SENARAI TUGAS JURUTEKNIK ELEKTRIK J17 SEKOLAH BERASRAMA PENUH

1. Mengurus, memeriksa, menyelia dan menyelenggara kerosakkan fizikal di bangunan/kawasan, asrama dan kuarters. 2. Mengurus, memeriksa, menyelia dan menyelenggara kerosakkan elektrik di bangunan/kawasan, asrama dan kuarters. 3. Mengurus, memeriksa, menyelia dan menyelenggara kerosakkan peralatan mekanikal di bangunan/kawasan, asrama dan kuarters. 4. Mengurus, memeriksa, menyelenggara dan member perkhidmatan peralatan siaraya. 5. Mengurus, memesan, menerima, memeriksa dan melupuskan barang/peralatan dibawah Juruteknik Elektrik. 6. Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.

SESCO dan agensi berkaitan sekiranya berlaku kerosakkan besar. a) Setelah menerima aduan. asrama dan kuarters. a) Setelah menerima aduan. menyelia dan menyelenggara kerosakkan fizikal di bangunan/kawasan. asrama dan kuarters yang rosak. b) Menyemak. Juruteknik perlu : i) ii) Memeriksa pagar sekolah. menyediakan dan menyimpan pelan termasuk pelan utama. . dan perkara-perkara yang berkaitan. ii) Berurusan dengan pihak JKR. menyelia dan menyelenggara kerosakkan elektrik di bangunan/kawasan. Memeriksa peralatan perabot dan memastikan berkeadaan baik serta selamat digunakan. salairan dan pepaipan supaya berkeadaan baik dan berfungsi. b) Memastikan semua system pendawaian dan peralatan elektrik/elektrik berfungsi dan selamat digunakan. memeriksa. Memeriksa dan menyelenggara kerosakan kecil yang boleh dibaiki. Juruteknik perlu : i) Memeriksa dan menyelenggara kerosakkan kecil peralatan Elektrik mengikut kesesuaian.SKOP KERJA JURUTEKNIK ELEKTRIK J17 SEKOLAH BERASRAMA PENUH 1. asrama dan kuarters. 2. pelan ubahsuai. Mengurus. memeriksa. iii) iv) v) Memeriksa kerosakan fizikal bangunan termasuk keretakan. Memeriksa dan menguji system kubahan. Mengurus.

a) Memastikan semua peralatan berfungsi dan selamat digunakan. a) Merekod dan menyemak segala pembelian barang/peralatan dalam daftar modal inventori. b) Merekod dan mengawal penggunaan barang/peralatan dalam buku inventori. c) Menyelenggara kerosakan kecil peralatan P. Mengurus.c) Menyemak. . memeriksa. 6. a) Memeriksa tangki air utama sekiranya berlaku kebocoran b) Memastikan semua alat pencegahan kebakaran berada dalam keadaan baik. memeriksa. Mengurus.A sistem. menerima. memeriksa dan melupuskan barang/peralatan dibawah Juruteknik Elektrik. asrama dan kuarters. e) Memastikan semua system pam berfungsi dengan baik. 4. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. d) Memastikan alat penghawa dingin befungsi dengan baik serta penyelenggraan mengikut jadual. menyelenggara dan member perkhidmatan peralatan siaraya. c) Memastikan semua system pepaipan gas dan peralatan dapur berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Mengurus. c) Menyediakan spesifikasi barang/peralatan yang akan dipesan. 3. b) Memasang dan mengendalikan P. 5. memesan.A sistem semasa majlis rasmi dan program sekolah. d) Membantu pihak sekolah dalam hal-hal pelupusan. menyelia dan menyelenggara kerosakkan peralatan mekanikal di bangunan/kawasan. menyedia dan menyimpan pelan saluran elektrik.

TINDAKAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN ALATAN ELEKTRIK TANGGUNGJAWAB Pengadu TINDAKAN Mendapatkan borang laporan kerosakan kosong. Tentukan status kerosakan sama ada boleh dibaiki sendiri ataupun tidak. Juruteknik Terima laporan dan membuat pemeriksaan dan merekod kerosakan. Juruteknik Lapor kepada Pengetua/PK 1/PK HEM Pengetua Kriteria Penilaian Kontraktor . PERANTARAAN Penolong Kanan/Warden Arsama Juruteknik Isi borang kerosakan dan serah kepada Juruteknik. Jika tidak dapat dibaiki sendiri. Jawatankuasa sebutharga Juruteknik Membuat penilaian dan pemberian kontrak. Rekod kerja-kerja yang telah dijalankan oleh kontraktor. Jika peruntukan mencukupi. Hubungi kontraktor yang Berjaya. Menyemak kerja-kerja yang dijalankan oleh kontraktor.Juruteknik perlu maklumkan kepada ketua jabatan untuk tindakan selanjutnya dan menyemak peruntukannya.buat sekurangnya 3 kontraktor.

KAWASAN DAN ALATAN ELEKTRIK TANGGUNGJAWAB TINDAKAN PERANTARAAN PENGADU Pengadu membuat laporan JURUTEKNIK Terima laporan JURUTEKNIK JURUTEKNIK Check Kerosakan Boleh baiki sendiri? YA Baiki Tamat JURUTEKNIK Ada peruntukan TIDAK Tangguh/mohon peruntukan YA JK SEBUTHARGA Buat sebutharga Buat penilaian A .CARTA ALIRAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN.

A BORANG JURUTEKNIK Pemberian Kontrak Hubungi Kontraktor berjaya KONTRAKTOR JURUTEKNIK Check Kerja yg dijalankan kontraktor JURUTEKNIK Mematuhi Penentuan TIDAK PENGETUA YA Merekod kerja Kontraktor JURUTEKNIK Lapor kepada pengetua TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful