Anda di halaman 1dari 93

BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pengenalan

1.1.1 Pendahuluan

Latihan Industri (LI) ini telah diperkenalkan sejak politeknik ditubuhkan.


Latihan Industri ini atau lebih dikenali sebagai ‘Praktikal’ adalah merupakan
salah satu syarat wajib yang dikenakan ke atas semua pelajar bagi melayakkan
mereka untuk dianugerahkan Diploma atau Sijil apabila tamat pengajian kelak.

1
Tujuan utama praktikal ini adalah untuk memberi gambaran yang
sebenar di alam pekerjaan, di samping memberi tunjuk ajar serta pengalaman
yang berharga untuk pelajar. Di samping itu juga, pelajar dapat bergaul dengan
masyarakat dan para pegawai, menilai kemampuan diri, mempelajari dengan
lebih meluas lagi mengenai bidang yang mereka ceburi serta dapat membina
keyakinan dalam diri setiap pelajar dalam menangani segala bentuk masalah
yang timbul. Selain itu juga, para pelajar dapat mendisiplinkan diri dalam
mematuhi segala arahan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak
syarikat. Secara tidak langsung, ini menjadikan pelajar seorang yang
bertanggungjawab, jujur serta amanah.

Segala pengalaman yang telah diperolehi sepanjang menjalani Latihan


Industri ini pasti dapat membantu dalam menempuh alam pekerjaan yang
sebenar kelak. Semoga segala apa yang telah diusahakan atau hasilkan ini
dapat memuaskan hati dan memenuhi kehendak semua pihak.

1.1.2 Objektif Latihan Industri

i. Memberi pendedahan serta peluang bagi setiap pelajar untuk


mengetahui cara kerja ditapak projek serta kerja dipejabat didalam
industri pembinaan.
ii. Mendedahkan suasana alam pekerjaan yang sebenar kepada setiap
pelajar.
iii. Meluaskan serta mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan minat
pelajar terhadap bidang yang diceburi dan pelajaran di politeknik.

2
iv. Mempelajari serta mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan di
dalam industri pembinaan.
v. Membolehkan para pelajar mempraktikkan serta mengaitkan segala
pengalaman yang telah diperolehi semasa latihan industri apabila
meneruskan pelajaran atau pekerjaan kelak.
vi. Meluaskan pergaulan pelajar dengan setiap pihak-pihak yang terlibat
dalam industri pembinaan.
vii. Menanamkan semangat bekerjasama, bertanggungjawab serta
amanah dalam melaksanakan setiap tugas yang telah diberikan.
viii. Membina serta meningkatkan keyakinan dalam diri setiap pelajar.
ix. Mempelajari kaedah-kaedah atau cara-cara pembinaan sesebuah
bangunan daripada asasnya sehinggalah siap bangunan tersebut.
x. Menilai diri sendiri di alam pekerjaan untuk persediaan bagi
menghadapi situasi seperti ini apabila bekerja kelak.
xi. Menyediakan satu laporan industri yang lengkap berkaitan dengan
setiap apa yang dipelajari semasa latihan.

1.1.3 Objektif Laporan Latihan Industri

Apabila seseorang pelajar itu telah tamat menjalani latihan industri, para
pelajar adalah diwajibkan untuk menyediakan satu buku laporan yang lengkap
mengenai kerja-kerja yang dilakukan sepanjang menjalani latihan. Pelajar
diperuntukkan selama 5 bulan atau satu semester untuk mengumpul segala
maklumat berkenaan skop tugas dan firma tempat menjalani latihan. Maklumat

3
yang diperolehi mengenai syarikat hendaklah terlebih dahulu mendapat
kebenaran daripada pihak yang terbabit. Pelajar adalah dilarang sama sekali
merekod atau mendedahkan sebarang maklumat yang dianggap sulit oleh pihak
syarikat.

Setiap pelajar diwajibkan menulis satu laporan industri yang lengkap dan
mengikut piawaian yang telah ditetapkan mengenai latihan yang telah
ditetapkan mengenai latihan yang telah diikuti oleh pelajar. Laporan Latihan
Industri suatu dokumen yang penting bagi menerangkan dengan jelas kerja-
kerja amali dan teori yang dilaksanakan oleh pelajar sepanjang Latihan Industri
dijalankan. Justeru itu, ia menjadi bukti kepada latihan yang telah diikuti.
Laporan yang baik serta bermutu boleh digunakan ketika temuduga kerja.
Sesuatu kerja yang cemerlang tidak memberi makna sekiranya tidak dapat
untuk dilaporkan dalam sebuah laporan yang baik. Oleh yang demikian, pelajar
perlu menumpukan perhatian dalam menghasilkan laporan yang bagus.
Maklumat yang berkaitan mestilah digunakan dalam menghasilkan laporan yang
berkualiti serta boleh untuk diguna pakai.

1.1.4 Kepentingan Latihan Industri Kepada Pelajar

Tujuan Latihan Industri ini atau lebih dikenali sebagai praktikal adalah
untuk memberi peluang, pengalaman serta pendedahan kepada setiap pelajar
tentang situasi alam pekerjaan yang sebenar yang akan ditempuhi kelak. Di

4
samping itu juga pelajar akan diberi tunjuk ajar dan bimbingan daripada pihak
yang terlibat dalam industri pembinaan tersebut. Selain itu para pelajar juga
dapat membina keyakinan dalam diri dan meluaskan pergaulan dengan
kumpulan masyarakat pekerja yang terlibat.

Di samping itu juga, para pelajar diwajibkan agar mematuhi segala


peraturan politeknik dan juga pihak syarikat semasa latihan industri tersebut. Ini
melatih para pelajar agar mengikuti setiap prosedur-prosedur yang telah
ditetapkan. Secara tidak langsung ini dapat menanam sikap bertanggungjawab
dalam diri pelajar semasa menjalankan tugas.

Diantara kepentingan yang diperolehi oleh pelajar semasa menjalani


latihan industri ialah:

i. Para pelajar dapat merasai suasana sebenar alam pekerjaan yang


akan ditempuhi kelak semasa latihan industri ini.
ii. Memberi peluang pelajar membiasakan diri serta bergaul dengan
masyarakat.
iii. Pelajar dapat mempraktikkan setiap pelajaran yang dipelajari di
politeknik sama ada dari segi teori mahupun amali.
iv. Mempelajari serta mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa
berada ditempat kerja.
v. Pelajar mendapat pengalaman serta kaedah-kaedah baru melalui
setiap pemerhatian kerja yang dilakukan.

5
1.2 Latar Belakang Organisasi

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau ringkasannya DBKL merupakan


organisasi yang berfungsi sebagai penguasa tempatan yang bertanggungjawab
terhadap pentadbiran dan pembangunan Bandaraya Kuala Lumpur, Wilayah
Persekutuan.

1.2.1 Pengenalan Organisasi

DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL)

Gambarajah 1.2.1.1 Logo Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

6
Makna Di Sebalik Lambang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

KEPALA SEEKOR Melambangkan keberanian dan ketegasan dari segi


HARIMAU undang-undang dan perlembagaan

KERIS Melambangkan kekuatan serta warisan kebudayaan


SEMENANJUNG
DUA KERIS Melambangkan keagamaan, keamanan dan keeratan
BERSILANG persaudaraan
PERISAI Melambangkan perlindungan yang jitu kepada warga
kota dalam berbagai aspek pembangunan termasuk
sosial dan ekonomi
WARNA MERAH Melambangkan keberanian masyarakat Kuala Lumpur
PADA PERISAI untuk menempuh era-era yang penuh cabaran
WARNA BIRU, Melambangkan bendera Kuala Lumpur dan bendera
MERAH DAN PUTIH kebangsaan

LAMBANG KUALA Melambangkan Kuala Lumpur sebagai bandaraya Ibu


LUMPUR Negara dan Wilayah Persekutuan
BUNGA RAYA Melambangkan Bunga Kebangsaan Malaysia
DAUN SERTA Melambangkan pembangunan Kuala Lumpur seiring
PUCUKNYA dengan pengindahan serta pengekalan keindahan alam

RIBEN Melambangkan kemeriahan dan menjadi tumpuan


perayaan-perayaan serta Kuala Lumpur sebagai
Bandaraya Taman Bercahaya
Jadual 1.2.1.2 Makna Lambang DBKL
1.2.2 Latar Belakang Penubuhan Organisasi

7
Dewan bandaraya Kuala Lumpur telah ditubuhkan pada Sabtu, 28
Ogos 1982 bersamaan dengan 9 Zulkaedah 1402. Bangunan ini telah
dirasmikan oleh DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung, Sultan
Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Bikkah Ibni Al-Marhum Sultan Abu Bakar
Ri’ayutuddin Al-Muazam Shah (D.K.M, D.K.P, D.K, S.S.A.P, S.I.M.P, D.M.N,
D.K (Perak), D.K(Johor), D.K(Kelantan), D.K(Terengganu), D.K(Perlis),
D.K(Kedah), D.K(Brunei), S.P.C.M, S.P.M.

Daripada sebuah pekan kecil Kuala Lumpur telah menjadi ibu kota
Negara dan sebuah bandar yang terbesar di Malaysia. Bandar raya Kuala
Lumpur menjadi penting dan menjalankan peranan dalam pelbagai bidang
termasuk peniagaan, kewangan, pentadbiran, pendidikan, agama,
kebudayaan dan sukan.

Hal ehwal perbandaran Kuala Lumpur ditadbirkan oleh suatu


perbadanan tunggal sejak 1 April 1961 iaitu Pesuruhjaya Ibu Kota yang
kemudian diubah kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur apabila
dianugerahkan taraf Bandar Raya pada 1 Februari 1972.

1.2.2.1 Objektif DBKL

8
Memasti dan mempercepatkan pelaksanaan pencapaian status Bandar
Raya bertaraf dunia yang unggul dan cemerlang.

1.2.2.2 Visi DBKL

Merealisasikan Kuala Lumpur sebagai bandar raya bertaraf dunia menjelang


tahun 2020 dengan menjadi PBT terunggul yang dapat memenuhi citarasa
wargakota.

1.2.2.3 Misi DBKL

Untuk mencapai kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan Ibu Kota Kuala


Lumpur menerusi program pembangunan fizikal, sosio-ekonomi, kawalan
perancangan dan perkhidmatan perbandaran secara terancang dan terselaras
berteraskan kepada tadbir urus yang cemerlang.

1.2.2.4 Fungsi DBKL

9
i. Memberi perkhidmatan pembersihan dan pelupusan
sampah.
ii. Memberi perkhidmatan kesihatan awam dan mengawal
pencemaran.
iii. Mengurus pengindahan bandar.
iv. Membina dan menyelenggara jalan, mengadakan
prasarana pengangkutan serta mengurus sistem
lalulintas.
v. Membina dan menyelenggara sistem perparitan dan
sungai.
vi. Merancang dan mengawal pembangunan bandar.
vii. Membina dan mengurus perumahan awam.
viii. Pengurusan, pengawalan dan penempatan semula
setinggan.
ix. Mengurus dan mengawal hal ehwal penjaja dan peniaga
kecil.
x. Mengeluar dan mengawal lesen perniagaan.
xi. Merancang dan melaksanakan aktiviti sukan,
kebudayaan dan pelancongan.

xii. Menyediakan, mengurus dan menyenggara kemudahan


awam (stadium, kompleks sukan/pusat komuniti,
masjid/surau, taman rekreasi, pasar, pusat penjaja,
perpustakaan, tandas awam, perhentian bas/teksi, tanah
perkuburan dan krematorium).

10
1.2.2.5 Dasar Kualiti DBKL

Menyediakan dan mempertingkatkan perkhidmatan yang efisyen, mesra dan


telus, selari dengan kemajuan dan pembangunan kakitangan.

1.2.2.6 Slogan DBKL

‘BERSEDIA MENYUMBANG BANDARAYA CEMERLANG’

1.2.3 Ahli Lembaga Pengarah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

11
Jadual 1.2.3.1 Ahli Lembaga Pengarah DBKL

1.2.4 Ahli Lembaga Penasihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

12
Pengerusi

Y. Bhg. Dato' Ahmad Fuad bin Ismail

Anggota

Y. Bhg. Datuk
Y. Bhg Dato’ Hj Y. Bhg. Datuk Mustapa
Hj. Yahaya b. Mat
Bakaruddin Bin Othman Kamal b. Mohd. Yusoff Ghani @ Abbas

Y. Bhg. Datuk Hajah Sharifah Y. Bhg. Encik Y. Bhg. Encik Lim

Aminah Bt. Syed Ahmad Ramanathan Chinnu Si Pin

Y.Bhg Datuk Ir. Haji Y.Bhg Encik


13 Himmat Y.Bhg Dato' Michael
Abdul Latif b. Mohd. Singh K. C Yam
Som
Y.Brs Puan Siti Y.Brs Encik Chin

Fatimah Bt. Daud Yen Foo @ Banie


Chin

Jadual 1.2.4.1 Ahli Lembaga Penasihat DBKL

1.2.5 Jabatan-Jabatan Di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

14
 Jabatan Pengurusan Perumahan

 Jabatan Pelesenan

 Jabatan Pembangunan & Pengurusan Peniaga Kecil

 Jabatan Kesihatan

 Jabatan Pembangunan Komuniti & Sosial

 Jabatan Seni Taman & Kawalan Pembersihan Bandar

 Jabatan Keselamatan Dan Penguatkuasaan

Jabatan Perancangan Ekonomi & PenyelarasanPembangunan

 Jabatan Perancang Bandar

 Jabatan Pengangkutan Bandar

 Jabatan Arkitek

 Jabatan Rekabentuk Bandar & Bangunan

 Jabatan Pelan Induk

 Jabatan Kerja Awam

 Jabatan Saliran dan Pengurusan Sungai

 Jabatan Ukur Bahan

 Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

 Jabatan Pengurusan Sumber Manusia

 Jabatan Kewangan

 Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang

15
 Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi

 Jabatan Pentadbiran

 Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan danSukan

 Unit Komunikasi Korporat

 Unit Penyenggaraan Bangunan

 Unit Audit Dalam

 Pejabat Cawangan 

16
1.2.6 Carta Organisasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

17
Jadual 1.2.6.1 Carta Organisasi DBKL

1.2.7 Organisasi Jabatan Kesihatan DBKL

18
Jadual 1.2.7.1 Carta Organisasi Jabatan Kesihatan

1.2.8 Latar Belakang Jabatan Kesihatan DBKL

19
Jabatan Kesihatan adalah salah sebuah jabatan daripada 24 jabatan di
organisasi Dewan Bandaraya kuala Lumpur, yang diketuai oleh Datu Bandar
iaitu Y. Bhg. Dato' Ahmad Fuad bin Ismail. Jabatan Kesihatan diketuai oleh Dr.
Sallehuddin bin Abu Bakar. Jabatan Kesihatan terdapat 8 seksyen, manakala
dibawah Seksyen Kawalan Penyakit, Mutu Makanan dan Air terdapat 3 unit.
Juga terdapat pejabat cawangan mengikut 6 zon iaitu Zon Pusat Bandar, Zon
Cheras, Zon Setapak, Zon Klang Lama, Zon Kepong dan Zon Damansara.
Kesemua 10 bahagian dalam Jabatan Kesihatan berfungsi bagi menjaga
kesihatan warga kota di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

1.2.8.1 Visi

Bersatu tenaga bagi menyediakan perkhidmatan kesihatan yang cemerlang.

1.2.8.2 Misi

Ke arah menjadikan bandar raya Kuala Lumpur sihat dan sejahtera.

20
1.2.8.3 Objektif Khusus

i.

   
ii. Untuk melindungi dan meningkatkan mutu alam sekitar
dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
   
iii. Untuk mengawal dan meningkatkan mutu makanan yang
disediakan untuk makanan orang ramai.
   
iv. Untuk mencegah dan mengawal penyakit-penyakit
berjangkit.
   
v. Untuk meningkatkan taraf kesihatan orang awam melalui
promosi dan pendidikan kesihatan.
 

1.2.8.4 Fungsi

i. Mengawas dan mengawal sanitasi dan hygiene premis makanan


dan tempat awam.

21
 
ii. Memantau dan mengawal kualiti makanan dan minuman melalui
pemeriksaan makanan, contoh: air dan penguatkuasaan undang-
undang.
 

iii. Mengawas dan kawalan industri, tred dan aktiviti domestik yang
mempunyai kesan kepada alam sekitar.
 

iv. Mengawal penyakit-penyakit berjangkit.


 

v. Mengawas dan mengawal penyakit bawaan vektor dan pest melalui


kawalan denggi dan malaria serta aktiviti kawalan pest.

vi. Pemeriksaan mayat untuk tujuan pengeluaran permit


pengkebumian dan sijil kematian.
 

vii. Menjalankan aktiviti pendidikan kesihatan untuk orang awam.

viii. Menyediakan perkhidmatan imunisasi untuk pengendali makanan


dan pengembara antarabangsa.
 
ix. Menyediakan rawatan pesakit luar untuk kakitangan Dewan
Bandaraya serta keluarga.

1.2.8.5 Piagam Pelanggan

22
Memastikan 100% Premis Makanan (Kedai Makan / Restoran)
dijalankan pemeriksaan kesihatan mengikut jadual yang
ditetapkan.

i. Memastikan 100% aduan yang diterima dijawab dalam


tempoh 3 hari.
ii. Memastikan kes denggi yang dilaporkan diambil tindakan
dalam tempoh 24 hingga 48 jam waktu bekerja mencapai
melebihi 90%.
iii. Memastikan aduan berkaitan media/gigitan anjing liar,
diambil tindakan dalam tempoh 24 jam (waktu bekerja)
dari masa aduan diterima mencapai 100%.
iv. Memastikan tindakan mahkamah diambil ke atas pemilik
sampel-sampel makanan yang melanggar Peraturan
Makanan 1985 dalam tempoh 150 hari dari tarikh
persampelan mencapai 100%.
v. Memastikan 100% Pengendali Makanan yang memohon
perkhidmatan diberikan pelalian yang ditetapkan.
vi. Memastikan 100% permohonan bagi aktiviti Promosi
Pendidikan Kesihatan yang diterima & dilaksanakan

23
(Ceramah / Pameran / Resusitasi Kardio-Pulmonari)
diberikan kepada orang ramai.

24
25
BAB 2 : RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI

TARIKH AKTIVITI
29 Nov 2010 - Melaporkan diri di tempat Latihan Industri.
Hingga - Taklimat mengenai Seksyen Kesihatan Alam Sekitar.
03 Dis 2010 - Pendedahan mengenai kacauganggu.
(Minggu 1) - Mengkuti pembentangan syarikat swasta mengenai
produk mesra alam.
- Siasat aduan habuk di Jalan Persiaran Ara.
- Siasat aduan bunyi bising daripada pembesar suara di
sekitar Chow Kit.
06 Dis 2010 - Dijadualkan Bersama Seksyen Kawalan Vektor.
Hingga - Taklimat Mengenai Seksyen Kawalan Vektor Oleh Dr.
10 Dis 2010 Paramesarvathy.
(Minggu 2) - Penerangan Mengenai Kes-Kes Seperti Denggi, Malaria
Dan Chikugunya.
- Pendedahan Mengenai Wabak.
- Belajar Mengenai Pengesahan Notifikasi Pesakit.
- Penerangan Mengenai Jenis – Jenis Nyamuk Dan Cara
Pembiakannya.
- Pemeriksaan tempat pembiakan nyamuk di tapak binaan
di Jalan Tun Sambathan, Seksyen 55, Kuala Lumpur.
- Operasi besar- besaran di sekitar Kuala Lumpur. Tapak
binaan Lot 477 Jalan Merlimau, Seksyen 69, Kuala
Lumpur.
- Taklimat mengenai nyamuk, cara mengenalpasti nyamuk
dan jentik-jentik, dan cara pembiakan.

13 Dis 2010 - Dijadualkan bersama Seksyen Kesihatan Alam Sekitar.


Hingga - Penerangan mengenai Borang Siasatan Lesen Premis
17 Dis 2010 Perniagaan ( Green Form ).
(Minggu 3) - Siasat aduan kekotoran daripada kerja-kerja ubahsuai
rumah di di Lot 10, Bangsar Hill, 26 Jalan Medang Serai,
Bangsar Kuala Lumpur.
- Siasat aduan bunyi bising di Pusat Pakaian Hari – Hari
Sdn Bhd, Jalan Tuanku Abdul Rahman.
- Siasat aduan bunyi bising dari kerja-kerja tapak binaan di
Jalan Jubli, Sungai Besi.
- Membuat laporan siasatan aduan.
- Taklimat oleh Ketua Bahagian Perlindungan Alam Sekitar.
24 Dis 2010 - Ditempatkan di Seksyen Kawalan Pest atau Pusat
Hingga Kurungan Haiwan di Air Panas, Setapak, Kuala Lumpur.
24 Dis 2010 - Diberi taklimat mengenai Seksyen Kawalan Pest atau
(Minggu 4) Pusat Kurungan Haiwan.
- Diberi lihat haiwan dalam kurungan yang ditangkap
kerana berkeliaran.
- Melihat bagaimana haiwan di lupuskan.

27Dis 2010 - Dijadualkan Di Seksyen Kesihatan Alam Sekitar.


Hingga - Memeriksa bunyi menggunakan ‘sound level meters’ di
31 Dis 2010 Jalan Pasar.
(Minggu 5) - Jalan Changkat Thambi untuk memeriksa premis bagi
perlesenan premis perniagaan.
- PPR Taman Mulia bagi siasatan aduan bunyi bising
daripada aktiviti karaoke.
- G-Tower, Jalan Tun Razak pemeriksaan mengenai
permohonan lesen premis perniagaan.
- Havana Club, aduan mengenai kacauganggu bunyi bising.
- Sheraton Hotel membuat aduan mengenai kacauganggu
bunyi bising daripada Heritage Club
- Bunyi bising daripada peniagaan baju di Petaling Street,
Jalan Sultan.
- Aduan penduduk PPR Taman Mulia mengenai aktiviti
karaoke yang membuat kacauganggu bunyi bising.
- Melihat fail meja bagi U29.

03 Jan 2011 - Ditempatkan di Seksyen Kawalan Penyakit, Mutu Makanan


Hingga dan Air.
07Jan 2011 - Taklimat mengenai kawalan mutu makanan.
(Minggu 6) - Mengikuti kursus ISO di Perpustakaan Kuala Lumpur. ISO
Pengurusan Makmal – MS ISO 17025 : 2005

- Penerangan mengenai Akta Makanan 1983, Peraturan-


Peraturan Makanan 1985 dan Undang-Undang Kecil
Pengendalian Makanan (Wilayah Persekutuan) Pindaan
1991.
10 Jan 2011 - Mengambil sampel makanan bagi ujian mikrob di Nurin
Hingga Food Corner , 2-0-1, Queens Avenue, Jalan Bayam off
14 Jan 2011 Jalan Shelly, Cheras, 55100 Kuala Lumpur.
(Minggu 7) - Sampel makanan tersebut dihantar ke Jabatan Kimia
Negara, Petaling Jaya. Di beri tunjuk ajar prosedur
mengenai penghantaran sampel makanan di Jabatan
Kimia.
- Membuat rampasan makanan di Pasaraya Besar Carrefour,
Wangsa Maju. Membuat rampasan makanan yang sudah
tamat tarikh luput, makanan yang rosak dan makanan
import yang tiada label import juga dirampas.
- Memasukkan data aduan bagi laporan tahunan.

17 Jan 2011 - Dijadualkan berada di Seksyen Kesihatan Alam Sekitar.


Hingga - Menyiasat aduan bersama PPKP Zalmawati Ma’arof di
21 Jan 2011 Apartment Miharja mengenai kacauganggu bunyi bising.
(Minggu 8) - Menyiasat aduan kacauganggu pembakaran terbuka di Kg
Sg Kerayong.
- Membuat laporan mengenai aduan kacauganggu.

24 Jan 2011 - Dijadualkan berada di Seksyen Kawalan Mutu Air.


Hingga - Lawatan ke Loji Pembersihan Air, Bukit Nanas.
28 Jan 2011 - Mendapat taklimat mengenai Seksyen Kawalan Mutu Air.
(Minggu 9) - Ke Kompleks Renang Kuala Lumpur, Jalan Tenteram untuk
mengetahui cara-cara mengambil sampel air di kolam
renang bagi sampel ujian mikrob menggunakan thiobag.
- Ke kilang memproses ayam segar ( Syarikat Bhuiyen Sdn
Bhd di Desa Tun Razak ) bagi pemeriksaan sanitasi kilang
tersebut.

31 Jan 2011 - Dijadualkan bersama Seksyen Kesihatan Alam Sekitar.


Hingga - Membuat laporan harian.
04 Feb 2011 - Cuti Tahun Baru Cina.
(Minggu 10)

07 Feb 2011 - Dijadualkan bersama Seksyen Kawalan Penyakit.


Hingga - Diberi taklimat mengenai Seksyen Kawalan Penyakit.
11 Feb 2011 - Di beri peluang melakukan ujian saringan HIV sendiri
(Minggu 11) dengan menggunakan “Rapid Test Kit”.
- Mengikuti Seksyen Kawalan Mutu Air bagi mengambil
sampel air di “service resevoir outlet”( SRO ) untuk tujuan
ujian kimia, ujian mikrob dan racun perosak (pesticide).
- Mendapat taklimat dari Unit Pendaftaran Kematian
mengenai pengesahan mayat dan eksport mayat.

14 Feb 2011 - Dijadualkan bersama Seksyen Kesihatan Alam Sekitar.


Hingga - Mengikuti Kursus Pengendalian Makanan.
18 Feb 2011 - Mendapat penerangan mengenai perkhemahan Skuad
(Minggu 12) Combi yang akan diadakan pada 19-20 Februari 2011 di
Apartment Lumayan, Bandar Tasik Permaisuri oleh Tuan
Hj. Zainuddin.
- Perbincangan mengenai cara mengatasi kacauganggu
bunyi bising di Havana Club.
- Mengikuti Operasi Malam.

21 Feb 2011 - Dijadualkan Bersama Seksyen Kesihatan Alam Sekitar.


Hingga - Mengeluarkan Notis Di Bawah Seksyen 82, Akta Kerajaan
25 Feb 2011 Tempatan 1976 Kerana Terdapat Kacauganggu.
(Minggu 13) - Mendapat Pendedahan Mengenai Perbezaan Urusan Notis
Dan Kompaun.
- Mengikuti Operasi Malam di sekitar Bukit Bintang Dan
Taman Connaughts.

28 Feb 2011 - Dijadualkan Di Jabatan Pembersihan Bandar.


Hingga - Melapor Diri Dan Diberi Taklimat Oleh Ppkp Basory Bin
4 Mac 2011 Sarimin ( Penguasa Pembersihan Bandar )
(Minggu 14) - Kerja-Kerja Pembersihan Bandar Telah Di Swastakan
Kepada Alam Flora Sdn. Bhd.
- Taklimat Oleh Encik Azwari Bin Hanif (Penlong Pegawai
Pentadbiran).
- Mengikuti Operasi Notis Pembetulan ( Notice To Correct-
NTC) di Kawasan Alam Damai.
- Operasi Penyediaan Tong Sampah di Taman Bunga Raya,
Wangsa Maju.
- Operasi Sampah Haram di Persiaran Jalan Stonor
berhadapan kedutaan Vietnam.
- Mengikuti mesyuarat bulanan dan perbincangan bagi
Pengesahan Pelan Pembinaan Rumah Sampah (RC) /
Rumah Pusat (RCP).

7 Mac 2011 - Mengikuti Seksyen Sanitasi Zon Cheras Di Bandar Tun


Hingga Razak.
11 Mac 2011 - Membuat Pemeriksaan Taska Di Cengal Apartment.
(Minggu 15) - Operasi Sanitasi Di Kantin Sekolah Sekitar Kuala Lumpur.
- Operasi Sanitasi Restoran di Mid Valley Mega Mall.
- Membuat laporan harian.
14 Mac 2011 - Dijadualkan berada di Jabatan Saliran Dan Pengurusan
Hingga Sungai ( JSPS ).
18 Mac 2011 - Melapor diri dengan Ir Encik Sabudin bin Mohd Salleh (J44)
(Minggu 16) - Membaca fail meja dan taklimat mengenai saliran.
- Diajar bagaimana untuk membuka fail bagi suatu projek.
- Mengisi buku kontrak dan proses pengesahan kontrak.
- Siasatan aduan halangan pada sistem saliran di Jalan
Metro Perdana Barat, Taman Usahawan Kepong.
- Aduan air kumbahan mengalir ke longkang di Jalan Silang,
Kepong.
- Kerja berkala iaitu memantau pagar keselamatan yang
telah rosak untuk digantikan. Lokasi di Jalan Jambu
berdekatan Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Abdullah.

- Lawatan bagi Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) di


Lot 3511, Rezab Melayu Sg. Penchala.
- Taklimat mengenai pengurusan sungai.

21 Mac 2011 - Membuat Lawatan Mengenai Penapis Dan Pusat


Hingga Pengumpulan Sampah Di Sungai Dan Saliran. “Static
25 Mac 2011 Street” Di Kg. Baru, Kebuk Di Jalan Sempurna, “Continous
(Minggu 17) Deflective Separation” (CDS) Di Sentul Dan “Floating
Boom” Di Jalan Jelatek – Sg. Klang.
- Dijadualkan bersama Seksyen Kesihatan Alam Sekitar.
- Membincangkan mengenai penolakan permohonan lesen
premis perniagaan. Juga mengaitkan dengan Garis
Panduan, Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan Akta Jalan,
Parit Dan Bangunan 1974.
- Membincangkan mengenai borang kompaun serta prosedur
kompaun.
28 Mac 2011 - Dijadualkan Bersama Seksyen Mobilisasi Masyarakat dan
Hingga Promosi Kesihatan.
1 April 2011 - Taklimat mengenai Seksyen Mobilisasi Masyarakat dan
(Minggu 18) Promosi Kesihatan.
- Membuat Program Saringan Kesihatan di Institut
Pendidikan Guru (IPG).
- Memberi ceramah bertajuk Amalan Pemakanan Sihat di
Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Muda.
- Membuat pameran mengenai Merbahaya Rokok di Sekolah
Menengah Kebangsaan Cochrane.
- Mengikuti ceramah bertajuk Bahaya Merokok di Sekolah
Menengah Kebangsaan Batu Muda.

4 April 2011 - Dijadualkan bersama Seksyen Kesihatan Alam Sekitar.


Hingga - Membuka fail bagi aduan kacauganggu bunyi bising di
8 April 2011 Jalan Doraisamy.
(Minggu 19) - Kedatangan Pensyarah dari Jabatan Pelancongan dan
Hospitaliti, Politeknik Sultan Idris Shah, Sabak Bernam.
- Mengikuti program PROSTAR di Pusat Khidmat
PROSTAR, Maluri, Cheras.
- Melakukan ujian saringan kesihatan kepada orang ramai di
Pusat Khidmat PROSTAR, Maluri, Cheras.

11 April 2011 - Dijadualkan bersama seksyen kesihatan alam sekitar.


Hingga - Membuka fail bagi aduan dua premis di Jalan Doraisamy.
15 April 2011 - Penerangan mengenai kronologi bagi borang permohonan
(Minggu 20) lesen premis oleh PPKP Rosli Ismail.
- Membuat laporan harian dan laporan latihan industri.

18 April 2011 - Dijadualkan bersama Seksyen Kesihatan Alam Sekitar.


Hingga - Membuat persampelan air bagi kolam renang di Hotel Seri
22 April 2011 Pacific, Jalan Putra bersama PPKP Osman.
(Minggu 21) - Kursus penerangan mengenai rawatan air bagi kolam
renang oleh Syarikat WDT (Asia) Sdn Bhd, Jalan Kuchai
Lama bersama PPKP Osman, PKA Kamarulzaman dan
PTO Mohd Safian.
- Mengikuti operasi rutin pada waktu malam di sekitar Bukit
Bintang, Jalan Doraisamy dan Damansara.
- Membuat laporan harian dan laporan latihan industri

25 April 2011 - Dijadualkan bersama Seksyen Kesihatan Alam Sekitar.


Hingga - Pengisian borang penilaian oleh penyelia PPKP (K) Zainal
29 April 2011 Kasimin.
(Minggu 22) - Aktiviti latihan kebakaran.
- Sesi temuduga bersama KPPKP R. Azraei Ramli.
- Tamat latihan industri.
BAB 3 : OPERASI/ PENGUATKUASAAN DAN ADUAN AWAM BERKENAAN
KACAUGANGGU ATAU PENCEMARAN ALAM SEKITAR.

Pemeriksaan rutin ke atas 22 jenis tred/ perniagaan atau aktiviti yang


telah dikenalpasti yang berpotensi atau boleh membangkitkan kacauganggu
atau pencemaran alam sekitar. Fungsi utama ialah mencari, mengenalpasti dan
seterusnya mengambil langkah-langkah kawalan serta menghapuskan punca-
punca atau penyebab berlakunya kacauganggu.
3.1 Objektif Penguatkuasaan

i. Menjalankan pemeriksaan rutin yang bersistematik ke atas premis-premis


perniagaan yang menimbulkan kacauganggu atau pencemaran.
ii. Pemantauan berterusan terhadap premis yang menimbulkan
kacauganggu atau pencemaran alam sekitar.
iii. Menyiasat dan mengambil tindakan terhadap aduan awam dengan lebih
bersistematik dan berkesan.
iv. Menguatkuasakan undang-undang berkaitan alam sekitar.
v. Memberi pendedahan kepada wargakota berkaitan kacauganggu dan
pencemaran alam sekitar.

3.2 Program Kerja

3.2.1 Penerimaan dan Penyiasatan Aduan Awam

i. Pelbagai aduan awam diterima melalui saluran-saluran berikut :-

- Pengaduan Awam Kuala Lumpur ( PAKL ) melalui Sistem


Komputer.

- Rancangan Radio Kuala Lumpur.


- Akhbar.

- Majalah.

- Aduan semuka.

- Wakil Rakyat/ Menteri.

- Biro Pengaduan Awam.

- Jabatan-jabatan DBKL lain/ Agensi-agensi Kerajaan.

- Pengarah Kesihatan.

- Telefon.

- Surat menyurat.

ii. Aduan-aduan yang diterima didaftarkan di dalam Buku Rekod Induk


( Master Recording ) yang disediakan Nmbor Pendaftaran Aduan
mengikut format dan enam Zon kawasan kerja berikut :-
- Zon Pusat Bandar DBKL/ JKE/ 2011/ 7/
(ADUAN) / No. Aduan/ Bulan/ Z/ PB.
- Zon Cheras DBKL/ JKE/ 2011/ 7/ (ADUAN) /
No. Aduan/ Bulan/ Z/ Cheras.
- Zon Klang Lama DBKL/ JKE/ 2011/ 7/
(ADUAN) / No. Aduan/ Bulan/ Z/ KL.
- Zon Kepong DBKL/ JKE/ 2011/ 7/ (ADUAN) /
No. Aduan/ Bulan/ Z/ Kepong.
- Zon Setapak DBKL/ JKE/ 2011/ 7/ (ADUAN) /
No. Aduan/ Bulan/ Z/ Setapak.
- Zon Damansara DBKL/ JKE/ 2011/ 7/
(ADUAN) / No. Aduan/ Bulan/ Z/ D’sara.
iii. Aduan-aduan hendaklah disiasat dalam masa 3 hari dari tarikh aduan
di terima.
iv. Hendaklah menyediakan jawapan kepada pengadu/ pihak berkenaan
dalam masa 7 hari.

3.2.2 Kekerapan Pemeriksaan Rutin

Kekerapan pemeriksaan yang akan dijalankan terhadap premis-premis


yang terbabit adalah bergantung pada tahap atau kategori pencemaranyang
berbangkit mengikut kategori berikut :-

i. Tahap Pencemaran Kelas Satu.


- Merupakan tred/ industri yang berpotensi tinggi yang boleh
menimbulkan atau mengahsilkan pencemaran yang
merangkumi semua jenis pencemaran. Kekerapan
pemeriksaan ialah 4 kali setahun atau 3 bulan sekali.

ii. Tahap Pencemaran Kelas Dua.


- Merupakan tred/ industri yang aktiviti perniagaannya berpotensi
melakukan pencemaran yang sederhana tinggi. Kekerapan
pemeriksaan ialah 3 kali setahun atau 4 bulan sekali.

iii. Tahap Pencemaran Kelas Tiga.


- Merupakan tred/ industri yang tahap pencemarannya adalah
rendah. Kekerapan pemeriksaan ialah 2 kali setahun atau 6
bulan sekali.
iii.2.3 Prosedur Penyiasatan Aduan

MEMBERI MAKLUMBALAS PADA PUSAT


ADUAN SUPAYA DIKETAHUI PENGADU.
iii.2.4 Prosedur Bagi Tindakan Notis
iii.2.5 Prosedur Bagi Tindakan Kompaun
3.3 Jenis-jenis Aduan Kacauganggu

i. Kacauganggu Bunyi Bising

ii. Kacauganggu Asap

iii. Kacauganggu Habuk

iv. Kacauganggu Bau

v. Lain-lain

3.4 Jenis Perniagaan / Aktiviti Yang Berpotensi Menimbulkan


Kacauganggu

3.4.1 Pusat Hiburan Awam

-Disko

-Pub/ Bistro

-Bar/ Lounge

-Karaoke

-Pusat Snuker
-Permainan Video dan Pusat Hiburan Keluarga

3.4.2 Tapak binaan

-Tapak Pembinaan

-Batching Plat

3.4.3 Kilang/ Perusahaan

-Kilang Pecah Batu

-Kilang Simen

-Kilang Perabot

-Kilang Besi

-Membaiki / Mengecat Motor/ Motosikal

3.4.4 Pembakaran Terbuka


3.5 Perlaksanaan

i. Terima aduan.

ii. Kerja waktu malam/ luar waktu pejabat.

iii. Lawatan susulan.

3.6 Aktiviti Kacauganggu

Gambar 3.6.1 Kacauganggu bunyi bising.

Penggunaan “Sound Level Meters”.


Gambar 3.6.2 Kacauganggu Habuk dan Kekotoran Jalan Keluar Masuk Tapak
Binaan.

Gambar 3.6.3 Kacauganggu Bunyi Bising di Tapak Binaan pada waktu malam.
BAB 4 : KAWALAN MUTU AIR MINUMAN (KMAM)

4.1 Objektif Pengawetan Sampel Air

i. Mengekalkan keadaan sebenar sampel air dengan cara menstabilkan


parameter yang dikehendaki. Dengan ini, perubahan komposisi kimia
dalam sampel air semasa tempoh penghantaran dan sebelum analisis
dilakukan dapat diminimumkan.

ii. Kepekatan bahan sampel air tidak diawet yang dianalisis di makmal
mungkin akan berbeza dari apa yang sebenar terkandung pada masa
persampelan.

iii. Kestabilan yang sempurna bagi setiap konstituen selepas sampel air
diambil mustahil dicapai walaupun selepas pengawetan dijalankan.
4.2 Perubahan Konstituen Sampel Air

- Air mudah berubah melalui tindakbalas fizikal, biologi dan kimia yang
berlaku di antara masa selepas sampel air diambil dengan masa ia
dianalisis di makmal. Menyebabkan kepekatan berubah.

PERUBAHAN suhu, pH, warna, kekeruhan dan oksigen terlarut, baki


FIZIKAL klorin dan konduktiviti berlaku dengan pantas.

PERUBAHAN Kehadiran bakteria, algae, mikroorganisma di dalam air


BIOLOGI akan menggunakan dan mengubahsuai konstituen
tertentu seperti oksigen terlarut (DO), kabon dioksida
(CO2), sebatian nitrogen (nitrat-nitrit-ammonia), fosforus,
permintaan oksigen bio-kimia (BOD), fenol dan penurunan
sulfat kepada sulfida.

PERUBAHAN Pemendakan logam terlarut Ferum (Fe) dan Mangan (Mn),


KIMIA kalsium karbon monoksida (CaCO3), sebatian logam
seperti Al (OH)3 dan Mg3(PO4)2 akan berlaku dalam sampel
air.
4.3 Kaedah-kaedah Pengawetan Sampel Air dan Tujuannya.

Menggunakan kaedah ‘Multiple Sampling Protocol’.

KAEDAH PENGAWETAN TUJUAN

Kawalan pH dengan penambahan - Penamabahana asid adalah untuk sampel air


asid pengawet. bagi analisis logam-logam Al, Cd, Cr, Pb, Mn, Zn,
As, Hg, Fe dan lain-lain. Penambahan asid akan
membentuk ikatan kimia dengan mengikat bahan
yang diuji. Ia juga akan menghentikan
sementara/ menghalang sebarang tindakbalas
kimia lanjutan didalam sampel air.

- Penambahan asid pada pH kurang 2 akan


meminimumkan pemedakan ion-ion terlarut
seperti Fe dan Mn, meminimumkan penjerapan
pada dinding bekas dan pelekatan pada bahan-
bahan pepejal di dalam air.

Penggunaa botol sampel legap i.Mengurangakan kadar tindakbalas di dalam sampel


(amber/ opaque) air akibat pendedahan kepada cahaya.
ii.Merencat pembiakan mikroorganisma dengan
melindungi sampel air dari cahaya matahari.
Penyejukkan sampel air pada iii.Merencat pembiakan mikroorganisma.
suhu 4˚C. iv.Meminimumkan potnsi berlakunya pemeruapan
ataupun biodegradasi contohnya BOD, COD
antara masa persampelan dan analisis.

Penambahan sodium v.Bagi sampel air terawat untuk ujian bakteria.


thiosulphate. vi.Bagi menyahaktifkan/ meneutralkan baki klorin.

Penggunaan plastik thiobag yang vii.Bagi mengelakkan pencemaran bakteria selain dari
steril. yang berpunca dar sampel air.

Sampel air diisi penuh kedalam viii.Bagi mengelakkan kehilangan parameter yang
botol. mudah meruap seperti merkuri, THM.

Jadual 4.3 Kaedah Pengawetan Sampel Air dan Tujuannya.

4.3.1 Protokol Pengambilan Sampel Air Dirawat (013).


BOTOL JENIS BAHAN KUANTITI PELEKAT PARAMETER WAKTU
DAN SAIZ PENGAWE- BAHAN BERWARNA TERTANG-
BEKAS T PENGAWE- GUH (ISO/
T APHA/
EPA)

Botol Asid nitrik 5 titis **(1+1) Biru Logam 6 bulan


plastik, 2 (HNO3) (kumpulan 2
A
oz (60ml) atau 3) dan
keliatan

Botol Tiada asid Putih F, Cl, SO4 28 hari


plastik, 2 pengawet -
B
oz (60ml)

Botol Asid sulfurik 3 titis **(1+1) Kuning NH3, 28 hari bagi


amber (H2SO4) NO3+NO2 sampel
E1
kaca, 2 oz klorin
(60ml)

Botol Sodium 5 titis **(1+1) Merah THM 14 hari


amber thiosulphate HCl dan
G
kaca, 2 oz (Na2S2O3) 5titis
(60ml) dan asid (Na2S2O3) Oren
hidroklorik
(HCl)

Botol Asid 1000mg Hijau Pesticide 7 hari (40


amber ascorbik har selepas
K
kaca, 1liter ektraksi)
dengan
‘TFE lined
cap’.

100ml Sodium - Thiobag Total coliform 5 - 24 jam


thiobag thiosulphate 100ml bertag dan fecal
THIO
steril putih dengan coliform
-BAG
dengan sodium
STERI-
sodium thiosulphate
L
thiosulphat digunakan
e untuk air
terawat

** (1+1) asid pengawet yang telah dicairkan. Gunakan “deionized water” atau air
suling untuk pencairan asid pengawet. Tambahkan asid kepada air dengan
nisbah 1:1.

Jadual 4.3.1 Protokol Pengambilan Sampel Air Dirawat (013).

4.4 Prosedur Pengambilan Sampel Air Terawat (013).


i. Sebelum sampel air di ambil di “Service Reservoir Outlet”. Keluarkan
segala sambungan pada mulut pili. Gunakan kain/ kapas bersih untuk
membuang segala kekotoran yang terlekat pada mulut pili.

ii. Buka pili dan biarkan air megalir selama 2-5 minit.

iii. Basmi kuman selama satu minit denga ‘blow torch’ atau
membasahkan kapas dengan alkohol dan kemudian dinyalakan.

iv. Buka pili dengan berhati-hati dan biarkan air mengalir dengan kadar
sederhana selama 1-2 minit. Jangan menukar kadar aliran air selepas
ia di tetapkan.

**Kaedah pembakaran hanya boleh dilakukan pada paip yang diperbuat


dari logam sahaja. Bagi paip yang diperbuat dari UPVC basmi kuman
perlu dilakukan dengan menyapu 70% alkohol sahaja. Jangan dibakar.
4.4.1 Botol A ( untuk Logam ( kumpulan 2 dan 3 ) dan keliatan )
4.4.2 Botol B ( untuk Florid (F), Klorid (Cl) dan Sulfat (SO 4) )
4.4.3 Botol E1 ( untuk Ammonia, Nitrat dan Nitrit )
4.4.4 Botol G ( untuk THM )
4.4.5 Botol K ( untuk Pesticide )
4.4.6 Thiobag steril ( untuk Total Coliform dan Fecal Coliform )
4.5 Penggunaan dan Pengisian Borang.

Guna borang permintaan analisis terkini yang betul bersama dengan sampel air
yang dihantar ke makmal Jabatan Kimia.

i. Borang S1 – Borang permintaan analisis bakteria.

ii. Borang S2 – Borang permintaan analisis kimia pendek.

iii. Borang S3 – Borang permintaan analisis kimia panjang.

iv. Borang S4 – Borang permintaan analisis pesticide.


BAB 5 : PENGURUSAN SISA PEPEJAL DI WILAYAH PERSEKUTUAN
KUALA LUMPUR.

5.1 Pengenalan

Warga kota Kuala Lumpur menjana 2200 tan sampah setiap hari. Dari jumlah
tersebut, 1900 tan terdiri dari sampah domestik dan 300 tan selebihnya pula
terdiri dari sampah pukal dan kebun. Secara puratanya, setiap warga kota Kuala
Lumpur membuang 1.5 kilogram sampah setiap hari.
5.2 Inventori Perkhidmatan

Berikut adalah inventori perkhidmatan kutipan sampah serta kerja-kerja


pembersihan jalan dan longkang Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (WPKL) :

(a) pungutan sampah


i. perumahan 167,859 unit

ii. rumah bertingkat 316,376 unit

iii. rumah kedai 58,946 unit

iv. institusi (leach bin) 4,293 unit

v. tong RORO 114 unit

vi. tong leach 423 unit

(b)pembersihan jalan **
i. perumahan 1,547.57 km

ii. komersial 941.68 km

(c)pembersihan longkang**
i. perumahan 3,511.59 km
ii. komersial 1,725.79 km

** Panjang jalan : 2,489 km

Panjang longkang : 5,237 km


5.3 Sisa Industri Dan Perdagangan

Sejak awal lagi DBKL tidak mengutip dan melupuskan sampah perindustrian
dan perdagangan. DBKL hanya menjalankan kerja-kerja pembersihan jalan dan
longkang. Ini bermaksud, perindustrian dan perdagangan mengurus dan
melupuskan sampahnya sendiri. Keadaan ini sedikit sebanyak menyumbang
kepada kegiatan pembuangan sampah haram (illegal dumping).

5.4 Inventori Alam Flora Sdn Bhd (AFSB) dan Sub-Kontraktor

Pada ketika ini, AFSB mempunyai 237 unit kenderaan pelbagai jenis. AFSB
juga menyelenggara 182 pusat tong leach (423 tong) dan 27 pusat tong roro
(114 tong) di seluruh WPKL. Dalam menyampaikan perkhidmatan kepada
warga kota, AFSB mempunyai 47 sub-kontraktor. Jumlah keseluruhan
kenderaan yang dimiliki sub-kontraktor ini pula adalah sebanyak 230 unit
dengan pecahan seperti berikut :

i. kompaktor 117 unit


ii. open lorry 67 unit
iii. roro 30 unit
iv. road sweeper 16 unit
5.4.1 Jenis-jenis Tong

Tong Leach Tong RORO


Tong MGB

5.4.2 Jenis-jenis Kenderaan yang Digunakan

Lori Kompaktor Open lorry


Lori RORO Road sweeper

5.5 Penyerahan Kenderaan DBKL

Sepanjang tempoh penswastaan ini, DBKL telah menyerahkan 315 kenderaan


pelbagai jenis kepada AFSB. Ini termasuklah kompaktor, open lorry, open lorry
with crane, tipper lorry, jetting tanker sehinggalah kepada road sweeper.

5.6 Jadual Perkhidmatan

Jadual perkhidmatan AFSB pula adalah seperti berikut :


(a) pungutan sampah
i. perumahan 3 kali/ minggu

(isnin, rabu, khamis @

selasa, jumaat, sabtu)

ii. rumah bertingkat 6 kali/ minggu

iii. rumah kedai 6 kali/ minggu

iv. institusi 7 kali/ minggu

v. pusat penjaja/ pasar 7 kali/ minggu

iiv. tong sampah kecil 7 kali/ minggu

iiiv.pusat tong 7 kali/ minggu

vi. pukal/ kebun 1 kali/ minggu

(b) pembersihan jalan


i. jalan protokol setiap hari

ii. jalan komersial setiap hari

iii. jalan perumahan 3 kali/ minggu

(c) pembersihan longkang jika perlu


5.7 NTC dan Pemotongan Bayaran

Sekiranya terdapat ketidakpatuhan perkhidmatan di pihak syarikat


konsesi, BKPB akan mengeluarkan notice to correct (NTC). Setiap NTC
yang dipatuhi akan dikenakan pemotongan bayaran sebanyak 15% dari
kos asal perkhidmatan manakala NTC yang gagal dipatuhi dalam tempoh
72 jam pula akan dikenakan pemotongan bayaran sebanyak 115%
(100% kos asal perkhidmatan + 15% penalti). Sepanjang tahun 2008,
sebanyak 10,997 NTC telah dikeluarkan di mana potongan bayaran
sebanyak RM1,022,491.57 telah dikenakan ke atas AFSB.
Gambar 5.7.1 Tindakan NTC akan dikenakan jika pihak AFSB
tidak mengutip sampah seperti yang telah dijadualkan.

5.8 Sampah Haram atau Illegal Dumping

Penyumbang utama isu ini adalah sampah perindustrian dan perdagangan yang
mana pemilik bertanggungjawab mengurus dan melupuskan sampahnya
sendiri. Antara penyumbang lain termasuklah pembuangan sisa binaan oleh
kontraktor tidak bertanggungjawab.
Gambar 5.8.1 Sampah haram atau illegal dumping yang
terdapat di Jalan Persiaran Stonor berhadapan
Kedutaan Vietnam.

5.8.1 Pembersihan Sampah Haram atau Illegal Dumping

Sampah-sampah haram tersebut akan ratakan dan dipindahkan oleh AFSB.


Antara kenderaan yang digunakan ialah shovel, bulldozer dan open lorry.
Gambar 5.8.1 Semasa proses pembersihan sampah haram.

5.8.2 Pemasangan Papan Tanda dan Penempatan Pasu Bunga bagi


Menghalang Pembuangan Sampah Haram

Selepas pembersihan dilakukan bagi sampah haram atau illegal dumping


pemasangan papan tanda dan penempatan pasu bunga yang diubahsuai dari
tong-tong sampah lama bagi menghalang aktiviti pembuangan sampah haram
dijalankan semula di tempat tersebut.
Gambar 5.8.2 Pemasangan papan tanda dan penempatan
pasu bunga bagi menghalang pembuangan sampah
haram sedang dijalankan.

5.9 Operasi Penyediaan Tong Sampah

Mulai 1 Januari 2008, Bahagian Kawalan Pembersihan Bandar (BKPB) telah


mengaktifkan tindakan penguatkuasaan di mana sebanyak 6,497 premis
kediaman dan perniagaan telah diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati hanya
50% atau 3,236 premis sahaja yang menyediakan tong sampah. Pemeriksaan
susulan seterusnya mendapati peratusan premis yang menyediakan tong
sampah meningkat kepada 86% atau 5,602 premis. Ini menunjukkan bahawa
penduduk Kuala Lumpur perlu diingatkan tentang perkara ini dari semasa ke
semasa. Dalam tahun 2009, BKPB mensasarkan untuk memeriksa 7,000
premis lagi dan meningkatkan kesedaran warga kota akan kepentingan
penyediaan dan penyelenggaraan tong sampah dalam usaha menjadikan KL
sebuah bandaraya yang bersih.

Gambar 5.9 Premis yang gagal menyediakan tong sampah akan diberi
notis dan jika gagal mematuhi notis dalam tempoh 14hari tindakan
kompaun akan dikenakan.

Gambar 5.9.1 Premis yang mematuhi notis


bagi penyediaan tong sampah.
BAB 6 : PENYELENGGARAAN SISTEM PERPARITAN INDUK DI
BANDARAYA KUALA LUMPUR.

Perkhidmatan penyelenggaraan sistem perparitan induk menyediakan


satu program penyelenggaraan, pembaikan dan pembersihan sistem perparitan
air larian hujan untuk memastikan ianya mengalir mengikut tahap kapasiti
rekabentuk sistem berkenaan.
6.1 Objektif Perkhidmatan

i. Memastikan prestasi dan keberkesanan sistem perparitan induk selaras


dengan kehendak semasa.
ii. Menyelenggara sistem perparitan induk untuk mengekalkan tahap
kapasiti ia dibina dan direkabentuk.
iii. Memanjangkan jangka usia sistem perparitan induk melalui
penyelenggaraan yang sistematik dan berkesan.
iv. Mengenalpasti bahagian sistem perparitan induk yang memerlukan
peningkatan.
v. Memastikan tahap kebersihan dan keselamatan sistem perparitan induk.

6.2 Manual Penyelenggaraan Sistem Perparitan Induk

6.2.1 Matlamat Program

i. Manual program ini dirangka bertujuan untuk mewujudkan satu


prosedur kerja yang sistematik, teratur dan terancang untuk menangani
masalah yang disebabkan oleh banjir dan sistem perparitan induk.
ii. Pada amnya manual program ini dibentuk bagi menjelaskan
tanggungjawab pegawai/ kakitangan serta prosedur kerja, pelaksanaan,
penyiasatan serta pembersihan sistem perparitan induk termasuk
lurang, laluan masuk serta keluar dan lain-lain kemudahan yang
berkaitan.

6.2.2 Tanggungjawab Dan Skop Kerja

i. Pegawai dan kakitangan bertanggungjawab untuk menjalankan


penyiasatan dan melawat tapak ke sistem perparitan air larian hujan
bagi memastikan penyelenggaraan dapat disasarkan pada tahap
yang diingini mengikut kehendak prosedur yang telah dirangka.

ii. Program ini akan diselaraskan oleh Timbalan Pengarah (Saliran


Induk) / Pengarah JSPS DBKL.

iii. Pembahagian skop kerja adalah mengikut kawasan perlimen di


Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

iv. Jurutera kawasan akan dipertanggungjawab untuk menyemak dan


menyiasat sistem perparitan induk yang terletak dalam kawasan
parlimen masing-masing.
6.2.3 Prosedur Penyiasatan

a) Prosedur penyiasatan yang ditetapkan dalam manual ini melibatkan


semakan secara pandangan (visual) dengan berjalan disepanjang
jarak parit induk (terbuka dan terbuka).

b) Untuk sistem parit terbuka penyiasat perlu melaksanakan tugas-tugas


seperti :
i. Memasukkan panjang sebenar parit yang dilalui.

ii. Mengambil gambar di lokasi yang strategik.

iii. Menandakan jenis parit induk, terbuka atau bawah tanah.

iv. Menandakan lokasi jika bertemu masalah di parit induk.

c) Manakala bagi parit induk tertutup, penyiasat perlu menyemak status


setiap lurang dan sump di sepanjang penjajaran parit berkaitan.
6.3 Jenis-Jenis Penyelenggaraan

6.3.1 Penyelenggaraan Berkala

Bagi program berkala, pegawai/kakitangan bertanggungjawab untuk


melawat/menyiasat penjajaran parit induk yang disenaraikan sebanyak 2 kali
setahun.

6.3.2 Penyelenggaraan Selepas Hujan Lebat

Lawatan selepas hujan lebat tertumpu kepada lokasi hot-spot yang telah
dikenalpasti berkemungkinan akan berisiko tinggi berlakunya kejadian banjir
kilat apabila hujan lebat. Buat masa ini, Jabatan telah mengenalpasti sebanyak
55 lokasi hot-spot di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur.

Untuk program selepas hujan lebat, Jabatan sebagai garis panduan telah
menetapkan bahawa aras hujan 40mm sebagai hujan lebat dan
lawatan/siasatan harus dilaksanakan dalam tempoh 24 jam selepas ianya
berlaku.
6.3.3 Penyelenggaraan Melalui Aduan/Kecemasan

Program Aduan/ Kecemasan melibatkan aduan yang diterima dari orang


awam, kenyataan media cetak, panggilan telefon, Email, Fax dan dari PAKL
(Unit Komunikasi Korporat DBKL).

Siasatan adalah berdasarkan kepada aduan yang diterima oleh Jabatan


melalui kaedah telefon, aduan PAKL, aduan bersurat, arahan Pentadbiran dan
lain-lain aduan rasmi kepada jabatan.
6.4 Kategori Dan Jenis Penyelenggaraan

Pada amnya Jabatan telah mengkategorikan jenis penyelenggaraan kepada 4


jenis iaitu:

i. Sampah sarap dan kelodak (silt) seperti bahan sisa buangan, sisa pepejal
dan sisa pokok (daun kering, dahan dan sebagainya).

ii. Masalah kecil seperti tumbuhan, semak samun, pokok renek, akar pokok,
dan kelodak semula jadi.

iii. Halangan seperti pokok tumbang, lorang pecah dan bahan asing yang
menghalang aliran lancar sistem perparitan.

iv. Kerosakan struktur di parit induk, pembentung pecah, tebing runtuh dan
kestabilannya, pagar keselamatan rosak dan lain-lain kerosakan utama.
6.5 Perbezaan Kerja-Kerja Kecemasan Dan Kerja Biasa

KERJA KECEMASAN KERJA BIASA

Kerja pembaikan kritikal yang perlu i. Kerja pembaikan yang


dilaksanakan dan jika tidak dilaksanakan dikategorikan selain dari kerja
dengan segera akan boleh menyebabkan kecemasan.
perkara-perkara seperti berikut:
ii. Kerja termasuk dalam kategori
i. Bencana yang lebih buruk berlaku. kerja berkala.

ii. Kemalangan, kecederaan dan iii. Kerja yang tidak kritikal dan
kehilangan nyawa. boleh mengambil masa untuk
dilaksanakan mengikut prosedur
iii. Kerosakan yang lebih besar/banyak
biasa.
dan akan meningkatkan kos
pembaikan yang lebih tinggi dengan
kelewatan yang berlaku.

iv. Mengelak dari banjir kilat berlaku jika


hujan lebat datang.

v. Kekotoran dan kerosakan setara di


lokasi/laluan protokol serta lokasi
awam dan jika tidak diambil tindakan
boleh menjejaskan kesihatan dan
keselamatan awam.

Jadual 6.5.1 Jadual Perbezaan Kerja-Kerja Kecemasan Dan Kerja Biasa

6.6 Jenis-Jenis Perangakap Sampah


6.6.1 Perangkap Sampah Di Longkang

Ia berfungsi sebagai penapis bagi memerangkap sampah pada saliran induk


supaya sampah-sampah yang terdapat dalam saliran induk tidak terus mengalir
ke sungai.

Gambar 6.6.1 Perangkap sampah di longkang sekitar kawasan


Kg. Baru, Kuala Lumpur.

6.6.2 Kebuk
- Kebuk merupakan rumah sampah yang disediakan di tepi sungai bagi
mengelak daripada manusia membuang sampah ke dalam sungai. Ia
merupakan satu alternaif yang sangat baik untuk menyelamatkan sungai.

Gambar 6.6.2 Kebuk yang terdapat di Jalan Sempurna yang


menghubungkan Sg. Busuk dan Sg. Gombak.
6.6.3 Continous Deflective Separation (CDS)

i. CDS direkabentuk untuk memerangkap sampah-sarap dan


bendasing berdiameter sekecil 1mm yang dapat meningkatkan
kualiti air tadahan hujan yang mengalir.

ii. Merupakan kmbinasi ringkas, skrin yang tidak menghalang (non


blocking screen) dan saliran yang teratur.

iii. Unit ini dilengkapi dengan karung yang boleh dialihkan, direkabentuk
supaya mudah dikosongkan dan dialihkan ke dalam lori
pengangkut.

Gambar 6.6.3 CDS yang berhampiran dengan pasar di Sentul, Kuala


Lumpur.
6.6.4 Floating Boom

- Halangan terapung dibuat untuk mengendalikan sampah yang
lebih berat dan sisa-sisa seperti kayu dan barang-barang lain terapung
besar. Ia tahan lama dan cukup kuat untuk menahan sisa-sisa. Selain itu,
boleh digunakan di empangan, pelabuhan, marina, dan pelbagai lokasi
yang lain.

Gambar 6.6.4 Floating Boom yang terdapat di Sg Klang di Jalan Jelatek.


BAB 7 : KESIMPULAN

Sepanjang tempoh latihan industri yang dijalani, dapat saya simpulkan


bahawa kerja-kerja yang dilakukan ada sedikit sebanyak mengenai
pembelajaran saya di politeknik, malah mendapat ilmu baru yang tiada dalam
subjek pembelajaran. Latihan industri ini dapat memberi dan menunjukkan
pengalaman kerja apabila sudah bekerja kelak. Apa yang saya dapat melalui
proses latihan industri ini ialah proses-proses kerja yang dilakukan di Jabatan
Kesihatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
Semua kerja-kerja di Seksyen Kesihatan Alam Sekitar yang dijalankan
kebanyakkannya melalui aduan orang awam dan kerja-kerja rutin. Setiap aduan
yang diterima akan disiasat oleh Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran,
dengan kuasa yang diberikan oleh Dato Bandar segala kerja-kerja penyiasatan
akan berjalan lancar jika mendapat kerjasama semua pihak. Laporan siasatan
akan disediakan untuk maklumbalas daripada pengadu. Pemantauan berkala
akan dilakukan selepas siasatan. Kes akan dipanjangkan jika didapati aduan
berasas. Antara akta yang digunakan bagi kacauganggu ialah Akta Kerajaan
Tempatan 1976 Seksyen 82 (5).

Kerja-kerja bagi pengambilan sampel air serta makan di Seksyen


Kawalan Penyakit, Mutu Makanan dan Air pula dilakukan mengikut rutin atau
jadual yang telah disediakan (piano chart). Tindakan juga akan diambil jika
terdapat aduan dari orang awam. Penghantaran pada Jabatan Kimia adalah
perlu bagi menyiasat sifat fizikal, kimia dan bakteria siasatan atas sampel
tersebut adalah untuk menjamin keselamatan dan kesihatan pengguna. Begitu
juga bagi rampasan makanan yang sudah luput tarikhnya dan rosak tetapi
masih dijual oleh peniaga. Antara akta yang digunakan ialah Undang-undang
Kecil Pengendali Makanan WPKL 1979 dan *Pindaan 1991 dan Undang-undang
Kecil Perlesenan Establisymen Makanan WPKL 1985 dan *Pindaan 1995.
Siasatan pada setiap tapak binaan mengenai Akta Pemusnahan
Serangga Pembawa Penyakit 1975 Seksyen 13 iaitu membiarkan pembiakan
jentik-jentik nyamuk. Kerja-kerja ini dijalankan oleh Seksyen Kawalan Vektor
disetiap tapak binaan di Kuala Lumpur bagi memastikan tiada pembiakan
nyamuk dilakukan. Selain itu, aktiviti semburan (fogging) dan ULV juga
dijalankan dikawasan di mana wabak bermula.

Seksyen Mobilisasi Masyarakat dan Promosi Kesihatan pula


menjalankan kerja-kerja kesedaran kepada orang awam mengenai pentingnya
kesihatan dan pengambilan makanan sihat dalam kehidupan. Antara kerja-kerja
yang dijalankan ialah pameran, ceramah kesihatan dan ujian saringan
kesihatan, terdapat juga klinik berhenti merokok bagi pekerja-pekerja DBKL.

Secara keseluruhannya kesemua kerja-kerja yang dijalankan di Jabatan


Kesihatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sangat menarik dan merupakan
sesuatu kerja yang sangat dekat dengan rutin harian sebagai seorang manusia
bagi menjalani kehidupan yang sihat.
BAB 8 : KOMEN DAN CADANGAN

Melalui latihan industri ini, terdapat banyak kebaikan dari segi kemahiran,
ilmu pengetahuan serta pengalaman. Walau bagaimanapun, terdapat juga
sedikit kelemahan yang perlu diperbaiki oleh pihak syarikat. Di antaranya ialah :

i. Tugasan yang diberi pada saat akhir sebelum acara atau sesuatu
majlis bermula.
ii. Di samping itu, tugasan yang diberi tidak diterangkan secara teliti.
iii. Kekurangan kenderaan bagi aktiviti di lapangan, menyebabkan
banyak peluang untuk belajar sesuatu yang baru tidak dapat
dilaksanakan.
Beberapa cadangan yang ingin saya nyatakan dan perlu diberi perhatian
oleh pihak – pihak yang terbabit :-

i. Memberi kepercayaan yang sepenuhnya kepada pelatih di dalam


melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan.
ii. Memberi pengawasan dan penerangan yang sewajarnya semasa
kerja dijalankan dan yang akan dilaksanakan oleh pelatih supaya
mereka memahami tentang skop kerja yang perlu dibuat.
iii. Memberi tugas yang diyakini mampu dilaksanakan oleh pelatih –
pelatih berdasarkan kepada kemampuannya dan kemahiran yang
dimiliki oleh pelatih.
iv. Penerangan secara manual dan teori amat diperlukan semasa
penerangan supaya pelatih jelas akan tugasan yang diberi.
RUJUKAN

1. En. Rosli Ismail, Pen. Pegawai Kesihatan Persekitaran, Jabatan Kesihatan


Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

2. Pn. Zalmawati Ma’arof, Pen. Pegawai Kesihatan Persekitaran, Jabatan


Kesihatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

3. En. Zainal Kasimin, Pen. Pegawai Kesihatan Persekitaran (K), Jabatan


Kesihatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

4. En. Abdul Rahman Haji Ahmad, Ketua Seksyen Kesihatan Alam Sekitar,
Jabatan Kesihatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

5. Ir En. Sabudin Mohd Salleh, Jurutera, Jabatan Saliran dan Pengurusan


Sungai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

6. En. Azwari Hanif, Pen. Pegawai Pentadbiran, Jabatan Seni Taman dan
Kawalan Pembersihan Bandar, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.