Anda di halaman 1dari 3

DOA PEMBUKAAN MAJLIS

‫الر ِحْي ِم‬ ِ ‫بِس ِم‬ 


َّ ‫اهلل الرَّمْح ـ ِن‬ ْ
ِ
‫ـك احْلَ ْـم ُـد‬ َ ‫ يَ َاربَّنَـاـ لَـ‬.ُ‫ب الْ َعــالَ ِمنْي َ مَحْـ ًـدا يُـ َـواىِف نِ َع َـمـهُ َويُ َـكـاف ُـئ َم ِزيْـ َـده‬ ِ ‫احْل ـم ُـد‬
ِ ‫ر‬ ‫ِهلل‬
َ َْ َ
‫ص ـ ِّل َو َس ـلِّ ْم َعلَى َس ـيِّ ِدنَا‬ َ ُ ‫م‬
َّ ‫ه‬ َّ
‫ل‬ ‫ل‬َ‫ا‬   . ‫ك‬
َ ِ‫ـك وع ِظي ِم س ـْلطَان‬
ُ ْ ََ َ ‫ـ‬
‫ه‬ ِ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ل‬ِ
ْ َ َ ْ ََ َ ‫ال‬
َ ‫َكمــا يْنبغِي جِل‬
‫ض ـ ْي لَنَ ــا هِبَ ــا مَجِ ْيـ َـع‬
ِ ‫ وَت ْق‬.‫ـات‬ ِ ‫ ص ـالًَة ُتْن ِجينَ ــا هِب ــا ِمن مَجِ ي ـ ِع اْألَهــو ِال واْآلفَ ـ‬.‫حُم َّم ٍد‬
َ َ َْ ْ ْ َ ْ َ َ
‫ َوَت ْر َفعُنَـ ـ ـاـ هِبَ ـ ــا ِعْن ـ ـ َـد َك أ َْعلَى‬  .‫ َوتُطَ ِّهُرنَ ـ ــا هِبَ ـ ــا ِم ْن مَجِ ْيـ ـ ـ ِع ال َّسـ ـ ـيِّئَات‬ .‫ـات‬
ِ ‫احْل اجـ ـ‬
َ َ
‫ات ىِف احْلَيَ ـ ِـاة َو َب ْع ـ َـد‬ ِ ‫ـات ِمن مَجِ يـ ـ ِع اخْل يــر‬
َ
َْ ْ ْ
ِ ‫و ُتبلِّغُنَـ ـاـ هِب ــا أَقْصـ ـى اْلغَاي ـ‬  .‫ال ــدَّرجات‬
َ َ َ ََ ََ
. َ ‫ص ْحبِ ِه أَمْج َعِنْي‬ ‫و‬ ِِ‫ وعلَى ءال‬.‫ات‬
‫ه‬ ِ ‫الْمم‬
َ َ َ َ َ ََ
Ya Allah, tunjukkanlah kami ke arah kebaikan dan pertingkatkanlah iman kami serta limpahkanlah
kemakmuran dan kebahagiaan kepada negara kami bagi mencapai kejayaan dalam segala urusan.
Bukakanlah pintu hati kami dengan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan hikmah dari-Mu. Justeru itu,
janganlah Engkau membiarkan kami mengendalikan urusan kami bersendirian tanpa hidayah-Mu.

Ya Allah, kami memohon dari sifat ihsan-Mu, agar dikurniakan kepada kami nikmat kestabilan,
kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami dari segala keburukan, keaiban, kemungkaran dan
kemaksiatan. Permudahkanlah kami dalam melaksanakan program ini. Kami memohon keredaan-Mu,
agar segala usaha yang dijalankan ini mendapat keberkatanMu.

Ya Allah, sesungguhnya amat banyak pertolongan-Mu yang telah Engkau kurniakan kepada kami,
dengan pertolongan-Mu jualah, dapatlah kami mengatur serta berkumpul sebegini, dengan harapan
semoga dapat merapatkan lagi hubungan dan jalinan mesra di antara kami. Mudah-mudahan kesatuan
mutlak dapat ditegakkan dan mahabbah serta ukhuwwah dapat dieratkan.

Ya Allah, jadikanlah perhimpunan ini satu pertemuan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas
ini satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi.

{‫اس ِريْ َن‬ ِ ‫}ربَّنَا ظَلَمنَا أَْن ُفسنَا وإِن مَّل َت ْغ ِفرلَنَا وَترمَح نَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن اخْل‬
َ َ ْ ْ َْ ْ ْ َ َ ْ َ
ُ ‫صـلَّى اهلل‬ ‫و‬ } ِ
‫ر‬ ‫َّا‬
‫ن‬‫ال‬ ‫اب‬ ‫ذ‬َ ‫ـ‬‫ع‬ ‫ـ‬
‫ا‬ ‫ن‬ِ‫آلخر ِة حسنةً وق‬ ِ ْ‫الد ْنيا حسنَةً وىِف ا‬ ُّ ‫ىِف‬ ‫ا‬ ‫ن‬ِ‫{ربَّنَا ءات‬
َ َ َ َ َ َ
َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ
. َ ‫ب الْ َعالَ ِمنْي‬ ِ ‫علَى سيِّ ِدنَا حُم َّم ٍد وعلَى ءالِِه وصحبِ ِه أَمْج عِ واحْل م ُد‬
ِّ ‫ِهلل َر‬ ْ َ َ َ ‫َ َ َ َ َ َ ْ َ نْي‬ َ َ
DOA PENUTUP MAJLIS

‫الر ِحْي ِم‬ ِ ‫بِس ِم‬ 


َّ ‫اهلل الرَّمْح ـ ِن‬ ْ
ِ
‫ـك احْلَ ْـم ُـد‬ َ ‫ يَ َاربَّنَـاـ لَـ‬.ُ‫ب الْ َعــالَ ِمنْي َ مَحْـ ًـدا يُـ َـواىِف نِ َع َـمـهُ َويُ َـكـاف ُـئ َم ِزيْـ َـده‬ ِ ‫احْل ـم ُـد‬
ِ ‫ر‬ ‫ِهلل‬
َ َْ َ
‫ص ـ ِّل َو َس ـلِّ ْم َعلَى َس ـيِّ ِدنَا‬ َ ُ ‫م‬
َّ ‫ه‬ َّ
‫ل‬ ‫ل‬َ‫ا‬   . ‫ك‬
َ ِ‫ـك وع ِظي ِم س ـْلطَان‬
ُ ْ ََ َ ‫ـ‬
‫ه‬ ِ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ل‬ِ
ْ َ َ ْ ََ َ ‫ال‬
َ ‫َكمــا يْنبغِي جِل‬
‫ض ـ ْي لَنَ ــا هِبَ ــا مَجِ ْيـ َـع‬
ِ ‫ وَت ْق‬.‫ـات‬ ِ ‫ ص ـالًَة ُتْن ِجينَ ــا هِب ــا ِمن مَجِ ي ـ ِع اْألَهــو ِال واْآلفَ ـ‬.‫حُم َّم ٍد‬
َ َ َْ ْ ْ َ ْ َ َ
‫ َوَت ْر َفعُنَـ ـ ـاـ هِبَ ـ ــا ِعْن ـ ـ َـد َك أ َْعلَى‬  .‫ َوتُطَ ِّهُرنَ ـ ــا هِبَ ـ ــا ِم ْن مَجِ ْيـ ـ ـ ِع ال َّسـ ـ ـيِّئَات‬ .‫ـات‬
ِ ‫احْل اجـ ـ‬
َ َ
‫ات ىِف احْلَيَ ـ ِـاة َو َب ْع ـ َـد‬ ِ ‫ـات ِمن مَجِ يـ ـ ِع اخْل يــر‬
َ
َْ ْ ْ
ِ ‫و ُتبلِّغُنَـ ـاـ هِب ــا أَقْصـ ـى اْلغَاي ـ‬  .‫ال ــدَّرجات‬
َ َ َ ََ ََ
. َ ‫ص ْحبِ ِه أَمْج َعِنْي‬ ‫و‬ ِِ‫ وعلَى ءال‬.‫ات‬
‫ه‬ ِ ‫الْمم‬
َ َ َ َ َ ََ
Pada hari yang berbahagia ini, kami memanjatkan kesyukuran kehadratMU yang telah memberikan kami
kesempatan untuk berhimpun bersama dalam majlis Perjumpaan semula ini. Mudah mudahan majlis ini
akan mendapat barakah dariMU seterusnya menjadi majlis untuk kami merapatkan silaturrahim antara
kami.

Ya Rahman ya rahim Ya Rabbal alamin, kami memohon dariMu, Makmurkanlah kesepakatan kami ini
dengan limpahan rahmat kasihMu, Tautkanlah ikatan ukhuwwah dan silaturrahim di antara kami. Jauhilah
kami dari segala sifat mazmumah, hasad dengki, fitnah, umpat keji dan segala yang membawa bencana
kepada kami.

Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum, Berilah kami keberkatan dalam segala gerak laku kami. Kebahagiaan
dan kesenangan dalam kehidupan kami dan jadikan kami sebagai Muslim sejati yang sentiasa
dahagakan ibadat dan ketakwaan padaMU. Penuhilah diari kehidupan kami dengan amal ibadat sebagai
bekalan kami untuk menuju akhirat MU.

‫ يا غ ّفار‬،‫ يا عزيز‬،‫الله ّم يا رحمن‬


Sesungguhnya kami telah banyak membuat kezaliman terhadap diri kami sendiri, dan tiada yang dapat
mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau. Curahkanlah keampunan dan belas kasihan kepada kami.
Sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

ِ ‫}ربَّنَا ظَلَمنَا أَْن ُفسنَا وإِن مَّل َت ْغ ِفرلَنَا وَترمَح نَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن اخْل‬
{‫اس ِريْ َن‬َ َ ْ ْ َْ ْ ْ َ َ ْ َ
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫{ربَّنَا ءَاتِنَا ىِف ُّ‬
‫اب النَّا ِر} َو َ‬
‫صـلَّى اهلل ُ‬ ‫الد ْنيَا َح َسنَةً َوىِف اْآلخَر ِة َح َسنَةً َوقنَاـ َعـ َذ َ‬ ‫َ‬
‫ب الْ َعالَ ِمنْي َ ‪.‬‬ ‫علَى سيِّ ِدنَا حُم َّم ٍد وعلَى ءالِِه وصحبِ ِه أَمْج عِ واحْل م ُد ِ‬
‫ِهلل َر ِّ‬ ‫َ َ َ َ َ َ ْ َ نْي َ َ َ ْ‬ ‫َ َ‬