Selamat datang ke Laman Web Majlis Daerah Penampang.

Selaras dengan hasrat dan polisi Kerajaan di dalam mengalakkan penggunaan Teknologi Maklumat (IT) pada masa kini, infrastruktur teknologi internet yang disediakan dapat memberi ruang dan peluang kepada Majlis ini untuk memuatkan dan berkongsi maklumat-maklumat penting dengan orang awam berhubung dengan fungsi-fungsi serta perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Oleh kerana fungsi Majlis ini sebagai Pihak berkuasa Tempatan berkait-rapat dengan masyarakat umum yang terdiri dari penduduk setempat, para peniaga, para pelabur serta pelancong, saya berharap Laman Web ini akan dapat memberikan maklumat-mkalumat yang dikehendaki dengan mudah, tepat, cepat dan berkesan. Majlis ini akan cuba sedaya upaya memenuhi kehendak orang awam dan akan memberikan maklumat yang terkini demi untuk memberi kepuasan hati pelanggan khususnya masyarakat yang mempunyai urusan rasmi dengan Majlis Daerah Penampang. Maklumat dalam Laman Web ini akan dikemaskini dari masa ke semasa supaya segala maklumat yang dipaparkan sebenar-benarnya.

Sekali lagi, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Datang ke Laman Web kami dan Selamat Melayarinya. Sekian. SOUDI SAMY Pegawai Eksekutif

Majlis Daerah Penampang telah diwujudkan pada tahun 1958. Pada ketika itu ia dikenali dengan nama Jesselton Rural District Council atau pendeknya JRDC. Kawasan-kawasan jajahan Jesselton Rural District Council pada ketika itu adalah Pekan Telipok sehingga ke Kampung Likas, Kawasan Taman Foh Sang, Taman Stephen dan keseluruhan Daerah Kecil Penampang dan ia berpejabat di Pejabat Daerah Kecil Penampang.

Yang Dipertua Majlis Daerah Luar Bandar Jesselton yang pertama ialah Pegawai Daerah Jesselton, Mr. Blow D.S.O. dimana Ketua Eksekutif ialah Penolong Pegawai Daerah Kecil Penampang. Ahli-ahlinya terdiri daripada Ketua-Ketua Anak Negeri: O.K.K. Laiman Diki bin Siram, Mojimbun Majangkim, Tan Ping Hing, Ewan bin Empok dan Ahsai bin Ghani; Kapitankapitan Cina: Encik Foo Ah Kau (Penampang), Encik Wong Nam Fatt (Telipok), Encik Chin Nyuk (Menggatal), Encik Chin Tsun Yin (Inanam) dan Encik Ng Swee Hock (Putatan); Pemilik-pemilik Harta: Mr. W.C. Callard (Estet Lok Kawi) dan Encik Julius Makajil (Penampang). Pada tahun 1966, Ordinan Kerajaan Tempatan (1961) telah diubah dimana semua ahli-ahli Majlis adalah dilantik oleh Menteri Kerajaan Tempatan Sabah. Dengan pertukaran nama Jesselton ke Kota Kinabalu maka nama JRDC turut bertukar nama kepada KKRDC (Majlis Daerah Luar Bandar Kota Kinabalu). Apabila Lembaga Bandaran Kota Kinabalu telah dinaikkan taraf kepada Majlis Perbandaran Kota Kinabalu pada tahun 1978, ia telah mengambil keseluruhan daerah Kota Kinabalu dan nama Majlis Daerah Luar Bandar Kota Kinabalu turut ditukarkan kepada Majlis Daerah Penampang. Pada 18 Mac 1997, Daerah Kecil Putatan telah ditubuhkan dengan rasminya bagaimanapun, pentadbiran pihak kuasa tempatan di daerah tersebut masih dibawah jagaan Majlis Daerah Penampang.

.

Carta Organisasi .

Kelulusan adalah berpandukan ulasan-ulasan dan sokongan daripada jabatan/agensi-agensi teknikal. Cekap dan Amanah. b. » Mengadakan sistem pemungutan sampah yang terkini dan boleh diamal sekurang-kurangnya tiap-tiap hari di kawasan komersial.Tahap kecantikan/keindahan Bandar/Alam sekeliling ± 80%. y y . pembahagian tanah. » Menjamin keselesaan terhadap penggunaan-penggunaan kemudahankemudahan awam.Kebersihan-kebersihan dalam kawasan restoran ke tahap 90%. pengubahsuaian bangunan dalam tempoh 2 bulan.Piagam Pelangan y y y y y y y » Bahawa komitmen kami kepada anda adalah memberi perkhidmatan yang Mesra. e. » Memberi perkhidmatan-perkhidmatan kaunter yang berkualiti dan mesra pelanggan. d. 2 kali seminggu di kawasan perumahan dan sekali seminggu di kawasan luar bandar. » Melayan Aduan-Aduan Awam dalam tempoh masa pejabat dan memaklumkan dengan segera atas kemajuan-kemajuan aduan. c.Bangunan-bangunan haram ± 20%. » Menguatkuasa Undang-Undang Kecil Majlis tanpa pilih kasih: a. bangunan. » Memproses dan meluluskan pengemukaan pelan pembangunan.Peniaga-peniaga/penjaja-penjaja haram . » Pengeluaran Sijil Menduduki Bangunan jika mematuhi syarat-syarat dalam tempoh satu minggu selepas menerima sokongan daripada jabatan/agensiagensi teknikal. » Memproses dan menyokong permohonan lesen niaga dan operasi yang lengkap dalam tempoh 2 minggu.Kebersihan perparitan ke tahap 80%.0%.

» Mewujudkan Pembangunan Daerah yang tersusun. » Memberi Kemudahan-Kemudahan kepada penduduk-penduduk terutama sekali dalam kawasan perkadaran seperti perkhidmatan pemungutan sampah. pemotongan rumput. lampu-lampu jalan dan penyelenggaraan jalan-jalan di kawasan luar perkadaran Majlis.Objektif y y y y y » Mewujudkan satu Penguasa Tempatan yang Berkewibawaan dan Berkemampuan. terancang dan moden. » Mewujudkan suasana bandar yang indah dengan perlanskapan yang teratur. pembersihan perparitan. lampu-lampu jalanraya. dan tahap kebersihan yang tinggi. . » Memberi perkhidmatan-perkhidmatan kebersihan. loji dan saluran najis di samping mengenakan cukai-cukai pintu bagi tujuan perbelanjaan Pengurusan Pentadbiran Majlis.

Achil Nombor Telefon Penting . EKSEKUTIF (P) PEN. PEG. Telefon : 088-711711/711712/711713/711538 No. Abah Freddy Chong Elbert M. PEG. EKSEKUTIF (O) Soudi Samy Ag. Saifudin Hj. Suod BAHAGIAN Kejuruteraan/Pembangunan Akaun Penguatkuasa Kesihatan Penilaian & Hartanah Lanskap Ketua Kerani KETUA UNIT Presley Anthony Janet P. Lajaip Nelson Johnivies Augustine Jr. Faks : 088-712588 Hotline : 088-724044 PEGAWAI EKSEKUTIF PEN.Alamat surat menyurat Pegawai Eksekutif Majlis Daerah Penampang Peti Surat 80 89507 Penampang Pegawai Eksekutif : 088-711575 Jurutera : 088-711686 No. Jumat Ripin Hj. Staun Saniah Hj.

Pejabat Daerah Penampang Jurutera Daerah. Penampang Penampang Aduan SESB Aduan Jabatan Air 088-711567/711004 088-726536 088-715446 088-711568 088-720931 088-711705 088-712222 15454 088-711767 . Penampang Jabatan Pengairan & Saliran. Penampang Pejabat Pos. Penampang Jabatan Tanah & Ukur. JKR Penampang Jabatan Bomba.

Proses kelulusan penukaran zon 5. Proses kelulusan pelan renovasi bangunan 6. Proses kelulusan pelan perumahan dan kawasan perkadaran 4. Fungsi Aktiviti 1. Proses kelulusan pelan pembangunan 2. moden. Penyeliaan dan pelaksanaan projek-projek Penyelarasan dan pengawalan pembangunan di Daerah Penampang Penyelarasan dan perancangan projek pembangunan Majlis .Bahagian Kejuruteraan Objektif Carta Alir Pemprosesan Pelan Objektif Kearah pembangunan yang teratur. Proses kelulusan pelan infrastruktur/kemudahan awam (perparitan. 3. 5. Pembangunan lanskap bagi kawasan baru Projek pembangunan baru Mengurus pemanggilan tender/sebutharga Majlis Menyediakan dokumen Tender/Sebutharga Analisa Tender/Sebutharga Mengurus pendaftaran kontraktor. jalanraya.C. 7. kerja tanah) 7. Pengeluaran Sijil Pegangan (O. lampu jeraya. sistem pembentungan najis. Proses kelulusan pelan pembahagian tanah 1. 2. lanskap. dan berwawasan disamping mengekalkan dan memelihara keindahan alam semulajadi. 4. Proses kelulusan pelan bangunan 3.) 8. 6.

Pembaikan kerosakan bangunan-bangunan Majlis 2. Mesyuarat Jawatankuasa Kecantikan Bandar 5.Perkhidmatan penyelenggaraan kemudahan awam 1. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan jalanraya Majlis 3. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Majlis 2. Pemeriksaan berjadual keatas bangunanbangunan Majlis 1. taman rekreasi dan pusat perkelahan 1. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem pembentugan najis Majlis 2. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem perparitan 5. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan lampu jeraya 4. Mesyuarat Jawatankuasa Pelan Bangunan 3. Mesyuarat Lembaga Tawaran Penyeliaan harta benda Majlis Pengurusan mesyuarat . Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan kawasan lapang. Mesyuarat Jawatankuasa Penamaan Jalan dan Peredaran Trafik 4.

Jawatankuasa Sosial 3.Mathew S. Dengan adanya kerjasama dan persafahman di kalangan ahli-ahli Kelab maka Kelab ini telah berjaya menganjurkan beberapa aktiviti sukan.Puan Grace Chong Juru Audit . Gumpil Sosial .Encik Alexander Gumisi Penolong Setiausaha . Senarai Jawatankuasa bagi tahun 2003-2007 Penaung .Puan Angeline Dunstan Setiausaha .Pengerusi Majlis Daerah Penampang Penasihat .Pengenalan Kelab Sukan dan Rekreasi Kakitangan Majlis Daerah Penampang ditubuhkan pada 6 April 1989.Jawatankuasa Kebajikan 2. Bungut Sukan . seramai 31 orang ahli sahaja telah mendaftar sebagai ahli tetapi pada masa kini sudah mempunyai 180 orang ahli. Terdapat 3 Jawatankuasa di dalam Kelab ini iaitu terdiri daripada:1.berita tahun 2001 . Staun Arkib Berita Sukan .Patrick G.Elbert M.Encik Robert Malangkig Timbalan Pengerusi . sosial dan kebajikan khas untuk ahli-ahli kelab dan juga kakitangan Majlis.Stanislaus Golingi AJK: Kebajikan .Pegawai Eksekutif Pengerusi .Jawatankuasa Sukan. Pada mula-mulanya Kelab ini ditubuhkan. Bagaimana pun Kelab ini hanya mendapat Perakuan Pendaftaran dari Pendaftar Pertubuhan Malaysia pada 30 Ogos 1990.Encik Charles Ebol Bendahari .

Kompleks Penampang Simpang ke Lembaga Kebudayaan Dewan Majlis Daerah Penampang Pejabat Daerah . 2. 3.Pekan Dongongon Ke atas Zon 2 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1.Jadual Pemungutan Sampah Moyog Zon Zon Zon Zon Zon Zon Zon 1 2 2a 3 4 5 6 Petagas Zon Zon Zon Zon 1 2 3 4 Perhatian: Jadual pemungutan sampah ini adalah tertakluk kepada perubahan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan.Bangunan Urusetia Daerah Jadual Pemungutan Selasa. 4. Khamis dan Sabtu Jadual Pemungutan Setiap hari . MOYOG Zon 1 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1.

Auto Works). Dungkahang.Jalan Kg. Tuunon 16.Sepanjang Jalan ke Kg. Water Works dan Kedai Kasigui 9. Kg. Pogunon 25. Sarapung 23. Tanaki dan simpang ke rumahY.Tepi Jalan Kampung Limbanak .Rumah Victor Moosom. Babagon Ke atas Zon 2(a) (Moyog) Jadual Pemungutan Tempat Perlaksanaan 1. Gereja Maranatha 19. Ramayah (N. Masuk ke Water treatment Plant Moyog & Housing 21. padang Pagansakan Inobong) 20. Rabu dan Jumaat .Jalan Kg. Private House .Kg. PogunTrading Kg. Walaiku . Balai Raya Kg.Penampang 5. Tan Isnin. Balai Polis Daerah Penampang & Quarters 6. Ponontogon.Kilang Papan . Nuluhon Villa . Village Rest House Kg. Limbanak 4.Datuk Felix Golingi 17. Dombizau dan Pompod Pinapa 3. Sekitar Kg.Datuk Fred Jinu 14. Kampung Tuavon 10. Maang dan Jalan masuk ke rumah John Lijawi 2.Yougan development 7. Aloysius dan rumah sekitarnya. Tepi Jalan ke Poliklinik 11. Kg.Kampung Sugud . Tepi Jalan Kg. Inobong (Tamu.Jalan Kasigui (Tabasan Villa) 7. Ramayah 5. Tepi Jalan ke Kolopis 13. Housing Corporate Dynamics 18. Kampung Kivatu 12. Tepi Kampung Tulung 22. rumah di sekitar Kg. Simon Totu's house 15. Taman Kasigui 8.B.S.Jabatan Haiwan dan rumah sekitarannya 6.Sekolah St. Kampung Pogunon 24.

Monsiat Donggongon 20.Masuk ke Jalan Kandavai (Kg.Bandar Baru Penampang.Rumah Terrence Manjaji & rumah orang cina Ke atas Zon 3 (Moyog) Jadual Pemungutan Tempat Perlaksanaan 1. Penampang Proper 10.Yong Timber. Khamis dan Sabtu .Rumah En. Dabak) 15.Tepi Sekolah St. Joseph Convent dan Sekolah St.House No. 8 2.Kedai Fu Guan 6.(Jamilah) 19.Tepi Jalan ke Taman Donggongon . Kedai Beverly Hills dan Commercial Industrial Park 5.Sepanjang Jalan ke Pejabat JKR Penampang 13.Grand Industrial. Joseph 11.Private House . Babah/Bunduon 9. Kedai Nosoob dan Taman Nosoob.Jalan Shantung .Borneo Seafood Restaurant 4.Sri Datuk Bernard Dompok 8.Taman Penampang 1 hingga 3 dan Kedai Taman Penampang Setiap hari Jadual Pemungutan Hari Selesa.Taman Donggongon Pejabat Pos 17. Kedai Rodamas.Kedai HSK.Sekolah St.Taman High Green. Taman Manis dan sekitarnya 18. Uniang Plastik dan Oriental Ke atas Zon 4 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1.Private House . Michel dan masuk ke Gereja P'pang 12.Kedai Towering dan Kedai Victory 3.Tepi Jalan ke Taman Pampang dan Taman Pampang 14. 2. Fred Moosom dan sekitarnya Kg. Grand Industrial Phase 2.masuk ke Jalan Pimpikau 16.Kg.

Kedai Regency Park dan Taman Regency Parks 6. Reservoir 1 dan 2 Jadual Pemungutan Jadual Pemungutan Hari Selesa. B dab B1 2.Otolub 6. Beverly Hills Plaza (Setiap hari) 5.Taman Sahabat 1 hingga 4 5. Taman Formosa A1.Datuk Mobijohn 11.Kampung Hungab .Tepi Jalan Kampung Guunsing ke Sekolah Datuk Peter Mojuntin dan S. Taman Jelitana Utama 3. Syarikat Yu Seng Contractor 7. Beverly Hills Phase 1 8.Hungab 10.Tepi Jalan Kampung Tunoh ke Simpang Gopuh 7.Jalan Masuk ke Kampung Buzut dan Jalan Domis 5.K.Taman Palm Villa (Good View) 9. Taman KCK Phase 1 4. Puuntunoh 6. Restaurant Golf View 9.Taman Hilton 1 hingga 6 Ke atas Zon 5 (moyog) Tempat Perlaksanaan 1. Taman Intan 1 dan 2 10.Sekolah SJKYue Min dan Rumah di sekitarnya 7. Rabu dan Jumaat .Taman BDC Hungab 3. Kedai Beverly Hills Phase 1 .JKKK Tunoh Ke atas Zon 6 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1.3.Datin Nancy Mojuntin 4.Tepi Jalan Kampung Tinakapan 2.Taman Somerset 8. A2.Tepi Jalan Kampung Puluduk (Pivate House) 4. Khamis dan Sabtu Setiap Hari Isnin.

I & II Taman Friendship Garden Ph. Taman Golf View 1 hingga Golf View 5 12. II Gereja Basil Kediaman YB.Rahim Ismail Taman Kina Lee Petronas Taman TJ & R Petagas Kg. Khamis dan Sabtu . Rabu dan Jumaat Selasa. I Taman Pinex Jalan Kg. III Kg. Contoh Taman Jumbo Ph. Muhibbah / Kg.Putatan Kedai Sendil Industrial Workshop Wira/Fork Land Taman Tanah Mas Taman Tema Ph. II & III (Termasuk Kedai) Taman Tema Ph. I.11. I / Pantai Gorongon Taman Bersatu Ph. IV Taman Petagas Taman Friendship Garden Ph. Restaurant Senamramai (Setiap hari) 13. Peringatan / Jalan Petagas . Stesen Minyak Esso Ke atas PETAGAS Zon 1 (Petagas) Tempat Perlaksanaan JPS Putatan Putatan Light Industrial Kedai Pekan Putatan Baru (Setiap hari) Taman Bunga Raya Taman Union Putatan Taman Bersatu Ph. Petagas Ke atas Zon 2 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Jadual Pemungutan Jadual Pemungutan Isnin.

I/II Isnin. III Putatan Point/Square Ke atas Zon 3 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Taman Friendship Garden Ph. I/II Taman Bumi (H) Taman Kendara Ph. Kepayan Putatan (I/II) Kilang Plastik Uniang Pepsi COla Putatan Taman Kingland Ph. I/II SK. Buit Hill Putatan Kg. II) Kg. Kuala I/II Putatan SMK/SK Putatan JKR Store/Quarters Taman Darius Kg. Khamis dan Sabtu . Peringatan (berhadapan Airport) Jalan Tugu Peringatan (Pivate houses) Kg. I & II Taman Park Petagas Sri Utama Petagas Taman JUmbo Ph. Rabu dan Jumaat Selasa. Khamis dan Sabtu Jadual Pemungutan Isnin.Kg. Rabu dan Jumaat Selasa.Putatan Private House termasuk SK. Kepayan (dekat rumah murah) Jalan Biabas Jalan Gounggang Jalan Dunduok Taman Kepayan Ph. Kepayan Taman Deluxe Kg. II Shell Station (Taman Friendship Ph. Ganang (Private houses) Taman Olivia Ph. Sapanggil Putatan (Percukaian) Taman Putatan Baru dan Sin Haw (H) B/P Shell Jalan Putatan Kedai Taman Jumbo (Setiap hari) Pasar Pusat Putatan (Setiap hari) Jalan Terawi .

3. Khamis dan Sabtu Jadual Kaunter Pembayaran Majlis Daerah Penampang Lokasi : Ting. Sekambu Petagas Jadual Pemungutan Isnin. Potuki/Tombovo (Private houses) Kg. Bawah.11.00 petang .30 petang 8. Rabu dan Jumaat Selasa.Taman Nice Kedai Taman Nice Taman Mas Jaya Ke atas Zon 4 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Gardenia Flight Kitchen Putatan (Setiap hari) Desa Hatchery Lok Kawi Lok Kawi Industrial Area Jalan Ramayah .3.30 petang Tutup Isnin -Khamis Jumaat Sabtu/Ahad/Cuti Umum Kadar Harta Bercukai . Petagas/Kg.00pagi . Bangunan Majlis Daerah Penampang Hari Masa 8.00 pagi . Duvanson (Private houses) Kg.Putatan (Private Houses) Kg.30pagi 2.

Jenis Harta Bangunan Komersial/Industri Rumah Persendirian Di dalam Estet Perumahan Rumah Persendirian Di luar Estet Perumahan Tanah Kosong (Belum dibangunkan) NT/FR Tanah kosong (Belum dibangunkan) CL/TL Kadar Loji Najis Kadar 7% 4% 2% 0. 5. 2. 3. 4.No.05% 1% 3% Kawasan Menarik di Daerah Penampang . 1. 6.

nama Pekan Donggongon telah ditukar kepada Bandar Donggongon. Pada 1 Januari 2004. Bandar Donggongon adalah pekan utama daerah Penampang. lagi tempat menarik >> empat menarik di daerah Penampang .06. Tamu ini dibuka pada hari rabu sehingga hari jumaat setiap minggu. Mendiang telah terkorban dalam satu nahas udara pada 06. Tugu ini adalah untuk memperingati anak emas orang kadazan iaitu mendiang Datuk Peter Mojuntin yang merupakan tokoh politik yang disegani dan banyak membawa pembangunan di daerah Penampang.1976.Bandar Dongongon :Dahulunya dikenali sebagai Pekan Donggongon. Jualan utama di tamu ini adalah hasil-hasil pertanian daripada penduduk kampung dari daerah Penampang dan juga luar daerah. Tamu Donggongon telah diiktiraf sebagai tamu terbaik di Sabah. Tugu ini dibina di tengah-tengah Bandar Donggongon.

Maklumat lanjut tempat pelancongan di Sabah >> Buhavan Square Gereja Katolik St Michael. Penampang . Penampang Stesen Perikanan Babagon. Penampang Dewan Siga Tuavon.

Empangan Babagon. Penampang .

Johan . Pasukan Navaut Darters (Penampang) memenangi hadiah sebanyak RM 5.Pasukan BSRC Dadung Die Hard .Berita kejohanan Dart berpasukan terbuka Penampang 2001 "Kejohanan Dart akan menjadi kalender tahunan melawat Daerah Penampang sempena Pesta Kaamatan" dalam ucapan perasmian oleh Y. Pasukan ini telah mengalahkan 36 pasukan lain dalam kejohanan ini..00 bersama piala.B.... Kami Juara !! Naib Johan .000. Tahun depan jumpa lagi! .Pasukan Navaut Darters . Encik Philip Lasimbang Kejohanan Dart Berpasukan Terbuka Penampang Tahun 2001.

. kami tidak menang.. cuba gia umban ini dart! .YB ini saja hadiah penganjur . tahun depan mungkin menang! Meja Urusetia (SADA) . kalau ko tidak mau saya ambil nie! (Terima kasih SADA dengan sokong dan bantuan kalian . Tak pe. kalo buli..Gelagat Pasukan Kesurek C .KESUREK) Perasmian .Nah duit yuran...

" SEMANGAT KESUKANAN YANG UNGGUL " KESUREK 2001 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful