Selamat datang ke Laman Web Majlis Daerah Penampang.

Selaras dengan hasrat dan polisi Kerajaan di dalam mengalakkan penggunaan Teknologi Maklumat (IT) pada masa kini, infrastruktur teknologi internet yang disediakan dapat memberi ruang dan peluang kepada Majlis ini untuk memuatkan dan berkongsi maklumat-maklumat penting dengan orang awam berhubung dengan fungsi-fungsi serta perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Oleh kerana fungsi Majlis ini sebagai Pihak berkuasa Tempatan berkait-rapat dengan masyarakat umum yang terdiri dari penduduk setempat, para peniaga, para pelabur serta pelancong, saya berharap Laman Web ini akan dapat memberikan maklumat-mkalumat yang dikehendaki dengan mudah, tepat, cepat dan berkesan. Majlis ini akan cuba sedaya upaya memenuhi kehendak orang awam dan akan memberikan maklumat yang terkini demi untuk memberi kepuasan hati pelanggan khususnya masyarakat yang mempunyai urusan rasmi dengan Majlis Daerah Penampang. Maklumat dalam Laman Web ini akan dikemaskini dari masa ke semasa supaya segala maklumat yang dipaparkan sebenar-benarnya.

Sekali lagi, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Datang ke Laman Web kami dan Selamat Melayarinya. Sekian. SOUDI SAMY Pegawai Eksekutif

Majlis Daerah Penampang telah diwujudkan pada tahun 1958. Pada ketika itu ia dikenali dengan nama Jesselton Rural District Council atau pendeknya JRDC. Kawasan-kawasan jajahan Jesselton Rural District Council pada ketika itu adalah Pekan Telipok sehingga ke Kampung Likas, Kawasan Taman Foh Sang, Taman Stephen dan keseluruhan Daerah Kecil Penampang dan ia berpejabat di Pejabat Daerah Kecil Penampang.

Yang Dipertua Majlis Daerah Luar Bandar Jesselton yang pertama ialah Pegawai Daerah Jesselton, Mr. Blow D.S.O. dimana Ketua Eksekutif ialah Penolong Pegawai Daerah Kecil Penampang. Ahli-ahlinya terdiri daripada Ketua-Ketua Anak Negeri: O.K.K. Laiman Diki bin Siram, Mojimbun Majangkim, Tan Ping Hing, Ewan bin Empok dan Ahsai bin Ghani; Kapitankapitan Cina: Encik Foo Ah Kau (Penampang), Encik Wong Nam Fatt (Telipok), Encik Chin Nyuk (Menggatal), Encik Chin Tsun Yin (Inanam) dan Encik Ng Swee Hock (Putatan); Pemilik-pemilik Harta: Mr. W.C. Callard (Estet Lok Kawi) dan Encik Julius Makajil (Penampang). Pada tahun 1966, Ordinan Kerajaan Tempatan (1961) telah diubah dimana semua ahli-ahli Majlis adalah dilantik oleh Menteri Kerajaan Tempatan Sabah. Dengan pertukaran nama Jesselton ke Kota Kinabalu maka nama JRDC turut bertukar nama kepada KKRDC (Majlis Daerah Luar Bandar Kota Kinabalu). Apabila Lembaga Bandaran Kota Kinabalu telah dinaikkan taraf kepada Majlis Perbandaran Kota Kinabalu pada tahun 1978, ia telah mengambil keseluruhan daerah Kota Kinabalu dan nama Majlis Daerah Luar Bandar Kota Kinabalu turut ditukarkan kepada Majlis Daerah Penampang. Pada 18 Mac 1997, Daerah Kecil Putatan telah ditubuhkan dengan rasminya bagaimanapun, pentadbiran pihak kuasa tempatan di daerah tersebut masih dibawah jagaan Majlis Daerah Penampang.

.

Carta Organisasi .

c. pengubahsuaian bangunan dalam tempoh 2 bulan. 2 kali seminggu di kawasan perumahan dan sekali seminggu di kawasan luar bandar.Kebersihan perparitan ke tahap 80%. » Melayan Aduan-Aduan Awam dalam tempoh masa pejabat dan memaklumkan dengan segera atas kemajuan-kemajuan aduan. e.Tahap kecantikan/keindahan Bandar/Alam sekeliling ± 80%. bangunan. y y . Cekap dan Amanah. d. » Mengadakan sistem pemungutan sampah yang terkini dan boleh diamal sekurang-kurangnya tiap-tiap hari di kawasan komersial.Piagam Pelangan y y y y y y y » Bahawa komitmen kami kepada anda adalah memberi perkhidmatan yang Mesra.Kebersihan-kebersihan dalam kawasan restoran ke tahap 90%. » Menjamin keselesaan terhadap penggunaan-penggunaan kemudahankemudahan awam. » Memproses dan meluluskan pengemukaan pelan pembangunan. » Memproses dan menyokong permohonan lesen niaga dan operasi yang lengkap dalam tempoh 2 minggu.Peniaga-peniaga/penjaja-penjaja haram .0%. » Menguatkuasa Undang-Undang Kecil Majlis tanpa pilih kasih: a. b.Bangunan-bangunan haram ± 20%. » Memberi perkhidmatan-perkhidmatan kaunter yang berkualiti dan mesra pelanggan. » Pengeluaran Sijil Menduduki Bangunan jika mematuhi syarat-syarat dalam tempoh satu minggu selepas menerima sokongan daripada jabatan/agensiagensi teknikal. pembahagian tanah. Kelulusan adalah berpandukan ulasan-ulasan dan sokongan daripada jabatan/agensi-agensi teknikal.

Objektif y y y y y » Mewujudkan satu Penguasa Tempatan yang Berkewibawaan dan Berkemampuan. » Memberi Kemudahan-Kemudahan kepada penduduk-penduduk terutama sekali dalam kawasan perkadaran seperti perkhidmatan pemungutan sampah. » Mewujudkan Pembangunan Daerah yang tersusun. » Mewujudkan suasana bandar yang indah dengan perlanskapan yang teratur. terancang dan moden. loji dan saluran najis di samping mengenakan cukai-cukai pintu bagi tujuan perbelanjaan Pengurusan Pentadbiran Majlis. pemotongan rumput. . dan tahap kebersihan yang tinggi. pembersihan perparitan. lampu-lampu jalan dan penyelenggaraan jalan-jalan di kawasan luar perkadaran Majlis. lampu-lampu jalanraya. » Memberi perkhidmatan-perkhidmatan kebersihan.

Achil Nombor Telefon Penting . Saifudin Hj.Alamat surat menyurat Pegawai Eksekutif Majlis Daerah Penampang Peti Surat 80 89507 Penampang Pegawai Eksekutif : 088-711575 Jurutera : 088-711686 No. PEG. Faks : 088-712588 Hotline : 088-724044 PEGAWAI EKSEKUTIF PEN. PEG. EKSEKUTIF (P) PEN. Suod BAHAGIAN Kejuruteraan/Pembangunan Akaun Penguatkuasa Kesihatan Penilaian & Hartanah Lanskap Ketua Kerani KETUA UNIT Presley Anthony Janet P. Telefon : 088-711711/711712/711713/711538 No. Jumat Ripin Hj. Lajaip Nelson Johnivies Augustine Jr. Abah Freddy Chong Elbert M. Staun Saniah Hj. EKSEKUTIF (O) Soudi Samy Ag.

Penampang Penampang Aduan SESB Aduan Jabatan Air 088-711567/711004 088-726536 088-715446 088-711568 088-720931 088-711705 088-712222 15454 088-711767 . Penampang Pejabat Pos.Pejabat Daerah Penampang Jurutera Daerah. Penampang Jabatan Pengairan & Saliran. Penampang Jabatan Tanah & Ukur. JKR Penampang Jabatan Bomba.

sistem pembentungan najis. jalanraya. Proses kelulusan pelan bangunan 3. 7. lanskap. Penyeliaan dan pelaksanaan projek-projek Penyelarasan dan pengawalan pembangunan di Daerah Penampang Penyelarasan dan perancangan projek pembangunan Majlis . Proses kelulusan pelan perumahan dan kawasan perkadaran 4. kerja tanah) 7. Pengeluaran Sijil Pegangan (O. 6. Proses kelulusan penukaran zon 5. Fungsi Aktiviti 1. lampu jeraya. Pembangunan lanskap bagi kawasan baru Projek pembangunan baru Mengurus pemanggilan tender/sebutharga Majlis Menyediakan dokumen Tender/Sebutharga Analisa Tender/Sebutharga Mengurus pendaftaran kontraktor. moden. 2.) 8. 3. Proses kelulusan pelan pembahagian tanah 1. dan berwawasan disamping mengekalkan dan memelihara keindahan alam semulajadi. 4.C. 5. Proses kelulusan pelan pembangunan 2. Proses kelulusan pelan renovasi bangunan 6.Bahagian Kejuruteraan Objektif Carta Alir Pemprosesan Pelan Objektif Kearah pembangunan yang teratur. Proses kelulusan pelan infrastruktur/kemudahan awam (perparitan.

Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Majlis 2. Mesyuarat Jawatankuasa Kecantikan Bandar 5. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan kawasan lapang. Pembaikan kerosakan bangunan-bangunan Majlis 2.Perkhidmatan penyelenggaraan kemudahan awam 1. Mesyuarat Lembaga Tawaran Penyeliaan harta benda Majlis Pengurusan mesyuarat . Pemeriksaan berjadual keatas bangunanbangunan Majlis 1. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem perparitan 5. Mesyuarat Jawatankuasa Pelan Bangunan 3. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan lampu jeraya 4. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem pembentugan najis Majlis 2. Mesyuarat Jawatankuasa Penamaan Jalan dan Peredaran Trafik 4. taman rekreasi dan pusat perkelahan 1. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan jalanraya Majlis 3.

Pengerusi Majlis Daerah Penampang Penasihat .Elbert M.Pengenalan Kelab Sukan dan Rekreasi Kakitangan Majlis Daerah Penampang ditubuhkan pada 6 April 1989.Encik Robert Malangkig Timbalan Pengerusi .Mathew S.Pegawai Eksekutif Pengerusi .Jawatankuasa Sukan. Pada mula-mulanya Kelab ini ditubuhkan. seramai 31 orang ahli sahaja telah mendaftar sebagai ahli tetapi pada masa kini sudah mempunyai 180 orang ahli.Jawatankuasa Sosial 3. sosial dan kebajikan khas untuk ahli-ahli kelab dan juga kakitangan Majlis.Encik Charles Ebol Bendahari .Jawatankuasa Kebajikan 2.Puan Angeline Dunstan Setiausaha .Encik Alexander Gumisi Penolong Setiausaha . Dengan adanya kerjasama dan persafahman di kalangan ahli-ahli Kelab maka Kelab ini telah berjaya menganjurkan beberapa aktiviti sukan. Terdapat 3 Jawatankuasa di dalam Kelab ini iaitu terdiri daripada:1. Staun Arkib Berita Sukan .Stanislaus Golingi AJK: Kebajikan .Patrick G.Puan Grace Chong Juru Audit . Gumpil Sosial . Bagaimana pun Kelab ini hanya mendapat Perakuan Pendaftaran dari Pendaftar Pertubuhan Malaysia pada 30 Ogos 1990.berita tahun 2001 . Senarai Jawatankuasa bagi tahun 2003-2007 Penaung . Bungut Sukan .

4. Kompleks Penampang Simpang ke Lembaga Kebudayaan Dewan Majlis Daerah Penampang Pejabat Daerah .Jadual Pemungutan Sampah Moyog Zon Zon Zon Zon Zon Zon Zon 1 2 2a 3 4 5 6 Petagas Zon Zon Zon Zon 1 2 3 4 Perhatian: Jadual pemungutan sampah ini adalah tertakluk kepada perubahan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. MOYOG Zon 1 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1. Khamis dan Sabtu Jadual Pemungutan Setiap hari .Pekan Dongongon Ke atas Zon 2 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1. 3.Bangunan Urusetia Daerah Jadual Pemungutan Selasa. 2.

Ramayah 5. Tepi Jalan ke Poliklinik 11. Masuk ke Water treatment Plant Moyog & Housing 21.Jalan Kg. Kg. Gereja Maranatha 19. Simon Totu's house 15. Dungkahang. Inobong (Tamu. Tepi Kampung Tulung 22.Jalan Kasigui (Tabasan Villa) 7.Sepanjang Jalan ke Kg. rumah di sekitar Kg. Dombizau dan Pompod Pinapa 3. Taman Kasigui 8. Balai Polis Daerah Penampang & Quarters 6. Village Rest House Kg. Kampung Kivatu 12. Balai Raya Kg.B. Kampung Tuavon 10. Babagon Ke atas Zon 2(a) (Moyog) Jadual Pemungutan Tempat Perlaksanaan 1.Kilang Papan .Kg. Tepi Jalan Kg. Housing Corporate Dynamics 18. Auto Works).Jalan Kg. padang Pagansakan Inobong) 20.Yougan development 7. Sarapung 23. Limbanak 4. Tepi Jalan ke Kolopis 13.Datuk Fred Jinu 14. Nuluhon Villa . Tuunon 16.Rumah Victor Moosom.S. Kg. Private House . PogunTrading Kg. Ramayah (N. Pogunon 25. Walaiku . Aloysius dan rumah sekitarnya.Jabatan Haiwan dan rumah sekitarannya 6. Kampung Pogunon 24.Sekolah St. Ponontogon. Maang dan Jalan masuk ke rumah John Lijawi 2.Datuk Felix Golingi 17.Tepi Jalan Kampung Limbanak .Kampung Sugud .Penampang 5. Rabu dan Jumaat . Tanaki dan simpang ke rumahY. Tan Isnin. Water Works dan Kedai Kasigui 9. Sekitar Kg.

Penampang Proper 10. Khamis dan Sabtu .masuk ke Jalan Pimpikau 16.Sepanjang Jalan ke Pejabat JKR Penampang 13.Taman Donggongon Pejabat Pos 17. Taman Manis dan sekitarnya 18. Babah/Bunduon 9.Rumah Terrence Manjaji & rumah orang cina Ke atas Zon 3 (Moyog) Jadual Pemungutan Tempat Perlaksanaan 1.Kedai Fu Guan 6. Fred Moosom dan sekitarnya Kg.Jalan Shantung .Yong Timber.Taman Penampang 1 hingga 3 dan Kedai Taman Penampang Setiap hari Jadual Pemungutan Hari Selesa.Monsiat Donggongon 20. Dabak) 15.Tepi Jalan ke Taman Pampang dan Taman Pampang 14.Borneo Seafood Restaurant 4. 8 2.(Jamilah) 19.House No. Joseph Convent dan Sekolah St. Uniang Plastik dan Oriental Ke atas Zon 4 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1. Kedai Nosoob dan Taman Nosoob. Joseph 11.Tepi Sekolah St. Michel dan masuk ke Gereja P'pang 12.Sri Datuk Bernard Dompok 8.Kedai HSK.Bandar Baru Penampang. Kedai Rodamas.Kg. Grand Industrial Phase 2.Grand Industrial. Kedai Beverly Hills dan Commercial Industrial Park 5.Tepi Jalan ke Taman Donggongon .Sekolah St.Rumah En.Private House .Taman High Green.Masuk ke Jalan Kandavai (Kg.Private House .Kedai Towering dan Kedai Victory 3. 2.

Kedai Beverly Hills Phase 1 . Rabu dan Jumaat .Tepi Jalan Kampung Tinakapan 2. Beverly Hills Plaza (Setiap hari) 5.Sekolah SJKYue Min dan Rumah di sekitarnya 7.JKKK Tunoh Ke atas Zon 6 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1. Taman Jelitana Utama 3.K.Hungab 10. Puuntunoh 6.Kampung Hungab .Taman Hilton 1 hingga 6 Ke atas Zon 5 (moyog) Tempat Perlaksanaan 1.Tepi Jalan Kampung Guunsing ke Sekolah Datuk Peter Mojuntin dan S.Otolub 6. Reservoir 1 dan 2 Jadual Pemungutan Jadual Pemungutan Hari Selesa.Taman BDC Hungab 3.3. B dab B1 2. Khamis dan Sabtu Setiap Hari Isnin.Tepi Jalan Kampung Puluduk (Pivate House) 4.Taman Sahabat 1 hingga 4 5. Taman Formosa A1.Datin Nancy Mojuntin 4. Syarikat Yu Seng Contractor 7.Datuk Mobijohn 11. Taman Intan 1 dan 2 10.Jalan Masuk ke Kampung Buzut dan Jalan Domis 5. Restaurant Golf View 9.Taman Somerset 8. Beverly Hills Phase 1 8. Taman KCK Phase 1 4.Taman Palm Villa (Good View) 9. A2.Kedai Regency Park dan Taman Regency Parks 6.Tepi Jalan Kampung Tunoh ke Simpang Gopuh 7.

I / Pantai Gorongon Taman Bersatu Ph. Peringatan / Jalan Petagas . II & III (Termasuk Kedai) Taman Tema Ph. I & II Taman Friendship Garden Ph.11. Petagas Ke atas Zon 2 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Jadual Pemungutan Jadual Pemungutan Isnin. I. Rabu dan Jumaat Selasa. I Taman Pinex Jalan Kg. III Kg. Khamis dan Sabtu . Muhibbah / Kg. Stesen Minyak Esso Ke atas PETAGAS Zon 1 (Petagas) Tempat Perlaksanaan JPS Putatan Putatan Light Industrial Kedai Pekan Putatan Baru (Setiap hari) Taman Bunga Raya Taman Union Putatan Taman Bersatu Ph. Taman Golf View 1 hingga Golf View 5 12. II Gereja Basil Kediaman YB. Restaurant Senamramai (Setiap hari) 13. Contoh Taman Jumbo Ph.Rahim Ismail Taman Kina Lee Petronas Taman TJ & R Petagas Kg.Putatan Kedai Sendil Industrial Workshop Wira/Fork Land Taman Tanah Mas Taman Tema Ph. IV Taman Petagas Taman Friendship Garden Ph.

Kg. Sapanggil Putatan (Percukaian) Taman Putatan Baru dan Sin Haw (H) B/P Shell Jalan Putatan Kedai Taman Jumbo (Setiap hari) Pasar Pusat Putatan (Setiap hari) Jalan Terawi . I/II Taman Bumi (H) Taman Kendara Ph. Rabu dan Jumaat Selasa.Putatan Private House termasuk SK. Kepayan Taman Deluxe Kg. I/II SK. Buit Hill Putatan Kg. Rabu dan Jumaat Selasa. Khamis dan Sabtu Jadual Pemungutan Isnin. III Putatan Point/Square Ke atas Zon 3 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Taman Friendship Garden Ph. Kepayan Putatan (I/II) Kilang Plastik Uniang Pepsi COla Putatan Taman Kingland Ph. II Shell Station (Taman Friendship Ph. Khamis dan Sabtu . II) Kg. Ganang (Private houses) Taman Olivia Ph. I & II Taman Park Petagas Sri Utama Petagas Taman JUmbo Ph. Peringatan (berhadapan Airport) Jalan Tugu Peringatan (Pivate houses) Kg. Kepayan (dekat rumah murah) Jalan Biabas Jalan Gounggang Jalan Dunduok Taman Kepayan Ph. Kuala I/II Putatan SMK/SK Putatan JKR Store/Quarters Taman Darius Kg. I/II Isnin.

Khamis dan Sabtu Jadual Kaunter Pembayaran Majlis Daerah Penampang Lokasi : Ting. Sekambu Petagas Jadual Pemungutan Isnin. Petagas/Kg.3. Rabu dan Jumaat Selasa.30 petang Tutup Isnin -Khamis Jumaat Sabtu/Ahad/Cuti Umum Kadar Harta Bercukai .00pagi . Bawah.30pagi 2.11.Putatan (Private Houses) Kg.3.00 pagi .Taman Nice Kedai Taman Nice Taman Mas Jaya Ke atas Zon 4 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Gardenia Flight Kitchen Putatan (Setiap hari) Desa Hatchery Lok Kawi Lok Kawi Industrial Area Jalan Ramayah .30 petang 8.00 petang . Duvanson (Private houses) Kg. Bangunan Majlis Daerah Penampang Hari Masa 8. Potuki/Tombovo (Private houses) Kg.

05% 1% 3% Kawasan Menarik di Daerah Penampang . 5. 1. 2. Jenis Harta Bangunan Komersial/Industri Rumah Persendirian Di dalam Estet Perumahan Rumah Persendirian Di luar Estet Perumahan Tanah Kosong (Belum dibangunkan) NT/FR Tanah kosong (Belum dibangunkan) CL/TL Kadar Loji Najis Kadar 7% 4% 2% 0. 3. 4. 6.No.

Tamu Donggongon telah diiktiraf sebagai tamu terbaik di Sabah. nama Pekan Donggongon telah ditukar kepada Bandar Donggongon. Pada 1 Januari 2004. Mendiang telah terkorban dalam satu nahas udara pada 06. Jualan utama di tamu ini adalah hasil-hasil pertanian daripada penduduk kampung dari daerah Penampang dan juga luar daerah.06. Tamu ini dibuka pada hari rabu sehingga hari jumaat setiap minggu.Bandar Dongongon :Dahulunya dikenali sebagai Pekan Donggongon. lagi tempat menarik >> empat menarik di daerah Penampang . Bandar Donggongon adalah pekan utama daerah Penampang. Tugu ini adalah untuk memperingati anak emas orang kadazan iaitu mendiang Datuk Peter Mojuntin yang merupakan tokoh politik yang disegani dan banyak membawa pembangunan di daerah Penampang. Tugu ini dibina di tengah-tengah Bandar Donggongon.1976.

Penampang Dewan Siga Tuavon. Penampang Stesen Perikanan Babagon.Maklumat lanjut tempat pelancongan di Sabah >> Buhavan Square Gereja Katolik St Michael. Penampang .

Empangan Babagon. Penampang .

Encik Philip Lasimbang Kejohanan Dart Berpasukan Terbuka Penampang Tahun 2001.Pasukan BSRC Dadung Die Hard . Pasukan Navaut Darters (Penampang) memenangi hadiah sebanyak RM 5.000.Pasukan Navaut Darters . Tahun depan jumpa lagi! .00 bersama piala...Berita kejohanan Dart berpasukan terbuka Penampang 2001 "Kejohanan Dart akan menjadi kalender tahunan melawat Daerah Penampang sempena Pesta Kaamatan" dalam ucapan perasmian oleh Y. Kami Juara !! Naib Johan .B... Johan . Pasukan ini telah mengalahkan 36 pasukan lain dalam kejohanan ini.

Nah duit yuran.YB ini saja hadiah penganjur .. Tak pe. tahun depan mungkin menang! Meja Urusetia (SADA) . kalau ko tidak mau saya ambil nie! (Terima kasih SADA dengan sokong dan bantuan kalian .. cuba gia umban ini dart! ..Gelagat Pasukan Kesurek C ... kalo buli.KESUREK) Perasmian . kami tidak menang.

" SEMANGAT KESUKANAN YANG UNGGUL " KESUREK 2001 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful