Anda di halaman 1dari 15

Contoh Kertas Model SPM

1.

Nur Amalina Che Bakri


Pelajar cemerlang SPM
2004 yang mendapat 17 A1

Rahsia kejayaan

Memberi tumpuan Berkomunikasi dengan Berdoa kepada tuhan


sepenuhnya kepada guru terutamanya jika
pelajaran dalam kelas tidak faham sesuatu
perkara

a. Berdasarkan Rahsia Kejayaan Nur Amalina, jelaskan dua nilai yang menjadi
amalannya.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(4 markah)

b. Sebagai pelajar, bagaimanakah kejayaan Nur Amalina itu dapat anda jadikan
motivasi untuk mencapai kejayaan? Nyatakan dua cara.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(4 markah)

2. Pohon pulai tegak berlima, Tanam pegaga di tepi danau,


Ranting terkulai dibuat joran, Tanam juga kunyit halia.
Aman damai hidup bersama, Cina, India, Kadazan Malanau,
Tanda mesra sesama jiran. Sama menyambut hari mulia.

a. Berdasarkan dua rangkap pantun dia atas, jelaskan satu nilai yang anda boleh
kaitkan dengannya.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(2 markah)

b. Nyatakan dua amalan baik yang terdapat dalam pantun di atas.

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(2 markah)

c. Cadangkan tiga aktiviti yang dapat memupuk keharmonian hidup dalam masyarakat
majmuk Malaysia

-
_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_
(3 markah)

d. Terangkan tiga kesan sekiranya rakyat berbilang kaum di Malaysia tidak bertolak
ansur terhadap kepercayaan dan adat resam kaum lain.
_______________________________________________________________________
_

_______________________________________________________________________
_

_______________________________________________________________________
_

_______________________________________________________________________
_

(3 markah)

3.

MELATI:
ZANG TOI: Pemidato
Diiktiraf dalam terbaik antara
bidang rekaan 100 universiti
fesyen dunia
antarabangsa

KEJAYAKAN
ANAK
MALAYSIA
MENAIKKAN
DATIN IMEJ NEGARA
SHARIFAH MAGENDRAN
MAZLINA: &
Berjaya merentasi MOHANADAS:
Kutub Utara Berjaya mendaki
secara solo Gunung Everest
a. Individu-individu tersebut telah mencurahkan bakti dan mengharumkan negara dalam
pelbagai bidang. Berikan satu nilai yang sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan.

(1 markah)

b. Berikan definisi nilai yang anda nyatakan di atas.

(2 markah)

c. Nyatakan tiga ciri atau sikap positif yang ada pada mereka untuk mencapai kejayaan
tersebut.

_______________________________________________________________________
_

_______________________________________________________________________
_
(3 markah)

d. Jelaskan dua kepentingan kejayaan tersebut kepada negara.

_______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________
_

_______________________________________________________________________
_
(2 markah)

e. Sebagai pelajar, berikan dua cara untuk memberi sumbangan kepada negara.

_______________________________________________________________________
_
(2 markah)

4. Perbuatan maksiat dalam apa jua ajaran sentiasa menjadi tegahan atau larangan. Hal
ini demikian kerana hendak menjaga kerukunan hidup invidu,keluarga dan
masyarakat.

a. Huraikan satu nilai yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_
(2 markah)
b. Senaraikan tiga tingkah laku yang dikaitkan dengan perbuatan maksiat.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(3 markah)

c. Berikan tiga cara bagaimana manusia dapat mengelakkan perbuatan maksiat.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(3 markah)

d. Jelaskan dua kebaikan kepada diri sendiri jika tuntutan agama diamalkan dalam
kehidupan.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(2 markah)

5. Kejadian tsunami pada 26 Disember merupakan satu malapetaka yang amat


dahsyat dan telah mengorbankan ratusan ribu nyawa. Aceh merupakan kawasan
yang paling teruk terjejas. Mercy Malaysia, sebuah pertubuhan sukarela
merupakan pasukan pertama yang tiba untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
Kemudian,Mercy Malaysia turut menghantar pasukannya ke Sri Lanka dan India.

a. Berikan dua nilai yang dapat dikaitkan dengan laporan di atas.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_
(2 markah)

b. Nyatakan definisi satu daripada nilai tersebut.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(2 markah)

c. Jelaskan tiga kepentingan daripada tindakan pasukan Mercy Malaysia

______________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_
(3 markah)

d. Sebagai rakyat Malaysia yang bertuah, senaraikan tiga tindakan yang boleh anda
lakukan untuk membantu mangsa tsunami.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(3 markah)

6. 6.
Ipoh: Masalah tempat tinggal yang kurang selesa satu keluarga miskin di Buntong
berakhir apabila kerajaan melalui Program Pembiayaan Rakyat Termiskin telah
membina rumah baru yang selesa bagi keluarga tersebut.

a. Jelaskan satu nilai yang diamalkan oleh kerajaan untuk memastikan golongan miskin
mampu menduduki rumah yang selesa.

______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_
(2 markah)

b. Terangkan dua kesan apabila golongan miskin tidak dibantu untuk memiliki rumah
yang agak selesa.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(4markah)

c. Jika anda mengetahui terdapat satu kel;uarga miskin yang hidup melarat di kawasan
anda, huraikan dua tindakan yang akan anda lakukan untuk membantu keluarga
tersebut.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(4 markah)

7.
KES A KES B
Sekumpulan nelayan dari negara asing Seorang pelancong telah menyeludup
telah menceroboh kawasan perairan kain dan barangan kulit dari negara jiran.
negara kita untuk menangkap ikan. Pelancong tersebut telah ditahan oleh
Polis Marin Malaysia telah menahan pegawai kastam di pintu masuk negara
nelayan-nelayan tersebut. kita.

a. Nyatakan undang-undang yang telah dilanggar dalam kes di atas.

i. Kes A:______________________________________________________________

ii. Kes B: _____________________________________________________________


(2 markah)

b. Berdasarkan kes di atas, huraikan satu nilai yang patut diamalkan oleh pihak yang
telah ditahan itu.
______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_
(2 markah)

c. Berikan dua kesan kepada negara sekiranya pencerobohan perairan negara tidak
dikawal.

______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_
(2 markah)

d. Terangkan dua langkah yang boleh diambil untuk membanteras pencerobohan


di perairan negara kita.

______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_
(2 markah)
e. Nyatakan dua kepentingan undang-undang.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(2 markah)

8.

Saudara pengarang,

Saya menggunakan kerusi roda untuk pergerakan.Saya


kerap ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Semasa
lawatan saya ke Hospital Universiti Puteri sejak beberapa
bulan yang lalu, saya menghadapi masalah apabila tandas
untuk orang kurang upaya tidak dapat digunakan. Tandas-
tandas tersebut sama ada berkunci atau sedang dibaiki.
Hal ini amat mengecewakan saya. Saya berharap keadaan
ini akan membuka mata pihak yang berkenaan dan
tindakan segera dapat diambil.

Insan malang.

a. Huraikan satu nilai yang ditunjukkan oleh kerajaan dengan membenarkan pihak
akhbar menerbitkan keluhan individu tersebut.

_______________________________________________________________________
_
(2 markah)

b. Berikan dua kebaikan menggunakan ruangan akhbar untuk mengetengahkan suara


mereka.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(2 markah)
c. Terangkan dua perkara yang perlu diambil kira oleh masyarakat apabila
menggunakan media massa.

______________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________
_
(2 markah)

d. Berikan dua kesan sekiranya media massa disalahgunakan.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_
(2 markah)

e. Sekiranya ada pihak yang menggunakan media massa untuk tujuan yang salah,
bagaimanakah anda sebagai rakyat dapat membantu menangani masalah ini
Nyatakan dua cara.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(2 markah)
BAHAGIAN B
(20 MARKAH)

Jawab dua soalan sahaja.

1. Dunia semakin terancam akibat pencemaran yang berlaku sama ada di


darat mahupun dilaut atau udara. Kesemua masalah ini berpunca daripada tindakan
segelintir masyarakat yang mengganggu keseimbangan ekosistem.
Terangkan nilai-nilai yng perlu dimalkan oleh manusia untuk memastikan
dunia bebas daripada pencemaran.
(10 markah)

2. Usaha-usaha untuk memperkasakan institusi kekeluargaan merupakan agenda utama


pembangunan negara kerana kerajaan menyedari bahawa institusi ini sedang
menghadapi keretakan yang serius. Pada pendapat anda, bagaimanakah anggota
keluarga harus memainkan peranan untuk memperkukuhkan institusi keluarga.
Berikan jawapan anda berdasarkan nilai-nilai murni.
(10 markah)

3. Dua buah negara berjiran, X dan Y sedang berebut sebuah pulau yang berhampiran.
Oleh sebab kedua-dua buah negara tidak berjaya mendapat kata sepakat, mereka
merujukkan kes ini di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Mahkamah Keadilan
Antarabangsa memutuskan bahawa pulau itu menjadi milik negara Y berdasarkan
bukti sejarah dan geografi.
Huraikan nilai-nilai yang perlu ditunjukkan oleh negara Y hasil daripada keputusan
yang telah dibuat oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa.
(10 markah)

SKEMA JAWAPAN
1 a. Kerajinan – Amalina berusaha bersungguh-sungguh dan tekun untuk mencapai
kejayaan
Kepercayaan Kepada Tuhan – Amalina yakin terhadap Tuhan dan berdoa demi
kejayaannya
Bertanggungjawab – Amalina menjalankan tugasnya sebagai pelajar dengan belajar
bersungguh-sungguh

b. – mencontohi cara Amalina belajar/mencapai kejayaan


- menjadikan Amalina sebagi inspirasi atau contoh untuk mencapai kejayaan

c. – dapat memperoleh kerjaya yang baik dan imbuhan yang tinggi


- akan dihormati dan dipandang tinggi oleh masyarakat kerana kejayaan cemerlang

d.– menyediakan jadual waktu belajar dan mengikut masa yng ditetapkan agar tidak
membuang masa
- menghadiri kelas tambahan untuk meningkat kemahiran dan pengetahuan

2. a. Toleransi –masyarakat bertolak ansur dan menerima budaya masyarakat lain


Hidup bersama secara aman – masyarakat hidup berbaik-baik antara satu sama lain
dengan merayakan perayaan bersama-sama
b. –hidup berbaik-baik dan bermesra dengan jiran
- bersama-sama menyambut perayaan kaum lain
c. Sukan – dapat memupuk perpaduan
Rumah terbuka – kunjung-mengunjung ketika perayan masing-masing
Aktiviti gotong-royong – bekerjasama dalam komuniti yang membolehkan mereka
berinteraksi antara satu sama lain
d. - Perselisihan kaum akan berlaku
- Negara akan huru-hara kerana pertelingkahan antara rakyat

3.a.Sanggup berkorban untuk negara –


b.Kerelaan melakukan /ataumeyerahkan sesuatu/ termasuk nyawasebagai tanda
kebaktian untuk negara
c. – gigih untuk mencapai kejayaan
- berusaha keras untuk melaksanakan impian/tugas
- tidak takut menghadapi cabaran
d. – meningkatkan imej negara
- negara dikenali dunia dengan pencapaian mereka
- negara luar mengiktiraf kebolehan rakyat Malaysia
e. – menjadi sukarelawan dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh negara
- melibatkan diri semasa Hari Kemerdekaan
4.a. Harga diri – keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan dan menjaga
maruah diri dalam kehidupan
b.– pergaulan bebas/ penagihan dadah/ terlibat dalam jenayah
c. – mengikut ajaran agama
- tidak melanggar/ mamtuhi undang-undang
- mendengar/ mematuhi nasihat ibu bapa/ orang tua
- tidak mengikut kata hati/ perasaan
d. – akan diberi balsan baik oleh tuhan
- tidak terlibat dalam gejala-gejala yang merosakkan diri sendiri
- maruah diri terpelihara

5. a. Kasih sayang
Saling membantu dan bekerjasama
Bertanggunjawab
b. – kepekaan/ dan perasaan cinta yang mendalam / serta berkekalan/yang lahir
dari hati yang ikhlas
- usaha yang baik/ dan membina yng dilakukan bersama pada peringkat
individu,komuniti, atau negara/ untuk mencapai sesuatu matlamat
- Kesanggupan diri seseorng untuk memikul/ dan melaksanakan tugas / serta
kewajipan / dengan sempurna
c.- membantu mangsa yang memerlukan pertolongan
- meringankan beban negara yang terlibat
- meningkatkan imej negara
- mewujudkan hubungan kerjasama dengan negara yang terlibat
d. – menderma wang, pakaian, dan keperluan lain
- membersihkan kawasan yang dilanda tsunami
- memberikan kata-kata sokongan dan semangat kepada mereka

6.a. Keadilan – kerajaan saksama dalam memberikan keselesaan kepada golongan miskin
Bertanggungjawab – kerajaan melaksankan tugasnya untuk memberi keselesaan
kepada semua rakyat
b. - mereka tidak akan dapat hidup dalam keadaaan selesa
- mereka akan berasa terpinggir dan disisihkan/ tidak dipedulikan
- mereka akan cemburu terhadap orang kaya
- mereka menganggap kerajaan tidak mempedulikan nasib mereka dan mungkin akan
membuat tunjuk perasaan
c. – menderma kepada mereka untuk mengurangkan penderitaan mereka
- meminta derma daripada orang lain agar dapat membantu meringankan kesusahan
keluarga tersebut
- mendapatkan pertolongan daripada pihak-pihak tertentu untuk membantu keluarga
tersebut
- menyirkan/ melaporkan Kepada pihak media tentang keluarga tersebut supaya
masyarakat lain sedar dn menolong keluarga tersebut
7. a. i. Undang-undang Laut Antarabangsa
ii. Akta Pencegahan Penyeludupan
b.mematuhi peraturan dan undang-undang – pihak tersebut sepatutnya mematuhi
undang-undang yang ditetapkan oleh Malaysia

c.– keselamatan negara terancam


- negara rugi kerana penangkapan ikan oleh rakyat asing dan tidak dapat mengutip
cukai
- kedaulatan negara tidak dihormati
d. – memperketat kawalan di perairan negara
- bekerjasama dengan negara jiran untuk mengawal/ memaklumkan kepada rakyat
mereka tentang peraturan ini
- mengenakan hukuman yang berat kepada pesalah
e. – menjamin keselamatan negara
- mengenakan hukuman yang setimpal Kepada pesalah/ melindungi rakyat

8. a. kebebasan bersuara – kerajaan memberi kebebasan Kepada rakyat untuk


mengeluarkan pendapat atau fikiran
b. – dapat menyampaikan masalah mereka
- dapat menyuarakan penghargaan
- dapat menyampaikan maklumat
c. – tidak menimbulkan isu-isu sensitif
- menghormati perasaan orang lain
- tidak menggunakan media untuk kepentingan diri
- memberikan mklumat yang benar
d. – orang yang tidak bersalah dimalukan
- masyarakat akan bertelingkah/ berlaku perselisihan faham
- negara akan huru-hara
e. – membalas laporan tersebut dengan menyatakan kebenarannya
- melaporkan Kepada pihak polis untuk diambil tindakan

Beri Nilai