Selamat datang ke Laman Web Majlis Daerah Penampang.

Selaras dengan hasrat dan polisi Kerajaan di dalam mengalakkan penggunaan Teknologi Maklumat (IT) pada masa kini, infrastruktur teknologi internet yang disediakan dapat memberi ruang dan peluang kepada Majlis ini untuk memuatkan dan berkongsi maklumat-maklumat penting dengan orang awam berhubung dengan fungsi-fungsi serta perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Oleh kerana fungsi Majlis ini sebagai Pihak berkuasa Tempatan berkait-rapat dengan masyarakat umum yang terdiri dari penduduk setempat, para peniaga, para pelabur serta pelancong, saya berharap Laman Web ini akan dapat memberikan maklumat-mkalumat yang dikehendaki dengan mudah, tepat, cepat dan berkesan. Majlis ini akan cuba sedaya upaya memenuhi kehendak orang awam dan akan memberikan maklumat yang terkini demi untuk memberi kepuasan hati pelanggan khususnya masyarakat yang mempunyai urusan rasmi dengan Majlis Daerah Penampang. Maklumat dalam Laman Web ini akan dikemaskini dari masa ke semasa supaya segala maklumat yang dipaparkan sebenar-benarnya.

Sekali lagi, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Datang ke Laman Web kami dan Selamat Melayarinya. Sekian. SOUDI SAMY Pegawai Eksekutif

Majlis Daerah Penampang telah diwujudkan pada tahun 1958. Pada ketika itu ia dikenali dengan nama Jesselton Rural District Council atau pendeknya JRDC. Kawasan-kawasan jajahan Jesselton Rural District Council pada ketika itu adalah Pekan Telipok sehingga ke Kampung Likas, Kawasan Taman Foh Sang, Taman Stephen dan keseluruhan Daerah Kecil Penampang dan ia berpejabat di Pejabat Daerah Kecil Penampang.

Yang Dipertua Majlis Daerah Luar Bandar Jesselton yang pertama ialah Pegawai Daerah Jesselton, Mr. Blow D.S.O. dimana Ketua Eksekutif ialah Penolong Pegawai Daerah Kecil Penampang. Ahli-ahlinya terdiri daripada Ketua-Ketua Anak Negeri: O.K.K. Laiman Diki bin Siram, Mojimbun Majangkim, Tan Ping Hing, Ewan bin Empok dan Ahsai bin Ghani; Kapitankapitan Cina: Encik Foo Ah Kau (Penampang), Encik Wong Nam Fatt (Telipok), Encik Chin Nyuk (Menggatal), Encik Chin Tsun Yin (Inanam) dan Encik Ng Swee Hock (Putatan); Pemilik-pemilik Harta: Mr. W.C. Callard (Estet Lok Kawi) dan Encik Julius Makajil (Penampang). Pada tahun 1966, Ordinan Kerajaan Tempatan (1961) telah diubah dimana semua ahli-ahli Majlis adalah dilantik oleh Menteri Kerajaan Tempatan Sabah. Dengan pertukaran nama Jesselton ke Kota Kinabalu maka nama JRDC turut bertukar nama kepada KKRDC (Majlis Daerah Luar Bandar Kota Kinabalu). Apabila Lembaga Bandaran Kota Kinabalu telah dinaikkan taraf kepada Majlis Perbandaran Kota Kinabalu pada tahun 1978, ia telah mengambil keseluruhan daerah Kota Kinabalu dan nama Majlis Daerah Luar Bandar Kota Kinabalu turut ditukarkan kepada Majlis Daerah Penampang. Pada 18 Mac 1997, Daerah Kecil Putatan telah ditubuhkan dengan rasminya bagaimanapun, pentadbiran pihak kuasa tempatan di daerah tersebut masih dibawah jagaan Majlis Daerah Penampang.

.

Carta Organisasi .

Kebersihan-kebersihan dalam kawasan restoran ke tahap 90%. Cekap dan Amanah. » Memproses dan meluluskan pengemukaan pelan pembangunan. » Menguatkuasa Undang-Undang Kecil Majlis tanpa pilih kasih: a. c.Peniaga-peniaga/penjaja-penjaja haram . » Memproses dan menyokong permohonan lesen niaga dan operasi yang lengkap dalam tempoh 2 minggu. » Menjamin keselesaan terhadap penggunaan-penggunaan kemudahankemudahan awam. bangunan. pembahagian tanah. y y .Piagam Pelangan y y y y y y y » Bahawa komitmen kami kepada anda adalah memberi perkhidmatan yang Mesra.0%. » Mengadakan sistem pemungutan sampah yang terkini dan boleh diamal sekurang-kurangnya tiap-tiap hari di kawasan komersial. » Memberi perkhidmatan-perkhidmatan kaunter yang berkualiti dan mesra pelanggan. 2 kali seminggu di kawasan perumahan dan sekali seminggu di kawasan luar bandar. e. Kelulusan adalah berpandukan ulasan-ulasan dan sokongan daripada jabatan/agensi-agensi teknikal.Kebersihan perparitan ke tahap 80%.Tahap kecantikan/keindahan Bandar/Alam sekeliling ± 80%.Bangunan-bangunan haram ± 20%. » Melayan Aduan-Aduan Awam dalam tempoh masa pejabat dan memaklumkan dengan segera atas kemajuan-kemajuan aduan. pengubahsuaian bangunan dalam tempoh 2 bulan. d. b. » Pengeluaran Sijil Menduduki Bangunan jika mematuhi syarat-syarat dalam tempoh satu minggu selepas menerima sokongan daripada jabatan/agensiagensi teknikal.

loji dan saluran najis di samping mengenakan cukai-cukai pintu bagi tujuan perbelanjaan Pengurusan Pentadbiran Majlis. » Memberi perkhidmatan-perkhidmatan kebersihan. . pembersihan perparitan.Objektif y y y y y » Mewujudkan satu Penguasa Tempatan yang Berkewibawaan dan Berkemampuan. dan tahap kebersihan yang tinggi. pemotongan rumput. terancang dan moden. lampu-lampu jalan dan penyelenggaraan jalan-jalan di kawasan luar perkadaran Majlis. » Mewujudkan suasana bandar yang indah dengan perlanskapan yang teratur. lampu-lampu jalanraya. » Memberi Kemudahan-Kemudahan kepada penduduk-penduduk terutama sekali dalam kawasan perkadaran seperti perkhidmatan pemungutan sampah. » Mewujudkan Pembangunan Daerah yang tersusun.

Saifudin Hj. PEG. EKSEKUTIF (O) Soudi Samy Ag. Telefon : 088-711711/711712/711713/711538 No. Suod BAHAGIAN Kejuruteraan/Pembangunan Akaun Penguatkuasa Kesihatan Penilaian & Hartanah Lanskap Ketua Kerani KETUA UNIT Presley Anthony Janet P. Staun Saniah Hj. Jumat Ripin Hj. Lajaip Nelson Johnivies Augustine Jr. Achil Nombor Telefon Penting . PEG. EKSEKUTIF (P) PEN.Alamat surat menyurat Pegawai Eksekutif Majlis Daerah Penampang Peti Surat 80 89507 Penampang Pegawai Eksekutif : 088-711575 Jurutera : 088-711686 No. Faks : 088-712588 Hotline : 088-724044 PEGAWAI EKSEKUTIF PEN. Abah Freddy Chong Elbert M.

JKR Penampang Jabatan Bomba. Penampang Jabatan Tanah & Ukur. Penampang Jabatan Pengairan & Saliran. Penampang Penampang Aduan SESB Aduan Jabatan Air 088-711567/711004 088-726536 088-715446 088-711568 088-720931 088-711705 088-712222 15454 088-711767 . Penampang Pejabat Pos.Pejabat Daerah Penampang Jurutera Daerah.

3. kerja tanah) 7. Proses kelulusan pelan perumahan dan kawasan perkadaran 4. Pembangunan lanskap bagi kawasan baru Projek pembangunan baru Mengurus pemanggilan tender/sebutharga Majlis Menyediakan dokumen Tender/Sebutharga Analisa Tender/Sebutharga Mengurus pendaftaran kontraktor. Proses kelulusan penukaran zon 5. lampu jeraya. lanskap. Fungsi Aktiviti 1.) 8. 7. 2. Proses kelulusan pelan pembangunan 2. sistem pembentungan najis. jalanraya. Pengeluaran Sijil Pegangan (O. moden. Penyeliaan dan pelaksanaan projek-projek Penyelarasan dan pengawalan pembangunan di Daerah Penampang Penyelarasan dan perancangan projek pembangunan Majlis . 4.Bahagian Kejuruteraan Objektif Carta Alir Pemprosesan Pelan Objektif Kearah pembangunan yang teratur. dan berwawasan disamping mengekalkan dan memelihara keindahan alam semulajadi. Proses kelulusan pelan pembahagian tanah 1. Proses kelulusan pelan renovasi bangunan 6. 6.C. 5. Proses kelulusan pelan bangunan 3. Proses kelulusan pelan infrastruktur/kemudahan awam (perparitan.

Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem pembentugan najis Majlis 2. Mesyuarat Jawatankuasa Pelan Bangunan 3. Mesyuarat Jawatankuasa Penamaan Jalan dan Peredaran Trafik 4. Pembaikan kerosakan bangunan-bangunan Majlis 2. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan kawasan lapang. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem perparitan 5. Mesyuarat Lembaga Tawaran Penyeliaan harta benda Majlis Pengurusan mesyuarat .Perkhidmatan penyelenggaraan kemudahan awam 1. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan lampu jeraya 4. Pemeriksaan berjadual keatas bangunanbangunan Majlis 1. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan jalanraya Majlis 3. Mesyuarat Jawatankuasa Kecantikan Bandar 5. taman rekreasi dan pusat perkelahan 1. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Majlis 2.

Pengenalan Kelab Sukan dan Rekreasi Kakitangan Majlis Daerah Penampang ditubuhkan pada 6 April 1989.Pengerusi Majlis Daerah Penampang Penasihat . Dengan adanya kerjasama dan persafahman di kalangan ahli-ahli Kelab maka Kelab ini telah berjaya menganjurkan beberapa aktiviti sukan. Staun Arkib Berita Sukan .Pegawai Eksekutif Pengerusi .Mathew S. Bagaimana pun Kelab ini hanya mendapat Perakuan Pendaftaran dari Pendaftar Pertubuhan Malaysia pada 30 Ogos 1990.Puan Angeline Dunstan Setiausaha . Pada mula-mulanya Kelab ini ditubuhkan.Jawatankuasa Sukan.Encik Charles Ebol Bendahari .berita tahun 2001 .Puan Grace Chong Juru Audit . seramai 31 orang ahli sahaja telah mendaftar sebagai ahli tetapi pada masa kini sudah mempunyai 180 orang ahli.Patrick G. Senarai Jawatankuasa bagi tahun 2003-2007 Penaung .Encik Alexander Gumisi Penolong Setiausaha .Encik Robert Malangkig Timbalan Pengerusi .Jawatankuasa Kebajikan 2. Terdapat 3 Jawatankuasa di dalam Kelab ini iaitu terdiri daripada:1.Elbert M.Stanislaus Golingi AJK: Kebajikan . sosial dan kebajikan khas untuk ahli-ahli kelab dan juga kakitangan Majlis. Gumpil Sosial . Bungut Sukan .Jawatankuasa Sosial 3.

3.Bangunan Urusetia Daerah Jadual Pemungutan Selasa. Kompleks Penampang Simpang ke Lembaga Kebudayaan Dewan Majlis Daerah Penampang Pejabat Daerah .Jadual Pemungutan Sampah Moyog Zon Zon Zon Zon Zon Zon Zon 1 2 2a 3 4 5 6 Petagas Zon Zon Zon Zon 1 2 3 4 Perhatian: Jadual pemungutan sampah ini adalah tertakluk kepada perubahan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan.Pekan Dongongon Ke atas Zon 2 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1. 2. 4. Khamis dan Sabtu Jadual Pemungutan Setiap hari . MOYOG Zon 1 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1.

Sekolah St.Datuk Felix Golingi 17. Limbanak 4.Rumah Victor Moosom. Aloysius dan rumah sekitarnya. Private House . Tepi Jalan ke Kolopis 13. Ramayah 5. Gereja Maranatha 19.Kampung Sugud . Kampung Tuavon 10. Maang dan Jalan masuk ke rumah John Lijawi 2. Housing Corporate Dynamics 18. Tepi Jalan Kg. Auto Works).B. Taman Kasigui 8. Water Works dan Kedai Kasigui 9. Balai Raya Kg. padang Pagansakan Inobong) 20.Datuk Fred Jinu 14. Tanaki dan simpang ke rumahY.Jalan Kg. Tan Isnin.Jalan Kasigui (Tabasan Villa) 7. Sekitar Kg. Pogunon 25. Kampung Pogunon 24.Jabatan Haiwan dan rumah sekitarannya 6.Kg. Dombizau dan Pompod Pinapa 3.Kilang Papan . Ponontogon. Simon Totu's house 15. Tuunon 16. Rabu dan Jumaat . Babagon Ke atas Zon 2(a) (Moyog) Jadual Pemungutan Tempat Perlaksanaan 1.S. Masuk ke Water treatment Plant Moyog & Housing 21. Sarapung 23.Sepanjang Jalan ke Kg. Tepi Jalan ke Poliklinik 11. Balai Polis Daerah Penampang & Quarters 6. Kg.Yougan development 7. PogunTrading Kg.Tepi Jalan Kampung Limbanak . Nuluhon Villa .Penampang 5. Ramayah (N. Kampung Kivatu 12. Inobong (Tamu. Walaiku . rumah di sekitar Kg. Dungkahang.Jalan Kg. Kg. Tepi Kampung Tulung 22. Village Rest House Kg.

8 2.Rumah Terrence Manjaji & rumah orang cina Ke atas Zon 3 (Moyog) Jadual Pemungutan Tempat Perlaksanaan 1.(Jamilah) 19.Grand Industrial. Uniang Plastik dan Oriental Ke atas Zon 4 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1.Rumah En.Yong Timber.Sekolah St. Kedai Beverly Hills dan Commercial Industrial Park 5. Fred Moosom dan sekitarnya Kg.Kg.Kedai Towering dan Kedai Victory 3.Monsiat Donggongon 20.Tepi Jalan ke Taman Donggongon . Joseph 11.Borneo Seafood Restaurant 4. Kedai Rodamas. Babah/Bunduon 9.Taman Donggongon Pejabat Pos 17. Grand Industrial Phase 2.Masuk ke Jalan Kandavai (Kg.masuk ke Jalan Pimpikau 16. Michel dan masuk ke Gereja P'pang 12.Sepanjang Jalan ke Pejabat JKR Penampang 13. Taman Manis dan sekitarnya 18.Kedai HSK.Taman High Green. Kedai Nosoob dan Taman Nosoob.Tepi Sekolah St.Tepi Jalan ke Taman Pampang dan Taman Pampang 14.Taman Penampang 1 hingga 3 dan Kedai Taman Penampang Setiap hari Jadual Pemungutan Hari Selesa.Sri Datuk Bernard Dompok 8. Dabak) 15. Penampang Proper 10.Kedai Fu Guan 6. Joseph Convent dan Sekolah St.Private House .House No.Jalan Shantung .Bandar Baru Penampang. 2.Private House . Khamis dan Sabtu .

Taman Palm Villa (Good View) 9. Taman Formosa A1.Jalan Masuk ke Kampung Buzut dan Jalan Domis 5. Kedai Beverly Hills Phase 1 .Kampung Hungab . Beverly Hills Phase 1 8.Taman Hilton 1 hingga 6 Ke atas Zon 5 (moyog) Tempat Perlaksanaan 1. Rabu dan Jumaat .K.Taman Sahabat 1 hingga 4 5.Tepi Jalan Kampung Tinakapan 2. Restaurant Golf View 9.3.Taman BDC Hungab 3.Tepi Jalan Kampung Puluduk (Pivate House) 4. A2.Taman Somerset 8. Syarikat Yu Seng Contractor 7. Taman Jelitana Utama 3. Puuntunoh 6. Khamis dan Sabtu Setiap Hari Isnin.Hungab 10.JKKK Tunoh Ke atas Zon 6 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1.Tepi Jalan Kampung Tunoh ke Simpang Gopuh 7.Sekolah SJKYue Min dan Rumah di sekitarnya 7. Taman KCK Phase 1 4. Beverly Hills Plaza (Setiap hari) 5.Datuk Mobijohn 11.Tepi Jalan Kampung Guunsing ke Sekolah Datuk Peter Mojuntin dan S.Kedai Regency Park dan Taman Regency Parks 6. B dab B1 2. Reservoir 1 dan 2 Jadual Pemungutan Jadual Pemungutan Hari Selesa. Taman Intan 1 dan 2 10.Datin Nancy Mojuntin 4.Otolub 6.

I / Pantai Gorongon Taman Bersatu Ph. Muhibbah / Kg. I Taman Pinex Jalan Kg. I & II Taman Friendship Garden Ph. II Gereja Basil Kediaman YB. IV Taman Petagas Taman Friendship Garden Ph. Taman Golf View 1 hingga Golf View 5 12. Stesen Minyak Esso Ke atas PETAGAS Zon 1 (Petagas) Tempat Perlaksanaan JPS Putatan Putatan Light Industrial Kedai Pekan Putatan Baru (Setiap hari) Taman Bunga Raya Taman Union Putatan Taman Bersatu Ph. Rabu dan Jumaat Selasa.Rahim Ismail Taman Kina Lee Petronas Taman TJ & R Petagas Kg. II & III (Termasuk Kedai) Taman Tema Ph.Putatan Kedai Sendil Industrial Workshop Wira/Fork Land Taman Tanah Mas Taman Tema Ph. III Kg.11. I. Restaurant Senamramai (Setiap hari) 13. Petagas Ke atas Zon 2 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Jadual Pemungutan Jadual Pemungutan Isnin. Khamis dan Sabtu . Peringatan / Jalan Petagas . Contoh Taman Jumbo Ph.

I & II Taman Park Petagas Sri Utama Petagas Taman JUmbo Ph. Kepayan Taman Deluxe Kg. Rabu dan Jumaat Selasa. II) Kg. III Putatan Point/Square Ke atas Zon 3 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Taman Friendship Garden Ph. Buit Hill Putatan Kg. Sapanggil Putatan (Percukaian) Taman Putatan Baru dan Sin Haw (H) B/P Shell Jalan Putatan Kedai Taman Jumbo (Setiap hari) Pasar Pusat Putatan (Setiap hari) Jalan Terawi .Kg. Kepayan Putatan (I/II) Kilang Plastik Uniang Pepsi COla Putatan Taman Kingland Ph. Khamis dan Sabtu Jadual Pemungutan Isnin. Rabu dan Jumaat Selasa. Khamis dan Sabtu . Kuala I/II Putatan SMK/SK Putatan JKR Store/Quarters Taman Darius Kg. I/II Isnin. II Shell Station (Taman Friendship Ph. I/II Taman Bumi (H) Taman Kendara Ph. Ganang (Private houses) Taman Olivia Ph. Peringatan (berhadapan Airport) Jalan Tugu Peringatan (Pivate houses) Kg. I/II SK.Putatan Private House termasuk SK. Kepayan (dekat rumah murah) Jalan Biabas Jalan Gounggang Jalan Dunduok Taman Kepayan Ph.

00 petang . Bangunan Majlis Daerah Penampang Hari Masa 8. Duvanson (Private houses) Kg. Potuki/Tombovo (Private houses) Kg. Rabu dan Jumaat Selasa.3.Taman Nice Kedai Taman Nice Taman Mas Jaya Ke atas Zon 4 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Gardenia Flight Kitchen Putatan (Setiap hari) Desa Hatchery Lok Kawi Lok Kawi Industrial Area Jalan Ramayah .Putatan (Private Houses) Kg.30 petang 8.11. Bawah.00 pagi . Sekambu Petagas Jadual Pemungutan Isnin.30 petang Tutup Isnin -Khamis Jumaat Sabtu/Ahad/Cuti Umum Kadar Harta Bercukai . Khamis dan Sabtu Jadual Kaunter Pembayaran Majlis Daerah Penampang Lokasi : Ting.3.30pagi 2. Petagas/Kg.00pagi .

4. 3. 2.No. 1.05% 1% 3% Kawasan Menarik di Daerah Penampang . 5. Jenis Harta Bangunan Komersial/Industri Rumah Persendirian Di dalam Estet Perumahan Rumah Persendirian Di luar Estet Perumahan Tanah Kosong (Belum dibangunkan) NT/FR Tanah kosong (Belum dibangunkan) CL/TL Kadar Loji Najis Kadar 7% 4% 2% 0. 6.

06. Tugu ini adalah untuk memperingati anak emas orang kadazan iaitu mendiang Datuk Peter Mojuntin yang merupakan tokoh politik yang disegani dan banyak membawa pembangunan di daerah Penampang. Bandar Donggongon adalah pekan utama daerah Penampang.1976. Tugu ini dibina di tengah-tengah Bandar Donggongon. lagi tempat menarik >> empat menarik di daerah Penampang . nama Pekan Donggongon telah ditukar kepada Bandar Donggongon. Tamu Donggongon telah diiktiraf sebagai tamu terbaik di Sabah. Jualan utama di tamu ini adalah hasil-hasil pertanian daripada penduduk kampung dari daerah Penampang dan juga luar daerah.Bandar Dongongon :Dahulunya dikenali sebagai Pekan Donggongon. Tamu ini dibuka pada hari rabu sehingga hari jumaat setiap minggu. Mendiang telah terkorban dalam satu nahas udara pada 06. Pada 1 Januari 2004.

Maklumat lanjut tempat pelancongan di Sabah >> Buhavan Square Gereja Katolik St Michael. Penampang Dewan Siga Tuavon. Penampang Stesen Perikanan Babagon. Penampang .

Empangan Babagon. Penampang .

Johan . Tahun depan jumpa lagi! .B.Pasukan Navaut Darters .Berita kejohanan Dart berpasukan terbuka Penampang 2001 "Kejohanan Dart akan menjadi kalender tahunan melawat Daerah Penampang sempena Pesta Kaamatan" dalam ucapan perasmian oleh Y. Kami Juara !! Naib Johan .000.. Encik Philip Lasimbang Kejohanan Dart Berpasukan Terbuka Penampang Tahun 2001.. Pasukan Navaut Darters (Penampang) memenangi hadiah sebanyak RM 5.00 bersama piala.. Pasukan ini telah mengalahkan 36 pasukan lain dalam kejohanan ini.Pasukan BSRC Dadung Die Hard ..

....KESUREK) Perasmian . cuba gia umban ini dart! .YB ini saja hadiah penganjur .Nah duit yuran. kami tidak menang. Tak pe. kalau ko tidak mau saya ambil nie! (Terima kasih SADA dengan sokong dan bantuan kalian . kalo buli..Gelagat Pasukan Kesurek C . tahun depan mungkin menang! Meja Urusetia (SADA) .

" SEMANGAT KESUKANAN YANG UNGGUL " KESUREK 2001 .