SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS Adalah saya NORAKEMAH BINTI JOHARI Yang memegang

jawatan PEMBANTU PENGURUSAN MURID ( N17 ) Dari 01.07.2008 hingga 28.01.2011 bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana yang diarahkan oleh Ketua Jabatan melalui Surat bil JPNP.SKPP.01.1001/17/20 Jld.2 ( 32 ) bertarikh 14 Januari 2011. Disertakan juga bersama-sama ini Fail meja / manual Prosedur Kerja.

Diserahkan oleh:

Disemak oleh:

T/Tangan : _______________ ( Pegawai yang akan bertukar )

T/Tangan : ____________________ Nama :

(Ketua Bahagian / Unit / Guru Besar)

Adalah saya __________________________________________________ Yang mengambil alih tugas jawatan Pembantu Pengurusan Murid ( N17 ) di SK BUKIT GEMURUH dari tarikh _____________________ mengaku telah menerima satu ( 1 ) salinan Nota Serah Tugas dan Fail meja/ Manual Prosedur Kerja.

Diterima oleh :

Disemak oleh :

T/Tangan : Nama :

T/Tangan : Nama :

( Pegwai yang mengambil alih tugas )

(Pembantu Tadbir Kementerian/Jabatan)

Tugas-tugas yang belum selesai Pembayaran bekalan Makanan bagi bulan Januari Kedudukan sekarang Pembekal masih Belum membuat tuntutan disebabkan bantuan makanan prasekolah masih belum diterima . Tindakan susulan Rujukan Fail/ Pegawai .TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI Bil 1.

TIADA JUMLAH BESAR Norakemah binti Johari Sekolah Kebangsaan Bukit Gemuruh .SENARAI BIL DAN INVOIS BELUM BAYAR KUMPULAN WANG KERAJAAN NAMA SYARIKAT NO. INVOIS TARIKH INVOIS PERUNTUKAN JUMLAH ( RM ) .

01. 4.SKPP. NOTA PENYERAHAN TUGAS PEMBANTU PENGURUSAN MURID SEBAB PENYERAHAN : BERTUKAR TARIKH PENYERAHAN : 28.01. Keb.2011 28 JANUARI 2011 BAHAGIAN A : MAKLUMAT PEGAWAI 1. 28000 Temerloh Nama Pembantu Pengurusan Murid yang mengambil alih : 5.28200 Bandar Bera Pahang Darul Makmur Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Gemuruh 28200 Bandar Bera Pahang Darul Makmur Tuan. 3. 3. Bandar Temerloh.2011 Rujukan surat Pertukaran dan tarikh : JPNP.100-1/17/20 Jld. NORAKEMAH BINTI JOHARI Tarikh kuatkuasa meninggalkan sekolah : 28. Nama Pembantu Pengurusan Murid N17 yang menyerah tugas.2 ( 32 ) 14 JANUARI 2011 Alamat bertugas yang baru : Sek.01. Tarikh mula mengambil tugas : ( NORAKEMAH BINTI IBRAHIM ) PEMBANTU PENGURUSAN MURID N17 . 2.

BAHAGIAN E : . NOMBOR BAUCER PEMBAYARAN YANG TERAKHIR BAGI AKAUN Kumpulan Wang Kerajaan Bantuan Makanan LPBT Bantuan Ko-Kurikulum RM 7200.00 * Bantuan Kewangan daripada KPM masih belum diterima sehingga ke tarikh ini.00 RM 500.BAHAGIAN D : KEWANGAN DAN AKAUN ( MAKLUMAT TERIMAAN ) BUKU TUNAI ( BT ) Tiada Kumpulan Wang Kerajaan Ada / Catatkan Tarikh Terakhir BT dikemaskini * Bantuan Kewangan daripada KPM masih belum diterima sehingga ke tarikh ini.00 RM 2000.00 RM 500.00 RM 2000. BAKI BT ( NYATAKAN AMAUN SEBENAR SEMASA PENYERAHAN ) Kumpulan Wang Kerajaan Bantuan Makanan LPBT Bantuan Ko-Kurikulum RM 7200.00 * Bantuan Kewangan daripada KPM masih belum diterima sehingga ke tarikh ini.

SAKSI 1 _____________________ ( Tandatangan PPM yang Menyerahkan Tugas ) Nama Penuh : NORAKEMAH BT JOHARI Tarikh : 28.01. MAKA SAKSI BOLEHLAH TERDIRI DARIPADA PEGAWAI YANG BERJAWATAN / MEMEGANG JAWATAN.Kami yang bertandatangan di bawah ini memperakui bahawa semua butiran yang terkandung dalam NOTA PENYERAHAN TUGAS ini adalah benar dan tepat.2011 ___________________ ( Tandatangan Saksi ) Nama Penuh : Tarikh : SAKSI 2 _____________________ ( Tandatangan PPM yang Mengambil alih tugas ) Nama Penuh : ______________________ ( Tandatangan Saksi ) Nama Penuh : Jawatan dan cop : Tarikh : JIKA PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH ATAU WAKILNYA TIDAK HADIR SEMASA PENYERAHAN TUGAS INI. BAHAGIAN F : .

2. Salinan asal untuk Pengarah Pendidikan Pahang ( UPT ) Salinan kedua untuk sekolah berkenaan Salinan ketiga untuk Pengarah Pendidikan Daerah Salinan Keempat untuk Pengarah Pendidikan Pahang ( UPSR ) Salinan Kelima untuk Pegawai yang menyerah tugas Salinan Keenam untuk Pegawai yang menerima tugas SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS . 6. 4. 5.ULASAN PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH ___________________________________ ( Tandatangan Pegawai Pendidikan Daerah ) Tarikh : NOTA : Isikan dalam 6 salinan 1. 3.

Adalah saya NORAKEMAH BINTI JOHARI Yang memegang jawatan PEMBANTU PENGURUSAN MURID ( N17 ) Dari 01. Diserahkan oleh: Disemak oleh: T/Tangan : _______________ ( Pegawai yang akan bertukar ) T/Tangan : ____________________ Nama : (Ketua Bahagian / Unit / Guru Besar) Adalah saya __________________________________________________ Yang mengambil alih tugas jawatan Pembantu Pengurusan Murid ( N17 ) di SK BUKIT GEMURUH dari tarikh _____________________ mengaku telah menerima satu ( 1 ) salinan Nota Serah Tugas dan Fail meja/ Manual Prosedur Kerja.2011 bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana yang diarahkan oleh Ketua Jabatan melalui Surat bil JPNP.1001/17/20 Jld.2 ( 32 ) bertarikh 14 Januari 2011. Diterima oleh : Disemak oleh : T/Tangan : Nama : T/Tangan : Nama : ( Pegawai yang mengambil alih tugas ) (Pembantu Tadbir Kementerian/Jabatan) .07.01.01.2008 hingga 28. Disertakan juga bersama-sama ini Fail meja / manual Prosedur Kerja.SKPP.

NOTA SERAH TUGAS PEMBANTU PENGURUSAN MURID N17 SK BUKIT GEMURUH 28200 BANDAR BERA PAHANG DARUL MAKMUR .

03.1976 35 tahun No.2008 73918 Bulan Julai Status Jawatan Gred Jawatan Tarikh Lantikan No. I/C Tarikh lahir Umur Alamat : : : : : Norakemah binti Johari 760309-06-5454 09. JPNP Pergerakan gaji : : : : : : .07. Taman Temerloh Jaya 28000 Temerloh Pahang Darul Makmur Kahwin Pembantu Pengurusan Murid N 17 01.MAKLUMAT PEGAWAI Nama No. 11 Jalan TJ 8/7B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful