Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN


Matapelajaran : Matematik

Tarikh: 25 April 2011 (Isnin)

Kelas: Kelas 4

Masa: 11.45 – 12.45 (60 minit)

Bilangan murid: 13 orang

Kemahiran: 2 Menamakan nombor

2.1 Menamakan nombor 1, 2 dan 3

Tajuk: Menyebut dan menamakan nombor bulat

Sub tajuk: Menyebut dan menamakan nombor bulat dalam lingkungan 1 hingga 3

Fokus: Lisan (mendengar dan bertutur)

Pengetahuan sedia ada: Murid pernah melihat nombor bulat yang akan digunakan dalam sesi P&P dan pernah
mendengar nama nombor bulat tersebut dalam kehidupan seharian mereka.

Hasil pembelajaran: Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

Kumpulan 1: Menyebut nombor bulat yang ditunjukkan oleh guru dengan betul sekurang-kurangnya 2 dari 3
percubaan.

Contoh nombor : 1 , 2 , 3
Kumpulan 2: Menyebut nombor bulat yang ditunjukkan oleh guru dengan betul sekurang-kurangnya 2 dari 3
percubaan.

Menyambung garis putus-putus dengan sempurna untuk membentuk nombor bulat sekurang-
kurangnya 2 dari 3 percubaan.

Contoh nombor : 1 , 2 , 3

Penyerapan matapelajaran: Bahasa Melayu, Pendidikan Islam, Pendidikan Muzik, Pendidikan Seni, Pendidikan
Jasmani.

Unsur terapi: Terapi pertuturan (menyebut nombor bulat secara berulang kali)

Terapi fizikal (aktiviti regangan badan sebelum bermain, permainan ‘see & throw’)

Terapi nyanyian (nyanyian)

Terapi seni (mewarna dan kolaj)

Penerapan nilai: Bermain mengikut peraturan permainan.

Bekerjasama dan bertolak ansur dengan kawan ketika bermain.

Membantu kawan yang lemah ketika melakukan lembaran kerja.

Mendengar dan mematuhi arahan guru.

KBKK: Mengenalpasti maklumat

Mengkelaskan

Membanding dan membeza

Membuat interpretasi dan menterjemah.


BBM: Kad nombor, jersey bernombor (1, 2, 3), pundi kacang, gelung, gula-gula, lembaran kerja,
sagu, tali.

LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN


SET INDUKSI Pengurusan rutin AKTIVITI BERSAMA BBM
(10 MINIT) Nyanyian lagu 1, 2, Guru masuk ke kelas dan menyuruh murid Lagu 1 2 3
3 menyimpan segala peralatan yang digunakan
Memperkenalkan pada sesi P&P sebelumnya. TEKNIK
tajuk P&P hari ini. Murid mendengar dan mematuhi arahan guru. Arahan
Murid bangun dan berdiri tegak lalu memberi Nyanyian
salam kepada guru. Tunjuk cara
Guru menjawab salam.
Lirik Lagu 1 2 3 Murid dan guru sama-sama membacakan doa TERAPI
penerang hati. Muzik
Satu dua tiga empat
Guru menyanyikan lagu 1 2 3 kepada murid Pertuturan
lima enam tujuh lapan,
sambil membuat gaya. Fizikal
siapa rajin ke sekolah Murid mendengar guru menyanyi dan melihat
cari ilmu sampai dapat, guru menari. NILAI
sungguh senang, amat Guru dan murid sama-sama menyanyi dan Menari dan
senang, bangun pagi- membuat gaya lagu 1 2 3. menyanyi secara
pagi sungguh senang. Guru membuat ulasan berkenaan nyanyian bekerjasama
Yeayyy!!! dan tarian.
Guru memperkenalkan tajuk P&P hari ini
kepada murid.
LANGKAH 1 Memperkenalkan AKTIVITI BERSAMA BBM
(15 MINIT) nombor 1 2 3 Guru menunjukkan kad nombor dan menyebut Lagu murid-muridku
Menyanyi lagu nombor tersebut kepada murid. sayang
murid-muridku Sebagai contoh, guru menunjukkan nombor 1 Kad nombor 1 2 3
sayang. kepada murid dan menyebut satu kepada Jersey
murid. Tamborin
Murid melihat nombor 1 dan mengikut guru
Lirik Lagu murid- menyebut nombor 1 dengan betul. TEKNIK
muridku sayang Langkah diatas seterusnya diulangi dengan Arahan
menggantikan nombor 1 kepada nombor 2 dan Nyanyian
Murid-muridku sayang 3. Tunjuk cara
sebut satu! Satu! (X2) Guru menunjukkan jersey yang mempunyai
Murid-muridku sayang nombor kepada murid dan menyebut nombor TERAPI
tersebut. Muzik
yang cantik juga
Murid melihat jersey bernombor tersebut dan Pertuturan
hensem, murid-muridku mengikut guru menyebut nombor tersebut.
sayang sebuat satu! Guru berpesan kepada murid bahawa baju NILAI
Satu! yang kotor hendaklah dibasuh dengan bersih. Menjaga kebersihan
(Penerapan nilai) diri dan pakaian.
*lirik diatas ditukar Guru menyanyikan lagu murid-muridku sayang Mendengar arahan
dengan perkataan dua kepada murid sambil bermain alat muzik guru.
dan tiga pada lirik tamborin.
berwarna merah. Murid mengikut guru menyanyi.
Guru dan murid sama-sama menyanyikan lagu
murid-muridku sayang.

LANGKAH 2 Permainan ‘see & AKTIVITI BERSAMA BBM

1 2 3
gelung
(15 MINIT) throw’ Guru menyediakan segala peralatan yang Gelung
akan digunakan dalam permainan ‘see & Pundi kacang
throw’. Kad nombor
Guru menerangkan kepada murid cara-cara Gula-gula
bermain permainan ‘see & throw’. Skitel
Guru menunjukkan demonstrasi bermain Tali skipping
permainan ‘see & throw’.
Murid mendengar penerangan guru dan TEKNIK
melihat demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Arahan
Guru dan PPM membimbing murid bermain Demontrasi
permainan ‘see & throw’. Tunjuk cara

TERAPI
Cara bermain bermain permainan ‘see & throw’ Fizikal
 Guru menyediakan dan menyusun peralatan Pertuturan
seperti yang ditunjukkan pada rajah di sebelah.
 Setiap murid akan diberikan satu pundi NILAI
kacang. Bermain mengikut
 Murid dikehendaki melemparkan pundi kacang peraturan
tersebut ke dalam gelung yang bertanda permainan.
nombor. Sabar dalam
 Sebagai contoh, guru menunjukkan kad menunggu giliran
nombor 1 kepada murid, murid dikehendaki untuk bermain.
melemparkan pundi kacang ke dalam gelung
yang bertanda nombor 1.
 Murid yang berjaya melemparkan pundi
kacang ke dalam gelung yang betul akan
diberikan hadiah (gula-gula).
 Bagi murid yang tidak berjaya, guru akan
membimbing murid tersebut sehingga berjaya
melemparkan pundi kacang ke dalam gelung
yang betul.
 Setelah selesai nombor satu, guru akan
menyuruh murid melempar pundi kacang ke
dalam gelung yang bertanda nombor 2 dan 3.
 Sebelum mula bermain, guru dan murid akan
melakukan sedikit regangan badan .

LANGKAH 3 Aktiviti Pengukuhan AKTIVITI MENGIKUT KUMPULAN BBM


(15 MINIT) Guru memberikan lembaran kerja kepada Lembaran kerja
Kumpulan 1 murid. Sagu
Membuat kolaj Guru menerangkan kepada murid bagaimana Gam
nombor. membuat lembaran kerja.
Guru menunjukkan demonstrasi membuat TEKNIK
Kumpulan 2 lembaran kerja tersebut. Arahan
Menyambung garis Murid mendengar penerangan guru dan Demontrasi
putus-putus untuk melihat demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Tunjuk cara
membentuk Guru dan PPM membimbing murid membuat
nombor. lembaran kerja. TERAPI
Mewarnakan Guru membuat penilaian terhadap lembaran Fizikal (motor halus)
nombor. kerja murid. Pertuturan
Seni

NILAI
Kesungguhan dan
kerajian dalam
menyiapkan
lembaran kerja.

PENUTUP Penerapan nilai. AKTIVITI BERSAMA BBM


(5 MINIT) Nyanyian semula Guru bercerita dan berpesan kepada murid lagu 1 2 3 dan lagu
lagu 1 2 3 dan lagu supaya: murid-muridku
murid-muridku o Rajin belajar dan rajin datang ke sayang.
sayang. sekolah
Rumusan P&P pada o Bermain mengikut peraturan TEKNIK
hari ini. Arahan
o Membasuh pakaian yang kotor Demontrasi
Guru dan murid sama-sama menyanyikan Tunjuk cara
semula lagu 1 2 3 dan lagu murid-muridku Nyanyian
sayang.
Guru merumuskan sesi P&P pada hari ini TERAPI
kepada murid. Muzik
Murid bangun dan mengucapkan ‘terima kasih’ Pertuturan
kepada guru.
Guru menjawab ‘sama-sama’. NILAI
Rajin
Kebersihan
Mengikut peraturan

REFLEKSI GURU PELATIH

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

ULASAN GURU PEMBIMBING


_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

ULASAN PENSYARAH PEMBIMBING

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai