Bacha Khan Poverty Alleviation Program (BKPAP) Mardan Micro Health Insurance Programe BKPAP Mardan July 2009

to june 2010 Bagh-e-Irum
S.No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Poverty Score Card No.
14870 15481 15164 13952 14499 13718 15480 15447 15454 14858 13921 14417 13869 13090 13960 14903 13095 14895 15686 14213 14219 12904 12923 13811 13833 13639 13649 13926 14969 13924 15003 13937 13925 15244 15484 13970 14393 14555 13964 15131 14354 14998 15470 13948 15069 15452 15486 13934 13947 13920

Name of CO Member
Iqtidar Taj Muhammad Habib Gul Maqloon Bibi Noor Said Khan Gul Muhammad Iqbal Naseeb Ranra Raheem Din Sher Ali Naik Muhammad Naseem Akhter Muhammad Said Dil Araa Qayam Khan Ameer Gul Robina Bibi aziz ullah khan shareen zada rehmat ullah malala bibi Muhktar Ajmal Neshar Begum ali akbar ali haidar parvaiz khan muhmmad zeb ishrat bibi awal gul said akbar gul shaid basnihad gul bahadar khan ramdad shah wazir atiq ur reman rukhsana musarat munir khan azeem khan hasrat khanzada shsd muhammadkhan liaqat ali razia misbah ud din mushtaq ali waris anwar shsh parwaiz khan

Parentage
Hukumran Gul Muhammad Babar Khan Mishal Khan Main Said Rahmat Gul Fazal Kareem Muhammad Inam Amir Din Toti Khan Ghalandar Rahman Gul Qarar Gulzar Din Hussain Khan Bacha Gul Nawab Ali ahmad din khan zada gujar khan usman Fazal Ghani Alamghier sakbar ghulam haidar mahtab gull khalid ur rehman qayum khan habab ullah khan sakbar baha rud din muhammad khan roidad khan muhammad ali meer afzal abdur rehman jehan jaib nabi rehman shsh jehan dilawar khan saleem gul zarin azam khan ibrahim shar zadin qamar din muhammad zarin mishal lkhan ibrahim hussain shsh

CNIC No
16101-8061352-1 16101-1131675-3 16101-1356061-1 16101-1088751-8 16101-2360260-9 16101-8285786-1 129-690-82407 16101-6404193-8 16101-873911-9 16101-11194786-9 16101-51275639 16101-6883235-8 16101-7711117-1 16101-5643702-8 129-661-06621 16101-4311156-3 16101-1079721-8 16101-14200879 16101-64800409 16101-97336447 13101-0910954 16101-8959810-3 16101-3825840-4 16101-68908173 12888150292 16101-1278501 12988398490 16101-38687080 12993769497 12971117363 16101-12194579 16101-27279616 16101-06210907 16101-35923537 16101-20045017 16101-38188471 16101-64632084 16101-28084348 16101-12782619 16101-75690019 16101-90514980 12885082121 16101-84533251 16101-53993325 16101-39088792 16101-01579235 16101-88148629 16101-39570263 12867113161 16101-68280783

Gender
Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male female Male Male Male female Male Male Male Male Male famale Male Male female Male Male Male female Male Male Male Male Male

Date of Birth Village
Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum janabad janabad takadar kali takadar kali Danish Colony Danish Colony fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal

Region
Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan

1/1/1962

1/1/1957 1/1/1963 19-12-1965 1/1/1983 1/1/1966

1/1/1958 1/1/1966 1/1/1966 1/1/1980

1/1/1972 1/1/1973 1/1/1967 1/1/1954 1/1/1960 1-1-11971 1/1/1974 1/1/1971 1/4/1970 1/1/1972 1/1/1968 1/1/1965 1/1/1978 1/1/1975 1/1/1953 15-6-1969

1/1/1959 1/1/1971 1/1/1966 1/1/1973

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

13922 13917 15121 15494 15428 13831 13823 13815 13824 13741 13817 15411 12860 12869 12859 13078 13050 13049 12873 13065 12870 13068 14397 13388 13073 15645 13889 14738 13036 14741 14685 14688 14732 14586 14727 14746 14695 14731 14723 12826 13003 13097 13080 13094 14687 14544 12997 14566 12822 13099 14575 14573 12998 14584 15622 14746 14541 15414 14570 14776 13082 14567 12839 12880

muhammad ayaz ghafoor khan seleem khan nabi gul abid rehman muhammad nisar mousam khan maeni gul sattar fatehar shah wajihat zahoor khan zarif said Jan Kho Din Noor Zada Khaista Muhammad Rehman Gul Muhammad Wakeel Shreef Zada Muhammad Raheem Shah Raza Ghazi Shah Hanifa Bibi Naiz Ali Afzal Kha n Muhammad Sher Khan Habib Ur Rahman Ghayas Ud Din Farman Hukam Khan Janzaib Saqi Khan Bahram Khan Noor Muhammad Farhad Hussain Sher Zameen Khan Shah Tareena Akhoon Zada Raj Muhammad Aman Ullah Qimat Zari Khatoon Bibi Younas Khan Adil Muhammad Akhter Hussain Ali Said Muhabat Khan Sawal Badshah Ahmad Khan Khyal Muhammad Mukamil shah Tanzeel Rahman Sohbat Khan Murad Ali Abdullah Sher Zameen Khan Sher Muhammad Umar Hayat Sher Muhammad Lehaza Abdur Rahman Ashraf Chaman Gul Rang Mala

mishal khan zarin khan mir afzal mobin gul abdur rehmen afzal khan muhammad jan tute gul sad bar rehman shah muntazir khan jamsheed khan hazrat said Yar Jan Gul Zada Yar Muhammad Fazal Shah Bahadar Shah Gul Zada Muzafr Khan Rahim Khan Bag din Shah Farman Ali Dilawar Bahadar Sher Zameen Khan Fazal Din Rafi Ud Din Rafi Ud Din Mukaram Khan Ghulam Sarwar Hakeem Khan Khan Baz Sher Muhammad Muhammad Hussain Zareen Khan Ain Ud Din Muhammad Sher Khan Muhammad Muhabat Khan Shad Muhammad Khan Nobat Khan Muhammad Yaqoob Buzrag Khan Muhammad Hussain Bacha Said Zarin Noor Ud Din Fazal Khan Taj Muhammad Gul Shah Fazal Rahman Muhabat Khan Ameer Zada Abdul Ghafoor Zareen Khan Saeed Muhammad Gul Bahadar Ameer Muhammad Khalil Muhammad Salman Shah Tor Muhammad Akhter Gul Ihsan Ud Din

16101-58223221 16101-83965599 12991013778 1610115730543 16101-07884303 16101-175506027 12892041851 16101-41556980 16101-4813721 16161-11203941 16101-10888870 16101-12630975 16101-1184979-9 16101-3514443-4 16101-3216595-5 16101-1497684-1 16101-5765244-5 161013780833-3 16101-7403425-7 16101-1188642-7 16101-4449257-3 16101-0161491-1 16101-7108059-4 16101-4559629-5 16101-6126123-1 16101-1114270-5 16101-5402103-7 16101-4925038-1 16101-6074024-9 16101-2700007-1 128-721-15835 16101-7867335-3 16101-1126577-3 16101-8413841-1 16101-8714908-9 16101-6887113-1 128-518-8004 16102-2254154-1 16101-8579319-1 16101-3486244-7 16101-0457885-4 16101-9173368-2 16101-2131943-7 16101-2138924-7 16101-8904088-1 16101-1617881-7 16101-7459427-7 15701-6938210-1 16101-7039752-3 16101-14959593-1 374-051-2617649 16101-2966900-9 16101-9705831-9 16101-1214319-3 16101-1165605-7 16101-6887113-1 16101-6864453-5 16101-9124261-3 16101-2823883-5 16101-9069381-8 16101-1198471-5 16101-3303393-7 128-762-24342 16101-2548785-4

Male Male Male Male Male Male Male female Male Male female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female

1/1/1964 1/1/1957 1/1/1969 1/1/1961 1/1/1974 1/1/1966 1/1/1964 1/1/1975 1/1/1962 1/1/1976 17-4-1968 15-3-1950 1/1/1985 3/4/1988 1/1/1970 1/1/1968 1/1/1973 1/1/1955 1/1/1978

1/1/1953 1/1/1963 1/1/1963 1/1/1972 1/1/1983 1/1/1975 1/1/1985 1/1/1976 1/1/1976 1/1/1957 1/1/1979 5/7/1982 1/1/1966 1/1/1974 15-1-1968 1/1/1979 1/1/1964 3/9/1972 1/1/1969 1/1/1939 1/1/1968 1/1/1975 1/1/1975 1/1/1956 1/1/1983 1/1/1971 1/1/1974 1/1/1976 1/1/1957 12/3/1978 14-9-1974 1/1/1980 1/1/1970 1/1/1969 2/4/1976 2/3/1965

fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal Chota Rashaka Chota Rashaka Chota Rashaka Chota Rashaka Chota Rashaka Chota Rashaka Chota Rashaka Chota Rashaka Chota Rashaka Chota Rashaka Chota Rashaka Chota Rashaka Chota Rashaka Chota Rashaka Chota Rashaka Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad

mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

12832 12838 12828 12825 12932 13957 13963 13956 14227 14225 15136 15107 13876 14226 15084 15142 14423 14739 15085 13987 13906 19879 12864 13904 14229 15140 14980 15112 13989 15100 14978 13868 15091 13890 13889 15164 15149 14228 14979 14783 15083 13870 13962 13965 13951 13955 13959 13848 13954 13950 14458 14475 15675 14474 15623 15666 15669 14653 14757 14480 15080 14439 14693 12933

Arshid Barkat Said Lal Muhammad Awal Khan m saeed khan Khan Badshah Rahbar Zada Muhammad Azam Khan Bahadar Khan Izat Khan Ferooza Gujar Khan Khattaq Zahir Khan Zayrat Gul Yousaf Khan Gul Dost Bakht Munir Nadir Khan Aman Ullah Izat Khan Hassan Khel Jan Bibi Nazar Gul Usman Janat Gul Mirza Khan Waheed Abdur Rahman Dawood Khan Sultan Dost Muhammad Muhammad Sadiq Sher Alam Habib Ur Rahman Habib Gul Tor Muhammad Khan Lajbar Khan Muhammad Javeed Basmeera Rasheeda Ibrahim Hazrat Hussain Wali Khan Sher Khan Nosher Khan Khan Muhammad Wazir Javaid Rozi Khan wara ajmal noor bibi sadaqat bibi lal pur guluna shagufta jawaheer said rasheeda naz amjad ali hayat gul imtiyaz noor zamin maroof gull

Saif Ur Rahman Umar Said Gul Muhammad Fazal Khan masood Gul Rehman Shaz Ullah Khan Adam Khan Nadir Khan Nadir Khan Roz Wali Khan Malang Jan Ghuoos Ud Din Nadir Khan Alam Din 1 Sultan Muhammad Abdul Wadood Muhammad Ghafoor Hamed Khan Haji Khan Ghuoos Ud Din Mirza Khan Bakht Munir Ghuoos Ud Din Jeelany Shah Zaar Ullah Khan 1 Muhammad Nawaz Inayat Ullah Said Ur Rahman Nadir Khan Khan Muhammad Abdur Rahman Bahadar Khan Mirza Khan Fazal Din Babar Khan Noor Khan Usman Khan Noor Jan Sardar Jan Muhammad Izat Khan Gul Khan Ameer Jan Qatar Khan Nazar Gul Alam Din Kachkool Nazar Gul Mirza Khan ameer muhammad firdose khan firdose khan liaquat gul abdul ghafar gul kareem shsh rehman bacha said javaid khan ameer zada mobin gul bahadar said m nazir khan umar gull

16101-5661833-5 128-940-99320 16101-0433641-9 16101-1177354-3 16101-1280173 16101-1129977-3 16101-8377447-3 16101-0901417-9 16101-7975503-5 16101-7879458-5 12888194888 128-922-13856 16101-1180605-0 37101-8506205-7 1288-618-8032 16101-4258448-9 16101-7264355-7 16101-9206920-9 16101-2768640-1 16101-5160429-7 16101-6434495-5 16101-11146789-3 16101-6603585-8 16101-1836357-7 16101-4895975-6 12874218892 16101-0737602-3 16101-6088216-3 16101-8264424-7 16101-2455181-1 16101-1277836-3 16101-3683467-7 16101-1624273-5 16101-114678891 16101-54021037 16101-1356061-1 16102-22301937-3 16101-8970527-1 16101-2555181-7 16101-878657-1 16101-0177649-0 16101-1327033-3 16101-1168107-1 16101-1280286-5 16101-7173014-7 16101-6216696-9 16101-5082226-7 16101-05480143 16101-1178574-9 16101-1145187-4 16101-60642430 16101-71419257 16101-17000626 16101-80488224 16101-12784949 16101-55335708 16101-91940278 12893184955 16101-68215580 16101-18048059 16101-359339269 16101-12220927 153020918729 17101-4315500

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male female Male Male female female Male female Male Male Male Male Male

4/4/1974 28-1-1960 1/1/1975 13-4-1982 2/3/1972 1/1/1966 1/1/1970 1/1/1976 1/1/1968 1/1/1969 1/1/1968 1/1/1949 1/1/1966 9/7/1968 1/8/1976 30-1-1960 1/1/1970 1/1/1979 1/1/1965

17-9-1969 1/1/1964 1/1/1974 1/1/1971 1/1/1982 1/1/1979 1/1/1953 10/4/1983 1/1/1981 1/1/1971 1/1/1982 13-3-1982 1/1/1965 1/1/1966 1/1/1968 13-10-1970 1/1/1976 1/1/1972

1/1/1982 1/1/1949 1/1/1964 1/1/1970 1/1/1967 1/1/1949 1/1/1983 1/1/1972 1/1/1975 1/1/1962 1/1/1981 15-9-1975

Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad Gulzar Abad rail way coloniy Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad Kochai Abad jan abad jan abad jan abad jan abad jan abad jan abad jan abad jan abad jan abad jan abad jan abad jan abad rail way coloniy rail way coloniy

Mardan Mardan Mardan Mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan

179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

12934 12937 12924 12948 12931 12954 15401 12943 12883 12940 12925 12942 13435 13581 13711 13717 13466 13612 13618 13266 13415 13410 13437 13488 13489 13477 13427 13267 13406 13412 13589 15296 15300 13420 15279 13411 13323 13571 13698 13756 15309 15285 13261 13245 13248 13225 13254 1324 13619 13753 13592 13621 13614 13622 13567 13268 13251 13413 13402 13462 13480 13511 13510 13425

mumtaz hidayat ullah wajid ali gul akbar zalikhan sajid gull Kareem Khan Muhammad Gul Gula Jan Fazal Wahab Ghani Rahman Rooh Ul Amin Ghufran Ud Din Khalid Khan Nawab Khan Payu Gul Kharoo Shamsher Khan Waqar Bakhtair Khan Dil Raja Shukat Naz Gul Shad Sher Ali Roozina Harif Gul Muhammad Irshad Samar Gul Noor Rahman Mumtaz Aksar ali Yousaf Khan Hussain Shah Akbar Ali Arshid Khan Anjuman Abdul Bari Musarat Bibi Sayed Nabi Akbar Ali Shahkir Rahman Sher Ali Muhammad Fayaz Sardar Ali Musafir Muhammad Saleem khan Said Ghafar Naeem Shah Zar Gul Awal Zadgey Said Ghafar Khan Manzar Khan Anwar Ali Zulqyada Noor Ul Amin Rashid Gul Nasaib Gul Ghafar Ali Bacha Muhammad Gul Hameed Janat Gul Rustam khan Gulzar ali Fakir Taj

fated rehman raid ullah habib rehman ghuraskay rehamat khan hazrat yousaf Masaood Khan Hazrat Gul Abdullah Muhammad Gul Noor Alam Saidar Sher Fazal Mannan Gul Rahman Ajab Khan Sahib Gul Anwar Rahman Raheem Khan Fazal Hussain Sahaib Ul Haq Sami Ullah Roshan Khan Zar Shad Awal Khan Nazir Mir Muhammad Khan Safoor Khan Shareef Gul Said Rahman Mahab Gul Ameer Ud Din Sabir Khan Qadar Khan Rahman Ullah Ghulab Sher Sabz Ali Ahmad Hesro Gul Amin Sayed Ahmad Shah Zaman Shah Muhammad Rafiq Shahab Ud Din Nasir Khan Shamas Khan Mir zaman Sahaib Ul Haq Muhammad jan Faroz Shah Zeyat Gul Sayed afzal Amir Khan Akhter Khan Kareem Khan Arash Ullah Khan Hakeem Khan Sharif Gul Muhammad Jan Mahtab Gul Muhammad Fazal Akbar Radi gul Malik suhbat khan Fazal Deyan Gul Man shah

16101-03660005 16101-11668501 16101-30641388 1610121862401 172016886220 15401-3581627 16101-1113131-1 13937-21000-3 16101-7641450-2 13966210008 16101-1163373-3 16101-69777127-5 16101-1125442-7 16101-9150499-9 16101-8731798-9 16101-5225753-7 16101-1344793-1 16101-4128276-1 Nill 16101-2833563-9 16101-0887268-2 16101-5441462-8 16101-9046139-6 16101-344899-5 16101-1238193-2 16101-5119920-9 16101-1281567-5 16101-5640833-5 129-329-6190 16101-6854482-9 16101-1132392-3 16101-3130559-1 16101-1227067-7 16101-5718506-6 Nill 16101-1811122-6 15702-2740518-5 16101-8039095-2 129-550-73818 Nill 16101-0298893-1 16101-7315872-1 16101-28523455 Nill Nill 16101-1128896-3 129-796-89980 10679-337015 129-896-79161 16101-0542654-2 16101-1505499-9 16101-3329739-7 16101-9686766-5 16101-7739036-0 16101-5188992-5 Nill 16101-1145031-3 16101-7026005 16101-5541445-5 16101-44483467 16101-63118369 16101-34033073 16101-9824187-3 16101-1693532-3

Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1970 7/2/1967 1/1/1956 1/1/1968 1/1/1976 1/1/1973 1/1/1937 1/1/1951 22-6-1965 1/1/1961 1/1/1967 1/1/1956 1/1/1964 1/1/1969 1/1/1975 1/1/1962 1/1/1988 1/1/1973 1/1/1960 1/1/1983 1/1/1973 1/1/1972 1/1/1978 1/1/1966 1/1/1954 1/1/1957 1/1/1974 1/1/1960 1/1/1984 1/1/1974 1/1/1976 1/1/1958 1/1/1970 1/1/1955 1/1/1975 1/1/1959 1/1/1974 1/1/1980 1/1/1968 1/1/1976 1/1/1971 1/1/1960 1/1/1965 1/1/1974 1/1/1953 1/1/1970 1/1/1971 1/1/1978

1/1/1966 1/1/1966 1/1/1977

rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy Railway Colony Railway Colony Railway Colony Railway Colony Railway Colony Railway Colony Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad

mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

13596 13611 13688 13744 13702 13710 13397 13513 13760 13601 13740 13246 13352 13359 13333 13360 13363 13336 13258 13211 13408 13425 13423 13197 13189 13342 13223 13207 13381 13374 13355 13186 15283 13399 13495 13506 13454 13721 13731 13344 13176 14127 15034 13338 12996 15096 14123 14414 15153 15620 14210 14148 15158 14209 13898 13483 14124 14166 13679 13757 13540 13680 13416 13298

Akbar Hussain Said Ullah Masahaib Khan Hazrat Baha Farooq Ayesha Sher Ali Muhammad Alam Ali Akbar Juma Khan Muhammad Yousaf Gulzar Ali Seyar Gul Rahman Gul Ghulab Noor Gul Hina Muhammad Slaeem Malook Hazer Muhammad Gul Baz Jahan Zaib Farhad Fazal Ghani Nisar Khan Bahramand Naseem Maher Zari Khurshaid Abdur Rahman Zain Ul Abidin Irshad Khan Sami Ur Rahman Azam Khan Fazal Elahi Abdur Raheem Adam Khan Nazar Hameed Noor Ahmad Shah Habib Ullah Raham Bibi Yaqoob Khan Sultan Gul Abdur Rahman Musarat Shah NasarUllah Ameer Khan Abdull Jabar Faqir Khan Hazir Muhammad Abdur Rahman Hazar Khan Fazal Nabi Said Kamal Nisar Muhammad Muhammad Arif Muhammad Saleem Gulaib Khan Jaland Khan Bahdar Khan Abdul Salam Mahboob Rahman Lateef Khan Gul Khan Roobina

Fazal Hussain Juma Gul Ain Khan Zahir Udin Muhammad Gul Mir Zaman Khan Noshad Mir Alam Khan Sayed Ahmad Shah Awal Khan Muhammad Gul Shams Khan Alo Din Shamshad Naqeeb Ullah Tor Khan Muhammad Rafeeq Shareef Gul Abdul Mateen Lal Baz Mahtab Gul Mahtab Gul Fazal Rabi Safoor Khan Gul Bahadar Naseeb Ullah Rafi Ullah Ashraf Ud Din Arsala Khan Hazrat Muhammad Nasrullah Abdur Raheem Muhammad Shah Fazal Rabi Wali Rahman Dilawar Khan Fazal Akbar Sayed Bacha Muhammad Aslam Ahmad Noor Shahab Ud Din Sher Muhammad Muhammad Gul Qadeem Khan Mirza Nazim Khan Jamd Ali Sayed Muhammas Shah Gul Muhammad Abdul Ghafoor Mashook Khan Ghulam Nabi Said Imran Saim Muhammad Said Ahmad Bostan Khan Zada Bakht Muhammad Sabir Khan Shahaib Ud Din Muhammad Rafaiq Sayed Ahmad Khan Aslam Khan Muhammad Ayaz

16101-3370409-7 16101-4067532-9 16101-8333101-1 16101-8724856-0 1610157158025 16101-5715802-5 16101-5889006-2 16101-9222559-1 Nill 16101-8884053-9 16101-1212509-3 1610157158025 16101-7500933-9 16101-1106671-5 Nill 16101-942979-0 16101-8968009-9 Nill 16101-1271562-5 16101-3133722-5 16101-9213004-3 16101-9420496-1 16101-3414201-9 129-582-29482 16101-7042371-3 16101-19362648-4 16101-7143165-4 16101-1165764-1 16101-1141265-3 16101-0474966-4 16101-6804259-9 16101-1298963-9 16101-12036342-7 16101-7175307-1 129-777-91985 16101-1270829-7 16101-6571726-1 16101-6378396-1 16101-1282461-1 16101-7289583-0 128-571-20764 16101-4535172-9 21104-1955800-3 16101-4672084-6 16101-9822571-9 16101-1280972-7 16101-4507559-3 17101-1850939-5 16101-5860089-6 16101-1108102-1 16101-9941833-9 16101-0511061-3 16101-1343443-1 15602-0332229-1 3731-7094707-3 16101-1131890-9 16101-1112940-2 16101-6344660-5 16101-9532332-7 16101-8736371-7 129-856-61920 16101-3927777-7 16101-8087101-8 16101-7559781-8

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1956 1/1/1977 1/1/1972 1/1/1963 1/1/1975 1/1/1984 1/1/1961 1/1/1974 1/1/1957 1/1/1963 1/1/1969 1/1/1980 1/1/1986 1/1/1951 1/1/1954 1/1/1970 1/1/1957 1/1/1968 1/1/1968 1/1/1988 1/1/1960 1/1/1961 1/1/1949 1/1/1958 1/1/1961 1/1/1970 1/1/1955 1/1/1963 1/1/1970 1/1/1980 1/1/1970 1/1/1965 1/1/1971 1/1/1964 1/1/1977 1/1/1966 1/1/1966 1/1/1973 1/1/1961 1/1/1977 1/1/1957 1/1/1976

1/1/1960

1/1/1977

1/1/1968 1/1/1954 1/1/1978 1/1/1966

Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370

13290 13317 13253 13264 13428 13758 13746 13721 13786 13712 13589 15209 14742 15235 13409 14392 15267 13222 13474 14868 14416 13445 14781 13838 13663 13300 13283 15296 13420 15319 13291 13470 15291 13736 13641 15320 13517 13625 13634 13676 13839 13395 13481 13829 13248 13254 13669 13251 13796 13462 13624 13159 15531 14870 13058 13057 14565 14894 14221 14222 15643 14213 14219 15464

Shahjahan Bibi Shamsher Naseeb Khan Gul Mir Khair ul bashar Sardar Hussain Laik Shah Sadia Noor Ahmad Shah Muslim Aksar Ali Shams Ur Rahman Bakht Zari Darwesh Gul jan Muhammad Umar Falak Naz Hammayoun Khan Mahmood Khan Ahmad Jan Fahmida Bibi Nodia Naseem Saida Jan Sabaz Ali Yousaf Shah Safdar Yousaf Khan Akbar Ali Mohsin Shah Hazrat Umar Janas Khan Zain Ullah Sarwar Perwaiz Gul Taj Lal Bahadar Lataif Khan Sayed Wali Shah Gul Shad Gul Jan Muhammad Naeem Saeed Khan Shahid Iqbal Azam Khan Said Ghafar Fazal Wahid Naseeb Gul Amir Said Gul Hameed Ahmad Shah Ghulam Rehman Jameela Sharif Zada Sanubar khan Ihsan-ullah Wazeer Fazeelat bb mugafar khan hazrat gul darwaish rehmat ullah malala bibi Muhammad Tahir

Noshad Khan Sher Afzal khan said Arab Mira Gul Bahadar Lal Bahadar Said Ahmad Shah Noor Khan Said Badshah Zaman Shah Ameer Ud Din Aziz Ur Rahman Lal Bahadar Majid Gul Muhaammad Ali Jan Toti Akhter Munair Maher Dil Ahmad Muhammad jan Main Gul Noor Islam Waris Muhammad Ali jan Amir Khan Noshad Khan Amir zada Sabir Rahman Ullah Kabil Shah Muhammad Risal Noroz Khan Zarak Khan Sabir Khalil Ur Rahman Amir Shah Sher Bahadar Hassan Shah Amir Shah Zar Shad Muhammad Ali Jan Gul Rehan Aslam Khan Ali Haidar Shamshad Khan Muhammad Jan Muhammad Jan Muhammad jan Sher Ali Fazal Akbar Hassan Shah Afzal saeed Menhaj Ud Din Gul Zada Pegham Shah Muhammad Nabi Dost Muhd Rehmat gul sahki khan abdullah khan bahadar khan gujar khan usman Hussain Muhammad

16101-7515578-9 15401-5528884-3 16101-1148355-7 16101-7522537-2 1610175225372 16101-1581825-7 16101-2659958-3 16101-6406011-6 16101-6406011-6 16101-6010679-1 16101-1132392-3 16101-5401867-5 16101-7361117-2 16101-8353600-5 Nill 16101-1272768-7 16101-0305139-7 Nill 16101-4982073-3 129-520-3329700 16101-1080010-2 16101-6450236-0 16101-8058320-0 16101-8530055-3 16101-1183405-9 16101-84933699-9 16101-7089451-9 16101-3130559-1 16101-5718506-6 16101-1061391-7 16101-5455090-5 16101-4199917-7 16101-12271404-5 16101-8978642-3 16101-4575167-3 16101-7030315-1 16101-6877722-3 16101-2885023-7 16101-2108781-1 16101-1285609-1 16101-5684451-9 16101-1265354-9 16101-1285611-1 16101-1273424-9 16101-9149700-3 129-796-89980 16101-1298245-9 16101-1145031-3 16101-4407435-3 16101-444836-7 16101-7471525-1 16101-52704107 16101-1088831-4 16101-7403425-7 129-40110342 16101-98450233 16101-32903275 16101-02108910 16101-21102837 16101-1168921 16101-1453499 16101-97336447 13101-0910954 16101-59404431

Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Female Male Male Male Male Female Male

1/1/1968 1/1/1982 1/1/1962 1/1/1950 1/1/1980 1/1/1973 1/1/1963

1/1/1968

1/1/1959 1/1/1965

1/1/1982 1/1/1986 1/1/1980

1/1/1974

31-10-1965 1/1/1972 1/1/1974 1/1/1974 1/1/1970

1/1/1969 26-12-1960 1-Jan-52 1/2/1982 3-Mar-87 1-Jan-40 1-Jan-61 1-Jan-63 1-Jan-56 1/1/1968 1-Jan-57 1-Jan-80 1-Jan-53 1-Jan-23 1-Jan-75

Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak janabad Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum Bagh-e-Irum 2 takadar kali takadar kali takadar kali takadar kali takadar kali Danish Colony

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Bagh-e-Irum 1 mardan mardan mardan mardan mardan Mardan

371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434

14502 12898 13086 15449 13089 15450 15485 14635 14998 15470 13948 15069 15161 14735 13874 15229 12953 14687 12821 15389 15607 13025 14524 14532 13014 12952 12944 12881 15011 15015 15159 15056 13901 13894 14744 15610 15368 14970 15420 15364 14742 15038 15424 15234 15037 13010 14729 15012 15033 15027 15236 15604 15609 15036 15392 15008 15017 14694 14756 13062 13020 14403 15531 13895

M Ameer ali S Ihsanullah Shoiab khan Faryad husain anwar khan Hayaat gul Shah Wazeer Sangeen Shah khanzada shsd muhammadkhan liaqat ali razia Wali Muhammad M Darvish Sanobar Zar Mina Abdullah Akhtar Hussian Murad Khan Taja Mala Abdul Shakoor Siraj M Islam roshan ara Gul wari Israr Muhammad Fazal Rehman M Tariq Maaz Rehman Ajab Khan M Gul Lal zada Khubana Sartaj Muhammad M Wazir Lal Muhammad Sohail Zainab bibi Shahida M Naeem abdurehman Arman khan Toti Rehman Nighat begam Akhtar Munir Noor Bahader Khan zada Rasheed Fazal akbar Abdul Haleem Saeed Khan Jahzn rana Zardullah Mirza lal zada Ameen saed Abdul Hameed Umar yaar khan Wasil khan akbar ali Muhd Tariq Aqila bibi Yasmeen begam Juma khan

muhd sardar Samadullah shah Imranuddin Alif din Israrudin Muhib gul Meer afzal Zabith Khan gul zarin azam khan ibrahim shar zadin Muhammad Khan Bahader Khan Mir Hasan Said Hasan Hameed Ullah M Hussain Fazal Khan M Zahid Said Bacha Rafi Uddin Ghulam Muhammad wazeer Muhammad Abdur Razzaq Shad Muhammad Habibullah Said Rehman Fazal Rehman Mursaleen Adil Muhammad Aman Gul Lal Muhammad Gul Muhammad Sher Zamen Faiz Muhammad Said Azam Sarzaraz Khan Zahor Khan Islam Gul shah Shamali Shakery Zakir ali Wasta Jan Fazal Qadar Man wada Ahmad Fazal kareem lalay Lal Badshah Said kareem Munir khan khaista khan banaat khan Raheem said abdul kareem aliif Maasim khan shamsher ali LalBahadar Sher Bahader jan muhd Ahmad SHAH

Male Male Male Male Male Male 16101-20045017 Male Male 12885082121 Male 16101-84533251 Male 16101-53993325 Male 16101-39088792 female 16101-70273477 Male 156-0284703665 Male 172-0134547955 Male 3520-114416086 Female 172-0121922147 Male 16101-89040881 Male 16101-1177353-3 Male 16101-86574610 Male 16101-48383743 Male 16101-81767731 Male 16101-11260425 Male 16101-45443548 Female 16101-11325786 Female 16102-93723741 Male 16101-15573859 Male 16101-12236131 Male Male 211-0465255829 Male 156-0247440349 Male 16101-85417585 Male 16101-71728150 Fmale 16101-182118601 Male 211-0421660079 Male 346-0378066297 Male 16102-35547641 Male 16101-64854324 Male 16101-30770938 Fmale 16101-11508829 Male 128-0860184944 Male Male 16101-7820070-3 Male 16101-1182639-4 female 16101-2110426835337 Male 16101-04286993 Male 211-0421735274 Male 16101-19848041 Male 16101-92859487 Male 16101-62409295 Male 16101-11633301 Male 16101-11082656 Male 16101-02004525 Male 211-0323008168 Male Male 16101-230711301 Male 154-0250367733 Male 157-0419705049 Male 16101-75399483 Male 16101-06019957 Male 16101-96678167 Male 16101-58968056 female 16101-47216016 female 16101-69454901 Male

16101-60406103 16101-68240787 16101-05211381 16101-11066443 16101-112884087

13-Jan-76 1-Jan-55 1-Jan-88 1-Mar-52 1-Jan-67 15450 1-Jan-65 5-May-65 1/1/1965 1-Jan-71 1-Jan-80 1-Jan-67 1-Jan-68 1-Jan-50 28-Aug-71 1-Jan-68 1-Jan-72 23-Jan-72 1-Jan-68 1-Jan-78 1-Jan-61 1-Jan-78 1-Jan-69 1-Jan-50 1-Jan-74 1-Jan-64 1-Jan-81 1-Jan-91 2-Feb-85 2-Feb-85 1-Jan-74 1-Jan-86 1-Jan-70 1-Jan-79 1-Jan-73 1-Jan-62 3-Feb-82 1-Jan-79 1-Jan-77 1/1/1968 1/1/1975 12-Jan-82 12-Jan-82 1-Jan-74 1-Jan-62 1-Jan-70 10-Jan-89 16-Mar-78 1-Jan-86 4-Aug-68 1-Jan-59 1-Jan-15 1-Jan-74 1-Jan-75 1-Jan-76 2-Oct-77 1-Jan-49 1-Jan-66 1-Jan-77 24-May-77 1-Feb-82 1-Feb-82 1-Jan-47

Danish Colony Danish Colony Danish Colony Danish Colony Danish Colony Danish Colony Danish Colony Danish Colony fatma wal fatma wal fatma wal fatma wal rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy Railway Colony Railway Colony Railway Colony Railway Colony Railway Colony Railway Colony Railway Colony Railway Colony rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy rail way coloniy

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan

435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498

14385 13061 14698 13370 15142 15748 14548 15500 13362 13473 13909 15133 14987 15665 15669 15671 13949 13345 13357 14514 14549 13919 13918 13383 13406 13402 14445 13469 13441 13154 13125 15240 12814 13156 14547 13365 15080 15077 15066 15050 15159 15103 15074 13351 14984 13337 13444 13407 13329 13455 15112 14981 13353 14852 13166 15151 14714 13964 13371 13966 15089 13420 14552 13929

Aurangzeb Rid dil khan Gul Bacha Hafeez Ullah Yousaf Khan Imtiaz Sajjad ali Muhammad Inam M Khan Khan Muhammad riaz Shah Gul Wali Khan zainab Bibi zeba Shagufta M Anwar Khna Fazal Khan Nadia Hasan Gul Gul Munawara Yasir Manjood Khan Shahab Uddin Noor Jahan Ayub Khan Lal Bibi M Naeem Alam Khan Rabia Bibi Naseeb Rawan Hussan Zeba Mukhtiar Khalid Khan Lal baz M Khan Abdul Salam Hayat Gul Wahida Falak Naz Sarfaraz Khan Muhabat Saha Yousaf Khan Kaloom M Ayub Gul Nawab Arshid Said hasan Hakeem Khan Muhd Saeed Muhammad Rasheed Waheed Muhd yousaf Ghulam Hasan Sabzali Amman Ullah Javed Khan M Imtaiz Munir Khan Abdul Islam Musa Khan Asar Khan Zahida Mansha bibi Gulshada

Unwanuddin Purdil khan Noor Rehman Arsala Khan Sultan Muhammad Muhammad Sasan Gul Akbar Naeem shah Naseer Ullah Mahabat Khan Rafiq Shah Zaho Din Izzat Khan Bakhtiar Khan Shah Rehman Said Bacha Ibrahim Noor islam Mir Hamza M Kareem M Azeem Fareed Khan Sher Ali khan Khan Bahadur Hasan Khan Sher zaman Rehmat Khan Sherin Khan Fazal Wahid Dam Raz Bacha Rehman Abdul Hakim Waheed Gul Jamdad M Shah Abdul Ghani Mohib Gul Niaz Ali Gul Nawaz Gul Zaid Khan Badsha Khatak Anar Gul Mir Badshah Bakht Zareen Rahat Gul Zandali Jan mud Muhd Rafeeq Meskeen Shah Inayatullah khan muhammad anwar khan Sarfaraz Toor Khan Yousaf Khan Sir Hayat Khan Shah Jehan Islam Gul Zarif Khatak Shehzad Gul M Zaman Mira khan

16101-76887921 16101-78114331 16101-81329459 16101-80678645 16101-42584489 16101-08445356 16101-01552885 16101-72846831 16101-56276089 16101-99379493 16101-27507787 16101-89704629 16101-42566116 161730-196599766 16101-91940278 128-62044055 16101-94422603 16101-64502360 16101-2685689 16101-26883172 156-0255271727 16101-2467165 16101-09624967 16101-11739205 16101-69875548 16101-99060370 16101-68951801 211-0420499078 16101-12161359 16101-65253390 12-990219279 16101-11256543 16101-12010287 16101-57524341 16101-11070309 16101-12730259 16101-88642440 16101-91760056 211-0494609941 16101-63054547 16101-11806063 16101-78111592 16101-97084219 16101-52865493 16101-84138411 352-0015297461 16101-86289637 16101-54124501 130-93231171 16101-60882163 16101-51434827 16101-12367913 16101-37651867 16101-20317485 129-82965134 16101-09525909 16101-12782619 16101-1176654-3 16101-02138429 16101-11806965 211-0462483122 16101-52290582 16101-61814782

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Female Male Male Female Male Female Male Male Male Male Male Female Male Male Female Male Female Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male

1-Jan-55 1-Jan-66 1-Jan-74 1/1/1969 1/8/1976 1/1/1967 3/11/1977 1/1/1969 1/1/1963 1/1/1946 1-Jan-65 18-Jan-69 1-Jan-86 1-Jan-74 1-Jan-83 1/1/1962 1/1/1986 1/1/1970 1/1/1949 1-Jan-60 1-Jan-55 1-Jan-65 16-Jan-73 1-Jan-77 1/1/1973 1/1/1976 1/1/1984 1/1/1969 1/1/1956 1/1/1971 1/1/1943 12/5/1973 1-Jan-59 1/1/1963 1/1/1979 1/1/1970 1/1/1983 4/25/1964 1/1/1981 1/1/1970 1/1/1973 1/1/1970 5/16/1968 1/1/1965 1/1/1952 1/1/1965 1/1/1988 1/1/1980 1/1/1945 1/1/1956 1/1/1991 2/16/1982 1/1/1958 1/1/1972 1/1/1978 1/1/1984 1-Jan-55 1/1/1975

rail way coloniy rail way coloniy Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Shaheed Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad Abad

mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562

13327 15079 14697 14223 14220 14992 13349 15360 14446 15112 15350 15356 13372 14852 14842 13428 13796 13462 13425 14177 14197 14178 14173 14150 14145 13997 14862 14861 14513 14718 14885 13127 14717 14755 14512 14174 13137 13008 14438 14703 14434 12836 13373 14551 14553 14169 13480 14135 14140 14721 13053 13101 14589 14837 14586 14444 15533 15251 15062 15064 15104 15068 15489

ajab gul saif ullah Bakht Rawan Gul Dost M Bacha Dilraaz Fazle Subhaan Waheedullah Aslam khan Waheed Gohar Nabi Shahida Mehrab Gul Sabzali Zahid Khair ul bashar Amir Said Gul Hameed Faqir Taj Ahmad Shah Jameel Shah Fazle Rahim Hasan zeb Noor Ali tila bb Raza khan Talib khan Razi bibi Grana bb Nighat Shaheen Fazal Qadar Qaiser khan muhd Abid muhd dyaar GHulam Muhamad Ameer khan Javed Khan Tutya Muhd Naeem Ali Askar Azeez khan Yosaf Khan M Umer Rehman Abdul Manan Naseeb zada Jan Zeb M Javed Mian Noor Sajid khan Hazrat khan Khan zada Niaz Muhd Mir Azam Ali Rehman Haroon Badsha Khan Shezada Muhd gul Murad ali Bahader ali Murad gul Dedaar gul Rehaan Rehmanu haq

Ghulam Husain Faqir Noor Rehman Abdul Wadood Gul Rehman Sardar Azizurehman Umar khan Gul Naseem Inayatullah Abdul Ghani Mubeen Naeem Shah Sarfaraz Gul Raheem Bahadar Sher Ali Fazal Akbar Gul Man Shah Hassan Shah Musarat Gul Abdul Shkoor Sheheryaar Majid khan Hamesh khan Zareef gul mer ahmad khan muhammad alam Hakim khan Lal zada Sultan Khan Naeemudin Abdul Jabbar Asfandyaar Khan Muhd Najeem khan Ghulam Haider Pasham Minhaaju din Ali Rehman Najim Khan Muhd Shereen Fateh Rehman Husain Muhd Zaman Shah Zaman Musarat Gul Gulab Khan Hakeem Khan Meer salan Inam gul Gul Muhd Zaidullah Sayab Sahil Khan Badar Ubaid Khan Reit khan M Saeed Abdul Hakeem Ridi Gul Nawab gul Juma gul Noor Qamar din

16101-12367857 16101-11259221 16101-29647385 16101-72643557 16101-03682342 16101-11686977 16101-41714503 16101-92222577 16101-60882163 16101-30564657 16101-10739364 16101-12818891 16101-37651867 16101-23332637 1610175225372 16101-4407435-3 16101-444836-7 16101-1693532-3 16101-7471525-1 16101-32533877 16101-11588551 16101-67693391 16101-57454799 211-0418308094 17101-03105161 16101-70150529 16101-77472526 16101-89913422 16101-04948726 17201-14389461 16101-26305355 16101-65236015 16101-03006469 16101-15845757 16101-39543257 16101-10904069 192-52015934 16101-11509323 16101-86078503 16101-11065629 16101-20592567 16101-26267903 16101-03744769 16101-58725479 211-047121863 16101-88870797 16101-45537703 374-0530829755 17101-035190 4250-193188827 16101-27218867 16101-72491647 423-0110630789 16101-26893797 211-0421647357 16101-42521511 16101-70714715 16101-43205220 16101-12730209 16101-26800669 16101-23500135 16101-18186925

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male female female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1966 1/1/1978 1/1/1988 30-Jan-66 1-Jan-70 1/2/1968 1/1/1970 1/1/1965 1/1/1980 1/1/1988 1/1/1964 1/1/1958 13372 1/1/1956 9/12/1969 1/1/1964 1/1/1969 26-12-1960 1-Jan-65 1-Jan-57 1-Jan-58 1-Jan-57 1-Jan-82 1-Jan-55 13-Jul-57 6-Jan-47 1-Jan-64 15-Apr-17 1-Jan-64 1-Jan-55 1-Jan-69 1-Jan-66

Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Tamboolak Tamboolak Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Shaheed Abad Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak Tamboolak saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606

15253 15093 15025 15029 15035 14988 15716 15047 15051 13914 13120 13943 14518 14521 15394 15747 13035 13476 12922 13064 14633 14198 14168 12918 13190 14919 13191 13206 14508 14170 12917 13377 14840 14550 12951 12986 14880 12983 13361 12995 15608 15448 15407 15406

Riaz Ali Imran Zafar Khan Gul Said Abdul Rauf Khan Jan muhd Rehmat saed Sakhed ullah Husain Shah M Jameel Ameer Rehman Sher aalam Qaiser Ali Saed muhd Usman gul Muhamad Sher Asif khan Mumtaz ali Ain Muhd Ajmal khan Muhd Arif Ifayatullah omroz khan Sahib gul Bakht badar Zubair Ali Asar Abdul Ghafaar Deirane Qasim khan Masil khan Akhtar ali Sahib Zada Muzamil Shah Musafar khan Ali bor khan Ameenu Rehman Ishaaq Khan Javed Khan Taj muhd Sardar Husain Javed maseeh Roobina

Abdul Hakeem Sardar Muhamad Khan Wali Khan Seed Rehman Soor gul Ameer Muhd Wali Khan Gulab Khan Fareed Khan Pasham gul Zarghoon Shah Jafer khan Barkat shah Mehtab Daraz gul Bacha gul Gulbaz Khan Khan Muhd Aziz Gul Ajmeer khan Muhd Ayoob Shareef gul Faqeer Muhd Umra gul Gul Bahader Hakeem Khan Sabika Abdul Sataar Abdul Shah Ghulam Habib Naseerullah Wali Rehman Muhamad Zaman Sahib Shah Ghani gul Sabir khan Sardar Abduraheem Ahmad jan Abdul Hameed Alif din Buta Maseeh Nadeem Shah

16101-07870015 16101-23140555 16101-24654353 211-0345900195 211-0328081741 16101-48140213 16101-76199935 211-044316883 16101-20995031 16101-66965737 1560-202808285 16101-68467523 16101-71552237 16101-47909187 16101-12190115 128-52100932 128-94088429 16101-26267845 16101-29436109 16101-42313127 16101-80844813 16101-11025163 16101-11840607 16101-97014337 16101-12818885 16101-46005167 16101-95453263 1128-89020736 16101-08821243 16101-11449213 16101-93307207 16102-23603027 16101-47012931 16101-98987227 17201-44827513 12969-55816400 16101-55339819 16101-37190495 16101-95613947 12849021043 16101-68775203 16101-38143631 16101-69908036

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female

saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad saeed Abad Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona Bajawar koroona

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

Manga
S.No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Poverty Score Card No.
00026 992 27 26 2719 995 990 1082 80 84 1071 1077 1073 1017

Name of CO Member
sharif khan alaf din sardar hussain imran khan lal zada mafooz shah rasool khan bashir gul ajab khan hashtam murad ali zahir gul nazar gul zarshaida

Parentage
jaan gul muhammad din hazrat gul hazrat gul m derwaish multan shah taza khan noor gul hashtam umara khan alif din noor gul noor gul ghani ur rehman

CNIC No
17101-33752125 17101-80571035 16101-11330713 129-74545110 16101-12516669 16101-12307941 129-71475724 16101-28647723 139-74101492 16101-21536511 17101-06706101 17101-24279719 17101-17238629 16101-63909980

Gender
Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female

Date of Birth Village
8/8/1973 1/1/1916 1/1/1976 1/1/1974 1/1/1968 1/1/1965 1/1/1971 1/1/1965 2/1/1974 1/1/1946 1/1/1962 1/1/1963 1/1/1955 1/1/1956 Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Hasan Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

Region
MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

1083 1072 1019 1565 1568 1541 14285 2623 14268 2496 2525 912 903 906 909 908 81 66 68 71 989 907 90516 911 94426 901 90539 897 90570 1022 1032 14654 00127 00878 00141 03367 03368 00995 03293 03290 3565 3652 4226 4223 3359 3526 3529 4219 3265 4221 3603 1492 375 2833 3519 3504 2686 2714 2769 1320 14268 1317 1279 855

anar gul M Diyar Bahar Ali mian wali mohammad izhar ullah ahmad gul aqil shah wajid ali ziaz gul subz ali sardar ali miraj ud din ali asghar aziz gul kifayat begam javed khan riyaz gul nadeem khan asfandyar tahir gul jehanzeb Waris Khan Arshad khan Afsar Ali khalid khan Hanif Ullah Mukhtiar Ali Muzafar Rabnawaz Jamal Shah Hayat Khan sued qayum kachol meer ali zar khan id din sher bahadur muhammad mehfooz shah said ullah fayaz noor mohammad abdul shakoor gulab din rahim khan khalil rahman amir mohammad fayaz ghani m nawaz awal din sabz ali rukh ul ameen israr gul dil muhammad jan alam zeenat bibi akhtar munir abdul karim ghundal muqadar shah nyaz gul feroz khan niaz ali shah naushad

sanab gul Muneeb Dilawar mian abdul wali abdul malik hasan gul rahman shah faqir gul sahib zada mahabat khan mir mohammad burhan ud din akhtar muhammad mehar gul asghar ali sarbiland noor gul noor gul muneeb khan noor gul alaf din Ali Asghar Muzafar Ali Asghar Sarbiland Sarbiland Sabz Ali Sargand Abdullah Murtaza Dolat Khan rehman said said habib hamesh gul zardin sher ahmad amir shah mutlan shah sardar khan hazrat awal sultan mohammad gulabsaid m said awal khan habib rahman zordad musawe m ghani amir nawab m hilal yaha jan nizam ud din akbar gul taj muhammad qudrat shah sawab gul talizar khan rahim ghulam sarwar hussain shah sahib zida bawar khan syed umer bacha iltaf gul

17301-54350457 17101-02764813 16101-77574601 16101-45253133 17101-81288417 17101-03472107 16101-86462975 16101-12517271 16101-11386741 00129-51582271 16101-12517589 16101-58631169 16101-102241421 13961542073 16101-127719048 16101-37973653 17101-85296911 17101-629473395 17101-02760457 17101-85963603 16101-921130203 16101-63994659 16101-59979871 16101-17405355 16101-97895497 16101-72323483 16101-12903171 16101-11417397 16101-01275045 16101-98707885 16101-31134445 12907-507378401 16101-11335031 13958441873 16101-50532089 16101-11971653 16101-12875415 16101-12307941 16101-42858031 16101-39167767 16101-1150542-3 16101-2216225-3 16101-8661600-7 16101-5644203-5 16101-88861935 129-77814566 16101-3401303-3 16101-5790726-5 16101-1292733-3 16101-7027896-7 16101-6292180-3 16101-11372747 16101-74136741 16101-8161921-5 16101-1125054-3 16101-1098930-6 16101-89617977 16101-12447525 16101-1955836-7 16101-96698883 16101-1133644-1 16101-5982369-1 16101-5982369-1 16101-1234426-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1950 7/8/1979 1974 1/1/1965 14/8/1974 1/1/1937 1/1/1970 1/1/1975 28/2/1978 1/1/1968 3/3/1975 1/1/1938 1/1/1943 1/1/1961 24/3/1958 5/4/1970 1/1/1972 1/1/1981 1/1/1977 1/1/1970 1/1/1968 5/1/1970 1/8/1979 3/3/1978 1972 1/1/1960 24/12/1977 1959 13/9/1976 6/5/1977 1965

1/1/1973 1/1/1981 1/1/1956 28/10/1963 1/1/1959 13/2/1979 23/4/1977 1/1/1959 19/1/1968 1/1/1954 1/1/1962

1/1/1953 24/4/1961 1/1/1930

1/1/1951 18/2/1978 1/1/1958 1/1/1953

Hasan Kali Hasan Killi Hasan Killi Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan Killi Hasan Killi Hasan Killi Hasan Killi Hasan Killi Hasan Killi Hasan Killi Hasan Killi Hasan Killi Hasan Killi Aminabad Aminabad Aminabad Aminabad Aminabad Aminabad Aminabad Aminabad Aminabad Kodal Kodal Kodal Kodal Kodal Kodal Kodal Kodal Kodal Kodal Kodal Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

14289 2697 2708 2842 1293 1264 14261 186 1301 1044 1051 2639 3681 3363 173 3403 826 3613 3641 3529 3429 3450 1264 14261 186 1301 3676 2797 1201 1361 3643 2616 2486 2487 3450 1264 1461 1362 2527 3500 186 1301 2845 2754 1015 1008 1018 875 1028 1016 1010 1020 1005 1007 1004 1023 1004 1025 94433 94431 90536 1069 163 14350

javid khan rahmat khan dilshad begam khalid khan abdul haleem musannif shah m iqbal zareen khan sabaz ali khan habib ullah safir shah fazal hadi zareen khan zahir shah rahman gul shah zaman rahmat ullah yousaf khan gul afzal fazal ahmad hazrat ali noor qadar musanif shah m iqbal zareen khan sabaz alii khan bastan ud din yaqoob khan fazal manan sabz ali khan mudassir shah satar gul khan zada sahib zada noor qadir mosannif shah malik taj gul bar shah siraj gul ghulam qadir zarin khan sabz ali khan saeed ullah sardar hussain sher muhammad ajmal zahir shah muharam gul iftikhar iqbal shah m ayyub shahzada murtaza abdul akbar khan hazrat mir johar ali hazrat mir ghulam mohammad Wajid Khan shahzeb Farhad Ali Muneef Khna ibrahim gul zarie

sher bahadar quresh khan m islam nadir khan m ibrahim syed yousaf awal dad faqeer khan alaf khan akbar khan asghar shah hazrat said zardad fazal rabi m gul alam khan m kabir gul shad zar din masawi saleem khan fazal qadar syed yousaf awal dad faqir khan alaf khan muqadar din ameer khan khitab gul syed umar baghdad shah badan gul mir alam khan mir alam khan fazal qadir syed yousaf hikmat taj mokamil shah badar gul rahim ullah faqeer ullah alif khan saleh muhammad m hussain ahmad ahmad ghani ur rehman waseem gul hazrat gul m darwaish said nor m darwaish dilawar dolat khan mehboob dilawar khan mehboob mehboob Murtaza Khan Murtaza Khan M Ayub Haneef ismail ameer mohammad

16101-1144010-3 16101-3261949-5 16101-9768159-6 16101-1144046-3 16101-69058689 16101-1190055-7 16101-11458821-1 16101-1190670-1 16101-6356223-3 16101-9591572-7 129-7753825-2 17101-0292745-3 16101-2622876-1 Nill 16101-6389519-9 16101-5830991-7 16101-3755010-3 16101-8724480-9 00129-7781456-6 00129-7781456-6 16101-8320858-9 16101-1121126-5 16101-1190055-7 16101-1145821-1 16101-1190670-1 16101-6356223-3 16101-2601789-9 16101-1251703-9 16101-11300041 16101-1244781-1 16101-121316-9 16101-1299044-1 16101-93724861 16101-87330175 16101-11211265 16101-11900557 16101-04646541 16101-1151494-5 16101-5576049-3 16101-5877964-1 16101-11906701 16101-63562233 16101-1247029-3 16101-9150123-7 16101-94235925 129-79982292 16101-87412453 16101-38048741 16101-11330377 16101-72440639 16101-12516811 16101-89731733 16101-11328851 16101-78686731 16101-11372791 16101-67670989 16101-11372791 16101-57557187 16101-54318747 16101-92250061 1610113948341451 139-54-086003 16101-7324266-0

Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1966 1/1/1968 1/1/1960 1/1/41966

1/1/1965 1/1/1955 12/7/1959 1/1/1958 1/1/1969

19/8/1981 9/12/1968

1/1/1965 1/1/1957 1/1/1958 11/3/1979 1/1/1976 1/1/1962 1/1/1982 1/1/1970 1/1/1928 31/3/1969 1/1/1965 1/1/1956 1/1/1950 1/1/1975 1/1/1950 1/1/1957 12/4/1983 14/4/1982 6/3/1905 6/6/1905

Manga Manga Managa Managa Managa manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali Hasan kali ameen abad ameen abad

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

76 215 63 210 1358 14338 2754 708 1554 1464 1484 3268 14285 1515 3433 2646 1559 2485 2533 1521 1498 1492 1497 4221 4223 1510 1524 1578 2679 1571 1553 2500 2799 17371 16654 14654 14360 230 14347 141 253 1467 872 51 14343 174 181 186 176 204 975 96 968 914 939 1040 1045 1043 966 970 969 928 2719 884

baher ud din asmat ali gul meena mukhair hussain ashraf khan gul nawaz sardar hussain hamid gul akhtar gul tawab khan ali khan sartaj khan noor mohammad wali mohammad ihsan ullah saif ur rahman shah ali wisal mohammad adam khan ali mohammad fazal mohammad roooh ul ameen yousaf awal din rahim khan hamid ali ata mohammad ibrahim mulim ghani mohammad yousaf imran khan alam zeb islam gul faqir said said qayoom fazal kareem jan said sabz ali sabir hussain zar khan ud din sheren gauhar ali sher ali awal said gul rahman fazal maabud shah m said zareen khan said hussain tasleem alam zeb ajab khan bakhtyar nazir mohammad maz ullah imdad ali fazal rabi nazir mohammad nisar khan m arif ihsan ullah Samina Bibi Lal Zada Muneeb Khan

amin ud din fateh khan ajar khan ameer hussain dedar khan sheer nawaz khan mohammad hussain rahmat gul mohib gul sher khan amir khan asal din fazal raheem abdul wali syed ameen gul azim ullah sher ali sawal khan syed rehman nazar mohammad nazar ahmad nazim ud din zaid ullah mohmmad khalil awal kjhan syed ali yaqoob mohammad shah shiekh mohammad khan mir mohammad ibrahim gul rahman abdul ghafar manjoor rahim said raheem said rehman said khyal khan mian hussain zardin umar khan aftab khan khan afzak rahman said m gul fazal mohammad faqeer khan faqir khan said anwar fatih rahman qadir khan fazal haq qasam jan taj mohammad qasam jan faqir mohammad mulvi yaras dil aram qasam jan m hanif ullah qasam jan Khetab Gul M Darvish Hazrat Khan

16101-1271818-3 Nill 16101-7199270-7 16101-1126610-3 16101-3164401-3 16101-5941738-5 16101-91501237-7 16101-84027865 16101-21030483 16101-11372875 16101-48628111 129-72115945 16101-20192113 129-881649926 21105-47108845 16101-23027931 16101-42999761 16101-43371679 16101-07014905 16101-11286169 16101-56579813 16101-113372747 16101-37095383 16101-12927333 16101-86616007 129-92455541 129-74448625 16202-28796629 16101-11330387 16101-11439599 16101-11392869 17101-53011081 16101-12257207 16101-7684049 12-0750737841 16101-1246475-5 16101-7082414-3 Nill 16101-1141111-3 16101-5053208-9 16101-6779420-1 16101-1111501-1 16101-1133462-3 001-2991737840 16101-5675932-3 16101-8484005-3 Nill 16101-1190670-1 129-50133706 Nill 16101-12658973 16101-34981953 16101-19795535 16101-17615711 16101-51163733 16101-75471035 16101-60036899 16101-12517699 16101-80029971 00129-85660504 16101-3831483 16101-57585712 16101-2516669 16101-11803941

Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male

1/1/1970 1/1/1966 1/1/1964 1/1/1965 1/1/1955 1/1/1969 1/1/1970 1/1/1975 1/1/1943 1/1/1954 1/1/1965 1/1/1977 1/18/1978 1/1/1958 1/1/1958 1/1/1988 1/1/1970 1/1/1945 1/1/1975 1/1/1974 1/1/1965 1/1/1952 1/1/1970 14/11/1976 11/11/1977 1/1/1975

1/1/1976 1/1/1960 1/1/1968 1/1/1982 1/1/1963 1/1/1975 1/1/1967 1/1/1970 5/6/1964 2/2/1948 3/2/1975 1/1/1988 1/1/1953 1/1/1958

ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad ameen abad Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

954 965 973 953 945 1431 1056 04242 04272 00204 00186 00181 14343 00872 00683 00730 03457 02725 01393 00013 01374 02872 04293 01452 01470 1346 1306 3648 1280 1299 796 1192 745 672 1244 1241 757 14265 733 1208 1284 1245 2758 2686 2714 1320 855 675 1492 1293 2618 2876 1227 26 1292 14343 14252 795 1212 1313 2827 1240 2937 1460

Raj Wali M Tahir Jehan zeb Shahab Gul Iqbal Nyazo Bibi Shamshad hakim shaukat ali taslim jan zareen khan shah mehar syed gul rehman sher ali khan murad ali zarb ali shah nehar gul umar shah jehanzeb hussain muhammad jehangraiz memon khan nasir khan said ullah shamal zari gul sher jan said khadim shah fazal wadood m nabi nadar khan mir bahadar muhammad sher qismat ullah imtiaz khan afsar khan m saleem gulroz khan mir muhammad khan ilyas ud din m zahir shah sardar khadim ali akhtar munir abdul karim muqadar shah naushad israr gul rooh ul amin abdul hakim khan fayaz fazal khan inayat ali shah noor jehan bacha gul gul rahim mudassir khan mehna taj gul munif khan Zakia bibi subhan ud din bahodur sher nazim shah akbar gul

Khitab Gul M Haneef Qadir Shahzad Gul Zadry M Afzal Mir Afzal yar muhammad gul shah path rehman faqir ullah shams ul qamar muhammad gul khan afzal shehzad gul umer shah akbar gul ghulam shah wahid muhammad akbar wazeer gul laiq noor kabal abdullah fida hussain mudasir khan gul said munfairq shah azeem khan m jan umer gul nadar shah mandali jan ashraf khan feroz khan izat khan m aslam nauroz khan ghuncha khan asraf ud din amir khan nawab sayyed ali tali zar khan karim hussain shah altaf gul akbar gul nazim ud din m ibrahim badam hadi khan faqir islam khan rahim gul m gul amir khan akbar gul alamzeb jehangir khan usman ud din mahi jan munfariq shah stana gul

16101-8082727 12985606505 16101-14057501 16101-87549989 16101-81545845 16101-19093551 16101-84382965 17101-50642209 17101-2945819 16101-97223121 16101-11906701 16101-11844719 16101-56758323 16101-11334623 16101-12470079 16101-19187933 16101-53196497 16101-12842241 16101-1193179 17101-10642523 16101-90422445 16101-64767059 15701-91892143 16101-114325507 16101-12916888 16101-8420790-9 16101-1890536-9 16101-6289435-7 16101-9780950-9 16101-1133530-7 16101-8418361-5 16101-5371537-7 16101-9967053-1 16101-4850006-9 16101-9610384-1 16101-4235808-7 16101-4589799-9 129-38-545487 16101-2754688-5 16101-7088705 42201-0484819-7 16101-0257700-5 16101-1172104-3 16101-8961797-7 16101-1244752-5 16101-966888-3 16101-1144010-3 16101-7413676-1 16101-1137274-7 16101-6905868-9 16101-9991105-1 16101-3815921-5 16101-1265910-9 16101-5585932-6 16101-2624763-1 16101-5675832-3 00129-4354520-7 Nill 16101-2373031-1 16101-1297444-6 16101-1272777-3 16101-3627798-7 16101-1141767-1 16101-8527247-3

Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male

1/1/1980 1/1/1965 1/1/1977 1/1/1960 1/1/1955 1/1/1933 1/1/1970 1693 1974 1971 1970 5/20/1905 1959 1981

1/1/1961 1/1/1963 1/1/1974 20/3/1963 1/1/1945 1/1/1971 20/8/1969 1/1/1972 1/1/1952 21/12/1969 1/1/1972 1/1/1969 1/1/1938 1/1/1972 14/1/1965 1/1/1965 1/1/1953 15/1/1969

14/4/1970

15/12/1979 1/1/1982 4/3/1978 3/9/1967 15/3/1979 1/1/1955

Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Takhabad Takhabad Takhabad Takhabad Takhabad Takhabad Takhabad Takhabad Takhabad Takhabad Takhabad Takhabad Takhabad Takhabad Takhabad Takhabad Takhabad Takhabad Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334

1238 1193 2796 744 1258 1291 732 1242 1309 1274 1201 2486 2487 857 1194 856 855 2795 845 731 848 668 675 665 847 3645 842 748 791 2741 2711 935 978 946 942 996 979 948 925 1426 1459 951 1424 1418 1260 3643 3519 1248 2618 2835 2876 2860 1365 2799 709 2844 2766 2649 930 898 900 926 936 1055

khan sher zar bibi anwar shah ali khan dilshad begam mukhtiar gul muhammad m afzal khan wahid ud din nahid bibi fazal manan khan zada sahib zada gul zada abdul wahid mosanif shah naushad luqman shah noor zada gul rahim akram khan ali akbar khan israr gul m ayaz taj ali khan peer syed m khan ghulam sarwar musdanif gul naseem ullah ghani akbar naik mohammad alif hkan sher zada sher zada m rahman wahid gul m jan bakhti rawan Jafar Khan M Iqbal Younas Khan sabir Shah Gul Akbar inyat ali shah mutasir shah jan alam feroz khan fayaz mumtaz fazal khan Samandar shah maghaz ullah islam gul wazir zad mubarak shah haji muhammad muslim ghani shad ali fazal karim ikram ullah abdul hakeem shaafzal rahat shah

malijan nor bacha naseeb shah mandali jan iqbal khan raheem gul abdul muhammad izar khan muhammad sin siyal muhammad khitab gul mir alam khan mir alam khan arab gul rahim gul muhammad shah lataf gul naseeb shah bashir ahmad abdul jalal lala syed gul mir akber gul muahammad bashir ahmad mukamal shah khan muhammad umar khan mahtab gul fareed ullah syed wali taj muhammad m jan mula jan nowshad zota khan mahmood khan ayan mohammad amir khan Said Anwar Wali Khan mula jan Mirza Shah Lal Bacha khomat shah baghdad shah qudrat shah nawab khan badam feroz khan hadi khan sheikh qudrat habib ullah abdul ghafar basheer ashraf khan ghulam sarwar sheikh muhammad khaab gul gul biland mohammad sadiq yousad khan sher afzal mumtaz

16101-8389810-3 16101-8932190-6 16101-2254256-3 129-76-448316 16101-8672941-6 16101-2450012-1 16101-1261762-7 16101-8271085-7 16101-5341381-7 16101-4073906-3 16101-1130004-1 16101-9372486-1 16101-8733017-5 16101-9163460-3 16101-8138318-5 16101-5375026-5 16101-114010-3 16101-4244851-3 16101--980311-9 15601-7402473-3 16101-4083734-3 16101-1265891-5 1101-7413674-1 16101-1794392-7 16101-454953916101-1141711-1 16101-1237882-9 16101-5473525-1 00129-93-39285-9 16101-5726687-3 16101-1130422-1 16101-71791693 16101-12516723 16101-12516648 15601-09286737 17101-9670917 16101-1131859-9 16101-12516739 15701-11907355 16101-11318235 16102-81158269 16101-35010503 16101-11318661 16101-16469059 16101-8386184-9 16101-8870881-5 16101-11250543 16101-6060168-7 16101-99911051 16101-3415698-7 16101-38159215 16101-5030989-9 16101-251660-1 16101-1225720-7 16101-8025704-7 16101-5920446-7 16101-1246476-7 16101-11330387 16101-95689955 16101-11668899 129-94681194 139-47260552 17101-82881335 16101-93789255

Male Female Male Male Female Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

3/2/1970 1/1/1943 10/3/1971 1/1/1976 1/1/1970 1/1/1963 1/1/1954 1/1/1971 28/8/1962 1/1/1973

Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga

1/1/1958 1/1/1950 1/1/1968 1/1/1957 28/2/1975 1/1/1957 1/1/1965 1/1/1936 1/1/1955 1/1/1972 1/1/1984 1/1/1963 9/12/1963 1/1/1961 1/1/1951 1/1/1975 8/1/1980 10/2/1975 1/1/1971 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1970 1/1/1955 1/1/1968 1/1/169 1/1/1975 1/1/1948 1/1/1962 1/1/1978 3/4/1977 9/4/1959 1/1/1974 15/4/1976 1/1/1940 1/1/1966 1/1/1953 1/1/1951 1/1/1956 19/5/1964 1/1/1957 6/6/1952 1/1/1981 1/1/1965 7/9/1971 1/1/1947 1/1/1929 1/1/1970

manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga Manga Manga Manga Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398

902 921 959 988 916 918 890 941 1034 1049 1044 1438 1443 1063 245 17 239 20 861 852 771 803 792 164 3522 797 1227 2733 1360 2724 3506 26 1557 1292 1274 1527 14343 14252 2716 1209 161 227 46 238 177 288 70 73 205 142 125 869 144 10 11 65 92 80253 14371 14360 00701 218 00063 00210

aziz ur rahman waheed ullah ajmal khan zafar khan wasal khan mukhtyar m alam noor hegan Muslim Shah Kiramat Shah Haseeb Ullah Almas Khan Munir Khan Inamullah sajad gul amir zada m wali lal zada ali rehman tariq khan javid gul akhtar gul nihayat jehanzeb fayyaz ud din habib rahman inayat ali shah ayub khan iqran hussain rahat ullah m akbar noor jehan ibar gul bacha gul naheed bibi siyar din gul rehman mudasir khan rehan ud din imran ud din umar shah khan sadiq saleh mohammad bashir khan m islam anwar khan sabz ali khan zada gul muhammad gulfaam ud din mumtaz ali muhtaj ud din mohammad usman iqbal mohammad lal mohammad alitaab mohammad irfan shereen faqir khan jan said muhammad alam masood khan gul meena mokhtar hussain

taj mohammad abdullah abdul haq alaf din shah afzal amir gul m feroz m khan Naeem Shah Afzal Shah Akbar Khan Masal Khan Bahadar Shah Mehboob karim ullah gul zada sher zaman gul zada abdul wadood khitab gul khitab gul khitab gul umar khan umar khan muqadar din said jan faqir faqir ullah lal bahadar sardar khan sawab gul islam khan akbar gul rahim gul siyal muhammad rahman din muhammad gul amir khan amir ud din ashraf ud din mukamil shah nooroz khan nooroz khan ibrahim hazrat noor tawas khan ibrahim shehzda bakht muhammad zardin lal zada rahim ud din imran umar gul umar gul gulab imran umer khan manjawar rahim said sher alam noor zada ajar khan amir hussain

16101-53995635 16101-11803875 16101-11330575 17101-65555881 17101-08847289 16101-75344695 16101-112786533 16101-08855516 16101-04723863 16101-11804085 16101-95915727 16101-31167861 16101-26964481 4220105003503 16101-0574292-1 16101-1276396-7 16101-3886103-9 16101-6358874-3 16101-1791611-3 16101-0525681-3 16101-1132908-1 16101-1289239-1 16101-2321554-3 16001-7040302-7 16101-9983103-1 16101-7341623-1 16101-12659109 16101-3104125-9 16101-3552587-3 16101-0103815-3 16101-1170300-5 16101-55859326 16101-82365893 16101-26247631 16101-40739066 16101-1143937-3 16101-56758323 12943545207 16101-4857352-7 16101-8924089-7 16101-1141736-1 17101-0369558-9 17101-4852638-9 16101-1246467-1 16101-3202958-5 17101-7522242-1 16101-1177248-1 16101-1201141-7 17101-0391161-3 16101-1150284-5 16101-1133038-5 16101-805460-1 16101-1124997-5 16101-7013763-9 Nill 16101-2951469-7 16101-1244798-5 16101-67794201 16101-76840495 16101-70824143 16101-38621983 1610111937707 16101-81406858 16101-11266107

Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male

1/1/1970 1/1/160 1/1/1970 1/1/1975 1/1/1977 1/1/1967 1/1/1970 1/1/1970 1/1/1973 1/1/1970 1/1/1950 1/1/1974 1/1/1970 1/1/1977 1/1/1961 1/1/1966 1/1/1968 13/2/1971 1/1/1965 20/4/1980 1/1/1973 1/1/1987 1/1/1966 1/1/1961 1/1/1967 1/1/1958 1/1/1956 18/4/1977 15/2/1981 1/1/1972

1/1/1970

1/1/1973 1/1/1958 12/6/1953 1/1/1956 1/1/1976 1/1/1963 1/1/1956 1/1/1960 1/1/1946 1/1/1957 1/1/1930 1/1/1958 10/4/1966 1/1/1968 1/1/1968 1/1/1975 1/1/1979 1/1/1965 1/1/1982 1954 1955 1973 1963 1976 5/5/1905 1976

Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazal abad Fazalabad Fazalabad Fazalabad Fazalabad Fazalabad Fazalabad Fazalabad

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462

00222 00163 14350 00248 00215 00059 00197 00230 3474 3494 3502 1448 1542 1544 2544 2420 2547 2520 2519 2506 2507 2538 2566 2579 1533 2489 2458 2532 2527 2513 2521 2529 2509 2540 2548 2514 2503 2426 2515 2518 2522 2471 1529 4215 1501 2568 2576 1455 699 163 1495 1527 2565 2621 2639 2641 2619 2643 2637 137 2626 2636 2625 2628

fazal kareem ibrahim gul zareena muhammad ismail ismat ali adil shah muhammad javed sabz khan amir said abdul haleem gul qadir sher afzal mian m hanif wisal mohammad ghani r rahman abdul wajid iftikhar momin musharaf nisar naqeeb khan munsif mohammad ismail bakhtiar abdul ghafar zubari fida muhammad tawas siraj gul asmta khan mohammad ismail faqir taj abdul haq masil khan shakir ullah hazrat khan hazrat nabi khan sharif nasrullah mehraj nabi ghulam nabi gul zada safdar khan syed ullah husan bano ali haider malang aslam khan niqab shah ibrahim rahman ud din syed ud din alam zeb jehan zeb Fazal hadi nikamal zar bibi zahir shah javeed khan anar gul nadir khan shad ali muslim khan akhtar gul

rahim said ismail amir muhammad aziz gul fateh khan said shah khan afzal hayat khan mian gul m alam rahim ullah nawab khan mian ata ullah abdul ghafoor m jan gul jamal ghulam habib roshan roshan roshan amir nawaz majawali lajbar syed khan ahmad gul mir alam noor hassan saeed ud din badam gul mehraj syed ul ibrar ajab khan mohammad akbar rahim khan syed han mehraj nabi awal khan syed sharif mohammad akbar abdul wahab awal khan mir alam ahmad gul mir haider hasan khan muqrab noor baz arsalan khan ghulam shah ismail mohammad jalil rahman din faqir gul faqir gul hazrat said feroz shah mohammad jan main iqbal dary khan umer gul bakht ullah dary khan dary khan m shiekh

16101-1246755 16139-05428690 16101-73242660 16101-3689599 16101-12885263 16101-81953207 16101-11335657 16101-30937297 16101-02757749 16101-12518319 16101-96294709 16101-12446807 16101-12446807 16101-80509347 16101-060944579 16101-53127033 16101-09244009 16101-61181957 16101-30686839 16101-30781839 16101-26004907 11688-043957 16101-65122945 16101-50559153 17101-03472121 16101-22772205 16101-58293835 16101-11304119 12989191656 16101-80585273 129-79869465 16101-06687127 16101-12447711 16101-52261525 90401-01180933 16101-08438115 16101-60946243 16101-21093411 16101-02350663 16101-39465906 16101-12450745 16101-12450955 17101-03472115 16101-11537701 16101-11311421 17101-57515313 16101-99438135 16101-58749405 16101-70510337 139-54086003 129-59504290 129-90587642. 16101-12517239 16101-12517321 17101-02927453 16101-12517427 16101-10884148 129-54579583 16101-16624569 16101-50653453 16101-03457031 16101-39549045 16101-1976885 16101-12139224

Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male

1970 1954 1958 1985 1973 1950 1965 1967

1/1/1962 1/1/1975 1/1/1973 1/1/1975 1/1/1960 1/1/1956 1/1/1968 1/1/1976 1/1/1979 1/1/1954 1/1/1966 1/1/1972 1/1/1971 1/1/980 1/1/1969 1/1/1945 8/2/1978 1/1/1947 1/1/1962 1/1/1967 1/1/1973 1/1/1958 1/1/1959 1/1/1967 1/1/1979 1/1/1972 1/1/1955 1/1/1960 1/1/1959 1/1/1970 1/1/1968 1/1/1960 1/1/1958 1/1/1975 6/12/1960 1/1/1954 1/1/1962 1/1/1970 6/3/1975 1/1/1958 11/4/1962 1/1/1942

Fazalabad Fazalabad Fazalabad Fazalabad Fazalabad Fazalabad Fazalabad Fazalabad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Mulsim abad Mulsim abad Mulsim abad Mulsim abad Mulsim abad Mulsim abad Mulsim abad

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526

2470 2467 2490 2455 2487 2486 2469 2493 2484 2495 2456 2578 716 2556 2563 3437 2564 1485 3499 3500 1379 4247 1427 1546 2616 2618 2438 2427 2432 3449 3614 2422 3327 1513 1520 1516 14300 3462 14343 174 3474 3494 3502 1448 1542 1544 2544 2420 2547 2520 2519 2506 2507 2538 2578 716 2556 2563 3437 2564 1485 3499 2500 1379

m iqbal nahid taj rasool nadir khan sahib zada khan zada jehan zeb gul muhammad m sultan gul habib sher mohammad ghulam habib mohsin fazal rahim mentaja habib ullah sher bahdar mian aman ullah pir mohammad ghulam qadir fazal mohammad mohammad nawaz khair ullah ghulam sarwar satar gul fayaz mahmood khan abdul wajid umer abad shaukat khan bacha samin jan abdur rahman said karim islam ud din ali khan shramrez alam khan gul rahman fazal mahbood amir said abdul haleem gul qadir sher afzal mian mohammad hanif wisal mohammad ghani ur rahman abdul wajid iftikhar momin musharaf Nisar naqib khan munsif ghulam habib mohsin fazalrahim mentaja habib ullah sherbahdar mian aman ullah pir mohammad ghulam qadir fazal mohammad

lajbar khan sarwar shah taza gul gul khan mir alam mir alam akbar shah lajbar khan amin khan lajbar gul khan shahela baghdad juma khan zarnosh khan abdul khaliq jalal ud din m saeed sultan rahim ullah esa khan abdul kareem umer akbar umer gul badam gul badam gul khalid khan gul jamal qasim khan sahib zada farid khan fazal haq hazrat wali azad shah m wali hakeem khan' hazrat bilal mahful khan m gul fazal mohammad mian gul m alam rahim ullah nawab khan mian ata ullah abdul ghafoor mohammad jan gul jamal ghulam habib roshan roshan roshan amir nawaz maja wali shahela baghdad juma khan zarnosh khan babdulkhaliq jalal uddin m saeed sultan rahim ullah esa khan

16101-41413055 16101-40945208 16101-80624737 16101-30176645 16101-87330125 16101-93724861 16101-12158927 16101-78831651 16101-43528171 16101-53711131 16101-71676345 129-49962920 129-5611544083 16101-11684211 16101-67074080 16101-9708365 16101-11724641 16101-5982597 16101-11537905 16101-58799641 16101-88495841 42000-05663091 16101-16047081 16101-61744125 16101-12990441 16101-1999111051 129-90223760 16101-89370577 16101-52269901 16101-110368754 16101-90856621 17101-63001819 16101-2272469 16101-12451281 129-91168928 16101-09638241 16101-11295375 16101-12447601 16101-56758323 16101-84840053 16101-02757749 16101-12518319 16101-96294709 16101-34657481 16101-2446807 16101-80509347 16101-06094457-9 16101-53127033 16101-09244009 16101-61181957 16101-30686839 16101-307818139 16101-26004407 11688043957 129-49962920 129-5611544083 16101-11684211 16101-67074080 16101-19708365 16101-11724641 16101-59082597 16101-11537905 16101-58799641 16101-88495841

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male

1/1/1954 1/1/1965 1/1/1968 1/1/1968 1/1/1972 1/1/1973 10/4/1974 16/2/1969 1/1/1947 1/1/1978 1/1/1965

Mulsim abad Mulsim abad Mulsim abad Mulsim abad Mulsim abad Mulsim abad Mulsim abad Mulsim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad mulim abad mulim abad mulim abad mulim abad mulim abad mulim abad mulim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad Muslim abad mulim abad mulim abad mulim abad mulim abad mulim abad mulim abad mulim abad mulim abad mulim abad mulim abad

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590

4247 14275 1546 2616 2618 2438 2427 2432 3449 3614 2422 1513 1520 1516 14300 3462 14343 174 00249 00207 00863 02405 02407 03430 03399 03398 03527 00138 00725 00779 03530 02425 00845 03310 03306 03304 00173 03397 03396 02798 03292 03325 03390 03558 4290 4311 3605 3607 3627 3225 3221 3208 3616 3210 895 1402 972 949 1009 876 877 1014 885 883

m nawaz khair ullah ghulam sarwar satar gul m khan m khan abdul wajid umer abad shaukat khan bacha samin jan said karim islam ud din ali khan shamrez alam khan gul rahman fazal mahbood muhammad karim ameer hussain tawas khan hakim khan muhammad umer tehsin ullah muhammad irshad kachkol islam ud din umer ali umar shah hashim ali khan naereed nasir muhammad noor zada wazeer ahmad rafat khan waheed gul rehman gul shahid mand amir zada ahmad gul burhan sarfaraz umer zada farman din said rahman shah m islam m imran naik mohammad akhtar mukhtar shamsher ali mukhatar noor mohammmad jehanzeb imdad ali masood khan sabz ali sahib zada iftikhar hamish gul saidur rehman m kareem fazal karim

abdul kareem umer akbar umer gul badam gul khalid khan khalid khan gul jamal qasim khan sahib zada farid khan fazal haq azad shah m wali hakem khan hazrat bilal mahful khan muhammad gul m fazal karwani said anwar akhtar gul amir hamza taza khan syed amin gul juma khan zameen shah zardad hazrat meer ghulam shah shehzad gul badshah aslam bashar muhammad ali sher ahmad ajeeb dul muhammad gul nasir zada muhammad hakim hamid ullah fiza haq saeed ur rehman muhammad hakim rehman din fazal khan arsalan khaway dad noor mohammad sultan qadep m yousaf fayo gul aslam sultan mohammad hadi khan said ur rahman mumtaz khan abdul kareem khan zada m sadiq jamadar gul aziz ur rehman khaista gul khaista gul

42000-05663091 16101-16047081 16101-61744125 16101-12990441 16101-999111051 129-90223760 16101-89370577 16101-52269909 16101-11036875 16101-90856621 17101-63001819 16101-12451281 129-91168928 16101-09638241 16101-11255375 16101-12447601 16101-56758323 16101-84840053 16101-38650479 16101-11266089 16101-99209677 17301-637233 16101-1334877 21105-85694079 16101-5115053 16101-12529991 16101-03904057 16101-171319201 16101-12842241 16101-2221885 12951254573 12965545094 16101-99803119 16101-12903117 16101-029661155 16101-37877513 16101-63895179 16101-111688144 16101-170597385 16101-12102647 16101-11401457 21105-99913373 12981892260 16101-34289921 16101-4160982-3 16101-0492091-7 16101-121507-9 16101-4236064-5 16101-8447525-1 129-8093363-6 16101-5840967-7 16101-1215905-9 16101-1200309-9 16101-1153789-7 13990451111 16101-11277927 16101-7874097 16101-82103883 16101-66811909 16101-02537461 17101-99346963 16101-59464627 16101-76274109 16101-42188549

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1951 1944 1969

1/1/1980 1/1/1968 1/1/1973 29/1/84 18/5/1973 1/1/1980 1/1/1977 1/1/1969 1/1/1955 16/3/57 1/1/1968 12/5/1968 1/1/1970 31/10/1969 1/1/1958 1/1/1935 1/1/1965 1/1/1960 7/1/1974

mulim abad mulim abad mulim abad mulim abad mulim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad muslim abad Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana Bakyana sherdil sherdil sherdil sherdil sherdil sherdil sherdil sherdil sherdil sherdil Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654

923 964 874 961 927 878 892 962 943 1408 1402 03213 03412 02857 01441 02854 01434 01416 03242 01432 01438 03167 01425 03523 01414 01222 00839 3621 03429 2686 2714 1320 855 675 1492 1293 2618 2876 1227 26 1292 14343 14252 1201 2486 2487 3337 4309 3351 3391 2588 2564 3367 3334 3417 3614 3244 3247 2609 3389 4278 4276 3681 3531

hasan khan aziz ur rahman inam ullah shahzad gul bakht zamin mir ali farhad ali johar ali sardar Shah Hayat Ullah imdad ali muhammad jamal khalid khan rozi khan jafar shah amir rehman islam gul khan zareen sher shah said almans khan muhammad ikram khalid khan raheem zada shakir ullah khursheed Nisar ali meher zadgai hazrat ali akhtar munir abdul karim muqadar shah naushad israr gul roohal amin abdul hakim khan fayaz fazal khan inayat ali shah noor jehan bacha gul gul rahim mudassir khan fazal manan khanzada sahib zada M rafiq pesho zakir khan zyarat gul rewedad sher bahadar sher bahadar namir beroz khan bacha gul bacha wali mohammad momin khan m ali lal said sabzali khan zain noor dad

m kareem jamil khan m sadiq sher afzal shamsul qamar hamish gul said ur rehman jamil abdul kareem Fazal Rahim Saifur Rehman rehmat jan sikandar khan nasrullah abdul hakeem noor rehman mandozay shehzad mukammil shah masal khan feroz khan nazar muhammad bakht shad muhammad siddiq khutab ud din ghulam muhammad ghulam muhammad baba khan saleem khan tali zar khan karim husain shah altaf gul akbar gul nazim ud din m ibrahim badam hadi khan faqir islam khan rahim gul m gul amir khan khitab gul mir alam khan mir alam khan shah nawaz jandad sher ahmad akhtar gul zardad jalal ud din sher ahmad shah said shah said farid khan mir bacha umer gul fazal rahman fazal din m amin m amin zardad pir dad

15601-08418921 16101-11277541 16101-45104561 16101-48388895 1302-052556 139-58441873 16101-11611287 16101-11277587 16101-1286383 16101-1277161 16101-1277927 16101-6877063 Nill 16101-12464653 16101-93287519 16101-12245065 16101-19093551 15601-84188863 16402-59047023 16101-11417119 16101-31167861 16101-99337403 16101-12433827 15601-85849901 00129-71681195 16101-11300449 16101-27807135 1610121697186 16101-83208589 16101-8961797-7 16101-244752-5 16101-9669888-3 16101-1144010-3 16101-7413676-1 16101-1137274-7 16101-6905868-9 16101-9991105-1 16101-3815921-5 16101-1265910-9 16101-5585932-6 16101-2624763-1 16101-5675832-3 00129-4354520-7 16101-1130004-1 16101-9372486-1 16101-8733017-5 16101-274348-3 16101-7871544-2 16101-6467905-1 16101-9229270-7 16101-11538863 16101-1172464-1 16101-11971653 16101-11515017 16101-30239589 16101-90856621 16101-0200726-9 16101-11505769 129-52559262 16101-7978537-3 16101-776059-1 16101-9546430-9 16101-2622876-1 16101-4578620-7

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1965 1/1/1969 1/1/1979 1/1/1948 1/1/1977 1/1/1978 1/1/1956 1/1/1973 1/1/1977 1/1/1973 1/1/1978

14/4/1970

19/1/1981 1/1/1971 15/3/1978 1/1/1984 1/1/1951 1/1/1972 1/1/1965 1/1/1949 1/18/41956 1/1/1966 1/1/1958 1/1/1988 1/1/1952 1/1/1955 1/1/1950 7/8/1979 1/1/1963 1/1/1960

Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Takhtabad Takhtabad Takhtabad Takhtabad Takhtabad Takhtabad Takhtabad Takhtabad Takhtabad Takhtabad Takhtabad Takhtabad Takhtabad Takhtabad Takhtabad Takhtabad Takhtabad Takhtabad Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga Manga manga manga manga Sultan abad Sultan abad Sultan abad Sultan abad Sultan abad Sultan abad Sultan abad Sultan abad Sultan abad Sultan abad Sultan abad Sultan abad Sultan abad Sultan abad Sultan abad Sultan abad Ghulam sarwar Ghulam sarwar

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711

3357 3363 3279 3536 3355 4215 3346 3350 3486 4263 4321 3283 3255 3266 3263 3527 3268 3379 3385 3282 3278 3287 3280 3386 3373 1392 2473 2482 2611 2567 1518 2519 2522 2573 2457 2465 2488 2628 2577 2575 1457 1450 90512 1041 6981 6929 6922 919 917 905 889 693 2511 2450 1535 2613

yousaf shah zahir shah zarif sharif gul bismillah saeed ullah hakeem hazrat ruh ali khan shahzada mian khan m zarin rahman ud din m akbar jahangir islam din sartaj khalid khan m isara tajem khan ghulam zareen amir nwab m usman amir nawas sher afzal Khadem Shah Qabel Shah Sahar Shah Zaher Shah Niazudeen Husain khan Musharf Ghulam Nabi Faqeer gul Ameer Saed Ghulam Sarwar Israel khan Akhtar gul Saeed khan Abdullah Akhtar gul Zakirullah Gohar ali Yaras Niaz Muhd Fazle manan Ihsanullah Fazlullah Umer khan Fazal malik Mir zaman Alif gul Ihsanul Haq Taherullah Habibullah Wali Muhd Ibraheem

fazal rabi fazal rabi m sheren alif gul bacha gul mir haider sher ahamad tali zar revedad awal khan khickem ghulam zarin haiwad din shah zarin asal din zardad asal din fazal mohamamd sher ali fazal said khan shah zareen gul zareen fazal subhan khawas farid gul Wakeel Akbar Sahib khan Badam Gul Jalat khan Shehzad Roshan Awal khan Gul zareen Gul khan Akbar Wareed Shah Muhd Shaekh Naeem khan Noor Baz Seeda jan Mukhtyaar Mirza wali Azadullah Zaher Muhd Abdul Haleem Behraam Abdullah Noshaad Abdul Hakeem Shehbaaz Taaj mer Muhd akbar Saeedu Din Miruddin Abdul Muhd Naeemullah

16101-1151515-7 16101-1151512-3 15401-0699736-1 00129-79-85662 16101-3987602-7 16101-1153770-1 16101-1197167-3 16101-5600950-9 16101-1153859-1 16101-8997934-3 16101-9484516-7 16101-1153864-7 129-71763200 16101-1153867-3 129-81966357 16101-0390405-7 129-72115954 16101-8985128-5 16101-6957440-9 17201-8608929-3 16101-1153864-5 16101-11538173 17201-12651421 16101-6533695-5 16101-1150544-9 16101-11693105 16101-12157605 16101-1590087 16101-119661609 16101-108831959 16101-04091487 16101-30686839 16101-12450745 16101-12517189 16101-58293835 16101-35413567 16101-15729571 16101-12139243 16101-99700989 16101-98098907 16101-78181915 16101-1299969 16101-79317305 129-36255531 16101-12050417 16101-35956183 16101-66599623 16101-75175281 1560110007499 16101-54753447 16101-11318181 16101-16944115 16101-12448019 16101-30246132 1398-9338198 16101-79860423 16101-62925175

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1970 1/1/1964 1/1/1964 4/1/1979 1/1/1977 1/1/1967 1/1/1966 1/1/1972 1/1/1976 9/2/1982 1/1/1975 1/1/1974 1/1/1971 1/1/1952 17/6/1981 1/1/1981 1/1/41972 1/1/1968 11/6/1970 1/1/1969 1/1/1945 1/1/1939 13/4/1976 6/1/1986 1/1/1955

Ghulam sarwar Ghulam sarwar Ghulam sarwar Ghulam sarwar Ghulam sarwar Ghulam sarwar Ghulam sarwar Ghulam sarwar Ghulam sarwar Ghulam sarwar Ghulam sarwar Ghulam sarwar Ghulam sarwar ghulam sarwar ghulam sarwar ghulam sarwar ghulam sarwar ghulam sarwar ghulam sarwar ghulam sarwar ghulam sarwar ghulam sarwar ghulam sarwar ghulam sarwar ghulam sarwar Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad Muslim Abad

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

Maho Dehri
S.No Poverty Score Card No. Name of CO Member Parentage CNIC No Gender Date of Birth Village Region

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

3122 3078 3068 3067 1855 1707 3500 3502 3554 3509 3548 90160 90194 90175 90396 90200 3871 3875 3866 3839 1734 461 416 2367 2395 2370 2882 1624 1758 1757 540 456 2230 242 2224 2226 90295 91480 2177 2166 2198 2184 2180 2231 3531 3009 2182 2178 2170 2203 2175 2191 2188 02909 02903 02907 03549 03516 03496 03530 02885 02956 02896 02358

israr ud din hazrat din umar hayat ihsan ullah yousaf khan zar shad mukarab khan taza gul munir khan tawabb gul seed ahmed gul rahmat khan liyaqat ali inayatullah asfandiyar akhater husain said khan m nawaz kamal shah hidayat ullah faiz ullah khan toor gul hazrat wali fazal hadiu fazal rabi manzar shah muhammad zahir shah sajid gul shamshad khan manzeer khan haleem gul ghani rehman darwaish khan ziyarat khan asmat ullah asghar khan JAMALSHAH YUSAF SHAH RASHID KHAN MUHAMMAD ULLAH SHADAR KHAN NOOR MOHAMMAD RAHMANO BIBI HAZRATHUSSEN SARBILAND KHAN KHAISTA GUL naseeb gul mukhtyar gul nemat khan sher zaman jamshed khan shah jehan muhrim gul rehmat ullah khalid khan gul andna paki sikandar khan benazeera abdul raziq meer afzal khan nisar muhammad dawa khan sher muhammad

islam ud din mehrab din ihsan ullah abdul aziz neemat khan aman gul ikram khan omar khan khanzada gul muhammad khan omar khan ali khan kalilurrahman gul afzal badiwollah kalilurrahman abdullah ajab khan mir ahmad mir ahmad shah seed nabi azim khan roostam khan shah zareen shah zareen shah zareen abdul hadi pazir gul amir zada seed nabi naseeb ullah khalil mohib gul nadar khan amir gul pir mohib gul M,SHAH M,SHAH RAHMATULLAH M.RASOOL RUSTAM KHAN HAMEESH KHAN SAWAB GUL RASHED KHAN MIYA SAID NOOR MOHAMMAD shehzad gul taj muhammad rahmat ullah mian syed rahmat ullah fazal rahman sahib shah sawab khan faqeer gul abdur rehman khan said khan said gul rehman babujan haroon khan abdul khaliq ameen khan umar khan

16101-73790583 16101-2485895 16101-1269425-5 16101-12694655 129-88-89168 216101-8194660-3 16101-5769215-9 16101-64834149-7 16101-5145843-9 16101-8348822-5 16101-6378819-9 16101-11738101 16101-47906957 16101-11269831 16101-42081657 16101-85932105 16101-1681075-7 16101-41848517 16101-08292597 16101-87072447 16101-8065099-5 16101-8155010-7 16101-8662570-1 16101-3960794-5 16101-7372768-1 16101-1223160-9 1610132573639 16101-6331824-7 16101-5850157-7 16101-7815825-5 16101-1209178-7 16101-8253079-5 12-91739000 16101-393518409 16101-9467289 16101-12013157 16101-31446671 16101-97677735 16101-11212577 16101-80660137 16101-18510151 129-47598893 16101-89841648 16101-11665599 16101-18239073 15702-24921255 16101-98678221 16101-77214505 16101-11231881 16101-10331921 16101-112318953 16101-94883533 16101-58827617 16101-112085483 16101-92621873 16101-11563484 16101-1013625 12974798296 16101-128981176 16101-645745 12962083667 16101-22302607 16101-22302607 16101-57354263

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male FEMALE Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Female Male Male Male Male Male

1/1/1965 1/1/1960 1/5/1975 3/7/1947

8/1/1966 5/5/1960 2/4/1969 3/8/1982 1966 1/1/1947 1/1/1965 1/1/1973 1/1/1959 1/1/1970 1/1/1938

1/1/1958 1/1/1968 1/1/1960 7/4/1942 1/1/1968 1/1/1968 1/1/1960 1/1/1976 20/11/1968 1978 1976 1974 1965 1960 1955 1955 1955 1950 1945

1965 1966 1949 1949 1974 1965 1973 1962 1973 1930 1955

maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri bakri banda bakri banda bakri banda shah kele shah kele shah kele shah kele maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat seed abad bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda Shahi Bagh Shahi Bagh Shahi Bagh Shahi Bagh Shahi Bagh Shahi Bagh Shahi Bagh Shahi Bagh Shahi Bagh Shahi Bagh Shahi Bagh

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

03471 2194 2181 2189 2185 2192 2187 2981 2190 2204 2200 2196 00507 01087 01795 00172 01169 01934 01800 01963 01929 01924 01786 01610 001496 05005 00504 00279 00278 02204 00413 00256 2307 2210 2245 2390 3578 02934 3027 2382 2265 2259 3013 2215 2389 3012 2933 2386 2937 2012 3017 2921 3562 2384 2008 02936 03532 02209 02209 02081 94489 94499 94494 91481

taj gul akbar shah raj muhammad israr mumtaz ali jan muhammad m ayaz amir shah darwaish khan hussain khan qadar khan abdulllah faqeer gul sher ali khan jamshaid khan said akbar nasir khan faqeer gul mubarak shah mehboob shah muhammad akbar suleman shah qaisar khan mumtaz said nabi noor khan muhammad nabi toheed raheemdad khan hussain khan islam bacha bakht sher MOHAMAD HUSSAIN BAKHTAWAR SHAH HAZRAT ALI SAYFOOR GANI SHARIF KHAN Islam Shah RAZ MOHAMMAD SHER ZADA MOHAMAD SALEEM LATIF KHAN MIHRAB SHAH RASHEDULLAH DILAWAR SHAH HALIM KHAN ABDUR REHMAN REHMAN GUL SARWARA LAL HUSAIN SOHBAT SHAH JAMIL KHAN RAHIM SHAH JAVEED MEHRAJ U DIN Zahida Shad Ali Khan Amrisha bibi Khan Gul Niaz Muhammad SARDAR HUSSAIN SHOKAT MURAD ALI ABDUL MATIN

reman gul sahid shah taj muhammad qamar zaman noor muhammad hakeem khan hakeem khan aziz ur rahman hamesh gul haji hamesh khan aslam khan sahib shah mehmood jafar khan muhammad ullah sher dil sher dil habib gul pordil khan jafar khan ghulam sarwar pordil khan Allah Khan umer gul muhammad nabi muhammad nabi saida jan musa khan saifur khan hasham khan meera khan sher jan ALI HAIDER SAYFOOR GANI MOHAMAD ALI AKBAR SHAH SAID ROZ Barkat Shah MOHAMMAD AMEER KHAN ZAD GUL TAJ MOHAMMAD WASIL KHAN BABER MAHOMAD RASOOL RAHEEM SHAH YAR JAN ABDULLAH AKBER SHAH SARFARAZ MIRAJUDDIN ZIWAR SHAH FAZAL GHANI ABDULHAMEED NAOROOZ KHAN JAMALUDIN wazir Muhammad Sir Buland Khan Muhammad Yousuf Umer Said Muhammad Nabi HAZRAT ALI GHULAM NABI HAZRAT ALI JAN RASOOL

16101-64083069 16101-63640231 16101-80027937 16101-82436579 129-90595896 16101-61987635 16101-17190815 16101-12528119 16101-81021959 16101-12853707 16101-94018201 16101-96732285 16101-11230453 1611-48769911 1295089575 16101-80727207 13872641431 16101-11577761 12963219190 16101-59600447 16101-1295743 12858422399 16101-17221969 12956123172 16101-11930197 16101-11930219 16101-11930179 16101-46384507 16101-34113665 1610112853707 16101-33627715 16101-12047445 16101-67926527 16101-11161577 16101-09456557 16101-23077853 16101-87262903 16101-12255039 16101-29975747 16101-80617241 16101-80617241 16101-72030583 16101-21545207 16101-45859381 16101-12986127 16101-11250145 16101-76089387 16101-11196859 16101-09970010 16101-69951993 16101-16702423 16101-87997313 16101-51006241 16101-617268 16101-22693405 16101-8903118 16101-77929745 16101-32257284 16101-81032763 12970053633 16101-11313971 16101-63803729 16101-11317573 16101-12013079

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male

1977 30/3/1978 1/1/1968 1/1/1969 1/1/1973 1/1/1979 3/4/1980 1/1/1965 1/1/1948 1/1/1936 1/1/1957 1/1/1980

1968 1972 1943 1968 1969 1969 1964 6/1/1905 1972 4/28/1905 1937 1960 1960 1965 1965 1967 1939 1970 7/8/1962 4/28/1905 3/2/1979 4/5/1951 1949 6/3/1984 1955 1975 1963 1971 1958

1988 1986 1978 1955

Shahi Bagh bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali Khadi kali BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA Bakri Banda BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA Bakri Banda Bakri Banda Maho Nari Bakri Banda Maho Nari BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

91460 91488 94486 91433 91415 94494 94493 91474 02947 02003 03011 02070 02067 02014 2248 2258 3034 2306 2374 2925 2269 2303 3023 2261 00594 00593 00592 00618 00598 00586 00596 002912 00508 00523 02882 0051 001148 01145 00409 01124 01127 01130 00349 02973 02908 00384 00339 00320 01980 00506 00256 00363 00333 01975 00271 00366 00337 341 332 1976 476 293 295 502

JAVEED KHAN PIRMHIBGUL ABDUL WAHAB AMANI GUL SHAHID KHAN MUTABAR SHAH ZARIN KHAN POOR DIL Bakht Bibi Raza Khan Hikmat Din Ikram Hussain Jehanzeb Wazir zada AORANKZIB JAHANZIB KARIM KHAN ABDUL GHAFOOR FAZAL SHAH ISMAIL SHAH KHORSHID AZAM KHAN SAWAB GUL M. NAEEM hakim khan muhammad zubair hasan ali muhammad shakir muhammad saeed muhammad umer bakhtiar khan fazal hakeem muhammad saeed khan sabz ali muhammad zahir shah bakht zada raheem khan gul lala ali hassan muhammad zahir muhammad islam momin khan sardara faiz rehman fazal wahid aurangzeb noor zaman tilawat khan razia ahmad jan bakht sherwan sitar khan mushtaq khan aziz ullah lal bacha muhammad irshad khan shah faisal SIRAJ ZIYTOON BIBI SAMAR TAJ AZAM KHAN FERDOOS KHAN ZAR BIBI ZAHOR KHAN

SHER DIL MIRDIL MUSAFAR BAHADER MUNTAZIR SAIFOOR GHANI AMIR KHAN MEHAR DIN Yar Muhammad Gul Rehman Mewa Din Sardar Hussain Gul Sadar Shehzada GUL MEER GUL MEER ABDULMATEEN SEEFOR KHAN RAHIM SHAH RAHIM SHAH GUL MEER YAR JAN MOKAMIL SHAH M. DIN shah jehan shah jehan rehman ud din saif ur rehman shah jehan rehman ud din malang jan abdul hadi haji safu rehman rustam abdul hadi khanzada multan shahzad muhammad gassan ihsan ul haq hakeem jan zaghon zoja behram khan shams rehman abdul hadi rehmant khan sair buland khan zarin taj sher jan sher jan habib khan suhbat khan abdullah jafar khan shareef khan noor rehman sarba ali khan SYEED GAFOOR KHAN ZOJA ABDULKHAMEED ZIYA KHAN AMEEN KHAN OMER DIN MAKZAR KHAN AMEEN KHAN

16101-94135099 16101-12008221 16101-51287657 16101-54399275 16101-73516967 16101-53105047 16101-44047939 16101-11438381 16101-61313612 16101-8189671 16101-90762779 16101-11826559 Nill 16101-16594215 16101-11747397 16101-56196021 16101-32536589 16101-12986367 16101-72501648 16101-125982145 16101-45375221 16101-11145469 16101-23118689 16101-76165177 16101-11276629 16101-11277683 16101-12091273 16101-1292638 16101-11276981 16101-12091061 16101-2091443 12991120385 16101-03486513 16101-78546035 16101-32573639 16101-04671695 16101-11781333 16101-491128849 Nill 16101-6524077 16101-03868549 16101-73261181 16101-11936197 16101-13383716 16101-90932755 16101-82713873 16101-160145413 12970500586 16101-9929696981 16101-111203445 16101-12047443 16101-39249037 16101-73219565 16101-72782037 16101-12803569 12998811128 16101-12264935 16101-52236739 16101-1618538 16101-1128091 16101-11241433 16101-70814975 16101-75291090 16101-2435798-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1972 1972 1972 1960 1979 1985 1955 1947

1976 1973 1969 1963 1950 1974 1972 1955 1978 1982 1963 1967 1962 1966 1971 1973 1982 1970 1968 1947 1963 1973

1966 1980 1956 11/7/1971 1948 1975 1970 1957 1970 1968 1964 1966 1970 1978 1977 5/27/1905 10/12/1953 5/21/1905 1967 1949 1950 1969

BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA Bakri Banda Maho Nary Bakri Banda Maho Nary Maho Nary Maho Nary BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda Khanjar Khanjar Khanjar Khanjar Khanjar Khanjar Khanjar Khanjar Khanjar Khanjar Khanjar Khanjar Manz kali Manz kali Manz kali Manz kali Manz kali Manz kali Khawaj Rashakai Khawaj Rashakai Khawaj Rashakai Khawaj Rashakai Khawaj Rashakai Khawaj Rashakai Khawaj Rashakai Khawaj Rashakai Khawaj Rashakai Khawaj Rashakai Khawaj Rashakai Khawaj Rashakai Khawaj Rashakai Khawaj Rashakai Khawaj Rashakai KHOWAJA RASHAKAY KHOWAJA RASHAKAY KHOWAJA RASHAKAY KHOWAJA RASHAKAY KHOWAJA RASHAKAY KHOWAJA RASHAKAY KHOWAJA RASHAKAY

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256

289 3016 3568 3567 3565 2930 2383 2927 2964 2942 2195 2955 2262 2397 2249 2940 2941 2945 2946 3566 2373 3031 2372 3015 3014 03924 03029 02388 03500 02003 01736 03020 02031 02034 02001 02085 02084 01085 00368 00365 02965 00366 00269 3039 3054 3053 400 401 1769 417 489 463 397 396 484 2352 395 446 586 415 474 288 1978 296

MOTAZER SHAH NOORAQAL BAKHTYAR KHAN ZARSHAD KHAN NISAR KHAN RAHMAN SHAH HAZRAT OMER NASEEM KHAN BAWAR KHAN SULIMAN SHAH HAYAT MOHAMMAD SAID ALI MOHAMMAD RAFIQ KHAN ZAD GUL MIR AZAM KHAN MEER ALAM KHAN SAID NABI ABDUL NABI NOOR MOHAMMAD IKRAM KHAN SANIA BIBI KARIM GUL SARTAJ KHAN BIBI IQBAL Sirtaj Said Shah Husan Zeb Bibi Muqarab Shah Raza Khan Sahib Shah Khan Bacha Khan Niaz Ali Shah Karnal Shah Khanzada Ajmal Khan Ihsan ullah shaista khan shareef khan noor dad khan ikram irshad khan zia rehman zeer shah nigar m ghani HIDAYAT ULLAH NIAMAT ULLAH AMEEN ULLAH SAID AMEER AMEER AFZAL NOR RAHMAN ISLAM KHAN MEER ALAM KHAN DILSHAD KHAN MUNEER KHAN SHARIF KHAN HAZRAT AMAN MOHAMAD OMER MOHAMAD HUSSAIN GUL MOHAMAD naim khan aziz ullah sharif zada

GUL BACHA BABAR GUL ZADA GUL ZADA GUL ZADA OMER KHAN SYEED OMER FAZAL GANI HABIBUR REHMAN NAWAB SHAH HAKIM KHAN MOHAMMAD ALI SAID HAIKIM JUMA GUL SHER WALI SAID ROUF GHULAM NABI GHULAM NABI YAR MOHAMMAD JUMA SAID MOHAMMAD SADIQ KHETAB GUL ABDUL KARIM MUZAMIL KHAN GULAM Aman ullah Muqaddar Shah Muslim Shah Ikram Khan Gul Rehman Zahir Shah Khan Bacha Ikram Khan Kiramat Shah Fateh Muhammad Muhammad Yousaf Muhammad Nabi behram khan azmar khan shareef khan muhammad shareef khan shams rehman ghulam shah m ghani gul rahman HAMID ULLAH HAMID ULLAH HAMID ULLAH Coch Mohammed HAKEEM KHAN OMER KHAN BAHADAR KHAN OMER KHAN SHER DIL KHAN OMER KHAN AKBAR KHAN HAZRAT GUL RAHMANO DIN GUL MAST MOHAMAD HAKEEM ashraf khan abdullah ashraf khan

16101-04218035 16101-5631699 16101-49131821 16101-12926269 16101-112304103 16101-11278937 16101-37930797 16101-97627673 16101-37505283 16101-98911665 16101-11805801 16101-11193025 16101-226739411 16101-49805529 16101-97973541 16101-31888245 16101-11278407 16101-112777399 16101-89674859 16101-20092533 16101-64960068 16101-12050147 16101-61881572 16101-76902294 16101-13508113 16101-0599723 16101-4469864 16101-11016026 16101-57692159 16101-38189671 129-87-550704 15702-86017145 16101-72127993 12963076897 16101-29926641 16101-04133261 Nill 16101-42488367 16101-67689137 16101-6656335 16101-5895876 16101-07451377 16101-12812321 16101-21456553 16101-12829521 16101-12829485 15101-50400137 129-8971235 16101-10223429 Nill 16101-46591905 16101-71322697 16101-65965307 0012-971103115 16101-11257389 16101-70946955 16101-89573075 16101-4386313-9 16101-12091061 16101-60584610 16101-33868353 16101-3604938-9 16101-7278203-7 16101-7485647-9

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1974 5/11/1905 1962 5/12/1976 1957 1978 1975 1980 1957 1950 1970 1945 1976 1935 1955 1960 1965 1977 1980 1988 1990 12/12/1965 1964 1/1/1970 1957

1988 1974 1965 1979 1977 1/1/1958 1/1/1976 1/1/1983 1/1/1967 1/1/1964 1/1/1982 1967 1963 1962 1971 4/9/1940 1/1/1959 8/3/1969 1957 1973 1/1/1989 1970 1/1/1964 1/1/1957 1962

KHOWAJA RASHAKAY BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA Jamra Bakri Banda Bakri Banda Shah Kali Maho Nary Maho Nary Bakri Banda Maho Nary Maho Nary Maho Nary Maho Nary Maho Nary Khwaja Khwaja Khwaja Khwaja Khwaja Khwaja maho dheri maho dheri maho dheri FAQEER KALI FAQEER KALI FAQEER KALI FAQEER KALI FAQEER KALI FAQEER KALI FAQEER KALI FAQEER KALI FAQEER KALI FAQEER KALI FAQEER KALI FAQEER KALI FAQEER KALI FAQEER KALI FAQEER KALI khwaja khwaja khwaja

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

455 299 381 1969 406 3549 2204 454 0357 0353 02950 02932 03491 03855 03851 02380 02378 03000 03007 03024 02998 02947 2402 2264 2260 2398 3115 2371 3005 2160 2216 1729 2168 9108 3552 2005 2211 3896 3487 3569 296 3510 2071 1795 2995 262 380 3447 1093 286 1166 313 314 347 2367 2370 2395 2221 2240 03511 03549 03544 03501 03558

sadat khan arif ullah azad khan shah nazar afsar khan zain ullah hussain khan sartaj Abdul Ghafoor Sabz Ali Khan Naeem Shah Niaz Muhammad Ghafoor Khan Muhammad Ismail Akhter Munir zaman shah gulzar shah zarbakhta bibi Shaheena Bibi raheem bacha bachahat bibi bakht bibi ZAHIR SHAH WAZIR GUL MEER AFZAL KHAN GUL ZADA KAREEM KHAN MIA RASOOL M.SHAH nobat khan daood khan darvesh khan amir shah khan muhammad muhammad khan hassan gul muhammad arif hussain javed khan gul khan ahmed ali sharif zada islam gul wajid ali jamshed khan ali jan wasil khan muhammad umar jehanzeb masal khan anwar gul gul nawaz khan shaukat bahadar khan faiz ur rahman fazal hadi manzar shah fazal rabi aslam khan izat khan Aman Ullah Khan Zain Ullah Khan Fazal Rabi Agha Jan Ameer Muhammad

ashraf khan ashraf khan hazrat gul muhabat khan ghulam sarwar gul muhammad hasham kha dost muhammad Alam Khan Sir Buland Khan Safoor Ghani Fazal Ghani Jafar Khan Juma Gul Nasr Ullah zewar shah gulman shah bacha gul Ghulam Navbi muhammad bacha ameer rehman yar muhammad gulman shah SAJEED GUL ALIF KHAN KHAN ZAD GUL JUMA SAID ABDUL MALIK MOKAMIL SHAH ziyarat khan abdul hanan amir zada amir seed fateh muhammad inzar gul gul rehman hazrat hussain farid khan taj muhammad hayat khan ashraf khan toti gul khan badshah muhammad ullah muhammad jan dost muhammad mohammad sarbali habib gul said karim shahbaz khan abdul hanan abdul hanan shams ur rahman shah zareen shah zareen shah zareen hashim khan syed hamesh khan Rehman Khan Gul Muhammad Khan Muhammad Gul Muhammada Jan Rehman Khan

16101-9386694-7 16101-4665509-7 42000-5769688-7 16101-5536546-3 16101-5040593-5 16101-1244859-5 129-77-791198 16101-0513787-9 16101-44099137 16101-96104015 16101-02102125 16101-61088551 16101-7029465 16101-77442507 16101-30269331 16101-60370017 16101-74092169 1610163327921 1610101638166 16101-34081493 16101-18549690 16101-61313612 16101-78612527 16101-38494213 16101-76418609 16101-79254697 16101-11772509 16101-14214881 16101-92831559 16101-51706725 16101-1041021-7 16101-3017855-1 16101-1188920-3 16101-6164626-1 16101-1168051-1 16101-5765722-3 16101-5041227-1 16101-9053767-1 129-90472326 16101-8499356-7 16101-7485647-9 16101-8746455-9 16101-0137979-3 129-85-089575 16101-6609475-3 16101-197398-5 16101-7469311-1 16101-9483929-9 16101-90003645-7 16101-79578475 16101-2073432-1 16101-6035512-9 16101-11918589 16101-9114227-1 16101-39607945 16101-12231609 16101-7372786 16101-55820215 16101-11889339 16101-35177525 1610142151859 16101-97974691 16101-45388645 16101-1946969

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1960 18/3/1979 1961 1968 1953 1/3/1983 1977 1976

1945 1972 1939 1925 1982 1978 1956 1971 1965 1978 1972 1980 1970 1967 1/1/1955

1/1/1958 1953 1/1/1960 1/1/1961 1/1/1967 16/2/1964 1/1/1979 Jan-84 1/1/1951 1/1/1944 1/1/1948 1/1/1965 1/1/1966 1971 1964 1970 1973

khwaja khwaja khwaja khwaja khwaja khwaja khwaja khwaja Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda Jamra Jamra Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda maho dheri bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda khwaja khwaja khwaja khwaja khwaja khwaja khwaja khwaja khwaja bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda bakri banda Shah Kali Ikram Shah Kali Ikram Shah Kali Ikram Shah Kali Ikram Shah Kali Ikram

Abad Abad Abad Abad Abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384

3862 3859 3863 3861 3504 3505 3499 3550 3553 3545 3052 3840 1764 1613 1609 1743 1671 552 598 1725 1870 2337 1864 2355 2358 1839 1886 2360 2343 2364 2401 2401 2350 2297 1848 6481 2882 1586 1606 1741 1594 1753 1629 2298 1763 1619 384 1725 3565 1729 2951 3033 2376 2309 2263 2310 2266 2270 2366 2305 2931 2925 2381 2179

ROHAL AMIN HAZRAT GHANI MUJAHID WARIS GAFOOR KHAN M,GUL ANWAR KHAN AJMAL SHAH NIYAZ ALI KHAN M.GUL nabi gul khan m siraj kachkol mir dil malang afsar khan khanzada zahir shah muhammad saeed parvez ahmed azmat shah muhammad zaman azmat khan bhadur sher sher muhammad gohar shah abdul salam jan muhammad muhammad shafi yar gul AKRAM KHAN AKRAM KHAN noor badshah noor gul lal badshah abdullah j an muhammad shah fazal rabi lyaqat ali meer afzal muhammad anwar naseeb gul faqir gul sartaj muhammad anwer qayum khan aurengzeb parvez nisar khan darvesh khan TOUR KHAN SAID KAMAL SHAH KHAN MOHAMAD RAZ MOHAMAD KAMIN KHAN HAZRAT HUSSAIN ZAMAN KHAN FARHAT RAFEEQ KHAN SAR TAJ KHAN AMEER KHAN ANWAR KHAN AMEER ZADA KAMAR ZAMAN KHAN

AMIR ABBAS NASRULLAH SHER BAHADER TAZA KHAN AKRAM KHAN PER DOST KHAN UMARA KHAN RAHMAN KHAN Gul Muhammad Khan SHER ALI KHAN amir rahman qadar khan manda khan gul zada qalandar ghani ur rehman juma dost khan zada shah jahan amir zada rahmat shah azad khan neemat klhan amir zada omar khan ajmal klhan rozi khan omar khan ali rehman bakhtyar YOUSAF KHAN YOUSAF KHAN noor gul abdul kher seed rehman khan jan abdul hadi nawab khan gulam shah qalander nawab khan toti gul toor gul mir zaman mir zaman umar gul sar bali khan mir zada gul zada mir zada GUL KHAN MUSAFAR FAZAL MOHAMAD AFSAR KHAN SAID ROZ ABDULALI ALAF KHAN KANDAR HERI SARFARAZ KANDAR HERI GUL KHAN ZAIARAT KHAN KHAN ZAD GUL MIA SAID

16101-8949622 16101-30269331 16101-11283751 16101-12036933 16101-14985165 16101-14594179 16101-86938173 16101-06978537 16101-23625741 129-61472395 16101-61645261 16101-19913205 16101-1124368-1 16101-8760845-9 16101-2634656-5 1610111971489 16101-8690718-3 16101-7454887-7 16101-1276998-1 16101-5034782-7 16101-6984939-3 16101-1271717-9 16101-1142342-9 16101-6943911-7 16101-1252320-1 16101-8647161-9 16101-7372965-1 16101-6693291-3 16101-9276959-3 17101-5931775-5 16101-12231309 16101-12231309 16101-2895342-5 16101-7801505-1 16101-1291828-5 16101-9125715-7 16101-3257363-9 16101-1205760-7 16101-9014794-5 16101-8478010-1 16101-8802527-7 16101-4907805-9 16101-0914465-3 16101-1222361-7 16101-4019267-3 16101-4531753-7 16101-8685770-3 16101-5034782-7 126101-1123046-3 16101-3017855-1 16101-5320075-6 129-74280922 16101-14292189 16101-33909267 16101-87177403 16101-70668539 16101-60807960 16101-12926293 16101-38345461 16101-429196 16101-56478655 16101-81475653 16101-11273739 16101-01685983

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1975 1980 1985 1972 1965 1975 1962 1972 1980 1955 1/1/1969 1/1/1968 1/1/1977 1/1/1951 1/1/1966 1/1/1965 3/1/1971 4/4/1974 1/1/1981 1/1/1945 5/3/1966 1/1/1984 1/1/1955 19-1-1980 1/1/1980 1/1/1957 11/3/1965 1/1/1978 1958 1958 1/1/1976 1/1/1975 1/1/1969 1/1/1950 1/1/1963 1/1/1961 1/1/1960 1/1/1970 1/1/1972 1/1/1965

1-1-957 11/7/1970 16-2-1975 1960 1974 1934 1975 1955 4/8/1978 1956 20-10-1978 1978 25-3-1977 1957 1959 1965 1930

JAMRA JAMRA JAMRA JAMRA Shah Kali Ikram Shah Kali Ikram Shah Kali Ikram Shah Kali Ikram Shah Kali Ikram Shah Kali Ikram maho dheri maho dheri saeed abad saeed abad saeed abad shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat shamilat BAKHRI BANDA BAKRI BANDA bagh kele bagh kele bagh kele saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA

Abad Abad Abad Abad Abad Abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

2920 2918 3853 3856 2255 2244 2232 1086 1103 1102 1820 1191 1115 1138 1143 1139 1191 1142 1146 01913 01904 01989 03474 01599' 01594 01617 01901 01610 01611 01744 01592 01753 01587 01767 01831 01691 02885 020908 01671 01700 02882 01678 01694 01699 02956 02903 02909 02907 01661 1190 3078 1784 3122 2984 1991 2160 3041 2144 2165 3366 3054 3084 3047 3068

jan mohammad KHALID SHAH LUQMAN M ,ASHFAQ AJMAL KHAN MIR AHMAD SHAH MURTAZA KHAN samad khan ayub khan noor zada ayub khan anat khan wakeel khan lal zada m zada nasir ud din sultan muhammad m yousaf lal bibi Fazal subhan hameed ullah khan israr ullah farshad khan israr khan muhammad anwar ismail khan muhammad anwar bakhtawar hazrat hussain khaista khan habibi khan naseeb gul basay nadar khan abdul aziz gul karim meer afzal khan fazal wahid khan zada zaheer ullah muhammad zahir shah aslam khan meer dil sher zaman nisar muhammad khalid khan rehmat ullah khan gul amdana husan khan nawab khan hazrat din habib ur rehman israr uddin zabta khan sharif jan nobat khan bahadur khan ali jan bacha muhammad kamal shah nigar ahmad ali inayat ullah umar hayat

fazli ghani MUZARAF SHAH JUMA GUL JUMA GUL TAJ MOHAMMAD GULMAN SHAH UMAR KHAN akbar khan shah gul shehzada jalat khan amir khan shahgul rasool muhammad rasool muhammad mian gul rasool muhammad rasool muhammad khalid khan ghulam nabi ghulam nabi akbar khan raza khan habib khan nawab khan bkhatawar faqeer gul meer zada bakhtawar bakhtawar sami ullah khan toti gul hakeem khan sami ullah khan noor muhammad muhammad azeem haroon khan abdul hadi juma dost gul sherwan abdul hadi saeed bacha nawad shehzad gul abdul khaliq faqeer gul sawad khan abdul rehman dawa khan akbar khan mehrab din ghani rahman islam uddin taza khan fazal jan ziarat khan zameer khan fazal jan muhammad rasool mir ahmad muhammad ghanio awal khan abdul munaf ihsanullah

16101-12525123 16101-82827497 16101-77451051 129-86096673 16101-68442161 16101-67105451 129-93587505 16101-1279195-5 16101-12479493 16101-25996853 16101-81945183 16101-11292091 16101-30381157 12993-123127 16101-27108231 12978-991561 12973-789255 16101-11196811 16101-3816068-8 16101-14900453 16101-63002389 16101-30765865 16101-57465235 16101-94272301 16101-88025277 16101-88090089 12961629076 16101-50371631 16101-52392783 16101-11189699 16101-61040611 16101-49078059 16101-01192216 1298970590 16101-59518387 Nill 12965083667 16101-90932755 16101-86909181 16101-11382646 16101-32573639 16101-39995537 Nill 16101-82342887 16101-22302607 16101-92621878 16101-12085483 16101-12211411 16101-27620861 16101-12392055 16101-2408589-5 16101-1158938-3 16101-7379085-3 16101-7565799-3 16101-1223123-3 16101-5120672-5 16101-2655637-9 129-93-663218 17201-4923787-5 129-92-559397 16101-1282952-1 16101-129224-1 129-61-515285 16101-1269425-5

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1970 1972 1978 1980 1982 1980 1976 2/1/1980 1/1/1963 1/1/1975 1/1/1976 1/1/1965 1/1/1971 1/1/1971 1/1/1970 12/1/1978 1/1/1973 1/1/1955 1/1/1963 1963 1964 1962 1971 1956 1974 1980 1961 1946 1985 1969 1952 1964 1964 1964

1/1/1962

BAKRI BANDA BAKRI BANDA JAMRA JAMRA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA manz kali manz kali manz kali manz kali manz kali manz kali manz kali manz kali manz kali manz kali manz kali manz kali Sarband Sarband Sarband Sarband Sarband Sarband Sarband Sarband Sarband Sarband Sarband Sarband Sarband Sarband Sarband Manz kali Manz kali Manz kali Manz kali Manz kali Manz kali Manz kali Manz kali Manz kali Manz kali Manz kali Manz kali Manz kali Manz kali Manz kali manz kali maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512

9104 1808 00484 01736 481 00497 00442 00404 00437 00440 00483 00474 00472 0159 01600 01617 1614 1596 01685 00407 90145 91510 94653 91494 94630 91522 91518 94664 91509 94677 91516 91525 91498 91500 91533 9101 3898 9108 1986 2150 3089 2148 2014 3840 3875 3837 3839 3877 3838 3093 9104 3123 3121 3041 2148 1986 3126 3123 3070 1882 1836 1870 1879 1855

noor zaman khan bakht zareen meera khan sahib shah abdullah Jan fazal subhan taj muhammad javed khan alam zeb parvez rasheed khan gul muhammad khan gul habib khan khalid khan ismail khan muhammad siraj behram khan gulistan gulab sher NOORA JAN FARDOOS SAMIN JAN MEER ZAMAN ALAM GUL AFTIHAR khalid khan HAZRAT JAMAL ISRAR DOST MOHAMMAD M,ISMAIL AMEER MOHAMMAD M.NABI HOROON RASHEED NIYAZ MOHAMMAD amur khan zaeen khan khan muhammad muhammad israr jhanzeb khan khalid khan sher jan wazir zada muhammad seraj muhammad nawaz hidayat ullah zahoor khan chaman gul asmal khan altaf khan noor zaman mir salam khan ihsan ullah khan bahadar khan sher jan m israr usman gul mir aslam khan wisal saz gul irfan ullah azmat shah yar gul yousaf khan

gul zameen khan sultan zareen khan jan zahir shah khan jan sher bahadur abdul hasan rehman gul umer khan rasool khan muhammad ali muhammad hakeem sahib shah sami ullah habib khan bakhtawar khan gul zada hassan khan feroz khan muhammad alam NOORA KHAN LAAL ZAMAN M.JAN ZABTA KHAN RAHMAN GUL LAAL SHEER GHAZI KHAN ABDUL KARIM NOROZ ABDUL JALIL RASHED KHAN ZENAT GUL YAR GUL sher bahadur DOST MOHAMMAD akram khan awal khan ameer muhammad fazal jan ameen khan awal khan shulam jan hehzada qadar khan ajab khan mir ahmed shah muhammad akber mir ahmed shah abdullah manir khan gul zameen khan rahim khan rahim khan zameer ghulam jan fazal jan jamrood khan rahim khan sher rahman salah uddin badshah gul rahmat shah rahman gul neemat khan

16101-0892329-5 16101-02769077 16101-11202805 12987550704 16101-91257157 16101-61423217 16101-9083623 06101-11214607 16101-0852435 1077-57352063 16101-61673667 16101-33868353 16101-11193123 16101-61040611 16101-59435765 16101-089100809 16101-11188151 16101-17038713 16101-12632487 16101-76051323 21302-037341 16101-22988061 17101-02850769 16101-76800113 16101-25684049 16101-14008319 16101-12262421 15401-6103887 16101-73099483 16101-40454959 16101-12154109 17101-21852379 16101-89075716 16101-5624007 16101-44788723 16101-6258274-1 16101-1123809-5 16101-1292622-5 16101-1223125-9 129-64-357582 16101-6851786-3 16101-1242605-9 16101-1659421-5 129-85-667320 16101-9184851-7 16101-8707244-7 16101-4660981-9 16101-8402213-1 16101-7902655-3 129-82-974218 16101-08923295 16101-11202645 16101-11202621 16101-26556379 16101-12426059 16101-12231259 16101-9116506-5 16101-1120264-5 129-9058385-9 16101-7464026-3 16101-9452988-7 1610169843393 16101-9153105-1 16101-1142346-5

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1973 1945 1968 1950 1971 1979 1975 1975 1973 1951 1970 1965 1952 1980

1975 1961 1965 1956 1956 1985 1974 1977 1967 1965 1970 1976 1984 1956 1954 1985 1985

1/1/1980 2/11/1970 1/1/1977 1/1/1953 1/1/1954 1/1/1971

4/2/1975 1/1/1973 2/3/1980 17-9-1969

maho dheri manz kali Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri bagh kele bagh kele bagh kele bagh kele bagh kele

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576

1831 2348 1825 1881 1880 1252 1346 2346 3301 2336 03035 03029 02158 02944 02142 03574 02935 029621 02129 02086 02002 01768 02033 02081 03028 02036 02002 3022 2924 2213 3006 3074 3115 3076 3035 3073 3077 94450 94464 94453 90368 91465 90365 90392 3120 90371 94443 94458 94460 90374 90182 90337 90373 90395 3065 3044 2183 1180 1999 3060 3085 460 2075 1788

abdul aziz anwer khan sarfaraz jan salah uddin rahman gul munir khan aurengzeb alamzeb muhammad shahid aksar ali Mukarim Shah Said Shah Wazir Gul Dost Nabi Razim Shah Qayum Khan Israr Said Mula Jan Fazal Nabi Iqbal Khan Gul Yar Khan Jamal Din Muhammad Zahid Niaz Muhammad Naimat Khan Farooq Shah Gul yar Khan GULAM RASOOL FAZAL RAHMAN NAZAR MOHAMAD ALAM KHAN arbab jahangir KARIM KHAN KHAN IMRAN ROSHAN KHAN NOOR MOHAMMAD IMTIYAZ AHMAD AFSAR KHAN KARIM GUL WAHID KHAN RAMANULLAH AKBER HUSAIN kheyal bacha khan raziq taj uddin M,NABI ASHFAQ AHMAD JAHANGIR KHAN M.AMEER BAKHTIYAR JAVED KHAN INAYATURRAHMAN KIFAYATULLAH M,RAZIQ SAID HABIB ROZAMIN KHAN LAL ZADA M.ALI M.ZAHIR SHAH ZAMAN ROSHAN KHAN ABDUL HAMEED ZAHIR HAYAT KHEYAL ZADA

noor muhammad omar khan abdul muhammad shams uddin shams uddin omar khan fazle rahman ali rehman muhammad zaman toor gul Badshah Gul Muaqar Shah Gulab Ghulam Nabi Tehmid Shah Abdul Hanmeed Gul Zada Muhammad Rasool Fazal Hadi Said Habib Asfandyar Ameer Gul Kiramat Shah Muhammad Nabi Meer Muhammad Khan Mukarim Asfandyar JAN SYEED GUL KHAN RAHMAN SHAH DILAWAR sarfaraz UMAR SAID HAYAT GUL SOHBAT KHAN SABDAR KHAN SABDAR KHAN M,JAMAL FARID KHAN KHAN BAHADER FAZLI MOLA POLIL noor rahman m.roziq niyazuddin KAPOOR FAREED GUL M.NAWAZ M.NAWAZ M,RAZIQ GAFOOR KHAN FAZLI MOLA GULZADA FAZLI RAZIQ M,ISLAM BAKHT JAMAL SHAH ZADA AFZAL KHAN M.KARIM SHAMROZ KHAN SOHBAT KHAN AMEER HABIB JAN FAZLI RAHMAN KHAN ZADA

16101-5951838-7 16101-6145557-1 16101-1131796-7 16101-4505970-3 16101-078193-3 16101-7094695-5 16101-4347052-1 16101-4338502-1 16101-1241028-3 16101-1241032-7 16101-828847 16101-44698647 16101-12986653 16101-1127385 16101-11412949 16101-33329463 16101-18149225 16101-10629217 16101-91847575 Nill 15702-2482171 16101-9981843 16104-5830733 12971053633 16101-66589215 16101-18871013 15702-2482171 16101-6793611-1 16101-91026359 16101-12859417 16101-6541677 16101-3747981 16101-11772509 16101-05320001 16101-12203991 129-829552258 129-80955224 16101-08498067 16101-07738187 16101-67102785 16101-32684553 16101-11937137 16101-35652781 16101-62637627 16101-16571507 16101-54555177 16101-53216877 16101-83024569 16101-54332737 16101-67102785 129-77828652 16101-76245271 16101-35898513 16101-01152483 16101-71393635 16101-12334429 16101-11182887 16101-36325003 15302-08000335 129-30142629 16101-12203991 Nill 16101-11594777 16101-68713339

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male male male male male male male male male male MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE

1/1/1969 1/1/1965 1/1/1981 1/1/1945 1/1/1950 1/1/1970 4/3/1975 23-12-1970 1/1/1972 18-1-1978

5/20/1905 1963 18-4-1963 1982 1988 1964 1965 1955 1982 1975 1948 1970 1979 1963 1/3/1933 1967 1975 5/5/1987 1948 5/4/1987 1973 8/4/1976 1/1/1986 1981 1/4/1982 1980 1/1/1950 2/4/1967 1972 4/1/1950 1977 1/1/1965 1969 1/1/1976 1988 1/1/1981 1974

bagh kele bagh kele bagh kele bagh kele bagh kele bagh kele bagh kele bagh kele bagh kele bagh kele Bakri Banda Bakri Banda Maho Nary Bakri Banda Maho Nary Bakri Banda Bakri Banda Bakri Banda Maho Nary Maho Nary Maho Nary Bakri Banda Maho Nary Maho Nary Bakri Banda Maho Nary Maho Nary BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA BAKRI BANDA maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri maho dheri MAHO DHERI MAHO DHERI MAHO DHERI MAHO DHERI MAHO DHERI MAHO DHERI MAHO DHERI MAHO DHERI MAHO DHERI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640

3579 2154 482 1867 2335 3080 1786 2015 1178 376 2028 1900 1799 1780 1896 2049 312 264 2064 3050 1901 3067 3014 1784 1889 488 1902 3111 1898 3089 2036 1783 2054 2133 2065 1709 2010 1988 2130 90349 90343 2937 90346 90300 90314 90407 90295 90288 90339 90312 90345 90406 286 389 365 352 491 90331 90290 90231 90232 90417 90227 90228

SARBALI KHAN SHEER MOHAMMAD KHAN SHAH SAID M.REYAZ KHAN WAJID ALI FAZLI KARIM KAISAR KHAN SHAH ZAD MUNSIF FAZLI RAHMAN M,RAFIQ ZIYARAT GULL ANWAR ZADA YAR KHAN M.INAAM AZIZ KHAN BAKHTIYAR NAJMUL ISLAM ALI AZGAR BADULLAH M.ANWAR IHSANULLAH WAZIR ZADA HABIBURRAHMAN AMERZAMAN AMEER JAN M.MUNAIR AKHTER GUL ISHRATULLAH KHALID KHAN FARUQ KHAN LIYAQAT ALI FAREED KHAN FAZLI HUDA UMAR SHAH MULTAN KHAN EISA KHAN KHEYAL BACHA KHAN BACHA KARIM KHAN NADAR KHAN GHULAM SARVER HAYAT KHAN M.SHAH SALIMAN ARSHAD KHAN JAMAL SHAH M.ISMAYEL HAYAT KHAN IHSANULLAH NASAR KHAN JAMEL KHAN ANWAR GUL FAZLI RABI SHARIF KHAN FAQIR TAJ LIYAQAT ALI KHURSHID AHMAD SAJJAD HUSSAIN SAMAD KHAN RAHMATULLAH ALAM ZAIB MEMBER KHAN SAID BACHA

ZAMAN KHAN GUL MOHAMMAD MEER HASSAN MEHAR KHAN M.ZAMAN ROSMAN ALLAH KHAN TOOR KHAN AFZAL KHAN GULAN HUSSAIN FAIZULLAH GHULAM NABI KHAN ZADA KARIM JAN SAEEDULLAH AZIZUR RAHMAN ABDUL HAMAN YUSAF KHAN ABDUL WALI ABDUL AZIZ FAQER GUL ABDUL AZIZ SHAHZADA GHANI REHMAN AZAAD KHAN KHAN JAN RAZA KHAN SURAB DIN AKBER KHAN AWAL KHAN MUKARAM KHAN SARDAR HUSSAIN YAQOOB KHAN MADAD AHMAD SHAH SHER AHMAD BASHIR AHMAD SAID BACHA FATI MOHAMMAD FAZIR GUL FAQER MOHAMMAD SHER ALI JALAT KHAN MAHMOOD GUL RAHMAN AFSAR KHAN AHMAD SHAH KHALID KHAN SHAH NAWAZ NASRULLAH MUKARM KHAN SAID KARIM SAID KARIM HAYAT GUL AZMAT KHAN HAYAT GUL AMANUDDIN FAQER MOHAMMAD GUL ZARIN M.SHARIF ADAM KHAN ABDUL QADER TAJ MOHAMMAD GHULAM MOHAMMAD

16101-12525623 17101-034073.21 16101-12801355 16101-112364779 16101-12278785 16101-26687099 16101-17221969 16101-58562363 16101-85580457 16101-11552173 16101-04301893 16101-52927925 16101-02926411 16101-55302291 16101-91250659 16101-51920571 16101-12424251 16101-66090553 16101-12057643 16101-33985479 129-61629076 16101-12694656 16101-16594215 16101-11539383 16101-58479621 16101-11202805 129-54223127 16101-80438579 16101-30765865 16101-68517863 16101-18871013 16101-87148723 16101-50200773 16101-68178403 16101-11292163 Nill 16101-54150553 S 16101-22309129 16101-58992405 16101-11273905 16101-82113873 16101-12401799 16101-11221349 16101-80665975 16101-12880821 16101-31664471 16101-17072993 16101-36525105 16101-01155721 16101-74278359 16101-55069985 16101-79578475 16101-12785519 16101-67689137 16101-12231281 16101-50548117 16101-11276329 16101-11241423 16101-949104021 129-90125562 16101-87263149 16101-83579335 16101-65391459

MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE

1/1/1980 1/1/1952 1984 2/4/1953 1948 4/5/1966 1973 1/1/1988 1/1/1981 1/1/1967 1/1/1984 11/1/1970 1/1/1981 1/1/1949 1/1/1967 1/1/1989 1/1/1970 1/1/1966 1/1/1950 1/1/1947 1/1/1968 1/1/1948 1/1/1960 1/1/1974 1/1/1970 1/1/1958 1/1/1973 1/1/1976 1/1/1975 1/1/1969 1/1/1979 1/1/1980 1/1/1975 1/1/1960 1/1/1965 1/1/1958 1/1/1980 1/1/1960 1/1/1960 20/8/1953 2/4/1979 7/4/1974 2/2/1977 1/1/1958 1/1/1980 1/1/1980 1/1/1984 11/1/1981 1/1/1977 1/1/1980 1/1/1982 1/1/1982 1/1/1975 11/1/1969 1/1/1945 1/1/1965 1/1/1976 1/1/1979 1/1/1975 1/1/1976 1/1/1965 1/1/1977 1/1/1991 1/1/1979

MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI MAHO NARI KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690

90255 90257 90266 90239 91521 1112 1184 90217 90213 90216 1188 90272 90245 90246 90240 20248 20264 90210 90276 90415 90271 90242 90236 90218 90209 20214 1815 1812 1113 1116 90315 90307 90317 91538 90403 90311 90401 90304 90324 91494 90293 90308 90344 90408 90348 90294 90322 90297 90341 1980

RIYAZ AHMAD SHAED IQBAL AKBER KHAN BAKHTAWARA BIBI IBRAHIM KAMIL KHAN RIZWANULLAH GUL NABI HUSSAIN KHAN BACHA MOHAMMAD ABDUL WAHID WAZER KHAN ABDUL AZIZ NOORAHMAN TAHIR SHAH AFZAL GULAM MOHAMMAD AMJAD ALI SHARIF GUL LAJBER KHAN IRSHAD AJAB GUL TARIQ KHUWAJA MOHAMMAD SARTAJ MUJAHID SHAH AJMAL KHAN SAJID ALI FAZLI HUDA ABDUL ZAHIR FAZLI RABI AMEER RAHMAN NIYAZ GUL TASLIM KHAN SHAMSUL ISLAM RIYAZ AHMAD NAIK MOHAMMAD TAJ ALI KHAN] IBRAHIM KHAN MEER ZAMAN WAKEEL KHAN SAJAD AHMAD NAVEED KHAN ALI HASAN NADAR KHAN DOLAT KHAN SAMIULLAH ISRAR ALI ISLAM NABI RAZIA BIBI

GHULAM MOHAMMAD MUKARAM KHAN HASSAN KHAN AZIZ KHAN RASOOL KHAN KHAN AFZAL KHAN LAL MOHAMMAD HASHAM KHAN BAHADER SHAH BAHADER SHAH ABDUL MAJID RAZA KHAN ABDUL HAMED SAID RAHMAN AJAB GUL KHAN ZADA DATTULLAH SHER MOHAMMAD RAMDAD SAHIB ZAD GUL NOOR MOHAMMAD ABDUL WAHID AJAB GUL BAHADER SHAH AJAB GUL BAHADER SHAH ABDUL HAQ AJAB GUL SULTAN ZARIN AHSANUL HAQ FAZLI RAHMAN NOORAHMAN SAHIB GUL GUL ZAAR SAID KHAN HABIBULLAH ABDUL HANAN SARFARAZ KHAN AFSAR KHAN ZABTA KHAN HASHAM KHAN AMAAN DIN AFSAR KHAN M.HUSSAIN SAID KHAN AJAB KHAN M.HUSSAIN HASHAM KHAN SAIDA KHAN ZAREN TAJ

16101-56736325 16101-88738443 16101-71828207 16101-74501166 16101-35187989 16101-03936275 16101-87256657 16101-99263713 16101-980313198 16101-104337977 16101-89905187 16101-37642043 16101-12284167 16101-97736965 16101-93971965 16101-18941609 15711-1685853 16101-22858191 16101-55222029 16101-12091483 16101-65785401 16101-11250307 16101-97543455 15302-08720501 16101-17309917 15307-45029059 129-88523013 16101-75059239 16101-78619059 16101-90023293 16101-11552125 16101-31551337 16101-93937151 16101-23532729 16101-35204149 16101-27391621 16101-11245753 16101-12798219 16101-68862649 16101-76800113 16101-80372813 16101-11864477 16101-56967203 16102-8284829 16101-09212377 16101-12897467 16101-99948039 16101-11291797 16101-74056087 16101-99296981

MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MAL E FEMALE

1/1/1988 1/1/1990 1/1/1962 1/1/1968 1/1/1987 1/1/1977 1/1/1965 1/1/1977 1/1/1981 1/1/1978 1/1/1981 1/1/1955 1/1/1965 1/1/1984 1/1/1978 1/1/1971 1/1/1973 1/1/1990 1/1/1991 1/1/1978 1/1/1980 1/1/1955 1/1/1978 1/1/1979 1/1/1986 1/1/1988 1/1/1968 1/1/1990 1/1/1979 1/1/1965 1/1/1985 1/1/1977 1/1/1969 1/1/1965 1/1/1947 1/1/1967 1/1/1970 1/1/1980 1/1/1984 1/1/1985 1/1/1963 1/1/1980 1/1/1988 1/1/1966 1/1/1972 1/1/1982 1/1/1975 1/1/1965 1/1/1949 1/1/1970

SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND SARBAND KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA KHUWAJA

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

Ghala Dher
S.No
1 2 3 4 5 6

Poverty Score Card No.
7254 7231 7239 7632 7683 7404

Name of CO Member
saeed wali zahoor ullah balqis bibi nosher kharasan bakhtayar amin

Parentage
pinda khan marfullah umar khan hakim khan amir nawas hakeem

CNIC No
16101-0256122-1 16101-8518912-1 16101-5209177-2 16101-1635878-7 16101-550132-5 16101-2915511-5

Gender
Male Male Male Male Male Male

Date of Birth Village
4/11/1980 1/2/1973 1/1/1966 1/1/1978 1/1/1952 1/1/1970 new new new new new new ghala ghala ghala ghala ghala ghala dher dher dher dher dher dher

Region
Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

6039 6122 6133 5402 3802 6062 7228 6071 7274 7232 7260 7257 91159 91140 91193 91192 90963 90976 91787 91299 9199 91195 9057 07512 05587 07541 07260 06184 911213 05850 09097 05601 05562 05595 3820 3821 3669 3776 3722 3661 3650 3755 3827 3718 3714 3716 3687 3680 0377 03775 03682 03654 04076 03759 03642 03726 03663 03644 04938 03768 03719 03648 03310 03692

mehar taj mumtaz anwar aqal khan masuad khan sahib gul sartaj mukaram shah laqiat ali ali khan muhammad ali noor ul haq Jhanzeb Akhtar gul Ghani Gul Fida Rab Nawaz Ibrar Raj Wali Shaid Gul Nazir Taj wali Faqir taj Ghulam akbar Yousaf Laiq zaman Painda khan Ajoon khan Khush dil Rais khan Mohammad javed Irfan Adalkhan Javed murad khan muhammad ali hamza ullah noor gul pashawre khan hidayat ghulam farooq muhammad akbar ghani rehman qaiser khan meerzaman said ali shah msal khan fayaz mohammad Gul dad Jamshid Karam ullah Sayad Wahab Amin ullah Abdul Ghafoor Saleem Bkhat zaman Raiz-ur- Rahman Farid Bkhatyar Ali Muhtram Gul Karim Khan naeem khan Tilawat shah Bkhat jan

mamtaz habib shah habib shah dorne mamtaz hinar gul ghulam haider razeen shah abad khan abad khan sabz ali amin ul haq Mohammad Nazir athar din Shalkhain Farman Ullah Mumyaz Saeed umar Wali Khan Farman Ullah Mohammad Nazir Wali khan Rawi dad Ghulam Haider Mir dil Shar zaman sabaz ali hakeem Jan Mohammad alam Haya khan Nasar mohammad Noor rehman Abdul hanan Ali khan gul rehman hazra ullah najeem hammish gul saeed khan najeem saeed habib lajbar sahams ur rehman saeed khan abdul malik merza akbar muhammad gul taj muhammad Hayat khan Gul Sher Raheem Gulzar Muhib ullah Abdul malik Mum,taz Raheem ullah Ghilab ghandil Ajoon Khan Hamesh Gul Nawab Khalid Ghrib Lajbar

16101-1365052-1 16101-7735213-3 16101-4932041-5 16101-832697292-5 16101-7874709-7 16101-9953891-3 16101-6736700-3 16101-1200105-9 16101-2241612-3 16101-5193596-3 16101-6528693-1 16101-5679403-9 16101-16489113 16101-8317488-7 16101-102976-9 129-7459015-1 161010-6209700-5 16101-1246782-1 16101-1247322-1 16101-3821791-3 16101-731011-7 16101-7359752-7 16101-1441705-8 16101-1900534-7 16101-13411125-9 16101-1996302-9 16101-6633666-7 16101-1210983-9 16101-0199908-1 16101-4606433-9 16101-3313087-9 16101-1264467-1 16101-3856656-1 16101-1226586-3 16101-2337063-5 16101-1286989-3 16101-06497863 16101-5831177-3 16101-05365129 16101-6529643-1 16101-2368083-3 16101-9915416-9 16101-9968035-1 16101-8329416-5 16101-1037978-9 16101-5206494-5 16101-4531591-7 16101-8898034-7 16101-1289082-7 16101-0912654-5 16101-3011324-3 129-9155891-1 16101-9820377-9 16101-1295489-3 16101-247709-1 16101-7198556-5 16101-8060460-1 16101-4596094-9 16101-1247713-9 16101-8164001-1 16101-6826862-9 16101-4654387-3 16101-7608001-3 129-5829396-9

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

26-1-1976 1/1/1956 1/1/1948 1/1/1960 20-2-01977 1/1/1954 1/1/1967 15-11-1970 1/1/1968 1/1/1949 3/5/1970 3/1/1966 1/1/1971 5/1/1980 1/1/1952 1/1/1981 1/1/1988 1/1/1970 1/1/1973 1/1/1988 1/1/1963 9/9/1970 1/1/1960 1/1/1963 2/7/1979 1/4/1980 1/1/1959 1/1/1955 1/1/1963 1/1/1976 20-05-1965 1/1/1980 1/1/1950 1/1/1985 1/1/1973 1/1/1957 1/1/1988 1/1/1971 4/1/1995 1-1-*1961 8/4/1978 17-12-1969 1/1/1958 1/1/1955 6/3/1957 1/1/1970 1/1/1965 1/1/1963 1/1/1960 1/1/1970 1/1/1968 1/1/1972 1/1/1951 1/1/1949 1/1/1968 1/1/1970 1/1/1969 1/1/1960 1/1/1973 1/1/1981 1/1/1967 1/1/1973 01-011974 1/1/1945

new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

03686 03713 03655 03679 03627 03712 3791 3782 3813 7417 7425 7440 7428 7427 7443 7431 7424 7454 7435 7453 7426 7436 7438 6670 3698 3772 3594 3806 3580 3819 6065 6070 3728 3764 3763 3667 3766 3589 3597 3590 341 3766 3589 3597 3772 3829 3790 3586 3658 3697 3693 5759 6078 7615 6586 6607 7461 7397 7464 8416 6215 7462 6216 6169

Hazrat Mohammad maneer Noor ul wahab Imtaiz Gul jan Skhawat Shah janat mala gul zaman libass khan mir zaman yaqoob khan sher badshah amir zada Bakht zada israr ali haider waris khan wazir muhammad nawab khan ismail ayesha zar jana naseem khan ghazal khan fareed gul mar gul multan fazal subhan zahida begum muslim fairooz khan ali gohar ameer bahadar farid gul hazrat hussain gulab said hasan gul omar muhammad gul nabi ali bahadar fanda khan hasan gul omar muhammad gul nabi omar gul inayat ur rahman mulim m shafeeq anwar abdul rashid zagfran gul farosh samar gul izzat hussain khan sar zaminkhan abas khan khanim ullah inayat ullah gul bacha m zaman noshad m iqbal abdullah

Taj mohammad abdul malik abdul wakeel Abdul Ghafar jan mohammad Gharib abdu samad raheem khan hameed khan jamal dar gula khan umer said khan zada Gul Zada bakhtiyar gul bakhtiar muhammad zareen said ghulam haji gul dad sher afzal naiz muhammad umer saeed m zaman said alam khitab gul hamish gul sultan said ur rehman riaz ul haq fazal rehman mola daad khitab m wali bacha gul khani hakeem hamish gul zaristan sultan khan m wali mira khan saleen khan zaristan sultan himesh gul abdur rahman aziz rehman abdul razaq wali mohammad sakbar said habib banaris khan rehman gul zaridad khan pirdos khan m amin said karim shakir ullah abdul rahim haji akbar momin khan abdul rehman juma gul rafi ullah

16101-8239722-9 16101-1204967-3 16101-5807772-1 16101-250440-3 16101-908019-3 16101-1113730-3 16101-66154866 16101-39844297 16101-10205223 16101-87388271 16101-11867763 128-74053618 16101-193825399 Nill 16101-76402653 16101-93997289 16101-32595047 16101-89812953 16101-25159195 16101-80832837 129-83984407 16101-79667550 129-46061577 16101-33940145 16101-58216773 16101-58216773 16101-8158519 16101-54933979 12-+74940140 16101-74864019 16101-4440783 16101-76276025 16101-02145485 16101-66888057 16101-44226691 16101-43090949 16101-48395711 16101-18100177 16101-03981003 129-58575670 16101-04592349 16101-148395711 16101-18100127 16101-03981003 16101-58216773 16101-2644553 16101-32546981 16101-16418115 16101-50656789 16101-4279745 16101-0942216 16101-33424389 17201-39001767 16101-50091573 16101-56913347 16101-12220678 16101-1390081 16101-79498363 129-78864500 Nill 16101-12554167 16101-6595575 16101-3051489 16101-1258887

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1970 2/1/1968 3/12/1974 5/1/1976 4/1/1945 1/1/1970 1/1/1975 1/1/1969

1/1/1953 1/1/1974 1/1/1961

1/1/1953 1/1/1964 23/3/1954

1/1/1943 1/1/1974 1/1/1966 13/7/1958 1/1/1947 1/1/1969 1/1/1976 1/1/1966 3/1/1977 13/61966 1/11/1980 1/1/1965 1/1/1955

1/1/1968 1/1/1943 17/10/1955

khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad saeed abad khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo khaoo saeed abad saeed abad form korona form korona form korona form korona form korona form korona form korona form korona

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

6172 7463 5524 7480 7478 7447 7483 7470 6228 6628 08249 08266 08263 08265 08269 08255 08268 08248 08251 08262 05014 05010 05012 0513 05011 06850 06821 06823 26036 206038 26122 26012 26011 26015 26010 26008 08195 08194 08198 08073 26057 07702 07703 07693 07701 07695 07694 07689 07698 08219 08226 08212 08208 08218 08215 08216 08204 08217 08202 08201 08209 08227 26039 05004

hussain tehseen ullah inayat ullah salih rehman sultan taj muhammad shakir ullah m nabi sartaj anwar khan Mukamal shah Sultan Khalid Saz Pari Sher Zamin Gul Rahim Sheraz Saukat Ali Azra Ajbar Khan Musafir Khan shamshad Mian Wali Shah said khan fazal subhan Adil Juma Khan Masi Gul Shamawary Said Jan Jannat Gul Fazal Nabi Hazrat Nabi Sher Gul Anwar Gul Said Gul Husan Zeba Tahir Ali Sahazadgai Khan Muhammad Muhammad Gul Haji Muhammad Ghulam Nabi Munawar Jehan Saranzed Akbar Khan Bahadur Khan Shah Zaman Habib Ullah Aziz Khan Wilayat Khan Azim khan Javed Khan Ahmad Gul Hasan Khan Yousaf Rehman Naseeb Gul Hazrat Gul Khan Zada Noor Zaman Fazal Meer Yousaf Jan Shaheen

haji numan rafi ullah habib rehman toti rehman khachan khan juma khan amir jan abdul aziz numan kishwar khan Shams ul Bariz Bakht Jan Ajbar Sher Zaman Behrul Amin Abdul Sattar Ibrahim Khan Syed Ahmad Umra Khan Sher Dil Said Khan Himayat Ullah Wali Shah Dar Khan Tawas Khan Mian gul Gul Pur Fazal Haq Said Jan Gul Imran Raheem Gul Sehar Gul Sehar Gul Sehar Gul Sehar Gul Sehar Gul Ashraf Ashraf Khan Hasan Khan Painda Khan Naeem Shah Muhammad Gul Ghulam Sarwar Khan Muhammad Bilal Faqeer Gul Zegawar Khan Zegawar Khan Ghulam Sarwar Khan Muhammad Jalil Khanzada Sayed Faqeer Zolam Khan Esa faqeer Sayed Ahmad Faqeer Muhammad Jan Faqeer Akbar khan Ali Khan Esa Khan Hazrat Masir Said Khan Ghulam Sarwar

16101-82567235 16101-123752233 16101-85448821 16101-70102881 16101-39892511 16101-12476807 16101-40155899 16101-14430277 16101-94440403 129-77573989 16101-71292657 16102-78561319 16101-65612241 16101-01703938 16101-95977735 16101-4376735 16101-85059511 16101-431333309 16101-47952784 16101-11298385 16101-2242665 16101-18584740 16101-12466167 16101-92836645 16101-107495745 16101-62992739 16101-77989235 12957480863 16101-77136057 16101-89556257 Nill 16101-69303305 16101-71090323 16101-87864225 1610187864225 16101-56067502 1610156067502 16102-32117801 16101-25689383 16102-32117801 16101-25689383 16101-86496109 12988478189 1611-12024129 54400-09718435 16101-32119193 16101-78388583 16101-11907421 16101-79060531 16101-12911545 Nill 1611-28721173 16101-45933421 16101-99060811 16101-86200721 16101-99060811 16101-49068083 16101-66614403 16101-11765085 16101-12044075 16101-54732935 16101-12625605 16101-74615355 16101-48892902

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

form korona form korona form korona form korona form korona form korona form korona form korona form korona form korona Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Sohbatabad Gul Pur Gul Pur Haji Ramdar Kali Haji Ramdar Kali Haji Ramdar Kali Haji Ramdar Kali Haji Ramdar Kali Haji Ramdar Kali Haji Ramdar Kali Haji Ramdar Kali Haji Ramdar Kali Haji Ramdar Kali Haji Ramdar Kali Haji Ramdar Kali Haji Ramdar Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Saeed abad Gul Mola Kali Gul Mola Kali Gul Mola Kali Gul Mola Kali Gul Mola Kali Gul Mola Kali Gul Mola Kali Gul Mola Kali Gul Mola Kali Gul Mola Kali Gul Mola Kali Gul Mola Kali Gul Mola Kali Gul Mola Kali Mira Jan

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262

06794 06792 06788 06793 06795 08358 08356 08361 08358 08359 08356 06845 08362 08176 08177 08503 08479 08497 08493 08491 08489 06473 06476 06474 06589 06666 07711 06596 06581 07697 0660 06604 06672 06663 06671 06583 06602 0668 06599 06605 06593 05009 6860 6521 3627 6037 5721 3665 5960 6910 6892 6937 6947 6856 6933 6886 6926 6896 6931 6904 6893 6914 6951 6950

Ajab Gul Yousal Gul Said Badshah Gul Roz Said Gul Anwar Khan Rauf Khan Mehmood Khan Farman Muhammad Hussain Khalil Ur Rehman Bhar Ud Din Hazrat Hussain Rahim Dad Syed Ghanio Hazrat Ali Zahoor Ahmad Muhammad Zaman Iftikhar Ali Sher Bahadur Badam Khan Sahib zada Sami ullaj Razshida Gul Zahir Khan Dilaram Khan Muhammad Ghulam Riaz Gul Aziz Khan Shehzad Gul Sharif zada Said Rahim Tila Muhammad Rehmat Khan Wazir Zada Rehmat Khan Naqeeb Khan Siraj Muhammad Murad Gul Waris Khan Taj muhammad Kishwar Khan fayaz ahmad ghulam rasool gula jan ilyas khan akhtar hussain munazir khan zain ul huda Waheed Gul Hamidullah Qadir Bibi Hasan Nabi Shair Muhammad Liaqat Ali noor rehman gul zamir ali babar khan badar noor ul ameen m anwar abdul khaliq zia islam hazrat muhammad

Ashraf Khan Ashraf Khan Noroz Shah Roz Faqeer Gul Sohail Khan Sohail Khan ?? Hassan Khan Mir Aman Mira Jan Hazarat Hussain Mir Aman Khan Taj Muhammad Kachkol Umra Khan Hussain Ahmad Umra Saad ullah Gul Muhammad Sher Dar Khan Said Ahmad Naseeb Ullah Zaman Khan (late) Muhammad Amer Said Akbar Ajab Khan Umar Gul Isam Khan Kashan Muhammad Akbar Abdul Ghawas Darwaish Mir Muhammad Khan Hayatullah Painda Khan Lalzada Ameer Gul Umar Gul Lal Zada Abdul Razaq Khushal Khan tatar khan m yaqoob jan muhammad zari dad khan sher dil khan mumtaz khan zar muhammad khan Afzal Ghulam Muhammad Nawab Shah Ghulam Habib Hazarat Gul Zargham Shah saifur rehman gul nameer hazrat gul hazrat gul ghulan sarver ghulan sarver abdul qayoom ghulam sarwar abdul karim

16101-12598827 12958471679 15701-77705283 16101-21357303 16101-11005578 16101-38482445 16101-11737365 16101-64927031 16101-09851889 16101-11766635 16101-12201967 16101-194357959 16101-47576025 16101-9148867 16101-12625587 16101-12375015 16101-44603589 16101-12367723 16101-51554465 16101-09660721 16101-12370761 16101-75516993 16101-11757971 16101-58405578 16101-129167599 16101-60233011 16101-20516723 16101-13667365 16101-72937107 16101-12342035 16101-2916699 16101-32020445 12948519319 16101-72083607 12993519618 16101-96554899 16101-58604695 16101-16404877 16101-11910561 16101-58509695 16101-04385285 16101-84149759 16101-99329235 16101-07057371 16101-00780103 16101-41381891 16101-1159419-9 16101-4981448-7 16101-1923167-8 16101-89261499 16101-38446977 16101-17910338 16101-30409675 16101-29307889 4230102546077 16101-48959423 16101-69331463 16101-47508465 16101-65444653 16101-58745005 16101-62664793 16101-22333027 1610189184489 16101-24996119

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

15-4-1974 14-5-1977 1/1/1961

Mira Jan Mira Jan Mira Jan Mira Jan Mira Jan Chopalona Chopalona Chopalona Chopalona Chopalona Chopalona Chopalona Chopalona Umra Kali Umra Kali Umra Kali Umra Kali Umra Kali Umra Kali Umra Kali Umra Kali Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabd Suhbatabad Suhbatabad Suhbatabad Suhbatabad Suhbatabad Suhbatabad Suhbatabad tatar tatar tatar tatar ghala dher ghala dher ghala dher khali rokhan khali rokhan khali rokhan khali rokhan khali rokhan khali rokhan khali Rokhan khali Rokhan khali Rokhan khali Rokhan khali Rokhan khali Rokhan khali Rokhan khali Rokhan khali Rokhan

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326

6936 4878 4789 6872 6930 6929 6933 6857 6888 6853 4879 6903 6783 6887 6908 6897 6869 6939 6938 673 1237 3798 5393 5415 5524 5528 5529 5535 5615 5624 5697 5754 5776 6056 6067 6115 6122 6152 6153 6215 7225 7235 7244 7244 7244 7249 7249 7260 7397 7401 7406 7461 7571 7596 7681 26142 26143 26156 91396 05313 05495 05503 05642 05646

wali muhammad behram bakhat munir khayal muhammad qasam mahabat khan liaqat ali farhad ali Ghulam Muhammad Zanor Shah Bakht Munir Fazle Subhan Rukhsana Abdur Raziq Nor Khan Hazrat Nabi Ali Babar Safur Rehman Amir Rehman israj bibi abdul samad muhammad shakeel nisar hazrat bilal inayat ullah mehboob ali tahir shaokat taj gul ghani ullah am roz rajwali dil raz naseem khan paraz khalil ur rehman mumtaz musharaf arif mohammad zaman zubaida wali khan jamila bibi farukh taj tanush khan abdul mateen nawab ali siraj ul haq khanim ullah tariq mohammad ashiq hussain abas khan rahmat bashir taray m inam m saleem m raoof Hamza Samen ullah Gula dama Musafar Qadam zari Badam gul

hazrat gul wazir gul momin khan fati muhammad noor rehman aman ullah zarghun shah abdul qayum Abdul Kareem Swab Shah Momin Khan Amir Rehman Ruhul Amin Abdul Qaum Hazrat Khan Ghulam Nabi Hazrat Gul Abdul Rehman Gul Rehman sadat khan mohammad ziarat dorne amin ullagh habib rahman qaisar rehmat Ullah qaisar raheem gul raheem ullah shamroz azmdin shamroz hassan banaras fazal rehman habib shah taj mohammad pordil khan momin aurangzeb torant sher ali purdil sabz ali ali haider masal khan amin ul haq shakir ullah sultan mohammad sherzaman said hkan innaat shah shahbaz khan gul akbar nawab nawab nawab guyl barg Atar un din Rozi khan Bacha gul Ramdad Firdos

16101-2496460 16101-10118043 16101-52805415 16101-363711 16101-12532015 16101-15519387 42301-02546077 17021-01831255 16101-84063639 10610-12795579 16101-52805415 16101-15234785 16101-72334294 13861060292 16101-50492923 16101-56146641 16101-47508465 16101-11138257 16101-14400259 16101-3493270-8 16101-176501573 16101-5980414-7 16101-8390537-9 16101-99894249 16101-85446821 16101-64265895 Nill 16101-37058613 12963220479 16101-14139099 16101-9581232-3 16101-176801573 16101-2399946-1 16101-0375553 138-58-444304 16101-1881794-3 16101-77352133 16101-1264944-5 16101-8023772-7 16101-1255467 16101-4811205-2 16101-1158979-5 16101-3914474-0 16101-4646138-7 16101-1253906-1 16101-1247609-5 16101-6161228-8 16101-5575174-1 16101-179498363 16101-8398887-7 16101-0421449-7 16101-13970081 16101-937926-1 16101-270309-1 16101-11181343 16101-12644723 16101-12644237 16101-12643681 16101-1197224-3 16101-2245138-3 16101-3131952-8 16101-6699876-7 16101-4939001-4 129-8846576-1

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male FMALE Male FMALE Male

1/1/1962 2/2/1973 1/1/1960

1/1/1951 6/2/1959 1/1/1958 1/1/1971 1/1/1963 14-4-1977 1/1/1985 1/1/1955 1/1/1970 1/1/1968 1/1/1958 24-1-1959 1/4/1980 1/2/1973 1/1/1966 1/1/1967 1/1/1966 1/1/1979

1/1/1970 5/4/1983 1/1/1961 1/1/1963 1/1/1960 6/5/1968

khali Rokhan khali Rokhan khali Rokhan khali Rokhan khali Rokhan khali Rokhan khali rokhan khali rokhan khali rokhan khali rokhan khali rokhan khali rokhan khali rokhan khali rokhan khali rokhan khali rokhan khali rokhan khali rokhan khali rokhan new ghala dher ghala dher new new ghala dher new ghala dher ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new new ghala dher ghala dher new new ghala dher ghala dher new new ghala dher new ghala dher ghala dher new new ghala dher new ghala dher ghala dher new new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher ghala dher new new ghala dher new ghala dher ghala dher new new ghala dher new ghala dher ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390

05831 05842 05847 05857 05866 05868 05870 06004 06179 06186 07243 07273 07327 07362 90915 07339 90979 5588 6112 6033 5317 6080 6206 6202 5896 6210 5677 5622 7629 6050 5262 5875 6750 4872 6118 4136 4965 3994 4684 4063 4907 5893 6753 4011 6518 6620 4860 4006 6890 06924 06659 04881 06521 91261 90994 92288 04050 06749 3987 06641 06623 05930 07658 4028

Sham o sahar Misal pari Fazal hadi Zahid khan Asad Ishtiaq khan Noor zaman Shoukat khan Mustaqim Zar khan Misal khan Noor ghazan Saif ullah Jamshid Javed Khair mohannad Yasin ruqia nargas khushdil niaz muhammad gul shaid akram taj muhammad jan syad meer nawaz saraj khan gul roz ayub khan mommin shamrang mokhtar amin salyar jamshid khan nor zaman usman shah muhammad iqbal faqeer ullah shakir ullah gul sher noor zaman anwar khan zafar ali sabz ali gohar jana shah sikandar zahir shah noor wali khan Mirza Khan SALEEM khan Noor rahman Rahat ullah M.Rasool Aman ullah Murad ali Bakhtyar Aneesa M.ghani Shoukat ali Zia ul haq Wasal khan Muhammad Ikram Mukaram Shah luqman

Inayat Farzand ali Derani Rustam Sher bahadur Sher bahdur Naiz parwar waris khan Bahdur khan Nazir Mohammad jhan Darraz khan Shah nazar arjuman Khiswar Maneer Khan Sarfaraz khan saeed rahman anwar khan mohammad alam zar mohammad jamshd khan nazeer zareen khan jamshd khan safarz khan dost muhammad hinf khitab gul khitab gul gul khan khakeem samandar nabiullah sher zaman mukaram syed mahmood najeebullah mashrang khan gul zareen usmandin sardar khan sher dil khan shah nazar said ghullam sultan muhammad ikram ullah zamana khan Gul Rehman Tatar khan Rahgeem khan Umar khan M.yaqob Abdul wadod Ali haider Samndar Farzer gul Abdul rauif Faqir gul Shane Ikram khan Rahat Shah Rahat Shah hazrat ali

16101-3978708-4 16101-1377329-2 16101-0767997-9 16101-2345117-7 16101-8759188-5 16101-9315176-9 16101-1350603-3 16101-1204966-1 16101-18611533-3 16101-6840395-9 16101-5452291-7 16101-5282547-3 16101-4306040-7 16101-2251466-9 16101-10891226-3 16101-6114127-3 16101-9278002-3 16101-7197429-0 16101-69061197-2 16101-0199908-1 16101-3946181-3 16101-1577033-5 16101-3956571-5 16101-6053062-5 16101-4628815-7 16101-6743745-9 16101-1218021-3 16101-9095765-3 16101-8909223-9 129-75-459095 16101-0580826-3 16101-9396314-1 17201-2229582-3 16101-4796828-5 16101-1151000-3 16101-8549730-1 16101-999829-7 012-96-1602914 129-85-647894 16101-6644511-1 16101-7999060-3 16101-8868823-5 16101-9436428-1 16101-1136679-2 16101-1146311-6 16101-1270698-5 129-67-537318 16101-4026514-7 16101-04275237 16101-6900801-5 17201-5234369-7 16101-1545646-1 16101-0705737-1 16101-5153912-5 17001-9858931-9 15701-1196563-1 16101-7861452-0 16101-916181-5 16101-1297457-7 16101-1228506-5 16101-6220788-9 16101-1162523 16101-70969651 16101-1181280-4

FMALE FMALE Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1990 1/1/1952 1/1/1958 1/1/1980 3/1/1982 1/1/1975 1/1/1972 5/6/1970 3/2/1963 12/12/1976 8/1/1986 01-011965 1/1/1972 1/1/1952 2/1/1968 21-10-1972 1/1/1978 1/1/1972 1/1/1965 19-12-1961 1/1/1977 1/1/1968 1/1/1967 1/1/1965 1/1/1972 1/1/1968 1/1/1973 1/1/1943 1/1/1968 1/1/1975 1/1/1957 1/1/1959 13-7-1956 1/1/1969 1/1/1958 4/3/1984 1/1/1970 1/1/1961 15-1-1965 1/1/1950 1/1/1968 1/1/1975 1/1/1973 2/9/1968 1/1/1951 1/1/1954 23-1-1967 3/3/1980 1/1/1958 01-01-182 1/1/1965 1950 1976 1960 1950 1984 1979 1963 1980 1977 1960 1965 1/1/1960

ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai Ghala Dher Ghala Dher sowkai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

6617 4057 4060 4713 7273 4096 4015 4052 6629 4676 6622 4941 6631 90930 90952 91367 90947 04065 04037 04554 06625 06650 04585 04054 04599 92318 04911 05872 04897 4120 4056 4673 4685 6619 4116 4058 4059 4066 6801 6803 4169 6804 4157 4966 6807 6796 90933 91414 90934 90983 91271 91018 922880 92274 92261 92224 90937 91912 06761 06526 04644 8305 8282 8278

javedd himayat khan nawab ali imtiaz ali sartaj muhammad arif gul muhammad gulmina umar queash jasmeen mir wali taj sarwar ali hassan Abdul islam Israr ul haq Masood Bilal ahmad GHULAM nabi Qudrat ullah Zareen Khan Abdul qadar Jan mohammad Bakhtayar ullah Abdur raiz Ghani khan Akbar khan Sher zada Jamshid Noor zada banat zari payandaa khan zarwali shah diyar khan mir hassan shakawat amin sardar khan mashrang khan khush rang mir abbas khan gul mir khan fateh muhammad khana wada inam ul haq shams ul wahab muhammad pervez khan sidrat ullah Tahir bahdur Mumtaz khan Abdur rauif Khanwada Pazeer gul Tilawat khan Fayoo zari Mher sana M.anwar M.Imran Nazir gul Zahida Noor shad Ihsan ali Hasan wahab safdar ali fazle rehman akbar zada

akram pazer gul doran khan ameer zada mumtaz khan sher nawas imam udin wali muhammad gul rahim monawar shah abdul qadir waris khan maroof gul UMAR KHAN Inayat khan Israr Abdul islam Taj mohammad Hayat ullah Malik jan Abdul manan wali muhammad Karim ullah Muzfar din Yar khan Aziz ur rahman Khan mir Sartaj khan SHER ZADA khan raziq abdul manan karim shah dil dar khan maroof shah pazir gul shamroz khan doran khan umar khan aman khan said gulam jan sher muhammad dara khan aman ullah malik janas shah khan asmat ullah Mir bahdur Dildar khan Sanawat khan Dorany khan Zarif gul Pazeer gul Gul zamin Sher mohammad Gul aman haider M.umar Zarif gul Abdul haq Noshad Khusrang Malik Janas khan akbar khan gulzada gulzada

16101-2704463-7 16101-8027297-3 16101-5708089-8 16101-1249508-5 Nill 129-94-338755 16101-369465-3 16101-4690944-2 16101-6812693-7 16101-1160481-2 129-92-441005 16101-2703133-7 16101-9096222-3 16101-552409-1 16101-1111486-1 16101-8137298-5 16101-8531567-7 16101-1298718-3 16101-1587019-3 16101-8731207-9 16101-6168140-9 16101-4955516-6 16101-6697984-7 16101-6531260-1 16101-8785238-1 16101-3886794-7 16101-1262582-9 16101-5847898-0 16101-2088400-5 129-85-668566 16101-1106749-9 16101-1279238-5 129-56-048888 16101-8058541-1 16101-2424857-9 `16101-2479652-3 16101-1128572-3 16101-1208763-5 16101-9729323-3 16101-1147192-5 16101-8730257-7 16101-0119010-9 16101-6569448-5 16101-8868965-7 16101-0221160-9 16101-1159783-3 16101-3318264-5 16101-1185268-1 16101-9773175-1 16101-0119010-9 16101-1159782-5 16101-9424307-1 16101-1168611-8 16101-7019272-0 16101-9702300-5 16101-0981168-3 16101-7206206-1 16101-1053940-6 16101-3927936-3 16101-1203797-9 16101-5143197-1 16101-1284604-5 16101-4233189-1 16101-3398056-7

Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male

1/1/1978 1/1/1981 1/1/1963 1/1/1956 1/1/1982 1/1/1976 1/1/1968 1/1/1960 1/1/1967 1/1/1972 1/1/1956 1/1/1956 1/1/1950 1/1/1955 1/1/1972 3/3/1981

1/1/1980 1/1/1945 1/1/1960 1/1/1950 1/1/1960 1/1/1940 1/1/1963 1/1/1964 1/1/1943 3/4/1972 1-112-1933 1/1/1934 1/1/1938 1/4/1977 2/11/1948 1/1/1950 1/1/1986 1/1/1980 1/1/1975 15-11-1967 13-3-1976 1/1/1990 1953 1950 1970 1950 1970 1945 1978 1950 1/1/1980 1952 1965 1/1/1979 1972 01-011989 5/1/1979 1/1/1967 1/1/1970

sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai bago banda bago banda bago banda

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518

5491 5477 3797 5718 5482 8298 4775 4789 4802 4781 4946 4945 8280 8270 8289 8309 8290 8302 8283 8294 8277 5737 5730 5731 3745 5489 3732 5234 5481 5476 7342 5923 3081 5493 5707 5733 5729 3793 7669 3749 5511 5811 5465 5913 5939 5340 5418 7656 7573 5477 3797 5331 5520 3734 5335 7273 5718 5337 5482 3739 3736 5484 5339 5928

akhtar iqbal safarash khan wali gul niaz ali khan wajehat zahoor khan satar khan gulzada muhammad iqbal safdar ali khan rehman malik aman wilayat khan zarshad ikram ullah mer salam khan amjad ali sultanat munawar khan ikram ullah hakeem khan noor nabi khan muhtasar khan safiya akhtar munir darwesh mir aman gulmast khan jangrez khan ershad rasheed khan jamsheed khan awan owais khan fanoos nazar mohammad bibi zuhra khan bhadur zabardast khan shah roz fida muhammad zaher shah merawas khan bulbul shah abdul satar fareed ullah usman ali gul paras jamil khan liaqat ali safarash khan wali gul wadan gul shela afsar khan niaz muhammad sartaj niaz ali khan nawas khan wajehat taj maluq mushtaq raj wali murad khan rasheeda

noor dad enzar gul palil bacha gul jehanzeb sahib zada abdul ghani muhyudin zar muhammad khanimullah saeed shah inayat khan abdul hanan qeebat shah fazal maula barakat shah abdul hanan abdul hanan kiramat shah khnimullah said akber shad khan wafadar magrifat shah wariskhan mumtaz mumtaz zabta khan janus khan badam mir waris khan gul sadbar zulqadur habeb khan zada misre khan wafadar zulqadar gul roz sahib zada baz mohammad waris khan raza khan abdul ghani arif ullah akbar ali sardar abdur rehman shah pasand enzar gul palil dorany khan zeb kishwar per khan mumtaz bach gul waris khan jehanzeb munir khan mumtaz zafar tawas khan yar muhammad

16101-1211815-9 16101-1266579-9 16101-1812512-5 16101-2413334-9 16101-2484607-8 16101-8376494-9 16101-6086754-7 16101-3121539-7 16101-1297532-5 16101-66208369 16101-2739147-5 16101-5617182-9 16101-0949385-5 16101-9851664-5 16101-9560230-9 16101-2174252-5 16101-1279256-5 16101-7354716-3 16101-5712182-9 16101-6662535-3 129-92-213092 16101-3292857-3 16101-1163560-5 138-82-706232 16101-5377889-9 16101-1253181-3 16101-2298380-3 16101-8102907-7 129-85-663472 16101-2923453-9 16101-4734788-9 16101-1207739-9 16101-7090115-3 16101-3988782-5 16101-1241320-1 16101-3388490-2 16101-1291808-5 129-50-227452 16101-6250332-7 16101-1276050-3 16101-1798457-9 16101-7685722-9 16101-1231075-1 16101-6044556-3 129-70-76176 16101-3904712-5 16101-4604771-7 16101-9955214-5 16101-1160589-7 16101-1266579-9 16101-1812512-5 16101-6161864-3 16101-7310822-4 16101-6674450-7 16101-7486069-7 Nill 16101-2413334-9 16101-7861465-1 16101-2464607-8 16101-3605874-3 16101-5581991-5 16101-2873984-5 16101-6078173-1 16101-8889082-4

Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Female

1/1/1974 1/1/1959 1/1/1948 1/1/1967 2/3/1968 6/1/1967 1/9/1959 1/1/1934 1/1/1959 1/1/1968 1/1/1962 1/1/1970 1/1/1971 1/1/1968 1/1/1974 1/1/1961 16-1-1981 15-2-1979 1/1/1956 1/1/1963 1/1/1964 1/1/1956 1/1/1971 1/1/1952 1/1/1957 8/12/1963 3/4/1975 1/1/1987 1/1/1965 1/1/1966 1/1/1966 4/1/1959 1/1/1954 1/1/1950 1/1/1955 1/1/1975 1/1/1969 1/1/1950 1/1/1967 1/1/1972

1/1/1974 1/1/1962 1/1/1970 1/1/1986 1/1/1972

1/1/1948 2/3/1990 7/4/1963

2/3/1964 1/1/1968 1/1/1969 1/1/1969

ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher bago banda bago banda bago banda bago banda bago banda bago banda bago banda bago banda bago banda bago banda bago banda bago banda bago banda bago banda bago banda bago banda ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582

3751 5491 5488 5487 3802 5461 3828 5332 5500 5496 5916 5739 26138 5382 5723 5717 5722 5710 5917 5460 5459 5497 4789 5944 5925 5462 6113 5660 5876 5843 5687 6098 6114 6083 5892 25691 5428 5433 5477 5313 26160 91146 91059 91199 05571 6041 6134 5308 5858 446 5449 5755 26161 5599 5614 6112 5816 7448 1494 7497 7456 6243 7492 6210

khanam khan akhtar iqbal sher nawab liaqat masaud khan muhabbat khan niaz ali wilayat khan ghani rehman ali gul ali johar sardaraz muhammad nabi imran muhammad ilyas khan naeem shad ali khan umar ali khan alam sher ayub parwez khan abdur rauf gulzada wali dad latab telawat khan saeed rehman busra bibi sajad ali ajib ur rehman gul akbar gul rehman hrbab rehman muhammad rasoopl chammay muhammad shah akbar husain abdul qayum sarash khan samanullah muktyare Sartaj Raj mohammad Gul nazir Fazal hadi zarshad alam sher imtiaz ali nisrullah gul niyaz naqsh barg aqal amin m islam gul shan sajid anwar talwat shah afzal noor nabi jano biibi said alam fazal raheem nasreen mir nawaz khan

aman malik noor dad janus habeeb mumtaz khan raheem shah akbar khan sahib gul razi khan bachs gul rahim din hanef khan quresh munir khan bahadur khan majeed khan jamroz shah sawar muhammad amin feroz bahadur khan sabzali mujahidin alif dad gulab raza k han anwar khan zeb farzan ali wali muhammad gul roz anwar khan anwar khan abdul ghafoor taj mohammad muhammad rafiq ghlam hussain sayed younas enzar gul atar din zari dad khan Por dil M.akbar Mohammad nazir Zabardast shamshad shamshad abdul muqtadir mir dir gul sadbar gul sadbar noor din m gul hukram gul roz sardar mir nawaz haji murtaza hayat mir wazar khan m alam abdul wahab fazal raheem sarfaraz khan

129-85-210314 16101-1211815-9 16101-1680936-1 16101-2650855-9 16101-1289114-1 16101-1592359-3 16101-1173914-7 16101-5425248-1 16101-4837351-1 16101-5426748-9 16101-6266485-1 129-38-536002 16101-2243016-1 16101-4374502-1 16101-8652095-5 16101-8709985-5 129-90-570989 16101-1144547-5 16101-9572310-7 16101-5620434-3 138-56-040129 16101-9915269-9 16101-3121539-7 16101-3257474-3 16101-0538653-1 16101-1230587-5 16101-1264382-9 1610113360948 16101-5966152-5 16101-2022026-3 16101-8767267-5 16101-12579817-7 16101-1241240-7 16101-1506838-1 16101-1264952-2 16101-2309491-9 16101-9918968-9 16101-2765383-5 16101-1266579-9 16101-2245138-3 16101-037582-5 16101-825579-9 16101-1539291-1 161010-7311011-7 16101-19184450-1 16101-8080780-1 16101-9605529-1 16101-27883895 16101-8503591 16101-11837369 129-61220617 16101-60876757 16101-82890563 16101-74439242 16101-28340167 16101-38868825 16101-5140337 16101-12563419 16101-61648585 16101-01213536 16101-12477025 16101-12477023 16101-11586930 16101-6743745-9

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male

1/1/1962 1/1/1967 1/1/1959 20-6-1963 1/1/1975 1/1/1968 1/1/1974 1/1/1986 1/1/1963 1/1/1938 1/1/1965 14-5-1977 1/1/1966 1/1/1988 1/1/1967 1/1/1984 15-12-1970 1/1/1946 1/1/1960 1/1/1972 5/9/1952 1/1/1971 1/1/1947 1/1/1960 1/1/1968 1/1/1970 1/1/1978 1/1/1966 1/1/1969 1/1/1962 1/1/1965 1/1/1959 1/1/1970 1/1/1963 1-1-19555 5/4/1976 1/1/1959 8/2/1984 1/1/1940 1/1/1984 1/1/1963 1/1/1963 1/1/1980 1/1/1962 1/1/1968 1/1/1968 1/3/1973 1/1/1970 1/1/1961 1/1/1968 1/1/1960 2/3/1977 1/1/1984 1/1/1960 1/5/1978 1/1/1966 1/1/1967 1/1/1966

1/1/1973

ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646

5844 5749 7358 3775 6041 5421 5865 6087 5703 5679 5678 5417 5754 3798 6063 6035 26159 26152 6040 07249 05829 06179 05463 05354 05450 05862 03703 91144 06086 05415 91152 92335 90973 90965 92273 05609 05745 04772 05518 07336 06088 07321 04026 05613 4781 4751 4838 4812 5704 8305 8284 4841 4845 91137 91176 06570 08405 08435 07471 06236 07477 07456 06226 07314

mehraj muzamil shah taj nabi jamil salih muhammad safdar shah sad afsar shah noor wali khan hakeem bashir muhammad zahir mohammad iqal shah rahul amin shamshar zahir shah imtayaz ahmad gul ashrif gul arzoo jan Abdul mateen Khan zeba bibi Mustaqim khN Naeem Sayed Javed khan Nisar Zar farosh Ajmal khan Ajmal khan Naiz Mohammad Hazrat bilal Hussain Mohammad ali Humayun Mir alam Ali zaman Walayat khan Mewa din Mukhtaja Dilarma Abdul samad Mohammad karim Zafar gul Noor shad Jahanzeb safdar ali afsar khan sher aman azeemkhan ahmad gul safdar khan bakht zameen lal zada malik aman Younas Sarbiland Rehmat Shah Zorawar Khan Nomeer Khan Subhan Nabi Noor Rehman Farooq Khan Said Alam Khan Muhammad Irshad Ehsan Ullah

ata muhammad nawab shah abdul qadir gul zarin naz parwar nawab shah saeed akber zargin shah mukaram khan dost mohammad dost mohammad namdad noordin waris khan qadeem shah essa khan mohammad gul ameergul nawas khan Ali Haider Gul roz Bahadur khan Mian Sayed Zar nosh Amir mohammad Sher gul Amni malik Auran Shah Abdul kabir Amin ullah Abdul ghafoor Mira khan Karim khan Hakeem khan Shah zaman Hazrat yousaf Noor din Mir Mohammad Raj mali khan Gul faroz Abdul karim Akbar ali Shamshad Ali khan khani ullah mir qalam khan faqeer shah said akbar syed gul akbar khan abdul hanan gul zada inayat khan Waris khan Sardar Muhabbat Shah Sargand Sargand Abdul Aziz Abdur Rehman Murtaza Khan Muhammad Alam Ameer Khan Pir Shah

16101-9530983 16101-5884251-3 16101-8626696-5 16101-1174416-7 16101-5964062-5 16101-3391933-7 16101-7082166-9 16101-6432037-5 16101-1281024-7 16101-1218014-3 16101-3325638-9 16101-9873618-7 126101-5704308-5 16101-9873618-7 16101-5600247-9 16101-5600247-9 16101-1403016-7 16101-0152778-3 16101-0191686-2 16101-127609-5 16101-3774999-6 16101-1841533-3 16101-76109-3 16101-7454922-9 16101-1924679-5 16101-5518190-1 16101-0326305-3 16101-9642065-9 16101-71973915 16101-9989424-9 42401-8438939-1 17201-8443098-9 16101-7556854-3 16101-2520666-9 16101-5818181-5 16101-1955715-5 16101-1470997-9 16101-1204406-9 16101-8475333-0 16101-1286998-7 16101-1162546-3 16101-0613069-7 16101-9615979-5 16101-1227983-1 16101-6620836-9 16101-1281266-9 16101-1823809-7 129-53-537257 16101-9660950-5 16101-1284604-5 16101-5726164-3 16101-9232917-9 16101-5617182-9 16101-3238514-5 16101-10157612-3 16101-12603291 12979955068 16101-72574971 16101-13470777 16101-63758909 16101-96267511 16101-12477025 12981985143 16101-62456227

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

2/6/1967 1/1/1963 1/1/1970 1/1/1958 1/1/1971 1/1/1967 1/1/1935 15-3-1979 1/1/1968 1/1/1967 1/1/1960 1/1/1960 18-9-1966 1/1/1986 1/1/1947 1/1/1981 1/1/1943 1/1/1959 1/1/1965 1/1/1962 1/1/1975 1/1/1972 1/1/1983 27-12-1957 1/1/1976 1/1/1984 1/1/1975 2/6/1980 1/1/1985 1/1/1985 1/1/1972 1/1/1968 1/1/1969 1/1/1962 1/1/1951 1/1/1960 1/1/1961 1/1/1982 1/1/1970 1/1/1981 1/1/1965 1/1/1982 1/1/1968 1/1/1980 1/1/1970 1/1/1953 1/1/1935 1/1/1979 1/1/1965 1/1/1964 1/1/1970 1/1/1983 1/1/1952

ghala dher new new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher new ghala dher Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new babo banda babo banda babo banda babo banda babo banda babo banda babo banda babo banda babo banda babo banda babo banda Form Korona Form Korona Form Korona Form korona Form korona Form korona Form korona Form korona Form korona

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710

06232 06241 07481 06229 06243 07472 07484 06240 07448 4921 4882 4756 6615 4025 26067 6519 6674 4956 4944 6632 4649 4649 6874 1392 26140 6059 6202 6206 6170 5879 5875 5701 5861 5677 4030 5322 5418 6220 90956 91158 19194 19113 19110 19107 07410 90966 91191 91151 91139 06186 06205 05851 07266 07228 07226 07256 06082 06048 01849 07240 06046 06051 07226 05901

Shaukat Ai Gulab Noor Khan Muhammad Saleem Noor Hameed Fazal Raheem Ahmad Nabi Naigmat Khan Fazal Kareem Afzal Shah lal johar fida muhammad aziz ur rehman mirgul fateh khan payu shah ali khan farman ali shafi ullah fejmeer khan toheed khan khan wazi mir aman Abdul Wahab rahmat agdad khan taj mohammad akram khalil wasil khan mokhtar amin aman khan gul dad siraj mohammad rozee khan batzari gul paris shah zaman Bushra Hukam khan Inam ullah Zenab Gohar Rawil khan Naywata Sifat gul Kifayat Ijaz ahmad Masood jan Zareen khan Abdul qayum Rab nawaz Sham ul hadi Aman ullah Rais khan Javed gul Qimat khan Fazal Rehman Raiz Inyat ullah Subhan ullah Raj mali Sher Rahmam Ali sayed

Gul Akbar Gul Akbar Amir Khan Sami ullah Abdul Wahab Abdul Aziz Amir Khan Abdul Wahab Haji Murtaza Khan dilawar umra khan gul rehman nawar khan abdul manan farid zada kareem khan kareem khan hayat ullah sardar khan miram khan dilawar khan zaman Ghulam Husain shahkir ullah nawab mebo ullah zareen nazeer hukam khan dhiranay hakeem mukram zar dad khan dots muhammad pir mohammad azeem din sardar amir nawab Irfan Rustam Ghani ullah Mir salm shah Ismail Nawas khan Hazart umar Sawb gul Insar ullah Gul roz Por dil Nazir khan Sarfaraz Anwar Dorani Marif ullah Umat shah Rahman gul Umat shah abdul Mumtaz Khan Ajab khan Azam khan Chamnnay Khan Sayed

16101-12413375 17201-81826843 12983985144 16101-95243823 16101-12477023 16101-13376727 16101-47993615 16101-15008175 16101-12563419 16101-1210975-7 129-68-211973 16101-7236305-7 16101-3063942-5 16101-1297462-9 16101-7312549-5 16101-1308111-7 16101-5576748-5 16101-70459965 16101-12141136-5 16101-0336818-3 16101-1209065-9 16101-5687454-3 16101-76978415 16101-216791816 16101-86791816 16101-69196315 16101-60530625 16101-39565715 16101-22415665 129-88694579 16101-98963141 16101-40837003 16101-33732643 16101-12180213 16101-15511955 16101-53323328 16101-46047717 16101-12476977 17201-237719-4 16101-2242298-1 16101-1554863-1 16101-6335175-8 16101-10284464-3 16101-1143757-3 16101-1164495-4 16101-1184557-5 16101-244008-8 16101-0737427-3 16101-4799713-3 16101-6840395-9 16101-5736177-3 16101-40766386-3 129-5953733-4 16101-1600888-8 16101-9050525-9 16101-6508833-1 16101-3867834-5 16101-7295691-7 16101-1493348-9 16101-1153595-7 16101-1632877 16101-399576-6 16101-12149220-5 16101-6514973

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1964 1/1/1968 8/2/1973 1/1/1969 1/1/1959 1/1/1975 1/1/1972 1/1/1957 5/6/1971 1/1/1971 1/1/1970 1/1/1961

1/1/1987 1/1/1974 1/1/1990 1/1/1984 13-04-1978 1/1/1972 1/1/1956 4/10/1965 1/1/1972 1/1/1971 1/1/1959 1/1/1951 1/1/1965 1/1/1974 1/1/1955 1/1/1972 1/1/1960 1/1/1972 1/1/1957 1/1/1976 1/1/1972 1/1/1978 1/1/1985 1/1/1970 11/1/1980 14-01-1971

Form korona Form korona Form korona Form korona Form korona Form korona Form korona Form korona Form korona sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai sowkai khali rokhan Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

711 712 713

90958 06147 05576

Fida mohammad Sher bahdur Naiz ali

Abdul qabeer Sodaghar Gul din

16101-6978689-3 16101-12969668-1 16101-2250719

Male Male Male

1/1/1973 1/1/1978 1/1/1965

Ghala dher new Ghala dher new Ghala dher new

Mardan Mardan Mardan

Kander
S.No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Poverty Score Card No.
9553 7731 7822 8722 8775 8730 9401 9391 8706 9399 8746 8747 9397 7941 7908 5136 7020 5289 5214 7056 9411 25972 7060 6443 5195 7093 5300 5224 5240 5168 5210 7132 5180 92160 5194 5119 5260 5267 7049 6983 5233 7013 7162 5263 7018 5166 6986 6962 7171 6959 7152 5224 5134

Name of CO Member
farooq ali wasil khan khalid khan meher gul moh shah ameer nosh moh saeed sabir shah basher ahmad mohboob rehman malik aman rahman ullah umer gull kamdar khan sawar khan maroof khan aurang zeb fida mohammad m iqbal hamesh gul shamsul arefeen fazal mabood hush lesan jehanzeb ras khan gulseyar khan said kamal amanat khan khan sahib jan bahadar alam sher noor ul haq gul ameen Arshula Sajid Ali Wahid Ullah Said Ur Rahman Faqir Gul zar ali khan shazar m hayat shah mohammad qadir khan ghulam hussain yousaf khan m nawaz bakhtiyar qeamat shah raqida nawar khan niaz ali amanat khan shah iraq

Parentage
afredi khan m.ameen dindar khan habib gul dorany gul zada dherany zaman shah habib rahman freed gul hamaish gull ahsan ullah azeem ullah fordil khan ajon khan nausher khan hanif gul rasool khan m aftab rahim gul gul bahadar fazal ghafoor mir said dalil khan bacha gul namdar khan faqir zaman umra khan umar khetab sher bahadar nasr ullah sami ul haq rehman jan Saad Khan Minhaj Najeeb Ullah Haji Akbar Haji Akbar nafa dullah khan zaman m rafiq adam khan rahim khan tawab m janab guldar khan kane zaman awal shah maroof khan rahim shah sherin umra khan iqbal

CNIC No
16101-7473649-7 16101-11706061-5 16101-6468161-5 161011273203-1 161010705899-9 161010610581-3 161015967104-5 161011366984-1 161011283797-5 161011564158-5 161011232423-7 161011228307-7 161019045920-7 16101-9597911-1 16101-3002611-5 16101-11590295 16101-63876551 16101-11421159 16101-12817573 16101-74724939 16101-30444673 16101-11513677 16101-05699197 16101-57816215 16101-81044649 129-80882255 16101-91228939 16101-46106129 129-0430489166 16101-62540943 16101-12047539 16106-12157317 42501-30062057 16101-1162731-3 16101-3470309-5 16101-1116497-9 16101-1211765-7 16101-755061216101-85737227 16101-58698029 16101-12982087 16101-11329799 16101-41162517 16101-54487177 16101-67754425 16101-17572053 16101-63427233 16101-14384409 16101-85791944 16101-76936289 16101-5687304 16101-46106129 129-72399824

Gender
Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male

Date of Birth Village
1/1/1974 1/1/1958 1/1/1966 kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim qasim qasim qasim qasim qasim qasim qasim qasim qasim qasim qasim qasim qasim qasim qasim

Region
Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

1/1/1970 1/1/1969 1/1/1961 1/1/1947 1/1/1984 1/1/1969 1/1/1952 1/1/1946 1/1/1953 1/1/1956 1/1/1943 1/1/1947

1/1/1966 1/1/1966 1/1/1986 1/1/1926 1/1/1944 1/1/1958 1/1/1958

1/1/1958 1/1/1966

1/1/1965

1/1/1972

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

7139 5091 4346 4371 4375 4375 4369 3971 7878 4355 7914 25904 709 7104 3112 7127 7126 7103 7109 7123 7101 7100 5024 3981 4376 5197 7939 25968 7995 7823 8849 9498 9492 9512 9491 8015 9566 9581 8599 7730 7732 9462 8832 8854 8776 25919 9384 9480 8911 8676 8662 6263 8614 6381 8601 8597 8666 8579 8616 8587 8580 8617 6377 6374

haroon fawad ali muhmmad kaliq said bachan tawas khan latif khan fazal rasool ali rahman mumtaz sher dad khan hazart khan khlid khan shab zada gull zada gull taj Juma gul sardar khan zada sirtaj adbul baqi hameed khalid Sayed Muhammad Taj Muhammad Saheb Zada Wasal Khan noor moh jamroz khan meher gul zaman shah sartaj asghar khan dawaish zahir nosh habib ul haq bahadar khan nazar gull khalid khan fazal amin asim khan shakir ali sher wali khan mustamir shah abdul rashed mahfor shah muh anosh abdul malik mirtalab sanobar waris khan insan ullah nazir gul wahid ullah misbah din sarwar khan misri khan sher mohammad hameed khan m islam liaqat m razzaq rooh ul ameen khalid khan arab khan

khan zaman bakht zamin abdul kaliq sadbar shah afzal khan afzal khan gulam rasool muhmmad jan shah gull m. naroz umer khan azad khan shah zada shah zada shab zada Amin gul m,jan shah zada gull zada gull khan shab zada shab zada Seda Jan Taza Gul Yar Khan Kale Khan essa khan sardar khan habib gul qabit shah ajab gul taj malook muh quraish ameer nosh noor ul haq rahmanullah azeem ullah kapoor khan moh yousaf ali khan moh siar bahadar khan mumtaz ali shah dildar khan abdullh shah hashtam nosh fazal rabi faiz talib sadbar sarfaraz khan imran ullah libab gul rehman ullah rahman din itibar khan allah dad qadar mohammad m razzaq m yousaf hasan khan m ishaq m yousaf allah dad nawar khan

16101-03184993 16101-70403089 16102-230337-7 129-92-074423 16101-7969263-9 129-6332917-7 16101-2902394-5 16101-4383495-7 129-9138239-0 16101-1253499-9 1297224292-0 161015898894-5 16101-1233633-3 16101-1233625-7 16101-1233622-1 1610105573429 1610111616057 12990723564 16101-1233637-1 1610175750103 16101-6033205-4 16101-7546006-9 12955100745 Nill 16101-1445247-5 16101-1285476-9 16101-6834278-3 16101-13609491-3 161011273203-1 161012651471-1 161012628238-5 161011273504-3 129623757-5 425011603074-7 161019863104-7 1610126879-4 161014952160-7 161016579046-9 1298566640-8 161010819889-9 161015839084-5 1298822902-2 161016182230-5 1610192490650-9 161012240359-9 1610192496509 16101-1074853-3 161012243144-7 161018790056-7 16101-12439575 16101-32513567 16101-49702235 16101-61536351 16101-112813759 16101-6183013 16101-12908857 16101-5328749 16101-19692069 16101-56848447 16101-12513671 16101-38103375 16101-24073017 16101-12908865 129-87176104

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1984 5/22/1905 5/27/1905 1957 1975 1966 1957 1963 6/5/1972 1/1/1970 5/3/1905 5/7/1905 1974 1970 1968 1971 1968 1967 1986 1982 1971

1/1/1965 17/11/1956 13/1/1965 12/3/1951 1/1/1966 1/1/1971 20/11/1975 1/1/1969 1/1/1982 2/2/1941 1/1/1968 12/10/1954 15/5/1954 5/10/1967 1/1/1969

qasim qasim Gareed ababd Gareed ababd Gareed ababd Gareed ababd Gareed ababd Gareed ababd Gareed ababd Gareed ababd kandar kandar sehzada killi sehzada killi sehzada killi sehzada killi sehzada killi sehzada killi sehzada killi sehzada killi sehzada killi sehzada killi sehzada killi sehzada killi sehzada killi sehzada killi kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar Amankot Sharif abad Sharif abad Sharif abad Sharif abad Sharif abad Sharif abad Sharif abad Sharif abad Sharif abad Sharif abad Sharif abad Sharif abad Sharif abad Sharif abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

6368 8675 6373 8610 8602 5193 8605 8586 6260 8585 6378 92234 94735 92235 8591 8595 4472 6252 6265 8596 9011 8615 8664 8598 6251 9010 92235 8594 6376 6369 9572 9475 9466 08003 08735 08723 07738 08828 07750 08833 08805 09517 07969 07847 09470 08917 08930 08954 08936 08939 07969 8844 7919 7797 8937 8949 8958 04446 4433 43929 4477 4467 4453 4420

sher mohammad mukaram khan murad khan hamid khan ibrahim aziz rehman rukhsar ali tilawat shah mir hasham Fateh Rahman Umar Khan Faheem Khan Muhammad Tariq Zar Wali Wazeer Mohd Javid Khan Mukamil Khan Imran Ullah Dolat Khan Amrez Khan Husnu Wahab Kamresh Khan Israr Mohd Meer Zaman Mawas Khan Noor Rahman Hazrat Hussain Aitbar Khan Ikram Ullah Said Khan muslie khan minazir khan khayal moh muhammad shakeel muhammad ghufran rahim khan Sharif Khan zahir ali humkam khan muhammd ishaq fazal hakeem abdul jamil noor jamal zarfarosh nazir rehman qisar khan manaras raheem khan wakeel gul naras noor jamal dildil khan m.rahaman fayeer khan ajmal khan taj wali gulsher khan sher zaman ali rasool jan wali khan sayad mohmmad siraj habib jan naeem khan

syed khan baudin nawar khan allah dad wahid ullah itibar khan azeem ullah hassan khan rosham khan hassan khan Nawab Khan Gul Khan Zarif Khan Shah Zaman Haji Mohd Aladad Khan Zamin Atta Ullah Rosham Khan Shan Baz Khan Wali Ullah Fowjon Khan qadar mohammad Gul Ghani Faiz Talab Musafir iltaf Gul imran ullah Atta Ullah Faiz Talab mera khan khewa din abdul moh muhammad taj meer ahmad zareen mirza abbas badar khan muntazir abdul hanan sanoo khan musafir khan suhbat khan azeem ullah waris khan dindar khan mawadin mira khan mawadin mawadin suhbat khan sher dil sher dil khalil rahman sher zada halay dar wali gull abdullah jan mula jan gul zada malag kachkol abdullah jan khalil

16101-12908787 16101-0873773 16101-12908843 16101-12908950 129-01720630 12-76413543 16101-11468615 16101-12518640 16101-435652037 16101-1251363-9 Nill 16101-7625337-1 16101-8272626-7 16101-2836934-9 16101-3390755-7 16101-5275928-7 16101-1293031-7 16101-1145582-1 16101-8093828-1 16101-5504043-1 16101-9870239-1 16101-1278125-3 16101-6069278-9 16101-6944664-7 16101-8096461-3 16101-1277704-1 16101-8853249-7 16101-5033070-9 16101-1149945-1 16101-1290872-9 161014836039-1 161014325870-3 161014531322-7 16101-58008587 16101-73992459 16101-84112307 16101-57881090 16101-1243894 16101-8651553 17301-18035647 1299275664 12990176035 16101-11243193 16101-97506589 16101-71653955 16101-02881897 16101-07223251 16101-40511671 16101-07223251 16101-95956467 16101-11243173 1299350619-7 161013364019-5 161018812090-7 12973637792 16101-3531777-3 16101-2763566-9 12990508291 16101-5200694-5 16101-1244634-1 16101-1352290-5 16101-1217826-1 16101-1244598-4 16101-1274863-5

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

13/2/1973 1/1/1965 1/1/1970 1/1/1973 1/1/1981 1/1/1976 1/1/1981 1/1/1972 1/1/1975 1/1/1975 1/1/1966 1/1/1978 9/3/1964 1/1/1971 1/1/1988 1/1/1968 1/1/1970 1/1/1979 1/2/1981 1/1/1969 3/7/1965 12/1/1966 1/1/1983 7/12/1975 1/1/1953 1/1/1956 1/1/1970 12/6/1952 1/1/1963 1/1/1950 15-9-1975

1/1/1928 1/1/1947 1/1/1953 1/1/1953 1/1/1977

1954 1956 1972 1977

sharif abad sharif abad sharif abad amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah amir ullah kandar kandar kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar kandar kandar kandar kandar kandar kandar Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad

Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

4331 4487 4458 4427 4439 4429 4448 04467 04453 04420 04438 04431 07837 4437 4485 4462 4422 4442 4425 4474 4447 6302 06987 04482 06305 04433 04329 04477 4470 25989 7907 4423 95151 4486 4445 4481 4412 4434 4454 4414 4409 25881 6307 6304 4475 4475 4443 5276 6955 5235 671 6982 6984 5281 7871 7015 6978 7164 6963 7011 7019 5132 7012 7777

khan mohmmad hazrat usman abdul malik ameer mohmmad khan shah zaman noorull amin gul zaman sirtaj habib jan naeem khan dost muhammad yar khan zaida noor zaman mahmmad nabi rahmat ullah noor mahmmad ghani rahman moh rasool taj mahmmad abdul rahman fazal malik shah wali shaukat ali jelan khan ali rasool jan wali khan sayad muhammad Wakil Khan Muhammad Jan Amin Khan sartaj Zaref Khan Muhammad Ismail Gul Rahman Muhammad Kareem Rooh Ullah Usman Alamzeb Misri Khan khan mohmmad Juma Khan Sultan Muhammad Shams Ul Qamar Sher Muhammad noor zaman Gul Rahman raz mohammad bacha khan amjad ali rawail sher sanam siyar khan alamgir noor zaman ghulam hussain zolkaf sherdil fazal qadir muslim khan mutalab gohar taja zakir hussain gulfaraz

said ahmad gulam rahani wali jan khalil abdullah jan mohmmad din abdullah jan kachkol abdullah jan khalil rehman muhammad raheem meer zaman fazal shah abdullah jan taza gull hazrat hussian kahlil darwish khan khaili khan mohmmad habib rahman fazali mula sher ghani khan muhammad ghulam said mula jan gul zada malang Sher Zaman abdullah jan darwish khan Ghulam Muhammad Mashooq Wali Khan darwish khan Juma Khan Babu Wali Khan Darwish Muhammad Yousaf Akbar Ali Dilawar Khan Jelan Khan Fazle Raheem Sher Zaman abdullah jan darwish khan sami ul haq mir akbar minhaj karim khan mir sanam karim khan gulzar nawar khan m ishfaq ghuncha gul abdul hakim asrar ud din buland khan sanobar shamsher m hussain sahib zada

1610112425733 16101-15896245-1 16101-1244646-3 16101-1274860-1 16101-1242495-1 16101-6545248-5 16101-1244516-0 16101-12178261 16101-12445989 16101-12748635 16101-49118871 16101-14991337 16101-11428640 1297508294 16101-1288017-1 16101-0310279-5 16101-1274855-1 16101-1242548-5 16101-1218456-5 16101-1244602-7 16101-1242581-7 161011-124490-5 15702-24873627 16101-82875283 16101-93335313 16101-52006945 16101-12446341 16101-13522905 16101-1219533-1 16101-3518564-5 16101-1242551-7 16101-1244641-9 16101-4382881-1 16101-1242586-3 16101-1231059-9 12960047892 16101-5644729-1 16101-1877685-5 16101-1178568-9 16101-2788322-9 16101-8572505-9 16101-5704387-7 16101-8441699-1 Nill 16101-1219534-1 1290750508294 16101-1244582-5 16101-1824450-7 16101-3060828-3 1610111801777 16101-1877691-1 16101-3371257-7 16101-1125397-9 16101-1282834-1 16101-3558603-1 16101-3869858-3 16101-1265617-3 16101-9494249-9 16101-7999983-5 16101-1125136-3 16101-1637294-3 16101-1124823-9 16101-1124829-9 129-88093823

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male

1969 1964 19360 1971 1/1/1970 1/1/1962

4/6/1958 1971 1971 5/3/1969 7/1/1967 1/1/1966 1/2/1982 1971

1977 1950 1976

1986 3/1/1981 1974 1955 1977 1943 1975 1947 1948

1/1/1974 1/1/1983 1/1/1958 1/1/1937 1/1/1979 1/1/1973

1/1/1969 1/1/1936 1/1/1966 1/1/1962 1/1/1961 1/1/1982 1/1/1970

Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim Qasim qasim qasim

Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali Wali

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

6986 5189 8686 6440 6453 452 6450 6438 6427 6428 6425 6451 6430 6433 6423 6446 6449 92208 92211 92210 92209 92204 6287 6290 6272 6286 92213 6283 8684 8687 6257 92225 6246 6294 6273 6291 6363 6340 6333 6270 6274 6292 6347 6365 6361 8688 6360 6248 92227 9024 8966 8972 9025 9021 8974 8969 9015 8971 8979 8975 8576 8871 6447 92229

bakhtiar jan muhmmad lal badshah wali khan faqir khan lal muhammd hamid raza imran khan arshad ali mumtaz ali M. Wahab Ali Akbar Khalid Khan Qadar Gul Umar Daraz Dherany Jehangir Ghulam Muhammad Sher Ali Malki Aman Meer Aman M. Saleem gul akbar tawas khan umar farooq Itbar Gul Mukhtiar Khan M. Saleem Raiz Khan Akbar Gul Kiramat Sajjad Yaqoob Bacha Umar Tufail Parwez Shamsul Wahab Jehangir Shamsul Rahman Anwar Khan Iqbal Shah ilyas Shamsul Qadir Ali Said Khanawada Khan Said M. Ibrahim M. Sher jangriz khan akbar ali m ayaz wahab ali mukamil khan lerat khan sherwali khan m ali mir afzal naeem khan abrar khan gohar ali rajwali khan samina Muslim Zada

khan zaman saida jan sher namdar khan musafar khan yar muhammad rozil khan makamal khan ajab gul rizwan ullah Alaud Din musafar khan Dherany Rahman Gul Haji Muhammad Hikmat Khan namdar khan Rooh Muhammad Naseem Naseem Arsala Khan Rasool Khan syed akbar shehzad gul umar farooq Ashraf Gul Nawab Khan Faqir Muhammad Ghulam Nabi Taza Gul Zaman Shah Lajbar Khan Mafthuddin Sher Gul Toor Khan Sher Gul Ahmad Gul Ghulam Rasool Mahboob Said Afzal Toor Khan Umar Shah Muftahuddin Muftahuddin Umar Said Taza Gul Umar Said Abdul Wahab Gul Ghani abdul ghaffar m israr sarfaraz khan abdul ghafar karam khan mira khan kaim khan mira khan karim khan karim khan allah dad sahib zada awal dad qaisar khan Hazrat Younas

16101-63427233 16101-7225461-5 16101-11516085 16101-62160867 16101-117031061 16101-13410065 16101-26554013 16101-27989455 1611-71244243 16101-06867527 16101-1236210-9 16101-0229071-1 16101-1028747-7 16101-8042922-1 16101-1236738-7 16101-9349554-1 16101-6860084-5 16101-8840942-7 16101-3689538-3 16101-6982391-9 16101-1849757-1 16101-1243770-5 129-5467152 16101-6926119-1 16101-01891249 16101-4854970-3 16101-1271138-7 16101-4712138-3 16101-6430744-1 16101-1821627-1 16101-0385363-5 16101-0378280-7 16101-4342613-3 16101-1159441-7 16101-0237378-9 16101-1160666-1 16101-1280068-9 16101-1215679-5 16101-2981993-9 16101-6796758-7 16101-5623565-7 16101-7226154-5 16101-9895642-9 16101-5286233-7 16101-8200002-5 16101-6495651-3 16101-2909484-7 16101-9339168-5 16101-8643983-5 129-66454679 16101-1211800-7 161017016823-9 16101/24699825 16101-45992287 16101-89955085 16101-24322165 16101-87159231 16101-42033845 16101-54719985 16101-7466571 16101-818156531 16202-09400769 16101-1311107454 16101-8906570-5

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

qasim 5/19/1905 1/1/1974 1/1/1977 2/1/1977 1/1/1953 1/1/1973 1/1/1986 1/1/1973 1/1/1971 1/1/1972 1/1/1977 1/1/1979 1/1/1971 1/1/1961 1/1/1941 1/1/1982 1/1/1970 1/1/1957 1/1/1965 1/1/1967 1/1/1966 1/1/1975 1/1/1984 1/1/1964 1/1/1976 1/1/1967 1/1/1977 1/1/1973 1/1/1981 1/1/1967 1/1/1972 1/1/1979 1/1/1980 1/1/1975 1/1/1967 1/1/1975 1/1/1975 1/1/1976 1/1/1946 1/1/1972 1/1/1977 1/1/1972 1/1/1978 1/1/1980 1/1/1967 1/1/1986 14/4/1966 1/1/1973 1/1/1972 1/1/1972 1/1/1975 1/1/1953 1/1/1971 1/1/1963 1/1/1968 1983 1984 1969 1961 1973 1974 Amir Khan kali chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat chan chanokhat Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Amir khan kalir Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373

92233 8976 8894 8893 8899 8891 92228 9019 8970 8896 9018 8860 9027 8870 9016 7029 9583 7006 7047 05740 05101 5145 5088 5241 5250 05138 05248 07157 5247 07158 5149 5142 7156 5246 25861 94738 07099 07104 03112 07117 07126 07127 07103 07109 07123 07101 07100 91996 92116 5053 7115 5070 7102 5050 5150 5253 5069 92119 8044 8046 7831 7155 4364

Zafar Ali Aladad Farhad Ali Imtaiz Khan M. Nawas Maqsood Ali Zard Ali Naiz Wali Kareem Khan Sher Nawas Naveed Khan M. Ali Zarnosh Zafar Ali Zahir Ali misal khan amin ullah nobat khan latif khan fazle raziq iqbal shah Gulab Khan Muhammad Amin Ali Akber Zareen ghani rehman muhammad anwar abdul khaliq mira akbar larif khan Hazrat Usman Yaqoob Muhammad ilyas Khan Shams Ul Rahman Sher Mohd Javed shab zada gul zada gul taj roze khan sardar juma gul khan zada sitaj abdul baqi hameed khalid Gul Bacha Naseb Rawan Muhammad Farooq Zahir Taj Ghazan Khan Amir Zada Said Wali Sabzali Habib Rahan Abdul Akber Saeed Bacha Ghazi Rahman nabshah s.mohmmad mumtamim shah zaman shah atibar shah

Muhammad Gul Maien Dad Ali Haider Misal Khan M. Noshad Ghulam Sarwar Qalar Din Gul Barg Muzafar Din M. Noshad Ala Dad Ghulam Sarwar Gul Barg Ghulam Sarwar M. Qadir gul karim hukumat abdulllah zafar khan gul badin gul badin Mashooq Usman Gul Fazle Akber Muhammad Hakeem toti rehman muhammad akbar gul badin muhammad akbar toti rehman Karam Khan Taza Gul Ali Qadar Toti Rehman Sham Mohd Ikram Khan shehzada shah zada shab zada abdul akbar muhammad gul shah zada gul zada gul khan shab zada shab zada Lal Bacha Hakeem Said Muhammad Gul Zada Abdul Ghafoor shah zada Noroz Khan Imam Sharif Imam Sharif Asfar Khan Ghulam Udin M. Shreef Khan laiq shah sher moh zaman shah iqbal shah skindar shah

16101-5868699-9 16101-4033066-7 16101-7918634-9 16101-9476777-1 16101-9946686-5 16101-1420325-3 16101-12038800-7 16101-1283960-7 16101-9906278-7 16101-9947731-5 16101-9786969-3 16101-0717314-5 16101-6460938-1 16101-5973815-7 16101-279442 16101-11164949 16101-50654163 16101-0390138 16101-8443707-9 16101-12443295 16101-58839061 Nill 16101-8362062-5 16101-1222983-5 16101-7756892-3 16101-2643761 16101-12229557 16101-39044437 1610101319611 16101-12446085 16101-9686986-7 16101-8739836-1 16101-3589452-1 16101-5818847-1 16101-1147573-7 16101-9884184-3 16101-12336333 16101-12336257 16101-12336221 16101-11455729 16101-11616057 16101-05573429 12990723564 16101-12336371 16101-25750103 16101-60332059 16101-7560069 16101-5674110-9 15704-9312812-5 16101-6002526-9 16101-5724499-1 16101-4559949-9 16101-6565780-1 16101-8965796-3 16101-2826579-1 16101-0747332-4 16101-1145575-9 17301-1501050-9 16101-3059766-9 16101-9466880-5 1296850625-3 16101-1121487-5 16101-407398-9 129-15508328

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1974 1953 1971 1983 1967 1977 1961 1964 1941 1977 1981 1982 1953 1975 1/1/1960 1/1/1957 1/1/1960 24-7-1967 1963

1962 20-7-1965 1966 1962 11/3/1966

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1951 1/1/1981 1950 1954 1974 1974 1968 1970 1971 1968 1967 1986 1982 980 1978 1971 1983 1981 1961 1979 1975 1982 1942 1977 1983 1/1/1984 1/1/1968 1/1/1968

Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Gadbano kali Qasim Qasim Qasim Qasim Shago kali Shago kali Shago kali Shago kali Shago kali Shago kali Shago kali Shago kali Shago kali Shago kali Shago kali Shago kali Shago kali Shago kali Shago kali Shago kali Shago kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali Shenzada Kali barfa barfa barfa Talao Talao

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437

6244 4328 4498 4540 4396 4338 4334 4393 6327 4391 6320 9397 433723 6315 4539 8914 6310 4494 4325 6383 4500 6391 4492 4541 4506 4501 8753 6330 6339 6338 05157 05154 92111 92112 25853 25873 25856 17506 4430 25864 5137 4386 4531 4528 4529 4516 4381 4384 4388 4524 9471 4517 25874 4535 4381 4384 25972 4519 5108 9415 5181 5182 5186 5185

sher bahadar ghullam habib husin moh ahsan moh misal khan baktowar khan assdat khan bakhi mohmmad muhmmad iqbal din mohmmad shad ali Abdul wahab Lal Zaman Raz Muhammad Aslam Khan Iqbal Shah Inam Wazer Muhammad Israiy Jamshed Anwat Muhammad Zewer Shah Mumtaz Abdul Jabar Mumtaz Khann Gul Saeed Abdur Razaq Sher Zaman Sadiq Ahmad Haleem Jan Meer Muhammad Maner Khan Fareed Khan Kachkol Ghulam Hussain Shah Hussain Noor Khan Mohtaj Mumtaz Mohtaj Joher Ali sarfaraz habib ullah fazlekarem Rahmat ullah fazle jamel muh gull nazar gull liqat ali Mir Ahmad shah Khaista Rehman Rahim Ullah Zahir Shah Gul Jana M. Gul Nazir Gul Fazle Mabood Zarghun Shah Faiz Mohib Khan Gul Bahadur Muhammad Ibrahim Shah Ahmad Fazle Subhan Amir Muhammad

habib khan ghulam sarwar hayat moh din-mohmmad aslam khan nawab khan manwar khan gulam mohmmad habib khan gulam mohmmad mir zaman Haji Baber Nawaz Khan Sadat Khan Minhara Khan Ghufran Ud Din Abdur Rehman Siraj ghulam sarwar Stana Gul Mir Muhammad Bakhtawar Shah Muhammad Jan Manjour Khan Mashooq Khan Raza Muhammad Ajon Khan Bahadur Khan Alam Jan Raheem Gul Akram Khan Akram Khan Seda Khan Seda Khan Muhammad Ghulam Hussain Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Ikram bahdar khan akram khan abdul quam abdul quam akram khan nazar gul gull khan gull khan Zarghun Shah Gul Rehman akram khan Amer Nawab Sher Ali nazar gul Gul Khan Fazle Karim Dheran Shah Mohab Khan Sher bahadur Amir Muhammad Khan Zar Zameen Muhammad Khan Shamsi

1540192641123 16101-5556352-5 16101-3908481-9 16101-1240495-1 16101-1242507-9 16101-7454059-3 12954102337 16101-1199979-5 16101-6975540-5 16101-11180793-9 16101-223553581-9 16101-5020123-6 16101-5630405-6 12975946901 16101-1242561-1 161013461637-3 16101-4287444-5 16101-7482918-9 16101-9634575-7 16101-9299987-3 16101-9326235-1 16101-5846965-5 16101-1190414-0 12925100750 16101-0487289-1 12937287691 12958269503 16101-1298730-7 16101-1780872-1 16101-8239484-5 16101-96403107 16101-36541113 16101-5452321-7 16101-1244169-3 Nill Nill Nill Nill 16101-1244333-1 16101-5973002-7 42000-0462435-1 16101-1150785-3 16101-12999068 16101-1149682-9 16101-1149680-3 16101-1294081-9 16101-6428825-1 16101-1149672-7 16101-158989-1 16101-1164591-7 16101-7294720-1 16101-2058025-1 16101-1143284-1 16101-0269286-4 12966060016 16101-1496722-7 16101-1151367-7 16101-1586039-1 16101-9024193-5 16101-1126824-9 16101-6836977-5 16101-5299470-1 16101-1245805-1 161017795949-9

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1969 1969 1968 1975 1965 1/1/1970 5/6/1905 6/2/1905 1947 1945 1949 1980 1975 1979 1975 1978 1972 1945 1945 1939 1971 1978 1968 1985 1950 1960 1962 1961 1959 1958 1984 1961 1965 1963 1979 1981 13-05-1967 28-12-68 15-9-1975 4/3/1971 12/3/1965 1966 15-5-1924 1967 1978 1979 1979 1978 1959 1959 1941 1986 1946 1968 1985 1948 1957 1945

Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Talao Yousaf Kali Yousaf Kali Yousaf Kali Yousaf Kali Yousaf Kali Yousaf Kali Yousaf Kali Yousaf Kali Yousaf Kali Yousaf Kali Yousaf Kali zareen killi zareen killi zareen killi zareen killi zareen killi zareen killi zareen killi zareen killi zareen killi zareen killi zareen killi zareen killi zareen killi zareen killi zareen killi zareen killi zareen killi Bodil Abad Bodil Abad Bodil Abad Bodil Abad Bodil Abad Bodil Abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501

5069 7106 5189 5102 5072 5080 5019 5016 5187 5046 94713 94709 94711 8764 8789 8753 8752 8738 7785 8822 7783 8692 8725 7899 8918 8793 8801 7890 9410 8766 8697 7900 8763 9500 7828 8827 7847 8722 8696 7897 8706 8700 8794 9531 8811 8783 9522 8758 8815 9429 8689 9566 8776 7909 25910 8916 7910 7839 26208 8799 8701 7830 8043 7895

Said Bacha Fida Hussain Jan Muhammad Zakir Hussain Muhammad Ismail Gul zaman Sultan Muhammad Fath Gul Goher Ali Gul Bahadut Mushtaq Muhammad Zaman Farman Faqir Hussain Inam Ullah Abdur Razaq Khair Ullah Zartah Nabi Ameer Muhammad Ghani Rahman Lal Baz Bakht Taj Muhammad Israr Ghufran Ullah Abdul wahid Abdul Hameed Muhammad Fayaz Sher Aman Subhan Ullah Ali Rahman Sher Afsar Ibrar Ullah Niaz Gul Muhammad Rizwan Amin Ul Haq Goher Ali Zarfarosh Minhaj Pir Ahmad Shah Hayat Khan Bashir Ahmad Musharaf Khan Majbor Shah Masaud Khan Mushtaq Ahmad Ikram Ud Din Ali Askar Wahid Khan Sher Farzad Ali Habib Ur Rehman Nazar Gul Islam Ud Din Jehan Ali Fazal Min Ullah Fateh Khan Zahir Ud Din Lal Muhammad Murad Murawat Shah Dilber Shah Muhammad Hassan Murad Ali Niat Mat Khan

Ghulam Muhidin Zoran Ustad Saeeda Jan Amir Muhammad Khan Gulroz Khan Musky Rehman Saeed Muhammad Raheem Fazle Rehan Umar Dad Mohib Shah Zada Shed Muhammad Noor Said Zariq Ullah Ajon Khan Kifayat Ullah Malki Aman Roshan Khan Rozi Rahman Habib Ullah Habib Ullah Zar Ullah Wahid Ullah Ajon Khan Ajon Khan Hilal Khan Sher Muhammad Shamroz Khan Rozi Rahman Muhtamim Khan Kifayat Ullah Faqir Hussain Afsar Dad Noor Ul Haq Bahadur Khan Azeem Ullah Zari Dad Murawat Shah Adam Khan Habib Ur Rehman Farosh Khan Abd Ullah Shah Dilawar Khan Muhammad Alam Sana Ud Din Mughal Baz Airat Khan Gul Sher Khan Muhammad Kapoor Khan Azeem Ullah Sana Ud Din Abdul Sattar Saif Ur Rahman Sad barg Khan Salar Din Ali Ahmad Taj Maluq Abd Ullah Raheem Shah Faqir Hassan Said Rahman Adam Khan

173015010509-7 161011007691-5 16101-7225461-5 Nill 16101-1245794-9 16101-6861965-8 42407-18085991-5 16101-6482844-3 161013135003-7 16101-1301018-7 16101-1234001-1 Nill 16101-4050235-3 16101-9970836-3 16101-1228276-7 12958269503 16101-6258313-5 16101-1395289-9 16101-1150825-9 16101-1124617-3 12956335167 16101-3289495-1 16101-4246751-9 16101-1354339-7 16101-4472012-5 16101-8865904-5 16101-1247360-3 16101-7212297-3 16101-1226314-9 16101-1246321-7 12977813204 16101-1854562-3 16101-5394869-5 16101-1264121-3 16101-0125906-7 16101-2018863-9 16101-9750658-9 16101-11868813-7 16101-1156662-6 16101-0346336-5 16101-1283797-5 12988583454 16101-2240359-9 16101-1350721-1 16101-8802390-7 16101-1263853-3 16101-1245358-5 16101-6440122-1 16101-4580851-5 16101-8759208-1 16101-1283796-5 16101-4952160-7 12993493577 12993338232 16101-2429211-5 16101-1544752-7 16101-1127320-3 16101-7346235-1 16101-6936758-1 16101-1244080-7 16101-9778185-7 16101-3375511-7 16101-6368182-5 16101-1447440-9

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1959

1940 1944 1951 1970 1978 1979 1973 1943 1965 1970 1955 1945 1947 1965 1960 1948 1968 1977 1985 1976 1958 1978 1968 1940 1975 1979 1970 1980 1968 1940 1949 1968 1949 1970 1982 1970 1966 1950 1944 1950 1971 1960 1942 1974 1945 1950 1950 1947 1981 1976 1975

Bodil Abad Bodil Abad Bodil Abad Bodil Abad Bodil Abad Bodil Abad Bodil Abad Bodil Abad Bodil Abad Bodil Abad Bodil Abad Bodil Abad Bodil Abad Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565

8851 8745 7851 7920 8726 7973 8816 8730 8947 8912 9459 9487 7922 9445 8025 9472 7911 9456 9458 8599 8015 7946 8863 6456 9486 9498 8720 9465 9494 7822 9462 9475 7911 8002 7855 7970 8045 7975 7818 91820 91811 25881 8751 8744 8735 8854 7736 8708 9396 8726 9535 8717 9460 8723 7889 7729 7750 7791 8690 9539 25901 25875 7983 8857

Parwez Ghani Meher Rahman Mirza Khan Jahan Gir Khan Meher Rahman Falak Naz Said Wali Ameer Nawas Khan Muhammad Naeem Muhammad Ismail Sher Rahman Raheem Khan Umar Saddique Said Ur Rahman Janus Khan Hamid Ur Rahman Muhammad Faqir Hayat Ur Rahman Sardar Hussain Noor Ul Amin Bahadur Khan Younas Khan Fazle Wahab Ziarat Gul Noor Muhammad Asghar Khan Nosher Awan ZarWali Khan Mazhar Shah Khalid Khan Sher Wali Khan Munazir Khan Abdul Wali Munawar Shah Wazir Muhammad Zaman Shah Meer Ali shah Khan Afzal Ibrahim Shah Iftikhar Ali Zarfarosh Juma Khan Jamil Ur Rahman Farzand Ghufran Abdul Rasheed Muntazir Khan Mujahid Guli Sakbar Nosher Awan Noor Ul Wahab Abdullah Zahoor Khan Raheem Khan Juma Dost Ihsan Ul Haq Hukam Khan Mudassir Khan Muhammad Salih Muslim Gul Jannat Gul Zaman Gul Tila Muhammad Mughan Shah

Taj Muhammad Gul Rahman Said Rahman Sher Dil Khan Khallil Ur Rehman Sarfaraz Khan Saida Gul Gul Zada Taj Wali Joheray Naveed Shah Toti Khan Ghulam Habib Azad Khan Rahman Ullah Waris Khan Abdul Sattar Habib Ur Rahman Habib Ur Rahman Yousaf Khan Rahman Ullah Rahman Ullah Yarwar Umar Gul Ali Ahmad Taj Maluq Shamshad Khan Bahadur Khan Deran Shah Dendar Khan Bahadur Shah Hewa Din Abdul Sattar Suleman Shah Ali Ahmad Roghan Shah Khali Shah Meer Afzal Laiq Shah Zarfarosh Gulzada Dilawar Khan Faiz Ur Rahman Zaman Khan Meer Ahmad Daldal Khan Nasir Khan Rafiq Ullah Khushal Khan Shamshad Muhammad Younas Kareem Ullah Muzamir Shah Zareen Khan Mirza Abbas Fazle Haq Muntazir Khan Nasir Khan Fazle Haq Habib Gul Muhammad Taj Meer Aslam Atta Muhammad Zard Ullah

16101-5469553-7 161017061945-5 16101-6001671-9 16101-2419932-3 16101-8002914-1 16101-2285880-7 16101-4222232-5 16101-0610581-3 16101-1998869-3 12954140377 16101-4262785-9 12971201781 12956335167 16101-4134854-7 16101-9629037-5 16101-9214537-9 12970338230 16101-4288210-5 16101-7245500-5 16101-1790199-5 16101-2608794-7 16101-3634195-7 16101-1294342-7 16101-1191871-9 16101-7430878-5 16101-1273504-3 16101-1262264-9 16101-6450032-9 16101-0506784-5 16101-6468161-5 12988229022 16101-4325870-3 12970338230 16101-1221022-5 16101-6725099-5 16101-1123571-5 16101-2913071-3 16101-1167404-1 16101-1340337-3 12977839707 16101-6222335-5 16101-5704387-7 1610177963231 16101-0387328-9 161017399245-9 16101-5478622-3 16101-9221124-3 16101-1479834-1 16101-3627722-7 16101-1262264-9 16101-1556314-9 16101-0652283-3 16101-6297646-1 16101-8411230-7 16101-1245658-3 16101-28692839-9 16101-1865155-3 16101-6128862-7 16101-7183093-7 16101-1226311-3 16101-3542227-3 16101-2931518-9 16101-4506483-7 16101-5548231-7

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1970 1967 1967 1955 1956 1960 1973 1942 1981 1957 1970 1960 1942 1972 1970 1980 1960 1975 1976 1974 1970 1978 1960 1976 1947 1969 1945 1960 1940 1960 1970 1945 1969 1964 1964 1940 1970 1971 1975 1983 1940 1961 1972 1980 1978 1963 1946 1960 1945 1946 1965 1972 1980 1945 1970 1942 1975 1939 1950 1968 1978 1972 1960 1945

Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629

25906 8798 8938 8925 8911 8922 8942 8934 8927 9387 9577 8944 8935 7996 8773 8067 7733 9513 5904 8699 7794 9403 8000 8763 5915 8769 8817 91845 8772 8802 8806 9390 8774 9551 9553 9556 7867 9571 3978 3975 6382 7990 9542 6347 6348 3980 6365 6390 4496 7899 8798 8005 92245 92246 92244 92251 5108 94152 5781 51822 5180 5185 5069 7106

Farman Farman Fazle Wahab Gul Roz Khan Zafar Khan Mumtaz Munazir Khan Muhammad Rahman Sayed Israr rom Muhammad Arif Sayed Mashmal Shah Roman Amraz Gul Arab Ali Khan Safdar Khan Dilshad Meer Ahmad Shah Fazle Elahi Khalid Khan Wasal Khan Amtaj Miskeen Khan Ali Sher Naiz Gul Zahir Shah Meer Ahmad Shah Lal Bahadur Asad Ali Shah Muhammad Arif Tariq Abdul Bari Sufaid Iqbal Noor Amin Safdar Khan Farooq Afzal Shah Amjad Ali Zulfiqar Hazrat Hussain Taza Gul Jahan Zeb Wazeer Mohd daraz Khan M. Ilayas Rahman Din Alam zeb Sham ul Qadar Zahoor Tahir Hussain Ghafar Ullah Farman Ibad Ullah Fazle Sub Han Sultan Shan Afsar Ali Chand Bibi Fayaz Gul Bahadur Ibrahim Shah Ahmad Fazle Subhan Amir Mohd Khan Said Bahadur Faid

Meer Aslam 12957504317 Wahid Ullah 16101-1094573-7 Wali Muhammad 16101-2239519-7 Sardar Khan 16101-0585538-9 Muhammad Nawaz 16101-9676704-7 Muhammad Qamar Khan16101-2692216-7 Zaman Khan 16101-0386473-9 Noor Rahman 16101-6137713-3 Sayed Noor Habib 16101-5236337-9 Muhammad Nabi 16101-6299777-5 Sayed Meer Bacha 16101-1005169-9 Meer Aslam 16101-2514837-3 Dil Muhammad 16101-4127987-3 Zard Ali Khan 16101-1253660-3 Durani 16101-3427724-1 Mudassir 16101-8788587-7 Abdullah Shah 16101-7502820-5 Muhammad Nawaz 16101-2647786-7 Azad Khan 16101-5898894-5 Hayat Khan 16101-0761218-1 Ajab Gul 16101-209071 Pulail Khan 16101-4416571-9 Umar Hitab 16101-1291522-7 Faqir Hassan 16101-5394869-5 Said Ali Shah 16101-1114632-9 Abdullah Shah 16101-7502820-5 Ali Bahadur 16101-3560830-5 Tilawat Shah 16101-4694249-9 Shamshad Khan 16101-9155250-7 Shamshad Khan 12980928171 Roshan Khan 16101-0154005-5 Muhammad Hanif 16101-1246284-7 Fazle Habib 16101-1277237-7 Mukamil Shah 16101-0993051-1 Afridi 16101-7473649-7 Mukamil Shah 16101-3324859-3 Said Qamar 16101-5820199-9 Amin Ullah 16101-9791368-1 M. Saifur 12992754945 Babar 16101-964846-9 M. Said 16101-6058763-9 Taj Mohd 16101-3381387-5 Baray Khan 12978811638 Mafjun Din 16101-9895642-9 Mujahiddin 16101-5397355-3 Gul Said 16101-2941579-5 Mujahiddin 16101-5286233-7 Hazrat Shah 16101-6544164-9 Hazrar Hussain 16101-1181378-3 Wahid Ullah 16101-13254339-7 Wahid Ullah 16101-1094573-7 Wahid Ullah 16101-3202143-3 Sanahawan 16101-17875299-9 Aslam Shan 16101-15295702-1 Chinar 16101-1558005-5 M Zahir 16101-6393538-2 Momin 16101-9024179-3 Sher Bahadur 16101-6268240-9 Ameer Mohd 16101-6836977-5 shah Zameen 16101-5299470-5 Ameer Mohd 16101-124580511-0 Sham 16101-7795949-9 Ghulam Din 17301-5010509-7 Zoran Ustad 16101-1007679-5

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1965 1955 1972 1960 1975 1970 1968 1970 1978 1986 1962 1980 1973 1962 1950 1960 1957 1951 1971 1965 1970 1941 1945 1980 1965 1955 1984 1986 1983 1978 1970 1966 1975 1976 1975 1965 1974 1975 1958 1930 1959 1976 1985 1978 1970 1977 1980 1980 1981 1948 1967 1963 1964 1979 1968 1968 1960 1983 1948 1960 1945 1977 1986

Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667

5189 5102 5072 5080 5019 5016 5831 5187 5047 5036 94713 94719 94712 5078 94711 5196 4343 6313 6339 6338 6277 8866 7129 8729 7045 7041 5297 6401 7140 94717 94716 94718 91863 94719 92128 92048 92126

Jan Mohd Zakir Hissain M. Ismail Gul Zaman Sultan Pateh Mohd Faqir Gul Gohar Ali Gul Bahadur Said Shah Mushtaq M. Zaman Haider Ali Faqir Gul Farman Jameel ahmad M. Irar Laiqat Ali Sadiq Ahmad Haleem Jan Murtaza Muhammad Ali Laiqat Ali M. Awais Afridi Mumtaz Jehan Shafiq Fazle Ameen Nisar Farman Wasal Mohd Gul Zameen Fida Mohd Farman Ullah Mumtaz Ali Irshad

Saida Jan Ameer Mohd Gul Roz Khan Musky Rahman Said Mohd Ghulan rahman Nasir Khan Fazle Rahman Umar din Sher Zaman Mohib Gul Saheb Zada Moheb Khan Musky Rahman Said Khan Abdul Wahid M. Alam M. Alam Haleem Jan Rahman Gul Said Umar Ghulam Sarwar Said Akbar Mewa Din Waris Redad Meer Said Saif Ud Din M. Qurerh Bacha Ameer Mohd Gul Said Noor Mohd Munjra Khan Z Jarn Said Gul Saad Gul Shamshad

16101-7225461-5 Nill 16101-1245794-9 16101-6861965-8 42101-1808599-1 16101-6482844-3 16101-4793440-1 16101-3135003-7 16101-1301018-7 16101-1145182-9 16101-1234001-1 Nill 16101-1170792-5 16101-3925636-9 16101-4050235-3 12964010118-3 16101-4078840-9 16101-5820272-3 16101-1780872-1 16101-8239484-5 16101-4717990-3 16101-0717314-5 16101-3869352-9 12985623173 12953489185 16101-9336942-3 16101-5433132-9 16101-6615896-9 16101-1171706-3 16101-7088422-1 16101-0435694-5 16101-2293667-5 16101-0284942-5 16101-1656920-9 16202-0588636-7 16101-1270753-3 16101-11570105-7

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1963 1987 1985 1979 1981 1935 1978 1940 1963 1967 1967 1986 1929 1970 1972 1988 1968 1976 1993 1966 1931 1939 1955 1920

1972 1968 1976 1980

1970

Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar Kandar

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

Kot Daulat Zai
S.No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Poverty Score Card No.
10093 10080 10208 09200 10127 11952 10094 10117 10121 10128 10103 10380 10378 10130 11964 10192 10249 10267

Name of CO Member
Assar Khan Sufai Khan Ayub Painda Gul Anwar Khan Ghani Dad Imtiaz Muhammad Israr Wajahat Bibi Esa Khan Gulzari Javed Aliya Bibi Gul Raheem Akhtar Shah Usman Gul Dilawar Khan Anwar Ali

Parentage
Mursaleen Aurangzeb Muhammad Umer Mir Aftab Musa Khan Hazrat Ullah Abdul Hakim Fazal Malik Mir Aman Musa Khan Shah Jehan Sultan Khan Gulzar Khan Yar Muhammad Sher Gul Shamaas Gul Rosham Khan Saeed Khan

CNIC No
16101-06513123 1239-93299948 16101-7670749311 16101-53787507 16101-111419895 12963663307 16101-12083775 16101-20078591 16101-31078230 12949582817 16101-38524022 16101-11417969 16101-11010326 16101-34794015 16101-92158895 16101-1020239 16101-30539819 16101-123188957

Gender
Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Female Male Female Male Male Male Male Male

Date of Birth Village
1960 1975 1966 1960 Kot Dolat Kot Dolat Kot Dolat Kot Dolat Eid Gah Eid Gah Eid Gah Eid Gah Eid Gah Eid Gah Eid Gah Eid Gah Eid Gah Eid Gah Eid Gah Eid Gah Eid Gah Batgram Zai Zai Zai Zai

Region
Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

1971 1947 1944 1950 1972 1978 1949

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

10196 09282 10190 10131 10311 10300 10314 10218 10038 10053 10334 10332 10036 10327 10071 10305 10042 10287 10305 10073 10050 10310 10296 10144 10333 10138 9281 11959 11933 10432 10010 10426 10418 10111 10032 10059 10310 10183 10054 10211 10421 9199 11927 10076 9046 9125 9122 11776 9132 9164 9045 9031 9124 9035 9037 9166 9251 9090 9120 9150 9036 927 9038 9135

Anwar Shah Sher Afzal Shujat Gul Libas Khan saadat ali husan wahab abdul wahid fazal malik lal zada faiz ul ameen fazal rehman shahjehan arshad ali muhammad ali shah fazal amin ghan rehman wajid ali shah rome inam khar muhammad sher hasan lateef rehman said kamal abdul gafoor khair uz zaman janab ali lal bahadur nawas khan alitab alam zaib muhammad zaman abdul aziz dost muhammad jamroz khan namroz khan lal zaida mehr sha liaqat ali noor muhammad muhammad saeed ali bhadar irshad aziz gul sartaj abdul mamad shad ali abdul wahid fazal gul riaz gul muslim shah mashefeq ahmad anwar ali murad ali hazzrat mer akhter gul zafar ali qadahaan naeem naved akhtar mehraj gul jhan ali nayaz ali ebrahem liaqat

Nadan Shah Shehzad Gul Mirza Gul Shehzada Khan mukammil shah umar khitab muhammad zaman sher zaman zmeer zada rustam khan sher zaman zardad saida fazal said badcha zareen shad sherzaman shehzad anwa khan sherzaman fazal muhammad muhammad alam shams rehman mukamil shah abdul majeed hazrat gul said jabar nazeer gul adil shah nawab abdul wahab fazal rehman fazle ghani shad muhammad fairoz feroz khan shohab zada mukamil shah faqira khan lal muhammad hasan ghalib shar muhammad shahshad shargul shamdad sher muhammad hassan nawab abdul kaber shehzad gul sawab gul wardan shah fazal ghne vawar ali muhammad nawab khan mer resham gul umar kheteb muhammad umer karabage fazal raham rasham gul said nawab said nawab imran khan said nawab

16101-8921626725 16101-1725600-5 16101-4496733-1 16101-77079241 16101-2147852-3 16101-4087885-3 16101-4715729-9 16101-6011175-7 16101-5849563-1 16101-1251358-3 16101-7298398-5 16101-1147630-5 16101-1179983-1 16101-1190244-9 16101-8450279-7 16101-5727361-9 16101-1398782-3 16101-9892579-1 16101-9871923-5 16101-8945566-5 16101-1464957-1 129-52-404126 16101-8292503-5 129-53-460518 16101-7163986-5 129-77-943397 16101-1240042-5 16101-1119441-9 16101-4649795-9 16101-9621289-3 16101-2284479-1 12988-38021-9 16101-146000-5 16101-9579435-5 16101-9674435-5 12958-42738-3 16101-1186762-7 16101-1147607-3 16101-9888790-7 16101-7528086-5 16101-7748934-3 12958-52342-6 16101-5038302-3 16101-7437225-9 16101-2142690-9 16101-1145939-9 16101-9920528-3 16101-1242296-1 16101-6604641-7 16101-0566122-5 16101-5429514-9 12938-77588-0 16101-8595533-2 16101-0873761-5 16101-3897459-4 16101-9800663-3 16101-1197738-5 12990-21208-4 16101-1207069-5 16101-0782990-9 16101-1245895-5 12964-41805-0 16101-9846796-5 16101-0817739-5

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1968 1/1/1962 26-1-1964 1/1/1962 1/6/1978 23-4-1964 1/1/1955 1/1/1976 8/10/1968 2/1/1968 1/1/1961 1/1/1968 1/1/1977 1/1/1973 1/1/1966 1/1/1957 1/1/1952 1/1/1954 1/1/1953 1/1/1965 10/11/1977 1/1/1962 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1962 1/1/1958 1/1/1991 1/1/1942 1/1/1946 1/1/1973 1/1/1959 1/1/1957 1/1/1971 1/1/1978 1/1/1959 1/1/1967 1/1/1958

14-12-1968 1/1/1965 1/1/1969 10/3/1972 15-5-1985 1/1/1957 1/1/1973 1/1/1975 1/1/1962 1/1/1970 23-12-1964 1/1/1962 26-7-1966 7/4/1964 1/1/1979 1/1/1985

Kot Dolat Zai Kot Dolat Zai Kot Dolat Zai Kot Dolat Zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot daulat zai kot daulat zai kot daulat zai kot daulat zai kot daulat zai kot daulat zai kot daulat zai kot daulat zai kot daulat zai kot daulat zai kot daulat zai kot daulat zai kot daulat zai kot daulat zai kot daulat zai kot dulat zai kot dulat zai kot dulat zai kot dulat zai kot dulat zai kot dulat zai kot dulat zai kot dulat zai kot dulat zai kot dulat zai kot dulat zai kot dulat zai kot dulat zai kot dulat zai kot dulat zai kot dulat zai kot dulat zai kot dulat zai batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

9134 9153 9049 9131 9042 92979 92974 92971 92948 92947 92950 9092 9058 9050 9059 9162 9126 9044 9141 11875 11962 10031 10620 10150 10146 9140 10019 10142 10152 10148 10011 10303 10433 11874 11863 10034 10424 11608 11428 11494 11422 11485 11540 11486 11498 11349 12618 11469 11359 11534 11405 12707 12594 11527 11350 11384 11464 11461 11470 11482 12699 11491 11549 11645

hussain gul badshah hayat khan rashida yousaf khan M.HUSSAIN M.HUSSAIN AMEENULHAQ SHAH ROOM FAZAL HUSSAIN FAZAL MEHMOOD FAYAZ KHAN IMTIAZ ALI ABDULLAH MUSAFAR KHAN MUNSIF IJAZ REHMAN HAKEEM KHAN FARZAND ALI farman ali anwer khan tajul wara Fazal mola muhammad akber mudasir gul farhad ali afsar ali fazle hadi johar ali shamsul qamar mehr zada fazal jahen hasan zada raj wali purdil khan noor ul bashar farman ali iftikhar ali waris khan faqir muhammad jamil ahmed muntaz ali munsif ali imtiyaz khan mirza akbar mursaleen muhammad wali noor ahmed shahjehan sirajul haq zulfiqar yahya muhammad israr ziarat gul said ul haq said akbar shah nizarullah darwesh khan muhammad nazir muntazir khan ahmad ali sahib shah jehan zada khitab

zar gul khan mir yousaf khan zahir hakem khan M.SHAH BACHA GUL SAID REHMAN FAZAL RAHEEM SHER MOHD FAZAL MABOOD FAREED GUL MURAD ALI SAID REHMAN SHEHZAD GUL UMAR KHITAB MOHIB REHMAN GUJAR KHAN FEROZ mola dad khan muhammad umer ghani ur rehman sawab gul abdul wahab ghufran gul miandad rasool shah abdul majeed wali muhammad zer muhammad ameer zada fazal akbar sahib zada zarzad wali muhammad sher alam sher bahdar bahader shah fazal ahad taj muhammad syed mehmood kachkal khan yousaf ali kachkal khan syed akber abdul raheem muhammad gulam mahabat khan gulam rehman fazal akber farhan qudratullah purdil khan zar gul waris khan syed hamidullah qurbanullah dalil khan abdulrehman akbar khan faqir gul roidad gul zada ashrafudin

16101-6010725-5 16101-9064786-5 16101-2348068-7 16101-0655086-0 16101-9130787-9 16101123291419 1610112606759 1610111186495 1610184080277 1610154480913 1610111311664 1610173521593 161010439391899 1610126404239 1610171075797 1610155170955 1610154423095 16101-1136223-7 16101-5125443-3 16101-1402704-2 16101-2041276-3 16101-8272136-5 16101-1193071-7 16101-1259479-3 16101-2303993-9 16101-1141790-7 16101-8478734-1 16101-3016047-3 12992-75437-0 16101-1619876-1 16101-9315786-1 12993-33682-4 16101-1214476-3 16101-4637065-1 16101-1189557-1 16101-3672230-9 16101-1172121-5 16101-250739-3 16101-1232953-7 16101-7377577-7 16101-6776331-9 16101-1389610-3 16101-1140253-3 129-60-596368 16101-9720446-7 16101-1234317-3 16101-1231110-5 16101-1058459-9 16101-6833882-9 16101-9561333-9 16101-3943293-1 16101-0710321-1 16101-1283785-9 16101-7349013-7 16101-6430085-7 16101-4971333-9 16101-3863296-3 42504-9640853-1 16101-1912456-5 16101-1229926-5 16101-1588613-3 16101-2449144-1

Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1947 1/1/1963 1/1/1979 1/1/1973 1/1/1973 1958 1952 10/11/1970

15-7-82

1956

1/1/1947 1/3/1960 7/9/1968 1/1/1949 1/1/1961 14-12-1966 1/1/1965 1/1/1937 8/1/1965 1/1/1937 1/1/1964 2/1/1963 1/1/1957 1/1/1975 1/1/1954 1/1/1968 31-12-1970 1/12/1968 1/1/1959 1/1/1949 1/1/1973 1/1/1973 1/1/1978 1/1/1941 1/1/1960 1/3/1978 1/1/1963 7/5/1966 28-2-1969 26-5-1975 2/1/1965 3/4/1964 1/1/1957 1/1/1959 1/7/1981 10/11/1977 1/1/1951 1/1/1975 1/1/1955

batagram batagram batagram batagram batagram BATAGRAM BATAGRAM BATAGRAM BATAGRAM BATAGRAM BATAGRAM BATAGRAM BATAGRAM BATAGRAM BATAGRAM BATAGRAM BATAGRAM BATAGRAM BATAGRAM kot daulat zai kot daulat zai kot daulat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

11651 11489 11504 11454 11426 11562 11578 11410 11415 13565 11583 12981 11401 11403 11367 11396 11432 11555 11606 11362 11346 11371 11559 12632 11602 12631 11373 12787 11357 11390 11393 11587 12790 10186 10171 10221 10226 10282 09221 10042 9093 11520 11515 10094 9117 9111 9104 9115 9182 10399 9116 9109 9107 9260 12799 9261 11822 9262 9243 9204 9217 10012 10410 12553

sahib dad anwar zada abdul samad inam ullah naik muhammad abdul ghawas hamid ali taj wali waris khan sher wali khan muhammad ali khan riaz ali saleem khan israr gul iftikhar ali syed wali israrul haq fazal hayat muhammad idrees payo gul payo gul gulzar ali mian gul mudasir khan khan badshah kishwar khan syed muhammad noor ul qayum ihsanullah noor gulam amir sayed falk naz muhammad jalil Abdul Latif Shaheen Shah Niaz Ali Shah Mumtaz Ahmad Muhammad Ali Arif Ullah Wajid Ali Raj wali Mahboob ali Gulros khan Imtiaz Gul sad barg Farhanda Gul akber Ali akber Farviz Muhammad tahir Sani gul Nizar ali Muki muhammad Mirza akber Zahir ali Shabina Fazal haleem Jan muhammad jehan zaib amjed raham din akhtar gul insan ullah islam gul

said akber gul zada zarshad gul rehman qadir shah muhammad ghawas hazrat ali fazal rehman umar khan ameer ghawas gul ghawas noor ghawas karim khan fazal gul sarfaraz khan fazal rehman jamshed umar hayat safiullah hayat muhammad khan bahader sherin gul khan bahader siraj muhammad khan sadeeq said yousaf noor basher abdul qayum qudratullah muhammad ghulam Dost Muhammad sawal faqeer abdul jamil Abdul Qadir Abdul Qadir Saidar Ali Shah Sham Gul Zaman Yaqoob Said Qamar Shehzada Khan Mir wali Mir wali Najeeb ullah Abdul hakeem Sarbaz Niaz ali Said akber Said akber Jamdali khan Tanoosh khan Wazir gul Sher zada khan muhammad Juma khan sanauddin riaz muhammad Abdul haleem khan Mhammad said qamar hussain qamar nazir din sawab gul mohibullah sawab gul

16101-0635436-7 16101-5733428-7 16101-1140265-9 16101-1593594-5 16101-9653642-9 16101-8751619-7 16101-7192158-5 16101-2767296-3 16101-1140576-9 16101-3137321-3 16101-7029624-3 16101-1160391-1 16101-1170722-1 129-89-427069 16101-1263070-9 16101-3431261-1 16101-0697460-5 16101-2492201-3 16101-1148926-7 16101-1140577-9 16101-11286154-5 16101-5876477-1 16101-7134265-3 16101-1293311-7 129-54-643347 16101-8866640-3 16101-7376177-5 16101-3903805-5 16101-2909552-3 16101-1259509-5 1610117691079 1610183993202 16101-6566704-9 16101-11772303 16101-11272933 16101-66795795 16101-02503795 16101-75325729 16101-20990351 16101-13989823 16101-5711910-9 16101-1693512-1 16101-9469168-1 16101-1208377-5 16101-3077667-7 12982-92501-3 16101-1182772-1 34485-22403-8 16101-6086112-5 37405-2925292-1 16101-8973017-0 16101-1207302-1 16101-8118794-5 16101-5246505-1 16101-6181793-5 12980-88323-9 16101-8374975-7 16101-7001725-3 16101-1233465-3 16101-1455714-8 16101-1246355-1 16101-3849570-9 16101-9420672-5 16101-2580768-5

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1962 1/1/1978 1/1/1952 1/1/1964 1/1/1971 1/1/1961 1/1/1975 1/1/1962

1/1/1969 1/1/1971 1-1-19*64 1/1/1964 5/2/1972 1/1/1970 1/4/1980 10/11/1976 12/3/1963 1/1/1958 1/1/1962 15-1-1967 1/1/1961 1/1/1966 12/5/1979 20-10-1970 1/1/1966 1/1/1950 12-11-41967

1/1/1967 2/1/1986 1/1/1957 28-3-1972 1/1/1952 5/9/1976

kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai kot ismail zai Kot Dolat Zai Kot Dolat Zai Kot Dolat Zai Kot Dolat Zai Kot Dolat Zai Kot Dolat Zai Kot Dolat Zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai batagram batagram batagram kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273

12558 9235 9211 9245 9279 10487 10496 10495 10493 10483 9223 90735 9213 90765 9199 9149 10444 10492 10501 9144 9151 9133 9122 9238 9246 10464 10494 10017 10282 9091 9158 10413 9253 9286 9351 9378 9063 9067 9062 9372 9284 9061 9298 9293 9296 9252 9171 9173 9174 94877 90752 94871 92953 92957 90728 90721 90729 9303 11443 11445 11360 11446 11444

abdul akbar naam shah akbar ali karim ur rehman syed ghaffar gulzar ali hazrat jamal fazal akber sawar ghani malik aman sher zaman JEHANZEB GHULAM NABI ORANGZEB irshad muhammad hayat muhammad sufaid khan wahid khan nigar ali noshad abdul mahbood muhammad nabi abdul wahid gohar ali zard ali shah janab ali shah rahman said bacha biradar muhammad ali syed haleem shah muhammad ali himayat muhammad ali muhammad afzil akhtar zaman gohar zaman niza ali munazir shah nigar ali sarfaraz gul hamed gul gula raiz khan wali rehman fazal rehman mati rehman riaj wali zard ali mear waly wakel FAQEER TAJ NOOR ZAMAN ANWAR ZAMAN SAWAR KHAN KHALID M ZAMAN KHURSHEED BACHA KHAN AMEER BHADAR shahid wali fazal ameen jahan zeb zulfiqar ali afsar ali

abdul ghafar rehman shah ayaz khalil ur rehman abdul ghafar muhammad umar abdul ghafar muhammad umar usman ghani shahazd gul rehman shah REHMAT SHAH ABDUL NABI SAID QAMAR shamshad shamshad syed kamal abdul rehman sardar muhammad roidad meher mahbood ghufran abdul kaber zareen shah manfat ali shah shah ali shah syed ali badshah ghulam qadar yaqoob khan habeeb shah zahir shah shah zaman akbar khan nizeer gul mashal mashal sarwa shah sarwa shah sarwa shah wasaludin amir gul jung raiz dalil dalil dalil haleem shah fazal khan fazal khan fazal khan GHULAM HUSSAIN GOHAR SHAH MASHAL USMAN INZAR GUL MASHAL MASHAL AKBAR KHAN NAZEER GUL sher ghawas muhammad rasool sher dad rasool khan sher ghawas

16101-72690977 16101-7949646-9 16101-1286143-1 16101-8104336-5 16101-1244353-3 16101-1164404-1 16101-4405437-9 16101-4778563-7 16101-1945952-5 16101-1163729-3 16101-0795429-5 16010147298429 16010115977693 16010112837779 12958-52342-6 12985-41859-3 16101-6981506-1 16101-7148559-1 12990-19290-9 16101-1155493-1 16101-1293645-1 12957-42078-5 16101-9920528-3 16101-1271125-9 16101-1216934-5 16101-1135832-9 16101-1186766-3 12993-29994-8 16101-7532572-9 16101-6656390-1 16101-1284055-7 16101-4153891-2 16101-1123882-9 16101-1120797-9 16101-1158609-1 1610129745783 16101-8083499-7 16101-12838031-1 16101-1263211-7 16101-4814240-9 16101-7948696-9 16101-4369855-1 16101-2369129-9 16101-8425178-3 12992-75620-3 16101-6742745-1 16101-0112958-3 16101-1621067-3 16101-3749117-3 1610167906591 1610178928787 1610117354215 1610111207441 1610111186887 1610161095881 1610164777433 1610114409033 1610177422627 16101-8543199-7 16101-1172194-1 16101-9728397-7 16101-5478674-7 16101-5427992-7

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/12/1964 1/1/1953 1/1/1955 1/1/1968 1/1/1963 1/1/1961 1/1/1954 1/1/1957 1/1/1943 1/1/1953 1/1/1957 1935 1971 1/1/1958 1/1/1964 1/1/1967 24-3-1969 1/1/1968 1/1/1959 6/5/1968 1/1/1957 1/1/1941 1/1/1972 1/1/1959 1/1/1944 1/1/1952 1/1/1957 1/1/1957 1/1/1952 1/1/1975 1/1/1975 1/1/1962 1/1/1972 1/1/1962 14-9-1973 24-2-1989 9/2/1965 1/1/1973 1/1/1951 12/2/1981 1/1/1957 1/1/1963 1/1/1959 1/1/1974 1/1/1971 21-1-1979 1/1/1974 1/1/1972 1963 26-06-68 1967 1953 21-10-73 1957 20-01-74 1979 1956 22-2-1966 1/1/1951 3/12/1973

kot dolat zai batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram kot ismail kot ismail kot ismail kot ismail kot ismail

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

zai zai zai zai zai

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336

11512 11561 11581 12687 12807 11668 11595 11386 12814 11787 9026 11799 11737 11786 11803 11717 11712 11955 11723 10449 10147 10462 11792 11793 11794 11798 12519 11761 9225 9229 11759 11769 11724 10219 11748 11766 92916 93029 11736 11780 92926 9155 90732 9157 12591 12610 12551 12709 12573 12597 12585 12579 9320 12565 12571 12572 12687 9168 10231 10244 11969 10283 11750

miraj gul hazrat rehman chaman ghani akber aqil ahmed akhtar ali liaqat ali bakht wali wahid ali najam din nezar ali nizar ali shahjahan rizaz uddin ghulam qadar javaid murad ali layaqat ali muhammad kalam aziz ullah javeed nihar ali sher gul zainul abideen muktyaar ali farid gul imran said painda gul nagin akhter said faqeer shah raheela ali muhktiyar zain uddin fazal hussain ghulam hussain SHOUKAT ALI WAQAR ALI ZAWAR ALI KACHKOL KHAN DIL MOHD FAZAL KHAN WAKEEL QAID ALI wahab gul haroon wale muhammad qalam zaib muhammad ibrar fazal amin zartaj taj wale imtiaz khan ali afsar mustafa kund muhammad iqrar ghani akbar umar zaib zulefat shah ibrahim ayub khan fayaz ahmed mahabat khan

zamir gul ghafoor khan meer muhammad khan meer said muhammad ghulam rahim sarfaraz khan fazal rehman noor ghawas zawe din naqad ullah khan mukyaar ali abdul jalil ashraf uddin khan bahadur abdul jalil habib gul awal khan khan dad wahid gul sharif gul ghanimullah bacha gul bacha gul said afzal pasham gul noor said sahib gul jan syed noor said akber shah takbereola ali johar mujahidin abdul salam abdul salam SIRAJ MOHD KHAN SAID KHAN SAID RAHEEM ULLAH SIRAJ MOHD GUJAR KHAN HAJI AKBAR MUSTAMAR SHAH khatib gul raza khan gulam muhammad fajon khan zafar khan raz muhammad sabaz ali fareed khan firdos khan zafar khan zafar khan zafar khan sher akbar nazif ullah husain shah ismail yaqoob khan yaqoob khan umar khitab

16101-3265136-1 16101-1154272-9 129-58-430654 16101-1245495-3 16101-1160391-1 16101-1245866-3 16101-8117025-3 16101-1282076-7 16101-1160394-3 16101-1577472-9 16101-0960683-7 16101-8941961-5 16101-0597439-1 16101-5206121-1 16101-5507343-7 16101-5027052-1 16101-1199431-1 16101-1286126-9 16101-3738452-7 12980-91498-5 16101-7718339-7 16101-7541638-7 12950-42732-1 12958-42738-3 16101-15758350-7 12993-91856-1 16101-9706613-3 16101-5822139-7 17201-8900293-4 16101-1259495-1 16101-5864272-7 16101-2654168-8 16101-1727929-5 16101-5924779-9 16101-1164523-9 16101-1251335-3 1610111476247 1610112452185 1610188869841 12955418679 1610142777405 1610170059507 1610122910717 1610156768785 16101-9049266-1 16101-6969693-1 16101-8472223-9 16101-1245267-5 16101-5395431-5 16101-2115381-5 16101-9242740-7 16101-2816792-5 16101-1200361-7 12964-12715-4 16101-0218945-9 16101-5813548-7 16101-5813548-7 16101-14397555-7 16101-1172594-1 16101-0651113-7 16101-7514136-3 16101-1118703-5 16101-1235481-1

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1955

16-4-1970 1/1/1958 1/1/1966 1/1/1975 1/1/1959 24-11-1970 1/1/1978 1/1/1962 9/2/1968 1/1/1968 1/1/1980 1/1/1968 1/1/1965 11/1/1982

1967 1/1/1950 1/1/1958 1/1/1950 1/1/1971 1/1/1967 1/1/1962 1/1/1975 1/1/1969 1/1/1967 1/1/1970 3/2/1975 1/1/1940 4/11/1967 1/1/1989 1968 13-5-80 1/1/1955 1963

kot ismail kot ismail kot ismail kot ismail kot ismail kot ismail kot ismail kot ismail kot ismail batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram

zai zai zai zai zai zai zai zai zai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

1/1/1961 1/1/1954 1/1/1953 1/1/1975 1/5/1969

pak korona pak korona pak korona pak korona pak korona pak korona pak korona pak korona pak korona pak korona pak korona pak korona pak korona pak korona kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai

337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

11764 10088 11758 10045 10049 9117 10240 11813 9273 9265 11815 9324 9325 9257 11722 11785 10089 11731 11729 11718 11782 11790 11709 11789 9200 9236 10459 11797 11805 11953 11936 10447 11801 11788 11804 11725 11715 11727 92981 92937 93012 93014 92984 90879 94941 10098 10060 10223 10188 10263 93041 90736 94909 90733 9340 9143 11751 12751 9148 9718 90788 90787 90783 90771

gul meena jehangir khan nasreen fazal dyan sahib zar gul sad barg said wali shah munfad ali arab khan khurshed khan sajad ali ali sher ali said muhammad ayaz sulaman wajid ali anwar sayed sabaz ali khan siyar khan gul sher awal din sharif gul hazrat hussain shams us zaman painda gul noor ul ameen farman ali pasahman gul asif khan farhad ali hussan wahab nasr ullah khan qadar gul gulzaar tila muhammad subhan ali khaista gul samar din M.ARIF SHAH ALI KHAN FALAQ SHER GHANI REHMAN NIHAD ALI WAJID ALI RAHAM ZADA ZARD ALI ZAHIR ZADA SAHIB GUL M ISHAQ LUQMAN ADNAN ALAMZEB UMAR WAHID ZAHIR AKBAR ABDUL RASHEED WADAN SHAH MUSAFAR GUL SAHIB GUL IFTIKHAR SAID WALI SHAH IBRAHIM SHAH M SHER SAEED ANWER SABZ ALI

fazal taj jamshed meher taj sahab zar ashraf dad gul furhad shah meera khan meer chamon mawas khan hijab khan adam khan khun said afriday pir khan jauhar muhammad jumshad miraj uddin miraj uddin rehman sher zawer din zawer din muhammad shah azeemullah mir aftab noor said ghani mullah zar gul sabz ali shah rehman gul abdul wahab karim khan bacha gul qadar gul sraj muhammad akhtar gul sahib gul qamer din HABIB GUL HABIB GUL JAMSHED AHMAD MIR UMAR DIN UMRODIN SAHIB ZADA ALLAH MIR SAHIB ZADA KHITAB GUL IBRAHIM ZAHIR SHAH ABDUL RAZZAQ ABDUL WAHID ABDUL KABEER ALI ASGHAR SARDAR GUL HASAN SHEHZAD GUL SHEHZAD GUL GHULAM NABI USMAN SHAH S.KAFOOR SHAH ABDUL GHAFFAR SAIDA GUL HAZRAT WALI

16101-4444146-6 16101-1246161-5 16101-8768083-6 16101-6615868-3 129-27-427548 16101-1881724-5 16101-1245610-5 16101-5708122-5 12977-53912-3 16101-1262266-5 16101-1167654-6 16101-2568669-5 16101-0452037-1 16101-8324237-7 16101-1286215-3 16101-7828229-1 16101-8616001-1 16101-8376971-9 16101-1234395-3 16101-1067847-3 16101-5932291-9 16101-1271125-9 16101-6869852-5 16101-12100646-1 16101-5378750-7 16101-8716449-7 16101-5675669-3 16101-5604603-5 16101-8131183-9 16101-1101863-7 16101-7054426-7 16101-9534381-7 16101-1351111-3 16101-4424696-9 16101-3842335-1 16101-1327153-3 16101-7681429-3 16101-5784498-3 1610104983185 1610112834943 1610188108818 1610111420253 1610112443911 1610195522973 1610170835831 12964434224 1610188287313 12993433936 1610130967643 12982920673 1610181012513 1610113587585 1610182754077 1610104441747 1610111186931 1610119596069 1610111420245 940301358625 1610163678689 1610111586147 1610133954531 1610112371421 1610111867559 1610193260909

Female Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1975 1/1/1968 1/1/1970 13-6-1965 1/1/1927 3/2/1964 1/1/1971

16-5-1978 1/1/1973 1/1/1955 1/1/1964 12/2/1966 1/1/1954 1/1/1947 1/1/1963 1/1/1963 1/1/1960 16-5-1981 1/1/1947 12/1/1989 10/11/1978 1/1/1957 1/1/1945 1/1/1953 1/1/1983 1/1/1958 1/1/1973 1/1/1964 1/1/1960 4/4/1984 1974 3/3/1985 1959 1975 3/9/1980 1982 1964 1979 1974 27-09-78 1982 1991 20-7-81 1965

1983 1980 1957 1932 1970

kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai kot dolat zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai ismail zai batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN Mardan Mardan Mardan Mardan

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462

90777 10048 10079 10043 10037 10308 10294 11854 10072 10052 10069 10006 90846 92889 9294 10445 94922 94880 10473 94872 11773 9209 9154 90739 11847 90793 94901 90744 90742 93016 90759 90740 10192 10194 10196 10193 10266 10215 93062 10064 10199 93048 90899 90901 93017 92918 94913 90887 90813 93009 10281 10212 10197 10385 94964 92910 94932 94939 90897 92939 92949 10229

FARHAD KHAIRUL BASHAR FAIZUR RAHEEM ABID ALI MUNAWER KHAN ZAHID ALI MIR ZAMAN S.NIGAR SHAH AMJID ALI FAZAL KHALIQ FARMAN ALI KHADIM SHER M ISRAR HAZRAT ALI AMINUL HJAQ AKBAR SAID ZAINUL ISLAM SHAFIQ M ATWANULLAH JAWED ALI ASFANDIAR JEHANZEB MUSTAMAR SHAH ZAREEN SHAH FAREED GUL M TAHIR SIRAJUL HAQ FAZAL SUBHAN TARIQ ALI SHAH ZAKIRULLAH WARIS ARSHED ALI USMAN GUL ZARSHAD ANWER SAH ZAHIR SHAH SAEED UL ZAMAN HUSAN GHALIB ZAWAR HUSSAIN SAFDAR MISAL KHAN SUFAID SHAH SADIA HUSSAIN QAMAR FARI GUL KHUDA ZARQAISHA BALQISA AMINA SAMINA BEGUM AMINA GHULAM MUMTAZ BEGUM FUQRAJ QUDRAT BIBI LAZIMA BIBI NAHEED RAFIAT ALIA SHAHIDA ZAHIDA SADQA BIBI NASEEM AKHTAR ALIA

AMIR MOHD SHER ALAM HABIB GUL SHEHZADA SAID KAMAL JAGHFAR SHAH KHUSKHAL GHANI SAID SAID KAMAL SAHIB ZAR M HASSAN KAHIRUL BASHAR SHARIF GUL ISRARUDDINE SHARIF GUL BADSHAH ALI QURAISH SHER GHANI QURBANULLAH USMANUDDINE ROSHANDAD FARID GUL M SHAH RAHMAN SHAH SARWAR GUL SAID REHMAN FAZAL SUBHAN MUNAWER SHAH SARDAR HUSSAIN SARWER SHAH MUBARIK ABDUL REHMAN SHAMAS GUL SHER DAD NADAN SHAH NADAN SHAH GUL REHMAN KHAN GHALIB REHMAN GUL REHAN SHAH REHMAN SHAH MUHABBAT SHAH SHAH HUSSAIN KHAN SAID MUFFARKH GUL SIRAJ MOHD GULDAD FAZAL DAD LIAQAT ALI ZULFIQAR SULTAN RASHEED ASLAM KHAN JEHANGIR FAZAL MALIK IQBAL GULZAR HUSNULMAAB MISAL KHAN SAID ASGHAR SAID GHAFAR KISHWER

1610158684103 1610146286101 12958515496 1610195390363 1610148335319 1610180077407 1610116125173 12985404667 1610119460428 1610144872459 1610118268239 1610104226933 1610121273425 1610111459303 1610171877949 1610111930405 1610163806905 1610110472973 1610150409189 1610184523907 1610115513723 12994393607 1610112838937 16010142161377 1610112854687 16010112343145 16010111421763 16010114642645 16010180297827 16010136188981 16010112300307 16010113979717 1610111020239 1610112127769 1610189216225 1610110520269 42101305724 1610131487579 1610121722077 1610132724701 1610141699723 1610111759535 1610110821354 1610173394814 1610118930716 1610106446404 1610111013142 1610110247384 1610177020988 1610110934548 1610111566788 12990338207 1294586665 12981924792 1610117189506 1610176355902 1610111040326 1610111013486 1610141698828 1610111311664 1610111568148 1610124732072

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female

1/2/1981 30-7-56 1/1/1958 1968 1963 1962 1936 1977

Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram K.D.ZAI batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai batagram batagram batagram batagram Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

1986 15-3-73 1969 10/2/1987 1947 1954 1/4/1972 1972

1950 1974A 16-1-75 1967 1986 8/12/1973 1/4/1977 1952 1970 1953 1940 20-10-61 1955 1975 1954 1976 1950 1945 1948 1970 1957 1947 1936 1941 1972 5/11/1973 1972 1953 1971 1945 1988 1968 1978 1978 1968 1958 1973 13-1-84

463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526

10349 92905 11454 11464 11637 11415 90826 90870 90873 11426 11565 11480 11461 94883 90878 94891 90867 92992 11606 11486 11533 11605 11577 11443 11422 11512 11401 11524 11403 90866 90825 11360 11410 11578 11350 11349 11362 11346 11691 11493 11562 11581 12618 11386 11469 11635 11501 10320 10429 10430 10434 94934 93071 93010 11867 11968 10236 10201 10261 93025 93047 93069 92883 92885

NAZIA WASIA BEGUM INAMULLAH NAZIRULLAH JAWED WARIS KHAN AMIR GULAB GUL SAID ZULFIQAR NAIK M SHER WALI ZAHIR SHAH DERWAISH SARDAR SHER AKBAR ZIA MOHD MUSLIHA SHAKEEL AHMAD M IDREES IMTIAZ KHAN HAMAYOUN AZIZUREHMAN FAZLI WAJID SHAHID WALI JAMEEL AHMAD MIRAJ GUL SALEEM KHAN REDI GUL ISRAR GUL AFSAR ALI M AYAZ JEHAN ZEB TAJ WALI HAMID ALI SAIDUL HAQ MURSALEEN PAYO GUL PAYO GUL LAJBAR DILSHAD ABDUL GHAWAS CHAMAN M WALI BAKHT WALI NOOR AHMAD MINHAJ UDDIN GUL REHMAN PARVEEN TAJA AAMNA TAJRIYAN BIBI TAJAMUL SHAHEEN BEGUM ALIA BIBI SHAZIA FIDA MUJAHIDA MEHER PAREE TAHAMUL ZARSHE WAJEHAT BEGUM TASWERAN SADAQAT TAJUL WARA RIZWANA SHAHID QAMAR

ISTIKHAR IMTIAZ AHMAD GUL REHAMN QURBANULLAH FAQIR KHAN UMAR KHAN SHAHDAD SAID MALOOK RASOOL KHAN QADAE SHAH AMIR GHAWAS ANWER SHAH DALIL KHAN MIRZA AKBAR FAZAL AKBAR KHUSH DIL HABIBULLAH KHAN BAHADER FASIHULLAH KACHKOOL KHAN JUMMA GUL GHAFOR KHAN ABDUL KASHAF SHER GHAWAS SAID M ZAMEER GUL KARIM KHAN ZAMEER GUL FAZAL GUL HAKIM KHAN KAREEM KHAN SHERDAD FAZAL REHMAN HAZRAT ALI WARIS KHAN ABDUR RAHEEM HAYAT MOHD KHAN BAHADAR ZAREEF KHAN NOSHAD M GHAWAS AMIR MOHD M GHULAM FAZAL REHMAN MUHABBAT ASHRAF UDDIN ADAM KHAN ABDUL MALIK FAZAL GHANI M AFZAL MEHER ZADA JAFAR SHAH IZHAR ALI FIDA HUSSAIN DILAWAR KHAN PAYO GUL SALEEM MOHD REHMAN GUL ANWAR SHAH M ALI NOOR JAMAL FAZAL WAHID SUBKHAN ULLAH SANAB GUL

1610111577776 1610186183630 1610115935945 1610164300857 1610112409893 1610111405769 1610181677315 1610123960105 12991478680 1610196536429 1610131373213 1610160601783 1610149713339 1610112457213 1610138040215 1610129892201 1610145135734 1610191287805 1610111489267 1610113896103 12990426804 4200090864955 1610165890911 1610185431997 1610112329537 1610132651361 1610111707221 1610191378725 12989427069 1610106404317 1610187601697 1610197283977 1610127672963 1610171921585 1610112837859 12960596368 1610111405779 1610112861545 1610112280929 1610167380893 1610187516197 12958430654 1610197204467 1610112820767 1610141018705 1610189065261 1610119597796 1610151718536 1610111213676 1610106439068 1610101279698 1610147692124 1610111665694 1610143856784 1610159048994 1610122756292 12952418375 1610178388814 1610141384676 1610192953236 1610147843758 1610136384010 1610158566013

Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Male

1980 1/1/2019 1964 1957 1967 1951 1952 1957 1973 1972 1963 1964 1977 1978 1964 1974 1972 1984 1963 1978 1970 1962 1947 1970 1949 1955 1964 1958 1964 1971 19-6-68 1951 1962 1975 1965 1960 1958 1963 1955 1958 1961 1958 1967 1966 1976 1961 1955

1937 1957 1965 1975 2/2/1981

1965 1952 1956 1988 1976 1/1/1958 1/1/1990 11/4/1964

Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590

92881 92893 92880 92892 92896 92876 92900 92895 10012 12554 12561 12553 12559 92902 94957 94938 10241 93079 94942 93075 94944 94950 93077 93073 93070 93078 90785 94918 10220 90848 90908 90898 92972 92959 90906 90904 90907 92935 90867 90800 94933 90802 94926 90798 90797 92883 10350 94896 82869 90782 92914 92932 90796 93008 11874 94931 90803 94927 11863 11875 10424 94925 90807 90804

PAYO GUL KHAIRUL KALAM WAZEER ZADA QAISAR ALI MEHERDOSH NAQASH DAD WISAL ASKAR ALI AKHTUR GUL HAJI AKBAR FAYAZ KHAN ISLAM GUL AMJAD ALI M IZHAR FARHAD SHAH FALAKSAID BACHA TAJWALI SHAH M QAMAR M ISRAR SHAMSUL QAMAR NOOR BACHA MIA BACHA GULSAD BARG FAZLI WAHID BAHAR ALI FAYYAZ ALI GULZAR INAM GUL BAKHTAJ KISHWAR HUSSAIN BAKHT RANA BEGUM RAHMAT SABZUL PAREE RAHAT BEGUM SAIMA FAHMEDA NOSHEEN NURJEHAN JAMEELA BEGUM LACHI RIZWANA BIBI MOHSIN BEGUM PATASA AMINA BIBI ZAHEEN RIZWANA YASMEEN SAKEENA SHAMEEM AKHTAR ZARFAROSHA JAMEELA FAZILAT BIBI SADEEQ AKBAR MIA DAD RAJ WALI MUSHTAQ NISAR MOHD SHAH FAISAL PURDIL KHAN FARMAN ALI FARMAN ALI BAWAR KHAN MISTRI KHAN SIYAR MOHD

RAHEEM GUL AMIR GHULAM SHEHZADA SAID SHAH KHAN RAZIZ SHER ZAMAN WALI MOHD SAID SHAH SAWAB GUL GUL KHAN ABDUR RAZIQ SAWAB GUL GHULAM QADIR SAID SHAH RAHIM SHAH AKHTAR SAID BACHA FARHAD SHAH SANOBAR SAQEE MOHD SANOBAR SHER ALI BACHA SHER ALI BACHA DAD GUL ZAINOOR SHAH FAZLI WAHID FAZLI WAHID DAD GUL ZAR GUL UMAR KHITAB AMIR HUSSAIN RAHMAT SHAH HABIBUR RAHMAN FAQEER SANGEEN KHAN NASIR ALI ABDUL WAHID HAIDER ALI SHAH ZAMAN HUSAN NAWAB REKHAN SHAH NASRULLAH SULTAN MOHD M.ALI MISAL KHAN NORUL BASWAR SUBKHAN ULLAH HIDAYAT ULLAH IRSHAD ALI HUSNUL MAAB SANOBAR FASEEH ULLAH ZAIN ULLAH ISRAR MOHD KHUWA DAD ZARI DAD NASRULLAH HAJI MOHD NISAR MOHD WALI MOHD MOLA DAD KHAN SHER BHADAR RAHEEM KHAN GHAFOOR KHAN HAJI MOHD

1610146003407 1610112437307 1610111470669 1610155717855 1610174364303 1610112454109 1610191963403 1610103376127 1610138495709 1610198471249 1610111899261 1610125807682 1610110039895 1610112281259 1610183202255 1610191897695 1610125956613 1610181325721 1610145581537 1610104403875 1610170531157 1610162773931 1610118897245 1610188468005 1610129215357 1610111726913 1610143397559 12987418380 1610118319103 1610111382556 1610111930563 1610139173232 1610198298798 1610165721648 1610120019368 1610131192508 1610180196096 1610173315924 1610110959886 1610116298616 1610150428108 1610111504562 1610130159514 1610163810956 1610112139804 1610136384010 1610159259400 1610170410540 1610183809966 1610161871480 12948486492 16101113319074 1610135692997 1610171918679 16101 1610180655445 1610111238801 1610112353719 1610112144763 1610111362237 1610111895571 1610175455853 1610104901285 1610181459405

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1983 5/1/1961 1957 1973 1960 10/5/1970 1976 1971 8/8/1972 1/1/1967 3/3/1974 5/9/1974 1/1/1990 1982 1942 1962 1673 1959 1963 1961 1/1/1958 4/3/1965 1964 1954 15-03-83 3/4/1978

1953 13-07-79 1946 1959 1938 1972 1/1/1985 1956 1/1/1985 1959 1957 1967 1941 1959 1950 1960 1974 1/1/1950 1968 1982 1/1/1969 1/1/1937 1948 1958 1981 1951 1957 1955 1971 1954 1947 1970 1981 1962 1960

Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654

11841 93005 11853 10016 10414 94907 11889 11937 11963 11961 11949 11393 11959 11933 11955 11925 11953 11936 11957 11952 92867 92855 92865 92851 92853 92863 92854 92886 92859 92861 92860 10140 10141 94900 10344 10375 10362 10131 10095 94935 94954 94955 10382 10135 94915 9221 9201 9219 9220 9215 9279 10440 9203 10439 9231 10461 9237 9227 9226 9222 90863 90720 90761 90789

NOORUL HADI JAN MOHD ASIF HAYAT NISAR MOHD ATA ULLAH MANAZIR KHAN NOSHER KHAN ABDUL GHAFAR ISRAB GUL M.SHER WASIL KHAN AMIR SAID NAWAS KHAN ALI TAB LIAQAT ALI GULSHER KHAN FARHAD ALI HUSNUL MAAB GUL SAID GHANI DAD KISHWAR ALI KAMRAN INAM UR RAHMAN WAJID ALI GHANI UR RAHMAN FAZAL RAHEEM RAHEEM DAD SARZAMEEN NOOR UR RAHMAN SAEED UR RAHMAN ZAKIR ULLAH S.ILTAZ SHAH KHAIRUL KALAM HABIB UR RAHMAN WALI MOHD NOOR UL AMIN SHAUKAT LIBAS KHAN SHARIF KHAN IRFAN ALI ISLAM FARMAN ALI KHALID KHAN ABDUL QAYYUM CHAMNAY KHAN ARIF ULLAH GUL MOHD NAZAR MOHD HASAN QAMAR SHOAIB SAID GHAFAR M.GUL SARDAR ALI M. AMEEN SHAH ZAMAN ROSHAN ALI MUNAWAR SHAH SAWAR KHAN GHULAM HAIDER SARDAR KHAN WALI NOOR JAMEEL SHAH ABBAS KHAN SHAHID ALI

JUMA KHAN SHER KHAN SIRAJ MOHD SHER ALAM RAID ULLAH SHER GUL ADIL ABDUL WAHAB SHEHZAD GUL REHMAN GUL M.MIR DOST MOHD ADIL SHAH NAWAB ALI AWAL KHAN SHEHZAD GUL RAHMAN GUL ABDUL WAHAB DOST MOHD HAZRAT ULLAH JANNAT GUL SIRAJ MOHD GHANI UR RAHMAN SHER ALI GULISTAN SULTAN MOHD FARAGH DAD RAHEEM DAD GHANI UR RAHMAN GHANI UR RAHMAN SAWAB GUL NOSHERAWAN BACHA FARMAN GHANI BACHA GUL TAJ MOHD RAAZ MOHD WALI MOHD SHEHZADA KHAN UMAR KHAN NOOR UL AMIN ALAM KHAN KIRAMAT SHAH SULTAN MOHD ABDUL HAKEEM RAHEEM GUL SAID QAMAR SAID QAMAR ZAR MOHD ZAR MOHD RAHAM DIN ABDUL GHAFAR BACHA GUL M. UMAR YASEN KHAN REHAN SHAH S.BADSHAH ALI RAHMAN SHAH AKHTAR ABDUL GHAFAR SARA GUL SHAMSHAD MURHAFAR SHAH ROSHAN DEEN SHAMDAD

1610104696841 1610120717539 1610128043511 1610119048273 1610122276895 1610184274535 12989427593 1610165244967 1610160307239 1610122848143 1610146165843 1610117691079 1610111194419 1610146497959 1610112861269 1610167470869 1610111018637 1610170544267 1610169712223 12963663307 1610144020435 1610156001401 1610107081959 1610142751365 1610112328869 1610142290959 1610175183727 1610157550073 1610112458581 1610112328735 1610170749081 1610191923477 1610112594911 1610112344307 1610122315995 1610101024329 12966489460 1610177079241 1610118526179 1610101550779 1610199146357 1610111426983 1610112441067 1610111341148 1610136342907 1610120990351 1610112334753 1610160871775 161011195557 1610161565593 1610112443533 1610177109321 1610148198995 1610192762781 1610111955589 1610111930645 1610149582887 1610134612685 1610111725583 1610115173465 1610130586369 1610111930563 1610198871219

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1980 1963 1988 1953 1987 1969 1969 1969 5/1/1957 1955 1962 1965 1965 1966 1978 1957 1969 1963 1/1/1980 10/1/1982 1957 1/1/1957 1944 1952 13-05-81 18-11-77 1/12/1978 1976 1956 15-15-63 9/12/1958 1938 1956 1966 1968 1956 1988 1935 1954 1971 1965 1942 1985 28-07-75 1957 1952 1985 1963 1947 1964 5/8/1976 10/2/1958 1948 1949 1985 1947 1950 1/2/1969 5/2/1978

Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram Kotdoulat Zai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718

90791 90806 90767 90817 90773 10059 11740 10022 10435 10012 10292 10021 10428 10472 10013 90707 92919 90712 90631 90716 90717 90708 94888 90709 92930 92927 90715 92924 90711 92920 92912 93028 90710 92051 11779 10147 11754 92921 11813 11815 9324 9325 9337 9319 9323 9329 11814 9316 12542 12680 12521 12551 11432 9349 9354 9361 9360 9357 9375 9093 12516 9178 10404 90777

SARZAMEEN NOOR MOHD ROOH ULLAH FAQEER TAJ LIAQAT ALI LAL ZADA SAID QAMAR KHANTAJ SHAHID ZADA AKHTAR GUL ZERAB GUL ALI HAIDER WAHEED ULLAH M.KAMAL M.TAHIR ALI FAQIR NAWAB FAIZ MOHD ZARB ALI SHAH IHSAN UDDIN NIZAR ALI FAQEER TAJ SABZ ALI KHAN M.YOUSAF TAJUL ISLAM MEHBOOB ALI RIAZ ALI AZEEM SAID SHER NAWAB ASHIQ ALI HASAN NAWAB LIAQAT ALI IMTIAZ FAQIR SHAH SABZ ALI SHAH AKHTAR HUSSAIN JEVED KHALID SABIR HUSSAIN MUNFAD ALI SAJJAD ALI ALI SHER ALI SAID ARIF GHULAM NABI AFSAR TAJ MEHTAB KHAN SHER ULLAH MANZOOR ALI GHANI DAD SARDAR UDDIN FAZAL MOHD WALI AHMAD ISRAR UL HAQ SHAUKAT NISAR M.JALAL M.AFZAL ABD UR RAHMAN IBRAR RAJ WALI M.SIYAR RAVID ALI SAEEDA FURHAD

FAZAL WAHAB YAR MOHD GUL FARAZ NOSHAD GHULAM SARWAR SHOGHAIB ZADA SANOBAR NOSHAD MEHER ZADA SAWAB GUL AJOON ABDUL WAHAB RAHMAN ULLAH ABDUL GHAFAR M.AKBAR SAHIB NAWAB SIRAJ MOHD USMAN SHAH MISBAH UDDIN SARDAR PAYOO DEEN SARBAZ MEHTAB KHAN UMAR GUL HAKIM KHAN JOHAR MOHD AKHTAR SAID SHAH NAWAB KHAN SAID SAHIB NAWAB SIRAJ MOHD AZEEM JAN M.SHAH USMAN SHAH ABDUL SALAM SHARIF GUL MENJAWAR ABDUL SALAM MEERA KHAN HIJAB KHAN ADNAN KHAN KHAN SAID MUSHTAQ KHAN SHER ZAMAN ALI GOHAR MIR AFTAB HAZRAT ULLAH M.ANWAR KHAISTA GUL AMIR UDDIN WALI AHMAD GHULAM MOHD JEMSHED SHER AFZAL SHER AFZAL SHOWAS KHAN SHER AFZAL GHULAM KHITAB SHER AFZAL MIR WALI JAMSHED KHAN HAMISH GUL AMRISH KHAN AMIR MOHD

1610150490257 1610112595309 1610112141469 1610103877239 1610141413803 1610110734643 1610162219291 1610112452479 1610187211423 1610138495709 1610186322227 1610149471351 1610193235181 1610101715611 1610176094839 1610130242185 1610111476265 12985418144 1610112443505 1610135144315 16101592612 1610122087963 1610111940935 1610174832549 1610153055511 1610197651061 1610153400735 1610130823341 1610187452669 1610172103371 1610154135271 1610108725893 1610178088021 16101 1610189551057 1610177183397 1610107755885 1610120664421 1610157081225 1610111874885 1610125686695 1610104520371 1610112594929 1610112106739 1610144434355 1610185331037 1610177883441 1610116717145 12950124071 161019103561 1610138338737 1610184722239 1610106974605 1610156732377 1610111763815 1610142950301 1610147095523 1610144831635 1610136427681 1610157190109 1610199183667 1610111570751 1610144885964 1610158684103

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male

19-0173 1958 31-08-73 1976 15-12-85 1973 1967 1971 15-10-81 4/3/1961 1950 1942 1969 1971 1972 1966 1965 1957 1977 1958 1951 1987 1958 1987 1981 1986 1970 25-06-80 1966 8/11/1957 10/3/1985 1966 1960 1966 1965 1983 1983 2/6/1968 7/9/1974 1960 1950 1964 1958 1955 1/6/1954 1951 7/8/1970 1950 13-06-57 1972 1939 1/4/1980 1963 1947 1967 1959 1975 1965 1/1/1969 1969 1961 20-06-66 1/12/1981

Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai Kotdoulat Zai batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram batagram Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737

92980 92904 12576 92982 93004 93001 92903 12532 12577 11972 12538 12539 11971 12595 93055 93021 93061 93060 10036

GUL SHED SHAUKAT ALI WIZOR ALI ABD UR RASHEED RAZA MOHD TAJ WALI DILDAR ALI HASHIM ALI IJAZ M.AMIN BIBI MORSHDA FAZLE ULLAH KARAM KHAN BIBI NASRAT SHAH ZEB HAJI AKBAR KHURSHED HIDAYAT ARSHAD ALI

FARHAD RAHIM SHAH RAHIM SHAH SHAMSHER KHAN SALIH MOHD BURHAN GUL SHED KHAN SHAMSHER KHAN FIRDOS KHAN RAZ MOHD SARZAMEEN DURANI GUL AKRAM SARZAMEEN NOWSHER KHAN AMIR UDDIN M.UMAR M.SHAH SAID AFZAL

1610112508645 1610112400561 1610112401177 1610112335263 1610112633977 1610105132799 1610111238817 1610112334779 1293418222 1610107517035 1610120724046 1610112463507 1610112327375 1610120724046 1610158468411 1610115697183 1610170762999 1610181351193 1610111799831

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Male Male Male Male Male

1934 5/1/1955 1960 1974 1973 4/2/1975 1978 1956 1971 1960 1970 1954 1957 1972 15-06-1936 1949 1951 1/1/1974 1976

Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai Kot Ismail Zai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

Baghecha Dehri
S.No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Poverty Score Card No.
142147 11048 10611 12070 12135 12069 12366 11036 10620 1141 12129 10949 11316 11159 11284 09726 12485 12300 9695 10904 9795 9718 11179 9744 09695 10904 9795 9718 1179 10790 09744 9701 9698 09698 09701 9620 11132 9853

Name of CO Member
Muhammad Shah Fazal Rehman Humyun Shah Khan Zameen Nehar Begum Kifayat Bibi Ajab Khan Aitebar Shah Raina Bibi Bakhtiar Ali Fazal Rehman Wakeel Muhammad Aziz Rehman Sher Aman Khan Fazal Ameen Mukamil Shah Zahir Shah Nasreen Begum SALEEM DAD WESAL MUHAMAD GOLAM AKBER KHAIRUL ABRAR ISLAM BAHADER SHER AFZAL saleem dad wisal muhammad ghulam akbr khair u abrar islam bahadur Diyar khan sher afzal RAHMAULLAH U BAID ULLAH Obaid Ullah Rahim ullah BAKHTIAR GUL BARAKET ALI SHEREEN MAHAB

Parentage
Anwar Shah Fazle Ghani Akbar Shah Juma Gul Fazal Ghafar Abdul Habi Gulbar Khan Barkat Shah Muhammad Ameen Noor Muhammad Hawas Khan Majeed Ullah Said Rehman Mohib Ullah Hamesh Gul Hamesh Gul Mehraban Shah Anwar Said ZAREEN DAD DILBAR SHAH FAZLE AKBER GULAM NABI ALI HAIDER SHAH UMER zareen dad dilber shah fazle akbar ghulam nabi ali haider meera khan shah uer QUDRATULLAH RAHMANULLAH Rahman ullah Qudrat ullah SITAR GUL HUSSAN KAMAL GUL WAHAB

CNIC No
16101-11593609 16101-98146383 16101-12678137 16101-07350285 16101-1482184 16101-44194818 16101-123489425 16101-905449013 16101-54736904 16101-05983955 16101-11593529 16101-39206947 16101-14235715 16101-39185323 16101-32012143 16101-21873199 16101-11496109 16101-40881640 16101-5571704-5 16101-6282883-9 16101-0950558-9 16101-2442725-3 16101-2235116-9 16101-7432321-1 16101-55717045 16101-62828839 16101-09505539 16101-24427253 16101-22351169 1610116488345 16101-74323211 16101-5807976-9 16101-2116172-8 16101-11929029 16101-38813745 Nill 16101-2348768-7 16101-1226664-9

Gender
Male Male Male Male Male Female Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Date of Birth Village
Baghicha Dehri Baghicha Dehri Baghicha Dehri Baghicha Dehri Baghicha Dehri Baghicha Dehri Baghicha Dehri Baghicha Dehri Baghicha Dehri Baghicha Dehri Baghicha Dehri Baghicha Dehri Baghicha Dehri Baghicha Dehri Baghicha Dehri Baghicha Dehri Baghicha Dehri Baghicha Dehri BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI Baghicha Dheri Baghicha Dheri DHAIR BAGHLICHUA DHAIR BAGHLICHUA DHAIR BAGHLICHUA

Region
Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

15.02.1980 24.11.1970 1964 10.04.1977 01.12.1973 1947 1980 1970 1964 1977 1973 1976 1947 10.08.1954 02.11.1983 2/11/1983 4/1/1980 1974 23-03-1980 1967

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

11258 12261 9764 11085 11021 11101 11096 11301 11165 11169 11087 9648 12473 11209 11163 11255 9744 11087 11318 11012 10916 10942 10920 10973 11011 10970 10916 1160 12217 11148 09672 11157 1229 11002 09813 11368 11130 10920 10665 10878 10842 10543 12091 12081 12094 10843 10849 10848 10511 12136 10518 12010 10531 10834 10822 12072 10735 10830 10530 10855 10765 10512 10762 10510

MUH GULZAR GHUFRANUDIN SHAMSOLHAQ ALAM ZEB JAVED KHAN TAIYABULHAQ SALEEM KHAN SHAVKAT ALI AJMAL AMEER ZADA NAZIMABAGUM RASOOL KHAN TAZA DIN WAJID ALI ZAHID REHMAN SAHIB GHANI SHER AFZAL KHAIRUL AMIN MUSLIM SHAH ISLAM SHAH FAZAL GHANI AKHTER ALI FAZAL ELAHI FAZAL HADI ROIDAL Fazal Rabi Fazal Ghani Bakht Munir Faqeer Rehman Muhammad Ali Said Akbar Tahir Zaman Amresh Gul Wajehat Bibi Naseem ullah Ameen Khan Ghani Rehman Fazal Elahi Wazir Muhammad Anwar Zeba Rashidurahman malik taj noor wali khan habiburahman jenab ali akbar husean sher ghani khan mergulab reiz khan zada muslim taj hadem husean jamreaz khan zar nawash khan muhamad jawed diyar khan noor zameen rashmani gul SEAD AKBAR BAKH TAJ MUHAMAD QAWARISH RAMIZEIK SHADALI KHAN AMER ZADA

GULAM RASOOL 16101-7293066-3 GULAMIDIN 16101-1460970-5 MOH SHOYAB 16101-2911453-5 SHAH AFZAL 16101-0145070-3 GUL HASSAN 16101-4054894-5 MOH WISAL 16101-4317367-5 SHER AFZAL 16101-1648233-1 BASHIR AHAMAD 16101-1981970-9 ILYAS KHAN 16101-9965774-9 FAZAL KAREEM 16101-11602057 MINHAJ UMER 16101-11439604 SHER BAZ 16101-7506713-7 ISLAM DIN 16101-3881374-5 MEER ASLAM 16101-9243556-1 HABIB UR REHMAN 16101-8270069-5 SAID AMEER 1601-45428111 SHAH UMER 1601-74323211 QAZI MOHAMMAD SHAFIQ 130-92-029612 FAQEER SHAH 12961964021 FAQEER SHAH 12971964038 HAZRAT UMER 16101-1182725-7 MUHAMMAD UMER 16101-6208103-9 MUHAMMAD UMER 16101-1272923-7 MUHAMMAD UMER 16101-1248998-7 GUL SHER 16101-6186118-3 Muhammad Umer 16101-67842215 Hazrat Umer 16101-31956523 Mehboob ullah 16101-44178771 Meher Gul 16101-11593415 Ameer Nawab 16101-89996389 Muhammad Sharif 16101-1225488 Sher Zaman 16101-11979239 Hamesh Gul 16101-85242179 Zafar Ali 16101-08621513 Nazer Ahmad 16101-40314667 Sher Baz Khan 16101-87913525 Meer Aber 16101-12000485 Muhammad Umer 16101-2722237 Hayat Gul 12917401100 Ajab Gul 16101-19925756 MUHAMAD LETAB 16101-4288356-7 SULTAN 16101-6564822-7 KHANT MAVAD 16101-1269028-7 MUHAMAD LETAB 16101-4871841-9 HUKMAT SHAH 16101-0102263-9 MUSHARAF DIN 16101-4045676-3 ZAREEN KHAN 16101-2196515-9 KOCHKOL 16101-1059477-7 MOURUFAT SHAH 16101-8794633-5 GUL MAJEED 16101-1154322-1 NASEEM SHAH 16101-943040-5 SHAKIR REHMAN 16101-2874057-5 NASEEM SHAH 16101-4074993-5 MUKAMIR SHAH 16101-3008563-3 DIDAR SHAH 16101-7476304-7 KADAR SHAH 16101-0820541-3 DIALIL SHAH 16101-0740435-5 UMER DIN 125-53-549283 MAHAMAD AZAM 16101-1724120-3 SULTAN 16101-7098716-9 DALIL SHAH 129-73840803 NOREZAI 16101-2263183-5 ANWAR SHAH 16101-6431601-9 LAL GHAFOOR 16101-7710465-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1978 1963 1974 1973 122.03.1976 1976 24.04.1968 1975 14.01.1977 10.01.1977 1965 8/3/1954 1968 1972 12.01.1947 1947 06.08.1974 1961 1971 1963 20.04.1967 1957 1952 1978 1946 1963

1962 01.01.1974 1964 1953 1977 10.02.1979 01.01.1971 1952 1968 1938 1962 01.01.1988 1968 1966 01.01.1968 1972 10.11.1981 1953 1938 13.07.1964 1973 1963 01.01.1970 1963

DHAIR BAGHLICHUA DHAIR BAGHLICHUA DHAIR BAGHLICHUA DHAIR BAGHLICHUA DHAIR BAGHLICHUA DHAIR BAGHLICHUA DHAIR BAGHLICHUA DHAIR BAGHLICHUA DHAIR BAGHLICHUA DHAIR BAGHLICHUA DHAIR BAGHLICHUA DHAIR BAGHLICHUA DHERI BAGHCHA DHERI BAGHCHA DHERI BAGHCHA DHERI BAGHCHA DHERI BAGHCHA DHERI BAGHCHA DHERI BAGHCHA DHERI BAGHCHA BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

10844 10504 10824 10508 10757 10851 11051 10986 12266 10608 11191 11650 11128 11024 12171 11269 09853 11297 09736 12216 11052 09594 10919 09697 10948 9679 9861 12451 11223 09784 10898 09747 12310 09787 12451 9725 10902 10898 10927 11142 9747 11222 11119 10588 11323 9792 9786 11323 9784 12309 12240 11221 09741 10914 12302 11124 12473 11226 09679 09861 09792 11220 09786 12318

MUHAMAD HUSEAN NIHAR ALI SAWAB SHAH MUMANDI MURAD ALI MIR GHAWAS Riffat Begum Wahab Gul Iltaf Hussain Hussain Shah Chand Bibi Kusar bibi Raziq Shah Muhammad Ali Said Nabi Shah Iltaf Din Shereen Wahab Bakhtiar Ali Muhammad Islam Rashid Gul Taj meena Hasan Zeb Fazal Habib Nihayat Bibi MAHJAWER KHAN ZAKIR ULLAH KHURSHED ALI Mlang Zada Noor Zada Hazrat Kamal rahat shah farman ali Muhammad Naeem Murad Ali MALAHG ZADA FAQIR TAJ MATAHER SHAH RAHAT SHAH MUSLIM SHAH BABER ZAMAN FARMAN ALI AMEER ZADA MURAD ALI Sher Afzal Hazrat ali ARUANG ZAIB SANAHULLAH HAZRATALI HAZRAT KAMAL Ismail Bakht Sher Akhatar Ali Anwar iqbal Saleem Khan Asfandyar Munazir Khan taza Din Hazrat Usman zsakir ullah khur shed ali aurangzeb ata ur rehman sana ullah faqeer rehman

MUHAMMADIN FAZLI HADI UMAR SHAH NOOREZAI MISAF KHAN GULSAJEED Jan Afsar Ghani Gul Noor Hussain Akbar Shah Nisar Muhammad Sarwar Khan Zarghoon Shah Inzar Gul Said Muhammad Shah Ghulam Din Gul Wahab Sahib Zada Umer Dad Aziz Gul Misal Khan Latif Khan Muhammad umer Sharif Gul ALAM KHAN FAZLE QADER LAWANGEEN Lal zada Gul Shehzad Bakht Jamal rehman shah meer aslam Waris Khan Nawab Shah LAL ZADA LATIF KHAN REHMAN SHAH REHMAN SHAH SAID SHAH SULTAN MUHAMMAD MEAR ASLAM MEER BAZ ZARWDAD KHAN Noroz Khan musa khan WAZEER ZADA KHAN BAHADER MOSA KHAN BAKHT JAMAL murad ali hussain gul Noor zada Khaista Khan Fazal Mola Liyar Khan Muhammad Rehman Islam Din Hussain fazale qadar lawangeen zareen dad ameer nawab khan bahadur rehmat sher

129-93-480292 16101-1145593-9 129-53-483513 16101-1140197-7 16101-8461890-5 16101-1192868-9 16101-28604932 16101-92994887 16101-09871031 42501-97504125 16101-8169084 16101-81163084 16101-31475857 16101-76913563 16101-129338251 12965606031 122666649 16101-12389303 12990722038 16101-02572873 16101-02572873 16101-47177481 16101-1414907 16101-9160584 16101-5739198-1 16101-5895663-3 16101-1205234-5 16101-35754021 16101-11827257 16101-04977163 16101-09925349 16101-69387523 16101-65386027 16101-61268069 16101-31956520-3 16101-4612335-7 16101-1181628-9 16101-0992534-9 16101-4080647-1 16101-5246975-5 16101-69387852-3 16101-12381019-9 16101-1793032-7 1610154603155 16101-11969010 16101-8751463-3 16101-5626170-7 16101-1196901-0 16101-9000486-5 16101-12686763 16101-27614233 16101-11929011 16101-4605794 16101-11644247 16101-04977163 16101-56486447 16101-90004865 16101-58097769 16101-58956633 16101-12052345 16101-87514633 16101-35928479 16101-56261707 16101-11313095

Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1970 1978 1953 1957 01.01.1978 1964

1952 1953 01.02.1978 4/4/1965 25-4-42 8/12/1982 1970 1971 19-4-72 9/3/1972 04.04.1965 10.03.1969 1964 1970 01.11.1960 1954 03.09.1971 1943 02.01.1980 1970 1976 1957 1959 1976 08.12.1954 14-3-78 1954 4/2/1972 10/4/1970 1/1/1975 1971 1954 1953 1978 1957 1962 1959 1956

BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI BUTSERI Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA Baghicha Dheri Baghicha Dheri BAGHICHA BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan MARDAN MARDAN MARDAN Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN Mardan Mardan MARDAN MARDAN MARDAN Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

09725 12450 09761 12068 12010 10943 11031 10971 12168 11211 12313 12308 11127 12253 12077 11208 11340 09686 09799 11125 12209 10552 12185 12186 10753 10704 10601 12194 10857 12198 10724 10639 10850 12147 12154 10611 10615 12132 10610 12216 12166 10614 10800 10602 105119 10797 10787 12048 121049 12236 10803 12216 12215 12143 12213 12152 12214 12144 12146 12229 9694 12208 12171 10191

faqeer taj Raheem gul Sarfaraz Khan Khan Ghalib Hamid Hussain Fazle Nabi Niqab Shah Fazal Amin Habib Ur Rehman Ishtiaq Ahmar Muhammad Ilyas Mumtaz Ali Rehmat Sher Gulzar Din Gul Meena Ikram Bibi Israf Gul Farhan Ahmad Zahoor Ahmad Akhtar Gul USMANGHANI PAZEER GUL SARZAMEEN KHAN AMREASH KHAN MUNTAJ HUSAN NABI ZAHIR MOMAD AZIZ GUL FAROOS KHAN FAZLIKHALIK DIL MOHAMMAD AHMAD GUL NAZIR SHAH MOHAMAD SHAH MUNARAZ KHAN HUMAYOUN SHAH MOHAMAD ARIF NIAZ MOHAMAD ISRAR SHAH RASED GUL ALISHER ASAD ALI KHAN KAREEMULAH ALI BAHADER KHURSEED SAFOOR RAHMAN SAWAR KHAN NOOR RAHMAN GUL HAMEASH TAZA GUL SHAHFARIS KHAN RASHID GUL WAHI DAD ITTEHAR ALI MENJOOR KHAN BANARAS KHAN ABDUL MALIK SHAHID RAHMAN FAVIR GUL AJMAL SEAD ZARGHUN SHAH BAGHI SHAH SEAD NABI SHAH MALKI BAHADER

latif khan said Sharif Sher Zaman Sher Bahadar Shakir Khan Meer Izat Barkat Shah Muhammad Umer Fazal Rehman Sadiq Ahmad Waris Khan Said Wahab Zaro Dad Khan Rehman Din Abdul Rehman Badshah Rehman Qamar Gul Roman Gul Abdul Qayum Ziarat Gul FAZAL KARIM SHEREEN GUL FAROQ DAD Faraq Dad SULTAN UMER ALI GUL MOMAD QEYAS GUL KHAN BAHADOR REAB KHAN MOHAMAD AFZAL SHREENKHAN MEHI SHAH ANWAR SHAH HUNER SHAH AKHBAR SHAH AKHBAR SHAH SHEIR MOMAD DILAWAR SHAH AZIZ GUL NOWSHER ESA KHAN NASEEBULLAH ESA KHAN ABDULLAH MEHIR GUL MERA KHAN ABDUR RAHMAN REHEEM GUL PALEEM GUL SEAD SHAH AZIZ GUL SHAH ZAMAN KHAN RAHEEM GUL RAHEEM GUL HUNER SHAH MOLADAD MEHIR GUL QEYAS GUL FAZAL MOREED RAHMAT SHAH SEAD QAMAR SAID MOHAMAD SHAH ESSA KHAN

16101-46123357 16101-33323251 16101-13316895 16101-46081723 16101-28740575 16101-18156039 16101-12011659 16101-0953011 16101-60449329 16101-011342763 16101-36243467 16101-17245479 16101-41669869 16101-64089465 12976914866 16101-62442590 16101-80435753 16101-379806983 16101-31980693 16101-21161728 16101-46914203 16101-12936645 129-93040-74 12990370173 129-89709004 16101-72892456 16101-14215825 16101-12088707 16101-75747685 16101 99340669 16101-09849135 16101-11543317 16101-11593383 16101-11593609 16101-04964709 16101-12678137 16101-12630777 16101-64818355 16101-11592873 16101-02572873 16101-32544211 16101-39919627 16101-71523271 16101-12652395 16101-57588741 16101-20074027 16101-11593377 16101-24004465 129-85501194 129-63501193 16101-41960341 16101-0257283 16101-78833861 16101-11426205 16101-75653569 16101-44209257 129-60221824 16101-11593389 16101-77690855 16101-72858245 16101-172316029 16101-29941325 16101-12938251 16101-73168259

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1969 1936

12/1/1973 01.01.1959 3/5/1972 15.3.1976 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1971 01.01.1970 01.01.1980 01.01.1981 01.04.1975 01.01.1973 01.01.1968 01.01.1958 01.01.1958 01.01.1971 01.01.1966 01.01.1976 01.01.1970 01.01.1951 1965 1/1/1973 1/1/1977 1/1/1948 1/1/1970 1/1/1962 1/1/1963 1/1/1950 1/1/1960 01.01.1967 1/1/1963 17-07-1977 3/12/1965 1/1/1948 13-1-1982 1/1/1972 23-3-1976 1/1/1960 1/1/1978 7/4/1975 20-03-1982 1/1/1957 01.01.1962 01.01.1968 1978

Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri Baghicha Dheri SHEAKAABAD BUTSERAI SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD BUT SQWERI BUT SEIRY SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKAABAD SHEAKABAD SHEAKABAD SHEAKABAD SHEAKABAD SHEAKABAD SHEAKABAD SHEAKABAD SHEAKABAD SHEAKHABAD SHEAKHABAD SHEAKHABAD SHEAKHABAD SHEAKHABAD SHEAKHABAD SHEAKHABAD SHEAKHABAD SHEAKHABAD SHEAKHABAD SHEAKHABAD SHEAKHABAD SHEAKHABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

10790 10785 10597 12493 12126 12494 10520 10775 12133 10585 12161 12162 12110 92374 92362 92447 92419 92389 92432 92360 92385 92380 92423 92405 92370 92367 92478 92383 92443 92361 92464 95017 92402 92372 92377 92485 95101 92435 92355 92457 92366 92445 92472 92378 92363 92370 92356 92387 92357 92371 92351 92469 92463 32358 12242 11084 9737 9750 11168 9728 4869 11265 9658 9605

DIYAR KHAN KHAN TAJ JANBAHADER TARIQ SHAH SUBEAD KHAN TAJ WALI SHAH SEAD JBRAR MUSAFAR KHAN AKHTAR SHAH HEARU NABI TAJ MAMAD NOORFARAZ KHAN SADIQ SHAH Mudad Shah Mihar Dil IMDAD ULLAH ZAKIR KHAN SHER SAEED ABDUL SAEED NOOR JAMAL MOH. ISLAM IJAZ AHMAD RIASAT MUQAMIL SHAH SARDAR ULLAH AFZAL KHAN UMAR GUL GUL SHED BAWAMA MOH. SAEED MOH. AMIN FAZAL JALAL BABO ZAI EZATH SHAH NOOR JAMAL ZAHIR ALI ANWAR ZAI BIBI HAMID HUSSAIN KARIM DAD BAHADER MUAZAM ALI FIDA MOH. GHARIB GUL IMTIAZ MOH. TAIMOOR HAYAT GUL SHER ZAMAN FARID AYAZ SAHAR GUL GHULAM NABI NOOR SAID MIARAJA BIBI HUSSAN ZARI AKHTAR BACHA NISAR MOH. ZAIN UL ABIDIN QAYOOM ULLAH JAMIL SHAH HAZRAT NABI AURANGZAIB SALIH MOH. HAMEED SHOUKAT ALI FAZAL JAMIL

MEERA KHAN QALARDIN ESA KHAN GHANI SHAH USMAN KHAN SEAD MOHAMAD SHAH AKHBAR SHAH JUMA GUL MUWADAR SHAH UMARALI MUZAFAR KHAN TAJ MAMAD QUBIT SHAH GULAB SHAH SHER DIL PAZIR GUL SHAH NAZIR BAGHDAD MOH. SAEED HAZRAT JAMAL UMAR DAD LAL MOH. SUBHAN RAHIM SHAH AZIZ ULLAH SHER KHAN LAL GUL YAR DAD SAHIB GUL BAKHT DAD MOH. RASOOL AZIZ KHAN SULEMEN SHAH SULEMAN SHAH ZAGOON SHERIN MOH. SAKAHWAT SHAH TABIG HUSSAIN NOOR DAD SAHIB GUL MAZAR SHAH MOHAMMAD ALI ABD UREHMAN LAL MOHAMMAD AJAB GUL MASAOOD GUL ZAMAN SAKHAWAT SHAH AJAB GUL MOH. MIR BAKHT DAD NOOR MOH. KARIM KHAN TEHSIN ULLAH QABET SHAH JAMI UDIN AMAN ULLAH SAYED ALI SHA GUL RAHIM LATIF KHAN GUL DAD MOH. ATIQUE MIRAJ ALI MOH. SHERIN

16101-16488345 16101-11582055 16101-92158701 41504126337 16101-11643605 4150404126497 16101-07571019 16101-51581355 16101-12928457 16101-12679287 16101-12691225 16101-24510609 16101-11583905 16101-36412457 16101-93420165 16101-21853159 16101-12689885 16101-23712199 16101-11647355 16101-12140375 425015-6970853 16101-59514557 16101-78326712 16101-83540837 16101-2102997 16101-12552803 16101-21740605 16101-19152769 16101-77783502 13060316450 16101-95901305 16101-12381081 16101-41061638 16101-46154247 16101-3266121 16101-23300243 Nill 16101-33956929 16101-57077017 16101-52998079 16101-39361399 16101-58315057 16101-37333913 16101-75354641 16101-76816815 16101-24630565 16101-29465973 16101-96606891 16101-69150941 16101-41969789 42201-641024679 16101-02586492 16101-13710460 16101-79815991 16101-39317799 16101-21970451 16101-76267183 16101-11637643 16101-23354017 16101-61517987 16101-60034297 16101-11755039 16101-52788203 16101-05906831

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

Male Male Male Male Male
Female

Male Male Male
Female

Male Male Male
Female

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female Female

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1957 20.01.1980 1968 01.01.1979 16.02.1973 01.01.1973 01.01.1974 01.04.1956 1968 1974 1956 01.01.1984 20.09.1981 1945 1985 1983 1985 1959 1989 1970 1988 1983 1980 1961 1945 1970 1971 1973 1955 1965 1968 1965 1942 1948 1985 1973 1975 1970 1948 1959 1980 1952 1963 1975 1977 1950 1977 1980 1965 1954 1949 1965 1940 1971 1953 1979 1970 1973 1980 1965 1967 1964 1970 1967

SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD SHEAKH ABAD BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358

11200 111333 12249 11058 9738 12155 9646 9756 12239 10905 11134 11280 12346 10873 12182 9804 9708 9722 11069 10881 11266 9615 10907 9735 9781 9730 9712 9846 9858 11230 12319 1167 11203 11247 11177 12327 10825 10692 10571 12183 10802 10859 11991 10719 10705 10823 10826 12201 10513 10557 10664 10763 10668 10808 92448 92482 92376 92439 92418 92425 92484 92410 92490 92409

SARDAR U DIN HUSSAIN KAMAL SYED KAMIR MOHAMMAD JUNAID AKHTAR ALI SYED NAWAB FIRDAUS KHAN SHAMS UL WAHAB KHALIL ULLAH BAKHT ZAMAN SHAH TAHIRA MOHA. BASHIR GHAFOOR U REHMAN LIAQAT ULLAH NISAR MOH. MOKDAMEL SHAH RAID ULLAH GHULAM AKBAR MOH. NAZIR FAQIR HUSSAIN ZUHRA SHAMSUL QAMAR MUSIL KHAN AMAN ULLAH FAQIR HUSSAIN MUSLIM BACHA IHSAN ULLAH AKHTAR HUSSAIN ABDUL RAHIM QAID UL HAQ SHER ALI KHAN MUSHTAQ ALI SHAH HUSSAIN MOHAMMAD AMIN RONAQ ZAMAN ISRAIL Awar jan Falak Naz aurnzaib Taj Wali Shah Amir Nawas Khan Akbar Ali Ahmad Ali Bakht Sultana Taj Nabi Mujahid Waris khan Fazal hakim Said Faqir Amjad Ali Siyar Khan Aziz u Rehman Muzamil Shah Bakhtaj REHMAN GUL MOH RASOOL GHULAM AKBAR SADAQAT SAIR KHAN PAZIR GUL FARID GUL MIRZA GUL MUHTARAM SHAH HAKEEM KHAN

GHUNCHA GUL KARIM SHAH RAFI ULLAH SAFIR REHMAN GHULAM AKBAR HUSSAIN WAHAB JUMA KAHN NOOR UL WAHAB JAMIL ULLAH ZAHIR SHAH SALIM KHAN MOHAMMAD PAZIR MIR ISLAM MOHAMMAD ULLAH SHER MOH. MIR AKBAR SHAH RAHIM ULLAH MOHAMMAD SHARIF SAID MEER SHAKIR ULLAH SAID GHANI SYED GUL JUMA KHAN FAZAL QADIR HASSAN GUL SHER BAHADUR SHER BAHADUR ZARIN MOH. SHAZADA ABDUL JAMIL MOH. ISHAQ SHAMSUL DIN TABE KHAN SYED RASOOL MIR ZAMAN MURAD ALI Shams Khan Riaz Gul Hanif Ullah Iqbal Shah Nouroz Khan Shah Jehan Liaquat Ali Khaista khan tayyab gul sawab shah hassan khan sher afzal gul said Zarin Khan Ghani Khan Gul Shad Fazal Rehman Foutaj Khan SAID REHMAN SHAH MOHD SHIREEN KHAN AMIN GUL YOUNUS KHAN EHSAN GUL HAMAISH GUL KHAISTA GUL MUNFARIQ SHAH REHMAN SHAH

16101-96322109 16101-01128249 16101-98288149 16101-87687601 16101-31077901 16101-18035467 16101-87411755 16101-97310219 16101-26885899 16101-11435221 16101-77554202 16101-07821249 16101-70358081 16101-37794387 16101-13387935 16101-13150857 16101-12508133 16101-99961081 16101-74419567 16101-47166819 16101-72076142 Nill 16101-33762473 16101-94065141 16101-05030625 16101-54809529 16101-78107269 16101-43717711 16101-12602519 16101-12655505 16101-80929357 16101-06598183 16101-61133749 16101-14454215 16101-26468357 16101-08866275 16101-1591978-8 161016331051-6 161016165174-7 16101-1821301-1 16101-14484787-9 16101-3099370-9 16101-5082317-9 161015639369-2 129-7883381-8 16101-4795837-5 16101-5927399-5 16101-1454629-7 161011178037-9 16101-0213349-5 16101-7302986-5 16101-1144133-3 16101-7971735-5 16101-8090620-5 16101-23330802-5 16101-7744926-9 16101-9218728-9 16101-7081885-6 16101-7996471-9 16101-4416328-9 16101-9159633-7 16101-7423604-5 16201-2540889-3 16101-7088792-9

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1955 1958 1961 1975 1971 1977 1958 1980 1973 1970 1980 1956 1947 1958 1960 1975 1947 1954 1951 1982 1950 1957 1947 1952 1973 1969 1970 1980 1972 1975 1982 1975 1983 1965 1984 1975 1955 1958 1961 1977 1970 1975 1980 1954 1975 1973 1981 1969 1955 1980 1982 1975 1971 1973 1975 1970 1971 1980 1973 1969 1980 1988 1963 1980

BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

92415 92453 92399 95103

92970 74971 92458 92430 92375 92461 92414 92432 92488 92403 92359 94855 92429 92428 92431 92471 92477 92440 92384 10817 10687 10710 10666 10786 10572 10740 10564 10730 10761 12196 10789 15195 10532 10750 10641 10759 10675 10836 10831 10690 10691 12210 12391 11259 10946 12243 9820 11234 9746 11207 11312 69834 10957 10941 4705 9622 10970 10909

RASOOL KHAN NASEEB ULLAH NADIR SHAH RAHMAT M. ZAHID FAZAL DAD SALEEM KHAN ALAM SHER MUSHTAQ HUSSAIN AURANG ZAIB SAID AKBAR PARVEEN MIAN ABDUL SAEED JAVED IQBAL RESHMA AHMAD ALI KHAN SHAKILA MOHD SAEED NOOR JAMAL TAJAMUL MANZOOR USMAN GHANI MUOIZA SHER AKBAR ZAFAR ALI Mushtaq HUSAN ZARI JAMIL KHAN ADNAN SHAH IHSAN ULLAH GULAB SAID SOFAID ALI FARHAD GULAB SHER AMJAD ALI GULZAR ALI SHEZADA KHAN FAQIR GUL REHMAN LAL ZAMIN ROVA DADA FAQIR TAJ WALI AKBAR HASEEB SHAH ARSALA SHAH FAISAL KHALIMA BEGUM SHUBINA MOHD RAIZ NOOR SAMA SAMEEN UL HAQ GUL WALI RANGEENA FAZAL MUHBEEN HAKIM SHAH NOWSHAD KHAN MAZHARI MUMTAZ ALI ABDUL NABI SHEREEN BACHA GUL SHAD KHAN FAZAL RABI KHAIR UL NABI

REHMAT SHAH HABIB ULLAH INAYAT GUL FAZILAT HASEEB KHAN MEHER DAD SARFARAZ KHAN FAZAL SHR HASSAN GUL MIRZA GUL UMER SHAH SAID MIR AMAN GUL MOHD SAEED IKRAM WADAN KHAN DIYAR KHAN FAZAL WAHAB SAID UR ASIF SAEED SHAH SALIM GUL ASRAF ULLAH HABIB GUL HUSSAIN GUL SHEREEN SHAMSUL HADI AKHTAR RAIDE GUL GHANI KHAN SULATAN SHAH AZEEM ULLAH FAQIR MOHD SHER MOHD ZAREEN GUL SHER MOHD SHAH RAHEEM GUL MALIK ZADA SAID QAISER SHAMS AMEEN GUL ZAMEER GUL TAJ KHAN AZIZ KHAN KHALIQ DAD ABDUL TAWAF KHAISTA MOHD HALEEM RIDI GUL MOHD GULZAR MOIN SARDAR FAZAL KHALIQ NOOR UL BASHAR NOSHAD MOHD MIR IZAAT SHAH PIR DAD KHAN AMANUH DIN SAHIB ZADA FAZAL NABI BADSHA GUL AJAB GUL MOHD OMER GHULAM NABI

16101-7167603-9 16101-7924497-1 16101-1193453-9 16102-1326598-3 16101-5095673-9 16101-1477228-9 16101-5938037-7 16101-110958-3 16101-126172-5 13012407773 16101-5113567-5 16101-37101460-1 16101-5715144-0 16101-1164735-5 371011-593338-5 16101-13217443-2 16101-5011457-3 16101-7921835-0 16101-011167185-3 16101-9192601-1 16101-3427128-6 16101-316730-5 16101-5611241-1 16101-1170418-0 16101-3529954-7 16101-9113588-3 16101-9253904-5 16101-8021900-6 16101-0464445-7 16101-6953165-3 16101-3477209-7 16101-18988151-1 16101-8753131-3 16101-6581027-3 16101-9425059-5 16101-5367596-5 16101-1163801-1 16101-5725332-3 16101-7221500-3 16101-722500-3 16101-11270283-5 16101-282112-5 16101-12289227-5 161013376516-5 16101-6547580-7 129-58512849 16101-8825476-7 16101-3398422-3 16101-1107766-8 16101-1296201-7 16101-1689024-6 16101-9641616-3 16101-8088398-3 16101-2387453-0 16101-4785280-1 16101-1287936-3 16101-7488853-5 16101-1092264-0 16101-1186460-9 17301-1760145-1 425018487779-5 16101-3618283-9 16101-6784221-5 16101-8384972-7

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

Male Male Male
Female

Male
Female

Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

Male
Female Female

Male
Female

Male Male Male
Female

Male Male Male Male Male Male

1981 1956 1967 1969 1972 1970 1960 1985 1959 1981 1961 1945 1987 1963 1972 1965 1946 1983 1958 1982 1963 1947 1986 1964 1988 1980 1973 1959 1971 1975 1980 1982 1970 1977 1975 1969 1979 1965 1975 1980 1955 1964 1972 1975 1975 1984 1979 1975 1965 1975 1957 1967 1975 1971 1973 1980 1970 1958 1975 1969 1971 1967 1946 1967

BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BUTSARI BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA BAGHICHA

DHERI DHERI DHERI DHERI DHERI DHERI DHERI DHERI DHERI DHERI DHERI DHERI DHERI DHERI DHERI DHERI

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480

10913 9890 12483
11021 11048 11222 12147 10948 12145 12091 12176 10611 11011 12069 12070 13135 12127 12129 10620 11141 10955 11164 9620 11036 12350 11316 10949 12366 11159 9764 11085 12262 12072 9792 10971 12300 12166 10943 11031 10945 10975 10615 11124 12132 10610 12010 12485 10916 9644 10932 12263 9674 10902 11284 9726 10898 12308 12077

KHALIL ULLAH SHER WALI HAMESH GUL
JAVED KHAN FAZAL RAHMAN AMIR ZADA M.SHAH MINJAWAR KHAN
BANARAS KHAN

FAZAL MULA JAMAL HAZRAT GUL
GUL HASAN FAZAL GHANI MIR BAZ ANWAR SHAH ALAM KHAN

16101-1132051-5 16101-9494091-5 16101-2247379-8
1610140548945 1610198146383 1610112381099 1610111593609 1610157391981 1610104964709

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

1980 1974 1952

BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI
BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI

MARDAN MARDAN MARDAN
MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

NOOR WALI KHAN BILAWAR KHAN HUMAYUN SHAH ROEDIL KIFAYAT BIBI KHAN ZAMAN NIHAR BEGUM DAWAAR KHAN FAZAL RAHMAN RAAINA BAKHTIAR ALI SAHIB ZADA SHAMS ZAMAN BAKHTIAR GUL ITBAR SHAH SAID AFZAL AZIZ UR RAHMAN WAKEEL MOHD AJAB KHAN SHER AMAN KHAN SHAMSUL HAQ ALAM ZEB ROGHANUDDIN DIYAR KHAN AURANG ZEB FAZAL AMAN NASREEN BEGUM ALI SHER FAZAL NABI NIQAB SHAH SOHAIL AKHTAR ZAHOOR KHAN M.ARIF KHAN MANZOOR KHAN NIAZ MOHD ISRAR SHAH HADIM HUSSAIN ZAHIR SHAH FAZAL GHANI BACHA GUL LIAQAT HUSSAIN SAMEEN KHAN RABANIYA MATAHIR SHAH FAZAL AMAN MUKAMIL SHAH RAHAT SHAH MUMTAZ ALI GULMEENA

KHAN MOHD BAWAR KHAN AKBAR SHAH GULSHER KHAN ABDUL NABI JUMA GUL FAZAL GHAFAR NASIR KHAN NAWAS KHAN M.AMIN NOOR MOHD GUL SHAHZADA HABIB RAHMAN SITAR GUL BARAKAT SHAH KHANY SAID RAHMAN MAJEED ULLAH GULBAR KHAN MOHIB ULLAH M.SHOAIB SHAH AFZAL SHAMSUDIN QADAR SH AH WAZEER ZADA M.UMAR ANWAR SAID NOSHER MIRIZZAT BARAKAT SHAH LAL MIR SHER BHADAR AKBAR SHAH M.RAHMAN SHER MOHD DILAWRAR SHAH SHAKIR KHAN MEHRABAN SHAH HAZRAT UMAR AZIZ GUL NOOR HUSSAIN KIRAMAT ULLAH MIR AKBAR RAHMAN SHAH HAMISH GUL HAMISH GUL RAHMAN SHAH SAID WAHAB ABDUR RAHMAN

1610112690287 1560227275019 1610112678137 1610161861183 1610144194818 1610107350285 1610114782184 1610112639789 1610111593529 1610154736904 1610105983955 1610111817883 1610119653415

Male
Female

Male Male
Female

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

Nill
1610190549013 1610174793741 1610114235715 1610139206947 1610123489425 1610139185323 1610192114535 1610101450705 1610163471819 1610108205413 1610187514633 1610109531011 1610140881640 1610132844211 1610118156039 1610112011659 1610115356678 1610135899245 1610112630777 1610156486647 1610164818355 1610111592873 1610128740575 1610111496109 1610111827257 1610120201235 1610146669213 1620268054275 1610174058982 1610111816289 1610132012143 1610121873199 1610109925349 1610117245479 12976914866

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

Male Male Male Male Male
Female

481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538

12253 11211 12168 10614 11137 9648 11028 9732 11127 11258 12151 12313 12310 11340 12052 10956 12068 12086 12133 12233 10914 9799 12173 12061 12381 10947 10626 9744 12060 12303 9761 9686 10942 10904 10896 12144 12152 10903 12149 10925 11142 9713 12266 12264 10624 12224 11191 11051 11128 11050 11029 11024 11214 10608 12349 10935 11295 11269

GULZARUDDIN ISHTIAQ HABIB RAHMAN ASAD ALI KHAN M.SABIR RASOOL KHAN IKRAM BIBI NOSHERI RAHMAT SHER M.GULZAR ASAD ALI M.ILYAS M.NAEEM ISRAB GUL NOOR KAMAL SHAH DAULAT KHAN KHAN GHALIB FARHAD ALI AKHTAR SHAH MUSANIF SHAH SALEEM KHAN ZAHOOR AHMAD AKHTAR GUL RASHIDA BIBI IQBAL AURANG ZEB MUHAMIRA SHER AFZAL KHITAB GUL ZAHID ULLAH SARFARAZ KHAN FARHAN GUL AKHTAR ALI WASIL MOHD WAHAB GUL SHAHID RAHMAN BANARAS KHAN SHAUKAT HAMISH GUL NOOR JAMAL BAHADAR ZAMAN SHER UMAR KHAN ILTAF HUSSSAIN HAIDER IQBAL M.RASHEED LIAQAT ALI KHAN CHAND BIBI RAFIAR BEGUM RAZIQ SHAH KAUSAR BIBI ROZMEEN SHAH M.ALI MIR SAMAD KHAN HUSSAIN SHAH M.AFZAL ABDUL MAJEED SAID AMIN ILTAF DIN

RAHMANUDDIN SADEEQ AHMAD FAZAL RAHMAN ISA KHAN FAZAL MOHD SHER BAZ BADSHAH RAHMAN SAYYED RASOOL ZARDID KHAN GHULAM RASOOL ASIF KHAN WARIS KHAN WARIS KHAN QAMAR GUL SAID QAMAR WADAN SHAH SHER BHADAR HUKMAT SHAH MUQADAR SHAH AMAT SHAH FAZAL MAULA ABDUL QAYYUM SAWAB GUL MURAD KHAN UMAR DIN MIRA GUL ZAHIR SHAH SHAH UMAR LAL DIN SAIDULLAH SHER ZAMAN ROMAN GUL M. UMAR DILBAR SHAH GHANI GUL MEHER GUL MEHER SHAH SHUMAL KHAN RAHEEM GUL SAID SHAH SULTAN MOHD UMAR NOOR HASAN MUNAWAR KHAN M.YOUSAF SAIFOOR KHAN NISAR MOHD JAN AFSAR ZARGHOON SHAH SARWAR KHAN FAQIR SHAH INZER GUL ABDUL JAMEEL AKBAR SHAH KHANY ABDUL HAKEEM M. RASOOL GHULAM HABIB

1610164089465 1610111342763 1610160449329 1610112652139 1610125320633 1610175067137 1610162442590 1610172854873 1610141669869 1610172930663 1610139919627 1610136243467 1610165386027 1610180435753 1610157527601 1610115353927 1610146081723 1610613565673 1610112928457 1610141477387 1610111644247 1610131980693 1610134901375 1610125826916 1610136374219

Male Male Male Male Male Male
Female Female

BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

Nill
1610115933384 1610174323211 1610111441091 4250141431019 1610111316895 1610185874259 1610162081039 13089029269 1610192994887 1610111593389 1610144209257 1610111183206 12985501194

Male Male
Female

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female Female

Nill
1610152469755 4240128655741 1610109871031 52065560343 1610163675327 1610111544117 1610114635500 1610128604932 1610131475857 16101811663084 1610184044023 1610176913563 1610183958709 4250197504125 1610190827451 1610179874375 1610189802415 12965606031

Male
Female

Male Male Male Male Male Male Male Male

539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596

11226 12236 11297 12175 11169 12363 11097 11087 12164 11019 11014 11013 12171 12494 9795 12415 12493 12146 10623 9787 9853 12104 9747 10921 9702 12466 11052 12067 11070 9741 12119 12172 12451 11093 12063 11309 9736 11186 9594 11248 11072 11109 12094 9681 10972 11175 12066 10997 9716 9709 9817 9688 11249 9603 11181 12050 10888 10887

HAZRAT USMAN TAZA GUL BAKHTIAR ALI ISRAR KHAN AMIR ZADA GUL ROSE ASMAT BIBI NAZIMA BEGUM ZAWAR SHAH WAJIHAT SAFI ULLAH KHAIRUL AMIN SAID NABI SHAH TAJ WALI SHAH GHULAM AKBAR WAHEED TARIQ SHAH FAQEER GUL IQBAL TAJ MURAD ALI SHAH SHEREEN WAHAB AJMAL SAID FARMAN ALI M.YOUSAF SARDAR HUSSAIN SUBKHAN TAJ MEENA JANAB GUL BADAM ZAREE ANWAR IQBAL SHER ZADA ANWAR GUL MALIK ZADA MALAL KHAN HABIB GUL ALAM ZEB M.ISLAM FARHAD HUSAN ZEB FAQEER MOHD ISRAR UDDINN JAMSHED KHAN JANAB ALI FAZAL FAZAL HALEEL SHEREEN MOHD HUSAN NABI M.SAEED NUSRAT HAZRAT SHER AMJAD HUSSAIN SHAMS ATIA NASIR SIRAJ UR RAHMAN FATEH MOHD ZARB ALI SHAH MUHAMMAD PARWARI

HUSAN RAHMAN RAHMAN GUL SHAH ZADA QALANDAR FAZLI KAREEM LAJBAR KHAN SHAHID MINHAJ UMAR SANOBAR KHAN M.AMIN ROGHDAN QAZI .M.SHAFIQ S.M.SHAH S.MAHMOOD SHAH FAZAL AKBAR WAJID GHANI SHAH QAYAS GUL FOJON KHAN NAWAB SHAH GUL WAHAB FAIODIN MIR ASLAM ABDUR RASHEED ZAREEM MOHD AZEEM ULLAH MISAL KHAN SAHIB GUL SHAMS RAHMAN KHAISTA KHAN MIR BHADAR SAWAB GUL LAL ZADA NAWAB KHAN MOHIB GUL SHAH AFZAL UMAR DAD ABDUL MANAN LATEEF KHAN HAMID ULLAH AJAB DIN MEER ZAMAN HIKMAT SHAH FAZAL RAHEEM MIR ASLAM NOOR MOHD KHAN GHALIB UM AR AFZAL AYOUB KHAN GULTAJ GHULAM NABI ASLA M NASIRUDDIN M.GUL FAZAL MOHD BAKHTAR SHAH SAEED ALI AKRAM

1610135754021 12963501193 1610112389303 1610129486489 13057320121 1610119920439 1610179631184 1610111439604

Male Male Male Male Male Male
Female Female

BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

Nill
1610146077146 1610123464409 13092029612 1610112938351 4150404126497 1610109505589 1610145786379 41504126337 1610177690855 1610145630745 1610161268069 1610112266649 1610156341107 1610169387523 161016493283 13093460865 16101178849 1610149899955 1610120076959 1610127819416 1610146057949 1610152185191 1610118739755 1610131956523 1610184884723 1610183749889 13093502063 12990722038 16120250376233 1610147177481 1610180157695 1610152015807 1610112601843 1610101022639 16101253327 1610122659383 1610152646573 1610121069511 111019913168 1610163164208 1620219657063 1610133049791 1610112510307 1610151881470 1610169170157 1610120385077 12953134555 1610192998375 1610186938536

Male
Female

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

Male Male Male
Female

Male Male Male Male
Female

597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654

11306 10883 11092 10876 10900 9832 11345 10622 10926 10936 11983 11080 9864 11294 12059 12165 12259 12158 12131 12460 12364 12167 12432 12450 12412 11988 11064 11302 12467 12255 11170 11162 11095 12056 10612 9653 12490 9876 12219 12424 10981 12472 10609 9846 9781 12454 9696 11268 9597 9628 12089 12088 12087 9636 10613 12082 9643 11151

SHER RAHMAN HAZRAT GUL ABDUL NAZEER TAJ MOHD RAHMAN SHAH NASIR MOHD SAEED ULLAH TAJ BAHADAR RAHMAT SHAH ABDUL HALEEM MUKHTIAR IHSAN ULLAH MUQADDAR BACHA GUL ATA UR RAHMAN WAJID ALI ULFAT BIBI NOSHER KHAN KHAN BHADAR NOOR WALI SHAH UMAR GUL HASHIM ALI PARVEZ RAHEEM GUL IKRAM BAKHTSEHED M.ZUBAIR SABA GUL IQBAL HASAN KAMDAD MEER AHMAD M.SALEEM ABDUR RASHEED M.PAZIR UMAR ALI ADIL SHER MUSHTAQ SAID WAHAB FAZAL MOHD SALEEM KHAN SAID KAREEM AZEEZ SIRAJ UL HAQ AKHTAR HUSSAIN NOSHERAWAN JASMEEN ISTIRAJ WAJIHAT NASEEM KHAN M.FAZIL RAJ WALI KHAN ZAREEF KHAN SULTAN KHAN LAIQ ZAMAN KAMAL SHAH SAIFOOR RAHMAN RIZWAN UDDIN ABDUR RASHEED

SHERBAZ FAZAL GUL M.NAZEER RAHMAN GUL ZAMEEN SHAH SABIR MOHD KACHKOL FAREED ZAMAN SHAH FAQIR DAD UBAID ULLAH SAIDA JAN ALI FAZAL GUL SAHIB GUL NOSHER FARMAN MUSAFAR KHAN LIBAS KHAN S.M.SHAH JABAR NAZEER GUL SHAKIR SAYD SHAREEF IZZAT KHAN ABDULLAH WALI MOHD SHAH ROOM M.SHABBIR ALLAH DAD MEER ABDULLAH FAZLI KAREEM M.ISHAQ SAID BAHADAR ABDUL GHAFOOR ABDUL ZAMAN HUSSAI GUL ABDUL HANAN AKBAR SHAH GULAB SHAH ABDUL KAREEM SHER MOHD SAID NIAZ ZAREEN MOHD REKHAN SHAH NOSHER KHAN GHULAM AKBAR SAID QAMAR HAMEED ULLAH M.AFZAL KHAN MOHD SULTAN ZARGHOON SAWAB GUL QABIL SHAH M.LATIF FATI ULLAH SULTAN MOHD

1610149405759 1610112801859 1610121347877 1610129239559 1610166066473 1610122195795 1610183272529 12956250118 1610134210545 1610111716895 1610111257833 1610111592905 1610199719973 1610142129583 1610104421525 1610177063605 1620294143564 1610137006539 1610111582719 1610176329969 1610111441475 1610109758391 1610120497979 1610133323251 130344742443 1610128214001 1610158082303 1620288354380 1610156008115 1610111165237 1610183869699 1610198055449 1610190428559 1610182626747 1610112678645 1610141469045

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female Female

Nill
12942613803 1610194591635 1610120403459 1610112602871

Nill
1610168445433 1610143717711 1610189534899 1610178300302 1610129400295 1610111140412 1610112070637 1610119238067 1610126292221 1610167817603 12943459836 1620209728709 1610131431681 1610182195151 16101223226261 1610112712557

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712

12079 11279 12499 9871 11985 11979 9721 11342 11304 9860 12316 11055 11145 11143 11138 11149 11056 10952 11091 11090 11113 11076 10953 11121 10992 11231 12359 12107 12221 12442 9829 12464 10817 10687 10710 10666 10786 10572 10740 10564 10730 10761 12196 10789 12195 10532 10750 10641 10759 10675 10836 10831 10690 10691 12210 10534 10702 10546

ZAKIR RAHMAN GHULAM QADIR MUJAHID ABDUL JALAL M.JAVED NOOR TAJ NOORUL BASHAR RAHMAN SHER MUSLIHAT AMJAD ALI SHER AFSAR NAZIMA IBRAR ULLAH KHAN SHER MIA ZAMEER DIN MER SHERA PARVEEN BEGUM BAHADAR SHER M.WISAL GHULAM RASOOL MUSLIM SHAH SHAUKAT ZARI M.AMIN BAHADAR KHAN AWAL KHAN IKHSAN ULLAH YOUSAF KHAN ZARGHOON SHAH RAHAM SAID SHER AKBAR NABI GUL YASIR ALI ZAFAR ALI MUSHTAQ HUSAN ZAREE JAMEEL KHAN ADNAN SHAH IHSAN ULLAH GULAB SAID SUFAID ALI FARHAD GULAB SHER AMJAD ALI GULZAR ALI SHER ZADA KHAN FAQEER GUL RAHMAN LAL ZAMAN ROIDAD FAQEER TAJ WALI AKBAR HASEEB SHAH ARSALA SHAH FAISAL HALEEMA BEGUM WISAL MOHD ROOHUL AMIN NAZEER MOHD

AMIR RAHMAN AHKAM UDDIN NAWAR KHAN SHAHZAD SAYED GHAWAS FAQIR TAJ HAZRAT UM AR SHAMSHER KHALID ZAMAN SAFDAR SHAH AHMAD IRFAN NAQEEB ULLAH M.NAWAS MIA UBAIDUDDIN SHEER ZAMAN HAZRAT SHAH M.NAWAS ABDUL KHALIQ SHAH MOHD UMAR SHAH MUSHTAQ ALI ABDUR RAHEEM M.RAHMAN KHAN GUL ZAID ULLAH IMAD KHAN M.SHAH FAZAL MOHD GUL BAR ABDUL SAMAD SAYED ANWAR ALI SHAMSUL HADI AKHTAR RAIDE GUL GHANI KHAN SULTA N SHAH AZEEM ULLAH FAQEER MOHD SHER MOHD ZARI N GUL SHER M.SHAH RAHEEM GUL MALIK ZADA SAYED QAISAR SHAMS AMIN GUL ZAMEER GUL TAJ KHAN AZEEZ KHAN KHALIQ DAD ABDUL TAWAB KHAISTA M.KHALEEM JAUHAR MOHD TAIB GUL AZEEZ MOHD

1610111593683

Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

Nill Nill
1610131744033 1610123739899 1610104456765 1610182192641

Nill
1610115400316 1610168054689 1620209775509 1610193243136 1610170017983 1610143040241 1610111253237 1610155122022 1610177446302 1610199071369 1610168776175 1610112806871 12985670597 1610145627126 1610111833489 1610137342483 1610167031231 1610150124073 1610111402009 1610111964157 1610146301347 12989342635 1610167976321 1610182740707 1610191135983 1610192539045 1610180219006 1610104644457 161016951653 1610134772097 1610189881511 1610187531313 1610185810273 1610194250595 1610153675965 1610111638011 1610197253323 1610172215003 1610112708835 1610112821125 1610112289275 1610133765165 1610165475807 12958512849 1610188254767 1610133984223 1610134029314 1610112829213 1610111600865 1610111441559

Male Male
Female

Male Male Male
Female Female

Male Male Male Male
Female

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

Male Male Male

713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725

10524 10523 10535 10517 12206 10698 10841 10514 10801 1077 10825 10692 10571

SARDAR DAUOOD MUNAWAR SHAH JAMSHED KHAN SAID GHAFAR FAQEER HUSSAIN WASI ULLAH AMJAD LI LIAQAT ALI GULAB ZADA HASAN DAD ANWAR JEHAN FALAK NAZ ORANG ZEB

ZAHIR MOHD M.SHAH ZAMOSH GUL MAJEED SHER AFZAL NASRULLAN DEEDAR SHAH ABDUL JALAL LAL GHAFOOR KHAN DAD SHAMAS KHAN RIAZ GUL HANIF ULLAH

1610107755419 1610183019227 1610126129189 1610111709147 1610193294835 1610112465081 1610120756105 1620239522595 12993499666 1610111638265 1610115919788 1610163310516 1610161651747

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male
Female

BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI BAGHICHA DHERI

MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN MARDAN

Male Male

Charguli
S.No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Poverty Score Card No.
22048 22058 22141 17144 22044 22077 22046 22076 22060 22063 22065 22064 22072 22051 22067 22069 22061 22073 19404 19340 19389 19419 19441 17002 19409 17008 19397 19156 19158 94835 92561 90675 90701 90629 90659 25685 19262 19640 19310 21933 17004

Name of CO Member
montazer muhammad said perwaiz khan abdul salam shah jehan asmat iqbal saleem taj zahoor ali nizar ali iftekhar rashid ahmad muhammad sherin sahib zaman muhammad amin shamsul zaman zafar iqbal ghafar ali akram khan saadullah javed haji muhammad usman ghani meher nabi liaqat ali painda gul ali bhadur fazal karim AMJAD ALI AKHTAR ALI JANWARY AMIR KHAN AWAL KHAN SAIFOOR REHMAN JAHAN ZEB MUKHTAJ AHMAD WAZIR ALI IMTIAZ ALI SIRAJ SAJID ALI GULSIA HANIF GUL

Parentage
mir bahadur gul ahmed amir aftab bahadur shah amir ghawas sultan khan said ghafoor sultan khan saleh muhammad nisar muhammad mudassir shah wahid zain khan zaman khan nawab khan sultan khan muhammad said azim khan saleh muhammad babar arifullah faridullah siraj nabi abdul khaliq qader mullah hanif gul jaffar USMAN USMAN M. INAM KHAN NOOR KHAN ALAM KHAN ARSHULLAH SAIFOR KHAISTA NOR AHMAD GUL WARIS ALI SALAH UDDIN KHWAJA MOHD. GAUHAR ALI REHANI

CNIC No
16101-1005504-1 16101-6368228-9 16101-0892726-1 16101-1239371-1 16101-1866560-7 16101-8999999-9 16101-7532665-3 16101-9613095-3 16101-5986374-9 16101-2338367-9 16101-2810714-7 16101-1003243-9 16101-1218432-3 16101-1266596-7 16101-782903-5 16101-9613095-3 16101-3658367-5 16101-0675680-7 16101-3738770-9 16101-6889690-1 16101-9035103-7 16101-5838964-5 16101-1256649-3 16101-6771077-1 16101-5445354-7 16101-7816923-9 16101-7803089-9 16101-1276477-1 16101-1286396-7 16101-9806835-8 16101-2836421-7 16101-4593291-5 16101-5939526-7 16101-2989681-9 16101-5121441-9 16101-1185005-3 16101-8596454-2 129-92-250673 16101-6608419-7 16101-5338178-2 16101-7701932-5

Gender
Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Date of Birth Village
1/1/1960 1/1/1950 1/1/1955 1/1/1958 1/1/1944 1/1/1973 1/1/1977 1/1/1971 10/2/1985 24-3-1984 1/1/1974 1/1/1947 1/1/1960 1/1/1955 1/1/1988 1/1/1987 1/1/1967 1/1/1975 1/1/1974 1/1/1973 1/1/1968 1/1/1963 1/1/1972 1/1/1962 1/1/1987 1/1/1969 1/1/1974 1/1/1967 1/1/1940 1/1/1941 1/1/1942 1/1/1941 1/1/1960 1/1/1962 1/1/1974 1/1/1970 1/1/1975 1/1/1971 1/1/1970 1/1/1950 charguli charguli charguli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli

Region
mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

19154 19139 24392 24234 25661 24424 25816 24282 24296 19418 18376 18341 18374 18001 18732 18373 19504 19154 19247 19264 19318 19592 19145 19534 19255 15535 19267 22191 19513 19358 19436 19220 20486 18330 18363 18327 18335 18353 18331 18361 18346 18004 18341 17901 18338 15535 19334 21951 17224 19326 19426 90690 19444 19481 19415 19415 19269 19149 19170 19430 19494 19594 19310 19476

WAKEEL MAIRAJ MAHMOOD EASSA KHAN MOHD. ZAHIR SHAH PAINDA GUL SHER MOHD. ZAHIR DAD SHAHIDEN KHAN ALAM KHAN pulail MUHAMMAD SABIR WARIS KHAN SHAUKAT MIR QAMASH AWRANG ZEB MURAD bashir wakell husan shah sabir sher muhammad imran wahid ali hakeem khan said jamal sultan ali shukat israj muhammad aman ullah irshad ali amtari muhammad islam MUSLIM KHAN M. ISRAR MUKHTYAR ALI SALEEM KHAN FAIZ MUHHAMAD YAQOUB KHAN ZAIB HAZRAT MUHD. SHER MUHAMMAD FAZL-I-KHALIQ WARIS SHAH AKMAL UDDIN ANWAR KHAN SULTAN ALI DEYAR KHAN GUL NAWAS WILAT SHAH GUL HALIQ SHAH KHAN SHAHID ZENAT BIBI ABDUL HAY Khanshad khan shed sher nawas abdul satar taj muhammad said wali abdur raoof rawail sajad ali noor hayat

SAIFOR MUHAMMAD IZAT KHAN SALAR SHAH ZAREET BAZED JAMDADA AMER ZADA FARAZ KHAN dil soze AFRIDE GULAL SHAH AFRIDE DAWA MIR AFREDE AFREDE zarif safoor ghazi shah khalil ur rehman arifullah arifullah ghani rahman hasham khan abdul hanan muhammad ghulam izat gul muhammad ghulam khwaidad haji mat sawar khan talab din GUL DAMER SHER MAHMOOD NOR MUHHAMAD GUL DAMER ZAREEN MUHD. PER MUHAMMAD MIR QAMASH ABDULGHAFFAR ABDULBADHER FAZAL AKBAR GULA SHAH GHUFRAN UDDIN SARBHADAR M. GULAM RAZA KHAN IZAT GUL AHMAD KHAN KAREEM DAD MAIN SAID SHAKIR REHMAN HUSSAIN GUL SHAH DIN Zarshad zae shed izet gul gulam sarwer saleh muhammad siraj nabi mian udin sher muhammad khwaja muhammad amir nawas

129-56-275721 16101-1163711-1 16101-6806281-3 16101-8696403-1 16101-9447176-7 16101-0229795-3 16101-6006533-1 16101-7546637-1 16101-1238511-9 16101-9048745-7 16101-0646173-9 16101-4271562-7 16101-0359126-3 16101-1734826-9 16101-9525147-1 16101-1280169-9 16101-1248378-3 129-56-275721 16101-4295921-9 16101-7226065-5 16101-0602511-5 16101-0389210-7 129-74-805591 16101-1958994-1 16101-1238880-5 16101-9147488-3 16101-9026994-5 16101-173467-1 16101-1880125-6 16101-7578154-3 16101-9544187-0 16101-9114148-9 16101-5120144-9 16101-1259509-7 16101-5574604-3 16101-6946862-5 16101-8878742-7 16101-0423078-3 16101-0635260-1 16101-4584457-9 16101-7422545-5 16101-1081933-3 129-46-242321 16101-0691693-1 16101-3739077-5 129-93-147928 129-67-031634 129-48-265496 16101-4887176-1 16101-0481680-5 16101-9469930-7 16101-11123757-7 16101-3624040-0 16101-1633149-5 16101-12544787 16101-1254478-7 16101-9037444-5 16101-6794644-7 129-92-758396 16101-7704275-3 16101-7954746-1 16101-2796862-5 16101-1136942-7 16101-6138412-5

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1940 1/1/1961 1/1/1947 1/1/1967 1/1/1942 1/1/1988 1/1/1968 1//1/1974 1/1/1962 1/1/1953 1/1/1969 1/1/1946 1/1/1974 1/1/1950 1/1/1985 1/1/1976 1/1/1975 1/1/1956 1/1/1950 1/1/1952 1/1/1975 1/1/1969 1/1/1974 1/1/1968 1/1/1968 1/1/1962 1/1/1975 1/1/1970 1/1/1951 1/1/1968 1/1/1952 1/1/1966 1/1/1969 14/05/1947 1/1/1970 1/1/1970 1/1/1961 1/1/1948 3/3/1979 1/1/1973 1/1/1955 1/1/1946 1/1/1946 6/2/1968 1/1/1958 1/1/1966 1/1/1967 1/1/1948 1/1/1960 1/1/1965 1/1/1963 1/1/1970 1/1/1975 1/1/1935 5/9/1969 5/9/1969 1/1/1972 1/1/1941 1/1/1967 1/1/1967 1/1/1972 1/1/1958 1/1/1971 1/1/1964

Chargulli Chargulli Janny Janny Janny Janny Janny Janny Janny chargulli Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Char Guli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

10740 19321 19138 19545 19176 19281 22172 25666 24242 24389 24437 25831 24214 25656 24254 25814 18238 18073 17984 17973 17938 18248 17884 18226 18522 17994 20415 20309 20112 20457 20477 20446 20114 20110 20461 20361 23000 23401 22863 23114 23085 17344 19217 19144 19615 17012 19473 17004 19417 19598 19439 16996 20141 18016 17026 24410 24391 24224 24398 24229 24401 25658 18524 20153

noor taj zarin taj muhammad tariq qadar gul muhammad ishaq zulqadar abdul salam rahman bibi bashir gul rehman qalandad noor ul haq libas gul hayrat gul mumtaz ali fayal dad MURSALIN ALI GAUHAR JAVED KHAN ZYARAT KHAN NASEEM ABDUL WALI ABDUL GHAFFAR MARWAT SHAH ISLAM UDDIN ASLAM KHAN raz muhammad baht zareen siraj muhammad sher ghani raj bahadur noor muhammad syed kareem parvez abdul qayum rahman gul bakht zamin haleema zada sataj mohammad iqbal kasam din taj akbar satar gul muhammad wisal sardar bibi darwaish akhtar din hanif gul gul zaman Badu Zaman naheed bibi taj ali ASEEM KHAN BAKHTAYAR ANWAR ALI abdur raziq javed iqbal hussain akhtar ali abdur rehman sammar gul shage rehman zareen shah ali bag khan

amir nawas amir nawas zarshad muhammad gul muhammad idrees muqadar pir gulam sheran bacha gul muhammad zamir rahamdad amin ul haq abdul wahab halil ur rehman noriya juamdad MOMIN KHAN SHERIN MALID KHAN AZEEM KHAN W/O FAROQ KHAN GUL MALAK MADAR KHAN MAHMOD SHAH SPEN BACHA ESA KHAN gul ahmed sher zareen islam muhammad sikandar shah ghulam qadar faiz muhammad faroosh muhammad redad khan hazrat gul hussain gul muhammad yousaf pir zada farid khan mir ahmad shah umar din mohibullah awal noor khalil ur rehman mukhtiar dil soze ashraf din rehani raz khan arshullah nawar shefi RAHIM KHAN SAID AFZAL SHARAF NOR abdul qahir essa khan sawab shah naworye halil ur rehman nawab rahmat shah hassin shah rehman baig

16101-2746037-5 16101-7723808-3 16101-4050396-9 16101-3245783-1 129-93-566191 16101-1136942-7 16101-0300458-9 16101-2494361-6 16101-7735597-1 16101-1171828-7 16101-8686903-1 16101-2522744-1 16101-1271850-9 16101-0654787-1 16101-1147146-3 16101-3974388-5 16101-1244915-7 16101-1733876-9 16101-2175071-1 16101-9836494-5 16101-7179448-4 16101-2733303-7 16101-9665898-1 16101-2178058-3 16101-4064475-1 16101-1138540-7 129-89-247077 16101-8727695-7 16101-9647540-9 16101-5240625-5 16101-0313426-3 16101-4181563-1 16101-1238847-1 16101-5451374-1 16101-6613069-5 16101-6109336-9 16101-4563018-3 16101-0904567-3 16101-1200240-3 16101-5137146-5 16101-1755152-1 16101-1258001-3 16101-6700691-0 16101-1179709-7 16101-4699272-4 16101-6637897-3 16101-6915188-9 16101-7701932-5 16101-7790925-7 16101-1185007-3 129-60-9339519 16101-1257060-9 16101-5553873-3 16101-1212248-7 16101-0262536-1 16101-8889797-9 16101-8052572-1 16101-1262485-1 16101-1164829-9 16101-3243969-1 16101-11690729 16101-2606434-5 16101-1132757-5 16101-5261480-1

Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1963 1/1/1965 1/1/1971 1/1/1971 1/1/1971 1/1/1968 1/1/1962 1/1/1965 1/1/1967 1/1/1960 1/1/1962 1/1/1971 1/1/1970 1/1/1960 1/1/1973 1/1/1969 20/1/1975 3/7/1949 1/1/1971 1/1/1968 1/1/1975 1/1/1975 1/1/1968 1/1/1948 1/1/1959 4/11/1978 2/4/2963 12/2/1972 19-12-1960 3/2/1962 12/5/1954 13-9-1968 2/1/1948 3/4/1960 14-6-1963 21-12-1967 9/10/1964 12/2/1965 21-9-1963 1/1/1979 1/1/1968 1/1/1967 1/1/1953 1/1/1960 1/1/1981 1/1/1948 1/1/1953 1/1/1955 1/1/1960 1/1/1972 7/2/1962 1/1/1951 1/1/1972 4/4/1973 1/1/1972 1/1/1966 1/1/1969 1/1/1958 1/1/1951 1/1/1951 19-3-1954 6/6/1975

chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli jang jang jang jang jang jang jang jang jang Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad jang jang jang jang jang jang jang surkh dheri surkh dheri

mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

18524 18171 18173 18007 18013 20505 18022 18355 18011 18032 18045 18021 17146 22072 16938 17072 16870 19555 19620 19621 19195 17219 19619 16951 10727 16940 16947 16867 16864 16941 17014 10729 17044 16906 17163 16947 17015 17278 23458 23067 20455 17275 25730 20258 23407 22801 22803 22859 22874 22997 23013 22856 22861 228010 20169 20359 22852 22843 23404 18482 18176 18152 94783 94851

zareen shah qamar din tahir MALAK TAJ MAJEED GUL BAKHT TAJ M. AKBAR GAUHAR ALI HUKAM KHAN WAZIR GUL GUL TAJ INAYAT ULLAH abdullah sahib zaman bakht zada mushtaq ahmed jamil zada gul rafeeq fazal fanyaz bibi muzamil shah ghani gul iqbal hussain muhammad raziq raz muhammad muhammad sher sher ali fazle kareem eiesa khan riaz roshan ali bqahr ali rahat ali amjad ali abdul ghani hazrat ali inayat ur rehman gulab said gul zar farman ghani rehman afsar ali dilroosh hakeem khan gulam rehman sahi bahadur musalif khan pieham shah khan sher liaqat ali khan sardar syed falak naz sahibullah muhammad rehman mujahid ali zafar ali bakht shir muhammad ullah nizar ali qabal din azam gul shahzamin Altaf Hussain Habib Zad

hassan shah malak din qamar din MIR SALAM MUHIB GUL MAHMOD SHAH MIR AKBAR YAQUOB RAHIM KHAN MUHIB GUL SARFARAZ M. GHULAM habibullah zain khan pir dad rehmat noor noor zada pir aziz tahir shah sardar khan shamsul zaman hamesh gul ishaq noor kareem dad dil muahmmad kareem dad gul zaman muhammad rasool muhammad rsool khurshed zarnosh ghani gul zar gul gul sher abdul hayi zaridad mehboob rahman mian said gul muhammad azad khan noor rehman shamshad ameer nosh Hukom khan gul rehman norooz hakeem khan barakat shah alif sher misal khan mian syed nawaz khan waheed ullah gul raheem ayub khan umar ali syed waris khan niamat ullah zafar ali azam din islam gul jan muhammad Jan Bahadur Pir Zada

16101-1132757-5 16101-1497977-9 16101-66657493 16101-1246582-7 16101-1186264-1 16101-7158856-7 16101-2288690-5 16101-2589623-3 16101-1313859-3 16101-1202334-1 16101-7288879-1 129-92-153058 16101-16111579-1 16101-1244915-7 16101-0929196-5 16101-3935909-5 16101-6399342-9 16101-7670862-7 16101-1729857-9 16101-1333492-8 16101-2683868-7 16101-6750585-3 16101-1201218-5 16101-1223271-5 16101-1144306-1 16101-3392528-1 16101-7457501-9 16101-4711079-3 16101-8726267-9 16101-49903969-6 16101-1183521-9 16101-7798535-1 16101-9394651-1 129-78-942686 16101-11214165-7 16101-5944134-3 129-92-447476 16101-3167756-9 16101-1366434-1 42501-1592725-1 16101-8387165-3 16101-02015693 16101-17354769 16101-9666026-5 16101-9839428-1 16101-4569699-7 16101-11144370-1 16101-2782402-5 16101-0863427-7 16101-4168106-9 16101-5034610-9 16101-3251091-5 16101-2569965-5 16101-1224131-3 16101-6159444-5 16101-1842221-7 16101-7199359-3 16101-1291359-9 16101-9320171-1 16101-8547+78-5 16101-9078114-3 16101-8887292-7 16101-1222473-9 16101-1297169-9

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

2/12/1952 21-3-50 9/6/1980 1/1/1958 1/1/1949 1/1/1970 1/3/1975 1/1/1982 4/1/1982 1/1/1954 1/1/1960 1/1/1948 1/1/1953 1/1/1964 1/1/1971

1/1/1969 1/1/1981 1/1/1972 1/1/1972 1/1/1958 1/1/1973 1/1/1970 1/1/1960 1/1/1971 1/1/1968 1/1/1980 1/1/1958 1/1/1968 1/1/1971 12/9/1969 11/4/1986 2/12/1967 2/6/1958 12/2/1988 6/6/1970 10/5/1935 9/4/1972 14-6-1990 1/5/1968 15-10-1947 2/8/1960 15-9-1980 9/2/1957 1/4/1966 12/4/1961 14-3-1953 21-12-1966 9/2/1950 13-9-1970 2/4/1948 10/10/1985 19-3-1960 9/6/1957 12/10/1956 1/1/1964 1/1/1969

surkh dheri surkh dheri surkh dheri Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad charguli charguli charguli charguli charguli charguli charguli charguli charguli charguli charguli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli chargulli surkh dheri surkh dheri surkh deri surkh deri surkh deri surkh deri surkh deri surkh deri surkh deri surkh deri surkh deri surkh deri surkh deri surkh deri surkh deri surkh deri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri Surakh Dheri Surakh Dheri

mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan

234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

92513 94794 92522 22828 23292 22885 22900 23060 22971 23357 23026 23118 22935 22799 22939 23412 18471 23466 19149 19430 19494 19310 19476 10740 19321 19138 19281 19269 22172 24405 25667 25664 24312 18306 18227 18063 18235 18249 18298 18233 18250 18046 18304 18317 17978 18319 18266 92496 94788 18224 22750 22934 22902 23095 23092 23091 22944 22941 23289 23408 22913 22845 23058 18202

Amer Farzand Feeraish Rozi Khan Amshera Amir Qadir Fazal Qayyum Muhammad Tahir Imtiaz Tajmir Khan Sajjad Khan Hamid Ali Dil Akbar Wahid Shah Kinkhab Hameed Shah Muhammad Iqbal muhammad iqbal aasia Abdul Sattar Said Wali Abdur Raoof Sajjad Ali Noor Hayat Noor Taj Zarin Taj Muhammad Tariq Zulqadar Sher Nawas Abdul Salam fazal dad rahim gul ayat gul shab syed RAHAM DAD BASHIR AHMAD GUL SHER BIBI SHAN RIAZ ALI MUKHTYAR SHAH BAKHSHAN BAKHT TAJ MOMIN SHAH WAZIR GUL NAMIR GUL NAWAB GUL AMJAD ALI ZAMIN SHAH Said Razaq Hazrat Jamal Abdul Manan Gul Afzal Khan Banaras Nazeer Ahmad Aksar Ali Naeem Syed Muhammad Yousaf Sher Aziz Rahel Zaman Khan Kaishbaro Siraj Wali Salim Khan Fandas Khan Bahar Ali

Munawar Khan Zardad Peer Khan Said Janab Masaood Abdul Qayyum Sher Bahadur Pervez Khan Maskeen Khan Itebar Khan Ali Haider Ghulam Akbar Saedan Shah Roedad Janab Shah Kamranudin khushal khan muhammad ibrahim Ghulam Sardar Siraj Nabi Mian Ud Din Khawaja Muhammad Amir Nawas Amir Nawas Amir Nawas Zarshad Muqadar Izat Gul Pir Ghulam rahim dad habib gul shamsh gul ghulam syed RAVIDAD KAHN M.AKBAR GHLM. SARWAR W/O M.AKBAR RAVIDAD KAHN MUQADAR SHAH W/O SHAHZAMAN RAVIDAD KAHN RAZI SHAH MUHAMMAD GUL AFZAL MUHD. ANAR GUL SAHIB SHAH BAZID SHAH Muhammad Rafiq Hazratullah Abdul Rauf Farosh Ghulam Rasool Faiz Muhammad Zahir Syed Ali syed Afzal Khan Babar Khan Shoaib Khan Fazal Rehman Abdul Yaqoub M. Wali Khan Aman Khan Manjory Farman Ali

16101-4850706-3 Nill 16101-3335195-7 16101-1835792-0 16101-1213187-1 Nill 16101-1214321-9 16101-1116908-0 16101-4946661-1 16101-3652477-9 16101-6468380-3 16101-7079689-1 16101-7336045-5 129-40-250931 161013166051-1 16101-1126474-9 129-85-656200 129-09-33859 16101-67946447 16101-77042753 16101-79547461 16101-11369427 16101-61384125 16101-27460375 16101-772332083 16101-405039669 16101-11369427 16101-90374445 16101-03004589 16101-3526307-9 16101-0978811-5 16101-9789779-5 16101-0815196-3 16101-1217587-9 16101-9528393-3 16101-0655109-1 16101-2779380-6 16101-0521317-1 16101-8201460-5 129-56-2859627 16101-4021263-7 16101-3977987-9 16101-7599123-3 16101-2987213-1 16101-3918414-5 16101-9881324-7 16101-2433976-5 16101-0548083-9 16101-1172455-7 16101-5138083-9 129-93-276034 16101-1205684-3 129-91-265841 16101-9388428-3 16101-8928419-5 16101-8794611-9 16101-1695432-3 129-22-690623 16101-1242201-5 161014733662-6 129-48-447415 16101-7160464-5 16101-1128534-5 16101-2448910-5

Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male

1/1/1952 1/1/1945 1/1/1958 1/1/1946 1/1/1953 1/1/1962 1/1/1956 1/1/1960 1/1/1956 1/1/1957 1/1/1966 1/1/1950 1/1/1943 1/1/1940 1/1/1947 1/1/1968 21-9-1962 12/11/1970 1941 1967 1/1/1972 1/1/1971 1/1/1963 1/1/1965 1971 1971 1968 1/1/1972 1962 1/1/1956 1/1/1952 1/1/1968 1/1/1969 5/2/1977 1/1/1968 22/2/1971 1/1/1954 2/1/1975 1/1/1968 1/1/1975 1/1/1966 1/1/1954 1/1/1966 1/1/1969 1/1/1971 1/1/1968 1/1/1969 1/1/1950 1/1/1948 1/1/1970 1/1/1967 1/1/1946 1/1/1968 1/1/1970 1/1/1975 1/1/1975 1/1/1940 1/1/1975 1/1/1938 1/1/1945 1/1/1947 1/1/1952 1/1/1954 1/1/1970

Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri surkh dheri surkh dheri Char Guli Char Guli Char Guli Char Guli Char Guli Char Guli Char Guli Char Guli Char Guli Char Guli Char Guli jang jang jang jang Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

22937 18240 18300 18044 92568 92576 92582 92571 20407 24822 20150 20291 20396 20352 22782 23258 22916 92516 92521 92518 94838 92519 92499 92523 94797 92512 92508 23258 23085 18481 23075 23002 22933 23541 22895 22203 22228 22221 22218 22235 22200 22197 22128 22903 21919 21898 21908 21923 21917 21920 21911 22210 22208 21914 21891 22237 21890 21903 21909 21913 21915 22103 22228 21901

Kalandar QASIM SHAH MUHAMMAD ZAMAN AZIZ AKBAR SALIM SHAH RAZA GHANI AKBAR WAZIR SHAH afganistan shah din khan khan wali taj wli nihar ali samar gul maskeen sarfaraz khan taj bar khan S.KARAM SHAH SHAFEEQ GUL FARAZ MUNTAZIR FAZAL SAQI ALI BAHADAR AJAB KHAN ABDUL ALI UMAR GUL SIRAJ MOHD. SARFARAZ KHAN KARAMDIN AZAM DIN ALI HUSEEN YOUSAF MOHD. SAMI ULLAH HUKAM JAN AZIZ REHMAN Qasim Khan Sher ALI Juhar Zaman Muktiar Ali Zia Muhammad Saleem Murad Ali Quraish Meher Gul Ahmad Amriz Muhammad Said Rehman Musa Israr Uddin Shukat Zaman Malak Man AJMAR KHAN MUNTAZIR SHAH SHAH ZAMAN AFZAL KHAN SAHIB ZADA RAHMAN DIN BAHRIA AMIR RAHMAN INYAT SHAHIDA qasimkhan sher ali zaman saha

Sher Bahadur YASEEN MAMOR KHAN TAJ AKBAR IBRAHIM CHARI NOR AKBAR ALIF SHAH zaristan amar zada siraj wali siraj wali faroosh khan khaista gul hazrat ali banaras muhammad rasool MUHTARAM MUHAMMAD RAFIQ ABDUL SHAKOOR MUHAMMAD PAZEER MUHTARAM GULAM QADIR SAHIB KHAN FAIZ ALI ZAMANULLAH WISAL MOHD. BANARAS UMARDIN NOOR DIN ASREEN PERI HAIDER ARIF ULLAH REHEM ZADA AMEER AMAN Anwar Khan Abdul Malik Khush Meer Naushad Shamsul Qamar Haidar Khan Nausher Jamshed Gulam Sarwar Sher Muhammad Sher Muhammad Hassan Meer Zarnosh Nasir Uddin Shah zaman Ghulam Sahah MIAN UMAR JUNAF SHAH KASMIR AZEEM KHAN MIR MOHD. GULAM-U-DIN MIRZA ASLAM SHAH SHAH ZAMAN SHER AMAN anwer khan abdul malik Nawab Shah

129-31-241950 16101-6068589-5 16101-9451087-3 16101-1218178-7 16101-1848439-7 16101-4145417-3 16101-2293867-7 16101-11991611-7 16101-1255024-3 16101-7546637-1 Nill 16101-2605843-9 16101-2520311-1 16101-8882823-2 16101-4431389-3 16101-1224815-3 16101-1612096-3 16101-1922311-5 16101-8463048-9 16101-4841225-7 16101-9196903-9 16101-1172746-9 16101-7710248-9 16101-7146965-7 16101-6222539-3 16101-5541793-1 16101-1188492-7 16101-1224815-3 16101-1755152-1 16101-9545494-7 16101-5297868-3 16101-1125968-3 16101-5407067-9 16101-6912694-0 16101-0450175-9 16101-24535258 16101-257136922 16101-24243271 16101-47528995 16101-35667915 16101-16180405 16101-17183117 16101-36905423 16101-02570183 16101-55207781 16101-88883455 16101-113686230 16101-46661689 16101-31928223 129-85274686 16101-97050989 16101-0943933-3 16101-1255726-7 129-26-224682 16101-4310987-3 16101-6593623-7 16101-1118681-3 16101-0652353-2 16101-0193833-3 16101-2448198-9 16101-7423426-4 16101-2453528-5 16101-35713697-2 16101-2098952-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male

1/1/1950 1/1/1973 1/1/1979 1/1/1975 1/1/1943 1/1/1952 1/1/1961 1/1/1949 12/6/1942 19-2-1940 12/3/1967 13-9-1965 3/12/1970 12/9/1965 21-10-1972 16-4-1945 23-8-1948 1/1/1943 1/1/1940 1/1/1957 1/1/1942 01/01/191940 1/1/1954 1/1/1955 1/1/1957 1/1/1939 1/1/1968 1/1/1960 1/1/1962 1/1/1940 1/1/1973 1/1/1956 1/1/1950 1/1/1970 1/1/1952 1969 8/2/1984 1967 1975 1/1/1970 1969 1959 1956 1969 1963 1965 1958 1962 1967 1967 1959 1/1/1970 1/1/1950 1/1/1930 1/1/1978 1/1/1955 1/1/1950 1/1/1945 1/1/1975 1/1/1974 1/1/1965 1/1/1969 8/2/1984 1956

Surakh Dheri KHAIR ABAD KHAIR ABAD KHAIR ABAD KHAIR ABAD KHAIR ABAD KHAIR ABAD KHAIR ABAD surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Hazarabad Hazarabad Hazarabad Hazarabad Hazarabad Hazarabad Hazarabad Hazarabad Hazarabad Hazarabad Hazarabad Hazarabad Hazarabad Hazarabad Hazarabad Hazar Abad Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli hazarabad hazarabad Hazar Abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan Mardan

362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425

21901 21893 21900 21906 21925 21907 21912 22202 21901 21893 21900 21906 21925 91907 22285 21912 22202 21920 21911 22212 22221 22218 22235 22200 22197 22128 22903 21919 21898 21908 21923 21917 20282 20181 17094 18472 23327 22753 22872 22780 22779 20334 22778 94789 92515 94787 92498 94796 22838 22787 22993 22869 22890 18215 23066 23114 23504 22916 23001 22810 22812 20268 17909 17904

Nazeer Firdous Lajbar Kachkol Ikramuddin Farooq Said Bahadar Mujahid nazeer firdous lajbar kach klo ikramuddin jan bhadur farooq said bahadar mujahid shaukat zaman malak aman muhammad khalid jauhar zaman mukhtiar ali zia muhammad saleem murad ali quraish meher gul ahmed amraiz muhammad said rehman musa israr uddin ayaz ali muhajareen zaidullah darwaish noor sheir khan nazar sheid khan muntizer amjid ali sher ghani fatih muhammad fazal ghani NASAR MOHD. KHAN MUNIR KHAN HASAN ALI FOZIA BEGAM ZAKYA ALMAS MUSARAT BEGAM ZAR MUHD. ANJUM BIBI MUHD. IFTIKHAR MUUHAMID KHAN MURAD ALI AMRAIZ KHAN MOHD. IQBAL DARWAISH TAJBAR KHAN NUSRAT BIBI MOHD. RAHEEM WAZIR WALI MUHAMMAD NABI MAQSOD ALI DARWESH

Hazrat Umar Basheer Ali Nawab Shah Gul Sher Nasruddin SherZada Maarifat Shah Taza Gul hazrat umar basheer ali nawab shah gul sher nasruddin maarifat shah sher zada maarifat shah taza gul shah zaman ghulam shah ghulam haider khush meer naushad shamsul qamar haider khan nausher jamshed ghulam sarwar sher muhammad sher muhammad hassan meer zarnosh nasruddin banaras raheem gul hazratullah umar khaitab nazar sher khan gul baig muhammad pazir atta muhammad abdul ghani atta muhammad sher ghani PAINDA KHAN MOHD. AFSAR FARMAN ALI ZAHOOR ALI FARHAD ALI HIDAYAT ULLAH ASLAM KHAN HAQNAWAZ KHAN MOHD. YOUSAF ATTA MUHD. QAMRANISTAN DARAZ KHAN MIR AHMAD SHAH GUL BAIG MUHD. RASOOL FIDA MOHD. GUL RAHEEM SHER WALI SAID SHARIF MAHBOB HAMESH

16101-70632847 16101-36904157 16101-42451593 16101-28931519 16101-83556685 16101-11926467 16101-57941067 129-85-461409 16101-7063284-7 16101-3690415-7 16101-4245159-3 16101-2893151-9 16101-8355668-5 Nill 16101-1192646-7 16101-5794106-7 129-85-461409 129-85-274686 16101-9705098-9 16101-1218426-3 16101-2424327-1 16101-9752899-5 16101-3566791-5 16101-1618040-5 16101-1718311-7 16101-3690542-3 16101-0257018-3 16101-5520778-1 16101-8888345-5 16101-1136862-3 16101-4666168-9 16101-3192822-3 16101-2137788-7 16101-1213298-1 16101-5493988-3 16101-6858456-5 129-74-275884 16101-0785485-3 130-55-385096 16101-2929413-1 16101-0309436-3 16101-1297187-9 129-85-441573 16101-3029625-3 16101-1174393-3 16101-1204174-7 16101-0261886-4 16101-1397505-2 16101-1162845-4 16101-6495968-5 16101-5227900-6 16101-4528448-3 16101-1217570-7 16101-2572286-2 16101-6136946-5 16101-5137046-5 129-51-275887 16101-1612096-3 Nill 16101-1224131-3 16101-7302179-5 16101-2900593-9 16101-6260759-3 16101-2316435-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Female Male Female Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male

1948 1983 1969 1958 1978 1982 1973 1970 1/1/1948 19-4-1983 1/1/1969 1/1/1958 1/1/1978 1/1/1970 7/4/1982 1/1/1973 1/1/1970 1/1/1967 1/1/1959 1/1/1966 1/1/1967 1/1/1975 1/1/1970 1/1/1969 1/1/1959 1/1/1956 1/1/1969 1/1/1963 1/1/1965 1/1/1958 1/1/1962 1/1/1967 21-5-1971 9/3/1954 15-2-1956 5/1/1943 3/9/1945 19-12-1947 3/4/1974 21-2-1940 2/6/1945 19-11-1962 1/1/1943 1/1/1954 1/1/1970 1/1/1955 1/1/1956 1/1/1965 1/1/1972 1/1/1950 1/1/1964 1/1/1960 1/1/1955 1/1/1968 1/1/1974 1/1/1960 1/1/1951 1/1/1962 1/1/1970 1/1/1968 15/4/1956 1/1/1979 1/1/1956

Hazar Abad Hazar Abad Hazar Abad Hazar Abad Hazar Abad Hazar Abad Hazar Abad Hazar Abad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad hazarabad surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Khair Abad Khair Abad Khair Abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489

20137 20193 20213 20217 17907 17953 16873 20200 20138 24226 24251 24240 24252 24205 24235 24232 24236 19262 24206 24244 24223 24239 24295 24210 25824 19579 16864 16867 17253 17205 17056 16919 20443 20436 20441 20469 20237 20142 20531 20338 20146 21997 20420 20143 20408 20183 23214 23209 20146 20190 20427 20431 18022 23027 94843 94857 92504 92501 92517 92503 23460 22829 23472 92520

LAL GAUHAR SHAMSUZZAMAN TAJ MUHAMMAD GHULAM HAZRAT GHULAM HABIB HAZRAT HABIB ZARIF GUL MUHD. QURAISH SARDAR UDDIN fazl rahim kalam aqbal sher jamal ajmal khan fayaz gul matauulla rahat nabi zain khan amtiyay ali fayal taj muslamin shah meskeen alim dad afsan taj mushtaq mir rahman azam essa khan fayli karam alyas khan niyar ali rahat gul zahir gul AHMAD ALI TAJ NABI SHER MALIK SARDAR SHAH MUSLIM KHAN SAID RAHIM SAID SAID NABI ali rehman fazal hussain shams zari muhaaj ali ghufran sherin zada baht jamal sajad ali ali rehman raveez muhammad tariq israrudin muhammad akbar taj akbar Samar Gul Sher Haider Muhtaj Sahib Gul Nusrat Begum Sher Zaman Mohammad Iqbal Israr Khan Said Bahadur Sarfaraz

IRFAN UDDIN AMAN ULLAH MIR HASSAN GHULAM RABBANI BILADER BILADER UMAR GUL WARIS KHAN IRFAN UDDIN fazal azim essa khan hayat janal ramdad mustajab zanolla fayli rabi karim khan waras khan mustajab sawab shah rahandad nordad rahim dad fayal zada sahib shah assem khan muhammad rasool muhammad rasool kshmmir mira khan zar gul muhammad gul NAZIR GUL YAUSAF KHAN ABDUL HAKIM YAUSAF WAZIR MUHD. KHAISTA GUL KHAISTA GUL YAUSAF KHAN abdul hakeem hazrat hussain taj din shah nazar khan ghulam sarwar khan ghalib naboat ali haider abdul hakeem asar khan faras khan sarahudin mir akber mir akber Jumma Gul Noroz Chamnay Zameenullah Khaista Khan Abdul Hakeem Sahib Gul Sahib Gul Fazal Qadi Khaista Khan

16101-5307729-3 16101-0110725-1 16101-3911855-5 16101-7157348-1 16101-0816356-5 16101-9726691-1 129-64-474203 16101-7482084-9 16101-7832240-5 16101-7954640-7 16101-5487215-1 16101-5519468-3 129-74-431587 16101-1152937-3 129-52-549471 16101-5382629-3 129-90-494906 16101-8593454-2 16101-0246723-5 16101-4281498-1 16101-2993344-6 16101-0883898-5 16101-1152951-3 16101-3023248-7 16101-1238787-1 16101-0511385-9 16101-8726267-9 16101-4711079-3 16101-1194165-3 16101-5306777-7 16101-9394651-1 16101-4373146-5 16101-9946948-5 16101-3660994-7 16101-0458709-7 16101-1283116-7 16101-3566944-7 16101-1069886-9 16101-3575399-7 16101-3661849-7 16101-2694500-1 16101-9895229-5 16101-3615700-6 16101-1049551-3 16101-1134653-7 16101-4850687-7 16101-1198858-3 16101-1149924-3 16101-2694500-1 16101-1213337-9 Nill 16101-10265490-1 16101-2288690-5 16101-5975414-1 16101-8451013-7 16101-9586427-1 16101-8787823-3 16101-1130054-8 16101-1071373-2 Nill 16101-1157460-7 16101-1123714-7 16101-1186193-1 16101-1224129-5

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male

1/1/1968 /1/4/1966 1/1/1948 1/1/1976 1/1/1946 1/1/1953 1/1/1954 1/1/1964 1/1/1964 1/1/1976 1/1/1970 1/1/1950 1/1/1974 1/1/1966 1/1/1952 1/1/1961 1/1/1970 1/1/1971 1/1/1956 1/1/1975 1/1/1972 1/1/1963 1/1/1968 1/1/1970 1/1/1960 1/1/1973 1/1/1970 1/1/1958 1/1/1962 15-1-1978 1/1/1975 1/1/1977 1/2/1968 1/1/1958 1/7/1958 1/1/1953 10/12/1969 1/1/1973 1/1/1967 15/6/1974 19-5-1957 23-3-1977 12/5/1960 21-3-1970 19-4-1968 2/2/1948 5/9/1956 7/7/1955 12/2/1957 19-6-1968 6/12/1958 6/3/1967 3/10/1965 19-11-1959 1/1/1968 1/1/1970 1/1/1952 1/1/1943 1/1/1962 1/1/1956 1/1/1964 1/1/1966 1/1/1968 1/1/1957

Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang jang Teacher colny. Teacher colny. Teacher colny. Teacher colny. Teacher colny. Teacher colny. Teacher colny. Teacher colny. surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri surkh dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553

22805 22833 23059 22791 23063 90670 18038 94869 18037 18014 20471 94870 22915 18145 18044 18042 20505 18006 18148 20513 22915 22147 19438 19446 19400 19367 21967 19393 19581 19513 22158 10728 19149 19145 17056 22282 19255 19435 19436 19266 24404 25689 24408 25686 24219 24231 24212 24403 24227 24248 24386 17132 18232 18015 20212 18279 18026 18248 18249 20213 17884 20217 18298 17088

Zahira Sanaullah Fatqarni Shazia Khan Muhammad Bakht Shad ABDUL QAHAR ASAR KHAN HIDYATULLAH HAZIR MOHD. UMER KHAN SULTAN SHAH MURSALIN KHAN ABDUL AKBAR SAMEN KHAN EJAZ BAKHTAJ MERAJ GUL SHER AKBAR BACHA GUL MURSALIN KHAN MOMIN KHAN ZAR IQBAL BIBI GAUHAR ALI YASMIN SAID JAMAL GAUHAR BAKHT ZAMAN NOR ZARI AMANULLAH NAWAB ALI FAYAZ ALI ABDUL SATTAR WAHEED ALI RAHAT GUL LIAQAT ALI SAID JAMAL SHAHZAD BIBI AMTARI BIBI SHER ZADA GUK ZAMAN KHAN AMER SAID SAIF ULLAH KHAN ZAR TAJ MUHSIN SHAH FAROGH DAD MOHD. IQBAL NAMIT SHAH INZAR GUL DAWA KHAN RAHEEM KHAN ROHANA BIBI AFRIDE FAQIR SHAH SARWAR GUL RAVEL KHAN ABDUL WALI RIAZ ALI TAJ MUHAMMAD ABDUL GAFAR GHULAM HAZRAT MUKHTIAR M. QAYYUM

Hakeem Khan Khan Muhammad Qayanus Khan Said Gul Gul Hassan Shamshad HAKEEM KHAN SAID UMAR INAYATULLAH FAZAL KHAN BILADER AFZAL KHAN RAHIM KHAN SHER AKBAR GUL TAJ MALK TAJ MEHMOOD SHAH MEHEEB GUL BABUZAI TAZA GUL RAHIM KHAN HAJI BAHADUR ILYAS KAHN QALANDER AMIR NAWAB KHAN BAHADUR MOHD. GUL MIR RAHMAN HAKEEM ZADA ROEDAD SHER MAHMOOD GUL SAKBAR GHULAM SARWAR GHANI RAHMAN ZAR GUL AYYUB ABDUL HANAN FAZLE RAZIQ SARWAR KHAN SARFARAZ MIR SHASH KHAN GULAM SAID RAID ULLAH MALUK MUSTJAB SAWAB GUL NOORDAD SAMAR GUL SALAR SHAH SHAMAS GUL HAZRAT JAMAL KAREEM KHAN BAZID SHAH MIAN DAD KABIR GUL MASTAN ZARIF KHAN GUL MALIK ROEDAD KHAN MIR HASSAN KHAN MADAR KHAN GHULAM RABBANI MUQADAR SHAH ABDUL MAJID

16101-9069494-2 16101-1142875-9 16101-1113812-6 16101-9985031-4 16101-6874418-1 16101-9032701-3 16101-3587574-7 16101-1127095-3 16101-5917684-9 16101-4846812-1 16101-6917717-7 16101-0209895-7 16101-8316138-9 16101-9445138-9 16101-2961882-5 16101-1246598-7 16101-7158856-7 16101-1073744-8 16101-9472264-1 16101-6631437-5 16101-8316138-9 16101-7263751-3 16101-0543232-0 129-78-574893 16101-8615503-0 16101-1262836-1 16101-0436889-7 16101-7541956-9 16101-5304177-2 16101-1880125-6 16101-6237367-5 16101-3850901-5 16101-6794644-7 129-74-805591 16101-9394651-1 16101-2402295-7 16101-1238880-5 16101-6917273-4 16101-9544187-0 16101-1250898-5 16101-1147142-7 16101-8830716-5 16101-1238633-9 16101-2639771-1 16101-4794357-9 16101-6052629-9 16101-1152129-1 16101-8356489-9 16101-8129920-1 16101-1149565-1 16101-8755907-3 129-86-576653 16101-6918645-4 129-36-239916 16101-8251849-5 16101-6406672-1 16101-8474171-5 16101-2733303-7 16101-0521317-1 16101-3911855-5 16101-9665898-1 16101-7157348-1 16101-8201460-5 16101-3164673-1

Female Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Female Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1948 1/1/1974 1/1/1956 1/1/1970 1/1/1952 1/1/1954 1/1/1956 1/1/1974 8/4/1975 3/7/1948 1/1/1954 1/1/1979 1/1/1975 1/1/1988 1/11/1979 1/1/1970 10/11/1966 2/1/1953 1/1/1964 1/1/1974 1/1/1965 1/1/1974 01/0/1950 1/1/1968 1/1/1970 1/1/1950 1/1/1940 1/1/1954 1/1/1965 1/1/1975 1/1/1945 1/1/1974 1/1/1970 1/1/1968 1/1/1967 1/1/1963 1/1/1959 1/1/1947 1/1/1958 1/1/1956 1/1/1955 1/1/1965 1/1/1950 1/1/1960 1/1/1961 1/1/1971 1/1/1947 1/1/1950 1/1/1968 1/1/1986

Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Surakh Dheri Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Ghareeb Abad Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Janny Janny Janny Janny Janny Janny Janny Janny Janny Janny Janny Janny Janny Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617

18222 20487 18254 18237 20208 18357 18031 18998 18337 20516 18274 18297 18017 17922 18353 18245 18250 20200 17994 17978 20138 18319 18240 20228 19403 10732 25711 25724 23054 23430 23352 18389 23049 23440 23425 23418 18307 18012 18313 17996 18367 20210 18073 17904 18300 20209 17984 18363 25786 17907 16950 18306 20511 18269 18239 17975 94816 90611 94813 20233 24467 22101 19592 10740

KHAN KHELA BADAMA GUL TAJ M. RAFIQ MIR MUHD. BAQAR SHAH MUSHARF DIN M. INAM HAZRAT NABI FAZAL-E-MANAN WISAL KHAN GULMINA HABIB GUL HABIB UREHMAN YAQOUB M. AMIN BAKHT TAJ M. QURAISH ASLAM KHAN NAWAB GUL SARDAR UDDIN AMJAD ALI QASIM RAHIM DAD SAID KAMAL MUHD.ZADA REHMAN SHAH SIRAH U DDIN NOOREEN HASHIM KHAN SHER MUHD. BAKTAJ KHAN WAJID ALI BAKHT ZARI SHER AMAN JAFFAR KHAN ABDUL GAFAR IJAZ MUHD. JAMAL SHAH SARDAR ALI MUHD. JAMAL TAJ WALI SHAH ALI GAUHAR DARWESH KHAN MUHAMMAD ZAMAN BAKHT ZAMAN JAVED KHAN MUKHTIAR ALI BASMINA BEGUM GHULAM HABIB PIR MUHAMMAD RAHAM DAD FARIDA WAZIF SHAH MOMIN KHAN ABDUL MAJID BEGAM BAHA RUHSANA SHAD ALI KHAN SHER MUHD. SHAHID JAN SHER IMRAN NOOR TAJ

AWAL SHAH AFZAL KHAN ROEDAD KHAN BADAL KHAN MIR HASSAN SADIQ SHAH AHMAD DIN TAJ MUHD. SHEHZAD MIR ABDUL RAUF KHAN DAD MAMOR KHAN NAJIB GUL ZIARAT NOR PIR HAMAD ABDUL HAKEEM ROEDAD WARIS KHAN ESA KHAN ANAR GUL REBANUDDIN SAHIB SHAH YASIN SHAH ABDUL HAMID KHAN BAHDAR GUL ZADA SAMANDAR SHAH REHAM SAID MUHTAJ ALI QASIM KHAN ABDUL GHANAR SARTAJ KHAN SHAH NAZAR KHAN AMEER BAHADUR AMEER ZAMAN GUL ZAR MIR MUHD. HAZER KHAN DAWOOD SHAH BAHTYAR SAID JAMAL FAQIR SHAH SHERIN HAMESH KHAN MAMOR KHAN AMANULLAH MAJID KHAN NOR MUHAMMAD LAL SAID BILADER SAID MUHAMMED ROEDAD FAQIR TAJ NAZIF SHAH NAMDAR KHAN AKHTAR GUL GULAM AKBAR ALI HAIDAR GULAM AKBAR MUHD.SAID WAZIR MUHD. ZAR SHAID ARIF AMEER NAWAS

129-56-285627 16101-0162636-6 16101-6760752-5 16101-1138765-5 16101-8250135-9 16101-9393787-5 16101-0559966-5 16101-1611384-7 16101-7885913-9 129-89-431793 16101-3407376-1 16101-0134229-4 16101-1216223-9 129-68-285723 16101-0423078-3 129-91-28548 16101-4021263-7 16101-7482084-9 16101-1138540-7 16101-3918414-5 16101-7832240-5 16101-9881324-7 16101-6068589-5 16101-1216580-1 16101-7950689-1 129-90-047612 16101-2940697-3 16101-1239393-3 16101-8185761-6 16101-6731221-1 16101-1217313-7 129-76-859335 129-91-743957 129-05-60315301 16101-1216540-7 16101-8723191-7 16101-4583357-9 16101-1149514-5 16101-3442628-1 16101-1293477-3 16101-7823276-3 16101-4029930-1 16101-1733876-9 16101-2316435-3 129-79-842430 16101-8023739-3 16101-2175071-1 16101-5574604-3 16101-5219418-0 16101-0816356-5 16101-1288368-7 16101-1271587-9 16101-7416588-4 16101-1562641-3 16101-6921752-7 16101-0163119-5 16101-186788-0 16101-1186689-6 16101-1118564-7 16101-1223757-3 16101-2866270-5 16101-4998473-3 16101-0389210-7 16101-2746037-5

Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Female Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male

Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Khair Abad Teacher Kalony Teacher Kalony Teacher Kalony Teacher Kalony Teacher Kalony Chargulli Chargulli Chargulli

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681

19577 19906 17222 19252 17110 15535 19168 19326 19277 19338/ 19130 19308 19216 22866 90638 19603 19476 17199 19479 19297 17145 17212 22284 25662 17219 19526 21944 16888 19267 17168 19264 14453 22158 16935 16867 16951 16912 16940 19397 19434 10727 22072 16996 19640 19417 22211 21961 16889 22139 24435 18146 18145 18142 18371 22789 18370 18382 19464 18008 18379 18043 18226 19238 17883

USMAN AMJAD ALI JAVED IMRAN LLYAS KHAN SULTAN ALI IMRAJ GUL HALIQ GUL WAHEED ZAINAB JAFAR ARIF ALI GUL MENA BAKTAJ ALAM ZEB SHAKEELA NOOR HAYT SHOUKAT ALI JALALUDIN KHAN SHER FARMAN ALI ZAMIN LAL ZADA SIYAR GHANI GUL GUL WAHAB M.QASAM RAHMAT GUL SHOUKAT AZIZ KHAN SABIR REHMAN FAUZIA NAWAB M. SAID FAZAL KAREEM M. RAZIQ ZAHIR SHAH M. SHER FAZAL KAREEM GUL SAID BIBI RAZA MUHD SAHIB ZAMAN TAJ ALI SIRAJ GUL ZAMAN IMRAN ULLAH NOOR ZAMAN SHAHID DOOLAT GHANI NAZAR GUL RAHMAT ABDUL AKBAR SHAMSOL HADI SAIF ALI ABDUL WAHID ALI MOHD FAZALI KAREEM DARWAISHA ANWAR SHAH SAID HAKEEM SHOUKLAT ALI MARWAT SHAH NAZAR MOHD MOHD

FAREED GUL GUL SHER RAHMAN DIN ABDUL HANAN ANAR GUL MUHD.GULAM GUL RAHEEM KAREEM DAD KAREEM DAD MOHIN ALI MANJAWAR KHAWAJA MUHD. MUHEB MIR MUHD. MEER AFTAB FAZAL WAHAB AMIR NAWAS ABDUL HALIQ IMAM DIN NAQEEB ULLAH FAREED ULLAH AJUN BAZID KHAN RAHEEM GUL HAMEESH GUL SADA GUL RAWEL KHAN MIR MUHD. IZAT GUL ALI HAIDER HALIL REHMAN AZIZ KHAN SHER MOHD KAREEM DAD M.RASOOL KAREEM DAD TAJBAR KHAN KAREEM DAD JAFAR SAJJAD DIL MUHD. ZAMEEN KHAN SHERI SALAH UDIN RAZI KHAN SAMI ULLAH ASAR ULLAH KACHKOOL M. ALAM SHAREEF GUL NAIMAT SHER AKBAR LUQMAN MOHD JAMAL BAKAR SHAH ZAREEN MOHD MUSTAQEEM KHAN GHULAM MOHD LAWNAG MUSTAQEEM SHAH LAWANG SHAH MEHMOOD SHAH GUL MOHD NAIMAT

16101-7705265-3 129-78-942686 16101-3686251-7 16101-1238880-9 16101-2519488-1 129-93-147928 16101-1151965-5 16101-0481680-5 16101-1667101-9 16101-1181240-2 16101-7328434-9 16101-8641935-3 16101-1684469-6 16101-1117983-7 16101-1647369-5 129-65-932814 16101-6238412-5 16101-9226432-1 16101-4907581-9 16101-0266745-1 161011749075-3 129-51-2746512 16101-7813862-3 16101-4171806-5 16101-6750585-3 16101-8464552-1 16101-0889541-1 16101-2696936-3 16101-9026994-5 16101-6262529-7 16101-7226065-5 16101-8720460-6 16101-6237367-5 16101-0898643-9 16101-4711079-3 16101-1223271-5 16101-3995335-1 16101-3392528-1 16101-7803089-9 16101-2253771-2 16101-1144306-1 16101-1218432-3 16101-1257060-9 129-92-250673 16101-7790925-7 16101-5831644-1 16101-1185012-3 16101-5773277-1 161017337588-5 16101-1297144-3 16101-4291333-7 16101-9445138-9 16101-2192160-5 16101-6574243-7 16101-1571212-3 16101-7546775-7 16101-1165234-7 16101-3461086-2 16101-1323507-9 16101-1165236-1 16101-9107132-9 16101-2178058-3 16101-1734677-1 16101-5744943-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male FEMALE Male Male Male Male Male Male

1966 1965 1970 1970 1966 1955 1967 1958 1964 1964 1972 1945 1975 1967 1964 1972 1966 1961 1967 1975 1960 1970 1974 1976 1970 1960 1975 1960 4/1/1969 1972 1970 1961 1965

Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Chargulli Gahreeb Abad Gahreeb Abad Gahreeb Abad Gahreeb Abad Gahreeb Abad Gahreeb Abad Gahreeb Abad Gahreeb Abad Gahreeb Abad Gahreeb Abad Gahreeb Abad Gahreeb Abad Gahreeb Abad Gahreeb Abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

682 683 684 685 686 687

18330 16907 20193 20463 18365 17026

MOHD ISRAR ZAR WALI KHAN SHAMSOL ZAMAN AKBAR SHAH FAIZ MOHD ANWAR ALI

SHER MOHD UMER KHAN AMAN ULLAH LAWANG SHAH ZAREEN MOHD SHARIF NOOR

16101-1259509-7 16101-7481231-5 16101-0110725-1 16101-5806649-5 16101-8878747-7 16101-0262536-1

Male Male Male Male Male Male

Gahreeb Gahreeb Gahreeb Gahreeb Gahreeb Gahreeb

Abad Abad Abad Abad Abad Abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

Palo Dehri
S.No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Poverty Score Card No.
2085 20855 20539 20723 20717 20541 20600 20596 20847 20556 20603 20702 20844 20566 20587 20611 20583 20599 20721 25695 20713 20593 20560 20710 20866 20564 20882 20613 20697 20701 20579 20554 20552 20714 20553 20576 20878 20617 20719 20696 20594 20868 20570 20872 20545 20537 20846 20715 20546 20850

Name of CO Member
Ashtar Khan Muhammad Fayaz Karim Gul Mian Sher Muhammad Akbar Khan Hussain Gl Farem Ghaus Khan Ali Muhammad Abdul Rehman Imran Meer Nosh Aurang Zeb Taj Wali Hasan Zada Sawar Khan Muhammad Arif Gul Zaman Muhammad Darwaish Ishtehr Ali Abdul Khaliq Maaz Ullah Khalid Ameer Nawaz Tilaj Bibi Fazal Hayat Manshada Zardad Jawad Ali Hoti Dad Khan Munaf Gul Bakht Dad Atebar Khan Izat Khan Anwar Pari Khan Meraj Zarsanga Hamsheeda Nehar Ali Abdul Wahab Meher Taj Nazar Muhammad Abdul manan Bacha Ghulam Israr Dil Soz Khan Salim Taj khan Ahmad Gul Raza Ali Ajab Khan

Parentage
Muhammad Rehan Muhammad Islam Ahmad Gul Gul Rosh Gul sagber Muhammad Younas ShakhawatShah Adash Khan Meer Ahmad Amir Rehman Yar Dad Zamosh Muhataram Khan Sher Ali Shareef Zada Sayed Akbar Sawar Khan Gul Ahmad Banat Gul Zarnosh Said Nabi Diyar Khan Dilbar Khan Perdol Khan Zartaj Noor Hayat Mubarak Shah Diyar Benat Gul Seikh ullah Hassan Zai Jamdad Ameir Khan Adash Khan Mer Nawaz Meer Gawas Raj Islam Musa Khan Ahmad Gul Said Nabi Rasheed Khan Peer Muhammad Sayad Nabi Jamroz Meer Ghawas Raza Khan Amir Gulab Khan Faqir Mohammad Salam Dad Abdullah

CNIC No
16101-12404865 16101-11838441 16101-50709039 16101-48150389 16101-11727537 16101-12550357 16101-12502055 16101-36710359 16101-11879295 16101-90056099 12953514153 16101-11186571 16101-53971695 16101-78908282 16101-10329997 1610155108111 16101-55108111 16101-32742671 16101-08423571 16101-11535657 16101-11186571 16101-11742337 NILL 16101-33073687 16101-87120626 12943557230 16101-1122141 34101-24684442 16101-1751809 15101-96148409 16101-80624225 16101-61917697 16101-11863855 16101-11863601 16101-1011724 16101-11863815 16101-46684254 16101-11831894 12981919705 16101-11212627 16101-60286090 16101-48499663 1610111514039 1610123844699 1610115782125 1610112550167 1610112466113 1610121581621 1610108702145 1610111236519

Gender
Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Date of Birth Village
Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena

Region
Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

20739 20718 20854 20548 20555 20562 20711 20906 20631 20550 20735 20569 20567 20565 20926 20738 20909 20630 20605 20615 20733 20609 20880 20884 20727 20571 20875 20877 20849 20543 20553 20551 20848 20536 20547 20577 20720 23951 23946 23955 23959 23960 23931 23948 23933 23929 23938 23809 22371 22382 17369 22396 17371 22393 19371 22461 23844 20038 22299 23664 20040 20018 19722 19725

Niaz Ali Ghani Rahman Aziz Ullah Raidullah Habib Rehman M. Ishaq Saleem Dad Hussan Khan Sher Mohammad Ashfaq Ali Sohrab Khan M. Yousaf M. Rehan Begam Gulzar M. hassan Zarnosh Said Akbar Shah M. Taj Khush Dil khan Afsaroo Tajamil Siyar Khan Hamid Khan Israr Mohammad Nisar Ahmad Fazal Hussain Aslam Khan Hayat Khan Niaz Muhammad Naeem Ud din khaista Khan Khaista Zaman Saleh Muhammad Suleman Muhammad Idrees Siyar Khan Faiz Rehman MOHAMAD ALI RAVID ALI JUMA GUL ALEF GUL ZARE BAZ JAVED KHAN TAJ WALI KHAN ROHMANULLAH ZAMIN KHAN LALZAMAN MUBARAKZAB RASHEED GUL KHITAB GUL SHER ZAREEN WARIS KHAN RAHMANULLAH NOOR DARAZ RAHMAN ULLAH Roghadan AEI ANWAR ABDULA GUL BAR USMAN SHAH NAMAT GUL BADHAR KHAN FAREER TAJ JANAS KHAN

Mimber Khan M. Gul Ghulam Muhiudin Amir Abdullah Bakht dad Younas Khan Baar dad Sahib Khan Taj mehmood Zarin Dad M. Rehan M. Younas Ghulam Amin Idrees Khan Meenay tanosah Said dawood Shah Mehtaj Tanosh Wali Mohammad Sherin Khan Mandar Khan Said Rehman Amir Mohammad Hamdullah Sayyad Hussain Zaristan Ghani Muhammad Meer Muhammad Kamran Fazal Noor Merwais Meer Muhammad Ameer Raman Muhammad Younas Ameer Muhammad Raheem Khan AKBAR KHAN AMRODIN AZAM MEAR AZAM YAR BAZ SHEREEN DAD AHMAD KHAN SSHAREEN DAD GUL JAMAL UMAR JAN MUHAMMAD SHOAIB RAHEEM GUL NAZAR GUL NAJEEBULLAH KHAN MEER AMANULLAH SUHBAT AMANULLAH Pordal Khan MERZA HAMISH GUL GUL SADBAR ZARIM SHAH HAMISH GUL RAIDIAD IBRAHIM HAJI MUHAMAD

1610107591809 1610148454209 1610168458289 1610176221461 1610155634265 1610171281441 1610111666719 1610111235573 1610189939011 1610112236813 1610119348581 1610111703307 1610129132293 1610158511976 155013331129 1610112366377 1610111996021 1610112387189 1295354886 1610111230942 12958517447 1610111295191 1610146923067 1610131403851 1610116341625 1610111207557 12988603716 16101-6567411 16101-11879247 16101-25314829 16101-12273339 16101-12272541 16101-11879329 12980925618 16101-12500965 16101-11847205 16101-98655193 16101-50058803 16101-58154917 16101-98582449 16101-12900085 16101-12386033 129-90285110 129-94432070 16101-32057151 16101-04822261 1610112612178 16101-50249781 16101-26619041 16101-11031121 16101-50540215 16101-41810049 16101-11931609 16101-35952193 16101-11931609 16101-18674624 16101-63198039 16101-30968061 16101-58355903 16101-11720803 129-64824058 16101-49714395 129-61580224 16101-12611955

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male

1975 1989 1960 1975 1960 1970 1978 1983 1985 1980 1982 1987 1980 1970 1950 1989

1/1/1985 1974 1968 1950 1972 1964 1965 1939 1958

Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Sheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena Cheena SPINKEY NEW KALI SPINKEY NEW KALI SPINKEY NEW KALI SPINKEY NEW KALI SPINKEY NEW KALI SPINKEY NEW KALI SPINKEY NEW KALI SPINKEY NEW KALI SPINKEY NEW KALI SPINKEY NEW KALI SPINKEY NEW KALI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI Palo Dheri NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

20807 20009 17625 19746 19743 19707 19669 19682 19654 19650 19683 19704 19700 19692 19666 19715 19687 19705 19703 19648 19661 19651 25237 19688 17530 19689 19685 19694 19665 25240 19662 19681 19708 1314 19652 19685 19651 19993 19995 23660 21815 24600 24603 24619 24595 25182 24613 24596 25186 20003 23664 19989 23779 22593 23767 23769 19953 19913 19933 18857 23909 23916 23890 23915

AKBAR KHAN MUHAMAD ANWAR DAIV KHAN IRSHAD ALI SARTAJ SADIQ MOHAMAD ARSHAD IQBAL AFSAR ALI IRSHAD GUL KHALID IQBAL KAREEMULLAH MUSAFAR IFTIKHAR ALI KAREEM DAD JAVED IQBAL MOHAMMAD BASHEER ROSHAN ALI FARHAD MOHAMAD YOUNAS LIAQ ZAMAN HIDAYAT BEGUM ZEENAT KHANULLAH NIMATULLAH SAID GAFAR PARVEZ MOHAMAD RAZIQ FARIDULLAH NASEEM DAD SHER ABADULLAH TAOUS KHAN SHAMSHAD ISLAM GUL KHUSHDIL RIAZ MOHAMAD RAZIQ ZEENAT Arsallah Bakht Muhammad Aseem Khan Sawakat Nosherlal Saltanat Khan Shah Wali Pervez Khan Safar Zaman Sher Gul Raza Khan Bashir Ahmad Usman Shah Rehem Dil AJMAL KHAN IRFANULLAH FAYAN KHAN ATTAULLAH NAMEER REYAN GUL MIAN KHAN BAKHT JAMAL imran karim khan dolat khan shaid ali

JANS SHAMSUREHMAN NADER KHAN FAREED GUL LAJBAR GUL MOHAMAD SARWAR DAD SARDAR READI GUL SAWAR DAD HANIMULLAH SUHBAT SARDAR INZAR GUL SAWARDAD MUHMOOD SARDAR MUSAFAR MOHMOOD SHER ZAMAN KAMAL DAD BADAR KHAN ZARDULLAH BARKAZI ABDUL SATAR UMAR DARAZ MOHMOOD ZIARAT KHAN ASAR DAD ZARDULLAH JANBAZ JAMROOZ HAMISH GUL FAQEER SHAH FAIZ MOHD MEHMOOD QADAR KHAN jamroz Taj Malook jamroz Gasar Shah Bacha Gul Syed Muhammad Gul Sher Ziyat Gul Zeyat Gul Shereen Gul Bacha Gul Painda Gul Muhammad Hassan Zarin Shah Gul Nawab RESHTIA KHAN RANDULLAH KARIM KHAN ZAIN MUHAMAD KARIM REHMAN GUL YOUSAF KHAN PINDA KHAN jumruz bilal khan fairaz khan badhar khan

16101-24851165 16101-1238645 16101-31514903 16101-31322603 16101-44628749 16101-11891247 16101-17442437 17301-38252699 16101-12614947 16101-11690617 16101-12379943 16101-44330875 16101-12614651 16101-12364233 16101-04489215 16101-90092861 12993409022 16101-90392861 16101-55807209 16101-12385373 16101-58079480 16101-25786594 16101-11191427 16101-11675755 16101-62287639 16101-12383797 16101-79954729 16101-17854149 16101-50376409 16101-112684917 16101-11703079 16101-12723101 16101-12165221 16101-19025177 16101-12627627 16101-79954729 16101-25786594 16101-12158091 1610137050977 16101-112157495 16101-12725611 16101-85891081 15602-02556951 16101-15482375 16101-75028729 16101-75028729 16101-93021803 16101-11396861 16101-6926005 16101-12584461 16101-11720803 16101-69863217 12970281939 12965840976 NILL 16101-112976219 16101-1267842-3 16101-1261459-5 16101-12510855 16101-11866953 12-89909959 16101-11793367 16101-20543013 16101-11703429

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1989 1965 1970 1972 1960 1970 1970 1969 1971 1-41968 1940 1965 19-7-1970 12/8/1965 1973 1967 2/11/1968 1941 1961 1971 1953 1961 1945 1970 1965 1968 1937 1975 1961 1955 1947 1977 1953

1973 1959 1980 1979 1975

1981 1975 1980 1985

NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI Jalil Jalil Jalil Jalil Zangal Zangal Zangal Zangal Zangal Zangal Zangal Zangal Zangal Zangal Zangal PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI kot abad kot abad kot abad kot abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

23908 23911 23898 17526 19915 19943 20092 20083 20093 20095 19934 20088 21538 20071 20094 20081 17352 19958 19917 19747 22704 22348 22349 22317 23844 17551 22725 22296 22710 20058 22726 22719 22354 22724 255190 22706 22708 20045 25151 19734 17528 17543 17547 17375 25143 21884 17389 17559 17542 17536 17382 17336 17554 17566 17550 17454 17541 17565 17350 17692 17503 17634 17646 21555

zirat khan muhammad fayaz liaqat ali RAESHAD SIRAJ MOHAMAD JAHANZEB SADIQ MOHAMAD BAKHROL MOHAMAD ZARSHAD AMIN DOST SALIH MOHAMAD RAHMAN MOHAMAD HASSAN MOHAMAD WAZIR GUL SABAZ ALI FAIZULLAH NIAZ MOHAMAD RASHEED MOHAMAD MERAJ MOHAMAD ZAHIRABD KHAN AQEEL DAD HUSSAIN SARDAR NISAR AHMAD AMGAWAR ALI ANWAR MOHAMAD HUSSAIN FAZALE RAHMAN MURAD ALI MOHAMAD SHER SAMAN DAD KHAN SARZAMIN MURAD ALI NAREEB RAHMAN ALI RAHMAN SHER KHAN SALEEM SAMIN KHAN ROYAL SHAH NAZIFUR RAHMAN PARI BAGAM Awal Sher Saleem Taj Ali Sher Liaqat Ali Farooq Ihsan Ullah Rehman Ullah Asmat Bibi Muhammad Akram Chaman Gul Fazsal Hussain Zarghoon Shah Guftar Ali Ihsan Ali Ihsan Ud din Mumtaz Hussan Zada Shah Hussain Rehman Ullah TAJUDDIN RAHMAN SHAH NADIR KHAN LAL BADAR SADDULLAH

fairaoze khan jumroz bilal khan KHAN MOHAMAD WAZAR MOHAMAD GUL AKBAR FAZAL MOHAMAD KHAN MOHAMAD RAH MOHAMAD AWAL DOST KHAN MOHAMAD KHAN MOHAMAD NOOR MOHAMAD NAWAB GUL AWAL DOST NAZAR MOHAMAD GULAM MOHAMAD ABDUL MOHMOOD NAZAR MOHAMAD GUL DAD RAI DAD MUHAMAD IRSHAD GULAM QADIR GUL MIER MERZA KHAN MOHAMAD ISRAR RAHMAN KHAN QAMAR DAD RANI ZAI GULI STAN RAHIM KHAN HAKEEM KHAN FAIZUR RAHMAN RAHIM KHAN KAYST YAR MARAJU DIN MARAJU DIN SAID HASSAN SHAH GUL HAMEED GUL DAD Sardaraz Aziz Ullah Sardaraz Rehan Mashool Rehan Gul Barkazi Nisar Gul AkbarKhan Aziz Ullah Aman Ullah Ziarat Shah Raheem Ullah Rehan Mahu Ud Din Azad Gul Zareen Said Samar Gul Aman Ullah SAMAR DIN SYED MOHAMAD IISQ KHAN MUSIF SHAH RAIDULLAH

16101-37816865 16101-30541325 16101-57035893 16101-12386523 12985137232 16101-33548045 16101-59636283 16101-06882793 16101-12722979 16101-12627285 1610189988481 16101-27693239 16101-20485581 16101-12722883 16101-0930169-5 16101-11866139 16101-71708257 16101-12392081 16101-1193156-7 129-28397924 16101-1283014-1 16101-12907497 16101-79205101 16101-1380196-9 16101-6319803-9 16101-75029173 16101-05008596 16101-13076293 16101-63281063 16101-11365955 16101-45656553 16101-12678887 16101-16703567 16101-59555121 129-86413332 16101-12092015 16101-12092003 16101-83855967 17301-37337651 16101-15785984 12990281911 16101-12384427 16101-99219443 16101-11866957 16101-12623911 16101-109977037 12957377183 16101-09113662 16101-12233703 16101-84087687 16101-27014647 16101-12391877 16101-12283471 16101-12624305 16101-2618277 16101-12690075 16101-11985955 16101-1308525 16101-1186255 16101-11931585 16101-78878975 16101-85901869 16101-74038745 16101-12793861

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1970 1985 1975 1963 1962 1956 1968 1971 1972 1969 1967 1961 1942 6/1/1981 1956 1961 1966 1965 1970 1965 1960 1982 1961 1975 1961 1964 1975 1960 1962 1975 1975 1970 1960 1968 1982 1980 1950 1959 1937 1965 1963 1960 2/4/1981 1975 1/1/1980 5/14/1905 1964 1985 1964 1969 1959

13-12-1979

kot abad kot abad kot abad PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI NAREY SORANG NAREY SORANG NAREY SORANG NAREY SORANG NARAY SORAANG NARAY SORAANG NARAY SORAANG NARAY SORAANG NARAY SORAANG NARAY SORAANG NARAY SORAANG NARAY SORAANG NARAY SORAANG NARAY SORAANG NARAY SORAANG NARAY SORAANG NARAY SORAANG NARAY SORAANG NARAY SORAANG NARAY SORAANG NARAY SORAANG Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

17623 17636 17632 17507 19947 23812 19518 17642 17621 17524 17519 17607 17621 22411 22331 22302 17530 17639 25216 22460 21785 22371 22430 23878 17583 22314 17574 17454 23888 25174 22439 22329 23838 17566 23844 21872 17309 17375 24693 16353 23805 23804 19947 24643 23827 23798 17347 24675 19666 23783 23609 23771 22512 22490 12805 22406 17536 22306 19850 17551 23857 23703 25237 23864

SHAH JEHAN NOOR ALI SHA SAID KHAN YASEEN ADAY RAHMANGUL AZIZULLAH TAJUDDIN SHEEN ZADIQ MOHAMAD AKBAR ATTA UR REHMAN MOHAMMAD NAEEM SHEEN ZADA RASHOL Ali Rehman Rahad Ali Sayad Ghaffar Haji Bahadar Amjid Badal Khan Rashid Khan Manjawar Khan Farman Gul Noor Khan Khan Wali Ajam Khan Sadeeq Ullah Mumtaz Hakeem Khan Wisal Noor Gul Musarat Amshad Khan Ahsan Ali Ali Anwar Sajad Ali Shereen Liaqat Ai Hamza Ullah Bakht Zamin Khan Gul Zada Raza Khan Aday Hakeem Dad Saeed Ullah Tasleem Khan Islam Ud Din Rokaya Javed Iqbal Sarwar Khan Amir Bahadar Muslim Khan Bakht Sher Muhtaj Gul Nawab Shah Sultan Chaman Gul Muhammad Ayaz shehzada Muhammad Hussain Hukum Sher Jamal Khan Ullah Saleem jan

GUL NAWAB SHAH NAWAB SHAH DOST MOHAMAD UMAR BAZ KHAN GUL TOR GUL SAMAR DIN GUL MEAR ASLAM KHAWAR SHAH ABBAS GUL SYED AHMAD Hazrat Wali Ahmad Sher Abdul Sattar Musannif Shah Mashool Pordil Khan Muhammad Rasool Gul Meer Rehman Gul Manjor Hazrat Wali Yousal Khan Sami ullah Azad Gul Zota Khan Ghulam Hassan Fazal Qadar Ghani Rehman Noshad Rehan Mirza Khan Zahir Shah Saqib Rehman Rehan saleh Haider zard Ullah Bahadar Bahadar Umer Baz Pir Dad Zardad Asar Khan NoorDin Inayat Ullah Sarwar Dad Gul Akbar Sahib Gul Gul Akbar samar Dad Raheem Dad Abdul Hassan Meer Aftab Aziz Ullah Said Malok Sur Gul Muhammad Ishaq Raheem Dad Zargar Shah Zard Ullah Said Jamal

16101-11873443 16101-12386133 16101-41717293 16101-30002381 16101-67168429 16101-70806185 16101-12275539 16101-11931585 16101-12959561 16101-49315225 16101-12163231 16101-12154985 1610112939561 12973408967 16101-61036187 16101-57369205 16101-62287639 12977744725 16101-12625045 12980910146 16101-02095183 16101-1380969 16101-01908611 12978364885 16101-74147643 16101-62301209 16101-13813557 16101-12690075 5095028960 12967864842 16101-12007345 16101-79090608 16101-31741777 16101-2624305 16101-631938039 16101-12189329 16101-59209953 16101-11866957 16101-12487993 16101-4260465 1610130286153 12974730397 16101-67168429 16101-40501503 16101-37571295 16101-58096419 16101-71810191 15101-0891976 16101-04489215 16101-12831693 16101-65811549 16101-94673243 16101-12604467 16101-68347143 16101-73811073 16101-25781725 16101-84087687 16101-95064245 16101-12417507 16101-75029173 16101-15206813 16101-12771269 16101-12689847 16101-70203213

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI NANGABAD PALO DHERI Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370

15989 23708 22326 23866 23812 19896 17364 23634 24687 23769 24665 21595 23642 23766 21634 17543 22533 22364 22559 16381 22361 17550 19765 22339 22431 25213 22437 23872 17593 20568 22339 22512 23634 23642 22426 22482 22472 22522 22499 22495 22650 23621 23632 23645 23576 23615 19896 19884 19825 19870 19894 23616 23580 23581 23582 19886 17528 17318 19847 17314 23570 23774 17591 17500

Gul Zara Murad Ali Muakamal Shah Shah Zeb Rehman Gul Zameer Gul Shad Ali Sher Ullah Abdlul Rehman Atta Ullah Zarshad Pervez Shaukat Ali AfsarAli Muhammad Raheem Saleemt Shad Ali Saif Ur Rehman Zarshad Ghani Tamash Mumtaz Khan Ahsan Ud Din Lal Baz Zar Shad Sher Wali Pehlwan Mushtaq Sadaqat Muhammad Tariq Lameray ZARSHAD BAKHT SHER SHERULLAH SHAUKAT ALI ERAN SHAH AHMAD ALI AMJAD ALI WAZIRULLAH MOHAMMAD DANISH MOHAMMAD ISRAR USMAN KHAN SHAUKAT ALI HAJI BAHADAR GULZAR ALI LIAQAT FARHAD ALI ZIAMEER GUL FAROOQ SAID NAVEED GUL TARIQ SHAH HAMID GUL AMEER DAWDER KHAN AFZAR ALI ALAM SHER SAHIB GUL AMEER HAMZA Shaukat Ali Khalid Zaman Zardali Hazrat Shah Shah Zaman Laiq Shah Amraiz Khan Awal Baz

Ameer Afzal Sher Muhammad Karim Shah Muhammad Shoaib Khan Gul Ameer Saud Reham Din Zard Ullah Rehmat Ullah Zain Shali Khan Noor Muhammad Muzamil Rishta Khan Majeed Khan Aziz Ullah Ayub Khan Payudin Sher Akbar Meer Tamash Miyan Gul Mohi ud Din Noor Baz Samar Dad Mian Dad Said Rehman Najeeb Gul Akhtar Hussain Ghulam Hussain Mainty JAMAR DAD JAMAR DAD ZARDULLAH MUZAMIL MOHAMAD SHAH MASOOD MASAL ZARDULLAH QAMAR DAD QAMAR DAD SHAH WAZIR MASAL KHAN MANGAWAR QAMAR DAD ALIN ZAIY ALIMZAY AMEER SADED UMAR SAID BACHA ZAMEER GUL NADAR SHAH ZIAMEEER GUL SHAMS KHAN SYED NAWAB ALI AKBAR HAMID RASUL AMEER SAOOD Hazrat Wahab Ramdad Wali Baz Ameer Muhammad Waheed Gul Zarghoon Ghulam Hussain Alam Baz

16101-33052940 12947261547 16101-87223767 1295364876 16101-70806185 16101-58170515 16101-68003101 16101-12614085 16101-11191427 16101-12976219 12948422942 16101-41276065 16101-19060855 16101-81501551 16101-64900987 16101-12384427 16101-75571195 16101-38386157 16101-73029459 16101-44569007 16101-12618297 16101-12382235 16101-03108041 16101-12725411 16101-39769295 12969408888 16101-16517526 16101-12010547 15501-72224717 16101-03108041 16101-12604467 16101-12614085 16101-92060855 16101-06815867 16101-12611631 16101-18429759 16101-58434983 16101-71690927 16101-47091273 16101-42035301 16101-86035231 16101-67998675 16101-6317847 16101-40346373 16101-159225387 16101-58170515 16101-31443327 16101-73904157 16101-82582269 16101-948538047 16101-81245213 16101-12417070 16101-11985701 16101-19535955 16101-11985581 1293413576 Nill 16101-82110906 12952299876 16101-52084983 16101-96828461 Nill 16101-12158015

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1961 1971 1963 1970 1968 1982 1975 1967 1970 1970 1976 1977 1973 1982 1967 1975 1954 15-4-1978 12/2/1979 1984 1985 27-1-1963 12/2/1980 1978 1965 1948 17-4-1963 1971 1/2/1972 1962 1/1/1964 15-12-1978

Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG NARAY SORANG PULL KOROONE PULL KOROONE PULL KOROONE PULL KOROONE PULL KOROONE PULL KOROONE PULL KOROONE PULL KOROONE PULL KOROONE PULL KOROONE PULL KOROONE PULL KOROONE Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434

23583 53552 17348 17327 17597 17322 19903 20108 24673 19919 23875 19944 19930 19897 20097 20103 20102 19928 19898 22528 22535 23773 23785 23771 19709 20073 20102 23783 22540 22542 22531 22543 22558 19907 20095 20099 20105 17311 20068 22553 19900 20082 22526 20621 20903 20628 20918 20888 20907 20622 20937 20920 20916 20938 20625 20620 20955 20923 20960 23917 23925 23918 23804 23809

Murad Ali Sabz Ali Khan Said Pervez Pervez Murad Ali JAMSHED JAVEID FARHAD SHARWALI ALAF SHAH NIMAT SHAH QURAISH MOHAMAD SALAR KHAN FAKHAR ZAMAN MUSHTAQ HUSSAIN GUL SHED SAQI MOHAMAD QAMAR ZAMAN SHUKAT ZAMAN MOHAMAD WALI HUSSAIN KHAN KISHWAR KHAN MUSLIM KHAN AWAL SHER SHERULLAH GUL SHED SARWAR KHAN ADIL HASSAN JAN SHER AWAL HASSAN SHAMSHER ALAM SHER JOHAR ALI AMIN DOST LAIQ TAM ALI ANWAR JAVED SHAH ZADA MUHAMAD WALI UMAR SHAH RAFIULLAH REHMAN SHER Liaqat Khan Bakht Sher Niahayt Farsoh Abdulllah Jan Hayat Khan Sayed Bacha Muhammad Ghawas Reekham Zar Khan Sher Meer Ghawas Mian Sher Jam dad Sher Muhammad Shehzada Waras Khan LALZADA SALEEMKHAN NAMAT KHAN RAZA KHAN ALI BADHAR

Waheed Gul Alam Zai Meer Ahmad Shah Raza Muhammad Ghulam Hussain Noor Bacha AMEER ZADQ SHER HAIDER ZARMASHAL TANOSH ZARGHOON SHAH UMAR SHAH DIL MOHAMAD MOHAMAD UMAR SHAMSHUL SHAWAL MOHAMAD HUSSAIN SHER ALI DIL MOHAMAD SHAMSHUL SSHAWAL ZARMASHAL JALANDAR GUL AKBAR GUL AKBAR GUL AKBAR GUL SHER SHER HAIDER SHER ALI GUL AKBAR SHAFI HASSAN SHER AKBAR SAID ASLAM SHER GUL SHER GUL MOHAD WALI AWAL DOST SHER ALI MOHAMAD AKRAM SHER WALI AMEER HAIDER SAID WALI NAWAB SHAH BAZ MOHD SHER ALI Paras Nazar Muhammad Sardar Ali Babuzay Nana Shoaib Khan Dilawar Khan Ameer Nawas Jaffar Gul Bahar Ameer Nawas Sher Muhammad Gul Zaman Gul Muhammad Gul Bar Pasamd SHEREEN SALO KHAN BAGHDADY BADHAR KHAN WALI BAZ

16101-11964589 16101-11964589 16101-02548229 16101-12987665 16101-12010333 Nill 12993276249 16101-12182437 16101-56133821 16101-75136213 16101-5141115 12975908809 16101-23390407 16101-17383369 16101-12386425 16101-12625207 16101-94845651 16101-12392163 16101-122445385 3410161611795 16101-88339643 16101-12391885 15101-54850377 16101-94673243 16101-12613725 12991372676 16101-96845651 16101-12831693 12980497930 Nill 16101-12386477 16101-12164073 16101-45700383 12989341354 16101-12627285 16101-89806439 16101-76541257 12976507493 16101-192053501 16101-12680801 16101-12624309 16101-12286937 16101-15623185 16101-61795127 16101-75278667 16101-57104514 15501-3741837 16106-12483283 16101-11235559 16101-70718107 12990504544 15505-05051753 15505-80383759 12990504546 16101-44239101 16101-06307829 16101-12189947 15505-6021405 16101-12388651 16101-74177397 16101-86283421 16101-51102857 129-74730397 129-70393431

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1969 5/9/1970 1/1/1955 1964 2/4/1966 12/1/1977 1972 1975 1962 1965 1956 1975 1961 1963 1966 1937 1957 1964 1964 1967 1947 1971 1964 1973 1941 1971 1957 1969 1972 1964 1965 1937 1939 3/3/1971

1975 1931

1966

1965 1991 1980 1970 1965

Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI PALO DHERI Shahtori Shahtori Shahtori Shahtori Shahtori Shahtori Shahtori Shahtori Shahtori Shahtori Shahtori Shahtori Shahtori Shahtori Shahtori Shahtori SHERABAD SHERABAD SHERABAD SPINKEY SPINKEY

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498

19721 25193 22724 23811 23801 23802 25140 17353 25215 19898 21624 21616 21691 21716 21700 21754 21751 21693 17387 21725 21708 21778 21701 21726 21755 21712 21706 21736 21704 21739 21768 21688 21734 21735 21777 21668 21650 21643 21634 21560 17335 21551 23765 17381 94755 9468 94756 94752 92606 92622 20030 20011 23698 20013 20010 20034 24613 19730 19750 20109 22707 22701 22728 92646

HAMZA KHAN ZAINULLAH KHAN KOCH KOL NOOR MUHAMMAD KHANIZAMAN KARO BIBI Sher Umar Hussan Dad Amjad Salar Khan Noor Ul Wahab Khalid Zaman Israr Wali Dad Ghani Rehman SherWali Naimat Shah Anwar Sher Usman Ullah Muzakr Razim Farman Ali Sher Rehman Mudasir Painda Gul Behramand Sher Alam Muhammad Ismail Shamsher Saif Ullah Raiz Waris Khan Khan Sher Khan Zada Zar Badshah Bakht Taj Zameen Khan Hakeem Dad Muhammad Raheen Siyar Khan Najib Usman Ameer Khan sarzamin M tariq zulfiqar Bahar ali Aslam khan sahibzada Bader sher shahbaz Said Zaman Shah Khan Sher Hamzala Said Gulab Shah Jan Gul Shah Jehan Usman Shah Gul Sher Zahir Rehman Khan Bhadar Amir Qadar Mir Afzal Taj Bahadar Tilawat

RUSTAM HABIBULLAH GUL MEIR RAHMAN GUL MAHBOOB KHAN DILAWAR KHAN Said Umar Mian Dad Mashoo; Muhammad Umar Fazal Wahab Gul Zaman Abdul Rehan Zabit Khan Darwaish Gulab Din Fareed Habib Ullah Rehman Ullah Wali Baz Burhan AbdulGhafar SherDin Wali Baz Burhan Abdu ghafar Sher Din Khan Meer Fazal Ahmad Painda Mumtaz Din Mamoor Khan Badar Sher Meer Akbar Saida Gul Aziz Rehman Aziz Ur Rehman Pir Dad Majeed Khan Muhammad Ameen Aziz Usman Mamoor Khan Ismail Aman ullah Hassan shah Hassan shah Sawar khan m sher M khan Said Gulab Shah Dawa Khan Mir Waris Zarghon Shah Taza Gul Nazir Shah Zarin Shah Dawa Khan Gul Rehman Nare Ghulam Qadar Sher Afzal Ghulam Bahadar Alif Gul

16101-753378-9 16101-12930507 16101-12649121 16101-22011351 16101-40741669 129-88702607 12956262720 16101-11866103 16101-12625045 16101-17383369 16101-84825167 16101-81851479 16101-11898587 16101-2393271 16101-11818739 16101-12391077 16101-66402583 16101-63818049 12980906478 16101-12197913 1290497537 16101-12376413 16101-37728875 16101-11703179 16101-32993365 16101-19856393 16101-41233111 16101-15452091 16101-11741873 16101-12384475 24201-18606579 16101-11898653 12947264360 16101-12635001 16101-12591645 16101-25715701 16101-37833121 16101-40501503 16101-64900987 12892276776 16101-1283269 16101-95567695 16101-8091682-3 16101-1189844-5 16101-0742672-9 16101-074672-9 16101-532721-5 16101-5773679-3 16101-4258986-2 16101-1492301-7 1610178635129 16101 80017399 1610113761681 1610102259077 1610199468487 1610112626693 1610111720803 11476936473 12988270547 16101 12626923 16101 36856053 16101 12680111 16101 12895067 16101 33194160

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female

1960 1970 1965 1970 1960 1945

1985 1980 1970 19787 6/4/1959 1987 1975 1957 1938 1979 1956 1957 1965 1981 1972 1976 1964 1943 1962 1957 1983 1985

SPINKEY SPINKEY SPINKEY SPINKEY SPINKEY SPINKEY Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri ZorAbad ZorAbad ZorAbad ZorAbad ZorAbad ZorAbad ZorAbad ZorAbad ZorAbad ZorAbad ZorAbad ZorAbad ZorAbad ZorAbad ZorAbad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Gujran-2 Gujran-2 Gujran-2 Gujran-2 Gujran-2 Gujran-2 Gujran-2 Gujran-2 Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562

92626 92635 92637 92625 19673 19678 19667 23686 19656 92615 94761 94745 94762 19680 19671 19660 19675 25238 19711 94748 19931 19952 16353 17546 23777 20081 20078 19929 12568 19955 92678 20085 20007 20012 19719 23638 25198 22418 21877 22493 17332 17374 92608 92599 92621 17393 17398 17569 92639 92638 90607 92633 92598 92595 19779 92628 92627 92624 92636 92623 92629 92630 17606 17502

Mustafa Kamal Yasmeem Ahmad Zaman Farman Ali Amjed Ali Haq Dad Sarwar Dad Bad Shah Gul Ahmad Jamal Gul Muhammad Arshad Ali Muh Said Khalid Irshad Ali Dilshad Sabaz Ali Irshad Ahmad Sher Gul Muh Bashir Romaina Mohammad Ullah Bakht Zamin Zamir Gul Shad Ali Faizullah Raziq Waris Muh Amjad Ali Siraj udin Hayat Gul Siyar Khan Ghani Baz Dilawar Khan Mujeeb u Rehamn Said khan Murad khan Zarwari begum Sarwar khan iftikhar Razar Shah Afsar Ali Ghafoor Rehman Mustaqim Fazal Ullah Usman Ghani Nisar Ali Jehan Zaib Khan zaman Said Malook Rahim Dad Laiq zaman Israb Gul Janat gul Nigar Ahmad Shoib muhd Shah Khalid Fazil M.Hayat Gul Zar Husain Irshad Ahmad Nesar Muhd Meer Said Sultan

Fazl Rahman Farooq Dad Shamsul Zaman Fazal Rahman Sawab Shah Mian Gul Dad Noor Dad Khushal Khan Raza Khan Noor Muhammad Wali Muhammad Mir Ahmad Shah Dawood Shamshad Mubarak shah Dil roz Mubarak shah Zar Dullah Shah Muh Noor Muh Rizwan Ullah Hidayat Ullah Zardullah Hamish gul Rishtiya khan Nazar Muh Ali Ahmad Ali Ahmad Awal Dost Payodin Samar Gul Rah Muh Wali Baz Firdaus Faiz u rehman Zawad khan Rahim khan Nazir shah Asar khan Qamar dad Mir Hassan Shah Rehan Gul rehamn Mir Hassan shah Abdul Sattar Mehmood shah Pir dad Mohammad Roz Mir zaman Mir salam shah Aziz Ullah Mir zaman Sawab gul Hazrat gul Saki Muhd Hoedad Shoib Hoedad Amer Muhd Fazil Muhd Abdul Wadod Ameer Muhd Khaws Nazir Muhd

1610111703443 16101 83847866 1610191275311 1610112381903 129 72346295 1610174070403 129 39345488 1610194824331 1610 78785575 16101 11896781 16101 91961325 1610111703331 1610173292681 1610184747271 1610132578641 1610111851879 16101 11965023 16101 12689779 16101 12680085 12961336321 16101-1172167-2 16101-1269268-7 16101-2426046-5 16101-1267852-1 16101-5183974-9 1610111866139 1610142398375 1610112287043 1610144531005 1610112385339 1610112649369 1610112618887 16101-1170360-3 16101-1172114-9 16101-1851110-1 16101-5804335-7 16101-1269235-9 16101-591596-2 16101-1257207-2 16101-4643918-5 544000449263-7 16101-1186531-1 16101-2841921-8 16101-1287525-7 16101-7786773-7 16101-1189118-5 16101-123o850-9 12980886566 16101-6317656-3 16101-7234528-9 16101-8852699-7 16101-1139682-5 16101-1186697-7 12914974080 12976358513 161012677847 161012678691 1610112614921 1610117823097 12972344496 1610112391693 1610183855917 1610187086949 12953498998

Male F/M Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/6/1964 1971 1971 25-12-1955 6/2/1982 1960 1939 1941 1971 1982 1945 1/1/1969 1980 1970 3/9/1983 8/8/1967 10/3/1976 1952 1961 1962 1963 1986 1954 1968 1956 1/1/1972 16-03-1980 1974 1950 25-10-1962 1962 1964 1960 1967 1958 1973 1952 1974 1978 1987 1978 1954 1982 1970 1946 1981 1981 1970 1980 1952 1962 1954 1972 1976 1940 1976 1926 1972 1972 12/4/1972 1968 1947 1953

Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Nare Sorang Nare Sorang Nare Sorang Nare Sorang Nare Sorang Nare Sorang Nare Sorang Nare Sorang Palo dheri Palo dheri Palo dheri Palo dheri Palo dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Nang Abad Nang Abad Nang Abad Nang Abad Nang Abad Nang Abad Nang Abad Nang Abad Nang Abad Nang Abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626

17620 22585 22411 22413 92610 92609 92614 92612 92605 92611 92620 92594 92613 92597 19744 22483 22403 22506 22522 22423 22293 22343 20053 25167 92640 92650 92671 92662 92674 22711 23910 23580 23575 25118 19932 20084 20075 19906 22503 19904 22560 22529 19930 20102 24685 21817 21816 21821 21826 21841 21842 21844 21822 21807 20972 16412 16505 16470 16158 20975 20998 16483 16507 16452

Shuaib Sharief Gul Reshad Ahmad Wasil ahmad Hussain Shah Fida Muhd Hazrat Hussain Parveen Ghani Dad Farooq Ashezi Humsheeda Jamdad Qoodrat Ullah Azem khan masood Diyar khan Wali said Wazir Ullah Zahir shah Mukamil Shah borhan Ali akbar Nizar Ali Ali akbar Rekhmina Jehanzaib Nazir shah nizakat Mohammad Rasool Jamraiz Khan Afsar ali Ghani dad MohammadAmin Sher hassan Qasim Malik zada Mukhtiar ali Zar Muhd Bakht Sher Zarshad Sajid Zaman Quraish Muhd Gul sheed M Saleem Murad Ali Rabia Bibi Zareen Badshah Asfaudin Aman Ullah Wazir Bad shah Khusmir Mahjabina Amir Nawab Aman Ullah Manars Salar Shah Ashtllah Taj Ali Jehan Zaib Sawal Zartaj Ravail Taj Pordal Khan

Sarwar Rahman Gul Said Ahmad Said Ahmad Zeryat Shah Fazal Muhammad M Gul Lal Muhd Khaliq Dad Hair Rahman Mian Gul Ghafoor Khan Noor Dad Shah Zullah Sher Mohammad Mahood Khan mir Ghulam haoider Zard Ullah Mohammad shah Gul Sajil Abdul wadood gulsadbar Rahim shah Afoer khan Mairaj u din Mukaram shah Islam shah Zahir shah Qadim Shah Ahmad Shah Said nawab Noor dad Zar Dost Mir haider Mr haider Mir haider Mohammad ali Shermuhd Ameer Zada Hakeem Zarmashal Din Muhd Sher Ali Saleem Dad Abdulla Shah Hazrat Iqbal M .Rasool Rosamdin Faroz Shah Saida gul Hazrat Mir Jamil Ahmad Abdul Hasan Khan Muhd Munas Raheem Shah Ubaid Khan Ayed Wali Khan Bahadar Saadul Maluk Sar Biland Khan Zarif khan

1610141504871 1610142300689 1610104501543 12969408964 1610122558657 1610191571237 1610134280861 1610130899678 1610170028471 1610112725099 1610111534152 1610118572222 1610112286943 1610112069283 14481548232 16101-1272557-3 16101-6734378-9 16101-1270677-3 16101-5843498-3 16101-7071557-1 16101-12 61225-1 16101-8262906-1 12975062294 16101-5854937-9 1570293244439 16101-13763793-0w 16101-4709153-5 16101-5601925-1 16101-7789514-6 16101-4490555-5 16101-0856177-5 16101-1241707-2 16101-3997676-9 16101-5859487-9 16101-1272508-7 16101-6004404-5 16101-3198888-7 Nill 1610184703297 16101 77971287 1610112615065 1610112384301 1610123390407 1610196845651 16101 01704773 1610112366441 1610145370214 1610161824243 1610111495305 1610111595261 12951499099 1610111496213 161011781468 161050212923 16101135454511 1610102318035 1610111848413 1610112386185 1610112642317 12976457186 1610112117167 1610150306401 4240185583053 1610136843789

Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male F/M Male Male Male Male Male F/M Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1957 1985 1973 1967 1964 1954 1966 1967 1945 1982 1935 1945 1939 1946 1975 1946 1955 1935 1967 1963 1975 1975

1965 1982 1958 1970 1950 1952

1973 1947 1962 6/8/1962 12-1=1963 12/11/1962 4/2/1979 3/9/1959 6/4/1957 1962 1972 1980 1950 1938 1953 1951 1933 1970 1957

Nang Abad Nang Abad Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Nare Surang Palo Dheri Palo Dheri Palo Dheri Gujran-2 Gujran-2 Gujran-2 Gujran-2 Palo dheri Palo dheri Palo dheri Palo dheri Palo dheri Palo dheri Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Zor Abad Alaie Alaie Alaie Alaie Alaie Alaie Alaie Alaie Alaie Alaie

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690

20969 16211 16482 26903 16125 20820 16256 16426 16480 16206 16222 16098 16431 16181 20838 16237 16135 16454 20835 16270 16157 16503 16156 16222 16459 20823 20839 26887 20982 20967 16196 16137 16193 16209 16419 16276 16449 16205 16265 16221 16445 16266 16417 16088 16402 16473 20814 16405 16140 16242 16133 16403 16248 16142 16252 16121 16251 16171 16147 16264 16219 16228 16471 16232

malang Mir Kamal Bakhtaj Faiz Mohammad Manzar Khan Fayaz Ali Bakht Sher Madeef Khan Zahir Taj Hakim Sher Meher Zaman Zarnawas Salim Zada Rawas Khan Musarat Abdullah Shah Gul Wali Ghani Mohammad Rehnin Bibi M. Sajid Noor Shad Meher Taj Alam Zaib Siyar Khan Sayyad Ibrar Dili Dastar Ali Jaan Ali Durrani Lajbar Khan Amir Sultan Saifulllah Khan Taj Hassan Sher Ali mohammad Wasiullah Farviz Khan Ayaz Mohammad Parviza Begam Sher dad Khan Jahan Bahadur Adil Mohammad Khan Nawaz Fatima Bibi Kabal Tamash M. Khalil Darvish Umar Hussain Mukamil Ashoorali Abdullah Mirag Ali Said Rehman Tahira Faqir Shah Ali Zada Tazim Khan Jamil Gul Farosh Adil Said Kamal Siyar Shah Jamsheed Khan Zaib

Swatay Amir Mishal Aksar Khan Mohammad Aminullah Bahadur Gul Mir Waris Sultan Mohammad Saad maluk Said Quarish Kamran Ilyas M.Haq Sawab Khan M. Sher Rahim Shah Syed Ali Khush Mohammad M. Hanif Ali dawood Khan Gul Shad Saad Maluk Yaqub Ibrahim Abdul Ghafar Babo Zai Sher Afzal Mir Hassan Shah Janas Musafar Kosar Khan Aminullah Zar taj Sher Mohammad Hush Mohammad Ihsanullah Istimraj Khush Mohammad Ishratullah Khan Nemat Shah Gulistan Noor Mohammad M. Ghawaz Taj maluk Noor Zaman Alghays Diliwar M. Hussain Rahim Shah Alfayat Aman Shah Said Wali Said Khan Shamsul Zaman Mehtab shah Nadar Shah Raza Khan Naaz wali Nawab Sher Akbar Amir Mishal Maroof Shah Alghayas Khakim khan

1610112984459 1610111341275 1610176696855 12990504126 1610171342111 1610196171361 1610150441223 1610198406587 1610138314551 1610148993975 12958518466 1610130607093 51792461663 1610189016123 1610187574208 1610111341887 1610112182075 1610199037833 1294604629 1610125572713 1610144455599 1610115076079 12986505461 1610191508653 1610147721977 1610112098519 1610137157677 1610172307927 1610187337067 1610112102993 1610140942411 1610183080721 1610133956631 1730121598007 1610136039365 12990547136 1610130408881 16101442239903 1610163896400 1610103140243 1610111841141 50554166014 1610170919847 1610181762006 1610133858251 160133764403 11390251977 160146351401 1610121506061 161011238199 1610112756581 1610112544635 1610155427339 1610153720778 1610106890723 1010140461679 1610123352795 1610112386967 1610143988115 1610138385495 1610126931909 1610162275367 1610165029021 1610111342077

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Female Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Alaie Alaie Alaie Alaie Alaie Alaie Alaie Alaie Alaie Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703

16481 16123 16458 16476 16496 16082 16246 16225 26904 26897 16089 16497 16278

Ameer Jamal Laaj Bar Anwar Ali Javed Zarvelaa Ahmad Said Gafar Zaman Sher Shamim dad Ghalib Asad Ullah Jehan ZaibKhan Adil Khan

Alsar Nobat Khan M. Amin Istimraj Muktaj Salar Khan Abdussatar Adam Khan Nawar dad Dil sooz Yousaf Mervas Khan Wafadar Khan

1610166426599 1610112544165 1610111593197 1610161551189 1610111739944 1610151523783 1610112007775 1610184474321 12982920893 1610190909701 12965497683 1610102494217 12987566872

Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male

Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai Aleai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

Bazar
S.No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Poverty Score Card No.
26696 24929 19657 19011 25620 18996 18999 24893 18621 25065 18837 19058 18841 18840 24767 26696 27058 27043 26798 27042 27063 27016 27010 27013 26739 24961 24980 24960 24037 24990 25415 15803 19104 26967 27175 15964 21213 27091 27032 27031 21070 26600 26679

Name of CO Member
salim gul noor dad shah muslim shah muhammad afzal mian quresh tawas khan shad muhammad nazif khan bakht nabi zar quresh sher muhammad muhammad zamir hassan dad shah mir hayat shah mumtaz bibi saleem gul gulam kadar lal bahadur khan k hela zar taja tanoosh khan hukam nawab zargawas dir nawab rawan dad shah seed akbar jamdad shah qadeem khan rahmdad shah ali seed khawas khan sajad ali shad ali afride zarshad nasir muhammad walayat bibi nisar muhammad ajab shah samandar shah usman zar zarshed asim shah

Parentage
musafer seed alam noor dad shah alam khan zamroosh alam khan alam khan latif khan muhammad umar amir noosh alam k han gul tamir noor dad shah seed alam shah yaqub khan musafar bahadur gul bahadur gul moomin khan muslim seed kamal shah nawab mir ghawas seed nawab hikmat shah swati jamroz shah swati gulam dad shah khurshed Gul nosh karim dad shern gul gul muhammad mian khan arab shah aurangzeb arab shah rehan shah sikandar shah zamrod zarveesh hameed shah

CNIC No
129-7750367-7 16101-0491539-3 16101-1256181-7 16101-5693072-7 16101-1218610-1 16101-5350848-1 16101-9078158-3 Nill 16101-6459101-5 16101-1167603-1 16101-8724534-5 16101-7495034-5 16101-9604521-5 16101-6064609-4 16101-4511509-4 129-77-503677 16101-8419508-5 16101-4385032-1 16101-6902987-6 16101-6615536-4 16101-1156090-3 16101-1861271-5 16101-1150146-7 16101-1197053-3 16101-2402090-9 16101-1238582-7 16101-0988363-1 42979-92213-4 Nill 16101-5809006-7 1610111500741 16101-3518917-5 16101-1638523-5 16101-0877120-9 16101-4200009-9 16101-7686760-7 16101-7522224-0 16101-2007251-3 16101-6939630-9 16101-1672228-1 16101-1140984-3 16101-3777498-1 16101-0401505-3

Gender
Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Date of Birth Village
1/1/1977 1/1/1976 1/1/1975 15--8-1969 11/1/1964 3/5/1955 1/1/1955 1/1/1968 10/3/1977 1/1/1965 1/1/1970 1/1/1973 1/1/1951 1/1/1974 1/1/1977 1/1/1979 1/1/1988 1/1/1960 1/1/1967 1/1/1956 1/1/1964 bazar kas aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kot aman kot aman kot aman kot aman kot aman kot aman kot aman kot aman kot bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas bekar kele bekar kele bakar kele bakar kele bakar kele bakar kele bakar kele bakar kele aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote

Region
Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

1/1/1970 4/5/1971 1/1/1983 15-2-1965 1-1-19454 1/1/1948 1/1/1976 1/1/1951 1/1/1959

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

26754 26633 26613 27091 20719 26680 26877 26775 18607 26508 25589 18671 24061 24062 26644 26675 26663 26876 27045 26613 26662 25328 26752 26741 26647 27046 27086 26760 24047 27085 24019 26869 26806 26337 26625 26935 17046 26940 24770 26738 26754 24973 27172 26999 26950 25069 24046 26681 21054 26927 25498 21087 26923 26638 26614 24052 24053 18603 18618 24016 18837 18612 24017 24051

hamesh gul shbir khan zyarat shah rahim shah azghar shah zarin khan mian farosh fahim khan naseem k han sardar ali kher ullah nadar khan gohar saeed mian raseed sher bahadur koshdil Mir faroosh mukim shah zayarat shah bakhti rahman mamoor hasham khan aziz ur rehman shamsher gul zarid azim khan rasool muhammad rasool shah sardar khan noor khan israil qabil shah muhammad qasim mir noosh sher akber gul zarid naseeb gul mohib gul seed malang hamesh gul sheren zadge zar bibi hazrat gul shamar gul naser rahim shah sani gul khoshral mushraf han khan hamesh khan rahim zada ajon khan ali khan niaz muhammad ali bahadur ghafoor said munfariq shah aqal muhammad sher muhammad rajon khan gul muhammad zar muhammad

mir nawas zayarat shah abid shah barkat shah yaqubb shah naseem khan zamroosh mirza khan akber khan moza khan asim khan parvez khan mir jamal mir jamal abdul mamot gulam nabi raodil mian farosh seed gawar abid shah usman uldin ujalat mir jawas sher jamal rahim dad eeman din rasool khan ahmed barkat shah tajbar khan faqir muhammad ahmed gharib shah abdul aziz zawar gul bajaware eeman udin zyarat gul rahims ul muhammad awar mir noosh hakeem gul sher wali zyarat gul juma gul omar bin barkat shah amir gul pordal zyarat shah mamoor rasool khan abdul mamoot sawar khan mehtab shern muhammad amir bahadur yousaf gul asran shah gul muhammad alam khan muhammad khan kher muhammad kher muhammad

16101-1179329-9 129-72-411760 16101-3123889-9 16101-1184259-7 16101-1242837-9 129-68-477291 16101-4178143-3 16101-0417540-5 16101-1192611-3 16101-8319478-9 16101-1196706-7 129-93-480278 16101-3604186-6 16101-1080957-5 Nill Nill 16101-8121280-2 Nill Nill 16101-3123889-9 Nill 16101-3341007-5 16101-1259346-5 16101-7739778-5 16101-6930350-9 16101-1802339-1 16101-7722818-5 16101-1248887-9 16101-229618-5 16101-6345217-5 16101-9198228-3 16101-1147789-7 16101-3746313-1 16101-4918769-5 Nill 16101-6920755-9 16101-1802339-1 16101-8793813-7 16101-1236271-7 16101-3432745-1 16101-1179329-9 129-59-356340 16101-1115462-8 Nill 16101-1239306-1 16101-9434166-9 16101-1184259-7 16101-3037312-7 16101-3499799-7 Nill 16101-0246905-3 16101-4749589-1 16101-4020758-3 16101-9374147-9 16101-1177174-9 16101-6305355-3 16101-9039447-7 16101-5449632-5 16101-7190349-9 16101-8808513-9 16101-8724534-5 16101-9136279-3 16101-4387329-5 129-85-670995

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1968 1/1/1982 1/1/1928

1/1/1970

1/1/1976

aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote landi landi landi landi landi garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo garo bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

26999 26802 26801 27081 27083 26805 26990 18598 18600 18637 18646 24014 24010 18642 21234 18638 18633 18627 18644 18622 18630 18621 26534 18603 16797 21312 21337 24111 24097 25595 21347 21306 18808 24097 21336 24058 24100 21309 16770 18686 19078 17869 18750 23995 23997 23987 25488 18754 25492 23966 25490 18721 23984 18751 25429 26832 18753 25482 15798 15845 15796 15794 17760 15769

ikram shah zarya hunar shah masin khan gul noosh gul baro ezat shah hazrat said anwer seed gulam hussain adil muhammad siraj muhammad amin khan raza khan bakht sher multan sher khan bahadur ramdad khan waris khan umar shah zardan shah shams khan faiz muhammad ghafoor seed afsar khan jan bahadur anwar sher mir jawal muhammad owais bahadur sher murad ali yar hussain khan amin ullah muhammad owais fazal shah noor sher khan laiq seed zarin noosher sher zada zahir gul iqrar udin mir qadar faramosh falak naz fazal hameed abdul jalil seed hamid kaista gul mumtaz ali wali dad parvez muhammad ismail zar bali jamroz gulam rehman kamar jan mehrab gul gulam akbar dil roosh muhammad akbar dolat shah bakhtyar amir akber

aitabar shah wali dad aetabar shah ayub khan zar noosh rahman shah aetbar shah yousaf gul yousaf gul gulam sarwar saif ur rehman saif ur rehman zameen khan seed ghoos noosher noosher muhammad gulam hakeem khan gul zameer ferooz shah bakir shah zameen khan gulam sarwar yousaf gul qaiser khan khan bahadur seed nawas murad seed johar mushir bahadur khaista khan ghafoor khan sajad khan seed johar karim dad tawas khan seed lawas shad khan khan muhammad qaiser khan omar khan gul din khan bahadur gharib gul gul hamid seed hamid maoosam gul majid sher zada abdul rasheed abdul aziz ali bahadur khwas khan akbar shah fardos manjarf khan moosam ajab gul sanobar musramat shah sanobar abid shah baz badshah sanober

16101-5936124-1 16101-1143149-2 16101-1194279-5 129-79-664090 16101-7998000-9 16101-0238532-8 Nill 16101-5347939-3 16101-1537309-1 Nill 16101-7087619-7 129-73-466473 16101-4840419-6 16101-9843747-7 16101-3246285-3 129-82-935995 16101-5449632-5 16101-1229494-1 16101-1204779-3 129-68-500871 16101-8357940-5 16101-3938826-7 16101-02749427 16101-5449632-5 16101-8232322-3 16101-3194552-9 16101-8289192-5 16101-704143-3 16101-3144739-1 16101-1213200-5 16101-1181225-9 16101-8636267-7 16101-8029721-1 16101-3144739-1 16101-9118239-3 16101-7434444-5 16101-2896855-5 16101-0221161-7 Nill 16101-1209947-9 129-90-151318 16101-5193101-9 16101-7314154-7 16202-3528728-1 16101-8725408-9 16101-4790200-5 16101-5377027-1 16101-1558660-5 15101-0392351-7 16101-8282222-9 129-52-511623 16101-6992391-3 16101-8539274-1 16101-1194242-5 16101-9470169-5 16101-8999036-1 16101-7464597-3 16101-124091-9 Nill 16101-1179223-3 16101-1216327-3 129-55-510334 16101-1181204-7 16101-2679647-5

Male Female Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

14-4-1982 14-1-1973 1/1/1972 18-2-1971 1/1/1975 1/1/1982 1/1/1976 19-6-1974 1/1/1980 1/1/1968 1/1/1968 1/1/1972

1-1-19670 17-7-1964

8/1/1968 1/1/1967

1/1/1974 1/1/1968 1/1/1973 1/1/1973 1/1/1974 1/1/1954 1/1/1958 1/1/1956 1/1/1953 1/1/1974 4/5/1991 1/1/1968 1/1/1948

1/1/1964 1/1/1959 1/1/1955 1/1/1956

aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote aman kote bazar kaas bazar kaas bazar kaas bazar kaas bazar kaas bazar kaas bazar kaas bazar kaas bazar kaas bazar kaas bazar kaas bazar kaas bazar kaas bazar kaas bazar kaas bazar kaas bazar kaas landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi bagar kele bagar kele begar kele begar kele begar kele begar kele begar kele begar kele begar kele begar kele begar kele begar kele begar kele begar kele begar kele begar kele begar kele irfan nagar irfan nagar irfan nagar irfan nagar irfan nagar irfan nagar irfan nagar

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235

18971 15918 21136 15914 25315 19091 22527 25346 18914 18811 18824 18818 16771 24103 24125 16727 16759 18806 18568 24079 16585 21370 17827 21339 18776 16596 16845 16761 18687 25516 16768 16831 18759 16766 16769 21306 24837 16797 18658 21309 16833 18805 16822 16582 16843 16832 18593 18654 18681 26517 16857 18669 18668 18679 18676 16591 18680 21339 24086 26517 18746 26622 17825 15965

noor badshah gul dosh munawar zahir seed jamseed gul zaaman dilroos mukhtyar ali mukamil shah taj ali noor fam zeen ul wahab sajawal bakht lawas muhammad sher saren khan bakht taj ravez khan ali abbas shad khan ali azghar jan noor jahan khurshed gulam bahadur said jamal bar kaze hakam khan seed ghafor shah naik zada gulam bahadur sher aziz khan seed kamal malki rehman bakraj begum bale zar khan yar hassan khan bakht taj afsar khan ali sher seed zarin gul taj jareer khan hameesh khan ali seed qalam jan amir mashal khan hamesh gul ahmad hassan seed faroosh bahadur khan bnoor zada khalid khan khan sher alam sher amir farosh abdullah khan shamsher gulam bahadur khebar khan bahadur khan salar shah hizar akhter said seed faroosh

seed badshah dilros khan amir shah ahmed jalal amir zada muhammad zameen zaman shah seed shah gharib shah quresh muhammad manjaras abdul wahab manj khan lawas mir hassan gul roshen khan faqir taj mir jal mashal udin faqir shah ali haider shah raza khan aladad seed lawar zahir shah gul seed masal khan kabal shah gul zada seed lawar haider khan kapoor khan rahim dad azam khan hakim shah ghafoor khan mohtaj qaiser khan sher zada shad khan amir taj sheeren khan mera khan mian seed seed faqir ahmed khan hayat gul musafer gulam dad awal khan malk zada dolat khan dolat khan amir faroosh dad sher omar khan amir faroosh seed lawar shad khan awal khan aqan shah salar shah seed jamal seed kamal

16101-2679647-5 16101-11179223-7 129-85-859859 16101-1195794-5 16101-0815847-3 16101-7413940-5 129-75-690476 16101-0562894-9 129-40-097107 16101-3936651-9 16101-1126036-0 129-67-468990 16101-0767313-9 129-93-4556224 16101-9671392-5 16101-1256127-5 16101-1196669-9 16101-5929619-9 16101-5939084-7 129-53-633888 16101-1927994-3 16101-8952651-8 16101-1181050-5 Nill 16101-1179312-7 16101-1179322-1 16101-3773322-1 16101-120548-1 16101-1181221-3 16101-1136577-3 16101-3550632-9 16101-2869903-7 16101-0163096-5 16101-1112427-0 16101-7971867-1 16101-8636267-7 16101-1179122-7 16101-8232322-3 16101-1136682-6 16101-0221161-7 16101-1136613-1 16101-2857030-3 16101-2753371-5 16101-1670273-1 16101-1965578-9 16101-1180577-9 16101-1175170-7 16101-9369106-5 129-74-494742 16101-7523634-3 129-89-435206 16101-5479923-5 16101-204380-9 16101-7076176-5 129-37-430522 16101-0761049-9 16101-5071256-5 Nill 129-75-932669 16101-7523634-3 16101-11994962-1 Nill 16101-3235694-9 16101-1273347-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/6/1975 1/1/1976

1/1/1975 16-1-1965 1/1/1940 1/1/1974 1/1/1928 1/1/1967

1/1/1953

1/1/1976 1/1/1944 1/1/1957 1/1/1959 1/1/1956 17-4-1964 1/1/1960

14-6-1967

1/1/1977 1/1/1971 1/1/1962

1/1/1951 1/1/1967 1/1/1974 1/1/1970 1/1/1971 1/1/1977 1/1/1978

18-9-1973 1/1/1964 1/1/1959 1/1/1975

9/3/1978

irfan nagar irfan nagar irfan nagar kalo dheri kalo dheri kalo dheri kalo dheri kalo dheri kalo dheri landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi landi rorya rorya seed abad seed abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

17824 17657 15976 18924 15874 15911 21079 25414 17807 18938 21081 17680 17860 17869 17859 18945 18944 18947 18922 15968 18988 25103 25031 25066 25074 24939 24877 24745 24953 24938 24934 24019 24747 24019 27035 26872 26708 24083 17818 26996 19087 19080 19079 24090 17785 17664 18901 18901 18955 18979 17662 19081 19082 19105 19097 21375 19069 17872 17787 17687 17653 19100 19067 17817

bakht said gul bahadur farman udin muhammad raziq gul khitab nadeem ajooon said sahibgul seed wali shamro din faramomsh behra mand maqbol said iqrar udin taj faroosh syar khan dyar khan yaqub khan muhamnmad shah gul zar din mir badshah afzal rahat shah hakeem shah sher bahadur hakeem shah asran shah mir afzal muzlim shah mustaqim shah rozi gul noor khan fawad shah noor khan aeen shah saleem shah kanoon shah shokat ali mir nawas muhammad shah ahsan udin muhammad imran muhammad shah nawar khan safdar mansoor haya gul anwer shah hawas khan seed ullah khan lal zada muhammad seed seed arab shah chaman zada muhammad naeem sharif gul seed muhammad fazal ghani muhammad ghani amir noosh noor ali farman ali gul bahadur javed gul

seed jamal zaro din gulzar din seed khan ahmed shah sheeren seed anwer seed amir aftab shah zareen islam din jamdad sher bahadur shada gul din naeem assad masal khan syar khan masal khan imran shah gulam din shah zarin sajawal sadiq shah kachkol sherin kackol sajawal sajawal kachkol nazir shah musafir faqir ahmed yaqub shah faqir muhammad zareen shah zareen shah azghar shah kachkol sardar ali zyarat shah usman udin muhammad yaqub gohar ali asar khan asrsala khan abdul raoof zameen gul nadar shah majeedkhan mehroban shah haleem zada muhammad ayub khan mehruban shah mian nawal muhammad yaqub mian gul fazal muhammad afzal muhammad afzal muhammad zed gul latif arsala khan seed bahadur mian noor

129-66-547877 129-58-55709-2 16101-4941418-3 16101-1129014-1 16101-9693914-5 16101-4374161-9 16101-1150512-3 16101-8810827-5 16101-2662843-9 16101-2931653-7 16101-0936395-1 16101-1178738-3 16101-8430379-1 16101-5193101-9 16101-1217112-1 16101-3584864-3 16101-4903563-9 16101-5343924-3 16101-3934003-5 16101-0904397-3 16101-6332662-7 16101-7125806-5 16101-9963472-9 129-76-45424-5 Nill 16101-7343397-5 16101-3287221-7 16101-7194239-9 16101-1117713-1 129-73-356276 129-48-503673 16101-9198228-3 16101-3886370-7 16101-9198228-3 16101-1136854-5 16101-1214098-9 129-72-841228 16101-1342072-3 15101-5230414-7 16101-1209800-3 16101-1167575-4 16101-9248596-1 16101-4669351-3 16101-1149616-1 16101-8303079-9 129-38-179653 16101-1283447-7 16101-6088114-7 129-91-498083 16101-1205677-5 16101-0499400-9 16101-1209732-9 16101-1193367-3 129-85-662397 16101-4777656-3 16101-8379992-7 16101-2741661-3 16101-1852546-3 16101-7697267-1 16101-5112251-5 16101-3829616-1 16101-8858940-3 16101-7164583-5 16101-5158713-7

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1966 1/1/1958 25-2-1981 20-9-1978 1/1/1960

1/1/1955 1/1/1973 1/1/1958 4/6/1979 1/1/1968

1/1/1968 1/1/1972 1/1/1986 1/1/1976 1/1/1971 1/1/1965 1/1/1972 1/1/1973 1/1/1948 1/1/1972 1/1/1968 1/1/1975 1/1/1972 28-6-1975

1/1/1980 1/1/1956 1/1/1986 16-9-1994

3/3/1974 7/10/1982

1/1/1967

1/1/1974

seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad seed abad bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas bazar kas aman kote aman kote aman kote landi saheedan shaidan shaidan shaidan shaidan shaidan shaidan shaidan shaidan shaidan shaidan shaidan shaidan shaidan shaidan shaidan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363

17874 18959 24881 17668 17784 17799 17782 17763 17803 17796 17759 18902 18949 18960 18975 17697 19072 18973 18953 17751 17752 16518 19042 15791 21445 19006 15756 16651 19010 18995 18875 15782 18867 19033 19014 19025 25454 16613 16627 19033 18827 16611 16625 19015 19039 19110 16531 19029 15824 26533 18731 18728 26378 16736 16854 16638 21445 26524 15834 15566 16603 18528 26808 16633

seed hakim shah zar taj gul hussain azeem taj faiz ullah muzafar shah jhanzeb zarshad jhanzeb muhammad amin zawar khan shams gul shahid ali purdal khan zyartat shah haider ali muhammad qayum seed zamin gulzar ali eetabar shah murad M Zubair Waras Munawar Goharali Sajadali Khanshair Goharali Waqarahmad Munaras Noshair Wasal Raheemshah Qasamali Shairdil Rawaizkhan amraizkhan Jawadkhan Niharali Dilraj Muhtyar Ikramkhan Tajmalok Ridula Asfandoar Pairm Rasheed Umarkhan Niharali Tanoshkhan Sherakbar Ajamkhan Alamzib M Saleem Iqbalnoor Gulwaras Goharali Rasheedkhan Bakhtaj Nawabali M Shoaib Nosher Sherin Ihsanullah

zaroon shah sajid khan shehzada lal bahadur arsala seed ibrar poordal manaras musafer muhammad amir nadar shah ahmed gul nmuhammad shah majid khan muhammad yaqub arsala khan muhammad yaqub ghani rehman sher ali mir ahmed eetibar shah Anwarkhan Mirakhan Dirani Saifurahman Amralistan Babar Hasanqadr Hakeemkhan Umbaras Faqairmuhammad Mirakhan Qutabshah Shairzada Asarkhan shahnazar Gulzaman Mihrabullah Darwaish Noshad Nobatkhan Ayounkhan Tajudin Khanghalib Zamanqdar Shahnazar Fariad Amirkhan Shahzadgul Firdoskhan Sanobar Babarkhan Sadar Sikandirkhan Yousafnoor Abdulwaras Saifurahman Fazalkhan Rahmangul Saidjohar Saidjohar Shairalam Zarin Rahmangul

129-96-522417 16101-77736126-5 16101-1227261-1 16101-2925425-9 16101-2425190-3 16101-5946963-7 16101-6665831-1 16101-0357769-3 16202-0929162-9 42401-4310964-9 129-87-246899 129-93-460662 16101-1195178-5 16101-7336064-7 16101-2463750-9 16101-0552981-1 129-87-295746 16101-2753917-9 16101-1743380-9 16101-7131050-5 16101-688871-1 1610183773183 1610124872631 1610112857969 1610109045899 1610111863749 1610187666445 1610187099093 1610153437799 1610116688943 161018210781 Nil 1610105972777 Nil 1610112570399 12992398760 1610122005543 16101119619151 1610112387677 1610133594447 1610117558121 4220166125363 1610111784471 1610169124003 Nil 1610194399979 1610112863355 12974973832 1610134100391 1610145922787 161016625995 12963925750 15502043715 1610111749707 1610178111065 1610134588030 1610109045899 1610173345967 1610112311359 12986270873 1610177125967 12993408603 1299854929 1610111213887

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1971

1/1/1970

1/1/1966 7/5/1979 1/1/1958 1/1/1982 5/12/1971

1/1/1974

saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427

16565 16556 16563 15840 21409 16852 16714 16792 18764 15918 15761 16722 15816 15820 15819 16855 21463 17740 19017 15924 16775 16617 15842 26526 19019 19021 25324 16755 21455 24790 15868 25040 18742 21518 92779 92800 92753 92773 92696 92805 92759 92701 92794 92796 92755 92755 92754 92752 92792 92818 92824 92822 92826 92895 92683 92692 92686 92687 92846 92838 92732 92744 92745 92785

Seeyarkhan Dastar Farhadali Gohartaj M Yahya Hidayatullah Jhanzib Saidgul Malangshair Gulrasheedkhan Hayatshah Khalid khan Nazeefullah Zarghon shah Rahmanullah Ghwalamsaid Anwarkhan HADIRALI Azatshah M Quraish Aman khan Gultaj Shairullah Samargul Shahnazar Goharali Zinorshah Salimtaj Darazkhan Hamdil Munjawar Johar Shairzada Sultanshair Javeedali Said Hakeemshah M Ayoob Sultanzarin Amirzada Hameedgul Jalatshah Asarshah M Farooq Muslimshah Shahali Fazalshah Amdadali Akhtarali Muqadarshah Ziwarshah Israr M Gulshed Zahirshah Saqi Nasirhussain Anyatalishah Polailkhan Razikhan Bakhtyar Saidnoman Khanqadar Mirnawas Saidhusain Bakhraj

PeirM Shamshad khan Shamshad khan Shahzadgul M Shoaib Muhammadullah Adamkhan Ibrargul Munaraskhan Dilrasheed Uobid shah Sikindar Mushrafullah Awalkhan Mushrafullah Saidjohar M KHAN SAWABGUL Saidmuhammad Abass khan Hazartullah Amirbahadar Mushrafullah Bachagul Imanullah Salahudin Dirani Faqirtaj Pordal Pordil Dirani Mirhasan Shairbhadar Bhadarsher Abdulqadar Zarghoonshah Muhabatkhan Sher Saidsher M Gul Zarinshah Zarghoonshah Muhabatkhan Wadanshah M Ayoob Wadanshah M Ayoob M Ayoob Rahmangul Uobidshah Shad M Fojoon Ambarshah FaqirM Ifteharhussain Ghalamshah Muqadar Muqadart Jamraz Hashamkhan Shihbhadar Hawashajkhan Abdurasheed Bakhtar

1610177247623 12972475012 12958514202 161013867253 161019584073 1610148368859 1610182173551 1610134568281 1610173853927 1610111792237 1610139115863 161013966491 1610175235931 1610191437457 1610120319891 1610111757359 1610143129997 12992408578 1610111784333 1610111351681 1610119810271 1610114509685 12948454648 1610169647835 12937998756 1610104238703 1610149871721 Nil 12965633996 1610192147183 1610154106745 161014170403 1610176711863 1610111863029 1299496441 1610197370401 1610111789233 1610111205577 1610143693855 1610112101645 1610184397781 1610112589789 1610111841715 1610139275241 1610111811523 1610126226725 1610111811523 1610113142829 1610174762655 1610112971897 1610191862717 1610112848321 1610112098397 1610111463606 1610152777399 1610161811327 1610192930615 Nill 1610112128669 1610143090825 1610112391599 161014729401 1610112128427 1610195647043

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Bazar Irfannagar Irfannagar Irfannagar Irfannagar Irfannagar Kalodiri Saidabad Landi Bikar Bikar Bikar Bikar Bikar Bikar Bikar

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491

92843 92808 92742 92712 92845 92708 92717 92836 92716 92813 92711 92734 92736 25089 25088 25590 25009 24886 25093 25084 18852 17831 24874 18856 18860 18851 24026 25042 18888 18887 26588 18843 17836 25085 24927 18853 24958 26861 21323 24071 24089 24116 24091 21318 21322 21319 24066 21355 24192 24152 24113 21377 21328 24115 24198 21425 21330 21331 21378 21372 24123 21402 24188 21361

Naizali Ramdad Amjadali Zarjan Bohara Pukraj Shairzada Zabha aZAM Shreeefgul Rahataj Banata Gulhameed Falaknaz Shairfaras Usafsaid Tabarakshah Afsarali Joharali Abdurahman Aladad Banaras Mirzakhan Dastarali Hazartali Ghufranali AORANGZIB Dilsos Nawaskhan Meeraftab Raneery Manazirkhan Moaizkhan M Sher Sawarkhan Roshandin rADALISAID Abduraziq Arsalankhan Aseemkhan Sawar Khan Shamshadali Shadali Gulzaman Waheedgul sAMEENJAN Bakhtsher Asarkhan Noortaj Hayat M Honargul Jamail Mihartaj Ashraf Fanoskhan Rasooldad Shahzareb Shamsher Umardad Hamshadali Wazergul Sherwahab Saifullah Abdulahshah

Abdurasheed Abduraoof Afridi Qisarshah Aurangzib Sardar Shairbhadar Alihidir alimkhan Shahzadgul Jabarshah Mirshah Hameedkhan Daraz Daraz Aminsaid Norahmad Dilsos Tabarakshah Kareemdad Awaldad Daraz Samargul Dirani Alahbash Munawar Jahanzib Gulshah Kareemkhan Zarnosh Mianjan Nawarkhan Sikandir Fauaztalabkhan Libaskhan Noor M syedkamal Abdulmalik Azizgul Shergul Asarkhan Walidad Sherkhan Aslam Kandy sYEDGHALAM Rawahasan Shergul SYEDLAIQ Sher M Ibraheemgul Umardad Walidad Syedullah Allahdad Noshad Faredkhan Johar Nary Awaldad Ibraheem Maindad Syedghafar Rahmatshah

1610112128531 12990429789 1610179993071 1610104644912 161016319560 1610178588486 12985458170 1610169985418 1610169229721 1610142983877 12950141987 1610102481912 Nill 1610169900493 1610129281199 161012193139 12944922894 1610130264303 1610176801085 1610124170695 1610111292835 1610111527247 Nill 4240120244363 1610199028355 1610119177671 1610111777127 1610152411813 12974483502 1610119745877 1610193566440 1610119336817 1610106469783 1610161344391 1610127862923 1610193140681 1610148443037 1610111526581 12935239505 1610114771413 1610139651005 1610104629545 1610115990455 1610117801243 1610160164457 1610112831425 161019569523 1610148045969 1610111835737 1610112459675 1610111791331 1610158408381 12935445081 1610133727329 161011262324 1297544077 1610163544253 1610104618519 1610148525411 12993375365 1610111789947 1610177867697 1610111620413 1610112460727

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Bikar Bikar Bikar Bikar Bikar Bikar Bikar Bikar Bikar Bikar Bikar Bikar Bikar Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Sra Qabrona Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555

21385 21393 21395 26431 24149 24197 24120 21326 24065 21320 21387 21422 25571 21421 21367 21357 21418 24075 17768 21334 21365 21371 24069 24158 24195 24189 21358 21401 21384 21362 21369 21390 24157 24122 21327 25532 18759 16700 25401 21032 21020 16650 25516 21035 16674 16709 16697 24139 24172 19048 21058 21033 21024 16195 16690 16670 16699 21073 16677 16667 20999 16669 16660 16684

Amirnawas Shoaib M Said Sher M Malikaman Alamdad Janbhadar Nazeerkhan M Sher Sherafzal Hakeemgul Bakhtshad Shahzarib Noshad Javeed Parvaiz Hakeemdad Gulshad Munawar Wasalkhan M Siraj Taj M Norhadad Samartaj Abdullazarkhan Khansher Amridad Amirzib Momindad Zamankhan Hayat M Guknawas Wazirzada Dadsher Ghalamsarwar Mainfarosh Asgharkhan Mumtaz Jomagul Muntazir Aliakbar Gulzarkhan Ghalambhadar M Taj Hmishdad Pinda M Muradjan Mutabar Yaseenshah Akhtarali Dost M goharayoob Khanakbar Rasheedgul Akhtargul Raheemkhan Abduraziq Sarbiland Razigul Hidaytullah Ayobkhan Hakeemdad M Awar Hazratsyed

Zarshad Hamdil Ghalibjang Barkhan Shergul Allahdad Yaftadad Shergul Ghalibjang Jnabshah Fatih M Maindad Azeemgul Roydad Sawabkhan Amridad Jomadad Awaldad Anwarkhan Shergul Sawabgul Baz M Walidad Ziwartaj Yosafshah Barakatshah Roydad Kareedad Zarshad Zaridad Taj M Zarshad Gulzada Sherhasan Khanbhadar Gulrosh Shahrazakhan Sarfaraz Nosher Nawarshah M Kalam Salamatkhan M Ghalam Zadon Roydad Munjawar Amirakbar Munjy Mhmoodshah Jomadad Hair M Sherzada M Kalam Sanagul Sangul Faizulhaq Abdulkameel Norgul Ahmadgul Sarfaraz Sherzada Hista Pindanoor Zayratgul

1610169616771 1610152045771 1610112424503 1295231275 1610174226402 1610109129337 1610112153035 4240183862047 1610102897695 1610140443105 1610199667433 1610117335403 1510131266711 1610131524337 1610112626479 1610132571739 12952445207 1610185541679 12987376806 1610124104837 1610154341927 1610144230147 1610145347819 1610111031975 1610137241349 1610171266635 1610127787729 1610195828907 1610114909913 1610188419089 1610124005661 1610120435647 12968445388 161013495647 Nill 12993483345 1610164140847 12993477358 1610111500333 1610111464759 12993334714 1610111771665 1610111365773 1610144109049 1610112903507 1610111465237 1610111472793 1610111473239 1610105673125 3520114040815 1610117899025 Nill 1610111690763 1610111472757 1610111472785 1610112545973 1610197948743 1610190145527 1610111472585 161019583915 Nill 12955284910 1610111652265 1610111652333

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan Baringan

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619

16696 21000 12162 25499 24076 18948 21242 15906 25355 25354 25333 25338 24118 21151 21129 21078 21069 16702 15773 15831 21006 21068 21496 18840 21492 21013 17758 16512 18721 17861 21124 25206 25018 26918 25349 25343 26792 21079 21118 21178 21233 21003 21170 26412 21182 21000 21062 21211 21192 21153 21146 21143 21126 21012 21086 21150 21007 21149 21054 21073 21158 21176 21130 21127

Khansher Maqsodali Zamaroosh Islamgul Gulzar Ihlamshah Smangul Raheemsyed SyedM Khanbhadar Luqman Abdurasheed Mainsyed Marwatshah Wakeelzar Alifsyed Raiz Khansyed Barkatshah Am,irshad Razikhan M Raziq Sikandarzib Mirhayatshah Zarghonshah Hakeembhadar Gulshad Sheraman Paviaz M Ilyas Janzib Waheedshah Gulzada Sherafzal Amanullah Aimzada Adil Ajunsyed Mirdil Musafar Nseebgul Quraish Sherazizkhan Darwaish Syedmarosh IhtayarM Shukatali Tanosh Shernawas Alifdad Bakhtsyed Majeedkhan Azeemshah Bakhtnawas Ilyas Esakhan Muslimshah M Akbar Pordil Khanmalang Gulfarhan Amingul Wazirullah Waheedshah

Mshal Khansyed Litabnosh Bazjang Qadarshah Mirahmadshah Pihawry Anwarsyed Zarnosh Zanosh Zamirgul Ahmadmastan Ghalamsyed Amanshah Zamarosh Ghalimshah Hayat Ghalamsyed Rahmatshah RaheemSHAH Ghazishah M Yousaf Amirzib Syed M Fasirahman Zarif Zarshad Walirahman Alibhadar Raheemdad Bilalshah Litabshah Danish Bajawri Nornawab Amirzada Dawry Alifsyed Hushdil Chari Pihawry Hamish Akotshah Didar Syedqamrosh Sultan M Sultan M Jamdad SHERO Alimdad Mainsyed Ahmad Munjawar Shero Amirhadir Yousafkhan Raheemshah Pir M Hoshdil Azatshah Babozy Ashrafduin Burkhanshah Zarghoonshah

1610193651749 1610142994369 1610134056035 1610108555569 1610129283667 1610134775039 1610140458703 1610183522915 Nill Nill 12976289364 1610142163965 1610158497177 1610111759119 1610111903461 1610111505101 1610112132861 1610128581999 Nill 1610177307635 1610111410053 1610111409965 1610155300477 1610160646099 1610177617455 1610150562283 1610182953895 1610132099071 161019923913 1610111630501 1610111410493 12952419749 Nill 1610160387689 1610111540015 1610197661011 1510137666789 1610111505123 1610183374435 1610145421371 1610121358827 1610658357277 1610112619925 1298829899 1610128549133 1510160988283 1610189518369 1610111414941 1610139015733 1610114753515 1610111215359 1610111410131 1610133684681 1610198898317 16101548004485 1610133824635 1610120707683 1610102929919 1610134997997 1610189627693 1610112101595 1610190112731 1610162622627 16101117082213

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Baringan Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683

21123 21169 21096 21016 21011 21216 21228 25379 21065 21180 25303 21464 25307 25045 25032 25012 25477 25357 25399 25415 25401 25390 25528 25411 25404 21375 25397 25394 27012 27063 25407 25412 27174 21451 24843 24906 21433 21440 24810 26981 25006 26829 26838 24815 24811 25469 26832 24992 18818 25288 26835 25002 25003 24847 24947 21450 26979 24930 21007 24908 24917 26811 26985 21430

Bakhtbhadar Alibhadae Abduljalil Bakhtzada Gulzada Muzamilshah Wadanshah Lalgul Bakhtraziq Syedqamrosh Rasoolzada Gulakbar Sadiqshah Manafgul Norsawab Akhtarzib Shamsher Hasaingul Gulwahab Khawaskhan Jumagul Amanatkhan Sher rahman Sardaraz Jumakhan Shareefgul Mirwahab Razakhan Anwarkhan Tanoshkhan Gulnawas Ilyas M Jan Husaingul M Khan Lalrahman Abdurahman Goharbadshah Sherdullah Gulraz Shamsrahman Khandad Tajudin Faqirgul NasirM Sheraman Ghulam Rahman Sabir rahman Zainulwahab M Amingul Lalsher GoharALI Lalbasree Abdulstar Ghani M Raza M Gulbaz M laiq Saleemshah Sher rahman Dadsher Zasheed Amirbacha M Nawas

Abdulbadshah Syedlawar Dilawar AmirGHAWAS Amirghawas Sikandar Ajunshah Norgul M Yousaf Bazy Amirzada M Akbar Akbarshah Histagul Norkamal Noroz Khistagul Zamingul Abdulwahab Gulnosh Nosher Gulnosh Amiraftab Mirnawas Shamrodin Hayatgul Abdulwahab Jamdad Amrodkhan Syedkamal Ameernawas Gulnosh DostM Abdulqadar Dadkhan Munjarf Shern Babar Raeemdad Mirawas Raheemdad SherM Khalaqdar Ali M Miangul Sadakhan Munjaraf Abdulwahab Shareefgul Khansher Ridad Siraj M Masood SalihM Salih M Mirdad Norahman Raheemshah Munaras Shern Hazratgul Shern Ghulamnawas

1610134937577 Nill 1610181072711 1610111410353 1296445283 161015711089 1610111405063 1610113773885 1610116129909 1610117752207 1610134564663 1610181767303 1610153249719 1610170857793 1610129890583 Nill 1610152968877 1610111958737 1610111500261 1610111500741 1610111500333 1610185546873 1610111500157 1295802633 1610178096121 1610183799927 12964269966 1610199858331 1610174788821 1610111500903 1610111500303 1610119208829 1610142478981 1610198226175 12989603790 1610167665123 1610112665357 12985571915 1610139603029 1610134663636 1610177459365 1610130155843 1610101990117 1610145051581 1610133209797 10791186778 1610167289891 1610189990361 12967468990 1610111500173 1610196117561 1610112756839 1610113580860 1610186522639 12908269914 12992269915 1610111875767 1610169456365 1610120707683 1610112940333 1610140805667 1610178045476 12954571914 16101123409843

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Pitawmalandri Badam Badam Badam Badam Badam Badam Badam Badam Jarro Jarro Jarro Jarro Jarro Jarro Jarro Jarro Jarro Jarro Jarro Jarro Jarro Jarro Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712

21068 24122 24795 26834 21448 18924 26840 24805 24764 24966 17674 24868 24769 26820 26830 21442 19074 21483 21352 26812 24867 21447 24968 24969 24763 21441 24991 24944 24970

M Raziq Dadsher Goharzaman Saidwahab Nasrudin M Razaq M Sadiq Miraj M SAMARGUL Abdurahman Shareefgul Abdulwahid Hamgul Ibrahim Shermalok Abdulqadar Raheemullah Islamudin Samardin Zahirshah Rahmanzada Hussainshah Habiburahman LalM Amirsultan Shairafzal Abduljabar Miansher Tajbhadar

M Yousaf Sherhasan Kamran Hayatkhan Mirajudin Saidkhan Abdusalam AliM HABIBGUL Sardar Najeebgul M Gufran Roze M Ismail Fazalkhitab Wahidzaman Waheedullah Salahdun Zarodin Zarhanudin Gulzada Mirajudin Abdurahman Abdulhameed Abdulghafar Zabitkhan Miandad Miewali Muzafar

1610111409965 1610113495647 1610112225549 1610177977439 1610112984607 1610111290141 1610161967613 1610163166791 1610112757897 12966252417 1610111354217 1610141941295 1610131240221 Nill 1610132991255 1610112749445 1610112494447 1610112703637 1610111450874 1610173913093 1610115602789 1610158146733 1610134769321 1610126083735 1610133647081 1610165347177 1610111690969 1610127818554 Nill

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai Pirsai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

Kat Lang 2
S.No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Poverty Score Card No.
31476 31323 31325 31350 31604 31151 31637 31602 31593 31603 31599 31692 28238 31714 31233 31595 30119 31736 31518 31511 28264 28353 28260 28244 28263 28310 28234

Name of CO Member
umer jan hazrat jamal gohar ali sultan zameer juma khan rajwali muhammad nabi akkam khan mintaj gul sher alam m ali bashir muhammad aman ullah taza gul sadat khan Munfarad Khan Maraja Bibi Janat gul Faqir Khan Hamash Gul amir bahadar qudrat shah G syed habibu rehman ali bahdar noor hamdin said amin

Parentage
m jan gul jamal itbar gul syed zameer hakim khan noor muhammad wali muhammad jamal khan juma gul hakim khan guma gul gul muhammad meer akbar bari gul haidar khan Turabuz Khan Umer Nazir Ziarat gul Azeem KHAN Esa Khan habib gul shah naeem said mashal qayoom khan habib gul ghalani din sultan

CNIC No
16101-1266823-5 16101-8165421-1 129-78836271 16101-2870333-5 16101-1231924-5 16101-60210517 16101-74265571 16101-12319319 37405-0221227-5 16101-12422793 16101-45506503 16101-1734028-5 16101-9462159 16101-71429611 16101-12110219 16101-27493475 1610178938518 16101-78986685 29501209961 16101-58119881 16101-08913057 42401-67460641 16101-11774763 129-92384549 16101-08808557 16101-11381073 17102-40360229

Gender
Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Date of Birth Village
1/1/1957 1/1/1979 1/1/1978 1/1/1966 1/1/1972 1/1/1973 1/1/1964 1/1/1918 1/1/1969 shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi tura baz banda tura baz banda tura baz banda tura baz banda tura baz banda shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi tura baz banda shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi kunj gharib abad kunj gharib abad kunj gharib abad kunj gharib abad kunj gharib abad kunj gharib abad kunj gharib abad

Region
Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

28265 28240 28410 28413 28221 27826 28384 28676 28669 28361 28205 27820 28360 28368 34557 28666 28281 28341 28313 28366 28302 28321 28272 28280 28351 34563 28298 28305 28296 28358 28344 28275 28266 34561 28699 28734 28696 28695 29670 29666 28743 28585 29748 31452 29795 28717 28740 34493 31173 28087 29564 28097 31093 31099 29961 29850 28278 28328 28743 28585 29732 29605 29612 30107

habib gul taj muhammad Sher Ali Hamza Ali Khan Fazli Wahid Khan Sharef Habib ullah Safder khan Farman Ullah Mukamil Shah Sarwar muhammad Itbar Shah Juma Said Usman Shah Majid Khan Sabir Khan Dal Shad Bibi Zhahir Khan Hazrat Akber Sher Alam Khan Rehman Gul Aziz ur Rehman Sartaj Khan Hamesh Khan Akber Said Sultan Javeed Khan Gul Badshah Ziarat Badshah Sher Zada Nafseinullah Gul Zada Mukhtiar Bacha Mohd Zeshan abdul wadood rasheed gul gul nawab hazrat nawab wilayat khan m fayaz khan miraj khan azeem khan hajom khan batkhtiar khan miraj khan khan nawab amir mohammad khan sher Noor malang Sabdur Rehman Bakht Rawan Aziz ur Rehman Nazir Jan Rehman Sayed Abdullah zartaj khan ghani nazula khan m ameen miraj azem khan ghoncha gul abdul raashdeed fazal raziq m siraj

khan ullah mir akbar Jihan Zeb Jihan Zeb Abdul Wahid Muhammad Shifa Hazrat Ullah Azam Khan Majeed ullah Juma Said Habib Ullah Abdul Akber Shah Taimur Arsala khan Zahir Shah Mir Bahadar Taj Miuhammad Khan Khan Jan Amir Rehman hakim khan noor muhammad Abdur Rehman Amir ULLAH Sher Azam Khan Taimur Ali Haider Wali Dad Umer Khan Gul Badshah Abdullah Karim Payodin AbduL Karim Gul Bacha Shoukat Ali samandar khan m sharif haji nawab haji nawab m saleem m saleem m sharif ziarat gul folad khan malak bahadar sotar khan m afzal m afzal bahadar sher hamza khan Amber Khan Shad Mohd Amber Khan Dawa Khan Mislam Rehman saleh ud din najem khan badani m sharif zirat gul oainda gul abdul jalil faqir gul musafar khan

16101-07964607 16101-44641905 16101-1217056-5 16101-8260480-7 16101-5727397-7 15701-1193021-9 16101-1215142-1 16101-6229454-1 16101-2701549-5 16101-2227506-3 16101-1089310-9 16101-7719793-3 16101-4929706-7 16101-1191474-1 50693395329 16101-1264276-1 16101-1115203-6 16101-59463089 16101-11383543 16101-73319161 12985840171 16101-94211699 16101-11383535 16101-32136067 16101-15615707 16101-12627949 16101-11383553 16101-19383279 16101-84672367 16101-52085069 16101-50438563 16101-11484919 16101-11383289 16101-83796675 16101-11406651 16101-90832701 16101-12790589 16101-12790561 16101-52234537 16101-39501315 16101-55379177 16101-10791560 16101-78585725 16101-33644977 129-78873827 16101-90634753 16101-12791439 16101-04544495 16101-24525183 16101-11481225 16202-49776397 16101-11691379 16101-20231331 16101-15141721 16101-30819059 16101-11383515 16102-23183287 16101-77553615 16101-55379177 16101-10291560 16101-56090705 16101-64106195 16101-82060427 16101-12973155

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1965 1/1/1967 1964 1953 1959 1970 1968 1976 1950 1968 1952 1968 1976 1966

15/6/1978

kunj gharib abad kunj gharib abad Kung Kung Rehman Abad Rehman Abad Rehman Abad Rehman Abad Rehman Abad Rehman Abad Rehman Abad Rehman Abad Rehman Abad Rehman Abad Kung Rehman Abad Kung Kung Kung Wara Kung Kung Kung Kung Kung Kung Kung Kung Kung Kung Kung Kung Kung Kung Kung patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

29743 31164 29611 29790 29755 29645 29761 29973 28702 38210 31311 29968 27874 29827 29712 28703 28705 28706 28699 28723 28733 29609 31598 28744 28750 27858 29666 28739 28738 28720 28726 28754 28741 29666 29670 29748 39794 28695 28696 27937 28474 28626 29991 29994 28524 29880 29891 31154 31363 28525 31819 31846 27940 31184 27782 2779 27821 27293 29859 27785 29912 27280 27791 30005

jehan zeb sarfaraz khan ihsan gul khan raziq m ayaz hukam khan noor m khan fazli rabi rahmat ullah Fazli Jan Dilwer Khan Mohd Shah mena jan shakeel rahman ud din azeem khan razem khan rozi khan abdul wadood m islam ghani rahman amraj khan redad gul lal rahim munir khan yousaf khan m fayaz malik aman hayat m khan fazal shah arif ullah said ghani m irshad m fayaz walayat khan hajom khan faiz talab khan hazrat nawab gul nawab Garib Nawaz aman ullah Gul Paraz Khan Mir Afzal Benazir Dawa Khan Tela Mohd Rahim amir mohammad Ali Akber Ameer Zaman Mohd Saleem Joher Mohd Ilyas Khan Gul Wahid muslim javed khan zada m javed satar khan sadaqat ali karim sherf gul jihanzeb badam gul

azal khan mehtab ud din faqir gul faqir gul m saleem amir nawab yaqoob gul bahadar mubarik shah Saif ULLAH Zameer Khan Mian Mohd gul rasool ibrahim abdul waris ziarat gul sher afzal baroz khan samandar khan m razaq imran ashraf ud din juma gul fazal raheem mohib ullah gulab din m saleem said m khan gul m khan arsalan khan mohib ullah naik ahmad m raziq m saleem m saleem folad khan qimat khan haji nawab haji nawab Mohammad Ghawas Amanullah Jamandar Akber Shah Mohd Tab jan noor muhammad Abdul Karim Ghazi Shah Qudrat Shah Noor Shah Jafer Khan Taj Miuhammad Khan Arsala khan Amir Khan bahadar khan mirza mirza akbar khan faya din rahmani gul taj malook m gul mirza adnan khan

16101-75876213 16101-11482863 16101-82807609 16101-8281659 16101-70220671 16101-47446905 42401-98387697 Nill 16101-11840881 16101-14325113 16101-95796135 12993762430 16101-12983314 16101-84721973 16101-11625067 16101-11208273 16101-12075423 16101-26428335 16101-11406651 16101-10276221 16101-57544437 16101-12186313 16101-12186313 16101-97600557 16101-74202659 Nill 16101-39501315 16101-72584027 16101-20274871 16101-12171933 16101-78219885 16101-90286663 16101-18189413 16101-3950131-5 16101-5223453-7 16101-7858572516101-1156633316101-1279056116101-127690589Nill 12958527460 15703-30789275 16101-29451305 129-57399180 15602-47764979 16101-713927 16101-70585969 16101-32811821 16101-68613337 11688283487 16101-12259007 16101-24453797 16101-12903641 16101-86454731 16101-11907551 16101-43955079 16101-12972871 1601-04055151 Nill 16101-11950437 16101-11686319 16101-18917521 129-91129394 16101-12271011

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1971 1/1/1973 1/1/1968 1/1/1972 1/1/1977 1/1/1929

patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak zarqand zarqand zarqand zarqand zarqand zarqand zarqand zarqand zarqand zarqand

banda banda banda banda banda banda banda banda banda banda

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

31215 28666 28052 27816 26677 31586 31578 27793 27780 30134 27795 28229 28227 28205 28003 28010 31207 28115 27837 31229 30149 28186 27978 27984 27850 28116 28173 31205 31441 30143 27857 31757 31320 31319 31727 31607 31678 31745 31742 30097 31512 30027 29739 31781 31763 31453 31470 31491 31487 31693 31414 31416 28479 28472 29707 28457 28530 27889 29555 28452 28220 28374 27786 28366

hayat khan sabir khan s akrim diyar khan m idrees salim sartaj khan muhammad javed sharif gul bacha khan farman ullah qaisar khan shamat khan sarwar itbar khan noor muhammad Syraj ul hassan Sher ullah Said Khan M Umer M Akber Shah Hasan Khan M hasan Bakmeer Shah Abdul Hassan Qalandar Arshad ALI Gohar Ali Haji Gul Ali Asgar Zaryali Khan aziz ul wahab murad khan nosher muhammad amim mulk sultan muhammad sher alam lal bahadar momin khan m riaz hadim hussain mir muhammad shad muhammad sahakoor khan sher akbar Mazharaf Khan Noor ul wahab Nosher khan Meher Zari G Mohd Jamil Khan Aman ullah Muhammad Rafiq Muhammad Ikram Muhammad Khan Wali Rehman Khanim ullah Khaista Gul Behram Khan Fida Muhmmad khan Akber Sher Akhter gul Noor Muhammad Khan Sher Alam Khan

Ziarat Gul mir bahadar umair kan ali johar sham sul qamar janse khan sarfaraz akber khan muhammad gul zar gul ghulam subhan fazli ahmed naik khan habibi ullah nazullah khan gul band Jan Sultan Baz gul Mehmood Sher Zada Khazan Shah Toor Khan Sher Hassan Mohabbat Shah Qura SAAN Hashim JamaL Khan M Hashim khan Perhaiz Gul Ghafar khan Ghulam Habib m zarin reham gul reham gul amir khan jan muhammad mer akbar khan bahadar pir muhammad aman ullah khan amir hassan saifoor khan hazrat muhammad itbar khan ghorasake Rehman Jan Sham sul Kud M Khan Wali Mohd Ghulam Mohd Sher Rehman Taj Mohd Meer Akber Shah Ziarat Khan Murad Khan Habib Ullah Sami Ullah Badam Gul Raheem Khan Meer Akber Shah Momin Khan Fazli Rehman Sada khan Hukam Khan

1610135988067 16101-12642761 16101-11998209 16101-91620375 16101-44841351 16101-26131979 16101-80696731 16101-04055151 16101-1891752-1 16101-1224858-3 16101-5356134-7 16101-1182863-9 16101-1890994-9 16101-1089310-9 16101-6324550-1 16101-6431572-3 16101-55634171 16101-19634767 16101-85062057 16101-10946749 16101-41732261 16101-07733969 16101-12516425 Nill 16101-12695685 15402-22311609 16101-07735417 16101-36418629 16101-12029679 129-72102601 16101-1414559 129-6827789 16101-7164498-3 16101-5562218-7 16101-7854740-5 16101-11915204-1 16101-6220273-7 129-7153199 16101-422884-5 16101-2953015-9 16101-73203301 16101-1163038-7 16101-90782553 16101-4409435-5 129-53337168 16101-26391397 16101-75581375 16101-58911581 16101-72688494 16101-19106841 16101-20286031 129-64360225 16101-4954979-7 16101-7746507-1 16101-9026107-1 16101-1124893-3 16101-8819334-9 16101-8793682-3 16101-1151755-1 16101-1262924-7 16101-1262924-7 16101-8341775-3 16101-1269449-1 16101-7331916-1

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1975 1/1/1954

1/1/1968 8/3/1976 1/1/1968 1/1/1963 1/1/1964 3/4/1978 5/29/1905

1961 1970 1936

zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zargand banda zargand banda zargand banda zargand banda rahman abad rahman abad rahman abad ala k han koorona ala k han koorona Mashal Kaley Mashal Kaley Mashal Kaley Mashal Kaley Mashal Kaley Mashal Kaley Mashal Kaley Mashal Kaley Mashal Kaley Mashal Kaley Mashal Kaley Mashal Kaley Mashal Kaley Mashal Kaley Mashal Kaley shakar tanngi soore ghar soore ghar shakar tanngi shakar tanngi shakar tanngi shakar tanngi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Rehman Abad Rehman Abad Rehman Abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283

28363 28091 28204 28378 28362 28459 28465 28471 28605 28452 28449 28460 29972 31718 31713 34503 28732 29758 29753 29791 29812 27884 29717 29918 29952 29655 28225 29644 28222 28603 28260 29850 28562 28538 28565 28561 28634 28650 28253 29844 29912 28248 30013 30018 30024 30016 30017 29755 29608 29607 29609 28097 28741 34520 28723 29795 29759 29789 29790 29611 28733 28739 28754 29612

Umer Qadir Ameer Ullah Khan Mumtaz Khan Naseeb Zada Muhammad Zada zafar khan ghulam sadeeq M ayaz khan adam khan fida muhammad aslam khan m zawar Gul Bahadar Shah Nazar Sharif Khan Wahila Waris Khan M Saleem Gul Bahadar M hasan Zulfiqar Sham ul Aziz Fazal Raziq Rafiq zada Amir khan Mohd Riaz Fazal Rehman M Fayaz Akber khan Saleem Khan ghulam syed zartaj khan ameer zaman ikram ullah sardar m ghulam rasool anwar ali khan zahoor ali lala said luqman m kareem Khursheed Gul Mohd Shah Ameer Badshah Ameen Khan Fiaz Aman Mohd Yousaf Muhammad Ayaz Khan Zar Taj khan Afsar Khan Amraj Khan Azizur Rehman Muhammad Ishaq Yaqoob Khan Muhammad Islam Muhammad Miraj Khan Zar Gul Riaz Khan Khan Raziq Ihsani Gul Ghani Rehman Malik Aman Khan Said Ghani Fazli Raziq

Sher bahader Khan Jan Akber Khan Fazli Rehman Abdul karim mir ahmad shah said muhammad khan dost muhammad gul khan mir akbar shah alam khan ali khan Taj Mohd Tahir Zareen Khan Jamroz Sher Afzal Hayat gul Afzal Khan Aslam Khan Sabz ali Gul parosh AbdulQadir Lal Zada Ameer Mohd M Hasan Ameer Hussain Usman Ghani Kamil Shah Adam Khan syed mashal saleh ud din purdil khan abdul jabbar ali haidar khan ghulam syed mir rahman shah khan said ali rahman ali haidar khan taj malok Bacha Gul Abdul HAMEED Mohd Anwer Ameer Khan Ameer Badshah Ameer Badshah Muhammad Saleem Ashraf Uddin Ashraf Uddin Ashraf Uddin Umbara Khan Muhammad Razaq Ramdad Khan Muhammad Razaq Sotar Khan Sahib Gul Safdar Khan Faqir gul Faqir gul Imran Said muhammad Khan Naik Ahmad Faqir gul

16101-3558032-9 16101-8652570-5 16101-2341307-7 16101-9439681-5 16101-1202935-5 16101-0183771-3 16101-4878717-8 16101-8264620-9 17101-7758097-5 16101-2059022-3 16101-0110471716101-1140837-3 129-47109409 15602-22425617 16101-12186959 16101-05288100 16101-92724089 16101-56252373 Nill 16101-12367309 16101-58740069 16101-63827229 42000-04754731 129-61191738 16101-5657394 129-5854374 16101-11843253 16101-80989079 129-50152828 15303-735431529 16101-11774763 16101-11383515 16101-11393075 16101-11383319 16101-49309079 16101-65606635 16101-11396429 16101-11392011 16101-31846895 16101-41284399 16101-11686319 16101-58859571 16101-73473097 16101-97653799 16101-45718411 16101-62845411 129-76096975 16101-7122067-1 16101-1205407-7 16101-1205407-9 16101-0451013-1 16101-1169137-9 16101-8181941-3 16101-1788709-7 16101-1027622-1 16101-2231779-5 16101-0263421-9 16101-5282258-5 16101-8281615-9 161018280760-9 16101-5754443-7 16101-7258402-7 16101-9028666-3 16101-8206042-7

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1986 1974 1961 1978 1968 1/1/1980 1/1/1950 1/1/1962 1/1/1978 1/1/1978 1/1/1977 12/2/1985

10/12/1978 1980 1964 1/3/1967 1961 1971 1969 12/3/1978 1945 20/05/1976 1953 1980 1950 1956 1956 1965

Rehman Rehman Rehman Rehman Rehman patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak kunj kunj kunj kunj kunj kunj kunj kunj kunj kunj kunj kunj kunj kunj kunj kunj kunj Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak

Abad Abad Abad Abad Abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

29752 29754 28750 28744 29699 29816 29962 29806 28725 29645 29761 28740 29597 28120 28717 28760 29605 28705 28699 29743 29751 28703 29932 28747 28702 27844 29748 28743 28755 30107 28738 28737 28745 28230 34493 27832 27860 28497 28499 28496 31218 31798 31818 31152 28628 27896 31243 29995 28517 28265 31394 28461 28478 28429 28472 28457 28530 27889 31234 29895 31146 31115 29634 29973

Sherullah Nawar Khan Munir Khan Lal Raheem Wali Mohd Aman Malik Sadiq Hayat gul Umer Khatab Hukam Khan Noor Mohd Ameer muhammad Khan Liaqat Ali Khan Yousaf Khan Khan Nawab Hikmat Khan Abdul Rasheed Ramez Khan Abdul Wadood Jihan Zeb Mehr Ali Khan Azem Khan Ghoncha Gul Zareef khan Rahmat Ullah nawas khan hajoom khan miraj khan mbasmina muhammad siraj hayat muhammad khan ali khan esa khan anbar shah khan sher amer nawas muhammad ilyas khan taj muhammad yar muhammad haji muhammad gulam muhammad nisar ali sajida bibi khairaz muhammad umar m dilawar khan bashir m rahim dad habib gul m ali janshed ali sher m m rifaq mm akram wali mohammad khanm ullah khiasta gul ashtar gul said wali haji bahadar nazir khan S. Taj ul Ghani Fazal Rabi

Zarin khan Zar Gul Muhib Ullah Fazli Raheem Gul Wali Fazak Karim Rehman Khan Gul Janab Ameer Nawaz Yaqoob Khan Muhammad Afzal Sarfaraz Khan Mahbob Din Khan Muhammad Afzal Khan Kamil Shah Abdul Jaleel Sher Afzal Samander Khan Afzal Khan Sher Ullah Ziarat Gul Painda Gul Zulm Din Mubarak Shah gul khan folad khan muhammad shreef sherbahadur musafar khan gulam khan gulam khan imam din abdui kalam bahader sher ahmed khan gul khan fazli rehman fazli rehman lal muhammad ahmad m gul sher zamin qadar gul gul mula faqir gul fazal rahman sher mohammad talib jan khan ullah bani gul gul ahmad mir akbar mir akbar shah zayarat khan habib ullah sami ullah badam gul fazal rahman rahman gul ali haider m yousaf Mohd Ghani Gul Bahadar

16101-9363867-7 16101-9356777-1 16101-7420265-9 16101-9760055-7 16101-11626003 16101-36647473 129-80892489 16101-61738545 16101-101814627 16101-47446905 42401-98387697 16101-1279143-9 16101-6313815-1 16101-1166158-1 16101-9063495-3 16101-4087968-3 16101-6410619-5 16101-1207542-3 16101-1140665-1 16101-7587621-3 16101-9799040-7 16101-1120827-3 16101-5609076-5 16101-1159573-5 16101-1184088-1 16101-1255045-1 16101-7858572-5 16101-5537917-7 16101-5600456-0 16101-1297315-5 16101-2027487-1 16101-3007336-7 16101-1280209-3 16101-3482909-7 16101-0454449-5 16101-5253410-3 16101-1255750-9 16101-1951169-3 129-53-952847 Nill 15704-3338943-7 16101-29870075 16101-25845852 16101-12267151 42101-99794651 16101-60804065 16101-12450151 129-77399183 15602-109504397 16101-79640072 16101-26305859 16101-92051059 16101-81969917 16101-49549797 16101-77465071 16101-11248933 16101-28193349 16101-87936823 16101-88572291 16101-98141205 16101-58804423 16101-11687469 129-86191127 Nill

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1952 1974 1966 1970

1950 20/10/1978 1954 1954 1945 21/09/1969 1957 1961 3/12/1961 1/1/1952 1964 1955 1945 1943 1/1/1960 1/1/1987 1/1/1968 4/3/1977 1/1/1972 1/1/1984 1-Jun 1/1/1978 30-3-1980

Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak Patorak mashal kallay patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak zabat khan banda zabat khan banda zabat khan banda zabat khan banda zabat khan banda zabat khan banda inzargai inzargai inzargai inzar gai inzar gai inzar gai inzar gai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai Patorak Patorak

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411

31102 29914 31135 28616 28609 24862 28602 27642 28617 28615 31195 27848 27852 27844 30006 27859 28500 27834 31582 30009 29580 27922 28702 27874 27800 27782 27775 27823 27818 27779 27780 27816 27799 30006 27797 27788 27795 27786 27992 27986 27989 29579 28227 27808 27859 28220 29987 31400 27957 31142 31158 31543 27956 31162 31160 27908 29976 31161 30003 27924 29822 31072 28099 29827

Bashir Ahmed Zarwali Iftikhar Khan habib ur rahman faqir khan latif ur rahman faiz rasan abdul samad aziz ur rahman m fayaz Fazal karem Taj muhammad Khan Sarfaraz Nawas Khan Juma Said Ameer Nawab Shad Ali Rabihat Taj muhammad Khan Bakht Shad Muhammad Zawar husain Abdul Kareem Rehmatullah Mani Jan saida khan muslim sher ali khan alif khan adam khan akhtar gul sharif gul diyar khan nisar m jumla syed muhammad gul fazal amin farman ullah noor muhammad khalid khan muhammad hussain hazrat hussain abdullah jan shemat khan gohar zaman ameer nawab akbar khan khitab khan gul mohammad khair mohammad khan akmal khan zahid khan zahir gul saleem gul khushdil javed shad ali khan alamzeb nazir mohammad zar bibi amen ul haq Shad Ali Talmeen Mohd Zareen Shakeel Khan

Bakht Ahmed Ibrahim Ziarat Gul hazrat noor said gul habib ur rahman amir badshah inzar gul habib ur rahman m nawaz Sida jan Mahmood khan Ahmad Khan Gul Khan Mohiud din Mahmood khan Said mahboob Muhammad Ali Ali muhammad Waheed Ali Khan Inzar Gul Mubarak Shah Ghulam Rasool bahadar khan bahadar khan gul rehman stana gul rustam khan salim khan muhammad gul ali johar mukbar khan mohiuddin mukbar khan ghulam subhani ghulam subhani saida khan chaman khan bakht meer shah bakht meer shah mujahid khan naik khan mashal khan mehmood momin khan israr ali khawaja mohammad haleem jan fazal rehan mustamir khitab gul badam gul redullah farid ullah said akbar yargul hazrat mohammad abdul malik ziad ul haq Ashtinosh khan bahadar Ghulam Khan Ibrahim

16102-38179043 16101-29874132 16101-82548953 16101-1206579-5 16101-12592073 16101-1206583-5 16101-6284541-1 161014555519-9 161016448548-5 16101-4317397-7 1292348809 16101-10576537 16101-79801905 16101-12550451 16101-66397685 16101-12789677 129-75-855945 16101-0312500-1 16101-8456875-3 16101-11656477 16101-1140837-3 16101-11189811 16101-11840881 16101-12983314 16101-12280121 16101-11907551 16101-1831065-9 16101-1201083716101-1269578716101-1269489716101-1891752116101-9162037-5 16101-1269472-7 16101-66397885 16101-12908307 16101-11914773 16101-53561347 16101-12694491 16101-89983941 16101-70479851 16101-12585561 16101-16629225 16101-18909949 16101-28750879 16101-1278977 16101-12629247 16101-55661237 16101-12347295 Nill 16101-11623425 16101-53619583 16101-11759105 16101-98729315 15602-42029467 16101-22774291 16101-65616431 16101-56559933 16101-19597547 16101-11631310 16101-12598141 129-60539340 16101-11291870 16101-11228869 16101-84721973

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Male Male

1/1/1950 1/1/1970 1/1/1975 1/1/1970 1/1/1965 1/1/1970 1/1/1970

1/1/1978 1/1/1977 1/1/1976 1/1/1975 1/1/1960 1/1/1962 1/1/1970 1/1/1972 1/1/1978 1/1/1957 1/1/1980 1/1/1974 1/1/1975 1/2/160 1/1/1976 4/5/1980 3/4/1968 3/4/1972 5/6/1976 1/1/1976 3/2/1970

Patorak Patorak Patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak Zabta khan banda Zabta khan banda Zabta khan banda Zabta khan banda Zabta khan banda Zabta khan banda Zabta khan banda Zabta khan banda Zabta khan banda Zabta khan banda Patorak Patorak Patorak Patorak zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda zarqand banda rahman abad rahman abad rahman abad rahman abad patorak inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai patorak patorak patorak patorak

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475

29712 29683 26677 31746 31637 31207 29739 31726 30126 28445 29742 30125 30118 31475 29796 28442 31688 31689 28761 28607 31066 29606 31686 29682 31143 29776 29781 31784 31771 31729 31411 31333 31331 31498 31485 31352 31444 31764 31417 31770 31450 31335 31460 31744 34537 31666 31517 31680 31667 29975 31646 30100 31735 29949 28390 29783 31329 31340 30116 29788 30132 28441 31489 29671

Rehman uddin Abudullah m idrees ali ashjar muhammad nabi saraj ul hassan Shad Mohd Mohammad Azam Buland Khan Hamesh GUL Sardar khan Khatab gul Jahanzeb Hameed ullah Sayar Khan Mar Jan Amena Khaist Rehman Fazal Wadood Juma khan Noor Bahader Meer Ali Khan basria khalid khan daray khan fayaz khan badamzari habib ur rehman tajbar khan sher gul ghulam rasool hazrat bilal Mukaram Khan Fazal Wahab Abdul Hameed Quresh Khan Qasim Khan Mohd Akber Waris Khan Mukhtiar Gul Wahid gul Taj Mohd Akber Ali KHAN mehbob khan bakht rana sahim dad taj ul hassan itbar gul hukan dad inayat noor ul wahab talemend bibi Umer Zaman Ghulam Mohd Naveed Khan Faqeer Khan Muneer Dad M. Akber Meer Mohd Aziz ullah Ali Goher Sardar ALI Mushtaq Ahmed Sher Sayed

Abdul waris Ameer Zaman s qamar mahboob khan m wali jan sultan hazrat mohammad Ferdos Khan Mohd Sayed Lal Sayed Mohd Sayed Nazar Gul Sher Zaman Umer Sayed Rehman Jan Hakmat Gul Pasand Itbar Samander Sayed Mohd Umer Sher Ishrafuddin awal dad faqir khan momin khan noor muhammad faza kareem bakhtawar khan ghurasky ziarat gul bakhtawar khan gul jamal Umer GUL Sham sul huda Aziz ur Rehman zareef khan fareed khan Ghurar ke Taj Mohd Behtiar Gul Mohd Sayed Jan Mohd Zarif Khan zareef khan nawab khan hakim dad abdul hassan khawas gul hakim dad daraz khan abdul wahab khayal gul Ajab Gul Meer Azeem Aslam Noor Jan Asrar Dad Rehman Khan Pardil Wali Ullah salim khan Haji M Zaman Nohser Khan abdul malik

16101-11625067 Nill 16101-44841351 16101-43330867 16101-74265511 1610155634171 16101-90782553 128-85900561 16102-72949389 16101-11383009 16101-50875907 16101-09283621 16101-12680889 16101-12586183 16101-640586183 15601-10408095 16101-36465294 15402-12951173 Nill 15602-04022323 16101-47293191 16101-12054111 16101-3344877-8 16101-40835511 16101-11648597 16101-11723491 16101-64528342 16101-3524140-3 16101-5110778-9 16101-98835653 16101-1297491-9 16101-6757390-7 16101-25657961 42201-03725793 129-90354261 129-50532125 16101-17799405 16101-99354711 129-91360256 16101-72394719 16101-12882481 16101-54562225 16101-61996191 16101-5791401-5 16101-51092920 161015431282-5 16101-11801871 Nill 16101-55556451 16101-1105432-6 16101-72544961 16101-38330196 16101-56313633 16101-91004925 129-78908410 16101-11258545 16101-11818441 16101-64356163 16101-1567277 16101-11406507 16101-11206069 16101-11390899 16101-57335841 16101-12794569

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Female Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Female Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1965 1/1/1965 1/1/1973 1/1/1973 1/1/1978

patorak patorak shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakar tanngi shakar tanngi soore ghar soore ghar soore ghar soore ghar soore ghar soore ghar soore ghar soore ghar soore ghar soore ghar soore ghar soore ghar soore ghar soore ghar shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539

31115 29557 31666 29794 29897 29888 31249 28029 31170 29895 29786 28650 28640 29731 28611 28645 29614 29669 29738 29801 29763 29736 29673 29552 29729 29584 29904 29909 29585 29732 29875 29765 31436 31296 29593 29904 31170 28483 28648 29613 28477 28758 31165 31385 29762 31166 31123 29583 29744 29786 29970 26677 29777 31530 31171 29585 31362 29888 29895 31164 31359 29674 29779 29905

nazir khan khalil ul rahman saleem dad faztalab mir shad qadar khan rasool khan fiaz ali Muslim khan shad wali hazrat nabi Delarm Khan Abdul Hakim Ishaq Khan Nadar Khan Mohammad Khan Khatir Kamala Peer Sayed Yousaf Khan Ikram Karim Khan abdul rashid bakht naseeb masam khan nasir khan qalandar ameer rahman niaz ali rehem khan raz muhammad bashir khan khan ghani shah sharif ullah siraj khan syed tahir shah amir rahman mir muslim khan Lal Mohd Mohd Zeb Feroz KHAN Gul Badshah Gul said mohraiz mir zaman parwaiz khan awal dad shah noor dil liaqat ilyas khan fazal nabi morsaleen m.idrees sabz ali khan bashir khan m saeed rahim khan mushtaq ali qadar khan Shad Wali sarfaraz khan umar ali taj wale zarshad khan rafi ullah

m yousaf khan rafi ud din hakim dad mutalab khan shabaz khan umer gul ishraf khan hasmand hazrat jamal rehman gul qara hasan Behram Inzar Gul Hamad Gul Fati Khan Hatham Khan Ameenullah abdul malik Manjawar Kamil SHAH Mutabir Khan kamal shah yaqoob khan yaqoob khan mehtab khan abdullah gul rahman asal din amir gul gul muhammad jamal din syed ghani shah yousaf khan azeem khan syed ghani shah gul rahman hazrat jamal Sanab Gul Jahan zeb Abdul Khaliq Sarfaraz Khan Lal Khitab raid ullah khan raza khan umar khan mehboob shah rahman shah zoor talab khan sahib gul qarahsan asal din shamsul qamar nabi gul azeem hkan khan shah amir gul miramat khan umer gul Rehman gul mahtab din pabi gul bahadar shah shahzada mohib gul

16101-1168746-9 16101-4278498 16101-54313825 16101-11566333 16101-78144445 16101-25777997 16101-2765018-5 16102-30185973 16101-6277024-3 16101-9814120-5 16101-5577240-5 15602-02913483 16101-26004895 16101-1351409 1099-0252090 16101-61224591 16101-1263522 16101-79003183 16101-80547229 16101-12305549 17201-03312791 16101-79296622-5 16101-4463541-7 16101-0123067-9 16101-9487093-3 16101-2801841-1 16101-2205100-1 16101-4537278-3 16101-9447884-9 16101-5651201-9 42501-16106753 16101-11626775 16101-11687505 16101-3154031-5 16101-12600169 16101-2205100-1 16101-62770243 16101-36764657 15101-76311265 16101-43690491 16101-80016135 129-71086878 15602-92434497 16101-60532351 16101-12836983 16101-12629837 16101-48777093 16101-1278765-1 16101-1881543-7 16101-5572405 16101-11487873 16101-44841351 16101-62786419 16101-34160483 16101-4547384-1 16101-947884-9 16101-40181343 16101-2577799-7 1610198141205 16101-11487863 16101-5818110-7 16101-1148788-1 16101-94882777 16101-66838535

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1978 4/3/1980 1/1/1951

1/1/1953 1/1/1964 1/1/1980 1/1/1982 1/1/1975 1/1/1966 1/1/1964 1/1/1975 1/1/1965 1/1/1966 1/1/1982 1/1/1983 1/1/1973 1/1/1963 1/1/1958 1/1/1963

1/1/1973 1/1/1974 1/2/1975 1/1/1965 1/1/1970 1/1/1956 1/1/1975 1/1/1962 1/1/1963 1/1/1970 1/1/1972 1/1/1964 1/1/1980 10/3/1963 1/1/1973 1/1/1958 1/1/1972 1/1/1950 1/1/1964 1/1/1966 1/1/1955

shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakartangi shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba shakre baba

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603

29586 29722 28115 29595 28757 28756 28646 31459 29800 29798 31343 29741 31445 29733 31495 30121 31496 30104 31681 31606 30075 28342 30070 30079 30069 30088 30218 30078 29595 28541 29528 29581 31626 28055 28066 28077 29599 29587 28555 31625 31730 31347 31452 31346 31482 31619 31628 31632 31623 28068 28063 31326 31775 29591 28569 28053 31627 31631 28576 31504 31669 31458 29596 31334

redi khan inayat khan shaz ullah syed hamid shah Sayed Nawab Fazal Rehman Said Khan Mohtab Khan Mukarim Khan Sher Khan Rehman Gul Mohd Said Ameer Ullah Khan Sher Mohd Gulshan Abudul Raziq Shareef Khan Ahmed Ali Rasheed Mohd bakht muhammad khaista begam dilshad balooch khan izat noor hadia bibi ameen khan fiaz muhammad bakhtaj bibi Sayed Hamad SHAH Shah Ras KHAN Hakim Jan Gulab Bibi niaz ali Sayed Qayum Salsalat Khan Amir ALI Irshad Ali M. Riaz Hayat Mohammad Umer Gul niaz gul umer zaman bakhtiar wahid zaman Naveed Khan Mairag Hussain Muntazer Gul Rehmat Gul Wakeel Dad Murad ALI Mustafa Kamal Akhter Munir Zaware Bibi Ghafoor Shah Bakht Jamal sarfaraz khan Gul zada Suleman Muzafir Ali Shah liaqat zaman malik dad pari Noshad Ali Jan Mohd

bahadar shah hamza khan baz gul alif shah Shah Afzal Ali Jan Mohd HALEEM Syed shah ALI Karim Khan Shah Nazar Hayar Khan Abas khan Gul Baksh Izat Mohd Shakri Buland KHAN Abdul Hakeem Noor Rehman Rahim Gul jan muhammad sheer ghani taj muhammad jarooz khan ashraf noor zahoor m nooraz khan janat gul said khan alif shah Dawas KHAN Abdullah Jan Taj WALI Gul Sher Meer Sayed Pir Noor KHAN Pir Noor KHAN Fazal Raziq Hakim Khan Rahim Mohd Sher GUL ziarat gul m zaman malik bahadar m zaman Aziz ur Rehman Shir Wali Faqir GUL Faqir Gul Raheem Dad Noor Rehman Mohd Ismail Ajmal Sultan Mohd Alif KHAN Safeed Gul Sayed Qayum Shehzada Zabita Khan Gul Badshah m zaman hakim dad m iqbal Mohd Saleem Yar Mohd

16101-66208049 16101-43371247 16101-19634767 12955191320 16101-12186629 16101-2474837 1094-8168655 16101-75504137 16101-0131627623 16101-27598973 Nill 12930152741 37405-31452685 16101-22309873 15602-02405323 16102-13581689 15601-16737911 16101-43886273 16101-61851795 16101-11919541 16101-97798256 16101-11152036 16101-20489369 16101-12480385 16101-7295548 16101-03161773 16101-14338887 16101-9901588 129-55191320 16101-12255307 16101-77565005 16101-110977854 16101-95056777 16101-94279923 16101-12868885 16101-12837213 16101-24427861 16101-78505505 16101-87828647 16101-03704051 16101-1448768-3 129-7862934-7 16101-3364797-7 12982957672 16101-50628275 16101-02289959 16101-12782241 16101-12782231 16101-99584057 16101-81012625 16101-78749041 16101-04017965 Nill 16101-12346311 16101-12059279 16101-61586653 16101-69879725 16101-69879725 16101-11393205 16101-3732859-7 16101-7335326-9 129-52354225 16101-44786423 16101-20657935

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Female Male Male Female Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male

1/1/1951 1/1/1985

4/5/1979 1/1/1978 1/1/1982 1/1/1982

1/1/1975 1/2/1980 1/1/1955

shakre baba shakre baba shakary baba shakary baba shakary baba shakary baba shakary baba shakary baba shakary baba shakary baba shakary baba shakary baba shakary baba shakary baba shakary baba shakary baba shakary baba shakary baba shakary baba shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shkartangi shakartangi shakartangi Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda Wali Banda shakar tangi shakar tangi shakar tangi Wali Banda Wali Banda

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667

31335 30015 30208 30100 30068 30014 31831 30096 31606 30095 30074 30075 30011 31349 31494 34778 31408 31605 30012 30027 28342 30079 30069 30070 30087 30076 30077 30088 30025 30022 30213 30078 30207 30019 28227 28225 29644 27859 28091 28374 28380 34562 29585 28706 28360 28205 31628 31243 27226 28599 31357 28533 28511 28436 28463 28228 28378 28666 28368 28361 28676 28379 31382 31603

Taj Mohd Abdul Hameed Khan Bahadar Tale mand Bibi Abdur Rehman Ghulam Hassan Shah Zarin JameeL khan bakht muhammad Islam Haq Laj ber Khan Khaista Begam Hafiz Mohd GUL m ameen hamid a begym fareeda bibi mukamal khan gul sher Mohd Raheem Meer Mohd Dilshad Izat noor Hadia bibi Balooch khan Fateh Mohd Gul roz Khan Amjad Ali Khan Ameen khan Khan Raziq Parveez Khan Faiz Mohd Bakht Bibi Ameer Khala Gul Nabi shamat khan fazli rahman m fayaz amir nawab amir ullah akhtar gul libas khan safdar khan raheem rozi khan juma said sarwar sher alam dilawar khan sharif Zahid Ali Pazir Mohammad Mohammad Yousaf Nasir khan Meer Bahadar Mohd Shah husan jamala naseeb zada sabir khan usman shah mukamil shah safdar khan sher zada adam khan sher alam

Jan Mohd Habeeb Ghulam Sher bahader khayal gul Lal Mohammad Abdul Hameed Atabar Khan Feroz Khan Jan Mohammad Abdul Haq Sabz ali sheer ghani AbduL Ghani rehman gul ghulam syed m rasheed khan fareed khan rahman gul Abdul Hameed saifoor khan Taj Mohammad Ashraf noor Zahoor Mohammad Jamroz Khan Sheikh Noor Adin Mohd Saif UDDIN Noroz Khan Abdur Raziq Azeem khan Janat gul Said khan Javeed Iqbal Toor Ghulam Nabi naik khan amir hussain usman ghani mahmood khan jan fazli rahman alim gul shawat shah amir gul barof khan taimoor habib ullah mir akbar fazli rahman M shifaa Khan Meer Atta Mohammad Meer Hassan Anwer Khan Zarfaraz Meer Akmad Shah fazli ahmad fazli rahman mir bahadar arsalan khan juma said azam khan fazli rahman alirahman hukan khan

16101-54562225 16101-11900391 16101-60895363 16101-38330196 17301-28709491 16101-11900395 16101-26135479 12965654000 16101-11919541 16101-38195711 16101-08680079 16101-37798256 16101-11394717 129-93139573 129-66961264 16101-1684024 16101-64912871 16101-1274339-5 16101-46415357 16101-11630387 16101-1152036 16101-12480385 16101-72335548 16101-20489369 129-706641217 16101-11258645 16101-01114471 16101-03161773 16101-92655515 16101-25766889 16101-14376887 16101-99015588 16101-79829260 16101-12585323 16101-18909949 16101-11843253 16101-80981079 16101-12789677 16101-86525705 16101-83417753 Nill 16101-40558913 16101-94478849 16101-26428335 16101-49297067 16101-10893109 16101-62202737 16101-12450157 15701-11930219 16101-87348617 16101-12248935 16101-92725039 16101-42639393 16101-02913947 16101-72088473 16101-11190796 16101-94396815 16101-12642761 16101-11914741 16101-22275063 16101-62294541 154022-4655763 Nill 16101-12422793

Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Female Male Male Male Male Female Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1965 1/1/1980 4/5/1982 12/4/1960 1/1/1964

Wali Banda Shakar Tangi Shakar Tangi Shakar Tangi Shakar Tangi Shakar Tangi Shakar Tangi Shakar Tangi Shakar Tangi Shakar Tangi Shakar Tangi Shakar Tangi Shakar Tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi shakar tangi rahman abad patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak patorak inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai inzargai kung kung kung kung patorak patorak patorak kung kung

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683

31844 28221 34553 28363 28362 28229 28204 29709 28559 28669 28360 28361 28379 28362 28378 28368

m zahir fazli wahid umraiz khan umar qadir m zada qaisar mumtaz fazli rahman niamt ullah farman ullah juma said mukamil shah sher zada muhammad zada naseeb zada usman shah

m rahman abdul wahid abdul hakim sher bahadar abdul karim fazal ahmad akbar khan abdul khaliq rahmat ullah majeed ullah taimur juma said fazal rahman abdul karim khan fazal rahman arsalan khan

16101-61547945 16101-57273977 16101-64071583 16101-35580329 16101-12029355 16101-11828639 16101-23713077 16101-11688965 15602-04123857 16101-27013495 16101-4929706716101-2227506315402-2465576316101-1202935516101-9439681516101-11914741-

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1962 1/1/1972 1/1/1975 1/1/1980 1/1/1978 1/1/1980

kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung wara kunj wara kunj wara kunj wara kunj wara kunj wara kunj

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

Kati Ghari
S.No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Poverty Score Card No.
20756 24804 24408 24413 26478 20757 26660 24644 20850 20869 20849 25201 22358 22368 22338 22332 22331 22363 22369 22359 22330 22388 22408 22390 22386 22399 22738 25160 24757 24744 25163 24344 22736 25088 24755 24757 25080 25137 24733 25065 25054

Name of CO Member
jafar khan arsala khan noor alam juma khan ali anwar shah jehan nisar muhammad iqbal hussain meeafzal bashir khan mastan abdul rahman amir muhammad purdil mir ali muhammad khan sher ali karam khan haji bahadar ambali khan sharif gul rozi khan ali akbar asal zada akbar khan ikram ullah Amir Zaman Khan Ziarat Zainullah Khan Muhammad Riaz Malak Aman Faiz ullah Aman Ullah Habib Rehman Zafar Ali Zain ullah Anwar Said Saeed norrt Habib Ur Rehman rehmat ali musif ali

Parentage
qasabgar sher muhammad sher alam amir rahman amirbadar umar khan ghulam muhammad yousaf said umar khan muhammad momin khan rahim gul lal muhammad hasi bahadar wazir wahid gul waris khan azim khan nasir rahim gul m gul sher muhammad mir aslam afzal afzal khan mir zaman yar jan Dost Muhammad Wazeer Miray Samar Fayaz Ullah Kaleem Ullah Habib Ullah Rehman Amin Gul Miray Khan Said Qazi Habib Ullah sher samat khan

CNIC No
16102-687777921 15402-18253597 16102-85540075 16102-52929267 16102-78942143 129-73981528 16102-06730229 16101-76167663 16101-19265737 16101-11774781 15401-07142091 16102-23295963 16101-114644465 16101-28107433 16101-11617123 16101-09922787 16101-49024303 16101-64004765 16101-75383021 129-78837828 16102-28411783 16101-98689757 16101-86695815 129-659796369 16101-11538133 16101-17229599 16102-22825201 16102-2284025-7 16102-9794923-1 16102-2323921-7 16102-65723277 16102-4015769-3 1602-3134567-9 16102-0829085-1 16102-3097933-5 16102-9794923-1 16102-6549970-9 1602-544423521 16102-04853927 15602-0434864-7 16102-7788811-1

Gender
Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Date of Birth Village
1/1/1963 1/1/167 1/1/1972 1/1/1933 1/1/1981 1/1/1981 1/1/1968 1/1/1978 1/1/1961 1/1/1978 1/1/1981 1/1/1971 1/1/1967 1/1/1971 1/1/1982 1/1/1991 1/1/1929 1/1/1964 1/1/1951 1/1/1955 1/1/1966 1/1/1971 1/1/1981 1/1/1989 1/1/1983 1/1/1965 1/1/1956 1/1/1958 1/1/1963 1/1/1964 1/1/1958 1/1/1957 1/1/1965 1/1/1953 1/1/1958 1/1/1982 1/1/1976 1/1/1975 1/1/1980 1/1/1957 subairdar kali qala banda setan bandas setan bandas setan bandas setan bandas setan bandas setan bandas shego kala shego kala shego kala shego kala shego kala shego kala shego kala shego kala shego kala shego kala shego kala shego kala shego kala shego kala shego kala shego kali shego kali shego kali dara dara dara dara dara dara dara dara dara dara dara dara dara dara dara

Region
Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

20552 26571 22667 25186 22641 24706 24717 22624 22638 22525 26904 22538 20943 20953 20725 25752 20713 20644 20677 20563 26640 20935 20655 20639 30731 20897 20671 20606 20672 20608 21648 21106 23058 20692 20703 20713 20589 20621 20592 20644 20579 20651 20741 20743 20746 20611 20618 20605 20604 20613 24663 20687 26992 20654 20660 21099 20658 20647 20716 20905 20734 20733 20573 22431

rajwali ajab khan dawa khan zalida bibi sarfaraz ibne amin muzamil shah roz amin shah bahadur sher fida muhammad rahim ullah sahib zada hazrat ali muslim alif muhammad abdul qayum ajmeer khan ghulam muhammad pervez khan afzal khan hassan ullah niaz ali dilawar khan shehen shah abdur rahman sher dil khan zubair shah amir rahman said shah noor muhammad taj muhammad rahmat ghani feroz gul niaz mian ziarat noor ajmeer khan jehanzeb iftikhar ali bakht zada ghulam muhammad nesar mmd munwar shah niaz mmd sher rahman madeha bibi fazal dayan abdul ghafar jahazeba noor ghani mukhtyar ali noor mmd khush dil tariq shah ayubshah ikhtyar gul yousaf bakhti rawan gul zaman sadiq shah masal khan abdul khaliq ishrat ali ajmeer khan mmd sher

juma gul 16101-11705213 said karim 13947261645 abdul akbar 12945130177 behra muhammad (late) 16101-05237220 zareen khan 12945130177 gul zada 16101-17001763 jehan sher 16101-12836465 firdos khan 12960617913 abdul akbar 16101-48113077 nazar hussain 16101-40709821 mohib ullah 16101-61076389 shehzada 16101-12094975 musa khan 16101-15171651 malang 16101-81534551 abdul faqir 16101-74701539 muhammad qayum 15602-04274111 gulab noor 16101-11400589 sakhi muhammad 12965509798 abdul malik 16101-28295871 ghazan khan 16101-93962259 saleh muhammad 16101-77291675 sher zaman 16101-62626309 mir alam 16101-73024870 kamal noor 16101-12258011 taj muhammad 16101-63433855 juma gul 129-64393526 zar noor 12-77399072 fazal rahman 16101-59337261 zar noor 16101-12506243 taj muhammad 16101-11591277 sidamin 16102-21581509 fazal ghani 16101-05989613 nawab gul 16101-61235299 hazrat gul 16101-68734746 gulab noor 16101-27258477 gulab noor 16101-11400589 musafar khan 129-75867525 sarwar khan 16101-5573831 muhammad shah 16101-80560569 sakhi mohammad 129-65509198 mia g 16101-62121389 faqeer khan 16101-89086475 zar mmd Nill said mmd 16101-*7348139 mumen 16101-11045212 zaman shah 1297-8334048 zarin khjan 16101-09835537 fazal ghani 16101-31418939 fazal ghani 16101-116378970 sarwar khan 16101-56161131 akhtare 1560-109871107 abdulmlikk 16101-83926275 anwar shah 16101-11473807 kamal noor 16101-69171618 rahmat gul 16101-11621113 deedar 16101-4366377 saed mmd Nill shamat 16101-219414545 ghazan 16101-12889245 kachkol 16101-11610121 mmd qayium 16101-12258009 mmd qayium 16101-2473938 ghazan khan 16101-98184335 gul wazeer 2110-239211731

Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male F.Male Male Male F.Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1973 1945 1940 1960 1976 1973 1970 1961 1935 1940 1965 1957 1966 1972 1940 1935 1960 1967 1960 1970 1975 1980 1/1/1969 1/1/1965 1/1/1973 1/1/1952 1/1/1966 1/1/1960 1/1/1958 1/1/1970 1/1/1942 1/1/1958 1/1/1970 1/1/1945 1/1/1960 1/1/1955 1/1/1973 1/1/1971 1/1/1966 1/1/1961 1970 1965 1955 1961 1970 1978 1966 1960 1965 1960 1970 1955 1980 1972 1945 1960 1976 1945 1982 1966 1973 1978 1968 1970

Bagh Kali Katti ghari Adda Katti ghari Adda Katti ghari Adda Katti ghari Adda Katti ghari Adda Katti ghari Adda Katti ghari Adda Katti ghari Adda Katti ghari Adda Katti ghari Adda Katti ghari Adda Katti ghari Adda Katti ghari Adda Bagh Kali Bagh Kali Bagh Kali Bagh Kali Bagh Kali Bagh Kali Shero Shero bagh kali bagh kali bagh kali tawas banda bagh kali bagh kali bagh kali taj korona taj korona taj korona shazamir korona shazamir korona bagh kali bagh kali bagh kali bagh kali kachkol banda bagh kali bagh kali bagh kali bagh kali bagh kali bagh kali zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna zamin sha korna

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

22495 22554 23367 22581 23396 23386 23391 22294 22587 22838 22843 22885 22879 22842 26557 22719 22947 34623 23003 22486 22538 22756 22547 22755 22543 22544 22750 22511 20711 20935 20701 24733 20691 20930 22262 22320 22307 22292 34411 34480 34490 22678 22196 22980 22914 23026 23178 22921 22930 22761 22928 34485 34487 34490 22829 21252 23151 23172 23193 22766 25087 23181 34460 20541

sahib dad meer ata khan bahadar jamil khan nor rahman khani sawab gul alif khan khalid khan sher taj zargul yousaf khan yousaf ali khandad gul waheed shah jamshid zaheer ullah mokamal shah meer afzal khan mer afzal abdur razaq baroz khan wali khan umar khan alam zeb m afzal umar zada yousaf khan rahim khan niaz ali saleem khan habib rahman bakhtirawan m rasool liaqat ali naseeb gul khursheed iqbal zortalab shah Sartaj Khan Muhabat shah Tajal Noor Shakila Bibi Imtiaz Ali Salih Shah Naseer khan sultan mmd amant khan rangeen bibi noorul islam khyar badshah mmd zahir shah rahid khan farzand ali taj noor mehar zaman a g khan m rafiq bashir khan karem gul amanat khan lal zaman gul khaliq muamber izat

awal dad mehboob khan shah khan afzal khan masil khan sadar abdul ghani raheem jan masil khan imroz khan ghulam haider amir hamza amir hamza m afzal hazrat syed taar m noor baz saif mehboob khan sher afzal abdur rashid arzo mand syed afzal arzo mand ajab khan mir hassan baroz khan taj m khan habib jan sher zaman gul hasan khan habib ullah jan aitbar khan habib said ayed akbar faqir shah paino khan noor ahmad shah Ghandal khan Qaibat Shah Afzal noor Hayat Umar Kachkol Raziq Shah Kishwar Khan sher mmd jan khan kishwar lajbar qayum nooran shah khadim khan khadim shah afzal noor mamoor khan mirza khan kachkol hakim khan nazar gul sardar khan gul zaman abdul ghafar qalandar inam

16102-03179217 16102-2228157 16102-56216783 16102-2738197 16102-222646201 15602-038746 16102-22798585 16102-22642631 16102-22649595 16102-22765093 16102-62734257 16102-48904037 16102-23264117 16102-22721953 16102-22858339 16102-471937-7 129-72157372 16102-16760797 16102-223211971 16101-11729943 16102-74572005 16102-73296605 16102-22706895 16102-86112333 16102-22858107 16101-3575343 16102-69376743 16101-03164093 16101-58476085 16101-62626309 42101-19137587 16102-04853927 16101-89852327 16101-8891005 16102-2347337 16101-11616921 16101-1162418-1 129-57416620 16101-11410793 16101-22335167 16101-12802161 16101-11246190 16101-83008167 16101-41132963 16101-46246155 16101-23887669 16101-01048933 1296-7446889 Nill 16101-37693337 16101-11622263 16101-12247381 16101-14660625 16101-112802161 16101-11400407 Nill 16101-50181023 16101-11618647 1296-0399065 16101-11625645 16101-203183683 16101-46696301 16101-11400415 16101-340579791

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1982 1/1/1973 1/1/1980 1/1/1982 1/1/1962 1/1/1964 1/1/1965 1/1/1968 1/1/1970 1/1/1963 1/1/1988 1/1/1983 1/1/1987 1/1/1985 1/1/1969 1945 1962 1970 1/1/1970 1/1/1965 1/1/1960 1/1/1960 1/1/1962 1/1/1963 1/1/1968 1/1/1963 1/1/1958 1/1/1957 1/1/1956 1/1/1962 1/1/1961 1/1/1958 1/1/1957 1/1/1960 1/1/1972 1/1/1950 1/1/1967 1/1/1957 1960 1940 1645 1975 1965 1975 1965 1948 1966 1967 1965 1970 1962 1966 1973 1960 1975 1970 1965 1960 1960 1966 1970 1962 1968 1975

Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

22684 22974 22686 26705 22858 22692 22691 22696 22554 228778 23367 23371 23367 22574 22578 22879 23010 22838 22881 22843 22719 22876 23003 22563 22778 227779 23362 22559 22282 22303 22293 22295 22300 23349 23341 22947 22876 22538 22594 22744 22842 22561 22552 22299 22836 23370 22592 23396 22547 22283 22561 22591 23385 20991 20912 22815 23341 23171 23018 25242 22690 22682 22969 22171

most mmd hashmat khan maurod khan sahib ali mmd saleem naik fam tawab ali rahman shah meer ata khan zubair shah bahadur kareem bahadur muhammad ilyas yaqoob khan yousaf khan yousaf ali abdul khaliq sher taj sher rehman zargul jamshaid noor shaid muhammad shafi zubair shah jamshaid khan sherzada wahab khan riaz ali umer khan abdul rehman sher shah noor muhammad meer hasan meer aman khan zahir ullah noor shahid abdur raziq alif khan lal bacha khanzada gul ameer muhammad ameer bacha niaz muhammad noor muhammad khan sahibzada yar muhammad noor rehman wali khan muslim khan ameer muhammad niaz ali khaista rehman m ajmal hazrat muhammad diyar khan mera khan syed muzamil shah rahat khan shahibzada fared khan gul raheem sher ullah waqib shah

abdul ghaffar sabz ali sarfaraz bacha gul mmd umar fameed khan fameed khan tahir shah mehboob khan nadir khan shah khan ayub shah khan afzal khan tapoo khan afzal khan zain ullah amrooz khan fazal rehman ghulam khidar yar muhammad noor rehman mehboob khan abdul hameed badir khan yar muhammad raheem dad mian baz khan saida jan saifoor khan fazal rehman ghazi khan hazrat khan akbar khan khan bacha noor baz noor rehman abdur rashid raheem khan ghazan muhammad afzal abdul hameed nadir khan hazrat khan saif malook raheem jan saif ul malook masil khan syed afzal saida jan abdul hameed saida jan ismail sawdagar saleh muhammad esa khan khan bacha syed fazal shah sarfaraz khan sherzada kishwar khan muhammad kareem ghafar khan bakhtawar

16101-12254699 16101-75551177 16101-82066935 16101-267427351 16101-86399571 16101-74680725 16101-10327729 1292-8568150 16102-22815729 12977473879 16102-5621164 16102-22649753 16102-56216483 16102-30535245 16102-23239483 16102-2326411 16102-22798579 16102-22765093 16102-84077113 16102-62734257 16102-22725725 16101-43802241 16102-23211971 12957282513 16102-73526339 16102-22725725 16102-55739021 16102-30183209 16102-23237999 12974196966 16102-2246403 16102-23019245 16102-22149961 16101-32936075 16102-34487161 12972157372 16101-43802241 16102-74572005 16102-22642631 16101-20075005 16102-22721953 16102-99555759 16102-80987047 16102-22649933 16101-12151163 16102-89800911 16102-2286788 16102-22646201 16101-22706895 16102-53774815 16101-0299555759 16102-69536699 16102-22659871 16101-08917055 16101-40325321 16101-21069959 16102-34487161 16101-11409039 16101-37699771 16101-12411709 16101-84046819 16101-11410779 16101-11775357 16101-43840175

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1965 1970 1958 1970 1966 1970 1972 1968 1950 1977 1967 1969 1961 1968 1960 1982 1970 1964 1971 1959 1974 1968 1972 1957 1977 1974 1970 1945 1977 1970 1969 1966 1966 1951 1965 1971 1934 1931 1969 1950 1972 1955 1986 1974 1956 1966 1970 1963 1962 1945 1960 1970 1957 1/1/1974 1/1/1970 1/1/1970 1970 1937 1965 1970 1968 1968 1955 1977

katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi katti garhi Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Salak Kolal Band Kolal Band nazar korona Salak Katii Ghari Katii Ghari Katii Ghari Katii Ghari Katii Ghari Katii Ghari Katii Ghari

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

22934 20992 24493 22503 21019 21040 22506 26853 22486 24608 26961 20962 21081 21089 20972 20998 21034 21037 22526 21023 22499 20999 21026 22529 22491 21018 26845 26811 26843 20907 20970 20914 21070 20910 26838 26588 26571 22632 22657 24710 22626 22628 22529 22544 22540 22538 22551 21140 20943 22550 22660 20957 25186 2104 24581 24819 24566 26695 26602 22495 24599 24572 23344 22477

akbar khan gul wahid zamin gul zia ullah hukam khan shaukat ali khan rawil khan naushad sher afzal fazal wahid aziz ul haq sartaj khan nawab ali mirza sher ullah parvez khan waheed gul nasir khan bacha gul jamshed zahir shah shah nazar fazal wadood gul akbar malak taj qurshed ghafar khan dawa khan rahmat ullah juma klhan akhtar mmd sher zaman zamer gul shahg rehman faqeer taj manzoor ajab khan gul muhammad taimur shah farman ullah khan shah jawhar shah dilraj begam sher akbar sabz ali sahib zada younas khan ziarat khan hazrat ali sartaj m yousaf niaz ali zaleda bibi said ali shah gul rahman qasaim gul gul afsar siraj islam faqir taj sahid dad mir jan man khan fazullah redad khan

muhammad ghusman abdul wahid islam gul sher ullah sudham khan mir muhammad azad khan zareen mir afzal abdul wahid ihsan ul haq arsala khan majeed ullah iqbal tor khan khushal khan abdul wahid khushal khan hunar gul zareen ihsan ul haq nadir khan khaist maula raid ullah mohibullah zarshad azeem khan jabar khan jamroz niaz ul din fazal nabi bakht mmd ziarat gul mmd yaseen mohibullah saleh muhammad said karim ali khan dawa khan abdul mehmood firdos khan dawa khan faqir taj fazal rahman m yousaf shehzada khan zarin mubarik khan musa khan yar gul m hassan malang behram yar khan abdul ghafoor hazrat gul mera jan sultan noor ahmad awal dad ghafoor akbar khan agtiber bahadar khan

16101-11702293 16101-54697283 42401-28705749 16101-97802075 16101-08015765 16101-12043817 16101-62584933 16101-11623477 16101-11729943 16102-68154539 16101-29192333. 16101-11610301 16102-89575521 16101-53920873 16101-64283981 16101-15632007 16101-55956681 16101-11363159 16101-11913963 16101-01744901 16101-48033095 16101-46938421 16101-11330861 16101-12798711 16101-10276479 16101-19117361 16101-103221607 16101-91709471 16101-67368359 16101-90683901 16101-12637467 16101-09274275 16102-23824843 16101-99789093 16101-12064683 16101-21887637 139-47261645 16101-12260453 16101-11628961 16101-29909357 16101-4700245 16101-12404619 16101-84478848 16101-10555765 16101-63499659 16101-12094975 128-88129993 16101-2398883 16101-15171651 16101-02296797 16101-79508419 16101-84816279 16101-05237220 16101-55298075 16102-2272508-9 16102-2302562-7 16102-4006747-5 16102-6661597 16102-8632816-1 16102-03179217 16102-2265025-9 16102-2264630-3 16102-226439-9 16102-9456055-1

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1962 1/1/1964 1/1/1963 1/1/1982 1/1/1966 1/1/1970 1/1/1978 1/1/1963 1/1/1965 1/1/1959 1/1/1960 1/1/1979 1/1/1947 1/1/1957 1/1/1941 1962 1949 1962 1945 1940 1970 1942 1958 1970 1965 1970 1955 1948 1935 1955 1975 1948 1966 1975 1972 1/1/1961 1/1/1971 1/1/1977 1/1/1976 1/1/1982 1/1/1967 1/1/1961 1/1/1976 1/1/1972 1/1/1971 1/1/1982 1/1/1967 1/1/1973 1/1/1969 1/1/1968 1/1/1973 1/1/1963 1/1/1938 1/1/1971 5/23/1905 1965 1960 1960 1973 1976 1980 1/1/1972 1/1/1950 1/1/1957

Katii Ghari Porana shero Porana shero Porana shero Porana shero Porana shero Porana shero Porana shero Porana shero Porana shero Porana shero Porana shero Porana shero Porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero porana shero katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada katti garhi ada ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

24596 24837 24578 24835 24814 26761 22561 22563 22591 22385 22779 23362 22559 22282 23159 22844 20729 20852 21056 21175 20976 21064 26500 22417 22400 22429 22398 22424 22442 22430 22434 23138 20845 20868 20844 22368 22338 22418 22424 22404 22514 22409 22401 22414 24850 23118 22384 20878 22346 26610 22342 22354 20569 22395 22401 22509 22411 22420 22421 22443 20908 24809 22573 22561

farid gul mir aftab khan zaib sher bacha sahib gul rahamt shah mir mohammad m shafi niaz ali khaista rehman jamshid khan sher zada wahab khan riaz ali aziz gul sattar khan shams ur rahman anwar khan wazir gul mukhtyar ali sheren akhtar inayat ullah swal faqir bacha rehman sher dil m zaib jehan zeb javid khan ghani gul adam zeb ajab khan jahanzeb afsar ali jameel khan darvesh khan pardool mir ali habiburahma javeed khan yar jan saeed llah mmd umar shah jan wazer ahmad nawsheda azim gul taj mmd alam zeb mmd qasem riaz khanb sabzali gul zamin mmd zeb jahan mmd sher mmd shahzareen jehan shah shah rasool mukimilm khan abdul kareem fazal ghani khalid khan sabz ali amir muhammad

mir jan sherdad khan gul khan bahadar najeem khan sanubar khan abdul hamid abdul hamid saida jan ismail khan yar mohammad rahim jan mian baz khan saida jan hamid gul taza gul taj muhammad sarwar khan inzar gul gul zamin mehtab arsal khan ghazan khan shereen afsar khan m nawab yasjan nadar khan m gul nawab khan shah jehan taza gul badar khan qadar gul badar khan haji bahadar wazir shereen nadar khan manda jan gul mmd mmd gul samandar khan malook khan hayat khan kachkol dost mmd ameer gulab ameer mmd qayim haroon haroon nawab khan afzal khan afsar khan gul kha,mad samandar malook khan shereen ghani gul neehad khan faqeer gul shehzada abdul hameed

16102-2264920-3 16102-7393125-5 16102-2264644-7 16101-1139313 16102-3300322-3 15701-12389657 16102-99555799 16129-57282513 16102-69536699 16102-22659871 16102-22725725 16102-55739021 16102-30729209 16102-23237999 129-36351843 16101-89115395 129-91392723 129-68632485 16101-12224863 16101-12599585 16101-56660160 16101-08437135 15302-09790115 16101-04090685 129-71300282 42101-96390043 16101-12690919 129-7700409 16101-15911439 16101-11371139 16101-11717431 16101-09228729 16101-11379819 16101-58764021 16101-11410947 16101-28107433 16101-11617123 16101-53932219 1129-77300409 16101-16279599 16101-46285985 1299-0416393 16101-23192725 16101-18212615 16102-47127588 16101-11920405 16101-1363619 16101-65547385 16101-18731073 16102-22680827 16101-49966151 16101-94875513 16101-76390043 16101-11403135 Nill 16101-13320587 16101-30504906 16101-82155435 16101-96543817 16101-25558935 16101-40133213 16102-95627929 16102-57012015 16102-9955575-9

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male f.Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1935 1/1/1958 1/1/1976 1/1/1970 1/1/1976 1/1/1982 1949 1960 1980 1956 1962 1960 1961 1962 16/9/1961 1/1/1958 1/1/1960 1/1/1971 1/1/1956 1/1/1963 19/5/1967 1/1/1967 1/1/1973 1/1/1960 1/1/1958 1/1/1976 1/1/1943 1/1/1965 1/1/1963 16/9/1956 1/1/1971 1970 1959 1975 1966 1960 1962 1973 1977 1945 1960 1990 1965 1960 1970 1965 1968 1970 1965 1970 1975 1973 1965 1960 1966 1967 1960 1960 1962 1968 1964 1971 1/1/1974 1/1/1976

ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai salak salak salak salak salak salak salak salak khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali khan kali shego kali shego kali shego kali shego kali shego kali shego kali shego kali shego kali shego kali shego kali shego kali shego kali shego kali shego kali shego kali shego kali shego kali shego kali salak salak

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425

23396 22559 23362 22842 22282 22283 22891 22574 22691 22295 22554 23341 22592 23391 23367 26484 22283 24409 22303 22293 2688 26683 26546 26900 26946 21216 34419 23137 21222 22796 23079 26976 21230 21236 21245 26996 26979 26978 21241 26064 21231 21240 21242 26993 26991 21042 23086 26972 23148 34420 34422 23106 34394 23196 23145 34459 22712 23158 22838 22881 22843 22879 22842 22719

noor rahman wahab khan sherzad khandad riaz ali muslim abdul rahman m ilyas niaz ali sher shah mir ata khan mir aman khan yar muhammad sawab gul bahader gul faraz khan musum khan syed shamsher umar khan abdur rahman mehraj muhammad jamil khan shams ul rahman roshan niaz muhammad aqil zaman fazal wadood fazal akbar zahoor gul bakht muhammad bahadar khan habib ur rahman muslim shah sher azam khaista zari khan zarnosh sharif khan fazal ullah jafar khan muzamil khan ajmir khan taj mil khan raizul bakhtiar fazal rehman aftab ali sabit rahman mudasir khan fazal hameed fazal majeed mmd haneef khyal mmd noor zamen sheed ali khan ali akbar farhad ali raham sher sher taj sher rahman zar gul yousaf ali khanzada gul jamshed khan

m asal khan baz khan rahim dad afzal khan saida jan saida jan m umar afzal khan saeeda jan ghazi khan mehboob khan khan bacha saif ul malook abdul nabi shahkhan mira jan saida jan syed badshah safoor khan fazal rehman rasol muhammad muhammad roz said rahman gul zamir zarif khan sher zaman khan baz gul khyber bacha gul amir muhammad abdul baqi aziz ur rahman rahim shah waris khan mubarik aziz ullah m jan aziz ullah zait ullah (late) suhbat khan ashraf khan waris khan waris khan ashraf khan inayat khan gul roz mukhtiar aziz ur rahman gul said khan baz khan baz nazeef paham gul gul zameen badshah gul haji sahib amir mmd ziarat gul amroz khan fazal rahman ghulam haider afzal khan m afzal yar muhammad

16102-2264957-9 16102-3018820-9 16102-5573902-1 16102-2272195-3 16102-2323799-9 16102-5377481-5 4200026232641 16102-3053524-5 16102-69536699 16102-23019245 16102-22815729 16102-34487161 16102-22867881 16102-22798585 16102-56216483 16102-2284213 16102-53774815 16102-14008591 129-74196966 16102-22646403 16102-2281849-5 16102-23141635 16101-17658389 16101-11259603 16101-11984163 16101-77340583 16101-31840537 16101-89731997 16101-78111587 16101-12529501 16101-069449633 16101-17765861 16101-11936539 16101-58133051 16101-41692907 16101-80371737 129-73688563 16101-60029471 16101-90941649 16101-1259255 16101-6929591 16101-20800215 42401-11622060 16101-2820942 16101-82530349 16101-720717951 16101-66469771 16101-70698497 16101-11596117 17301-20749209 16101-31118785 16101-11714253 16101-83012729 16101-75698719 16101-22913509 16101-11724271 16101-71510665 16101-32039169 16102-22765093 16102-84077113 16102-62734257 16102-23264117 16102-22721953 16102-47193707

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1964 1/1/1945 1/1/1964 1/1/1970 1/1/1977 1/1/1965 1/1/1970 1/1/1980 1/1/1978 5/22/1905 1973 1960 1958 1963 1970 1/1/1965 1964 1968 1971 1977 1/1/1960 1/1/1964 1/1/1944 1/1/1954 1/1/1955 1/1/1965 1/1/1977 1/1/1982 1/1/1987 1/1/1981 1/1/1971 1/1/1951 1/1/1961 1/1/1973 1/1/1971 1/1/1966 1/1/1970 1/1/1965 1/1/1967 1/1/1977 1956 1975 1966 1960 1964 1940 1976 1958 1955 1960 1968 1970 1970 1973 1975 1962 1976 1960 5/23/1905 1977 1956 1973 1970 1963

salak salak salak salak salak salak salak salak salak salak salak salak salak salak salak ghundai salak ghundai ghundai ghundai sadat baba sadat baba cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda cheena korona cheena korona sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda sher afzal banda salak salak salak salak salak salak

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489

22876 22003 22500 26729 24573 22754 22755 25000 24604 24564 24589 24607 24858 24859 24592 22769 22774 22772 24769 22926 22758 22822 22914 22762 22934 22804 22795 22969 23018 22917 20936 22945 22824 22981 22690 22681 22679 22682 22851 22830 34399 34424 22828 26687 24321 26506 24352 22170 22189 22180 22206 22199 22748 22978 22913 22736 22309 22308 22292 22291 22307 22323 22320 22826

shahid mir afzal kjhan bacha gul iftikhar ali amir muhammad salar khan umar khan mada aziz ul rehman rahamt jan zoor talab umar gul m siraj sher muhammad fazal hussain awal shah sangeen khan sawab khan tobania imran ullah wali m khan m masor ljam zarbadshah akbra khan hakeem khan bakhtawar shah sherullah rahat khan m zubair sahib zada salim ullah raimand khan gohar ali famid khan kishwar khan raziq shah gul rahim m umer khitab gul munsif shah sawa khan orangzeb ikram khan sher muhammad israr khan yousaf niamat ullah amin ul haq abdul haq sirtaj gul poragy haji painda mumtaz khan raj wali ayub khan salis shah shad ali zotalab shah muqbar khan khusheed iqbal zain ullah khan naseeb gul zanoor gul

noor rehhan mehboob khan gulbarg hazrat nabi zor talab arzomand arzomand pam khan ihsan ullah muhammad jan bahadar doshm khan sher zameen sher zameen fazal haleem qalandar khan hakeem khan laj bar khan akhtar gul nazir ullah habib shah khalifa losjwar ljam qaim shah m usman gulal shah barkat shah ghafar khan sarfaraz khan shehzad shehzad nazir ullah zortalab khan syed umar kishwar khan nawas khan fazal shah m karim rasool shah maroof gul motamin saad ullah rahim dad fazal rahim kaki samandar khan talib saadar khan noor nohani gul faqir gul riaz khan mukarab khan sanab gul mashaal hazrat gul jamat khan hazrat gul noor ahmad waseed shah painda khan hazrat gul faqir gul faqir gul

16101-43802291 16102-4323211971 16102-91389793 16102-71828385 16102-38512457 16102-6736437-5 16102-86611233-3 129-58562303 16102-2285359 16102-50877697 16102-22646313 114-70-411335 16102-10520419 16102-7065563-7 16101-45509147 129-75820000 16101-11616865 16101-61483549 16102-76524984 129-76795017 16101-12179829 129-94261685 16101-46246155 16101-24640163 16101-11702293 16101-1616807 16101-05298299 16101-11775357 16101-37699771 16101-01753763 16101-46957537 16101-57580521 Nill 16101-11617389 16101-84046819 16101-28507467 16101-17630399 16101-140779 16101-74232445 16101-62903937 16101-06923111 16101-11775299 16101-11489423 16102-22817271 15602-03750735 16102-42971919 11689-226590 16101-11624553 16101-12741995 16101-114873515 128-136412 16101-52745328 16101-11473755 16101-51266141 16101-76568223 16101-12468313 16101-1177482 16101-16700673 129-57416620 16101-95020121 16101-11624181 16101-1622343 16101-11616921 16101-1218351

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1980 1967 1/1/1970 1/1/1984 1/1/1977 1/1/1957 1/1/1967 1/1/1958 1/1/1959 1/1/1962 1/1/1949 1/1/1970 1/1/1970 1/1/1978 1971 1/1/1966 1/1/1982 1/1/1988 1/1/1961 1/1/1928 1/1/1967 1/1/1920 1/1/1970 1/1/1987 1/1/1981 1/1/1982 1/1/1972 1/1/1982 1/1/1988 1/1/1972 1/1/1967 1/1/1977 1/1/1967 1/1/1978 1/1/1962 1/1/1972 1/1/1961 1/1/1972 1/1/1977 1/1/1961 1/1/1962 1/1/1972 1/1/1961 1/1/1987 1/1/1981 1/1/1972 1/1/1967 1/1/1961 1/1/1971 1/1/1983 1/1/1988 1/1/1961 1/1/1951 1/1/1966 1/1/1970 1/1/1976 1/1/1978 1/1/1981 1/1/1988 1/1/1979 1/1/1972 1/1/1981 1/1/1988 1/1/1969

salak salak ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai ghundai utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel utman khel mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553

22956 22778 22705 22701 22699 22310 24435 24430 24634 23133 24624 24886 25014 25023 25022 26439 22481 24996 34458 34468 34397 34469 26501 22453 22458 26688 22468 22466 22460 20875 22469 22472 22478 22449 22450 26458 20864 20751 20675 22957 20547 20535 20557 20594 21045 21046 21050 21175 20705 20719 24320 26920 34440 24773 20702 20682 20700 26821 21206 22672 26957 21106 20903 20545

zahid shah qabil shah asbali khan safdar khan andaz khan said nabi taj amin akbar khan sami rahman majid gul faqir nasar amin jan yousaf khan akbar said bakhtoor khan fazal rahman amir zaman faqeer aman ullah zameen khan ahsan ullah akbar shah siraj m amin ullah saeed ur rahman khuda nooor amin mohammad jhanzada amir zada gul salman noor rehman daulat khan gula noor said badshah umer rahman ahmad gul gul zamin muhmand hashtamand hamid shah yousaf shah hakeem khan amir ul mulk abdul ghafar zabob ullah misal khan noor ul islam said baghi shah tajbar khan bahadar sher zaman rahmat ullah syed hassan imran shah hameed shah said akbar khan bahadar said saada gul mia gul jan muman lal said akbar said malak jan

imam shah qabil shah alam baz tanab khan mishal khan jamal khan saeed ullah dilbar khan saif rahman inzar gul roh din mamoot khan hassan khan jamal said jamal said sirko noor muhammad wazir haji khanzada alam khan manda khail alam khan jamal khuda noor noor saeed mehboob yar muhammad yar muhammad khuda noor mirza gul doa khan amin ullah ghulam gul ahmad musafar khan abdul ghafor hamayun shahjiyane himmat amir ghawas toti shah toti shah himmat khan lal badshah m yaseen amir nawab quraish khan arab khan gul rahman ibrahim himat khan malak aman m gul umar khan ghofran ghofran umar khan mian said khaysta gul sadat malik aman meer aman mmd said mian gul jan

16101-20260389 16102-39932591 16101-798038553 16101-48624553 16101-11960941 16101-88914071 15701-9382135 42401-8615431 16102-97102935 16101-38272179 16102-22784215 16102-231491823 16102-227988387 16102-28947635 129-70735511 16102-01059167 15402-55064005 16102-22646393 10857-58371 16101-11476801 11977-195137 16101-39744303 16102-69801599 16101-12789025 129-40798077 16101-11526723 16101-12789011 129-64371248 16101-12788999 1101-25399661 16101-72794803 129-6279807-9 16101-11451729 129-9049364700 16101-52607922 15602-01420639 16101-85961907 15701-14041621 16101-94108427 16101-47164027 16101-83335843 16101-11831271 16101-75835661 129-56443034 16101-12273711 16101-12355793 129-9404528 16101-12599585 16101-12258549 16101-25471283 16101-79808765 16101-1250621 16101-11624383 16102-77369633 16101-71350367 16101-18666247 16101-09758585 16101-11233687 16101-12555731 15601-10074897 16101-11473873 16101-36708293 16101-12259227 16101-13016705

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1962 1/1/1962 1/1/1966 1/1/1962 1/1/1963 1/1/1970 1/1/1961 1/1/1971 1/1/1977 1/1/1961 1/1/1967 1/1/167 1/1/1961 1/1/1970 1/1/977 1/1/1962 1/1/1967 1/1/1962 1/1/1963 1/1/1967 1/1/1966 1/1/1981 1/1/1986 1/1/1961 1/1/1981 1/1/1971 1/1/1978 1/1/1981 1/1/1988 1/1/1981 1/1/1986 1/1/1969 1/1/1967 1/1/1967 1/1/1988 1/1/1967 1/1/1970 1/1/1960 1/1/1946 1/1/1978 1/1/1972 1/1/1961 1/1/1981 1/1/1988 1/1/1991 1/1/1962 1/1/1972 1/1/1981 1/1/1982 1/1/1981 1/1/1990 1/1/1919 1/1/1962 1/1/1965 1/1/1967 1/1/1987 1970 1956 1971 1930 1976 1955 1970 1966

mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo mayar palo Ghande Ghande Ghande Ghande Ghande Ghande Ghande Ghande Ghande Ghande Ghande khat kali khat kali khat kali khat kali khat kali khat kali khat kali khat kali khat kali khat kali khat kali khat kali khat kali khat kali khat kali Quraish abad Quraish abad Quraish abad Quraish abad Quraish abad Shazamir banda Quraish abad Quraish abad Quraish abad Quraish abad Shazamir banda Shazamir banda Quraish abad paindaro paindaro ramzan banda ramzan banda ramzan banda ramzan banda ramzan banda ramzan banda ramzan banda ramzan banda ramzan banda ramzan banda ramzan banda

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617

20544 20698 21117 21115 26958 26959 21163 21169 25220 20530 22561 22594 23371 22836 23370 22300 22299 22597 22538 22552 22778 22578 22744 22543 22544 23010 24852 22581 24405 24413 24769 23173 22830 34424 22758 22679 22769 24655 26594 26660 22262 26699 26701 22236 26706 22213 26640 26694 22229 26645 26719 20634 22165 20626 20635 22188 20625 20631 20628 22172 23169 23168 23066 22919

sultan jan naser khan khyal bahadar saz bahadar anwer shah akram shah mesri khan qalam khan khayrulsalam sharif gul amir muhammad alif khan kareem khan noor muhammad shad zada noor muhammad naiz muhammad wali khan abdul razzaq amer badshah zubar shah yaqoob khan lal badshah alammzeb muhammad ifzal abdul haq faqir muhammad jamil khan fareed gul juma khan robana sher ameer khitab gul dawa khan wali muhammad raziq shah awal shah subhan ud din dilshan nasir muhammad liaqat ali fazal manan aman ullah khan tajmir khan murad ali ali khan ihsan ullah wazir muhammad faqir shah muhammad riyaz fahad ali khaista rahman zarbali khan haji khan nawaz khan selaproza hamid khan zia ur rahman qais khan qambar khan fazal nawab fida muhammad parwaiz khan ravid ali

mia gul jan umar khan sher bahadar sher bahadar fazil shah fazil shah aziz khan tamash aareab khan tawab gul abdul hameed raheem jan ayub khan saif ul malook raheem jan hazrat khan hazrat khan said afzal abdul rasheed nadar khan nadar khan tapo khan ghazan ajab khan mir hussain zareen ullah itbar khan afzal khan afzal nor amir rahman akhtar gul khitab gul maroof gul said ullah habib shah fazal shah qalandar khan ainoden fazal akbar ghulam muhammad said akbar m khan sher khan tarush khan aman ullah mehbobkhan sail muhammad abdul wakel salo khan badshah gul zortalab qasabgar painda shah qasabgar abdul rahman zabit khan said maroof jan hasan khan qasabgar ibrahim khan abdur rahman bacha khan mashal din amir muhammad

16101-18341513 1299-3114868 1295-9574839 16101-11920543 16101-45977797 16101-11274289 16101-69721127 16101-98151447 16101-12599819 16101-94413073 16102-9955575-9 16102-2264263-1 16102-2264975-3 16101-1215116-3 16102-8980091-41 16102-2264996-1 16102-22649933 16102-2270689-5 16102-74572004 16101-80987047 129-77473879 16102-23239483 16102-0075005 16102-22858107 16101-35753909 16102-22798579 16102-22658673 16102-22738197 16102-2305056-7 16102-5292926 1610276524984 16101-98522839 16101-62903937 16101-11775299 16101-12179829 16101-17630399 12975820000 16102-03194133 16102-9604180-0 16102-0673022-9 16102-334733-7 16102-6212261-1 16102-6219391-7 16101-3604866-3 16102-9992919-7 16102-39242111 16102-7729167-5 16102-2288588-3 16102-2558676-3 16102-51157251 16102-39592995 16102-63751539 16101-87195017 16101-83277071 16101-41350855 16101-11235942 16101-11804787 16101-67446663 129-65209062 129-91564337 16101-53459309 16101-57264563 16101-63992347 16101-11705197

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male

1962 1993 1958 1970 1968 1972 1955 1960 1970 1975 1/1/1972 1/1/1969 1/1/1971 1/1/1959 1/1/1966 1/1/1966 1/1/1974 1968 1960 1959 1963 1970 1961 1983 1960 1957 1960 1962 1/1/1959 1/1/1964 1975 1987 1958 1973 1956 1953 1975 1/1/1964 1/1/1983 1966 1966 1979 1973 1968 1956 1981 1946 1977 1963 1967 1966 1/1/1961 1/1/1972 1/1/1972 1/1/1982 1/1/1981 1/1/1983 1/1/1973 1/1/1976 1/1/1981 1/1/1980 1/1/1976 1/1/1965 1/1/1967

ramzan banda ramzan banda ramzan banda ramzan banda ramzan banda ramzan banda ramzan banda ramzan banda ramzan banda ramzan banda salak salak salak salak salak salak salak salak salak salak salak salak salak salak salak salak salak salak sadat baba sadat baba Katti Ghari Katti Ghari Katti Ghari Katti Ghari Katti Ghari Katti Ghari Katti Ghari sahami sahami landa shah landa shah landa shah landa shah landa shah landa shah landa shah landa shah landa shah landa shah landa shah landa shah subidar kali subidar kali subidar kali subidar kali subidar kali subidar kali subidar kali subidar kali subidar kali cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681

26952 26954 23161 22366 23147 23193 23146 23141 20851 24636 22973 21219 23096 23101 23162 23085 23144 23150 23103 23108 23102 23070 23054 23067 21215 21149 22749 22505 22449 22167 22452 22471 22453 22458 22455 22468 22460 22469 22472 22478 22465 22463 22476 22475 22919 22992 22876 22860 22853 24866 22271 22266 22267 22327 22318 22316 22325 22730 22315 22319 20548 22169 22823 22169

habib said saeed anwar niaz ali rahim gul rehan gul karim gul bakhtyar gul m ali mian umar sabra begam subhan ullah m shoaib sultan bibi nabi noor ghulam nabi nawab ali faqeer gul bacha ghulam mmd rafiq ayed ahmed nazar gul mina bakht mina suleman shah zubair zaman sed kareem israr ul din syed ahmed shah gulab noor irshad gul taj mmd umar gul siraj mmd amin ullah saif ul rehman khuda noor jehanzeb gul salam noor rehman daulat khan juma khan gul bahadar mmd akram sabz ali mohib ullah atlas khan amir mmd jabir shaha sher wali khan sher wali khan mehtab gul raziq shaha gul badar zahir shah amir zaman umar daraz hazrat jala sohrab ghani mohib ullah hussan zeba mmd hussain khaista baz waqib khan alam baz

mian gul habib mashal din inzar gul bacha gul inzar gul bacha gul habib ur rahman sarwar khan fazal shah hazrat ullah gul hameed adil shah fazal noor akbar khan faqeer gul fazal gul amir ghulam nazeef abdul baqi anwar faqeer fazal shah Muhammad fazal shah sher zaman gul karim khitab ul din bakht mir shah gul ahmed samar gul khuda noor ahmed sed khuda noor noor sed mohib ul rehman yar mmd khuda noor dawa khan amin ullah ghullam gul ahmed nasir ghullam bacha gul amir ghawaz zar noz yar mmd khuban shah gul akbar sher zameen faqeer gul bakht mir shah manda gul bakht mir shah amir sultan abdul satar abdul jala ghani usman zard ullah amir sultan noor hussain sher baz zor talab akhan sher baz

16101-43003383 16101-74860499 16101-65633619 16101-09613151 16101-93785793 129-60399065 129-76101690 16101-81099985 16101-11338977 16102-51624860 16101-66070257 16101-21929585 16101-24152258 16101-55890687 16101-66274557 16101-51862083 16101-61895655 16101-24616905 16101-58118731 16101-07923483 16101-11714289 16101-11631444 Nill 16101-11050619 16101-94643099 Nill 16101-47760469 16101-80305217 12990-49364 16101-12531133 16101-12788997 16101-11586797 16101-12789025 12940-798077 16101-11526730 16101-12789011 16101-12788999 16101-72794803 12962-798079 16101-11451729 1295-2473648 16101-14723957 16101-11451723 16101-12741411 16101-51036023 16101-86825457 16101-11617387 16101-26642945 16101-43440997 16102-22787293 Nill 16101-1624577 Nill 16101-3326933 16101-49014803 16101-12257805 16101-11275683 16101-11622319 1294-7526218 16101-88453126 16101-77321511 16101-11616791 Nill 16101-11616791

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male F.Male F.Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male F.Male Male Male Male Male

1/1/1972 1/1/1945 1/1/1956 1/1/1982 1/1/1966 1/1/1976 1/1/1978 1/1/1980 1/1/1945 1/1/1965 1/1/1947 1/1/1971 1/1/1952 1/1/1963 1956 1966 1945 1955 1967 1970 1945 1945 1970 1966 1966 1960 1958 1960 1970 1966 1962 1966 1968 1940 1960 1945 1966 1960 1962 1962 1952 1963 1950 1966 1965 1940 1935 1960 1973 1966 1959 1954 1945 1942 1966 1969 1958 1959 1966 1960 1950 1945 1970 1955

cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona cheena korona Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

682 683 684

22191 22184 22166

khurshed khan arshad khan samil khan

matlab khan matlab khan alam baz

16101-12123573 16101-12137599 16101-1616787

Male Male Male

1975 1977 1977

Katti Garhi Katti Garhi Katti Garhi

Mardan Mardan Mardan

Mian Essa
S.No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Poverty Score Card No.
13789 8759 8768 8761 8762 8763 8767 08608 13653 13658 13979 13659 08759 13668 13656 13666 13850 8613 6750 13844 6768 6767 13844 13828 13835 13840 13537 13453 13830 17927 13845 13537 10786 13756 10799 10790 13358 13342 13337 13341 13374 08762 11400 11395 11377 11597 10609 06116 06325 05376 06317 06152 06629

Name of CO Member
Seizul Haq Raham Zeb Anwar khan Ikram Shah Jihan Zeb Shah Asim Khan Guldad Khan Waheed Gul Ihsan khan Suleman Shah Ajmal Khan Ihsan Ullah Rohanzeb Khitab Gul Gul Zada Sajad Ali Muhammad Aslam Khan Inayat Khan Muhammad Ayaz Wali Muhammad Zaman Khan Muhammad Riaz Wali Muhammad Taj Muhammad Wajid Ali Arsala Khan Khan Zada Insan Muhammad Mehboob Ullah Hazrat muhasmmad Amieer Nowshad Khan Zada Amir Zaman Farhad Bakht Zada Basheer Muhammad Muhammad Rafiq Bakht Muhammad Muhammad Jan Gul Zamin Khan Tawas Jehanzeb Shah Asif Ali Sultan Muhammad Batqa Rani Saleem Khan Batqa Rani Wasi Saz Khan Hadi Muhammad Zahira Bibi Akbar din Islam Khan

Parentage
Sadiq Khan Sabir khan Sher Alam Khan Ibrahim Shah Ibrahim Shah Izat Khan Saidad khan Abdul Momin Muhammad Ismail Muhammad Gul Muhammad Gul Muhammad Gul Sabir Khan muhammad ismail Roziman Khan Muhammad Ismail Toray Qeemat Gul Noor Muhammad Gul Muhammad Sidad Khan Zaman Khan Gul Muhammad Gul Muhammad Muhammad Aslam Madad Khan Sharif Ullah Ahmad Said Rehman Saleh Muhammad Raheem Gul Sharif ullah Muhammad Zaman Ghulam Muhammad Shreen Zada Ashraf udin Muhammad Sadiq Muhammad Sadiq Shereen Khan Mansoor Khan Gulab Din Ibrahim Shah Juma Khan Subhan Din Sher Ahmad Faiz Talab Dawa Khan Shereen Naimat Khan Ahmad Awal Shah Khaista Din Abdur Razaq

CNIC No
16102-44170459 16102-4312180-3 16102-9509903-9 16102-3122898-5 16102-3028848-5 16102-8202457-5 16102-5605830-9 16102-83366785 16102-83763971 16102-39796569 12974534877-7 16102-97154235 16102-431218033 16102-9937344-9 16102-7256677-7 16102-0215579-3 16102-84234663 16102-2273063 16102-92067635 16102-3184866-7 16102-79215967 16102-5828515 16102-31848667 16102-11021615 16102-29983057 16102-03810209 16102-87873451 16102-87873451 16101-41858073 16102-4170068-9 16102-5759826-5 16102-8787345-1 16102-02728873 16102-2289496-3 12993261827 16102-2282189-1 15701-28076657 16102-13649325 16101-71546053 16102-73578677 16102-22996705 16102-30288485 16102-71379689 16102-08466339 16102-84439825 16102-64240725 16102-79344814 16102-36614895 Nill 16102-63413915 16102-937559786 12965146081 16102-64388505

Gender
Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Female Male Male

Date of Birth Village
Janga Janga Janga Janga Janga Janga Janga Umerabad Janga Janga Janga Janga Janga Janga Janga Janga Janga Umerabad Umerabad Umerabad Umerabad Umerabad Umerabad Umerabad Janga Janga janga janga Janga Janga Janga Janga Janga Janga Janga Janga Janga Janga Janga Janga janga janga Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah

Region
Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

Janga

Janga Janga Janga Janga Janga Janga Janga

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

11572 11540 06127 06312 05398 06338 8976 11405 11339 11407 16177 06323 05373 05391 11546 16125 08322 16158 05379 06314 11393 06123 05385 06310 06128 11542 11610 33490 06148 06122 05386 06141 05404 11551 06117 06155 06120 11394 11382 11393 05401 06677 16156 16180 16776 14030 14028 11402 11400 14428 11406 11410 11401 11396 06317 11617 11609 5407 11612 5380 5390 13509 13758 13785

Jamshaid Sawab Khan Noor Jahan Zahid Anwar Akmal Wali Muhammad Muhammad Iqbal Said Rasool Tufail Ghulam Rasool Noor Muhammad Pardol Nazeer Muhammad Wazeer Muhammad Muhammad Rasool Khan Gul Ahmad Mehmood Khan Ameer Bader Hussain Khan Awal Khan Hazrat Umer Din Umer Said Gul Muhammad Muhammad Shah Sultan Muhammad said Abrar Ajmal Khan Bakht Haram Abdul Azim Juma Gul Dawood Shah Bashir Muhammad Gul Shehzad Anwar Shah Muhammad Kamal Abdul Hakim Nazeer Muhammad Painda Mand Hazrat Hussain Halima Bibi Ghulam Said Tor Gul Zahir Shah Juma Gul Jawaharai Bibi Gul Sheen Bibi Noor Jahan Feroz Khan Muhammad Ghani Baroz Khan Janat Bibi Muhammad Zameen Gul Zameen Zahira Bibi Muhammad Rehman Amoor Raza Abdul Karim Bakht Zaman Yousaf Khan Muhammad Saleem Ibrahim Gul Zaman Zarghon Shah

Radad Gul Kamran Saifoor Hazrat Ghani Ghulam Sarwar Gul Rehman Aslam Khan Jalah Ud Din Muhammad Ismail Jalah Ud Din Muhammad Khan Akbar Khan Ghulam Muhammad Hakim Khan Said Shereen Gul Habib Nazif Gul Bader Shah Baz Khan Kamran Nazdin Khta Din Raheem Gul Heart Gul Kan Shah Muhammad Afzal Momin Khan Mian Ul Khan Luqman Abdul Hakim Umer Gul Zinoor Shah Hakim Khan Diyar Gul Shereen Lal Badshah Abdur Rehman Hakim Khan Taza Gul Nazer Din Ghulam Ghafar Akbar Said Qasim Naeem Shah Muhammad Yousaf Muhammad Shaheen Khaista Muhammad Sher Muhammad Juma Khan Ismail Juma Khan Karim Ullah Israr Din Israr Din Awal Shah Sher Ali Noor Azam Hakim Khan Momin Shehbaz Khan Noor Gul Ashraf Khan Zareef Yaseen Shah

16102-14288069 16102-003946629 16102-56768888 92301-08421723 16102-21976280 16102-22926405 1610244993585 16102-39858361 17301-35908128 Nill 16102-11784929 16102-89493681 16102-27850259 12989713053 12968660778 16102-21838903 16102-31280345 16102-46696975 12989706965 16102-80173641 16102-82975369 16102-22705653 12993392418 12992218250 16102-222696781 16102-696335 12975381165 12993357407 16102-08481916 16102-54891993 Nill 16102-22704797 12985233431 16102-98330198 12980937128 16101-722849530 16101-0214438875 12986233431 16102-7334198830 16102-829753690 16102-2169394 16102-01781121 16102-57333851 16102-38343488 16102-22864411 16102-47461444 15401-28478198 16102-86659778 16102-71379689 16102-62194899 16102-44740947 15402-21174482 16102-222971761 16102-56810125 1610293759786 16102-2171942941 16102-32371351 16102-22975393 16102-06685607 16102-23038399 16102-11784929 16102-677342011 16102-54846427 16102-22956695

Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Female Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Kalo Shah Janga Janga Janga

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

13764 13759 13781 13930 13972 13687 13692 10420 13689 13694 14002 13754 13705 13965 13698 13930 13687 13972 13650 13681 5662 13684 13691 13705 13249 09322 06428 09426 09447 063371 09473 09329 09312 09458 09306 09303 09308 09321 09467 09466 09464 09460 09459 09465 08933 06366 09304 06373 10420 13332 13334 13794 13797 13756 10778 10718 10796 10793 10781 10800 10779 10794 10828 10784

Sher Zada Abdul Wali Khan Khursheed Fakhr Ud din Jamshaid Maimat Gul Khan Bahadur Zarif khan Subahan Ullah Sultan Muhammad Awal Jan Abdul Wahid Sultan Zarin Aslam Khan Rafiullah Fakhrudin Naimat Gul Jimshaid Muhammad Zada Ali Gul Sakina Fateh Khan Muhammad Zareef Sultan Zareen Muhammad Subhan Saad Ullah Taj Muhammad Zakeer Ullah Behram Khan Jamshaid Muhammad Rehman Ali Rehman Bakht Rawan SherAli Muhammad Yousaf Nisar Ahmad Nadir Umar Khan Taj Bar Khan Fazal Rehman Qaisar Khan Saif Ur Rehman Aslam Khan Sher Muhammad Gultaj Gul Muhammad Jafar Khan Hazrat Khan Zarif Khan Abdul Rasheed Taza gul Ayat Khat Akhtar Zamin Farhad Ali Said Ghulam Muhammad Sher Zaman Hayat Khan Kachkol Khan Zahir Zada Hazrat Ghulam Yousuf Raza Khan Gul Muhammad

Sher Dil Shamshi Khan Sumeen Shah Noor Khan Noor Gul Akhter Gul Aitebar Khan Mashal Khan Samander Purdil Syed Jan Shereen Khan Abdullah Said Amir Khan Azeem Ullah Noor khan Akhter Gul Noor gul Said jan Zareef Mir Alam Said faqeer Muhammad Khan Abdullah Said Amir Abdullah Gul Muhammad Abdul Jali Faqeer Khan Ajab Khan Ziarat Khan Toti Rehman Sultan Meerawas Pati Khan Sarfaraz Toti Rehman Sher Said Azam Waheed Gul Bacha Rehman Meerwais Khan Shah Tamaz Umer Zada Muhammad Anwar Toti Rehman Momin Abdullah Mashal Khan Abdul hamid Mira Jan inayat ullah Khan Abdul Wadud Gul Muhammad Noor Ghulam Amir Ullah Shereen Zada Bahadar Khan Muhammad Akbar Shereen Zada Noor Ghulam Bahadur Khan Aitebar Khan Gul Rehman

16101-60802835 15601-10069027 12993238103 16102-670246029 16102-20620881 16102-22588701 16102-11588374 16102-49508083 16102-93282293 16102-22890197 16102-89554237 16102-42493131 16102-88178625 16102-22588289 16102-2259559943 16102-8024602-9 16102-2258870-1 16102-206288-1 16102-2258866-1 16102-3161496-3 16102-2205492-4 1570112384345 16102-46704935 16102-88178625 16102-22590569 16102-09461569 16102-50777243 16102-03168821 16102-22872273 16102-80495927 16102-22828169 15701-12269687 16102-227210439 16102-5183991 16102-22872735 16102-83711465 15701-12045769 16102-75010667 16102-50888951 16102-22828179 16102-66814883 16102-98600657 16102-23038453 16102-73308585 16102-15065434 16102-22720825 15701-12045711 16102-23021089 16102-44056119 16102-519551403 16102-23118451 16102-84455455 16102-34997985 16102-22894963 16102-58770593 16102-20581835 12988261824 16102-22821759 129-027100300 16102-09797313 16102-58422439 16102-47967943 16102-86681397 16102-42471621

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Janga janga janga Janga Janga Janga Janga janga Janga Janga Janga Janga Janga janga janga janga janga janga janga janga janga janga janga janga janga Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda Salo Banda janga janga janga janga janga janga Umerabad Janga Umerabad Janga Umerabad Janga Umerabad Janga Umerabad Janga Umerabad Janga Umerabad Janga Janga Janga Umarabad Janga

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

10775 10783 08602 13670 10793 8602 8519 6728 6733 8573 8589 8564 6957 5549 6685 8524 5511 10677 5623 5563 6951 6933 10641 6729 8605 6727 6938 10684 10638 8601 6722 6956 6722 6704 8548 8582 10499 13292 6641 13296 13310 5589 8512 13316 8483 5680 6668 5685 6634 8515 5693 5683 13314 6633 6916 6645 6658 6921 6644 13312 6666 5603 6919 13304

Umer zada Siraj Ul Haq Gul Muhammad Muhammad ismail Hayat khan gul mohammad Akhter munir dost mohammad kareem dad mohammad jalt khan imtiaz ali noor wali barkat shah ibrar hussain mohsankhan akhater ali abdul kabeer rahmut ullah kareem ullah khan sher zaman zard ali khan zardad khan mohammad qasim irfan fazaullah mohammad zahir sirtag khan tahir mohammad rahimani gul meher gul razam shah habib rehman yaqboob khan essa khan ishrif khan liqat ali khan jamial umer wahid haneef ulah khalid mohammad sayed jamal shah guncha gul salah uddin sherdad umer farooq basher gul akbar ali mohammad gul mohammad akram mohammad akram nazeer gul mohammad jan khaliq dad shaib gul munir hussain zahid ulhaq muslim khan abduljalil hazrat said said ali shah mohammad hussain waris khan khan ullah mohammad yaseen

Shereen zada Sami Ul Haq Miraj Dar Khan muhammad yaqoob Bahader Khan mir dar khan jamrooz khan syed mohammad abas khan amir dost khan sameer gul reham dad awal shah sadager smandar khan essa khan abul shameem saeed ullah fazal khaliq mir alam reheem dad adam khan mir alam aman ullah islam khan hawas khan khaliq dad gulam akbar qader gul zamer gul naem shah gul dad hukam khan mian khan arab khan fatah khan nawab gul kareem talib ulah amien ullah habib sharif sahib gul gulab din guldad mushooq haneef gul fazer gul shad gul awal shah panda mohammad panda gul faz mohammad gul dad khasita gul rahmani gul habib ulhaq zade gul mohammad said umer habib shrif amin gul hazrat ali arshullah zarbaz khan

16102-23001691 16102-35262237 16102-12402003 16102-5726137-7 16102-2282175-9 1612-1240700-3 16102-2326800-7 16102-1729103-9 16102-3272102-5 16102-8290989-5 16102-0055236-5 16102-0347421-3 16102-8160353-7 16102-5107240-5 16102-9742444-7 16102-2989878-9 16102-0295986-1 16102-92558039 16102-7561131-7 16102-1524861-3 16102-6748349-7 16102-9370007-7 16102-5761450-5 16102-2303436-1 16102-5535867-5 16102-2297339-7 16102-31477488-1 16102-4549223-3 16102-5208072-1 16102-0641290-5 16102-5606058-1 16102-1457329-9 16102-2259016-5 129-3326198-9 16102-1383445-3 16102-4172892-5 16102-2282444-9 16102-2261217-5 16102-6765641-5 16102-8524076-9 16102-1873535-7 16102-1662394-1 16102-2261650-5 16102-5339080-5 16102-2269682-9 16102-0908348-9 16102-5805102-1 16102-2267683-5 16102-2289568-7 15302-0900836-1 16102-4133558-3 16102-9765158-9 16102-2289503-1 16102-2267266-1 16102-7148144-9 16102-2289512-3 16102-2261896-3 16102-1388689-3 16102-5055798-7 129-6520624-5 16102-9706546-9 16102-2268052-1 16102-7313993-3 16102-2261822-7

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Umarabad Janga Umarabad Janga Janga Janga Janga Dagi Dagi Dagi Dagi Dagi Dagi Dagi Dagi Dagi Dagi Dagi Dagi Dagi Dagi Dagi 2 Dagi 2 Dagi 2 Dagi 2 Dagi 2 Dagi 2 Dagi 2 Dagi 2 Dagi 2 Dagi 2 Dagi 2 Dagi 2 Dagi 2 Dagi 2 Dagi 2 Dagi 2 Dagi 2 Dagi 2 Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

13311 6712 6631 5600 5591 5590 6710 5684 5692 5547 6913 13274 5690 5681 6638 6669 5546 13319 13298 6310 6123 5385 11405 33490 6128 6319 11610 11542 11339 6326 5386 6141 16148 33474 11428 11604 5404 11551 6117 33457 11348 11602 11603 6120 6145 11617 33475 33487 33488 11595 11378 33473 5380 5407 11416 11612 11401 11609 11608 5373 5390 6115 6323 16177

said rehem meer alam khan hussan gul qeemat sahib gul khana din fazal gul mohahmmad shad inayat ur rehman zakir hussain naseer gul zahid shah sher mohammad khan nadir ismail rehman wali rehman dul bhader muzamil shah shah khlid gul mohammad umer din umersaid said rasool ajmal khan mohammad shah jangher said ibrar sultan mohammad mohammad tufal zarawar khan juma gul dawood shah sultan khan wali khan mohammad ghani hakam khan basher mohammad gul shahzada anwar shah monasib khan meer ahmad khan wahid gul said ullah khan abdul hakeem mohammad kamal mohammad rahman habib ur ahman salih khan dalawar khan mogambar khan nasrullah amin khan yousaf shah abdul hakeem baroz khan bakht zaman khan mohammad zaman amir raza wali mohammad nazeer mohammad mohammad saleem amir zada farioodan khan noor mohammad

gul rehem tanab gul rahmani gul jumma gul pardes ghazo din qader gul amier ahmad mohammad rafeeq rahmat wali noor khani gul nadir khan amir mohammad gul shah gul rehman gul rehman sodhger habib shrif sodhger kharat gul khasta reheem gul jalil uddin mijad ullah khan khan shah akbar khan momin khan mohammad afzal mohammad ismail tajbar khan umer gul zarawar shah wali khan khadi khan ismail sherullah khan hakem khan qageer gul shereen siyasat khan sher zamen sawab gul abdullah abdur rahman lal badcha sher ali abdurehman sultan haroon khan faiz talib khan fazalhameed dilawar khan shahbaz hakeem juma khan momin khan issaruddin noor azam ahmad khan gulam mohammad noor gul mohammad amin akbar khan mohammad jan

16102-2302805-9 16102-2261978-5 16102-8915847-1 129-6056430-3 16102-9611299-5 Nill 16102-2991001-5 16102-9906664-9 16102-7740364-9 16102-3719970-1 16102-2277346-1 16102-0521937-9 16102-2316175-7 Nill 16102-2267305-3 16102-8835014-1 129-5728789-1 16102-7557832-1 16102-4223237-5 129-9221885-0 16102-2270515-3 129-9339241-8 16102-3985836-1 129-9339746-7 16102-2269578-1 Nill 129-7538116-5 16102-2269633-5 17301-3590812-5 15307-6751438-3 Nill 16102-2270479-7 16102-2286446-9 Nill 161026236687-7 16102-9709657-1 129-8523343-1 16102-9833018-9 129-8093712-8 16102-2035861-5 16102-2287824-5 16102-2278064-5 Nill 16102-1443887-5 16101-7228495-3 16102-1719429-1 16102-0879340-1 15307-7703315-9 15302-0873291-3 16102-4627134-3 16102-6219489-9 16102-1006516-7 16102-2303839-9 16102-2297539-3 16102-4474094-7 16102-0666560-7 161022297176-1 16102-3237135-1 Nill 16102-2285025-9 16102-1178492-9 16102-31077226-1 161021-2270368-9 16102-8949368-1

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Kaol shah Kaol shah Kaol shah Kaol shah Kaol shah Kaol shah Kaol shah Kaol shah Kaol shah Kaol shah Kaol shah Kaol shah Kaol shah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373

11417 11392 33491 6124 5391 11598 16175 16185 11396 11546 5379 6150 6147 6322 6320 6314 11568 11588 11374 16158 11606 11607 11381 5403 6321 6325 6675 5376 6116 33456 11418 33464 11554 11429 11597 10170 16173 6334 6152 5394 6118 11540 11562 11593 11605 11379 11572 11591 33493 6312 6333 11587 11385 11400 11412 33483 11395 5400 6677 11590 6153 11346 11394

tahir ullah doost mohammad saeed ullah hukam shah wazir mohammad fazal subhan gul ahmad taj mohammad gul zameen mohammad rasool khan hussain khan tariq saleem saeed zada mahmood khan deyar khan abdul jaleel awal khan abdullah idrees amier bahdar musafar khan hussain gul ihsanullah mohammad hussain ajub khan saz khan mohain shah hadi mohammad younas tariq shah fearoz khan bakht zada dost mohammad abdul majeed saleem khan qajer gul fajeer gul gul sheran akram uddin said gahfar basam khan rozi khan sawab khan zarait gul gul bahadar fazal gul mohammad ismail jamshed khan wahid gul ikramullah zahid anwar lal sheran sajed bacha rahim khan asif khan sultan mahmood mohammad ayaz abdulmateen mohammad tayab gulam syed bahadar khan Noor farwaz khan nazeer mohammad

zar mohammad usman uddin mijad ullah namit shah hakem khan fazal azim gul habib sher mohammad israruddin said sheran sahbaz faqier lal zada nazeef khan mahmood khan rahit khan kamran khan hamieed ullah fazal hameed ghulam sawab gul sawab gul fazal hameed musafer mahmood khan niamat khan awal shah ahmad sheran shrif shah juma khan sheran zada khushal khan ahmed said faiz talib khan panda gul panda gul said sheran khata din abdul jabar abdur raziq faqir khan haji kamran zarbaz khan mohabat khan wahid gul fazal hamied dad gul sawab gul Aadi khan hazrat ghani gul sheran amir raza ahmad khan juma khan subhan din gul roz subhan din mohammad zahir akbar syed umer khan bharam safur rahman hakeem khan

16102-2120574-7 Nill 16102-4690660-1 16102-2980388-7 129-8971305-3 16102-9992858-3 16102-2183890-3 129-4634771-6 16102-5681012-5 129-6866077-8 129-8970696-5 16102-3376776-3 129-9303166-0 16102-3128034-5 Nill 16102-8241649-7 16102-8017364-1 Nill 16102-2297710-7 16102-4669697-5 16102-2299702-3 16102-2299704-1 129-8752416-7 16102-2285120-5 Nill Nill 16102-0318147-5 16102-6341391-5 16102-3661489-5 16102-0325691-7 161022308713-9 15307-5323410-5 16102-3559157-1 16102-2270443-1 16102-6424072-5 Nill 129-4438940-1 16102-8915194-9 129-6514608-1 16102-2273411-5 16102-6438850-5 16102-2269580-3 16102-00394662-9 129-9324316-7 129-8970660-7 16102-3469888-5 16102-8031538-3 16102-1428806-9 129-8920728-5 16102-7101193-5 42301-0848172-3 16102-4951910-9 Nill 16102-6086792-9 16102-7137968-9 16102-0846538-9 16102-2272143-7 16102-0846633-9 16102-2434045-9 16102-0178712-1 16102-2269658-5 16102-6917215-0 Nill 129-8623343-1

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Kaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437

11403 6328 6129 6151 11382 11393 16176 33484 11613 16156 16180 13406 6522 841 833 9143 13660 9212 9222 6530 8631 11508 13717 13654 6785 8643 6548 13631 6796 6501 6567 13649 13635 8658 6752 6569 13652 6576 13648 6395 6807 9231 13640 6570 8644 6782 6800 8670 6518 13650 13646 6591 8503 6737 6393 5252 6746 6578 8682 13249 13213 11526 6592 6590

nake mohammad zafar khan mohammad din fayad painda mohammad khan hazrat juma gul ahmad nawaz habib ullah khan toor gul zahir shah naserab shah khitab gul ashrif khan hameed ullah gahfoor mohammad zada hazrat yousaf fazal wahib maqbool hussain akbar ali khan rasool khan shaukat ali gul zada khasti rehman mohammad naveed abad khan islam gul faroz khan amin ullah khan sayed habib khan naranja sargen shah amjid ali akram khan noor rehman tor lali khan saifurrahman noor rehman kamal din umer mohammad mohammad umer sadaq shah mukamal shah zahir shah naik mohammad taj mohammad khan sajid ali bakht rawan mohammad zada mohammad zaman sahib ullah hazrat hussain gul baseer syed reham gul zareen pir mohammad khanzab ghani mula mohammad subhan jahnandad nak khan habib ullah umair sadiq

usmanuddin shah noor qader din noor ullah taza gul nazar din mohammadyousaf gul roz gul amin qasam naeem shah anwar shah qalub gul raheem khan haji khan akhbar roze mohammad fazal azim mohammad noor mohammad mudat khan main gul noor mohammad mutabar khan hussain gul spen baba jamal khan member hussain gul rahmat ullah gul faqar khan khan bhader ezat shah juma khan yousaf khan abdur rehman sher mohammad abdur rahman roshan ghafar amin khan bakhtawar khan mehran shah hakeem khan kamal shah amin khan amin khan juma khan sher dil said jan asar khan naymat ullah fazal ghani baydar sadiq shahmasddin bala zar mohammad ali khan said haq sayed amir wali khan sharezanan naymat ullah main dar gul

Nill 16102-5071960-5 16102-2283192-3 16102-2283192-1 16102-7334988-3 16102-8297535-9 16102-228644-1 16102-2316791-9 Nill 16102-5733385-7 16102-3834348-8 16102-2262377-3 16102-7351599-5 16102-2271910-3 16102-1952220-5 15901-9091334-5 16102-2657617-7 16102-2296044-7 16102-2299825-5 161028888807-9 16102-2310717-3 16102-3038556-1 16102-4981256-3 16102-9217793-4 16102-0120040-1 Nill 15602-8453840-9 16102-1753135-9 16102-5502190-3 16102-1931613-1 16102-2285106-3 16102-1241961-1 129-8924841-1 16102-3600206-9 16102-2250745-5 129-8653002-0 129-4351319-6 16102-3068813-5 16102-2318718-5 15303-5409364-1 16102-2254455-9 16102-2313888-5 16102-5758790-8 16102-2305846-1 Nill 16102-2260584-3 16102-6752181-1 16102-4533423-7 16102-5055127-1 16102-2258866-1 129-6216460-2 16102-1212075-9 16102-5245149-7 16102-2717753-1 16102-2006905-9 16102-3084225-5 15501-12230210-7 16102-7218423-5 16102-5041486-3 16102-2259056-9 16102-4958479-9 16102-0326382-1 16102-8234085-7 16102-4362357-7

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Khaloshah Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia

kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501

5265 6577 6498 6556 6808 13645 13151 9476 11527 6389 5361 6813 6506 13295 11464 11371 13665 5348 6748 6388 6755 8659 6483 6493 8676 8683 6349 8502 13775 13232 9389 6756 6792 5436 5255 6387 6480 6580 5258 5257 8641 13668 8723 5249 5237 5233 13747 11364 11358 10385 5229 5247 13666 13678 13706 6561 5232 5250 8628 5240 3960 9063 9048 10390

mohammad kahliq zahir shah hassan khan jehanzab nisar mohammad faraz ameer nawaz latif rehman sher zaman gul reham zahoor khan sher ali khan qasim khan bakht zada khalid khan abdur razaq imran khan habib ul hussan abdulla khan serzamin mohammad rawan khan mir sleem abdul kareem mutabar khan nazam uddin fakre alam gulam akbar rafiullah rasool khan sawar khan mohammad zada hazrat ullah akbar khan mukaram khan sad kareem sher azim khan mohammad usman mutabar shah fareed gul fazal rahman gulam akbar hetab gul mohammad murad fazal mohammad shah zada dilawar khan umer hussan afzal khan sher afzal qarish ahmad usman ghani sher zada sajjid ali saiful islam paramosh mushtaq mohammad bakht ullah jan sher ali khan zar gul amir wali khan namit ullah inam ibharahim gul zada

gul hazrat mushrif said munawar khan fazal kareem amin khan ajon saed fazal rahman sher zamen abdur raziq hazrat khan said khan said shah wazeer zada haji abdullah abdul qadar gul wali khan sher yousaf khan kash mali samthe muhabat khan mohammad kareem ahmad khan mohammad iqbal mir saleem khan sardar rehmat zar baz khan zar baz khan mohammad ajan khadam hussan namit khan shahib ullah fazal kareem sadiq ammal shah zegaro pasham gul gul harum khan mehmood mohammad ismail bakht mohammad nazar mohammadf khan zada shabir khan harat hussan zarawar zarawar fazal wahid shah zaman khan zada mohammad ismail mohammad ismail zarnosh khan ameer mohammad shah tamaz khan haista gul hazrat gul yousf khan hazrat kareem ahmad habib urrahman sheran

16102-0557977-5 129-8553005-2 16102-7352591-3 Nill 16102-2293833-5 16102-2321289-3 16102-2813554-1 16102-2299713-5 16102-7226141-1 16102-2284719-1 129-8089458-8 16102-6256641-1 16102-9539721-3 16102-4121796-7 16102-0836151-3 16102-2296289-3 16102-2332967-5 16102-2271456-7 129-9327835-0 16102-5211827-5 16101-1192864-5 16102-5671609-9 16102-6874438-3 16102-4100197-3 129-8085634-0 16102-1302131-3 16102-2320898-1 16102-9972800-7 16102-22618537 16102-0890071-9 16102-2207346-6 16102-8858672-1 16102-9094485-9 16102-2290935-7 16102-9713901-9 16102-1281122-3 16102-2279870-5 16102-5360062-3 16102-2279870-5 16102-2285010-7 16102-74499138-3 16102-9937344-9 16102-3006651-7 15307-3563580-1 Nill 16102-1832598-1 16102-3628990-5 16102-2281394-7 16102-2284090-3 16102-8542622-9 Nill 16102-7655809-5 16102-0215579-3 129-6801724-7 16102-0831340-5 16102-2261955-3 16102-4678981-1 16102-2262435-1 16102-2429710-5 Nill 16102-1350364-5 16102-2793494-8 Nill 15601-1000661-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Dundia Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan Alam khan

kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565

13328 9345 13748 13393 13105 10389 11454 9223 6626 6612 9230 9229 9226 8713 9213 9217 13744 13745 6609 835 840 8822 8952 8812 10522 13725 10542 9346 8845 8725 8846 5243 13403 13360 13332 13362 13099 11357 5231 5246 9294 5236 8818 13162 10531 838 8708 9032 13346 10387 13743 13869 844 5238 6527 9034 8953 13337 13333 13076 13407 13887 13012

bacha said mohammad ayaz khaliq dad naisar ali rasool khan sher ali khan mohammad razaq sher afzal khan mohabat shah mohammad khan ameer zaman mohammad fayez farwaiz sirtaj mohammad nazam hameed gul alf ullah ihasan ullah mohammad shrif khalid khan sherzameen azeem khan fazal satter fazal reheem akhtar gul said mohammad ghous rehman said mohammad noor ul haq fazal rahman farman ullah rahimullah awal khan gulam nazeer shafeeq ahmad abdurasheed kareem dad zahid iqbal bakht badar sher gani khan lal badchah jangeer khan hazrat hussain badcha rehman rasool khan muhd khalid muhd bilal sher alam khan chamnay wahid jan sabir khan qabil jan akbar zada bahadar hussain yousaf khan asmat u llah muhd zada muhd iqbal muhd jan taza gul fazal rashed abdullah zameen khan bakht mand

peer jan mohammad aziz elam khan ghulam sadiq sardar khan zarminosah fazal haq sher afzal khan syed shah gul faraz khan hazrat ahmad abdul milak sher afzal khan noor mohammad noor mohammad waheed gul mohammad sher meer akbar biladar gul faraz wazir khan guhulam ahmad fazal rahman jan mohammad rez gul saif ullah awas khan ahmad gul fazal haber fazal mohammad syed ullah mehmood khan abdullah katair badcha ismail addul hameed taiz talib juma gul akram khan ali khan izat khan abdurehman kachkool khan muhd raheem jafar khan ahmad khan muhd zareen yousaf jamrooz said akbar randai randali jan zamin khan muhd saeed gul hameed khan takher u llah muhd ameer muhd ali khan sheren khan meer ajan sarfaraz raheem u llah muhd jan muhd ali

16102-2285352-1 16102-7006390-1 16102-9004585-9 161022300265-5 16102-7107188-1 17101-0385479-1 16102-9865497-1 16102-2296115-7 16102-6499614-5 16102-7141441-5 16102-5204629-1 16102-7804991-9 129-045455-0 Nill 129-688146-9 16102-2296302-7 129-876886-5 16102-2270513-5 129-919577-4 16102-9053212-3 16102-2267541-1 Nill 16102-4858121-5 16102-8315102-1 16102-0618133-5 16102-2317467-9 129-9339239-9 16102-5571261-9 16102-5571261-9 16102-1099184-9 16102-4734053-7 Nill 129-5728952-9 16102-2318449-1 16102-8568940-9 16102-5195140-3 16102-0692808-7 16102-2951552-1 Nill 16102-228309-9 16102-2311102-3 16102-5165534-7 15307-9055916-3 16102-2295861-9 16102-5867943-1 16102-2261787-1 129-7240413-8 16102-3745772-7 15602-8274832-5 16102-2326577-9 16102-2558471-3 16102-4262353-1 16102-8517284-7 16102-2288984-7 15302-1008362-1 16102-8708594-3 129-5262735-3 Nill 16102-7154605-3 16102-2311845-1 16102-9947226-5 16102-22775118-9 16102-2085291-5 15307-4561537-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam

khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan

kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629

13883 9030 6565 6520 9220 13877 13862 13897 13396 13352 13405 13096 13100 13110 11490 9352 13875 13882 13881 5331 8742 8615 10512 10737 5206 5202 5419 10392 5212 10771 13734 10408 9183 9152 13730 10393 8971 5194 8970 6110 9182 9167 9059 9160 9163 11952 9338 9199 5196 8609 8910 11446 11426 8916 8608 8912 5222 9201 5434 17949 11443 11447 5417 8961

badar sher aleef gul gohar ali fareed khan muhd afzal muhd shah zeb delaram khan iftikhar ali saif u den sultan khan anwar shah imran shah jafar khan deldar muhd qadeem adam khan fazl rehman farweez khan shah nawaz khan safeed badchah sana u llah gul umar shah zamin khan gul mohammad wahid zaman samen khan rozi khan wakil zada gohar jan bakht zamin zakir ullah hakim khan mukamel jaan muhammad wali mohammad lal zada aziz ul haq badshah syed mohammad shoukat ali abdul azeem akbar sher mohammad zuib fazli rehman hamsah gul sultan zeb said zaman janat gul gul mohammad abdullah shah fazal rehman khasita khan yousaf said mohammad jan waheed gul fazal milak syed akbar shah fazli hadi inayat ullah zarawar khan javed khan bacha khan aziz urehman khan bahdar

muhd rasheed meer muhd fazal raheem mahmood sher afzal muhd saeed neqeb u llah gulam rasheed rahman u den muhd kareem azeem shah akbar noor juma gul anwar shere dil hadi khan fazli wahid fazal saeed nazeer khan aman gul ikrm u llah gul rehman saifoor rehman noor mohammad toti rehman qadrei hazratullah khan zada hastam khan shah meer khan abdul qader meera khan laachi khan shekh mohammad yousaf khan khan zada sher mohammad gul mohammad khan jan mohammad ahmad ghani hairullah sher nawab jahanzeeb dilaman khan juma khan yasodin tute zaman hazrat gul zarbaz khan faqir shah azmat khan shadal yaqoob abdul milak waheed gul gul raheem kachkol fazli subhan mifal khan momin khan mohammad zabair taj bar khan sardar abudal aziz

16102-4416556-3 10742-145924 16102-3775251-3 16102-2267593-7 16102-2940398-3 16102-7890840-5 12908098637-8 16102-8552257-5 15701-0766811-9 16102-3610588-7 16102-2267563-7 16102-2286252-5 16102-4163214-7 16102-2213475-1 16102-6958519-3 16102-7316215-5 16102-0905144-9 129-7614012-2 16102-1439540-5 16102-2217375-5 16102-2327091-9 1076-04188430-0 15302-0871083-9 16102-4135470-5 129-4631612-8 16102-0305453-9 16102-2284990-1 16102-7003732-5 129-8840060-9 16102-2295650-7 16102-2382475-5 16102-3367285-9 Nill 16102-2281095-3 16102-4078457-9 16102-7002782-5 15602-0295826-7 16102-5834895-7 16102-1622120-3 16102-9184407-5 5164-610388-3 2110-65396477-5 15602-0442963-9 16102-9578675-1 15401-9377146-1 16102-5101939-9 16102-3063801-1 16102-2597206-5 16102-3090055-5 5068-91071310-0 16102-2263298-3 16102-2327896-7 16102-6739598-5 16102-2313898-7 16102-8336678-5 16102-2827453-9 16102-2270497-7 16102-2296148-5 16102-22874507 161021481466-9 16102-7921289-1 16102-9532261-9 15601-11359821-9 16102-3965489-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Alam khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693

9207 9189 5420 9178 9177 8613 9187 13424 13419 13733 13011 17968 13537 10381 10816 9010 8929 9162 8986 9205 10387 10772 10759 9337 11444 9176 8933 9254 8930 9280 8932 5208 8962 8968 10805 13416 10412 13546 10400 13538 13527 10423 13542 10382 11421 11486 8963 5291 8973 8976 9210 8978 8924 9265 13420 10734 13374 10764 13532 10828 17318 11350 10383 5416

mohammad zaman fazli akber shah zada sartaj bader khan inayat khan pasham khan javid ali rahman uddin ghulam rasool wali mohammad khan shamsulghani khanzada karim khan abdul aziz abdul jelel ghani gul noor mohammad jamshed ali naseeb gul deedar gul gul zameer fazal wahid mohammad umer mokamal khan shadil gul yaj shah wazir mohammad khaliq abdul mahboob haq nawaz gul shad syed mohammad bahram abdul qayum zahir shah zareef khan lal zaman irfan khan mukhteir salem khan masood shh abdul wahab zahir khan mohammad salim ahmad jan wisal mohammad ahmad saeed umer malik mohammad iqbal aziz gul mohammad alam habib rahman gulbar talib khan zafar ali tawes khan fazal rehman alam zeb raza khan marwat khan dost mohammad hazrat khan noor zamin khan

hazrat mohammad muzafar khan khan mohammad bahader shadil qeemat khan lali khan ajab khan mohammad jan alam khan amir mohammad ismail sharif ullah habib khan shamsi khan abdul star akhatar gul juma khan qayum shah hazrat gul ghulam gul shah meer khan taj mohammad khan said umer shah baz khan zarif khan umer zada reham khan gul rehman abdul waood tajbar khan khusab khan zarin gulam mohammad sher mohad khan matulub khan mashal khan romail khan sher alam mursalan ashrif mughal khan aziz said akbar khan sad mohammad ghulam jan jan mohammad gul mohammad shah baali jan aslam khan hazrat gul abdul khaliq mohammad sadik dilbar chen muzafar gulab din bacha khan mehtab khan itbar khan inayat khan khalid sher ali khan mohammad gul

16102-2296211-9 15401-9312442-7 16102-1619423-5 Nill Nill 16102-9227306-3 16102-4486695-5 16102-22636991-9 129-622281520-0 16102-2325477-5 16102-5188084-3 16102-5232022-5 16102-8787345-1 16102-3933382-9 15602-0449650-5 16102-2313703-9 129-9124378-7 Nill 16102-0958350-9 16102-3380758-1 129-8914705-2 16102-2295648-1 16102-6742271-3 16102-4668132-7 16102-2265202-5 16102-4409550-7 16102-1506543-4 15401-5927264-9 15602-9784253-9 16102-3857859-1 16102-8412613-9 16102-2261687-9 129-3346466-1 16102-2260267-7 16102-2271583-9 16102-2268357-3 16102-4405611-9 15307-8090799-5 16102-2309687-9 129-7361055-6 129-8967198-3 16102-5107640-1 16102-4056701-5 16102-2327760-5 16102-7382333-1 Nill 16102-1152895-5 16102-3268265-7 15602-0363213-1 16102-4499358-5 16102-940582-9 161025692821-9 16102-4545140-9 16102-6585416-9 15602-1362401-9 16102-8573490-7 16102-2299670-5 16101-1800417-7 16102-6253546-7 16102-8668139-7 16102-3581624-2 16102-7627060-7 129-7893655-0 16102-1658453-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid Abid

khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan khan

kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757

8936 5282 5305 8928 9018 10402 10395 10802 10505 5217 5218 5430 5311 9180 9005 11471 11472 13526 11436 10415 10401 13066 9151 9168 8975 5304 5306 5310 6501 5504 5520 5649 5655 5552 5575 9235 5525 5519 1794 17944 92276 9085 9089 17933 9285 17929 6463 5527 6455 17938 17976 5505 5668 5666 5663 5651 17946 5656 5659 5654 5648 9264 9284 5526

mazullah khan ali mohammad sufaid gul akbar ahmad gul rehman mohammad zarin mohammad ihsan ramdad khan aqeel khan gulbar khan gul hadir juma khan rahim gul muzafar khan syed gulab akbar khan didan gul sher bahadar tajbar khan niqab khan sarbiland khan madaat khan wahid ur rehman saeed gul ghani rehman sher bahader ameer badshah hasan gul rehman said gulzar khan inam gul diyar khan sata gul ashraf jan hidayat ullah zafar iqbal babu jan khayat gul itebar gul bakht bai ameer hamza saeed mohammad zahoor khan ruze gul abdul khaliq sher afsar khan wale mohammad ali abass khan rohsar ali mohammad amen ropze mohammad mohammad diyar qasim mohammad israj ali alif gul awal khan gulab umer farooq kazim gul roman zubair khan syed iqbal shah aziz khan mohammad kareem

gul khan fatih mohammad mohammad faiz khan moza khan mohammad satar sultan zareen khan zada raza khan jamil abdur raziq rasham khan boda sher zamin gul sad khan fati jan mahib gul mahib gul ashraf khan roshan khan dost mohammad sher ali khan yati gul dilarman khan toor khan hakmat khan kalindar khan badshah syed gul alif khan sardar khan khayat gul saradr khan shams khan reham jan abdul jaleel abdullah khan shareef ullah raheem khan ameer samed mutabar khan rozi khan gul zareen ghaffor manjoor abdul raziq ameer samad ahmad khan akbar khan zamen khan noor mohammad dad samed bakhtiar hassan mohammad meer ali mohammad rasheed izat gul ameer izat gul ghazi shah taj mohammad khan taj mohammad khan syed mehran shah khani gul babu jan

16102-2272096-3 16102-7509189-9 16102-2309018-1 16102-6918518-5 16102-6582468-5 16102-7082848-1 16102-8216490-1 16102-1518101-5 16102-2282443-5 16102-2255798-1 16102-4030108-5 16101-8444546-1 129-1041010-8 15401-0633728-5 15303-7043386-1 16102-2265196-5 16101-1158104-3 129-7481936-2 16102-1900664-9 129-9020613-6 129-8093655-4 129-9324843-9 16102-6840211-3 16102-5278291-1 16102-6773325-1 16102-2308778-5 16102-8774928-1 Nill 15401-17012328-7 16102-8960001-9 16102-2299669-9 129-3863878-2 16102-4102922-1 16102-1542793-3 16102-5032803-3 16102-9982947-5 15602-1714947-5 16102-5448417-7 161022078214-9 16102-5238327-1 16102-2280912-7 16102-2294175-5 16102-5551474-5 15602-0487253-1 16102-8407644-3 16102-2304959-3 129-9073472-6 16102-6085549-7 16102-5073390-6 16102-4456546-3 129-7885645-9 16102-7578503-5 16102-8905582-1 129-8527796-5 16102-8906205-9 129-8869737-0 16102-0216310-9 16102-96322317-3 16102-0692565-9 16102-4450209-9 16102-5583489-5 17301-1529712-1 15401-2938664-1 15602-0520366-9

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali Abid khan kali islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821

9234 5534 9083 17939 5556 9245 9244 17972 17941 5652 5530 5667 5515 5523 5535 17934 5506 5674 5514 5537 5675 17935 5531 5509 9270 5502 13930 13932 13921 13925 13934 13941 13935 13918 13923 13909 8875 13908 13933 13915 5352 13937 10666 13350 6781 9460 9268 9292 13338 13582 13143 9466 9263 6779 9253 9465 9467 9461 13356 8880 6450 9462 13156 13364

abdullah khan azmat khan hiyadat khgan wahdat khan fazal akbar ameer khan naiz mohammad noorul amin delawar khan hazrat gul jamdad mohammad ishaq azam khan islam gul madad khan najum khan dost mohammad munaf gul gohar ali mohammad reheem aziz ullah zur mohammad fazal mula gulzar khan niazam udin khan zada fakhra din dost mohammad noor rahman taj mohanmmad mohammad faqir noor mohammad lal badshah irfan ullah shair mohammad hazrat nabi mohammad anwar fazal nabi mohammad jalal lal zaib muslim badcha sher nawaz khan khoona gul mohammad sadiq naik mohammad saif ur rahman ziyarat khan bakht ali khan hussain khan zia basher khan fazal rahman ali asghar kaki sher ali sher mohammad tajbar kahn ikram khan alam said aman ullah adam khan mohammad yousaf izat noor sakihi jan

meerdad khan badshah khan habib ur rehman gulam samed musafar bakhtawar khan habib rasool noor samed ameer samed izzat gul meer hamad yar mohammad rehman khan khayat gul badshah khan ajun khan gul ahmad hareef gul faqeer mohammad abdur rahman mahib ullah toor mohammad jamdad mumtaz khan rehmat khan lal mohammad noor khan mohammad jalal faqir mohammad momin khan mohammad jalal mohammad jalal saif ur rahman ruhul amin momin khan noshair khan umar khan noshair khan aziam khan jalat khan izat khan sarwat khan ameer gul talib jan gul zada merawas noor mohammad khan shereen hikmat khan jalal gul shereen wahed gul fazal akber syed rasool ghawar khan shah tamaz khan said azam merawas khan kachkol khan taza khan asar khan mohammad qamer muhammad kachkol khan

16102-2285121-1 16102-1292090-5 Nill 161022886657-5 16102-0958722-3 16102-4722962-7 16102-1602012-3 16102-4951396-5 16102-0300765-9 16102-2314801-5 16102-7438588-1 16102-1791010-1 129-7124843-4 16102-4203696-9 16102-6233795-7 15307-5863596-9 129-336410190-0 16102-2268022-3 Nill 16102-0690541-7 4130-47457200-5 16102-8573922-7 129-8285655-9 16102-22910972-9 16102-5221606-5 16102-0634050-3 16102-8024602-9 16102-8014307-1 16102-2281349-7 16102-5741170-9 129-8529443-6 16102-6431574-5 16102-2318798-5 16102-9971204-7 129-7984829-5 16102-2295991-1 16102-2287735-9 16102-7302184-7 Nill 16102-9808857-5 16102-2294129-3 16102-2900193-9 16101-2442921-9 15701-670657-9 16102-4899463-9 16102-9860065-7 16102-4563674-3 16102-2280768-9 Nill 161021260370-7 16102-8153786-3 16102-8153786-3 16102-2282817-9 16102-1571208-5 16102-2247437-9 16102-7330858-5 16102-5088895-1 16102-2303867-9 16102-7368317-7 Nill 161024130922-5 16102-6130481-7 16102-7046901-9 16102-2295985-5

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona islam gul korona Mian essa Mian essa Mian essa Mian essa Mian essa Mian essa Mian essa Mian essa Mian essa Mian essa Mian essa Mian essa Mian essa Mian essa Mian essa Mian essa Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870

9458 9447 9459 9470 9473 8797 8803 14017 14009 9247 8795 13811 13820 14012 14004 8809 13802 14015 13818 8783 13808 13819 17951 9115 6428 6425 9146 17963 9103 13133 17962 6413 17956 9111 9237 9131 9100 6467 6474 6475 17912 6410 6408 6423 6415 9120 9144 6407 9147

sher ali khan behram khan aslam khan habib ullah mohammad rahman noor mohammad saif rahman jafir khan haroon saleem naiz ali manzoor ahmad mohammad noor ihtasham ul haq abdul haq mohammad hassan musa khan fazal subhan gul munir khan sayed rahman subhan khan fazal ghani abdul baqi mohammad nabe mohammad raize taj mohammad gholam khan murad ali ayub khan aziz ur rehman umar khan shah nazer khan shah mohammad azeez ullah abdur rahman israr khan alamgeer ghani ullah mohammad islam said akram waseem khan ali asghar iqbal khorshad syed bacha janat gul farooq shah razwan ullah umar sameen jan

merawas khan faqeer khan merawas khan zayarat khan zayarat khan shams ur rahman habib ur rahman mera khan mohammad sharif syed umer khan hazrat yousaf bahader ihsan ul haq amir gulab sayed sharif bahader khan main lal haroon khan shakoor ali khan haji hames gul abdul ghani ghulam qadir israyel baraket shah gul mohammad syed ali sameen majeed ullah lal khan mhammad rehmen zarin khasn inzar gul muneer khan lale abdullah usman rahmat shah hazrat nabi sher ullah khan said ahmad khan akber khan habib shah panda gul ameer raza snjand umer saad ajab toora jan meer zaman

16102-5183990-1 16102-2287227-3 16102-2303845-3 129-4608619-5 16102-2282816-9 1197-126146-8 1296925423-6 16102-22293708-1 16102-2201052-7 16102-2378500-1 16102-3705645-1 129-8964990-7 16102-6716785-5 16102-4880363-9 15701-1238618-1 129-9325675-0 129-6879103-0 16102-450676-7 42101-1821429-7 16102-9941384-3 16102-5855235-1 16102-5444339-3 16102-5959353-7 16102-2297554-9 16102-5077724-3 Nill 16102-6938804-7 Nill Nill 16102-5708402-5 129-8871371-6 Nill 16102-2790133-3 16102-2206395-9 16102-9917843-3 16102-7248734-7 16102-6093253-7 16102-0494241-3 16102-7254193-9 1520-11960156-5 16102-0842486-9 16102-2275300-7 Nill 16102-9613692-9 1530-36958802-3 16102-1259697-0 129-9186003-3 15303-8006212-5 16102-8458194-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Lande cheel Zazy kale Zazy kale Zazy kale Zazy kale Zazy kale Zazy kale Zazy kale Zazy kale Zazy kale Zazy kale Zazy kale Zazy kale Zazy kale Zazy kale Zazy kale Zazy kale Zazy kale Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah Kalo shah

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

Takkar
S.No
1 2 3 4 5 6 7

Poverty Score Card No.
01693 33728 01587 00502 689 00044 00689

Name of CO Member
Saif Ur Rehman Shah Umar Anwar Khan Anwar Khan Azam Khan Jahanzeb Khan Yousaf Khan

Parentage
Majab Gul Taj Muhammad Wasil Khan Hazrat Gul Wasil Khan Khaista Khan Raza Khan

CNIC No
16102-76292461 16102-47747649 16102-94015069 16102-45373059 12964675285 16102-23281047 16102-22868815

Gender
Male Male Male Male Male Male Male

Date of Birth Village
Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar

Region
Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

2876 02652 00695 00015 3755 3941 2949 8286 3642 3881 2800 4069 2798 3958 2789 2763 3951 2963 2828 3910 2780 2761 4070 4070 4034 3928 4057 4104 3841 2860 4081 3011 3852 2759 2781 3905 3919 3877 2811 6515 3641 33724 00685 33733 33559 33727 00584 00002 03012 01498 2991 2721 2831 2720 4012 2987 3756 1285 2865 2839 2847 13354 13347 2829

dilbara Bashir Ahmad Noor Zada Sher Muhammad amir zada gul zarin amin ul haq umar gul bakht ali sher aslam muzafar shah sardar ali muhammad iqbal jafar shah shad muhammad muhammad sultan alyas khan zahir shah muhammad akbar khan said rahman sher muhammad said rahman liaqat ali gul rahman m ghani pati khan lal badshah fazal amin muhammad afzal karim umar farooq sher ali khan nawab Sana ur rahman lal rahman mukamil khan amjed ali azmat ullah noor paras nazar muhammad ajab khan Fazal Muqeem Ajmal Khan Sharbat Ali Mashali Khan Ayaz Khan Akhtar Munir Akhtar Jan Mukamil Shah Azam Khan ishtiaq ahmad siraj muhammad Qasam khan hazrat khan umar bacha riaz ahmad mir zaman lal zaman gul said sajad ali inayat ullah khan m rahman yousaf khan Noor rahman

ghani rahman Nabi Khan Gul Zada Taj Muhammad shehzada purdil khan said muhammad safdar khan hasan khan gul khan bakhtawar shah khaista gul khaista gul bakhtawar shah mutabar khan ahmad khan muhammad zarin umer shah said bacha saif ur rahman nawab khan khaista rahman muahabat khan sultan muhammad gulab khan khan m yaqoob dherani zarawar kachan muhammad zarin said amin pati khan inayat ur rahman inayat ur rahman muhammad alam zardullah zardullah zarawer khan muhammad gul bakht ali jan Fazal Qadeer Taj Muhammad Aziz Ur Rehman Ghuncha Khan Taj Muhammad Akhtar Jan Gulbaz Khan Mira Khan Zarif Khan naik muhammad ghuncha khan ramdad ajab khan said umar naik muhammad said afzal said afzal fazal karim ali haider khad mir gul muhammad khad mir muhammad samar

161022213534-2 16102-35156195 16102-76270253 16102-22934591 16102-2261099-7 16102-2276254-5 16102-226113615701-24323964-1 16102-2936199-1 16102-6242525-7 16102-2327809-7 16102-9249951-1 00129-8559455-5 16102-0148307516102-6668973-7 16102-2276063-9 16102-2276060-9 16102-2313347-9 16102-2258557-5 16102-8598873-5 16102-2270041-1 16102-2259707-3 16102-5153722-3 16102-2847891-1 16102-3947345-5 15701-6717999-3 16102-8757647-5 16102-9277020-3 16102-2319776-3 15702-2477441-7 16102-2298577-5 16102-0542418-5 15701-7573697-7 16102-9549729-5 16102-2322834-7 16102-2259622-3 16102-2259660-3 16102-2276185-9 16102-6957097-3 16102-2324048-1 16102-1725978-9 16102-63923191 16102-86994891 1295207900 16102-235899127 16102-73680923 16102-49321025 16102-23224181 16102-87963997 16102-52398163 16102-3723369-3 16102-9244003-5 16102-2266920-7 16102-2538836-3 16102-5701662-9 16102-2282522-1 16102-7477593-5 16102-9413834-3 16102-2261136-5 16102-2290649-3 16102-9976206-1 16102-8358193-3 16102-2282418-7 16102-9630237-1

female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

7/4/1982

1/1/1959 1/1/1952 1/1/1960 1/1/1940

4/27/1905 1971 15/4/1964 5/18/1905 1968 17/5/1972 1974 1/1/1973 7/3/1962 15/2/1943

1/1/1968 1970 1965 1968 10/1/1943 1979 1/1/1977 1978 1964 1973 1/1/1970 15/6/1979 1978 1/1/1966

4/3/1977 1/1/1962 1/1/1971 1/1/1967 1/1/1960 4/3/1977 1/1/1970 1/1/1976 1/1/1968 1971 1969 22/10/1968 1972 1964

gunjai Takkar Takkar Takkar gunji gunji gunji gunji gunji gunji gunji gunji gunji gunji gunji gunjai gunjai gunjai gunjai gunjai gunjai gunjai gunjai gunjai gunjai gunjai gunjai gunjai gunjai gunjai gunjai gunjai gunjai Gunjai Gunjai Gunjai Gunjai Gunjai Gunjai Gunjai Gunjai Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

2829 13342 2848 1332 2838 1334 1328 1333 13351 1323 1324 13341 13345 1276 1301 00565 00163 00165 02690 00612 00645 00039 00552 01565 00632 00015 00707 00012 00706 00019 00694 00021 00002 00583 00121 33750 33734 6515 33559 33741 2435 0000 2 3601 2897 3012 01804 00591 00644 01273 01666 01657 00669 00563 01711 00652 01653 00522 00531 00676 00681 00679 1717 2378 2372

perwiz khan hayat rahman ali haider ayub khan munir khan muhammad islam noor ul islam sajed wares khan m akbar raheem khan ghafoor khan akber khan ghulam muhammad shah nawaz Noor Hassain Sadat Khan Farooq Jan Zubair Shah Mir Alam Naseer Ud din Badshah Mir Bashir Ahmad Said Kamal Nazeer Gul Sher Muhammad Masaud Khan Farhad Ali Ayub Khan Johar Ali Behram khan Ghafoor Khan Akhat Rehman Gul Zair Khan Hakeem Khan bacha khan mia umar nazar muhammd mashali khan gulzada gulnazir akhtar khan bahadar khan mir akbar mukamil shah Nasir Muhammad Aslam Khan Saif Ullah Khan Deedar Gul Ihsan Ul Haq Adil Shah Mumtaz Khan Ihram Udin Muhammad Rafeeq Muslim Shah Hamida Murad Khan Gul Faraz Khan Waheed Gul Said Khan Alif Gul hazrat gull gulnazir pir zada

sarfaraz khan ghul muhammad nazar din fazal rahman fazal rahman fazal rahman fazal rahman fazal rahman awalmer khan said ameen shereen khan raza khan lajber khan ali muhammad abdul wadood Zawar Ud Din Madad Khan Qabil Shah Abdullah Shah Adam Khan Zawar Ud Din Muhammad Khan Musharaf Khan Ayub Gul Faqeer Gul Taj Muhammad Ameer Muhammad Ameer Muhammad Zalan Khan Akhbar Khan Wasil Khan Taj Muhammad Gul Baz Khan Wasil Khan Abdul Azeem somail khan mian asad muhammad gul ghuncha khan sahibzada ali gul gulbaz khan khuraj islam jan mera khan Gul Muhammad Zarghoon Shah Shereen Khan Inzar Gul Khan Zarif Fazal Shah Taj Muhammad Khan Zawar Din Sardar muhammad Akhtar Shah Nadir Sher Ghani Fazal Wahid Badshah Gul Gul Raheem Shehzad Gul rahmat gul bazir yar muhammad

16102-8664396-3 16102-8444548-3 16102-2290634-9 16102-2327228-9 16102-2327234-5 16102-2327235-5 16102-6567842-3 16102-2327235-7 16102-4895298-3 15302-0980451-5 16102-9675396-7 16102-0600978-1 16102-5598056-9 16102-0217051-3 16102-8407672-9 16102-15483743 16102-07051015 16102-27921711 16102-74162569 12987366909 16102-32840177 16102-48455205 16102-96645681 16102-99445385 16102-23224567 16102-22934591 16102-48623451 16102-93364569 16102-58076941 16102-75383869 16102-873211115 16102-11316645 16102-23224181 12962367284 16102-84676583 15702-9192896-7 15602-0506077-7 16102-2324048-1 1651020-3589912-7 16102-2267286-9 16102-2258858-5 16102-2322418-1 156021832551-3 16102-3953864-1 16102-8796399-7 16102-22991765 16102-22670351 16102-22937393 16102-46611615 16102-46604977 16102-303117223 16102-74572299 1610-20552611 16102-86810765 16102-22837681 16102-057658714 16102-19130685 16102-22991437 16102-22145799 16102-97023273 16102-46212321 16102-9687776-3 156028095128-3 157022487489-5

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1958 8/10/1979 1/1/1940 1/1/1963 1/1/1969 3/2/1976 6/11/1973 8/3/1978 1/6/1957 1/1/1952 1/1/1954 1/1/1954 5/10/1982 1/1/1934 1961

1/1/1969 1/4/1968

lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali lalazar kali Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

684 2472 1274 1693 666 3606 2470 581 2955 2892 2379 2403 2987 2871 2920 1279 2437 644 591 685 1293 2736 668 1280 33743 33730 33728 33753 2738 33587 3807 3814 3848 1751 1744 1752 2445 2774 1736 1700 1745 2631 2433 1618 2689 2692 2869 00096 00105 333753 00708 00593 1743 33598 2631 1735 3782 1711 2613 3650 1745 1709 1619 1292

adam khan shareefa zaiba saifurrahman nasar khan misri khan aleudin azam khan ikram khanzamin said nefra zakir hussain riaz ahmad qayum khan nik muhammad ambar gul fazal saifullah khan aslam khan ajmal klhan tajbar khan mubarak shah zulani khan muhammad ser abdulhasan abdulqayum khan shah umer sherafzal mukamil shah zarawar khan mubarak said zaina din akhon zada janbaz khan faal muhammad Mir Alam Khan Muhammad fazal subhan hazrat bilal zair ullah khan ghufran ullah waheed gul taj muhammad khan taj muhammad khan baz muhammad sher zada farhad ali Mir Afzal Iqbal Hussain Sher Afzal Farman Ali Muhammad Qasim hazrat jamal shehzad faisal waheed gul farman ali badshah saeed m rafeeq abdul samad khan noor rahman ghufran khan bacha muhammad gul haji du din saleem khan

nawab khan wasif din mir afzal majab gul khan gul mamoor khan shamali gul sher zamin cheshti gul tor gul bazer hawas gul nik muhammad lal shah haidar gul sahib gul ghulam shereen khan zarghum shah taj muhammad zyarat khan hazrat gul fazal wahid qamar ser khaleel khan gulzamin taj muhammad afzal khan hazrat gul mege niaz muhammad fazal din habib karim shehbaz hkan narway seyd kamal syed kamal Aziz Ahmad hameed ud din afzal khan gul sawab sahid gul syeda gul syed alam ahmad gul mirdos nazar muhammad Siraj Din Noor Hussain Afzal Khan Raza Khan Wazir Gul aslam khan janbar sahid gul sher dad fazal muhammad anbar shah muhammad shah gul sawab m rafeeq hameed ud din gul ameen

16102-22695837-7 16102-4786969-2 16102-3345333-4 16102-7629246-1 16102-5963710-5 129-9304516-1 16102-5078967-7 16102-6773869-9 16102-4837013-7 171015437748-9 16102-7927579-5 16102-9791963-7 16102-2282522-1 16102-2635520-3 2160-495412113-5 16102-15120591 16102-6655365-5 16102-2293739-3 16102-2267035-1 16102-8699489-1 16102-6745671-3 16102-6315360-9 16102-1045344-5 16102-1063668-7 157011179541-3 16102-4774764-9 16102-2864891-5 16102-0711874-3 16102-8723663-7 16102-7993162-9 16102-9342681-9 15702-8011655-5 16102-47039739 16102-22932329 16102-71395665 16102-54455625 1610222585573 16102-22931747 16102-50871299 16102-37731319 16102-18024427 16102-74698 16102-33366315 16102-89874425 16102-22906613 16102-28381839 16102-67633533 16102-97208535 16102-28648915 12990367320 16102-53975697 16102-46024897 16102-84836397 16102-18024427 16102-57773371 16102-14263411 16102-86810765 16102-20772785 16102-222805987 16102-37731319 16102-90773987 16102-58589305 16102-30183167

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

5/22/1905 1/1/1947 1/1/1963 1/1/1961 1/1/1988

Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar habib gul habib gul habib gul habib gul habib gul kali pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

1289 2511 2434 2452 2685 2686 2540 2679 2688 2788 2770 2971 2800 3958 3974 01598 01583 01588 01597 01596 02403 01591 01592 01584 01575 33759 00679 00533 00582 01797 01798 00680 02415 00682 00668 00598 00510 00500 02408 01763 0583 00677 19132 00520 01174 00161 17771 17773 00040 33688 33650 01620 01716 01659 00494 19132 00677 00695 00799 00499 00761 40036 2983 1309

fazal bacha bakht zada ghuncha khan khursheed jamsheed taj anbar gul nadar khan dost muhammad abid khan muhammad karim m usman muzafar shah jaffar shah gul zada Fazal Ahad Sartaj Kishwar Khan Fazal Aleem Arab khan Zakir Hussain Shams ul Ahad Bashir Manjoor Hussain Ihsan Ullah Muhammad Qasim Ashab Gul Sartaj Hamesh Gul Said Akbar Abbar Ali Gul Zada Umar Khaliq Adur Rehman Zalan Mehboob Sultan Yousuf Khan Sharif Khan Sardar Muhammad Sher Bahadur Khan Sardar Khan Alif Gul Islam Gul Bashir Ahmad Gul Muhammad Shah Rooh Ul Amin Sadiqeen Hidayat Shah Nasir Khan Irfan Islah Ud din Fazal Daider Rab Nawaz Niaz Gul Shams Ul Haq Islam Gul Nawab Khan Bakht Taj Sardar Ali Taj Muhammad Muzammil Shah badshah hilal nazima musa khan

jan bacha mirdosh khan ajab khan khwaja muhammad nazeer jan zareen m saeed tilawat shah noor muhammad said alif jan musafar chashti gul bakhtawar shah bakhtawar shah m ali Shabir Ullah Hawas Gul Lali Saif ur Rehman Lali Hawas Gul Shakir Ullah Ghulam Muhammad Hawas Gul Aman Ullah Wazir Gul Muhammad Hassan Sahib Gul Deedar Gul Gul Bar Khan Gul Bar Khan Adur Rahim Malik Munir Khan Fazal Wahad Taj muhammad Mehrab Gul Jan Khan Sultan Muhammad Gul Tehman Mehrab Gul Shehzad Gul Wazir Gul Fazal Khaliq Akhtar Shah Ghumal Ahmad Qayamt Shah Gul Muhammad Shah Bahadur Khan Muhammad Khan Sawab Khan Ghulam Haideer Ghufran Din Nazar Gul Dost Muhammad Wazir Gul Amir Nawas Khan Saeed Gul Fazal Raheem Sarwar Khan Muhammad Shah rahim shah ibrahim dilawar khan

16102-19705047 16102-80490659 16102-23197895 15702-4593671 16102-54128285 16102-23249683 16102-41329375 16102-22930849 16102-80012019 16102-2274030-9 16102-2258805-9 16102-2322834-9 16102-2327809-7 16102-0748707-5 16102-2261945-3 16102-92964937 16102-69824183 16102-77431327 16102-32088089 16102-442755061 16102-97919637 16101-66701453 16102-75264631 12988107932 16102-24358851 16102-53975697 16102-28879735 16102-60999429 16102-51644127 16102-95618165 16102-51644127 16102-13909811 16102-71542549 16102-38284473 16102-10453445 16102-94947777 16102-74723023 16102-22551487 16102-40701345 16102-71773097 129-64967331 16102-46212321 16102-86429127 16102-23267327 16102-01276285 16102-09790119 16102-25403864 16102-77962681 16102-77962681 16102-9866271 16102-94581591 16102-83697589 16102-45063377 16102-02212425 16102-27366936 16102-86421227 16102-11567252 16102-94215651 16102-24694691 16102-51149923 16102-31425549 16102-2227378-0 16102-6742498 16102-1036517-5

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male female Male

21-3-1978 1942 4/12/1964 1972 7/7/1972 1968

1/1/1945 5/5/1905 3/2/1963

pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd pati khurd gunjai gunjai gunjai gunjai gunjai gunjai Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar Takkar gunjai lalazar toor gul

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327

1308 1336 1337 1311 1307 1306 3816 33601 0 1553 0 1563 0 1689 0 1564 00 498 0 1276 0 1297 0 1295 0 1277 0 1301 0 2971 0 1396 0 1417 0 1314 00 731 00 730 00 763 00 783 00 768 00 811 00 721 0 1397 00 213 00 745 00 785 0 1306 0 1404 0 1308 0 2852 0 1509 0 3766 0 1432 0 3772 00 653 10431 0 3771 0 3779 0 2843 0 28777 0 2929 0 2389 0 2999 33618 00 496 2994 2967 000 93 547 543 2893 4023 33605 0 3010 0 3608 0 2973 0 1615

muslim khan awrang zaib alam zaib waris khan sultan ali zar gul hakam khan khursheed khan gul badshah sartaj abbar shah abdullah jan mehboob sultan ghula muhammad sher khan sabir khan anwar khan shah nawaz muhammad usman rasool khan sabzali yousaf khan faqir wazir khan gulzaman khan m. sadiq nazar muhammad m. irshad zarbustan sardar muhammad akhtar muneer rahatullah howaidad khan musa khan muhammad qayoom muslim khan habib khan shaukat ali shamroz khan said rahman muhammad nawz mukaram shah muhammad rehman jan alam salahudin niaz muhammad fazal rahim sultana sultan alam khan muslima shamsulhaq yousaf khan imradullah humyoun mukamil shah m. ismail sabz ali khursheed nisar m.haroon murad said alif jan masaud khan

mukaram khan alam zaib abdul jabbar toor gul ali gul ali gul gul khan midras khan abdul qadir hawas gul sher ali khan ayub gul taj muhammad ali muhammad amir khan rahim khan saida khan abdul wadood cheshti gul mukaram khan ahmad gul ahmad gul muhammad noor hamza khan h.zaman khan bakht noor awal khan meraan shah shahpasand gul muhammad nosherwan wazir muhammad rahman malik dilawar khan akram khan mukaram khan said khan amir muhammad naeem haroon muhammad iqbal muslim shah gulmunawar din itbar khan fazal muhammad sultan muhammad umar khan jafar khan rehman ibrahim khan abdullah dost muhammad doulat khan zardullah sirajudin itbar shah juma khan dilawar khan sardar ahmad amir gul ibrahim ibrahim abdul satar talab jan

16102-5663369-1 15702-2491901-7 15702-6073666-1 16102-3068754-5 16102-6803362-1 16102-1792179-5 16102-9824892-1 16102-5016609-1 16102-5239911-3 16102-0916428-3 16102-3016569-1 16102-7478786-1 160102-9494777-7 16102-0217051-3 16102-2329395-5 16101-3555529-9 16102-2491199-7 16102-8407672-9 1602-2322834-9 16102-6066839-3 16102-7721150-9 16102-2282096-9 10750280724 1570303238397 16102-61303843 16102-22626077 16102-49966571 16102-22742155 16102-22742155 1540232403299 16102-22896571 15702-24971583 16102-84997845 16102-1036517-5 16102-1848668-5 16102-5663369-1 16102-2662473-7 16102-2287381-9 16102-5562024-3 16102-2322492-1 16102-9211168-5 16102-2284171-3 16102-8918235-9 16102-9651771-9 16102-2283045-3 17101-0377823-9 16102-2258496-3 16102-5137486-0 16102-299156-7 16102-2413716-1 15305-4810489-0 16102-2736693-6 nil 16102-22596357 16102-038623445 16102-22122769 12992-119783 16102-29197591 16102-35549129 15602-3608873-5 16102-0428361-5 16102-3940069-3 16102-5549726-1 16102-1005543-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male female male male female male male male male male male male male male Male Male Male Male

25-6-1970 1981 1955 5/12/1905 1/1/1962 1/1/1951 1/1/1941

toor gul toor gul toor gul toor gul kali toor gul toor gul habib gul takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391

00 556 0 2708 0 2969 0 2440 000 52 33688 0 1390 0 2902 0 2935 0 2916 00 632 33736 00 633 00 44 0 2452 000 89 2476 1680 1742 3707 1541 1540 00 660 000 11 0 2968 33744 00 683 33731 1690 2406 8772 0000 9 33651 582 1402 1404 597 2924 2417 2422 000 97 10703 2933 2371 3611 1611 2939 2970 1297 2399 000 51 000 45 2957 2951 103 1730 1417 2376 2485 2467 1631 2421 697 1270

liaqat ali shah gul jamal said essa ahmad zaman irfan firdos khan ismail m.jan farhad nazir gul tajbar khan nawwb khan janbaz khan khursheed abdullah khan zahid anwar rahim khan taj muhammad jafar khan usman ghani akhtar gul amir muhammad azmatullah muhammad iqbal ziarat gul m. rafiq raza khan ikram khan yaqoob khan khaista khan m.sheer imrann m.siraj m.qayoom gul said bahadar gul miraja bibi m.zada adam khan tahir ali zainullah liat khan musa khan musa khan mir ahmad khan shahid ali sher khan asar khan usmanullah jehangeer khan amjid ali m. ayaz akhtar hussain gulab zada sabzali abda jabar zahid sherzaman rahim zeb alam khan diyar khan

inzar gul sherzada m. hussain said khan usman mumtaz khan mahmood khan mukaram khan umar muhammad habin said saidmuhamma faqir gul mirdad khan shereen khan khaistar khan khwaja muhammad bahadur lali namat khan dost muhammad gulzada khairati gul mahidin ashab gul naimatullha zardullah momin khan khan gul zainul abdin ajab khan saibaq usman gul imran khan nazar azam nazar gul ikram khan gul ikram toor gul subhanullah fasiudin sarbiland khan azamullah khan ali khan suliman khan abdurraof dost muhammad khan manjawar khan amir khan fazal wahab hazratulla raza khan fazal qadir rahmat shah iqbal hussain sahib zada ahmad gul fahim dara khan bahadur azad mir mir afzal umar khan said afzal

16102-7769591-3 15701-1179460-1 16102-2264122-1 16102-5156116-1 16102-6106402-5 16102-2986627-1 16102-8881967-1 16102-2328329-7 73947-22375-2 12987-30759-5 16102-2322456-7 15601-7369857-3 nil 16102-2328104-7 15702-4593967-1 16102-1306982-3 157029535206-6 16102--1006606-6 16102-0870670-3 129911265889 16102-3399358-9 16102-2327825-6 16102-4407799-1 16102-6847391-5 12988696090 16102-5755533-3 16102-2293691-5 129936227 16102-22626089 16102-83560554 16102-25109893 16102-8066440-5 12973544521 16102-83544675 16102-0196307 16102-18486685 16102-98873487 13969676756 12969954060 nil 16102-34365165 nil 16102-909556511 16102-23041007 16102-61463859 16102-33056845 12990216956 16102-43535655 16102-23293959 16102-23293959 16102-41495677 16102-23224617 16102-40344141 1730171931753 16102-71729753 16102-23686403 16102-77211509 16102-61348322 16102-93651617 1570294252066 16102-35415767 16102-15659453 16102-57515259 16102-42675475

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male male Male Male Male Male Male Male Male Male Male female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male female Male Male Male Male Male Male

takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

617 33646 546 2948 1277 2950 2938 1636 000 83 140 598 3992 2925 3903 2929 33690 630 1396 33729 1341 1746 2722 484 494 498 33644 127 3670 554 33622 2941 3004 707 6511 3000 000 87 3006 1614 2927 1742 2894 000 12 33748 2703 33746 33747 2898 2416 2750 1704 1413 33717 33719 2940 1744 1752 627 1802 1505 3670 89 1651 1666 1657

abdulakbar hadia bini sardar noor muhammad anwar khan shaukat ali m. yousaf hazrat rahman sardaraz fazal rehman zarshad khan qayoom khan irfan bibi mia akbar sultana noor rahim dawa khan rasool khan khalilurehman sherzada meer jamal hazrat hussain mutabar rahmanullah mehbob sultan muhammad munir wazir muhammad irfanullah zaheerullah abidudin sakina bibi sartaj gul masood khan bana begum safdar khan shakirullah m.khan benazira faqir muhammad raheem khan wazir gul farhad ali bakht muhammad shahab ali khan bahadar babraq jan ajmal khan gul sanga mehar din diyar khan mursalin asmatullah gul hamad taj malok fazal muhammad mir alam khan zardul khan rafiq ahmad shah imran irfanullah raidullah khan ihsanull haq hazratwali adilshah

ali azghar gul ahmad khan muhammad fazal saida khan miraj khan said m.jan mir rehman mehrab gul muta fazal gul akram yargul alam zebkhan safir jafar khan abdurrahim zarghoon mukaram khan m. umar zaman khan aslam khan hazrat mir sabir abdullah taj muhammad sad muhammad shazad gul amanullah sarbiland zainudin fazal subhan mairaj gul amir muhammad lal shah ghuncha khan shah zawar ishaq khan manawar khan m. umar khan naimat khan sahib gul amir muhammad khwaja muhammad shahab gul sohail khan gul may ziarat khan malik abdullah tawas khan mukaram umar din muhammad khan said muhammad tarway said kamal sar muhammad khan sardar muhammad suliman amnullah gul muhiudin m. khan khanzareef fazal shah

16102-56285517 1530028806118 16102-23224535 16102-22619651 16102-24911997 16102-90268931 16102-22611533 16102-22932455 12964967331 16102-94018461 16102-66375269 16102-13732453 4250154626462 1570331284621 16102-51374860 16102-228334411 16102-77114065 16102-60668393 16102-91111425 16102-81450159 16102-58028473 16102-2298491 16102-44971651 16102-87388337 16102-94947777 16102-29958721 16102-10285835 16102-05654225 16102-98573999 12953634225 16102-47983500 16102-53331605 16102-48623451 13947469821 16102-73682577 16102-89343873 16101-11984459 16102-78578082 16102-18013329 16102-08706707 16102-20738415 16102-93364569 16102-99031723 16102-70879899 10788319682 16102-90317386 16102-88278175 1560167257184 nil 16102-23088461 16102-77733503 16102-26472639 nil 16102-90413465 16102-22932329 16102-71395665 16102-22555977 16102-99731513 16102-90355513 16102-05654225 16102-13069823 16102-58749959 16102-46605977 16102-30317223

male female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male female male female male male male male male male male male male male male male male male male female

female

female

takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar

male

female

male

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519

4841 1674 1655 33572 3802 33596 1609 1696 1658 3798 33595 4849 3689 8772 799 794 1383 781 784 1431 93759 795 823 1488 00 777 00 216 00 778 93755 93776 93754 93784 93829 93809 93804 93757 93756 93822 93790 93782 93800 93818 93811 93801 93771 233 772 226 5631 816 776 807 1483 171 215 232 786 780 208 775 1386 1492 774 93816 777

noorulhaq khan sheralam sajad ali murad ali fazal muhammad akhtar ali hameesh gul siraj aman gul said alam munawar shah akhtar gul jamila yaqoob khan akram gul abdar khan murad khan faqirzada sultan muhammad mujahid khan hasanzeb sher wali lalzada abdulkarim fazal muhammd akbar khan amirzada nusrat sher bahdar mohammad younas ismat ullah seraja imran lal jan nomaro bibi zabibulmunoon khalid khan hamida bibi said shah farman ali masoom jan inayat urrehman zorband sherzada mehmood khan gul pari janas khan saleeman akbar khan m. akbar khan janat gul sayeed khadim shah nazir shah ghulam haidar baz muhammad noor muhammad umar zada pir fazal khakim khan zada sheram kham norooz khan sodagar naseer muhammad fazal muhammad

mama 16102-51946275 khairati 16102-5156701 hazrat muhammad 16102-32459349 sheren khan 16102-22849817 jamtola 16102-98588059 amirzada 16102-7906181 noor muhammad 16102-35681591 nazir muhammad 16102-23213187 nazar gul 16102-35880795 itbar khan Nill mir afzal khan 16102-23134919 nazar gul 16102-13227329 israr ali 16102-11210768 umar gul 16102-25109893 painda gul 16102-13672347 m. akbar 1570112163301 m. shafi 16102-882339513 khanzada 13979627289 bakht noor 16102-45951797 adam khan 16102-22976109 nosherwan 16102-22818759 muhammad azeem khan16102-57278603 shah noor khan 16102-22620985 adam khan 16102-79078267 khunidar khan 16102-85947845 dilawar khan 16102-68015767 gulzada 1610255455213 aman ullah 16102-43929957-0 namoas 129-5856523-9 abdul qayoom 16102-6038628-3 kanoor 129-5720233-9 mohammad din 129-5623716-0 gul zada 16102-4718921-5 kala jan 16102-4067729-5 mumtaz khan 16102-3600257-4 khairur rehman 16102-1682147-4 zardad khan 16102-2297490-5 mera khan 16102-2219902-2 rehmeen shah 16102-2297215-7 arsalan 16102-22944447-1 ibrahim 16102-7640481-1 muhammad zaman 129-9049432-8 sheryar 16102-2210067-2 namoas 16102-6943341-5 adam khan 16101-11932387 m. ayaz 16102-19481592 khani gul 16102-22905371 m. aslam nil zareef khan 16102-96598951 ali akbar khan 16102-36522907 painda gul 16102-55432377 sahi shah 16102-15617703 said shah 16102-80468489 dilawar khan 16102-19928849 ahmad 16102-74250655 hawaidad khan 16102-22527507 khanzada 16102-99259025 pir fazal rahim 16102-29463495 arsala khan 16102-75403329 abdul karam 16102-95980595 qayoom khan 12921233775 dilbar khan 16102-78885449 noor muhammad 16102-2262689-7 khudar khan 16102-8594784-5

male male male male male male male male male male male male female male male male male male male male male male male male male male male male male male male Female male male Female Female male Female male male male male male male male female male male male male male male male male male male male male male male male male male male

takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazal abad fazalabad fazalabad fazalabad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583

817 756 2686 2836 2681 2680 3704 3825 33562 33601 1377 33567 33566 3713 3706 3709 3702 2687 1363 1370 1526 4850 1520 3870 2582 2591 2592 2522 2766 3859 2769 778 3724 33740 3976 2511 4032 3922 2425 2512 2535 1533 3895 3940 3924 3943 4061 3835 299 2816 3685 3896 140 2509 2790 2495 2493 3728 153 33573 3965 4847 4042 40408

azam khan naseeb khan taj gulshah mir abad amir zaman tariq khan fazal muhammad noor rehman khursheed khan m. iqbal khan sabz ali khan m. shah bakhzada niaz ali shazad noor rahim rahmanullah m. ayaz momin khan amir khan lal badshah akbar ali khanzarin esa khan hazrat muinir karim khan abdulmatin shamala m. zaman kalsoom yasmin sardar said abad shah riasat bakht zada said khabib wazir said afzal sarbiland fazal rahim lalee fazal wahid jehanzeeb fazal mansor khan irshad ali khan gohar ali farid khan khalil rahman javid khan ali abas khan m. hayat faizurrehman said habib haista noor feroz shah taj bibi javid shah harat rehman sawab gul ghufranudin jehangir khan m.ayaz noorzada

zarif khan m. arif jemzarin sardar khan janbad sheren khan zayarat gul salehudin meherjan midras khan akhtar gul ashraf m.nazir shah talizar zayarat gul khani khan khalid khan zortalab younas abdulkarim bahadur khan ali gul habib gul lalee habibullah khan azar ajab gul abdulmani kamiludin said bakhtawr shah hazrat ghani m. akbar said zareen shah islamudin mirdost khan noor faraz khan ahmad jaan afzal khan arsala sawab gul ilyas zaidar mirajan khan zarin zardulllah saidullah shazad enayat rehman naseeb khan ajab khan m. jan muta fazal abdu majeed m. noor sher afzal sahi jan fazalikarim gulbaz khan uman gul hayatudin wazir abdulmajid shamsurrehman

16102-4784619-6 12948141549 16102-2324968-3 16102-8112979-9 16102-2328102-7 16102-1372580-9 16102-9333158-9 16102-3667403-5 16102-4758981-3 16102-5016609-1 16102-1551077-3 17101-9466892-3 17101-0379290-1 16102-0829701-9 16102-919957500-9 16102--4327318-9 16102-2323508-1 16102-9822257-5 16102-3557789-5 16102-4039823-9 16102-8410607-9 16102-2304655-1 16102-0207616-3 1294505986 16102-2315027-7 16102-2933749-4 12989036373 4240118985597 16102-2198890-4 16102-46596555 16102-94307264 16102-22000462 16102-23226695 16102-2295690-9 16102-62995648 16102-804090659 16102-6214113 12951040279 nil 156010348127 16102-22648647 16102-3292187-9 16102-29764365 16102-22585589 16102-47440691 16102-85375467 16102-85375467 16102-7945385 42201452516883 16102-67220755 16102-557700501 16102-448443393 16102-94018461 16102-61409273 16102-45068629 16102-01907360 16102-43771754 16102-34295687 16102-09258625 1295856054700 16102-44892177 12991234523 16102-72440047 16102-69442075

male male male male male male male male male male male male male male male male male male

female female female

female

male

female male male male male male male male

takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar takkar ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647

2514 1391 3874 1392 3872 3649 2588 143 3688 4087 4071 4068 8571 3967 2793 3850 2791 3669 3930 12531 2700 2528 3950 4063 33574 4004 3999 4086 4850 3971 8560 8566 3000 2724 4086 3694 3697 4032 13349 13348 2836 13350 1693 2912 694 689 1597 1584 1583 1588 1598 2403 1575 695 1592 33559 33733 33727 96 19 15 1596 2652 685

farman khan m. zaman m. siraj noorulbashar amrooz khan namdad khan abdul wahid said bacha sarwar khan sarwar khan ali zada amir ali sutan saqib shah m.ibrahim zahid ali sherzada khanbadshah said khan rahman gul amir habib roshan misal khan akbar ali alam khan noor faraz mumtaz bach gul lalbacha zahir shah ali rahman mahjabina safdar khan irshad ahmad bacha gul sahibzada amirzada said habib wali rahman bacha rehman gul shah gul rehman saif rahman nora jan behram jan yousaf khan fazl aleem manzor hussain sartaj kishwar fazalahad zaki hussain ihsanullah noorzada bashir mashali khan shaukat ali ayaz khan mir afzal khan johar ali sher mukammad araf khan bashir ahmad ajmal khan

sherafzal shah zaman sahid khan m. gul nowsher khan shehzad gul umarzada bacha said mir akbar khan zamir khan patim khan sher ali mir ali afzal shah shad muhammad sabz ali noorsher mamor khan khan muhammad hazrat gul m. habib zahir hussain norab khan amir zada yousaf khan sherbaz ajab khan fazal karim ali gul said ahmad shah umar khan jumagul ghuncha khan naik muhammad fazal karim talezar talezar noor faraz muhammd samar mohammad sarwar sardar mohammad sarwar majab gul sawab wasal khan raza khan saifurrahman hawas gul hawas gul lali shakirrullah hawas gul amanullah gulzada ghulam muhammad ghuncha khan azizurrahman taj muhammad siraj din akbar khan taj muhammad lali nabi khan taj muhammad

1560109703269 16102-46816249 12981981892 1610220265799 nil 12985023741 15203619 12956262637 16102-80553811 nil 1570111050619 1610223122933 16102-71121389 16102-22658723 16102-01327171 16102-4042962 12946285988 16102-06661319 12958451318 nil 16102-7177387 1610223197843 1720122152797 16102-15607593 16102-40739983 16102-269847289 16102-39126268 16102-65200861 16102-23046551 16102-22569989 16102-22594931 1610279976724 16102-73682577 16102-37148193 16102-47981471 16102-07968791 16102-42454307 16102-46214113 16102-59665177 16102-8934796-7 16102-8112979-7 16102-7038701-3 1602-7629246-1 16102-0463978-1 1602-8732111-5 16102-228681-5 16102-308808-9 129-8810793-2 16102-6982418-3 16102-7743132-7 16102-9296493-7 16102-9791963-7 16102-2453885-1 16102-7627025-3 16102-7526463-1 161023589915-7 129-5202790-0 161027368092-3 16102-7763353-3 161027538386-9 16102-2293459-1 16102-4275506-1 16102-3515619-5 16102-8199489-1

male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male female male male male male male male male male male male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai ganjai lalazar lalazar lalazar lalazar lalazar lalazar lalazar lalazar lalazar lalazar Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681

12 1591 1561 0 2628 4052 3967 4048 4060 3637 33746 3855 2518 2505 1481 2502 199 4104 3619 1288 3841 2677 2801 139 2761 3848 2787 2504 2501 2828 1332 1284 2810 2804 3929

mir alam shamsulahad abdurrahman parveez khan noor muhammad saqib shah amir ali akbar ali mushtaq said akbar shah noor gul sher zullah khan sher nawab khalid khan bakht zaba raza muhammad fazal amin taza khan saldare khan muhammad afzal muhabat nazeer dost muhammad syed rehman akhter muner noor muhammad bakht zada muhammad israr muhammad akbar khan ayoob khan muhammad reheem aziz khan deda gul lal zada

adam khan sabirullah gulbaz saifurrahman ahmad jan afzal shah sher ali amirzada gulbahadr s zarin hassan gul kashmala noor mohammad abdul khaliq muhammad parweez muhammad gul dherana sher zaman harad zarwar khan khachan juma said bahadar khan khasita rehman momin khan nawab khan mirzo khan bakht zada said bacha fazal rehman aqeel reheem zaror khan noor gul sher zada

129-8736690-9 16101-6670145-3 16102-5991158-3 16102-2298115-7 16102-9002276-1 16102-2265872-3 16102-2312293-3 16102-1650759-3 16102-22261110-5 16102-2295690-9 16102-8087629-7 10766-31662-4 16102-1268209-1 129-8700737-7 15601-0970016-6 16102-9114395-9 16102-9277010-3 16102-2269002-7 16102-8126285-5 16102-2319776-3 16102-2848934-5 16102-8850747-9 16102-2293754-5 Nill 16102-6390309-9 16102-4209595-3 Nill 16102-5282899-4 16102-2258557-5 16102-2327228-9 16101-8240601-1 16102-7029853-9 16102-2269981-9 16102-1990301-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker Takker

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

Madi Baba
S.No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Poverty Score Card No.
3275 4517 4343 4512 4519 4523 2364 3048 03581 03298 03533 34201 01876 01878 01119 04513 03398 33950 03516 2194 33993 33968

Name of CO Member
rahat khan nazir mohammad said zamin ayub gul m rehman jamsheed janzeb nasir mohammad Raqeeb Gul Zaver Bibi Abdul Ghani Ayaz Khan Sher Zada Bib Hawa Shamsher Gul Muslim Shah Delawar Khan Said Badshah Habib Khan M. afzal Bahadar Said Rehmat Ullah

Parentage
hakim khan noor sami khan haya noor noor gul habib ur rehman haji aziz shah ajab khan yar mula khan Sawab Gul Aftab Gul Gul Haland Yaseen Khan Shereen Sheren Khaista Gul Muhammad Nabi Ikram Khan Umer Badshah Umer Khan abdullah Azeem Shah Munawar Khan

CNIC No
16102-16183053-8 16102-23042679 16102-020735271 16102-12758097 16102-22554099 16102-23180551 16102-90663092 16102-23206631 16102-20131057 16102-58362410 1610201793551 16102-48964705 16102-69847557 1388-5462550 12949356587 16102-22600993 16102-22608267 16102-223171195 16102-41902375 16102-85564959 16102-236552843 16102-23123417

Gender
Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male

Date of Birth Village
1/1/1988 1/1/1989 1/1/1988 1/1/1989 1/1/1980 1/1/1985 1/1/1975 1/1/1990 1955 1969 1989 1988 1980 1989 1990 1977 1954 1985 1989 1/1/1965 1977 1976 chiragh din kali mian mohammad mian mohammad mian mohammad mian mohammad mian mohammad mian mohammad ceakar mughbara Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din qazi abad Chiragh Din Chiragh Din din din din din din din kali kali kali kali kali kali

Region
Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

4402 4403 952 4791 3416 33796 982 4215 975 4225 4224 33796 977 3400 927 3507 922 3411 3275 4517 4343 4512 4519 4523 2364 3048 4200 3410 1179 923 4786 3414 2027 4219 2232 2025 967 1884 966 3413 944 976 4688 2019 963 929 899 964 2339 962 2031 5149 4688 4660 4678 4668 1857 4659 34187 01884 00986 03491 01904 03439

bashir khan yasin khan abdullah bacha zada alamzeb m ayub said gul aqil bacha arsh ullah maz ullah tahir khan mohlat bibi khaista m yousif khan mahar ghani sajjad ali fez ullah amir badshah rahat khan nazir mohammad said zamin ayub gul m rehman jamsheed janzeb nasir mohammad m rasool khan zada izuhr ullah amjid ali omer khatab aqeel zarin shakil ahmad m zaman m jan amir nawaz m nisar khaista gul raliman ullah bacha rahman khaista rehman sher muhammad ajmeer shah m shah niaz ali khanzada badshah zada m nasir khan m jan said ali shah bahadar khan wajid ali ajmeer shah anas nazeerullah lalzada qayium shah shakir m.zarin Khaista Gul Shehnaz Abdullah Jan Wazir Muhammad Gul

sahib gul zamir gul khan shad m raheem zaman khan wazir muhammad omar gul ameer gul m sharif gula jan sher muhammad mumtaz gull m amir khan said ghani sartaj abdul akbar zaman khan hakim khan noor sami khan haya noor noor gul habib ur rehman haji aziz shah ajab khan yar mula khan m khan raheem gul gul ahmad matool khan mian gul bakht jamal faqeer khan abdul wahid ikram khan maskoor khan sher ali khan inzar gul habib ullah sher dil abdul rehman Sher Gul anawshah gul shan sar buland abdur rahman shahzada aziz ur rahman jawal khan qaramat shah gulab khan malang jan anwar shah zakeerullah raheenullah khan zada mian saad raheenmullah hayat khan Inzar Gul Bahadur Shah Alam Jan Akbar Naseem Gul

16102-51665263 16102-80942019 16102-22614555 16102-63889613 16102-22560183 15401-38073305 16102-69940481 16102-29484931 17101-04166161 129-68433690 16102-85145859 16102-56221140 42201-03387911 16102-52152247 16102-80959651 16102-10137213 17101-23497821 16102-78781525 16102-16183053-8 16102-23042679 16102-020735271 16102-12758097 16102-22554099 16102-23180551 16102-90663092 16102-23206631 16102-27437381 16102-09271387 16102-23142479 17101-03515601 16102-06046513 16102-70019565 16102-22985353 16102-22905589 16102-23167133 16102-22600993 16102-85939105 16102-98686295 16102-17012895 16102-22525901 17101-56181791 1610283768871 16102-2611042-7 16102-3704646 16102-852267 16102-22990629 16102-06662863 16102-228217459 17101-36783625 16102-11727675 16102-231192745 16102-80267081 1610226110427 16102-68977359 16102-35249551 16102-23142523 16102-55689175 16102-36992497 16102-69625447 16102-98686295 16102-22799045 16102-22552759 1560-206094199 16102-92436587

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1989 1/1/1985 1/1/1983 1/1/1988 1/1/1982 1/1/1970 1/1/1975 1/1/1972 1/1/1986 1/1/1960 1/1/1973 1/1/1980 1/1/1988 1/1/190 1/1/1988 1/1/1989 1/1/1988 1/1/1989 1/1/1980 1/1/1985 1/1/1975 1/1/1990

1/1/1986 1/1/1975 1/1/1990 1/1/1988 1/1/1983 1/1/1970` 1/1/1970 1/1/1961 1/1/1985 1/1/1982

1960 1981 1990 1987 1977

ceakat mughbara ceakat mughbara madi baba khas madi baba khas madi baba khas madi baba khas madi baba khas madi baba khas madi baba khas madi baba khas madi baba khas madi baba khas madi baba khas madi baba khas madi baba khas madi baba khas madi baba khas madi baba khas chiragh din kali mian mohammad mian mohammad mian mohammad mian mohammad mian mohammad mian mohammad ceakar mughbara Mada baba khas Mada baba khas Mada baba khas Mada baba khas Mada baba khas Mada baba khas Mada baba khas Mada baba khas Mada baba khas Mada baba khas Mada baba khas danao Mada baba khas Mada baba khas Mada baba khas Mada baba khas dandao dandao dandao dandao dandao dandao dandao dandao dandao qalam din kali dandao dandao dandao dandao dandao dandao dandao Serai Serai Serai Serai Serai

din din din din din din

kali kali kali kali kali kali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

00837 02050 4593 1926 994 4259 4606 4582 4607 4611 3338 2339 1960 1938 3174 3513 1064 2104 3410 2283 860 1080 3130 4425 4611 4591 329 4295 3329 1898 3175 3141 1961 1931 5019 3038 4221 34144 990 957 4231 1921 936 937 1188 3392 1188 2111 3103 2192 2212 2211 2190 03093 02311 03538 01070 02252 1257 1252 5037 1928 3947 399

Wazir Kamdar Khan yarmala khan mohammad saifullah mohammad khan janmouh yar bacha khan badar abdul ghafar qayium muhammad shah mmd jan haki khan rahat gul alam zeb shah wali khan ghulam khan pir mmd khan amir nawab muslim khan mmd hussain anwar khan liaqat ali jabbar awal khan qayyum abdul hameed said gujar khan sahim khan s.nizare shah mansooba bibi bacha khan saleem jan jameela bibi tahir muhammad rafi ullah zahir shah safia bibi m talat m israr salam khan lal baho noor rehman gul amin jameela bibi saleli bibi jameela bibi zahid ali alam khan ihsan ullah jamshid ali aman ullah khan saleem khan Zahir Shah Muhammad Idrees Muhammad Nawab Bakhtiar Gul Muhammad Fayaz saeed khan aman ullah gul rahman nisar ali fazal khaliq ghafor khan

Qadir Gul Shaheen fareed khan mohammad gul qalandar khan bacha gul parida jan parida jan raheemullah jomrooz khan niamat shah javed khan rustam khan lal gul irfan khan sadiq nadir khan noor mmd khan mehrab din haleem khan lal mmd amir nawaz khan ghulam sarwar tor mmd nooryaz khan jamroz khan sanam khan haider khan sultan s wali mohammad shah prince gul koknow m din nisar muhammad m ghufran rehman ullah sher afzal mukhatar late misla khan m nabi tor muhammad faqir khan m din hassan ali khan inayat ullah fayazullah anayatullah amir gul aslam khan dilawar khan sultan muhammad haji dilawar amir khan Mirza Khan Muhammad Ayub Haji Nawab Habib Gul Muhammad Zaman maeer shah momin khan ali rahman samandar khan m khan habib khan

15701-11729541 16102-92436587 16102-31038291 15602-227364347 15070-111680595 16102-=66117345 21107-65563491 11921-33213 16102-22742685 16161-2278583 12990-323475 17101-36783675 Nill 16102-22585845 16102-80434189 16102-88531669 16102-21858903 16102-86552097 16102-09271387 16102-52552923 16102-23134165 16102-11988147 16102-078755637 1298-5279065 16102-53670929 16101-12278583 16102+27470539 15302-244760157 15305-62546059 16102-42102103359 16102-66899546 16102-81850399 16102-29601359 16102-10320790 16102-62838043 16101-46565741 16102-26115713 16102-97896840 171102-6573145 16102-06625453 13740-584403421 16102-59955134 Nill 16102-55720257 16102-09007490 16102-61244036 16102-09007490 16102-232420313 16102-37829021 16102-17273069 16102-23150037 16102-22567723 16102-87709479 15701-112162235 16102-43181409 16102-87749037 16102-4886981 16102-22790837 16102-59021209 16102-22585683 16102-06036961 16102-54649397 16102-22771601 16102-22600921

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1967 1977 1950 1960 1965 1983 1981 1965 1970 1955 1972 1965 1975 1966 1968 1966 1966 1977 1975 1987 1982 1975 1956 1957 1982 1965

6/9/1905 5/23/1905 1/1/1985 1/1/1972 1/1/1982 1/1/1975 1/1/1971 1/1/1978 1979 1989 1979 1987 1990

Serai Serai dandao dandao dandao dandao dandao dandao dandao dandao madey baba badshah kali ghulam khan korona sanga sanga mian kali mian kali juma khan kali kashmir kali mian kali gul ahmed shah kali mian kali mian kali speena thana shah khan calony alam shah banda yakh kohi yakh kohi yakh kohi yakh kohi yakh kohi yakh kohi yakh kohi mian mohammad din mian mohammad din mian mohammad din danao danao danao danao danao danao danao danao dandao mia qaam din kale dandow m ghani kali fazal abad said arab kali said arab kali said arab kali said arab kali Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din mian mohammad din mian mohammad din mian mohammad din mian mohammad din mian mohammad din mian mohammad din

kali kali kali

kali kali kali kali kali kali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

1166 8860 04804 00890 04811 01900 02335 00882 01942 00969 1252 5037 3947 399 1166 8860 262 4339 471 33775 33780 34004 33778 398 1267 4312 00425 02343 3322 3304 1987 4260 1892 1954 325 1988 1930 964 3399 4416 4404 4411 409 4389 4383 4410 1263 3377 5177 5166 1013 1185 4666 1186 4649 1841 4651 4672 l4668 1246 2067 2054 4181 954

murad khan m hussain Mahabat Khan Aman Ullah Feroz Shah Khalida Bibi Sayed Shah Hussain Bilal Shah Niaz Muhammad Pari Bibi amin ullah gul rahman fazal khaliq ghafoor khan murad ali m hussain ali rahman sher zamin said khelim shah yousif khan ghulam khan wazir dad waris khan umar said yar mohammad khan zaib Ajmeer Khan Jamshshaid Mian mia naimat shah syed akbar shah mmd javed abdul akbar shah zeb fazle hanan mmd nawaz madad khan umer gul mmd nasir khan ghafor khan muhammad abdul wahab abdul satar perwez m khan rehman khan musawir aftabkhan umar said m fayaz imran sajid ali bakht zamen ajmal sakhib zada zan ullah niamat ullah aziz ullah nazir ullah lal zada farid khan m rahim m yousaf iqbal khan m shareef

ghulam nabi lal mohammad Muhabbat Khan Hanif Shah Rasool Shah Bakht Zada Saad Umar Shah Sarwar Shah Muhammad Khan Mukhtiar momin khan ali rahman mohammad khan habib khan ghulam nabi lal muhammad safi ullah kachkol nawab khan m amin sabaz ali khan m zareen rahim khan said ghani habib gul zamin ghani Akram Khan Mian Fazal Rehman mia manzoor shah mia dost mmd shah sultan mmd abdul rauf rahmat ghani meskeen khan rabnawaz sultan mmd sher gul aziz ulrehman habib khan bahadar khan ajab khan sahid gul sahib gul amir dost sohbat khan abdul satar hazrat shah said ghani arab jan shoaib abdul ghafoor mer zamen toor khan zada fazle haq mula jan katchay raheem ullah khan zada zar gul askar khan baktor khan sadiq badshah zameen

16102-2327143-9 16102-23134165 16102-39265541 16102-22629341 16102-22914087 1570-297557900 16102-22615721 16102-22799051 16102-22585871 16102-44803658 16102-22585683 16102-06036961 16102-227716101 16102-22600921 16102-23134165 16102-23134165 16102-22623133 16102-15771399 1612-23166417 16102-85729781 21406-25413137 15701-12266517 21406-41495319 129-54273377 16102-40830303 Nill 16102-04981583 16102-34954961 16102-33537043 16102-86653217 16102-98030189 16102-82019443 1297-8878208 15702-25131163 16102-78302029 16102-16195397 12960-553805 16102-282174549 16102-86531905 16102-09243934 16102-79689555 16102-23741239 16102-15555669 16102-85158459 Nill 16102-24026430 16102-32333733 129-54273377 16102-23175473 16102-32340823 16102-12053329 129-75554132 16102-49070789 16102-23142503 16102-87944421 16102-22630873 16102-91280649 16102-35249551 16102-23142523 16102-89740493 129-88080067 16102-78081283 16102-25338267 16102-2224835

Male Male Male Male Male Female Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1988 1989 1979 1975 1950 1953 1978 1957 1/1/1975 1/1/1986 1/1/1980 1/1/1956 1/1/1954 1/1/1982 1/1/1955 1/1/1971 1/1/1975 1/1/1989 1/1/1992 1/1/1990 1/1/1981 1/1/1986 1/1/1979 1/1/1978 1968 1989 1951 1960 1965 1979 1965 1966 1977 1987 1965 1977 1982 1/1/1990 1/1/1953 1/1/1959 1/1/1969 1/1/1965 1/1/1979 1/1/1985 1/1/1987 1/1/1989

mian mohammad din kali mian mohammad din kali Serai Serai Serai Serai Serai Serai Seri Seri Mian mohammad din kali Mian mohammad din kali Mian mohammad din kali Mian mohammad din kali Mian mohammad din kali Mian mohammad din kali Mian mohammad din kali Mian mohammad din kali Mian mohammad din kali Mian mohammad din kali Mian mohammad din kali Mian mohammad din kali Mian mohammad din kali Mian mohammad din kali Mian mohammad din kali Mian mohammad din kali Seri Seri mia kaly mia kale ghulam khan koruna shah khan koruna ghulam khan koruna ghulam khan koruna ghulam khan koruna ghulam khan koruna ghulam khan koruna badshah kali gul ahmed shah kali candagar candagar candagar candagar candagar candagar candagar tordir tordir kiker qasida dandao dandao dandao dandao dandao dandao dandao dandao dandao dandao dandao danao danao danao danao

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

4233 4230 4242 04704 02286 4666 34066 34063 1188 34059 4653 1186 1853 1851 4651 1841 1184 4260 995 04197 04198 01820 01823 01009 3274 5002 3407 3527 3291 3582 3588 49946 18908 1892 1887 4296 3442 5000 3285 2316 01005 03036 03499 04226 04218 01866 04459 03024 03082 04648 01205 04870 01074 938 1920 3369 4693 2204 4190 34156 3158 2082 2199 4188

sher alam hayat khan meer badshah Azeem Khan Haya Khan ajmal khan jahanzeb gulab zari jameela bibi bakht jamal hayatullah sahib zada bahadr khan sheeran hasan aziz rahman nimatullah qedar khan abdul akbar akheem khan Raza Khan Muhammad Tayyab Abdul Wahid Lal Muhammad Muhammad Nazir sultan bacha nasir khan m khanaf malang hasan gul janat gul taza morsaleen imran shahzaib akbar said saif allah mohammad ali aziz bashir mohammad aman bibi Badshah bibi Ihsan Ullah Yar Muhammad Tahir khan Imrozia Muhammad Rehman Nadeem Anwar Hasan Jalal Din Badshah Gul Atebar Shah Gul Rehman Gul Faraz sher zada ghazan han zalam khan m jan m yousaf karim khan m zahir mir zameen lal muhammad tawas khan misal khan

tor muhammad tor muhammad meer mohammad Lal Jan Zareef Khan toor ziarat gul toor inayatullah ziarat gul mola jan khan zada ghren mian sher kachey mola jan mear zaman abdul rauf wali rahman Noor Zada Akbar Shah Ghulam Haider Ghazi Umar Khan khan zarin haya khan m ishfaq pai gul inzar gul swab gul mira khan haya khan rehmat ghani rehmat ghani hazrat said said gul zamindar haya khan shabaz khan fazal akbar Abdul Rehman Sher Zamin Wali Muhammad Sher Muhammad Faqeer Zabdul Mateen Rasool Khan Zareen Ahmad Khan Ahmad Abdul Manan Juma Khan Gul Wali purdil khan umar baz habir khan m shah khan rasool khan' rozi mand] sultan aziz ul rehman faqir muhammad ajab khan sher muhammad

16102-38434423 16102-64729199 15602-59725761 16102-40358869 16102-23198403 16102-49071789 12982-752923 16102-39745442 16102-09007490 16102-08052956 16102-22799947 16102-23142503 16102-58747021 16102-22637425 16102-91280649 16102-22630873 16102-23161605 1601-282019443 16102-22639657 16102-73458317 16101-35666021 16102-23202419 16102-54351539 16102-22228389 16102-64649653 16102-23284991 16102-68230703 129-74170140 16102-92164151 16102-97752975 16102-79474925 16102-67473861 16102-12991463425 129-78878208 16102-66318235 16102-22905693 16102-67739157 16102-16619361 16102-22822411 129-46307693 17102-94507798 16102-97761727 16102-05992449 16102-85945859 16102-05577352 15703-67953815 16102-22769727 16102-64807157 16102-23141367 16102-3305963 16102-92670975 15703-23201839 16102-51796081 17101-131312305 16102-52667069 16102-64516343 16102-01631457 129-16102-23257279 1229-5341092700 16102-2387211 16102-53287955 16102-64570165 16102-23274297 16102-443477661

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1957 1987

1975 1977 1981 1977 1987 1966 1989 1951 1/1/1959 1/1/1984 1/1/1989 1/1/1979 1/1/1988 1/1/1990 1/1/1983 1/1/1990 1/1/1990 1/1/1985 1/1/1981 1/1/1989 1/1/1990 1/1/1970 1/1/1969 1/1/1974 1988 1990 1950 1958 1957 1987 1985 1979 1974 1955 1950 1953 1983

danao danao danao Chiragh Din Chiragh Din danao danao danao danao danao danao danao danao danao danao danao danao danao danao Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas chiragh din kali chiragh din kali chiragh din kali chiragh din kali chiragh din kali chiragh din kali chiragh din kali chiragh din kali stana gul kali stana gul kali stana gul kali parrau canagay seray Chiragh din Chiragh din Chiragh din Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din dandao dandao yakh kohi yakh kohi qalam din qalam din qalam din qalam din qalam din qalam din qalam din

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342

356 3055 3051 3053 3052 3054 3067 2102 2099 4420 2158 2085 4214 948 2028 3418 01859 01032 34130 34202 02063 03460 00865 01934 01003 03089 01814 00413 04979 04976 04980 04971 04978 3095 4157 4273 4715 34129 33851 4491 1112 1115 3022 4188 3260 3328 1174 2008 3150 2033 944 1179 2082 1166 4866 4999 04809 04828 03470 02326 02218 03506 03497 00984

amir said badshah humayun kashmala javed iqbal fazal m aman ullah ajmal khan shakir ullah iqbal musharaf khan m ibrar bakhtiyar lal zada gul zarin munir khan Syed Arif Shah Abdul Mavas Bacha Hakeem Khan Irfan Ullah Muhammada Gul Roosin Ziarat Gul Habib Khan Saleem Khan Saeed Arif Aman Ullah Sartaj Bahadur Alam Zaib Haji Baddar Khan Bakht Shama Munib Alam mir nawaz khan sabz ali usman khan hussain khan muzammil shah javed khan inayat rehman amir nawab khan mmd gul faqir mmd misal khan rehman zeb mmd israr niaz ali saz gul naiz mmd khan bahadar khaista rehman khan zada murad ali murad ghani sher bahadar suleman Ali Qadar Khan Khan Bahadur Saifur Rehman Khadim Rehmat Gul Jehanze Mian Gul Irshad Ali

ghulam haider gul raheem wahid gul ghulam sarwar kashmala sarwar khan fazal m noor m khan noor m juma khan faqir hussain said ul malok ameer khan jamroz khan bazir khan qadem khan Qayum Shah Sind Ali Sargand Hassan Shah Sohbat khan Muhammd Umair Khan Shamsher Ali Lal Gul Shah Khan Saif Ullah Muhammad Arif Momin Khan Haji Bahadur Hakeem Khan Ghani Khan Haider Khan Obaid Ullah said ahmad mohammad sheren zada khaista abdul khaliq saleem habib rehman safdar khan zareen khan awal khan sher mmd parvez gul shams umar amir khan said gul ghulam mmd sher bahadar abdul rehman raheem gul gul shareef ghulam nabi abdullah khan haya khan Adam Khan Sher Khan Noor Khan Mian Muhammad Din Taa Gul Zaman Khan Gulab Gul Nawaz

15701-112207111 10870-19206400 16102-263593237 16102-09778323 16102-43289861 16102-67210057 16102-22731393 129-56316521 16102-23291779 16102-22600871 16102-06409271 16102-91643419 16102-72601085 16102-22622179 16102-23174039 16102-37998669 16102-236552843 16102-13391577 15701-11640597 16102-11768673 16102-22778517 16102-62834735 16102-63520766 16102-22585807 16102-75722449 16102-9516749 16102-22626991 1299231879 16102-36682695 16102-12732633 16102-30335677 16102-08032290 16102-65115491 16102-22626333 16102-92874365 Nill 16102-59391273 15602-50884547 16102-22958037 16102-22558575 16102-77358277 16102-97048477 16102-025254007 16102-44347661 Nill 16102-23152101 16102-74284759 16102-57998575 16102-67446121 16102-22884407 17101-56181791 16102-23142479 16102-23271439 Nill 16102-22615515 16102-49886353 16102-2320581 16102-23054039 16102-05944807 16102-266556159 16102-31370383 16102-57571377 16102-31615565 16102-04203209

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1988 1/1/1970 1/1/1986 1/1/1990 1/1/1970 1/1/1978 1/1/1963 1/1/1959 1/1/1953 1/1/1979 1981 1954 1969 1959 1987 1980 1955 1959 1950 1970 1988 1990 1988 1965 1956 1975 1983 1976 1975 1964 1973 1976 1975 1980 1960 1977 1969 1988 1982 1990 1987 1978 1965 1987 1969 1987 1988 1965 1/1/1955 1/1/1983 1965 1977 1986 1976 1975 1988 1978 1954

baz gul kali baz gul kali baz gul kali baz gul kali baz gul kali baz gul kali baz gul kali baz gul kali baz gul kali baz gul kali baz gul kali baz gul kali baz gul kali baz gul kali baz gul kali baz gul kali Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Seri Seri Seri Seri Seri Seri Seri Seri Seri Seri Seri Seri Seri main kele mian gano kale shah khan kaloni mian kali mian kali sanga tor dir mian kali mian kali mian kali dandao mian kali ghulam khan korona mian kali miangano banda ghulam khan korona ghulam khan korona sanga kashmir kali dandao gul ahmed shah kali Chiragh din Chiragh din Seri Seri Seri Seri Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406

5006 500 4991 4989 3431 4992 49996 3583 4878 4880 3286 3597 4875 4877 3275 4504 4795 4616 3292 31513 3592 4852 3514 4755 2109 3336 1164 876 34004 1263 1167 00985 31647 2009 3154 2201 4184 2081 33781 5053 3376 398 3375 1256 963 1929 899 964 962 938 1920 957 2105 2110 2109 3176 3194 01242 01910 01909 03456 01975 00423 03442

alamgir ayub khan sakeena bibi meraj bibi rajwali taj mahal bibi musaleen satar mohammad khalid khan asad khan sayed mohammad khan lal bashah abdul qayum khan obaid ullah rahat khan nihar gul ikram khan noor khan reham gul sher wali sultana bibi mukaram khan saleem khan m khan shaukat mian ajmer zaheer khan anwar ul haq wazir zada aftab khan sher nawaz Azghar Ali awal zeb khali bahdar sher muhammad ajab khan wahib jan sher bahadar gul muammad parveen khan sherzada ameen umar said rehman inayat ullah khanzada niaz ali khan zada bacha zada m nasir khan said wali shah sher zada adnan khan m israr imran khan ajmal khan shaukat jan mohammad sabaz ali Sherzada Ghous Ur Rehman Raheem Khan Dad Sher Khan Said Alam Ayub Khan Muhammad Ali

gul khan sher afzal hazrat mir hazrat mir dilawar khan munir haya khan mera khan hakeemkhan hakeemkhan sayed khan khan zarin shah nawaz khan ghani khan hakim khan taza gul amir khan roshan amin gul khan sadiq m zareen said bacha saif ul malook qimat gul abdul sharif mian niamat shah mir hussain amir ul mehmood m zareen hazrat ghani toor gul gul Nawaz umar khan sardar ali qasal saeed mar jan bacha gul umar khan marchaki mutahir shahzada said ghani itbar jan m omer sarbiland abdur rahman shehzada aziz ur rahman qiramat shah fazal han umar baz m nabi gul rehman hakim khan afzal ghani said muhammad chaman Ameer Zaman Mian Gul Jamder Jan Khan Said Wali Yaqoob Khan Zamindar

16102-91510197 16102-22615815 16102-22209958 16102-22209794 16102-27736465 16102-2229444 16102-67473861 129-59170179 16102-21962110 16102-22067564 16102-2326973 16102-30821917 16102-5720639 16102-2372075 16102-16183053 16102-22558605 16102-7755405 16102-23154567 16102-23231389 16102-88531669 16102-10233050 16102-37977817 16102-52152247 16102-63249457 16102-53257491 16102-40379129 16102-55394279 11654-24425600 15701-12266517 16102-32333733 16102-21476799 16102-28018065 11792-108825 16102-847789 16102-11202032 129-1387110 16102-2322067-3 16102-22614665 16102-23198247 16102-44639237 16102-67527823 129-54273377 16102-76121199 16102-58998857 16102-852267 16102-22990679 16102-06667863 16102-28217459 16102-11727675 17101-31312305 16102-52662069 16102-06625453 16102-16138985 16102-99127837 16102-40379121 Nill 16102-43328777 16102-50835013 16102-61250167 16102-31954281 16102-66094187 15701-12036734 16102-63572921 16102-67739157

Male Male Female Female Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1972 1/1/1950 1/1/1940 1/1/1965 1/1/1982 1/1/1962 1/1/1970 1/1/1963 1/1/1965 1/1/1975 1/1/1980 1/1/1945 1/1/1970 1/1/1943 1/1/1987 1/1/1987 1/1/190 1/1/1987 1/1/1985 1/1/1954 1/1/1955 1/1/1951 1/1/1970 1/1/1974 1/1/1975 1/1/1989

1974

1/1/1953 1/1/1955 1/1/1957 1/1/1963 1/1/1962 1/1/1971 1/1/1975 1/1/1973 1/1/1989 1/1/1999 1/1/1991 1/1/1951 1/1/1945 1955 1963 1978 1990 1978 1979 1978

chiragh din chiragh din chiragh din chiragh din chiragh din chiragh din Chiragh din Chiragh din Chiragh din Chiragh din Chiragh din Chiragh din Chiragh din Chiragh din chiragh din kali chiragh din kali chiragh din kali chiragh din kali chiragh din kali chiragh din kali chiragh din kali chiragh din kali mada baba mada baba mohammd ghani kali miangano kali mian mohammad din kali mian mohammad din kali mian mohammad din kali mian mohammad din kali mian mohammad din kali Madi Baba Khas qalam din kali qalam din kali qalam din kali qalam din kali qalam din kali qalam din kali Mian mohamad din kali Mian mohamad din kali Mian mohamad din kali Mian mohamad din kali Mian mohamad din kali Mian mohamad din kali Danao Danao Danao Danao Danao Danao Danao Danao Danao Danao Danao qazi abad kali qazi abad kali Seri Seri Seri Seri Seri Seri Seri

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470

02045 33815 866 871 4125 4134 4334 457 1980 3386 4108 2199 2197 2360 3149 2192 1127 2139 3231 04717 04858 02320 03427 04865 03485 02260 01244 00279 00881 02333 01901 04806 04203 02039 01957 04194 06501 00983 2187 2208 2213 2189 2210 2191 3235 2191 2208 2211 2200 4621 4531 4645 00950 02216 02231 04782 04195 02251 976 3362 3368 1061 1062 01956

Aman Ullah khanbadshah muhammad hassan jan anwer khan sher afzal sher muhammad alamgir khan yousaf shah Kaber khan niazia bibi tawas khan lal mmd khurshed shad ali ihsan ullah amir khan sher gul nasir khan Zahir Gul Fayaz Ullah Sabaht Khan Fazal Qayum Wajeeha Bibi Shah Jahan Akbar Khan Munseema Ajmal Khan Khan Zaman Mian Ismail Shah Muhammad Nabi Akhtar Munir Abid Ali Kamshaid Khan Sartaj Ali Mansoor Khan Grana Bibi Gul Nawaz Khan rahmat ullah khalid khan zojana bibi amir mohammad saleem khan murtaza khan wajid ali murtaza khan khalid khan amanullah khan naqeeb khan sher muhammad said rahman afzal khan Khalid Faraz Abdul Wahid Noor Ilahi Saheem Gul Noor Muhammad sher habib khan misri khan umar badshah zakir ullah Haji Khan Said

Samiyat Khan gul badshah roedad ghulam jan yaro khan sawal faqeer muhammad hussan ameer gul faizullah mobeen ajab khan faqeer mmd gul rehman jan zareen dilawar khan habib anwar zyarat gul abdul satar Naafay Ullah Abdullah Abdul Nabi Adull Mateen Fazal Raheem Rangeen Shah Buland <ian Gul Rehman Gul Hussain Gul Azeem Shah Sahib Ul Haq syed Kamal Saraf Khan Muhammad Ghani Haji Khan Said Umar Gul Sayed Rehman Mashkoor Khan said arab haidar zaman sultan mohammad haji dilawar dilawar khan dilawar khan alam gul dilawar khan haider khan dildar khan rasool khan jan mmd sher mmd mmd lateef khan Umar Noor Muhammad Abdul Jalil Matool Khan Qadim Zargar mmd khan mujim khan lal badshah sher zada gul faraz khan Said Ghani

16102-22778469 16102-11415777 16102-22851335 16102-54413341 15402-2722269 15601-12615341 16102-96207415 12993-126364 Nill 16102-62915997 15401-65598964 16102-23274297 16102-64570165 16102-03254999 16102-40032185 16102-17273069 16102-22567593 Nill 16102-12234243 16102-34507303 12959515783 16102-98185369 16102-89604503 12954539226 16102-38907507 1570-111734229 16102-55217868 16102-23093009 16102-09135413 16102-60163099 15307-42893641 16102-23266083 16102-23267657 17301-47233293 16102-12111317 16102-61831097 16102-72453716 16102-21708175 16102-48141531 16102-33644819 16102-18497738 16102-22567635 16102-2567659 16102-05263915 16102-16325511 16102-05263915 16102-33644819 16102-22567723 16102-11228711 16102-42247615 16102-22553249 16102-22822665 16102-71969765 16102-23166513 16102-66831305 16102-66831305 16102-23018265 16102-99805889 Nill 16102-22950971 16102-82909461 16102-88630491 16102-72581979 16102-22951595

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Female Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1991 1985 1975 1980 1975 1980 1957 1943 1973 1975 1965 1966 1965 1977 1987 1977 1965 1978 1988 1983 1974 1978 1979 1990 1985 1989 1970 1957 1955 1987 1980 1948 1980 1988 1977 1989 1959 1/1/1978 1/1/1979 1/1/1971 1/1/1988 1/1/1987 1/1/1990 1/1/1964 1954 1965 1958 1980 1987 1982 1978 1957 1990 1990 1979 1948 1948 1957 1966 1977 1978 1983 1990

Seri mia qalam din kali mia qalam din kali mia qalam din kali mia qalam din kali mia qalam din kali mia qalam din kali mia qalam din kali mia qalam din kali mia qalam din kali mia qalam din kali dandao shah khan korona shah khan korona ghulam khan korona miangano kale mian kale yakh kale mian kale Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Seri Seri Seri Seri Seri Seri Seri Seri Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas said arab said arab said arab said arab said arab said arab said arab sayed arab kaly sayed arab eisa khanb kaly sayed arab kaly mia kaly mia kaly mia kaly Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas kashmir kali ghulam khan korona ghulam khan korona mian kali mian kali Chiragh Din

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534

04871 01106 034209 04577 04495 03531 03510 1930 262 4339 1179 397 467 33775 1845 33780 3048 01024 04813 00437 04823 00438 01026 00918 03500 03448 00998 03247 03452 00417 03441 01810 01237 5008 3529 4954 5004 3278 4838 4986 3275 5002 3512 3527 5007 3582 3189 3342 3336 3256 2295 1075 3094 2239 2111 2319 3164 3414 3405 1082 326 3045 397 4168

Ijaz Ali Amir Syed Muhammad Jan Dost Muhammad Sartaj Saif Ullah Khan Toti Badshah imar gul ali rahman shah zameen syed haleem shah sher bahadar mohammad jan yousaf khan am shahab ghulam khan nisar ahmad Fazal Shah Jahanzeb Nasreen Gul Faqeer Janat Gul Umar Khaliq Rehman Gul Sheran Zada Muhammad Parvez Azan Khan Muhammad Ajmal Rehman Khan Noor Ghani Inayat Ullah Jan Shah Said Umer Zada haya khan abdul wali khan m anwar khan yaqoub khan sadat khan shahzad ahmad syed alam rahat khan nasir khan nomer hayat malang behram janat gul bakht zada waheed shah mian ajmar shah hasan zaib hazrat mohammad muslim riaz sher riaz gulam nabi zahid ali mir akbar awal zeb umar khitab niaz mmd umar syed ajab khan sartaj khan sher bahadar shams hl rehman

Masal Khan Ghilam Syed Fatah Jan Muhammad Khan Gul Ahmad Gul Muhammad Gul Shah sher gul faiz ullah kachkol nawab khan taj muhammad khan mohammad shah m ameen abdul waris sabz ali khan yermola jan Hanif Khan Zareef Khan Kiramat Shah Dilawar Khan Waheed Gul Abdul Kareem Badshah Gul Dilram Khan Wali Muhammad Shah Khan Sardar khan Fazal Rehman Habib Khan Alam Jan Mian Jan Bahadur sher afzal khan sher wali khan ghani khan sardar khan sayed shah raheem gul obaid ullah hakeem khan haya khan noor rehman pai gul haya khan sawab gul safther afzal pirmoh shah mian niamat shah syed muhammad ameer mohammad nadar khan arsalan khan abdul malik amir gul noor zada umar khan mian gul habib ahmed syed ghani amin syed ahmad taj mmd mian zan

16102-21431927 16102-09870623 16102-80806569 16102-68693339 16102-02576127 12940140336 16102-15398455 129-60553805 16102-22623133 16102-57713991 16102-23166417 16102-22951465 16102-0163415-7 16102-85729761 16102-2262447-5 2140-625413137 16102-23206631 16102-2422639 16102-52717777 16102-42691020 16102-23271509 16102-23287233 16102-16900267 16102-22986707 16102-34221379 16102-221758795 16102-65126753 16102-16057555 12988699690 12993552539 16102-60868523 16102-23088787 16102-09385459 16102-06094477 16102-44365897 16102-23274181 16102-23168555 16102-66709187 16102-19063579 16102-25566787 16102-16183053 16102-23284991 16102-35718929 129-741700140 16102-4987653 16102-97752975 16102-07577643 129-78910908 16102-5133501 16102-18847296 16102-23141767 16102-22924189 16102-22944465 16102-09124997 16102-07015255 Nill 11792-108825 16102-7201956 16102-22567931 16102-22951575 16102-61039437 16102-89156551 16102-22951465 16102-73290189

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1983 1986 1957 1950 1959 1967 1987

1988 1956 1978 1990 1986 1979 1959 1969 1967 1959 1990 1957 1953 1980 1978 1978 1/1/1968 1/1/1986 1/1/1943 1/1/1978 1/1/1965 1/1/1986 1/1/1990 1/1/1960 1/1/1945 1/1/1970 1/1/1965 1/1/1975 1/1/1964

1965 1967 1966 1987 1985 1987 1965 1981 1982 1975 1987 1950 1975 1977 1975

Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din Chiragh Din mian mohammad din mian mohammad din mian mohammad din mian mohammad din mian mohammad din mian mohammad din mian mohammad din mian mohammad din mian mohammad din mian mohammad din Seri Seri Seri Seri Seri Seri Madi Baba Khas Madi Baba Khas Madi Baba Khas Seri Seri Seri Seri Seri Seri Seri Chirag din kali Chirag din kali Chirag din kali Chirag din kali Chirag din kali Chirag din kali Chirag din kali Chiragh din kali Chiragh din kali Chiragh din kali Chiragh din kali Chiragh din kali Chiragh din kali yakh kohi yakh kohi yakh kohi main kali main kali main kali main kali main kali zewar kali mian kile dandao kashmir kali mian kali ghulam khan korona ghulam khan korona fazal abad gul ahmed korona miangano banda

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598

1161 3317 3032 2349 2288 1924 1923 4507 4504 4896 4714 4487 2196 2198 2200 2203 3309 3150 297 3368 4869 3362 331 331 2074 4536 3286 3597 4875 4866 3410 4786 3400 01882 01809 09880 00893 11902 02033 01938 00404 1063 4468 4703 4712 33770 4739 4335 4737 3144 4335 33794 33805 4107 33801 4119 3124 4310 4303 22248 4083 4680 4649 4655

sher ghani makamil shah naeem ullah khan mmd imran mmd israr ajbar ali bacha mir zahoor ul haq nihar gul hazrat umar zafar khan umar rehman nadar khan parvez khan nakeeb khan fazal subhan m saleem abdul qayyum m niaz amir zaman misri khan hazrat umer habib khan fazal alahi gul rahman rebal memon said mohammad lal bacha abdul qayum sher bahadar amir nawab amjad ali yousif khan Sanober Shareef Khan Sher Muhammad Zalmal Shaha Haider Zaman Khan Khan Bahadar Rehmat Gul Rehman Ghani nihar gul nasir muhammed muhammad shah masal khan tawas khan taj muammad lalzada ahmad wali saia biba lalzad falaknaz sher zada taj muhammad hasan muhammad nooor muhammad akbar ali M.ghani Fazal gul muslim khan fazlidayan ameerullah zainullah zakirullah

gull ghani qufal shah syed ahmaed bahadir mian gul dilawar juma gul ghulam nabi taza gul abdul qadir sadia habib rehman amieera jan nadir khan rasool khan rasool khan rahim ul ghani saran rahniwaz faiz ullah lal badshah abdul qadus murad khan sheren khan khadim shah rasool khan said khan khan zarin shah nawaz abdullah khan mehrab din matawal khan amir khan Akram Ameen Shamshad Khaista Ameer Zaman Sher Bahadar Lal Gul Habib Gul habib gul gul muhamad dawa jan khaista khan raheem khan jumma khan noor zada gul wali mukhtyar(tate) noor zada dare khan shazada malik din khan afzal lali ghulam sarvar Hawaldar noran shah dilawar fazal haq raheemullah fazal haq raheemullah

129-8656832 129-79306345 16102-22896093 16102-22807735 16102-08096781 Nill 16102-168838711 16102-2367050 16102-22558605 12964-386487 16102-23203459 16102-22552593 129-40307505 16102-223276205 16102-11228711 16102-22567555 129-51463425 16102-33164729 16102-278302029 129-53911879 16102-82904461 129-64386787 16102-22850971 16102-22982227 16102-39218795 16102-77069536 16102-23267973 16102-30821917 Nill 16102-2261559 16102-9271387 16102-06046513 16102-52152247 15701-12266313 16102-21110011 15601-62843091 12970610665 15602-73440721 16102-22884407 161102-22585845 16102-61450045 16102-90751075 16102-56693373 16102-67211429 16102-22306437 21405-08012593 16102-97432275 16102-57087329 17301-15792133 16102-97246840 16102-57087329 16102-47790143 16102-20716119 16102-259891051 13302-15369961 16102-13213511 12987-502149 16102-34577731 16102-83716145 16102-85278321 16102-30635101 16102-74774215 16102-87944421 16102-92342707

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1980 1988 1985 1977 1987 1990 1975 1965 1987 1977 1965 1987

1/1/1976 1/1/1986 1/1/1970 1/1/1965 1/1/1975 1/1/1955 1/1/1951 1/1/1964 1/1/1969 1979 1980 1988 1990 1978 1975 1979 1955 1964 1975 1964 1958 1965 1958 1964 1945 1975 1977 1983 1981 1970 1982 1985 1957 1964 1964

mian gano banda ghulam khan korona fazal abad abdul ghani kali mian kali miangano banda shah khan calony mian kali mian kali ghulam khan korona mian kali tor dir Qalam din kali Qalam din kali Qalam din kali Qalam din kali yakh kohi yakh kohi yakh kohi yakh kohi yakh kohi yakh kohi yakh kohi yakh kohi adam khan mian dost mohammad kali chiragh din kali chiragh din kali chiragh din kali chiragh din kali mada baba mada baba mada baba Seri Seri Seri Seri Seri Seri Seri Seri 1963 mian kali mian kali mian kali gul muhammad shah dandao badshah kali dandao badshah kali mai qalam din kale mai qalam din kale mai qalam din kale mai qalam din kale mai qalam din kale mai qalam din kale mai qalam din kale gul ahmad shah kali gul ahmad shah kali unch kale dandow dandow dandow dandow

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662

1179 1184 34147 4775 4767 4742 4766 4780 4762 2195 4768 3132 861 2205 3562 4754 3397 4212 32026 3174 3392 1239 417 3194 2209 3549 3366 45817 3549 2317 1920 2202 2213 2204 33846 2210 33954 1961 963 1076 4721 2279 2187 1902 297 4258 4519 4425 4611 4591 32026 3404 34193 34198 2232 33865 2289 1256 4169 331 4200 262 3158 34039

khanzada atibar khan akram khan nasir khan fatay hussain nacha rehman mmd aslam abdul khan mmd husain bakht shrawan abdul karem habib said nadar khan farooz shah davlat khan muhamady jumaseer ameer zada khan alam zeeb khalida sattar noor ghani shabaz ali khan shahab zada misry khan jamsheed sartaj khan jameela makaizbibi jamal shah gazam khan wazer jhan zojana bibi mmd. Yousaf gul bib muslim khan muneer bkhan mansooba vibi niaz ali ihsanullah siraz jamshed rahmatul;lah haider zaman khan amir zaman ghulam qadar mmd rehman jabbar awal khan qayyum amir zada khan umar gul sooka mmd ayaz muhammad zaman sdat khan mia khan khan zada saeedurahman fazlulah mmd rahed ali rahman meer zaman rahm pal khan

raheem gul meer zaman said wali ghulam sarwar muddat hameed khan mehar ali khan azam khan ghulam sarwar nasir khan fatay mohyar khan zyarat gul syed areb ramanuddin shans khan kashmer khan muhammad anwar nare khan irfan saeed muhammad fayaz gul habib khan chamman gul shahzada alahid muheeb khan makeez khan rahmat gul qabil shah ahmad baz rasool khan sultan m,md rasool khan sayed mmd hali dildar khan nar gand khan pred gul sarbeland khan hali akram nafiullah umar khetab syed aeab amir zaman faiz ullah abdul rauf habi rehman tor mmd nooryar khan jamroz khan nasir khan gulab hakim khan haleem gul haji abdul wahed anwer khan zareef khan mmd. Umar bacha khan sheren khan shah nazar faziullah azizullah gul bacha

16102-23142479 16102-23166605 16102-32159965 17301-50547167 1165-3113768 15748027708 16102-90586443 42401-04232059 16102-46106001 16102-70573047 16102-10277171 16102-50224713 16102-02810231 13102-15220551 16102-44881329 16102-23154457 16102-5282839 21102-05859729 Nill 16102-804341189 16102-22159302 129-93386194 12993-552539 16102-43328777 16102-91944703 16102-29921977 16102-89901393 16102-21938058 16102-30322097 16102-1689213 16102-52662069 16102-38140459 16102-18497738 16102-2325279 16102-66153154 16102-225667659 16102-51335421 16102-66899546 16102-8552267 Nill Nill 16102-65095679 16102-48141531 15602-73440721 12953-901879 16102-94133837 16102-22554099 1298-5279065 16102-53670929 16101-12278583 Nill 16102-23216615 16102-21995346 16102-14230527 16102-23167133 16102-42565161 16102-17909505 16102-59998857 21104-21713357 16102-22982227 16102-27437381 16102-22623133 16102-53287955 16102-71725591

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1968 1975 1978 1977 1989 1961 1961 1968 1960 1940 1977 1982 1971 1961 1980 1958 1982 1945 1984 1961 1964 1971 1951 1965 1983 1971 1963 1951 1977 1965 1987 1966 1987 1969 1975 1987 1987 1987 1956 1963 1965 1658 1971 1965 1987 1965 1987 1966 1987

dandow dandow dandow dandow dandow dandow dandow dandow dandow dandow dandow dandow dandow dandow muhammad omar kali muhammad omar kali muhammad omar kali muhammad omar kali alam shah banda alam shah banda seyan kaly dandow mian khan kale mian khan kale akbar kaly momen kale unch kotyu stana gul kaly esa khan kaly unch kotyu sanga sher afzal kaly sher afzal kaly sher afzal kaly ashraf kale sayed arab kaley mia kaly ghareebabad mia kaly toor dhery Madi baba eisa khan kaly syed arab kale gul ahmed shh kale sanga ghulam khan koruna haji adam khan speena thana shah khan calony shah khan calony alam shah banda mian kali ghullam khan korona mian kali uch kaly parhavo uch koty uch koty mia gano banda gulam khan korona kashmer kale gul ahmad shah kale dandavo mia kale

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685

33884 964 399 2313 923 995 899 2368 1174 2008 3150 23033 994 1179 2082 1166 2313 923 995 899 2368 4866 3259

wala beb mmd nasir khan ghafoor khan maji mmd zahoor ullah hakim khan bacha zada asmat ullah niaz ali saaz gul naiz mmd khan bahadar khaista rehman khan zada murad ali murad ghani maji mmd zuhrullah hakim khan bdshah zada asmat ullah sher bahadar aman ullah khan

mer salem aziz ul rehman habib khan Muhammad\ gul ahmed wali rehman she zada saadullah amir khan said gul ghullam mmd sher bahadar abdul rehman raheem gul gul shareef ghulam nabi Muhammd gul ahmed wali rehman sehzada saadullah abdullah khan noordali khan

12927319900 16102-228217459 16102-22600921 16102-8531905 17101-03515601 16102-22639657 16102-06667863 1295-8579705 16102-74284759 16102-57998575 16102-67446121 16102-22884407 17101-56181791 16102-23142479 16102-83273121 16102-233271439 16102-86531905 17101-03515601 16102-22639657 16102-06667863 1295-8579705 15602-42845139 16102-23221615

Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1965 1964 1988 1981 1975 1982 1975 1966 1966 1977 1965 1975 1985 1955 1977 1965 1966 1975 1955 1957 1966 1955 1966

mia gano banda badshah kali gul ahmed khan kali mian kali kashmir kali shah khan calony badshah kali yakh koty mian kali mian gano korona mian gano korona sanga kashmir kali kashmir kali dandao gul ahmed shah kali mian kali kashmir kali shah khanb kali badshah kali yakh kota mian kali mian kali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

Qasimi
S.No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Poverty Score Card No.
33018 32466 32441 32423 32420 32415 3207 31862 32077 32076 31616 32081 32060 31871 32072 32512 32522 32509 32505 33103 30930 30869 320873 30860 30872 30865 30853 29414 29397 29335 29535 30672 29229

Name of CO Member
mahmood gulab gul syed shazi fazal manan ashraf gul sardar muhammad ahmad shah gul ali shah noor muhammad awal shah zarnosh khan naseeb gul lalzada inayat khan said wahid hazrat nabi khan nawab noor islam rahim dal omar bali zarlal guneh gul hasan sharif bakht zada muhammad sadiq khan wali amir feroz aslam khan muhammad arif amir nawaz ghani muhammad akhtar gul hazrat rahim

Parentage
yardad harib gul ghulam muhammad muhammad afzal omer gul noor habib ziarat shah daim shah ghulam syed kach kol abdul wahab deedan gul manjawar khan abdul samad muhammad wahid hazrat ghani gul nawab zubair khan kareemullah rohan sharif rahin khan qadar shah mazaraf salahuddin fazal muhammad gharib sarfaraz moran sharif muhammad raziq zardool khaista muhammad muhammad gul fazal rahim

CNIC No
16102-2283327-9 129-92-757249 16102-2305683-1 16102-2332899-3 16102-29534865-7 16102-2312655-6 16102-2270304-3 16101-2305322-7 129-55-201893 16102-2292333-9 16102-232375-6 16102-2301739-7 16102-2270349-1 129-09-40368389 16102-2484610-7 16102-2305662-7 16102-2286927-5 16102-6325327-3 16102-2186230-7 16102-2287240-3 16102-9553073-0 16102-2305250-3 16102-2296010-7 16102-2303918-9 16102-5037840-1 16101-6479177-7 129-74-712901 16102-2691424-7 16102-7502180-1 16102-2283605-5 16101-8037722-1 16102-2324592-5 16102-9612491-9

Gender
Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Date of Birth Village
1/1/1948 1/1/1972 1/1/1965 1/1/1965 1/1/1971 1/1/1974 taza gram sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi

Region
Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

1/1/1971 1/1/1954 1/1/1972 1/1/1966

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

29538 31018 29223 29239 29242 29398 30659 32704 29330 29389 29214 29385 29399 29489 29339 29366 30661 29725 29437 29722 29402 29726 29718 29405 30714 33098 33100 30696 30914 30933 30900 30919 30905 30847 30845 30725 30992 30981 30843 30841 28770 28785 29007 29030 29013 29041 29106 29031 29023 30579 30586 30578 30576 30582 28900 28811 32015 32438 32650 32048 32006 32044 32042 32039

fazal rahim hukam dad hamida hassan gul naseb zada mehrab zari saeed anwer gul dollah rahmat shah ali gul muhammad ayub khan sayed rahim lal hawa shamsul rahman nazar shah waris gul ahmad shah habibur rehman zaheer shah muhammad kaleem izat gul qasim khan shayena faqir shah nazar muhammad amir gul muhammad sadiq neseeb gul sadara bibi saraj khan sher dali shah nazar nooroz khan gul roz khan muhammad islam nawab gul montazit shah mobin shah tahir islam raz gul gawas khan sher bahadur khan amant khan hayat gul fazal rabi mehrab gul aslam khan ziarat gul makmal shah abdul hamed gafar mian kabir khan alam zeb zarif khan bakhtiar ali perciz khan ali rahman muhammad nawaz mehrab gul moosa khan amir qurish rahim shah islam shah ajab khan

abdul karim wali dad lal wali faqir gul lal zada muhammad raziq mubarik shah soda gar ajor joma gul fardos khan fazal rahim abdul raziq noryar din ajor kabal khan sayed anwer faqir aman mubarik shah fazal rahim harif gul hokumat khan akbar hussain qalam shah kamal din habib gul rahman gul sher gul masa khan payanda khan rohan sharif moran sharif usman sharif afzal sharif allah dad qadar gul amir shah amir shah asslah dad khan gul hazrat raza khan hazrat ali pinda gul dost muhammad pinda lal ramdad khan pinda gul ziarat gul akber khan hazrat ali sher wali akber khan akber khan zarin sarfaroz khan toti rahman mehrab gul ziarat gul ahmed khan amir hamza hamish gul hamish gul ahmad khan

16102-0907008-7 129-92-319217 16102-8188304-4 16102-9659808-3 16102-1177183-5 16101-4694543-8 16102-2313082-5 16101-0827933-1 16102-3525072-7 16102-0415018-9 Nill 16101-5723106-9 16102-9497249-6 16102-2303933-1 16102-6416075-9 16102-2300448-1 16102-231306-9 16102-2761171-9 16102-2312882-5 16102-2286553-5 16102-2556178-7 16102-5775736-5 16102-3348705-6 16102-5989139-9 16102-3791100-3 16102-3501701-1 16102-4834760-5 42401-9194374-5 16101-2564276-0 16101-8564276-0 129-29-891673 16102-3414434-3 16101-8194623-3 16102-2287240-3 16102-6255855-1 Nill 16102-8660999-7 129-92-362223 16102-8882507-7 16102-2288377-7 16102-9850968-9 16102-3724169-5 16102-9292163-5 16102-4199016-7 16102-2798140-7 16102-5544227-3 16102-2230399-9 16102-2286640-5 16102-3136220-1 129-63-146947 129-93-126675 16102-6651161-3 129-65-146948 16102-6598411-6 129-07-80206116 129-09-0024189 16102-2301946-1 16102-2256714-9 16102-2256709-5 16102-6038518-7 42501-0635770-7 16102-2270610-9 16101-0401600-3 16102-2302457-3

Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1974 1/1/1956

1/1/1962 1/1/1982 1/1/1951

qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi chail chail chail chail chail chail chail chail chail chail chail chail chail chail chail chail sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

32660 32012 32005 31872 32026 33129 32032 33127 32056 32016 29334 29343 30658 29296 31006 29359 29336 29253 29395 29365 29390 33432 29387 30910 29251 29429 29496 29504 29362 30950 30774 30941 30951 30942 32310 32326 33069 32384 33071 33206 31974 32189 33018 33070 32291 33204 33185 33172 32101 32317 29514 30369 30644 29332 29326 29390 29390 32378 32354 32376 32363 32361 32359 32301

muhabat khan guler rahman sajida bibi javaid khan muhammad ullah noor hayat muahmmad azeem lal rahman fazal ghafoor zahir shah wadan shah mujahada naik rahman sarbiland fatah khan rozi shah amrad khan sabz ali maeraj muhammad zarin muhammad mehrab gul ijaz gul basher gul naik zada zarefat shah ashraf gul aziz rehman mustaqin yasmeen begum abdul baqi niamat gul tawas khan ali rahman SAMOON noor zaman jehan bibi jumrat khan fazal wali afzal khan muhammad ibrahim zamin shah hanif khan amra ali khan faroosh rahim khan latif khan muhammad ismail muhammad akbar sabz ali syed nawaz khan hazrat hussain akbar khan gul rehman niamat shah shokat ali anwar khan anwar khan mir baz khan muhammad sharif rasool bibi nadar khan wali khan radi khan zareen bibi

shreen ghulam ahmed izat shah momin khan abdullah yar ali said wali shams ur rehman said ghafoor toti rahman noor dad shah zamin shah faqir zaman akbar sharif sardar khan alli khan gul mast asharaf khan fazal muhammad khayal muhammad mer din pashan gul meri din rehan dil maroof shah mera din merdad maqadam mukaram sahib zarin ahmad gul jamal khan sahib zarin dilawar khan usman ghani gul ghani fatih khan sardar wali fatih khan said ghani gulab shah aim khan wasil khan shereen niki muhammad said ghani gul rehman yousaf shah fazzul rehman wahid gul zain din lal ghaffor faqar zaman ajor taj bar khan akbar sharif akbar sharif fazal khan gul shoaif khalil ur rehman radi khan zar dad ghuncha khan lal sanif

16102-6133613-7 16102-2270321-5 16102-4901920-0 16102-1385841-1 16102-6399314-1 16102-2314512-7 16102-9297702-9 16102-3413158-3 16102-9365157-7 42401-749325-7 16102-6108677-1 16101-1550468-4 16102-2297577-1 16102-8787974-9 16102-2732493-7 16101-2702222-3 16102-4549284-7 16101-5459771-8 16102-5661752-5 16102-4858075-7 16102-9659411-7 16102-2874756-1 16102-2252196-3 16102-2263856-7 16101-1204491-7 16101-5453520-1 16102-2282644-3 16102-8777428-5 16102-8579950-6 15701-1211501-5 16102-2324637-1 16102-2891900-7 15703-2243612-7 16101-1707224-2 Nill 16102-0195192-8 16102-2432173-5 16102-3202590-9 129-64-319646 16102-8338088-7 16102-2256305-1 16102-2283707-5 16102-122577-5 16102-2302386-7 16102-2349365-1 16101-7781937-0 Nill 16102-2293882-9 16102-3464334-6 16101-5221987-3 16102-6770437 16102-6484897-9 16102-5638912-7 16102-5241169-9 16102-23300352-5 16102-9659411-9 16102-9659411-9 16102-2291895-1 16102-9213571-3 16102-3257388-0 16102-3414108-3 16102-2291421-7 16102-2257601-9 16102-1917136-6

Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male

1/1/1963 1/1/1946

1/1/1954

1/1/1940 1/1/1975 1/1/1960 1/1/1958 1/1/1976

sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi alma ganj alma ganj alma ganj alma ganj alma ganj tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram taza gram taza gram taza gram taza gram taza gram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225

32356 32364 32360 32385 32369 32399 32374 32358 32398 32232 33216 32131 31989 32253 32106 31941 32308 32253 32154 32134 32402 31945 32167 32171 32121 33182 32111 32396 32321 32118 33190 33160 32191 31964 32166 32112 32329 33196 33213 31944 33214 32148 33140 32156 32225 32282 32271 32778 32269 32202 31036 32273 32891 32936 32732 33042 32953 33074 33034 33037 32864 33070 33040 32902

fazal khan bad shah rehman nisar ali safdar khan shad ali syed nawab waris khan zareen shah ashraf ali nawab ali fazal akbar muhammad tariq anwar ul haq zahir shah muhammad ameen sher ali liaquat ali sardar hussain plas khan chaman gul jamil khan kabir khan aman ullah murad ali atif gul saeed rehman hubab khan gul baz khan aziz ul haq noor hamid islam zari khasta rehman aziz ullah syed feroz khan atam khan talim khan dost muhammad sahmenaz wali akbar noor zameen khan akhtar gul aitbar shah wali gul amar khan nasir khan abdul wali hayat muhammad mufriq shah shah wali ghani rehman muhammad jan alim shah khyal muhammad qadar gul qayam shah bakht rahim zawer shah noshid khan nawar khan umar gul nawab shah khan farosh raham said ali rehman

yaqub wali khan wakil khan sher bahadar wakil khan lal dali lal sanif musafar khan shamsi muhammad wali mutabar hukam khan shms ul rehman madi shah meskeen shah shamsi khan wasil khan astar khan fazal khan nawab gul madad khan bahwal khan inayat rehman bakhat rehman jehan gul amir rehman aim khan fazal khan shams ur rehman lal hanif safdar ali saif ur rehman sar khan sarfarz khan hakim khan karam khan syed muhammad khuja muhammad mutabar khan sar zameen khan ameen gul ghulam shah sar gul astar khan ghani shah muhammad wali said muhammad tewar shah muhammad wali saif ur rehman khan jan madi shah noor muhammad shah gul mozam shah lal zamin rasol shah khan sharif namroz khan ahmad gul ahmad shah shereen alam said iran shah

129-31-365985 16101-5332401-3 16102-5051367-5 16101-7683025-7 16102-2291912-9 16102-8315981-5 16102-2301972-5 16102-0849348-9 16102-9434718-3 43301-9912149-7 16102-7637563-9 16101-1225965-1 16102-8482522-7 16102-2302455-3 16102-4554273-5 16102-7958483-7 16102-3976526-7 16102-9996397-3 16102-2979830-9 34202-0952850-1 16102-9227499-5 16102-2305414-5 16102-726029-9 16101-2845348-3 16102-9822681-3 16101-9584603-3 129-93-368662 16102-4482344-5 16102-6985766-9 16102-2302413-7 16101-6499692-2 16102-2275425-9 16102-2270589-7 16102-2992741-5 16102-8743900-9 16102-2301955-9 16102-1135803-1 129-80-965922 16101-7237212-7 Nill 16102-5328938-5 16101-2933083-3 16102-7468901-0 16102-6348794-3 16102-4893618-3 16102-301950-6 16101-9532208-5 16102-3678297-9 41304-9597159-7 16102-7426513-7 16102-3362759-9 16102-2302342-9 16101-6420264-7 16101-1206352-5 16101-1201202-1 16101-1227608-3 16101-1194637-9 16101-7998847-9 16101-0717592-7 129-72-974048 16101-7236899-3 16102-2302386-7 16101-1108883-2 16101-1194622-9

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1955 1/1/1970

1/1/1948 1/1/1970 1/1/1968

tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram taza gram taza gram tazagram tazagram tazagram taza gram taza gram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram taza gram taza gram taza gram pirale tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

33047 32887 32728 32734 32892 32880 33058 32874 32952 29451 30387 29007 28849 28844 28823 28824 28826 28862 30337 33242 32847 30451 32876 32877 30372 30367 30322 30368 30226 28938 30259 30929 30370 28911 28902 32021 30444 30285 30363 29018 29409 30389 33156 32055 32001 32059 38516 305121 30528 30512 33212 28772 32407 28893 30531 33230 30527 32000 33163 33148 30386 28907 30454 31063

lal khil umar nabi sher ali habib karim rasool khan rozi khan rahman gul anwar syed sambe shah sher rehman khan badar amanat khan hakeem khan sher muhammad saiana gul muhammad zaman myan gul fazal ibrar anwar anwar khan raheem naimat gul zer bali shir bahadar zaid khan hasan khan amir zada nian dir jan syal bibi ahmad gul wazir khan tajbar khan ibrahim waheed ullah gul zaman raham zaiba ayub khan naeem mahmood safdar khan robina muhammad ayaz nazeer khan saman shah muhammad sawar usman ghani khalida dua khan muhammad hakeem waheed gul rasheed khan amir badar aziz ur rehman hazrat muhammad abdul hakeen said muhammad khaista rehman tawas khan ajab khan umar wali muhammad riaz yaqoob said ghani sheer afzal

hayakhil mian nabi kemtager fazal karim rozi khan alam khan malan gul gulab rasol shah fazal sher muhabat khan hazrat ali fawad rashid muhammad din mada gul shereen musa khan shakeen shah rafeeq sher bahadur faiz talab khan ziarait gul lal bali munda shof khan saifoor radi gul abdul ghafoor anwar khan gul shareef umer gul fazli haq rahim gul hameed gul gul zaman astan khan namat shah faqeer gul ajab khan saba shah feez talab sardar khan sheer afzal; yousaf khan abdul kareem gul safdar yar khali ashraf khan dilawar khan zarawar khan imran gul yousaf khan sheer badar fazal wahab sultan muhammad abdul mateen qasim khan gul rehman ahmed gul najeemm gul abdul wakeel sheer afzal faqeer khan bacha ghani muhammad afzal

16101-6253681-2 16101-1991199-7 16102-1789294-3 16101-1154932-9 16101-8347659-9 16101-9110419-5 16101-4232623-3 16101-1166672-3 16101-7332944-3 16102-9207713-5 16102-5621242-1 16102-9292163-5 129-64-783847 16102-2721202-5 16102-1011148-9 15701-1239660-5 129-90-371523 16102-742914-7 16102-6772407-58 16102-2294761-5 16101-1181723-5 16102-22971933 16101-12799007 16101-1154822-5 16102-8931835-3 16102-8888073-1 16102-5665563-5 16102-3029827-3 15704-2402227-4 16102-2267615-5 16102-7470113-5 15481-0704426-1 16101-6319362-7 16102-4899021-1 16102-7283317-9 16102-7438397-4 129-58-552301 16102-78963723 16102-2283763-5 16102-2276093-3 16102-3214782-2 16102-2201319-5 Nill 16102-1608693-9 16102-6996311-9 16102-2291591-5 16102-8267949-2 16102-5691029-7 142-93-101097 16102-2297200-5 16101-1226019-7 16102-0564342-7 16102-2256258-1 16102-5680674-5 15602-8468341-3 Nill 16102-7157709-5 16102-6419487-5 42401-1618703-1 15302-0934100-7 16102-3658767-5 16101-5157939-7 16102-1189772-5 16102-7352582-9

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba ghazi baba pirale pirale pirale pirale pirale pirale pirale pirale pirale pirale pirale pirale pirale pirale pirale pirale pirale pirale kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353

28904 28903 30453 30369 30311 28926 30251 32299 32249 32378 31989 30601 30600 30500 29346 30610 33115 29541 29366 32873 33100 33094 33090 30769 30740 33104 32307 32390 33223 30462 33208 32117 31953 32257 32199 32150 31993 31900 32516 31897 31857 33129 32512 31855 31857 31897 31912 31618 32063 32069 32068 32507 32635 32550 32459 30572 30587 28912 28938 28941 28944 28956 28916 28983

amanullah taj muhammad khan hassan shah akbar khan muhammad akbar ali bahadur yousaf khan ziarat gul tawab gul ameer noosh khan amin ul haq rafiq gul sarzameen khan rahim ullah rashid gul sir zameen khan farmosh khan muhammad ghafoor waris gul muhammad pervez muhammad sadiq sharif gul jamshed khan ghain akber shahab ali fazal waris wazir khan bacha nabi khurshed ahmed zar badshah taj muhammad mumtaz khan gul nawab shah umar israr said rehman ali rehman fazal haq muhammad rasool muhammad iqbal said rasool muhammad ismail noor hayat hazrta nabi sir biland kkhan muhammad ismail said rasool rahmat bibi liaqat ali khan zawar hussain sultan wahid islam wahid subhanullah noor rehman rahmanullah ghani gul bigum ayub khan shran gul ahmad gul abdul haliq sahib rasol asif khan said rehman muhammad rabi

muhammad khan fazal wahid sahi shah abdl ghari muhammad alim faiz talub kedi gul muhammad zareen didan gul bad shah khan shms ulrehman farid gul badshah khan sargarai farid gul sahi mir samar gul fazal ghafor kabal samar gul rahman gul toti gul khan sharif noor akber fadi alam jabil khan kasmali bahadur sher muhammad nawab gul said ghani yar muhammad abdul haq lal da ali kash malay rahim khan shamsul rahman sulam rasool qalandar gulam rasool yahya yar ali hazrat ghani yousaf khan yahya khan ghulam rasool younas hayat khan gul bost khan fazal wahid fazal wahid kareem ullah saif ur rehman kareem ullah gul nawab ali akber ramdad khan ziarat gul umer gul gul muhammad muhammad arif amin khan haroon khan qadar gul

16102-3933458-9 16102-2287246-3 16102-0958313-5 16102-6484897-9 16102-2286116-5 16102-2275573-3 1602-6241946-5 16102-2272737-3 16102-2276219-1 16101-4800451-7 16102-8482522-7 16102-5842504-5 16102-2305296-9 16101-2263324-7 129-73-362190 16102-2305296-9 Nill 16101-7683120-3 16102-2300446-1 16102-1881849-7 16102-4834760-5 16101-3900870-1 16102-1972131-3 16101-0436505-7 16102-0905195-5 16102-4326329-5 16102-1153717-5 16102-2381526-1 16102-4387716-9 16102-2841029-9 16102-2305362-9 16102-2270608-5 16102-229354-1 16102-4829757-3 16102-2302475-7 16101-8886121-3 16102-2255213-1 16102-2305641-3 16102-8669588-9 16102-2305683-3 16102-2291882-7 16102-22314512-1 16102-2305662-7 16101-4074156-3 16102-2291882-7 16102-2305688-3 16102-2215860-8 16102-2292331-5 16102-2256303-1 16102-2270521-9 16102-7093723-9 16102-2301662-5 129-81-963815 16102-9840532-1 16102-6213353-5 129-56-347579 129-56-201302 16102-2227625-1 16102-2267615-5 16101-9047919-9 16102-3500096-1 17102-5562820-5 16102-2932916-9 129-76-842944

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1971 1/1/1968

1/1/1950

1/1/1950

1/1/1975 1/1/1979 1/1/1961

kandao kandao kandao kandao kandao kandao kandao tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram pirale tazagram tazagram qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram taza gram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi sarobi kombari kombari kombari kombari kombari kombari kombari kombari kombari

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417

28935 28932 28786 29436 33441 29215 30722 29450 29228 29379 29728 29356 29210 29321 29721 29383 29496 29536 29255 29314 29318 30818 30889 30881 29263 32706 32679 32979 32763 32931 32983 32932 32920 30712 32782 32711 30634 32704 30641 32794 32987 32927 32918 32718 30479 29406 30572 30499 30498 30478 32146 30490 33164 33121 31932 31935 30465 31948 30352 33215 31968 32151 32152 31981

jabar gul zardad khan gulam qadar yousaf gul syed fazal rab nawaz haq nawaz sherzam muhammad shah zahid gul ajab gul khan nawab azam khan rahat ullah shahid gul niamat rahim aziz rahman asrar muhammad muhammad tahir ambar said qarasam usmanaya akhter jamal zahid jamal naqab khan zardullah khan muhammad din zahar ghani munair khan mohibullah rahman ullah zahir shah ghulam rahim omer rahman hazrat ullah nor ghani basher ghani guldullah momtaz ghari roshen muhammad khan hussain wahab muhammad gul merdullah umara khan akhtar bagam bigam said muhammad zamin khan haroon khan sher dali khan hafiz uddin nisar ullah ijaz sharif zada gul rehman mukhtyar badshah fazal tawab khan muhammad zada khan daali javed iqbal nasib gul hhubab gul ayaz muhammad

ziarat hhul saidad razaz khan mohib gul syed abdul jiafal zartool fazal sher mubarak shah pinda gul muhammad gul shah gul mera khan rizwan ullah abdul waris rozi raheem mer dad khaista muhammad fazal raziq mersaid waheed gul ghuncha gul jamal gul jamal ashraf khan soda ghar kashmali ziarat ghanin abdul hassan muhammad zareen said omer sher habib ur rehman abdul matin said omer lal rahim habib ghani soda ghar habib ghani nazir muhammad fam jan abdul wahab nazir muhammad soda ghar madar khan bacha rehman ali akber noor muhammad zareen khan sad bar khan noor dali khan sargar hay nasurallah mir nawas lal zada akram khan sher muhammad attabkhan masali jan noordaali gul badin deedan gul sajeed gul sultan muhammad

16102-0275833-1 16102-2304137-1 16102-2295580-5 16102-2252375-9 16102-2325041-9 16102-2285747-7 Nill 16102-2297401-1 16102-2313048-1 16101-1216093-3 16102-5528005-3 16101-1937789-7 Nill 16102-2282880-1 16101-5665467-5 16102-0645216-9 16102-2282644-3 16102-7791986-3 16102-7925392-3 16102-2303932-1 16101-5922594-7 16102-2199979-2 129-93-316152 16102-5245626-5 16102-22664494-9 16101-9197891-1 129-46-433101 16101-1170994-9 16101-1297592-9 16101-11029040-9 16101-11106213-5 16102-6923477-9 16102-41015861-7 129-73-336475 16101-1256539-9 16101-5847743-3 129-91-626155 16101-0827933-1 129-71-626154 16101-6031334-3 16102-2252224-3 16101-1235502-7 16102-8513639-5 129-33-13153 16102-2272834-1 16102-7767380-8 129-56-347571 16102-1142231-5 16102-00692932-1 16102-2272676-5 16102-2330354-5 16102-2271976-5 16102-2270212-7 16102-6445254-1 16102-2305362-9 16102-2270310-1 16102-6743578-7 16102-5357310-5 16102-0473486-3 16102-5054663-5 16102-2302473-7 16101-5703810-5 16102-6679676-1 Nill

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1980 1/1/1984 1/1/1957 1/1/1970

1/1/1960

1/1/1985

kombari kombari kombari qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi alam gang alam gang alam gang alam gang alam gang alam ganage alam ganage alam ganage alam ganage alam ganage alam ganage alam ganage alam ganage alam ganage alam ganage alam ganage alam ganage alam ganage alam ganage tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram taza gram taza gram taza gram taza gram taza gram

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481

31934 31975 31939 31958 30723 29307 29471 29265 31053 29522 29515 29257 29227 29311 33074 29410 29434 33102 30723 29337 29450 29470 29347 31033 29482 30837 30833 30823 30678 30779 31005 29439 30827 30809 30815 30807 30988 30805 30788 30801 32151 31052 30649 32786 33083 33081 33077 31023 32687 32969 33086 31036 29260 30695 30630 29253 31047 32912 32969 31020 31028 28770 31022 31060

sharif khan sher akber husnul wahab wahab ali akhtar zar sayed kamal wali rahman said gul alam shah qadim shah qamroz muhammad akhtare gul taj maluk zenat gul noshed khan manwoor shah mahraban shah zarnosh akhtar zaman kaptan sher rahim radidullah aetabar gul bibi lawaiza gulam akbar gul bacha sherzaman iqbal qadar shah amran ali muhammad afzal gul jamal alam zaib ziarat gul ghulam akbar asrar khan asranullah abdul qayum azibat begum mohib gul naseeb gul montazir shah gul jan zareen dad mehrab gul sarfaraz khan khan bhadar dolat gul zar nawab folad sher usman ghani muhammad jan raza gul khan zareen ahmad khan ajram khan faras ghani mera khan nawab sher anayat kha ssahid sharif khawas khan wazir shah naseem ghani

gul rehman attab khan zarghon shah amir sultan zamenullah syed anwer fazal rehman rahim gul manawar shah qalander khursheed muhammad naiz gul faz rahim said gul khan sharif painda shah fazal rahim samar gul zamin gul asif khan fazal sher azizullah aminn gul jaladar sultan akbar bakht roz bakht roz dad sharif rahmat shah ali zaman ajab khan amir jamal jahanzeb sher muhammad sanober sham sher ali zaman mohib gul shokat asgher ali hamza gul amir zaman muhammad jan wali dad muhammad rasool shamroz khan fardos khan qadar gul lal nawab meemat sher lal ghani khan jan kharif gul saifor khan habib ur rehman zareen khan kamal ghani raderd khan madad sher radar ghani qadar sharif hazrat muhammad amir zaman radar ghani

16102-2903070-5 16101-9653136-7 16102-8559037-1 16102-0339281-1 16102-6719113-5 16102-2005404-3 16102-2005404-3 34603-2319415-5 42401-4420109-7 16102-2948479-5 16102-2198041-5 16102-8363482-7 16102-4152138-3 16101-9399113-1 16101-7998847-7 16102-2282877-1 16101-2359435-9 16102-5732260-7 16102-6719113-5 16102-815263-9 16102-2297401-1 16102-6500935-1 16102-4672204-9 16102-2194144-6 16102-3374813-9 16101-7012192-1 16102-5676702-1 16102-2297400-3 16102-6223989-1 16102-0377888-1 16102-9610609-1 16102-7839678-1 16102-2287814-3 16102-2275439-1 16102-2276114-7 16101-7626098-7 16102-0807870-1 16102-9576711-1 16101-9847186-6 16102-2303932-1 16101-5703810-5 16102-8330933-9 16101-5062275-9 129-77-319218 16102-3705109-9 16102-252157-5 16102-2458464-3 16101-6542129-1 16101-6610729-1 16101-6066794-3 16101-6918925-3 16102-3362759-9 16102-2252206-7 15702-2991634-5 16101-7997897-9 16101-3976452-5 16102-2225223-7 42101-1823887-1 16101-11165940-7 16101-9877162-1 16102-2275203-1 16101-29850968-9 16102-2252191-3 16102-2252182-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1962 1/1/1962 12/1/1977 1/1/1966 1/1/1972 1/1/1967 4/3/1975 1/1/1960 1/1/1975 1/1/1960 1/1/1957 1/1/1946 1/1/1946 1/1/1963 1/1/1958 1/1/1971 1/1/1946 1/1/1971

tazagram tazagram tazagram tazagram qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasmi qasmi qasmi qasmi qasmi qasmi qasmi qasmi qasmi qasmi qasmi qasmi qasmi alam gange alam gange alam gange alam gange alam gange alam gange alam gange alam gange alam gange alam gange alam gange alam gange alam gange alam gange alam gange alam ganj alam ganj alam ganj alam gang alam gang alam gang alam gang alam gang

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545

31061 32909 32905 32923 33078 33085 33077 33089 33430 29205 29449 30715 30744 30726 30974 29252 30667 29218 29431 29249 29330 29393 29353 29409 33106 29237 30989 30966 30955 31003 31011 17868 26538 17669 17670 17870 17878 17806 17758 17764 18923 17880 25466 3234 32338 32331 30344 32140 31974 31962 32133 32113 32119 32137 32139 33217 32128 32135 32303 32234 32250 33138 31961 32095

gulab shah zarin gul montazir shah hokam nawab nazir khan sher khan qajir nawab naseeb gul basher aktar lalsoma gul nawab lalsdin abdul satar fariha muhammad sher maroof shah zamin gul tawab jamal din syar ahmed rahmat lal dali ajramm khan romina sajad khan gul faraz khan ghulam sarwar israj uddin abas khan akramuddin nawab shah islam udin gul sakar latif lal ebad abdul rehman gulam sarwar seed muhammad zarshad zarshad muhammad amir seed wali gulab khan sana ullah aslam khan rehman ullah juma gul balqueesa begum arifullah zahid iqbal bakht rehman saira bibi sultan muhammad farman ali anzar gul farid gul amba ali khan samiullah raza khan saeed gul hashtamand khan subhan ullah hidayat ur rehman noor alam khan

khwaidad faqir gul gul shahzada raham naawab haji nawab lajbar khan raham nawab muhammad gul noor rehman liaqat ali ajor kamal din kharal muhammad akbar said sher dad khan mubarik shah fojon malki aman aman din shamsul hadi ajar gul dali zarin khan sardar hussain fazal ghafoor mamoot khan fazal ghani burkhan uddin rahmat ullah bohranuddin hikmat khan jamal khan haji akbar azghar ali sahib taj faraz ali bakht shah taj muhammad gul shad anwar shah sultan zari taj wali aqil zada nasur ullah wazir aziz khan pumba gul muhabat khan mati ullah sar firooz khan sarbiland khan kifayat ullah esa khan ashraf uddin pumba gul nawab gul ashraf khan sharif ullah lal sanif roozi gul muhmbar khan hidayat ullah fazul rehman zameen khan

16102-2252157-9 16102-5257742-9 16102-8899840-9 16101-3734589-3 15602-24401187-5 16101-6559461-7 16102-1226871-1 16101-13209061 16102-63329960-3 16102-5115857-6 16101-5023089-9 16102-7155450-7 16102-2297407-9 16101-8470248-0 16101-5852103-3 16102-2303929-1 16102-8382824-5 16101-7841152-3 16102-1757384-5 16102-3372513-9 16102-3525072-7 16102-2285768-1 16101-3976452-5 16102-3214782-2 16102-7114263-1 16102-3855787-5 129-89-319287 16102-3776671-9 129-93-36846 16102-7285193-7 16102-7285193-7 16101-1289655-5 16101-1593672-3 16101-1194069-5 16101-7697362-1 16101-1194231-9 16101-9408186-1 16101-7434896-1 16101-8295389-5 161012138610-1 16101-1125288-2 16101-6313414-5 15101-8698680-7 16102-2270563-3 16102-9432815-3 16102-9054644-9 16101-5798729-9 16102-7468901-0 16101-1225743-3 16101-2383047-3 16102-2272960-3 16102-2323087-9 16102-2302232-5 16102-2273350-1 16102-2256284-1 16102-2911435-5 16102-2301963-5 16102-2270556-7 16102-4482344-1 16102-2312564-7 16102-2302261-3 Nill 16102-2292318-7 16102-3817802-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1970

1/1/1949 1/1/1982

1/1/1932

alam gang alam gang alam gang alam gang alam gang alam gang alam gang alam gang qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan saheedan tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609

30600 30500 32299 32249 32378 31989 30601 29346 32385 31960 32097 32239 32104 31957 31986 31952 31982 31966 31936 31945 32231 32215 32182 31937 31977 31987 31933 31992 31990 32149 33159 31972 30936 29225 30868 30941 30859 30871 30844 30896 30780 33451 28842 28828 28823 28839 28833 28830 28852 28851 33454 28841 33247 28825 28838 28845 28864 28828 30586 30581 28825 28916 32294 30579

sher zameen khan rehameen ullah hazrat gul tawab gul amer nashos khan amian ul haq rafiq gul rasheed gul safdar khan shah hanif muhammad zaman rahat gul muhammad tahir faridullah farman ullah nasib zada amjed iqbal akhtar hussain afza ali syed ghawas khan nimat gul abdul ghafoor syed haneef zartab khan haq nawaz khan hamdiullah gul nawab shah muhammad islam noor ul islam ridia bibi imdad ullah nazir muhammad mohsin khan muhammad rahim shahuzar khair rahman alaf zada umer muhammad sher bali farmosh rehman said said ul abrar musafar khan bakht biland stana gul muhammad zahid lal bacha khan bakgadar aitbar khan muhammad hussain rahmat gul abdul qaume nasir khan abdul baqi muddasir khan sajid naeem bakht biland ghafoor khan akbar khan abdul baqi syed rehman ali rehman abdul hameed

badcha khan sargari mohammad zareen dedan gul badcha khan shams ur rahman farid gul farid gul sher bahdar lal hanif saif ur rehman rozi gul zairat gul fazullah hidayat rehman lal zada ikram uddin astar khan wasil khan rehman shah roozi gul ghani shah lal sanif aftab khan zarghoon shah hidayat rehman zarghoon shah fazal haq fazal haq inayat rehman karim ullah khan muhammad jamal khkan fazal rahim barakat jan jamal khan saleh udin fazal muhammad kayal sharif sharifullah fazal ghani sadiq hakeem shah muhammad din sanab gul muhammad gul fazal qadar mehmood gul rehman kakay muhammad amin khan mehmood muhammad hussain muhammad khan muhammad zareen zafar khan ghulam qadir zafar khan sanab gul hazrat ali muneer muhammad zareen haroon khan gul rehman akbar khan

16102-2305296-0 16101-2263324-7 16102-2272737-3 16102-2276219-1 16101-4800451-7 16102-8482522-7 16102-5842504-5 129-7336219-0 16101-7683025-7 16102-9451515-7 16102-225629-4 16102-2302333-7 35202-2625414-5 16102-2272717-9 42000-9006833-9 16102-2291858-1 16101-8553146-9 42000-083156-9 16102-4235355-2 42401-1693218-7 16102-2270587-1 16102-2461658-3 16102-7119328-9 16101-6696420-7 16102-2270599-9 16102-2291865-9 16102-2264421-3 16102-5156276-5 16102-4131836-9 16102-7837324-4 16102-8495080-1 16102-2284000-7 16102-2284074-3 16101-335688-1 16102-6872235-5 16102-12284174-1 129-94-551915 16102-32089495 16102-2296006-7 16102-8990901-1 16102-07872089 16102-2425584-3 16102-7880007-1 16102-44460670 16102-1011148-9 16102-4933034-5 37041-9337227-7 16102-2261957-9 16102-2276081-1 16102-5455956-1 37445-5310588-9 16102-1105939-9 16102-6092754-7 15701-9774328-5 16102-7246994-7 16102-4809168-7 16102-6545109-9 16102-4446067-7 129-31-26675 16102-94201683 15701-9774328-5 16102-2932918-9 Nill 129-63-146947

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1960 1/1/1949

1/1/1970

1/1/1985 1/1/1971 1/1/1968 1/1/1965

tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram tazagram Tazagram taza gram taza gram tazagram tazagram taza gram tazagram taza gram taza gram pirale pirale pirale taza gram taza gram taza gram taza gram taza gram taza gram tazagram tazagram tazagram pirale tazagram tazagram qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi qasimi faqir kele faqir kele faqir kele faqir kele faqir kele faqir kele faqir kele faqir kele faqir kele faqir kele faqir kele faqir kele faqir kele faqir kele faqir kele faqir kali faqir kali faqir kali faqir kali faqir kali faqir kali faqir kali faqir kali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673

28895 28844 28850 28823 28835 28779 28821 33223 30462 33208 32150 32257 32778 32199 32378 32307 91993 32117 31953 33159 31998 3212 33128 32045 32032 32006 31996 32022 32026 32049 32077 32087 32084 32409 32392 32348 32867 33071 32883 33068 32941 33062 32730 33024 32961 32935 32750 32881 32959 32939 32876 32877 33073 32891 32936 32732 30321 29395 29365 29254 29206 30290 31023 32780

bacha khan sheer muhammad fazli qadir stana gul abdur rahim liaqat khan gul sanga kourashad ahmad zar badcha taj mohammad ali rehman umer israr mufriq shah said rehman mir bal khan wazir khan fazal haq mumtaz khan gul nawab imdad ullah zareen shah najeeb ullah sulaman rizi shah muhammad azeem qurash said fada muhammad waheed ullah muhammad ullah said ghafoor noor muhammad afzal bahdar sherzada rahmat ullah dilawar khan sanullah khabar nabi afzal khan momin khan amrale khan wali dad shah waris khan gahfar khan saleemdad shah israt bibi iran shah musalim shah wazir ullah hakeem dad noor dad shah zarbali shahzad shah sher bahader khayal muhammad qader gul qayuoom shah rahman marij muhammad zareen muhammad fazal wahid nargas adam doulat gul fazul

hazrat muhammad muhammad din khan bacha muhammad gul abdurrahman ajab khan chamnay sher mohammad sher mohammad nawab gul rehman khan lal dali tauwar shah kashmali fazal khan kashmali shams ur rehman yar mohammad abdul haq kareem ullah abdul qadeer durane yar ali hamash gul said wali amir hamza said wali muhammad noor akbar abdullah muhammad gulam said shamser bahdar qudrat ali shouab muhammad khan nasurullah miya nabi fati khan rozi khan wasal khan ashid rozai khan kemeyagar hazrat shah saifurrehman saifor maskhowarim rozai khan yar gul roaidad khan lalbali rasool shah mundaghof khan noor muhammad shah gul mozam shah noshawaran fazal muhammad khayal muhammad fazal raziq hazrat ali khan sabir qader gul saudagar

16102-7587358-1 16102-2721202-5 16102-2291585-9 16102-1011148-9 16102-2329480-9 16102-8184153-3 16102-6844874-6 16102-4387716-9 16102-2841029-9 16102-2305362-9 16101-8886121-3 16102-4829757-3 16102-3678297-9 16102-2302475-7 16102-2291895-1 16102-1153717-5 16102-2255213-1 16102-2270608-5 1610222923541 16102-8495080-1 16102-26693284-1 16102-2330324-9 16102-2276104-3 16102-2270325-8 16102-9297702-9 42501-0635770-7 16102-4272857-7 16102-8939575-9 16102-6399314-1 16102-2302414-7 129-5520189-3 16102-2305342-1 16102-2330356-9 16102-4856942-3 16102-2302261-7 16102-2270863-3 16101-1232053-1 129-6431964-6 16101-1266358-9 16101-1225779-5 129-8730703-7 16101-1166523-7 16102-8579467-5 41304-8142139-5 16101-4616592-6 16101-1206323-9 16101-1166674-1 16101-1218599-9 16101-1193847-1 129-8812620-4 16101-1279900-7 16101-1154822-5 16102-2282071-5 16101-6420264-7 16101-1206352-5 16101-1201202-1 16102-2689143-9 16102-5661752-5 16102-4858075-7 16102-2591343-9 16102-2203372-6 16102-4776047-3 16101-6542129-1 16101-8194801-9

Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1981

faqir kali faqir kali faqir kali faqir kali faqir kali faqir kali faqir kali taza gram taza gram taza gram taza gram taza gram taza gram taza gram taza gram taza gram taza gram taza gram taza gram taza gram Sarobi Sarobi Sarobi Sarobi Sarobi Sarobi Sarobi Sarobi Sarobi Sarobi Sarobi Sarobi Sarobi Sarobi Sarobi Sarobi Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Ghazi baba Alam ganj Alam ganj Alam ganj Alam ganj Alam ganj Alam ganj Alam ganj Alam ganj

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689

33438 33457 30453 30924 30434 30667 32454 32642 32444 32452 32477 30829 32647 32478 32445 32453

umer zareen imjad iqbal hussan shah sherzada yaqoob zameen shah sabat shah sultan muhammad mukamal khan farooz khan said muhammad rozai khan ihsanullah waris gul sakhwat shah khan raziq

sher zaman hameed gul sahib shah rahimdil faqeer gul fojoon khan zaman shah maskeen shah sakhwat shah sakhwat shah noor habib salook jan jahan gul zariyat abdulmanan fazal raziq

15701-9235154-5 16102-1849735-9 16102-0958313-5 16102-2279164-1 16102-5157939-7 1610283824-5 16102-2301949-1 16102-2294797-5 16102-9452634-9 16102-6144925-9 16102-2312633-5 16101-0565599-5 16102-2294635-3 16102-2255215-5 16101-0899286-7 16102-2272721-1

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Alam ganj Alam ganj Alam ganj Alam ganj Alam ganj Alam ganj Istambol banda Istambol banda Istambol banda Istambol banda Istambol banda Istambol banda Istambol banda Istambol banda Istambol banda Istambol banda

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

Dehri Lakpani
S.No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Poverty Score Card No.
26123 27173 23660 26257 24199 25486 26085 24103 25770 23714 25368 23860 23712 24241 23836 24225 27107 26276 27066 27171 27165 27115 24197 22159 33306 27275 23823 23209 26229 26296 26073 27112 27105 27161 26207 23696 27086 33314 23850 25760

Name of CO Member
lalbaz khan ameer nawab abdul ghaffar abdul rasheed ajmal khan akbar hussain akhtar ali akhtar ali alfaqahudin bakhtiar khan faqeer gul faqeer khan fazal hussain ghairat khan habib khan amir khan rasheed gul aysha ali ahamd lal nama gl hakeem hayat khan sami ullah sawab gul muhammad ayaz lal dad khan gul zada bakht sardara gul wazir shah muhammad nabi sani gul sami ullah iftikhar ahmad zahoor ahmad naimat wali gulbaz khan nawab zada noor jehab shaukat ikram gul

Parentage
shahbaz khan gula khan taj muhammad abdullah saaf khan radi gul khan amir khan sawar shah sawal ud din khiab gul dar khan afzal khan mehmood hussain gulab khan ali khan nazif shah gul muhammad rehmantalim gul ahmad gul ahmad zar dad khan gul sharif khan waheed gul farooq shah gul hussian shehzada jamshaid khan redan shah gul nabi gul nabi taza gul qalandar khan misri khan muhammad anwar gulab din sarfaraz khan shehzada anwar shah muqaddar shah shareef gul

CNIC No
16101-65517085 12981947753 16101-11993063 16101-16924451 16101-50073131 15602-05265747 16101-78006415 16101-41993709 16101-35510225 16101-38693927 16101-25003753 16101-44084971 16101-52134215 16101-51924189 16101-81825403 16101-11480883 16101-93409949 16101-08113690 16101-12320777 16101-80654938 16101-58102917 16101-68927235 16101-15323749 16101-77139247 12989154751 16101-01733107 16101-98741551 16101-11264340 16101-40433023 16101-12368015 16101-12621705 16101-11711523 16101-82630465 12980883008 16101-12741845 16101-12731807 16101-61685621 16101-10975366 16101-17213001 16101-74103449

Gender
Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Female Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male

Date of Birth Village
1955 1981 1968 1947 1972 1968 1983 1949 1985 1973 1964 1965 1958 1945 1967 1965 1968 5/30/1905 1966 1971 1972 Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri dheri dheri dheri dheri dheri dheri dheri dheri dheri dheri dheri dheri dheri dheri dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri

Region
Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

1947 1963 1961 1968 1974 1972 1978 1979 1970 1963 1976 1965 1967 1973

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

33286 25839 26205 23834 27072 24097 25778 27061 23662 25665 26186 27068 25743 23953 26170 24165 23684 26161 24141 26103 26305 23685 24035 23687 23720 23711 25745 25755 23869 24094 26186 26240 23718 24196 23685 25839 23673 23959 24505 23835 26107 23601 23682 24092 25841 25752 27113 26231 26088 26217 26201 26110 23700 26072 23866 25763 26316 26140 24233 24190 24230 26098 26111 27337

laldaraz sher daraz jafar khan muslim khan sher afzal khan munawar khan ghazan khan gul mulesh khan gul zarin gul zeba gul roz khan ameer ahmad khurshad khan hussain taja irshad janab shah jehanzeb khalid nameer lal muhammad mamur khan muhammad riaz noor islam umer ghani qeemat gul sabz ali khan said hussain said wali khan saleem gul sanab gul sarwar shah feroz shah shah pasand shah zamin khan shamsher khan shaukat sher daraz zafar khan zahir gul zameer gul Zaneer Gul dawa khan dawa khan khaista muhammad sher muhammad gulzar ali hassan gul hazrat hussain fayad shah fazal hanan gulbar shah gul sher khan habib ullah jamshaid jan shah javed khan lal hasan mukamal shah muntazar shah nawar shah taj wali tajbar shah umer zahid musafar shah hazrat shah

gul nawaz umer daraz karam khan noor alam khan aslam khan gul muhammad sudais khan wali muhammad sawal din muhammad rafiq samroz khan rehan shah meer afzal shah zamin sartaj salam shah ghareeb shah naweer khan muhammad din gulab khan momin khan taj muhammad ismail khitab gul lal bacha muhammad hussain lal badshah shareef gul samar gul bahadur khan mehrab shah kachkol taj muhammad khan gul shareef khan tak muhammad umer daraz khitab gul ahmadshah zarya ali shah ahmad shah lewas shah izzat khan wali muhammad kach kol sodagar khan sawab gul sardar khan sakhawat jan shah gul dad shah reseda shah syed muhammad fazal ahmad bahadur shah zardad khan muhammad hussain muhammad shah sawan shah jehan shah pas khan jehan shah saifur rehman zedran shah zameen shah

Nill 16101-09481033 16101-89207373 16101-76286017 12973502943 16101-12868729 16101-30765555 16101-14937829 16101-83613145 16101-23319014 16101-68936785 12957502942 16101-41921445 16101-50489206 16101-78678228 16101-06535211 16101-97335533 16101-12245205 16101-43334737 12990282894 16101-25709101 16101-34188740 16101-63118897 16101-89812217 16101-81824181 12905-60502932 16101-12789865 16101-51396671 16101-32884255 16101-70140629 16101-35044111 16101-72720437 16101-11476407 16101-37180067 16101-44945267 16101-09481033 16101-57856749 16101-11671093 16101-37649661 Nill 16101-11413343 16101-11741221 16101-56315181 16101-136612121 12990173412 16101-12637771 16101-15413459 16101-13290549 16101-55896431 12974485833 16101-11478183 16101-12835283 16101-16546637 16101-12258573 16101-11482917 16101-11475643 16101-14250049 16101-12605899 16101-1184101 16101-66685351 16101-66085033 16101-47216723 16101-50732823 16101-12869827

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1963 1957 1947 1959 1973 1970

1960 1965 1957 1939 1969 1974 1971 1958 1965 1961 1967 1982 1978 1960 1972 1972 1980 1969 1947 1952 1974 1957 1976 1984 1971 1957 1982 1959 1956 1969 1978 1969 1952 1952 1972 1972 1967 1968 1957 1974 1966 1962 1954 1920 1957 1959 1961 1963 1973 1970 1972 1966 1959

Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Dheri Chail

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

26390 26396 27331 27297 27347 27346 26397 26360 27310 27330 27318 27312 26372 27296 27006 27339 21418 27247 33306 23923 27281 33314 24177 24180 27016 24165 24168 24100 22111 21588 23771 24114 24094 24105 24167 24093 24164 24092 24180 24111 21831 21826 23651 23465 21807 21831 23459 27636 25761 21913 23411 23492 21941 25653 21832 21948 22086 25398 25323 25537 25483 25540 25675 25484

khaista zada taj zada yousaf gul ziarat gul fareed khan darwaish fazal ali sher bahadur muzaffar shah gul khan jehanzeb farman ali ameen gul muhammad said ameer nawab tale mand muhammad ayaz taj wali shah muhammad ayaz islam gul ihsan muhammad noor jehan ayaz khan gul wali isran shah janab shah gul sher shamsher khan razia bibi nazir zada rehman nabi lal zamin sarwar shah zahir shah ziarat khan hassan gul inam gul sher muhammad islam shah raham sher sher wali zahir muhammad noor shad tajbar tajbar khan sherwali wali khan abdul hussain mehraban shah qamar ali khaista gul gul badar akram A.B shah maroof shah muhabbat shah sher mohammad ami nawas khan gul hassan akmal khan hussain khan abida rehmat Wilayat khan

ameer zada ameer zada gul meer mala zai sultan muhammad sultan muhammad akbar ali lal zada rehman shah gul meer said kareem munawar shah muhammad gul akbar khan muhammad abdul ghaffar aman ullah muhammadi shah farooq ghanam gul ghulam muhammad anwar shah sarfaraz khan zamir gul saleem shah salam shah izat shah satar khan mumtaz sahib zada taj nabi nawab khan bahadur khan zarb ali shah mian omer inzar gul sanam gul kach kol jahan zaib izat shah ziarat muhammad wazir muhammad kishkat muhammad saeed ziarat muhammad ziarat muhammad shamshad khan hazrat ghulam mehraban gul munir taza gul sher bahadur muhammad said zenor shah mohib shah samin shah abdul mala rehmatullah said gul khair gul naseem khan mursaleen subhan naseem khan

16101-13178189 16101-32908687 16101-15061041 16101-23375069 16101-12837109 12989149964 16101-39939157 16101-10731585 17201-79747683 16101-07334205 16101-29493571 12991120115 16101-43015511 16101-11584179 129-0580614985 16101-23058039 16101-59504217 16101-12790937 12989154751 16101-05166597 16101-94198075 16101-10975366 16101-31591625 16101-7587643 16101-10212733 16101-06535211 16101-32904143 16101-50259677 16101-62000082 16102-22738051 129-262311700 16101-11729723 16101-70140629 16101-37649661 16101-38558211 42401-49846363 16101-84757381 16101-36522121 16101-17587643 129-81885114 16101-1724272205 16101-44987101 15601-10088771 12986414548 16101-67153185 16101-72472205 16101-90415609 16101-08728245 1610-31051007 16101-15451529 16101-48597003 16101-12610227 16101-34600091 16101-12114797 16101-164488499 16101-59029317 16101-48990723 16101-44415149 16101-0283913 16101-11588665 16101-11717565 16101-06613494 16101-78689464 16101-12114959

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male

1965 1967 1962 1974 1971 1957 1974 1968 1978 1961 1975 1963 1945

1980 1964 1968 1979 1977 1971 1970 1980

1972 1952 1952 1956 1959 1959 1974 1952 1978 19781 1970 1975 1956 1975 1980 1976 1980 1985 1965 1978 1975 1975 1970 1947 1980 1975 1945 1953 1973 1956 1959 1958 1990 1970

Chail Chail Chail Chail Chail Chail Chail Chail Chail Chail Chail Chail Chail Chail Chail Chail Chail Chail Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Gharibabad Charchore Charchore Charchore Baba hat Baba hat Baba hat Baba hat Baba hat Baba hat Baba hat Charchore Charchore Charchore Charchore Charchore Charchore Charchore Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

25553 25476 25442 25410 25417 25389 25384 21789 25466 25554 25480 25429 27637 25418 25632 25554 25432 25636 25654 21679 21452 25321 25537 27569 23628 27572 25578 27574 27568 27576 25310 25650 21544 25440 25424 25411 25443 21290 21255 21302 211303 21329 21400 21435 21263 33344 21353 21283 21292 21352 21291 21335 33335 33336 21287 21276 21408 26296 21355 21337 21557 21739 21782 22102

mujeem khan shaukat ali masam khan shehbaz khan azeem ullah meher jamala imroz gul muhammad nawab kamal ahmad rahim bali mahir gul gul bali abdul wali sakeena bibi mustaqeem shah raham bali sher wali khan rehmat baz taj mahala gul nawas khan ameer zada aman khan akmal khan mehnaz muhammada jan feroz khan nawab gul noor rehman zahid ali muntazir shah anwar zeb abdul nabi mushtaq jamila begum tahir khan darwaish lal dali khan murad gul riaz gul sabz ali raj wali zar muhammad khan sahib gul aziz khan muhammad gul khair ur rehman saleem shah noor azam anar gul wazir gul chinar gul umer rehman azeem gul shahid muntazir shah gul azam khan sartaj muhammad nabi muhammad azam fazal rehman saleh muhammad lal zada shahid ullah jafar khan

nawas khan muKbar khan hameed khan sardar khan rahim ullah payau khan khaista gul muhammad zubair umer muhammad gul bali ziarat gul israr ali haji nawab shah hasan ghwas usman shah gul bali sher muhammad mughal baz khazan shah ghawas khan khan zada alam baz khair gul sher wali qamar gul khawad khan shehzad gul khwaidad khan muzafar khan muzafar shah khaista baz gul nabi hamesh gul hasan khan ghafoor rehmat ullah fazal ali khan ahsan gul ahsan gul bakht bilan bakht bilan gulmast khan shehzad gul lajbar khan ziarat gul chari gul maqsood gul muhammad alam imrani gul ahbab gul imrani gul dost muhammad Khaus gul hoos gul gul nabi muhammad alam taj nabi gul nabi muhammad alam dost muhammad bawar khan shehzada shah pasan abdul kareem

16101-11480865 12975778670 16101-11478275 16101-12115741 16101-62312121 16101-98078246 16101-22170507 Nill 16101-112870865 16101-12551409 12992414147 16101-111457761 16101-12271081 16101-27799066 16101-12060881 16101-12551409 17301-15715775 16101-166463833 16101-11667420 16101-12115541 16101-05053849 16101-12621369 16101-11588665 16101-15009508 16101-11480869 16101-53840005 12990414337 16101-11482473 16101-11482231 16101-60206970 16101-11967141 16101-12115161 16101-34360875 16101-10961592 16101-72220509 16101-12271295 16101-11852923 17201-73704757 16101-1600027 16101-08836025 16101-8101867 16101-26803205 17101-92334867 16101-83236525 16101-15743291 16101-74942807 16101-46086691 16101-51408577 129-0640205480 16101-08277819 16101-12511783 16101-54742451 16101-61933369 16101-4164875 16101-60255663 16101-12328729 16101-12903429 16101-12368015 16101-89303059 129-6414971800 16101-55430957 16101-46280017 16101-12799107 16101-11592957

Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1958 1975 1983 1963 1959 1964 1975 1981 1978 1963 1966 1916 1981 1961 1957 1971 1967 1970 1911 1959 1982 1955 1958 1984 1957 1945 1958 1979 1976 1973 1975 1960 1990 1973 1963 1968 1940 1967 1970 1982 1980 1966 1968 1970 1974 1956 1967 1975 1963 1969 1963 1977 1970 1954 1977 1961 1964 1952 1977 1952 1950

Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Lakpani Kakaabad Kakaabad Kakaabad Kakaabad Kakaabad Kakaabad Kakaabad Kakaabad Jangi Dheri Jangi Dheri Jangi Dheri Jangi Dheri Jangi Dheri Jangi Dheri Jangi Dheri Jangi Dheri Jangi Dheri Jangi Dheri Jangi Dheri Jangi Dheri Jangi Dheri Jangi Dheri Jangi Dheri Jangi Dheri Kotki Kotki Kotki

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296

23823 21875 23501 21418 25792 25664 27086 22125 26154 21961 21425 27405 27432 27443 27475 27500 25283 27451 21646 27408 33276 27712 27421 33296 27372 27450 21360 27507 27415 27593 27454 25356 47447 27458 27462 27449 25725 27520 47421 27386 21679 27461 21685 27471 25354 27737 27038 27048 27039 24053 23949 23951 23943 23923 23941 23729 23769 27006 24002 23733 24020 24014 24007 23474

gul zada azmat ullah muhammad ayaz muhammad ayaz shad khan khair ul bashar nawab zada muhammad riaz delawar khan iqbal said bahadur hamesh gul arsala khan Daulat khan alam zeb noor ul amin taj wali abdul ghafar khan abdusatar muhammad hayat ameer zameen inayat khan murad ali noor talab bab ur rehman gulzman jaffar khan aslam khan gulmalik ibrahim shah saif ur rehman lal ghani safdarali muhammad nabi aziz ul haq zain ul haq malghalara bibi imran ud din murad ali darwaish khan gul nawaz khan hussain muhammad khyber khan bakht karam umer khani khaista rehman nawab khan kamal shah dolat khan aziz ur rehman fazal rehman naimat shah said rehman ismail gul umer muhammad sher bahar zewar khan rahim shah ihsan muhammad abdul malik aitebar shah niaz ali lal hamad shah said rahim

shehzada rehmat ullah muhammad gul aman ullah hakeem khan meer ahmad shah sher zada abdur rehman bawar khan sahib gul said karim sher gul rady gul behram khan khan muhammad momin khan ghulam mehboob bahadar khan abdul raoof umar khan shereen khan yaqoob khan qadar gul sher afzal saltanat khan noor muhammad hakem khan gala khan abdul malik afzal khan fazal rehman talezar shah tamas shah tamas shah tamas shah tamas muslim shah muqadar din qadar gul waris khan ghawas khan gul nawab saleem khan mian shehzada talzar muhammad rehman hussain khan hussain shah hussain khan fazal subhan fazal subhan haleem shah haider gul ghanam gul abdul wahid khan bahadar awal din saidan shah painda hamd obaid ullah khan dad shah said muhammad rozi shah wazir gul

16101-98741551 16101-94143577 16101-16779301 16101-59504217 16101-80769953 16101-34480989 16101-61685621 16101-74383867 16101-11675213 16101-37141697 16101-37657613 16102-42407171 16102-22709723 16102-22824535 16102-82738165 16102-22738161 16101-73180715 16101-11591425 16102-31221151 16102-23251607 16101-85861949 16102-36763353 16102-33967573 16101-81583277 16102-77949533 16102-06030891 16102-30219525 16102-22709781 16101-11879215 16102-23217355 16101-49585735 16101-11640973 16102-98684645 16102-94802783 16102-79517115 16102-75720003 16101-99854502 16102-42263065 16102-33967573 16102-22737693 16101-12115541 16102-74777420 16102-22732219 16102-33937767 16101-1154579 16102-94277193 16101-73630121 16101-11946563 16101-84540911 16101-50371637 16101-167562419 16101-70760685 16101-51847535 16101-05166597 16101-5048785 16101-8402002 16102-8650877 16101-26967247 16101-531491610 16101-78595137 16101-77183233 16101-11461231 16101-64518749 16101-57382601

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1972 1948 1985 31967 1980 1980 1983 1972 1957 1985 1975 1961 1959 1968 1973 1986 1971 1959 1977 1973 1959 1948 1980 1969 1950 1975

1975 1971 1981 1960 1963 1950 1973 1962 1953 1960 1971 1969 1979 1969 1964 1957 1956 1963 1965 1974 1955 1984 1984 1969 1982 1971 1954 1946 1958 1974 1957 1957

Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Chabana Chabana Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda Moti Banda chanbana chanbana chanbana chanbana Chabana Chabana Chabana Chabana Chabana Chabana Peerano banda Peerano banda Perano Banda Rehmanabad Rehmanabad Rehmanabad Rehmanabad Rehmanabad Rehmanabad Seri Bacha Khail Seri Bacha Khail Seri Bacha Khail Seri Bacha Khail Seri Bacha Khail Seri Bacha Khail Seri Bacha Khail Seri Bacha Khail Seri Bacha Khail

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

23755 23730 23749 23766 23754 23759 23725 23994 23757 23725 24018 27078 23724 25893 23723 24012 23727 23743 25810 23744 24420 21421 26351 21596 21467 21467 21482 21507 21542 21544 21996 21529 21541 22133 21958 21344 21342 21345 21347 23711 27119 21847 21877 22146 23544 23554 21926 21055 21822 21738 21512 21996 21009 21808 21810 21472 23456 21977 21871 21871 21806 21918 23451 1465

guleem shah nowsher ayaz ali said muatar shah fazle rahim raham dil dilawar khan gul farosh shah raziq shah hakim shah sher akbar gul nazir jehan zeb zahir shah musharaf said fateh rehman hasan shah noor alam gul muhammad shah dil roz amir shah rehman ghafoor akmal khan noor dali said ali shah shamroz khan fazal wahab dawa khan najeeb ullah mushtaq ahmad yaqoob khan khaista taj muhammad ali khan nishat bibi wazir iqbal samar khan janat gul yousaf khan said hhussain qasiat hazrat said gul zamin khan abdul ghawas abbad khan zarawar khan waheed ullah sher bahadur gul hussain nawab khan muhammad saleem yaqoob khan qudrat shah amrod khan bacha said sher zada amin khan zeenat gul naimat ul haq suleman shah ranay zai alam din mohib gul amir zada

sedeen shah dilber rehmat said mukamil shah muhammad rahim awal din awal din khandad shah bagh dad shah abdul said ghulam akbar azif gul s.muzamil shah iron shah bacha said fateh jan ziarat shah khairabad rozi shah shamozia akbar khan akbar khan awal khan hassan bali dilawar shah abdul mateen fazal rahim fazal ghani muhammad khan hamesh gul rosham khan fazal rehman ahmad awal khan naik muhammad ziarat gul said awal said awal janat gul muhammad hussain rahim jan said hamza kareem khan said ghawas sher afzal khan zareen sher afzal masil khan hazrat hussain nasir khan abdul samad rosham khan saleem shah fazle rahim rehamat said gul zada khachan muhammad gul amir zaman meer ahmad shah ali ahmad janah ud din waheed gul jaujoon

16101-12509665 15602-94577129 16101-95116635 16101-94785511 16101-40135945 16101-48399085 12985149098 16101-11591585 12994123486 42401-15822223 16101-12834887 16101-08513833 16101-58445211 16101-31226055 16101-18530197 15702-35450241 16101-13281687 16101-11478655 16101-132648249 16101-48579335 16101-12245625 16101-12635965 129-76415510 16101-97479023 16101-36198171 16101-64250627 16101-11852885 1610-25800737 16101-51444076 16101-34360875 16101-11852901 16101-11837703 16101-11531859 1610152345333 16101-59631210 16101-86532475 16101-09858639 16101-12968947 16101-12869173 129-0560502932 16101-12635371 16101-12023327 16101-08494601 16101-41937341 16101-12351413 15307-377353869 16101-81058023 16101-58231317 16101-22729125 16101-27022803 16101-11852901 16101-11852901 16101-34623113 16101-79015513 16101-8166787 16101-12116131 16101-59336341 16101-26496255 16101-99995029 16101-11408831 16101-12559401 16101-89223789 16101-11671885 16101-2271829

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1967 1973 1987 1964 1970 1973 1966 1961 1974 1974 1977 1958 1967 1965 1959 1948 1958 1980 1964 1969 1955 1948 1976 1955 1986 1955 1966 1937 1951 1967 198 1976 1947 1966 1980 1968 1961 1954 1982 1963 1969 1962 1974 1957 1968 1967 1957 1970 1963 1963 1981 1968 1953 1967 1962 1964 1975 1970 1952 1938 1959 1949 1969 1972

Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Seri Bacha Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Kotki Charchore Charchore Charchore Charchore Charchore Charchore Charchore Charchore Charchore Charchore Charchore Charchore

Khail Khail Khail Khail Khail Khail Khail Khail Khail Khail Khail Khail Khail Khail Khail Khail Khail Khail Khail Khail

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424

23401 21981 21971 21907 21724 21796 21993 21834 21828 21946 23472 23526 23526 23690 23643 23521 21461 22159 23881 22089 25983 21841 21843 21844 22118 21851 22092 22036 22048 24120 21618 25624 21622 24160 24078 22108 27588 22066 24079 23667 27482 27130 23666 23965 25406 27513 21863 25436 23677 27463 27445 25599 27414 27413 25624 21610 21635 25622 25964 22047 25859 21845 25879 25952

amir dad shah akhtar gul wazir muhammad asmat ullah kiramat shah momin syed khaista rehman naimat khan juma khan sher ali noshad wazer muhammad muhammad anwar fazal muhammad riaz wali saleem gul saleem khan sawab gul uma gul jamshad khan mohammad saeed momin khan parwaz khan syed mohammad ramdad khan sajida perazam khan shmin ara ali mohammad khan naseeb gul zaman gul zada mohammad ayaz gulam nabi gulrat khan mujahida ajmeer shah mohammad din anwar zeb hathman imran jalil tajudin paind gul islam jalil akhatar hussan fazal rabi faive khan rahmat gul hairullah javed khan qasim khan sher mohammad anwar ali bakht poor khan gul mohammad khan mohammad ayaz khan said bakht zamin zawar uddin bakht jana ghulam haider yar mhammad zahida israr abdul malik bahader sayed

zardad majeed gul char muhammad abul mullah rehmat shah hazrat syed roshan shamshad fareh khan tota ali tota ali char muhammad abdul karim wazir muhammad zarghoty hamesh gul lal dad khan waheed gul said gul asal khan momin khan saim maian momin khan mohammad mansoor rauf ullah fujoon khan khan aftab mansoor lal zaman gulam saqi umir khatib mohammad gul hamaz khan rahman bhadar gulab shah umar din syed ghreb syed bacha rahmeen jalil umir din hassan gul raheem jalil said hussan sodagar gola khan mir alam khan arshullah jaj mohammad khan shah tamas khan shah tamas khan shahz amin akram khan sabz ali khan umer khitab akbar said rady gul islam uddin akbar khan talihzar sultan israr jalandar sahi sayed

16101-2443057 16101-97698281 16101-12852327 16101-11379503 16101-44163749 16101-11379503 16101-31125005 16101-20091889 12935118826 16101-60809413 16101-9243961 16101-2852327 16101-45014285 16101-11860717 16101-77188329 16101-28078519 16101-77188329 16101-771392747 16101-8633058 16101-6046343-1 15601-9363657-3 16101-5933865-9 16101-6839620-1 16101-1278685-9 15701-1221974-1 129-9126913-5 129-4323260-0 16101-1131695-0 Nill 16101-11756751-1 Nill 129-7881939-0 11037-81488-1 16101-8062877-4 161011230616-7 16102-7040356-5 16101-1173202-9 161015372940-1 161013631243-0 16101-0726119-3 129-4850290-0 16101-538582-7 16101-8654238-5 16101-9459923-9 16101-7453770-7 16101-1163432-5 16101-5914834-9 16101-1148277-3 16101-90833808 16102-23484001-9 16102-2310871-7 16101-1616732-1 16102-8191844-9 16102-3075935-7 129-7881939-0 16101-1163459-5 129-6238256-3 16101-2587084-5 15601-3867618-6 16101-6830628-1 16101-2596829-1 16101-1125350-2 16101-7972242-5 16101-92271299

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Female Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Male Male

1965 1959 1940 1971 1974 1975 1973 1968 1935 1974 1966 1969 1980 1965 1973 1968 1955

Charchore Charchore Charchore Char Chore Char Chore Char Chore Char Chore Char Chore Char Chore Char Chore Char Chore Char Chore Char Chore Char Chore Char Chore Char Chore Char Chore Char Chore Zarif khan Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Charchor Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488

25969 25975 25884 25967 21648 27557 21937 27537 27480 27482 27746 23857 57764 27755 23433 26098 25301 25674 25649 25541 23413 21466 25991 27697 27660 25975 25726 25730 25723 25267 25328 25510 27426 27409 25407 23699 25347 23663 23672 21886 26040 21562 25481 27153 21864 23832 26019 21987 27515 21650 27088 25448 23434 22133 21594 24168 21740 23558 23564 27746 23857 27667 26287 57770

sayeda bano gohar begum pshami khan nazia khan mohammad said usman din abdulkareem khan nawab hazrat ullah taj udin ameer ullah sardar ali wali muhammad wajid ali wazir khan umer zahid fazal wahab irfan ullah niamat khan mamriz khan khan faroosha nazir muhammad nabi hassan badshah roghani gul gohar begum ahmad shah hassan shah yousaf shah iqbal shah suhrab hassan khan habib gul lajbar khan sanab gul zawar hussain gulam baz irshad khan gul pari fetehmad khan lal muhammad qajeer gul anwar khan aurangzeb kareem khan akbar khan aziz gul ali akbar sher ghani sayal pazeer gul kamil khan shoukat ali khan noshad gul shar mar zada peer said umer zada ameer ullah sardar ali akbar ali habib ur rehman khan muhammad

sayed bakhtr shah mohammad hussain karam noorani gul akbar said ihsan uddin muhammad zubair gul biland khan nasrullah umer din khair ullah muqdar din fida muhammad khan adam khan gul noor saifurehman abdul razaq sir zameen khan ghawas khan waris khan saeed shah narang mohammad ismail gul biland Rozi gul mohammad hussain muhammad shah raidan shah meer ahmad shah meer ahmad shah khalil ur rahman gula khan wazir gul zareef tajbar khan sadi hussain fazal baz gul zameer taj islam raheem uah abdul hakeem ameer gul mukbar khan ghreeb shah dilbar khan momin khan hussain gul gul sunobar noroz khan ali khan door gul abdulsamad main noor awal khan khalid khan izat shah shehzad abdul hakeem hussain gul hair ullah muqadar din nosherawan abdul wahab muhammad khan

16101-1140323-0 129-5779752-1 16101-1235860-5 15505-5073571-1 16102-2306225-5 16102-230862-5 16101-7913289-5 16102-2270899-7 16102-2273255-3 129-4860290-0 16102-1696736-7 16101-1223777-7 16102-1627778-5 16101-1163332-7 Nill 16101-1279852-5 16101-8945580-1 16101-1236831-7 16101-0141432-1 16101-5184460-7 16101-1123135-1 16101-1171758-1 16101-1183787-3 16102-2273233-7 16101-4964978-3 129-5779752-1 129-8198056-0 16101-1906659-1 16101-8437964-9 129-4025065-8 129-9216426-8 16101-1151063-1 16102-9490001-3 15602-1452506-1 129-37414666-1 16101-1279132-9 16101-1211499-3 16101-2219603-7 16101-1178440-4 16101-5425419-3 16101-1201111-9 16101-1185290-9 16101-3954873-3 16101-2838897-7 16101-7489248-7 16101-1278012-3 16101-3276309-5 15601-8121769-3 16102-2273202-3 16102-3156911-9 16101-1262099-7 16101-1427824-3 16101-8332373-1 16101-5234533-3 129-6253938-4 16101-3290414-3 16101-4888859-1 16101-9504106-1 16101-7792972-9 16102-1696736-7 161011223777-7 16102-3590549-3 16102-4675807-9 16101-1224489-9

Female Female Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male male male male male Female male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male

Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Moti banda Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani Dheri lakpani lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas lakpani khas

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552

26329 26288 26311 24165 24134 21996 21617 21738 25321 21337 24170 21587 21584 27636 21593 22027 21820 27580 22158 27704 22132 27634 24070 23708 27160 23442 23694 22057 25472 21932 26001 25997 25461 23935 21395 21400 21435 23626 23623 23643 23938 23628 23934 21392 23946 23636 23949 23603 23941 23571 23951 23393 23577 23631 26159 23943 25874 26157 21408 23637 23647 23579 21396 21397

mohsen shah noor rehman jumraz khan janab shah zameer gul yaqoob khan rahim dad khan nawab khan aman khan fazal rehman qadar wali rehman hazrat said abid hussan muhammad tar khan amir nawab gul hussain farooq shah qarasan khan wali khan umar faroosh ai rahman muhammad karim zarbadar khan khalid bacha ghani gul bacha said painda shah gul hussain zar gul zadullah khan amien ur rehman mustaq ahmad kameen fazal bibi sahib gul aziz khan saifurrehman badshah khan hasanzada nazar gul muhammad jan ajmir shah taj muhammad khan bali zayarat faqeer fazli rahman wali gul umar muhammad noor muhammad naimat shah gulzada ayub khan mhammad nabi inzar gul said rahman ikramullah sultan gul sartaj izzat faqir m.ikram muzafar khan fazal muhammad gulzada

nawar khan habib gul sayed muhammad salam shah abdullah roshan khan muhib ullah khan nasir khan alam baz dost muhammad shiber jan muhammad kamal bakht rawan hazrat gulam munsir shah amir nawas hazrat hussan muhib shah gul roz khan jafar khan umar khan akbar khan hazrat shah sodagar khan gul ahmad sanab gul main said noor ahmad shah saifur rehman dednan shah umar khan lal faqir ali miyan khan hakim said shazad gu lajbar khan roshan meerdad khan aman gul inzar qamar bgul razim shah keemat shah shnur ali samandar fazli subhan andaz gul abdulwahid muhammad afzal hakeem shah keemat shah karimullah m. yousaf umar haidar gul abdullah abdullah taj nabi samandar said haleem karimullah amirzada kharati

16101-7446498-1 16101-1147974-1 11680-41132-5 16101-0653521-1 16101-1167709-9 16101-1185290-1 15101-0311094-5 16101-2272912-5 16101-1262136-9 129-641497180-0 15704-6708458-7 16102-4583580-7 16102-5081391-7 16101-0872824-5 16102-1269465-7 16101-1167630-7 16101-5823131-7 16101-5566005-5 15602-4604654-7 1102-2262961-3 16101-3591698-9 16101-207483-1 16101-6751396-7 16101-49814860-1 16101-3204806-9 16101-12115617-7 16101-8337329-5 16101-5889917-9 16101-1830407-3 Nill 16101-1249106-5 16101-1255780-5 129-5959727-3 10874112103 12936335650 1710192334867 16101-83236525 16101-93294477 15602-0485179-1 15602-15341397 16102-1824170-9 16101-1148086-9 129-7358422-2 16101-9092497-5 129-6114601-6 15701-4882673-7 16101-5752841-9 16101-1899167-5 16101-5048578-5 16101-6329040-7 16101-7046068-5 16101-9398143-1 16101-0960789-5 16101-960789-5 16101-1976085-3 16101-5184753-5 161018548789-5 15402-1422682-9 16101-1290342-9 15703-0354654-9 129-9053963-6 16101-1151080-9 156022658067-9 Nill

male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani lakpani kotka kotka kotka kotka kotka kotka kotka kotka kotka kotka khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad

khas khas khas khas khas khas khas khas khas khas khas khas khas khas khas khas khas khas khas khas khas khas khas

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616

23630 23939 21436 23641 25779 25756 25752 25743 25759 25766 25763 25737 25767 25761 25744 25745 25762 25754 25768 25758 25755 25774 25778 25741 25770 25765 25757 25776 25740 21866 21940 26051 27091 21667 26042 23481 26039 25390 27826 25652 22159 23461 23712 27479 21813 25573 27068 25563 27115 21929 25650 21810 21978 21808 23456 23718 21009 27074 21807 25384 21908 25380 23836 23408

sher wali shafi khanzada zarwari bibi israrullah noordad shah hasan gul khurshad khan lalwar shah laqman shah lal hussan rahmat gul hassan wahab merab shah sadeeq ahmad sadeed wali khan noor wali gulam bahdar abdul wahib sher wali sleem gul naveed ahman ghazan khan namat gul alfaquddin shref khan mukhter khan shahib zada zarullah khan salaman khan ajmar ali khan mohammad shah khan farooq abdur rehman kasar khan zarifat khan roshan khan noor hussan gul badshah nosherrawan sawab gul sarafat hussen fazal hussan muhammad zaman haleem said liqat ali amer ahmad muntaj hussan hayat khan rahman said abdulnabi bacha said ghair shah imrood khan amin khan shah zamen khan qudrat shah noor muhammad tajbar khan amraz gul noor ahmad noor jehan habib khan gul zareen

zamir gul abdulwahid gulshan fazalakbar shahnazar fazal shah sawab gul mirafzal musanif shah shahnazar m hussan shahab gul abdul wahib mehroban sabzada lal bacha fazal shah khan bahder m zaman hakeem khan shreef gul ahmad sardar shah shaheb gul saealoden mer salam khan hakeem khan amer zada ajab khan dilawar khan sheran barnor ghreeb shah noor ullah qadar khan mohib shah baznor salimbaz gawan ghazi sultan shah waheed gul abdul hussan muhammad hussan ataul shah rahmit said nazar gul rahan shah bawar khan zardad khan ahmad said gul nabi rahmat said sakhawat fazal reheem khachin taj muhammad khan saleem khan misal khan hazrat gul khista gul muhseed ullah rahimghous ali khan royadad khan

16101-2386742-5 16101-6507110-1 16101-5840501-3 15402-3539109-4 129-07635940-8 129-06106920-2 16101-1263777-1 16101-4192144-5 16101-7668174-5 16101-4956365-6 16101-1147564-3 129-6565322-9 16101-1496703-7 16101-3105100-7 16101-7424413-5 16101-1278986-5 129-076061920-4 16101-1258990-7 16101-5795079-9 16101-0643926-1 16101-5139667-1 16101-6685767-6 16101-3076555-5 16101-11848810-1 16101-3551022-5 16101-7052702-3 16101-5055909-7 16101-8639696-7 16101-0997396-5 16101-9777374-3 16101-9599474-3 129-4856006-8 Nill 16102-2315705-1 15701-1184477-9 16101-8269090-1 16101-6790852-3 16101-6495246-9 16102-5090561-5 16101-9386279-3 16101-7713924-7 16102-7152862-7 16101-5213421-5 16101-3548963-5 Nill 16101-1147565-5 129-5750294-2 16101-3027904-9 16101-6892723-5 16101-7375235-3 16101-121516-1 16101-6816678-7 129-8841429-1 Nill 16101-5933634-1 16101-1147640-7 16101-3462311-3 16101-7980980-9 16101-6715318-5 16101-221705-0 9165-414534-4 129-9073643-1 16101-8182540-3 16101-0648505-4

Male Male Male female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male

khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad khair abad Kaka abad Kaka abad Kaka abad Kaka abad Kaka abad Kaka abad Kaka abad Kaka abad Kaka abad Kaka abad master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona master korona

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680

25438 23687 27277 27527 25411 26123 26198 23539 26105 24230 23524 27617 24223 21317 24214 27597 26209 33274 26228 23528 26110 23555 23514 23968 24241 26078 25500 21290 25523 23769 23723 25513 25375 25369 21596 21285 25368 25678 27651 25664 25533 25376 24053 25509 21474 24012 25496 21360 21529 21256 21905 27593 23801 27449 27726 27630 23544 25606 27475 27450 27454 23797 21474 25595

amerer alam khan qamiat gul sheraded ullah chamin khan derwash khan lalbaz khan rahim wali gul habib lal khitab taj bar shah gul roz khan faqir gul rahimgul ovais khan said ghani shah mustana gul wazer shah muftahdin fazal muhammad gul rehman habib ullah sohail khan wali said sher nawab gharat khan akbar ali waliyat begum murad gul noor rehman zawar khan motarab said abdur rafeeq wahib ali zahor khan noorda ali anwar khan faqeer gul taseer khan fatma bibi kharul basher dawa khan ali baz aziz ur rehman fazal rehman musafar khan fateh rehman anwar shah jafar khan khista rehman raiz gul nisar ibhrahim shah mursaleen zainulhaq yousaf khan doulatmand abass khan bacha ghani alamzeb khan gul zaman saifur rehman khan zad gul gul rehman aqeela

rahman shah khatib gul mustali khan shawl rehmat ullah khan shahbaz khan fazal ghafoor abdul hakim gul faqir jahan shah shamas mohd gul ghufran gul mianwali said ahmad shah faqeer gul marwan shah muhammad yousaf gul muhamad fazal rehman ayad muhammad muhammad jamail ahmad said gul satar gulab khan mujeb gul shad muhammad ihsan gul arsala khan bacha said lal bali sherbaz khan qader khan hassan bali ameer khan diyar khan mukamal shah wali rehman meer ahmad shah juma khan sher baz khan fazal subhan arsala khan sher khan fetah jan aslam shah hakeem khan fazal rehman ihsan gul tareah afzal khan abdulghani shahtamas khan juma khan qalmand sherafzal fazal reham khan muhammad noor muhammad fazal reham dilrsa khan akbar khan gul wali

129-9039844-5 16101-8981221-7 16101-1159144-1 15701-1238902-1 16101-1227129-5 16101-6551708-5 16101-1211495-5 16101-1227182-1 16101-5674713-9 16101-4721672-3 15602-0422124-9 16101-1163463-3 129-8971107-6 16101-1294109-9 16101-1891295-7 16101-2273199-3 16101-5058721-3 16101-2260171-7 16101-2491416-3 16101-1178561-1 16101-1283528-3 16101-1328860-7 16101-7785593-1 16101-1165420-5 16101-5192418-9 16101-3548963-5 16101-2511851-8 17201-7370475-7 16101-0507446-3 16101-2865087-7 16101-1185301-7 16101-1294529-5 16101-2736688-5 16101-1759923-9 Nill 15307-7564711-9 16101-2500375-3 16101-9073041-1 16101-1141237-8 16101-3448098-9 16101-1184814-9 16101-0966582-7 16101-5037163-7 16101-4410979-1 16101-1279761-7 15702-3545024-1 16101-4834080-9 16102-3021952-5 16101-1183770-3 16101-1160002-7 16102-2277164-1 16102-2321735-5 16102-6811753-7 16102-7572000-3 16102-41624-7 16101-7376197-3 16101-1235141-3 16101-1226946-5 16102-2273816-5 16102-0603089-1 16101-4958573-5 16101-9240045-1 16101-1121084-5 16101-1153148-2

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female

master korona master korona master korona master korona master korona dodyal dodyal dodyal dodyal dodyal dodyal dodyal dodyal dodyal dodyal dodyal dodyal dodyal dodyal dodyal dodyal dodyal dodyal dodyal dodyal Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham Koz cham moti banda moti banda moti banda moti banda moti banda moti banda moti banda moti banda moti banda moti banda moti banda moti banda moti banda moti banda

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

681

27733

sakandar shah

sultan shah

129-754353-2

Male

moti banda

Mardan

Hathian
S.No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Poverty Score Card No.
7171 8221 8208 8215 8188 8187 8919 8217 8222 8176 8175 8214 8199 8174 6038 7294 6050 6001 6026 6010 6034 6004 5852 6034 6004 7366 7354 7342 7258 7347 7356 7352 12295 7375 7183 8233 7338 7097 8171 8294 10193 10170 8321 10196 8102 8178 10190 12238 7420 7412 7137 6995 6994 12152 14124

Name of CO Member
sultan sham shad begaum zeenat bibi mafa wara farzana bibi shazia bibi bakhtiar bacha said said badshah javeid amir sultan adam khan bihram khan amir zada noor khan amir alam bakht munir bakht shahazab shamshad fazal jan ayub khan mir alam mir mohad ayub khan mir alam wazeer zada umar khitab taj bibi gull mula moh rasool said nawab badar khan noor ul amin moh hussian bacha zadagi ajab khan gull shan gul mohammad abdullah khista meer gull bibi habib ur rahman hazrat mir wazir mohammad doran gull khan sharif ali rahman gulam bahadar akhtar hussain jamal afsar ali sultana fazal sadiq gharib gul dilawar said

Parentage
amir abbas pehlawan jamal said moh ayaz moh arif khaista gul gull zaman rahman said rahman said moh arif gul khan umar khitab sheeran mian gull zada abaid khan moh haroon umar gul said shamshad ali sakhi jan yar khan alam khan noor mohad yar khan alam khan hazrat majeed bacha bacha sifullah azizur rahman hakim bacha ahmad jan bach rahman bacha rahman fath noor jamal abdul hanan zaman shah shah zamir bacha meer bacha gull shah zamir mihr dad pasham gull gull sharif gull rahman muhammad khan muhammad khan nimat khan Kaki jan abdul malik abdul jalal sher afzal bahadar said

CNIC No
16102-2313730-7 16101-113804-6 16102-12971430 16102-0435600-4 16102-1306317-0 16102-8470200-6 16102-12624847 16102-55962835 16102-12400080-3 16102-4980773-7 16102-22948283 16102-4937214-5 16102-22580031 16102-3389425-3 16102-925251-4 16102-8927030-8 129-73-38-9521 16102-95695037 16102-31891215 161026647560-5 15701-1214112-9 16102-23020388-5 16102-7689778-7 1571-1214112-9 16102-2320388-5 16102-228013-9 16102-5958197-1 16102-2625661-8 16102-2256987-1 16102-2260959-3 16102-2309392-1 16102-9994750-3 16102-22792443 16102-2225319-8 1610222253198 16102-22838859 16102-73132844 16102-8219961-5 16102-80218919 16102-7561505-3 16102-4220752-6 16102-2303765-7 16102-7376095-5 16102-6324310-7 16102-98240849 16102-6246750-9 16102-4253593-1 16102-2312472-3 16102-2329122-3 16102-6847693-1 1610223098035 16102-5975684-8 16102-4355988-1 16102-2274882-8 15303-2401604-3

Gender
Male Female Female Female Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Female Male Female Male Male Male Female Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male

Date of Birth Village
1968 1976 1971 1985 1970 1957 1956 1960 1973 1961 1985 1949 1960 abdul aziz khan moh abdul aziz khan moh abdul aziz khan moh abdul aziz khan moh abdul aziz khan moh abdul aziz khan moh abdul aziz khan moh abdul aziz khan moh abdul aziz khan moh abdul aziz khan moh abdul aziz khan moh abdul aziz khan moh abdul aziz khan moh abdul aziz khan moh khat kalay khat kalay khat kalay khat kalay khat kalay khat kalay khat kalay khat kalay khat kalay khat kalay khat kalay muhalla babo khan muhalla babo khan muhalla babo khan muhalla babo khan muhalla babo khan muhalla babo khan muhalla babo khan muhalla babo khan muhalla babo khan muhalla babo khan muhalla babo khan muhalla babo khan muhalla babo khan mohalla abdul aziz mohalla abdul aziz mohalla abdul aziz mohalla abdul aziz mohalla abdul aziz mohalla abdul aziz mohalla abdul aziz mohalla abdul aziz mohalla abdul aziz mohalla ghulam khan mohalla ghulam khan mohalla ghulam khan mohalla ghulam khan mohalla ghulam khan mohalla ghulam khan gul bahar gul bahar

Region
Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

1949 1981 1957 1950 1946 1964 1974 1981 1954 1969 1985 1955 1959 1972 1976 1952 1950 1952 1953 1963 1972 1968 1978 1975 1974 1968 1970 1/1/1964 1/1/1973

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

12118 14123 12104 12133 12117 12113 12149 12145 12112 12124 14131 14135 12106 12131 12381 12396 12329 8017 12399 12258 8014 7991 8060 12312 12319 9597 9555 8456 8466 8467 11877 7050 8463 9600 11861 12353 10344 33526 11881 11851 10902 33542 7921 8474 8450 8453 7019 8479 33556 9561 9601 9571 8472 8451 9862 12172 10904 12329 8462 8473 9608 10352 10359 12404

hazrat jan shamroz khan gul muqam m javid farzana islam bahadar taj muhammad muhammad ikram gulazam fazal amin gul wahid rahil wahid latif khan faiz ullah ilyas khan fazal akbar farheada gul zaman m.karim umar khan mohd irshad zareen khan riazullah rawasia shreen zadgai rahmatullah khan abad bakht rawan mohammad yousaf jafar shah mohammad iqbal shah zarin arif taj akbar khan taj mohammad gul rehman nawas khan waheed zaman nagena begum ibrahim mamoona gul rahman obaid ullah arif shkoor noor habib shamsurehman wazir gul akhter gul mahmood shah bibi abdul reheed alem jan abdur rehman zafar khan farwaiz ajmeer shahzareena fareda ali hader fared azeem khan feroz rajbar yousaf khan

awal din gul gharib sher afzal faqir muhammad ashraf khan gul khan umar khan khyal muhammad muhammad gul gul amin sultan sultan wahid umar khan ghani gul ibra heam abdul karim qauim amir zaman abdul karim rahmat noor mohd rahmat samoullah mumtaz mohammad zaman yaqub khan khan wali jamdad ali khan abdur razaq hazrat umar gul faqeer boneray mohammad taj mohammad akbar haider ali amin said jafar khan ismail mohammad iqbal qazi mohammad waris khan fazal wahid shams uddin hamayoon zulam khan mahabat khan faroz gul aman gul sher zaman nasor din sher mohammad amin ullah bahadur khan sakhawat khan khan rasool shez ali said said qayum akram khan imran kareem khan ajar khan fazal khan gulam khan

16102-0976852-1 16102-2257622-3 16102-87717705-7 16102-2288356-7 16102-2198623-4 16102-2266320-7 16102-2264765-3 16102-2281602-1 16102-2326310-5 16102-4536778-9 16102-2265708-5 16102-7982109-5 16102-2301943-3 16102-2329813-9 16102-5576297-1 16102-60880715 16102-94607421-6 16102-3627332-7 16102-3951642-2 16102-8312184-5 16102-5877202-5 16102-131045-9 16102-3762824-7 16102-5271369-0 16102-4850144-8 16102-7674205-1 Nill 16102-2602316-1 16102-9800240-3 16102-6273519-7 16102-1467839-7 16102-0994952-3 16102-1049896-7 16102-902909-5 11688412201 16102-2289783-6 16102-2312470-3 16102-4695171-5 16102-5384594-0 16102-1155911-1 16102-8956042-2 16102-2287517-3 16701-272663-9 129-8904126-7 16102-0760870-7 16102-1236555-1 16102-3074927-5 16102-4422624-9 16102-1767346-9 16102-9536384-8 16102-2291736-7 Nill 16102-7701204-1 10709-25729-6 15102-8269581-9 15601-5078826-7 16102-6740544-0 16102-9607421-6 16102-1179838-1 15702-2483552-9 17201-2262260-7 16102-5972981-5 Nill 16102-7709196-9

Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1964 1/1/1946 20/12/1972 15/9/1966 1/1/1974 1/1/1977 1/1/1966 8/1/1982 13/2/1982 1/1/1970 1/1/1979 6/7/1955 18-11-1989 1961 1956 25175 1965 28218 1955 1968 1974 1965

gul bahar gul bahar gul bahar gul bahar gul bahar gul bahar gul bahar gul bahar gul bahar gul bahar gul bahar gul bahar gul bahar gul bahar Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

10901 8465 9863 11876 12391 9848 12312 12327 33555 8454 9588 8459 8449 7044 9599 9582 11875 33552 10905 8079 7672 11789 7775 12362 12336 12331 7120 11043 10160 10247 12356 12366 11032 11760 7673 7664 8098 7125 11035 7804 7669 10256 12363 12364 10182 10180 12332 10163 12333 10157 10154 8078 12338 11749 11792 7122 11055 10246 11784 11057 10156 11044 7779 7787

rani gul abduraziq juma din hazrat saied jahanzeb shah noor zada rawasia safia bibi amir mohammad muhzamin khan tariq mohammad zaman khan fath rehman ajmal khan imtiyaz rahim gul romia jhahan fari said bibi waheed gul gul rehman ali haider khan said sher afzal tilawat khan m islam mohammad akbar mohammad rahman sahib zada roshan bibi hajara bibi mir azeem ajab said noor bahader habib rehman amin ullah shakir ullah gul mohammad gul khan seraj uddin meher zameena sabz ali khan rahman ghani wali mohammad ameenrehman naeemdad ibharim khan naseeb zada majida bakhti rawan abdul wahib wali mohammad anwar khan hussain ahmad jihad ali momin khan firasat mumtaz shoukat husan khan wali bakht sultan murad ali hazrat said anwar khan

ajab khan toor mohammad sayed sarif gul saied alif shah faqir zada mumtaz amerzeb amin gul meerhasan din mohammad jamali khan khanay mohammad gul yaquob sayed gul taj bahadar saeed khan fazal mohammad mohammad sharif said rahman amier rehman ali said talizar abdul hamid abdul hamid fir mohammad fetah rehman meskeen khan mohammad afzal faqir zada nazar shah sher said khan zada gul dad khan shahzada rahmat ullah abdul kaeam fazal wahib said kamil bacha amir zaman gul zada nazar shah gulam nabi habiburrehman rahimdad khan wali mohammad maskeen musa khan hakeem khan diwalar shah gujar jumat khan mohammad jan behram khan sher afzal wakeel mohammad ali zarif khan gul mohammad taj mohammad khan din mohammad ali said fatah gul

16102-9497683-2 16102-8894758-5 16102-0829949-7 16102-32247664-9 17301-8260563-3 16102-1131449-4 16102-5271369-6 16102-7999525-0 Nill 16102-2288306-7 16102-1911459-5 16102-7208681-3 16102-23741013-1 16102-2324389-9 16102-7726273-9 16102-2291030-9 16102-9628683-6 16102-2227692-2 16102-6005391-4 16102-30551787-7 16102-5170971-9 15601-5837949-0 16101-1162094-7 16102-2328661-1 16102-2321843-3 16102-2278979-3 16102-2271216-5 16102-1562652-3 16102-4712343-5 16102-7666600-8 16102-6866150-6 16102-2303800-1 16102-2288331-1 16102-2324319-5 16102-2266380-9 16102-5270505-1 16102-2284750-9 16102-3753205-3 16102-5062505-9 15302-0911346-5 129-5740779-3 16102-2324404-9 16102-2328666-3 16102-7889098-5 106102-9344625-1 16102-5151976-9 16102-6369445-3 16102-066052-1 16102-9902015-2 129-7588317-1 16102-8274303-3 16102-2328614-5 16102-2329860-1 16102-6234022-3 16102-7149973-7 16102-2290912-3 16102-42852-0 16102-7760418-1 16102-6052440-3 16102-2327755-1 16102-8092385-8 16102-85569386-1 16102-2329807-7 16102-1152904-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad Ghareeb abad nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan

184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247

7786 7795 11038 10159 11786 7784 7772 10887 10170 12355 12357 12358 12334 10254 7679 7675 7123 10838 10177 10153 10259 10275 12108 23230 11836 12108 23230 11836 7657 7655 7654 7658 6055 7316 6047 6042 6106 9972 9958 11261 9906 11252 12089 10116 5961 6080 6978 5875 12088 12074 10212 11321 11299 12079 10225 6104 11331 6991 5997 9914 12162 9898 6980 6983

zahir shah mohammad karim fazal malik maskeen mohammad jamil gilla jan lal bahdar randa bibi habibi urreham shah jahan bibi khanzada sheranzada m ismail javeed ullah shaheen bibi sabaz ali shahjahan dilshad amir jan dilferoza mohammad hassan nazia shera jan tur khan bashir ahmad sher jan tur khan bashir ahmad gul ameen ilyas hazer mohammad yousaf khan sikandar khan khan zarin sikandar hayat fazal ghani gosurahman bahram khan hasan zab musa khan rafiqat muhammad gul roqsan shehzad khaista bacha nasid gul seraj muhammad amain mohammad khan shah khalid nasir khan mohammad rasan khan gulastan muhammad gul rehnan rahman khan mohammad ali noor zaman misal khan gul mohammad khan bahadar said rahman hasan sher awal khan

nmateen raheem gul gul zareen jafer rahmat gul abdullaj jan said raehman amir hayder bacha gul azizullah kawal bahadar khan wali mohammad saadullah mohammad iqbal musafar juma sayed halim khan akbar khan dilawar shah mohammad akbar sameerrehman saib jan feroz khan abdur rahman said jan feroz khan abdur rahman aslam khan muslam khan khan muslam khan yar khan kashar khan zamen yar khan gul rahman mohammad ali fazal hadi multan khan sultan mohammad muhammad jan mumtaz habib khan said bacha mohammad zaman jan mohammad abdullah mohammad faqir haleem jan naseem khan sawal mohammad islam hamaza gul sawab khan darwash behram rashtool khan kasar khan gul khan bahadar khan munawar khan hazarat shah fatah khan

2140-71968159-3 Nill 16102-893125-5 16102-23183544-1 16104-6833483-5 9040-601085-3 16102-2237721-3 16102-5479509-2 16102-2303765-1 16102-8624883-4 16102-9300916-9 16102-2326629-1 16102-0131629-9 16+102-2672136-3 16102-7055315-2 16102-6966115-9 16102-8500328-9 16102-9876403-6 16102-2296377-7 16102-6384701-0 16101-9468238-1 15401-7811778-0 16102-2266321-3 16102-8846185-1 16102-8244066-3 16102-2266321-3 16102-8846185-1 16102-8244066-3 15702-6132843-3 15702-7563733-9 16102-2327366-9 Nill 15001-879929-1 16102-2827208-3 16102-22197726-7 15001-879927-9 16102-2287911-5 16102-2329781-7 16102-9865030-5 16102-9630128-9 16102-9200719-5 16102-0772331-3 16102-2215632-6 16102-2266272-1 16102-2277607-9 16102-0765786-1 Nill Nill 16102-2304718-5 16102-5917804-7 16102-2309547-9 16102-3129740-1 16102-2259752-3 16102-5716493-7 16102-4729049-3 16102-22170548-3 129-920972-0 Nill 21102-0920786-5 Nill 129-7895295-0 16102-1542443-9 16102-8724541-3 16102-2468626-9

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Female Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1950 1/1/1955 1/1/1966 1/1/1950 1/1/1955 1/1/1966

01/01/1976 01/01/1980 01/01/1972

nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray ghanosha ghanosha ghanosha ghanosha ghanosha ghanosha ghanosha ghanosha ghanosha ghanosha essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay

mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311

5966 7183 11322 11310 11318 11329 6971 7556 5852 5877 5988 7012 5874 6979 11259 9899 9903 9910 12085 12091 16355 7193 6990 6088 9970 9896 9983 5996 7487 5967 10223 11329 9913 9909 962 5878 6084 7185 5969 7192 11333 11325 11317 11334 12086 11323 11302 5858 5853 5866 5963 7507 5962 10218 9981 12028 17649 33541 6079 6974 11724 7490 6987 968

umar wahid bacha zadgy ahmad farhadullah ali mohammad gul mohammad akbar said noor rahman said afzal nadar khan amroza humayoun amir rahman ilyas khan said ghani taj din noor zaman wajid ali beagem sajid ali farooq sher khan akbar said zaman akram khan asfandyar khan umar gul musafar dost mohammad alam sher khair rahman tariq jan zahir ullah wazeer zada aftib ahamad hazrat javeed juma khan fazal mohammad sher zaman javeed khan bahdar sher kheran bashir khan zabardast aziz ul llah khan zakiya ibrahem khan rahman said aziz rehman zahir shah bakht zada mohammad ghulam nusherarwan sahib jan juma khan akbar zada waris khan sawab shah said mohammad hamid aslam khilad jan javeed mohammad gul mohammad zahir shah sherani bibi

fazal wahid bacha rehmen jafar khan amirullah shahzad shahzada gul said abdul malik sher afzal hazrat jan shal malik yar mohammad abdul majeed fazal rahman mohammad ghani hubabibullah abdulhanan manjoor wahid gul momin khan taj mohammad sakbar shsh zaman ghosurahman bakht zada inzar gul maskeen noor mohammad hazarat shah gulam nabi radi gul mahabat khan malak shsh rawan sultan mohammad sultan zareen gul ali mohammad taj mohammad sahib khan mohammad fervaish rahmat ali nazar khan sawali rehman shshzarullah mohammad ilyas nazar khan akbar said abdul majeed numa meer gul zada habib arsal khan goora khan abdurahim yousaf zada sher ali mahrab shah toti ibrahim lali gul haider khan masoom jan mohammad yousaf haleem khan

15402-8041908-3 16102-2225319-8 129-87688040 16102-4471639-1 16102-9026636-3 16102-2259266-3 16102-3934762-3 16102-2321912-3 16102-3532718-5 16102-4102979-5 16102-0318015-2 16102-8778423-5 Nill 16102-7625515-7 16102-8416965-9 16302-4356370-3 16102-1918946-1 16307-7289751-7 16102-2917214-2 16102-2304758-1 16102-0808201-5 Nill 16102-1480483-9 16102-2287913-9 16102-783994-7 15601-8745421-3 16102-9759485-5 16102-3938276-7 16102-7175834-7 15401-3293365-9 129-8173268-1 15601-0829652-7 1561-0995525-9 16102-2329791-7 16102-2256845-3 Nill 16102-8006360-9 Nill 16102-6003883-5 15602-0530957-3 15602-0420587-3 16102-6218634-7 16102-8156242-1 16102-2310578-1 16102-2215632-0 16102-2587058-1 16102-2277604-9 16102-89926957-4 16102-3203642-3 Nill 15701-1208090-5 16102-2312507-5 16102-14180880-5 16102-4997185-3 16102-5820253-7 Nill 16102-4777788-1 16102-0866098-1 129-5913001-6 16102-2328633-1 15602-0273123-3 16102-2264171-1 Nill 16102-2210252-6

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa essa

kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay kalay

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

6071 6975 5986 7494 5964 11735 12083 12077 6992 5859 5856 6985 9917 12353 10344 33526 11881 11851 10902 33542 7921 8474 8450 8453 7019 8479 33556 9561 9601 9571 8472 7933 5920 6043 10029 10027 80028 10103 10045 5924 5959 5923 5822 10051 11313 16249 5955 11258 11229 16351 7100 7087 7080 7086 7093 5823 7098 10026 10018 11250 10017 11241 11218 11229

khan wali shairqadid jan mohammad balnai khaista rehman taj mohammad sultan mohammad sida gul mirdil fazal amin hakim shah faredon khan shah jahan gul rehman nawas khan waheed zaman nageena begamin ibrahim mamoona gul rehman ubaidullah arif shakoor noor habib shamisurahman wazir gul akhtar gul mohmood shah bibi abdul raheed alem jan abdur rehman janit gul sader ali zarit khan amir ali muslam khan sher ali bakhat shera sardar hussain islam gul gul zair fazal rehaman farhan khan umer gul ali rahman asfar ali noor gulam fazal rehman husain zaba hayat mohammad hazrat khan khan zeba bakhtoo khaista rehman rasool khan sayed mohammad khan aniyat ullah islam khan imjid ali noor islam tahir ullah taj mohammad fazal rehman hussan zeba

majeed amir khateem shal malik mohammmad said mootabar toor gul noor mohammad hamza gul zardad abdullah naeem shah amir zada itibar gul amin said jafar khan ismail mohammad iqbal qazi mohammad waris khan fazal wahid shamshuddin hamayoon zulam khan muhabat khan farooz gul amin gul sher zaman nasordin sher mohammad aman ullah bahadar khan abdul ghani zain mohammad zaman umer wahid shah wazir umer wahid bacha rawan amir ghaffar hameed gul gul jan abdul manan noshad khan hamid gul sufarurehman doulat khan asraf gul lali gul mohammad raziq saif ulmalook gul hazrat azur faiwish amir ali twais khan hakeem khan arsalan jaffar gulam mohammad shamsrehman shah zaman wali mohammad lali gul mohammad raziq

16102-2293669-1 Nill Nill 16102-6688944-8 16102-8345465-7 Nill 16102-9044974-9 16102-2920394-1 16102-6784356-1 Nill 15401-9537248-1 15402-1101990-3 15601-6152716-7 16102-2289873-6 16102-2312470-3 16102-4695171-5 16102-5384594-0 16102-1155911-1 16102-8956042-2 16102-2287517-3 16701-2726263-9 129-8904126-7 16102-0760870-7 16102-1236555-1 16102-3074927-5 16102-4422624-9 16102-1767346-9 16102-9536384-8 16102-2291736-7 Nill 16102-7701204-1 16102-23807454-9 16102-544647-5 16102-62153998-5 Nill Nill Nill 116-6811283-4 16102-3242718-5 16102-1467359-3 16102-2841874-3 16102-3225357-5 17102-1633473-7 16102-7799174-7 16102-4399287-1 Nill 16102-8877679-5 16102-2314081-3 16102-1404429-4 16102-6055296-5 16102-2190112-4 16102-5622706-1 1115-717676-9 16102-8952067-1 16102-7599925-9 129-6647475-4 16102-2312500-5 Nill 16102-0647909-3 16102-2329093-3 15701-132506002-5 16102-0462252-1 16102-2314081-3 16102-1404429-4

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male male Fmale Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay essa kalay jaray jaray jaray jaray jaray jaray jaray jaray jaray jaray jaray jaray jaray jaray jaray jaray jaray

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439

8142 8136 8137 8141 8273 8149 8138 8140 11892 11937 11934 11942 11921 11935 11937 11325 7060 7011 7062 7168 7057 7167 7180 7054 7155 7154 7152 7169 7176 7178 7179 7058 7059 7161 7171 7075 7157 7175 14131 12101 14124 8233 12104 14125 12099 14123 14135 8240 8232 14126 8241 14133 14132 09869 11775 17747 11792 11887 11784 11902 11936 11809 11912

azeem gul bibi adia gul zaman abdurrehman jamil ahmad jamal mohammad younas baroz khan mohammad zaman aziz rehman muhammad nabi gulshay tali zar munawar said rehman Sali rehman Bashir Khan afsir khan farmanullah khan rozal gul sir zamin farid gull sir faraz khan omer gull sayed amin bakhti rahman anwar khan ayaz khan khurshaid momin usman ghani shahid zarin mohammad ilyas ali rahman sayed zaman khan bahadar khan zeba bagam zeyarat gull raz amin gul wahid hulam habib delawar sayed ajab khan gul maqum alam zeb fazal rehman shamzoz khan raheel wahid naiz mohammad gul khan shar mohammad nadeem khan mohammad hayat umer gul jamal ud din tariq hussain saad ullah jehad ali nauman gul shaukat hussain wali dad amir rehman amir muhammad khan ajab khan

gul faraz shoukat ali mohammad rauf sher afzal meya gul gula jan sher afzal khan afzal abdur rehman chamanay tali zar tali zar hassan hassan hassan hassan nazar khan nasir khan rehman ullah azwa ali gul gull amin chadi gul afzal khan yousaf khan gull amin moh amin yousif khan zeyart gull gull roz yousaf khan misri khan moh zarin vhadi gul malik aman shearn shar wale khan noor wahab main jan gul amin sultan amir khan bahuder sayed fateh khan shar afzal gul rehman haji sher mohammad gul ghareb sultan wahid noor mohammad badre lal mohammad mohammad hussain umer gul juma gul amir muhammad amir muhammad khan akram jan behram khan lal gul zarif khan khona gul faqir ullah fazle rehman muzafar

16102-1852184-3 43504-0579426-2 16102-2322067-7 16102-3642781-3 16102-9929830-7 Nill 16102-9965379-7 Nill 16102-2289795-1 15601-14909991 15601-80951101 15601-06574975 15701-85516477 15701-05380275 15701-19987119 15702-43485015 1610262186347 16102-2301925-9 16102-2284053-5 15602-1556798-5 16102-7465319-32 Nill 16102-5797045-9 16102-8192351-7 16102-3296739-9 12993-4106180-0 Nill 16102-6641488-3 12967-2810050-0 16102-1794374-3 16102-6343470-1 Nill 16102-7917355-3 161026127768-1 16102-3644428-5 16102-1457090-5 16102-0645223-0 16102-2302926-7 16102-0390942-5 16102-2265708-5 16102-2309922-3 15303-2401604-3 16102-2283885-9 16102-8771705-7 16102-8876887-9 16102-2299494-7 16102-2257622-3 16102-7982109-5 16102-8678659-3 16102-2279074-3 16102-2286333-5 16102-2260946-9 16102-2296592-9 16102-6570039-3 16102-22697817 16102-22838957 16102-22811723 16102-71499737 17201-64596231 161002-60524403 16102-12634347 16102-22776237 16102-59395505 16102-14620049

Male Fmale Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1970 1966 1970 1976 1966 1975 1968

1968 1965 1969 1961 1958 1966 1967 1970 1961 1980

kareem abad kareem abad kareem abad kareem abad kareem abad kareem abad kareem abad kareem abad kareem abad Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali Dad Muhammad Kali Dad Muhammad Kali bahhar khan kali babu khan bahhar khan kali bahhar khan kali bahhar khan kali bahhar khan kali bahhar khan kali bahhar khan kali bahhar khan kali bahhar khan kali bahhar khan kali bahhar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali bahadar khan kali Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali

mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503

11726 11729 12165 11725 11721 11689 11695 11696 23215 10156 7881 7534 10188 7933 7389 11299 11026 11334 11094 11302 11017 6992 10031 10027 10028 10029 7989 9909 10037 10036 6018 7352 7340 7355 6030 7346 6022 7363 7367 7356 8433 9876 11649 9981 9958 12333 12362 9906 9970 10023 10037 7991 18515 10838 10073 10076 989 9887 10076 33537 7348 5869 7389 9873

zareef khan adam khan afzal khan nader khan haji mohammad sadat khan shoukat ali liqat ali mohd ikram baktsultana sher zameen sarzamin sartaj khan janat gull shah zaman gulistan adam saz aziz ullah lal zada rehman said said ahmad dalawar khan anwar ali muslim sher ali ameer ali mohd ayaz bibi aftab hamad amjid ali rahim ullah faqir mohammad bahar ghani rehman said hakeem khan farid khan akbar ullah noor haleem hafeez ullah khasti gul said nawab anwar ali naseem akhter sawab shah akbar zada husan zeb majira bibi muntajira bibi rafaqat asfaandyar khan zuhra bibi lal bibi shahida bibi sher zaeem dil shaad sarbiland khan jamil khan said raheem bacha zad jamil khan mohammad israr mohammad ishaq sultan shah zaman said wahid

noor zada gul zada amir hader sunaber khan amir mohammad namit khan painda gul painda gul abdullaziz taj mohd ajon mian jee sher mohd abdul ghani mir zaman islam ud din hamayoon khan shahz ullah khan meer akbar said akbar said nasir khan mirdal khan umer wah id shah wazir umer wah id umer wah id mohd ghulam sultan mohd rahimullah shakar noor mohammad bacha ahmad gul mames khan zarif khan umer zaren yaqoob mastamar guma gul hakeem khan amieer zada muslam khan mehrab shah yousaf fazal hadi musa khan sherafzal sultan khan bakht zada mohd gull bihram khan zareef khan nazar shah haleem gull main ihil sarbiland khan munawar khan shah dawran sarbuland fazul rehman taj mohammad said zaren mer zaman fazal khaliq

129-9341071-2 16102-6704270-7 16102-7086384-9 15302-0849878-1 Nill 16102-4922453-1 16102-3553130-3 16102-8917695-7 16102-33118325 16102-80928858 16102-2313701-3 16102-2321932-7 16102-70993827 16102-3807454-9 16102-2257095-3 16102-22597523 16102-23071489 16102-23105781 16102-32082933 16102-22776049 16102-081943451 16102-6784356-1 16102-23199877 16102-4196040-9 16102-2310735-1 16102-23199831 16102-38555983 16102-121-791-7 16102-71217403 1610224750443 16102-3418236-1 16102-9994750-3 16102-2227240-3 1570-1198997-1 16102-4502095-1 15701-4750500-7 16102-8222570-5 17101-4750500-7 16102-2257441-5 16102-2309392-1 16102-2265433-5 16102-9493662-2 1610247777881 16102-7082991-6 16102-9865305 16102-9902015-2 16102-2328661-1 16102-82007195 16102-0783994-9 16102-74803208 16102-22280194 16102-1313045-9 16102-2266418-3 16102-9876403-6 16102-6065707-7 16102-4886533-5 16102-1542443-9 15601-6473035-7 16102-4886533-5 16102-7232599-9 16102-9476666-3 21102-0913470-5 16102-2257095-3 16102-2289778-7

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Female Female Female Male Female male male male male male male male male male male

1967 19725 16-04-1954 1969 1965 1965 1950 1966 1981 1958 1936 1959 1981 1963 1962 1968 1970 1977 1974 1955

1959

Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali Dad Muhamma Kali madnina kaloney madnina kaloney madnina kaloney madnina kaloney madnina kaloney Madina Colony Madina Colony Madina Colony Madina Colony Madina Colony Madina Colony maroof korona maroof korona lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lala jan 1 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2 lal jan 2

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567

10185 9900 10038 10043 11996 10104 10045 10040 10041 10033 10042 10040 10292 10041 10218 10091 9917 9888 9903 9910 9896 18615 17695 11764 14138 119479 10122 11230 10212 10256 11979 11155 12356 10062 10122 10254 11985 11988 07673 00960 10003 10300 7348 7344 7367 7375 7352 7332 10322 8233 7406 7361 7323 7326 14038 23251 7366 7332 7337 7331 7265 7279 5862 5852

imjad hussain muslim khan sher qadar faqir gull tawas khan gull zaman sardar husain farhad ali muhd islalm fazal muhd muhd zameer farhad ali shaukat bibi muhammad islam juma khan naseeb gull shahjehan sher zaman noor zaman wajid ali umer gull sher azam khasta mohd zahir shah bakht mena shahib ur rahman mohd rasool Fazal Malik nasir khan sabz ali raheema lal muhammad faqeer zada hussan hilal muhammad rasool javed humayoon anjum hazrat gul sahib rehman nazar muhammad umra khan feroz khan mahammad ishaq faqeer mohammad khista gull mohammad ad hussian bahadar khan zeeenullah norren ajab khan alam zeb basheer sohail ghani mohd amir bahadar sultana said nawab zain ullah said moh hasan khan m. israr khaistan munir m. sher mir mohammad

sardar hussain gul shrif abdulhaq hazrat jamal khaista gull sher afzal ameer ghafar irshad irshad hameesh khan saadullah irshad fida hussain irshad abdurahim namair khan itbar gull habib khan abdul khanan man jawar inzar gul nazar shah menogay noor ali khan samar gul qudrat ali gull mohd said zarin naseem khan gul zada ameer zada kotay ameer zada muhammad ali gul muhammad saadullah fazal ahmad sher gul qudrat ali gulab khan multan badshah khan taj mohammad khista gull jumma gull moh ayub bacha tour mohammad khurshid pathi jan aziz ur rahman noor mohd amir zada mohin khan qabil jan faqeer moh khan hakim khan haji ture mohad toor khan sad bar mataqal khan sultan m.wali noor mohad

129-7035617-3 16102-6742534-7 16102-6301338-9 16102-83038205 16102-0185034-7 16102-23242733 16102-2324178-5 129-70867584 16102-69151569 16102-97182751 16102-20530383 16102-33022437 16102-13983578 16102-69151569 16102-499771853 16102-46860081 15601-61527167 16102-5351249-5 16102-19189461 15307-7289751-7 15601-87454213 16102-2266483 16102-7021477-3 16102-26699948 16102-9618736-4 161021-2289780-1 16102-3743352-3 16102-229215101 16102-23095479 16102-23244049 16102-86015844 16102-32094003 16102-09275067 16102-03789240 16102-22897801 16102-26721363 16102-23004161 16102-22572183 16102-18990585 16102-6316782 16102-25953823 16102-957225002 16102-9476666-3 16102-2257462-5 16102-2257441-5 16102-2254782-3 16102-9994750-3 16102-7642434-3 15602-61761732 16102-2283885-9 16102-2296681-3 16102-81366191-5 16102-9611846-2 16102-04144749 16102-89368000 16102-92052514 16102-223093921 16102-76424343 16102-2293609-7 16101-11502343 16102-6122757-5 21102-0812515-1 16102-1803842-3 16102-7689778-7

male male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Female Female Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male

1953 1976 1966 1960 1965 1970 1977 1966 1963 1970 1969 1977 1960 1967 1977 1956 1959 1975 1954 1963 1967 1969 1939 1950 4/10/1976 1980 1981 1964 1957 1967 1968 1923 1976 1965 1953 1957 1950 1970 1954 1958 1971 1976 1939 1954 1974 28250 32143 1969 1966 1958 28493 1953 1960 14611 1960 1966 1968

lal jan 2 lal jan 2 moh, muhd faqir moh, muhd faqir moh, muhd faqir moh, muhd faqir moh, muhd faqir moh, muhd faqir moh, muhd faqir Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad pir muhd khan pir muhd khan pir muhd khan pir muhd khan pir muhd khan pir muhd khan rahat abad rahat abad rahat abad rahat abad rahat abad rahat abad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad babo khan mohalaa babo khan mohalaa babo khan mohalaa babo khan mohalaa babo khan mohalaa babo khan mohalaa babo khan mohalaa babo khan mohalaa babo khan mohalaa mohalla babo khan mohalla babo khan mohalla babo khan mohalla babo khan mohalla babo khan mohalla babo khan mohalla babo khan mohalla babo khan mohalla babo khan mohalla babo khan essa khan kalay essa khan kalay essa khan kalay essa khan kalay essa khan kalay

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631

5857 6087 6055 7316 6047 6042 11888 33536 33537 11928 11893 11884 11333 33512 23278 11854 12298 07717 10928 07643 07743 07592 07602 07406 07600 07563 07797 08379 07725 7621 7912 7831 7706 7709 7714 7702 7707 7730 7696 7564 7736 7723 7838 12459 12455 12427 11927 11807 11760 11805 11803 11754 11755 11756 00968 7192 7161 7294 6050 7279 7265 6001 6026 6038

sabar khan nader zaman sakender khan zareen sakendar fazal ghani said rehman muhammad rasan muhammad israr suhrab khan aman khan mursaleen kheran shaukat ali Umar zeb sardar khan adam khan qayum khan faiz ullah bakht rehman hakeem said daulat khan muhammad sher ghulam hussain ali rehman sher ali muhammad qadir usman ali sher muhammad farooq asadullah zeetoon begam said rehman khasita rehman latif gahfar khan fazal ghani musa khan auranzad anwar khan waleed noor mohammad gul roz aftab hussain shah nazar resheed ahmad mohib ullah mehmood noor bahadur said rehman sher muhammad shakeel ahmad sher bahadar khan zada Shereena bibi bahadar sher amir zaman amir alam bakht munir gull khista munir moh israr bakht shahzad shamad noor khan

noor mohad abdul halim yar khan kasher kh an zameen yar khan fazle rehman fazle rehman fazle rehman hamesh khan muhammad jameel muhammad jameel rehmat ullah habib ur rehman alam zeb khabar khan chari gul chari gul shakar khan said rehman bahar said said bacha muhammad said muhammad khan gul dad sher alam badray sher muhammad yaqoob khan asar jan sher mohammad azizur rehman gulam nabi gulam nabi gul rehman gul rehman mohammad shamroz khan noshad sher alam said wali moammad shamroz khan reham khan shah zaman said mohammad roz amin khan zia khan khan zada muhammad kareem aslam khan noor muhammad khan zada ahmad haleem khan m. farvaish shreen m. haroon omer gul sultan Matool Khan said shamad ali abid khan

16102-6647560-5 16102-2282493-7 15001-879929-1 16102-2827208-3 16102-2297726-7 15001-879927-9 16102-149236869 16102-16595613 16102-72325999 16102-22775957 16101-22571951 16102-92617995 15602-04205873 16102-99110853 16102-49709821 16102-61576917 16102-14156309 16102-12495287 16102-65367877 16102-23095357 16102-42504521 16102-39095995 16102-87566345 16102-60999127 16102-22839003 16102-36139009 16102-23003343 16102-30172655 16102-20822589 16102-6436711-7 129-9243329-6 16102-0240582-6 16102-2288113-3 16102-2303340-3 16102-2290068-7 16102-1479359-9 16102-2324296-5 16102-4410037-7 16102-3286050-5 16102-2862501-1 1296940783-2 16102-5913468-9 16102-9117929-9 16102-8209491-7 16102-7843617-9 Nill 16102-22776283 15601-55393653 16102-2343195 16102-1923869 15601-09846125 16102-08910397 16102-53827539 16102-97849205 16102-22102526 15602053-09573 16102-26444285 16102-8927038 129-7338952-1 211626812518 16102-422757-5 16102-3819121-5 16102-3189121-5 16102-9205251-4

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1963 1966 1968 1975 1966 1971 1941 1980 1959 1971 1970 1966 1947 1973 1973 1982 1959 1963 1973 1980 1960 1981 1959

1959 1936 1963 1968 1971 1969 1965 1936 1976

essa khan kalay essa khan kalay essa khan kalay essa khan kalay essa khan kalay Shehbaz korona Shehbaz korona Shehbaz korona Shehbaz korona Shehbaz korona Shehbaz korona Shehbaz korona Shehbaz korona Shehbaz korona Shaheed Baba Shaheed Baba Shaheed Baba Shaheed Baba Shaheed Baba Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Bhatti Korona Sheeno Malak Kali Sheeno Malak Kali Sheeno Malak Kali Sheeno Malak Kali Sheeno Malak Kali Sheeno Malak Kali Taj Zarin Korona Taj Zarin Korona babu mohalla babu mohalla babu mohalla babu mohalla babu mohalla babu mohalla babu mohalla babu mohalla babu mohalla babu mohalla

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685

5862 8587 6010 10051 23278 8361 8367 8357 8359 8376 8418 14034 8420 11676 11692 11738 11735 10069 11080 11077 11895 11711 11712 11716 10064 9696 11246 12338 11977 12332 12336 12363 12331 12334 11254 12356 10076 10062 10225 10063 8070 9906 09972 10023 09981 11267 09956 00962 100365 10037 7205 5915 7203 5923

moh sabir sabir khan fazal khan umar gul umar zeb nehar begam akram khan ghuncha bahram khan gulab zari m zareen gohar ali shamas ur rahman aurang zeb alam khan itbar khan taj muhammad shah kareem sardar ali akbar ali pass muhammad niaz muhammad muhabat khan saleem khan yar muhammad umar gull sher moh khan anwar khan faqeer raz ibrahim mir azam rahman ghani moh islam moh ismail amroz khan shah jahan jamil khan moh ali rehan moh saad fazal wajid rafakat behram khan zuhra bibi nargis akbar zadad musafir hussan zeba khizar hayat raheem ullah amjid ali inamullah bahadur waheed ullah fazal rehman

m. wali roshan khan sakhi jan namir gul alam zeb m yaseen abdul manan amin ur rahman mashki shah fazli subhan shamoozai gul nawab muzamil khan fazal ullah jehanzeb tur gul tur gul ashamli khan munir gul zamir gul gul farosh gul farosh gul farosh raj zarin ghulam sarwar khan anzar gull shams ud din jumat amirzada wali moh nazar shah nazar shah abdul majeed wali moh shams ud din aziz ullah sir buland khan aman ullah sawab mukhbir fazal khliq sultan moh khan muhammad ali muhammad gul akbar zada miskeen fazal hadi sultan zarin shakar raheem ullah gul zaman itbar khan safeequllah abdurehman

16102-1803842-3 16102-6647560-5 16102-5892162-9 16102-7799174-7 16102-4970982-1 16102-2898766-6 16102-2257202-9 16102-8856301-9 16102-8856301-0 16102-2265912-5 16102-2408888-6 16102-9136780-1 16102-2470240-1 15602-029802730 15602-6355811115602-80333205 Nill 16102-01052467 16102-81982257 16102-89326351 15702-41829253 16102-789749803 16102-64659831 16102-90680261 15601-19265305 16102-8745421-3 16102-9374917-5 16102-2329860-1 16102-325024-5 16102-6369445-3 16102-2303800-1 16102-23028666-3 16102-2278979-3 16102-0131629-9 16102-9199969-5 16102-8624883-4 16102-4886533-5 16102-5835917-7 16102-4729049-3 15601-0114503-3 16102-87492353 16102-9200719-5 16102-23297817 16102-74803208 16102-70829916 16102-97594855 16102-98650305 16102-22568453 16102-24750443 16102-71217403 16102-1415186-3 16102-2292165-1 16102-7058904-7 16102-3225357-5

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1961 1659 1972 1948 1970 1959 1958 1949 1972 1956

1971 1967 1971 1963 1965 1967 1959 1984

1984 1962 1970 1950 1970 1967 1972 1980 1980 1955 1976

babu mohalla babu mohalla station korona station korona station korona station korona station korona station korona station korona station korona station korona station korona swat colony swat colony swat colony swat colony Taj Zarin korona Taj Zarin korona Taj Zarin korona Taj Zarin korona Taj Zarin korona Taj Zarin korona Taj Zarin korona Taj Zarin korona nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray nadheray hathian hathian hathian hathian hathian hathian Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad Rahatabad hastanghro kali hastanghro kali hastanghro kali hastanghro kali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan mardan mardan mardan mardan

Makori
S.No
1 2

Poverty Score Card No.
16972 18504

Name of CO Member
zafar ullah akbar

Parentage
mina noor khan mian noor

CNIC No
16102-51601192 16102-34363049

Gender
Male Male

Date of Birth Village
jewar jewar

Region
Mardan Mardan

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

18554 17336 17296 18059 17297 34348 18080 18061 18058 17111 18242 18250 18253 18254 18251 18249 18292 18310 18309 18260 18214 18217 17330 17326 17300 14582 14853 14873 17011 14590 17012 14939 14509 17308 14548 14894 14671 17041 17014 17061 34309 17060 17103 16997 17363 18057 17325 17116 18082 34317 17044 17049 17048 17000 17050 17043 18069 17106 34355 17037 17041 17014 17061 34309

ashiq ullah gul muhammad hazrat ussain khan mohammad m farooq maombar sartaj ajmir shah rajida farzand khona gul bahader shafiq gulzada abdurahman m rasan khan nadeem orangzeb m khan islam shah yousaf mir akbar liaqat ali m amin sarwar khan bakht munir habib ur rahman waheed gul khan sher m rahim sabir khan dost ali jan noor badshah fateh rehman jamil khan dilawar khan ismail zarshad sultan hazrat amin farman ali yaqoob m.ismail akhtar munair razi khan akhtar jan khurshe jamshed niaz ali haris akbar ali adam khan mukamil khan murad ali ali haider shaukat ali tariq ahmad sher ali khan waheed gul gul shad zarshad sultan hazrat ameen farman ali

mian noor fateh mohammad muhammad khan fateh mohammad allah gul ajab khan rasool khan taj mohammad farman ullah m hussain qazi qazi gul zada toti sardar lali sarzameen maskeen muhib ullah kindera shahzar shahzar m khan asif khan aziz khan sahib raziq akbar khan said gul shamsher m ghous umer khitab bacha jan mir madshah juma muhammad sad gul bacha wazir masoom jan shamshad banaras saleem khan abdussataar abdussataar azad khan shereen sawab gul ndeen khan sher bahadur rahim dad sahib rahman gl sher yar muhammad akram khan akram khan gul khitab akram khan yar muhammad islam gul m aslam m aslam shamshad shamshad banaras sallem khan abdus sattar

16102-46057653 16102-8352764-3 16102-2330064-5 16102-5237564-5 16102-6205675-7 16102-2329628-1 16102-4100478-7 16102-2304705-9 16102-2269795-7 16102-4765904-8 16102-22666341 16102-73950011 16102-33136471 16102-22898591 16102-22844463 16102-22941067 16102-24345105 16102-16392723 16102-22793254 16102-08713933 16102-269987891 16102-51275741 16102-233063-5 16102-2330073-1 14301-4605501-7 42401-1665889-5 16102-4897984-5 16102-6205910-5 16102-3291128-3 16102-4018663-1 16102-6554627-3 16102-1643919-1 16102-2296392-5 16102-6437088-3 16102-1643919-1 16102-2296392-5 16102-2296383-5 16102-9457928-7 16102-8343045-5 16102-1404268-5 16102-1404268-5 16102-2327361-5 16102-2791098-1 16102-1994568-1 16102-1445358-9 107-73-138408 16102-2304260-3 16102-5011559-7 16102-2327737-1 16102-6456546-5 42501-1588941-9 16102-2321798-3 16102-2321804-1 16102-5908921-9 16102-9040811-3 16102-1103251-1 16102-5820689-3 16102-5255138-7 16102-2321788-5 16102-9409852-9 16102-9457928-7 16102-8343045-5 16102-2259334-9 16102-1404268-5

Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1/1/1967 1/1/1973 1/1/1980 10/1/1980 1/1/1974 25/8/1978 1/1/1967 1/1/1981 1/1/1968 26/7/1957 1/1/1946 5/6/1984 1/1/1956 1/1/1959 1/1/1982 1/2/1960

1/1/1957 6/1/1974 1/1/1965 1/1/1952

5/13/1905 5/23/1905 12/4/1961 1969 1963 1/4/1952 10/1/1974 1/1/1972 5/26/1905 10/1/1976 1961 1/1/1982 2/2/1979 7/1/1974 1/1/1967 1/1/1965 1/1/1970 1/1/1969 1/1/1970 1/1/1974 1/1/1961

1/1/1960 1/1/1970 12/4/1961 1/1/1969

jewar izzat khan kali izzat khan kali izzat khan kali izzat khan kali izzat khan kali izzat khan kali izzat khan kali izzat khan kali izzat khan kali gharib abad gharib abad gharib abad gharib abad gharib abad gharib abad gharib abad gharib abad gharib abad gharib abad jewar jewar izzat khan kali izzat khan kali izzat khan kali sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad izzat khan kalay izzat khan kalay izzat khan kalay izzat khan kalay izzat khan kalay izzat khan kalay izzat khan kalay izzat kalay izzat kalay izzat kalay izzat kalay izzat kalay izzat kha kali izzat kha kali izzat kha kali izzat kha kali izzat kha kali izzat kha kali izzat kha kali izzat kha kali izzat khan kali izzat khan kali izzat khan kali izzat khankali izzat khankali izzat khankali izzat khankali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

17060 17103 16997 17363 18057 17325 17116 18082 18584 18614 18586 17771 18434 18462 18433 16952 14961 14881 14572 17316 14877 14575 14887 14851 14555 14951 14915 14584 14839 14512 17001 14538 14881 14527 14510 14671 14541 14932 14908 14634 14949 14523 14870 17011 14520 14513 14885 12836 12856 12778 12817 12807 12775 12697 12763 12844 15417 15489 12712 12788 15431 18598 15456 12803

yaqoob m ismail akhtar munair razi khan akhtar jan khushed jamshed niaz ali subhan ullah imran ullah sayad rasan kameen khan farman ali faiz ullah m israr wazir zada umar hayat said muhammad safdar ali khan wakeel ahmad fazal din pir muhammad mahabat khan parvez khan qayoom khan alam zeb jahan zeb noor muhammad amir nawas mustafa fazal ahd nazir muhammad said muhammad tehseen ullah bakht munir mid dad mosa khan ridi gul akhtar gul shahadar khan m karam m zaib musim khan m rahim anjuman bibi sher muhammad taj muhammad bahar ali umer rehman irfan ullah muhammad sadique zakir ullah mairaj nisar muhammad akber ali gul zameen fazal mula m naseeb khan noor zaman ali said mumber khan sabir ahmad shah mahjabeena

abdus sattar azad khan shereen sawab gul moeen khan sher bahadur rahim dad sahib rahman nazeef ullah nazeef ullah sharif ullah nira gul faraz gul zareen gul faraz khan siyasat faqir gul faz u llah khan bacha wazir ashraf ajab din taza rahmat gul musafar khan musafar khan ghulam jan ghulam jan gul muhammad amir khan shah zain sher dad said muhammad faiz ullah muhammad sahib raziq pir muhammad m yousaf ziarat gul ziarat gul zain khan faqir gul jahan ziab akbar khan m ghous shah tamas bakhtyar amrooz khan rahmat gul waris khan aman ullah amir jan hasan khan faam jaan foam jaan faqir muhammad yaar muhammad fazal muhammad shereen shad khan ajmeer khan jane hasan khan shah mehmood dilawar khan

16102-2327361-5 16102-2791098-1 16102-1994568-1 16102-1445358-9 107-73-138408 16102-2304260-3 16102-5011559-7 16102-2327737-1 16102-67413521 16102-23270151 16102-22668879 16102-28935677 16102-06123929 129-79847087 16102-37927391 16102-99910895 16102-1051083-1 16102-2272342-3 16102-4241347-3 16102-4377506-3 16102-1263991-9 16102-2296597-9 16102-1523605-1 16102-0879349-7 16102-2319632-1 16102-8016528-3 16102-3168029-9 16102-2270163-3 16102-2319629-7 16102-2279385-7 16102-2311744-7 16102-8800129-3 16102-2272342-3 16102-6908345-0 16102-31375199 16102-2314888-9 16102-2272305-9 16102-6002083-3 16102-3867359-9 16102-1734978-1 16102-1032938-1 16102-3550293-7 16102-8498897-3 16102-3291128-3 16102-8622729-8 16102-7036679-5 16102-2296597-7 16102-56835047 16102-22574167 16102-84845415 16102-78527327 16102-22766183 16102-78935133 16102-22807193 1610222-909931 15307-75467679 16102-07607841 16102-22806655 42201-05632411 16102-22667351 16102-22766705 129-73462313 16102-36277 16102-83052954

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female

1/1/1963 1/4/1952 10/1/1974 1/1/1972 1/1/1973 10/1/1976 1/1/1961 1/1/1982 1/1/1958 1/1/1947 1/1/1967

izzat khankali izzat khankali izzat khankali izzat khan kali izzat khan kali izzat khan kali izzat khan kali izzat khan kali nehar ghara nehar ghara nehar ghara jewar jewar jewar jewar jewar sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad sarwar abad kaudari kaudari kawdari kawdari kawdari kawdari kawdari kawdari kawdari kawdari kawdari kawdari kaudari kawdari kawdari kawdari kawdari

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194

12734 15451 15454 15479 15488 12505 12535 12511 12843 12750 15504 15495 12836 12819 12785 12733 12760 15125 12797 15447 15425 15449 12780 12854 12854 12862 18532 18464 18387 18334 18367 18611 18569 18601 18559 18565 18331 18493 18221 18223 18213 18209 18222 14894 18021 17467 17413 17461 16968 18578 16966 18061 18535 18637 18544 16970 18494 18552 18477 18474 18564 18638 18507 18501

iqraja dost muhammad m jamil fazal rehman muhabat khan javed khan hadayat ullah said muhammad noor muhammd samad khan ghani rahman mukaram khan fazal nabi noor rehman jannat bb ali rehman syed rahman umar zada adam khan ghani rehman rafi ullah sahib ur rahman amir dad khan fazal wahid fazal wahab m iqbal faqir gul zardaraz khan bacha Salim khan raheem khan niamat ullah iqbal arsh ullah zubair khan m akbar abdul hasam m riaz omar zada raham zada gul zareen waris mairzada ismail m tahir kaki said wazir fazal wahid khan bacha hazrat bibi zayma begam ajmer shah nawab khan ikram ullah m zaman misry khan siraj ali javaid khan banaras shamim bibi sharif gul adam khan shakir ullah mamoor khan

karam khan mehmood shamroz khan amir muhammad zarawar daud khan haidar shah hazrat jan hazrat jaan afzal khan bacha rehman m yousaf gul mir abdur rahman m amin shams rehman abdul jabar bacha zada dilujan waris khan rehman gul dalujaan sahib zada arsala khan fazak wadood fazal muhammad najeeb ullah sherzada gul anwar khan gul anwar khan gul anwar khan ghulam nabi ghulam nabi sharif ullah ghani khan saif ur rahman nadir khan shah jahan amir zada amir zada shah zareen bakhtarawan khairullah masoom jan rafi ullah gul wali rustam khan gul wali muhmand naseeb zada leyaqat ali taj muhammad gulab khan ghafir ullah zaider khan juma gul m shah ghafir ullah khan dad bakht biland painda gul ghafir ullah mina noor akozi khan

16102-85098748 16102-78767189 16101-84756933 16102-83275709 16102-22909931 16102-57428999 16102-47285775 16102-16711143 16102-53871321 16102-22806957 16102-64209729 16102-70322121 16102-22807385 1610222-807285 129-5031429 16102-22775277 16102-22766563 16102-22809007 16102-23030013 16102-61351055 16102-69197059 16102-23030029 16102-22809857 16102-18116515 16102-81221281 16102-45797087 16102-22745183 16102-22598045 16102-22991625 161022-2869429 16102-22888233 16102-73169117 16102-08713933 16102-53162495 16102-23287845 16102-278798853 16102-23258385 16102-70529219 16102-88294333 16102-39733262 16102-11855123 16102-02344785 16102-22811013 16102-2296383-5 16102-22605333 16102-75262433 16102-59962795 129-90471255 16102-59864493 129-90736523 16102-56647334 16102-23047059 16102-53635601 16102-23196029 16102-2290429 15703-36762579 16102-22874761 129-70244171 16102-33454843 16102-02522888 16102-72606741 129-60562467 1610222-745183 16102-22782975

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male

4/3/1969 1/1/1972 1/1/1957 1/1/1965

1/1/1962 1/1/1963 1/1/1950 26/11/1981

1/1/1957

1/1/1958 1/1/1955

15/5/1961 1/1/1970

kaudari kaudari kaudari kawdari kawdari kawdari kawdari kawdari kawdari kawdari kawdari kaudari kaudari kawdari kawdari kaudari kaudari kaudari kawdari kawdari kaudari kaudari kaudari kawdari kawdari kawdari nihar banda jewar jewar jewar jewar nihar ghara nihar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara jewar jewar jewar jewar jewar sarwar abad babo rafi ullah kali jewar jewar jewar jewar jewar jewar jewar nihar ghara nihar ghara nihar ghara nihar ghara nihar ghara nihar ghara nihar ghara nihar ghara nihar ghara nihar ghara jevar jevar

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

16980 18388 18506 18470 16959 18497 18330 18469 18505 18393 18328 18306 18051 18038 18046 9532 9520 9531 14869 18714 18732 18723 18754 18765 18711 18759 14860 18753 12970 18725 14839 12980 12967 12963 17864 17304 17338 15255 18756 18712 12962 12992 14833 14830 18762 18847 18749 18724 18722 17310 13008 14863 17690 17712 14637 17701 13005 14870 17316 14826 14831 14873 17340 18734

amir gul m zameen nisar khan khaista noor ilyas khan khaista rahman ghufran ajab noor noor sayad sher ali tasleem mir azam noor muhammad umar rahim m hussain fazl kareem said rahman said karim akbar saad tahier moman ullah amir mohammad khan sayed aziz rehman lal muhammad sherzada shafi ullah shezamin rafi ullah akbar saad ameer nawas khan bacha khan behram khan mud wali rahul amin essa khan ahmad khan mumtaz ali nor rehman salman rozi muhammad sher zada shahid rahman rahminullah habib ur rehman shad muhammad muhammad ikram khan badcha umer khan naiz ali iqbal hussain abdul aziz khan shahib zada muhammad ibharam saif ur rehman gul badcha begum arab khan wakeel ahmad naik amal habib ullah khan sher fazal kareem fazal khan

juma gul toor lali sarfaraz izat noor zarin khan sabir nazar baz izat noor izat noor fazal rahim m zareen m zareen dir muhammad talizer waoke khan ghulam said gul said ghulam said mohammad jan sultan ainullah shehzad hakim syed noor rahman mohammad jan sher zaman behram khan sher zaman fazal rehman jadali akbar khan shamroz alo gay rohmat gul arif ali khan miyan gul nawab khan shahib rehman yousaf sher muhammad gulam muhammad din zard ali said jan khasit khan ikram jan aman khan azim khan shehzada abdul qayum khan jan bakhtiyar gul rehman thoob arzu mand liyqat ali waheed khan ashrif shehzad gul zarit ullah shamser fazal ghani azam

16102-34200721 15601-66284983 16102-28678841 16102-35623229 16102-45539085 16102-01923287 16102-65511819 16102-95874825 16102-22781695 16102-23154635 16102-04487343 16102-67618961 16102-37875953 15601-09902321 15601-58812989 16102-2288233-3 16102-2307175-7 16102-6320493-9 Nill 161020-7266339-3 16102-18021196-5 16102-1360289-7 16102-4909712-7 15401-8768169-5 16102-2402704-7 108-9311467-1 16102-5925265-5 16102-1625455-1 16102-6919705-9 16102-2447564-1 16102-2319628-7 16102-8256258-1 16102-2280780-3 16102-5529497-9 16102-4085464-7 16102-7766256-7 129-4806741-4 12909-3051882-1 16102-0789520-5 15701-1202480-5 16102-2270234-9 16102-2296870-3 16102-7787409-9 16102-6298357-7 16102-9526249-3 16102-4076697-3 16102-8904624-3 16102-2327012-5 16102-2266824-9 16102-9823517-5 16102-1312503-7 16102-1312503-7 129-7882826-2 129-8087680-0 129-8726654-5 16102-1694420-3 16102-1385307-0 16102-5703243-1 16102-4377506-3 16102-2312632-5 16102-2328764-7 16102-6205910-5 16101-2661731-1 21103-2212224-1

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male

10/10/1959

2/1/1979 11/2/1973 1/1/1965

jevar jevar jevar jevar jevar jevar jevar jevar jevar stogodar baba kali baba kali gul abad gul abad gul abad izzat khan kali izzat khan kali izzat khan kali Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona Nawaiz khan korona

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

12964 17315 17312 14871 18761 18728 14822 17711 17709 14671 17692 17305 14877 14672 14861 14879 14836 17699 18751 14834 14868 13006 12983 18014 17978 17005 17026 17994 17025 17999 17004 17008 17013 17979 17022 17019 17021 17990 17993 17001 17024 17027 18009 17023 18005 17020 18010 18001 17980 17011 18012 17012 17996 17002 17014 18007 17017 34306 34287 34384 34298 34278 34276 34284

fazal gul ali khan noor muhammad saif hussan umer khan nasseb khan fazal ghani fazal mehmood javeed sardar khan ihsan hulaq gulam akbar fazal din wazeer rehman umer hayet muhammad yousaf khusal khan said habib khan roz amin sadit khan samraz muhammad ali naik muhammad muhammad israr sher alam habib khan hameed khan said muhammad said rehman iqbal shah sherbahdar imran khan itbar khan amir khan amin bahdar islam bahdar khan zahoor khan shah muhammad tasleem bibi fazal ihad gulmena khilad khan fada muhammad hameed urrehman gul muhammad khan shah tala muhammad bakht zaman hader muhammad rehman sardar khan dost ali khan zahir shah mutabar khan imjad ali rahmat bibi zarawar khan namit waheed gul amir muhammad nasir ali fahmeeda khan zareen ayaz muhammad

reheem gul sar jan hazrat muhammad faiz hussan naisr khan saide gul hazer khan banat khan arif khan per dad khan rahmat gul ali akbar ajib din saif urrehman faqeer gul qader khan akram khan gul baz khan sher zaman zareen khan muhammad nawaz rehmat ali gul habib zakir ullah muhammad amin gul anwar khan mehar dil aziz ur rehman mehrab shah ali ahmad jafar khan akbar khan sher alam khan sher bahdar khan sher bahdar khan sher bahdar khan said muhammad jan muhammad sher dad aziz urrehman anwar khan shaheen said jan bozark ahmad said bacha khan muhammad ali khan zar muhammad muhammad ghous sarfarz khan bacha khan mehrab khan umer khatab miyan meer alf muhammad khan nasir khan mulana akhtar muhammad gul sultan sadiq shah akbar zada sabit khan sher afzal

16102-2280717-7 15629-7677819-3 16102-4707677-9 16102-0826421-8 15601-6042717-5 Nill 16102-2312611-3 16102-2279982-5 16102-6216069-3 16102-2314888-9 16102-1353950-3 16102-0871438-5 16102-1263991-9 15401-1697257-5 16102-1051083-1 16102-4603445-5 16102-03289669-7 10990-17172-6 16102-7604284-9 16102-1734978-1 16102-8243063-1 129-5824953-2 42301-8985595-9 16102-1479315-5 107-3908421-0 16102-2296405-3 16102-1066751-3 16102-5468690-5 16102-7318218-7 16102-1494870-5 129-5148312-9 16102-6200999-1 16102-2270225-7 15702-7922173-7 16102-2278916-3 16102-1754073-1 16102-2277880-5 16102-4977124-9 16102-0170263-6 16102-2311744-7 16102-3101757-4 16102-3690859-5 16102-0537006-9 129-8964354-2 16102-6532087-5 16102-2270276-9 16102-1252889-7 16102-0954211-7 129-3514866-5 16102-3291128-3 16102-2257641-1 16102-6554627-3 16102-6646534-9 16102-2272467-9 16102-8576727-3 16102-5507127-2 129-4613596-8 16102-5183245-1 16102-2312809-5 16102-2314422-5 16102-2713575-9 16102-8474238-6 16102-7447476-3 16102-7018012-1

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Female Male Male

Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan Nawaiz khan gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali gulpoor kali kodare kodare kodare kodare kodare kodare kodare

korona korona korona korona korona korona korona korona korona korona korona korona korona korona korona korona korona korona korona korona korona korona korona

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386

34286 14671 14541 14932 14908 14634 14949 14961 14881 14572 17316 17877 14575 14887 14851 14555 14951 14915 14584 14839 14512 17001 14538 14881 14527 14523 14870 17011 14520 14513 14885 14838 14581 14581 14858 14517 14891 14941 18719 14928 14521 14579 14581 18746 14504 14916 14925 14852 14858 14596 14846 14838 17014 14510 14582 14853 14873 17011 14590 17012 14939 14509 17308

abdul jabar mir dad mosa khan ridi gul akhter gul shahadat khan muhammad karam umer hayat sad muhammad safdar ali khgan wakeel ahmad fazal din pir muhammad khan mahabat khan farveez khan sayoom khan alamzeb jahanzeb noor muhammad amer nawas mustafa khan fazal ahad nazar muhammad said muhammad tehseen ullah muhammad zaib musim khan muhammad rahmin injuman bibi sher muhammad taj muhammad hakeem shaheen razya alhad maryam bakht sana samena raghina yasmen rogya samena khalida foazya saeeda sajida musafar khan fazal reheem rahmanullah fazal rehman miya meer khaista rehman fazalemaghbood imjad ali bakht munair habib rehman waheed gul khan sher muhammad reheem saber khan dost ali jan noor badcha fath rehman jan ali khan

amier pir muhammad muhammad yousaf ziarat gul ziarat gul zain khan faqeer gul faqeer gul fazullah khan bacha wazeer ashraf ajab din taza khan rehmat gul musafar khan musafar khan gulam jan gulam jan gul muhammad imer khan shah zain sherdad said muhammad faizullah muhammad jahnazeb akbar khan muhammad ghous shahtamas khan bakhtyar amrooz fazal woodad samandar samandar amjid fazal reheem juma muhammad shakerullah rahmat elahi muhammad islam habib ur rehman ataullah gul muhammad samandar khan lal zaman fazal akbar jalandar musafar khan sher muhammad masoom jan umer khan ameer zareen sher dad miya meer shahib raziq akbar khan sad gul shamsher mohammad ghous umer khitab bacha jan meer badcha juma muhammad sad gul

16102-7843891-9 16102-2314888-9 16102-2272305-9 16102-6002093-3 16102-3967359-9 16102-1734978-1 16102-1032938-1 16102-1051093-1 16102-2272342-3 16102-4241347-3 16102-4377506-3 16102-1263991-9 16102-2296597-9 16102-1523605-1 1102-0979349-7 16102-2319632-1 16102-8016528-3 16102-3168029-9 16102-2270163-3 16102-2319629-7 16102-2279385-7 16102-2311744-7 16102-8800129-3 16102-2272342-3 16102-6908345-0 16102-3550293-7 16102-8498897-3 16102-3291128-3 16102-8622729-8 16102-8036676-5 16102-2296597-7 16102-2277885-3 16102-7106388-0 16102-5839199-2 16102-0146028-6 16102-2296388-7 16102-1531781-4 16102-3285931-1 16102-6435610-1 16102-2279444-3 16102-2749726-7 16102-5760599-7 16102-8076909-0 16102-1251459-6 16102-6352189-0 16102-0365137-2 16102-2272330-9 16102-1680467-9 16102-2424920-5 16102-2296388-7 16102-2272464-7 16102-8946977-0 16102-2277885-3 16102-8576227-7 16102-3137519-9 42401-1665889-5 16102-4897984-5 16102-6205910-5 16102-3291128-3 16102-4018663-1 16102-6554627-3 16102-1643919-1 16102-7296392-5 16102-6437088-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Female Female Male Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

kodare kodare kodare kodare kodare kodare kodare kodare kodare kodare kodare Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar Sarwar

abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

14548 18140 18131 18561 18235 18641 18476 18322 16984 18432 18645 18631 18551 18334 18394 18401 18329 18296 16967 18386 14633 18185 15385 12868 17779 18170 17048 14705 14932 34258 18343 18545 18438 18437 18332 18171 14542 15387 18442 18231 18237 18217 18566 18225 18658 23314 18228 18612 18647 18569 18222 18573 18230 18456 18472 18507 18232 18266 17037 14256 16973 18560 18270 18298

dilawar khan muhammad ramzan fazal subhan taj bibi wazir wazir muhammad fazal rehman riaz muhammad ghufar muhammad freed nasib khan zarnush minhas salim khan akbar ali haider zaman masoom khan mir zaman salman khan sher azeem zarit gul muzafar said qayoom khan jahanzeb ayub khan gul reheem mukamal khan gul zada radi gul sajjad ali irshad muslam khan sirajuddin saifur rehmen zawar ali khan nazar khan dost muhammad gul shereen muhammad rehman idrees asghar gul muhammad pir muhammad zartaj faqeer ullah sabehullah binat shah guhlam nabi bashir ali iqbal mairzada ghafar ali mosreef shah rasheed khan shoukat ali dosham khan fazal noor sabaz ali gul shah khista rehman gul zaman habib khan taj muhammad mirza khan

bacha wazer shamsurehman gul farosh ayub khan lal din faqeer tawas abdullah amin khan kala jan ghufar khan nauroz namit gul gul nawaz khan fazal reheem sher afzal muhammad zareen sarfaraz ameer gul muhammad zareen abdullah muhammad zafar kareem khan naimat khan gul rehman noor dad akram khan fat faqeer zarat gul haleem khan muhammad nabi rasool khan khan bahader sirajuddin noor muhammad yar muhammad shah zareen mira hussan muhammad nabi amir zada siyasat shah zaman sher muhammad baghi shah najeeb ullah abdul wahib baghi shah miandad saif ur rehman ghulam nabi khairullah shareef ullah shahzar murtaza khan lal din khan yousaf khan sham noor ibrar shanshad kabir khan muhammad nabi abdul ghani rehmat ullah mukram

16102-2471146-5 16102-7586118-7 16102-2277138-3 16102-22199254-8 16102-2279430-7 16102-8328715-7 16102-7329358-3 16102-9131136-3 16102-22311786-9 16102-2328768-9 15702-2490064-9 15702-2487677-9 16102-0116987-2 16102-2286942-9 16102-2288718-5 129-7144220-7 16102-4449348-3 16102-2288734-7 16102-6771396-1 16102-2459807-1 13992-15833-4 16102-6958939-9 16102-2294545-3 16102-2596000-1 16102-6371731-3 16102-2279431-4 16102-2321804-1 16102-2617469-9 16102-6002083-3 16102-077087-7 129-1241510-2 16102-8166734-7 129-4606761-8 129-9106762-0 129-1278165-0 15701-1185169-3 16102-5657535-1 16102-2325525-5 16102-2274447-3 15702-5347379-7 16102-2266887-9 16102-2278066-5 16102-8428704-3 16102-3559624-5 16102-2614492-9 16102-2270776-7 16102-1528167-9 16102-1597080-1 16102-7389385-7 16102-0871393-3 16102-2281101-3 Nill 16102-8228006-9 17101-4470871-9 16102-2314919-3 16102-4490499-5 15702-2474053-1 16102-8832785-7 16102-9409852-9 Nill 16102-9091106-1 16102-2274738-1 15702-2488126-9 16102-1789716-9

Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Sarwar abad Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara nehar ghara Jeewar

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514

18474 18155 18090 18102 18093 18101 18120 18098 18155 18635 18466 18600 18658 18659 18651 18541 18649 18319 18585 18650 18638 18094 18107 18108 18103 18099 18097 18063 18113 18117 16991 16988 18578 18512 34247 18548 18264 18622 18542 18056 18563 18083 17336 18063 18070 18058 17298 17115 34364 17300 18600 17067 34329 17108 34356 14892 17047 17032 34317 18071 9531 9660 17299 17119

shemeem bibi farhad ullah taza khan muhammad ayaz zafar ali naeem ullah sardar hussan anwar ali nazir akbar shah masil khan hasmat ali faqeer ullah zareen khan sher gul salamit gul muslam khan khan shahzada noorulbasher muhammad khan adam khan tajbar khan juma rehman ijmal khan mihar ali rohaullah akbar ali bakhtmeer shah bakhtyar ali sadiq minrah nusrat bugum hazrat bibi alamger zakir shah sahir gul bacha munir dedan gul abdul muhammad naiz ali rasool khan ameen ulhaq gul muhammad bakht meer shah gul muhammad farman ullah sheren khan khalid hussan sajed ali muhammad ishaq saleem khan sardart hussan bahder khan jan muhammad sajeed gul muhammad iqbal azam khan shahzada harais farooq said kareem zar said azeem khan farhad ali

bakht biland bashreen muhammad jan haji shahkir ullah amin gul amin gul bashreen amin gul mudiser khan taj muhammad mashal ghazan najeeb ullah amin gul amin gul panda gul ghazer ullah qazi nazeefullah asal din ghafeer ullah izat khan khabar khan jang amin gul amin gul amin gul taj muhammad ghazan hazrat kamal tor muhammad arsala khan nasib zada lal bahdar mardan shah amin gul bahadar bazer abdul ali rasool khan itbar khan gul muhammad fatah muhammad taj muhammad abdullah jan muhammad khan hameed khan muhammad hussan muhammad satar khan mohad sarwar khan bacha inamulhaq abdul latif milak aman muhammad islam akbar khan akram khan sohail khan gul sher islam gul shamusqamer gul said shah zaman haji rehmeem dad

16102-0252288-8 16102-2838149-7 16102-3819263-3 16102-2254586-7 16102-7419377-1 16102-6889503-1 16102-411085-1 16102-3493793-7 16102-9315695-9 16102-5606221-5 16102-9968843-9 16102-2259342-3 16102-2614492-9 16102-2309610-7 16102-2319813-9 16102-2062472-3 16102-3184041-1 16102-3081978-5 16102-1975978-9 16102-2279452-9 129-6056246-7 15702-2500321-7 15701-9661884-1 15302-1006839-7 16102-4379365-3 Nill 16102-7409877-1 16102-8539684-7 16102-5586311-1 16102-2172916-3 16102-1190020-8 16102-4286364-6 129-9073652-3 16102-3414335-9 16101-9012217-7 129-9361954-4 15702-2493535-1 15601-1045611-5 17101-3366685-5 16102-2973441-7 16102-7710049-3 16102-4170675-9 16102-8352764-3 16102-8539684-7 16102-3671255-1 16102-2269795-7 16102-5253867-1 16102-4735548-7 16102-2300123-1 16102-6515784-5 16102-2259342-3 16102-2295277-3 129-3820021-1 15602-2518467-1 16102-9719479-3 16102-0823738-5 16102-2321797-7 16102-4356737-3 16102-6456546-5 16102-2293056-1 16102-9378276-5 16102-3772350-9 16102-0132828-9 16102-2269971-3

Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578

17069 18688 17151 17156 17148 17155 15386 12890 14752 12897 18186 18197 18106 18285 18286 34237 18247 18252 18617 18503 18610 18652 17464 17466 17420 17417 17410 17444 17463 17439 17197 17747 14607 15320 14745 14555 18206 18210 18303 18646 18468 17618 18091 14539 16612 14514 12915 18015 17619 17579 17607 15321 14573 15293 14603 14580 14541 14948 14729 18198 18465 18181 18130 18149

shahabyrrehman khan zada munzoor husseen said kareem islam muhammad habib jan arasla khan nawab khan bahdar khan miraj khan nazer khan gul zameen khan zareen zargar khan jahnazeb wajid ali bahdar wajid ali gul azeem khan zameen fazal rabi pir muhammad muhammad ismail asraf khan muhammad zada namear khan itbar gul abdul akbar rehmani gul naiz ali gul sher said ullah sardar ali shahjahan lajbar khan qayoum khan shah zaman shahnazar shah zaman muhammad amin ferdost khan zaid wali khan mukhtyar ali hamid gul asif khan muhammad rafeeq bacha muhammad ayaz shahzaren anwar ali fazal ali fazal muhammad naseeb faqeer muhammad gulzar iqbal khan musa khan habib ullah sher muhammad zardullah gulzada ghani gul zahir shah muhammad nabi

gul rahman zarawar haji hazrat jan habib jan habib jan besmila jan meer hussan fazal ghani saz gul sher afzal muhammad zafar zawar khan ahmad shah hussain arsalan fazal gul muhammad zareef akhter naseb khan naseb khan gul nabbi roshan khan amanit zar yousaf gul wali sher afzal khan inzar gul bagesta sardar khan wali khan ibrahim khan akram bahdar sher hazrat jan amin gul musafar khan khairen zaider khan sher afzal nasib khan fazal muhammad amroz tali jan said gul said khan namit gul khan jan zakir ullah a mroz khan sohbat shah habib chari said gul muhammad din muhammad gul akbar gul muhammad yousaf ameer zareen wazer muhammad muroofullah chamnay haya gul muhammad zafar gul faraz

16102-2329637-1 17101-0416650-3 16102-2276923-5 16102-2264791-1 16102-2264801-3 16102-2275703-7 16102-4398639-7 16102-2262548-7 16102-5520597-9 16102-2280783-5 16102-2289009-1 16102-2259306-7 15701-1202580-5 16102-2309558-3 16102-8694666-5 16102-9934715-3 16102-6509223-5 15401-2596402-9 15702-2507696-5 15702-2507696-5 16102-6204371-3 15601-9778466-9 16102-3035581-9 17301-5837127-3 16102-9617102-1 Nill 16102-9194124-7 16102-2299335-1 16102-2282021-5 16102-5379269-1 16102-2301929-7 16102-2281172-3 16102-8736453-9 129-5547489-0 16102-2216394-1 16102-2319632-1 16102-2936049-5 16102-7733173-7 16102-22662071-7 15702-8637079-1 10774-13845-8 16102-3824618-1 16102-8677525-5 16102-1623306-8 16102-1404640-7 16102-2272322-9 16102-0360929-9 16102-8425121-3 15602-8721383-3 16102-2309878-5 16102-2309393-5 15601-8652912-1 Nill 16102-4124454-9 16102-2267847-1 Nill 16102-2272305-9 129-9106383-5 16102-1292691-1 16102-2489969-7 15702-2500342-7 16102-4234143-3 16102-4736887-1 16102-2323615-9

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar Jeewar gulabad gulabad gulabad gulabad gulabad gulabad gulabad gulabad gulabad gulabad gulabad gulabad gulabad gulabad gulabad gulabad akodheri akodheri akodheri akodheri akodheri akodheri akodheri akodheri jeewar jeewar jeewar jeewar jeewar jeewar jeewar jeewar jeewar jeewar jeewar Gul abad Gul abad Gul abad Gul abad Gul abad Gul abad Gul abad Gul abad Gul abad Gul abad sato gohdar sato gohdar sato gohdar sato gohdar sato gohdar sato gohdar sato gohdar sato gohdar sato gohdar sato gohdar sato gohdar sato gohdar Gharib abad

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642

18183 18245 18249 18188 18131 18190 18240 18261 18449 17289 17278 15292 15331 15364 18384 34329 17733 34321 18663 18661 18352 17640 17652 18360 18351 15033 14933 14945 14934 14517 14521 14567 18687 17836 17828 17835 17832 17840 17118 15283 17298 12933 14904 14910 14599 14780 14906 14604 18398 17831 17829 17820 18192 17069 17375 12958 17382 14652 14657 17047 17335 14779 17108 17119

zaitullah abdul wakeel muhammad rasan khan hazrat nabi fazal subhan rahit hussen nadir bkhan gul zareen fareed khan muhammad jamil rasool wahib sher muhammad sirajuddin akbar khan ajmal khan badar khan sulentanat inamullah saif ullah khorshad nadir khan zakir ullah said muhammad rehmani gul khan bahdar jahan zeb shshzada liqat shaukat ali bakht nisa atta ullah amir khan lajbar khan omer ibharahim momin shahzaman wali rehman imran ali ahmad raza khan shereen fazal akbar musaraf wali khan said ahmad khan muhammad khan mula jan bahader sher muhammad dostan m rehaman aseel khan iftikehar noor muhammad sahib ur rahman siraj muhammad qader khan dolat khan lal badcha fazal hayan azam khan saleh muhammed maraj ahmad jan muhammad farhad ali

gul zareen abdul jaalil lali gul faraz khan gul farosh amir hussan qazi khan toti arif khan zareen khan sahib wali khasita gul hazrat hussan sher afzal khaliq dad abdulitaf aseem nasurullan iran gul nashta wahid gul ghaniullah bacha gul wahid gul wahid gul hasham zab saiful maluk m nawaz khan m nawaz khan juma muhammad shah tamaas khan zairef khan khaliq dad momin muhammad gul niqab shah gani rehaman ali rehman raheem dad munawar khan hameed fazal ahmad azeem mir baz khan amian jmuh khan sarwar samsher waheed noor gahni rehaman omar said saeed muhammad said gul rahman sarbiland khan abdul qadoos khan seda gul saz gul farhon jan akram khan fateh muhammad muhammad khan amani malik rehman dad

16102-2274393-7 16102-9368896-5 16102-2294106-7 16102-2303250-5 16102-2277138-3 16102-2265938-3 16102-2260821-7 16102-5506799-7 15702-2490943-9 16102-0254150-7 16102-8170940-1 15601-11031351-4 16102-7106296-3 15601-1046035-1 16102-4799580-9 129-382021-1 16102-0275806-3 16102-95386203 16102-2265622-5 15702-7983709-1 129-9302564-4 129-58649118-4 16102-5493857-3 16102-27104633-7 16102-22744381-1 16102-5994214-9 16102-0169176-5 16102-2278313-7 16102-2289080-3 16102-1531781-4 16102-5760579-7 16102-5870049-5 16102-2917762-5 129-8837115-2 129-5303556-8 16102-3220603-7 129-9434566-9 16102-2312916-9 16102-6979212-5 16102-9011799-7 16102-5253867-1 16102-2286184-9 16102-2316086-7 16102-7558038-5 16102-8468383-9 16102-2312633-1 16102-2839872-5 16102-2266805-1 16102-5469876-1 16102-4017839-9 16102-7947233-7 16102-8533869-1 16102-3080218-7 16102-2329637-1 16102-4774793-1 Nill 16102-2314913-9 16102-2270258-1 16102-1637033-7 16102-321797-7 16102-0483623-9 16102-2773897-7 15602-2518467-1 16102-2269971-3

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Gharib abad Gharib abad Gharib abad Gharib abad Gharib abad Gharib abad Gharib abad Gharib abad Jeweer sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar sato gudar Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali Baba kali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674

18370 17843 15399 15400 17262 17092 17100 17101 17063 15286 34386 17095 17278 34306 17089 34281 34276 34284 17081 34286 34278 17091 18760 18703 17368 15210 15208 17725 17352 17366 17348 17730

muhammad islam sher zameen taza gul aziz urrehman saeed ullah tahseen ullah imjad ali sartaj khan muhammad khan islam hazrat muhammad sardar din rasool wahab niamat fazal ghafar wisal khan zareen ayaz muhammad muhammad fayaz abdul jabbar fahmeeda rahnat shah sayed anwar maskin khan ayub khan ameer rehman gul badshah halma bibi m rahim m hussain khan m naeem sultan muhammad

said hazrat izat abdul haq abur rehman mala jan muhammad gul sultan muhammad aziz ullah khan abdul muraf rahaman uddin sultan muhammad sultan mohammad sahib wali mulana akhtar sheran khan sadiq shah sabit khan sher afzal sultan muhammad ameer akbarzada sheran khan khanbahder gulab khan ameer bacha sanab gul umra jan abdul manan khan sawal muhammad zarit khan muhammad ayub syed afzal

16102-2278184-5 15702-2474699-1 16102-2286682-9 129-5348999-0 161602-924720-5 16102-3074247-9 16102-1402410-5 16102-7221723-5 Nill 16102-1267651-3 129-7726653-2 16102-1783895-1 16102-28170940-1 16102-5183245-1 16102-7839582-7 161021630607-5 16102-7447476-3 16102-27018012-1 16102-3398799-5 16102-7843891-9 16102-8474288-6 16102-9705743-5 16102-2323187-1 16102-34733876-9 15401-3716135-1 16101-5671146-3 21106-3334625-7 21102-0889081-0 16102-7934497-7 16102-7095662-5 16102-2307153-9 16102-6382396-5

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male

Baba kali Baba kali Kodary Kodary Kodary Kodary Kodary Kodary Kodary Kodary Kodary Kodary Kodary Kodary Kodary Kodary Kodary Kodary Kodary Kodary Kodary Kodary Jaj kali Jaj kali Jaj kali Jaj kali Jaj kali Jaj kali Jaj kali Jaj kali Jaj kali Jaj kali

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

Parkho Dehri
S.No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Poverty Score Card No.
34632 16645 16576 16651 16585 16568 34662 16710 18909 18880 18904 18895 16159 18882 16546 16652 18974 18877 18897 15832 18976 16360 15918 18933

Name of CO Member
Muhammad Khan Ziarat Gul Said Kamal Akbar Ali Meer Aslam Ghulam Shah Raheem Ullah Zulam Khan israrulla siraj khan hayatullah rahm zeb shad ali manzoor husain asghar ali ameer khan zahir shah mmd sayed muqarab khan juma khan aval khan bahdar khan ameer gul abdul akbar

Parentage
MaShay Izat Gul Roghan Shah Abdul Akbar Akbar Saidan Shah Haji Asmat Umar Gul raheemullah sartaj raheemullah bahadur sher amen ameer bahadar zareen gul sayed afzal ali khan reehan nawab khan rahmat gul akbar khan gul noor rahman gul ameer nawas

CNIC No
16102-74765609 16102-777297655 16102-82326273 16102-22830819 4250-160295567 16102-58657577 16102-22715683 16102-22272077 16102-42121077 16102-22765447 16102-10667409 16102-22926033 16102-23166151 16102-71321931 16102-64338555 12990-591793 16102-53199743 16102-227723919 12964-238890 16102-22920847 16102-43172251 16102-22931349 15602-03459367 16102-222772309

Gender
Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

Date of Birth Village
Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay

Region
Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

umar umar umar umar umar umar umar umar umar umar umar umar umar umar umar umar

abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad abad

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

18932 34729 34818 20193 19744 35273 16529 16713 16561 16585 16654 14244 18889 16568 20402 34718 19743 16570 15798 16025 34776 20343 20343 203333 20339 16155 19961 20356 34747 34602 34600 34599 16478 34606 20033 15626 15759 14199 16125 15943 34801 16575 13498 16085 16015 19223 14275 14201 16702 15649 16152 19675 19012 18825 15658 15937 15562 20506 19883 16167 16129 16125 16068 15959

fazli akbar rahmatullah gul reh man islam Muhammad saleem khan sed jan noor zada sultan mmmd sher dil mir aslam gul zada imran khan ammir badar ghulam shah akbar gul ijaz khan sed ullah mmd anwar aurangzeb nazim khan ghani rehman bakhtyar khan Bakhyar khan Qadeem khan gul dad Zeyarat gul Mohibullah Dilbar shah Hamza khan ghaqzi mmd ahmed gul sher tasleem khan yar mmd dildar sher alam zahir khan fazal khan faqir gul naseeb gul ayaz khan mohib gul abdul wahab sher ali gulab sed nbaaz akhtar ali Meer Aslam Saidni mmd parvez fazal hussain masil khan abid ullah azad khan ghulam mmd mmd ali khan mmd zafar ali pir mmd ayub khan zwazir khan faqir gul sher bacha mmd hassan

ameer nawas habib khan musa khan taj mmd abdul jalil umar din sher zada badar khan noor gul akbar naseeb raidullah khan badar maidan shah hamesh gul daulat khan sauda gar mar jan jehanzeb noor gul abdul rehman taj mmd Taj mohammad Sangeen khan Abdurrahman said meer dedan gul said meer shah Qadar khan sher mmd mmd gul akbar khan juma din tory jan amroz mmd ali haroon khan gul habib sheeren gul rehmani gul sher rehman wahab gul abdullah shazada lal rehman safdar kareem khan Noor Muhammad Barkat Shah mmd akram taly mand maroof khan awal khan aslam khan gul mmd hazrat ali bakht rokhan raheem ullah azrali khan umar jamil haji shamoon sharam gul sheeren mastana gul

16102-22772851 16102-94910561 16102-23084523 16102-23183223 16102-22774057 16102-23190489 16102-44461151 12960-437815 11631-0662 42501-60295567 Nill 16102-69035809 16102-22768607 16102-58657577 16102-17631651 16102-36583641 Nill 15601-60788643 16102-9449579 1298-5623313 16102-22889435 16102-2325267 16102-3235267 16102-47197075 16102-40578197 16102-22421009 16102-55583677 19274544267 16102-56803043 12986-385898 16102-203215723 16102-2315127 16102-287810817 21102-99819755 Nill 15303-72094429 21103-86039987 1167-0349810 16102-04210953 15602-05173055 16102-611040665 16102-22856255 16102-27723125 16102-77040875 16102-2276385 16102-03987749 16102-34813741 16101-96466077 16102-22865107 12990-724630 16102-22874871 16102-86233069 1299-2438283 16102-65292402 16102-72768831 Nill 1298-7014570 16102-82537123 16102-37102883 16102-68320239 16102-222779389 16102-04210953 15011-2113095 Nill

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1967

1971

Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Hossay umar abad Garay shah Garay shah Garay shah Garay shah Garay shah Garay shah Garay shah Grotay shah Grotay shah Grotay shah Grotay shah Grotay shah Grotay shah Grotay shah Grotay shah Grotay shah Grotay shah Grotay shah Grotay shah Grotay shah Grotay shah Grotay shah Grotay shah Grotay shah Grotay shah Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

34740 34909 15848 35298 16716 16712 16073 16713 19997 19900 34693 20427 19716 34691 19971 19719 19765 20458 19839 34681 34733 34776 20251 20421 19311 34717 34713 16042 16177 16626 16057 18866 14269 19103 20393 34821 20158 19632 19526 19494 20048 34981 19380 20525 35105 20401 15948 16014 15885 15967 16032 16027 16200 15838 16114 15670 19528 20343 19357 19366 19706 20367 20226 34686

dilbar khan raees khan fida mmd Khaista Nora Saneer Shamim bibi Khaista Haram Tasleem bibi Lal baha Shamim bibi hazrat khan bacha rehman itbar syed murad ali hayab gul haya bibi raheem ullah kareem khan sheeren shah zameen khan hazrat mmd ghani rehman sulatan naheeda bibi hazrat mmd jawari begam rehmat gul kishwar ibraheem gul jehanzeb bakht zada kali khan zyed umar bakht munir akbar ali khyali gul kabali umar syed zahir shah paynda khan mmd ayaz husain shah abdul karim sher bacha lal bacha rehman gul aqal mand raham sed murad khan hari khan sed jihad ali faqir khan sabz ali sher zamin falak naz mmd khan bakhtyar khan shabeer farveen begam mahar afzon bibi umar zada mmd ali nasir khan

dilawar khan ramoz khan abdul manan malas khan Sabz ali mohsan ali Sabz ali marhoom Sultan mohammad Mohammad zaman Ashraf khan taza khan paynda khan hakim sed ahmed khan badan gul ghulam junaid raheem khan dilbar tamry khembi gul rehmat shah abdul rehman mastan usman shah mmd khan gul nawab shezad gul musalat khan raheem dad khan salam gul munawar khan mehran tor laly ahmed ullah gul akbar rahmat ullah fawat mmd ghulam sed nazar khan dilawar khan zabta khan gul shah shareef ullah hameshi hazrat mmd samandar baraz laly rehman namrez khan nazir mmd faqeer mmd hazrat jamal abbas khan noor ali momin khan mozamil shah khan shareef taj mmd jan sheeren khan khwaja mmd ismail nabi urehman sawabi jan hamesh khan

1425-8034521 1296-0073289 15401-45131493 16102-208558529 16102-23190007 16102-49402599 16102-68502626 19260437815 16102-2290650-8 16102-13492590 16101-11705801 16102-72390867 16102-07939111 16102-22876037 15601-27184315 16102-73999972 16102-40567811 16102-78255109 12956-225988 16102-54473007 16102-55585493 16102-22889435 16102-85327271 16102-86674420 16102-65464171 16102-12701084 16102-43280469 Nill 129500-91478 16102-22745553 16102-22689228 15601-09673540 16102-22904513 16102-22713541 12990-087379 15401-52993223 16102-59924847 16102-23108436 16102-22922483 16102-02064303 16102-03719173 16102-52919777 16102-20603203 15601-09770413 16102-61766285 16102-91677963 15602-02895167 16102-22692585 16102-11393145 16102-22075200 16102-511430353 16102-08702877 16102-23270601 16102-2293817 211075-0093821 1296-8138175 15701-35907505 16102-23250267 16102-99129152 16102-78986380 16102-71551658 Nill 15601-94146309 13266-002020

Male Male Male Female Female Female Female Female Female Female Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Female Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male

1974 1970 1975

Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Muhammad Gul korona Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly Mohammad khan kaly

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

35328 35335 35166 35270 35326 35248 35327 35220 14179 16011 15892 15609 15518 15608 15855 16221 14302 16166 15736 15721 15697 15724 15725 15714 15156 16112 15561 19508 19508 19508 19508 19508 19508 19508 19508 19508 19508 19508 19508 19508 19508 16137 15915 15938 15956 15960 16143 15515 16139 16157 16112 16146 15942 15525 20040 15505 16240 16763 16234 16778 16259 16250 16237 16207

ibrar hussain ishfaq ali gharat khan misal khan niaza bibi muntar khan umar raoof mmd islam mmd gul zafar khan noor zada mmd zahid begam bibi zer khan faqeer mmd alam alam zeb ali rehman Aziz ur Rehman Hayat Muhammad Inayat Rehman Ali Rehman Shah Zameen Khan Jehangir Khan wakil amir sardar gul bahadar shafi ul rehman yar mmd khadim shah naseeb zada muslim khan sher zaman fazal wahab panda khan zahoor shah sami ullah liaqat ali aleem khan amir mmd amir bacha khalid khan javed khan amladullah rahmat seed moomen dost mmd abdul malik shah jehan shah zareen amir sardar mmd rafiq amir sardar mmd ameen raheem shah shakilullah Khalid Raheem khan Narooz khan Shad ali Ria Mohammad Sanoobar Ameer Afzal Minhajuddeen

abdul rauf sed jamal sed faqeer khan zaman sher mmd hazrat kamal saba dar khan anwar gul akbar khan umra jan shehr zada dilbar khan zafar khan bahadar khan ali sed gul zaman sultan mmd rasool khan Amin Ullah Taza Gul Fazal Wahid Abdul Rehman Said Rehman Gul Jan mina hakim jan abdul wahid dilbar khan ahmed jan amin mmd saif ul rehman bacha sardar sed jan gul zada inzar gul dilawar khan nazar khan mmd klhan juma khan daroo khan fazal mmd mmd yusaf said afzal said barg meer karam khan stana gul abdulsatar gul jan seiful mulk mian kam parosh sher khan abul wahid mmd zaman arab khan rehman ul din safi ul rehman mmd amin Amer Aslam Gul mohammad Ameer khan Umar khan Umar khan Habib khan Matullah Sirajuddeen

16102-35392305 16102-54580957 16102-23084687 16102-22856063 16102-89818598 16102-30599551 16102-22721979 16102-44631777 16102-22724427 16102-84132279 16102-09126095 16102-22661965 Nill 16102-22746205 16102-22818181 16102-39391797 12960-611112 153-0287803239 16102-01925519 16102-25100999 16102-80191665 16102-49461327 16102-42955217 16102-84066449 15701-61076161 16102-23248773 16102-22746213 16102-75565938 34101-2405787 1298-8277344 15701-20386411 12974-091532 16102-59162543 16102-86967007 16102-02064303 16102-22922483 16101-16309515 16102-60260771 15601-73782093 16102-12922597 16102-7845742 16102-12963038177 1297-9920411 16102-89168853 16102-48464353 Nill 16102-93562339 16102-22963969 16102-06521839 16102-02283071 16102-23248773 16102-13254391 16102-94680113 16102-80263389 16102-23013853 16102-47803731 16102-7966788-3 16102-3277803-5 16102-23190337 161027077234-1 16102-35728475 16102-78832473 16102-22487897 12971105083

Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

1972

12/20/1974 10-.2-1981 01-.1-1958 1/1/1955

1/1/1967

Mohammad khan Mohammad khan Mohammad khan Mohammad khan Mohammad khan Mohammad khan Mohammad khan Mohammad khan Mohammad khan Mohammad khan Mohammad khan Mohammad khan Mohammad khan Mohammad khan Mohammad khan Mohammad khan Mohammad khan Mohammad khan Parkho Dehri Parkho Dehri Parkho Dehri Parkho Dehri Parkho Dehri Parkho Dehri Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho Kali Parkho deray Parkho deray Parkho deray Parkho deray Parkho deray Parkho deray Parkho deray Parkho deray Haji=lalmeer Haji=lalmeer Haji=lalmeer Haji=lalmeer Haji=lalmeer Haji=lalmeer Haji=lalmeer Haji=lalmeer

kaly kaly kaly kaly kaly kaly kaly kaly kaly kaly kaly kaly kaly kaly kaly kaly kaly kaly

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

16357 16182 16177 16192 16168 16455 34824 19145 16741 16167 20517 16187 16568 34718 19149 19629 16100 15798 14242 15793 16402 34772 19808 20159 34936 35053 20177 19566 35360 16631 16564 16744 16745 16484 16463 16742 16803 15688 15915 19927 15834 20473 15594 15591 15597 15688 202124 35004 20223 35223 14238 14226 19509 34690 19106 19511 16361 18958 16561 18994 14244 16654 20402 16057

Hasan Khan Abdul Karim Ibrahim gul shahjahan Hazrat Hussain Noor afzal Parvez Khan Ishanullah Taj Muhammad Ayub Khan UmarTaj Aleem Khan ghulam shah ijaz khan sheer husain usman khan satar rehman awrang zeb umar der aslam khan noor bibi said kamal taheem khan saheb zada khan ju,ma khan enayatillah bahadur mmd jan afsar gul mmd ullah Asghar ali AM javeed M Saraj Zaalan Inzer gul Akhtar Miner M said Wali muhammad Javid khan Liadt Ali Atbar jan Jameel Muhammad Wahab Fazal Wahab Said Kareem wali mmd mmd inam abdul jabar libas gula majeed hayat khan mmd ali muslim nadar khan abdul khaliq gul khan sajida begam zara ali sherdil sher wali imran khan gulzada akbar gul Bakht dad

Sargand khan Faqi mohammad Raheemdad Srada jhan Zara War Zara War Sdarfaraz Khan Dawa Jan Umar Khan U.Jamil Gul Raheem Noor Rehaman maidan shah davlat khan fazal raheem zaidullah khan noor khan jahanzeb sadbar hukam khan muqtadar khan meer mmd ali khan kameli khan sadi khan awal khan mmd jan arshadullah enzar gul arbab khan Zarin khan Stana gul Jamal Zardad Stana gul Stana gul Noor Ahmad Gul mohamaad Sad barg Muzafar Mohammad roaz Shereen Muhammad Usman Muhammad Usman Muhammad Usman gul mmd samandar khan mir azam mmd sadiq badar saood khan bakht zameen saood jan hamesh khan lal mmd salamat khan khan sed abdullah noor gul sher mmd rahdullah naseeb hamesh gul Manawar

16102-23103727 16102-2312489-3 16102-2266156-3 16102-23101119 16102-2328129-9 16129-73054508 16102-0118768-3 16102-22779415 16102-2293118-3 1610268320239-1 16102-38767245 16102-02616147-1 16102-58657577 16102-36583641 16102-22518267 16102-80267929 1299-3163007 16102-09449577 16102-222745917 16102-944174713 16102-68653444 16012-15732725 16102-38884669 16102-69791841 16102-87458883 15601-10395421 16102-37755411 16102-15038365 16102-12387221 16102-22648273 16026433855 16102-2286376-5 16102-5233229-5 16102-2287384-9 16102-49909333 1610224024569 16102-0262553-7 16102-22992243-5 1297-9920411 16102-5147280-9 16102-22993165-1 16102-16537677 129-74122299 16102-22660928 16102-99028835 16102-22922435 16102-46476565 16102-28941227 16102-50356776 16102-47050937 16102-1787759 15601-8336000 12974-091532 16102-44530811 16102-288855495 16102-78371821 31727060 16102-86741947 11636-107662 16102-355550145 16102-69035809 Nill 16102-17631651 16102-22689228

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Male Male Male

1/1/1982 1/1/1973 1/1/1967 1/1/1970

1971 8/7/1963 8/8/1963 8/9/1963 8/10/1963

Haji=lalmeer Haji=lalmeer Haji=lalmeer Haji=lalmeer Haji Lal Mir Haji Lal Mir Haji Lal Mir Haji Lal Mir Haji Lal Mir Haji Lal Mir Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Hossay Haleem zoo Kaly Haleem zoo Kaly Haleem zoo Kaly Haleem zoo Kaly Haleem zoo Kaly Haleem zoo Kaly Haleem zoo Kaly Parkhoo Parkhoo Parkhoo Parkhoo Gujar Khan Kali Usman Abad Usman Abad Usman Abad Parkhoo dehri Parkhoo dehri Parkhoo dehri Parkhoo dehri Parkhoo dehri Parkhoo dehri Parkhoo dehri Parkhoo dehri Parkhoo dehri Parkhoo dehri Parkhoo dehri Parkhoo dehri Parkhoo dehri Parkhoo dehri Parkhoo dehri Parkhoo dehri Parkhoo dehri Parkhoo dehri Guldaly korona

Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan Mardan

281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344

18845 18843 16063 18857 19996 35304 16090 35304 16081 20002 20001 16092 19978 16086 16078 16042 18853 16043 16069 19075 16112 16146 16143 16139 15700 34619 18937 20356 16040 34952 14425 19996 20033 16059 16615 16131 16121 16129 16125 21235 96744 16068 34664 16040 16402 16400 16008 16428 19137 15737 15839 15755 15619 35282 20499 15667 15666 15659 15656 15634 34680 15766 19675 15658

Bakhtullah jan Ajab khan Habib khan Redi gul Umar shah Said mohammad Sabz ali Sher Muhammad Kabeer ziarat Khan Muhammad Khan M=Shafeeq Ameer zada Shreen zada Khan zeb Kishwar Izat gul Said jan Tameez gul Hameed khan Amer sardar M=rafeeq Dost mohammad Sah jahan Raham bibi firdos khan mmd nabi dilbar shah sartaj dilbar ajab khan umar shah dilbar f.mmd sed zaman khan bahadar firdos khan wazir khan faqeer gul hazrat hassan mmd javed sher bacha hazrat mir khan Sirtaj Noor bibi Abdurroof khan Rustaum Yar zaman Khan mohammad Talmand Ameer mohammad Taj froosh Jahan Dad Khan Perveez meraja bibi Shedar Khan Mohammad yousuf Nadar khan Fazli wadod Fazlirabi mukamal khan abdul manan sabil khan ghulam mmd

Meera khan Faqeer Habib rahman Payenda khan Khanzada Ameer hamza Asaf khan Ameer Hamza Hakeem Ullah Jameel Kabal Said Mohammad hayat Dalawar Dalawar Noordad Selat Sheer gul Moughal Khaista gul Talmeez gul Abulwahi Mohammad zaman gul jan Mia Kamfrosh Hadam shah abdul hakimm mmd din seyed umar shah ahmed yaz mira khan inzar gul khan zada jamroz sultan saif ul rehman gul khan amir khan sahamon sereen gul musafar khan thana gul sheeren shah sher khan Amhmad baz Moztader khan Shahjahan Umara khan M deyar khan Naik Muhammad Saib razaq Aitidar gul Daweesh Bahadur khan Toor abul malik Momin khan Saifuddeen Inzergul reedygul Abdulghafar hazrat gul sher zaman maroof shah gul mmd

16102-22765649 16102-59451671 16102-06294823 16102-36602449 16102-38688804 16102-29252979 16102-75947535 16102-29252979 16102-1744726-1 107-8039313600 1570-24882253 16102-84055999 16102-22743265 16102-23152821 16102-24892253 Nill 16102-71339657 16102-40835481 2110222026073 21102-3915413-9 16102-2324877-3 16102-1325439-1 16102-9356233-9 16102-0652183-9 129-69805126 16102-22959437 16102-62971637 12924-244064 16102-7049234 Nill 16102-22793877 16102-38688804 Nill 16102-68803717 1299-327