Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN A

AKTIVITI TARIKH PELAKSANAAN


FEBRUARI MAC APRIL JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER
Merancang Kajian
Membuat Tinjauan Literatur
Membuat Ujian Pra
Melaksanakan Kaedah
Membuat Pemerhatian
Membuat Ujian Pos
Menganalisis Data
Membuat Refleksi Kajian
Menghantar Laporan Kajian

Carta Gant, Peruntukkan masa bagi setiap langkah perancangan tindakan