Anda di halaman 1dari 16

Intisari ayat

Wajib memberi perlindungan kepada orang bukan Islam bila mereka meminta perlindunganθ
Menerangkan kepada mereka tentang ajaran Islamθ
Menyediakan tempat tinggal yang selamatθ

Cara beri layanan


1. MEMPERDENGARKAN AYAT AL QURAN
2. MEMBERI KEFAHAMAN YANG JELAS TENTANG KEBAIKAN ISLAM
3. TUNJUKKAN TINGKAH LAKU MULIA
4. MEMBERI LAYANAN BAIK DAN MESRA
5. BERGAUL DAN BERKAWAN DENGAN BAIK DAN BERHEMAH
6. MEMBERIKAN MAKANAN, PAKAIAN DAN TEMPAT TINGGAL.
7. MENGHANTAR MEREKA KE TEMPAT YANG AMAN

Kebaikan memberi layanan yang baik kepada orang bukan islam


1. Menarik perhatian mereka supaya mendekati dan memahami Islam
2. Membuktikan keindahan ajaran Islam
3. Umat Islam dijadikan contoh teladan
4. Supaya mereka memperoleh petunjuk Allah untuk menerima Islam

Strategi dakwah
1. Mewujudkan suasana aman
2. Menjaga hubungan baik dengan mereka
3. Menggunakan peralatan moden seperti tv, radio, dan internet
4. Mengadakan sesi perbincangan dan dialog

Sifat pendakwah
1. Beriman dan bertaqwa
2. Berakhlak mulia
3. Berilmu
4. Mahir berkomunikasi
5. Sabar dan tabah

Cara dakwah
1. Berhikmah – berdasarkan kemampuan akal dan ilmu pihak yang terlibat
2. Nasihat yang baik
3. perbincangan

Kesan Peperangan
1. Kehilangan nyawa
2. Kemusnahan harta benda
3. Ekonomi hancur
4. Rakyat hidup dalam ketakutan
5. Negara menjadi mundur

Kesan perdamaian
1. Rakyat negara aman damai
2. Negara membangun dengan baik
3. Negara mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang
4. Perpaduan dan kerjasama dikalangan rakyat dapat diwujudkan
5. Pelabur asing datang
6. Syariat Islam dapat disebarkan tanpa gangguan

Pengajaran ayat
1. Islam mewajibkan kita memberi perlindungan kepada orang bukan islam untuk menyampaikan
ajaran islam kepada mereka
2. Kita wajib mengekalkan keamanan yang sedang dinikmati sekarang
3. Umat islam wajib menunjukkan teladan yang baik kepada orang bukan islam
4. Memberi kemaafan adalah satu sikap yang dituntut oleh islam

NABI MUHAMAD S.A.W UTUSAN ALLAH


PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SMKDHTK | Friday, February 4, 2011 | 0 comments

Intisari ayat

1. Allah mengutus rasul dari kalangan manusia


2. Rasul amat mengambil berat terhadap umatnya
3. Rasul sangat mengasihi orang yang beriman dan sentiasa berdoa
kepada Allah

Mengapa manusia perlukan rasul


1. Akal manusia terbatas tidak dapat mengetahui perkara-perkara yang
tidak mampu difikirkan oleh pemirikan mereka
2. Akal manusia tidak mengetahui perkara-perkara ghaib tanpa
keterangan wahyu Allah
3. Akal manusia tidak mampu mebezakan perkara-perkara baik dan
sebaliknya tanpa bimbingan wahyu dari Allah

Hikmah diutuskan Rasul dikalangan manusia


1. Membuktikan bahawa syariat islam mampu dilaksanakan oleh manusia
2. Memudahkan manusia menerima seruan yang disampaikan
3. Memudahkan manusia mencontohi Rasulullah s.a.w.
4. Memudahkan manusia berkomunikasi dengan Rasulullah s.a.w.

Kasih sayang Rasul kepada umatnya


1. Mendoakan kesejahteraan umatnya
2. Memaafkan kaumnya
3. Mendoakan golongan yang menentangnya supaya diberi hidayah oleh
Allah
4. Mengambil berat masaalah yang berlaku dikalangan umatnya
5. Memberi syafaat di hari kiamat

Cara mengasihi Rasulullah


1. Percaya dan patuhi ajarannya
2. Amalkan sunnah baginda
3. Berselawat ke atas baginda
4. Contohi akhlak baginda
5. Amar makruf dan nahi mungkar

SIFAT-SIFAT PENDAKWAH
1. Berilmu
2. Sabar dan redha
3. Yakin dengan pertolongan Allah
4. Berakhlak mulia
5. Tawakkal

Pengertian tawakkal
Berserah kepada Allah setelah berusaha bersungguh-sungguhλ

Hikmah tawakkal
1. Meneguhkan keimanan kerana yakin sesuatu itu penentunya adalah
dari Allah
2. Dapat menambahkan keyakinan terhadap perkara yang dilakukan
3. Dapat menanam sifat sabar dan tekun dalam diri
4. Tidak mudah putus asa dan kecewa
5. Menjadikan seseorang itu rajin dan bersungguh-sungguh

Pengajaran ayat
1. Ajaran Islam mampu dilaksanakan oleh semua manusia
2. Mengamalkan sunnah Baginda s.a.w. dalam kehidupan
3. Memperbanyakkan selawat ke atas Baginda s.a.w.
4. Berusaha dan bertawakkal kepada Allah asas kejayaan dalam berdakwah

HUKUM NIKAH ADA 5 :


1. WAJIB :
Apabila seseorang itu cukup syarat, mampu dan keinginannya sangat
tinggi untuk beristeri kerana ditakuti boleh membawa kepada
pekerjaan zina.
2. SUNAT : Apabila seseorang itu cukup syarat, mempunyai keinginan
dan suka mendapatkan seorang isteri.
3. MAKRUH : Apabila seseorang itu tidak gemar, tiada kemampuan,
berpenyakit, sudah tua, mati pucuk dan lain-lain.
4. HARAM : Apabila seseorang itu tidak mampu, tidak cukup syarat,
membalas dendam kepada perempuan atau bernikah daripada empat.
5. HARUS : Apabila seseorang itu cukup syarat, berkemampuan tetapi
bolah menghindarkan daripada melakukan perzinaan atau juga harus
menghimpunkan sehingga empat orang isteri dalam satu masa.

RUKUN NIKAH
Lelaki
Perempuan
Wali
Dua Orang Saksi
Ijab dan Qabul
Syarat Lelaki
• Beragama Islam.
• Tidak muhrim dengan bakal isterinya.
• Tidak beristeri empat.
• Tidak beristeri dengan perempuan yang muhrim dimadukan.
• Tidak dipaksa.
• Tidak sedang ihram.
• Mengetahui diri perempuan bakal isterinya.
• Nyata bener-benar lelaki bukan khunsa.
Syarat Perempuan
• Tidak muhrim dengan bakal suaminya.
• Bukan isteri orang.
• Tidak di dalam iddah dari suami lain.
• Beragama Islam atau kitabiah.
• Nyata perempuan bukan khunsa.
• Tertentu orangnya.
Syarat Wali
• Baligh
• Berakal
• Merdeka
• Lelaki
• Tidak fasik
• Tidak dipaksa
• Tidak sedang dalam ihram
• Tidak rosak fikirannya
Syarat Dua Orang Saksi
• Baligh
• Berakal
• Lelaki
• Beragama Islam
• Adil (tidak fasik)
• Merdeka
• Mendengar
• Melihat
• Berkata-kata
• Mengerti maksud ijab dan qabul
• Tidak kurang ingatannya
• Menjaga maruahnya
SYARAT IJAB DAN QABUL
• Beriringan di antara lafaz ijab dan lafaz qabul.
• Sesuai bunyi ijab dan qabul.
• Didengar oleh dua orang saksi yang mengerti maksudnya.
• Disebut nama perempuan dengan khusus.
• Tidak bertakliq.
• Tidak dibatasi lamanya.
• Perkataan nikah dengan bahasa Arab.
WALI NIKAH
• Dengan wali nasab.
• Dengan wali hakim.

SUSUNAN WALI NASAB


BAGI PEREMPUAN YANG ADA WALI

Siapa Wali Hakim


Seseorang yang dilantik oleh kepala Negara (Raja) untuk menikahkan
perempuan yang tidak ada wali di Negeri-negeri disebut (Tuan Kadi).
Sebab-sebab perempuan berwalikan Hakim
• Tidak ada wali nasab.
• Wali semuanya tiada dan yang ada tidak cukup syarat.
• Wali yang lebih dekat ghaib.
• Wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak boleh dihubungi.
• Wali yang lebih dekat sedang ihram.
• Wali yang lebih dekat enggan (adhal) menikahkan.
• Wali yang lebih dekat menyembunyikan diri.
• Wali yang lebih dekat bertahan tidak mahu menikahkan.
• Wali yang lebih dekat hilang dan tidak dapat dikesan.
PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI
• Sebab keluarga
• Sebab menyusu
• Sebab semenda
• Sebab permaduan
• Sebab kafir
• Sebab isteri orang
• Sebab di dalam iddah

HARAM SEBAB KELUARGA

HARAM SEBAB SUSUAN


HARAM SEBAB SEMENDA
• Mertua perempuan
• Ibu tiri
• Menantu perempuan
• Anak perempuan tiri
Haram sebab persemaduan
• Saudara perempuan isteri kita (adik/kakak ipar)
• Saudara perempuan sebelah bapa isteri (makcik)
• Saudara perempuan sebelah ibu emak isteri

HARAM SEBAB KAFIR DAN HARAM ISTERI


ORANG/ISTERI DI DALAM IDDAH
• Orang lelaki Islam haram nikah dengan perempuan kafir kecuali kafir
kitabiah.
• Orang perempuan Islam haram nikah dengan lelaki kafir sekalipun
kitabiah.
• Haram nikah isteri orang sekalipun telah diceraikan jika belum tamat
iddahnya.

MAHAR ATAU MASKAHWIN


Maskahwin hukumnya wajib dan tidak dibataskan banyak sedikitnya.
SYARAT-SYARAT MAHAR
Benda yang suci
Milik suami
Mesti ada menafaatnya
Sanggup menyerahkannya
Diketahui bendanya, sifatnya dan jumlahnya

MEMILIH JODOH, HUKUM MELIHAT DAN


MEMINANG SERTA BATAS-BATASNYA
MENGIKUT ISLAM
BAKAL ISTERI YANG BAIK

ASAS PEMILIHAN
• Kecantikan
• Harta
• Keturunan
• Agama

FAKTOR AKHLAK
• Wanita yang mempunyai kesabaran
• Wanita yang cukup dengan seorang suami
• Wanita yang sanggup menerima pimpinan suami
• Wanita yang cergas dan kreatif
• Wanita yang halus budi pekertinya
• Wanita yang kuat ibadah

CIRI
KEUTAMAAN LAIN
FAKTOR SOSIAL
• Wanita yang menjaga kehormatan dirinya
• Wanita yang apabila dilihat menyukakannya
• Wanita yang sekufu (yang setaraf)

FAKTOR LAIN
• Wanita yang mempunyai keturunan yang ramai
• Umur tidak kurang 16 tahun
• Wanita yang sedikit maskahwinnya

BAKAL SUAMI YANG BAIK

FAKTOR AGAMA
• Beragama Islam
• Lelaki yang jujur dan kuat ibadah

BAKAL SUAMI YANG BAIK


FAKTOR SOSIAL
• Lelaki yang setaraf.
• Lelaki yang boleh dijadikan ganti ayah/ibunya.
• Lelaki yang bukan penzina, pemabok, pencuri, tidak yang 'Asi' dan
perangai tidak menghormati.
• Lelaki yang menjaga darjat dirinya.
• Lelaki yang berkebolehan mengendalikan rumahtangga.
• Lelaki yang mempunyai penuh kepercayaan.
• Lelaki tang mudah pemaaf.
• Lelaki yang penyayang.

FAKTOR LAIN
• Lelaki tidak kurang 18 tahun
• Lelaki berkemampuan
• Lelaki yang rajin dan berpengalaman luas
HUKUM MELIHAT BAKAL ISTERI

WANITA YANG BOLEH DILIHAT


• Perempuan itu bukan pinangan orang lain
• Ada berkemampuan untuk bernikah
• Perempuan itu bukan isteri orang
• Perempuan itu bukan dalam iddah

CARA-CARA MELIHAT
• Melihat hanya pada muka dan dua tapak tangan
• Tidak dibenarkan memegang tubuh badan
• Jika tidak dapat melihat sendiri, boleh dihantar wakil
• Tidak bersunyian
• Boleh membawa kawan lelaki supaya dapat memerhatikannya

CARA TERAKHIR
• Sembahyang Istiharah

CARA MEMINANG MENGIKUT ISLAM

CARA MEMINANG
• Lelaki boleh meminang perempuan (atau wakilnya)
• Perempuan boleh meminang lelaki dengan menghantar wakilnya •
Bukan pinangan orang lain
• Bukan perempuan di dalam iddah
• Bukan perempuan bekas isterinya yang dicerai talak tiga sebelum
tahalul • Jika anak dara diamnya adalah setuju
• Jika janda hendaklah menyatakan izinnya • Meminang pada masa
yang sesuai tidak dalam kedukacitaan, sedang sakit atau sedang
penat.
• Jika peminangan diterima hendaklah dirundingkan pernikahannya

PERKARA-PERKARA YANG
BERCANGGAH KETIKA MELIHAT
DAN DI DALAM PEMINANGAN

Perempuan keluar rumah dengan memakai alat solek dan wangian


untuk memikat lelaki kononnya supaya mudah dipinang.♣
Membawa perempuan naik kenderaan berduanya ke tempat
peranginan.♣
Membawa perempuan di tempat sunyi akhirnya telah mengandung
sebelum nikah.♣
Melihat perempuan di gedung-gedung perniagaan, di pesta-pesta, di
gerai makanan.♣

Bila anak dipinang, ditanya kerjanya, gajinya, pangkatnya, keretanya,


rumahnya.♣
Menetapkan belanja hantaran yang terlalu banyak dan
membebankan.♣
Tukar cincin dan yang ditegah cincin perempuan dipakai lelaki kerana
lelaki haram memakai emas.♣
Penipuan ketika peminangan dengan menyebutkan lelaki gaji besar,
rumah besar, pangkat besar padahal tidak benar.♣
Masa pertunangan yang begitu lama.♣

CHECK LIST'
AKAD NIKAH
Tempat yang paling baik akad nikah.♣
Belanja hantaran gubahan bentuk binatang.♣
Nikah gantung.♣
Majlis pembatalan wudhu' (bersalaman)♣
Selepas akad nikah amalan yang baik.♣
Walimah (kenduri nikah).♣
Persandingan.♣
Masa Walimah.♣
Berbulan madu Di masjid♣
Dilarang
Tidak ada di dalam Islam
Tidak ada di dalam Islam
Solat sunat nikah
Digalakkan kepada suami
Tidak ada di dalam Islam
Dilarang bercampur gaul dan alat bunyian yang melekakan
Diharuskan jika tujuan pendidikan

PERMOHONAN NIKAH MENGIKUT


UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
SELANGOR BILANGAN 4/84

UMUR NIKAH Lelaki 18 tahun. Perempuan 16 tahun jika di bawah


umur hendaklah mendapat kebenaran mahkamah terlebih dahulu.
PERMOHONAN BIASA Lelaki bujang / duda. Perempuan anak dara /
janda. Ada wakil nisab. Borang yang digunakan di Fasal 16 dan
kebenaran di bawah Fasal 17. Bayaran RM 5.00.
PERMOHONAN LUAR BIASA Lelaki poligami, perempuan janda berhias
sebelum habis tempoh iddahnya mengikut lazimnya. Tiada walil nasab,
wali enggan, perempuan tidak sah taraf (anak zina) hendaklah terlebih
dahulu memohon kebenaran mahkamah di bawah fasal 18 manakala
poligami di bawah fasal 23.
PENETAPAN MASTAUTIN • Alamat mengikut kad pengenalan
• Dengan tukar alamat
• Tukar kad pengenalan baru, jika belum sampai tempoh 4 bulan
• Dapatkan sokongan Ketua Kampung atau Penghulu

HAK DAN TANGGUNGJAWAB


SUAMI ISTERI
MENURUT ISLAM

STRUKTUR KELUARGA MUSLIM DAN MATLAMATNYA


MENUJU KEREDHAAN ALLAH DAPAT MASUK SYURGA BERSAMA-SAMA
Melahirkan rumahtangga yang harmonis
• Melahirkan hubungan yang baik;
• Setiap sesuatu yang hendak dilakukan hendaklah berunding;
• Selalu menunaikan perintah Allah;
• Selalu berdoa kepada Allah;
• Elakkan dari perbalahan;
• Elakkan selisih faham;
• Melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan sempurna.
Melahirkan anak-anak yang soleh
• Rancang kehidupan anak-anak;
• Rancang pelajaran anak-anak;
• Didik dengan akhlak yang baik;
• Lahirkan anak-anak ulamak;
• Lahirkan anak-anak yang menghormati orang tua dan berbakti
kepada keduanya.
Mewujudkan ekonomi yang stabil
• Mewujudkan kumpulan kewangan keluarga;
• Membuka akakun bank bagi setiap keluarga;
• Mencari sumber kewangan yang halal;
• Berjimat apabila berbelanja;
• Tidak membazir;
• Merancang kegiatan dengan belanja yang murah.
Mengekalkan kesihatan yang stabil
• Jaga makanan yang haram;
• Selalu riadah;
• Selalu berfikir;
• Jangan banyak tidur;
• Jangan menghisap rokok dan minuman keras;
• Jangan makan ubat-ubat segera;
• Banyak membaca yang berfaedah.
Melahirkan keluarga beramal sederhana tawaduk dan taqwa
• Latihan banyak bekerja daripada bercakap;
• Tidak menunjuk-nunjuk harta benda dan ilmu;
• Membuat sesuatu dengan berhati-hati;
• Suka menolong orang;
• Menjauhkan kemungkaran.

CARTA KETAATAN
Suami Isteri
• Taat kepada Allah
• Taat kepada Rasulullah
• Taat kepada ibu bapa • Taat kepada Allah
• Taat kepada Rasulullah
• Taat kepada suami
• Taat kepada ibu bapa

TANGGUNGJAWAB SUAMI
Memberikan Maskahwin Memberi Nafkah Zahir Memberi Nafkah Batin
Memberi Keizinan
________________________________________
• Keluar menuntut fardhu ain jika tidak mengajarnya
• Untuk menziarahi keluarganya (ibu bapanya)
• Membeli keperluan makanan di kedai atau di pasar • Tempat tinggal
yang sesuai
• makan minum yang mencukupi
• pakaian yang sesuai
• Alat pembersihan badan
• Belanja rawatan / perubatan • Mempergauli dengan baik
• Dengan kasih sayang
• Ketika sihat
• Tidak di dalam haid / nifas
• Tidak menyakiti isteri
• Mengucapkan terima kasih

SIKAP KEPIMPINAN
• Terus terang
• Tidak memperturutkan kehendak isteri
• Membetulkan jika nusyuz
• Mendoakan
• Memelihara dan melindungi
• Pemaaf
• Bertimbang rasa
• Tolong menolong

TANGGUNGJAWAB ISTERI
TAAT AMANAH AKHLAK
• Mengikut pindah
• Redha bersama suami
• Menyerahkan tubuh badan
• Memadai dengan rezeki yang ada
• Berkelakuan sopan
• Menghormati suami
• Menghormati keluarga suami
• Memberi layanan • Memelihara harta benda
• Memelihara dan mendidik anak-anak
• Berhias untuk suami
• Memelihara kehormatan diri
• Memohon izin
• Tidak membenarkan lelaki masuk ke rumah
• Tidak pergi ke rumah jiran • Tidak berbohong
• Tidak menipu
• Tidak menduakan suami
• Lemah lembut
• Taqwa
• Tawaduk
• Mendoakan
• Memadai seorang suami
• Suka bersama suami
• Dukacita tiada suami

TANGGUNGJAWAB KEPADA ANAK-ANAK


KETIKA DI DALAM KANDUNGAN KETIKA LAHIR KETIKA SUDAH
MUMAYIZ SETELAH BERUMUR 10 TAHUN
• Beramal puasa Isnin dan Khamis
• Memberikan makanan halal
• Melakukan Solat Qiamullail
• Membaca ayat Al-Quran
• Berdoa
• Berakhlak mulia • Diazankan dan diqamatkan
• Diaqiqahkan
• Dicukur kepala
• Sedekah
• Dinamakan dengan nama yang baik • Diajar solat
• Diajar membaca Al-Quran
• Dididik dengan akhlak yang baik
• Diajar adab makan
• Adab bersama orang tua
• Adab bersama guru
• Adab berpakaian
• Diasingkan tidur • Kalau tidak solat dipukul
• Didik berpuasa sunat
• Diajarkan halal haram
• Diajar pahala dan dosa
• Diajar menghafaz Al-Quran / Hadis
• Diajar Sejarah Rasul dan Sahabat-sahabat Nabi
• Diajar berdoa
• Berakhlak mulia

PUNCA KERETAKAN RUMAHTANGGA


DAN CARA-CARA MENGATASINYA

HUKUM PERCERAIAN
HALAL TETAPI DIMURKAI ALLAH
SUNNI BIDEI
Sunat Makruh
Perempuan buruk akhlak Perempuan baik akhlak
Wajib Haram
Seperti perempuan di ilak (sumpah) Perempuan di dalam haid

PUNCA PERCERAIAN
FAKTOR DALAMAN FAKTOR LUARAN
• Terlalu ego
• Kelemahan nafsu batin
• Kemandulan
• Tiada kesabaran
• Daya fikiran tidak seimbang
• Tekanan jiwa
• Nafkah tidak cukup
• Serang menyerang
• Pernikahan muallaf
• Berlaku penganiayaan
• Pernikahan lari
• Tidak beramal dengan Huku Islam • Isteri bekerja
• Suami membuat perusahaan dengan pembantu perempuan
• Poligami
• Campur tangan keluarga
• Ada orang ketiga
• Membeli benda yang tidak wajib
• Isteri bergiat di luar rumah
• Rumahtangga dibentuk dengan material sema-mata
• Bergaul bebas di luar
• Terkena guna-guna sihir

CARA MENGATASI
Dengan kembali kepada Agama Islam Dapatkan nasihat keluarga yang
ada kepakaran Jangan bertindak tanpa berfikir Selalu memohon
pertolongan Allah

BAHAGIAN TALAK
TALAK KHULI' FASAKH

KHULU'
TEBUS
Cerai dengan bayaran
" Aku cerai engkau dengan bayaran RM 1,000.00 "
Tidak boleh ruju' semula kecuali nikah semula

FASAKH
Sebab tiada membayar mahar Sebab menyalahi janji Sebab tiada
nafkah Sebab penyakit
• Mas kahwin yang disebut dalam akad
• Dibayar tetapi di minta balik
• Hutang • Mesti disebut di dalam akad
• Tidak berlaku benar
• Dari segi fizikal, ilmu • Tiada nafkah
• Tiada cukup nafkah
- Makan
- Minum
- Pakaian • Gila (L/P)
• Kusta (L/P)
• Sopak (L/P)
• Lemah tenaga batin (L)
• Terpotong kemaluan (L)
• Tertutup kemaluan dengan daging (P)
• Tertutup kemaluan dengan tulang (P)

ZIHAR
Menyerupakan sebahagian daripada fizikal isteri dengan perempuan
seperti yang haram nikah
Ibunya Neneknya Makciknya Anak perempuannya
Isteri haram disetubuhi sebelum dibayar kifarah atau hendaklah
diceraikan.
Kifarahnya :
1. Memerdekakan seorang hamba
2. Puasa dua bulan berturut-turut
3. Memberi makan 60 orang miskin secupak bagi tiap-tiap seorang

ILAK
Bersumpah tidak mahu bersetubuh dengan isteri lebih daripada 4
bulan
Seperti : "Aku bersumpah tidak menyetubuhi engkau setahun"
Setelah empat bulan isteri boleh mengadu kepada Hakim Syarak

SUAMI DIBERI PILIHAN


Surut daripada sumpah dan kifarah Suami hendaklah menceraikan Jika
keduanya tidak dilakukan. Hakim sebagai ganti boleh menceraikannya
Kifarah ilak :
1. Memberi makan 10 orang miskin
2. Memberi pakaian 10 orang miskin
3. Memerdekakan hamba

RUJUK
Fasakh tidak boleh rujuk Talak 1 atau 2 sudah disetubuhi boleh rujuk
Talak 3 tidak boleh rujuk Talak belum disetubuhi tidak boleh rujuk
Khulu' tidak boleh rujuk
Ucapan rujuk
Aku rujuk kepada engkau di atas akad nikahku yang dulu

EDDAH
Tempoh isteri yang telah diceraikan sama ada hendak rujuk atau
hendak nikah lain
1. Perempuan dicerai sudah pernah disetubuhi (3kali suci) tidak
mengandung.
2. Perempuan dicerai sedang mengandung (hingga bersalin)
3. Perempuan dicerai putus haid, sudah tua (3 bulan sahaja)
4. Perempuan kematian suami (4 bulan 10 hari)
5. Perempuan dicerai belum pernah disetubuhi (tiada eddah)
BAB 1 ADAB BERMUSAFIR
1. Pengertian Musafir : perjalanan dari suatu tempat ke suatu tempat yang tertentu dengan tujuan
kebaikan dan memberikan manfaat
2. Hukum Bermusafir
Hukum
Situasi
Wajib
Orang Islam yang mampu menunaikan ibadah haji di Mekah
Sunat
Menziarahi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid al-Aqsa, dan menziarahi kaum keluarga serta
orang sakit
Harus
Hukum asal serta bagi tujuan yang diharuskan oleh syarak
Makruh
Musafir tanpa tujuan atau matlamat
Haram
Ke tempat-tempat haram/maksiat atau bertujuan melakukan maksiat
3. Adab-adab Bermusafir
Sebelum Bermusafir
· Berdoa memohon petunjuk
· Menyediakan keperluan asas
· Berniat untuk kebaikan
Ketika Memulakan Musafir
· Melantik seorang ketua
· Mengucapkan selamat tinggal
· Berdoa ketika menaiki kenderaan
· Melakukan solat sunat musafir dan membaca doa musafir
Semasa Bermusafir
· Mengerjakan solat secara jamak atau qasar
· Tidak merosakkan alam sekitar
· Sentiasa mengingati Allah
4. Hikmah Beradab Semasa Bermusafir
a. Memperoleh keberkatan dan keselamatan daripada Allah SWT.
b. Matlamat musafir tercapai
c. Terhindar daripada perkara maksiat dan kejahatan
d. Dapat menjalinkan hubungan silaturrahim dan saling menghormati.
e. Alam sekitar tidak akan tercemar
5. Implikasi Tidak Beradab Semasa Bermusafir
a. Terlibat dengan perkara-perkara yang tidak diingini.
b. Terdedah kepada maksiat atau kejahatan
c. Jiwa tidak tenteram dan gelisah kerana tidak melaksanakan tuntutan agama.
d. Perjalanan yang tidak lancar dan ditimpa dengan pelabagi masalah.