Anda di halaman 1dari 105

NILAI-NILAI AGAMA

DAN
MASYARAKAT
BAB TOPIK SUB-TOPIK Jam
NILAI-NILAI 1. Nilai agama/kepercayaan 12
5 AGAMA -Islam
DAN -Kristianiti
MASYARAKAT -Buddhisme
-Hinduisme
-Sikhisme
-Taoisme
-Confucianisme
-Animisme
2. Nilai Masyarakat Malaysia
- Nilai tradisional
- Perubahan nilai masyarakat
Malaysia
 ISLAM
 KRISTIAN
 BUDDHA
 HINDU
 SIKH
 TAOISME
 KONFUSIANISME
 ANIMISME
 ISLAM
 KRISTIAN
 BUDDHA
 HINDU
 SIKH
 TAOISME
 KONFUSIANISME
 ANIMISME
1

AGAMA
ISLAM
 Bahasa: Islam berasal daripada perkataan
Arab yang bererti berserah, tunduk, dan
patuh kepada Allah S.W.T Tuhan semesta
alam dan dilakukan secara rela, bukan
terpaksa atau dipaksa.
 Istilah: mentauhidkan (mengesakan) Allah
s.w.t, patuh, tunduk dan jujur hati kepada-
Nya serta beriman dengan ajaran-Nya yang
dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.
 Definasi
Islam dapat difahami ketika Jibril
a.s datang bertanya Rasulullah s.a.w.
tentang Islam dan daripadanya lahir
konsep Rukun Islam.
 Khabarkan padaku (wahai Muhammad) tentang
Islam, “ Rasulullah s.a.w. menjawab: Engkau
mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah
s.w.t, Muhammad itu hamba dan pesuruh-Nya,
mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat,
puasa bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke
Baitullah jika engkau mampu.”

(Terjemahan Hadis Riwayat Bukhari & Muslim)


1 Semua Nabi dan Rasul dihantar utk menyampaikan
tiga asas keprcayaan atau usul aqidah yang
bersalingkaitan iaitu KETUHANAN , KENABIAN &
KEAKHIRATAN,

2 Ajaran Nabi Muhammad dibina atas 3 asas utama


iaitu AQIDAH , SYARIAH & AKHLAK.
1 Tauhid (Mengesakan Tuhan tanpa sekutu & perantara)
adalah konsep terpenting dalam Islam yang mendasari
dan mengikat segala aspek sistem, nilai, norma dan
sebagainya.

2 Allah ialah nama khusus bagi Tuhan yang berhak


disembah dan mempunyai ciri-ciri utama seperti yang
disebut dalam surah Al-Ikhlas :
(1)- Katakanlah: “ Dialah Allah yang maha esa”
(2)- Allah tempat meminta segala sesuatu.
(3)- “Ia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan;
(4)- “Dan tiada siapa pun yang setara dengannya”
1 Nabi & Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan
panduan kepada manusia.

2 25 Rasul disebut dalam Al-Quran & mengikut sunnah


terdapat lebih 124 000 nabi & rasul . Mereka bersifat
maksum dan diberi mukjizat.
Contoh : Kelahiran Nabi Isa tanpa perantaraan bapa
dan kemampuannya boleh menghidupkan orang
yang telah mati dengan izin Allah.
1 Merujuk suatu peristiwa kehancuran kosmologi alam
seluruhnya, kebangkitan semula manusia untuk diberi
pembalasan atas perbuatan baik dan buruk manusia.

2 Setiap kehidupan ada akhirnya.


Jika hidup manusia menjadi seperti mesin yang rosak
dan binasa begitu sahaja tanpa ada pembalasan, apa
nilainya insan bermoral dan insan tidak bermoral?
Bukankah lebih menyeronokkan untuk berzina
daripada berkahwin? Untuk merompak daripada
bekerja?.. Renungkan …
Inilah nilai yang dipupuk melalui konsep
keakhiratan. Memandangkan setiap insan inginkan
keadilan, amalan manusia perlukan pembalasan.
Sesetengah kebaikan tidak diketahui manusia dan
sesetengah kejahatan terlepas serta bebas
daripada hukuman. Keadilan hanya terlaksana
dengan adanya konsep “ HARI AKHIRAT “. Setiap
kebaikan dan kejahatan walau sebesar zarrah
sekalipun ada balasan baik dan buruknya.
Keakhiratan juga turut menyedarkan
manusia tiga persoalan asas :

(1)- Dari mana kita datang?


(2)- Untuk apa kita dicipta?
(3)- Ke mana kita akan pergi?
‫اإلسالم‬
ISLAM

AKIDAH
AKIDAH SYARIAH
SYARIAH AKHLAK
AKHLAK
AKIDAH SYARIAH AKHLAK

1 2 3
 Ajaran Islam mengandungi 3 komponen besar
iaitu:
 Aqidah - iaitu keimanan dan kepercayaan terhadap
Allah s.w.t., Tuhan yang wajib disembah dan tiada
Tuhan melainkan-Nya.
 Syariat atau ibadah - ajaran-ajaran yang berkaitan
dengan amalan praktikal yang diperintahkan oleh Allah
meliputi soal ibadah, muamalat, munakahat dan
jinayat. 
 Akhlak - ajaran-ajaran yang berkaitan dengan prinsip-
prinsip tingkah laku manusia yang dituntut oleh agama. 
RUKUN ISLAM

Mengucap dua kalimah syahadah

Sembahyang lima waktu

Puasa di bulan Ramadhan

Mengeluarkan zakat

Menunaikan haji bagi yang mampu


RUKUN IMAN

Beriman kepada Allah s..w.t.

Beriman kepada Malaikat

Beriman kepada Kitab

Beriman kepada Rasul

Beriman kepada hari kiamat

Beriman kepada qada’ dan qadar


IMAN

IHSAN TAQWA
 Iman membawa maksud kepercayaan,
tunduk, patuh serta pengakuan hati dan lidah
disertai dengan amalan anggota badan.
 Takwa bermaksud melindungi atau
memelihara diri daripada bahaya atau
keburukan serta menjauhkan diri daripada
melakukan perkara yang dilarang oleh Allah
s.w.t.
 Ihsan bermaksud mengelokkan perbuatan
zahir dengan amalan ibadah yang betul dan
perbuatan batin dengan keikhlasan
 AL-ILTIZAM / AL-ISTIQAMAH
 SYUMUL
 DASAR KESEIMBANGAN ANTARA
TUNTUTAN JASMANI DAN ROHANI
SERTA KEBAIKAN DUNIA DAN
AKHIRAT.
 MUDAH DAN TIDAK MENYUSAHKAN.
SUMBER
AKHLAK

AKIDAH
AKIDAH SYARIAH
SYARIAH AKHLAK
AKHLAK
AL-QURAN AL-HADIS IJTIHAD

1 2 3
  KESYUMULAN ETIKA
PRINSIP ETIKA
 BERIMAN KEPADA  ETIKA TERHADAP DIRI
ALLAH SENDIRI
 PERSAMAAN  ETIKA TERHADAP
 KEBEBASAN MEMILIH KELUARGA
 ETIKA TERHADAP
 AMANAH &
TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT
 ETIKA TERHADAP
ALAM SEKITAR
 ETIKA TERHADAP
ALLAH
1 Sistem Nilai Islam digambarkan melalui konsep “
Amar Makruf & Nahi Munkar “
2 Apabila sesuatu itu baik untuk manusia, Tuhan
menjadikannya sebagai arahan seperti berkahwin,
bekerja dll.
Apabila sesuatu itu mendatangkan mudharat dan
keburukan Tuhan menjadikannya sebagai larangan
seperti berzina, minum arak dll.
3 Konsep arahan dan larangan ini bertindak sebagai
satu peraturan yang mengawal seseorang itu dari
sudut rohani, jasmani dan mental.
1 Gagasan hidup terbaik dalam Islam
dinyatakan dalam Al-Quran ialah:
Umat Pertengahan ( Ummatan Wasatan )

2 “ Kamu adalah sebaik-baik ummat yang dilahirkan


untuk manusia; kamu menyeru kepada yang maaruf
dan mencegah daripada yang munkar dan beriman
kepada Allah. “
(Al-Quran)
2

AGAMA
KRISTIAN
 Kristian ialah agama wahyu yang
membentuk pengikut agama terbesar di
dunia. Nama Kristian diambil sempena
pengasasnya, Jesus Christ. Crist berasal
dari bahasa Yunani, ‘christos’ yang seerti
dengan ‘ Messiah’ yang beerti “
Penyelamat”
 Walaupun pandangan Kristian mengenai
Jesus Crist pelbagai, namun hampir semua
mengasaskan keyakinan Kristian atas
ajaran Jesus dan percaya Jesus itu adalah
penyelamat (Crist) yang dijanjikan dalam
Perjanjian Lama dan bersama perutusan
Jesus ialah Perjanjian Baru.
 Kristian merupakan satu agama yang
menetapkan batasan nilai berdasarkan
kehidupan dan ajaran-ajaran Jesus
sebagaimana karya-karya yang ditulis
pengikutnya dalam Bible, khasnya
Perjanjian Baru.

 Gagasan baik buruk bagi umat Kristian


bergantung kepada penerimaan manusia
terhadap ajaran2 Jesus.
 Kitab suci Kristian dipanggil Bible dan terdapat juga
Kitab Injil Lama (ditulis sebelum kelahiran Jesus)
dan Kitab Injil Baru (ditulis oleh pengikut Jesus).

 Sebagai sumber utama Kristian, ia dipercayaai


sebagai ayat-ayat suci (scriptures) yang diturunkan
kepada Moses dan Yesus.
Perjanjian Wahyu sebelum kelahiran Yesus mengandungi
Lama ajaran Tuhan yg diwahyukan kpd nabi Musa utk
disampaikan kpd penganutnya. Terdpt sejarah
terdahulu, kisah Adam & Hawa dan peraturan2
Kristian spt Rukun Sepuluh (The Ten
Commandments)
Perjanjian Wahyu yang diturunkan kpd Yesus.
Baru Terdpt 4 Gospel utama (Mark / Matthew / Luke &
John) yg ditulis selepas kematian Yesus.
Mengesahkan peraturan dlm perjanjian lama
termasuk Rukun Sepuluh.
2 Rukun utama : (1)- Cintai Tuhan (2)- Cintai Jiran
 Rukun dalam ajaran Kristian :

 Cintai tuhan dengan sekuat hati,


jiwa raga dan minda.
 Cintai jiranmu seperti kamu
menyintai diri sendiri.
 EMPAT GOSPEL  EMPAT TEMA UTAMA
 Gospel Mark  Kemuliaan Tuhan
 Gospel Matthew  Imej Christ
 Gospel Luke  Rohaniah Tuhan
 Gospel John  Kehidupan Abadi

( GAGASAN HIDUP
TERBAIK BAGI UMAT
KRISTIAN)
 Satu-satunya Tuhan ialah Tuhan kita
 Jangan menyembah berhala dalam apa pun bentuk
 Jangan salah guna nama Tuhan
 Hormati hari Sabbath dengan memuliakannya
 Hormati ibubapa
 Jangan membunuh
 Jangan berzina
 Jangan mencuri
 Jangan memberi keterangan palsu
 Jangan mengingini isteri atau harta benda jiran
 TRINITI - ( Tuhan Bapa, Tuhan Anak & Ruh Qudus)
 DOSA WARISAN
 PENYALIBAN JESUS
 PENYELAMATAN
 PANDANGAN TENTANG HAKIKAT INSAN
 PANDANGAN ALAM
 PERAYAAN
TRINITI
(TRITUNGGAL)

AKIDAH
TUHAN
AKIDAH SYARIAH
TUHAN
SYARIAH AKHLAK
ROH
AKHLAK
BAPA ANAK KUDUS
1 2 3
Doktrin paling utama yang dipercayai majoriti besar Kristian
ialah KETUHANAN. Persidangan Nicea (325CE) mengesahkan
secara rasmi Triniti sebagai asas ajaran Kristian.
Berdasarkan konsep TRINITI, hanya terdapat satu Tuhan yang
Maha Esa. Tuhan itu wujud secara esa atau Tunggal dalam 3
oknum, imej atau personaliti, iaitu TUHAN BAPA, TUHAN
ANAK dan ROH KUDUS.
Triniti ialah Tuhan tiga dalam satu dan satu dalam tiga.
Ketiganya wujud dalam satu hakikat metafizik yang berkuasa
sama rata. Justeru, Kristian juga dikenali sebagai agama
TRITUNGGAL (Triniti)
Tuhan Bapa Dia merupakan asal, daripadanya berkembang
sesuatu yg lain spt penciptaan, peraturan,
perlindungan, nilai dan sebagainya
Tuhan Anak Ialah Yesus Kristus dlm konteks Tuhan
melahirkan (inkarnasi) dirinya sendiri untuk
menyelamatkan manusia. Kelahiran berlaku
secara ajaib melalui Maryam Perawan sebagai
“Theotokos”, iaitu Pembawa Tuhan / Ibu Tuhan.
Sebagai Tuhan dalam personaliti manusia, Yesus
mempunyai kehendak kemanusiaan dan
ketuhanan. Bagi membuktikan kebenaran pula,
Yesus menunjukkan beberapa keajaiban yang
tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa.
Roh Kudus Ialah peribadi Tuhan yang perlu ada dalam
diri seseorang manusia yang akan
memimpin, menolong dan menemaninya
dalam kehidupan sebelum memasuki
syurga.
Roh inilah yang menghubungkan manusia
dan Tuhan serta membezakan manusia
dengan binatang.
Daripada Triniti , lahir empat tema utama yang menjadi
“GAGASAN HIDUP TERBAIK” bagi umat Kristian
Kemulian Kemuliaan Tuhan ialah menerima Tuhan.
Tuhan Ia dimanifestasikan melalui usaha menolong
Imej Christ dan menyelamatkan semua manusia yang
Rohaniah berdosa. Yang menerima Yesus telah
Tuhan memuliakan Tuhan & ini melahirkan imej
Christ (Penyelamat) dalam diri. Christ ialah
rohaniah Tuhan dalam bentuk Yesus. Yang
menerima rohaniah Tuhan diberi
penghidupan abadi iaitu persaudaraan rapat
Kehidupan dengan Tuhan.
Semua manusia dilahirkan dlm keadaan berdosa. Dosa ini diwarisi
daripada manusia pertama, Adam dan isterinya Hawa krn
memakan buah larangan di syurga. Kerana berdosa mereka
disingkir dari syurga. Dosa tersebut ditanggung semua keturunan
manusia. Supaya dosa seluruh manusia dapat dihapuskan satu
pengorbanan agung diperlukan. Tuhan Bapa menghantar
anaknya sendiri iaitu Yesus Kristus melalui Tuhan Ibu ke dunia
untuk mengampunkan dosa tersebut. Untuk mengampunkan
dosa tersebut, Yesus rela untuk mati disalib. Siksaan yang
dihadapi dipercayai sebagai satu kasih sayang Tuhan untuk
menghapuskan dosa manusia. Ketika keghaiban Yesus, paderi
diberi tanggungjawab besar untuk mengampunkan dosa manusia
melalui upacara pengakuan dosa.
Penyaliban Yesus di tiang salib ialah doktrin yang
menjadi lambang utama dalam agama Kristian. Tuhan
Bapa telah menghantar Tuhan anak yang tunggal, iaitu
Yesus ke dunia. Tuhan anak mati di atas salib untuk
menebus dosa semua manusia dan menyelamatkan
manusiadari api neraka menerusi kaedah penyaliban
sehingga mati dan bangkit semula. Suatu masa setelah
diangkat ke langit, Yesus dipercayai akan datang
semula ke dunia untuk mengadili manusia yang hidup
dan yang mati.
Penyelamatan ialah satu situasi manusia diselamatkan
daripada kesan dosa warisan, iaitu kerananya manusia
dihantar ke neraka. Tuhan menghendaki tiada manusia
diseksa. Kepatuhan kepada undang-undang semata
tidak dapat menyelamatkan manusia. Yang dapat
menyelamatkan manusia ialah menerima Yesus sebagai
Tuhan. Dengan itu manusia tidak akan diseksa pada
kehidupan abadi kerana Yesus telah menerima siksaan
tersebut bagi pihak manusia sebagai satu pengorbanan
dan kasih sayang Tuhan agar semua manusia akan
diampunkan.
Hakikat manusia terdiri dari roh dan jasad. Jasad tidak
berguna tanpa roh. Roh meninggikan martabat dan
membezakan manusia dan binatang dan
perkembangan roh (spritual) lebih asas dan penting
mengatasi fizikal. Disnilah letaknya “ PERSONALITI
TUHAN “.
Manusia pertama dicipta ialah Adam dan Hawa.
Alam semesta dicipta dalam masa 6 hari atas kuasa
Tuhan.
Terdapat beberapa perayaan Kristian di Malaysia;

GOOD FRIDAY
HOLY SATURDAY
HARI EASTER
HARI KRISMAS

Hari Easter disambut awal April sempena kebangkitan


semula Yesus dan berakhirnya Lent (puasa 40 hari)
Hari Krismas pula sempena kelahiran Yesus. W/pun
kelahiran & kematiannya satu misteri tapi disambut pada
setiap 25 Disember
3

AGAMA
BUDDHA
Diasaskan oleh Siddharta Gautama
(563-483 S.M) yang digelar Buddha
iaitu bererti ‘Pemberi Cahaya’
setelah beliau mendapat ilham,
pemakluman atau pengajaran
agung .
 Agama Buddha ialah agama dan falsafah
yg berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni.
 Terdapat 3 aliran utama :
 (1)- Theravada
 (2)- Mahayana
 (3)- Vajrayana
 Merupakan salah satu agama besar di
dunia dianuti lebih kurang 350
 Seorang yg mendapati alam semula jadi yg
benar melalui pelajarannya selama bertahun-
tahun, penyiasatan dgn pengalaman agama
pada masanya dan pertapaan. Penemuannya
dikenali sebagai Bodhi atau “PEMAHAMAN”.
Sesiapa yang bangun dari “Ketiduran Kejahilan”
secara langsung yang mengenali alam semula
jadi nyata yang sebenar dikenali sebagai “
BUDDHA”
 Untuk menikmati segala kesusahan dalam
kehidupan.
 Bagi mencapai matlamat ini, penganut Buddha
harus membersihkan diri dan melatih minda
sendiri dengan mengikut “ Lapan Jalan Mulia”
atau “ Jalan tengah” supaya memahami
kenyataan yang sebenar lalu mencapai
kebebasan dari segala kesusahan, iaitu
NIRODHA atau NIRVANA.
1 Seorang anak raja ( anak Sudhadana & Maya )
2 Umur 29 thn – keluar istana dan melihat 3 peristiwa :
(1)- Tua (2)- Penyakit (3)- Kematian
3 Meninggalkan anak, isteri & kemewahan utk
mengembara selama 6 tahun & bertapa selama 48 hari
di bawah pokok Bodhi atau pokok penenang dan pada
hari ke-49 iaitu pada malam purnama WESAK, beliau
telah menyedari & memahami bahawa penderitaan
adalah lumrah kehidupan manusia dan satu teori
tentang pembebasan penderitaan tidak boleh hanya
dgn bertapa sahaja sebaliknya melalui PROSES
PEMADAMAN NAFSU.
4 Pemadaman Nafsu boleh dilakukan melalui “JALAN
LAPAN LAPIS MULIA”
5 Setelah memahami teori ini, beliau keluar
mengembara di serata tempat bagi menyebarkan
fahaman ini.
6 Ajaran Buddha yg disebarkan oleh beliau bukan satu
ajaran metafizik atau falsafah tetapi lebih menekankan
kpd ajaran yg berkaitan dengan psikologi dan etika-
etika kehidupan.
1 Memimpin manusia ke arah pendamaian
2 Mengembangkan kesempurnaan tingkah laku
dan moral
3 Mengajar cara berfikir yang beralasan dan logik

Sutra-sutra seperti Sigalovada, Mangala,


Parabhava, Vasala, Vyagghapajja dirujuk oleh
umat Buddha agar lebih mengerti akan sikap-
sikap hidup mereka sebagai umat Buddha.
TIGA asas utama dalam ajaran
Buddha, iaitu :
 Jalan Tengah
 Jalan Lapan Lapis Mulia
 Empat Kebenaran Yang Agung.
 Prinsip Pertama : Menyeru para pengikut hidup secara
sederhana dan tidak melampau dalam mengatur langkah
hidup kerana hidup mengikut hawa nafsu punca hidup
manusia menderita & sengsara hidup.
 Prinsip Kedua : Untuk mencapainya, manusia harus
menempuh 8 jenis jalan iaitu kefahaman yang benar,
pemikiran yang benar, kata-kata yang benar, tingkah laku
yang benar, usaha yang benar, kehidupan yang benar,
kesedaran yang benar dan meditasi yang benar.
 Prinsip Ketiga: menceritakan tentang penderitaan (dukkha),
asal-usul penderitaan, sebab musabab dukka, penghapusan
dukkha dan cara menghapuskan dukkha adalah dengan
mengekang hawa nafsu.
 HUKUM KARMA

 Perbuatan baik akan dibalas baik manakala


kelakuan jahat akan membawa padah
 Jangan membunuh
 Jangan mencuri
 Jangan berzina
 Jangan berbohong
 Jangan mengambil dadah atau arak yang
boleh mengelirukan akal.
1- Tidak membunuh
JASAD 2- Tidak Mencuri
3- Tidak Berzina

4- Tidak Berbohong
5- Tidak Bermuka dua
MULUT 6- Tidak Memaki
7- Tidak bercakap manis
8- Tidak Tamak
NIAT 9- Tidak Membenci
10- Tidak Jahil
1 Lima Larangan dipatuhi atau dipraktikkan
oleh manusia di dunia ini.
Sesiapa yang berjaya mematuhi Lima
Larangan akan dilahirkan semula menjadi
manusia di dunia ini.

2 Sepuluh Nilai Murni pula dipraktikkan oleh


manusia di dunia syurga.
Sesiapa yang berjaya mematuhi Sepuluh Nilai
Murni akan dilahirkan di syurga
 Buddha mengajar cinta kasih sayang dan
kebaikan kepada semua makhluk dewa,
manusia, binatang dan makhluk-makhluk
lainnya yang disebut sebagai kasih sayang
universal. Iaitu melayani orang lain tanpa
mengira bangsa, agama, budaya, jantina,
negara dan sebagainya
3

AGAMA
HINDU
 Agama Hindu dianuti oleh sebahagian besar
penduduk India. Mula berkembang pada
sekitar tahun 2000 S.M. Dipercayai bahawa
agama Hindu merupakan salah satu agama
tertua di dunia.
 VEDA asal dari perkataan Sanskrit “VID”
bermaksud “ Ilmu Pengetahuan”.
 Kitab-Kitab VEDA ini diterima ketika dalam
keadaan samadhi (Wahyu) oleh Maha Resi-
Maha Resi terdahulu.

 Kitab2 VEDA dibahagikan kpd 2 :


 (1)- Kitab VEDA Sruthi
 (2)- Kitab VEDA Smrithi
 Kitab dan ajaran terawal yang ditulis dalam Bahasa
Sanskrit adalah dalam bentuk empat Vedas
(kebijaksanaan daripada cahaya putih).
 Sruthi (“Sru” merujuk kpd “ didengari” ketika dlm
keadaan Samadhi)
 Rig Veda
 Yajur Veda Keempat2 VEDAS
 Atharva Veda dikenali juga sebagai
 Sama Veda. “ CATUR VEDAS”
 Merupakan tafsiran drp sumber asal (Kitab
Strithi) dipermudahkan supaya senang
dipelajari oleh penganut2nya.

 Ia terdiri dari 2 kelompok :


 VEDANGGA
 UPAVEDA
 Veda adalah kitab agama yang mengandungi
nyanyian dan pujian terhadap Tuhan,
lagenda Tuhan dan lain-lain.
 Setiap Veda mempunyai empat bahagian
iaitu Samhita, Brahmana, Aranyaka dan
Upanishad.
 Dalam kitab Veda, Tuhan teragung ialah
Brahman.
 Agama Hindu mempercayai kewujudan satu
tuhan yang paling agung yang dinamakan
Brahman.
 Ini dinyatakan didalam kitab VEDA.
 Penjelmaan Tuhan Teragung ini menghasilkan
3 Dewa yang dikenali sebagai “Trimurti” iaitu :

 (1)- Dewa Brahma (Pencipta)


 (2)- Dewa Vishnu (Pelindung)
 (3)- Dewa Siva (Pemusnah)
 Hinduisme didasari oleh 3 konsep iaitu :

 (1)- Falsafah (Tattawa)


 (2)- Etika (Susila)
 (3)- Yadnya (Upacara)
Brahman Keyakinan kpd Tuhan Teragung
Atman Keyakinan Terhadap Atma
Keyakinan terhadap hukum karma. Kelahiran
semula amat bergantung kpd Karma. Yg jahat
Karmaphalan lahir semula sebagai manusia rendah darjat /
(Karma) binatang. Yg baik akan lahir semula sebagai
manusia sempurna atau tak perlu lahir lagi
sebagai manusia tapi masuk ke alam MOKSA
Punarbhawa / Keyakinan terhadap penjelmaan kembali /
Samsara kelahiran semula
Keyakinan terhadap bersatunya Atma dengan
Mokhsa
Brahman. Inilah tujuan akhir bagi umat Hindu.
Kasih kpd makhluk lain / tidak membunuh /
Ahima
menganiaya
Belajar , berguru bersungguh2, tidak
Brahmacari melakukan hubungan kelamin (sanggama)
selama menuntut ilmu.
Satya Setia
Awyawaharika Cinta kedamaian
Asthenya kejujuran
 Doktrin Karma berkait rapat dengan Hukum
kelahiran semula (reinkarnasi). Ia merupakan
salah satu bentuk Hukum Sebab dan Akibat.
Dalam ajaran agama Hindu, kehidupan di dunia
ini merupakan satu kesengsaraan kerana
seseorang itu akan menghadapi kelahiran
semula yang berulang-ulang selagi mereka
belum mencapai ke tahap Nirvana.
 LingkaranKelahiran semula ini dinamakan
Samsara. Kelahiran ini memberi peluang
kepada jiwa untuk membayar segala dosa dan
mendapat pahala
 Manakalakebebasan dari rantaian kelahiran ini
dinamakan Mokhsa. Penganut Hindu berharap
akan dapat terlepas dari rantai kelahiran ini.
 Thaipusam dirayakan ketika bulan purnama
dalam bulan Thai (bulan sepuluh dalam
calendar Tamil) iaitu sewaktu bulan purnama
Thai melintasi bintang bersinar yang bernama
Pusam.

 Deepavali dirayakan pada bulan Aipasi dalam


calendar Tamil. Ia bermaksud sebarisan pelita.
NILAI KETERANGAN
Segala tugas dan
Dharma (tanggungjawab) tanggungjawab dgn
sempurna serta amanah.

Tiada kekejaman terhadap


Ahimsa (kasih sayang) sebarang mahkluk sama ada
manusia atau binatang
Berani dan mempunyai hati
Dhruti (keberanian dan yang tetap untuk menghadapi
ketetapan) sbrg cabaran dalam
kehidupan
3

AGAMA
SIKH
“Sikh “ berasal dari (1)- Bahasa Pali “Sikkha” (2)- Bahasa
Sanskrit “Sisya” bermaksud “ Pengikut / Pelajar.
Komuniti Sikh adalah komuniti yang taat kpd agama dan
mempunyai entiti sosio-politik yang jelas, berdemokrasi
dlm struktur organisasi, anggota yang sentiasa siap sedia
untuk bertempur sekiranya diperlukan, menentang
penganiayaan dan ketidak adilan ke atas sesuatu
kepecayaan dan kebebasan.
Pembentukkan komuniti ini tidak berlaku dalam sehari
sahaja tetapi GURU NANAK dan para penggantinya telah
mengambil kira-kira 200 tahun untuk mengubah keadaan
masyarakat ketika itu.
1 “GURU” Bahasa Sanskrit dari 2 suku kata “GU” dan “RU”
“GU” – Kegelapan & “RU” – Cahaya
“GURU” - Cahaya Yang Menghapuskan Kegelapan.

2 GURU bukanlah berasal dari keturunan Tuhan tetapi


merupakan seorang manusia yang tinggi spritualnya yang
dihantar ke duniaoleh Tuhan untuk memberi kesedaran
kpd umat manusia. Guru mempunyai ikatan spritual dgn
Tuhan dan melalui GURU, penganut agama Sikh dapat
mengetahui tentang Tuhan.
3 Panggilan kehormat ini hanya ditujukan kpd 10 orang
GURU Sikh, bermula dari GURU NANAK (1469) sehingga
GURU Gobind Singh (1708) kemudiannya kpd SRI GURU
GRANTH SAHIB, a living Guru
 Guru Nanak (1469-1504) iaitu guru pertama
dalam agama Sikh.
 Guru dalam agama Sikh tidak dianggap
sebagai penjelmaan Tuhan tetapi seorang
yang menunjukkan kepada orang ramai jalan
ke arah kebenaran dan kesejahteraan.
 Ajaran guru-guru ini terdapat dalam kitab Adi
Granth atau Sri Guru Granth Sahib.
1 Politik, agama dan budaya yang didominasi oleh
pemerintah dan orang-orang alim ulama
bertanggungjawab ke atas kemunduran yang
dialami.
2 Emansipasi ini hanya dpt dicapai sekiranya wujud
kesedaran kolektif mengenai kesamarataan dan
persaudaraan sesama manusia.
3 Oleh itu, beliau tidak mengiktiraf diskriminasi
antara gender, sesama manusia, sistem kelas dan
kasta serta konvensi atau peraturan sosial yang
ortodoks.
1 Guru Nanak mengajar bentuk penyembahan yang
umum dan organisasi sosial umum yang
berdasarkan persamaan antara manusia dalam
bentuk “ SANGAT “ dan “ PANGAT”.
2 “SANGAT” – Himpunan Jemaah
“PANGAT” - Merujuk kpd Dewan Makan
3 Maksudnya : Semua orang tanpa menghiraukan
perbezaan kasta, kelas sosial dan agama duduk
bersama dan menikmati hidangan yang
disediakan.
1 Guru Nanak mengajar agama monotisme kpd
masyarakat bahawa hanya wujud satu Tuhan
sahaja utk manusia dan kpd semua bangsa
bukannya khusus untuk orang Hindu atau pun
orang Muslim dan sebagainya.

2 Ketuhanan Yang satu disebut dalam mukaddimah


Sri Guru Granth Sahib
3 Tuhan Yang satu dipanggil RAM / KHUDA /
ALLAH / WAHEGURU
1 Lebih dikenali sebagai “ The gateway of the Guru “
merupakan rumah ibadat bagi komuniti sikh yang
berfungsi sebagai tempat perkumpulan penganut
agama sikh dan memastikan segala elemen yg
berkaitan dgn agama Sikh terpelihara khasnya
upacara kelahiran / pembaptisan / perkahwinan &
kematian.
2 Juga tempat sembahyang berjamaah ( sangat )
w/pun boleh sembahyang dirumah tetapi jemaah
adalah objektif penting ajaran Sikh.
1 Agama Sikh menerima teori KARMA dan
pertukaran roh dari satu jasad kepada jasad yang
lain sehingga mencapai NIRWANA.
 Ditulis dalam bentuk puisi yang
mengandungi ajaran etika dan kerohanian.
Ia boleh diringkaskan kepada 3 bahagian :
 Keperluan memajukan manusia
 Hubungan sesama manusia
 Keselarasan dengan roh yang merupakan
matlamat paling tinggi yang patut dicapai.
 Setiap orang dalam kehidupannya yang
nyata memenuhi masanya dengan
pandangan yang kosong, sempit dan terhad
dan ini dikenali dengan houmai (keakuan).

 Seseorang yang baik dan bermoral ialah


individu yang berusaha meningkatkan diri
dengan bergerak jauh (swadiri) daripada
houmai dalam kehidupan untuk menuju
sachiara (swadiri yang paling tinggi)
 3 AMALAN MULIA
 Naam Japna
▪ Bermeditasi ke atas nama Tuhan. Melalui Naam
sahaja manusia dpt bersatu dgn Tuhan. Ini
bermakna matlamat utama utk mencapai
mokhsa tercapai.
 Wandke Chakna
▪ Berkongsi apa yg dimiliki org lain khasnya
golongan kurang bernasib baik.
 Kirt Karni
▪ Sentiasa membuat kebaikan dan berbakti
kepada masyarakat.
 SWADIRI
 (PENYEMPURNAAN DIRI)

 melibatkan aspek berikut yang dikenali sebagai khand.

 Dharam Khand
▪ Situasi ke arah kemajuan iaitu kewajipan sosial yang
ditetapkan dan dilakukan mengikut kemampuan diri.
 Gian Khand
▪ Memperolehi ilmu yang menuju kepada asimilasi
kebijaksanaan
 Saram Khand
▪ Pencapaian keharmonian dan keselarasan diri
termasuklah kesedaran etika.
 Karam Khand
▪ Swadiri menjadi lebih matang dan mantap
menyebabkan tindakkannya lebih komprehensif
apabila kuasa roh dan tenaga menjadikan
Swadiri hampir sempurna.
 Sach Khand
▪ Kejayaan Swadiri iaitu penyatuan di antara
pemikiran, pandangan dan estetika.

Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun.


Perayaan :
Vasakhi pada 13 April setiap tahun.
 kes (rambut yang tidak dicukur),
 kangha (satu sikat untuk memastikan bahawa
rambutnya sentiasa bersih)
 kada (gelang besi waja sebagai tanda ketaatan
kepada guru)
 kach (memakai seluar pendek yang labuh hingga
ke bawah lutut)
 kirpan (satu pedang untuk menandakan gagah
berani seperti singa).
Kearifan boleh dicapai menerusi
Kebijaksanaan
pendengaran dan ilmu rohani.
Persetujuan antara pertuturan dan
Kejujuran pemikiran serta keyakinan dan tindakan
seseorang.
Mengawal diri secara sederhana, tidak
Kesederhanaan
kejam atau keterlaluan.
Meliputi kesamaan sosial, hormat
Keadilan terhadap hak orang lain dan tidak
mengeksploitasi orang lain.
Penyuaraan kebenaran kerohanian
Keberanian tanpa permusuhan dgn sesiapa.
4

AGAMA
TAOSIME
 Ianya bukan merupakan ajaran agama tetapi
merupakan ajaran falsafah tentang moral
dan hubungan manusia dengan alam
sekitarnya.
 Diasaskan oleh Lao Tze (575-485 S.M)
 Buku karangan Lao Tze iaitu Tao Te Ching
yang bermakna Jalan dan Kekuasaan.
 Tao melahirkan yang Satu
 Yang Satu melahirkan Yang Dua
 Yang Dua melahirkan Yang Tiga
 Yang Tiga melahirkan semua makhluk.
 Untuk mencapai perpaduan dengan Tao,
penganut Taoisme mengamalkan Wu-Wei yang
bermaksud ‘cara bukan tindakan’. Ia bermaksud,
melakukan sesuatu bukanlah untuk diri sendiri
sahaja bahkan untuk orang lain juga. Ia juga
bermaksud kehidupan yang sederhana, bebas
dan tidak dikongkong oleh hawa nafsu.
 ‘jalan yang benar membawa ke hadapan, yang
salah ke belakang’, ‘jangan meneruskan atas jalan
yang jahat’ dan ‘jangan berdosa secara sulit,
tambahkan sifat mulia dan pertingkatkan
kebaktian’.
 Ajaran ini diasaskan oleh Kung Fu Tze atau
Confucius yang bermaksud Guru Agung.
 Ianya merupakan ajaran tentang moral. Ianya
bukan agama tetapi merupakan tertib
bagaimana manusia harus bertingkah laku,
berhubung dengan orang lain dan hidup
sebagai anggota masyarakat.
 Ajaran Confucius terkandung dalam buku
yang dikenali sebagai Lima Klasik dan Empat
Buku yang memberi ajaran etika dari segi
kesejahteraan manusia, sosial, politik dan
agama.
 Ren atau baik hati yang bermaksud sikap
menyayangi semua orang, kemanusiaan,
kebajikan, kerelaan dan murah hati terhadap
semua orang.
 Shu yang meliputi murah hati, toleransi dan belas
kasihan serta melibatkan hubungan diri individu
dengan orang lain.
 Chung yang bermaksud kesedaran dalam
melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri dan
orang lain.
 Li meliputi nilai sopan santun, budi bahasa dan adat
dalam istiadat atau upacara, peraturan dan tingkah laku
seseorang.
 Yi yang ditakrifkan sebagai membuat sesuatu dengan
cara betul dan patut dalam situasi tertentu yang motif
sesuatu perbuatan lebih penting daripada hasilnya.
 Ming yang menegaskan bahawa individu patut
melakukan semua tugas dengan sedaya upaya dengan
tidak menghiraukan hasilnya kerana manusia tidak
mampu mengelak kehadiran mandat ketuhanan.
 Xiao yang bermaksud ketaatan kepada ibu
bapa dengan menyanjung serta secara ikhlas
mengambil berat emosi dan jiwa mereka.

 Zhi yang bermaksud ketulusan dan


ketegahan dalam tingkah laku.
Nilai
Masyarakat Malaysia

1- Nilai tradisional

2- Perubahan nilai masyarakat


Malaysia
Sila baca kertas kerja bertajuk :

“ Penghayatan Nilai-nilai Murni


Dalam masyarakat Berbilang
Kaum di Malaysia “

- Telah diupload ke Blog JAPIM -


TAMAT