Anda di halaman 1dari 34

HASIL PENILAIAN PLPG GURU DEPAG TAHAP 3 DAN 4 KUOTA 2009 KAB.

KENDAL
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
1 09032406220027 Pujiyanto MTS NU 22 Singorojo 69.91 MENGULANG UJIAN TULIS
2 09032406220054 Syamsul Huda MTS NU 10 Penawaja 60.39 MENGULANG UJIAN TULIS
3 09032415420009 Bambang Suyatno MTs Negeri Brangsong 76.62 LULUS
4 09032415420025 Dewiyanti MTs NU 13 Arrahmat Sukorejo 73.76 LULUS
5 09032415420060 Rofika M. Nuryantini MTs NU 8 Gemuh 76.73 LULUS
6 09032418420092 Cahyoko MAN Kendal 66.04 MENGULANG UJIAN TULIS
7 09032418720124 A. Ma\'sum S MA Darul Amanah 68.23 MENGULANG UJIAN TULIS
8 09032418720143 Lismawati MA NU 4 Al Maarif Boja 67.5 MENGULANG UJIAN TULIS
9 09032419020107 DUROH MAN KENDAL 77.64 LULUS
10 09032420420139 Solikin MAN Kendal 79.75 LULUS
11 09032409720013 Malichatun, S. Pd MTs NU 06 Sunan Abinawa Pegandon 72.55 LULUS
12 09032409720015 Arifah Darojatun MTs Negeri Brangsong 70.54 LULUS
13 09032409720036 Muh. Dalhar MTs NU 6 Sunan Abinawa 67.21 MENGULANG UJIAN TULIS
14 09032409720055 Nur Zaidah MTs NU 8 Gemuh 66.14 MENGULANG UJIAN TULIS
15 09032409720056 Ulfiyatun MTs NU 01 Cepiring 62.28 MENGULANG UJIAN TULIS
16 09032409720068 ARIFATUL HIDAYAH MTS NU 09 GEMUH 70.87 LULUS
17 09032409720069 Endar Sukowati MTS Nu 23 Salafiyah Syafi\"iyah 74.05 LULUS
18 09032409720071 HERA TRIASTUTIK K. MTs NU 03 Al Hidayah Kendal 73.38 LULUS
19 09032409720077 AHMAD NUR HALIM MTs NU 20 Kangkung Kendal 75.66 LULUS
20 09032409720137 Siti Rochayati MTs NU 2 Al Maarif Boja 75.27 LULUS
21 09032409720156 Zakiyatun hamidah MTS NU 15 Jurangagung 68.82 MENGULANG UJIAN TULIS
22 09032410020014 Siti Mufarrohah MTs Negeri Brangsong 67.18 MENGULANG UJIAN TULIS
23 09032410020020 H. Muhyidin, SE MTs NU 08 Gemuh 76.82 LULUS
24 09032410020037 Sugiyo MTs NU 17 Kyai Jogoreso 75.44 LULUS
25 09032410020038 Moh Khizam Zuhri MTs NU 5 Sunan Katong 71.34 LULUS
26 09032410020039 Achmad Abu Mansyur MTs NU 5 Sunan Katong 75.58 LULUS
27 09032410020051 Muh Rohadi MTs NU 5 Sunan Katong 70.74 LULUS
28 09032410020054 ASPURIYAH MTS NU 06 SUNAN ABINOWO 67.57 MENGULANG UJIAN TULIS
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
29 09032410020057 KHOIRIL ANWAR MTS NU 11 KISABARIMAN 75.61 LULUS
30 09032410020075 IFA NURANI MTS NU 2 AL MAARIF BOJA 74.21 LULUS
31 09032418020006 MUKHAMAD ISRO\' MTS NU 7 PATEBON 67.27 MENGULANG UJIAN TULIS
32 09032418020010 Maryuni Soleh MTs Negeri Kendal 75.73 LULUS
33 09032418020017 Rubiyah MTs NU 8 Gemuh 71.79 LULUS
34 09032418020019 Amat Sadikin MTs NU 4 Muallimin Weleri 75.58 LULUS
35 09032418020029 Sururi MTs NU 12 Limbangan 58.99 MENGULANG UJIAN TULIS
36 09032418020043 Sigit Sugiharto MTs NU 10 Penawaja 73.14 LULUS
37 09032418020046 Alifatut Tadzkiroh MTs NU 01 Cepiring 65.36 MENGULANG UJIAN TULIS
38 09032418020049 Imroatul Hasanah MTs NU 05 Sunan Katong 70.99 MENGULANG UJIAN TULIS
39 09032418020052 Masamah MTs NU 5 Sunan Katong 62.32 MENGULANG UJIAN TULIS
40 09032418020067 NUR SYARIF HIDAYAT MTS NU 22 SINGOROJO 64.93 MENGULANG UJIAN TULIS
41 09032418020070 MUHAMMAD MUNIEF MTS NU 18 SALAFIAH KARANGMALANG 67.21 MENGULANG UJIAN TULIS
42 09032418020074 SYADULLAH MTS NU 6 SUNAN ABINOWO 60.64 MENGULANG UJIAN TULIS
43 09032418020130 Mohamad Masrur MTs NU 9 Gemuh 62.39 MENGULANG UJIAN TULIS
44 09032418020133 Choeriyah MTs NU 5 Sunan Katong 67.24 MENGULANG UJIAN TULIS
45 09032418020134 Arif Winarso MTs NU 17 Kyai Jogoreso 67.01 MENGULANG UJIAN TULIS

SEMARANG, 13 OKTOBER 2009


KETUA DIVISI PLPG

Dr. AHMAD SOPYAN, M.Pd


NIP. 196006111985031001
HASIL PENILAIAN PLPG GURU DEPAG TAHAP 3 DAN 4 KUOTA 2009 KAB. SEMARANG

NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG


1 09032206220122 Sutrisna MTS N Susukan 76 LULUS
2 09032215720106 ALIYATI FATMAWATI MAN Tengaran 62.85 MENGULANG UJIAN TULIS
3 09032215720107 MAZULFAH MA Al Bidayah Candi Bandungan 68.35 MENGULANG UJIAN TULIS
4 09032215720109 NUZULUL RAHMAWATI MA Al Manar 66.49 MENGULANG UJIAN TULIS
5 09032218420091 NUR AINI WIDI ASTUTI MAN Tengaran 72.83 LULUS
6 09032218420096 M. Hidayatur Rohman MAN Tengaran 76.73 LULUS
7 09032218720090 LAELA WIHDATUL ARIFAH MAN Tengaran 66.82 MENGULANG UJIAN TULIS
8 09032218720095 HELINA PANCAWARDHANI MAN Suruh 68.82 MENGULANG UJIAN TULIS
9 09032219020111 NOVIA ASTUTI MAN Tengaran 76.85 LULUS
10 09032220420086 ANI MA\'RIFAH MAN Suruh 74.24 LULUS
11 09032220420110 MUHANAD ACHSIN MA AL BIDAYAH CANDI 72.77 LULUS
12 09032220720085 ROSIDAH MAN Suruh 75.48 LULUS
13 09032221720087 SITI SONDARI MAN Suruh 72.42 LULUS
14 09032209720007 SRI HARYATI MTS N SUSUKAN 70.55 LULUS
15 09032209720008 SOFIYATUN MTs NU Ungaran 63.71 MENGULANG UJIAN TULIS
16 09032209720035 TRININGSIH MTs Maarif Nyatnyono 77.66 LULUS
17 09032209720037 EMY ASTUTI MTs Al Uswah Bergas 73.9 LULUS
18 09032209720046 SITI ASROFIYAH MTs Darusalam Sumowono 71.11 LULUS
19 09032209720054 BURHANUDIN EDDY MULYONO MTs Darul Ma\'arif Pringapus 65.06 MENGULANG UJIAN TULIS
20 09032209720056 FITHIRIYA AGUSTINA MTs Al Bidayah Candi 71.74 LULUS
21 09032209720057 SRI ANUGRAH SETIAWAN MTs Tarqiyatul Himmah 73.97 LULUS
22 09032209720071 MASNO MTs N Susukan 75.17 LULUS
23 09032209720072 SITI RODHIYAH MTS SUDIRMAN 73.18 LULUS
24 09032210020004 ARINA LHUTFIA MTS N SUSUKAN 72.34 LULUS
25 09032210020005 Mau\'izhotul Hasanah MTs N Susukan 71.41 LULUS
26 09032210020013 AMIN FAIZIN MTs Al Uswah Bergas 75.24 LULUS
27 09032210020020 ACHMAD KHAERUL HUDA MTs Hasyimiyah Kalisidi 70.84 LULUS
28 09032210020024 UMI TOYIBAH MTs Al Uswah Bergas 67.11 MENGULANG UJIAN TULIS
29 09032210020029 SOFIYATUN MTs NU Ungaran 70.04 LULUS
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
30 09032210020034 TUTIK HERLESTARI MTs Sudirman Kawengen 70.76 LULUS
31 09032210020045 ROHMAT MTs Sudirman Truko 68.01 MENGULANG UJIAN TULIS
32 09032210020063 CHADIS MTS Al Ittihad Semowo 69.84 MENGULANG UJIAN TULIS
33 09032218020009 ISTI KADARYAH MTs N Susukan 70.27 LULUS
34 09032218020021 SRI HARTATI MTs Sudirman Jimbaran 65.93 MENGULANG UJIAN TULIS
35 09032218020022 AME OXE EKO ANDAYANINGSIH MTs Sudirman Ngampin 63.99 MENGULANG UJIAN TULIS
36 09032218020025 JUNAIDI MTs Al Irsyad Tengaran 62.35 MENGULANG UJIAN TULIS
37 09032218020048 NGASIYAH MTs Mujahidin Mluweh 64.77 MENGULANG UJIAN TULIS
38 09032218020050 YAHMI DWI ASTUTI MTS Sudirman Kopeng 67.44 MENGULANG UJIAN TULIS
39 09032218020051 TRI HASTUTIK MARLIANINGSIH MTs NU Ungaran 62.3 MENGULANG UJIAN TULIS
40 09032218020058 SUTARNI MTs Al Uswah Bergas 70.38 LULUS
41 09032218020075 TASMIYAH MTs Al Manar Bener 61.5 MENGULANG UJIAN TULIS

SEMARANG, 13 OKTOBER 2009


KETUA DIVISI PLPG

Dr. AHMAD SOPYAN, M.Pd


NIP. 196006111985031001
HASIL PENILAIAN PLPG GURU DEPAG TAHAP 3 DAN 4 KUOTA 2009 KOTA TEGAL

NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG


1 09036518420048 Tri Setya Titi Utami MA Negeri Kota Tegal 73.35 LULUS
2 09036518720065 Maskuri MA Negeri Kota Tegal 73.07 LULUS
3 09036519020043 Turati MA Negeri Kota Tegal 77.31 LULUS
4 09036519020044 Ihda Syifai MA Negeri Kota Tegal 73.92 LULUS
1 09036509720032 Afty Yuni Asminingsih MTS N Margadana 69.83 MENGULANG UJIAN TULIS
2 09036510020015 Trisniyanti MTS N Margadana 72.97 LULUS
3 09036510020016 Kusyanti MTS Manbaul Ulum 73.32 LULUS
4 09036510020022 Siswanto MTS N Margadana 72.4 LULUS
5 09036510020023 Achmad Rofiq MTS Raudatul Ulum 73 LULUS
6 09036518020002 Syamsudin MI Mambaul Ulum 59.96 MENGULANG UJIAN TULIS
7 09036518020007 Heru Wakhyuni MTS N Margadana 77.55 LULUS
8 09036518020026 Yekti Utami MTS Assalafiyah 70.49 LULUS
9 09036518020031 Dessy Wijayanti MTS N Margadana 69.2 MENGULANG UJIAN TULIS
10 09036518020061 Khusnul Inayati MTS Raudhatul Ulum 72.92 LULUS

SEMARANG, 13 OKTOBER 2009


KETUA DIVISI PLPG

Dr. AHMAD SOPYAN, M.Pd


NIP. 196006111985031001
HASIL PENILAIAN PLPG GURU DEPAG TAHAP 3 DAN 4 KUOTA 2009 KOTA PEKALONGAN
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
1 09036418420040 INA SESANTI MAN 2 PEKALONGAN 75.59 LULUS
2 09036418420041 Reni Marsofiah MA KH Syafi\'i 72.17 LULUS
3 09036418420048 SUSI AMRIYATI MA SALAFIYAH PEKALONGAN 67.95 MENGULANG UJIAN TULIS
4 09036418420074 SAIFUL JAUHARI MA SALAWIYAH HIDAYATUL ATHFAL 67.36 MENGULANG UJIAN TULIS
5 09036418720030 Ummi Nasyiah MAN 2 71.11 LULUS
6 09036418720037 ABDUL KOLIK MAN 3 PEKALONGAN 71.64 LULUS
7 09036418720050 ACHMAD FAIKI MA LIBATUL MUTAALIMIN 68.99 MENGULANG UJIAN TULIS
8 09036418720077 ABIDAH MA HIDAYATULATFAL 70.34 LULUS
9 09036419020046 SUYOTO MAN 2 PEKALONGAN 75.04 LULUS
10 09036419020073 ISTIANAH MA SALAFIYAH PEKALONGAN 74.19 LULUS
11 09036420420039 DAUROTU ARRIZQIYATI MAN 2 PEKALONGAN 77.28 LULUS
12 09036420720033 Sri Hartini MAN 2 71.55 LULUS
13 09036420720049 TITIK PUJIYATI NINGSIH MA SALAFIAH PEKALNGAN 63.63 MENGULANG UJIAN TULIS
14 09036409720006 Muhammad Mubasyirin MII Pringlangu 3 74.25 LULUS
15 09036409720008 Muhammad Mahfudz MiS Jenggot 04 71.23 LULUS
16 09036409720011 MARLINA SOFIANTI MTS NURUL ISLAM PEKALONGAN 76.87 LULUS
17 09036409720027 FASA MUHAMMAD MTS SALLAFIYAH JENGGOT 72.11 LULUS
18 09036409720082 Yuli Purwanti MTs Hidayatul Athfal 73.6 LULUS
19 09036410020003 ASROFI MIS JENGGOT 1 73.42 LULUS
20 09036410020017 Inyumari MTS salafiyah jenggot 76.84 LULUS
21 09036410020023 Solechah MTS Muhammadiyah 71.56 LULUS
22 09036410020028 Sri kurniawati mts. S Hidayatul athfal 74.19 LULUS
23 09036418020001 AGUS MUGOFAR MI S JENGGOT 02 66.04 MENGULANG UJIAN TULIS
24 09036418020002 ZAIDUL MUSTAGHFIRIN MIS KURIPAN KIDUL 63.64 MENGULANG UJIAN TULIS
25 09036418020004 WAKHIDIN MSI 4 BANDENGAN 65.19 MENGULANG UJIAN TULIS
26 09036418020009 TITIN KARTINI MTS SALAWIYAH AL MUTTAQIN 71.18 LULUS
27 09036418020012 SUKOCO MTS RIDATUL MUTAALIMIN 68.54 MENGULANG UJIAN TULIS
28 09036418020014 NUROJIIN MTS RIBATUL MUTTALLIMIN PEKALONGAN 66.55 MENGULANG UJIAN TULIS
29 09036418020019 HUDAYA MTS ISTIFAIYAH NAHDRIYAH 73.26 LULUS
30 09036418020020 HIMMATIN HUSNA MTS SALAFIYAH JENGGOT 68.4 MENGULANG UJIAN TULIS
31 09036418020021 AGUS SAMSUDIN MTS NURUL ISLAM PEKALONGAN 66.03 MENGULANG UJIAN TULIS
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
32 09036418020029 IWAN BAEHAKI MTS ISTIFAIYAH NAHDRIYAH 74.19 LULUS
33 09036418020036 Ning susilowati MTs Muhammadiyah 71.47 LULUS

SEMARANG, 13 OKTOBER 2009


KETUA DIVISI PLPG

Dr. AHMAD SOPYAN, M.Pd


NIP. 196006111985031001
HASIL PENILAIAN PLPG GURU DEPAG TAHAP 3 DAN 4 KUOTA 2009 KOTA SEMARANG

NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG


1 09036306220037 Rosidah MAN 2 Semarang 71.72 LULUS
2 09036306220139 Septika Tri Mulyaningrum MTS N 2 Semarang 70.7 LULUS
3 09036315720042 Erniwati MAN 2 Semarang 68.23 MENGULAN UJIAN TULIS
4 09036315720096 Haidah Sujiwanti MA Taqwal Ilahi 61.51 MENGULAN UJIAN TULIS
5 09036315720102 Siti Aminah MA Al Asror 63.65 MENGULAN UJIAN TULIS
6 09036315720116 Yuli Wahyuningsih MAN 1 Semarang 62.23 MENGULAN UJIAN TULIS
7 09036315720128 Solehatun MA Hidayatus Syubban 67.86 MENGULAN UJIAN TULIS
8 09036315720132 Dedi Setiawan MA Al Burhan 63.96 MENGULAN UJIAN TULIS
9 09036318420079 Sunardi MAN 2 Semarang 72.33 LULUS
10 09036318420086 Aris Fakhrudin MAN 1 Semarang 74.06 LULUS
11 09036318420094 Suhardi MAN 1 Semarang 66.92 MENGULAN UJIAN TULIS
12 09036318420125 Amik Farida MA. Hidayatus Syuban 65.66 MENGULAN UJIAN TULIS
13 09036318720036 M.Zahri Johan MAN 2 Semarang 71.1 LULUS
14 09036318720044 Bayu Sulistyawati MA Al Asror 72.05 LULUS
15 09036318720129 Indhie Nirvana MA. Darut Taqwa 65.4 MENGULAN UJIAN TULIS
16 09036319020040 Lilik Pujirahayu MA Infarul Ghoy 68.14 MENGULAN UJIAN TULIS
17 09036319020081 Sih Hartini MAN 1 Semarang 80.53 LULUS
18 09036319020087 Djoko martono Man 2 Semarang 72.29 LULUS
19 09036319020093 Puji Handayani MA NU Nurul Huda 73.51 LULUS
20 09036319020124 Muhammad MA Hidayatus Syubban 74.4 LULUS
21 09036320420041 Kartika Aeni MA Al Asror 76.51 LULUS
22 09036320420080 Nuri Yuminawati MAN Semarang 2 71.08 LULUS
23 09036320420133 Suwardi MA Futuhiyyah Aliyah 67.34 MENGULAN UJIAN TULIS
24 09036320720045 Muhayah MA Azzuhdi 63.64 MENGULAN UJIAN TULIS
25 09036320720099 Indah Soelistiyani MA Azzuhdi 65.45 MENGULAN UJIAN TULIS
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
26 09036320720104 Yunaeroh MA Al Ishlah 70.97 LULUS
27 09036321720082 Edy Kristijono MAN 1 Semarang 70.4 LULUS
28 09036309720007 Sab\'Atur Rodiyah MI Nurul Hidayah Karanganyar 78.11 LULUS
29 09036309720013 Maslikha MTs Hidayatus Syubban 77.13 LULUS
30 09036309720021 Syahir MTs Nurul Huda 71.17 LULUS
31 09036309720039 Rokhmah Nuryati MTs N 1 Semarang 70.17 LULUS
32 09036309720040 HUR INDAH HASANAH MTS NURUSSIBYAN SEMARANG 70.17 LULUS
33 09036309720047 Muhammad Tulus MTs Syaroful Millah Semarang 74.31 LULUS
34 09036309720056 Sholihul Hadi MTs N 2 Semarang 70.3 LULUS
35 09036309720058 Nur Hayati MTs Darul Hasanah 73.67 LULUS
36 09036309720083 Afifah MTs N 2 Semarang 73.83 LULUS
37 09036309720138 Agus Nasrulloh Al Amin MA Baitussalam 73.75 LULUS
38 09036309722033 Nurwakit MTs Futuhiyyah Palebon 63.08 MENGULAN UJIAN TULIS
39 09036310020004 Anastasia Ari Rustanti MI Nurul Hidayah Karanganyar Tugu 62.07 MENGULAN UJIAN TULIS
40 09036310020008 Tri hastuti MTSN 1 Semarang 75.61 LULUS
41 09036310020012 Tanti Lestari MTs Futuhiyyah Palebon 71.62 LULUS
42 09036310020014 Siti Nur Azizah MTs Al Islam Sumurrejo 71.29 LULUS
43 09036310020045 Mardliyatul Hayati MTs Taqwal Ilah 68.53 MENGULAN UJIAN TULIS
44 09036310020051 MUJIONO MTS USWATUN KHASANAH 74.85 LULUS
45 09036310020052 Asri Lestari MTs Darul Ulum 75.33 LULUS
46 09036318020003 Tri Wahyuningsih MI Gisikdrono 63.01 MENGULAN UJIAN TULIS
47 09036318020006 Muhajir MI Futuhiyyah 02 75.67 LULUS
48 09036318020017 Salima Fridayati MTs N 1 Semarang 74.3 LULUS
49 09036318020026 Bambang Rindit Rustyanto MTs Syaroful Millah Semarang 67.4 MENGULAN UJIAN TULIS
50 09036318020038 Muhammad Mujoyana MTs Baitussalam 64.5 MENGULAN UJIAN TULIS
51 09036318020040 Patri MTs Nurussibyan Semarang 64.66 MENGULAN UJIAN TULIS
52 09036318020059 Siti Maslachatun MTs Futuhiyyah Kudu 70.29 LULUS
53 09036318020066 Mochammad Solekhan MTs Al Islam 53.41 MENGULAN UJIAN TULIS
54 09036318020081 Sri Wahyuni MTs Tanwirul Qulub 65.69 MENGULAN UJIAN TULIS
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
55 09036319020015 Ida Fitriah MTs N 1 Semarang 75.26 LULUS

SEMARANG, 13 OKTOBER 2009


KETUA DIVISI PLPG

Dr. AHMAD SOPYAN, M.Pd


NIP. 196006111985031001
HASIL PENILAIAN PLPG GURU DEPAG TAHAP 3 DAN 4 KUOTA 2009 KOTA SALATIGA

NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG


1 09036218720033 Sudaryo MAN Salatiga 66.92 MENGULANG UJIAN TULIS
2 09036219020027 Joko Susilo MAN Salatiga 75.16 LULUS
3 09036218020011 Zaharah Lu\'luah MTs Negeri Salatiga 66.11 MENGULANG UJIAN TULIS

SEMARANG, 13 OKTOBER 2009


KETUA DIVISI PLPG

Dr. AHMAD SOPYAN, M.Pd


NIP. 196006111985031001
HASIL PENILAIAN PLPG GURU DEPAG TAHAP 3 DAN 4 KUOTA 2009 KAB. BREBES
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
1 09032915420023 NURZIYAH MTs Al hikmah 76.55 LULUS
2 09032915420083 URIP RIBOWO MTs Assalafiyah 72.06 LULUS
3 09032915420090 MASFUFAH MTs Assalafiyah 67.05 MENGULANG UJIAN TULIS
4 09032915420093 SAPI\'I MTs Al Ikhlas 67.71 MENGULANG UJIAN TULIS
5 09032915420096 TASRIPAH MTs Al Mubarok 68.8 MENGULANG UJIAN TULIS
6 09032915420107 AGUS RIYANTO MTs Miftahul Huda 78.14 LULUS
7 09032915420126 YUSUF MTs Nurul Hikmah 70.87 LULUS
8 09032915420128 AHMAD SEKHU MTs Assalafiyah 74.34 LULUS
9 09032915420141 MOH. YUNUS MTs Daar Essalam 72.51 LULUS
10 09032915420156 ENDANG SEPI ING PAMRIH MTs Ma\'arif NU 12 72.84 LULUS
11 09032915420172 DANIAL ARIF BUDIMAN MTs Al Hikmah 2 Benda Sirampog 70.05 LULUS
12 09032915420276 NUR KHOZIN SHOFARI MTS MAARIF NU 5 DAWUHAN 67.06 MENGULANG UJIAN TULIS
13 09032918420247 Siti Muniroh MA Darul Istiqomah 66.88 MENGULANG UJIAN TULIS
14 09032918720200 NAFIROH SRI WIYANTI MAN BREBES 1 73.07 LULUS
15 09032918720201 Sigit Wiyono MAN Brebes 1 68.35 MENGULANG UJIAN TULIS
16 09032918720236 Rojikin,S.Si MA NU 01 Losari 68.64 MENGULANG UJIAN TULIS
17 09032918720246 Sobari MA Subulul Ikhsan Kersana 65.53 MENGULANG UJIAN TULIS
18 09032918720252 Aris Sugianto MA Asy-Syamsuriyah 65.94 MENGULANG UJIAN TULIS
19 09032919020226 Agus Subagio MA Al Hikmah 2 74.02 LULUS
20 09032920420249 Elok Istibsyaroh MA Ma\'arif Ketanggungan 71.79 LULUS
21 09032920420292 UMAROH MA NU 01 LOSARI 64.77 MENGULANG UJIAN TULIS
22 09032920420296 KHILIYATUN KHOEROH MA AL FALAH 63.24 MENGULANG UJIAN TULIS
23 09032920720229 Sri Rahayu MA Ma\'arif Dawuhan 70.39 LULUS
24 09032921720127 Saefulloh MTs N Model Brebes 63.89 MENGULANG UJIAN TULIS
25 09032921720193 DEASY FIKRIYATI MTs Sunan Kalijaga 69.09 MENGULANG UJIAN TULIS
26 09032909720063 NASER RULLOH MTs Muhammdiyah 72.6 LULUS
27 09032909720076 STIK FIRUL AZIZ MTs Hidayatul Mubtadiin 74.49 LULUS
28 09032909720089 Aenuri. MTs Tarbiyatul Athfal Pengarasan 70.15 LULUS
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
29 09032909720111 SUGIARTO MTs Hidayatul Ummah Malahayu 70.88 LULUS
30 09032909720121 Fajar MTs Muhammadiyah 73.32 LULUS
31 09032909720129 JUMAROH MTs Nurul huda 68.22 MENGULANG UJIAN TULIS
32 09032909720140 Nur SHABIQOH MTs Ma\'arif Nu 4 74.61 LULUS
33 09032909720142 AHMAD AKIL HASANI MTs Ketanggungan 67.86 MENGULANG UJIAN TULIS
34 09032909720164 ETI YUNI HASTUTI MTs Al Mubarok Tanjung 71.99 LULUS
35 09032909720168 Nur Hidayati MTs Darul abror 65.66 MENGULANG UJIAN TULIS
36 09032909720190 Nunun Nurhasanah MTs Assalam 71.42 LULUS
37 09032909720259 abdul wahid MIN MODEL LARANGAN 84.53 LULUS
38 09032909720266 Nuramanah MTS Maarif NU 4 74.98 LULUS
39 09032909720268 NURIYATI MTS AL IKHLAS KUWUD 71.69 LULUS
40 09032909720274 EDI MULYADI MTS MAARIF NU 9 PENDE 73.15 LULUS
41 09032910020065 MOHAMAD SYAEFUDIN MTs Assalafiyah 74.6 LULUS
42 09032910020073 SUCI HERLINA MTs Subulul Ikhsan 69.45 MENGULANG UJIAN TULIS
43 09032910020074 NUR SETYAWATI MTs Al Hasaniyah Kedawon 72.5 LULUS
44 09032910020085 JENI, SH MTs Nurul Huda 71.54 LULUS
45 09032910020098 EKOWATI MTs Darul Aiz 74.85 LULUS
46 09032910020103 Muhamad Jamroni MTs Mimbaul Huda Menggala 73.35 LULUS
47 09032910020115 FAJAR HIDAYAT MTs Ketanggungan 73.77 LULUS
48 09032910020122 Kustanto MTs TA Pangarasan 70.27 LULUS
49 09032910020123 LUKMANUL HAKIM MTs Al Hidayah 69.29 MENGULANG UJIAN TULIS
50 09032910020125 NUR LAELAH MTs Assalafiyah Sitanggal 70.98 LULUS
51 09032910020130 DWI AGUNG PRIYATIN MTs Nurul Ulum 71.04 LULUS
52 09032910020131 Rochmi Erlinawati MTs Al Azhar 72.01 LULUS
53 09032910020135 Eni Nurhidayah MTs Manu 9 Pende 70.34 LULUS
54 09032910020147 Sri Hartini MTs Assalam 70.78 LULUS
55 09032910020149 JAFAR SODIK MTs Al Miftah 75.54 LULUS
56 09032910020153 MIMBAR MTs Al Adhhar 74.21 LULUS
57 09032910020155 ATI SUHAETI MTs NH Kalibuntu 65.96 MENGULANG UJIAN TULIS
58 09032910020159 RONA MULYANA MTs Al Falah 70.48 LULUS
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
59 09032910020163 HOPID MTs Ma\'Arif NU 6 68.41 MENGULANG UJIAN TULIS
60 09032910020170 ABDUL HARIS FADHOLI MTs Assalafiyah 74.97 LULUS
61 09032910020187 WIDAYATI KRISTIANI MTs Ma\'arif NU 5 Dawuhan 71.62 LULUS
62 09032910020194 PALKIS MTs Al Hikmah 2 Benda Sirampog 73.54 LULUS
63 09032910020195 CATUR ERNA W MTs Asalam 69.9 MENGULANG UJIAN TULIS
64 09032910020262 Tuti Handayani MTs Al-falah 75.7 LULUS
65 09032910020267 ABDUL MUCHIT MTs. NURUL HUDA KALIBUNTU 71.97 LULUS
66 09032910020270 NUR FAIJAH MTS NURUL ULUM 66.23 MENGULANG UJIAN TULIS
67 09032910020275 EF RATNA KURNIATI MTS MUHAMMADIYAH WONOSARI 68.45 MENGULANG UJIAN TULIS
68 09032910020281 ENI YULIATI MTs ANNUR KARANGJUNTI 64.77 MENGULANG UJIAN TULIS
69 09032918020001 AHMAD FAUZAN MI NURUL ISLAM 68.52 MENGULANG UJIAN TULIS
70 09032918020012 SLAMET FAIZIN MI NURUL HUDA 69.57 MENGULANG UJIAN TULIS
71 09032918020013 KHAMIM MI NURUL HUDA NU 69.55 MENGULANG UJIAN TULIS
72 09032918020039 UMAMAH MTsN Ketanggungan 66.44 MENGULANG UJIAN TULIS
73 09032918020042 TOIP MTs Al ittihadiyah 68.09 MENGULANG UJIAN TULIS
74 09032918020047 MUSTOFA MTs Miftahul Huda 73.82 LULUS
75 09032918020049 TOFIQ MTs Al ittihadiyah 72.88 LULUS
76 09032918020050 Arifin. MTs Mimbaul Huda 69.46 MENGULANG UJIAN TULIS
77 09032918020066 SUMARTONO MTs Al ittihadiyah 66.52 MENGULANG UJIAN TULIS
78 09032918020081 NUR MAGHFIROH MTs Daar Essalam 68.89 MENGULANG UJIAN TULIS
79 09032918020097 FAKTHUROHMAN. MTs Nurul Huda 71.55 MENGULANG UJIAN TULIS
80 09032918020108 TASORI MTs Hidayatul Ummah Malahayu 62.57 MENGULANG UJIAN TULIS
81 09032918020110 IRFAN AFIYANTO MTs Darul Aziz 66.92 MENGULANG UJIAN TULIS
82 09032918020113 KUSWOYO MTs Nurul Huda 67.12 MENGULANG UJIAN TULIS
83 09032918020120 SODIKOH MTs Annidhomiyah 73.37 MENGULANG UJIAN TULIS
84 09032918020124 SUTANTI ERININGSIH MTs Sunan Kalijaga 65.49 MENGULANG UJIAN TULIS
85 09032918020143 SITI HALIMAH MTs Al Mubarok 69.28 MENGULANG UJIAN TULIS
86 09032918020145 RIFKI SUHARDIMAN MTs Al Hidayah 67.49 MENGULANG UJIAN TULIS
87 09032918020166 SITI ROCHAYATI MTs Al Mubarok 72.07 LULUS
88 09032918020167 MA\'MUN KHAKIM MTs Hasyim Asyhari 74.11 LULUS
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
89 09032918020179 DEWI SETIANINGSIH MTs Nurul Huda 66.17 MENGULANG UJIAN TULIS
90 09032918020185 Endang Sadarwati MTs Asy Syamsuriyah 68.53 MENGULANG UJIAN TULIS
91 09032918020260 RAHMI WAHYUNINGTYAS MTS N KETANGGUNGAN 70.5 LULUS
92 09032918020265 YULIA ISMIATI MTS ASSALAFIAH SITANGGAL 63.13 MENGULANG UJIAN TULIS
93 09032918020280 ENI ERLINA MTS ASSISYAFIIYAH 73.93 LULUS
94 09032921020277 PADILAH MTS N KETANGGUNGAN 71.56 LULUS

SEMARANG, 13 OKTOBER 2009


KETUA DIVISI PLPG

Dr. AHMAD SOPYAN, M.Pd


NIP. 196006111985031001
HASIL PENILAIAN PLPG GURU DEPAG TAHAP 3 DAN 4 KUOTA 2009 KAB. TEGAL

NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG


1 09032806220008 Yustiani MTS AS SYIFA 67.96 MENGULANG UJIAN TULIS
2 09032806220192 Susilowati MTS NU Tarub 74.68 LULUS
3 09032818420311 Fasikhun MAN Babakan 74.49 LULUS
4 09032818720213 Fasikha MA Raden Fatah 68.22 MENGULANG UJIAN TULIS
5 09032818720299 Fatmah MAN babakan lebaksiu tegal 64.72 MENGULANG UJIAN TULIS
6 09032818720329 Dwi Hastuti Listyaningsih MAN babakan lebaksiu tegal 66.61 MENGULANG UJIAN TULIS
7 09032818720342 Dian Pancawati MA Darussalam 64.5 MENGULANG UJIAN TULIS
8 09032820420314 Eko Yudo Riyono MAN Pagerbarang Kab.Tegal 76.79 LULUS
9 09032820420325 Iin Ernawati MAN babakan lebaksiu tegal 69.16 MENGULANG UJIAN TULIS
10 09032820720337 Muhammad kharis MAN babakan lebaksiu tegal 68.28 MENGULANG UJIAN TULIS
11 09032821720066 Abdul Malik MTs Salafiyah Slarang kidul 61.02 MENGULANG UJIAN TULIS
12 09032821720078 Ely Ratnaningsih MTs Filial Al Iman Adiwerna 73.03 LULUS
13 09032821720147 Sri Sulistyani MTs Al Fatah Suradadi 72.16 LULUS
14 09032821720218 Uci Eliyani MTS Darussalam 67.54 MENGULANG UJIAN TULIS
15 09032821720276 Nuranisah MTS Darussalam 67.17 MENGULANG UJIAN TULIS
16 09032821720309 Ruswati Yani MAN Babakan 71.43 LULUS
17 09032809720011 Nur Azizah MI Al Mujahidin 74.15 LULUS
18 09032809720025 Ali Nurdin Mts.Nu 01 Tarub 65.39 MENGULANG UJIAN TULIS
19 09032809720034 Khaerudin Afandi Mts Tasywiriyah 76.04 LULUS
20 09032809720041 Nurokhmi MTs Nahdlatul Ulama 01 Lebaksiu 76.93 LULUS
21 09032809720050 Hanum Yuliatri MTs Al Kamal Tarub 72.08 LULUS
22 09032809720062 Abdul Aziz Mts Al Muawarah Harjawinangun 74 LULUS
23 09032809720125 Emy Masfufah Mts Salafiyah Slarang kidul 70.03 LULUS
24 09032809720139 Emi Hidayati Mts.NU 01 Mambaul Hikmah 70.84 LULUS
25 09032809720164 Amin Thoyib Musthofa MTS NU miftahul Ulum 77.18 LULUS
26 09032809720173 Asa Rahmawati Putri MTs N Slawi 78.31 LULUS
27 09032809720185 Andriyani MTS al Munawaroh 70.34 LULUS
28 09032809720190 Tri Puspita Korpriningrum MTs Teladan Al Amiriyah 76.1 LULUS
29 09032809720235 Sari Saptaningrung MTs Taswiriyah Balapulang 68.07 MENGULANG UJIAN TULIS
30 09032809720243 Firman Arif Riyanto Mts Bustanul Huda 79 LULUS
31 09032809720246 Ulfa Maulida Mts Jatibogor 72.01 LULUS
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
32 09032809720270 Fatmuatiq Miftakhurrokhmat MTs Aswaja Bumijawa 73.39 LULUS
33 09032809720274 Febriantina Antin Cholaela MTs Filial Al Iman Adiwerna 76.13 LULUS
34 09032809720293 Wasito MTs Asy Syifa 73.07 LULUS
35 09032809720295 Mohammad Fikrul Khadziq MTs Filial Al Iman Adiwerna 70.7 LULUS
36 09032809720360 Nely widiasih MTS NU 01 mambaul hikmah 72.27 LULUS
37 09032809720363 Unnun Haynana MTS Al fatah suradadi 70.67 LULUS
38 09032809720378 Mohamad Arief Hakim MTS IPTEK HUBBUL WATHON 73.2 LULUS
39 09032810020001 H. Mujaeri MI NU 01 Kertasari 74.02 LULUS
40 09032810020039 Waryatun MTSN Pemalang 76.03 LULUS
41 09032810020063 Nur Afiyati MTs Al Fakhruriyah 68.44 MENGULANG UJIAN TULIS
42 09032810020064 Abd. Surur MTs Ma\'hadut Tholabah Babakan 72.51 MENGULANG UJIAN TULIS
43 09032810020085 Al fauziyakh MTs Al Falah 75.85 LULUS
44 09032810020098 Barmawi MTs Hidayatus Syibyan 76.37 LULUS
45 09032810020099 Abdul Kholik Mts Al Muawarah Harjawinangun 71.39 LULUS
46 09032810020140 Yuni Astuti MTs Ciptasari 71.63 LULUS
47 09032810020157 Turah MTs Al Munawaroh Kupu 69.25 MENGULANG UJIAN TULIS
48 09032810020162 Abdul Hopir MTs Al Khairiyah Tarub 73.71 LULUS
49 09032810020168 Hasni Suci Asih MTs Filial Al Iman Adiwerna 71.15 LULUS
50 09032810020172 Siti sudarsih MTs Ihsaniyah Balapulang 68.03 MENGULANG UJIAN TULIS
51 09032810020189 Ahmad Rofi\'i Mts. NU 01 Mambaul Hikmah 76.14 LULUS
52 09032810020190 Warniti Mts.Mambaul Huda 70.54 LULUS
53 09032810020195 Toto Isdiyanto Mts Nu miftahul ulum 73.95 LULUS
54 09032810020196 Intu Prahmayanti MTs Negeri Slawi 67.92 MENGULANG UJIAN TULIS
55 09032810020200 Siti Jariyah Mts Nu 01 Kramat 72.81 LULUS
56 09032810020204 Ida Rosyana Mts Ma\'hadut tholabah 74.67 LULUS
57 09032810020213 Arum Budiyah MTs NU 01 Tarub 74.97 LULUS
58 09032810020214 Mahmudah MTS Teladan 71.43 LULUS
59 09032810020216 Sumyati Mts Nurul Inayah Banjaranyar 70.71 LULUS
60 09032810020219 Emi Nurzamzami Mts.Nu 01 Tarub 74.57 LULUS
61 09032810020221 Karyono MTs Al Azhar 75.35 LULUS
62 09032810020228 Erma Dhamayanti Mts.NU Miftahul Ulum 76.07 LULUS
63 09032810020230 Sugeng Suharto MTS Quddusus Salam 71.62 LULUS
64 09032810020233 Rani Kusmarsiana MTs Ihsaniyah Balapulang 73.69 LULUS
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
65 09032810020238 Syamsul Arifin MTs Hasyim Asy\'ari Bojong 74.48 LULUS
66 09032810020239 Munfatikha MTs NU 01 Mambaul Hikmah 70.88 LULUS
67 09032810020264 Endang Setianingsih MTs Husnaba Kedungbanteng 72.1 LULUS
68 09032810020282 Pristiwanto Raharjo MTs IPTEK Hubbul Wathon 73.31 LULUS
69 09032810020348 Moh. Khafiduddin MI Miftahul Ulum 68.6 MENGULANG UJIAN TULIS
70 09032810020350 Naning susilowati MTSN lebaksiu 78.36 LULUS
71 09032810020362 Siti Sopiyah MTs Jatibogor 70.86 LULUS
72 09032810020384 AKHMAD TOLKHAN MAN PAGERBARANG 71.4 LULUS
73 09032818020009 Suciatiningsih MI Al Islamiyah 02 60.55 MENGULANG UJIAN TULIS
74 09032818020014 Anita Triyastuti MI Luqman Al Hakim 74.73 LULUS
75 09032818020047 Huda Mts Aswaja 71.18 LULUS
76 09032818020077 Siti Munawaroh MTsN Model Babakan 65.24 MENGULANG UJIAN TULIS
77 09032818020088 Marzuki MTs Ciptasari 66.33 MENGULANG UJIAN TULIS
78 09032818020096 Ali Rosidi MTs NU 01 Suradadi 67.5 MENGULANG UJIAN TULIS
79 09032818020105 Mualimah Mts Filial Al Iman Adiwerna 66.66 MENGULANG UJIAN TULIS
80 09032818020126 Abdul Kholiq Mts Mahadut Tholabah Lebaksiu 67.35 MENGULANG UJIAN TULIS
81 09032818020134 Agus Budiyanto MTs NU 01 Lebaksiu 68.64 MENGULANG UJIAN TULIS
82 09032818020135 Tasrofi Mts.Al Kamal Tarub 63.76 MENGULANG UJIAN TULIS
83 09032818020142 Samsul Hadi Mts Nurul Ulum Kesuben 76.41 LULUS
84 09032818020143 Ispambudi Wicaksono Mts Nahdalatul ulama 01 Lebaksiu 74.09 LULUS
85 09032818020148 Mutropah MTs Al Muawanah Harjawinangun 74.31 LULUS
86 09032818020165 Awal Riyadi Mts ASY SYIFA 67.63 MENGULANG UJIAN TULIS
87 09032818020169 Afni Julianti Mts. NU 01 Mambaul Hikmah 72.17 LULUS
88 09032818020176 Emi Fatriyah Mts ihsaniyah Balapulang 73.09 LULUS
89 09032818020187 Mul Yusro Mts\"Raden Patah\" Grobogwetan 74.11 LULUS
90 09032818020201 Tribowo MTs Al Fahruriyah Dukuhwaru 63.87 MENGULANG UJIAN TULIS
91 09032818020207 Siti Nuraeni Mts.Nu 01 Tarub 64.74 MENGULANG UJIAN TULIS
92 09032818020208 Diyanto MTs Filial Al Iman Adiwerna 76.31 LULUS
93 09032818020209 Ahmadi MTs Filial At Taqwa 72 LULUS
94 09032818020215 Wastiah Mts Filial At Taqwa 67.74 MENGULANG UJIAN TULIS
95 09032818020222 ITA RAMAYANTI MTS NU 1 SURADADI 79.11 LULUS
96 09032818020229 Yuni Effiyani Mts Al Fatah Suradadi 72.91 LULUS
97 09032818020241 Nur Azizah MTs Al Fatah Suradadi 70.02 LULUS
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
98 09032818020247 Listiyanti MTs Al Munawaroh Kupu 73.5 LULUS
99 09032818020250 Eka Herawati Mts.Nu 01 Tarub 68.36 MENGULANG UJIAN TULIS
100 09032818020252 Eti Hidayataun Mts Bustanul Huda 70.35 MENGULANG UJIAN TULIS
101 09032818020262 Darningsih Mts Filial Al Iman Adiwerna 66.38 MENGULANG UJIAN TULIS
102 09032818020268 Dadag Santosa MTs Al Khairiyah Tarub 67.91 MENGULANG UJIAN TULIS
103 09032818020271 Dwi Asih Setyarini MTs Miftahul Ulum 68.53 MENGULANG UJIAN TULIS
104 09032818020277 Sri Iswatiningsih MTs Attaqwa Gembongdadi 70.63 LULUS
105 09032818020282 Ika Susanti Mts Nu miftahul ulum 69.97 MENGULANG UJIAN TULIS
106 09032818020283 Heru febriyanto MTs NU.01 Warureja 66.67 MENGULANG UJIAN TULIS
107 09032818020286 Eni Aliyah Mts Tasywiriyah 68.3 MENGULANG UJIAN TULIS
108 09032818020287 Heru Susnoro Mts Husnaba 66.77 MENGULANG UJIAN TULIS
109 09032818020288 Siti Khomaeni MTs Al Quddusus Salam 71.07 LULUS
110 09032818020291 Amirul taufik Mts NU 01 Warureja 65.99 MENGULANG UJIAN TULIS
111 09032818020294 Indah Widyarini MTs Al Falah 64.29 MENGULANG UJIAN TULIS
112 09032818020354 AJI BUDI PURWANTO MTS HAMBAUL HUDA DUKUH TURI 67.34 MENGULANG UJIAN TULIS
113 09032818020379 RETNOWATI MTS SALAFIYAH SELARANG KIDUL 71.12 LULUS
114 09032818022008 TRI WIDIASTUTI MI ISLAMIYAH KARANGJATI 60.08 MENGULANG UJIAN TULIS

SEMARANG, 13 OKTOBER 2009


KETUA DIVISI PLPG

Dr. AHMAD SOPYAN, M.Pd


NIP. 196006111985031001
HASIL PENILAIAN PLPG GURU DEPAG TAHAP 3 DAN 4 KUOTA 2009 KAB. PEMALANG

NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG


1 09032718420174 NURKHOLIS INDAKA MAN Pemalang 75.5 LULUS
2 09032718720173 SRI PURWANINGSIH MAN Pemalang 70.43 LULUS
3 09032718720186 TITI NURYANTI MA Mambaul Ma\'arif Belik 70.68 LULUS
4 09032718720187 LISDIANA WIDYASARI MAN Pemalang 68.53 MENGULANG UJIAN TULIS
5 09032719020170 ENDANG WINARSIH MAN Pemalang 73.49 LULUS
6 09032720720169 SAIFUL SIDIK MAN Pemalang 72.19 LULUS
7 09032721720079 ABDUL FAKIH MTs Nurul Hidayah Majalangu Watukumpul 66.76 MENGULANG UJIAN TULIS
8 09032721720120 LINDA KUSNITA SARI MTsN Pemalang 75.38 LULUS
9 09032721720171 ANTIN SOFIAH MAN Pemalang 71.85 LULUS
1 09032709720003 EDI SUSWANTO MI Al Munawaroh Karanganyar Bantarbolang 72.94 LULUS
2 09032709720004 WASILATUL MUYASSAROH MIN Sugihwaras Pemalang 71.74 LULUS
3 09032709720021 SUGIYANTO MTs Nurul Hidayah Majalangu Watukumpul 67.97 MENGULANG UJIAN TULIS
4 09032709720022 KHAMIMAH MTs Ianah Futuhiyah Bodeh 73.09 LULUS
5 09032709720030 ENDANG WIDYAWATI MTs Mathlaul Anwar Sugihwaras 68.34 MENGULANG UJIAN TULIS
6 09032709720055 MANIK KIENDARTI MTs Nurul Ulum Pegiringan Bantarbolang 64.66 MENGULANG UJIAN TULIS
7 09032709720060 MOCH ANIS AFANDI MTs Nurul Islam Randudongkal 72.41 LULUS
8 09032709720062 SAKDIYAH MTsN Pemalang 67.2 MENGULANG UJIAN TULIS
9 09032709720070 ANI WIJAYANTI MTsN Petarukan 73.27 LULUS
10 09032709720087 SUSILOWATI MTs Al Furqon Kalirandu Petarukan 63.46 MENGULANG UJIAN TULIS
11 09032709720089 M JAMAL ABDUL NAR MTs Asy Syafiiyah Pecangakan Comal 69.67 MENGULANG UJIAN TULIS
12 09032709720100 DIAN DWI HERWANTI MTsN Petarukan 70.07 LULUS
13 09032709720102 SITI IIQHFARIYAH MTsN Petarukan 71.8 LULUS
14 09032709720115 RETNO ASIH MTs Muh. 02 Pemalang 73.98 LULUS
15 09032709720117 RINI NUNUK ANGGRAENI MTsN Pemalang 68.67 MENGULANG UJIAN TULIS
16 09032709720123 ERWANTO MTs Nurul Islam Randudongkal 73.57 LULUS
17 09032709720126 Titik Setianingsih MTS Al Mu\'awanah 72.79 LULUS
18 09032709720128 CIPTAYANI WIDYASUTI MTs Al Munawaroh Banjardawa Taman 64.1 MENGULANG UJIAN TULIS
19 09032709720131 RUSMIATI EVI MARTSIANA MTs Al Munawaroh Banjardawa Taman 68.02 MENGULANG UJIAN TULIS
20 09032709720134 MUKHAMAD IZZUDIN MTs Salafiyah Karangtengah Warungpring 63.1 MENGULANG UJIAN TULIS
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
21 09032709720140 MUKHAMAD YUSUP AMIN MTs Salafiyah Karangtengah Warungpring 67.8 MENGULANG UJIAN TULIS
22 09032709720143 MUNJAROAH MTs Nurul Ulum Pegiringan Bantarbolang 64.99 MENGULANG UJIAN TULIS
23 09032709720145 TITIK SUMYANI MTs Muh. 02 Pemalang 71.08 LULUS
24 09032709720149 NAILIL AMANY MTs Salafiyah Karangtengah Warungpring 73.6 LULUS
25 09032710020014 HADI SUSILO MTs Al Muawanah Kendaldoyong Petarukan 77.07 LULUS
26 09032710020020 SAMSUL HADI MTS Al Munawaroh 72.56 LULUS
27 09032710020046 HIDAYAT SUDIARTO MTs Walisongo Ulujami 76.24 LULUS
28 09032710020052 TRI RAHAYU MTsN Petarukan 74.07 LULUS
29 09032710020061 Astuti Amaliyah MTs Salafiyah 71.54 LULUS
30 09032710020081 FARIDAH MTs Al Muawanah Kendaldoyong Petarukan 75.72 LULUS
31 09032710020101 FITRIANI MTs Nurul Hidayah Majalangu Watukumpul 76.58 LULUS
32 09032710020103 FAISAL ABDUL HARI MTs Nurul Islam Randudongkal 75.37 LULUS
33 09032710020111 TRI SUNDORO MTs Asy Syafiiyah Pecangakan Comal 68.44 MENGULANG UJIAN TULIS
34 09032710020119 NILA NURIANAWATI MTs Al Muawanah Kendaldoyong Petarukan 73.16 LULUS
35 09032710020124 DYAH AYU KUMALASARI MTs Nurul Ulum Pegiringan Bantarbolang 74.82 LULUS
36 09032710020125 SAPTO DYAH HARYANTI MTs At Taqwa Jatingarang Bodeh 66.57 MENGULANG UJIAN TULIS
37 09032710020127 MOH MISBAKH BILADI MTs Ma\'hadul Muta\'alimin Sidorejo Comal 76.32 LULUS
38 09032710020154 MARIYATUL QIBTIYAH MTs Asy Syafiiyah Pecangakan Comal 66.22 MENGULANG UJIAN TULIS
39 09032718020002 LUKMAN HAKIM MI Salafiyah Datar Warungpring 64.04 MENGULANG UJIAN TULIS
40 09032718020012 MOHAMAD AMIRUDDIN MTsN Pemalang 72.65 MENGULANG UJIAN TULIS
41 09032718020050 KUNDI KUNARTO MTs Nurul Islam Randudongkal 65.84 MENGULANG UJIAN TULIS
42 09032718020054 NUR HIDAYATI MTs Mathlaul Anwar Sugihwaras 67.36 MENGULANG UJIAN TULIS
43 09032718020065 Mihlani MTS WALISONGO ULUJAMI 69.83 MENGULANG UJIAN TULIS
44 09032718020071 NUNU FITRIYANTI MTs Ianah Futuhiyah Bodeh 67.31 MENGULANG UJIAN TULIS
45 09032718020086 MENIK KRIsTiNA DWIYANTI MTs Al Munawaroh Banjardawa Taman 62.81 MENGULANG UJIAN TULIS
46 09032718020096 RAKHMAWATI SUJA\'I MTsN Petarukan 67.82 MENGULANG UJIAN TULIS
47 09032718020098 TRI SUHERNI MTs Dr Hamka Gondang Taman 64.08 MENGULANG UJIAN TULIS
48 09032718020099 AHMAD ROZIQ MTs Walisongo Ulujami 70.77 LULUS
49 09032718020136 DZUL FAHMI MARJOHAN MTs Nurul Huda Mereng Warungpring 72.25 MENGULANG UJIAN TULIS
50 09032718020137 UMI HANI MTs Nurul Huda Mereng Warungpring 70.78 LULUS
51 09032718020146 RIDHA UTAMI MTs Ma\'hadul Muta\'alimin Sidorejo Comal 70.74 LULUS
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
52 09032718020155 MUMINATUL AFIFAH MTs Salafiyah Karangtengah Warungpring 67.98 MENGULANG UJIAN TULIS
53 09032718020157 EKA TRISNAWATI MTsN Petarukan 63.41 MENGULANG UJIAN TULIS
54 09032718020159 HUMAIRO MUFIDAH MTs Nurul Islam Randudongkal 77.94 LULUS

SEMARANG, 13 OKTOBER 2009


KETUA DIVISI PLPG

Dr. AHMAD SOPYAN, M.Pd


NIP. 196006111985031001
HASIL PENILAIAN PLPG GURU DEPAG TAHAP 3 DAN 4 KUOTA 2009 KAB. PEKALONGAN
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
1 09032615720079 Siti Urfah MAN 01 Kedungwuni 65.81 MENGULANG UJIAN TULIS
2 09032615720094 Noor Hayati MAS Simbangkulon 69.38 MENGULANG UJIAN TULIS
3 09032615720107 NITA NOVIAWATI MAN 1 PEKALONGAN 62.08 MENGULANG UJIAN TULIS
4 09032618420081 Hadi Winarto MAS Simbangkulon 69.8 MENGULANG UJIAN TULIS
5 09032618720090 Kusdiyah MA Hasbullah 69.89 MENGULANG UJIAN TULIS
6 09032618720108 ACHSANUN HILDAN MAS SIMBANG KULON 67 MENGULANG UJIAN TULIS
7 09032619020109 MAKHMUD ZAKA MAS SIMBANG KULON 71.98 LULUS
8 09032620420078 Kismun MA Muh. Pekajangan 77.04 LULUS
9 09032620720069 LILIK MARIYAWATI MA N 1 PEKALONGAN 77.92 LULUS
10 09032621720064 Eko Rumwahyuning MAN 01 Kedungwuni 73.19 LULUS
11 09032621720093 Mandira Satriawati MAN 01 Kedungwuni 70.14 LULUS
12 09032609720008 Rindiyantono MTs Al Fatah 72.98 LULUS
13 09032609720009 Iin Marlina MTs N Kesesi 75.8 LULUS
14 09032609720034 Budi Hartoyo MTs Maarif NU Sragi 70.91 LULUS
15 09032609720036 Ety Maryati MTs Gondang 78.69 LULUS
16 09032609720056 Lita Damayanti MTs Rifaiyah Kesesi 74.42 LULUS
17 09032609720096 INUN FITRIYANI MTS N BUARAN 81.52 LULUS
18 09032610020024 Sriningsih MTs Muhammadiyah Kajen 71.81 LULUS
19 09032610020028 Eka Damayanti MTs Al Fatah Talun 75.39 LULUS
20 09032610020032 Dwi Rani Wulandari MTs Al Fatah Talun 70.74 LULUS
21 09032610020037 EMILYA PNC SETIARINI MTS MUHAMMADIYAH 71.43 LULUS
22 09032610020039 A. Bahaudin MTs S Proto 75.93 LULUS
23 09032610020042 Khafiroh MTs WS Kedungwuni 75.76 LULUS
24 09032610020046 Tutik Laela Hidayati MTs N Buaran 70.72 LULUS
25 09032610020051 Muhammad Khairuddin MTs Muh. Pekajangan 68.67 MENGULANG UJIAN TULIS
26 09032610020057 Nur Faizah MTs S Wonoyoso 71.27 LULUS
27 09032610020097 DARYANTI MTS SS ROTO 70.13 LULUS
28 09032610020099 SRIDIYANTI MTS RI\'FAIYAH 66.85 MENGULANG UJIAN TULIS
29 09032618020011 Muhammad Ahsan MTs S Proto 72.41 LULUS
30 09032618020031 Muflicha Parningsih MTs SUKA Bojong 67.55 MENGULANG UJIAN TULIS
31 09032618020044 Mujia MTs Muhammadiyah Kajen 65.29 MENGULANG UJIAN TULIS
32 09032618020045 Chaeru Nikmah MTs S Wiradesa 64.66 MENGULANG UJIAN TULIS
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
33 09032618020048 Choirul Ibad MTs S Simbangkulon 01 66.28 MENGULANG UJIAN TULIS
34 09032618020100 HERU SUSANTO MTS RIFAIYAH KESESIH 63.86 MENGULANG UJIAN TULIS
35 09032618020101 NIKMATUL CASANAH MTS GONDANG WONOPRINGGO 66.65 MENGULANG UJIAN TULIS
36 09032618020103 INDAH LESTARI MTS MAARIF NU BUARAN 62.63 MENGULANG UJIAN TULIS

SEMARANG, 13 OKTOBER 2009


KETUA DIVISI PLPG

Dr. AHMAD SOPYAN, M.Pd


NIP. 196006111985031001
HASIL PENILAIAN PLPG GURU DEPAG TAHAP 3 DAN 4 KUOTA 2009 KAB. BATANG

NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG


1 09032515420016 DWI SETYOWATI MTS NURUL HUDA BANYU PUTIH 70.47 LULUS
2 09032515420025 ARIK WIDYANINGSIH MTS NU 2 GRINGSING 67.25 MENGULANG UJIAN TULIS
3 09032515420027 Amin Purwaningsih, S.Pd MTs Ahmad Yani Wonotunggal 70.02 LULUS
4 09032515420028 Eny Mulyaningsih, S.Pd MTs Negeri Subah 77.81 LULUS
5 09032515420030 Dra. Anita Khaerunisa MTs NU 01 Batang 68.52 MENGULANG UJIAN TULIS
6 09032515420046 A. Thoha, S.Pd MTs Assaid 77.15 LULUS
7 09032520720063 Zinati Jumah, S.Pd MAN Batang 72.14 LULUS
8 09032521720026 Mafrukhanah, S.Pd.I MTs Tholabudin 65.23 MENGULANG UJIAN TULIS
9 09032521720031 Arumsari Setyorini, S.Sn MTs. Ahmad Yani Wonotunggal 70.42 LULUS
10 09032509720006 Nurul Khotimah, S.Pd MTs NU 01 Batang 76.72 LULUS
11 09032509720017 Musbihin, S.Pd.I MTs. Ahmad Yani Wonotunggal 70.85 LULUS
12 09032509720019 ANJAR SETIANINGSIH MTS THOLBUDIN 68.7 MENGULANG UJIAN TULIS
13 09032509720021 SITI NURAZIZAH MTS NU 01 GRINGSING 72.52 LULUS
14 09032509720033 Saifudin, S.Ag MTs NU 02 Batang 68.9 MENGULANG UJIAN TULIS
15 09032509720054 Dyan Werdi Widiyanti, S.Pd MTs Darussalam 70.53 LULUS
16 09032509720056 Eny Budiarti, S.PdI MTs Agung Alim Blado 75.53 LULUS
17 09032509720060 Drs. Moh Tadrin MTs Maulana Maghribi 72.36 LULUS
18 09032510020007 Joko Heriyanto, S.Pd MTs, Negeri Subah Batang 76.41 LULUS
19 09032510020020 SRI ROKHANIWATI MTS AL HUDA REBAN 65.97 MENGULANG UJIAN TULIS
20 09032510020023 Nurul Wahidah MTs Al Islamiyah 68.33 MENGULANG UJIAN TULIS
21 09032510020028 TITIK MUKTI ARYANTI MTS NU 2 GRINSING 69.55 MENGULANG UJIAN TULIS
22 09032510020041 PUJI ASGIYATI MTs NU 02 GRINGSING 68.3 MENGULANG UJIAN TULIS
23 09032510020048 ARI RIWAYANTO MTS N SUBAH 72.02 LULUS
24 09032510020052 Miftakhutin, S.Pd.I MTs. NU 02 KarangAnyar 71.71 LULUS
25 09032510020053 Agus Mukhafidin, S.Pd MTs NU Al Asyairiyah 71.49 LULUS
26 09032518020004 WAYAN DESI TRIANA MTS AL ISLAM LIMPUNG 69 MENGULANG UJIAN TULIS
27 09032518020037 Teguh Kuntoro, S.Pd.I MTs Daarul Ishlah 61.88 MENGULANG UJIAN TULIS
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH SAK STATUS PLPG
28 09032518020038 Rejeki Bhakti Utami, S.Pd MTs Assaid 65.82 MENGULANG UJIAN TULIS
29 09032518020039 Edy Mustofa, SE MTs Hasyim Asy\'ari Bawang 63.36 MENGULANG UJIAN TULIS
30 09032518020051 SOBIRIN MTS NU 01 BANYU PUTIH 71.28 LULUS
31 09032518020057 Inayah, S.Pt MTs NU 02 Batang 63.66 MENGULANG UJIAN TULIS

SEMARANG, 13 OKTOBER 2009


KETUA DIVISI PLPG

Dr. AHMAD SOPYAN, M.Pd


NIP. 196006111985031001