JADWAL PELAJARAN SMA N 1 WAWO TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011

KELAS
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 IPA 1 2 IPS 1 2 3 4 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UPACARA 3

1 2 3
21 3 35 32 28 17 21 3 35 32 28 17

Senin 4 5 46 I 9 3 S 20 32 T 6

6 46 9 3 20 32 6

7 20 46 9 3 6 28

8 20 46 9 3 6 28

1 35 55 17 58 11 3

2 35 29 17 58 11 3

3 55 29 24 9 22 61

Selasa 4 5 55 I 35 24 S 9 22 T 11

6 61 35 42 24 55 11

7 9 6 42 24 3 22

8 9 6 59 61 3 22

1 3 21 6 47 17 13

2 3 21 6 47 17 20

3 39 61 13 35 22 20

Rabu 4 5 39 I 61 47 S 35 22 T 42

6 61 13 47 6 11 42

7 27 39 29 6 11 22

8 27 39 29 13 61 22

1 6 9 24 17 35 47

2 6 9 24 17 35 47

3 13 29 55 28 20 35

Kamis 4 5 50 I 29 9 S 28 20 T 35

6 50 59 9 55 13 11

7 27 50 61 42 28 11

8 27 50 61 42 28 55

1 17 59 20 55 58 52

2 17 32 20 38 58 52

Jumat 3 4 59 I 32 29 S 38 42 T 55

5 21 20 29 24 42 32

6 21 20 59 24 55 32

1 42 17 50 52 38 28

2 42 17 50 52 38 28

3 32 42 38 61 47 58

Sabtu 4 5 32 I 42 38 S 9 47 T 58

6 59 21 55 9 61 38

7 9 21 32 28 52 38

8 9 55 32 28 52 61

1

2

3

Senin 4 5

6

37 8 16 23 40 27 53

37 8 16 23 40 27 53

35 26 39 10 24 51 27

35 A 26 39 H 10 24 A 51 T 27

64 22 8 51 10 24 40

64 22 8 51 10 24 40

16 31 26 5 51 10 40

16 31 26 5 51 10 40

37 12 49 26 63 40 3

37 64 49 26 63 40 3

12 A 64 39 H 58 14 A 18 T 10

7 8 39 41 14 18 10

7 8 12 41 14 18 58

35 16 33 23 26 58 5

35 16 33 23 26 40 5

2 33 8 26 16 40 58

2 33 8 26 16 63 24

31 A 54 64 H 3 58 A 63 T 24

31 5 64 3 24 53 63

56 5 54 58 24 53 63

26 37 33 16 10 5 27

26 37 33 16 10 5 27

49 26 22 10 40 27 24

49 26 22 10 40 27 24

54 A 33 26 H 44 53 A 14 T 46

22 33 26 44 5 14 46

22 54 56 44 5 14 46

54 56 31 18 3 24 16

22 37 31 18 3 24 16

22 37 56 18 44 58 13

31 A 22 5 H 60 44 A 3 T 13

31 22 5 60 44 3 13

26 49 31 14 18 16 51

26 49 31 14 18 16 51

7 2 22 14 18 44 10

7 2 22 41 53 44 10

5 A 56 2 H 41 58 A 44 T 20

5 31 2 53 26 10 20

56 31 54 53 26 10 20

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

XII

XI

X

MATA PELAJARAN No NAMA GURU agama 1 Nurlailah, S.PdI agama 2 St. Ratnah,spdi agama 3 Drs. Andiman Pkn 4 Muhammad Yakub, S.pd Pkn 5 Izzul Makarimah, S.Pd Pkn 6 Nanang Rahyuni, S.Pd 7 Nursyamsiah, S.pd B. Indonesia B. Indonesia 8 St. Asmah, s.pd B. Indonesia 9 Eny Sulistiowaty, s.pd B. Indonesia 10 Rasidin, s.pd 11 Nurayaningsih s.pd B. Indonesia sejarah 12 Drs. Muh. Yasin sejarah 13 Endang Hasniawati, s.pd sejarah 14 sahrul, s.pd penjaskes 15 Edi Insan, s.pd penjaskes 16 M.Nasir, S.Pd 17 Abdurrahman, s.pd penjaskes geografi 18 Muhtar Hb, S.pd geografi 19 Nurfadhal, s.pd geografi 20 Sahrul, s.pd matematika 21 Sri Hartati, s.pd 22 Sri Rosmiaty, s.pd matematika

No 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

NAMA GURU Abd. Hafid Rustandi, s.pd Syamsuddin, s.pd Abdul Munir, spd Abdul Farid, s.pd Tamrin, s.pd Jabir Siregar, s.pd Imam Arif M, S.pd Muhtar H.Abidin, s.pd Dra. Hajrah Abdul Gafur, S.Pd Abdurrafiq, S.Pd Muhammad Naim, S.Pd Takjudin, S.Pd Susiyati, ST Muhtar H. hasan, S.Pd Nurmalasari, S.Pd Sulastini, S.Pd Hadne, S.Pd St. Nurlailah, SE Suherman, S.Pd Muhtar HB, S.Pd Nurfadhal, S.Pd

MATA PELAJARAN matematika matematika bahasa inggris bahasa inggris bahasa inggris bahasa inggris bahasa inggris biologi biologi biologi fisika fisika fisika fisika kimia kimia kimia ekonomi ekonomi ekonomi sosiologi sosiologi

No 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

NAMA GURU MATA PELAJARAN Sahrul, S.Pd Sosiologi Misbah, S.Sos Sosiologi Nurrahhmi, S.Pd Sosiologi Muhtar H. Hasan, S.PdTIK Muh. Naim, S.Pd TIK Yayu Wahyuni, S.Pd TIK Abdurrafiq, S.Pd TIK Nurdiana, S.Pd TIK Nurlailah, S.PdI B. Arab St. Ratnah,spdi B. Arab B. Arab Maesyarah, S.PdI Nurayaningsih s.pd kesenian kesenian St. Asmah, s.pd Misbah, S.Sos kesenian kesenian Rasidin, s.pd Susiyati, ST mulok mulok Ferawati, S.Pd mulok Rasidin, s.pd mulok Abdul Gafur, S.Pd Dra. Hajrah mulok BP/BK Drs. Edison, M.Pd BP/BK Nurhayati, S.Pd Wawo, Kepala sekolah, 2011

Muhtar H. Abidin, S.Pd Nip: 19661231198903 1 180

JADWAL PELAJARAN SMA N 1 WAWO TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011
KELAS
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 IPA 1 2 3 IPS 1 2 3 4 8 9 1 2 3 4 UPACARA

Senin
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

Selasa
4 5 6 7 1 2 3

Rabu
4 5 6 7 1 2 3

Kamis
4 5 6 7 1 2

Jumat
3 4 5 1 2 3

Sabtu
4 5 6 7

21 3 35 32 28 17

21 3 35 32 28 17

46 I 46 20 20 9 9 46 46 3 S 3 9 9 20 20 3 3 32 T 32 6 6 6 6 28 28 I R

35 54 17 58 11 3

35 29 17 58 11 3

54 29 24 9 22 61

54 I 61 9 9 3 3 35 35 6 6 21 21 24 S 42 42 59 6 6 9 24 24 61 47 47 22 T 54 3 3 17 17 11 11 22 22 13 20 I R

39 61 13 35 22 20

39 I 61 27 27 6 6 61 13 39 39 9 9 47 S 47 29 29 24 24 35 6 6 13 17 17 22 T 11 11 61 35 35 42 42 22 22 47 47 I R

13 29 54 28 20 35

50 I 50 27 27 17 17 29 59 50 50 59 32 9 S 9 61 61 20 20 28 54 42 42 54 38 20 T 13 28 28 58 58 35 11 11 54 52 52 I R

59 I 21 21 42 42 32 32 20 20 17 17 42 29 S 29 59 50 50 38 38 24 24 52 52 61 42 T 42 54 38 38 47 54 32 32 28 28 58 I R

32 I 59 9 9 42 21 21 54 38 S 54 32 32 9 9 28 28 47 T 61 52 52 58 38 38 61 I R

X

37 8 16 23 40 27 53

37 8 16 23 40 27 53

35 26 39 10 24 51 27

35 A 26 39 H 10 24 A 51 T 27

64 22 8 51 10 24 40

64 22 8 51 10 24 40

16 31 26 5 51 10 40

16 31 26 5 51 10 40

37 12 49 26 63 40 3

37 64 49 26 63 40 3

12 A 64 39 H 58 14 A 18 T 10

7 8 39 41 14 18 10

7 8 12 41 14 18 58

35 16 33 23 26 58 5

35 16 33 23 26 40 5

2 33 8 26 16 40 58

2 33 8 26 16 63 24

31 A 54 64 H 3 58 A 63 T 24

31 5 64 3 24 53 63

56 5 54 58 24 53 63

49 37 31 16 10 5 27

49 37 31 16 10 5 27

26 49 22 10 40 27 24

26 49 22 10 40 27 24

54 A 33 26 H 44 53 A 14 T 46

22 33 26 44 5 14 46

22 54 56 44 5 14 46

54 56 33 18 3 24 16

31 37 33 18 3 24 16

31 37 56 18 44 58 13

22 A 31 5 H 60 44 A 3 T 13

22 31 5 60 44 3 13

7 26 31 14 18 16 51

7 26 31 14 18 16 51

26 2 22 14 18 44 10

26 2 22 41 53 44 10

5 A 56 2 H 41 58 A 44 T 20

5 22 2 53 26 10 20

56 22 54 53 26 10 20

XII

XI

5 6 7 8 9

MATA PELAJARAN No NAMA GURU No NAMA GURU agama 1 Nurlailah, S.PdI 23 Abd. Hafid Rustandi, s.pd agama 2 St. Ratnah,spdi 24 Syamsuddin, s.pd agama 3 Drs. Andiman 25 Abdul Munir, spd Muhammad Yakub, S.pd Pkn 4 26 Abdul Farid, s.pd 5 Izzul Makarimah, S.Pd Pkn 27 Tamrin, s.pd 6 Nanang Rahyuni, S.Pd Pkn 28 Jabir Siregar, s.pd 7 Nursyamsiah, S.pd B. Indonesia 29 Imam Arif M, S.pd B. Indonesia 8 St. Asmah, s.pd 30 Muhtar H.Abidin, s.pd B. Indonesia 9 Eny Sulistiowaty, s.pd 31 Dra. Hajrah B. Indonesia 10 Rasidin, s.pd 32 Abdul Gafur, S.Pd 11 Nurayaningsih,s.pd B. Indonesia 33 Abdurrafiq, S.Pd sejarah 12 Drs. Muh. Yasin 34 Muhammad Naim, S.Pd sejarah 13 Endang H, s.pd 35 Takjudin, S.Pd sejarah 14 sahrul, s.pd 36 Susiyati, ST penjaskes 15 Edi Insan, s.pd 37 Muhtar H. hasan, S.Pd penjaskes 16 M.Nasir, S.Pd 38 Nurmalasari, S.Pd 17 Abdurrahman,s.pd penjaskes 39 Sulastini, S.Pd geografi 18 Muhtar HB, S.pd 40 Hadne, S.Pd geografi 19 Nurfadhal, s.pd 41 St. Nurlailah, SE geografi 20 Sahrul, s.pd 42 Suherman, S.Pd matematika 21 Sri Hartati, s.pd 43 Muhtar HB, S.Pd 22 Sri Rosmiaty, s.pd matematika 44 Nurfadhal, S.Pd KET : KELAS X DAN XI SEMUANYA MASUK PAGI (SIF PAGI) JAM KE 1. 07.15 - 08.00 2. 08.00 - 08.45 3. 08.45 - 09.30 4. 09.30 - 10.15 ISTIRAHAT 10.15 - 10.30 5. 10.30 - 11.15 6. 11.15 - 12.00 7. 12.00 - 12.45

MATA PELAJARAN matematika matematika bahasa inggris bahasa inggris bahasa inggris bahasa inggris bahasa inggris biologi biologi biologi fisika fisika fisika fisika kimia kimia kimia ekonomi ekonomi ekonomi sosiologi sosiologi

No 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

NAMA GURU Sahrul, S.Pd Misbah, S.Sos Nurrahhmi, S.Pd Muhtar H. HS, S.Pd Muh. Naim, S.Pd Yayu Wahyuni, S.Pd Abdurrafiq, S.Pd Nurdiana, S.Pd Nurlailah, S.PdI St. Ratnah,spdi Maesyarah, S.PdI Nurayaningsih s.pd St. Asmah, s.pd Misbah, S.Sos Rasidin, s.pd Susiyati, ST Ferawati, S.Pd Rasidin, s.pd Abdul Gafur, S.Pd Dra. Hajrah Drs. Edison, M.Pd Nurhayati, S.Pd

MATA PELAJARAN Sosiologi Sosiologi Sosiologi TIK TIK TIK TIK TIK B. Arab B. Arab B. Arab kesenian kesenian kesenian kesenian mulok mulok mulok mulok mulok BP/BK BP/BK Wawo, Kepala sekolah, 2011

Muhtar H. Abidin, S.Pd Nip: 19661231198903 1 180

7

8

1

2

3

Selasa 4 5

6

7

8

1

2

3

Rabu 4 5

6

7

8

1

2

3

Kamis 4 5

6

7

8

1

2

Jumat 3 4

5

6

1

2

3

Sabtu 4 5

6

7

8

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B S B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B S B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B S B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B S B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B S B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B S B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B S B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B S B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B S S B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B S B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B S B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B S S B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B S S B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B S S B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B