KEW PA-10

LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL
(Diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Bahagian : Daftar (KEW PA-2) Lengkap Mengikut rekod Sebenar Ya Tidak Ya Tidak Kemaskini Keadaan Harta Modal Catatan Kementerian / Jabatan :

Bil

No. Siri Pendaftaran

Jenis Harta Modal

Lokasi

««««««««««« (Tandatangan) ««««««««««« (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ««««««««««« (Jawatan) ««««««««««« (Tarikh Pemeriksaan)

«««««««««« (Tandatangan) «««««««««« (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ««««««««««. (Jawatan) ««««««««««. (Tarikh Pemeriksaan)

Nota : Lokasi : Nyatakan Lokasi Harta Modal Mengikut rekod dan lokasi harta modal semasa pemeriksaan. Daftar : Tandakan ¥ pada yang berkenaan. Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang digunakan atau Tidak digunakan. Tidak digunakan. Catatan : Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan

Lokasi : Nyatakan Lokasi Inventori Mengikut rekod dan lokasi Inventori semasa pemeriksaan.KEW PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (Diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Bahagian : Kementerian / Jabatan : Bil Jenis Inventori Daftar Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tidak Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Kuantiti Mengikut Rekod Sebenar Keadaan Inventori Catatan ««««««««««« (Tandatangan) ««««««««««« (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ««««««««««« (Jawatan) ««««««««««« (Tarikh Pemeriksaan) «««««««««« (Tandatangan) «««««««««« (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ««««««««««. Tidak digunakan. Catatan : Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan . (Tarikh Pemeriksaan) Nota : Daftar : Tandakan ¥ pada yang berkenaan. (Jawatan) ««««««««««. Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang digunakan atau Tidak digunakan.