Anda di halaman 1dari 16

Carta Organisasi

Jawatankuasa j-QAF
SK Tasik Puteri 2
Sesi 2011
(berdasarkan Buku Panduan Dasar, Pelaksanaan dan
Pengurusan Kurikulum dan Ko-Kurikulum Program j-QAF,
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, KPM tahun 2004)
Penasihat
Tn Hj Bahrom bin
Bajuri
(Guru Besar)

Pengerusi Pengerusi Pengerusi Pengerusi


Pn Norliza bt Abdul Pn Faizah bt Mohd En Abd Rahim bin Pn Sarimah bt
Aziz Daud Hasan Mansor
(GPK HEM) (GPK KoKurikulum) (GPK Kurikulum) (Penyelia Petang)

Naib Pengerusi
En Samhudi bin Mat
(Ketua Panitia
Pendidikan Islam)

Penyelaras j-QAF
Setiausaha
En Nazri bin
Pn Mazni bt Mat Zain
Samsudin

Bilik j-QAF Jawi Khatam Al-Quran & Kem Bestari Solat


Bahasa Arab
Tasmik
Pn Sabahah bt Ismail Pn Norhayati bt En Syed Mohd Nasir En Mohd Fadli bin
En Mohd Aliman bin
Cik Aminah bt Saad Zaim Bek bin Tuan Sembak Md Isa
Mohd Shamsi
Latar Belakang Program j-QAF
• Program j-QAF berasaskan idea YAB Perdana
Menteri Malaysia yang telah dinyatakan
secara khusus semasa lawatannya ke
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
pada 30 Disember 2003.
• Cetusan idea ini telah diperhalusi di peringkat
Kementerian Pelajaran melalui satu seminar j-
QAF pada 3 hingga 5 Mac 2004.
• Program j-QAF telah dilaksanakan secara uji
kaji dalam projek rintis selama 3 bulan dan
berakhir pada Julai 2004. YAB Perdana
Menteri telah bersetuju program ini
dilaksanakan mulai tahun 2005.
Konsep Program j-QAF
• Program j-QAF adalah suatu usaha
memperkasakan Pendidikan Islam (PI) melalui
penekanan khusus dalam pengajaran Jawi, Al-
Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain yang
dilaksanakan di peringkat sekolah rendah.
• Pelaksanaan program ini menggunakan
kurikulum serta model dan modulnya yang
tersendiri. Tenaga guru yang khusus digunakan
untuk pemulihan, bimbingan, kemahiran,
pengukuhan, pengayaan dan penghayatan
murid.
• Pelaksanaannya menggunakan peruntukan
jadual waktu sedia ada.
Objektif Program j-QAF
• Menguasai Bacaan
j dan Tulisan Jawi

Q • Khatam Al-Quran

• Menguasai asas
A Bahasa Arab

• Memantapkan dan
F menghayati amalan
Fardu Ain
Model Program j-QAF

Tasmik
6 bulan Perluasan
Khatam Bahasa
Al-Quran Arab

Kelas Model Kem


Pemulihan Bestari
Jawi j-QAF Solat (KBS)
Model
Kelas Pemulihan Jawi
• Pengajaran yang dilaksanakan oleh guru j-
QAF untuk memulihkan murid yang
keciciran dalam jawi
• Dijalankan serentak dengan jadual waktu
jawi sedia ada
• Dalam tempoh 6 bulan pertama tahun 1
jawi di ajar selama 2 waktu seminggu.
Selepas itu ia di ajar selama 1 waktu
seminggu
Agihan Waktu Pemulihan Jawi
Tahun 6 bulan pertama 6 bulan kedua

Tahun 1 2 waktu seminggu 1 waktu seminggu

Tahun 2 1 waktu seminggu

Tahun 3 1 waktu seminggu

Tahun 4 1 waktu seminggu

Tahun 5 1 waktu seminggu

Tahun 6 1 waktu seminggu


Model
6 Bulan Khatam Al-Quran
• Ia dilaksanakan mengikut garis panduan yang
telah ditetapkan dengan menggunakan
peruntukan waktu PI sedia ada.
• Model ini akan menggunakan pendekatan
talaqi dan musyafahah (iaitu satu kaedah
pembelajaran secara bersemuka dengan guru
bagi mendengar, membetul kesalahan dan
menyebut semula dengan baik dan lancar).
• Murid yang belum menguasai bacaanAl-Quran
dibimbing dengan kaedah IQRA’, sementara
yang telah menguasainya diteruskan
menggunakan model khatam al-Quran modul
6 bulan.
Model Tasmik
• Memperdengarkan bacaan Iqra’/Al-Quran
• Aktiviti Pemulihan atau Pengayaan
mengikut tahap bacaan murid
• Ia dilaksanakan di luar waktu persekolahan
normal mengikut kesesuaian, keupayaan
murid dan waktu guru tasmik yang terdiri
daripada guru j-QAF, GPI, guru-guru mata
pelajaran lain yang berkemampuan.
Model
Perluasan Bahasa Arab
• Mata pelajaran Bahasa Arab diperluaskan
kepada semua murid dengan mewajibkan
kepada semua murid beragama Islam dan
memberi pilihan kepada murid bukan
beragama Islam

• Ia dilaksanakan selama 2 waktu seminggu


(60 minit)
Model
Kem Bestari Solat (KBS)
• Kem Bestari Solat adalah aktiviti yang
dilaksanakan untuk memastikan murid dapat
menunaikan solat dengan sempurna dari segi
bacaan dan perbuatan.
• Ia dikategorikan sebagai aktiviti kokurikulum PI
dan dimasukkan dalam takwim sekolah.
• Pelaksanaannya juga memerlukan kerjasama
semua pihak terutama penglibatan PIBG, guru-
guru sedia ada di sekolah dan tidak semata-
mata diserahkan kepada guru pendidikan
Islam.
• Dilaksanakan sebanyak 4 kali setahun.
Agihan Waktu P&P Al-Quran
Tahun Khatam Al-Quran Tilawah Al-Quran
(6 bulan pertama) (6 bulan kedua)
Tahun 1 4 waktu seminggu 3 waktu seminggu

Tahun 2 4 waktu seminggu 2 waktu seminggu

Tahun 3 4 waktu seminggu 2 waktu seminggu

Tahun 4 4 waktu seminggu 2 waktu seminggu

Tahun 5 4 waktu seminggu 2 waktu seminggu

Tahun 6 4 waktu seminggu 2 waktu seminggu


Agihan Bacaan
Khatam Al-Quran
Tahun Kadar Bacaan Jumlah Bacaan
Seminggu
Tahun 1 12 muka surat Iqra’ 1-6
Tahun 2 4 muka surat 4 juzuk
Tahun 3 6 muka surat 6 juzuk
Tahun 4 8 muka surat 7 juzuk
Tahun 5 10 muka surat 10 juzuk
Tahun 6 10 muka surat 3 juzuk
Pergerakan Guru

Quran Jawi B Arab

GPI
GPI j-QAF
Lain-lain
Tasmik KBS
Pergerakan Murid

Quran Jawi B Arab

Murid

? Pemulihan
Murid

Tasmik KBS

Anda mungkin juga menyukai