SENARAI TUGAS JURUTEKNIK ELEKTRIK J17 SEKOLAH BERASRAMA PENUH

1. Mengurus, memeriksa, menyelia dan menyelenggara kerosakkan fizikal di bangunan/kawasan, asrama dan kuarters. 2. Mengurus, memeriksa, menyelia dan menyelenggara kerosakkan elektrik di bangunan/kawasan, asrama dan kuarters. 3. Mengurus, memeriksa, menyelia dan menyelenggara kerosakkan peralatan mekanikal di bangunan/kawasan, asrama dan kuarters. 4. Mengurus, memeriksa, menyelenggara dan member perkhidmatan peralatan siaraya. 5. Mengurus, memesan, menerima, memeriksa dan melupuskan barang/peralatan dibawah Juruteknik Elektrik. 6. Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.

a) Setelah menerima aduan. Memeriksa dan menyelenggara kerosakan kecil yang boleh dibaiki. pelan ubahsuai. SESCO dan agensi berkaitan sekiranya berlaku kerosakkan besar. . asrama dan kuarters. menyediakan dan menyimpan pelan termasuk pelan utama. asrama dan kuarters yang rosak. a) Setelah menerima aduan. Memeriksa peralatan perabot dan memastikan berkeadaan baik serta selamat digunakan. asrama dan kuarters. salairan dan pepaipan supaya berkeadaan baik dan berfungsi. Mengurus. menyelia dan menyelenggara kerosakkan fizikal di bangunan/kawasan. Juruteknik perlu : i) Memeriksa dan menyelenggara kerosakkan kecil peralatan Elektrik mengikut kesesuaian. iii) iv) v) Memeriksa kerosakan fizikal bangunan termasuk keretakan. Mengurus. Memeriksa dan menguji system kubahan.SKOP KERJA JURUTEKNIK ELEKTRIK J17 SEKOLAH BERASRAMA PENUH 1. dan perkara-perkara yang berkaitan. menyelia dan menyelenggara kerosakkan elektrik di bangunan/kawasan. b) Menyemak. 2. memeriksa. memeriksa. ii) Berurusan dengan pihak JKR. Juruteknik perlu : i) ii) Memeriksa pagar sekolah. b) Memastikan semua system pendawaian dan peralatan elektrik/elektrik berfungsi dan selamat digunakan.

Mengurus. b) Merekod dan mengawal penggunaan barang/peralatan dalam buku inventori.A sistem. c) Menyediakan spesifikasi barang/peralatan yang akan dipesan. 6. menerima. a) Memeriksa tangki air utama sekiranya berlaku kebocoran b) Memastikan semua alat pencegahan kebakaran berada dalam keadaan baik. menyelia dan menyelenggara kerosakkan peralatan mekanikal di bangunan/kawasan. c) Menyelenggara kerosakan kecil peralatan P. memesan. Mengurus. . Mengurus. e) Memastikan semua system pam berfungsi dengan baik. memeriksa. 5. d) Memastikan alat penghawa dingin befungsi dengan baik serta penyelenggraan mengikut jadual.A sistem semasa majlis rasmi dan program sekolah. memeriksa dan melupuskan barang/peralatan dibawah Juruteknik Elektrik.c) Menyemak. asrama dan kuarters. a) Merekod dan menyemak segala pembelian barang/peralatan dalam daftar modal inventori. a) Memastikan semua peralatan berfungsi dan selamat digunakan. c) Memastikan semua system pepaipan gas dan peralatan dapur berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan. menyedia dan menyimpan pelan saluran elektrik. d) Membantu pihak sekolah dalam hal-hal pelupusan. 3. b) Memasang dan mengendalikan P. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. memeriksa. 4. menyelenggara dan member perkhidmatan peralatan siaraya.

PERANTARAAN Penolong Kanan/Warden Arsama Juruteknik Isi borang kerosakan dan serah kepada Juruteknik. Juruteknik Lapor kepada Pengetua/PK 1/PK HEM Pengetua Kriteria Penilaian Kontraktor .TINDAKAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN ALATAN ELEKTRIK TANGGUNGJAWAB Pengadu TINDAKAN Mendapatkan borang laporan kerosakan kosong. Jika tidak dapat dibaiki sendiri. Juruteknik Terima laporan dan membuat pemeriksaan dan merekod kerosakan. Menyemak kerja-kerja yang dijalankan oleh kontraktor.Juruteknik perlu maklumkan kepada ketua jabatan untuk tindakan selanjutnya dan menyemak peruntukannya. Hubungi kontraktor yang Berjaya. Rekod kerja-kerja yang telah dijalankan oleh kontraktor. Tentukan status kerosakan sama ada boleh dibaiki sendiri ataupun tidak. Jawatankuasa sebutharga Juruteknik Membuat penilaian dan pemberian kontrak.buat sekurangnya 3 kontraktor. Jika peruntukan mencukupi.

CARTA ALIRAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN.KAWASAN DAN ALATAN ELEKTRIK TANGGUNGJAWAB TINDAKAN PERANTARAAN PENGADU Pengadu membuat laporan JURUTEKNIK Terima laporan JURUTEKNIK JURUTEKNIK Check Kerosakan Boleh baiki sendiri? YA Baiki Tamat JURUTEKNIK Ada peruntukan TIDAK Tangguh/mohon peruntukan YA JK SEBUTHARGA Buat sebutharga Buat penilaian A .

A BORANG JURUTEKNIK Pemberian Kontrak Hubungi Kontraktor berjaya KONTRAKTOR JURUTEKNIK Check Kerja yg dijalankan kontraktor JURUTEKNIK Mematuhi Penentuan TIDAK PENGETUA YA Merekod kerja Kontraktor JURUTEKNIK Lapor kepada pengetua TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful