SENARAI TUGAS JURUTEKNIK ELEKTRIK J17 SEKOLAH BERASRAMA PENUH

1. Mengurus, memeriksa, menyelia dan menyelenggara kerosakkan fizikal di bangunan/kawasan, asrama dan kuarters. 2. Mengurus, memeriksa, menyelia dan menyelenggara kerosakkan elektrik di bangunan/kawasan, asrama dan kuarters. 3. Mengurus, memeriksa, menyelia dan menyelenggara kerosakkan peralatan mekanikal di bangunan/kawasan, asrama dan kuarters. 4. Mengurus, memeriksa, menyelenggara dan member perkhidmatan peralatan siaraya. 5. Mengurus, memesan, menerima, memeriksa dan melupuskan barang/peralatan dibawah Juruteknik Elektrik. 6. Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.

a) Setelah menerima aduan. asrama dan kuarters. SESCO dan agensi berkaitan sekiranya berlaku kerosakkan besar. Mengurus. Memeriksa dan menyelenggara kerosakan kecil yang boleh dibaiki. Juruteknik perlu : i) Memeriksa dan menyelenggara kerosakkan kecil peralatan Elektrik mengikut kesesuaian. Juruteknik perlu : i) ii) Memeriksa pagar sekolah. . Mengurus. a) Setelah menerima aduan. asrama dan kuarters yang rosak. menyelia dan menyelenggara kerosakkan elektrik di bangunan/kawasan.SKOP KERJA JURUTEKNIK ELEKTRIK J17 SEKOLAH BERASRAMA PENUH 1. 2. salairan dan pepaipan supaya berkeadaan baik dan berfungsi. b) Memastikan semua system pendawaian dan peralatan elektrik/elektrik berfungsi dan selamat digunakan. Memeriksa peralatan perabot dan memastikan berkeadaan baik serta selamat digunakan. asrama dan kuarters. dan perkara-perkara yang berkaitan. ii) Berurusan dengan pihak JKR. memeriksa. memeriksa. menyediakan dan menyimpan pelan termasuk pelan utama. menyelia dan menyelenggara kerosakkan fizikal di bangunan/kawasan. b) Menyemak. iii) iv) v) Memeriksa kerosakan fizikal bangunan termasuk keretakan. Memeriksa dan menguji system kubahan. pelan ubahsuai.

memeriksa dan melupuskan barang/peralatan dibawah Juruteknik Elektrik. Mengurus. memeriksa. e) Memastikan semua system pam berfungsi dengan baik. memesan. 4. 6. b) Memasang dan mengendalikan P. Mengurus. menyelenggara dan member perkhidmatan peralatan siaraya. menyedia dan menyimpan pelan saluran elektrik.c) Menyemak. menyelia dan menyelenggara kerosakkan peralatan mekanikal di bangunan/kawasan. 3. asrama dan kuarters. a) Memeriksa tangki air utama sekiranya berlaku kebocoran b) Memastikan semua alat pencegahan kebakaran berada dalam keadaan baik. d) Memastikan alat penghawa dingin befungsi dengan baik serta penyelenggraan mengikut jadual. c) Menyediakan spesifikasi barang/peralatan yang akan dipesan. c) Menyelenggara kerosakan kecil peralatan P. a) Merekod dan menyemak segala pembelian barang/peralatan dalam daftar modal inventori.A sistem semasa majlis rasmi dan program sekolah.A sistem. Mengurus. d) Membantu pihak sekolah dalam hal-hal pelupusan. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. menerima. memeriksa. c) Memastikan semua system pepaipan gas dan peralatan dapur berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan. b) Merekod dan mengawal penggunaan barang/peralatan dalam buku inventori. a) Memastikan semua peralatan berfungsi dan selamat digunakan. 5. .

Juruteknik Lapor kepada Pengetua/PK 1/PK HEM Pengetua Kriteria Penilaian Kontraktor . Hubungi kontraktor yang Berjaya. Jika peruntukan mencukupi. PERANTARAAN Penolong Kanan/Warden Arsama Juruteknik Isi borang kerosakan dan serah kepada Juruteknik. Juruteknik Terima laporan dan membuat pemeriksaan dan merekod kerosakan. Menyemak kerja-kerja yang dijalankan oleh kontraktor.Juruteknik perlu maklumkan kepada ketua jabatan untuk tindakan selanjutnya dan menyemak peruntukannya. Jawatankuasa sebutharga Juruteknik Membuat penilaian dan pemberian kontrak. Jika tidak dapat dibaiki sendiri.TINDAKAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN ALATAN ELEKTRIK TANGGUNGJAWAB Pengadu TINDAKAN Mendapatkan borang laporan kerosakan kosong. Tentukan status kerosakan sama ada boleh dibaiki sendiri ataupun tidak. Rekod kerja-kerja yang telah dijalankan oleh kontraktor.buat sekurangnya 3 kontraktor.

CARTA ALIRAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN.KAWASAN DAN ALATAN ELEKTRIK TANGGUNGJAWAB TINDAKAN PERANTARAAN PENGADU Pengadu membuat laporan JURUTEKNIK Terima laporan JURUTEKNIK JURUTEKNIK Check Kerosakan Boleh baiki sendiri? YA Baiki Tamat JURUTEKNIK Ada peruntukan TIDAK Tangguh/mohon peruntukan YA JK SEBUTHARGA Buat sebutharga Buat penilaian A .

A BORANG JURUTEKNIK Pemberian Kontrak Hubungi Kontraktor berjaya KONTRAKTOR JURUTEKNIK Check Kerja yg dijalankan kontraktor JURUTEKNIK Mematuhi Penentuan TIDAK PENGETUA YA Merekod kerja Kontraktor JURUTEKNIK Lapor kepada pengetua TAMAT .