Anda di halaman 1dari 1

CURICULUM VITEA PEMATERI 2

Nama :

Tempat,tgl Lahir :

Alamat :

No Telphone :

Riwayat Organisasi/Pendidikan :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Moto Hidup :

Materi : The Power Of Syahadat

Kisi-kisi materi : 1. Pengertian Syahadat

2. Urgensi dan Kedudukan Syahadat