KERTAS KERJA KELAS BIMBINGAN PROTIM MATEMATIK 2011 Tajuk Program : Program penguasaan kemahiran asas mengira 4 Operasi

Tambah , Tolak , Darab dan Bahagi. Matlamat menguasai Objektif pengiraan tambah, tolak , darab dan bahagi membolehkan mereka dan berkesan . Rasional digubal dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira walaupun setelah beberapa tahun mempelajari Matematik di peringkat persekolahan rendah. Kumpulan Sasar : Semua murid – murid tahun 4, 5 dan 6 yang terpilih Tarikh Pelaksanaan Anggaran Peruntukan Kewangan : Cetakan sekolah Lembaran kerja Pra Ujian / Pasca Ujian Tahun 4/5/6 : Sepanjang tahun bagi tahun 4,5 dan 6 : Program penguasaan kemahiran asas mengira khusus menangani masalah yang seterusnya mengikuti : Membina : Untuk membantu murid di sekolah rendah

kemahiran asas mengira. asas yang kukuh dalam membuat

pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna

( sila rujuk lampiran )

PN JURIA BT JUSOH – 4 Kin. 4 Dir 4. PN JAMALIA BT ASIK @ ASIL . PN ROSMAH BT HJ KASMAN – 5 Sam.1.4 Sam 2. PN PATIMAH BT LASAIN – Bukan guru protim ( 6 Kin ) 5. ujian Sumber Kewangan Perbelanjaan : Sekolah : Fotostat lembaran kerja mingguan dan ( cetakan sekolah ) Senarai Jawatankuasa Petugas 1. 4 Mah 3. PN MIME KIMBIN – 6 KIN / DIR / MAH / SAM GURU PEMULIHAN 1. USTAZ BAHARUDDIN – Bukan guru protim ( 6 Mah / Sau ) 6. PN SITI KHADIJAH BT MUSTAPHA . Jawatankuasa Induk : CARTA ORGANISASI PELAKSANAAN PROTIM MATEMATIK SK DARAU 2011 PENASIHAT : TUAN GURU BESAR EN SAID KHAIRANI BIN TUAN SAID EN ABDUL HAJIS BIN HAJI SAIPUDDIN PENGERUSI 1 : PENOLONG KANAN 1 PN MASNEH BT ATIM PENYELIA PETANG EN BORHAN BIN ABDUL GHANI SETIAUSAHA PENYELARAS : : KETUA PANITIA MATEMATIK PN LAU SU FUN PROTIM MATEMATIK PN MIME KIMBIN AHLI JAWATAN KUASA KELAS PROTIM 1. 2.

Strategi Pelaksanaan Rujuk Pelan Tindakan 6.murid lemah di dalam kelas ) Penyelaras Tahun 4 Penyelaras Tahun 5 Penyelaras Tahun 6 : : : Pn Juria bt Jusoh Pn Rosmah bt Haji Kasman Pn Mime Kimbin : Mime Kimbin Penyelaras Keseluruhan Program / Aktiviti Puan ( Tahun 4 / 5 / 6 ) Lain – lain jawatankuasa mengikut keperluan program / aktiviti AJK tahun 4 / 5 sila rujuk dalam lampiran. Penilaian dan Pelaporan : Penyelaras mengumpul / mengisi / menghantar DATA ke dalam BRG 1 : SEK dan BRG. SE: 2A. Jawatankuasa Kecil : Protim Matematik ( Guru-guru subjek bertanggungjawab untuk memulihkan murid.2. _____________ Puan Mime Kimbin Penyelaras Protim Matematik . Disediakan oleh .3 sahaja ) 2.( tahun 1. Laporan Eksekutif disediakan dan dihantar ke PPD.

SK Darau Tahun 2011 Rujukan Kami PETI SURAT 11881 Tarikh 88820 . Bersama ini disertakan surat kebenaran mengikut program kelas bimbingan ini. Adalah dimaklumkan bahawa pihak sekolah telah mengaturkan program kelas bimbingan bagi membantu murid-murid PROTIM TAHUN 5 / 6 meningkatkan pemahaman dalam FAKTA ASAS mata pelajaran Matematik . SABAH Yang dihormati. MENGGATAL : SKDM / / : 21 Februari 2011 SURAT PEKELILING KELAS BIMBINGAN BAGI MURID-MURID PROTIM TAHUN 5/6 2010 Dengan segala hormatnya dimaklumkan kepada tuan / puan berhubung dengan perkara di atas.00 pagi : 06 Feb – 01 Mei 2010 3. Kerjasama dan keprihatinan tuan/puan untuk kebaikan dan kejayaan anak-anak tuan / puan amat dihargai.anak dapat dihantar dan diambil balik mengikut masa yang ditetapkan. Menggatal. Kelas tersebut akan diadakan pada ketetapan berikut :Tempat Hari : Masa Tempoh : KELAS 5 SAMUDERA SK DARAU Sabtu : 08. Segala urusan pengangkutan anak-anak jagaan tuan/puan adalah tanggungjawab ibubapa.491326 Tel Ibubapa/Penjaga Murid Tahun 5 / 6. KOTA KINABALU. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian dan harap maklum.00 – 11. Kota Kinabalu. 2. SEKOLAH KEBANGSAAN DARAU . Sila pastikan anak . . / Fax : 088 . Sekolah Kebangsaan Darau.

....... Menggatal...................... Kota Kinabalu........... Saya akan memastikan kenderaan pergi / balik anak saya ada dan tiada masalah.................. Yang Benar _________________________ Nama Ibu / Bapa : . Saya _____________________________________ ibubapa / penjaga kepada murid yang bernama ___________________________________ dari kelas 5/6 . Sekian.(SAID KHAIRANI TUAN SAID) Guru Besar.. Menggatal.. Kota Kinabalu.. : . .............. Pegawai Pelajaran Gabungan Kota Kinabalu SURAT KEBENARAN MENGIKUTI KELAS BIMBINGAN PROTIM Kepada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Darau..... dengan ini ( Membenarkan / Tidak membenarkan ) anak saya untuk mengikuti program ini.. Tuan........ sk... Sekolah Kebangsaan Darau..................

02.. Telefon : ..... 04. JIKA ADA SEBARANG PERTANYAAN SILA BERHUBUNG DENGAN CIKGU MIME – 0195332814 JIKA KEADAAN CUACA PADA HARI TERSEBUT MEMBAHAYAKAN / HUJAN LEBAT. Kad Pengenalan : ................00 – 4......50 petang : KANDUNGAN LAPORAN KEPADA GURU BESAR Tarikh pelaksanaan : Pra Ujian : Kemahiran Mengira 28 Februari hingga 03 Mac 2011 b) 2010 Tahun 5 : 120 orang c) Tindakan pihak sekolah : Sasaran dan bilangan murid terlibat : Tahun 4 : Semua murid tidak capai PKSR 2 tahun 3 / ... KOTA KINABALU TARIKH........ TEMPAT DAN TAJUK KURSUS / TAKLIMAT YANG DIHADIRI: Tajuk :Taklimat Pentadbiran Praujian PROTIM murid tahun 4 dan 5 2011 Tarikh : 18 Februari 2011 Tempat : Bilik Sri Manukan PPD Kota Kinabalu Masa 05............ NAMA PEGAWAI PELAPOR JAWATAN TEMPAT BERTUGAS : : PN MIME KIMBIN PENYELARAS PROTIM MATEMATIK : SK DARAU.. a) : 2.... LAPORAN EKSEKUTIF 01.............. 03..........No....... No..... KELAS AKAN DIBATALKAN.......

i) ii) iii) iv) v) vi) d) KPI sekolah Memperbanyakkan soalan pra ujian Melaksanakan pra ujian Membuat pelan tindakan Menetapkan KPI sekolah Menghantar data ke PPD KK pada 08 Mac 2011 Menubuhkan Unit Protim Matematik tahun 2011 : 06 ) KOMEN GURU BESAR : ____________________________________________________________ __________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ TANDATANGAN PELAPOR GURU BESAR TANDATANGAN DAN COP .

___________________ Tarikh : _______________________________ sk : Unit Sains dan Matematik Pejabat Pelajaran Daerah Kota Kinabalu PELAN TINDAKAN PROTIM ( MATEMATIK ) TAHUN 4 DAN TAHUN 5 SK DARAU KOTA KINABALU TAHUN 2011 Tarikh 18 Februari 21 . PPD .25 Februari 28 Feb – 3 Mac 4 – 7 Mac Aktiviti Taklimat Pra Ujian Perbanyakkan soalan Pra Ujian dijalankan Pengumpulan dan pemprosesan maklumat Pra 8 – 10 Mac Ujian Maklumat Pra Ujian: Sekolah ke 15 – 28 Okt 21 Mac – 21 Okt 31 Okt – 3 Nov PPD Kelas PROTIM dilaksanakan Pemantauan pelaksanaan PROTIM Pasca Ujian: Kemahiran Sekolah Sekolah / Guru PROTIM PPD / JPN / BPK Sekolah / PPD Pn Hjh Maimah bt Sulaiman Tindakan Penyelaras Protim Sekolah AJK PROTIM sekolah Penyelaras Protim Catatan Sri Manukan.

8 .10 Nov Mengira Maklumat Pra Ujian: Sekolah ke PPD Laporan PROTIM Sekolah / PPD 15 – 17 Nov Sekolah / SU Kurikulum KPI MURID PROTIM ( KEMAHIRAN MENGIRA ) TAHUN 2011 TOV ( BIL KELAS JUMLAH MURID MURID PROTIM ) 2010 15 % TAHUN 4 10 % TAHUN 5 120 5% TAHUN 6 59 TOV KPI (2011) BIL MURID PROTIM 2011 .

Rasional : Program penguasaan kemahiran asas membaca dan menulis bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas membaca dan menulis walaupun setelah 3 tahun belajar di tahun 1.KERTAS KERJA KELAS BIMBINGAN PROTIM BAHASA MALAYSIA 2011 Tajuk Program : Program penguasaan kemahiran asas membaca dan menulis.2 dan 3. : Membina asas yang kukuh dalam membaca serta . Kumpulan Sasar : Semua murid – murid tahun 4. 5 dan 6 yang terpilih. : Untuk membantu murid di sekolah rendah kemahiran asas membaca dan menulis. Matlamat menguasai Objektif menulis seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran Bahasa Malaysia dengan lebih bermakna dan berkesan.

PN AFIZA . 2. PN LILIAN LIND – 4 Mah . Jawatankuasa Induk : Sumber Kewangan Perbelanjaan : Sekolah : Fotostat lembaran kerja mingguan dan CARTA ORGANISASI PELAKSANAAN PROTIM MATEMATIK SK DARAU 2011 PENASIHAT : TUAN GURU BESAR EN SAID KHAIRANI BIN TUAN SAID EN ABDUL HAJIS BIN HAJI SAIPUDDIN PENGERUSI 1 : PENOLONG KANAN 1 PN MASNEH BT ATIM PENYELIA PETANG EN BORHAN BIN ABDUL GHANI SETIAUSAHA PENYELARAS : : KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA PN LILIAN @ NURASYIQIN LIND PROTIM BAHASA MALAYSIA PN KHAI AHLI JAWATAN KUASA KELAS PROTIM 1.4 Sam 2.Tarikh Pelaksanaan Anggaran Peruntukan Kewangan : Sepanjang tahun bagi tahun 4.5 dan 6 ( sila rujuk lampiran ) : Cetakan sekolah Lembaran kerja Pra Ujian / Pasca Ujian Tahun 4/5/6 1. ujian ( cetakan sekolah ) Senarai Jawatankuasa Petugas 1.

PN VICTORY HAJI UDIN– 5 Sam 4.3 sahaja UNTUK Matematik sahaja ) 2. PN JAMALIA ASIK @ ASIL – 6 DIR / SAM 5.murid lemah di dalam kelas ) Penyelaras Tahun 4 Penyelaras Tahun 5 Penyelaras Tahun 6 : : : Pn Hafiza Pn Samarni Redde Pn Jamalia Asik @ Asil : Penyelaras Keseluruhan Program / Aktiviti /6) Puan Khai ( Tahun 4 / 5 Lain – lain jawatankuasa mengikut keperluan program / aktiviti AJK tahun 4 / 5 sila rujuk dalam lampiran. . PN SITI KHADIJAH BT MUSTAPHA ( tahun 1.3.2. PN KHAIRNIELISA LIAM – 5 Dir 6. Penilaian dan Pelaporan : Penyelaras mengumpul / mengisi / menghantar DATA ke dalam BORANG RUMUSAN SEKOLAH. Strategi Pelaksanaan Rujuk Pelan Tindakan 6. PN SAMARNI REDDE – 5 Mah GURU PEMULIHAN 2. Jawatankuasa Kecil : Protim Bahasa Malaysia ( Guru-guru subjek bertanggungjawab untuk memulihkan murid.

Disediakan oleh . a) : 2. TEMPAT DAN TAJUK KURSUS / TAKLIMAT YANG DIHADIRI: Tajuk :Taklimat Pentadbiran Praujian PROTIM murid tahun 4 dan 5 2011 Tarikh : 18 Februari 2011 Tempat : Bilik Sri Manukan PPD Kota Kinabalu Masa 05.50 petang : KANDUNGAN LAPORAN KEPADA GURU BESAR Tarikh pelaksanaan : Pra Ujian : Kemahiran Menulis dan Membaca 28 Februari hingga 03 Mac 2011 . 04.Laporan Eksekutif disediakan dan dihantar ke PPD. _____________ Puan Khai Penyelaras Protim Bahasa Malaysia SK Darau Tahun 2011 LAPORAN EKSEKUTIF 01. 03.00 – 4. NAMA PEGAWAI PELAPOR JAWATAN TEMPAT BERTUGAS : : PN KHAIRNIELISA LIAM PENYELARAS PROTIM BAHASA MALAYSIA : SK DARAU. 02. KOTA KINABALU TARIKH.

b) Sasaran dan bilangan murid terlibat Tahun 5 : 22 : Tahun 4 : Semua murid tahun 4 ( 2011 ) c) Tindakan pihak sekolah i) ii) iii) iv) v) vi) d) KPI sekolah : Memperbanyakkan soalan pra ujian Melaksanakan pra ujian Membuat pelan tindakan Menetapkan KPI sekolah Menghantar data ke PPD KK pada 06 Mac 2011 Menubuhkan Unit Protim BM tahun 2011 : 06 ) KOMEN GURU BESAR : ____________________________________________________________ __________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ .

TANDATANGAN PELAPOR GURU BESAR TANDATANGAN DAN COP ___________________ Tarikh : _______________________________ sk : Unit Sains dan Matematik Pejabat Pelajaran Daerah Kota Kinabalu PELAN TINDAKAN PROTIM ( BM ) TAHUN 4 DAN TAHUN 5 SK DARAU KOTA KINABALU TAHUN 2011 Tarikh 18 Februari 21 .25 Februari 28 Feb – 3 Mac 4 – 7 Mac Aktiviti Taklimat Pra Ujian Perbanyakkan soalan Pra Ujian dijalankan Pengumpulan dan pemprosesan maklumat Pra Ujian Maklumat Pra Ujian: Sekolah ke PPD Kelas PROTIM dilaksanakan Pemantauan pelaksanaan Tindakan Penyelaras Protim Sekolah AJK PROTIM sekolah Penyelaras Protim Catatan Sri Manukan. PPD 6 Mac – 8 Mac ( Ahad ) 15 – 28 Okt 21 Mac – 21 Okt Sekolah / PPD Pn Saripah Ag Besar Sekolah / Guru PROTIM PPD / JPN / BPK .

31 Okt – 3 Nov 8 .10 Nov PROTIM Pasca Ujian: Kemahiran Mengira Maklumat Pra Ujian: Sekolah ke PPD Laporan PROTIM Sekolah Sekolah / PPD 15 – 17 Nov Sekolah / SU Kurikulum KPI MURID PROTIM ( KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS ) TAHUN 2011 TOV ( BIL KELAS JUMLAH MURID MURID PROTIM ) 2010 15 % TAHUN 4 10 % TAHUN 5 22 5% TAHUN 6 TOV KPI (2011) BIL MURID PROTIM 2011 .

co m 0198705595 088245250 EMAIL ADDRESS HAJAH 8 2011 MAIMAH SULAIMAN Cik Norehan HAJI SELASA an_reehan@yahoo.MAKLUMAT PEGAWAI PENERIMA BILANGA N 1 NAMA PEGAWAI PN BINTI TARIKH HANTAR MAC maimah_s@hotmail.com 0198950601 2 PN SARIPAH 6 AG BESAR 2011 AHAD MAC dayangku_sha@yahoo. com 0198931705 088230240 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful