar Semula Nama Projek: Projek Recycle Objektif: i. Pengutipan daripada pelajar & staf 5.Sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat.Projek Kitar Semula Aktiviti: 1. Penjualan minuman pada Hari Sukan 2. Menyedari pelajar tentang tanggungjawab social mereka terhadap masyarakat Aktiviti: Pengutipan item-item untuk jualan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan: Guru penasihat & AJK 4. Projek dana .1 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan Sains dalam kehidupan 5.1 Menyemai sikap prihatin& kasih sayang terhadap orang lain 4. Program 'Science Is Fun ' 5.Program ' Caring For Others' 4.2 Menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Sains 5.Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek 'Kelab Kita' Objektif : i. Meningkatkan sikap prihatin dan kasih saying terhadap orang lain ii.(a) Projek Taman Herba Nama Projek : Projek Taman Herba Objektif: .Kewangan Aktiviti : 1. Bendahari Aktiviti : i.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. Pengumuman tentang pengutipan 2. Sesi soal-jawab tentang dana kelab Rujuk lampiran Perancangan Strategik (Tahun 2004 .

Penjagaan Taman herba sepanjang tahun 2. Menyedari pelajar tentang biodiversity negara kita Aktiviti: Penjagaan taman herba Menanam semula tanaman Penetapan dasar: Guru kanan Sains& guru penasihat Pemantauan: Guru Penasihat. Menambahkan pengetahuan Sains & keadaan di tempat bekerja yang berlainan Aktiviti: Lawatan anjuran Persatuan Membuat laporan tentang lawatan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan : Guru penasihat (c) Projek /Demonstrasi Sains Nama Projek: Rekacipta Sains/Eksperimen/Pengumpulan bahan Sains/Sesi Rekacipta Penetapan dasar: Guru penasihat& guru kanan Sains Aktiviti : Penyediaan bahan-bahan Menjalankan aktiviti Perbincangan tentang aktiviti Pemantauan: Guru penasihat & AJK 5 (a) Projek Taman Herba Aktiviti : 1. Penyediaan herbarium untuk tumbuhan herba . Pengumpulan maklumat tentang tumbuhan herba 4. Guru Kanan Sains & AJK (b) Lawatan Sambil Belajar Nama Projek: Lawatan Objektif: i.i. Meningkatkan minat pelajar terhadap tanaman herba sebagai sumber makanan & perubatan ii. Mendedahkan pelajar kepada pelbagai kerjaya berkaitan bidang Sains ii. Penyediaan label nama saintifik tumbuhan herba 3.

5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai Pengerusi Persatuan / Guru Kanan Sains dan Guru Penasihat Persatuan Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Pengumpulan bahan & maklumat untuk PSS (Bio & Fiz) b.bahan kitar semula (pertandungan : You clear up what you created' Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli . Percetakan borang promosi yang menarik 2. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 .(b) Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Lawatan ke Taman Negara (c) Projek Sains/Demonstrasi Aktiviti: a. Rekacipta.

Pelan Operasi (Projek dana . ahli persatuan . Penjualan minuman/makanan pada Hari Sukan Tarikh pelaksanaan : Pada hari sukan sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 . mencabut rumput.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan Pelan Operasi (Program ' Science Is Fun' ) Nama Projek : Projek Taman Herba Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK . Penjualan minuman/makanan semasa Hari Sukan Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek : 2. pelajar kelas Sains T4 & 6 Rendah Pelaksanaan : Menjaga taman herba-menyiram & membubuh baja. menanam semula Membuat label nama sains untuk tumbuhan herba Mengumpul maklumat tentang tumbuhan herba Membuat herbarium untuk tumbuhan di Taman Herba (T6R) Indikator kejayaan : Pelajar lebih berminat & menyedari tentang faedah tumbuhan herba Pelajar lebih menyedari tentang kepelbagaian di Malaysia .diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. Mendapat kebenaran pihak sekolah 4. Persediaan / pembelian / mendapat sponsor untuk minuman/makanan 5. menambah tanah.kewangan) Nama Projek : 1.Penerangan pengutipan yuran kelab 2. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 .diketuai Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 3.

2008) Perancangan Tatikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.Nama projek : Lawatan Sambil Belajar oleh Kelab Sains Tarikh pelaksanaan : Mac Pelaksana : AJK Pelaksanaan : Menulis surat kepada Kelab Kamilian utk tajaan Membuat penjualan /fund-raising utk lawatan Menempah tiket ke KL/ Bas/ tempat penginapan Indikator kejayaan : Bilangan pelajar yang menyertai lawatan Pelajar mendapat idea tentang kepelbagaian di Malaysia Nama projek Tarikh pelaksanaan Pelaksana Pelaksanaan : Projek Sains/Demonstrasi : Jun : AJK : Penyediaan bahan-bahan oleh pelajar sendiri Penyediaan cara kerja rekacipta Pembentangan projek rekacipta Penilaian oleh guru penasihat & penyediaan hadiah PENGURUSAN PERSATUAN MATEMATIK Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Program Pencapaian Meningkatkan gred ahli-ahli persatuan Sasaran % bilangan ahli yang mendapat gred -gred tertentu TOV 2006 2007 2008 %A 12 18 22 .

%B 68 70 70 %C 16 12 8 %D 4 0 0 1.Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti persatuan 2. Meningkatkan pencapaian Aktiviti :. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui penglibatan Objektif : Meningkatkan penglibatan yang aktif dalam aktiviti-aktiviti persatuan supaya markah yang diperolehi boleh ditingkatkan Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Penglibatan ahli yang lebih aktif Guru penasihat melalui penglibatan Pemantauan : 1. Indikator kejayaan : Peratus gred cemerlang ditingkatkan 2. Projek dana .Kewangan Projek 'Fund-Raising' Nama projek : . * Dijalankan dan dipantau * Yang melibatkan diri secara aktif akan diberikan markah yang lebih tinggi.Penglibatan yang lebih aktif Nama Projek : Penglibatan yang aktif Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat dan AJK 2006/2007 Pelaksanaan : * Perbincangan semasa bermesyuarat agong untuk menyenaraikan aktivitiaktiviti yang hendak dijalankan * Program aktiviti ini dijadualkan dan diedarkan kepada semua ahli. Program dana .

* Menjalankan pembelian buku-buku teks PMR dan SPM pada hujung tahun. Sasaran bilangan ahli Tov 2004 2004 2005 2006 1. Projek keahlian 2007 2008 28 31 13 14 34 15 .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Projek dana . * Menjalankan penjualan buku-buku teks PMR dan SPM pada awal tahun seterusnya.2 Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T4 & T5.Objektif : Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan aktiviti-aktiviti persatuan Penetapan dasar : Guru penasihat dan AJK persatuan Menjalankan Aktiviti * Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai * Kuiz Matematik Pemantauan : Ahli-ahli persatuan 2. harga jualan dan tarikh pelaksanaan.1 19 22 25 1.Kewangan Aktiviti 1: Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai Tarikh Pelaksanaan : sehari selepas peperiksaan PMR dan SPM Pelaksana: Semua ahli persatuan tahun 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi persatuan Keuntungan yang dijangka : RM300 Pelaksanaan: * Ahli-ahli membincang dan menetapkan harga beli. Program Keahlian 1.00 Pelaksanaan: * AJK bermesyuarat untuk menetapkan syarat kuiz * Kutipan yuran dari peserta-peserta * Kuiz dijalankan PENGURUSAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Perancangan Strategik (Tahun 2004 .1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1. Aktiviti 2: Kuiz Matematik Tarikh Pelaksanaan : Satu hari Sabtu sempena Bulan Sains dan Matematik Pelaksana: AJK sesi 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM15. Indikator kejayaan: Keuntungan yang diperolehi.2 10 11 12 1.

Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan masyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat.2 Meningkatkan pengelibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama Projek : Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti-aktiviti kelab. Menyediakan tempat pertandingan 2. Pelaksanaan .1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Promosi dari kelas ke kelas . Tugas AJK Aktiviti : seperti dalam rancangan tahunan kelab. Pertandingan melukis Nama Projek : Pertandingan melukis Tarikh Pelaksanan : Bulan April 2007 Pelaksana : AJK kelab. Meningkatkan ahli di kalangan pelajar T4 & T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1. 1. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran 2. Obkjektif : i. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat. Pemantauan : Guru Penasihat 2. Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Kempen Keahlian Aktiviti : 1.Nama projek : Kempen keahlian Objektif: i. Program Pencapaian 2. Penyediaan tajuk dan syarat pertandingan Indikator kelayaan . Kehadiran ahli dalam masyuarat dan aktiviti kelab meningkat. Meningkatkan keahlian ii. Aktiviti : 1.

AJK 2006/2007 Pelaksanaan . PENGURUSAN KELAB EKONOMI & PERDAGANGAN Perancangan Strategik (Tahun 2004 .Tarikh Pelaksanaan . Minggu kedua setelah pelajar ting. Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar tingkatan 4 & 5. Pertambahan jumlah ahli. Projek keahlian .2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. 1. 6 rendah telah mendaftar masuk sekolah Pelaksana .1 42 46 50 55 59 63 1. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun @ 50% dalam 5 tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1. Pencetakan borang promosi yang menarik 2. Diedarkan ke setiap kelas berserta borang maklumbalas keahlian Indikator Kejayaan .

Pengerusi.Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iii. Hari Kasih Sayang dan Hari Guru.Kelab Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 2.Kelana & Tang Siew Yuh Aktiviti (iii) .Andy & Wilfred Aktiviti (ii) . Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu. Flyers Rujuk lampiran A 5. Pemantauan : AJK dan guru penasihat Aktiviti (i) . Pameran di papan notis 7. Kempen keahlian Aktiviti : 6. Penjualan makanan dan minuman semasa Hari Sukan iii.Kewangan 2. AJK Aktiviti : ii. Program Dana . Promosi dari kelas ke kelas 8. :) Meningkatkan sumber dana untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Penetapan dasar : Guru penasihat. Hari Bapa.2 Projek "Usahawan Remaja" Projek "Nadi Kita" Nama projek : Projek "Usahawan Remaja" Objektif : :) Memupuk nilai "Menghargai Jasa Orang Lain" dalam diri pelajar melalui aktiviti penjualan bunga di hari-hari istimewa. :) Memupuk minat mencari wang di kalangan pelajar untuk dijadikan sumber dana kelab.Tiffany & Sabri Nama projek : . iv. Wilfred & Andy 1. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan.1 2. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran di papan notis Promosi dari kelas ke kelas Flyers Pemantauan : Guru penasihat. Projek Dana .

Program Akademik Meningkatkan minat. Pemantauan : Guru penasihat dan AJK 2. tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. 6. Mengambil * cadangan untuk memberi insentif tenaga kepada tabung dana kelab. Hari Bapa. komitmen serta kesedaran dalam diri pelajar untuk mempelajari subjek perdagangan. Menyebar maklumat terkini mengenai isu-isu konsumerisme dan perdagangan kepada warga SMK Kamil Memupuk dan menyemarakkan lagi semangat keusahawanan dalam diri pelajar.2 Projek "Nadi Kita" Aktiviti : 1. Penjualan 4. . Rujuk lampiran B 2. Penjualan Kasih Sayang 5. Sesi soal jawab tentang dana kelab.Projek "Nadi Kita" Objektif : :) Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat dan Bendahari Aktiviti : i. yuran kelab RM5 setahun. motivasi. sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab ii.1 Projek "Usahawan Remaja" makanan dan minuman semasa Hari Sukan bunga sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu. pengajian perniagaan dan ekonomi. Hari dan Hari Guru. kepada ahli yang paling banyak menyumbang Aktiviti : 3.

ii. mengemaskini maklumat mengenai kelab. Pemantauan : Guru penasihat . menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai.Meningkatkan kemahiran berfikir pelajar untuk mengaitkan/ mengapplikasikan teori yang telah dipelajari dalam kelas dengan keadaan sebenar. isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan.3 Pertandingan Papan Notis Lawatan Sambil Belajar Nama projek : Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Objektif : :) Memupuk minat dan kesedaran dalam diri pelajar untuk mendalami ketiga-tiga subjek tersebut. Guru Mata Pelajaran. Guru Penasihat Nama projek : Pertandingan Papan Notis Objektif : :) Agar warga SMK Kamil peka dan waspada dengan isu-isu terkini mengenai konsumerisme dan perdagangan. AJK Aktiviti : i. Supaya pelajar dapat belajar secara kontekstual. AJK Aktiviti : i. :) Agar usahawan tempatan boleh dijadikan idola/ teladan pelajar untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. AJK . Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai Pemantauan : Guru Mata Pelajaran . Penetapan dasar : Guru penasihat . Projek Akademik 3. 3. Perdagangan dan Pengajian Perniagaan" 3.2 3. Penetapan dasar : Guru penasihat. :) Dengan wujudnya minat pelajar diharap ianya akan mendorong kepada peningkatan peratusan kelulusan samada secara kualiti dan kuantitatif dalam setiap peperiksaan awam bagi ketiga subjek tersebut.1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi.

Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai. .Nama projek : Lawatan Sambil Belajar Objektif : :) Melalui pembelajaran konstektual ini pelajar dapat menggunakan semua deria mereka untuk memahami teori-teori yang telah dipelajari dalam kelas.2 Projek Pertandingan Papan Notis Aktiviti : i. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai 2007 * membantu pembungkusan hadiah sahaja. Aktiviti : i.1 Projek "Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi. Penetapan dasar : Guru penasihat . :) Menjadikan pembelajaran lebih seronok dan mudah difahami. AJK Aktiviti : i. mengemaskini maklumat isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan. ii. :) Mendidik pelajar untuk berkomunikasi dan bersosial dengan masyarakat luar secara formal. melawat tempat-tempat strategic di KL. 3.

Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli . Semasa Minggu Orientasi pelajar Tingkatan 6 Rendah.3 Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Aktiviti : i. Rujuk Lampiran C PELAN OPERASI Kempen Keahlian Nama Projek : 1. Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM20 Pelaksanaan : 1. Pameran di papan notis Tarikh pelaksanaan : Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada semua pelajar. Penyediaan borang keahlian 3. Penyediaan bahan untuk pameran 2.3. melawat tempat-tempat strategic di KL.

4. Nama Projek : 2. Mencari/ menyediakan jualan. LAMPIRAN B. 5. 3. 4. Hari Bapa dan Tarikh pelaksanaan : Dua minggu sebelum hari-hari istimewa tersebut. Membuat promosi menggunakan cetakan edaran. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli PELAN OPERASI Projek Usahawan Remaja Nama Projek : 1. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa seperti Hari Guru. Cetakan Edaran Tarikh pelaksanaan : Minggu keempat setelah sekolah dibuka untuk semua pelajar. 2. Mohon kebenaran pihak pentadbir dan mengikut prosedur yang akan diberi oleh pihak pentadbir. Hari Ibu. Memesan bunga / cenderamata dari pihak pembekal berdasarkan tempahan. Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang tempahan (bayaran perlu dilampirkan sekali). Mohon kebenaran pihak Majlis Sukan Sekolah SMK Kamil.2 . Pelaksana : AJK sesi 2007. Penjualan Makanan & Minuman semasa Hari Sukan Hari Sukan SMK St Kamil (Mac 2007) Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. ("Flyers") Promosi dari kelas ke kelas 3. Mengagihkan tempahan kepada pelanggan. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak majlis. 3. 2. Kos : RM30 Pelaksanaan : 1.Nama Projek : 2.

Memesan kek dari pihak pembuat kek. Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah. LAMPIRAN B. 3. Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : AJK sesi 2007.Bendahari mengutip yuran sekaligus RM5 sebelum 10. 3. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir. 2. Tiga minggu sebelum cuti hari perayaan. Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Menghantar pesanan kepada pelanggan. Membuat promosi (jualan langsung) terus kepada bakal pelanggan dan mengambil tempahan.Penerangan pengutipan yuran kelab 2.02.3 Nama Projek : Nadi Kita Awal Tahun.Nama Projek : 3. 5. Mohon kebenaran pihak pentadbir sekolah. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. 6. Membuat promosi berbentuk cetakan edaran @ "flyers" 4.07 daripada ahli-ahli. Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan .Bendahari menjawab soalan berkaitan pengurusan dana dalam sesi soaljawab semasa mesyuarat selepas pembentangan jika wujud kekeliruan.

Indikator kejayaan : Peratus kelulusan meningkat dalam peperiksaan awam samada secara kuantiti dan kualitatif. Lawatan Sambil Belajar . 2.2 Nama Projek : 3. Mohon kebenaran pihak pentadbir SMK Kamil. Pelaksanaan : 1. Menulis surat permohonan kepada pihak berkaitan 4. Menghias dan mengemaskini maklumat di papan notis. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2007 Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : . 2. isu-isu terkini konsumerisme dan perdagangan. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir. AJK sesi 2007. Mengumpul refleksi pelajar setelah lawatan. Membungkus hadiah SAHAJA yang telah disediakan oleh Bidang Teknik dan Vokasional.PELAN OPERASI Program Akademik Nama Projek : 1. Indikator kejayaan : Menang pertandingan papan notis. Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Julai 2007 Tarikh pelaksanaan : Pelaksana : Guru Mata Pelajaran. Menyediakan prasarana lawatan (borang refleksi pelajar dan pengangkutan) 5.Kuala Lumpur Tarikh pelaksanaan : Bulan Februaru dan Mac 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. Memastikan papan notis mengandungi segmen-segmen yang telah dicadangkan: isu-isu kelab(aktiviti terkini/ promosi). Nama Projek : 2.Maklumat di papan notis disedari kewujudannya oleh warga SMK Kamil. 3. LAMPIRAN C.

:) Pelajar seronok sepanjang masa lawatan dan dapat menghasilkan refleksi yang produktif.Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iv. meningkatkan ahli di kalangan pelajar kelas lemah Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Iklan di setiap kelas Promosi oleh guru Kh Pemantauan : Guru penasihat 1. Tumpuan keahlian adalah pelajar tingkatan 3 1. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian projek-projek kemahiran Objektif : i. :) Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan/ pengalaman yang diperolehi semasa lawatan dengan teori yang dipelajari dalam kelas.Promosi oleh guru KH Nama Projek : Promosi Keahlian Tarikh Pelaksanaan : Minggu ke 1 sesi persekolahan Pelaksana : AJK dan Guru KH Indikator kejayaan : Ahli bertambah 2.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. meningkatkan keahlian v. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui aktiviti yang menarik . Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% pada 2006.Iklan di setiap kelas 2. PENGURUSAN KELAB KEMAHIRAN HIDUP Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Kempen keahlian Aktiviti : 1.

Projek Reka Cipta Tarikh pelaksanaan : Febuari Pelaksana : Mesyuarat AJK Pelaksanaan : 1. Meningkatkan penglibatan ahli dengan melibatkan mereka dalam aktiviti pertandingan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Reka Cipta Pemantauan : Guru penasihat 2. 1.2 Meningkatkan keahlian pelajar bukan Cina kepada 1/4 daripada jumlah ahli.Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Pengelibatan pelajar kelas lemah dan projek reka cipta diberi markah PENGURUSAN PERSATUAN BELAJAR BAHASA CINA Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Meningkatkan pencapaian melalui projek rekaan Aktiviti : 1.2 4 6 7 9 10 .1 11 20 25 30 35 40 1.ii. Program Keahlian 1. Sasaran bilangan ahli: TOV 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1.Penyediaan bahan Reka Cipta 2.1 Meningkatkan bilangan ahli sehingga 40 orang.

Bulan Mei Penglibatan: Guru Penasihat.2 penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab. Tugas Guru penasihat b. AJK Indikator Kejayaan: Adanya peningkatan dalam bilangan ahli. ii. 1 Meningkatkan 2. Program Peningkatan Penglibatan ahli 2. Penetapan dasar: a.Nama projek: Projek Promosi Melalui Pameran Objektif: i. Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2. Penyediaan poster dan gambar yang menarik untuk dipamerkan pada papan notis. Tarikh Pelaksanaan: i. Mempromosikan kelab kepada pelajar Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Promosi Melalui Pameran Pelaksanaan : i. Bulan Januari(untuk T3-T5) ii. Nama Projek: Projek Meningkatkan Penglibatan Ahli Objektif: . ii. Menambahkan ahli kepada 30 orang. Mengemaskinikan papan notis untuk notis terkini. Memperkenalkan kelab kepada pelajar untuk menarik minat mereka. Tugas AJK Aktiviti: i.

Program dana kewangan 3. Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3.i. AJK Aktiviti: Pertandingan papan notis Pemantauan: Guru penasihat Nama Projek: Meningkatkan penglibatan ahli melalui perhiasan papan notis Pelaksanaan: a. b. Menyediakan maklumat keaktifan ahli. Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos aktiviti-aktiviti kelab . Menyediakan notis . gambar dan karangan yang menarik.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab 3.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. Penetapan dasar: Guru penasihat. Nama Projek: Projek dana Objektif: i. Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Penglibatan: AJK papan notis Indikator kejayaan: Lebih ramai ahli menyertai aktiviti kelab.

Projek keahlian . Mengutip yuran Tarikh pelaksanaan: Februari Penglibatan: AJK Indikator kejayaan: Jumlah dana kewangan kelab bertambah PENGURUSAN KOPERASI Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Mengutip yuran Pemantauan: Guru Penasihat. Bendahari Kelab Aktiviti: a.ii. Menentukan jumlah yuran yang perlu dibayar ii. AJK Nama projek: Projek dana kewangan Pelaksanaan: i.Program Keahlian 100% keahlian Sasaran bilangan ahli Semua Pelajar SMK Kamil 1. Meningkatkan keberkesanan proses pengutipan yuran dengan memaklumkan kepada ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab. Penetapan dasar: Guru Penasihat.

Kempen keahlian Aktiviti : 1. wang dan borong dikutip balik oleh guru tingkatan dan dihantar balik kepada guru penasihat 4.pendaftaran dilakukan oleh bendahari Indikator kejayaan : Semua kakitangan menjadi ahli koperasi dan bonus serta dividen dinikmati oleh semua . fungsi dan faedah tentang koperasi . Promosi kepada kakitangan sekolah Tarikh Pelaksanaan : bulan Januari dan Februari Pelaksana: setiausaha Kos: RM3 Pelaksanaan : 1. Program meningkatan kefahaman konsep. 2. mewajibkan semua pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 menjadi ahli Tarikh pelaksanaan : seminggu selepas pendaftaran tingkatan 1 dan tingkatan 4 Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan T 1 dan T 4 Kos : RM 20 Pelaksanaan : 1. mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli 2.Nama projek : Kempen keahlian Objektif : memastikan semua merupakan 'stakeholder'dan menyokong koperasi Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Pemantauan : Guru penasihat 1. bendahari kelab akan mengutip dan mencatat jumlah wang yang dikutip serta mendaftarkan pelajar Indikator kejayaan: semua pelajar menjadi ahli koperasi dan bonus dan dividen dinikmati oleh semua pelajar Nama Projek : 2.wang dan borong di kutip balik 4.borang diedarkan kepada kakitangan 3.notis dipaparkan di papan notis yang berdekatan dengan pejabat dan bilik guru serta lab sains 2. surat arahan daripada pegetua diedarkan 2. borang dicetak dan diedarkan kepada pelajar 3. mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Nama Projek: 1.

2. fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi. Penyediaan maklumat prinsip-prinsip koperasi Indikator Kejayaan : Kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek :2. Penyediaan risalah yang menarik 2. Meningkatkan kefahaman tentang konsep . mendidik ahli tentang koperasi Penetapan dasar : Aktiviti : 1. fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi.dan mengadakan perayaan minggu koperasi Aktiviti : 1.2 Memastikan semua faham konsep kerjasama dan ' one for all and all for one' 2. mempamerkan prinsip koperasi dalam kedai koperasi Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK Jabatan keceriaan dan kebersihan Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. fungsi dan faedah koperasi Nama projek : Meningkatkan kefahaman tentang konsep .1 Semua pelajar dan kakitangan memahami kepentingan dan peranan koperasi dalam sekolah 2. mempamerkan prinsip-prinsip Koperasi 2. meningkatkan kesedaran tentang kepentingan dan peranan koperasi 2. Tugas guru penasihat mempamerkan prinsipprinsip koperasi 2. Pertandingan papan notis Tarikh pelaksanaan :mengikut tarikh yang telah ditetapkan Pelaksana : AJK papan notis dan guru penasihat Kos: Rm 20 Pelaksanaan: 1. mengadakan pertandingan-pertandingan Nama Projek : 1. mengadakan taklimat dan kursus dalaman 4.menyediakan bahan yang berkaitan . pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2. Projek meningkatkan kefahaman tentang konsep .dan mengadakan perayaan minggu koperasi Objektif : 1. mengedarkan risalah 3.

2. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Pemantauan : ALK Koperasi 3.menghiaskan dan melengkap papan notis dengan maklumat dan berita tentang koperasi Indikator kejayaan : kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek : 3.Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi melalui kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman .Jun Pelaksana : Penasihat Kos : RM0 Pelaksanaan : 1. mengadakan taklimat dan kursus dalaman Tarikh pelaksanaan : Mei.2Memastikan dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada semua ahli 3.Jun Pelaksana : Guru penasihat Kos : RM 0 Pelaksanaan : 1. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Nama Projek : 1. Program peningkatan kualiti pengurusan koperasi 3.1Mencapai pengurusan yang cekap dan sistematik dalam semua aspek 3.Menyertai kursus anjuran MKM 3. Guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA . Menyertai kursus anjuran MKM 3. Kursus pentadbiran dan kursus kewangan secara dalaman Tarikh pelaksanaan : bulan Mei. guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA 2. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi Nama projek : Projek peningkatan kualiti pengurusan koperasi Objektif : i.Meningkatkan kecekapan pengurusan koperasi supaya memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada semua warga sekolah Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1. kursus anjuaran MKM dan penyertaan pertandingan Anugerah kualiti koperasi Aktiviti : 1. Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : kefahaman terhadap koperasi meningkat 3.

membuat laporan koperasi tahunan 4. mendapat jadual senarai kursus yang dianjurkan oleh MKM 2. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan pengoperasian dan pengurusan kewangankoperasi dan tiada aduan daripada pelanggan Nama Projek: 3. Menyertai kursus anjuaran MKM Tarikh pelaksanaan : mengikut Jadual MKM Pelaksana: ALK Kos: mengikut yuran yang dikenakan oleh MKM Pelaksanaan : 1. memastikan keuntungan meningkat setiap tahun Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1.1. menambahkan jenis barang jualan Nama Projek :1. mengisi borang 3. Menyertai pertandingan Anugerah Kualiti Koperasi sekolah Tarikh pelaksanaan : bulan Oktober Pelaksana: setiausaha Pelaksanaan : 1. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2.Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Nama projek : Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Objektif : 1. mendapat borang penyertaan 2.Projek meningkatkan jumlah jualan koperasi melalui promosi jualan serta menambahkan jenis barang jualan Aktiviti : 1. mengisi borong untuk menyertai kursus 3. memastikan jualan meningkat setiap tahun 2. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2.Program Peningkatan Jumlah Jualan memastikan untung meningkat dan seterusnya bonus juga meningkat meningkatkan keyakinan ahli terhadap koperasi 4. menambahkan jenis barang jualan Pemantauan : ALK Koperasi 4. menghantar borang mengikut masa yang ditetapkan Indikator kejayaan: mendapat sekurang-kurangnya tempat ketiga dalam pertandingan 4. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah Tarikh pelaksanaan : awal dan pertengahan tahun Pelaksana : ALK rendah . menghantar pelajar atau guru untuk menghadiri kursus Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan koperasi Nama Projek : 4. Projek peningkatan jumlah jualan 5.2.

mengenalpasti barang yang berpotensi 2. mengenalpastikan kos 3. mengira keuntungan yang dapat diperolehi 4.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. PENGURUSAN PERSATUAN PELAJAR ISLAM Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Nama Projek :2.3 Memberi kemahiran dan menambah pengetahuan dalam kuiz agama. menyediakan bahan edaran 2.1 Mendedahkan teknik-teknik syarahan agama yang betul. mengedarkan kepada setiap kelas Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan.Program Peningkatan Kemahiran 1. menambahkan jenis jualan barang Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : ALK Kos : berdasarkan jenis barang yang hendak dijual Pelaksanaan : 1. membuat promosi pada masa perhimpunan Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan. 1. 1. Sasaran Peningkatan Kemahiran TOV 2005 2006 .2 Meningkatkan kemahiran dalam bacaan tilawah Al-Quran dan hafazan.

2.1 3 4 5 6 1.Program Peningkatan Kefahaman Islam 2.3 6 7 8 9 2.1 Meningkatkan kefahaman dan amalan terhadap ajaran Islam. .2 Menghidupkan budaya mengingati hari-hari kebesaran Islam.2007 1.2 3 4 5 6 1.

1.Projek peningkatan kemahiran Nama projek: Kemahiran tadarus Al-Quran Objektif: i.1Pendedahan teknik syarahan agama.Program Penyertaan Aktiviti PPI 3.3.1Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti PPI. hafazan. Memudahkan pemilihan bagi mewakili sekolah di peringkat zon. Aktiviti: 1.2 9 11 13 15 1.2Menarik minat bukan ahli mengikuti aktiviti PPI. Meningkatkan kemahiran dalam bidang tilawah Al-Quran.2Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan . Sasaran Penyertaan Aktiviti PPI TOV 2005 2006 2007 3. ii.1 40 45 50 55 3. syarahan agama dan kuiz agama. 3.

Menghidupkan semangat untuk mengingati dan menyambut hari-hari kebesaran Islam. Aktiviti: 2. Nama projek: Peningkatan Kefahaman Islam Objektif: i. Objektif: i. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 2.3 Risalah bulanan Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI 3. Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap ajaran Islam secara mendalam dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. dalam setiap aktiviti yang .1. ii. 2.Projek Penyertaan Aktiviti PPI Nama projek: Meningkatkan Penyertaan Dalam Aktiviti PPI.2 Perayaan Dalam Islam 2.3Kemahiran kuiz agama.Projek peningkatan kefahaman Islam.1 Usrah bulanan. Memastikan semua ahli mengambil bahagian dijalankan.

Menggalakkan pelajar bukan ahli untuk menyertai aktiviti yang diadakan untuk mengambil manfaat daripadanya. 1.ii.3 Kemahiran kuiz agama. 1. 2.3 Risalah bulanan (Rujuk Lampiran) .1 Pendedahan teknik syarahan agama. Aktiviti: 2. (Rujuk Lampiran) 2. Aktiviti: 1. Matang.1 Bulan Pendidikan Islam 3. Peningkatan Kefahaman Islam. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar.1 Usrah bulanan.2 Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan. Kemahiran tadarus Al-Quran.2 Perayaan Dalam Islam 2. Aktiviti: 3. 1.

Meningkatkan penyertaan dalam aktiviti PPI Aktiviti: 3. : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat Indikator kejayaan menyertainya . (Rujuk Lampiran) PELAN OPERASI Nama Projek : Pendedahan Teknik Syarahan Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI Kos Perlaksanaan : RM 5 : 1. Pendedahan teknik-teknik syarahan 3.3. Matang. Pemilihan pelajar yang berminat 2.1 Bulan Pendidikan Islam 3. Menonton video syarahan agama.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar.

Maklumat antara pelajar disatukan. Pendedahan cara-cara kuiz diadakan.Nama Projek : Peningkatan Kemahiran Tilawah Al-Quran Dan Hafazan Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan berlagu. Pemilihan pelajar yang berminat 2. 3. 4. 5. Bimbingan menghafaz surah-surah hafazan. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Indikator kejayaan menyertainya : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 5 : 1. Bimbingan kemahiran tajwid dan bacaan Nama Projek : Kemahiran Kuiz Agama Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan pelajar. Latihan bertulis. 3. Indikator kejayaan menyertainya Nama Projek : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat : Guru penasihat PPI : RM 10 : 1. Pengumpulan maklumat oleh pelajar- : Usrah Bulanan sebulan Tarikh Perlaksanaan : Sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan : Guru penasihat PPI : - : 1. Guru penasihat menyampaikan usrah mengikut tajuk yang telah ditetapkan. 2. Notis pemberitahuan usrah. Indikator kejayaan bertambah. : Input pelajar tentang perkara yang dibincangkan .

4. : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. Pembahagian tugas di kalangan biro penerbitan 2. Pengedaran risalah Indikator kejayaan : Pelajar dapat menambah maklumat tentang isu-isu semasa dan meningkatkan kefahaman tentang ilmu agama. Pengumpulan bahan-bahan dan proses Nama Projek : Bulan Pendidikan Islam Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan : AJK PPI 05/06 : RM 100 : 1. 3. Perbincangan perlaksanaan projek 3. Perlantikan AJK program 2. Pemilihan tema bagi program. Promosi program 5.Nama Projek : Perayaan Dalam Islam (Maulidur Rasul) Tarikh Perlaksanaan : April 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. Penyediaan tempat dan peralatan. Kebenaran pihak sekolah 4. Perlantikan AJK program 2. Mencetak risalah. 3. Kebenaran pihak sekolah . : Pelajar dapat menambah : Risalah Bulanan Kos Perlaksanaan Indikator kejayaan Nama Projek Tarikh Perlaksanaan : 2 bulan sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan menaip bahan.

Indikator kejayaan bertambah.00 : 1. Penyediaan hakim. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian . ayat hafazan. Pemilihan tempat bagi program dan PENGURUSAN KELAB PENGGUNA Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Kebenaran pihak sekolah 4. tempat dan hadiah. kuiz terbuka dan menulis khat. Promosi pertandingan tilawah al-quran.4. Program Keahlian 1. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 2008 15 17 19 21 1. Promosi program dan pengedaran borang penyertaan 5. peralatan. Penyediaan pengangkutan. makanan dan hadiah. doa hafazan.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun. 5. Indikator kejayaan bertambah : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini Nama Projek : Rehlah Di Pusat Hidupan Liar Matang Tarikh Perlaksanaan : Julai 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan aktiviti.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini : AJK PPI 05/06 : RM 100. Perlantikan AJK program 2. 3.

1 2.4 Melibatkan diri dalam kerja amal luar sekolah. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK . Kempen keahlian Aktiviti : 1. 2. Promosi dari kelas ke kelas 2. Menggalakkan pelajar terlibat dengan aktiviti kitar semula barang terpakai.Objektif : i.2 Program Pencapaian Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil TOV 2006 2006 2007 2008 75 80 85 90 2.3 Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan kelab pengguna. meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Papan notis Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru penasihat 1. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis dengan kitar semula barang terpakai Objektif : i. 2. Papan notis 2.Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui anjuran aktiviti yang lebih menarik. ii. 2.

Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. iii. Objektif : i.Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian. Memenangi kuiz pengguna peringkat bahagian. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan kuiz Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Projek 'Love In A Box' Objektif : i. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Projek 'Love In A Box' Guru penasihat Pemantauan : Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan mengarang esei dan melukis poster Objektif : i. Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan . ii. Memberi dorongan kepada ahli supaya lebih mendalami ilmu kepenggunaan.

Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Gotong Royong Guru penasihat Pemantauan : 2. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang lebih ceria dan bersih. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. 2. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian Tarikh pelaksanaan : Jun/Julai 2007. Penyediaan bahan untuk notis daripada barang terpakai 2. Penetapan dasar : Aktiviti : Tugas guru penasihat Tugas AJK Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Aktiviti Gotong Royong Objektif : i. Meningkatkan pencapaian melalui : Nama Projek : 1. kelab pengguna. Penyediaan maklumat keaktifan ahli. Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat. Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah . Indikator kejayaan : dan sijil. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Pelaksanaan : 1. Nama Projek : 2.ii. Penyediaan soalan-soalan kuiz.

Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat. Penyediaan soalan-soalan esei dan tajuk poster.Nama Projek : 3. 2. Projek Gotong Royong Tarikh pelaksanaan : Jun 2007 Pelaksana : Guru penasihat. 3. Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Tarikh pelaksanaan : Julai/Ogos 2007. Nama Projek : 4. lorong dan longkang. Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah Nama Projek : 5. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat.Kewangan . Pengumpulan dan klasifikasi barang-barang sumbangan orang ramai. Indikator kejayaan : dan sijil. Projek 'Love In A Box' Tarikh pelaksanaan : November 2007 Pelaksana : SEDC. 2. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. AJK Pelaksanaan : 1. Pembersihan jalan raya. Program dana . Pembungkusan barang-barang sumbangan orang ramai.

a) Melantik ahli tak rasmi sebagai latihan b) Kursus pendedahan alam sekitar Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek.Kewangan Aktiviti : 1.1 Meningkatkan bilangan ahli kelab 1.5 Nama Projek. a) Meningkatkan keahlian secara rasmi b) Meningkatkan ahli tak rasmi dari pelajar tingkatan 1 . Projek dana . Rotarian advisor. Penjualan bunga ii.Kewangan 3.5 Penetapan dasar Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti. Penjualan makanan semasa Hari Sukan Pemantauan : AJK dan guru penasihat 3. Penjualan makanan pada Hari Sukan PENGURUSAN KELAB PENCINTA ALAM SEKITAR Perancangan Strategik (Tahun 2004 .2 'Fund-Raising' Utusan Pengguna Nama projek : Projek 'Fund-Raising' Objektif : i. Program Keahlian 1. Penetapan dasar : Guru penasihat. Director of Finance Aktiviti : i. Penjualan bunga 2. a) Melantik wakil kelas terdiri dari AJK kebersihan .1 3.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab.2 Penglibatan lebih ramai pelajar dari tingkatan 1 . Kempen Keahlian Objektif. Projek dana . Kempen Keahlian Pelaksanaan.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.3.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.

a) Mencapai penglibatan seratus peratus ahli dalam setiap aktiviti b) Melibatkan diri dalam semua jemputan aktiviti luar anjuran badan tertentu c) Peningkatan bilangan ahli yang mendapat Sijil d) Memenangi Johan Pertandingan Kelab Alam Sekitar terbaik anjuran NREB Penetapan dasar.5 Memenangi Johan pertandingan Kelab PALS terbaik anjuran NREB Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Objektif. pertandingan . Program pencapaian 2. . Terdapat peningkatan jumlah keahlian dalam kelab 2.4 Memenangi pertandingan yang dianjurkan oleh badan luar 2. Reka cipta dan projek projek tertentu seperti kitar semula.badan tertentu 2. a) Mempelbagai aktiviti kelab seperti Minggu Alam Sekitar. pengumpulan akhbar lama dan bahan buangan b) Menghubungi badan luar yang berkaitan dan sentiasa mendapat matlumat tentang aktiviti yang dianjurkan c) Penubuhan Stesen Pendidikan Alam sekitar sebagai projek khas pertandingan (rujuk Prog 7) Tarikh pelaksanaan Feb . a) Aktiviti dalaman di sekolah b) Aktiviti anjuran badan luar c) Projek Khas untuk pertandingan Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Pelaksanaan.2 Melibatkan kelab dalam aktiviti luar anjuran badan .3 Meningkatkan bilangan ahli yang mendapat sijil 2.dan keceriaan kelas sebagai ahli tidak rasmi Kelab PALS b) Memberi kursus kesedaran alam sekitar Tarikh pelaksanaan : Feb .1 Meningkatkan penglibatan ahli dalam setiap aktiviti 2.Mac 2007 Penglibatan : Guru penasihat Guru tingkatan J/kuasa Kelab PALS AJK kebersihan dan keceriaan kelas Indikator Kejayaan. Tugas guru penasihat Aktiviti.Okt 2007 Penglibatan.

Program Menambah Dana 3. a) Menambah dana kelab b) Ke arah perjalanan aktiviti kelab yang lebih berkesan Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti . a) Mengadakan aktiviti jualan b) Pengumpulan dan jualan bahan kitar semula Tarikh pelaksanaan : Mac . Badan luar Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan ahli dalam semua aktiviti yang dianjurkan Berjaya mendapat tempat pertama mencari harta karun sempena bulan alam sekitar anjuran NREB 3. Program Minggu Alam Sekitar 4.1 Meningkatkan sumber kewangan 3.2 Wadah menarik penglibatan pelajar Nama Projek Bulan Pendidikan Alam Sekitar Objektif. Projek Menambah Dana Objektif.Guru penasihat.Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat dan Ajk pelajar Indikator kejayaan : Peningkatan dana kelab 4. Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti. J/kuasa pelajar.2 Perjalanan sesuatu aktiviti berjalan dengan lancar Nama Projek. Pengetua Guru Penasihat Nama Projek Bulan Pendidikan Alam sekitar Pelaksanaan. Jualan Pemantauan : Guru penasihat Nama Projek.1 Meningkatkan kesedaran warga sekolah 4. a) Pelancaran Bulan Alam Sekitar Peringkat Sekolah Pemantauan.pertandingan . Projek Menambah Dana Pelaksanaan. a) Pelancaran Bulan Pendidikan Alam Sekitar b) Perancangan aktiviti (i) Pertandingan . a) Meningkatkan kesedaran menjaga alam sekitar b) Menarik lebih ramai penglibatan pelajar Penetapan dasar.

2 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan amalan 3Rs Nama Projek 1. a) Projek kitar semula b) Pengumpulan bahan kitar semula c) Reka cipta dari bahan kitar semula d) Edaran buletin. Reuse dan Recycle Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti.kelas b) Kotak kitar semula di bilik guru c) Pengasingan bahan untuk reuse dan recycle d) edaran buletin / poster /pamplet e) Pertandingan mencipta / menghias bulan kemerdekaan dengan bahan buangan f) Kempen pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac . Program 3Rs My Way Of Life 5. pamplet dan poster Pemantauan. a) Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah tentang kepentingan amalan 3Rs b) Menanam kesedaran tentang Reduce. 6.Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat J/kuasa pelajar warga sekolah Kerjasama Panitia Sejarah Indikator kejayaan. Tugas guru penasihat Nama Projek Projek kempen kesedaran kitar semula Pelaksanaan. Program kesedaran alam sekitar .1 Penekanan amalan 3Rs dalam Kehidupan seharian 5. Projek kempen kesedaran kitar semula Objektif.(ii) Penglibatan setiap kelas c) Kempen kesedaran d) Ceramah alam sekitar e) Pertandingan sudut alam sekitar kelas f) Kaji selidik dan kajian Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Penglibatan : Semua warga sekolah Anjuran bersama Kelab Geografi Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti sepanjang Bulan Alam Sekitar 5. a) Kotak kitar semula di kelas . Warga sekolah dapat membezakan konsep 3Rs dengan membunag bahan ke dalam tempat yang telah ditentukan.

a) Kerjasama Jabatan Hutan melabel pokok b) Projek CPCP . Projek " Mesej Dari Alam" Objektif.2 Kesedaran menjaga dan mengekal kan kebersihan Nama projek. a) Menanam kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti.lagu tentang alam Pemantauan : Guru penasihat Nama projek Projek Cintai Alam Kita Pelaksanaan.1 2. 1.kempen dan penyebaran maklumat Pemantauan : Guru penasihat 6. a) Program melabel tumbuhan b) Menjaga ikan dan kolam ikan c) Kebersihan dan keceriaan tandas sekolah d) Kempen " Jangan Buang Sampah" e) Kempen . a) Meningkatkan kesedaran alam hanya satu b) Menanam keinsafan tentang kaitan alam dan manusia Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti.Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah 6.Okt 2007 . Projek Cintai Alam Kita Objektif. menjaga dan menyukat tumbesaran c) Pembersihan kolam ikan dan menjaga ikan d) Melukis mural kesedaran alam sekitar e) Kempen kebersihan tandas pelajar f) Mewujudkan sudut alam sekitar di setiap kelas g) Edaran poster / pamplet / bulletin h) Banting / stand alam sekitar di kawasan Strategic i) Kempen " Jangan Buang Sampah" j) Kempen "Pokok Bersejarah" k) kempen kesedaran pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac . a) Kempen kesedaran b) Kajian dan kaji selidik c) Tayangan d) Ceramah e) Pemasangan lagu .menanam pokok .

okt 2006 Penglibatan : Guru penasihat dan j/kuasa Kelab AJK Kebersihan kelas Pihak luar yang berkaitan Warga sekolah Radio sekolah Indikator kejayaan Melalui kaji selidik kedua dan perbandingan dengan kaji selidik pertama dapat mengesan kesedaran 7.1 Mewujudkan stesen yang dapat memberi didikan tentang alam dan kepentingan menjaganya 7. Program Stesen Pendidikan Alam Sekitar 7. a) Mewujudkan satu stesen Pendidikan Alam sekitar yang menjadi tempat rujukan dan pembelajaran b) Menanam kesedaran tentang alam yang semakin hilang c) Meningkatkan keinsafan agar sentiasa .lagu bertema alam melalui radio sekolah d) Mengaktifkan sudut alam sekitar di kelas e) Pengumpulan keratan akhbar tentang kerosakan alam Tarikh pelaksanaan : Mac .2 Menjadikan stesen tempat rujukan dan pembelajaran alam sekitar Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Objektif. a) Menjalankan aktiviti kaji selidik tentang kesedaran mengenai alam b) Meminta khidmat pihak luar seperti NREB / Jabatan Hutan mengenai tayangan /ceramah/ bengkel alam sekitar c) Pemasangan lagu .Penglibatan : J/kuasa Kelab Pals Semua warga sekolah Projek "Mesej Dari Alam " Pelaksanaan.

Ogos 2007 Penglibatan Pihak pengurusan sekolah Guru penasihat J/kuasa pelajar Badan . 8. Program lawatan sambil belajar. Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti. Penggunaan yang maksimum oleh semua pihak Meningkatnya kesedaran. .1 Mewujudkan kesedaran tentang Kepentingan menjaga alam. 8. a) Perancangan ke arah tertubuhnya sebuah stesen alam sekitar b) Pelancaran dan perasmian c) Sebaran maklumat Pemantauan: Pengetua Guru penasihat Nama Projek Stesen Pendidikan Alam Sekitar Pelaksanaan.2 Kesedaran memelihara tumbuhan Yang hampir pupus.menjaga alam dengan baik Penetapan dasar. Nama Projek Lawatan Sambil Belajar. 8. a) Membuat kertas kerja ke arah mewujudkan sebuah stesen alam sekitar b) Mendapatkan kawasan yang sesuai c) Permohonan sumbangan d) mendapat khidmat nasihat dari badan berkaitan seperti Jabatan Hutan dll e) Pembinaan f ) Program perasmian g) Sebaran maklumat Tarikh pelaksanaan Mac .3 Memupuk perasaan sayang terhadap Alam dan haiwan. Memenangi pertandingan 8.badan luar Indikator kejayaan Terbinanya sebuah stesen Pendidikan Alam sekitar.

d) Menetapkan tarikh. Tarikh pelaksanaan Mac . Pemantauan: Pengetua Guru Penasihat Nama Projek: Lawatan Sambil Belajar Pelaksanaan: a) Membuat kertas kerja. . Penetapan dasar: Pengetua Tugas guru Penasihat Aktiviti: a) Lawatan ke La Hot Spring. c) Menentukan bilangan pelajar . c) Memupuk perasaan sayang terhadap alam Dan haiwan. e) Mendapatkan penerangan dari pegawai yang Terlibat.pemuliharaan dan pemeliharaan tumbuhan dan haiwan. b) Menghantar surat permohonan.Objektif: a) Mewujudkan kesedaran tentang kepentingan Menjaga alam. b) Lawatan ke loji pembersihan air. b) Melahirkan kesedaran untuk memelihara Tumbuhan yang hamper pupus.Ogos 2007 Penglibatan Pihak Pengurusan sekolah Guru Penasihat J/Kuasa Pelajar Ahli Kelab Badan-badan Luar Indikator Kejayaan Hasil lawatan pelajar mendapat pelbagai maklumat yang berkaitan dengan penjagaan.

Projek keahlian Nama projek : Objektif : i) Kempen keahlian Meningkatkan keahlian Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 1. Program Keahlian 1. Kempen keahlian Aktiviti : .2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 1.1 25 32 35 1.PENGURUSAN KELAB SKIM LENCANA ANTI-DADAH Perancangan Strategik (Tahun 2006.1Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2006 2006 2007 1.

Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklum balas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2. 2. lawatan pameran.6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. inhalan. 2. ii) Mempertanggung-jawabkan ahliahli SLAD dengan projek-projek atau aktiviti anti dadah atau pendidikan pencegahan.70 % . 2.Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T. .1 Meningkatkan kualiti ahli SLAD kepada 60%-70%. Program Pencapaian Kualiti Dan Keberkesanan ahli 2.1.2. 2.1 Supaya mereka menjadi pengaruh positif yang kuat untuk menyampaikan mesej anti dadah dan segala gejala sosial yang lain. Objektif : i) Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui program dan projek yang diadakan. Pencetakan borang promosi yang menarik. alkohol dan AIDS) 2.1Supaya ahli-ahli SLAD menjadi model/contoh yang baik untuk tidak melibatkan diri dalam gejala-gejala negatif ( rokok.1. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Penghasilan Buku Skrap. pil khayal. ceramah. penyalahgunaan dadah.2 Meningkatkan keberkesanan ahli SLAD kepada 60 % .

Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Kesungguhan dan ketekunan yang ditunjukkan oleh pelajar melalui buku skrap yang telah dihasilkan. Jabatan Kesihatan Sarawak Dan Penjara Pelaksanaan : 1. Ujian Air Kencing pelajar secara selektif 2. Pameran Anti-Dadah . Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3. Jabatan Narkotik PDRM. alkohol dan AIDS. Nama Program : 2. Lawatan ke Pusat Serenti Rujuk Lampiran Pelan Operasi ( Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli ) Nama Projek : 1. inhalan. penyalahgunaan dadah. Penghasilan Buku Skrap 2. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah Tarikh pelaksanaan : April hingga Jun Pelaksana : Jabatan Pendidikan dengan kerjasama Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Sarawak. Ceramah Anti-Dadah 3. Lawatan ke Pusat Serenti Pemantauan : Guru penasihat 2. Penghasilan Buku Skrap Tarikh pelaksanaan : Januari hingga Jun Pelaksana : Guru Penasihat Pelaksanaan : 1.Memberi taklimat berkenaan syarat-syarat dan tatacara penghasilan buku skrap 2. Mengadakan sistem penilaian ahli sebagai satu syarat penganugerahan sijil dan lencana SLAD Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti : 1. Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli Aktiviti : 1. pil khayal. Penghasilan Buku Skrap 2.iii) iii) Memberi input kepada ahli-ahli SLAD tentang bahaya dan kesan buruk rokok. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3.

Sasaran bilangan ahli TOV 2005 2005 2006 2007 1. Mendapatkan surat kebenaran lawatan daripada Pusat Serenti 2. Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Maklum balas positif terhadap borang penilaian program lawatan yang diedarkan kepada pelajar PENGURUSAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 .40 orang.1 10 10 30 40 1. Projek keahlian Nama projek : Promosi Kelab Bimbingan & Kerjaya Objektif : vi. Lawatan ke Pusat Serenti Tarikh pelaksanaan : 8 April 2006 Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK Program Pelaksanaan : 1. Tempahan makanan dan pengangkutan untuk ahli 3.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 7. Program Keahlian Meningkatkan dan mengekal bilangan kepada 30 . Maklum balas positif terhadap ceramah dan pameran yang Nama Projek : 3. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Promosi semasa orientasi T6 Rendah Guru penasihat Pemantauan : .Indikator kejayaan : diadakan. Menambahkan bilangan ahli kelab.

Lawatan Kerjaya 5. Meningkatkan pencapaian kelab Aktiviti : 1. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 . Inventori Kerjaya 3. Menambahkan aktiviti-aktiviti dalam aspek kerjaya. Laluan Kerjaya Pemantauan : Guru penasihat 2. Perkongsian Hobi 2. Promosi semasa Orientasi T6 Rendah 8. . Temuduga Kerjaya 4. Inventori Kerjaya 3. Temuduga Kerjaya 4. Perkongsian oleh ahli kelab tentang kepada pelajar lain. Kempen keahlian Aktiviti : 9. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : 1. Promosi dari kelas ke kelas 10.1 10 10 30 40 2. Laluan Kerjaya Pelan Operasi ~ 1.1 (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Perkongsian Hobi 2.5 15 MEI untuk Orientasi T6 Rendah Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK sesi 2006 diketuai Presiden Kelab Pelaksanaan : 3.1. Lawatan Kerjaya 5. Projek Mengaktifkan Kelab Nama projek : Projek Mengaktifkan Kelab Objektif : i. Program Pencapaian Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil ( kehadiran penuh dan aktif ) Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2005 2005 2006 2007 2.

Semua maklumat dikumpul dan dibentangkan. Perkongsian Hobi Tarikh pelaksanaan : Februari 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Setiap ahli membawa dan menceritakan hobi masing-masing. Maklumat yang didapati akan direkodkan dan dipaparkan pada papan notis untuk dibaca oleh semua pelajar. Setiap ahli mengisi inventori minat kerjaya. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah. 2. diberi takfsiran daripada inventori. 2. Ahli-ahli diminta mengendalikan inventori minat kerjaya dengan rakan-rakan lain. Inventori Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1.3 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 3. 3. Pelan Operasi ~ 2. Setiap ahli diminta menemuduga dan mendapatkan maklumat tentang pelbagai pekerjaan di sekolah mengikut borang soal selidik yang disediakan.4. Hobi-hobi dikaitkan dengan kerjaya Indikator kejayaan : Ahli-ahli berkongsi hobi dan menambahkan maklumat serta pengetahuan kerjaya yang berkaitan. Bilangan rakan yang mengisi inventori minat kerjaya direkodkan. Temuduga Kerjaya : Pekerjaan-pekerjaan di sebuah sekolah menengah. . Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah. 2. Tarikh pelaksanaan : April 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Borang promosi yang menarik diedarkan untuk mendapat maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Pelan Operasi ~ 2.1 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 1. Pelan Operasi ~ 2.2 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 2.

2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006 ) Pelan Operasi 1. Lawatan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Jun 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Indikator kejayaan : sesuatu bidang. Mengadakan lawatan sambil belajar untuk menambahkan maklumat dalam sesuatu bidang kerjaya. Ahli-ahli menambahkan maklumat kerjaya dalam sesuatu Pelan Operasi ~ 2. Membuat laporan tentang dapatan lawatan sambil belajar.4 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 4.0 Meningkatkan kualiti ahli-ahli PRS dari segi . Ahli-ahli mengetahui halatuju dan laluan kerjaya PENGURUSAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Perancangan Strategik (Tahun 2003 . Laluan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Julai 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1.5 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 5. 2. Mengumpul maklumat kerjaya melalui hasil lawatan. dan berbincang untuk menggariskan laluan kerjaya dalam beberapa bidang. Indikator kejayaan : bidang.Pelan Operasi ~ 2.

Nama Projek : Program-program Latihan PRS 2 .0 1.1 Sasaran Keberkesanan Programprogram latihan PRS : 2006 ~ 88% 2007 ~ 90% 1. . 3. Pemantauan : Kaunselor Pelajar a) b) c) d) Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Latihan Lanjutan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti : PRS A ) ( RUJUK LAMPIRAN LAMPIRAN A Pelan Operasi ~ 1.Objektif : Supaya ahli-ahli PRS boleh berperanan sebagai kawan dan model positif yang berkesan kepada rakan-rakan. Nama Projek a) : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya 2.keberkesanan program latihan PRS 1. Penetapan Dasar : a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4. Objektif : a) Mewujudkan pasukan PRS yang terlatih dalam memberi pertolongan kepada rakan-rakan. a) b) c) d) Aktiviti : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Kem Peningkatan PRS Sesi Perbincangan Kelompok PRS Projek/ Aktiviti PRS 5.

0 1. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. b) Mempertingkatkan dan memantapkan kemahiran-kemahiran ahli-ahli PRS untuk menolong rakan 3. c) Menjadikan ahli-ahli PRS contoh yang positif dan berkesan kepada rakan-rakan dalam aspek tingkah laku. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS lebih berkesan dalam menolong rakan menghadapi dugaan hidup.b) Menyempurkan latihan dalam kemahiran asas ~ kendiri. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahlli-ahli PRS menjadi tempat luahan hati rakanrakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ) Pelan Operasi ~ 1. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. 3. 4. akademik dan perkembangan kendiri. 5. komunikasi dan kaunseling. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia . : Februari ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. : April ~ Mei/ Julai ~ Ogos 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. PRS 3. 4.0 1. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia Pelan Operasi ~ 1. 4. 5. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahli-ahli PRS boleh memainkan peranan sebagai rakan yang berkesan dan memberi pengaruh yang positif rakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ). Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS lebih memahami diri melalui perkongsian diri dan maklum balas rakan. Nama Projek Sebaya b) : Kem Peningkatan Pembimbing Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia 2. Nama Projek c) : Sesi Perbincangan Kelompok PRS : a) Membimbing dan memantau 2. 5. Objektif perkembangan ahli-ahli PRS b) Membolehkan ahli-ahli untuk membincangkan masalah diri / rakan melalui perkongsian kelompok. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. : Mac 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. sosial.

Pelan Operasi ~ 1.0 1. Nama Projek

d) : Aktiviti PRS : a) Khidmat Sekolah b) c)

Khidmat Masyarakat Program Lawatan dan Perjumpaan dengan PRS sekolah lain 2. Objektif : a) Memberi latihan kepada ahliahli PRS dalam aspek-aspek perancangan, pengurusan, kemahiran komunikasi, kerja sosial, dan kerja berpasukan. 3. 4. 5. : April ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS mempelajari pelbagai kemahiran dalam aktivitiaktiviti tersebut agar mereka lebih terbuka, cekap dan matang dalam membantu diri dan membantu orang lain. Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

Perancangan Strategik (Tahun 2003 - 2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Pelan Operasi 2.0 Meningkatkan keberkesanan ahli-ahli PRS menolong rakan. 2.1 Sasaran Keberkesanan Program-program PRS menolong rakan : 2006 ~ 80% 2007 ~ 85% 1. Nama Projek : Program-program PRS menolong rakan. 2 .Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS boleh dijadikan saluran tidak formal untuk rakan meluahkan isi hati dan mencari alternatif tentang cabaran hidup. b) Membantu mengurangkan masalah disiplin sekolah secara tidak formal. 3. Penetapan Dasar :

a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4. Aktiviti : a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan 5. Pemantauan : Kaunselor Pelajar

a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan ( RUJUK LAMPIRAN B )

LAMPIRAN B Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek a) : Program Bimbing Rakan

2. Objektif : a) Memberi bimbingan dan dorongan moral kepada pelajar yang lemah dari segi akademik, nilai, sosial, dan perlakuan. b) Menjadi rakan yang berkesan kepada pelajar lain yang memerlukan pertolongan dan sokongan. 3. 4. 5. : Mac ~ Jun 2006 : Tingkatan 1/2/3 : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Maklum balas pelajar 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan mereka bersikap lebih positif terhadap diri, orang lain, pelajaran dan masa depan. Pelan Operasi ~ 2.0 1. Nama Projek b) : Sesi Membantu Rakan Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

2. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS berfungsi sebagai rakan yang positif dan berkesan untuk membantu rakan yang memerlukan pertolongan.

3. 4. 5.

: Januari ~ Oktober 2006 : Pelajar yang memerlukan pertolongan : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Buku Rekod Aktiviti PRS 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap khidmat PRS dan diharapkan mereka lebih positif dan matang dalam menghadapi situasi hidup.

Tarikh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Personalia

PENGURUSAN KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA Perancangan Strategik (2003 - 2007) Perancangan Taktikal (2006) Pelan Operasi 1. Program keahlian 1.1 1.2 Meningkatkan keahlian sebanyak 10 % setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T3 -T5 sebanyak 10 % setiap tahun bilangan ahli

Sasaran

TOV 2006 2006 2007 1.1 15 17 19 1.2 13 15 17 1. Projek keahlian

Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkat keahlian ii. Penepatan meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 -T5 dasar : Tugas guru penasihat

Projek Meningkatkan Pencapaian Nama projek : Meningkatkan kehadiran Melalui papan notis Objektif : i. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Penetapan dasar : Guru penasihat AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis .0 2. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaa : Minggu kedua sekolah buka Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1. Diedarkan ke setiap kelas Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli 2.Aktiviti : Pemantauan 1. Meningkat kehadiran ahli dalam kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.0 55.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.0 35.3 30. Kempen Promosi : Tugas AJK dari kelas ke kelas Guru Penasihat keahlian Aktiviti : 1.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mendapat sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 2005 2006 2007 2.0 45. Pencetakan bahan promosi 2. Program Pencapaian 2.

1 Kempen Keselamatan Jalan Raya Objektif : i. Pertandingan papan notis Nama projek : 1. Pertandingan papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK kelab serta ahli yang dilantik khas Kos : RM 15 Pelaksanaan : 1. 3. Persediaan awal tentang tarikh. meningkatkan keperihatinan ahli ii. 3. Program Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3. Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas Aktiviti : Membuat buku skrap Nama projek : 1.1 Meningkatkan kefahaman ahli dalam peraturan dan tanda lalulintas Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3. Kuiz Pemantauan : Guru penasihat AJK tentang keselamatan jalan raya tanda dan peraturan lalulintas 3. Pertandingan kuiz Tarikh pelaksaan : Bulan April 2006 Pelaksana : AJK kelab Guru Penasihat .Aktiviti : 1.kos dan tempat 2. Membuat buku skrap ii. Pengedaran borang penyertaan Indikator kejayaan : Penyertaan memberangsangkan Projek : 2. meningkatkan kefahaman tentang Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. Pertandingan membuat buku skrap Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1. Menyediakan bahan untuk notis yang menarik Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus ahli yang mendapat sijil.

1. Jabatan Kesihatan. 1. Program Pengurusan Kelab Kesihatan Merancang dan mengorganisasikan kelab dengan cara yang sistematik dan teratur. Melatih dan mencungkil bakat kepimpinan di kalangan ahli-ahli kelab. Memilih ahli kelab baru setiap tahun untuk memastikan kesinambungan Program 2.1 Pengurusan Ahli Kelab * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan 1. Bank Darah.5 Kesedaran Kehidupan SihatKempen/pameran/minggu kesihatan. Pengedaran borang penyertaan Indikator : Penyertaan yang menggalakkan Pengurusan Kelab Kesihatan Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Penetapan Dasar: Guru penasihat Aktiviti: 1. Persediaan awal tentang tarikh. Kempem Derma Darah 1.Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1.4 1.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan * Pemilihan ahli baru * Mesyuarat Agung Tahunan Objektif: 1. Menjalankan MAT supaya ahli pengurusan yang baru boleh mengambil alih perancangan dan pengurusan aktivti kelab. Pemilihan ahli baru .3 Pertandingan di Luar SekolahKuiz Kesihatan peringkat negeri. kos dan tempat 2.2 Pertandingan di Dalam SekolahPertandingan papan notis 1. 3. Lawatan sambil belajar Lawatan ke hospital.

1. Nama projek: 2. Pemilihan Ahli Baru Tarikh pelaksanaan: Jun 2007( Setelah kemasukan pelajar T6R) Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan Pelaksanaan: 1. 4.engkap yang terdiri daripada ahli- Mesyuarat Agung Tahunan (Rujuk Lampiran A) Perancangan Strategik (Tahun 2004 .2 Pertandingan di Dalam Sekolah . Senarai ahli baru disediakan aetelah diterima daripada guru tingkatan.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. John Ambulance dan bukan merupakan pengawas.Pemantauan: 2. Mesyuarat Agung Tahunan PKKK. Program Pengurusan Kelab Doktor Muda 1. Mengedarkan surat pemilihan ahli kepada semua guru tingkatan T1-T6R 2.. Indikator kejayaan: ahli yang berminat. Penyelaran Gerko Kelab Bukan Akademik dan Guru penasihat. Pelajar yang dipilih untuk mengikuti program harus merupakan ahli PBSM atau St. 3. Senarai ahli yang . Guru tingkatan kelas memilih 4 orang pelajar dari setiap kelas/ Pelajar yang berminat boleh memberi nama kepada guru tingkatan secara sukarela.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan Aktivti: Nama projek: 1.

dan mendapat kedudukan yang memuaskan di dalam pertandingan ini. PKKK. Memilih pelajar-pelajar yang sesuai untuk mengambil bahagian. pihak penganjur.3 Pertandingan Di Luar Sekolah ** Tertakluk kepada penganjur Objektif : 1. Pertandingan Kuiz Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan 1. Menambahkan pengetahuan ahli-ahli yang mengambil bahagian dalam bidang kesihatan. Penetapan dasar : Pengetua. 1. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri iii.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 1. Guru penasihat dan AJK Persatuan Aktiviti : 1. Mengharumkan nama unit di dalam sekolah ii. Indikator kejayaan: Pelajar cuba sedaya upaya untuk bertanding dan berjaya memasuki pusingan akhir dan seterusnya ke peringkat negeri.Objektif: i. 2.2 Pertandingan di Dalam Sekolah Aktiviti: Nama Projek : 1. Menyebarkan maklumat kepada ahli-ahli Penetapan dasar : Pengetua. Perancangan Strategik (Tahun 2004 . 3. PKKK. Menghiasan papan notis persatuan dengan cara yang menarik dan kreatif Indikator kejayaan : Kesedaran ahli-ahli tnetang aktiviti kelab dan maklumat kesihatan pada paras yang tinggi .3 Pertandingan Di Luar Sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. AJK Papan Notis sekolah. Menerima surat jemputan pertandingan. Melatih pelajar-pelajar untuk pertandingan. Mengharumkan nama kelab dan sekolah melalui pertandingan antara sekolah 2. Program Pengurusan Kelab Kesihatan . Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut jadual AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai AJK Publisiti Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Pertandingan Kuiz Kesihatan Tarikh pelaksanaan: April 2007 Pelaksana: Jabatan Kesihatan Pasir Puteh Pelaksanaan: 1. Guru dan AJK Persatuan Aktiviti : Pertandingan Papan Notis Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan Penasihat 1. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri 3.

3. Perancangan Strategik (Tahun 2004 .2 Perkhidmatan Klinik sekolah -Memberikan perkhidmatan klinik sekolah yang berkualiti . 2. Membuat promosi melalui banner. 2.1 Kualiti Doktor MudaMelatih doctor muda yang berkualiti. Minggu Kesihatan Tarikh pelaksanaan: 18-22 April 2007 Pelaksana: AJK Kelab dan semua ahli Kos: RM100. Menjemput penceramah dan menghubung Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 4. radio. surat khabar dan 'flyer'. Minggu Kesihatan 2007 ** Minggu Kesihatan anjur bersama AJK PBSM sekolah 1. pameran dll Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK pengelola Aktiviti: 1.0 Pengurusan Program Kesihatan Meneruskan Program Doktor Muda dan seterusnya melengkapkan dan memurnikan program dari tahun ke tahun.00 (banner) Pelaksanaan: 1.5 Kesedaran Kehidupan Sihat Aktiviti: Nama projek:1. 2.00 Pelaksanaan: 1.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 2. Memberi peluang kepada ahli mempelajari menguruskan kempen. 3. Menentukan aktivti dan rancangan.1. 2. 4. Kempen Derma Darah ( Gabung dengan PBSM) Tarikh pelaksanaan: Mei 2007 Pelaksana: Guru penasihat dan AJK ad-hoc Kos: RM30. Menigkatkan kesedaran ahli-ahli tentang kesihatan dari semua aspek. Menyediakan tempat yang sesuai dan berhubung dengan pihak bank darah HTA Indikator kejayaan: Kuantiti darah yang dikutip memuskan dan orang ramai serta pelajar datang beramai-ramai untuk menderma darah. ujian darah dll Indikator kejayaan: Tahap kesedaran kesihatan ahli kelab dan pelajar lain meningkat. Mendapatkan kebenarkan daripada pengetua. Membuat persediaan untuk pameran.struktur organisasi yang lebih sistematik dan teratur . Menetapkan tarikh dan mendapat kebenaran sekolah 2. Mendapatkan kebenaran dari Jabatan Kesihatan dan menetapkan tarikh derma darah. berpengetahuan dan bertanggungjawab. Nama projek: 2.6 Kesedaran Kehidupan Sihat Objektif: 1. Kempen Derma Darah Pemantauan: Guru penasihat 2.

pengurusan klinik serta pendidikan kesihatan.30-2. pukul 9. bertanggungjawab. memberi ubat yang sesuai.0 Projek Pengurusan Program Doktor Muda Program Doktor Muda Nama Projek: 2. Ceramah Pendidikan Kesihatan Nama projek: 6.* Sistem rekod pesakit * Sistem menyimpan stok ubat 2. Ceramah farmasi ( Rujuk Lampiran B.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Objektif: 1. Indikator kejayaan: Operasi klinik sekolah dijalankan dengan lancar setiap hari dan kedatangan petugas yang memuaskan (90%). Nama projek: 2. Menghasilkan sekumpulan pelajar yang terlatih dan mahir dalam pertolongan cemas. Petugas menjalan tugas seperti membersihkan Bilik Rawatan . Menglahirkan doktor muda yang mesra. Kursus Pertolongan Cemas. Perkhidmatan Di Bilik Rawatan Sekolah Tarikh pelaksanaan: Setiap hari persekolahan. Guru penasihat Aktiviti: 1. Melahirkan sekumpulan pelajar yang menjadi agent penyebaran maklumat kesihatan di dalam sekolah. Penetapan dasar: Peengetua.15 tengah hari. PKKK. 2. Kursus dan latihan 2. dan Pengungkutan. Pemegang kunci buka pintu pada masa bertugas. Berkhidmat di klinik sekolah Pemantuaan: Guru penasuhat dan AJK Kelab Doktor Muda. Nama projek: 3. 'Attachment' di klinik Tempatan Nama projek: 5. 'Stretcher drill'. 3. 4.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2008) . pengurusan kecemasan.0 Program Doktor Muda 2. 3. Ceramah 3. Ceramah 'Clinic Management' Nama projek : 4.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Aktiviti: Nama projek: 1.D E dan F) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . 'Attatchment' di klinik Jabatan Kesihatan 4. berperikemanusiaan dan penyayang.50-10. merekod dan membantu pesakit yang melawat klinik dengan memberi perkhidmatan pertolongan cemas. Pengerusi dan setiauasaha kelab menyediakan Jadual Waktu Bertugas 2. Menggalakkan dan merangsangkan pelajar ke arah kareer dalam bidang perubatan.10 pagi dan 1. C. 2. Pelaksanan: Semua ahli (T4-T6) Pelaksanaan: 1.

Nombor rujukan ini akan dituliskan dalam kad klinik dan kad rekod pesakit.Pelan Operasi 2.2008) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 3.tepat dan selamat. Memberi perkhidnatan klinik sekolah yang berkualiti dengan struktur organisasi yang lebuh sistematik dan teratur.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. Pesakit yang datang ke bilik rawatan dikehendaki memberi maklumat peribadi dalam kad rekod pesakit dan jenis ubat yang dibekalkan direkod dalam kad. Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK Kelab Aktiviti: 1.0 Pengurusan Program Doktor Muda 2. Menyediakan sistem rekod pesakit dan pemberiian ubat yang teratur.0 Pengurusan Skuad Kecemasan Sekolah Melatih ahli skuad kecemasan dan mengurus situasi kecemasan di dalam sekolah dan bilik darjah . 4. cepat. 3. Semua rekod disusun mengikut nombor rujukan untuk menyenangkan kerja simpanan dan pengambilan. kad pengenalan terakhir.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Objektif: 1. Meyimpn rekod pesakit dan stok ubat Pemantuan: Guru penasihat dan AJK Kelab kesihatan. 2. Peljar perlu membawa kad untuk lawatan yang berikutan. Menyediakan sistem penyimpanan stok yang lebih sistematik. 2. 2. Nama projek: 2. Memberi perhidmatan klinik yang mesra. Menyediakan Sistem Rekod Pesakit Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Doktor muda yang bertugas Pelaksanaan: 1. 4. Setiap pesakit yang melawat bilik rawatan akan diberi satu nombor rujukan berdasarkan 4 angka no. 3. Sistem Penyimpanan Stok (Rujuk Lampiran G) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . Indikator kejayaan: Semua rekod pesakit dalam keadaan yang sistematik dan teratur.

Pemantauan: Guru penasihat. Latihan dan kursus 2. 3. 2. Indikator kejayaan: Situasi kecemasan diuruskan dengan cepat dan baik. Kursus Pertolongan Cemas. Tarikh pelaksanan: Sepanjang tahun.3. tepat dan selamat.2 Pelan Tindakan Kecemasan 3. (Contoh Pelan Tindakan Kecemasan di Lampiran H) Perancangan Strategik (Tahun 2004 . 3. Pelan Tindakan Kecemasan diberi kepada setiap kelas bersama senarai pemegang kunci klinik sekolah pada awal tahun melalui guru tingkatan. PKKK.0 Projek Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Aktiviti: Nama projek: 1. 'Stretcher dril'. Pelan Tindakan Kecemasan.0 Projek Pengurusan Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Skuad Kecemasan Nama projek: Objektif: 1. Guru penasihat Aktiviti: 1. Kes-kes kecemasan di dalam kelas dan sekitar sekolah boleh dikendalikan dengan cepat. dan Pengungkutan (Rujuk Lampiran B) Nama projek: 2. Melatih satu skuad kecemasan yang terdiri daripada 4 pelajar (doctor muda) di dalam setiap kelas. .1 Latihan ahli skuad 3. Melahirkan suasana sekolah yang selamat dan sihat. dikutip balik daripada setiap kelas pada akhir tahun.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Memastikan sumber dan kemudahan klinik sekolah diuruskan dengan cermat dan memaksimumkan penggunaan sumber. Ahli skuad kecemasan (juga merupakan doktor muda) diberi taklimat tentang Pelan Tindakan Kecemasan 2. Penetap dasar: Pengetua. Bersedia dan bertugas semasa berlaku kecemasan mengikut carta aliran yang ditetapkan.2007) Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pelan Operasi 4. 3. bersedia setiap masa persekolahan Pelaksana: Skuad Kecemasan setiap kelas Pelaksanaan: 1. Pelan Tindakan Kecemasan 4.

4. Melengkapi Klinik Sekolah Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. . Memeriksa dan 'servis' semua peti kecemasan di dalam sekolah. Menyimpan rekod Indikator kejayaan : Memperolehi item yang dapat memudahkan operasi klinik sekolah. 4. Pembekalan 2. 2. Pihak yang memerlukan peti kecemasan membuat pesanan melalui borang yang disediakan. melengkapi kemudahan klinik sekolah 2.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Objektif: 1. Servis Pemantauan: Guru penasihat 4.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah * Pembekalan ('supply') * Perkhidmatan servis ('servicing') 4. Membekal peti kecemasan kepada semua warga St.1 Program peningkatan prasarana Aktivti: Nama Projek : 1. Pembekalan Peti Kecemasan Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Guru penasihat dan pengerusi Pelaksanaan: 1. Melengkapi Klinik Sekolah Pemantauan : Guru penasihat 4.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Peningkatan Kemudahan Nama Projek : 4. Thomas yang memerlukannya. melengkapi stok ubat untuk keperluan klinik dan semua peti kecemasan di seklah Penetapan Dasar : Pengetua dan guru penasihat Aktiviti : 1. Penetap dasar: Guru penasihat Aktivti: 1.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah Aktivti: Nama projek: 1.Mengenalpasti keperluan dan menyenaraikan item-item yang perlu 2. Memesan item-item 3.1 Program Peningkatan Prasarana/ Ubatan Klinik Sekolah 4.1 Program peningkatan prasarana: * keperluan klinik sekolah * keperluan peti kecemasan sekitar sekolah Objektif : 1.

Menempah dewan dan bilik darjah.2. Tarikh MAT ditetapkan dan diumumkan kepada semua ahli. Senarai AJK 2006 diumumkan dan pengambilalihan tugas dilengkapkan. 4. 4. Ceramah 'Clinic Management' Tarikh pelaksanaan: Feb 2007 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. 3. dan Pengangkutan. 3. Guru penasihat membincang dengan pengerusi Kelab Kesihatan 2007 tentang calon-calon yang sesuai untuk memegang jawatan. 3. Temuduga dijalankan oleh pengerusi dan AJK 2007 diikuti dengan penetapan AJK baru. 4. Lampiran C Nama projek: 3. Mengatur ahli senior sebagai pelatih atau menjemput ahli PBSM dan St. Memohon kebenaran pengetua . Indikator kejayaan: Peratus kehadiran yang tinggi dan semua ahli yang hadir berlajar teknik-twkinik yang betul. 'Stretcher dril'. 5. AJK 2007 berjaya mengambil alih tugas dengan penuh Pelan Operasi ( Program Doktor Muda) Lampiran B Nama projek: : 2. Pelan Operasi: ( Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan) Lampiran A Nama projek: 2. 2. Pengerusi kelab menyediakan peti kecemasan. Peti kecemasan dipulangkan kepada guru penasihat selepas diguna. Hantar boring kepada guru penasihat. Mesyuarat Agung Tahunan Tarikh pelaksanaan: Januari 2007 Pelaksana: Pengerusi dan AJK Kelab Kesihatan 2007dan Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Indikator kejayaan: bertanggungjawab. MAT dijalankan mengikut prosedur biasa. ahli-ahli yang mahir dalam pertolongan cemas Pelaksanaan: 1. Kursus Pertolongan Cemas. Tarikh pelaksanaan: Julai/ Ogos 2007 Pelaksana: Guru penasihat. Penetapan dan pengumuman tarikh. John Ambulance sebagai pelatih. Memohon kebenaran daripada pengetua. 2. Menetapkan tempat dan masa 2. Indikator kejayaan: Semua pesanan dibekalkan dengan peti kecmasan dan pulsngkan dalam keadaan yang baik.

Semua ubat disimpam dalam almari terkunci dan kunci dipegang oleh guru penasihat dan pengerusi kelab sahaja. Menetapkan tempat dan masa 2. Membahagikan ahli-ahli kepada kumpulan (3 orang sekumpulan) dan agihkan tempat dan hari 'attatchment' Indikator kejayaan: Ahli-ahli mendapat pengalaman sebenar dan latihan praktikal dalam klinik tempatan. Menjemput penceramah Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menguruskan bilik rawatan dengan cara yang lebih selamat dan betul. Ceramah Farmasi Tarikh pelaksanaan: April 2006 (Minggu Kesihatan) Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Menetapkan tempat dan masa dengan Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 2. 3. Menjemput penceramah (Ahli Farmasi) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menanmbah pengetuhuan dan menyebarkan pengetahuan berkenaan penggunaan ubat dan 'supplement' Lampiran G Nama projek: 2. di dalam bilik darjah dan di rumag sendiri. 4. Lampiran E Nama projek: 5. Pelan Operasi (Sistem Penyimpanan Stok) Lampiran F Nama projek: 6. Lampiran D sekolah Nama projek : 4. . Ceramah Pendidikan Kesihatan Tarikh pelaksanaan: Mar 2006 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. 2. Memohon kebenaran pengetua 3. Menetapkan tempat dan masa 2. Ahli boleh mengaplikasi apa yang mereka belajar di klinik sekolah. Jenis dan kuantiti ubat direkod. Sistem Penyimpanan Stok Pelaksana: Guru penasihat dan Pengerusi kelab Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksanaan: 1. Memohon kebenaran pengetua 3. 'Attachment' di klinik Tempatan Tarikh pelaksanaan: 13 -15 Mar 2007 (tiga hari) Pelaksana: Guru penasihat dan setiausaha kelab Pelaksanaan: 1. Memohon kebenaran pengetua 3. Pengerusi mengeluarkan ubat yang biasa digunakan dari masa ke semasa ke dalam almari lain untuk diberi kepada pesakit. Guru penasihat memesan ubat yang diperlukan.3. Menjemput penceramah (Pegawai Jabatan Kesihatan) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menyebarkan pengetahuan kesihatan yang diperolehi semasa bertugas di klinik sekolah.

6. Setiap ubat yabng dikeluarkan perlu direkod. Lampiran H PELAN TINDAKAN SKUAD KECEMASAN Jika berlakunya kecemasan di dalam kelas anda. Indikator kejayaan: Penyalahgunaan dan pencuri tidak berlaku dam stok ubat disimpan dengan baik. Ubat yang luput tarikh dihapus dari masa ke semasa. ahli SKUAD KECEMASAN (SK) yang terdiri daripada AHLI KELAB KESIHATAN sila ambil tindakan mengikut carta alir berikut: SMK kamil 2007 .5.

1 .