Anda di halaman 1dari 6

c cc


 


 
c 

|
Penerbit edisi Malaysia: Advantage Quest Publications, Puchong (dengan izin The Career Press, Inc., USA)

Tahun cetak: 2009

Jumlah muka surat: 256

Harga di rak: RM29.90

Tarikh beli: 24.11.10

Ê 

Buku ini mengandungi 16 bab, tidak termasuk bahagian pengenalan dan lampiran. Pengarangnya
seorang pakar runding wawancara media, persembahan profesional, komunikasi saksi bicara di
mahkamah dan segala yang berkaitan dengan penyampaian mesej. Pengarang berpendirian bahawa
komunikasi bersemuka tidak mungkin dapat digantikan oleh kecanggihan teknologi jaringan terkini.

Murid sekolah tidak menjadi lebih baik hanya kerana dibekalkan komputer pada setiap meja
mereka. Sebaliknya kualiti generasi masa hadapan lebih kuat dipengaruhi faktor kasih sayang,
perkongsian dan perhatian ibu bapa, guru dan pentadbiran sekolah. Aktiviti pembelajaran di bilik
darjah tidak akan lapuk dek panas, tidak lekang dek hujan.

Inti pati buku ini ialah tentang cara penghantar "menjual" mesej komunikasi kepada penerima.
Antara perkara yang perlu dijual ialah kompetensi, jati diri (likability), keyakinan, isyarat yang
betul, keluaran, keterangan, pendapat, kepimpinan dan nasib baik. Pendek kata, komunikasi
bersemuka bermula dengan membuka mulut bagi menjual idea atau mesej supaya dapat diterima.
Pengarang menekankan tentang penggunaan ayat-ayat yang jelas, ringkas dan mudah difahami oleh
khalayak. Ayat yang berbunga-bunga, meleret-leret dan penuh dengan istilah yang janggal akan
memesongkan perhatian khalayak. Jika bercakap kepada sekumpulan khalayak, pastikan bahawa
pakaian dan cara pergerakan yang teratur, sepertimana saranan berpakaian untuk berjaya (À 
 ).

Seorang yang hendak menjual mesej komunikasi yang baik umpama seorang pencerita yang dapat
menangkap imaginasi khalayak menerusi visualisasi perkataan. Butiran cerita mereka akan lebih
diingati berbanding dengan angka, carta, graf, dan analisis stastistik. Malah, pada tahun 2007
ketika meraikan ulang tahun ke-20 i t 
 int, salah seorang pengasasnya sendiri
mengatakan bahawa 
 int ialah alat komunikasi yang hebat, tetapi digunakan dengan buruk
sekali: 
 int sekadar menjadi pembunuh komunikasi!

Pengarang juga menulis bab (8) yang khusus tentang komunikasi guru di bilik darjah. Disebabkan
guru bertemu dengan murid saban hari, mereka hendaklah sentiasa menampilkan kesegaran setiap
kali masuk ke bilik darjah, bagaikan kali pertama bersua muka dengan murid. Perjuangan guru
memupuk pembelajaran pada akhirnya ialah proses menjual mesej komunikasi sehingga berjaya.

Kebanyakan subordinat dalam organisasi akan mengeluh apabila diarah menghadiri mesyuarat yang
dikendalikan oleh orang yang membosankan, tidak terancang, tidak mematuhi agenda dan tidak
selesa. Mesyuarat yang berjaya perlukan pengerusi yang jelas tentang peranan setiap anggota
mesyuarat, dan bukan hal-hal peribadi. Masa anggota mesyuarat jangan dibazirkan, iaitu bermula
tepat pada waktunya dan berakhir dengan cepat sebaik sahaja semua agenda diselesaikan.

Isu anugerah khidmat cemerlang dan naik pangkat sering menjadi bahan gosip dan pertikaian.
Pengarang berpendapat bahawa dalam keadaan biasa, orang yang disukai oleh pembuat keputusan
memiliki peluang yang lebih besar. Hal itu dikategorikan sebagai "nasib baik" (baca: ki nli
bl) yang ditulis dalam bab 15.

Buku ini sangat bermanfaat kepada sesiapa yang berhasrat untuk memajukan diri dalam komunikasi
yang menjadi asas penting kemahiran interpersonal. Dalam era kepintaran berpasukan lebih
dipentingkan daripada kepintaran individu, kejayaan menjual sesuatu mesej komunikasi wajib
diberi perhatian. Kita perlu mempelajarinya.

  
 

1 Kemahiran Interpersonal

2 Perancangan komunikasi

3 Analisis persekitaran komunikasi

4 Motivasi kendiri

   


Guru hendaklah peka terhadap elemen komunikasi yang mampu memastikan bahawa mesej berjaya
dijual kepada murid. Begitu juga dengan tahap komunikasi murid ditingkatkan dari masa ke masa
supaya matlamat pembelajaran tercapai secara optimum. Di tangan guru yang memiliki kepekaan
komunikasi yang tinggi, momentum pembelajaran sentiasa dapat disegarkan...
|

c cc
 

 
 
Pelaksanaan Kaedah Latihan Secara Pembacaan Buku sebagai tambahan bagi melengkapkan kursus
dalam perkhidmatan (Ladap) berasaskan sekolah diperkenalkan mulai tahun ini. Nisbah bacaan
4:2:1 merujuk kepada komponen bacaan bidang pengetahuan profesionalisme, kemahiran
profesionalisme, serta amalan / nilai profesionalisme keguruan. Bagi maksud dokumentasi dan
pembentangan, format di bawah telah ditetapkan, dan penulis blog (PB) memberikan satu contoh
penyediaannya.

1 Nama Guru:

2 Judul: Teknik Mengajar Komsas Bidang: Pengetahuan Profesionalisme

4 Tarikh Pembentangan: Masa:

6 Tempat Pembentangan:

Sinopsis

Buku setebal 184 muka surat ini dibahagikan kepada 24 bab. Kecuali bab 1 dan bab 2,
kesemua 22 bab yang lain membincangkan kaedah, model dan teknik mengajar komsas,
sama ada secara tradisional, mahupun terkini. Kaedah lama yang dimaksudkan
termasuklah demonstrasi, penemuan, menyelesaikan masalah, kajian kes, sumbang saran,
projek,main peranan, forum dan KBKK. Kaedah terkini menonjolkan model kecerdasan
pelbagai, dengan tumpuan terhadap interpersonal, intrapersonal, Jial atial, dan
linguistik. Kaedah lain yang disarankan ialah ungkapan kreatif, kerusi panas, skema,
meramal, mentafsir dan bayangan minda. Turut dihuraikan ialah kaedah Cinkin
 ammyang diilhamkan oleh Edward de Bono. Penulis buku, Naffi Mat, pensyarah
pendidikan bahasa di UPM menggunakan contoh buku teks komsas tingkatan satu hingga
lima yang akan digunakan hingga tahun 2010. Menyedari bahawa teks komsas akan ditukar
apabila tiba masanya, Naffi Mat lebih mengutamakan huraian konsep dan prinsip bagi
setiap satu kaedah yang dibincangkan. Penggunaan contoh secara minimum bertujuan
untuk menjelaskan aplikasi pedagogi komsas dalam genre yang berbeza: cerpen, drama,
prosa tradisonal, puisi dan novel. Setiap kaedah dibincangkan secara berasingan supaya
dapat diaplikasikan dalam aktiviti p & p mengikut keperluan. Naffi Mat turut
mencadangkan beberapa kaedah digunakan serentak untuk mencapai maksud
pembelajaran komsas, iaitu menghargai karya sastera dengan cara yang berkesan dan
menghiburkan, selain memenuhi hasrat yang terkandung dalam falsafah pendidikan
kebangsaan, dan kurikulum bersepadu sekolah menengah.

8 Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Buku ini banyak membantu guru mengulang kaji kaedah pedagogi secara umum, sebelum
mempertimbangkannya dalam konteks amalan p & p di bilik darjah. Justeru buku ini ditulis
oleh seorang ahli akademik yang mengkhusus dalam pendidikan bahasa, input
pengetahuan dan saranan pedagogi ialah himpunan teori, konsep, amalan dan pengalaman
sebenar dalam mengendalikan aktiviti p & p komsas. Buku ini juga dapat membantu guru
mengorganisasi semula amalan p & p dalam satu pakej yang lebih jelas dan terarah. Dalam
kata lain, guru dapat menjenamakan kaedah pedagogi yang paling mirip dengan aktiviti
p & p yang berlaku di bilik darjah selama ini. Kepada guru yang bukan pengkhususan
bahasa, buku ini sangat berguna sebagai panduan merancang p & p, selain meningkatkan
kualiti penyampaian kepada murid. Buku ini juga boleh menjadi senarai semak panitia
bagi memantapkan p & p komsas supaya dapat membantu murid menyelami degup
jantung kehidupan masyarakat, cabaran, konflik, harapan dan impian mereka dalam
mencapai tahap kesejahteraan yang diinginkan.

9 Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P & P

Ilmu pedagogi ialah alat dan senjata yang sangat ampuh bagi semua guru dalam
menjayakan proses p & p. Maka, sejumlah 22 kaedah, model dan teknik yang dihuraikan
dalam buku ini sangat relevan dengan matlamat menjadikan aktiviti p & p sebagai berkesan,
menarik dan menyeronokkan. Guru yang mengajar komsas beroleh input yang mempunyai
latar teori dan amalan terbaik pendidikan yang dihubung kait secara langsung dengan
komsas. Pendekatan lama dan baharu boleh diadunkan supaya kelainan dapat diserlahkan
ke arah menangkap imaginasi murid. Bagi memindahkan segala input dan saranan buku,
lebih baik guru-guru yang mengajar komsas mengadakan sesi perbincangan formal dan
tidak formal bagi membuat padanan antara pilihan pedagogi dengan genre komsas yang
didapati serasi. Kejayaan sesuatu kaedah, model dan teknik pedagogi boleh diukur secara
mata kasar apabila murid memberi perhatian, menunjukkan minat yang tinggi, mengambil
bahagian dalam aktiviti p & p, dan menunjukkan komitmen terhadap tugasan komsas.
Berasaskan respons murid, guru boleh merujuk semula senarai semak yang tersedia.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

.............................................. ...................................................
( ) ( )


     
      

! 
  
 "  

# 

 $ %Ê  & '( ) *+ 
 |
|
|

||||||||||| |

||
||

| ||
 |
 | | | | |
 || ||
 |

 | ||| | || |
 |
 |  |
 | |

|{ | | | 
 | | | | | | ||

| |
 |
|
 |
 |
 | |
|

 || || |
 | | | | | |
 |

 | |
 | | | | | |
 ||  | | | ||  | ||  |

 | |  | |
 | |

 | | 
| | 
 | |

|  |
 | 
 |  | 
| |  | 
 |  | |  | | 
|
 | |
 | |
 |
 | |
|
|

*  
*