BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG BANCIAN KEMUDAHAN PRASARANA DAN PROGRAM SUKAN DI SEKOLAH

(Maklumat dalam borang ini akan digunapakai untuk tujuan PENGUMPULAN DATA Sistem Aplikasi Instrumen Kemudahan Prasarana dan Program Sukan Sekolah (i-KePS))

SET A : MAKLUMAT KEMUDAHAN PRASARANA SUKAN SEKOLAH Tahun ______________ Nama sekolah Daerah DUN _______________ : __________________________ : __________________________ : __________________________ Kod Sekolah :

Gred Sekolah : PARLIMEN :

Bandar/Luar bandar _______________ Bilangan Pelajar Jumlah:

: __________________________ : Lelaki:

Jenis Sekolah :

Perempuan:

Bilangan Jurulatih di Sekolah : Lelaki: Jumlah:

Perempuan:
STATUS FIZIKAL Tulis Nombor: 1 = Kurang Baik 2 = Baik 3 = Sangat Baik

STATUS PENGGUNAAN
Tandakan (/) di Ruang Berkenaan

BI L

KEMUDAHAN PRASARANA SUKAN
Ad a Tiad a

Berkon gsi (Dgn Sek. Lain)

Bilang an

Masih Diguna kan

Seda ng Dibai ki

1

PADANG SEKOLAH: i. Keluasan 400 M Trek. (8Lorong) ii. Keluasan 300 M Trek. iii. Keluasan 200 M Trek. iv. Keluasan Kurang 200

1

Saiz Padang Untuk Latihan Sahaja PADANG HOKI i.Dewan Gimnasium ii. 6. 7. Saiz Padang Standard Pertandingan iv. Gelanggang Serbaguna Terbuka ii. 400 Meter ii. 5. 10 . Padang Rumput iii. 11 2 .2 M Trek. 8. Saiz Padang Untuk Latihan Sahaja BOLA JARING 3. 120 Meter iii.Dua Bay iii.Gelanggang Serbaguna Terbuka Berbumbung GIMNASIUM i. 9. 4. Padang Sintetik ii. Dewan Khas Untuk Sukan BILIK PERALATAN SUKAN i. Lain-Lain ( _________ Meter) ASTAKA DEWAN SEKOLAH: i. Dewan Besar ii. Murid Lelaki ii. Satu Bay ii. Saiz Padang Standard Pertandingan ii.Bilik Gimnasium PADANG BOLA SEPAK i.Tiga Bay (Anggaran 1 Kelas = 3 Bay) BILIK PERSALINAN i.Murid Perempuan GELANGGANG SERBAGUNA i. TREK SINTETIK: i.

Gelanggang Terbuka Berbumbung iii.. Gelanggang Dalam Dewan ii. 3 .Gelanggang Terbuka SEPAK TAKRAW i. Gelanggang Terbuka 12 . i. Gelanggang Dalam Dewan ii.Gelanggang Terbuka Berbumbung iii.

Dewan Serbaguna Terbuka Berbumbung SOFBOL i. Siaz Padang Standard 16 .Gelanggang Terbuka BADMINTON i. Gelanggang Dalam Dewan ii. Gelanggang Dalam Dewan iv. 18 . Lain) Bilang an Masih Diguna kan 13 .STATUS PENGGUNAAN Tandakan (/) di Ruang Berkenaan BI L KEMUDAHAN PRASARANA SUKAN STATUS FIZIKAL Tulis Nombor: 1 = Kurang Baik 2 = Baik 3 = Sangat Baik Seda ng Dibai ki Ad a Tia da Berkon gsi (Dgn Sek. 4 . Gelanggang Terbuka Berbumbung iii Gelanggang Terbuka 14 . BOLA TAMPAR i.Gelanggang Terbuka Berbumbung iii. KRIKET i. Gelanggang Terbuka PING PONG i. Saiz Padang Untuk Latihan TENIS i. 17 . 15 . Saiz Padang Standard Pertandingan ii. Dalam Dewan Tertutup ii.

Lain) Bilang an Masih Diguna kan 23 .Gelanggang Terbuka BOLA KERANJANG i. Dewan Untuk Latihan Sahaja GIMRAMA i. 21 . Dewan Standard Pertandingan ii. Arena Untuk Latihan Sahaja SKUASY i. BI L KEMUDAHAN PRASARANA SUKAN STATUS FIZIKAL Tulis Nombor: 1 = Kurang Baik 2 = Baik 3 = Sangat Baik Seda ng Dibai ki Ad a Tia da Berkon gsi (Dgn Sek. Dewan Standard Pertandingan ii. 22 . Arena Standard Pertandingan ii. 5 .19 . Gelanggang Dalam Dewan GIMNASTIK i. Gelanggang Terbuka Berbumbung iii. Gelanggang dalam 24 . Saiz Untuk Latihan Sahaja MEMANAH i. Gelanggang Dalam Dewan ii. Pertandingan ii. Dewan Untuk Latihan Sahaja STATUS PENGGUNAAN Tandakan (/) di Ruang Berkenaan 20 . BOLA BALING i.

25 . Dewan ii. Lapan Lorong ii. 27 GELANGGANG FUTSAL i. Dua Belas Lorong iii. Gelanggang Terbuka ARENA BOLING i.Lain-Lain (________ Lorong) SET B : (I) MAKLUMAT PELAKSANAAN PROGRAM SUKAN DI SEKOLAH STATUS PELAKSANAAN BIL . Gelanggang Terbuka (Bersimen) GELANGGANG RAGBI i. Gelanggang Terbuka (Berumput) iv. Gelanggang Terbuka Berbumbung iii. PROGRAM/AKTIVITI (17 Item) Tandakan (/) di Ruang Berkenaan Dijalan kan Tidak Dijalan kan Setiap Tahun Secar a Berkal a BULAN PELAKSANA AN 6 . Saiz Padang Standard Pertandingan ii. Gelanggang Dalam Dewan ii. Saiz Padang Untuk Latihan Sahaja 26 .Gelanggang Terbuka Berbumbung iii.

PROGRAM/AKTIVITI (17 Item) STATUS PELAKSANAAN Tandakan (/) di Ruang Berkenaan Dijalan kan Tidak Dijalan kan Setiap Tahun Secar a Berkal a BULAN PELAKSANA AN 7 .1 2 3 4 5 6 7 8 Kejohanan Sukan Tahunan Balapan dan Padang Sekolah Kejohanan Merentas Desa Program Sukan Tara Program Sukan Tahap 1 (Sekolah Rendah) Sukan Pendidikan (Program Integrasi) Khas Program Hari Sukan / Minggu Sukan / Bulan Sukan Majlis Anugerah Sukan / Hari Anugerah Sukan Majlis Penyampaian Hadiah Kepada Atlet/Pasukan Semasa Perhimpunan Rasmi Sekolah Pertandingan Sukan Antara Rumah Sukan Sekolah Pertandingan Kelas Sukan Antara 9 10 11 12 13 14 Pertandingan Sukan Antara Kelab dan Persatuan Perlawanan Persahabatan Dengan Sekolah/Pasukan Lain Sukan Mini (Sekolah Rendah) Sukan Mini (Sekolah Menengah) BIL .

15 16 17 Program/Aktiviti Kecergasan Sukan Pra Sekolah Lain-Lain (Nyatakan) Bulan SET B : (II) MAKLUMAT PERANCANGAN PROGRAM/AKTIVITI SUKAN DI SEKOLAH BI PERANCANGAN/ 8 .

Projek / Program Khas Sukan di Sekolah yang dianjurkan oleh PPD/JPN/KPM ”Inhouse Training” Pengurusan Sukan di Sekolah (Latihan Dalam Perkhidmatan – LADAP) Penyertaan Guru Dalam Kursus Peningkatan Profesionalisme Sukan Dianjur oleh PPD/JPN/KPM/PSK/KBS PSK: Persatuan Sukan Kebangsaan KBS: Kementerian Belia dan Sukan 6.3 Kursus Kepegawaian 3 4 5 6 9 .1 Kursus Pengurusan Sukan 6.PELAKSANAA N L PROGRAM/PROJEK (6 Item) Ada Tiada CARA PELAKSANAAN Setiap Tahun Mengikut Pertandin gan/Keper luan KENYATAAN Program yang dijalankan 1 2 Sukan Utama (Sekolah Berwatak dalam Sukan) Program Pembangunan Bakat Sukan Sekolah (Inisiatif Sekolah) Projek Sukan Sekolah dengan Majlis Sukan Negeri. Majlis Sukan Negara (MSN) atau Kementerian Belia Dan Sukan (KBS).2 Kursus Kejurulatihan 6.

SET B : (III) MAKLUMAT PENYERTAAN SEKOLAH DALAM KEJOHANAN SUKAN STATUS PERINGKAT PENYERTAAN Tandakan (/) di Ruang Berkenaan BIL JENIS SUKAN (36 Item) Zon Daerah Negeri Kebangsa an Antarabang sa Ad a (√ ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Balapan dan Padang Merentas Desa Hoki Bola Sepak Bola Jaring Sepak Takraw Memanah Bola Tampar Badminton Kriket Tenis Ping Pong Sofbol Skuasy Gimnastik Gimrama Bola Baling Bola Keranjang Ragbi Boling Tenpin Perahu Layar Akuatik Golf Catur Petanque Lawn Bowl Wushu Silat Olahraga Bil. Muri d Ada (√ ) Bil. Muri d Ad a (√ ) Bil. Muri d Ad a (√ ) Bil. Murid 10 . Muri d Ad a (√ ) Bil.

Muri d Kebangsa an Ad a (√ ) Bil. Muri d Antaraban gsa Ad a (√ ) Bil. Muri d Negeri Ad a (√ ) Bil. Murid Ada (√ ) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Formula Future Angkat Berat Tinju Silambam Ekuestrian Lumba Basikal Ice Skating Kabaddi Lain-Lain ( ___________) BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PUTRAJAYA 4 OKTOBER 2010 11 .29 Teakwondo STATUS PERINGKAT PENYERTAAN Tandakan (/) di Ruang Berkenaan BIL JENIS SUKAN (36 Item) Zon Ad a (√ ) Bil. Muri d Daerah Bil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful