Anda di halaman 1dari 8

ANALISA SWOT SUBJEK SEJARAH

TINGKATAN 1

KEKUATAN KELEMAHAN

 Penggunaan modul Sejarah Daerah sangat menepati  Pelajar kurang berminat belajar subjek sejarah kerana
objektif pembelajaran dan bersesuaian dengan tahap terpaksa mengingat fakta sejarah.
pelajar mengkut aras.  Pelajar malas membaca dan tiada persediaan sebelum
 Respon pelajar amat baik dalam menulis nota dan latihan proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.
yang diberikan oleh guru (90%).  Pelajar kurang memberi tumpuan selepas waktu 7,8 dan 9
 95% pelajar membawa buku teks, buku nota dan latihan  Pelajar tiada motivasi diri dan cepat jemu.
setiap kali waktu pengajaran dan pembelajaran.  Segelintir pelajar tidak membawa buku teks,nota tidak
 100% pelajar mempunyai buku teks sendiri dan mambantu lengkap atau tiada buku rujukan.
proses pengajaran dan pembelajaran.  Pelajar India dan Cina tidak mahir dalam Bahasa Melayu.
 Guru berkeyakinan dan bermotivasi semasa mengajar. Boleh membaca tetapi tidak faham apa yang dibacanya.
 Guru mengunakan pelbagai kaedah untuk merangsang
minat pelajar.

PELUANG ANCAMAN

 Mendapat sokongan dari pihak pentadbir,pelajar  Pelajar kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa dan
bermasalah dapat diambil tindakan selanjutnya. ibu bapa tidak pernah menyemak nota atau latihan yang
diberi oleh guru.
 Guru bukan opsyen mendapat kursus dan bantuan
 Pelajar pintar terikut-ikut kelakuan pelajar yang tiada
daripada rakan-rakan guru sejarah yang opsyen. motivasi diri.
 Kerjasama yang baik daripada Panitia Daerah serta  Kekangan guru untuk mengadakan sesi pemulihan dan
Program-program kecemerlangan peringkat daerah dan pengayaan kerana perlu melakukan tugas rasmi lain.
sekolah dapat membantu
ANALISA SWOT SUBJEK SEJARAH
TINGKATAN 2

KEKUATAN KELEMAHAN

 Penggunaan modul Sejarah Daerah sangat menepati  Pelajar kurang berminat belajar subjek sejarah kerana
objektif pembelajaran dan bersesuaian dengan tahap terpaksa mengingat fakta sejarah.
pelajar mengkut aras.  Pelajar malas membaca dan tiada persediaan sebelum
 Respon pelajar amat baik dalam menulis nota dan latihan proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.
yang diberikan oleh guru (90%).  Pelajar kurang memberi tumpuan selepas waktu 7,8 dan 9
 95% pelajar membawa buku teks, buku nota dan latihan  Pelajar tiada motivasi diri dan cepat jemu.
setiap kali waktu pengajaran dan pembelajaran.  Segelintir pelajar tidak membawa buku teks,nota tidak
 100% pelajar mempunyai buku teks sendiri dan mambantu lengkap atau tiada buku rujukan.
proses pengajaran dan pembelajaran.  Pelajar India dan Cina tidak mahir dalam Bahasa Melayu.
 Guru berkeyakinan dan bermotivasi semasa mengajar. Boleh membaca tetapi tidak faham apa yang dibacanya.
 Guru mengunakan pelbagai kaedah untuk merangsang
minat pelajar.

PELUANG ANCAMAN

 Mendapat sokongan dari pihak pentadbir,pelajar  Pelajar kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa dan
bermasalah dapat diambil tindakan selanjutnya. ibu bapa tidak pernah menyemak nota atau latihan yang
diberi oleh guru.
 Guru bukan opsyen mendapat kursus dan bantuan
 Pelajar pintar terikut-ikut kelakuan pelajar yang tiada
daripada rakan-rakan guru sejarah yang opsyen. motivasi diri.
 Kerjasama yang baik daripada Panitia Daerah serta  Kekangan guru untuk mengadakan sesi pemulihan dan
Program-program kecemerlangan peringkat daerah dan pengayaan kerana perlu melakukan tugas rasmi lain.
sekolah dapat membantu.  Pelajar malas dan tidak mahu berubah
ANALISA SWOT SUBJEK SEJARAH
TINGKATAN 3

KEKUATAN KELEMAHAN

 Penggunaan modul Sejarah Daerah sangat menepati  Pelajar kurang berminat belajar subjek sejarah kerana
objektif pembelajaran dan bersesuaian dengan tahap terpaksa mengingat fakta sejarah.
pelajar mengkut aras.  Pelajar malas membaca dan tiada persediaan sebelum
 Respon pelajar amat baik dalam menulis nota dan latihan proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.
yang diberikan oleh guru (90%).  Pelajar kurang memberi tumpuan selepas waktu 7,8 dan 9
 95% pelajar membawa buku teks, buku nota dan latihan  Pelajar tiada motivasi diri dan cepat jemu.
setiap kali waktu pengajaran dan pembelajaran.  Segelintir pelajar tidak membawa buku teks, nota tidak
 100% pelajar mempunyai buku teks sendiri dan mambantu lengkap atau tiada buku rujukan.
proses pengajaran dan pembelajaran.  Pelajar India dan Cina tidak mahir dalam Bahasa Melayu.
 Guru berkeyakinan dan bermotivasi semasa mengajar. Boleh membaca tetapi tidak faham apa yang dibacanya.
 Guru mengunakan pelbagai kaedah untuk merangsang
minat pelajar.

PELUANG ANCAMAN

 Mendapat sokongan dari pihak pentadbir,pelajar  Pelajar kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa dan
bermasalah dapat diambil tindakan selanjutnya. ibu bapa tidak pernah menyemak nota atau latihan yang
diberi oleh guru.
 Guru bukan opsyen mendapat kursus dan bantuan
 Pelajar pintar terikut-ikut kelakuan pelajar yang tiada
daripada rakan-rakan guru sejarah yang opsyen. motivasi diri.
 Kerjasama yang baik daripada Panitia Daerah serta  Kekangan guru untuk mengadakan sesi pemulihan dan
Program-program kecemerlangan peringkat daerah dan pengayaan kerana perlu melakukan tugas rasmi lain.
sekolah dapat membantu.
 Pelajar malas dan tidak mahu berubah

Cadangan penambahbaikan

BIL CADANGAN SASARAN SUMBER KOS CATATAN

1 Bengkel membina nota sendiri dan teknik Guru pakar/JU


bagaimana mencari nota penting dari buku daerah
teks.
Guru-guru subjek
2 Pendedahan soalan-soalan PMR sebenar kepada Pelajar Tingkatan sejarah
pelajar mengikut topik dan berfokus.
1

3 Mewujudkan Program gerak gempur seperti Dan Guru-guru subjek sekolah


Impian Saujana – Penekanan kepada topikal. sejarah
2

4 Latih tubi berterusan mengikut kebolehan atau Guru-guru subjek


aras pengetahuan pelajar. sejarah
Cadangan penambahbaikan

BIL CADANGAN SASARAN SUMBER KOS CATATAN

1 Latih tubi soalan peperiksaan PMR 5 tahun Guru sejarah


lepas.

2 Minimum silibus ditekankan -dedahkan pelajar Guru sejarah


bab-bab penting. Pelajar Tingkatan

3 Latih tubi buku kerja secara maksimum. 3


Guru sejarah
4 Kelas pengayaan untuk pelajar elit dan mento- sekolah
mentee untuk kelas lemah.

5 Program-program kecemerlangan disusun lebih JU daerah


baik untuk semua pelajar.

6 Gerak gempur/latih tubi berfokus Guru sejarah


ANALISA SWOT SUBJEK SEJARAH
TINGKATAN 4 & 5

KEKUATAN KELEMAHAN

 Sokongan yang baik dari pihak pentadbir dan PPD  Pelajar kurang membaca.
 Komitmen daripada guru sejarah.  Pelajar tidak menguasai topic yang dipelajari.
 Tenaga pengajar opsyen dan berpengalaman.  Pelajar tidak cekap menghasilkan nota yang berkualiti,
 Guru sebagai penanda kertas peperiksaan. ringkas tetapi padat.
 Guru yang bukan opsyen dihantar berkursus.  Pelajar tidak bermotivasi dan tidak berminat dengan mata
 Guru-guru menggunakan pelbagai kaedah untuk menarik pelajaran Sejarah yang dianggap susah untuk diingat.
minat pelajar.  Segelintir pelajar terlibat dengan aktiviti di luar bilik
darjah dan ketinggalan.

PELUANG ANCAMAN

 Pelajar didedahkan dengan ceramah teknik menjawab  Pelajar tidak berminat mata pelajaran Sejarah dan tidak
awal tahun. mahu berusaha untuk memperbaiki kelemahan.
 Sekolah telah merangka pelbagai Program untuk  Pengaruh rakan sebaya di luar sekolah
pelajar-  Ibu bapa tidak mengambil tahu kelemahan anak-anak.
Pelajari seperti kelas tambahan, Program al-Farabi, al-  Pelajar banyak menghabiskan masa di luar dengan aktiviti
Syafie, Impian Saujana 1 dan 2. yang tidak berfaedah.
 Pelajar sering diberi motivasi oleh guru-guru,
pentadbir
sekolah dan kaunselor.
Cadangan penambahbaikan

BIL CADANGAN SASARAN SUMBER KOS CATATAN

1 Latih tubi soalan peperiksaan PMR 5 tahun Guru sejarah


lepas.

2 Minimum silibus ditekankan -dedahkan pelajar Guru sejarah


bab-bab penting. Pelajar Tingkatan

3 Latih tubi buku kerja secara maksimum. 4&5


Guru sejarah
4 Kelas pengayaan untuk pelajar elit dan mento- sekolah
mentee untuk kelas lemah.

5 Program-program kecemerlangan disusun lebih JU daerah


baik untuk semua pelajar.

6 Gerak gempur/latih tubi berfokus Guru sejarah

Disediakan oleh. Disahkan oleh,

__________________ ____________________

(NOR HAZLIN BINTI KUSNON)


KETUA PANITIA SEJARAH.
SMK TAMAN SERI SAUJANA,