Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 / 2009

MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU

1 PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.1a (Aras 1) 1. Latihan persdiaan diri sebelum


Mempraktikkan postur,sebutan dan menyanyi.
2.1 PENGETAHUAN TEKNIK pernafasan yang betul ketika menyanyi secara 2. Latihan vocal atau menyebut lirik lagu
2.1.1 Teknik dalam nyanyian berpandu . secara berirama
-Postur 3. Latihan pernafasan dan kawalan nafas.
-Sebutan
Lagu : Negaraku
Sabah Tanah Air Ku.

2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.1a (Aras 1) 1. Latihan postur duduk dan berdiri.


Mempraktikkan postur,sebutan dan 2. Latihan sebutan berirama.
2.1 PENGETAHUAN TEKNIK pernafasan yang betul ketika menyanyi secara
2.1.1 Teknik dalam nyanyian berpandu . Lagu : Lagu Sekolah
- Postur
- Sebutan

3 PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.1a (Aras 1) 1. Latihan postur duduk dan berdiri.


Mempraktikkan postur,sebutan dan 2. Latihan sebutan berirama.
2.1 PENGETAHUAN TEKNIK pernafasan yang betul ketika menyanyi secara 3. Latihan pernafaan dan kawalan nafas.
2.1.2 Teknik dalam nyanyian berpandu .
- Postur Lagu: Sabah Tanah Air Ku
- Sebutan

1
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU

4 IRAMA 1.1.1a (Aras 1) 1. Membuat gerakan atau perkusi


1.1 IRAMA Mengenalpasti detik lagu yang diperdengar dengan badan untuk merasai detik lagu
1.1.1 Detik betul. yang diperdengarkan.

5 PERSEPSI ESTETIK
1.1 IRAMA 1.1.2a (Aras 1) 1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu yang
1.1.2 Tempo lambat Menyatakan perbezaan tempo lagu yang berlainan tempo.
Tempo cepat diperdengar dengan betul. 2. Memainkan alat muzik dalam pelbagai
jenis lagu yang berlinan tempo.
3. Menyanyikan lagu dalam pelbagai
tempo.
Contoh:
Rangkap 1-cepat
Rangkap 2-lambat
Rangkap 3-cepat
Rangkap 4-lambat

Lagu: Lenggang Kangkung

6 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1a (Aras 1) 1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu


2.2 PENGALAMAN MUZIK Menyanyi lagu mengikut irama, melodi, tempo dan secara solo atau kumpulan.
2.2.1 Menyanyi ekspresi dengan betul. 2. Menyanyi secara hafalan
- Tempo mengikut tempo, pic, dinamik dan
- Melodi mud.
- Ekspresi

2
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU

7 PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.2a (Aras 1) 1. Meneroka alat muzik secara


2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Memegang alat perkusi dengan teknik yang betul. bebas dari segi cara memegang
2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi. dan membunyikan.
- memegang dan 2.1.2b 2. Mempraktikkan teknik memegang
mengendalikan. Memainkan alat perkusi mengikut teknik yang dan memainkan alat perkusi
- memainkan betul. sambil menyanyi, membuat
gerakan kreatif dan mendengar
muzik.

8 PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.2b (Aras 1) 1. Meneroka alat secara bebas dari


2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Memainkan alat perkusi mengikut teknik yang segi cara memegang dan
2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi. betul. membunyikan.
- memegang dan 2. Mempraktikkan teknik dan
mengendalikan. memainkan alat perkusi sambil
- memainkan menyanyi, membuat gerakan
kreatif dan mendengar muzik.

1. Menghasilkan bunyi dengan jari,


9 EKSPRESI KREATIF 3.1a (Aras 2) tangan, kaki dan mulut.
3.1 PENEROKAAN Menghasilkan tiga bunyi menggunakan bahagian 2. Meneroka dan merasai pelbagai
- Pengalaman menemui anggota badan. kesan bunyi dengan anggota
- meneroka pelbagai bunyi : badan.
perkusi badan

3
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU

10 PERSEPSI ESTETIK 1.1.2a (Aras 1) 4. Menyanyikan pelbagai jenis lagu yang


1.1 IRAMA Menyatakan perbezaan tempo lagu yang berlainan tempo.
1.1.3 Tempo lambat diperdengar dengan betul. 5. Memainkan alat muzik dalam pelbagai
Tempo cepat jenis lagu yang berlinan tempo.
6. Menyanyikan lagu dalam pelbagai
tempo.
Contoh:
Rangkap 1-cepat
Rangkap 2-lambat
Rangkap 3-cepat
Rangkap 4-lambat

Lagu: Rasa Sayang

11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 14 MAC – 22 MAC

12 EKSPRESI KREATIF 3.2a (Aras 1) 1. Mendengar dan mengecam


3.2 IMPROVISASI Membalas corak irama yang diperdengar dengan corak irama yang diperdengar.
- Pengalaman kreatif memberi satu jawapan yang sesuai. 2. Membalas corak irama
- corak irama menggunakan perkusi badan
dan alat perkusi ringan.

13 PERSEPSI ESTETIK 1.1.3a (Aras 1) 1. Mendengar dan menyanyikan l


1.1 IRAMA Mengecam rentak Mac dalam lagu yang Lagu-lagu berentak Mac .
1.1.3 Corak Irama diperdengar dengan betul. 2. Membuat gerakan berdasarkan l
- Rentak - Mac Lagu berentak Mac.

4
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU

14 PERSEPSI ESTETIK 1.1.3a (Aras 1) 1. Mendengar, menyanyi lagu rentak


1.1 IRAMA Mengecam rentak Masri dalam lagu yang Masri.
1.1.3 Corak Irama diperdengar dengan betul. 2. Membuat gerakan mengikut detik
- Rentak Masri berdasarkan lagu berentak Masri.
Lagu : Geylang Di Paku Geylang

15 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2a (Aras 1) 1. Menghulur pundi kacang kepada


2.2 PENGALAMAN MUZIK Memainkan detik dengan betul mengikut tempo rakan sebelah mengikut detik
2.2.2 Memainkan alat perkusi yang ditetapkan. dan tekanan.
- detik 2. Melakukan perkusi badan
mengikut detik atau tekanan
dengan atau tanpa iringan
muzik.
3. Memainkan alat perkusi
mengiringi nyanyian dan muzik
instrumental.

16 PERSEPSI ESTETIK 1.2.1a (Aras 1) 1. Mendengar, membunyikan,


1.2 MELODI Mengenalpasti aras pic tinggi dan rendah dengan memainkan pic tinggi atau
1.2.1 Pic betul secara grafik. rendah.
- Aras pic – Pic tinggi; Pic rendah 2. Membuat gerakan berdasarkan
pic yang dimainkan.

5
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU

17 PERSEPSI ESTETIK 1.2.1a (Aras 1) 1. Mendengar, membunyikan,


1.2MELODI Mengenalpasti aras pic tinggi dan rendah dengan memainkan pic tinggi atau
1.2.1 Pic betul. rendah.
- Aras pic – Pic tinggi; Pic rendah 2. Membuat gerakan berdasarkan
pic yang dimainkan.
1. Membuat lakaran grafik
menunjukkan pic tinggi dan
rendah.

18 PERSEPSI ESTETIK 1.3.1a (Aras 1) 1. Mendengar dan menyanyikan l


1.3 EKSPRESI Memberi respon terhadap dinamik dengan betul Lagu-lagu yang mempamerkan
1.3.1 Dinamik pada lagu yang diperdengar. dinamik lembut dan kuat.
- Lembut (p) 2. Membanding beza dinamik
- Kuat (f) dalam lagu-lagu yang didengari,
atau dinyanyikan.
3. Membuat gerakan mengikut
dinamik lembut dan kuat.

19 PERSEPSI ESTETIK 1.3.1a (Aras 1) 1. Membuat beberapa contoh


1.3 EKSPRESI Memberi respon terhadap dinamik dengan betul gerakan untuk dinamik kuat dan
1.3.1 Dinamik pada lagu yng diperdengar. lembut.
- Lembut (p)
- Kuat (f)

6
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU
20 – 21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
22- 23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.2a (Aras 1) 1. Meneroka alat secara bebas


24 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Memegang alat perkusi dengan teknik yang betul. dari segi cara memegang dan
2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi membunyikan.

EKSPRESI KREATIF 3.1a (Aras 1) 1. Mendengar contoh corak


25 3.2 IMPROVISASI Membalas corak irama yang diperdengar dengan irama.
- Pengalaman kreatif – Corak Irama memberi satu jawapan yang sesuai. 2. Mengecamcorak irama yang
diperdengarkan.
3. Membalas corak irama
menggunakan perkusi badan
dan alat perkusi ringan.

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1a (Aras 1) 1. Membuat latihan solfa dengan pic


26 2.2 PENGALAMAN MUZIK Menyanyikan dengan betul pic ”la” , “so” dan “mi” “la” , ”so” dan ”mi”
2.2.1 Pic Solfa secara berpandu.
- La
- So
- Mi

7
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU

27 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1a (Aras 2) 1. Membuat latihan solfa dengan i


2.2 PENGALAMAN MUZIK Menyanyikan dengan betul melodi mudah yang syarat tangan Curwen.
2.2.1 Pic Solfa mengandungi pic ”la” , “so” dan “mi” secara
- So berpandu.
- Mi

28 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2b (Aras 1) 1. Memainkan alat perkusi untuk


2.2 PENGALAMAN MUZIK Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu mengiringi nyanyian dan muzik
2.2.2 Memainkan alat perkusi bermeter 2an . instrumental dalam meter 2an.
- Tekanan 2an

29 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2b (Aras 1) 1. Memainkan alat perkusi untuk


2.2 PENGALAMAN MUZIK Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu mengiringi nyanyian dan muzik
2.2.2 Memainkan alat perkusi bermeter 4 instrumenta dalam meter 4anl.
- Tekanan 4an 4

30 PENGHARGAAN ESTETIK 4.1a (Aras 1) 1. Memberi reaksi secara lisan,


4.1 NYANYIAN Murid memberi respon yang sesuai kepada lagu bertulis dan gerakan kreatif
- Memberi respon yang diperdengar. terhadap lagu yang diperdengar.
- warna ton 2. Contoh aktiviti bertulis:
- tekstur Mewarna , menanda pada senarai
- tempo semak, melukis, menulis dan
- ekspresi mencatat.

8
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU

31 PERSEPSI ESTETIK 1.3.2a (Aras 1) 1. Mendengar dan menyanyikan


1.3 EKSPRESI Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu lagu-lagu pelbagai mud.
1.3.2 Mud yang diperdengar.
- riang
- sedih
- bersemangat

32 PERSEPSI ESTETIK 1.3.2a (Aras 1) 1. Membuat gerakan kreatif untuk


1.3 EKSPRESI Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu menunjukkan mud.
1.3.2 Mud yang diperdengar. 2. Memilih dan memainkan alat
- riang perkusi yang sesuai untuk
- sedih menunjukkan mud.
- bersemangat
Lagu-lagu yang dipelajari.

33 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1a (Aras 1) 1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu


2.2 PENGALAMAN MUZIK Menyanyikan lagu dengan betul mengikut tempo secara solo atau kumpulan.
2.2.1 Menyanyi melodi, ekspresi. 2. Menyanyi secara hafalan
- Tempo mengikut tempo, pic, dinamik
- Melodi dan mud.
- Ekspresi

34 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 22 OGOS – 30 OGOS

35 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2c (Aras 3) 1. Memainkan alat perkusi


2.2 PENGALAMAN MUZIK Memainkan corak irama dengan betul dalam mengiringi nyanyian dengan
2.2.2 Memainkan alat perkusi tempo dan dengan dinamik yang ditetapkan muzik instrumental.
- Corak Irama menggunakan alat perkusi.

9
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU

36 EKSPRESI KREATIF 3.3a (Aras 2) 1. Menggunakan ikon untuk


3.3 REKACIPTA Membina corak irama yang sesuai sepanjang 2 bar mencipta corak irama.
- corak irama dalam meter 4an secara berpandu.

37 PENGHARGAAN ESTATIK 4.2a (Aras 1) 1. Mendengar lagu dan memberi


4.2 MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang reaksi terhadap lagu secara lisan
- Memberi respon diperdengar secara berpandu atau gerakan
- warna ton
- tekstur
- tempo
- ekspresi

38 PERSEPSI ESTETIK 1.3.2a (Aras 1) 1. Mendengar dan menyanyikan


1.3 EKSPRESI Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu lagu-lagu pelbagai mud
1.3.2 Mud yang diperdengar.
- riang
- sedih
- bersemangat

39 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2a (Aras 1) 1. Melakukan perkusi badan


2.2 PENGALAMAN MUZIK Memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan mengikut detik atau tekanan dengan
2.2.2 Memainkan alat perkusi dengan betul. atau tanpa iringan muzik.
- detik
Lagu : Lompat si Katak Lompat

10
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU

40 EKSPRESI KREATIF 3.1a (Aras 1) 1. Menghasilkan bunyi dengan jari,


3.1 PENEROKAAN Menghasilkan dua bunyi menggunakan bahagian tangan, kaki dan mulut.
- Pengalaman menemui – meneroka anggota badan
pelbagai bunyi; perkusi badan.

PERSEPSI ESTETIK 1.1.3a (Aras 1) 1. Memainkan corak irama


1.1 IRAMA Mengecam not panjang dan not pendek dengan menggunakan alat perkusi ringan
41 1.1.3 Nilai Not betul dalam sekumpulan bunyi yang diperdengar. berdasarkanikon yang dibaca.
- Not panjang
- Not pendek

42 – 45 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

11

Anda mungkin juga menyukai