5.1.

3 a Kadar Inflasi
Mengukur peratus perubahan tingkat harga umum dalam negara.

Formula : Kadar inflasi: lHP1 - lHP0 lHP0 Dimana, IHP1 : IHP Tahun semasa IHP0 : IHP Tahun sebelum
AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 1/18

X 100

Contoh Pengiraan Tahun IHP Upah Nominal (RM) Tahun 2001 101.200 Hitungkan kadar inflasi dan upah benar tahun 2002 berdasarkan harga tahun 2001.4 3000 2002 103. AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 2/18 .2 3.

lHP0 Kadar Inflasi = lHP0 X 100 103. 103.4 101. Kadar Inflasi = 101.4 X 100 Kadar Inflasi = 1.Pengiraan Kadar Inflasi lHP1 . 101.2 ± 101.78 % AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 3/18 .

2 X RM3200 X Upah Nominal Upah Benar = RM 3.144.4 I03.Upah Benar Upah benar tahun 2002 yang dikira berdasarkan harga tahun 2001 Upah Benar = IHP0 IHP1 Upah Benar = 101.19 AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 4/18 .

Darjah Inflasi Terdapat tiga darjah inflasi yang biasa dialami oleh sesebuah negara Inflasi sederhana Inflasi merayap Inflasi melampau AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 5/18 .

Inflasi Sederhana kadar kenaikan tingkat harga umum pada kadar 2% hingga 3% Inflasi jenis ini menggalakkan I dan kegiatan ekonomi dan dapat membantu mengurangkan kadar pengangguran Biasanya setiap ekonomi memerlukan inflasi ini bagi menggalakkan perkembangan ekonomi AE025 AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 6/18 .

Inflasi Merayap kadar 4% hingga 5% Inflasi sederhana akan menyebabkan kenaikan dalam kos pengeluaran firma dan seterusnya harga barang dan perkhidmatan akan meningkat AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 7/18 .

Inflasi Melampau kadar sangat tinggi sehingga menjangkau beberapa ratus peratus Inflasi melampau akan membebankan semua pihak termasuk pengeluar dan pengguna Inflasi jenis ini sukar dikawal dan biasanya berlaku semasa peperangan AE025 AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 8/18 .

4 109. kirakan kadar inflasi bagi setiap tahun dan darjah inflasinya AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 9/18 .5 100.0 105.9 110.Latihan Inflasi Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 IHP 98.2 Kadar Inflasi Darjah Inflasi Dari jadual di atas.

5 100. kirakan kadar inflasi bagi setiap tahun dan darjah inflasinya AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 10/18 10/18 .0 105.9 110.4 109.26% 0.52% 5.40% 4.2 Kadar Inflasi 1.27% Darjah Inflasi Inflasi sederhana Inflasi melampau Inflasi merayap Inflasi sederhana Dari jadual di atas.Latihan Inflasi Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 IHP 98.

5. AE025 AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 11/ 11/18 . nilai wang meningkat dan sebaliknya.1. Kuasa beli wang naik. Nilai wang menunjukkan kuasa beli wang.3 b Indeks Nilai Wang Jumlah kuantiti barang yang dapat dibeli oleh satu unit matawang tertentu.

PENGIRAAN INDEKS NILAI WANG Indeks nilai wang tahun semasa = Indeks Harga Tahun Asas Indeks Harga Tahun Semasa X 100 AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 12/18 12/18 .

33% X 100 AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 13/ 13/18 .CONTOH PENGIRAAN INDEKS NILAI WANG Tahun 2000 (Tahun asas) 2003 Indeks nilai wang Indeks Harga 100 120 = Indeks harga tahun asas Indeks harga semasa = 100 / 120 X 100 = 83.

67% berbanding dengan tahun asas.33 .100 / 100 X 100 = .PENGIRAAN PERUBAHAN INDEKS NILAI WANG Perubahan nilai wang = INW tahun semasa .16.INW tahun asas INW tahun asas = 83. X 100 AE025 AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 14/18 14/18 .67% Kesimpulan : Nilai wang 2003 telah jatuh sebanyak 16.

1.3 c Hubungan kadar inflasi dan IHP Dengan sejumlah $ yang sama. semakin kurang Q dapat dibeli. maka nilai matawang pada tahun 1991 secara bandingan dengan tahun asas jatuh sebanyak sebanyak 50% kerana harga umum telah meningkat 100%. Jika IHP tahun 1991 ialah 200. semakin tinggi tingkat P. Dan sebaliknya. AE025 AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 15/18 15/18 . Ini menunjukkan semakin rendah nilai matawang itu. Jika IHP tahun 1991 ialah 50. maka nilai matawang tahun 1991 secara bandingan tahun asas meningkat 100% kerana harga umum telah jatuh sebanyak 50%.5.

Indeks Harga Pengguna Malaysia Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 IHP 98.4 103.9 108.2 104.4 105.5 100.4 AE025 AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 16/18 16/18 .0 101.

b Hitung indeks nilai wang berbanding dengan tahun asas.Jadual di bawah menunjukkan IHP bagi sebuah negara bagi tahun 2001 dan 2002 Tahun 2000 2001 2002 Indeks Harga Pengguna 100 110 125 a. Hitung kejatuhan nilai wang berdasarkan indeks nilai wang tahun asas. c. AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 17/18 17/18 . Hitung kadar inflasi bagi setiap tahun.

AE025 MAKROEKONOMI BAB 5 18/18 18/18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful