Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

TAHUN : 4 Melur

TEMA : Alam Sekitar

TAJUK : Kawasan Sekolah Saya

OBJEKTIF : Pada hasil pembelajaran, murid-murid akan dapat :-

i. Membaca dan memahami teks yang telah disediakan.

ii. Memahami dan dapat membina ayat menggunakan


kata adjektif.

iii. Bertutur dan menyampaikan hasil binaan ayat dengan


kuat dan jelas.

FOKUS UTAMA : 6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat di dalam
pelbagai teks.

Aras 1:

• Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat di


dalam teks.

FOKUS SAMPINGAN : 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada
bahan yang didengar atau dibaca.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN ;

Aktiviti Pengajaran dan


Isi pembelajaran Catatan
Pembelajaran
i. Guru membawa murid-murid
keluar dari bilik darjah untuk
Set Induksi melihat keadaan sekeliling.
(5 minit) ii. Guru menunjukkan benda
yang berada di sekitar
kawasan sekolah yang
mempunyai kata sifat.

Langkah 1 i. Setiap murid diberikan teks


(15 minit) ringkas untuk dibaca. Kecerdasan verbal
ii. Semua murid diminta untuk linguistik
(membaca teks) membaca teks tersebut.

i. Guru mengarahkan murid-


murid untuk mengenalpasti
perkataan yang digariskan.
Langkah 2 - Kemahiran
ii. Seterusnya, murid-murid
(15 minit) berfikir (KBKK)
diminta untuk membina ayat
- Pembelajaran
sendiri berdasarkan
konstruktivisme.
perkataan yang telah
digariskan di dalam teks.

i. Beberapa orang murid


diminta untuk membaca ayat
yang telah mereka bina
Langkah 3
sebentar tadi dengan kuat
(10 minit)
dan jelas.
ii. Guru menjelaskan tentang
kata adjektif yang telah
digunakan.
i. Penerapan nilai-nilai murni
dikalangan pelajar.
- Guru menggunakan kata
Penutup adjektif yang mengandungi
(5 minit) unsur nilai-nilai murni seperti
baik, bersih, rajin dan
seumpamanya.