Selamat datang ke Laman Web Majlis Daerah Penampang.

Selaras dengan hasrat dan polisi Kerajaan di dalam mengalakkan penggunaan Teknologi Maklumat (IT) pada masa kini, infrastruktur teknologi internet yang disediakan dapat memberi ruang dan peluang kepada Majlis ini untuk memuatkan dan berkongsi maklumat-maklumat penting dengan orang awam berhubung dengan fungsi-fungsi serta perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Oleh kerana fungsi Majlis ini sebagai Pihak berkuasa Tempatan berkait-rapat dengan masyarakat umum yang terdiri dari penduduk setempat, para peniaga, para pelabur serta pelancong, saya berharap Laman Web ini akan dapat memberikan maklumat-mkalumat yang dikehendaki dengan mudah, tepat, cepat dan berkesan. Majlis ini akan cuba sedaya upaya memenuhi kehendak orang awam dan akan memberikan maklumat yang terkini demi untuk memberi kepuasan hati pelanggan khususnya masyarakat yang mempunyai urusan rasmi dengan Majlis Daerah Penampang. Maklumat dalam Laman Web ini akan dikemaskini dari masa ke semasa supaya segala maklumat yang dipaparkan sebenar-benarnya.

Sekali lagi, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Datang ke Laman Web kami dan Selamat Melayarinya. Sekian. SOUDI SAMY Pegawai Eksekutif

Majlis Daerah Penampang telah diwujudkan pada tahun 1958. Pada ketika itu ia dikenali dengan nama Jesselton Rural District Council atau pendeknya JRDC. Kawasan-kawasan jajahan Jesselton Rural District Council pada ketika itu adalah Pekan Telipok sehingga ke Kampung Likas, Kawasan Taman Foh Sang, Taman Stephen dan keseluruhan Daerah Kecil Penampang dan ia berpejabat di Pejabat Daerah Kecil Penampang.

Yang Dipertua Majlis Daerah Luar Bandar Jesselton yang pertama ialah Pegawai Daerah Jesselton, Mr. Blow D.S.O. dimana Ketua Eksekutif ialah Penolong Pegawai Daerah Kecil Penampang. Ahli-ahlinya terdiri daripada Ketua-Ketua Anak Negeri: O.K.K. Laiman Diki bin Siram, Mojimbun Majangkim, Tan Ping Hing, Ewan bin Empok dan Ahsai bin Ghani; Kapitankapitan Cina: Encik Foo Ah Kau (Penampang), Encik Wong Nam Fatt (Telipok), Encik Chin Nyuk (Menggatal), Encik Chin Tsun Yin (Inanam) dan Encik Ng Swee Hock (Putatan); Pemilik-pemilik Harta: Mr. W.C. Callard (Estet Lok Kawi) dan Encik Julius Makajil (Penampang). Pada tahun 1966, Ordinan Kerajaan Tempatan (1961) telah diubah dimana semua ahli-ahli Majlis adalah dilantik oleh Menteri Kerajaan Tempatan Sabah. Dengan pertukaran nama Jesselton ke Kota Kinabalu maka nama JRDC turut bertukar nama kepada KKRDC (Majlis Daerah Luar Bandar Kota Kinabalu). Apabila Lembaga Bandaran Kota Kinabalu telah dinaikkan taraf kepada Majlis Perbandaran Kota Kinabalu pada tahun 1978, ia telah mengambil keseluruhan daerah Kota Kinabalu dan nama Majlis Daerah Luar Bandar Kota Kinabalu turut ditukarkan kepada Majlis Daerah Penampang. Pada 18 Mac 1997, Daerah Kecil Putatan telah ditubuhkan dengan rasminya bagaimanapun, pentadbiran pihak kuasa tempatan di daerah tersebut masih dibawah jagaan Majlis Daerah Penampang.

.

Carta Organisasi .

e. » Menguatkuasa Undang-Undang Kecil Majlis tanpa pilih kasih: a.Kebersihan-kebersihan dalam kawasan restoran ke tahap 90%.Piagam Pelangan y y y y y y y » Bahawa komitmen kami kepada anda adalah memberi perkhidmatan yang Mesra. » Memproses dan meluluskan pengemukaan pelan pembangunan. 2 kali seminggu di kawasan perumahan dan sekali seminggu di kawasan luar bandar. » Melayan Aduan-Aduan Awam dalam tempoh masa pejabat dan memaklumkan dengan segera atas kemajuan-kemajuan aduan. » Menjamin keselesaan terhadap penggunaan-penggunaan kemudahankemudahan awam. Cekap dan Amanah. » Pengeluaran Sijil Menduduki Bangunan jika mematuhi syarat-syarat dalam tempoh satu minggu selepas menerima sokongan daripada jabatan/agensiagensi teknikal. d.Bangunan-bangunan haram ± 20%.Kebersihan perparitan ke tahap 80%. » Memproses dan menyokong permohonan lesen niaga dan operasi yang lengkap dalam tempoh 2 minggu. bangunan.Tahap kecantikan/keindahan Bandar/Alam sekeliling ± 80%. y y . » Mengadakan sistem pemungutan sampah yang terkini dan boleh diamal sekurang-kurangnya tiap-tiap hari di kawasan komersial.Peniaga-peniaga/penjaja-penjaja haram .0%. » Memberi perkhidmatan-perkhidmatan kaunter yang berkualiti dan mesra pelanggan. c. Kelulusan adalah berpandukan ulasan-ulasan dan sokongan daripada jabatan/agensi-agensi teknikal. pembahagian tanah. b. pengubahsuaian bangunan dalam tempoh 2 bulan.

lampu-lampu jalan dan penyelenggaraan jalan-jalan di kawasan luar perkadaran Majlis. . dan tahap kebersihan yang tinggi. lampu-lampu jalanraya. terancang dan moden. loji dan saluran najis di samping mengenakan cukai-cukai pintu bagi tujuan perbelanjaan Pengurusan Pentadbiran Majlis. » Memberi perkhidmatan-perkhidmatan kebersihan. » Mewujudkan Pembangunan Daerah yang tersusun.Objektif y y y y y » Mewujudkan satu Penguasa Tempatan yang Berkewibawaan dan Berkemampuan. » Memberi Kemudahan-Kemudahan kepada penduduk-penduduk terutama sekali dalam kawasan perkadaran seperti perkhidmatan pemungutan sampah. pemotongan rumput. » Mewujudkan suasana bandar yang indah dengan perlanskapan yang teratur. pembersihan perparitan.

Saifudin Hj. Suod BAHAGIAN Kejuruteraan/Pembangunan Akaun Penguatkuasa Kesihatan Penilaian & Hartanah Lanskap Ketua Kerani KETUA UNIT Presley Anthony Janet P. Lajaip Nelson Johnivies Augustine Jr.Alamat surat menyurat Pegawai Eksekutif Majlis Daerah Penampang Peti Surat 80 89507 Penampang Pegawai Eksekutif : 088-711575 Jurutera : 088-711686 No. EKSEKUTIF (O) Soudi Samy Ag. EKSEKUTIF (P) PEN. Jumat Ripin Hj. Staun Saniah Hj. PEG. Achil Nombor Telefon Penting . Abah Freddy Chong Elbert M. Faks : 088-712588 Hotline : 088-724044 PEGAWAI EKSEKUTIF PEN. Telefon : 088-711711/711712/711713/711538 No. PEG.

Pejabat Daerah Penampang Jurutera Daerah. JKR Penampang Jabatan Bomba. Penampang Penampang Aduan SESB Aduan Jabatan Air 088-711567/711004 088-726536 088-715446 088-711568 088-720931 088-711705 088-712222 15454 088-711767 . Penampang Jabatan Tanah & Ukur. Penampang Jabatan Pengairan & Saliran. Penampang Pejabat Pos.

Proses kelulusan pelan bangunan 3. Proses kelulusan pelan pembangunan 2. Proses kelulusan pelan pembahagian tanah 1. 4.Bahagian Kejuruteraan Objektif Carta Alir Pemprosesan Pelan Objektif Kearah pembangunan yang teratur. moden. lampu jeraya. kerja tanah) 7. Proses kelulusan pelan perumahan dan kawasan perkadaran 4. 2. 7. jalanraya. Penyeliaan dan pelaksanaan projek-projek Penyelarasan dan pengawalan pembangunan di Daerah Penampang Penyelarasan dan perancangan projek pembangunan Majlis . Pembangunan lanskap bagi kawasan baru Projek pembangunan baru Mengurus pemanggilan tender/sebutharga Majlis Menyediakan dokumen Tender/Sebutharga Analisa Tender/Sebutharga Mengurus pendaftaran kontraktor. Proses kelulusan pelan infrastruktur/kemudahan awam (perparitan. Proses kelulusan penukaran zon 5. Fungsi Aktiviti 1.) 8. Pengeluaran Sijil Pegangan (O. 6. 5.C. dan berwawasan disamping mengekalkan dan memelihara keindahan alam semulajadi. Proses kelulusan pelan renovasi bangunan 6. lanskap. 3. sistem pembentungan najis.

Perkhidmatan penyelenggaraan kemudahan awam 1. Mesyuarat Lembaga Tawaran Penyeliaan harta benda Majlis Pengurusan mesyuarat . Mesyuarat Jawatankuasa Penamaan Jalan dan Peredaran Trafik 4. Pembaikan kerosakan bangunan-bangunan Majlis 2. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan kawasan lapang. Mesyuarat Jawatankuasa Kecantikan Bandar 5. Mesyuarat Jawatankuasa Pelan Bangunan 3. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan jalanraya Majlis 3. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Majlis 2. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan lampu jeraya 4. Pemeriksaan berjadual keatas bangunanbangunan Majlis 1. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem pembentugan najis Majlis 2. taman rekreasi dan pusat perkelahan 1. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem perparitan 5.

seramai 31 orang ahli sahaja telah mendaftar sebagai ahli tetapi pada masa kini sudah mempunyai 180 orang ahli. sosial dan kebajikan khas untuk ahli-ahli kelab dan juga kakitangan Majlis.Stanislaus Golingi AJK: Kebajikan . Pada mula-mulanya Kelab ini ditubuhkan.Pegawai Eksekutif Pengerusi .Elbert M.Encik Alexander Gumisi Penolong Setiausaha . Gumpil Sosial . Staun Arkib Berita Sukan . Bagaimana pun Kelab ini hanya mendapat Perakuan Pendaftaran dari Pendaftar Pertubuhan Malaysia pada 30 Ogos 1990. Terdapat 3 Jawatankuasa di dalam Kelab ini iaitu terdiri daripada:1.berita tahun 2001 . Bungut Sukan . Senarai Jawatankuasa bagi tahun 2003-2007 Penaung .Mathew S.Pengerusi Majlis Daerah Penampang Penasihat .Pengenalan Kelab Sukan dan Rekreasi Kakitangan Majlis Daerah Penampang ditubuhkan pada 6 April 1989. Dengan adanya kerjasama dan persafahman di kalangan ahli-ahli Kelab maka Kelab ini telah berjaya menganjurkan beberapa aktiviti sukan.Patrick G.Puan Angeline Dunstan Setiausaha .Jawatankuasa Kebajikan 2.Encik Robert Malangkig Timbalan Pengerusi .Jawatankuasa Sukan.Puan Grace Chong Juru Audit .Jawatankuasa Sosial 3.Encik Charles Ebol Bendahari .

2.Jadual Pemungutan Sampah Moyog Zon Zon Zon Zon Zon Zon Zon 1 2 2a 3 4 5 6 Petagas Zon Zon Zon Zon 1 2 3 4 Perhatian: Jadual pemungutan sampah ini adalah tertakluk kepada perubahan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. MOYOG Zon 1 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1. Khamis dan Sabtu Jadual Pemungutan Setiap hari .Bangunan Urusetia Daerah Jadual Pemungutan Selasa.Pekan Dongongon Ke atas Zon 2 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1. 4. 3. Kompleks Penampang Simpang ke Lembaga Kebudayaan Dewan Majlis Daerah Penampang Pejabat Daerah .

Tepi Jalan Kampung Limbanak . Rabu dan Jumaat . Tepi Jalan Kg. Village Rest House Kg. Tepi Jalan ke Poliklinik 11. Balai Polis Daerah Penampang & Quarters 6. Inobong (Tamu. Auto Works).Kg.Yougan development 7. Taman Kasigui 8. Babagon Ke atas Zon 2(a) (Moyog) Jadual Pemungutan Tempat Perlaksanaan 1.Jalan Kasigui (Tabasan Villa) 7. Sarapung 23. Tepi Kampung Tulung 22.Jabatan Haiwan dan rumah sekitarannya 6. Kg. Kampung Kivatu 12.Jalan Kg. Ramayah 5.B. Walaiku . padang Pagansakan Inobong) 20. Balai Raya Kg.Sepanjang Jalan ke Kg. Maang dan Jalan masuk ke rumah John Lijawi 2.Datuk Fred Jinu 14. Ponontogon. Private House . PogunTrading Kg.Kilang Papan .Sekolah St.Rumah Victor Moosom. Nuluhon Villa . Dombizau dan Pompod Pinapa 3. Gereja Maranatha 19. Masuk ke Water treatment Plant Moyog & Housing 21. Pogunon 25. Ramayah (N. Tepi Jalan ke Kolopis 13. Kg. Kampung Pogunon 24.Kampung Sugud . Tanaki dan simpang ke rumahY. Dungkahang. Housing Corporate Dynamics 18. Tuunon 16. Limbanak 4.Penampang 5. Tan Isnin.Datuk Felix Golingi 17. Kampung Tuavon 10. Aloysius dan rumah sekitarnya.S. rumah di sekitar Kg. Simon Totu's house 15. Sekitar Kg.Jalan Kg. Water Works dan Kedai Kasigui 9.

2.Tepi Sekolah St. Babah/Bunduon 9.Masuk ke Jalan Kandavai (Kg.Borneo Seafood Restaurant 4. Kedai Nosoob dan Taman Nosoob. Uniang Plastik dan Oriental Ke atas Zon 4 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1.Kedai Fu Guan 6. Penampang Proper 10.Kedai Towering dan Kedai Victory 3. Grand Industrial Phase 2.masuk ke Jalan Pimpikau 16.Sepanjang Jalan ke Pejabat JKR Penampang 13.Kg.Taman Penampang 1 hingga 3 dan Kedai Taman Penampang Setiap hari Jadual Pemungutan Hari Selesa. Dabak) 15.Monsiat Donggongon 20. Joseph Convent dan Sekolah St.Sri Datuk Bernard Dompok 8. Michel dan masuk ke Gereja P'pang 12.Bandar Baru Penampang. Taman Manis dan sekitarnya 18.(Jamilah) 19.Tepi Jalan ke Taman Donggongon .Tepi Jalan ke Taman Pampang dan Taman Pampang 14. Fred Moosom dan sekitarnya Kg.Taman Donggongon Pejabat Pos 17.House No. Khamis dan Sabtu .Private House .Rumah Terrence Manjaji & rumah orang cina Ke atas Zon 3 (Moyog) Jadual Pemungutan Tempat Perlaksanaan 1.Yong Timber. 8 2.Jalan Shantung .Private House .Taman High Green. Kedai Beverly Hills dan Commercial Industrial Park 5. Joseph 11. Kedai Rodamas.Grand Industrial.Sekolah St.Kedai HSK.Rumah En.

Beverly Hills Phase 1 8.Taman Hilton 1 hingga 6 Ke atas Zon 5 (moyog) Tempat Perlaksanaan 1.Datin Nancy Mojuntin 4.Otolub 6.JKKK Tunoh Ke atas Zon 6 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1.3.Taman BDC Hungab 3. Syarikat Yu Seng Contractor 7. Taman KCK Phase 1 4.Jalan Masuk ke Kampung Buzut dan Jalan Domis 5. Puuntunoh 6.Taman Somerset 8. Restaurant Golf View 9. Taman Formosa A1. B dab B1 2.Taman Sahabat 1 hingga 4 5.Tepi Jalan Kampung Tunoh ke Simpang Gopuh 7.Datuk Mobijohn 11. Rabu dan Jumaat .Kampung Hungab .Taman Palm Villa (Good View) 9. Khamis dan Sabtu Setiap Hari Isnin. Taman Intan 1 dan 2 10.Hungab 10.Tepi Jalan Kampung Guunsing ke Sekolah Datuk Peter Mojuntin dan S.Tepi Jalan Kampung Tinakapan 2. Taman Jelitana Utama 3.Sekolah SJKYue Min dan Rumah di sekitarnya 7. A2. Reservoir 1 dan 2 Jadual Pemungutan Jadual Pemungutan Hari Selesa.Kedai Regency Park dan Taman Regency Parks 6.Tepi Jalan Kampung Puluduk (Pivate House) 4.K. Kedai Beverly Hills Phase 1 . Beverly Hills Plaza (Setiap hari) 5.

IV Taman Petagas Taman Friendship Garden Ph. Muhibbah / Kg. I & II Taman Friendship Garden Ph. II & III (Termasuk Kedai) Taman Tema Ph. III Kg. Khamis dan Sabtu . Petagas Ke atas Zon 2 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Jadual Pemungutan Jadual Pemungutan Isnin. Contoh Taman Jumbo Ph. Stesen Minyak Esso Ke atas PETAGAS Zon 1 (Petagas) Tempat Perlaksanaan JPS Putatan Putatan Light Industrial Kedai Pekan Putatan Baru (Setiap hari) Taman Bunga Raya Taman Union Putatan Taman Bersatu Ph.11. I. Restaurant Senamramai (Setiap hari) 13. Rabu dan Jumaat Selasa.Putatan Kedai Sendil Industrial Workshop Wira/Fork Land Taman Tanah Mas Taman Tema Ph. II Gereja Basil Kediaman YB. I / Pantai Gorongon Taman Bersatu Ph. Peringatan / Jalan Petagas . Taman Golf View 1 hingga Golf View 5 12.Rahim Ismail Taman Kina Lee Petronas Taman TJ & R Petagas Kg. I Taman Pinex Jalan Kg.

I/II SK. Peringatan (berhadapan Airport) Jalan Tugu Peringatan (Pivate houses) Kg.Kg. Kepayan Taman Deluxe Kg. Rabu dan Jumaat Selasa. Khamis dan Sabtu . Kuala I/II Putatan SMK/SK Putatan JKR Store/Quarters Taman Darius Kg. Ganang (Private houses) Taman Olivia Ph. I/II Taman Bumi (H) Taman Kendara Ph. III Putatan Point/Square Ke atas Zon 3 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Taman Friendship Garden Ph. Sapanggil Putatan (Percukaian) Taman Putatan Baru dan Sin Haw (H) B/P Shell Jalan Putatan Kedai Taman Jumbo (Setiap hari) Pasar Pusat Putatan (Setiap hari) Jalan Terawi . Kepayan Putatan (I/II) Kilang Plastik Uniang Pepsi COla Putatan Taman Kingland Ph.Putatan Private House termasuk SK. II Shell Station (Taman Friendship Ph. Rabu dan Jumaat Selasa. II) Kg. I/II Isnin. Kepayan (dekat rumah murah) Jalan Biabas Jalan Gounggang Jalan Dunduok Taman Kepayan Ph. Khamis dan Sabtu Jadual Pemungutan Isnin. I & II Taman Park Petagas Sri Utama Petagas Taman JUmbo Ph. Buit Hill Putatan Kg.

30 petang 8.00 pagi . Potuki/Tombovo (Private houses) Kg.3.30pagi 2.Putatan (Private Houses) Kg.3. Duvanson (Private houses) Kg. Bawah.11. Rabu dan Jumaat Selasa. Sekambu Petagas Jadual Pemungutan Isnin.30 petang Tutup Isnin -Khamis Jumaat Sabtu/Ahad/Cuti Umum Kadar Harta Bercukai . Bangunan Majlis Daerah Penampang Hari Masa 8. Petagas/Kg.Taman Nice Kedai Taman Nice Taman Mas Jaya Ke atas Zon 4 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Gardenia Flight Kitchen Putatan (Setiap hari) Desa Hatchery Lok Kawi Lok Kawi Industrial Area Jalan Ramayah .00 petang . Khamis dan Sabtu Jadual Kaunter Pembayaran Majlis Daerah Penampang Lokasi : Ting.00pagi .

6. 5. 1.No. Jenis Harta Bangunan Komersial/Industri Rumah Persendirian Di dalam Estet Perumahan Rumah Persendirian Di luar Estet Perumahan Tanah Kosong (Belum dibangunkan) NT/FR Tanah kosong (Belum dibangunkan) CL/TL Kadar Loji Najis Kadar 7% 4% 2% 0. 4.05% 1% 3% Kawasan Menarik di Daerah Penampang . 3. 2.

Pada 1 Januari 2004. Mendiang telah terkorban dalam satu nahas udara pada 06.1976. nama Pekan Donggongon telah ditukar kepada Bandar Donggongon. Bandar Donggongon adalah pekan utama daerah Penampang. Tugu ini adalah untuk memperingati anak emas orang kadazan iaitu mendiang Datuk Peter Mojuntin yang merupakan tokoh politik yang disegani dan banyak membawa pembangunan di daerah Penampang. Jualan utama di tamu ini adalah hasil-hasil pertanian daripada penduduk kampung dari daerah Penampang dan juga luar daerah. Tamu Donggongon telah diiktiraf sebagai tamu terbaik di Sabah. lagi tempat menarik >> empat menarik di daerah Penampang . Tugu ini dibina di tengah-tengah Bandar Donggongon.06.Bandar Dongongon :Dahulunya dikenali sebagai Pekan Donggongon. Tamu ini dibuka pada hari rabu sehingga hari jumaat setiap minggu.

Penampang Dewan Siga Tuavon.Maklumat lanjut tempat pelancongan di Sabah >> Buhavan Square Gereja Katolik St Michael. Penampang . Penampang Stesen Perikanan Babagon.

Empangan Babagon. Penampang .

Pasukan BSRC Dadung Die Hard ..000. Pasukan ini telah mengalahkan 36 pasukan lain dalam kejohanan ini.00 bersama piala. Tahun depan jumpa lagi! . Encik Philip Lasimbang Kejohanan Dart Berpasukan Terbuka Penampang Tahun 2001.. Johan .Pasukan Navaut Darters ... Pasukan Navaut Darters (Penampang) memenangi hadiah sebanyak RM 5. Kami Juara !! Naib Johan .Berita kejohanan Dart berpasukan terbuka Penampang 2001 "Kejohanan Dart akan menjadi kalender tahunan melawat Daerah Penampang sempena Pesta Kaamatan" dalam ucapan perasmian oleh Y.B.

..KESUREK) Perasmian .Nah duit yuran. kami tidak menang.. kalau ko tidak mau saya ambil nie! (Terima kasih SADA dengan sokong dan bantuan kalian ..Gelagat Pasukan Kesurek C .YB ini saja hadiah penganjur . kalo buli. Tak pe. tahun depan mungkin menang! Meja Urusetia (SADA) . cuba gia umban ini dart! ..

" SEMANGAT KESUKANAN YANG UNGGUL " KESUREK 2001 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful