TABEL JENIS HARTA DAN KETENTUAN WAJIB ZAKAT

Ketentuan Wajib Zakat Nisab Kadar Waktu

No I.

Jenis Harta TUMBUH-TUMBUHAN

Keterangan

1 Padi

5 wasaq = 5% - 10% 653 kg gabah 520 kg beras
5% =irigasi 10%=tadah hujan 5% - 10%

Tiap panen

Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya. Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Manurut mazhab Safi’I yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang disimpan lama dan menjadi makanan pokok. Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafii dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %). Sda. Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %) Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali tidak

2

Biji-bijian, jagung, kacang, kedelai dlsbnya

senilai nishab padi

Tiap panen

3

Tanaman hias; anggrek dan segala jenis bungabungaan.

senilai nishab padi

5% - 10% Tiap panen (qiyas kepada Zakat tanaman) 2,5 % (qiyas kepada Zakat jual beli/ Perdagangan)

4

Rumput-rumputan; rumput hias, tebu, bambu dlsb-nya. Buah-buahan : kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dsb.

senilai nishab padi senilai nishab padi

5% - 10% 2,5 % 5% - 10% 2,5 %

Tiap panen

5

Tiap panen

6

Sayur-sayuran : Bawang, wortel, cabe, dsb.

Seukuran nisab padi

5% / 10% 2,5 %

Tiap Panen

restoran dlsb-nya.5% Tiap tahun III. senilai 85 seperti intan berlian gram emas dlsb-nya. senilai 85 gram emas murni 2. Maliki. dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali di perdagangkan (dikatagorikan zakat perdagangan).5 % Tiap Tahun Menurut mazhab Hanafi.murni nya. hiburan. nisabnya senilai 107. 2.5% Tiap Tahun 4 Perhiasan perabotan senilai 642 / perlengkapan gram Perak rumah tangga dari perak 2. menurut mazhab Maliki.5 % Tiap Panen II. Sda.5% Tiap tahun Menurut mazhab Hanafi. PERUSAHAAN. kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori perdagangan) 7 Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis Seukuran nisab padi 5% / 10% 2. EMAS DAN PERAK 1 Emas murni. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal.76 gram. menurut mazhab Maliki. selain senilai 85 emas dan perak gram emas seperti platina dlsb. nisabnya senilai 700 Sda. Menurut Yusuf al Qordlawi nisabnya senilai 85 gram Sda. Syafi’I dan Hamballi tidak wajib dizakati. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal. Syafi’I dan Hambali tidak wajib dizakati. Senilai 642 gram perak 2. pupuk.5% Tiap Tahun 5 Logam mulia. murni 2. Menurut mazhab Hanafi. textil gram emas dlsb-nya. nisabnya senilai 107. 2 Perhiasan senilai 85 2.wajib dizakati. Menurut Yusuf al Qordlawi nisabnya senilai 85 gram Sda.5% perabotan/ gram.5% Tiap tahun 6 Batu permata. emas perlengkapan rumah murni tangga dari emas Tiap Tahun 3 Perak.5% Tiap tahun . murni 2. Senilai 85 gram emas murni 2. 2 Usaha perhotelan. Syafi’I. PERDAGANGAN DAN JASA 1 Industri seperti senilai 85 semen.76 gram. Menurut mazhab Hanafi.

giro dlsb-nya senilai 85 gram emas murni 2. Jasa. Maliki. .3 Perdagangan export.5% Tiap tahun Ketika Menurut mazhab memperoleh Hanafi. real gram emas estate. 5 senilai 85 gram emas murni senilai 85 gram emas murni senilai 85 gram emas murni 2. Pendapatan gaji. taska.5% Tiap tahun Sda. BINATANG TERNAK 1 Kambing. Uang simpanan.5% Tiap tahun Sda. zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.Setiap bertambah 40 ekor. simaskot. 2 Sapi. emas seperti platina.120 ekor 1 ekor domba umur 1 tahun / kacangan umur 2 tahun Tiap tahun ekor. senilai 85 kontraktor. Usaha perkebunan. kerbau 30 ekor 40 1 ekor umur 1 Tiap tahun ekor 60 ekor tahun 70 ekor 1 ekor umur 2 tahun 2 ekor umur 1 tahun 2 ekor umur 2 tahun Sama dengan sapi/kerbau Sama dengan sapi/kerbau Tiap tahun 3 Kuda V. simpeda. 1 TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM Tambang emas senilai 85 gram emas murni Senilai 642 gram perak 2. 4 2. tabanas. tidak wajib zakat.5% Tiap tahun Sda. zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun. trasportasi.5% Tiap tahun Sda. travel biro. perikanan dan peternakan.Menurut mazhab Maliki. 6 2. dlsbnya. salon. percetakan / murni supermarket. tahapan. wajib Tambang selain Senilai nisab 2. 7 2. dan Syafi’I. komisioner.5% Tiap tahun Sda. Syafi’I dan Hambali. notaris. konsultan. Domba dan kacangan 40 . IV. 121-200 ekor 1 ekor domba Tiap tahun umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun Setiap bertambah 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor. perdagangan. zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun Setiap bertambah 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun.5% Tiap tahun 2 3 Tambang perak 2. besi. honorarium jasa produksi lembur dlsb-nya. deposito.5% emas dan perak.

Menurut mazhab Hanafi. seperti batu emas bara. 5 6 Tambang minyak gas Senilai nisab 2. harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.5 Kg Akhir bulan Ramadhan Menurut mazhab Hanafi.2010 | Powered by : PHP & MySQL . memperoleh Ketika Menurut mazhab memperoleh Maliki dan Syafi’I. Ketika Sda.Menurut Mahmud Yunus kadarnya 2.7 Kg. tembaga. Zakat Fitrah Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri 2. dsb. marmer. harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati. dsb. 4 Tambang batuSenilai nisab 2. dizakati apabila diperdagangkan (dikatagorikan zakat perdagangan).5 kg.5 Kg (Harta karun emas tinggalan orang non muslim) VI. kadar zakatnya 20 % Ketika Menurut mazhab memperoleh Hanafi. wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikatagorikan zakat perdagangan). kadarnya 3. dan Syafi’I.5 Kg batuan. Maliki. Copyright © BAZKAB-MALANG 2004 .Menurut mazhab Hanafi.timah.5 Kg emas Harta terpendam Senilai nisab 2.