Selamat datang ke Laman Web Majlis Daerah Penampang.

Selaras dengan hasrat dan polisi Kerajaan di dalam mengalakkan penggunaan Teknologi Maklumat (IT) pada masa kini, infrastruktur teknologi internet yang disediakan dapat memberi ruang dan peluang kepada Majlis ini untuk memuatkan dan berkongsi maklumat-maklumat penting dengan orang awam berhubung dengan fungsi-fungsi serta perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Oleh kerana fungsi Majlis ini sebagai Pihak berkuasa Tempatan berkait-rapat dengan masyarakat umum yang terdiri dari penduduk setempat, para peniaga, para pelabur serta pelancong, saya berharap Laman Web ini akan dapat memberikan maklumat-mkalumat yang dikehendaki dengan mudah, tepat, cepat dan berkesan. Majlis ini akan cuba sedaya upaya memenuhi kehendak orang awam dan akan memberikan maklumat yang terkini demi untuk memberi kepuasan hati pelanggan khususnya masyarakat yang mempunyai urusan rasmi dengan Majlis Daerah Penampang. Maklumat dalam Laman Web ini akan dikemaskini dari masa ke semasa supaya segala maklumat yang dipaparkan sebenar-benarnya.

Sekali lagi, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Datang ke Laman Web kami dan Selamat Melayarinya. Sekian. SOUDI SAMY Pegawai Eksekutif

Majlis Daerah Penampang telah diwujudkan pada tahun 1958. Pada ketika itu ia dikenali dengan nama Jesselton Rural District Council atau pendeknya JRDC. Kawasan-kawasan jajahan Jesselton Rural District Council pada ketika itu adalah Pekan Telipok sehingga ke Kampung Likas, Kawasan Taman Foh Sang, Taman Stephen dan keseluruhan Daerah Kecil Penampang dan ia berpejabat di Pejabat Daerah Kecil Penampang.

Yang Dipertua Majlis Daerah Luar Bandar Jesselton yang pertama ialah Pegawai Daerah Jesselton, Mr. Blow D.S.O. dimana Ketua Eksekutif ialah Penolong Pegawai Daerah Kecil Penampang. Ahli-ahlinya terdiri daripada Ketua-Ketua Anak Negeri: O.K.K. Laiman Diki bin Siram, Mojimbun Majangkim, Tan Ping Hing, Ewan bin Empok dan Ahsai bin Ghani; Kapitankapitan Cina: Encik Foo Ah Kau (Penampang), Encik Wong Nam Fatt (Telipok), Encik Chin Nyuk (Menggatal), Encik Chin Tsun Yin (Inanam) dan Encik Ng Swee Hock (Putatan); Pemilik-pemilik Harta: Mr. W.C. Callard (Estet Lok Kawi) dan Encik Julius Makajil (Penampang). Pada tahun 1966, Ordinan Kerajaan Tempatan (1961) telah diubah dimana semua ahli-ahli Majlis adalah dilantik oleh Menteri Kerajaan Tempatan Sabah. Dengan pertukaran nama Jesselton ke Kota Kinabalu maka nama JRDC turut bertukar nama kepada KKRDC (Majlis Daerah Luar Bandar Kota Kinabalu). Apabila Lembaga Bandaran Kota Kinabalu telah dinaikkan taraf kepada Majlis Perbandaran Kota Kinabalu pada tahun 1978, ia telah mengambil keseluruhan daerah Kota Kinabalu dan nama Majlis Daerah Luar Bandar Kota Kinabalu turut ditukarkan kepada Majlis Daerah Penampang. Pada 18 Mac 1997, Daerah Kecil Putatan telah ditubuhkan dengan rasminya bagaimanapun, pentadbiran pihak kuasa tempatan di daerah tersebut masih dibawah jagaan Majlis Daerah Penampang.

.

Carta Organisasi .

d. » Pengeluaran Sijil Menduduki Bangunan jika mematuhi syarat-syarat dalam tempoh satu minggu selepas menerima sokongan daripada jabatan/agensiagensi teknikal. e. » Menjamin keselesaan terhadap penggunaan-penggunaan kemudahankemudahan awam.Bangunan-bangunan haram ± 20%. 2 kali seminggu di kawasan perumahan dan sekali seminggu di kawasan luar bandar.Peniaga-peniaga/penjaja-penjaja haram .Piagam Pelangan y y y y y y y » Bahawa komitmen kami kepada anda adalah memberi perkhidmatan yang Mesra. pembahagian tanah. pengubahsuaian bangunan dalam tempoh 2 bulan. Cekap dan Amanah.0%. c.Kebersihan-kebersihan dalam kawasan restoran ke tahap 90%. » Menguatkuasa Undang-Undang Kecil Majlis tanpa pilih kasih: a. » Memberi perkhidmatan-perkhidmatan kaunter yang berkualiti dan mesra pelanggan.Tahap kecantikan/keindahan Bandar/Alam sekeliling ± 80%. Kelulusan adalah berpandukan ulasan-ulasan dan sokongan daripada jabatan/agensi-agensi teknikal. » Memproses dan meluluskan pengemukaan pelan pembangunan. » Memproses dan menyokong permohonan lesen niaga dan operasi yang lengkap dalam tempoh 2 minggu. » Melayan Aduan-Aduan Awam dalam tempoh masa pejabat dan memaklumkan dengan segera atas kemajuan-kemajuan aduan. bangunan. y y . » Mengadakan sistem pemungutan sampah yang terkini dan boleh diamal sekurang-kurangnya tiap-tiap hari di kawasan komersial.Kebersihan perparitan ke tahap 80%. b.

» Memberi perkhidmatan-perkhidmatan kebersihan. terancang dan moden. » Mewujudkan suasana bandar yang indah dengan perlanskapan yang teratur. » Memberi Kemudahan-Kemudahan kepada penduduk-penduduk terutama sekali dalam kawasan perkadaran seperti perkhidmatan pemungutan sampah. dan tahap kebersihan yang tinggi. » Mewujudkan Pembangunan Daerah yang tersusun. loji dan saluran najis di samping mengenakan cukai-cukai pintu bagi tujuan perbelanjaan Pengurusan Pentadbiran Majlis. pembersihan perparitan. lampu-lampu jalan dan penyelenggaraan jalan-jalan di kawasan luar perkadaran Majlis.Objektif y y y y y » Mewujudkan satu Penguasa Tempatan yang Berkewibawaan dan Berkemampuan. . lampu-lampu jalanraya. pemotongan rumput.

Jumat Ripin Hj. Staun Saniah Hj. Suod BAHAGIAN Kejuruteraan/Pembangunan Akaun Penguatkuasa Kesihatan Penilaian & Hartanah Lanskap Ketua Kerani KETUA UNIT Presley Anthony Janet P. Achil Nombor Telefon Penting . Telefon : 088-711711/711712/711713/711538 No. EKSEKUTIF (P) PEN. Lajaip Nelson Johnivies Augustine Jr. Saifudin Hj. PEG. Abah Freddy Chong Elbert M.Alamat surat menyurat Pegawai Eksekutif Majlis Daerah Penampang Peti Surat 80 89507 Penampang Pegawai Eksekutif : 088-711575 Jurutera : 088-711686 No. EKSEKUTIF (O) Soudi Samy Ag. PEG. Faks : 088-712588 Hotline : 088-724044 PEGAWAI EKSEKUTIF PEN.

Penampang Jabatan Pengairan & Saliran. Penampang Penampang Aduan SESB Aduan Jabatan Air 088-711567/711004 088-726536 088-715446 088-711568 088-720931 088-711705 088-712222 15454 088-711767 . Penampang Pejabat Pos. JKR Penampang Jabatan Bomba.Pejabat Daerah Penampang Jurutera Daerah. Penampang Jabatan Tanah & Ukur.

Pengeluaran Sijil Pegangan (O. 2. Proses kelulusan pelan perumahan dan kawasan perkadaran 4. lanskap. 4. Penyeliaan dan pelaksanaan projek-projek Penyelarasan dan pengawalan pembangunan di Daerah Penampang Penyelarasan dan perancangan projek pembangunan Majlis . Proses kelulusan pelan pembangunan 2.Bahagian Kejuruteraan Objektif Carta Alir Pemprosesan Pelan Objektif Kearah pembangunan yang teratur.) 8. moden. Proses kelulusan pelan bangunan 3. Pembangunan lanskap bagi kawasan baru Projek pembangunan baru Mengurus pemanggilan tender/sebutharga Majlis Menyediakan dokumen Tender/Sebutharga Analisa Tender/Sebutharga Mengurus pendaftaran kontraktor. Proses kelulusan penukaran zon 5. Proses kelulusan pelan pembahagian tanah 1. dan berwawasan disamping mengekalkan dan memelihara keindahan alam semulajadi. sistem pembentungan najis.C. 3. 6. kerja tanah) 7. 5. jalanraya. Proses kelulusan pelan infrastruktur/kemudahan awam (perparitan. lampu jeraya. 7. Fungsi Aktiviti 1. Proses kelulusan pelan renovasi bangunan 6.

Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem perparitan 5. Mesyuarat Jawatankuasa Pelan Bangunan 3. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan jalanraya Majlis 3. Pemeriksaan berjadual keatas bangunanbangunan Majlis 1. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan lampu jeraya 4. taman rekreasi dan pusat perkelahan 1. Mesyuarat Jawatankuasa Kecantikan Bandar 5. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Majlis 2. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem pembentugan najis Majlis 2.Perkhidmatan penyelenggaraan kemudahan awam 1. Pembaikan kerosakan bangunan-bangunan Majlis 2. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan kawasan lapang. Mesyuarat Lembaga Tawaran Penyeliaan harta benda Majlis Pengurusan mesyuarat . Mesyuarat Jawatankuasa Penamaan Jalan dan Peredaran Trafik 4.

berita tahun 2001 .Pengenalan Kelab Sukan dan Rekreasi Kakitangan Majlis Daerah Penampang ditubuhkan pada 6 April 1989.Stanislaus Golingi AJK: Kebajikan .Jawatankuasa Sosial 3.Puan Grace Chong Juru Audit . Bungut Sukan .Jawatankuasa Sukan. Terdapat 3 Jawatankuasa di dalam Kelab ini iaitu terdiri daripada:1. Staun Arkib Berita Sukan . Gumpil Sosial .Elbert M.Puan Angeline Dunstan Setiausaha .Patrick G.Pegawai Eksekutif Pengerusi . sosial dan kebajikan khas untuk ahli-ahli kelab dan juga kakitangan Majlis.Mathew S. Senarai Jawatankuasa bagi tahun 2003-2007 Penaung .Encik Charles Ebol Bendahari .Encik Robert Malangkig Timbalan Pengerusi . Bagaimana pun Kelab ini hanya mendapat Perakuan Pendaftaran dari Pendaftar Pertubuhan Malaysia pada 30 Ogos 1990.Pengerusi Majlis Daerah Penampang Penasihat . Dengan adanya kerjasama dan persafahman di kalangan ahli-ahli Kelab maka Kelab ini telah berjaya menganjurkan beberapa aktiviti sukan. Pada mula-mulanya Kelab ini ditubuhkan. seramai 31 orang ahli sahaja telah mendaftar sebagai ahli tetapi pada masa kini sudah mempunyai 180 orang ahli.Encik Alexander Gumisi Penolong Setiausaha .Jawatankuasa Kebajikan 2.

Jadual Pemungutan Sampah Moyog Zon Zon Zon Zon Zon Zon Zon 1 2 2a 3 4 5 6 Petagas Zon Zon Zon Zon 1 2 3 4 Perhatian: Jadual pemungutan sampah ini adalah tertakluk kepada perubahan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. 4.Pekan Dongongon Ke atas Zon 2 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1. MOYOG Zon 1 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1.Bangunan Urusetia Daerah Jadual Pemungutan Selasa. Kompleks Penampang Simpang ke Lembaga Kebudayaan Dewan Majlis Daerah Penampang Pejabat Daerah . 2. Khamis dan Sabtu Jadual Pemungutan Setiap hari . 3.

Datuk Felix Golingi 17. Housing Corporate Dynamics 18. Village Rest House Kg. Walaiku . Inobong (Tamu. Auto Works). Private House .Kampung Sugud . Dombizau dan Pompod Pinapa 3. Tepi Kampung Tulung 22. Dungkahang. Limbanak 4. Rabu dan Jumaat . Balai Polis Daerah Penampang & Quarters 6.Rumah Victor Moosom.Jalan Kg.Kg. Tepi Jalan ke Kolopis 13. Taman Kasigui 8.Penampang 5.Jabatan Haiwan dan rumah sekitarannya 6.Sekolah St. Ramayah (N. Masuk ke Water treatment Plant Moyog & Housing 21. PogunTrading Kg.Kilang Papan . Tepi Jalan ke Poliklinik 11. Balai Raya Kg. Pogunon 25. Tanaki dan simpang ke rumahY. Kampung Pogunon 24.Jalan Kg. Tuunon 16.S. Nuluhon Villa . Gereja Maranatha 19. Sarapung 23.B. padang Pagansakan Inobong) 20. Kampung Kivatu 12. Water Works dan Kedai Kasigui 9. Maang dan Jalan masuk ke rumah John Lijawi 2. Aloysius dan rumah sekitarnya. Ponontogon. Kg.Sepanjang Jalan ke Kg.Datuk Fred Jinu 14. Tan Isnin.Jalan Kasigui (Tabasan Villa) 7. Kg. Sekitar Kg.Yougan development 7. Simon Totu's house 15. Ramayah 5.Tepi Jalan Kampung Limbanak . rumah di sekitar Kg. Kampung Tuavon 10. Babagon Ke atas Zon 2(a) (Moyog) Jadual Pemungutan Tempat Perlaksanaan 1. Tepi Jalan Kg.

Rumah Terrence Manjaji & rumah orang cina Ke atas Zon 3 (Moyog) Jadual Pemungutan Tempat Perlaksanaan 1. Joseph 11.Bandar Baru Penampang.Sri Datuk Bernard Dompok 8. Khamis dan Sabtu .Taman Donggongon Pejabat Pos 17.Jalan Shantung . Fred Moosom dan sekitarnya Kg.Borneo Seafood Restaurant 4.Monsiat Donggongon 20.Taman Penampang 1 hingga 3 dan Kedai Taman Penampang Setiap hari Jadual Pemungutan Hari Selesa. Dabak) 15. 2.Sekolah St. Kedai Nosoob dan Taman Nosoob.Tepi Jalan ke Taman Pampang dan Taman Pampang 14. Taman Manis dan sekitarnya 18. Kedai Rodamas. Uniang Plastik dan Oriental Ke atas Zon 4 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1.Private House .Sepanjang Jalan ke Pejabat JKR Penampang 13. Babah/Bunduon 9.Masuk ke Jalan Kandavai (Kg.Kg. Kedai Beverly Hills dan Commercial Industrial Park 5.Kedai HSK.Grand Industrial. 8 2.Kedai Towering dan Kedai Victory 3.House No. Joseph Convent dan Sekolah St.Tepi Jalan ke Taman Donggongon .masuk ke Jalan Pimpikau 16.Yong Timber.(Jamilah) 19.Rumah En. Grand Industrial Phase 2.Tepi Sekolah St. Michel dan masuk ke Gereja P'pang 12. Penampang Proper 10.Private House .Kedai Fu Guan 6.Taman High Green.

Restaurant Golf View 9. Taman Jelitana Utama 3. Taman Formosa A1.Datuk Mobijohn 11.Otolub 6.JKKK Tunoh Ke atas Zon 6 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1. Khamis dan Sabtu Setiap Hari Isnin.Kedai Regency Park dan Taman Regency Parks 6.Hungab 10.Taman Palm Villa (Good View) 9.K.Tepi Jalan Kampung Guunsing ke Sekolah Datuk Peter Mojuntin dan S. Taman Intan 1 dan 2 10.Taman BDC Hungab 3. Rabu dan Jumaat . Beverly Hills Phase 1 8. Reservoir 1 dan 2 Jadual Pemungutan Jadual Pemungutan Hari Selesa.Datin Nancy Mojuntin 4.Taman Sahabat 1 hingga 4 5. B dab B1 2.Kampung Hungab . Puuntunoh 6.Taman Somerset 8. Beverly Hills Plaza (Setiap hari) 5. Kedai Beverly Hills Phase 1 . Taman KCK Phase 1 4. A2.Taman Hilton 1 hingga 6 Ke atas Zon 5 (moyog) Tempat Perlaksanaan 1.Tepi Jalan Kampung Tunoh ke Simpang Gopuh 7.Tepi Jalan Kampung Tinakapan 2.Tepi Jalan Kampung Puluduk (Pivate House) 4.Sekolah SJKYue Min dan Rumah di sekitarnya 7.Jalan Masuk ke Kampung Buzut dan Jalan Domis 5.3. Syarikat Yu Seng Contractor 7.

III Kg.11. Peringatan / Jalan Petagas . Restaurant Senamramai (Setiap hari) 13. Petagas Ke atas Zon 2 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Jadual Pemungutan Jadual Pemungutan Isnin. IV Taman Petagas Taman Friendship Garden Ph.Rahim Ismail Taman Kina Lee Petronas Taman TJ & R Petagas Kg. Stesen Minyak Esso Ke atas PETAGAS Zon 1 (Petagas) Tempat Perlaksanaan JPS Putatan Putatan Light Industrial Kedai Pekan Putatan Baru (Setiap hari) Taman Bunga Raya Taman Union Putatan Taman Bersatu Ph. I & II Taman Friendship Garden Ph. I / Pantai Gorongon Taman Bersatu Ph. Muhibbah / Kg. I Taman Pinex Jalan Kg. Taman Golf View 1 hingga Golf View 5 12. II & III (Termasuk Kedai) Taman Tema Ph. Rabu dan Jumaat Selasa. I. Contoh Taman Jumbo Ph. II Gereja Basil Kediaman YB.Putatan Kedai Sendil Industrial Workshop Wira/Fork Land Taman Tanah Mas Taman Tema Ph. Khamis dan Sabtu .

II) Kg. Ganang (Private houses) Taman Olivia Ph. Kuala I/II Putatan SMK/SK Putatan JKR Store/Quarters Taman Darius Kg. Khamis dan Sabtu Jadual Pemungutan Isnin. Kepayan (dekat rumah murah) Jalan Biabas Jalan Gounggang Jalan Dunduok Taman Kepayan Ph. I/II SK. I/II Taman Bumi (H) Taman Kendara Ph. Kepayan Putatan (I/II) Kilang Plastik Uniang Pepsi COla Putatan Taman Kingland Ph. Sapanggil Putatan (Percukaian) Taman Putatan Baru dan Sin Haw (H) B/P Shell Jalan Putatan Kedai Taman Jumbo (Setiap hari) Pasar Pusat Putatan (Setiap hari) Jalan Terawi . I & II Taman Park Petagas Sri Utama Petagas Taman JUmbo Ph. Rabu dan Jumaat Selasa. Rabu dan Jumaat Selasa. II Shell Station (Taman Friendship Ph. Khamis dan Sabtu . I/II Isnin.Kg. Kepayan Taman Deluxe Kg. III Putatan Point/Square Ke atas Zon 3 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Taman Friendship Garden Ph. Buit Hill Putatan Kg. Peringatan (berhadapan Airport) Jalan Tugu Peringatan (Pivate houses) Kg.Putatan Private House termasuk SK.

Duvanson (Private houses) Kg.Taman Nice Kedai Taman Nice Taman Mas Jaya Ke atas Zon 4 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Gardenia Flight Kitchen Putatan (Setiap hari) Desa Hatchery Lok Kawi Lok Kawi Industrial Area Jalan Ramayah .Putatan (Private Houses) Kg. Petagas/Kg.3.00 pagi . Khamis dan Sabtu Jadual Kaunter Pembayaran Majlis Daerah Penampang Lokasi : Ting. Sekambu Petagas Jadual Pemungutan Isnin. Bangunan Majlis Daerah Penampang Hari Masa 8.00pagi . Rabu dan Jumaat Selasa.11.00 petang . Potuki/Tombovo (Private houses) Kg.30 petang 8.3.30 petang Tutup Isnin -Khamis Jumaat Sabtu/Ahad/Cuti Umum Kadar Harta Bercukai . Bawah.30pagi 2.

6. 1. 4. Jenis Harta Bangunan Komersial/Industri Rumah Persendirian Di dalam Estet Perumahan Rumah Persendirian Di luar Estet Perumahan Tanah Kosong (Belum dibangunkan) NT/FR Tanah kosong (Belum dibangunkan) CL/TL Kadar Loji Najis Kadar 7% 4% 2% 0.05% 1% 3% Kawasan Menarik di Daerah Penampang . 5. 3. 2.No.

Mendiang telah terkorban dalam satu nahas udara pada 06. lagi tempat menarik >> empat menarik di daerah Penampang .1976.06. Tamu Donggongon telah diiktiraf sebagai tamu terbaik di Sabah. Pada 1 Januari 2004. Tugu ini adalah untuk memperingati anak emas orang kadazan iaitu mendiang Datuk Peter Mojuntin yang merupakan tokoh politik yang disegani dan banyak membawa pembangunan di daerah Penampang. Tugu ini dibina di tengah-tengah Bandar Donggongon. Bandar Donggongon adalah pekan utama daerah Penampang. Jualan utama di tamu ini adalah hasil-hasil pertanian daripada penduduk kampung dari daerah Penampang dan juga luar daerah. Tamu ini dibuka pada hari rabu sehingga hari jumaat setiap minggu.Bandar Dongongon :Dahulunya dikenali sebagai Pekan Donggongon. nama Pekan Donggongon telah ditukar kepada Bandar Donggongon.

Penampang Stesen Perikanan Babagon. Penampang Dewan Siga Tuavon.Maklumat lanjut tempat pelancongan di Sabah >> Buhavan Square Gereja Katolik St Michael. Penampang .

Empangan Babagon. Penampang .

Tahun depan jumpa lagi! . Johan .000.Berita kejohanan Dart berpasukan terbuka Penampang 2001 "Kejohanan Dart akan menjadi kalender tahunan melawat Daerah Penampang sempena Pesta Kaamatan" dalam ucapan perasmian oleh Y. Pasukan Navaut Darters (Penampang) memenangi hadiah sebanyak RM 5. Encik Philip Lasimbang Kejohanan Dart Berpasukan Terbuka Penampang Tahun 2001.Pasukan Navaut Darters .00 bersama piala...Pasukan BSRC Dadung Die Hard ..B.. Pasukan ini telah mengalahkan 36 pasukan lain dalam kejohanan ini. Kami Juara !! Naib Johan .

kalo buli. Tak pe..YB ini saja hadiah penganjur .KESUREK) Perasmian . tahun depan mungkin menang! Meja Urusetia (SADA) ..Nah duit yuran... kami tidak menang. kalau ko tidak mau saya ambil nie! (Terima kasih SADA dengan sokong dan bantuan kalian .Gelagat Pasukan Kesurek C .. cuba gia umban ini dart! .

" SEMANGAT KESUKANAN YANG UNGGUL " KESUREK 2001 .