Garis Panduan Kertas Kerja Penubuhan Tadika Swasta

1. Nama Tadika 2. Alamat Tadika 3. Hakmilik Tadika 4. Peratus ekuiti 5. Maklumat Pengerusi dan Ahli Lembaga Pengelola 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Bilangan guru dan murid yang dicadangkan 13. Butir-butir bangunan 14. Jenis bangunan 15. Kelayakan masuk tadika Lampiran-lampiran yang perlu dikemukakan bersama dengan pemohonan adalah seperti berikut:a. Surat permohonan secara bertulis kepada Jabatan Pendidikan Negeri b. 1 salinan kertas kerja dan Lampiran A c. 5 salinan pelan lokasi d. 5 salinan pelan lantai e. 5 salinan CFO
http://blog.mytadika.com/2007/05/19/garis-panduan-kertas-kerja-penubuhan-tadika-swasta/