C:\My Documents\Karangan Tambahan Ting. 1\Berita – Hari Kantin.

doc

Berita
Sekolah kamu telah mengadakan Hari Kantin. Tulis sebuah berita tentang sambutan itu.

Pendahuluan
Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Kolam Air – sambutan Hari Kantin Kali Kelima pada 25 April 2004.

Isi-isi
(a) Tujuan – menghargai peranan dan sumbangan pihak pengurusan kantin terhadap sekolah – mengutip wang untuk mengisi tabung perbelanjaan sekolah. (b) Majlis pelancaran – Tuan Pengetua – menjaga kebersihan kantin dan sekolah – penyediaan makanan – suasana yang selesa ketika makan. (c) Guru-guru dan murid-murid – membersihkan dan memperindah kawasan kantin – menarik minat pembeli. (d) Menghiasi dinding dengan poster dan kata-kata hikmat – mesej – berdisiplin semasa berada di kantin.

Penutup
Jamuan ringan – semua pihak berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan – hasil jualan hari itu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C:\My Documents\Karangan Tambahan Ting. 1\Berita – Hari Kantin.doc

Berita
Sekolah kamu telah mengadakan Hari Kantin. Tulis sebuah berita tentang sambutan itu.

Pendahuluan
Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Kolam Air – sambutan Hari Kantin Kali Kelima pada 25 April 2004.

Isi-isi
(a) Tujuan – menghargai peranan dan sumbangan pihak pengurusan kantin terhadap sekolah – mengutip wang untuk mengisi tabung perbelanjaan sekolah. (b) Majlis pelancaran – Tuan Pengetua – menjaga kebersihan kantin dan sekolah – penyediaan makanan – suasana yang selesa ketika makan. (c) Guru-guru dan murid-murid – membersihkan dan memperindah kawasan kantin – menarik minat pembeli. (d) Menghiasi dinding dengan poster dan kata-kata hikmat – mesej – berdisiplin semasa berada di kantin.

Penutup
Jamuan ringan – semua pihak berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan – hasil jualan hari itu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C:\My Documents\Karangan Tambahan Ting. 1\Berita – Hari Kantin.doc

Berita
Sekolah kamu telah mengadakan Hari Kantin. Tulis sebuah berita tentang sambutan itu.

Pendahuluan
Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Kolam Air – sambutan Hari Kantin Kali Kelima pada 25 April 2004.

Isi-isi
(a) Tujuan – menghargai peranan dan sumbangan pihak pengurusan kantin terhadap sekolah – mengutip wang untuk mengisi tabung perbelanjaan sekolah. (b) Majlis pelancaran – Tuan Pengetua – menjaga kebersihan kantin dan sekolah – penyediaan makanan – suasana yang selesa ketika makan. (c) Guru-guru dan murid-murid – membersihkan dan memperindah kawasan kantin – menarik minat pembeli. (d) Menghiasi dinding dengan poster dan kata-kata hikmat – mesej – berdisiplin semasa berada di kantin.

Penutup
Jamuan ringan – semua pihak berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan – hasil jualan hari itu.