SENARAI TUGAS JURUTEKNIK ELEKTRIK J17 SEKOLAH BERASRAMA PENUH

1. Mengurus, memeriksa, menyelia dan menyelenggara kerosakkan fizikal di bangunan/kawasan, asrama dan kuarters. 2. Mengurus, memeriksa, menyelia dan menyelenggara kerosakkan elektrik di bangunan/kawasan, asrama dan kuarters. 3. Mengurus, memeriksa, menyelia dan menyelenggara kerosakkan peralatan mekanikal di bangunan/kawasan, asrama dan kuarters. 4. Mengurus, memeriksa, menyelenggara dan member perkhidmatan peralatan siaraya. 5. Mengurus, memesan, menerima, memeriksa dan melupuskan barang/peralatan dibawah Juruteknik Elektrik. 6. Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.

a) Setelah menerima aduan. asrama dan kuarters. pelan ubahsuai. memeriksa. Memeriksa peralatan perabot dan memastikan berkeadaan baik serta selamat digunakan. Juruteknik perlu : i) Memeriksa dan menyelenggara kerosakkan kecil peralatan Elektrik mengikut kesesuaian. menyelia dan menyelenggara kerosakkan fizikal di bangunan/kawasan. Memeriksa dan menyelenggara kerosakan kecil yang boleh dibaiki.SKOP KERJA JURUTEKNIK ELEKTRIK J17 SEKOLAH BERASRAMA PENUH 1. menyelia dan menyelenggara kerosakkan elektrik di bangunan/kawasan. iii) iv) v) Memeriksa kerosakan fizikal bangunan termasuk keretakan. 2. asrama dan kuarters yang rosak. dan perkara-perkara yang berkaitan. menyediakan dan menyimpan pelan termasuk pelan utama. Mengurus. a) Setelah menerima aduan. salairan dan pepaipan supaya berkeadaan baik dan berfungsi. b) Memastikan semua system pendawaian dan peralatan elektrik/elektrik berfungsi dan selamat digunakan. Juruteknik perlu : i) ii) Memeriksa pagar sekolah. memeriksa. ii) Berurusan dengan pihak JKR. Mengurus. b) Menyemak. . asrama dan kuarters. SESCO dan agensi berkaitan sekiranya berlaku kerosakkan besar. Memeriksa dan menguji system kubahan.

6. memeriksa. asrama dan kuarters. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. 5. a) Merekod dan menyemak segala pembelian barang/peralatan dalam daftar modal inventori. memesan.c) Menyemak. 4. Mengurus. Mengurus.A sistem. . Mengurus. e) Memastikan semua system pam berfungsi dengan baik. menyelenggara dan member perkhidmatan peralatan siaraya. a) Memeriksa tangki air utama sekiranya berlaku kebocoran b) Memastikan semua alat pencegahan kebakaran berada dalam keadaan baik. memeriksa dan melupuskan barang/peralatan dibawah Juruteknik Elektrik. c) Menyelenggara kerosakan kecil peralatan P. c) Menyediakan spesifikasi barang/peralatan yang akan dipesan. b) Merekod dan mengawal penggunaan barang/peralatan dalam buku inventori.A sistem semasa majlis rasmi dan program sekolah. d) Memastikan alat penghawa dingin befungsi dengan baik serta penyelenggraan mengikut jadual. 3. menyelia dan menyelenggara kerosakkan peralatan mekanikal di bangunan/kawasan. menerima. b) Memasang dan mengendalikan P. memeriksa. menyedia dan menyimpan pelan saluran elektrik. a) Memastikan semua peralatan berfungsi dan selamat digunakan. d) Membantu pihak sekolah dalam hal-hal pelupusan. c) Memastikan semua system pepaipan gas dan peralatan dapur berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan.

Juruteknik perlu maklumkan kepada ketua jabatan untuk tindakan selanjutnya dan menyemak peruntukannya. Jika peruntukan mencukupi. Rekod kerja-kerja yang telah dijalankan oleh kontraktor. PERANTARAAN Penolong Kanan/Warden Arsama Juruteknik Isi borang kerosakan dan serah kepada Juruteknik. Jawatankuasa sebutharga Juruteknik Membuat penilaian dan pemberian kontrak.TINDAKAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN ALATAN ELEKTRIK TANGGUNGJAWAB Pengadu TINDAKAN Mendapatkan borang laporan kerosakan kosong.buat sekurangnya 3 kontraktor. Juruteknik Lapor kepada Pengetua/PK 1/PK HEM Pengetua Kriteria Penilaian Kontraktor . Juruteknik Terima laporan dan membuat pemeriksaan dan merekod kerosakan. Menyemak kerja-kerja yang dijalankan oleh kontraktor. Hubungi kontraktor yang Berjaya. Jika tidak dapat dibaiki sendiri. Tentukan status kerosakan sama ada boleh dibaiki sendiri ataupun tidak.

KAWASAN DAN ALATAN ELEKTRIK TANGGUNGJAWAB TINDAKAN PERANTARAAN PENGADU Pengadu membuat laporan JURUTEKNIK Terima laporan JURUTEKNIK JURUTEKNIK Check Kerosakan Boleh baiki sendiri? YA Baiki Tamat JURUTEKNIK Ada peruntukan TIDAK Tangguh/mohon peruntukan YA JK SEBUTHARGA Buat sebutharga Buat penilaian A .CARTA ALIRAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN.

A BORANG JURUTEKNIK Pemberian Kontrak Hubungi Kontraktor berjaya KONTRAKTOR JURUTEKNIK Check Kerja yg dijalankan kontraktor JURUTEKNIK Mematuhi Penentuan TIDAK PENGETUA YA Merekod kerja Kontraktor JURUTEKNIK Lapor kepada pengetua TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful