Lorekkan bahagian yang disediakan berdasarkan pecahan yang diberi.

1) 2 4

2) 1 5

3)

3 4

4) 7 8

Tuliskan pecahan bagi kawasan yang dilorek.

1)

2)

3)

4)

Selesaikan pecahan dibawah. 1. 3 8