Anda di halaman 1dari 58
lmu Rohani dan Mengenal Manusia ILMU ROHANI oleh: Mustakim bin Mohd Najib 25 April 2010 (27 Rabiul Akhir 1431) tanpa hakcipta — ilmu untuk semua Bahan Bacaan llmiah Klinik Muallij lmu Rohani dan Mengenal Manusia ILMU ROHANI imu rohaniah atau ilmu rohani adalah ilmu mengenai rob. Yakni ia mengkaji, memerhati, mengesan dan menilai tentang perjalanan roh. Perkataan rohaniah itu berasal dari perkataan ‘rubun’, Apakah yang ikatakan roh itu? Untuk mencari jawapannya marilah bersama-sama saya mengembara ke alam rohani ini, dengan izin Allah SWT. Moga-moga saudara-saudari juga turut juga dapat memahaminya melalui pengembaraan kerohanian ini, Untuk itu mari kita kenali apa itu roh, Roh terbahagia kepada dua iaitu: Rubul hayah Rubul tamyiz RUHUL HAYA Rubul hayah terdapat pada semua makhluk termasuk manusia, jin, malaikat, binatang dan setiap benda yang bernyawa. Mengikut kajian ali biologi atau para saintis, batang kayu juga ada roh, Begitu juga pada semua jamadat (benda mati) seperti batu, kayu dan sebagainya, RUHUL TAMYIZ Rubul tamyiz (rubul amri) lebih dikenali sebagai akal, Ia tidak ada pada binatang tetapi hanya ada pada ‘manusia, malaikat dan jin, Dengan adanya roh tamyiz.inilah maka malaikat, jin dan manusia menjadi makhluk yang mukalaf, Yakni mereka dipertanggungjawabkan untuk mendirikan syariat, Mercka ‘memikul beban untuk mendirikan apa yang diperintabkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, Sebaliknya rob tamyiz atau rubul amri itu tidak ada pada binatang. Binatang hanya ada rubul hayah dan nafsu tanpa akal, Ia hanya memiliki roh yang memungkinkan sescorang atau binatang itu hidup dengan izin Allah, Jadi roh tamyiz ini tidak ada pada binatang dan seluruh jamadat. Oleh kerana itulah binatang dan jamadat itu tidak mukalaf dan tidak diwajibkan mendirikan syariat, Ia tidak terlibat melaksanakan perintah suruh dan menjauhi perintah larang dari Allah SWT. Bagi para malaikat, manusia dan jin, mereka wajib melaksanakan perintah suruh dan menjauhi larangan dari Allah, Dengan lain perkataan, mereka dianggap makhluk yang mukalaf yang mesti bertanggungjawab kepada Allah kerana adanya ruhul tamyiz ini, Roh tamyiz terkenal dengan sebutan akal. Hadis ada meriwayatkan: Maksudnya: “Ketika Allah menciptakan akal, Dia memanggil akal itu dan akal itu pun datang. Dia menyuruh akal itu pergi maka pergilah ia, Kemudian Allah berfirman kepada akal: ‘Demi kebesaran dan kemuliaan-Ku, Aku tidak menciptakan sesuatu makhluk yang lebih Aku sayangi daripada kamu, Dan tidak Aku sempurnakan kamu melainkan pada orang yang Aku cintai, Kepadamulah Aku akan menyuruh, melarang dan menyeksa serta memberi pahala’,” (Riwayat Abdullah bin mam Ahmad) Inilah yang membedakan antara manusia, jin dan malaikat dengan lain-lain makhluk yang hanya semata mata ada rubul hayah, Umpamanya binatang, ia tidak mukalaf, Sebab itu pada binatang walaupun ia Bahan Bacaan llmiah Klinik Muallij lmu Rohani dan Mengenal Manusia berbuat baik, tidak diberi pahala, Ja berbuat jahat pun tidak berdosa. Maka bila mati mereka jadi tanah Ke Syurga tidak, ke Netaka pun tidak. ‘Tetapi ketiga-tiga makhluk ini yakni manusia, jin dan malaikat, oleh kerana memiliki akal atau rubul ami ‘maka mereka akan dibalas baik ke Syurga dengan rahmat-Nya atau ke Neraka dengan keadilan-Nya. Kalau mereka berbuat baik akan diberi pahala. Sebaliknya bila berbuat jahat, mereka berdosa dan akan Gicampakkan ke Neraka, Selama ini kita mungkin jarang mendengar tentang istilah roh tamyiz. ini. ‘Mungkin kita hanya biasa mendengar tentang istilah roh atau rubul hayah saja. Rubul hayah yang ada pada binatang, manusia, malaikat dan jin, kiranya ia keluar dari badan, mereka akan mati, Kalau ia keluar dari malaikat, malaikat akan mati. Begitu juga kalau ia keluar dari jin, jin akan mati, Kalau ia keluar dari hewan, hewan itu juga akan mati, Kerana rubul hayah ini menjadi penyebab pada manusia dan lain-lain makhluk ita bidup. Manakala roh tamyiz pula, kalau ia keluar dari badan manusia, manusia tidak akan mati, Sebaliknya ia akan pergi ke alam-alam lain, Mungkin dapat melihat alam malakut, dapat melihat alam roh, dapat melihat alam ghaib, dapat melihat alam kubur, dapat melihat alam Akhirat, dapat melihat alam jin, dapat ‘melihat alam malaikat, alam yang halus-halus (alam mawaraa-ul maddah ) iaitu dapat melihat alam di tuar ‘material (kebendaan) ini dengan izin Allah, Ini yang berlaku apabila roh tamyiz, keluar dari jasad sama ada keluar di waktu kita tidur atau secara jaga, Kiranya roh tamyiz itu keluar di waktu seseorang itu sedang tidur, dia akan dapat mimpi, Bila ia jumpa roh yang suci, sescorang itu akan dapat mimpi yang baik-baik, Tetapi apabila roh tamyiz itu bertemu dengan rubul khabitah (coh yang jahat) ia akan berjumpa dengan jin yang jahat, syaitan, iblis atau benda- benda yang menakutkan, Jika rubul tamyiz. ini keluar di waktu jaga, secara yakazah, dia akan dikasyafkan iaitu tabir yang bersifat maddiah dibuka atau diangkat. Ia akan dapat melihat alam malaikat, alam jin, alam kubur, dapat membaca hati orang dan Allah memperlihatkan hakikat manusia itu sendiri atau melihat benda-benda yang jauh Garinya seperti manusia lain yang tidak semajelis dengannya, Mungkin manusia yang dilihamya ita berada di jarak ratusan atau ribuan mil darinya. Apa yang ada pada manusia itu, bagaimana perangai manusia itu, begitulah yang akan dilihat oleh rob, Itulah Kelebihan rubul tamyiz dengan kuasa Allah. ‘Tetapi ruful hayah itu bila keluar dari badan mana-mana makhluk, maka makhtuk itu akan mati Perlu dijelaskan lagi 1, Malaikat ada roh, ada akal tetapi tidak ada nafsu, Dia mukalaf yang taat atau tabiat makhluknya taat, patuh dan tidak pernah ingkar. Seperti yang disebutkan di dalam Al Quran: ‘Maksudnya: (Malaikat itu) tidak pernah mendethakaiAllah tethadap apa yang diperintahkan-Nya kepada ‘mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintabskan.” (At ‘Tahrim: 6 } 2, Binatang ada rob, ada nafsu tetapi tidak ada akal dan tidak mukalaf, Tidak dipertanggungjawabkan syariat kepada mereka, Bila mati jadi tanab, Tidak ke Syurga dan tidak ke Neraka. Bahan Bacaan llmiah Klinik Muallij lmu Rohani dan Mengenal Manusia 3. Manusia ada rob, ada nafsu dan ada akal. Artinya, ada ketiga-tiga sekali, Kalau diasuh, dididik dan ibersihkan hatinya, ia akan berwatak malaikat yang berupa manusia. Bila tidak dididik dan diasuh atau tidak dibersihkan hatinya, dia akan jadi watak binatang atau watak syaitan yang berupa manusia HAKIKAT INSAN CARA HAKIKAI AMARAN: Dalam pengajian IImu Hakikat adalah dilarang sama sckali mendatangi dan juga pengetahuan ini di sampaikan kepada Ulama Syarii dan adalah di nasihatkan supaya bertanya, berguru dengan ali hhakikat lagi makrifat lagi MursyidJangan sesekali kata sesat nescaya sesat itu akan balik pada diri sendiri ‘yang mengata.!!! Sclain dari cara syariaat dan cara tarikat,terdapat satu lagi untuk merapatkan hubungan antara hamba dan tuhannya iaitu cara jalan hakikat Cara hakikat merupakan cara yang Ketiga iaitu satu cara mendalami ilmu hakikat dengan menyelami dan mengenali diri sendiri, yang merupakan satu - satu jalan yang di lalui oleh ‘wali - wali Allah, ariffinbillah dan para - para aulia Mereka yang menjalani pengajian ilmu hakiki ini akan beriktiar dengan tekun dan tabah untuk ‘merapatkan hubungan dengan dirinya dengan Allah S.W.T.dengan cara membongkar menyeliki dan ‘menyaksikan diri sendiri iaitu diri rahsia yang di tanggung oleh dirinya dan berusaha untuk membentuk inya menjadi kamil - mukamil. ‘Bagi mereka yang ingin melalui cara hakiki ini adalah di nasihatkan terlebih dahulu melalui cara Tarukat dan berjaya pula membersihkan dirinya dari dari segala bentuk syirik “‘saghir”, syirik “khafi” dan dan syirik “jalli,” Mereka hendaklah menjalani perguruan dengan guru - guru hakiki dan makrifat serta muryid yang mempunyai pengetahuan yang Iuas serta mencapai pula ke tahap martabatnya.#Untuk pengetahuan lebih jelas silalah bertanya dengan guru - guru, makrifat lagi mursyid. Orang - orang hakiki yang sampai pada martabatnya bukan saja mulia di sisi Allah malah mendapat pula kemuliannya di tengah masyarakat, Adalah perlu ditegaskan di sini matlamat akhir pengajian HAKIKAT adalah untuk megembalikan diri Asal Mu Mula Allah iaitu pada Zahir dan Batin yakni pada diri zahir dan iri batin pada martabat kemuliaan insan Kamil mukamil, Tiada sesuatu pun pada dirinya kecuali Allah semata - mata, Dan balik mu semula Allah, Untuk itu pengajian hakikat ini mestilah ada kesinambungan dengan pengajian Makrifat, Sesungguhnya kkata hakikat dan makrifat dua perkataan yang tidak boleh di pisahkan, L.MARTABAT TUJUH Dalam memperkatan Alam Tujuh atau Martabat Tujub ini, ia tidak lepas dari memperkatakan “Asal Mu Mula Balik Semula Pada Tuhan” Ini di sandarkan firman Nya yang bermaksud Bahan Bacaan llmiah Klinik Muallij