SENARAI TUGAS JURUTEKNIK ELEKTRIK J17 SEKOLAH BERASRAMA PENUH

1. Mengurus, memeriksa, menyelia dan menyelenggara kerosakkan fizikal di bangunan/kawasan, asrama dan kuarters. 2. Mengurus, memeriksa, menyelia dan menyelenggara kerosakkan elektrik di bangunan/kawasan, asrama dan kuarters. 3. Mengurus, memeriksa, menyelia dan menyelenggara kerosakkan peralatan mekanikal di bangunan/kawasan, asrama dan kuarters. 4. Mengurus, memeriksa, menyelenggara dan member perkhidmatan peralatan siaraya. 5. Mengurus, memesan, menerima, memeriksa dan melupuskan barang/peralatan dibawah Juruteknik Elektrik. 6. Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.

Mengurus. Mengurus. a) Setelah menerima aduan. iii) iv) v) Memeriksa kerosakan fizikal bangunan termasuk keretakan. menyediakan dan menyimpan pelan termasuk pelan utama. memeriksa. SESCO dan agensi berkaitan sekiranya berlaku kerosakkan besar. salairan dan pepaipan supaya berkeadaan baik dan berfungsi. . dan perkara-perkara yang berkaitan. memeriksa. Memeriksa dan menyelenggara kerosakan kecil yang boleh dibaiki. asrama dan kuarters yang rosak. b) Memastikan semua system pendawaian dan peralatan elektrik/elektrik berfungsi dan selamat digunakan. menyelia dan menyelenggara kerosakkan fizikal di bangunan/kawasan. Memeriksa dan menguji system kubahan. Juruteknik perlu : i) ii) Memeriksa pagar sekolah. b) Menyemak. Juruteknik perlu : i) Memeriksa dan menyelenggara kerosakkan kecil peralatan Elektrik mengikut kesesuaian. asrama dan kuarters. pelan ubahsuai. menyelia dan menyelenggara kerosakkan elektrik di bangunan/kawasan. a) Setelah menerima aduan.SKOP KERJA JURUTEKNIK ELEKTRIK J17 SEKOLAH BERASRAMA PENUH 1. asrama dan kuarters. Memeriksa peralatan perabot dan memastikan berkeadaan baik serta selamat digunakan. 2. ii) Berurusan dengan pihak JKR.

d) Membantu pihak sekolah dalam hal-hal pelupusan. menyelia dan menyelenggara kerosakkan peralatan mekanikal di bangunan/kawasan. Mengurus. a) Memeriksa tangki air utama sekiranya berlaku kebocoran b) Memastikan semua alat pencegahan kebakaran berada dalam keadaan baik. memeriksa dan melupuskan barang/peralatan dibawah Juruteknik Elektrik. memesan. menerima. 5. a) Memastikan semua peralatan berfungsi dan selamat digunakan. memeriksa. d) Memastikan alat penghawa dingin befungsi dengan baik serta penyelenggraan mengikut jadual. memeriksa. a) Merekod dan menyemak segala pembelian barang/peralatan dalam daftar modal inventori. .A sistem. Mengurus. c) Menyediakan spesifikasi barang/peralatan yang akan dipesan. menyedia dan menyimpan pelan saluran elektrik. 4. asrama dan kuarters. Mengurus. c) Menyelenggara kerosakan kecil peralatan P. b) Memasang dan mengendalikan P. c) Memastikan semua system pepaipan gas dan peralatan dapur berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan. 3. e) Memastikan semua system pam berfungsi dengan baik. b) Merekod dan mengawal penggunaan barang/peralatan dalam buku inventori. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. 6.A sistem semasa majlis rasmi dan program sekolah.c) Menyemak. menyelenggara dan member perkhidmatan peralatan siaraya.

PERANTARAAN Penolong Kanan/Warden Arsama Juruteknik Isi borang kerosakan dan serah kepada Juruteknik. Tentukan status kerosakan sama ada boleh dibaiki sendiri ataupun tidak. Jika peruntukan mencukupi. Menyemak kerja-kerja yang dijalankan oleh kontraktor.buat sekurangnya 3 kontraktor. Jika tidak dapat dibaiki sendiri. Juruteknik Terima laporan dan membuat pemeriksaan dan merekod kerosakan. Juruteknik Lapor kepada Pengetua/PK 1/PK HEM Pengetua Kriteria Penilaian Kontraktor .Juruteknik perlu maklumkan kepada ketua jabatan untuk tindakan selanjutnya dan menyemak peruntukannya. Rekod kerja-kerja yang telah dijalankan oleh kontraktor. Hubungi kontraktor yang Berjaya.TINDAKAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN ALATAN ELEKTRIK TANGGUNGJAWAB Pengadu TINDAKAN Mendapatkan borang laporan kerosakan kosong. Jawatankuasa sebutharga Juruteknik Membuat penilaian dan pemberian kontrak.

KAWASAN DAN ALATAN ELEKTRIK TANGGUNGJAWAB TINDAKAN PERANTARAAN PENGADU Pengadu membuat laporan JURUTEKNIK Terima laporan JURUTEKNIK JURUTEKNIK Check Kerosakan Boleh baiki sendiri? YA Baiki Tamat JURUTEKNIK Ada peruntukan TIDAK Tangguh/mohon peruntukan YA JK SEBUTHARGA Buat sebutharga Buat penilaian A .CARTA ALIRAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN.

A BORANG JURUTEKNIK Pemberian Kontrak Hubungi Kontraktor berjaya KONTRAKTOR JURUTEKNIK Check Kerja yg dijalankan kontraktor JURUTEKNIK Mematuhi Penentuan TIDAK PENGETUA YA Merekod kerja Kontraktor JURUTEKNIK Lapor kepada pengetua TAMAT .