Anda di halaman 1dari 2

Sistem Maklumat Murid versi 4.

0
Mei2009
A. Installasi
1. Sila pastikan anda membuat backup data terlebih dahulu sebelum menginstall
aplikasi ini. Walaubagaimana pun proses installasi ini tidak akan menghapuskan
SMM versi 3 dan BMM.
2. Anda dikehendaki menginstall kedua-dua aplikasi SMM versi 4 dan kemudian
Aplikasi Convert data.
3. Kedua-dua aplikasi ini akan diinstall ke dalam folder C:\HEM
4. Setelah menginstall kedua-dua aplikasi, anda dikehendaki untuk menjalankan proses
Convert data.

B. Aplikasi Convert Data


1. Sila pastikan proses ini dijalankan hanya sekali sahaja. Jika anda menggunakannya
untuk kali kedua dan seterusnya akan menyebabkan kerosakan data SMM versi 4.
2. Untuk menjalankan proses ini, anda memerlukan data BMM (Borang Maklumat
Murid) yang telah dieksport ke dalam disket.
3. Jika anda hanya mempunyai data SMM sahaja, proses tetap boleh dijalankan tetapi
banyak data tidak akan dapat di'convert' ke dalam SMM versi 4.
4. Setelah selesai menggunakannya sila hapuskan/uninstall Aplikasi Convert.

C. Kandungan CD.
Di dalam CD ini mengandungi:
1. Aplikasi SMM (SMMv4.exe)
2. Aplikasi Convert Data (Con2ver4.exe)
3. Manual Sistem Maklumat Murid (ManualSMM.pdf) - memerlukan aplikasi pdf untuk
dibaca(dibekalkan)
4. Adobe Acrobat Reader (AdbeRdr70.exe) - untuk membaca fail pdf
5. Foxit Reader (FoxitReader23.exe) - untuk membaca fail pdf
6. MS Access Hotfix (MSACCESS.msp) - untuk membetulkan masalah yang terdapat
dalam Microsoft Access iaitu tidak dapat untuk memaparkan kandungan Combo List
dan beberapa masalah lain.
7. Panduan Pengguna MSAccess 2007 (Penggunaan Access 2007.doc)

Amat Sazali & Md Yusoff


Mei 2009