SEKOLAH KEBANGSAAN PPR LEMBAH SUBANG

JALAN PJU 1A/40(70), 47301 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
TEL : 03-79632329 KOD SEK : BBA 8276

Ruj. Tuan : Ruj. Kami : SKPPRLS/04/23/01/( Tarikh : 18 April 2011 )

SURAT PENGESAHAN DIRI DAN PERAKUAN PEGAWAI
PENGARAH / PENGUASA PERUBATAN / PEGAWAI PERUBATAN YANG MENJAGA HOSPITAL / KLINIK : HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH, KLANG Tuan, Dengan ini disahkan bahawa penama di bawah adalah salah seorang pegawai kerajaan di pejabat ini : Nama No. K/P : : Haji Mansor bin Mokhtar 740110 - 10 - 6003 DGA 32 Penolong Kanan : Sekolah Kebangsaan PPR Lembah Subang Jalan PJU 1A/40, Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya, Selangor Gaji Pokok : RM 2710.99

Gred Gaji : Jawatan :

Kelayakan Kelas Wad :

Alamat Pejabat

2 Pegawai berkenaan / isteri / suami / ibu / bapa / anak** pegawai berkenaan seperti butir – butir di bawah memerlukan bantuan. Nama Perhubungan : Zulfa binti Sulaiman : Isteri

3 Jabatan ini bersetuju akan memotong dari gaji pegawai ini bagi menjelaskan bil hospital rawatan untuk berkenaan.

(Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan : :

* Tempoh laku surat ini ialah tiga bulan daripada tarikh di atas ** Potong mana-mana yang tidak berkenaan. Pel.6003 Catatan : Butir-butir di atas hendaklah diisi dengan lengkap. sk.99 di Kementerian / Jabatan : dituntut dan dengan Jab. Gaji : : Zulfa binti Sulaiman 08561888 : Isteri Perhubungan keluarga ( Tandatangan Pegawai ) No. Fail Pegawai : A 2362 .10 .No. Malaysia / ini memberi kuasa kepada bertanggungjawab menjelaskan bayaran yang Ketua rawatan Jabatan supaya memotong gaji saya bagi menjelaskan bayaran bil hospital yang dikenakan kerana diri saya / ahli keluarga / ibu / bapa / ** saya seperti maklumat – maklumat yang berikut : Nama No. Unit Urusan Gaji SK PPR Lembah Subang No. Negeri Selangor Kem. Telefon : PERAKUAN PEGAWAI MEMBENARKAN POTONGAN GAJI BAGI MENJELASKAN BAYARAN BIL HOSPITAL ATAS RAWATAN YANG DITERIMA Saya Haji Mansor bin Mokhtar yang sekarang menerima gaji pokok sebanyak RM 2710. Pel. K/P : 740110 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful