DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

Oleh Nazru Haji Ismail Ketua Penolong Pendaftar (HEPP) USM

DASAR-DASAR NEGARA PERJUANGAN FASA II

WAWASAN NEGARA

MENCIPTA MASYARAKAT GEMILANG

KONSEP NEGARA Tanah Rakyat Sempadan Pentadbiran Kerajaan DEFINISI DASAR NEGARA Garis panduan pentadbiran yang merangkumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang.

Matlamat keselamatan negara.TUJUAN DASAR MEMBANTU NEGARA MENCAPAI 1. Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat. 2. 3. . Perpaduan dan kestabilan negara.

PERKARA. Dr. Rahman. ISU. SESUATU DASAR KERAJAAN ADALAH PENGISTIHARAN HASRAT DAN NILAI (VALUES) KERAJAAN TERHADAP SESUATU FENOMENA.DEFINISI DASAR AWAM Public Policy is Whatever Goverments choose to do or not to do . Masalah dan Isu Dalam penggubalan dan Pelaksanaan Dasar Awam. . KEADAAN ATAU MASALAH DI DALAM MASYARAKAT. 1975) Usaha Kerajaan menghadapi/ mengatasi masalah yang membebankan semua atau sebahagian masyarakat untuk kebajikan umum. (Thomas R. Abdullah Ab. Dye-Understanding Public Policy.

Masalah pengeluaran yang menurun dan kekurangan tenaga buruh. Kadar produktiviti yang secara relatifnya masih rendah. ISU EKONOMI Arah dan kadar pertumbuhan ekonomi negara. wilayah dan kawasan bandar dan luar bandar.ISU ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS. Asas sektor pembuatan/perkilangan yang sempit. tekstil dan beberapa jenis industri gantian inport). . Perbezaan pendapatan dan status sosio-ekonomi rakyat antara kaum.(Tertumpu kepada industri elektronik.

ISU POLITIK DAN PENTADBIRAN Polarisasi kaum. Isu pencemaran alam yang lahir daripada aktiviti pembangunan yang tidak terkawal.ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS. Keperluan pembentukan budaya kerja dan sikap yang positif untuk pembangunan. Penyalahgunaan dasar dan pengedaran dadah antarabangsa. Masalah kemiskinan mutlak yang berterusan walaupun menurun dari segi peratusnya. Saiz sektor awam yang masih besar beban perbelanjaan yang tinggi. .

. Masalah politik di rantau Asia.ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS. Kecenderungan kuasa besar untuk menguasai dan menentukan arus politik dan sistem ekonomi antabangsa dan lain-lain. ISU ANTARABANGSA Pergeseran politik kuasakuasa besar di rantau ini. Pendatang tanpa izin.

DASAR-DASAR EKONOMI RRJP (RM 6)/ DPN Dasar Perindustrian Negara Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Penswastaan Dasar pertanian Negara Dasar Sains dan Teknologi .DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN I.

DASAR-DASAR LUAR NEGERI Kawasan aman.DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN II. Cekap Dan Amanah III. DASAR-DASAR SOSIAL/ETIKA KERJA Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar/Program Pembaharuan Dan Peningkatan Produktiviti:Dasar Pandang Ke Timur Dasar Bersih. bebas dan berkecuali (ZOPFAN) Antartika Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran .

. (1979-1990) Objektif DEB ialah membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan. mengadakan perkhidmatan sosial percuma atau dibantu tanpa mengira kaum. Ia merupakan Rancangan Pembangunan Ekonomi secara berperingkat selama 20 tahun. iii. DASAR EKONOMI BARU Dilancarkan ekoran peristiwa berdarah 13 Mei 1969.PENERANGAN DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN 1. Strategi perlaksanaan DEB ialah Serapang Dua Mata iaitu:i. ii. Menyusun semula masyarakat untuk akhirnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Pencapaian matlamat DEB haruslah dalam kontek perkembangan ekonomi negara yang berterusan.

3%) Usaha membentuk satu masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputra supaya pada 1990 mereka akan memiliki dan menguruskan sekurang-kurangnya 30% daripada kegiatan dagangan dan perindustrian. 26. Usaha menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia khususnya Bumiputra dalam Syarikat Berhad. .4%.PROGRAM PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT MELIPUTI:Usaha meninggikan pengeluaran pendapatan dan mutu kehidupan golongan miskin di mana 64. Usaha memajukan negeri dan kawasan yang mundur melalui Program Pembangunan Wilayah.2% India. bukan Bumiputra 34.3% dan pelabur asing 63.8% adalah Melayu. (Bumiputra 2.2% Cina dan 38. (86% berada di luar bandar) Usaha menseimbangkan struktur gunatenaga supaya menjelang 1990 ianya mencerminkan susunan penduduk mengikut etnik.

. MENGIKUT YAB PERDANA MENTERI USAHA MENCAPAI MATLAMATNYA AKAN DITERUSKAN DALAM RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MALAYSIA KEDUA 1991-2020 .SUNGGUHPUN TEMPOH DEB TAMAT PADA TAHUN 1990.

1. Dasar-Dasar Ekonomi .

2.Dasar Pembangunan Nasional (DPN) (RRJP 2 1999 2000) 1. Sambungan Dasar Ekonomi Baru (DEB) Lancar pada 17 Jun 1991 Fokus (a) Membasmi golongan miskin (b) Menyusun semula masyarakat . 3.

sosial dan politik melalui pembangunan bandar dan di luar bandar.3. Objektif: (c) Memperkukuhkan kestabilan negara dari segi ekonomi. (d) Menjadi negara maju dan mengukuhkan keadilan sosial. kualitihidup dan mengamalkan prinsip pentadbiran yang adil dan kecemerlangan ekonomi . moral. nilai etika.

kerohanian dan amalan cintakan alam sekitar (e) Meningkatkan peluagn dan kemudahan pendidikan . Program: (a) Membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat (b) Memastikan keseimbangan kaum dalam pelbagai aspek (c) Meningkatkan penggunaan sains dan teknologi (d) Menerapkan nilai sosial.4.

. 2.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA (5 Feb 1986 PIP) OBJEKTIF 1. Meninggikan tahap penyelidikan & pembangunan (R&D) teknologi tempatan sbg asas bg Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian. Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber asli negara. 3. Menjadikan sektor perkilangan sbg pertumbuhan perindustrian negara & ekonomi keseluruhannya.

Pertumbuhan ekonomi seimbang 6. Kemelesetan ekonomi era 80-an 2. Penyumbang utama sektor ekonomi masa hadapan 9. Pertumbuhan industri kecil & sederhana 7. Rantaian huluan & hiliran industri 11. Ke arah modenisasi 8. Ke arah negara maju . Persaingan antarabangsa 10.KENAPA PERLU DASAR PERINDUSTRIAN 1. Menyahut cabaran DEB 4. Kelemahan sektor perindustrian 3. Peluang pekerjaan & tenaga mahir 5. Pertumbuhan bandar-bandar baru 12.

elektronik & tekstil sahaja Mutu keluaran tidak dapat bersaing dgn keluaran luar negeri Tidak ada rantaian antara sektor industri dgn lain-lain sektor Industri-industri yg ditubuhkan kurang mempunyai nilai tambah (Value Added) 3. 5. 4.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA KELEMAHAN SEKTOR INDUSTRI (70AN & 80AN) 1. . 2. Pertumbuhan sektor eksport kurang memuaskan Eksport terlalu bergantung kpd industri elektrik.

5. . 2. 4. Memaju & menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yg bersepadu Membangunkan teknologi & tenaga rakyat 3. Dasar perindustrian yg berpandangkan keluar bg mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yg tinggi.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA STRATEGI 1. Memajukan industri berat terpilih utk menyokong industri eksport. Memajukan secara intensif industri berasaskan sumber untuk eksport & mempelbagaikan industri.

5. . Sumber-sumber pertumbuhan baru. Mempelbagaikan industri tempatan. Mempelbagaikan pembuatan.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 1. elektronik & elektrik. Rantaian antara sektor. 3. 2. Kurangkan pergantungan kpd tekstil. keluaran & pasaran sektor 4.

9. Pembangunan teknologi. Galakan IKS. 8. Meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Kemudahan infrastruktur. 7. Value added. . 10.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 6.

STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 11. . Tembusi pasaran baru. 13. 14. Menyusun semula sektor-sektor pembuatan. 12. Pemasaran yang agresif. Menyelerakkan tapak.

1984. Julai 1991. 9 Tahun 1991 dikeluarkan bg memberi panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia. . Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA 1. Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1984 dikeluarkan oleh KSN mengarahkan semua Kementerian. LATAR BELAKANG (SEJARAH) Diperkenalkan oleh YAB PM. pada thn 1983 sbg pendekatan asas bagi pembangunan negara. Jabatan dan Pejabat Kerajaan menubuhkan Panel Perunding bertujuan memperbaiki perkhidmatan yg diberi kpd sektor swasta.

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA Merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. Afrika & Amerika Latin. cekap dan tangkas dlm menghadapi cabaran-cabaran saingan di pasaran luar negeri. Perlu bersatu bagi menembusi pasaran baru spt di Asia. berdaya saing. Perlu lebih kuat. dinamik. Barangan yg dihasilkan mampu mengekalkan persaingan & berbagai barangan utk pasaran yg berbagai. .

selagi dibenarkan oleh undang-undang. .DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA KAITAN DASAR DENGAN WAWASAN 2020 & RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (RRJP 11) Sektor awam berperanan sbg perancang. fasilitator & pelaksana program-program kerajaan: Sbg fasilitator perlu menyediakan suasana yg conductive bg merangsang pertumbuhan ekonomi yg pesat.

proaktif. aktiviti galakan pasaran yg lebih baik melalui perwakilan seberang laut. Sbg pelaksana . bukan sahaja kemudahan & perkhidmatan yg meluas tetapi standardnya harus lebih baik. .perlu menyediakan kemudahan & perkhidmatan sosial yg penting kpd semua rakyat.Sbg perancang mesti peka & responsif kpd perubahan-perubahan dlm persekitan dunia semasa merancang arah tujuan & strategi pertumbuhan. menyediakan maklumat yg betul.

.DASAR PENSWASTAAN (1983) PEMINDAHAN PEMILIKAN & KUASA KAWALAN KERAJAAN KE ATAS PERKHIDMATAN & AKTIVITI EKONOMI KEPADA PIHAK-PIHAK SWASTA.

Meninggikan kecekapan & penghasilan kerja. Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi.DASAR PENSWASTAAN OBJEKTIF DASAR PENSWASTAAN Mengurangkan beban kewangan kerajaan. . Pengagihan sumber secara cekap.

iii. ii.DASAR PENSWASTAAN MEKANISME/BENTUK PENSWASTAAN i. Pajakan. Penjualan aset atau penswastaan. Kontrak Pengurusan. iv. Bina Kendali Pindah (BKP) atau Build Operate Transfer (Bot) & Bina Kendali (BK) atau Build Operate (BO). .

A. ternakan. membekal sumber bahan mentah sektor perindustrian. menyedia sumber makanan & meningkatkan eksport negara. Timb. Dapat menyediakan peluang pekerjaan. .B. perikanan & perhutanan). PM pada 12 Januari 1984.DASAR PERTANIAN NEGARA Dilancarkan oleh Y. Usaha Kerajaan utk membangunkan sektor pertanian (tanaman.

OBJEKTIF Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber negara secara cekap & berkesan supaya sumbangan sektor pertanian kepada pertumbuhan ekonomi dpt dipergiatkan semula. . Memaju & meningkatkan hasil & mutu komoditikomoditi yang mempunyai potensi besar untuk eksport @ bahan gantian import serta komoditi-komoditi terpilih bahan makanan & perindustrian. Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran supaya kadar kemiskinan dapat dikurangkan & kualiti hidup keluarga diperbaiki.

STRATEGI-STRATEGI a) Pembukaan Tanah Baru Dijalankan oleh FELDA. FELCRA. b) . RISDA & Perbadanan-perbadanan Pembangunan Wilayah. Cth: Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu. Menekankan tanaman untuk eksport. KADA. MADA. membolehkan pemilikan tanah yang ekonomik bagi mereka yang tiada bertanah @ mempunyai tanah yg bersaiz kecil. pihak-pihak berkuasa pembangunan wilayah & Kerajaan Negeri. Pembangunan In-Situ Pembangunan di kawasan yang mempunyai daya pengeluaran yang rendah akibat daripada masalah struktur & institusi.

FAMA & LPP.STRATEGI-STRATEGI c) Perkhidmatan Sokongan Pertanian Cth: penyelidikan. MARDI. Pembangunan hutan dihadkan supaya ekologi dipelihara. PORIM. getah koko. RRI. pengembangan & pemasaran yang cekap disamping galakan @ intensif tertentu. Beras(sara diri) akan ditingkatkan. d) e) f) . Pembangunan Sosial & Institusi Penswastaan & Penyertaan Pihak Swasta Pembangunan Komoditi Eksport perindustrian kelapa sawit. RISDA. Jabatan Perikanan. Jabatan Pertanian.

Penyatuan Tanah & Pengurusan Pertanian Secara Komersil Aktiviti iii.STRATEGI-STRATEGI g) Program Halacara Baru dlm Pembangunan Kampung & Luar Bandar Mengurangkan kemiskinan luar bandar dgn cara meningkatkan pendapatan petani & pekebun kecil melalui:i. Pengelompokan Kampung-Kampung ii. Pembangunan Industri Kampung .

Karang. Projek diswastakan seperti Projek Akuakultur. Puchong. vii. T ganu & Kandis. Selangor. Tradisional oleh FELCRA di Kg. T ganu. lada hitam & sagu serta ternakan & pertanian dikurangkan. Projek Cth. Projek Blok Tanaman Koko oleh Jab. Perak & Pulau Pinang. vi. Cara estet mini tanaman saka oleh RISDA di Kg. Tanaman Kontan spt Projek Tembakau di Alor Ketitir. . Kedah. Kok. kerjasama di K tan. Subsidi tanaman selain dr padi. iii. ii. v. Selangor & sykt. Teratak Batu.PENCAPAIAN SEMASA Boleh dilihat kepada beberapa langkah yang diperkenalkan termasuklah: i. Estet mini/tanaman berkelompok oleh Lembaga Pertubuhan Peladang di Tjg. Parit Seraya & Kg. Parit Selangor. Projek Pembangunan Kg. Pertanian & MARDI iv. K tan serta projek sayursayuran di bwh Skim Penanaman Berkelompok. K tan & Ulu Berang. Tiada benih percuma.

Penyertaan pelabur swasta dlm sektor pertanian d. Harga komoditi b. Sambutan petani .FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN Bergantung kepada:a. Sekatan perdagangan oleh negara-negara pengimport komoditi c. Pekerja pertanian e.

DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI 1. Dasar ini diumumkan pada bulan April 1986. 2. Matlamat Membantu Malaysia menjadi sebuah negara maju dengan menggalakkan pengunaan sains dan teknologi sebagai alat untuk pembangunan ekonomi serta menggiatkan pembangunan sektor perindustrian agar lebih canggih, dinamik dan dapat bersaing dengan negaranegara lain.

3.

Strategi a. Pengkomputeran sektor perindustrian b. Menubuhkan Pusat Kecemerlangan Sains c. Menggalakkan pemindahan teknologi antara sektor dengan lebih agresif d. Menggalakkan peranan sektor awam dan swasta dalam penggunaan sains dan teknologi yang terkini. e. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan untuk merintis jalan ke arah penemuan dan penyelidikan terkini dalam sains dan teknologi f. Menubuhkan pusat mengumpul dan mengedar maklumat tentang aspek sains dan teknologi.

2. DASAR DASAR SOSIAL/ETIKA KERJA

1961. . Dilaksanakan utk mengganti sistem pendidikan penjajah. Disemak semula pada thn 1960 yg menghasilkan Laporan Rahman Talib & dimaktubkan dlm Akta Pelajaran. 1957.DASAR PENDIDIKAN Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 & dimaktubkan dlm Ordinan Pelajaran.

1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara & menggalakkan perkembangan kebudayaan. ekonomi.OBJEKTIF BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran. sosial. & politiknya .

4. Mengadakan kurikulum yang sama & berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. .STRATEGI PELAKSANAAN 1. Menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua. 3. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. 2.

7.STRATEGI PELAKSANAAN 5. Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang & mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil & memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik & kawasan luar bandar @ pedalaman. Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun. 6. Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. . seimbang & bersepadu.

STRATEGI PELAKSANAAN 8. 9. vokasional pada tahun 1978. 10. Menyediakan pendidikan rendah mengikut KBSR yg berasaskan 3M pada thn 1983 yg nenjurus kpd KBSM pada thn 1989. Mempelbagai & memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dlm bidang sastera gunaan & sains gunaan . Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semula kurikulum sek.

Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yg memupuk disiplin. spt pasukan-pasukan kadet tentera. pengakap.STRATEGI PELAKSANAAN 11. kadet polis. 12. Menjadikan Bahasa Kebangsaan & Bahasa Inggeris sbg mata pelajaran yg wajib diajar di sekolah-sekolah & memberi peluang sempurna bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain spt Bahasa Cina & Bahasa Tamil. 13. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian. puteri islam dll. moral & disiplin. .

Dapat merapatkan jurang pengenalan bidang pekerjaan mengikut kaum sama ada di sektor awam @ swasta. kaum . Mengurangkan kemiskinan terutamanya bumiputra yang berpendidikan.PENCAPAIAN SEMASA Hasil Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan. tenaga rakyat yang dihasilkan pada keseluruhannya dapat memenuhi keperluan gunatenaga negara kecuali di beberapa bidang tertentu.

DASAR PANDANG KE TIMUR Diumumkan oleh Y. .B. Fokus Jepun & Korsel.A. Hubungan antara institusi. PM pada 8 Februari 1982 semasa 5th Joint Annual Conference Of Majeca/Jameca di K. Program Latihan: Latihan perindustrian & Teknikal. Tujuan: Meninggikan prestasi pengurusan & pembangunan berdasarkan pendekatan/pengalaman/ciriciri positif yg diamalkan oleh Jepun dan Korsel. Kemajuan Eksekutif. Mencontohi sesuatu yg baik drpd kedua-dua negara & mengurangkan pergantungan/hubungan dgn rakan-rakan tradisi.L. Pengajian Akademik.

LATAR BELAKANG/ RASIONAL Islam adalah agama rasmi .Perlembagaan Negara.DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM PENTADBIRAN 1. . Penganut-penganut agama lain bebas mengamalkan agama masingmasing. Kebangkitan semula Islam sejak awal 1970an di Seantero Dunia. Menerapkan nilai-nilai positif & murni yang terdapat dalam Islam itu utk diterapkan & dijadikan amalan masyarakat di M sia..

Menghapuskan sikap yang negatif dalam menjalankan tugas yg dipertanggungjawabkan. Menghasilkan perkhidmatan yang bermutu. OBJEKTIF Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang BERAMANAH. BERIDENTITIi & DISEGANI oleh masyarakat lain. .2. Menubuhkan sebuah negara yang bahagia.

NILAI-NILAI YANG DISEGANI Ada 11 nilai yg disarankan iaitu AMANAH. IKHLAS. * Huraikan/bincangkan secara mendalam semua nilai ini satu persatu. BERBUDI MULIA & BERSYUKUR. TEKUN. SEDERHANA. BERDISIPLIN. . DEDIKASI. BERSIH. BERTANGGUNGJAWAB.3. BEKERJASAMA.

.DASAR BERSIH. CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA I. BERSIH Bersih dari segi fizikal Bersih dari segi moral CEKAP Hasil kerja yg tinggi Mutu kerja yg tinggi Menepati objektif kerja II.

rakan & organisasi. AMANAH Rela & cuba menjalankan tugas & tanggungjawab yang diamanahkan dalam batas kuasa yang ditentukan dengan penuh gigih & ikhlas bagi mencapai objektif yang ditetapkan.DASAR BERSIH. jujur kepada diri sendiri. CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA III. Mempunyai sifat luhur & murni. .

A. Tiga sifat unsur yang perlu diamalkan. PM. CEKAP DAN AMANAH Dilancarkan pada pertengahan April 1982 oleh Y.B. BERSIH. Tujuannya : mewujudkan satu etika kerja & sikap berkhidmat yang baru. .B.

KEPIMPINAN MELALUI TELADAN Dilancarkan oleh Y. PM pada 19 Mac 1983. dihayati & diamalkan oleh segenap lapisan anggota Kerajaan/orang awam. Tujuan: Memupuk/menanam ciri-ciri kepimpinan yang berkesan untuk dicontohi. .B.C.A.

PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN Etika Perkhidmatan Awam (1979: Buku Panduan Perkhidmatan Cemerlang) Pemakaian tanda nama (Pekeliling 8/83: 14. 6.10.D.4.83 Penggunaan kad perakam waktu (Pekeliling Am 11/81) Manual prosedur kerja/fail meja (Surat BTH.83) .

83) .80) Arahan pengisytiharan harta Pusat-pusat pembayaran bil setempat (KL/PJ 1.2. PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN KMK Pelan Pejabat Terbuka (PA 4/83) Konsep Pejabat Daerah Contoh.82 Tempat-tempat Lain 1.10.D.1. (Keputusan mesyuarat MB/KM 22/23.

Tidak jujur F. Tidak ikhlas G. Kurang inovasi E. Tidak dedikasi C. Kurang cekap B. Tidak bersemangat D. SIKAP A. Cepat puas hati .HALANGAN PERLAKSANAAN DASAR-DASAR NEGARA 1.

2. ILMU PENGETAHUAN Ilmu pengetahuan moden. . sains & teknologi. penyelidikan & pembangunan yang tidak kemas kini.

TAFSIRAN AGAMA Kefahaman dan tafsiran agama yang singkat dan sempit yang menolak pembangunan menyebabkan dasardasar Kerajaan kurang mendapat sambutan rakyat.3. 4. . ANCAMAN DALAM DAN LUAR NEGARA Tomahan daripada kumpulan pendesak dalam negeri & luar negara yang menyebabkan rakyat raguragu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful