Anda di halaman 1dari 19

c

TAJUK INOVASI :
c c cc
c

c
 c c
 c  c
 c

MAKLUMAT DIRI:

NAMA : SALLEH BIN HASHIM

ALAMAT SEKOLAH: SMK TUN MAMAT, TANGKAK, LEDANG, JOHOR.

TAJUK INOVASI : c c cc

 c 
c

SEMASA mengajar bahasa Malaysia di mana-mana sekolah, saya menghadapi masalah pelajar gagal
mengemukakan sebuah rangka karangan yang boleh diharap dapat membantu pelajar menghasilkan
karangan yang menepati kehendak peperiksaan. Terbaharu di sekolah SMK Tun Mamat, hampir 98%
pelajar tidak tahu bagaimana hendak memulakan sesebuah karangan. Mereka mengambil masa
yang lama untuk mula menulis. Mereka tidak dibekalkan dengan suatu prosedur yang membantu
mereka memulakan menulis. Memang menjadi fakta, hendak memulakan sesuatu penulisan itulah
yang paling sukar. Memikirkan hal yang demikian, saya berusaha mencipta suatu formula mudah
supaya pelajar tidak lagi tercari-cari, atau bermenung panjang bagaimana mahu menulis, atau
ketandusan idea di pertengahan proses penulisan.

Apabila seseorang pelajar gagal membina sebuah kerangka karangan yang baik, hal itu
akan mempengaruhi karangan yang ditulis nanti. Rata-rata pelajar tidak mengetahui teknik
pembinaan rangka yang boleh membantu mereka semasa menulis karangan. Jika kita gagal
merancang bermaksud kita merancang untuk gagal. Inovasi yang bakal kita saksikan ini diharapkan
dapat membantu pelajar terus menulis tanpa menunggu idea datang mahupun tidak tahu
bagaimana hendak memulakan sesebuah karangan.

Bagaimana hendak menulis karangan?c c c c 
c
Membina rangka karangan yang berkesan dalam penulisan sesebuah karangan jenis
  (soalan yang lazim keluar dalam setiap kali peperiksaan).

Setelah mengkaji beberapa permasalahan pelajar dalam proses penulisan sesebuah


karangan, masalah utama yang mereka hadapi ialah hendak buat apa dahulu? Jawapannya
ialah:

c c c

cPK GRIPPw BS? PK GRIPPw BS ialah singkatan daripada 10 patah perkataan yang
menjadi kunci utama dalam proses penulisan sesebuah karangan.

1 c Pilih karangan /tajuk/soalan yang paling hampir dengan diri kita


2 c Kenal pasti jenis karangan (berformat/tidak berformat)
3 c Garisi tugasan soalan
4 c Bina rangka karangan yang berkesan
5 c Pendahuluan yang menarik dan segar
6 c Isi mempunyai 4 unsur penting iaitu
a. c Ayat opik
b. c Ayat uraian
c. c Ayat åontoh
d. c Ayat enegas
7 c Penutup mengandungi ayat cadangan dan ayat harapan
8 c Pemerengganan ( setiap satu isi ditulis dalam sebuah perenggan, jangan
dicampur aduk dengan isi lain)+  c 
9 c Bahasa ʹ memasukkan aspek peribahasa, pepatah, pantun, seni kata lagu,
ayat indah, slogan, kata hikmat
10 c Semak ʹ ejaan/ tanda baca/ tatabahasa

Dipermudahkan:
Tajuk:______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

P K G R P I P Pw B S

Rangka Karangan

à Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat Catatan
manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu
ǥ.................... ...............................................................
Tiada penyakit yang tiada penawarnya, maka langkah-
langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus
dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh
dibasmi hingga ke akar umbi. masalah/isu ini boleh
dibasmi/diatasi hingga ke akar umbi/dengan jayanya.


 Suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah ǥ
Ayat opik
Ayat uraian Disebabkan hal itu...
Ayat ontoh Sebagai contohnya...
Ayat àenegas Sebenarnya/ sesungguhnya/sewajarnya/tentulah/
pastilah /sememangnya

 Selain itu, pada masa ini juga... ...persis kata
Ayat opik peribahasa Melayu,
Ayat uraian Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa ǥ .............
Ayat ontoh Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh
Ayat àenegas diketengahkan ialah...
Sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah,
pastilah, sememangnyaAyat opik Seterusnya...
Ayat uraian Bertitik tolak daripada itu ǥ
Ayat ontoh Sebagai analoginya,
Ayat àenegas Sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah,
pastilah, sememangnyaAyat opik Umum mengetahui bahawa
Ayat uraian Dengan berbuat demikian ǥ
Ayat ontoh Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah
Ayat àenegas Sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah,
pastilah, sememangnya

à Intihanya/kesimpulannya,jika semua masyarakat ...merealisasikan


Ayat cadangan berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah slogan Malaysia
+ harapan sama dituruni, perkara ini akan ǥ Boleh menjelang
.................................................................................... Wawasan 2020
supaya dengan ini diharapkan...................................
Rangka karangan seperti di atas sudah mencapai 120 patah perkataan. Pelajar hanya perlu
menambah beberapa ayat yang boleh didapati hasil pembacaan dan pengalaman mereka
berdasarkan tajuk /soalan yang dipilih sehinggalah mencapai jumlah perkataan yang diarahkan.

Rangka karangan ini mestilah dipraktikan selalu di dalam pengajaran dan pembelajaran menulis
karangan sama ada karangan berdasarkan bahan rangsangan mahupun karangan berdasarkan
respons terbuka. Pelajar harus ditegaskan bahawa rangka inilah yang perlu mereka siapkan terlebih
dahulu sebelum menulis karangan. Pastikan format, rangka dan ayat yang dibina dalam rangka
karangan tersebut dihafal sepenuhnya... tiada pilihan. Jadikan kerangka karangan tersebut sebagai
gambar di dalam minda mereka. Apabila hendak menulis karangan itulah gambar yang perlu
dilakarkan dahulu di atas kertas.

Contoh rangka karangan yang lengkap...


Tajuk:c c
 c  c c  c  c c 
 c c c
 cc  cc
 c  c

à  à à à 
Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë
angka Karangan

à Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat Catatan
manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu
c
 c  c c
  c  cTiada penyakit yang tiada
penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit,
sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara
berterusan agar masalah/isu ini boleh dibasmi/diatasi
hingga ke akar umbi/dengan jayanya.


 Suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah
Ayat opik þ  Ayat uraian þ þ    
Ayat ontoh 
  ǥ
Ayat àenegas
Disebabkan hal itu þ

 þ  
þ þ  þ  

 
Sebagai contohnya...   
  
þ þ  
  þ 
 þ  þ 

 
 
 þ
 


þ þ  
 
 
Sebenarnya/ sesungguhnya/sewajarnya/tentulah/
pastilah /sememangnya  þ
þ  þ  
  Selain itu, pada masa ini juga...   ...persis kata
Ayat opik
 

þ
þþ þ peribahasa Melayu,
Ayat uraian þ  þ  ......tak kenal maka
Ayat ontoh tak cinta.
Ayat àenegas Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa ǥ 


þ þ
 
 

  þ   
  
 
þ 
Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh
diketengahkan ialah...   
  

þ þþ þ

 
  
þ 

 
þ 
 þ 
 
Sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah,
pastilah, sememangnya  þ  
 
þ 
 
 
 

 
þ 
 
þ  ...persis kata peribahasa Melayu, ....
Tak kenal maka tak cinta.Ayat opik Seterusnya... þ 
  
Ayat uraian þ
  
  
Ayat ontoh þ   
Ayat àenegas Bertitik tolak daripada itu ǥ
  
þ 
   
    
 
 

 þ  
Sebagai analoginya,
  

 þ
  
 
þ   þ !  
 "

þ
   
 
 þ  


þ  
 


þ    þ


 
þ 

þ 


 
  þ 
 
  þ  
Sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah,
pastilah, sememangnya þ
  þ


 


þ  
  
  þ 
Ayat opik Umum mengetahui bahawa... þþ 
Ayat uraian  þ 
þ 
Ayat ontoh  þ  

Ayat àenegas þ
Dengan berbuat demikian ǥ#þ 

    
 þ þ þ 

 

  
    

þ 

 þ 

 
  
Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita
ialah...
þ  þ 


  þ  þ 
Sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah,
pastilah, sememangnya ... þ  

þ 

  þ  

    þ 

 

à Intihanya/kesimpulannya,jika semua masyarakat ...merealisasikan


Ayat cadangan berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah slogan Malaysia
+ harapan sama dituruni, perkara ini akan ǥ Boleh menjelang

 
   
þ Wawasan 2020

 þ     
 dengan ini
diharapkan....kita dapat ... merealisasikan slogan
Malaysia Boleh menjelang Wawasan 2020.
  cå c

Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru
dunia ini tentang isu c
 c  c c  c  c Tiada penyakit
yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus
dijalankan secara berterusan agar isu ini boleh diatasi dengan jayanya.
Suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah þ  þ þ    
 
 ǥDisebabkan hal itu þ

 þ  þ þ  þ 
 
 Sebagai contohnya... 


  

  þ þ  
  þ  þ 
  þ 
 
 
 þ
 

þ þ 
  
  Sebenarnya  þþ  
þ   
Selain itu, pada masa ini juga...  
 

þ
þþ þ
þ  þ  Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa ǥ 


þ þ
 
 
  þ  
  
 
þ Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang
boleh diketengahkan ialah...     

þ þ
þ þ
 
  
þ 
 
þ 

 þ  Sesungguhnya,  þ   

þ 
 
  
 
þ 

 þ  persis kata peribahasa Melayu, tak kenal maka tak cinta.
Seterusnya... þ 
  þ
  
  
þ   Bertitik tolak daripada itu ǥ
  
þ 
       
 
 

 þ  Sebagai analoginya,
  
 
þ
  
 þ   þ !   "


þ
    
 þ  

þ 
 
 

þ    þ


 
þ 

þ 

 
  þ 
 
  þ  ewajarnya, þ
  þ

 þ   
  þ 
Umum mengetahui bahawa...  þþ  þ 

þ  þ  
þDengan berbuat demikian ǥ
þ      þ 
þ þ 
 

     

þ 

 þ 

   Contoh yang
ketara yang paling dekat dengan kita ialah...
þ  þ 

 
 þ  þ $entulah, þ  

þ 
  
þ  
    þ 
 
Intihanya,jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama
dituruni, perkara ini akan ǥ
 
   
þ 
 
þ    


 
 dengan ini
diharapkan....kita dapat ... merealisasikan slogan Malaysia Boleh menjelang Wawasan 2020.

( 506 patah perkataan)


OBJEKTIF

1.c Memberikan suatu gambaran menyeluruh tentang pembinaan struktur sesebuahkarangan


melengkapi kehendak Lembaga Peperiksaan
2.c Merangsang pelajar cemerlang mencipta pelbagai jenis pendahuluan, penanda wacana dan
ayat indah
3.c Merangsang pelajar lemah menyiapkan sesebuah karangan dengan lebih bersemangat
kerana mereka hanya menambah beberapa ayat untuk melengkapkan karangan
4.c Memudahkan guru menjelaskan kepada pelajar bagaimana sesebuah karangan mula ditulis
sehingga ke noktah akhirnya.
5.c Menjimatkan masa pelajar menulis sesebuah karangan
6.c Menyediakan kerangka karangan yang akan membantu pelajar

PERAKUAN PESERTA
Lampiran : Gambar, video, graf prestasi, model dsb

Hasil kerja pelajar


Testimoni pelajar
Testimoni guru
Penulisan Modul RPH bagi kategori 5.1
Modul Pengajaran
Penulisan Karangan Dalam Mata pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 4
Tingkatan 4
Masa : 80 minit
Tajuk : c
 c  c c  c  c c  c c c

 cc  cc
 c  
ùokus Utama:
ùU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai
sumbangan dalam perbincangan.
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.
ùS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.
2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi.
2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan.
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk
membina perenggan yang kohesif.
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran.
Pada akhir pelajaran murid dapat:
1. Menyatakan 3 isi penting karangan.
2. Menghuraikan idea dengan contoh dan bukti untuk
menyokong isi karangan.
Aras 1(i)
Menghubungkan topik dengan merujuk kepada pelbagai
sumber untuk mengemukakan idea yang bernas.
3. Mengelaskan jenis-jenis klausa bebas dan tidak bebas
dalam ayat.
Pada akhir pelajaran murid dapat:
1. Membina ayat yang gramatis, tepat dan logik untuk
membentuk perenggan karangan.
2. Memberi pendapat atau cadangan secara bernas
berdasarkan petikan.
Aras 1(iv)
Mengolah maklumat untuk memperoleh pertautan idea.
Kosa kata:
Umum:
Istilah

Pengisian Kurikulum:
Ilmu: kemasyarakatan, pelancongan, pembangunan negara
Nilai :kebersihan

Kemahiran Bernilai tambah;


Kemahiran kajian masa depan
MODUL CADANGAN

Langkah Aktiviti Pengajaran dan Penilaian Formatif KBT/Catatan


Pembelajaran
Set Induksi Set induksi Set induksi tercapai Lampiran 1
(Poster Pelancongan)
(5 minit) 1.c Guru menunjukkan
poster pelancongan
2.c Guru bersoaljawab
dengan pelajar tentang
tempat-tempat
menarik di Malaysia
3.c Guru mengaitkan
tempat pelanconagn
dengan isi pelajaran
1 a. c Guru membawa isu Pelajar memberi Nilai : kebersihan
kebersihan tempat respons terhadapp Pelajar mencatat
(10 minit) awam di negara kita perbincangan Antara langkah
-c Tandas awam meningkatkan
-c Perhentian bas industri pelancongan
-c Pantai peranginan negara:
b.c Soal jawab dengan Kebersihan
pelajar tindakan / ( bina ayat topik,
langkah sewajarnya huraian, contoh dan
supaya meningkatkan penegas)
kedatangan pelancong
c. c Huraikan
d.c Berikan contoh
e.c Menegaskan
kepentingan penjagaan
kebersihan tempat
awam kepada industri
pelancongan dan imej
negara di mata dunia
2 a. c Guru edarkan rangka Pelajar dapat Kumpulan 1 : buat
(20 minit) karangan pkg rpippwbs melengkapkan pendahuluan
kepada pelajar dalam jawapan berdasarkan karangan
kumpulan perbincangan dan Kumpulan 2: buat isi
b.c Guru minta pelajar menggunakan borang 1
melengkapkan tempat pkg rpippwbs Kumpulan 3 buat isi
kosong dalam rangka 2
karangan tersebut Kumpulan 4: buat isi
3
Kumpulan 5: buat isi
4
Kumpulan 6: buat isi
penutup

3 a.Guru minta ketua setiap Guru memberi Pencatat setiap


(25 minit) kumpulan membentangkan bantuan dan kumpulan menulis di
jawapan masing-masing menambah baik papan putih/kertas
mahjong

4 a. c Guru membuat Guru


(25 minit) rumusan dan membimbing/sebagai
membuka fasilitator
perbincangan jika ada
b.c Guru memintasemua
pelajar menyalin apa
yang telah dicatat ke
dalam buku latihan
5 penutup Guru memainkan lagu Pelajar sama-sama Penutup sosial
(5 minit) Cuti-cuti Malaysia menyanyi
sebagai pengukuhan
O 

Contoh jawapan pelajar

c
 c  c c  c  c c   c
 c c
 cc  cc
 c  c

$ %&&' 

 $   


  þ þ  
  
þ þ 
þ 

þ 

þ

 
þ
 þ     þ 
þ  
þþ 
  (   
 !  )  þ    


  þ 
 þ  
 þ 
  

  þ  þ þ    
  
#
þ  þ

 þ  þ þ 
 þ  
     
  þ þ  

  þ  þ  þ 
 
 

 þ
 

þ þ  
 
 ! þþ  þ  
 

    
 

þ
þþ þþ 
 þ  "   

þ 
þ
 
 
  þ   
  
 
þ   
   

þ þþ þ
 

  
þ 
 
þ 
 þ 
   þ   
þ 
 
 
  
 
þ 
 
 þ  

 

 þ 
  þ
  

  þ   


  
þ 
       

  

 þ   
 
 
 þ
  
 þ   þ 
!   "

þ
    
 
þ  

þ  
 


þ    þ

 
þ 


þ 

 
  þ 
   
þ   þ
  þ

 þ   
  þ 

 þþ  þ 
þ 
 þ  
þ#þ 
 
    þ þ þ 

 

      

þ 

 þ 

    

þ  þ 

  þ  
þ * þ  

þ 
  þ 
 
    þ 
 

   
 þ   þ  
 þ
 

 þ  
  
#
   
  þ 
 
  
"
þ
þ
  þ+ þ ,  þ


 
 
  


þ þ 
  
  
-þ 
  þ 

 + 
  ,  
 
 þ
 
 þ 
þ     
 
  

 
 þ þ
 þ  
  þ 
  
þ þ  þ  . 
 þ  #þ
þ þ þ 

þ þ  þ þ 
+þ ,þ 
 þ þ þ 
þ     þþ + 
 ,
 þ       
 
þ þ þ  þ  þ  


þ   þ *$ !* þ þ 
 /  # *
þ 

þ 
 
þ 
  

$ +  þ 
 þ , 
 
  
 
 þ 
 
   
 0   


  
 þ 
þ 

 
þ    
 

  


þ 
 þ     

O 
  

Tajuk:______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

P K G R P I P Pw B S

Rangka Karangan

à Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat Catatan
manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu
ǥ................................................................................... Kumpulan 1
Tiada penyakit yang tiada penawarnya, maka langkah-
langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus
dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh
dibasmi hingga ke akar umbi. masalah/isu ini boleh
dibasmi/diatasi hingga ke akar umbi/dengan jayanya.


 Suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah ǥ Kumpulan 2
Ayat opik
Ayat uraian Disebabkan hal itu...
Ayat ontoh Sebagai contohnya...
Ayat àenegas Sebenarnya/ sesungguhnya/sewajarnya/tentulah/
pastilah /sememangnya

 Selain itu, pada masa ini juga... ...persis kata
Ayat opik peribahasa Melayu,
Ayat uraian Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa ǥ .............
Ayat ontoh Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh Kumpulan 3
Ayat àenegas diketengahkan ialah...
Sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah,
pastilah, sememangnya


 Kumpulan 4
Ayat opik Seterusnya...
Ayat uraian Bertitik tolak daripada itu ǥ
Ayat ontoh Sebagai analoginya,
Ayat àenegas Sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah,
pastilah, sememangnya


 Kumpulan 5
Ayat opik Umum mengetahui bahawa
Ayat uraian Dengan berbuat demikian ǥ
Ayat ontoh Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah
Ayat àenegas Sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah,
pastilah, sememangnya

à Intihanya/kesimpulannya,jika semua masyarakat ...merealisasikan


Ayat cadangan berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah slogan Malaysia
+ harapan sama dituruni, perkara ini akan ǥ Boleh menjelang
.................................................................................... Wawasan 2020
supaya dengan ini diharapkan................................... Kumpulan 6
O