Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH KEBANGSAAN

Borang Persediaan Sebelum Pengisian Borang BTBT 190


Keperluan Buku Teks Bagi Tahun 2011
Nama Sekolah : SK HJ JUNID, SARATOK
Baki Buku STOK Buku Buku Elok Jumlah
Buku Dalam ( a + b ) Elok dlm Elok
Dlm Tangan dlm Tangan Hingga
BOSS Murid BOSS Murid Akhir
Bil Kod Buku Judul Buku (a) (b) 2010 Hingga 2010
[C] Akhir (c+d)
Tahun
2010
[D]
1 B011098 Bahasa Melayu Tahun 1 SK ( BT ) 24 19 43 24 19 0
2 B011101 Bahasa Melayu Tahun 1 SK ( BA ) 0 0 0 0 0 0
3 B021105 English Year 1 SK ( TB ) 0 0 0 0 0 0
4 B021116 English Year 1 SK ( AB ) 0 0 0 0 0 0
5 B031029 Bahasa Cina SK Tahun 1 ( BT ) 0 0 0 0 0 0
6 B031030 Bahasa Cina SK Tahun 1 ( BA ) 0 0 0 0 0 0
7 B041023 Bahasa Tamil SK Tahun 1 0 0 0 0 0 0
8 B041034 Bahasa Tamil SK Tahun 1 0 0 0 0 0 0
9 B081007 Malaysia Negaraku 0 0 0 0 0 0
10 B091090 Pendidikan Islam Tahun 1 ( BT ) 0 0 0 0 0 0
11 B091103 Pendidikan Islam Tahun 1 ( BA ) 0 0 0 0 0 0
12 B101077 Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 1 SK ( BT ) 0 0 0 0 0 0
13 B101088 Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 1 SK ( BA ) 0 0 0 0 0 0
14 B191006 Diri Saya Tahun 1 SK 0 0 0 0 0 0
15 B251141 Mathematics Year 1 SK ( BT ) 0 0 0 0 0 0
16 B251152 Mathematics Year 1 SK ( BA ) 0 0 0 0 0 0
17 B291034 Pendidikan Moral Tahun 1 SK 0 0 0 0 0 0
18 B301000 Seni Dan Saya Tahun 1 SK 0 0 0 0 0 0
19 B411076 Bahasa Arab Tahun 1 ( BT ) 0 0 0 0 0 0
20 B411087 Bahasa Arab Tahun 1 ( BA ) 0 0 0 0 0 0
21 B012102 Bahasa Melayu Tahun 2 SK ( BT ) 4 17 21 4 16 20
22 B012113 Bahasa Melayu Tahun 2 SK ( BLA ) 1 17 18 1 0 1
23 B012124 Bahasa Melayu Tahun 2 SK Jilid 2 ( BT ) 8 17 25 8 17 25
24 B012135 Bahasa Melayu Tahun 2 SK Jilid 2 ( BLA ) 1 17 18 1 0 1
25 B022062 English Year 2 SK ( TB ) 8 17 25 8 17 25
26 B022073 English Year 2 SK ( AB ) 0 17 17 0 0 0
27 B032011 Bahasa Cina Tahun 2 SK x x x x x x
28 B042015 Bahasa Tamil Tahun 2 SK x x x x x x
29 B092061 Pendidikan Islam Tahun 2 Jilid 1 5 17 22 5 17 22
30 B092072 Pendidikan Islam Tahun 2 Jilid 2 2 17 19 2 14 16
31 B102047 Science Year 2 ( TB ) 6 17 25 6 17 23
32 B102058 Science Year 2 ( AB ) 1 17 18 1 0 1
33 B252122 Mathematics Year 2 Part 1 ( TB ) 9 17 26 9 17 26
34 B252133 Mathematics Year 2 Part 1 ( AB ) 1 17 18 1 0 1
35 B252144 Mathematics Year 2 Part 2 ( TB ) 13 17 30 13 17 30
36 B252155 Mathematics Year 2 Part 2 ( AB ) 1 17 18 1 0 1
37 B292037 Pendidikan Moral Tahun 2 SK x x x x x x
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
38 B322045 7 17 24 7 17 24
Tahun 2 SK
39 B412057 Bahasa Arab Tahun 2 ( BT ) 8 17 25 8 17 25
40 B412068 Bahasa Arab Tahun 2 ( BLA ) 1 17 18 1 0 1
41 B452008 Pelajaran Jawi Tahun 2 ( BLA ) 2 17 19 2 0 2
42 B013061 Bahasa Melayu Tahun 3 SK Jilid 1 ( BT ) 1 25 26 1 25 26
43 B013072 Bahasa Melayu Tahun 3 SK Jilid 1 ( BLA ) 0 25 25 0 0 0
44 B013083 Bahasa Melayu Tahun 3 SK Jilid 2 ( BT ) 0 25 25 0 25 25
45 B013094 Bahasa Melayu Tahun 3 SK Jilid 2 ( BLA ) 2 25 27 2 0 2
SEKOLAH KEBANGSAAN
Borang Persediaan Sebelum Pengisian Borang BTBT 190
Keperluan Buku Teks Bagi Tahun 2011
Nama Sekolah : SK HJ JUNID, SARATOK
Baki Buku STOK Buku Buku Elok Jumlah
Buku Dalam ( a + b ) Elok dlm Elok
Dlm Tangan dlm Tangan Hingga
BOSS Murid BOSS Murid Akhir
Bil Kod Buku Judul Buku (a) (b) 2010 Hingga 2010
[C] Akhir (c+d)
Tahun
2010
[D]
46 B023076 English Year 3 SK ( TB ) 4 25 29 4 24 28
47 B023087 English Year 3 SK ( AB ) 1 25 26 1 0 1
48 B033036 Bahasa Cina Tahun 3 SK x x x x x x
49 B043041 Bahasa Tamil Tahun 3 SK x x x x x x
50 B093063 Pendidikan Islam Tahun 3 Jilid 1 0 25 25 0 25 25
51 B093074 Pendidikan Islam Tahun 3 Jilid 2 2 25 27 2 25 27
52 B103040 Scince Year 3 ( TB ) 4 25 29 4 24 28
53 B103051 Scince Year 3 ( AB ) 0 25 25 0 0 0
54 B253125 Mathematics Year 3 Part 1 ( TB ) 0 25 25 0 25 25
55 B253136 Mathematics Year 3 Part 2 ( TB ) 0 25 25 0 25 25
56 B253147 Mathematics Year 3 ( AB ) 0 25 25 0 0 0
57 B293030 Pendidikan Moral Tahun 3 SK x x x x x x
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
58 B323026 25 25 25 0 25 25
Kesihatan Tahun 3 SK
59 B403016 Bahasa Iban Tahun 3 x x x x x x
60 B413050 Bahasa Arab Tahun 3 ( BT ) 3 25 28 * 3 23 26 *
61 B413061 Bahasa Arab Tahun 3 ( BLA ) 1 25 26 1 0 1
62 B453001 Pelajaran Jawi Tahun 3 ( BLA ) 8 25 33 8 0 8
63 B014053 Bahasa Melayu Tahun 4 SK 10 23 33 10 23 33
64 B024046 English Year 4 SK 4 23 27 4 22 26
65 B034039 Bahasa Cina Tahun 4 SK x x x* x x x*
66 B044033 Bahasa Tamil Tahun 4 SK x x x x x x
67 B054048 Kajian Tempatan Tahun 4 SK 5 23 28 5 23 28
68 B084028 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 SK 3 23 26 3 21 24
69 B094055 Pendidikan Islam Tahun 4 Jilid 1 11 23 34 11 23 34
70 B094066 Pendidikan Islam Tahun 4 Jilid 2 13 23 36 13 23 36
71 B104054 Science Year 4 6 23 29 6 23 29
72 B104065 Science Practical Year 4 0 23 23 0 23 23
73 B254059 Mathematics Year 4 2 23 25 2 22 24
74 B294033 Pendidikan Moral Tahun 4 SK x x x x x x
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
75 B324029 5 23 28 5 23 28
Kesihatan Tahun 4 SK
76 B344005 Kemahiran Hidup Tahun 4 SK 4 23 27 4 22 26
77 B404012 Bahasa Iban Tahun 4 x x x x x x
78 B414027 Bahasa Arab Tahun 4 0 0 0 0 0 0
79 B454004 Pelajaran Jawi Tahun 4 3 23 26 3 21 24
80 B015056 Bahasa Melayu Tahun 5 SK 0 29 29 0 29 29
81 B025049 English Year 5 SK 1 29 30 1 5 26
82 B035032 Bahasa Cina Tahun 5 SK 0 0 0 0 0 0
83 B045036 Bahasa Tamil Tahun 5 SK 0 0 0 0 0 0
84 B055029 Kajian Tempatan Tahun 5 SK 1 29 30 1 25 26
85 B085021 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5 SK 1 29 30 1 25 26
86 B095058 Pendidikan Islam Tahun 5 Jilid 1 0 29 29 0 24 24
87 B095069 Pendidikan Islam Tahun 5 Jilid 2 0 25 25 0 20 20
88 B105068 Science Year 5 0 26 26 0 21 21
89 B105079 Science Practical Year 5 0 29 29 0 24 24
SEKOLAH KEBANGSAAN
Borang Persediaan Sebelum Pengisian Borang BTBT 190
Keperluan Buku Teks Bagi Tahun 2011
Nama Sekolah : SK HJ JUNID, SARATOK
Baki Buku STOK Buku Buku Elok Jumlah
Buku Dalam ( a + b ) Elok dlm Elok
Dlm Tangan dlm Tangan Hingga
BOSS Murid BOSS Murid Akhir
Bil Kod Buku Judul Buku (a) (b) 2010 Hingga 2010
[C] Akhir (c+d)
Tahun
2010
[D]
90 B255052 Mathematics Year 5 0 26 26 0 21 21
91 B295036 Pendidikan Moral Tahun 5 SK x x x x x x
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
92 B325022 0 27 27 0 22 22
Kesihatan Tahun 5 SK
93 B345008 Kemahiran Hidup Tahun 5 SK 0 27 27 0 22 22
94 B405018 Bahasa Iban Tahun 5 x x x x x x
95 B415023 Bahasa Arab Tahun 5 SK 0 25 25 0 20 20
96 B455007 Pelajaran Jawi Tahun 5 0 20 20 0 15 15
97 B016060 Bahasa Melayu Tahun 6 SK 19 12 31 19 12 31
98 B026042 English Year 6 SK 20 12 32 20 12 32
99 B036024 Bahasa Cina Komunikasi Tahun 6 SK x x x x x x
100 B056022 Kajian Tempatan Tahun 6 SK 20 12 32 20 12 32
101 B086002 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 SK 17 12 29 17 12 29
102 B096051 Pendidikan Islam Tahun 6 19 12 31 19 12 31
103 B106050 Science Year 6 19 12 31 19 12 31
104 B106061 Science Practical Year 6 21 12 33 21 12 33
105 B256044 Mathematics Year 6 19 12 31 19 12 31
106 B296039 Pendidikan Moral Tahun 6 SK x x x x x x
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
107 B326025
Kesihatan Tahun 6 SK 18 12 30 18 12 30
108 B346001 Kemahiran Hidup Tahun 6 SK 19 12 31 19 12 31
109 B406011 Bahasa Iban Tahun 6 x x x x x x
110 B416015 Bahasa Arab Tahun 6 SK 1 12 13 1 8 9
111 B456000 Pelajaran Jawi Tahun 6 19 12 31 19 12 31

Nota :

1 Buku Baharu 2011 : Stok / Jumlah Stok = 0

2 Ruang Bertanda * : Buku elok 2010. Sila isi bilangan dalam Stok / Jumlah Elok seperti tercatat dalam BTBT 460
Tahun 2010 kecuali jika ada pengagihan buku teks dari sekolah atau ke sekolah yang lain.

3 Italic : Mata Pelajaran Elektif - Sekolah yang menawarkan mata pelajaran sahaja dibenarkan memesan
buku teks.

Nama Guru SPBT : GREGORY ANAK SUKA

Tandatangan :
Tarikh :