KEW.PS-3 No.Kad: .................

KAD KAWALAN STOK
(Tatacara Pengurusan Stor 53)

Perihal Stok:

BAHAGIAN A No. Kod Unit Pengukuran
Lokasi Stor Pusat Stor Utama Gudang: Seksyen: Baris: Baris: Rak: Rak: Tingkat: Tingkat: Petak: Petak:

Kumpulan Gerakan

PARAS STOK
TAHUN MAKSIMUM (Kuantiti) MENOKOK (Kuantiti) MINIMUM (Kuantiti)

TERIMAAN STOK SUKU TAHUN
TAHUN PERTAMA Kuantiti Nilai (RM) KEDUA Kuantiti Nilai (RM) KETIGA Kuantiti Nilai (RM) KEEMPAT Kuantiti Nilai (RM)

KELUARAN STOK SUKU TAHUN
TAHUN PERTAMA Kuantiti Nilai (RM) KEDUA Kuantiti Nilai (RM) KETIGA Kuantiti Nilai (RM) KEEMPAT Kuantiti Nilai (RM)

TAHUN

TERIMAAN STOK TAHUNAN
Kuantiti Nilai (RM)

KELUARAN STOK TAHUNAN
Kuantiti Nilai (RM)

44

PK/ BTB/BPPS Terima Daripada/ Keluar Kepada TERIMAAN Kuantiti Seunit (RM) Jumlah (RM) KELUARAN Kuantiti Jumlah (RM) BAKI Kuantiti Jumlah (RM) Tarikh Tanda Tangan Pegawai Stor Nota: PK = Pesanan Kerajaan BPPS = Borang Pesanan Pengeluaran Stok BTB = Borang Terimaan Barang-barang 45 .BAHAGIAN B Transaksi Stok No.