SEKOLAH KEBANGSAAN PPR LEMBAH SUBANG

JALAN PJU 1A/40(70), 47301 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
TEL : 03-79632329 KOD SEK : BBA 8276

Ruj. Tuan : Ruj. Kami : SKPPRLS/04/23/01/( Tarikh : 18 April 2011 )

SURAT PENGESAHAN DIRI DAN PERAKUAN PEGAWAI
PENGARAH / PENGUASA PERUBATAN / PEGAWAI PERUBATAN YANG MENJAGA HOSPITAL / KLINIK : HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH, KLANG Tuan, Dengan ini disahkan bahawa penama di bawah adalah salah seorang pegawai kerajaan di pejabat ini : Nama No. K/P : : Haji Mansor bin Mokhtar 740110 - 10 - 6003 DGA 32 Penolong Kanan : Sekolah Kebangsaan PPR Lembah Subang Jalan PJU 1A/40, Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya, Selangor Gaji Pokok : RM 2710.99

Gred Gaji : Jawatan :

Kelayakan Kelas Wad :

Alamat Pejabat

2 Pegawai berkenaan / isteri / suami / ibu / bapa / anak** pegawai berkenaan seperti butir – butir di bawah memerlukan bantuan. Nama Perhubungan : Zulfa binti Sulaiman : Isteri

3 Jabatan ini bersetuju akan memotong dari gaji pegawai ini bagi menjelaskan bil hospital rawatan untuk berkenaan.

(Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan : :

Pel. K/P : 740110 . Malaysia / ini memberi kuasa kepada bertanggungjawab menjelaskan bayaran yang Ketua rawatan Jabatan supaya memotong gaji saya bagi menjelaskan bayaran bil hospital yang dikenakan kerana diri saya / ahli keluarga / ibu / bapa / ** saya seperti maklumat – maklumat yang berikut : Nama No. * Tempoh laku surat ini ialah tiga bulan daripada tarikh di atas ** Potong mana-mana yang tidak berkenaan. Gaji : : Zulfa binti Sulaiman 08561888 : Isteri Perhubungan keluarga ( Tandatangan Pegawai ) No. Telefon : PERAKUAN PEGAWAI MEMBENARKAN POTONGAN GAJI BAGI MENJELASKAN BAYARAN BIL HOSPITAL ATAS RAWATAN YANG DITERIMA Saya Haji Mansor bin Mokhtar yang sekarang menerima gaji pokok sebanyak RM 2710. Negeri Selangor Kem. Fail Pegawai : A 2362 . Unit Urusan Gaji SK PPR Lembah Subang No. sk.No. Pel.10 .6003 Catatan : Butir-butir di atas hendaklah diisi dengan lengkap.99 di Kementerian / Jabatan : dituntut dan dengan Jab.