1 Abang 2 Abbi 3 Abi 4 Abiasa 5 Abimana 6 Abimantra 7 Abimanyu 8 Abimata 9 Abimmanyu 10 Abinaya 11 Abisatya 12 Abiseka 13 Abista 14 Abiwara 15 Abiyasa

16 Abiyoga 17 Abiyogga 18 Abyakta 19 Abyantara 20 Abyasa 21 Acarya

Boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Girl Girl Boy Girl Boy Boy Boy Boy Girl Boy

Jawa Merah Jawa (Bentuk lain dari Abi) Akan menjadi anak pintar/berkelebihan ilmu abbi

Jawa Akan menjadi anak pintar/berkelebihan ilmu Jawa (Bentuk lain dari Abyasa) Disiplin, takwa, taat Jawa Menjadi anak berbudi tinggi Jawa Menjadi anak yang saleh Jawa Tidak takut kesulitan Jawa Kelak jadi orang yang bijaksana Jawa (Bentuk lain dari Abimanyu) Tidak takut kesulitan Jawa Akan menjadi anak yang penuh semangat Jawa Kelak jadi orang yang jujur Jawa Dinobatkan, dijungjung, berpangkat Jawa Anak yang lama dinantikan Jawa Kelak jadi anak pandai dan terdidik Jawa Jadi anak yang sempurna pendidikannya Jawa Agar jadi anak yang punya lelebihan Jawa (Bentuk lain dari Abiyoga) Agar jadi anak yang punya kelebihan

Abimmanyu

Abiyogga

Jawa Berkembang, maju Jawa Pendiam, berada di dalam Jawa Disiplin, takwa, taat Jawa Pendidik, pengajar, guru

Abiasa

22 Acintya 23 Acitya 24 Adamar 25 Adanu 26 Adarma 27 Adarrma 28 Addicandra 29 Ade 30 Adhiatma 31 Adi 32 Adi 33 Adi 34 Adiatma 35 Adibrata 36 Adicandra 37 Adiguna 38 Adiharja 39 Adijaya 40 Adika

Girl Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy

Jawa Agar kelak berbuat baik Jawa Jadi anak berharga diri dan kekuatan mulia Jawa Diharap menjadi penerang keluarga Jawa Jadi cahaya / penerangan bagi yang lainnya Jawa Kebaikan pada cipta rasa karsa Jawa (Bentuk lain dari Adarma) Kebaikan pada cipta rasa karsa

Adarrma

Jawa (Bentuk lain dari Adicandra) Rembulan yang indah Jawa Agar berbuat baik Jawa Putra terkecil Jawa Saudara yang lebih kecil (Bentuk lain dari Ade) Jawa Cantik, indah, baik, unggul, elok Jawa Paling, yang ter-... Jawa Putra terkecil Jawa Tingkah laku yang unggul Jawa Rembulan yang indah Jawa Pandai dan pintar Jawa Keselamatan unggul Jawa Keunggulan, ketenaran Jawa Lebih baik

Addicandra

41

Adinata

Boy Jawa

Paling unggul

42 43 44 45 46 47 48 49 50

Adipramana Adipramanna Aditya Aditya Adiwangsa Adiwidya Adiwijaya Adiwitya Adji

Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Girl Jawa Boy Jawa Girl Jawa Boy Jawa

Penguasa pertama (Bentuk lain dari Adipramana) Penguasa pertama (Bentuk lain dari Raditya) matahari Matahari, surya Mulia Pengetahuan tinggi Kemenangan yang hebat Tiada duanya Kesaktian; hikmah; luhur

Adipramanna

Adywitya

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Adnyana Adri Adriani Adrianto Adriyani Adriyanta Adriyanti Adya Adyasta Adywitya

Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl

Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa

Mempunyai akal / moral tinggi Batu karang, kuat, gunung, tinggi (Bentuk lain dari Adriyani) Karena kuat, teguh Makmur Karena kuat, teguh Dalam ketinggian Selalu dalam ketinggian Digabung dengan rini/wati berarti anak yang cantik Pengawas, pengamat (Bentuk lain dari Adiwitya) Tiada duanya Adriani

meng-iya-kan . ilmu sakti. semerbak Cinta keharuman Berbau wangi sekali Harum sariwangi Wanita berbau wangi. hebat Minggu Kelak jadi pemimpin/ cantik mulia Kesaktian. kemakmuran Tidak berbahaya Berbau wangi dan semerbak Berbau wangi.61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Agnibrata Boy Jawa Bertindak dengan hangat (Bentuk lain dari Agnibrata) Bertindak dengan hangat Sumber kehidupan yang utama Semoga jadi orang yang besar dan mulia Besar. mengakhiri doa. otaknya cemerlang Cerdas. berharga Orang yang selalu jernih air mukanya (Bentuk lain dari Aksa) Orang yang selalu jernih air mukanya Agnybrata Agnybrata Boy Jawa Agraprana Boy Jawa Agung Agung Ahad Ajeng Aji Aksa Akssa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Girl Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Akssa 71 Alifaningdyah 72 Aman 73 Ambar 74 Ambar 75 Ambarningsih 76 Ambarsari 77 Ambarsari 78 Ambarwati 79 Ambarwati 80 Amin Girl Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Pekerjaan yang sempurna. wanita yang harum Amin.

dermawan. dermawan Orang yang berfikir jauh kedepan Pencipta Suka menolong. pemelihara Ada Orang yang suka keindahan Bermacam-macam tanpa batas Pemimpin yang jeli Tanpa jarak Tak terhingga nilainya Anak hadiah dari tuhan Orang yang kuat (Bentuk lain dari Andaka) Orang yang kuat Suka menolong. memberi jalan Wahyu. Abdi Berpangkat tinggi Petuah Andakka .81 Among 82 Ana 83 Anang 84 Anannta 85 Ananta 86 Anantara 87 Anargya 88 Anasera 89 Andaka 90 Andakka 91 Andamari 92 Andang 93 Andani 94 Andaru 95 Andaru 96 Ande 97 Andhanu 98 Andi 99 Andika 100 Andiko Boy Jawa Girl Jawa Boy Jawa Girl Jawa Girl Jawa Boy Jawa Boy Jawa Girl Jawa Boy Jawa Boy Jawa Girl Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Pengasuh. kebahagiaan Anak yang indah fisik dan kepribadiannya Orang yang jadi pelopor dan cahaya Hamba.

101 Andini 102 Andita 103 Andriya 104 Angasta 105 Angesti 106 Anggara 107 Anggaraksa 108 Anggarra 109 Anggasta 110 Anggit 111 Angnyana 112 Anila 113 Anila 114 Anindita 115 Anindya 116 Anis 117 Anitya 118 Anjana 119 Anjani 120 Antari Girl Jawa Girl Jawa Boy Jawa Boy Jawa Girl Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Girl Jawa Boy Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Boy Jawa Girl Jawa Girl Jawa Penurut atau taat Orang yang berprestasi tinggi Orang yang selalu berusaha dan berfikir Tinggal. menempati Keinginan Selasa pengawal. tak bersalah Cantik Bersifat keabadian/ kemuliaan Warna hitam Ketekunan Angin . pelindung Wewangian Bersemayan Menggubah Diharap punya budi pekerti baik Angin Angin Sempurna. lengkap Sempurna.

pandai Memiliki kepandaian 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Aptanta Apti Aradhana Ararya Aras Arawinda Arawinda Arcana Ardana Ardhani Boy Girl Boy Boy Girl Girl Girl Boy Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Selalu dihormati Mencapai Perdamaian Golongan bangsawan Menyentuh. kebiasaan Bersikap mulia seperti dewa Berjalan diatas air Bidadari untuk wanita Bagaikan bidadari Bagaikan bidadari Cerdas. cium Teratai Teratai Jadi penyelamat keluarga Kaya dan mulia suci .121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Antya Anusara Apsara Apsara Apsari Apsari Apsarini Apsarini Apta Aptana Girl Girl Boy Girl Girl Girl Girl Girl Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Paling akhir Menyertai.

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 Ardi Ardianto Ardiningrum Ardiona Ardiyanti Arfin Arga Argana Argani Argani Argani Argo Argya Argyanti Argyanto Ariani Arini Arini Arisani Arisanti Arisanti Boy Boy Girl Boy Girl Boy Boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Girl Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jadi orang besar dan agung Kehormatan Harum. suci. baik hati Memiliki jiwa yang teguh Berjiwa teguh Nama lain dari Arvin (teman bagi setiap orang) Gunung yang tinggi Gunung yang tinggi Berani menghadapi bahaya Berani menghadapi bahaya Berani menempuh bahaya Gunung Air suci Berhati suci Dalam kesucian Berhati muda Yang selalu muda Senantiasa muda Lemah lembut Berhati lembut Lemah lembut .

162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Arista Aristawati Aristawati Aristawidya Ariwibawa Ariyanta Arja Arjani Arjani Arjanta Arjanti Arjanti Arjna Arju Arjuna Arjuna Arka Arka Arkana Arkananta Arnawa Girl Girl Girl Girl Boy Boy Boy Boy Girl Boy Girl Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Yang lemah lembut Lemah lembut Pandai dan lemah lembut Penuh kelemah lembutan Berwibawa Dalam kemudahan Ramai terselubung kegembiraan Kegembiraan selalu gembira berhati gembira Hati yang gembira riang Anak yang ayu putih Hebat Matahari. surya Penerang keluarga Berhati terang selalu diterangi samudera .

wangi merah.183 184 185 186 187 188 189 190 Arnawarma Arsa Arsaji Arsana Arsanta Arsanti Arsawati Artanti Boy Boy Boy Girl Boy Girl Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa seperti samudera kesenangan Anak lahir pertama selalu gembira dalam kegembiraan berhati gembira Selalu berpikir gembira Banyak rejeki 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 Artanto Artanto Arum Arum Aruna Arundari Arundari Arundati Arundati Arundaya Arundaya Arya Boy Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Berharta Pintar mengatur keuangan Orang yang mengharumkan Harum. fajar Berganti arah Berganti arah Bintang di angkasa bintang diangkasa Terbitnya matahari terbitnya matahari bangsawan .

203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 Aryaguna Aryaputra Aryasatya Aryasuta aryo Asadha Asancaya Asancaya Asanggata Asanka Asih Asih Asirwada Aslimah Asma Asmadi Asmana Asmaralaya Asmaranti Asmaranti Asmarini Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Girl Boy Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Girl Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa memiliki sifat mulia putra terhormat kemuliaan putra terhormat menyukai kemasyuran dan kebijakan (bentuk lain dari Arya) pertengahan tahun Kumpulan bunga kumpulan bunga Tidak seimbang Ide. gagasan cinta Cinta Berkah doa Berhati murni Nama Nama yang baik Anak yang memikat hati anak dari surga setia kepada cinta Setia setajam namanya .

cinta sesama Indah.224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 Asmarini Asmawati Asmaya Asmiani Asmiasih Asmirah Asmuni Asnawi Astadewi Astagina Astagina Astagiri Astaguna Astaka Astama Astami Astamurti Astamurti Astamurti Astaseni Astaseni Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Boy Girl Girl Girl Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl Girl Girl Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Hebat Pandai. kerja keras Purnama indah Berbentuk Berbentuk memiliki bentuk Pelukis Pelukis . berhasil dengan baik dewi sakti Selalu berbuat kebaikan selalu berbuat kebaikan rona merah dibalik gunung saat senja selalu berbuat kebaikan tempat raja giat. konsekuen Namanya tidak terlupakan Ambisius. baik. cerdas Pohon Pisang Kebersamaan Ramah.

245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 Astha Astu Astunkara Astuti Astutiningsih Astutiningtyas Astutiningtyas Astya Aswanda Aswangga Aswangga Aswanta Aswati Aswin Aswini Aswini Ati Atindriya Atma Atma Atmaja Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Boy Boy Boy Girl Boy Girl Girl Girl Boy Boy Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa anak nomor delapan sabda yang pasti terjadi merestui. pandai bintang dilangit Bintang Hati orang yang berbudi pekerti baik hidup Hidup putra. anak . menyetujui Dipuji Pujaan hati hatinya terpuji Terpuji hatinya orang yang penuh restu lebih bersemangat Gesit bertumbuh cekatan bersemangat Keras hati tampan.

putera pendiam Pendiam selalu hidup riang Riang gembira ketajaman hidup Kehidupan yang cukup sulit kepandaian hidup Kepandaian hidup Tidak berlubang orang yang diberi kelebihan baik baik dan mulia sahabat. karib didalam kemuliaan tempat perlindungan 281 282 283 284 285 Awindya Ayem Ayidiah Ayu Ayu Girl Girl Girl Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa gunung-gunung yang indah Tenang. elok .266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Atmajaya Atmaranti Atmaranti Atmariani Atmariani Atmarini Atmarini Atmawati Atmawati Atresia Atya Awandini Awang Awanta Awara Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Girl Boy Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Anak. damai Anak perempuan yang cantik Cantik cantik.

-kem.286 287 288 289 290 Ayu Ayu Ayubhagya Ayuni Ayunidya Girl Girl Girl Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Menarik. Indah anak panah Aneka warna Berkuasa -em. menyetujui pendukung kebaikan Wanita yang cantik 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ayuningtyas Ayusman Ayusman Bada Badra Bagas Bagaskara Bagaskoro Bagong Bagus Bahlata Bahuwarna Bahuwirya Bainem Bajra Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Wanita yang cantik (bentuk lain dari ayuningsih) laki-laki yang lembut Lelaki lembut Hari raya orang yang berbudi luhur orang yang kuat dan teguh yang memberi cahaya penerangan Matahari bersinar Buncit Baik. -en (penanda nama untuk perempuan) bersifat luar biasa . indah. cantik Cantik (wanita/perempuan) merestui.

terang surya cemerlang kepribadiannya Air menjauhi diri dari keduniawian .306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 Bajradaka Bajramaya Bajrayekti Bakti Baladewa Balapradhana Balen Balindra Bamantara bambang Bambang Bandiani Bandinah Bandot Bandul Boy Girl Boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Girl Girl Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa air intan terbuat dari intan sungguh sungguh kelak jadi orang saleh memiliki pengikut dewa pemimpin perang Kembali lagi berbakti pada junjungan penguasa udara kesembuhan Ksatria Kesejukkan Hati yang sejuk Kambing jantan Pemberat 321 322 323 324 325 Banu Banurasmi Banuwati Banyu Barata Boy Girl Girl Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa sinar. cahaya.

berkilau wibawa dewa berwajah bidadari kekuatan batin dunia. udara. bumi angin. tarikan nafas Angin tarikan nafas yang berharga putra dewa angin Untung . bertapa Samudra orang yang bertutur indah yang memberi cahaya penerangan Matahari siang hamba tuhan orang yang selamat Selamat bercahaya.326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 Barep Bari Baridin Baroto Baruna Basagita Baskara Baskoro Basudewa Basuki Basuki Baswara Batara Batari Bawa Bawana Bayu Bayu Bayuaji Bayuputra Bejo Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Anak pertama Selesai Selamat. baru Perang.

berseri Katak Pohon Tuhan. berterima kasih berkilap. ketuhanan selamat. hamba Bedak basah . surya cemerlang kepribadiannya anggota pandawa lima Berani prajurit kelas menengah bintang bersinar dasyat. hebat sangat luas biasa calon luar biasa abadi. cahaya. baik bagaikan dewa siwa gagah berani Matahari. untung.347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 Bekti Bena Bencoq Bethari Bhadra Bhadreswara Bhadrika Bhagaskara Bhagawanta Bhanu Bhanurasmi Bhanuwati Bima Bimo Bintara Bintarti Birawa Bisma Bismaka Bondan Boreh Boy Girl Girl Girl Boy Boy Boy Boy Girl Boy Girl Girl Boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Boy Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Bakti. terang Matahari. surya untung dan bahagia sinar.

368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 Bowo Brahma Brahma Brahmana Brama Bramantya Brantandari Brata Bratadikara Bratajaya Bratandadari Bratarini Bratawati Brata_Kusuma Brawijaya Budhi Budi budianto Budiyanto Budiyono Buntaran Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Girl Girl Girl Boy Boy Boy Boy boy Boy Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa jawa Jawa Jawa Jawa Kepribadian dewa pencipta alam mantra suci berlaku suci Nama seorang Dewa semangat Menjadi contoh bertapa brata pemimpin abadi rumah tangga tingkah laku yang terpuji menjadi contoh tingkah lakunya baik pandai bertingkah laku sukses bertapa yang mulia raja wijaya orang yang berbudi Berbudi luhur Berhasil dengan baik. cerdas dan beruntung Laki-laki yang baik dan berbudi Laki-laki yang baik dan berbudi nama yang bergelora .

cahaya cahayanya terang dan berbau harum cinta karena cahayanya cemerlang tajam sinarnya hatinya bercahaya Cahaya (bentuk lain dari cahyadi.389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 Buntari Buwana Buwono Byakta Byantara Byaratma Cahyadewi Cahyadi Cahyani cahyaning Cahyaningrum Cahyaningsih Cahyarini Cahyati cahyo Cakra Cakrawangsa Cakrawati Cakrawati Calya Campaka Girl Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Girl girl Girl Girl Girl Girl Boy Boy Boy Girl Girl Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Semangat muda orang yang benar Buana. Cahyana) yang melindungi keluarga cerdas yang mencintai lingkungan raja sempurna tanpa cacat bunga yang harum . bola dunia terang tampak nyata anak sulung rela berkorban wanita yang bersinar sinar yang indah terbungkus sinar sinar.

sifat ragu Girl Jawa tingkah laku .410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 Candra Candrakanti Candramaya Candraningtyas Candrarini Candrasmurti Candrawati Cangik Cantya Carika Carya Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa anak yang bersinar lembut sinar rembulan cantik seperti bulan purnama hatinya seterang rembulan rembulan yang terang Setenang sinar rembulan daya pikirnya cemerlang Tokoh Pewayangan kelak jadi anak yang bahagia menjadi sorotan pengembara 421 Catra 422 Catur 423 Caturangga 424 Caya 425 Cayapata 426 Cayarini 427 Cebong 428 Chaironi 429 Chesta Boy Jawa payung kebesaran raja Boy Jawa Anak keempat Boy Jawa tersusun lengkap Girl Jawa kilau cahaya Boy Jawa Gugusan bintang Girl Jawa Bayangan yang tajam Girl Jawa Berudu Boy Jawa Kerusakan.

-kem. -en (penanda nama untuk perempuan) Boy Jawa yang menerangi keluarga Boy Jawa Obor Girl Jawa Damai (Bentuk lain dari Damayanti) Girl Jawa anak yang cantik Boy Jawa anak yang baik hati Boy Jawa diharap jadi anak yang lebih suci Boy Jawa Kaya dan mulia . hati Boy Jawa Putra matahari yang saleh Boy Jawa Putra matahari Girl Jawa -em.430 Chitrawaty 431 Cindhe 432 Cintya 433 Cipta 434 Cipto 435 Cita 436 Citra 437 Citrani 438 Citrapata 439 Citrasih 440 Citta 441 Cokroaminoto 442 Cokroatmojo 443 Daliyem 444 Damar 445 Damar 446 Damayanti 447 Danastri 448 Dani 449 Danirmala 450 Daniswara Girl Jawa Wanita yang memiliki pesona (Bentuk lain dari Citrawatu) Girl Jawa Selendang Girl Jawa anak yang ayu Boy Jawa anak yang baik hati Boy Jawa Menciptakan. maksud. membuat Girl Jawa Anak yang berbudi baik Girl Jawa yang ceria Girl Jawa punya citra yang baik Boy Jawa lembaran hidup Girl Jawa mencintai lukisan Girl Jawa pikiran.

kebahagiaan Girl Jawa Penyenang hati (Bentuk lain dari Dariati) Girl Jawa bingkai budi baik Boy Jawa Laki-laki yang dermawan Boy Jawa tuhan Boy Jawa orang yang bisa menerangi Girl Jawa terselubung kemuliaan Boy Jawa anak yang punya kelebihan Girl Jawa bidadari cantik Boy Jawa Tubuh sang Dewa Boy Jawa orang yang dermawan Boy Jawa satria dan lembut Boy Jawa kelak jadi anak yang baik Boy Jawa bisa jadi cahaya penerang Boy Jawa anak yang punya ilmu tinggi Girl Jawa anak yang anggun bagi ratu .451 Danu 452 Danurdara 453 Darma 454 Darma 455 Darmaya 456 Daru 457 Daryati 458 Datyani 459 Dermawanto 460 Dewa 461 Dewangkara 462 Dewani 463 Dewata 464 Dewi 465 Dewonggo 466 Dhana 467 Dhananjaya 468 Dhani 469 Dhanu 470 Dhanurendra 471 Dhatu Boy Jawa orang yang jadi cahaya penerang Boy Jawa diharap jadi orang yang kaya ilmu Boy Jawa diharap jadi anak rupawan Boy Jawa Teman yang baik Girl Jawa anak yang membawa keselamatan Boy Jawa Wahyu.

nama tembang Girl Jawa Anak kedua Boy Jawa Anak kedua Boy Jawa orang yang bersifat bijak sana Girl Jawa anak perempuan yang cantik Girl Jawa Anak muda . mengingat kebaikan Boy Jawa (bentuk lain dari Sadirun) Lelaki sederhana dan ramah Girl Jawa anak yang diberi kelebihan Boy Jawa anak yang bisa jadi penerang Boy Jawa anak yang bisa jadi penerang Boy Jawa Pria muda Boy Jawa Menjadi Girl Jawa Harimau. kemakmuran Boy Jawa anak yang diberi kelebihan Boy Jawa (bentuk lain dari Mardikun) Sederhana.472 Dhiajeng 473 Dhinakara 474 Dian 475 Dianta 476 Dianti 477 Dianto 478 didik 479 Dika 480 Dikun 481 Dirun 482 Dita 483 Diwangkara 484 Diyana 485 Djoko 486 Dumadi 487 Durma 488 Dwi 489 Dwi 490 Dwija 491 Dyah 492 Dyah Girl Jawa Adinda (yang tersayang) Boy Jawa bisa jadi penerang Girl Jawa pelita Girl Jawa dalamnya terang Girl Jawa istimewa Boy Jawa Laki-laki yang tidak menyukai keistimewaan Boy Jawa berpengetahuan luas.

maju Girl Jawa anak yang cantik Girl Jawa Mengagumkan Girl Jawa cerah Girl Jawa Burung Pipit Girl Jawa cantik Girl Jawa Cantik (barang) Girl Jawa diambil dari nama putri seorang begawan yang memiliki perilaku mulia Garudho Girl Jawa tenang Boy Jawa kelak jadi orang besar Boy Jawa Ksatria yang lembut Girl Jawa agar jadi anak yang cantik Girl Jawa tenang sekali Boy Jawa pengeran Girl Jawa mungil dan elok Girl Jawa lahir saat angin kencang .493 Dyatmika 494 Edi 495 Edi 496 Eko 497 Elang 498 Eliana 499 Elok 500 Elok 501 Emilia 502 Emprit 503 Endah 504 Endah 505 Endang 506 Endang 507 Endra 508 Endrasuta 509 Eni 510 Ening 511 Enrda 512 Entik 513 Erawati Girl Jawa anak berhati baik dan pendiam Boy Jawa Indah. sedap dipandang Boy Jawa Indah Boy Jawa Anak pertama Boy Jawa Burung Elang. Eagle Girl Jawa Berkembang.

514 Eri 515 Eriati 516 Erina 517 Esti 518 Esti 519 Estiana 520 Estiawan 521 Estiningtyas 522 Estu 523 Fajar 524 Fanji 525 Febriantono 526 Gadang 527 Gadhing 528 Gadung 529 Gahyaka 530 Galieh 531 Galih 532 Gandara 533 Gandawati Boy Jawa tajam Boy Jawa berhati tajam Girl Jawa memiliki ketajaman Girl Jawa Mempunyai cita-cita Girl Jawa cita-cita. lahir diwaktu fajar Boy Jawa yang diberi kelebihan (Bentuk lain dari Panji) Boy Jawa Putra bulan Februari Boy Jawa diharapkan Boy Jawa anak yang kokoh Girl Jawa Jenis tanaman merambat Girl Jawa nama pujian Boy Jawa Bentuk lain dari Galih (inti. keinginan Girl Jawa memiliki cita-cita Boy Jawa pria yang bercita-cita Girl Jawa keinginan hati yang baik Girl Jawa (bentuk lain dari Hestu) Sungguh-sungguh Boy Jawa arti nama. hati) Girl Jawa inti Boy Jawa kelompok nada suara Girl Jawa Anak yang cantik 534 Ganda_kusuma Boy Jawa orang yang mengharumkan keluarga .

Eagle Girl Jawa bangga sekali Boy Jawa kecepatannya baik Girl Jawa dicintai karena kecepatannya Boy Jawa Berotot Girl Jawa Memiliki tiga kekuatan Girl Jawa memiliki tiga kekuatan Boy Jawa Gada Girl Jawa Hemat Girl Jawa keturunannya nampak Girl Jawa gula .535 Gandewa 536 Gandhi 537 Ganendra 538 Ganita 539 Gantari 540 Garda 541 Gardara 542 Gareng 543 Garini 544 Garjita 545 Garudho 546 Garwita 547 Gastiadi 548 Gastiasih 549 Gatot 550 Gayatri 551 Gayatri 552 Gembel 553 Gemi 554 Gendari 555 Gendis Boy Jawa busur panah Boy Jawa anak berilmu Boy Jawa pasukan dewa Girl Jawa perhitungan Girl Jawa menyinari Boy Jawa prajurit pengawal Girl Jawa berjiwa pengawal Boy Jawa Tokoh Pewayangan Girl Jawa istri yang baik Girl Jawa dibanggakan Boy Jawa (bentuk lain dari Elang) Burung Elang.

mempunyai banyak harta Boy Jawa anak yang teguh Girl Jawa menghitung Boy Jawa anak yang kokoh Girl Jawa nyanyian Boy Jawa Lelaki Boy Jawa Bentuk ejaan lama dari Guntur Boy Jawa Anak kerbau Boy Jawa Sentosa dan pintar Boy Jawa anak yang terus terang Boy Jawa jadi anak yang berguna Boy Jawa Lelaki yang berguna Girl Jawa (Bentuk lain dari Gurnita) bergema Boy Jawa kelak jadi anak suci Girl Jawa Menangkap. memegang Boy Jawa Menangkap. memegang .556 Genjik 557 Gentala 558 Gentala 559 Ghata 560 Ghataka 561 Giharto 562 Gilang 563 Ginanita 564 Giri 565 Gita 566 Gito 567 Goentoer 568 Gudel 569 Guinandra 570 Gumelar 571 Gunawan 572 Gunawan 573 Gunitta 574 Guntur 575 Gupita 576 Gupita Boy Jawa Anak babi Boy Jawa Naga Boy Jawa naga Boy Jawa pemandian Girl Jawa penyanyi keliling Boy Jawa Kaya.

kebahagiaan Girl Jawa memberi manfaat Boy Jawa Bentuk maskulin dari Handayani (bermanfaat) Girl Girl Jawa (Bentuk lain dari Hana) berada Jawa Perhiasan. cantik Boy Jawa diharapkan jadi orang mulia Boy Jawa gunung tinggi Girl Jawa tajam dan tinggi Boy Jawa setinggi gunung Girl Jawa berhati indah dan terang .577 Gupita 578 Gurnita 579 Guruh 580 Gusti Boy Jawa menangkap Girl Jawa bergema Boy Jawa menggelegar diudara Boy Jawa yang berkuasa Gunitta 581 Hadyan 582 Halabi 583 Hamengku 584 Hamun 585 Hana 586 Hanasta 587 Handaru 588 Handayani 589 Handayanto 590 Hanna 591 Hapsari 592 Hardana 593 Hardi 594 Hardiyani 595 Hardiyanta 596 Hardiyanti Boy Jawa Berpangkat tinggi Boy Jawa Yang tampak sejenak Boy Jawa Miliknya. pengayom Girl Girl Girl Jawa Jatuh cinta Jawa berada Jawa menguasai Hanna Boy Jawa Wahyu.

597 Hardiyanto 598 Hardya 599 Hari 600 Haribawa 601 Harimurti 602 Harina 603 Harina 604 Harini 605 Haris 606 Harita 607 Haritala 608 Hariyo 609 Harja 610 Harjita 611 Harjuno 612 Harris 613 Harsa 614 Harsana 615 Harsanta 616 Harsanti 617 Harsaya Boy Jawa Laki-laki yang tinggi Boy Jawa Gunung (Bentuk lain dari Hardy. Hardi) Boy Jawa dewa wisnu. untung. matahari Boy Jawa pembawa kebahagiaan Boy Jawa anak yang menerangi keluarga Girl Girl Girl Jawa Kijang Jawa kijang Jawa kelak cantik dan lembut Hary Boy Jawa tertata Girl Jawa kuning muda Harris Boy Jawa Garis kuning di langit Boy Jawa Hari Boy Jawa selamat. baik Boy Jawa hidup bermanfaat Boy Jawa Sangat sopan Boy Jawa (Bentuk lain dari Haris) tertata Boy Jawa kehendak Girl Jawa memiliki kegembiraan Harssa Boy Jawa kegembiraan yang dalam Girl Jawa terang Boy Jawa timbul kegembiraan Harsoyo .

618 Harsoyo 619 Harssa 620 Hartadi Boy Jawa (Bentuk lain dari Harsaya) timbul kegembiraan Boy Jawa (Bentuk lain dari Harsa) kehendak Boy Jawa harta yang indah 621 Hartana 622 Hartanta 623 Hartanto 624 Hartati 625 Harti 626 Hartini 627 Harto 628 Hartohusodo 629 Hartono 630 Hartono 631 Hary 632 Harya 633 Haryaka 634 Haryani 635 Haryanta 636 Haryanti 637 Haryanti Boy Boy Boy Girl Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa memiliki kekayan berjiwa kaya (Bentuk lain dari Hartanta) berjiwa kaya kelak jadi anak manis berhati hidup yang sangat berarti Kaya. kegembiraan dan pernikahan Kaya (Bentuk lain dari Hartana) memiliki kekayan (Bentuk lain dari Hari) dewa wisnu. matahari mulia akan dimuliakan berbingkai kemuliaan menyimpan kemuliaan sederhana Anak yang mempunyai keunggulan Hartono Hartanto . harta karun Ambisius.

terpuji keriangan Madu Kebhidupan cantik Berseni Orang yang pantang menyerah bergaris emas prajurit bersenjata .638 Haryanto 639 Haryati 640 Haryatma 641 Haryono 642 Hasana 643 Hasta 644 Hastama 645 Hastanta 646 Hastanti 647 Hastina 648 Hastu 649 Hastungkara 650 Hastuti 651 Hasya 652 Hatala 653 Hayati 654 Hayu 655 Helmawati 656 Hendi 657 Hendro 658 Herman Boy Girl Boy Boy Girl Girl Boy Boy Girl Girl Boy Boy Girl Girl Boy Girl Girl Girl Boy Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Api hatinya mulia hidupnya mulia Bangsawan kelak bahagia tangan. lengan tangannya berharga tajam perasaan suka bekerja negri gajah kesungguhan kesungguhan mengatasi masalah Dipuji.

Hesti .659 Hermanta 660 Hernawa 661 Herning 662 Hertati 663 Heru 664 Herwibowo 665 Hesti 666 Hestu 667 Hetti 668 Himawan 669 Hira 670 Huntara 671 Husada 672 Hutama 673 Ica 674 Icuk 675 Ida 676 Idhang 677 Ijo 678 Ika 679 Ika Boy Boy Girl Girl Boy Boy Girl Girl Girl Boy Girl Boy Boy Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa kesabaran orang yang berhati lapang orang yang bersifat halus menyejukan keluarga anak yang sangat berguna Mamiliki wibawa (bentuk lain dari Hestu) Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh anak yang meriwatkan anak yang teguh intan Berasal dari utara (Bentuk lain dari Usada) obat Bentuk lain dari Utama anak cantik anak laki-laki bahagia dan gembira orang yang bisa jadi sandaran Warna hijau anak pertama Satu. bersatu Estu.

-kem.680 Ikang 681 Ikawati 682 Ike 683 Imas 684 Ina 685 Indah 686 Indera 687 Inderasari 688 Inderaswanta 689 Inderatma 690 Inderatna 691 Indra 692 Indraya 693 Indri 694 Indriani 695 Indriasih 696 Indriati 697 Indro 698 Inem 699 Inten 700 Ira Boy Girl Girl Girl Girl Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy Boy Girl Girl Girl Girl Boy Girl Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jadi awalan nama baik lainnya tercantik di dunia anak yang lembut Kebijaksanaan matahari senja hari enak dipandang dewa indera intinya kebaikan sungai yang indah hidupnya baik memiliki kebaikan diberi kemuliaan dan bijaksana sangat perasa cantik terselubung kecantikan cinta kecantikan hatinya cantik (Bentuk lain dari Indera) dewa indera -em. diamond. -en (penanda nama untuk perempuan) Batu berharga. intan penunggu indro Painem .

-kem. Bagus Keteguhan.701 Irawati 702 Irawati 703 Irawatti 704 Ireng 705 Ismawan 706 ismawan 707 Isthika 708 Isti 709 iswahyuni 710 Iswara 711 Ita 712 Jaladhi 713 Jaladra 714 Jaladri 715 Jalmantra 716 Jaminten 717 Jana 718 Janadi 719 Janady 720 Janggala 721 Janitra Girl Girl Girl Boy Boy Boy Girl Girl Girl Girl Girl Boy Boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Wanita keturunan (Bentuk lain dari Irwanti. Irawati) terpandai didunia (Bentuk lain dari Irawati) terpandai didunia Hitam Indah. kebijaksanaan orang yang berkeinginan maju kelak jadi orang berbudi baik pemberian kelak jadi orang terhormat anak yang diberi kelebihan berhati lapang anak yang menyejukan keluarga samudra yang memiliki kedalaman -em. -en (penanda nama untuk perempuan) tanah kelahiran manusia yang baik (Bentuk lain dari Janadi) manusia yang baik kehidupan berderajat tinggi Irawatti Janady .

722 Jantaka 723 Janu 724 Jarot 725 Jaswadi 726 Jati 727 Jati 728 Jatiadi 729 Jatiady 730 Jatmika 731 Jawra 732 Jaya 733 Jayadi 734 Jayantaka 735 Jayanti 736 Jayanty 737 Jayasri 738 Jayastu 739 Jenar 740 Jennar 741 Jiman 742 Jinawi Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa menjelma berpikir jauh kedepan Berotot/kuat yang lengkap berdaya gerak Pohon Jati semangat berkorban (Bentuk lain dari Jatiadi) semangat berkorban sopan santun memiliki arti Kemenangan yang hebat selalu unggul orang yang bijaksana bunga yang indah (Bentuk lain dari Jayanti) bunga yang indah kemenangan yang cemerlang semoga dia menang berkulit kuning (Bentuk lain dari Jenar) berkulit kuning (bentuk lain dari Rajiman) Lelaki berbaik budi dan sederhana subur Jatiady Jayanty Jennar .

743 Jinem 744 Jinten 745 Jiwan 746 Jiwani 747 Jiwanta 748 Joko 749 Jono 750 Judha 751 Judhi 752 Jumanta 753 Jumantara 754 Jumatno 755 Jumila 756 Juminten 757 Junaidi 758 Juniarso 759 Kadaryan 760 kairupan

Girl Girl Boy Girl Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Girl Boy Boy Boy boy

Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa jawa

-em, -kem, -en (penanda nama untuk perempuan) Bunga Jintan hidup tenang berjiwa yang dalam dalam kesenangan hidup Anak muda Manusia meriwayatkan perang (Bentuk lain dari Judha) meriwayatkan perang emas, mutiara angkasa Kebaikan, hari besar Berada di tengah Adil, tidak berpihak Prajurit kecil Adil, cerdas dan bersemangat buah hati orang tua kehidupan

Rajinem

Judhi

761 762

Kalandra Kalbu

Boy Boy

Jawa Jawa

menerangi masyarakat perasaan hati

763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783

Kali Kamajaya Kamala Kamandaka Kammala Kampret Kana Kancana Kanista Kanti Kardi Kardinah Karmi Karmika Karna Karno Kartana Kartika Kartini Kartono Karunya

Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Girl Girl Girl Boy Girl Girl Girl Girl Boy Girl Girl Girl Boy Girl

Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa

Sungai dewa cinta teratai yang memerintah (Bentuk lain dari Kamala) teratai Kelelawar nama bunga elok bagai emas termuda teman pekerjaan Wanita yang baik wanita lembut berbuat dengan aktif telinga Lembut hati memiliki tatanan baik bintang bersinar terselubung kegiatan terselubung kegiatan belas kasihan Kammala

784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804

Karwita Karyadi Karyana Kasidin Kasidya Kasiman Kasirun Kastawa Katmanto Katon Katon Kawi Kawidagda Kawindra Kawiswara Kawiwara Kayun Keinan Kemuning Kencana Kencono

Girl Boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Girl Boy Girl Girl Girl Boy

Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa

yang mulai tumbuh pekerjaan indah memiliki daya cipta Berbagi kasih melestarikan cinta orang tua Lelaki yang lembut hati Lelaki berbaik budi terpuji perbuatannya Hidup meriwayatkan kedatangan Tampak penyair, pujangga terampil, rajin punya rasa seni pujangga yang mulia pujangga terkenal Berjalan keliling Lagu indah (Bentuk pendek dari Kinanti) Bunga Kuning emas, mutiara Emas

Siman

dituntun sang kekasih jadi kerinduan orang tua sinar cantik yang moleh Cahaya yang terang bederang (Bentuk lain dari Kirana) sinar cantik yang moleh cantik seperti permata orang suci rajin. terampil Bijaksana perbuatan.805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 Kencur Kendil Kenongo Kesara Kesawa khusnanni Kidul Kidung Kinanten Kinasih Kingkin Kirana Kirana Kirani Komala Kosali Koswala Kresno Krida Kristanto Kukuh Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Girl Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Bunga Kencur Periuk nama bunga/Bunga Kenanga teratai berambut pirang baik (bentuk lain dari khusnul. tindakan Pengikut Kristus Mantap Kirani . khusnaini) Selatan nyanyian Digandeng.

826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 Kulon Kumala Kumala Kumalasari Kumbayana Kumolo Kunta Kurnia kurniadi kurniawati Kusno Kusuma Kusumanto Kusumastuti kuswara Kuwat Kuwat Lagawa Lahita Lakeswara Laksamana Girl Girl Girl Girl Boy Girl Boy Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Girl Boy Boy Boy Girl Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Barat Batu permata (Bentuk lain dari Komala) batu permta Wanita yang seindah atu permata (Bentuk lain dari Komalasari) lahir diguci air Batu ajaib Lembing anugerah pemberian (bentuk lain dari kurnia. kurniawan. suka ilmu pengetahuan bunga yang indah Seharum bunga dipuji bagai bunga menyejukan keluarga Kuat Kuat anak yang iklas berwarna merah raja dunia berkemauan keras . kurniawan) pemberian (bentuk lain dari kurnia. kurniadi) Kesentausaan.

847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 Laksana Laksita Laksmi Laksmiwati Laksono Lalita Lanang Langit Lanita Laras Lasmadi Lasmana Lasmanto Lasmaya Latri Lawana Lawanna Laya Layana Legawa Legi Boy Girl Girl Girl Boy Girl Boy Boy Girl Girl Boy Boy Boy Girl Girl Girl Girl Girl Boy Boy Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa mempunyai kelebihan anak yang cekatan cantik dan molek cantik rupawan Bagaikan bergerak kian kemari Laki-laki Angkasa mengabadikan cinta orang tua Seimbang. harmonis bergerak cepat kemauan keras didalamnya bergerak cepat berakhir dengan semu anak yang lahir malam hari samudra (Bentuk lain dari Lawana) samudra bertempat tinggal Terus mengalir anak yang ikhlas Manis Lawanna .

Listiany) Wanita yang tercantik (Bentuk lain dari Listiani) ceria dan bahagia cakep dan rupawan Leksanna Listia . selamanya tetap tak berubah Tahan lama. bertahan membuktikan kasih orang tua rela kain sutra Tokoh Pewayangan putri cantik Tanda yang melambangkan kekuasaan ragu-ragu bintang bersinar Bintang (Bentuk lain dari Listya) cakep dan rupawan Wanita yang tercantik (Bentuk lain dari Listyani.868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 Lejar Leksana Leksanna Lelana Lesmana Lestari Lestari Lika Lila Limar Limbuk Lindri Lingga Linggar Lintang Lintang Listia Listiani Listianik Listu Listya Boy Boy Boy Girl Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Girl Boy Boy Girl Girl Girl Boy Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa bahagia dan tentram anak yang diberi kelebihan (Bentuk lain dari Leksana) anak yang diberi kelebihan mempunyai kelebihan Tahan lama.

wanita desa amat mulia mulia berdiri tegak melemparkan pandangan meneliti terbuka Berbeda berbeda Rambut yang terurai kegembiraan yang dalam Cinta Litha Lolitha Manda .889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 Lita Litha Lituhayu Locita Lolita Lolitha Lopa Lor Losta Luh Luhung Luhur Lukita Lumirin Luruh Lusi Lyan Lyan Macika Mada Madaharsa Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Girl Boy Boy Girl Girl Boy Girl Girl Girl Girl Girl Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa putri yang rupawan (Bentuk lain dari Lita) putri yang rupawan cantik rupawan Pemikiran yang dalam bergerak kian kemari (Bentuk lain dari Lolita) bergerak kian kemari tenang Utara bongkahan tanah gadis.

tidak memihak Kebahagiaan.910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 Madaharsa Madana Madarsana Madewi Madhani Madhara Madhura Madhurya Madia madya madya Girl Boy Girl Girl Boy Boy Girl Girl Girl Girl Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa kesucian cinta dapat mencontoh yang baik sederajat dengan laki-laki jadi penyeimbang anak ragil manis menyenangkan kecantikan (Bentuk lain dari Madya) tengah tengah (bentuk lain dari Madyo) tengah (bentuk lain dari Madyo) 921 922 923 924 925 926 927 928 929 Madya Madyama Madyana Maesaroh Mahadana Mahadi Mahadri Mahaeswara Mahaeswari Girl Boy Boy Girl Boy Boy Boy Boy Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa tengah bermutu sedang berada ditengah. kehormatan dan pernikahan sangat kaya mulia gunung besar raja besar bidadari cantik Madia .

suci mutiara rangkaian bunga hati.930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 Mahajana Mahajeng Mahaprana Maharani Maharanni Mahardika Mahatma Mahawira Mahawirra Mahawirya Mahesa Mahessa Mahiswara Mahiswari Mainaki Maja Majaya Makayasa Maktika Malya Manah Boy Girl Boy Girl Girl Boy Boy Boy Boy Girl Boy Boy Girl Girl Boy Girl Boy Boy Girl Girl Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa terkenal. ternama bisa memperbaiki keluarga bersikap optimis permaisuri (Bentuk lain dari Maharani) permaisuri berbudi luhur berjiwa besar pahlawan besar (Bentuk lain dari Mahawira) pahlawan besar sangat kuat kerbau (Bentuk lain dari Mahesa) kerbau anak yang mulia putri yang mulia yang membuat senang orang lain sungsum pelaut Spiritual. amanah Maharanni Mahawirra Mahessa Mannah .

tokoh wayang. mengingat kebaikan Mandrakanta Boy Manggala Manggalla Manhwatu Manik Manika Manikmaya Mannah Manur Manut Manyura Mardhi Mardi Mardikun Boy Boy Boy Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy Boy Boy Manggalla Mardhi Dikun . Dewa yang merajai khayangan (Bentuk lain dari Manah) hati. pemimpin (Bentuk lain dari Manggala) panglima. daerah dapat memperbaiki keluarga gunung laut maju perlahan panglima. amanah bunga melati Patuh burung merak (Bentuk lain dari Mardi) memelihara memelihara Sederhana.951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 Manda Manda Mandaka Mandala Mandani Mandara Girl Girl Boy Boy Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa (Bentuk lain dari Mada) kegembiraan yang dalam Lemah lembut memperindah wilayah. pemimpin taat pada orang tua permata batu permata Nama lain dari Betara Guru.

awan Pemimpin prajurit Bunga Cabai Bunga Menur Margi Mayang .971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 Marga Margana Margi Mariadi Mariana Marsinah Martini Maryadi Maryani Maryati Mas Mawar Maya Mayang Mega Megananda Megawati Mego Menggolo Menik Menur Girl Boy Girl Boy Girl Girl Boy Boy Girl Girl Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Boy Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa jalan anak panah (Bentuk lain dari Marga) jalan kesehatannya baik memiliki kesehatan yang baik Perempuan berhati lembut hatinya menyebar kebaikannya tersebar banyak pengalaman Kebaikan tersebar Kakak laki-laki Bunga Mawar lembut (Bentuk lain dari Maya) lembut awan guntur pelindung panas Mega.

batu ajaib . Mulyana) Hati yang mulia Berambisi akan kuasa terhormat. terpandang Mulia Mulia memiliki kemuliaan dalamnya mulia Laki-laki yang mulia mulia Bunyi Kesentosaan Sabar dan sederhana Jimat. Mulya.992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 Mirah Mirtra Mlathi Moyo Mudjianto mudjianto Muji Mul Muliana mulwanto Mulya Mulya mulyadi Mulyana Mulyanta Mulyanto mulyono Muni Muniri Murjimin Mustiko Girl Girl Girl Girl Boy Boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa batu permata sahabat Bunga Melati Tidak nyata Yang memuji yang dipuji Memberikan pujian Kemuliaan (Bentuk lain dari Moel.

1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 Nabda Nadindra Nala Nandana Nandini Nangkulo Nara Nararya Narasnama Nardi Nareswara Naryama Nastiti Nastiti Nata Nawang Nayaka Ndari Boy Girl Girl Boy Girl Boy Girl Girl Girl Boy Boy Boy Girl Girl Boy Boy Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa suara yang dalam sungai yang besar dan dalam jantung hati Anak laki-laki lembu putih Nakula. manusia yang dimuliakan namanya suci orang baik mulia dan bijaksana pemimpin berhati-hati Teliti pelindung orang yang bijaksana pemimpin Bulan Purnama 1031 Nendah 1032 Ngadimin Girl Jawa Tabiat pelupa Ahad (minggu) Boy Jawa . salah satu kembar dalam tokoh pewayangan orang.

1033 ngadio 1034 Ngapsara 1035 Ngasari 1036 Ngastawa 1037 Niddha 1038 Nidya 1039 Niken 1040 Nikken boy jawa Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa ambisius. spiritual. berhasil dengan baik bijak bagai dewa putri yang bijak bagai dewi anak yang soleh orang jadi pembenar orang yang punya keutamaan anak perempuan yang cantik (Bentuk lain dari Niken) anak perempuan yang cantik Nikken 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 Nila Nilla Nimitya Nimpuna Nindia Nindya Ningrum Ningsih Nirbana Nirbaya Nirbita Nirmala Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa permata nilam (Bentuk lain dari Nila) permata nilam anak yang jadi pembenar memberi rejeki dan hebat Sempurna. tidak bersalah diberi kelebihan Di dalam jiwa Dalam kasih bahagia yang sempurna selamat sentosa pemberani tiada kekurangan Nilla .

Nitha 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 Nitha Nitta Nohan Novanto Noviani Novieni Nugraha Numatya Nuning Nur Nurhayatun Nuri Girl Girl Girl Boy Girl Girl Boy Boy Girl Girl Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa (Bentuk lain dari Nita) permainan (Bentuk lain dari Nita) permainan merasa bahagia Pertempuran. peperangan.1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 Nirmolo Nirwasita Nisaka Nisdharya Nismara Nismara Niswara Nita Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Bersih. kesembuhan Pada bulan November Putri bulan November anugerah Tuhan orang yang iklas bisa melihat kebaikan Cahaya Cahaya hati Burung yang berwarna warni . murni bijaksana cantik seperti rembulan anak rupawan Penih ketenangan penuh ketenangan pendiam dan jujur permainan Nitta.

penanda nama untuk perempuan anak penghabisan memiliki tigapeson teladan Bentuk lain dari Palupi (Teladan. petunjuk. -kem.1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 Nurkomalawati Girl Nurwandya Ojwala Oswasa Padan Padang Padantya Padma Padmana Padmasana Padmasari Paiman Painem Palastra Palastri Palupi Palupy Pambudi Pamungkas Panca Pancaka Girl Girl Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Bentuk gabungan dari Nur (Cahaya). pemimpin yang baik menjulang ke angkasa panjang nafasnya janji datar dan luas.bersinar cerah tempat tertinggi rupawan seperti bunga tanjung pusat kebahagiaan duduknya bagai bunga teratai batu permata indah Lelaki berbaik budi (bentuk lain dari Painem) -em. dikenang) Berbudi pekerti (Bentuk lain dari Pambudya) Yang terakhir anak kelima api pembakaran . Komala (Batu permata). -en. dan Wati (Wanita) Teguh.

1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 Pandi Pandji Pandu pangayuh Panita Panji Pantes Pantes Panut Paramastri Boy Boy Boy girl Boy Boy Girl Boy Boy Girl Jawa Jawa Jawa jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa lembing. bahagia dan sempurna tangannya berguna yang diberi kelebihan Pantas Pantas Contoh yang baik cantik bagai bidadari Nama seorang ksatria (dalam cerita pewayangan dikenal sebagai pewaris tahta Pandawa pengganti Pancawala yang mati. merdeka. Bapaknya bernama Abimanyu) yang terpercaya Sifat ragu sebagian bulan separuh bulan penuh Patut angin anak yang cantik Indah (Bentuk lain dari Peni) anak yang cantik Pandji 1104 Parikesit Boy Jawa 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 Partaya Parto Parwa Parwaka Parwani Patut Pawana Peni Peni Peny Boy Boy Boy Boy Girl Boy Girl Girl Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Peny . leader Jalan penghidupan yang tentram. tombak (Bentuk lain dari Panji) yang diberi kelebihan Pemimpin. juga merupakan cucu dari Arjuna.

berwibawa Kehormatan Setia Sederhana paling untung berdiri dengan mantap (bentuk lain dari Perwiro) Militer.1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 Perak Permana Pertiwi Perwiro Pirata Pradana Prakosa Pramata Pramatya Pramidita Pramono Pranadipa Prasaja Prasetiyo Prasetyo Prasojo Pratama Pratista Prawiro Prayitna Precil Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Boy Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Perhiasan mengetahui dengan jelas Bumi Militer. prajurit Waspada/bijaksana Anak kodok Prawiro . Pranadibta. Pranadipto) Bersahaja. Setia (Bentuk lain dari Pranadipta. melebihi pandai. hebat mutiara Bersinar. cerdas Berani. orang luhur Terhormat. prajurit jiwa kaya dan dermawan garang.

1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 Prihatini Primaning Girl Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Priharin. tenang Bijaksana Bangsawan yang menepati janji Bangsawan yang menepati janji Istana Bulan Purnama pertama. permulaan Awal Anak lelaki Bunga-bungaan Primaningtyas Girl Priyo Puboyo Puboyo Pudjo Puguh Puguh Pujo Pulung Puntodewo Purboyo Boy Boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Purboyoningrat Boy Purboyoningrat Boy Puri Purnomo Purwa Purwadi Purwanto Puspito Girl Boy Boy Girl Boy Girl . pertanda akan mendapat keberuntungan Diam. unggul Pertama. unggul Lelaki dewasa Menepati janji Menepati janji Terpuji Mantap Mantap Terpuji Wahyu. sedih Pertama.

Raharjo) 1164 Raharjo 1165 Rahat 1166 rahmi Boy Jawa Sejahtera Boy Jawa Unggul Girl Jawa penyayang 1167 Rahmiyanti Girl Jawa Wanita. Sejahtera (Bentuk lain dari Rahardyan. penanda nama untuk perempuan Jiman 1171RajiniGirlJawaputri raja1172RakryanBoyJawabangsawan1173RamaBoyJawaTokoh Pewayangan1174RambangBoyJawameliputi banyak hal1175RanantaGirlJawamerantai1176RandiBoyJawakain sutraRandy1177RandyBoyJawa(Bentuk lain dari Randi) kain sutra1178RanggaBoyJawaPegawai kerajaan1179RanggaBoyJawatanduk tajam. mampu menghibur) 1181 Rangin 1182 Rani 1183 Ranjana Boy Girl Boy Jawa perisai Jawa bangsawan putri Jawa bergembira . -kem.1157 1158 1159 1160 Putri putu putu Raden Girl Boy Girl Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Anak perempuan cucu cucu Bangsawan 1161 Raditya 1162 Radmila Boy Jawa matahari Girl Jawa bekerja untuk rakyat Aditya 1163 Rahardian Boy Jawa makmur. yang memberontak pada pemerintahan Tohjaya (kekuatan. bunga1180RanggawuniBoyJawaNama salah satu Raja Tumapel. -en. Raharja. kasih sayang wanita 1168 Rajaswa 1169 Rajiman 1170 Rajinem Boy Jawa untuk raja Boy Jawa Lelaki berbaik budi dan sederhana Girl Jawa (bentuk lain dari Jinem) -em.

-kem. -en (penanda nama untuk perempuan) Jawa kesenangan. kegembiraan Jawa (Bentuk lain dari Rati) kesenangan.1184 Ranti 1185 Ranti 1186 Ranupatma 1187 Rara 1188 Raras 1189 Rasiman 1190 Rasmi 1191 Rasminten 1192 Rati 1193 Ratih 1194 Ratih 1195 Ratih 1196 Ratimaya 1197 Ratna 1198 Ratna_Dewi 1199 Ratri 1200 Ratri 1201 Ratu 1202 Rawika 1203 Renanta 1204 Renata Girl Girl Girl Girl Boy Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Jawa rangkaian bunga Jawa Tanaman Meranti Jawa bunga teratai Jawa gadis perawan Jawa indah nyaman Jawa Lelaki berbaik budi dan sederhana Jawa anak yang cantik Jawa -em. kegembiraan Jawa dewi cinta Jawa Dewi Kecantikan Jawa bayangan keindahan Jawa permata Jawa gadis surga Jawa malam Jawa Malam Jawa Kaisar/pemimpin wanita Jawa berkas sinar matahari Jawa Istri Jawa istri Ratih .

1205 Resi 1206 Reswara 1207 Retisalya 1208 Retna 1209 Retno 1210 Rian 1211 Rimbang 1212 Rina 1213 Rinna 1214 Rinoto 1215 Riono 1216 Riyen 1217 Rojo 1218 Roro 1219 Rudiyanto 1220 Rukimin 1221 Rukmantoro 1222 Rumi 1223 Rusminah 1224 ruswi 1225 Sabar Girl Girl Girl Girl Girl Boy Girl Girl Girl Boy Boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Girl Girl boy Boy Jawa Petapa. pengaruh dan kekuasaan Jawa Lelaki berbaik budi dan sederhana Jawa Sandi agama (Bentuk lain dari Rukman) Jawa daya tarik Jawa Wanita yang lembut jawa Kebahagiaan. penglihatan Jawa Keteguhan. kebijaksanaan Jawa Raja Jawa Salah seorang bangsawan Jawa Keteguhan. kebijaksanaan Jawa merindukan Jawa siang Jawa (Bentuk lain dari Rina) siang Jawa Kehormatan. kebijaksanaan. pengorbanan Jawa Orang yang berkemauan Jawa Keteguhan. kehormatan dan pernikahan Jawa Sabar Rinna . pendeta Jawa unggul terkenal Jawa luka dalam hati Jawa intan permata Jawa Mata.

salah satu kembar dalam tokoh pewayangan Jawa dilaksanakan Jawa penuh perasaan Jawa pemberani Jawa mampu mempertahankan Jawa Lelaki berpendirian teguh dan kokoh Jawa Wanita yang soleh Jawa kekuatannya besar Jawa kekuasaan spritual Jawa burung gagak Jawa kebahagiaan Jawa Salam. bertapa Jawa sederhana Jawa siap membela kebenaran Jawa rendah hati Supartinah . hormat Jawa seperti madu Jawa seperti perak Jawa penuh kesukaan Jawa merenung. murni Jawa penyelesaian Jawa Sadewa.1226 Sada 1227 Sadana 1228 Sadewo 1229 Sadya 1230 Sahardaya 1231 Sahasika 1232 Sahya 1233 Sajidin 1234 Sakinah 1235 Sakti 1236 Saktika 1237 Sakuntala 1238 Sakya 1239 Salimin 1240 Salwa 1241 Salwaka 1242 Samada 1243 Samadi 1244 Samadya 1245 Sambara 1246 Sambarana Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl Jawa suci.

-en (penanda nama untuk perempuan) Dirun . sari (buah) Jawa Lelaki sederhana dan ramah Jawa Lelaki sederhana dan ramah Jawa -em.1247 Samingan 1248 Sampurna 1249 Sandya 1250 Sangaji 1251 Santi 1252 Santika 1253 Santoso 1254 Sapto 1255 saptomo 1256 Saputra 1257 Saputro 1258 Saraswati 1259 Saraswati 1260 Sardewah 1261 Sari 1262 Sari 1263 Saridin 1264 Saridun 1265 Sarijem 1266 Sarikun 1267 Sarinten Boy Boy Boy Boy Girl Girl Boy Boy Boy Boy Boy Girl Girl Girl Girl Girl Boy Boy Girl Girl Girl Jawa Lelaki sederhana dan ramah Jawa Sempurna Jawa persatuan Jawa baginda raja Jawa ketenangan dan ketenaran Jawa yang mendamaikan Jawa Sejahtera Jawa Anak ketujuh Jawa tujuh (bentuk lain dari sapta) Jawa Anak laki-laki (Bentuk lain dari Saputro. Seputro. -kem. -en (penanda nama untuk perempuan) Jawa Merdeka Jawa -em. -kem. Seputra) Jawa Putra. bunga Jawa essence. anak laki-laki (Bentuk lain dari saputra) Jawa dewi ilmu pengetahuan Jawa Dewi agama Hindu Jawa Serba indah Jawa isi utama.

1268 Sarira 1269 Sarwo 1270 Sasi 1271 Sasi 1272 Sasmito 1273 Satinem 1274 Satriya 1275 Satriyo 1276 Satya 1277 Satyawani 1278 Satyawati 1279 Sekar 1280 Sekar 1281 Semar 1282 Sembojo 1283 Semi 1284 Seminah 1285 Sena 1286 Senna 1287 Seta 1288 Setiana Girl Boy Boy Girl Boy Girl Girl Boy Girl Girl Girl Girl Girl Boy Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Jawa diri pribadi Jawa Serba Jawa Bulan Jawa Bulan Jawa Isyarat Jawa (bentuk lain dari Tinem) -em. kesetiaan Jawa kepandaiannya setulus hati Jawa bunga Jawa Bunga Jawa Tokoh Pewayangan Jawa Bunga Kamboja Jawa Bersemi Jawa Musim semi Jawa kilauan cahaya Jawa (Bentuk lain dari Sena) kilauan cahaya Jawa putih Jawa Kesetiaan Senna . -en. prajurit Jawa tulus hati Jawa Kebaikan. penanda nama untuk perempuan Jawa gagah berani Jawa Satria. -kem.

baik.1289 setianto 1290 Seto 1291 Setya 1292 setyanto 1293 Setyawan 1294 Setyohadi 1295 setyorini 1296 sholeh 1297 Sigit 1298 Sigit 1299 Silawarti 1300 Siman 1301 Singgih 1302 Singgih 1303 Siswanti 1304 Siswanto 1305 Sitaresmi 1306 Siti 1307 Siwatuti 1308 Slamet 1309 Slindit boy Boy Boy boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Girl Boy Girl Girl Girl Boy Girl jawa kesentausaan. kehormatan dan pernikahan Jawa Putih Jawa Setia jawa Kebijaksanaan. penciptaan dan kegaiban Jawa Setia hingga akhir (Bentuk lain dari Setiiawan. aman Jawa Burung Parkit . Setyawanto) Jawa Baik. Setiawanto. saleh. soleh) Jawa Luar biasa baik Jawa Tampan Jawa berkelakuan baik Jawa (bentuk lain dari Kasiman) Lelaki yang lembut hati Jawa Kesungguhan Jawa kesungguhan Jawa Keturunan. Anak didik Jawa Beribadah. sopan Jawa sinar rembulan Jawa Tanah Jawa melaksanakan pemujaan Jawa Selamat. Setia Jawa wanita yang bahagia Jawa saleh (bentuk lain dari salih.

Sugiarni) . berpengetahuan dan keindahan Jawa Bahagia dan mulia Jawa Terhormat dan cerdas Jawa Baik Jawa Baik Jawa Memancar dengan indah Jawa Berkah yang baik Jawa Mematuhi janji Jawa Pandai. teguh dan berkuasa Jawa nama bunga Jawa saleh (bentuk lain dari salih. sopan dan bijaksana Jawa penyembuh dan sempurna Jawa Gembira. Subianto) Jawa Saleh. salih. baik hati.1310 Sobiyanto 1311 Soemiati 1312 Soenggono 1313 Soetandi 1314 Soka 1315 soleh 1316 Soleh 1317 solihin 1318 Sri 1319 Sri Ratu 1320 Sriastuti 1321 Srimulyani 1322 Sriyanto 1323 Su 1324 Su 1325 Suardi 1326 Subarkah 1327 Sudarmadi 1328 Sudibyo 1329 Sudiro 1330 Sugiarini Boy Girl Boy Boy Girl Boy Boy Boy Girl Girl Girl Girl Boy Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Girl Jawa Baik budi (Bentuk lain dari Subiyanto. cerdik Jawa Berani. gagah Jawa Wanita yang kaya (Bentuk lain dari Sugiarti. saleh. sholeh) Jawa Saleh. saleh) Jawa Dewi Padi Jawa Kaisar/pemimpin wanita Jawa Bersemangat. rajin berdoa Jawa saleh (bentuk lain dari soleh.

pengaruh dan kekuasaan Jawa Laki laki yang gagah (Bentuk lain dari Sumainto) Jawa Kesentausaan dan suka ilmu pengetahuan Jawa Kekurang-sempurnaan Jawa Bercahaya Jawa Cahaya Jawa sinar (bentuk lain dari sunar. ramah tamah Jawa Hakim. Sugiono) Jawa Rajeki. sunarti) Jawa Cahaya . suka ilmu pengetahuan Jawa lembut Jawa roh yang baik Jawa Laki laki yang gagah Jawa Keteguhan.1331 Sugih 1332 Sugiharto 1333 Suginah 1334 Sugiyana 1335 Sugiyarto 1336 Suharsono 1337 Suharta 1338 Sujiwa 1339 Sujiwana 1340 sukimin 1341 Sukma 1342 Sukmadi 1343 Sumainto 1344 Sumardi 1345 Sumianto 1346 Sumida 1347 Sumidah 1348 Suminar 1349 Sunarman 1350 sunarmi 1351 Sunarta Boy Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Boy Girl Girl Girl Boy Girl Boy Jawa Kaya Jawa Laki laki yang kaya (Bentuk lain dari Sugiarto. kebijaksanaan. keadilan Jawa Banyak harta Jawa Pria yang baik dan berwibawa/bijaksana Jawa Kekayaan Jawa jiwa yang tercinta Jawa sehat Jawa Kesembuhan. Sugianto.

surya) .1352 sunarto 1353 Sunjoyo 1354 Supartinah 1355 suparyawan 1356 Suprana 1357 Suprianto 1358 Supriyanto 1359 Supriyasa 1360 Supriyono Boy Boy Girl boy Boy Boy Boy Boy Boy Jawa Sinar Jawa Laki-laki yang baik dan berjaya Jawa (bentuk lain dari Sakinah) Wanita yang soleh jawa Bersemangat. berpengetahuan Jawa Bersemangat. Surya) sangat tampan Sifat pengasih dan penyayang Hiu Pemimpin yang baik Suci dan berpengetahuan luas matahari Matahari Wanita secerah matahari (Bentuk lain dari Suryandhari) matahari (bentuk lain dari suryani. ceria dan pintar Jawa Kemasyhuran Jawa Pria yang baik Jawa Laki laki pembawa harapan Jawa Pria yang baik 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 Suratemi Suraya Surendra Suristiyono Suro Surono Suroto Surya Surya Suryandari suryanti Girl Jawa Girl Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Girl Jawa Girl Jawa Garis yang tertulis Matahari (Bentuk lain dari Suryani.

yang terang (Bentuk lain dari Susana) wanita yang kuat pendiriannya wanita yang kuat pendiriannya Yang benar.1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 Suryantoro Suryawan Suryo Suryono Suryopati Susan Susana Susila Susilo Sutardi Sutrisno Suwendar Suyatno Su_ Swasti Syurowo Taman Tanti Tantri Tarasari Tari Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Girl Jawa Girl Jawa Boy Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Matahari Matahari Matahari Matahari Yang cerah. sopan Kebenaran Keteguhan. kebijaksanaan Cinta yang indah Keangkeran. kebenaran. pengaruh kekuasaan Waspada Cantik (barang) mandiri Kekurang-sempurnaan Garden Anak yang selalu mempertimbangkan Ajaran inti Cantik bagai bunga susun anak yang bercita tinggi Susan .

beruntung tepat Anak yang punya kelebihan cahaya (bentuk lain dari cahyadi. kokoh cahaya cahaya Tumbuh lukisan Tikka 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 Tikka Tina Tinem Tisna Tissna Titih Titis Tiwi tjahyadi Tjokroaminoto Tohpati Tresna Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Girl Jawa (Bentuk lain dari Tika) lukisan perilaku yang baik -em. Cahyana) Putra matahari yang saleh Bertaruh nyawa Cinta. kasih sayang (Bentuk lain dari Tisna) Cinta. -kem. -en (penanda nama untuk perempuan) Cinta. Teja) Keras hati. kasih sayang Cerdas. kekuatan (bentuk lain dari Tejo.1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 Tarmin Tasiman tedja Teguh Teja Tejo Thukul Tika Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Girl Jawa Adil namun ragu-ragu Lelaki baik hati dan lembut keadilan. kasih sayang Satinem Tissna .

1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 Tri Tri Trie Trie Trihartini Triliestioningsih Trimans Trisula Tugimin Tuhu Tukimin Tukul Tulus Tulus Tumbu Tunggul Tursimin Tyas Girl Jawa Boy Jawa Boy Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Girl Jawa Boy Jawa Boy Jawa Girl Jawa Anak ketiga Anak ketiga Tiga (Bentuk lain dari Tri) Tiga (Bentuk lain dari Tri) Putri ketiga yang penuh pengertian Keduniawian. berpengetahuan Bersifat menerima (Bentuk lain Triman) Trisula Lelaki baik hati dan lembut sungguh-sungguh Lelaki pekerja keras Tumbuh iklas sempurna Hatinya tulus Keranjang beras bendera Pengampunan dan kemerdekaan hati kalbu 1431 1432 Ubhaya Ugo Boy Boy Jawa Jawa memiliki dua cara Juga .

bahagia bersifat lahiriah lahir batin petunjuk raja besar Lelaki pintar dan cerdas Nama sinden legendaris Husada Utangga .1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 Ulung Umastuti Unang Untoro Upasama Urip Usada Utama Utama Utami Utangga Utari utomo Utungga Waginah Wahyaka Wahyatma Wahyu Wajendra Wakijan Waljinah Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Girl Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa unggul ungu taat pada orang tua dan agama Kepasrahan Sementara kesentosaan Hidup obat mempunyai keutamaan Yang terpenting Sama (Bentuk lain dari Utungga) megah mulia Sabar yang utama megah mulia Jalan penghidupan yang tentram. merdeka.

baik dan memiliki jalan hidup yang lancar Jawa Perempuan/wanita Jawa banyak akal . -kem.1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 Waluyo Waluyo Wanda Wani Wanti Wanto Wara Wardani wardhana Warikem Warman Wasana Wasesa Wasista Wasiyah Waskita Waskita Boy Boy Girl Boy Girl Girl Boy Boy boy Girl Boy Girl Girl Girl Girl Girl Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Kebahagiaan Panjang usia ciri Berani Berharap Nanti gadis bidadari kesucian tubuh (berasal dari akar kata warda) kasih -em. bijaksana 1471 Waskito 1472 Wati 1473 Welas Girl Girl Girl Jawa Sempurna. -en (penanda nama untuk perempuan) Pintar berperang anak terakhir wewenang bijaksana Warisan leluhur bijaksana Cerds.

mahir Jawa bidadari.1474 Wening 1475 Wetan 1476 Wibawa 1477 Wibisana 1478 Wibisana 1479 Wibowo 1480 Wicaksana 1481 Widagda 1482 Widayaka 1483 Widhi 1484 Widhiani 1485 Widi 1486 Widia Girl Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Girl Girl Girl Jawa Tenang Jawa Timur Jawa berkekuatan Jawa bijaksana Jawa Tokoh Pewayangan Jawa Karisma. wibawa Jawa (Bentuk lain dari Wibisana) bijaksana Jawa pintar. dewa Jawa Kebajikan Jawa Gadis yang taat hukum dan aturan Jawa aturan. hukum Jawa (bentuk lain dari widya) ilmu pengetahuan Jawa Jawa Wanita yang berilmu (Bentuk lain dari Widyaningsih) Wanita yang berilmu (Bentuk lain dari Widyaningsih) Wicaksana 1487 Widianingsih Girl 1488 Widianingsih Girl 1489 Widiwasa 1490 Widodo 1491 Widura 1492 Widuri 1493 Widya 1494 Widyaning Girl Boy Boy Girl Girl Girl Jawa menyerahkan nasib pada sang pencipta Jawa Sejahtera Jawa batu permata Jawa batu mulia Jawa ilmu pengetahuan Jawa Wanita yang mempunyai ilmu pengetahuan .

unggul Kejayaan Biji (Bentuk lain dari Wijaksana) bijaksana Pemimpin mekar Orang pandai atau pintar laki-laki pemberani sangat terpuji pahlawan gagah perkasa keberaniannya luar biasa Wijok .1495 Widyaningsih Girl 1496 Widyaningsih Girl 1497 Widyanti 1498 Widyanto 1499 Widyatna 1500 Widyawati Girl Boy Girl Girl Jawa Wanita yang berilmu Jawa Wanita yang berilmu Jawa Wanita yang berilmu Jawa Pria yang pandai dan berilmu pengetahuan Jawa berilmu pengetahuan Jawa banyak ilmu dan cantik 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 Wiguna Wihrasto Wijaksana Wijaya Wijayanto Wiji Wijok Wijono Wikasita Winasis Wira Wirastuti Wirawan Wirya Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Girl Girl Boy Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa bermanfaat Adil dan ternama bijaksana kemenangan.

pejabat Raja besar emansipasi daerah kekuasaan Firasat dewa kedamaian 1521 Wita 1522 Wiyasa 1523 Wiyata 1524 Wiyono 1525 Woro 1526 Wulan 1527 Wulandari 1528 Wulandhany 1529 Wulansari 1530 Wuri 1531 Yadi 1532 Yan 1533 Yana 1534 Yanto Girl Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa kekayaan membangun pelajaran Pemimpin Gadis perawan bulan bulan purnama Rembulan. indah (Bentuk lain dari Wulandari) bulan purnama yang dibelakang tetapi sebab gerak Lelaki Wulansari .1515 1516 1517 1518 1519 1520 Wiryawan Wisanggeni Wisarga Wisaya Wisik Wisnu Boy Girl Boy Boy Girl Boy Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa kedudukan.

Julianti.1535 Yati 1536 Yatiwara 1537 Yatna 1538 Yeti 1539 Yoda 1540 Yoga 1541 Yogamaya 1542 Yono 1543 Yuda 1544 Yudha 1545 Yudhoyono 1546 Yudo 1547 Yugala 1548 Yuganta 1549 Yukti 1550 Yulianti 1551 Yulianto 1552 Yulinar 1553 Yuni 1554 Yutti 1555 Yuwa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Boy Jawa Girl Jawa Boy Jawa Girl Jawa Girl Jawa Girl Jawa Boy Jawa Perempuan bijak dan pandai anak yang jadi pengingat Perempuan bersifat perwira (Bentuk lain dari Yogamaya) mengingatkan pada tuhan mengingatkan pada tuhan Lelaki mengingatkan masa perang (Bentuk lain dari Yuda) mengingatkan masa perang Pemenang dalam peperangan Perang (Bentuk lain dari Yuganta) akhir jaman akhir jaman kecocokan Terlahir di bulan Juli (Bentuk Lain dari Yulianty. Julianty) Putra di bulan Juli Terlahir pada bulan Juli menghormati orang tua teman yang baik muda Yoga Yudha Yugala .

1556 Yuyun 1557 _Putra 1558 _Wan Girl Jawa Boy Jawa Boy Jawa anak yang cantik Anak lelaki Lelaki .