Selamat datang ke Laman Web Majlis Daerah Penampang.

Selaras dengan hasrat dan polisi Kerajaan di dalam mengalakkan penggunaan Teknologi Maklumat (IT) pada masa kini, infrastruktur teknologi internet yang disediakan dapat memberi ruang dan peluang kepada Majlis ini untuk memuatkan dan berkongsi maklumat-maklumat penting dengan orang awam berhubung dengan fungsi-fungsi serta perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Oleh kerana fungsi Majlis ini sebagai Pihak berkuasa Tempatan berkait-rapat dengan masyarakat umum yang terdiri dari penduduk setempat, para peniaga, para pelabur serta pelancong, saya berharap Laman Web ini akan dapat memberikan maklumat-mkalumat yang dikehendaki dengan mudah, tepat, cepat dan berkesan. Majlis ini akan cuba sedaya upaya memenuhi kehendak orang awam dan akan memberikan maklumat yang terkini demi untuk memberi kepuasan hati pelanggan khususnya masyarakat yang mempunyai urusan rasmi dengan Majlis Daerah Penampang. Maklumat dalam Laman Web ini akan dikemaskini dari masa ke semasa supaya segala maklumat yang dipaparkan sebenar-benarnya.

Sekali lagi, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Datang ke Laman Web kami dan Selamat Melayarinya. Sekian. SOUDI SAMY Pegawai Eksekutif

Majlis Daerah Penampang telah diwujudkan pada tahun 1958. Pada ketika itu ia dikenali dengan nama Jesselton Rural District Council atau pendeknya JRDC. Kawasan-kawasan jajahan Jesselton Rural District Council pada ketika itu adalah Pekan Telipok sehingga ke Kampung Likas, Kawasan Taman Foh Sang, Taman Stephen dan keseluruhan Daerah Kecil Penampang dan ia berpejabat di Pejabat Daerah Kecil Penampang.

Yang Dipertua Majlis Daerah Luar Bandar Jesselton yang pertama ialah Pegawai Daerah Jesselton, Mr. Blow D.S.O. dimana Ketua Eksekutif ialah Penolong Pegawai Daerah Kecil Penampang. Ahli-ahlinya terdiri daripada Ketua-Ketua Anak Negeri: O.K.K. Laiman Diki bin Siram, Mojimbun Majangkim, Tan Ping Hing, Ewan bin Empok dan Ahsai bin Ghani; Kapitankapitan Cina: Encik Foo Ah Kau (Penampang), Encik Wong Nam Fatt (Telipok), Encik Chin Nyuk (Menggatal), Encik Chin Tsun Yin (Inanam) dan Encik Ng Swee Hock (Putatan); Pemilik-pemilik Harta: Mr. W.C. Callard (Estet Lok Kawi) dan Encik Julius Makajil (Penampang). Pada tahun 1966, Ordinan Kerajaan Tempatan (1961) telah diubah dimana semua ahli-ahli Majlis adalah dilantik oleh Menteri Kerajaan Tempatan Sabah. Dengan pertukaran nama Jesselton ke Kota Kinabalu maka nama JRDC turut bertukar nama kepada KKRDC (Majlis Daerah Luar Bandar Kota Kinabalu). Apabila Lembaga Bandaran Kota Kinabalu telah dinaikkan taraf kepada Majlis Perbandaran Kota Kinabalu pada tahun 1978, ia telah mengambil keseluruhan daerah Kota Kinabalu dan nama Majlis Daerah Luar Bandar Kota Kinabalu turut ditukarkan kepada Majlis Daerah Penampang. Pada 18 Mac 1997, Daerah Kecil Putatan telah ditubuhkan dengan rasminya bagaimanapun, pentadbiran pihak kuasa tempatan di daerah tersebut masih dibawah jagaan Majlis Daerah Penampang.

.

Carta Organisasi .

» Memproses dan meluluskan pengemukaan pelan pembangunan. pembahagian tanah.Tahap kecantikan/keindahan Bandar/Alam sekeliling ± 80%. » Pengeluaran Sijil Menduduki Bangunan jika mematuhi syarat-syarat dalam tempoh satu minggu selepas menerima sokongan daripada jabatan/agensiagensi teknikal. pengubahsuaian bangunan dalam tempoh 2 bulan. » Mengadakan sistem pemungutan sampah yang terkini dan boleh diamal sekurang-kurangnya tiap-tiap hari di kawasan komersial. bangunan.Kebersihan perparitan ke tahap 80%. » Menjamin keselesaan terhadap penggunaan-penggunaan kemudahankemudahan awam.Bangunan-bangunan haram ± 20%. » Melayan Aduan-Aduan Awam dalam tempoh masa pejabat dan memaklumkan dengan segera atas kemajuan-kemajuan aduan. Kelulusan adalah berpandukan ulasan-ulasan dan sokongan daripada jabatan/agensi-agensi teknikal. y y . Cekap dan Amanah. b.Piagam Pelangan y y y y y y y » Bahawa komitmen kami kepada anda adalah memberi perkhidmatan yang Mesra.Peniaga-peniaga/penjaja-penjaja haram . » Memproses dan menyokong permohonan lesen niaga dan operasi yang lengkap dalam tempoh 2 minggu. e.Kebersihan-kebersihan dalam kawasan restoran ke tahap 90%. 2 kali seminggu di kawasan perumahan dan sekali seminggu di kawasan luar bandar. » Memberi perkhidmatan-perkhidmatan kaunter yang berkualiti dan mesra pelanggan.0%. c. d. » Menguatkuasa Undang-Undang Kecil Majlis tanpa pilih kasih: a.

terancang dan moden. » Mewujudkan suasana bandar yang indah dengan perlanskapan yang teratur. dan tahap kebersihan yang tinggi. » Mewujudkan Pembangunan Daerah yang tersusun. » Memberi Kemudahan-Kemudahan kepada penduduk-penduduk terutama sekali dalam kawasan perkadaran seperti perkhidmatan pemungutan sampah. » Memberi perkhidmatan-perkhidmatan kebersihan. pemotongan rumput. pembersihan perparitan.Objektif y y y y y » Mewujudkan satu Penguasa Tempatan yang Berkewibawaan dan Berkemampuan. lampu-lampu jalanraya. . loji dan saluran najis di samping mengenakan cukai-cukai pintu bagi tujuan perbelanjaan Pengurusan Pentadbiran Majlis. lampu-lampu jalan dan penyelenggaraan jalan-jalan di kawasan luar perkadaran Majlis.

EKSEKUTIF (P) PEN. Saifudin Hj. Achil Nombor Telefon Penting . Suod BAHAGIAN Kejuruteraan/Pembangunan Akaun Penguatkuasa Kesihatan Penilaian & Hartanah Lanskap Ketua Kerani KETUA UNIT Presley Anthony Janet P. PEG. Telefon : 088-711711/711712/711713/711538 No. EKSEKUTIF (O) Soudi Samy Ag. Abah Freddy Chong Elbert M.Alamat surat menyurat Pegawai Eksekutif Majlis Daerah Penampang Peti Surat 80 89507 Penampang Pegawai Eksekutif : 088-711575 Jurutera : 088-711686 No. Jumat Ripin Hj. PEG. Faks : 088-712588 Hotline : 088-724044 PEGAWAI EKSEKUTIF PEN. Lajaip Nelson Johnivies Augustine Jr. Staun Saniah Hj.

Pejabat Daerah Penampang Jurutera Daerah. Penampang Jabatan Pengairan & Saliran. Penampang Pejabat Pos. Penampang Penampang Aduan SESB Aduan Jabatan Air 088-711567/711004 088-726536 088-715446 088-711568 088-720931 088-711705 088-712222 15454 088-711767 . Penampang Jabatan Tanah & Ukur. JKR Penampang Jabatan Bomba.

lanskap. 4. Proses kelulusan pelan renovasi bangunan 6. Pengeluaran Sijil Pegangan (O. jalanraya. Pembangunan lanskap bagi kawasan baru Projek pembangunan baru Mengurus pemanggilan tender/sebutharga Majlis Menyediakan dokumen Tender/Sebutharga Analisa Tender/Sebutharga Mengurus pendaftaran kontraktor.Bahagian Kejuruteraan Objektif Carta Alir Pemprosesan Pelan Objektif Kearah pembangunan yang teratur. Proses kelulusan pelan pembahagian tanah 1.) 8. 7. 3. 6. Fungsi Aktiviti 1. lampu jeraya.C. 2. Proses kelulusan pelan infrastruktur/kemudahan awam (perparitan. Proses kelulusan pelan bangunan 3. Proses kelulusan pelan pembangunan 2. moden. Penyeliaan dan pelaksanaan projek-projek Penyelarasan dan pengawalan pembangunan di Daerah Penampang Penyelarasan dan perancangan projek pembangunan Majlis . Proses kelulusan pelan perumahan dan kawasan perkadaran 4. Proses kelulusan penukaran zon 5. kerja tanah) 7. dan berwawasan disamping mengekalkan dan memelihara keindahan alam semulajadi. sistem pembentungan najis. 5.

Mesyuarat Lembaga Tawaran Penyeliaan harta benda Majlis Pengurusan mesyuarat . Mesyuarat Jawatankuasa Pelan Bangunan 3. Mesyuarat Jawatankuasa Penamaan Jalan dan Peredaran Trafik 4. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem pembentugan najis Majlis 2. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan lampu jeraya 4. Mesyuarat Jawatankuasa Kecantikan Bandar 5. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan kawasan lapang. Pemeriksaan berjadual keatas bangunanbangunan Majlis 1. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan jalanraya Majlis 3. taman rekreasi dan pusat perkelahan 1. Pembaikan kerosakan bangunan-bangunan Majlis 2. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Majlis 2. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem perparitan 5.Perkhidmatan penyelenggaraan kemudahan awam 1.

Terdapat 3 Jawatankuasa di dalam Kelab ini iaitu terdiri daripada:1.Encik Alexander Gumisi Penolong Setiausaha .Stanislaus Golingi AJK: Kebajikan .Elbert M.Encik Charles Ebol Bendahari .Jawatankuasa Kebajikan 2.Mathew S.berita tahun 2001 . Bagaimana pun Kelab ini hanya mendapat Perakuan Pendaftaran dari Pendaftar Pertubuhan Malaysia pada 30 Ogos 1990.Jawatankuasa Sosial 3. Senarai Jawatankuasa bagi tahun 2003-2007 Penaung . sosial dan kebajikan khas untuk ahli-ahli kelab dan juga kakitangan Majlis. Gumpil Sosial .Pengerusi Majlis Daerah Penampang Penasihat .Pegawai Eksekutif Pengerusi .Puan Grace Chong Juru Audit .Encik Robert Malangkig Timbalan Pengerusi . Staun Arkib Berita Sukan . Bungut Sukan .Pengenalan Kelab Sukan dan Rekreasi Kakitangan Majlis Daerah Penampang ditubuhkan pada 6 April 1989.Jawatankuasa Sukan. Dengan adanya kerjasama dan persafahman di kalangan ahli-ahli Kelab maka Kelab ini telah berjaya menganjurkan beberapa aktiviti sukan. Pada mula-mulanya Kelab ini ditubuhkan.Puan Angeline Dunstan Setiausaha . seramai 31 orang ahli sahaja telah mendaftar sebagai ahli tetapi pada masa kini sudah mempunyai 180 orang ahli.Patrick G.

Khamis dan Sabtu Jadual Pemungutan Setiap hari .Pekan Dongongon Ke atas Zon 2 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1. 2. 3. 4.Bangunan Urusetia Daerah Jadual Pemungutan Selasa. Kompleks Penampang Simpang ke Lembaga Kebudayaan Dewan Majlis Daerah Penampang Pejabat Daerah . MOYOG Zon 1 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1.Jadual Pemungutan Sampah Moyog Zon Zon Zon Zon Zon Zon Zon 1 2 2a 3 4 5 6 Petagas Zon Zon Zon Zon 1 2 3 4 Perhatian: Jadual pemungutan sampah ini adalah tertakluk kepada perubahan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan.

Tepi Kampung Tulung 22. Auto Works). Balai Polis Daerah Penampang & Quarters 6.B. Sarapung 23. Dungkahang. Masuk ke Water treatment Plant Moyog & Housing 21. Housing Corporate Dynamics 18. Pogunon 25.Penampang 5. Walaiku .Jabatan Haiwan dan rumah sekitarannya 6.S. Village Rest House Kg. Water Works dan Kedai Kasigui 9. Inobong (Tamu. Simon Totu's house 15. Gereja Maranatha 19. Limbanak 4. Nuluhon Villa .Sekolah St. Taman Kasigui 8. padang Pagansakan Inobong) 20. Sekitar Kg.Jalan Kg. Balai Raya Kg. Babagon Ke atas Zon 2(a) (Moyog) Jadual Pemungutan Tempat Perlaksanaan 1. Tepi Jalan ke Poliklinik 11. Kampung Kivatu 12. Rabu dan Jumaat . Tuunon 16. Kampung Pogunon 24. PogunTrading Kg.Kg. rumah di sekitar Kg. Kg. Tanaki dan simpang ke rumahY.Datuk Felix Golingi 17. Tepi Jalan ke Kolopis 13.Datuk Fred Jinu 14. Tepi Jalan Kg.Sepanjang Jalan ke Kg.Rumah Victor Moosom. Kampung Tuavon 10. Ramayah 5. Maang dan Jalan masuk ke rumah John Lijawi 2. Kg. Private House . Dombizau dan Pompod Pinapa 3.Jalan Kg.Yougan development 7.Jalan Kasigui (Tabasan Villa) 7.Kilang Papan . Tan Isnin. Aloysius dan rumah sekitarnya.Kampung Sugud .Tepi Jalan Kampung Limbanak . Ramayah (N. Ponontogon.

Bandar Baru Penampang. Kedai Rodamas.Yong Timber.Taman Penampang 1 hingga 3 dan Kedai Taman Penampang Setiap hari Jadual Pemungutan Hari Selesa.Taman Donggongon Pejabat Pos 17.Private House .Sri Datuk Bernard Dompok 8.Tepi Jalan ke Taman Donggongon .Sekolah St.House No. Fred Moosom dan sekitarnya Kg.Jalan Shantung .Borneo Seafood Restaurant 4. 8 2.Kg. Khamis dan Sabtu .Taman High Green. Grand Industrial Phase 2.masuk ke Jalan Pimpikau 16.Rumah Terrence Manjaji & rumah orang cina Ke atas Zon 3 (Moyog) Jadual Pemungutan Tempat Perlaksanaan 1.(Jamilah) 19.Grand Industrial.Tepi Jalan ke Taman Pampang dan Taman Pampang 14.Monsiat Donggongon 20.Kedai HSK. Michel dan masuk ke Gereja P'pang 12.Sepanjang Jalan ke Pejabat JKR Penampang 13. Joseph 11. Babah/Bunduon 9. Kedai Beverly Hills dan Commercial Industrial Park 5.Masuk ke Jalan Kandavai (Kg. 2. Uniang Plastik dan Oriental Ke atas Zon 4 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1. Dabak) 15. Joseph Convent dan Sekolah St.Rumah En.Kedai Towering dan Kedai Victory 3.Tepi Sekolah St.Private House . Kedai Nosoob dan Taman Nosoob. Taman Manis dan sekitarnya 18. Penampang Proper 10.Kedai Fu Guan 6.

Hungab 10. B dab B1 2.Tepi Jalan Kampung Guunsing ke Sekolah Datuk Peter Mojuntin dan S.Datuk Mobijohn 11.Tepi Jalan Kampung Puluduk (Pivate House) 4. Taman Jelitana Utama 3. Kedai Beverly Hills Phase 1 .Taman Hilton 1 hingga 6 Ke atas Zon 5 (moyog) Tempat Perlaksanaan 1. Taman KCK Phase 1 4.Jalan Masuk ke Kampung Buzut dan Jalan Domis 5.Sekolah SJKYue Min dan Rumah di sekitarnya 7. Khamis dan Sabtu Setiap Hari Isnin.Otolub 6.K. A2. Taman Intan 1 dan 2 10.Kampung Hungab . Syarikat Yu Seng Contractor 7.3. Beverly Hills Phase 1 8.JKKK Tunoh Ke atas Zon 6 (Moyog) Tempat Perlaksanaan 1. Rabu dan Jumaat .Taman Somerset 8.Taman Sahabat 1 hingga 4 5.Taman BDC Hungab 3. Puuntunoh 6. Restaurant Golf View 9.Datin Nancy Mojuntin 4.Taman Palm Villa (Good View) 9. Reservoir 1 dan 2 Jadual Pemungutan Jadual Pemungutan Hari Selesa. Beverly Hills Plaza (Setiap hari) 5.Kedai Regency Park dan Taman Regency Parks 6. Taman Formosa A1.Tepi Jalan Kampung Tinakapan 2.Tepi Jalan Kampung Tunoh ke Simpang Gopuh 7.

I. II Gereja Basil Kediaman YB. III Kg. I / Pantai Gorongon Taman Bersatu Ph. Rabu dan Jumaat Selasa. Stesen Minyak Esso Ke atas PETAGAS Zon 1 (Petagas) Tempat Perlaksanaan JPS Putatan Putatan Light Industrial Kedai Pekan Putatan Baru (Setiap hari) Taman Bunga Raya Taman Union Putatan Taman Bersatu Ph. I Taman Pinex Jalan Kg. Restaurant Senamramai (Setiap hari) 13.Putatan Kedai Sendil Industrial Workshop Wira/Fork Land Taman Tanah Mas Taman Tema Ph.11. Contoh Taman Jumbo Ph. Taman Golf View 1 hingga Golf View 5 12. IV Taman Petagas Taman Friendship Garden Ph. I & II Taman Friendship Garden Ph. Khamis dan Sabtu . Peringatan / Jalan Petagas . Muhibbah / Kg. Petagas Ke atas Zon 2 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Jadual Pemungutan Jadual Pemungutan Isnin. II & III (Termasuk Kedai) Taman Tema Ph.Rahim Ismail Taman Kina Lee Petronas Taman TJ & R Petagas Kg.

Kepayan Taman Deluxe Kg. Kuala I/II Putatan SMK/SK Putatan JKR Store/Quarters Taman Darius Kg. Peringatan (berhadapan Airport) Jalan Tugu Peringatan (Pivate houses) Kg. Khamis dan Sabtu . II) Kg. I/II Taman Bumi (H) Taman Kendara Ph. I/II Isnin. Kepayan (dekat rumah murah) Jalan Biabas Jalan Gounggang Jalan Dunduok Taman Kepayan Ph. Khamis dan Sabtu Jadual Pemungutan Isnin.Putatan Private House termasuk SK. II Shell Station (Taman Friendship Ph. Sapanggil Putatan (Percukaian) Taman Putatan Baru dan Sin Haw (H) B/P Shell Jalan Putatan Kedai Taman Jumbo (Setiap hari) Pasar Pusat Putatan (Setiap hari) Jalan Terawi . Kepayan Putatan (I/II) Kilang Plastik Uniang Pepsi COla Putatan Taman Kingland Ph. Buit Hill Putatan Kg. III Putatan Point/Square Ke atas Zon 3 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Taman Friendship Garden Ph. Rabu dan Jumaat Selasa. I/II SK. Rabu dan Jumaat Selasa. Ganang (Private houses) Taman Olivia Ph.Kg. I & II Taman Park Petagas Sri Utama Petagas Taman JUmbo Ph.

Sekambu Petagas Jadual Pemungutan Isnin. Bangunan Majlis Daerah Penampang Hari Masa 8.11.30pagi 2.3. Bawah.Putatan (Private Houses) Kg.3.00pagi .30 petang Tutup Isnin -Khamis Jumaat Sabtu/Ahad/Cuti Umum Kadar Harta Bercukai . Potuki/Tombovo (Private houses) Kg.30 petang 8. Rabu dan Jumaat Selasa.00 pagi .00 petang .Taman Nice Kedai Taman Nice Taman Mas Jaya Ke atas Zon 4 (Petagas) Tempat Perlaksanaan Gardenia Flight Kitchen Putatan (Setiap hari) Desa Hatchery Lok Kawi Lok Kawi Industrial Area Jalan Ramayah . Duvanson (Private houses) Kg. Petagas/Kg. Khamis dan Sabtu Jadual Kaunter Pembayaran Majlis Daerah Penampang Lokasi : Ting.

5. 6.05% 1% 3% Kawasan Menarik di Daerah Penampang .No. 3. Jenis Harta Bangunan Komersial/Industri Rumah Persendirian Di dalam Estet Perumahan Rumah Persendirian Di luar Estet Perumahan Tanah Kosong (Belum dibangunkan) NT/FR Tanah kosong (Belum dibangunkan) CL/TL Kadar Loji Najis Kadar 7% 4% 2% 0. 2. 1. 4.

Tugu ini dibina di tengah-tengah Bandar Donggongon. Mendiang telah terkorban dalam satu nahas udara pada 06. Tugu ini adalah untuk memperingati anak emas orang kadazan iaitu mendiang Datuk Peter Mojuntin yang merupakan tokoh politik yang disegani dan banyak membawa pembangunan di daerah Penampang. nama Pekan Donggongon telah ditukar kepada Bandar Donggongon.06. Pada 1 Januari 2004. Tamu Donggongon telah diiktiraf sebagai tamu terbaik di Sabah. lagi tempat menarik >> empat menarik di daerah Penampang .Bandar Dongongon :Dahulunya dikenali sebagai Pekan Donggongon. Jualan utama di tamu ini adalah hasil-hasil pertanian daripada penduduk kampung dari daerah Penampang dan juga luar daerah. Tamu ini dibuka pada hari rabu sehingga hari jumaat setiap minggu. Bandar Donggongon adalah pekan utama daerah Penampang.1976.

Maklumat lanjut tempat pelancongan di Sabah >> Buhavan Square Gereja Katolik St Michael. Penampang . Penampang Dewan Siga Tuavon. Penampang Stesen Perikanan Babagon.

Penampang .Empangan Babagon.

Kami Juara !! Naib Johan ...00 bersama piala. Pasukan Navaut Darters (Penampang) memenangi hadiah sebanyak RM 5. Tahun depan jumpa lagi! . Johan . Encik Philip Lasimbang Kejohanan Dart Berpasukan Terbuka Penampang Tahun 2001.Pasukan BSRC Dadung Die Hard ..B.000. Pasukan ini telah mengalahkan 36 pasukan lain dalam kejohanan ini..Berita kejohanan Dart berpasukan terbuka Penampang 2001 "Kejohanan Dart akan menjadi kalender tahunan melawat Daerah Penampang sempena Pesta Kaamatan" dalam ucapan perasmian oleh Y.Pasukan Navaut Darters .

Nah duit yuran..KESUREK) Perasmian ..YB ini saja hadiah penganjur .. Tak pe. tahun depan mungkin menang! Meja Urusetia (SADA) ..Gelagat Pasukan Kesurek C . kalo buli. kalau ko tidak mau saya ambil nie! (Terima kasih SADA dengan sokong dan bantuan kalian . cuba gia umban ini dart! .. kami tidak menang.

" SEMANGAT KESUKANAN YANG UNGGUL " KESUREK 2001 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful