SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS Adalah saya NORAKEMAH BINTI JOHARI Yang memegang

jawatan PEMBANTU PENGURUSAN MURID ( N17 ) Dari 01.07.2008 hingga 28.01.2011 bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana yang diarahkan oleh Ketua Jabatan melalui Surat bil JPNP.SKPP.01.1001/17/20 Jld.2 ( 32 ) bertarikh 14 Januari 2011. Disertakan juga bersama-sama ini Fail meja / manual Prosedur Kerja.

Diserahkan oleh:

Disemak oleh:

T/Tangan : _______________ ( Pegawai yang akan bertukar )

T/Tangan : ____________________ Nama :

(Ketua Bahagian / Unit / Guru Besar)

Adalah saya __________________________________________________ Yang mengambil alih tugas jawatan Pembantu Pengurusan Murid ( N17 ) di SK BUKIT GEMURUH dari tarikh _____________________ mengaku telah menerima satu ( 1 ) salinan Nota Serah Tugas dan Fail meja/ Manual Prosedur Kerja.

Diterima oleh :

Disemak oleh :

T/Tangan : Nama :

T/Tangan : Nama :

( Pegwai yang mengambil alih tugas )

(Pembantu Tadbir Kementerian/Jabatan)

Tugas-tugas yang belum selesai Pembayaran bekalan Makanan bagi bulan Januari Kedudukan sekarang Pembekal masih Belum membuat tuntutan disebabkan bantuan makanan prasekolah masih belum diterima . Tindakan susulan Rujukan Fail/ Pegawai .TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI Bil 1.

INVOIS TARIKH INVOIS PERUNTUKAN JUMLAH ( RM ) .SENARAI BIL DAN INVOIS BELUM BAYAR KUMPULAN WANG KERAJAAN NAMA SYARIKAT NO.TIADA JUMLAH BESAR Norakemah binti Johari Sekolah Kebangsaan Bukit Gemuruh .

2011 28 JANUARI 2011 BAHAGIAN A : MAKLUMAT PEGAWAI 1. NORAKEMAH BINTI JOHARI Tarikh kuatkuasa meninggalkan sekolah : 28. Tarikh mula mengambil tugas : ( NORAKEMAH BINTI IBRAHIM ) PEMBANTU PENGURUSAN MURID N17 .2 ( 32 ) 14 JANUARI 2011 Alamat bertugas yang baru : Sek.28200 Bandar Bera Pahang Darul Makmur Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Gemuruh 28200 Bandar Bera Pahang Darul Makmur Tuan.01. 3. 28000 Temerloh Nama Pembantu Pengurusan Murid yang mengambil alih : 5. 3. 2. Bandar Temerloh.2011 Rujukan surat Pertukaran dan tarikh : JPNP. Keb.SKPP. NOTA PENYERAHAN TUGAS PEMBANTU PENGURUSAN MURID SEBAB PENYERAHAN : BERTUKAR TARIKH PENYERAHAN : 28.01.01. Nama Pembantu Pengurusan Murid N17 yang menyerah tugas. 4.100-1/17/20 Jld.

BAHAGIAN D : KEWANGAN DAN AKAUN ( MAKLUMAT TERIMAAN ) BUKU TUNAI ( BT ) Tiada Kumpulan Wang Kerajaan Ada / Catatkan Tarikh Terakhir BT dikemaskini * Bantuan Kewangan daripada KPM masih belum diterima sehingga ke tarikh ini.00 RM 500. BAHAGIAN E : .00 * Bantuan Kewangan daripada KPM masih belum diterima sehingga ke tarikh ini. NOMBOR BAUCER PEMBAYARAN YANG TERAKHIR BAGI AKAUN Kumpulan Wang Kerajaan Bantuan Makanan LPBT Bantuan Ko-Kurikulum RM 7200. BAKI BT ( NYATAKAN AMAUN SEBENAR SEMASA PENYERAHAN ) Kumpulan Wang Kerajaan Bantuan Makanan LPBT Bantuan Ko-Kurikulum RM 7200.00 RM 2000.00 RM 500.00 RM 2000.00 * Bantuan Kewangan daripada KPM masih belum diterima sehingga ke tarikh ini.

SAKSI 1 _____________________ ( Tandatangan PPM yang Menyerahkan Tugas ) Nama Penuh : NORAKEMAH BT JOHARI Tarikh : 28.2011 ___________________ ( Tandatangan Saksi ) Nama Penuh : Tarikh : SAKSI 2 _____________________ ( Tandatangan PPM yang Mengambil alih tugas ) Nama Penuh : ______________________ ( Tandatangan Saksi ) Nama Penuh : Jawatan dan cop : Tarikh : JIKA PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH ATAU WAKILNYA TIDAK HADIR SEMASA PENYERAHAN TUGAS INI. BAHAGIAN F : . MAKA SAKSI BOLEHLAH TERDIRI DARIPADA PEGAWAI YANG BERJAWATAN / MEMEGANG JAWATAN.01.Kami yang bertandatangan di bawah ini memperakui bahawa semua butiran yang terkandung dalam NOTA PENYERAHAN TUGAS ini adalah benar dan tepat.

3. 4. Salinan asal untuk Pengarah Pendidikan Pahang ( UPT ) Salinan kedua untuk sekolah berkenaan Salinan ketiga untuk Pengarah Pendidikan Daerah Salinan Keempat untuk Pengarah Pendidikan Pahang ( UPSR ) Salinan Kelima untuk Pegawai yang menyerah tugas Salinan Keenam untuk Pegawai yang menerima tugas SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS .ULASAN PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH ___________________________________ ( Tandatangan Pegawai Pendidikan Daerah ) Tarikh : NOTA : Isikan dalam 6 salinan 1. 6. 2. 5.

07.2008 hingga 28.1001/17/20 Jld.01.2 ( 32 ) bertarikh 14 Januari 2011.01.Adalah saya NORAKEMAH BINTI JOHARI Yang memegang jawatan PEMBANTU PENGURUSAN MURID ( N17 ) Dari 01. Diterima oleh : Disemak oleh : T/Tangan : Nama : T/Tangan : Nama : ( Pegawai yang mengambil alih tugas ) (Pembantu Tadbir Kementerian/Jabatan) .2011 bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana yang diarahkan oleh Ketua Jabatan melalui Surat bil JPNP.SKPP. Disertakan juga bersama-sama ini Fail meja / manual Prosedur Kerja. Diserahkan oleh: Disemak oleh: T/Tangan : _______________ ( Pegawai yang akan bertukar ) T/Tangan : ____________________ Nama : (Ketua Bahagian / Unit / Guru Besar) Adalah saya __________________________________________________ Yang mengambil alih tugas jawatan Pembantu Pengurusan Murid ( N17 ) di SK BUKIT GEMURUH dari tarikh _____________________ mengaku telah menerima satu ( 1 ) salinan Nota Serah Tugas dan Fail meja/ Manual Prosedur Kerja.

NOTA SERAH TUGAS PEMBANTU PENGURUSAN MURID N17 SK BUKIT GEMURUH 28200 BANDAR BERA PAHANG DARUL MAKMUR .

I/C Tarikh lahir Umur Alamat : : : : : Norakemah binti Johari 760309-06-5454 09.03.07.1976 35 tahun No. 11 Jalan TJ 8/7B.2008 73918 Bulan Julai Status Jawatan Gred Jawatan Tarikh Lantikan No. Taman Temerloh Jaya 28000 Temerloh Pahang Darul Makmur Kahwin Pembantu Pengurusan Murid N 17 01.MAKLUMAT PEGAWAI Nama No. JPNP Pergerakan gaji : : : : : : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful